e bolighandel mæglerperspektiv Marts 2015 v. 2.6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e bolighandel mæglerperspektiv Marts 2015 v. 2.6"

Transkript

1 e bolighandel mæglerperspektiv Marts 2015 v. 2.6 i

2 Indhold 1. e-bolighandel i mæglerperspektiv Formål: Anvendelse af e-bolighandel Opstart af en sag i e-bolighandel Rolletildeling og kontaktoplysninger Dokumenter Forbehold Købsaftale og ændringer af købsaftale Fristforlængelse Garantistillelse og deponering Afslutning Fejlmelding...7

3 1. e-bolighandel i mæglerperspektiv 1.1. Formål: At beskrive de særlige forhold, som gør sig gældende for ejendomsmæglere, der deltager i e- bolighandel. Denne version af dette dokument er baseret på Forretningshåndbog e-bolighandel v. 2.0, som er udarbejdet, i forbindelse med idriftsættelsen af e-bolighandel. Ved tvivls tilfælde, henvises til den, enhver tid, gældende Forretningshåndbog for e-bolighandel, som kan hentes på e-nettets hjemmeside. 2. Anvendelse af e-bolighandel 1. e-bolighandel kan anvendes på alle ejendomshandler hvor følgende gælder: Handlen er indgået på Dansk Ejendomsmæglerforenings standard formular, købsaftale for Ejerboliger, fritidshuse og grunde (se detaljeret oversigt over understøttede ejendomstyper herunder) Både køber og sælger har et CPR eller CVR nummer Køber og sælger har accepteret samtykke til videregivelse af oplysninger Ejendomstyper Parcelhus* Rækkehus* Lejligheder* Fritidshus* Grunde Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) Stuehus til landbrugsejendom < 10 ha Ideelle anparter Fritids, hobby- og deltidslandbrug, under 10 ha Blandet ejendomme (erhvervsareal udgør mindre end 20%) Række-, kæde-, klynge- og dobbelthus (2-familiehuse) Ideelle anparter Ejerlejlighed Ejerlejlighed med beboelse i en-, to-, trefamiliehus ell. dobbelthus, Ejerlejlighed med beboelse i rækkehusbebyggelse Ideelle anparter Fritidshus Ideelle anparter Grunde * Kan ligge på egen såvel som på lejet grund. 2

4 2. e-bolighandel skal anvendes i sager, hvor datoen for købers og sælgers underskrift ligger efter ejendomsmæglerens tilslutningsdato. Salgsopstillinger må ilægges på alle aktive sager, allerede på ejendomsmæglerens tilslutningstidspunkt. 3. Ejendomsmægleren har særlige rettigheder i e-bolighandel. Ejendomsmægleren er den, der tildeler roller til de øvrige deltagere og godkender fristforlængelser. 3. Opstart af en sag i e-bolighandel 4. Ejendomsmægleren kan starte en e-bolighandel, når sælger har underskrevet formidlingsaftalen. 4. Rolletildeling og kontaktoplysninger 5. Deltagerne på en e-bolighandel kan være enten aktive eller passive. Aktive deltagere har, i modsætning til passive deltagere, en aftale med e-nettet om anvendelse af e-bolighandel, og har dermed adgang til og kan agere via e-bolighandel. Pengeinstitutter skal altid være aktive deltagere, men eksempelvis rådgivere kan være passive. 6. Rollerne tildeles deltagerne når ejendomsmægler ilægger købsaftaledata. 7. Hvis en deltager skal udskiftes, skal ejendomsmægler slette den tidligere deltager og herefter knytte den nye deltager til sagen, Dermed orienteres den tidligere deltager om, at denne ikke længere er deltager på sagen. 8. Skal et pengeinstitut udskiftes på en e-bolighandel efter købsaftalens indgåelse, skal ejendomsmægleren kontakte pengeinstituttet inden udskiftning, så de kan nå at arkivere oplysningerne. 9. Ejendomsmægler kan opdatere kontaktinformationer på passive deltagere ved at opdatere købsaftaledata. Ejendomsmægleren må ikke opdatere kontaktinformationer for aktive deltagere, dette gør deltagerne selv. 5. Dokumenter 10. Dokumenterne i en e-bolighandel skal til hver en tid udvise ejendomshandlens aktuelle oplysninger. 11. Ved indgåelse af købsaftalen (dvs. når købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger) skal følgende dokumenter ilægges 3

5 Købsaftaledata Købsaftale inklusiv salgsopstilling Salgsprovenuberegning (kan kun ses af Sælgers Pengeinstitut). Eventuelle tillæg til købsaftalen. Samtlige, de i den konkrete købsaftales afsnit 27, nævnte dokumenter. Oplysninger til brug for beregning af tinglysningsafgiftsreduktion*. *Bemærk! at såfremt, det indbefatter distribution af PBS oversigter, skal mægleren sørge for at anonymisere kundens øvrige oplysninger så disse ikke gøres tilgængelige i e- bolighandel. 12. Ejendomsmægleren kan vælge at ilægge købsaftaledata m.v. inden Købers underskrift, hvis der er indhentet behørigt samtykke hertil. Dermed kan Købers Rådgiver få adgang til e-bolighandlen inden Købers underskrift. Bemærk dog, at alle deltagere, også sælgers pengeinstitut, får adgang til e-bolighandlen, så snart købsaftaledata ilægges. 13. Købsaftalen inkl. Salgsopstillingen skal scannes som én PDF og ilægges samlet. 14. Dokumenterne: Salgsprovenuberegning, Eventuelle tillæg til købsaftalen, Samtlige, de i den konkrete købsaftales afsnit 27, nævnte dokumenter samt oplysninger til brug for beregning af tinglysningsafgiftsreduktion, skal som minimum ilægges e-bolighandel. 15. Ejendomsmæglere kan desuden tilknytte yderligere dokumenter, ligesom deltagerne kan ilægge dokumenter, afhængigt af deres rolle. 6. Forbehold 16. Ejendomsmægler angiver hvorvidt der udestår forbehold ved en Ja/Nej markering. Et Ja betyder, at der er mindst et forbehold. Nej betyder, at der ingen forbehold er. 17. Når handlen er endelig ilægger Ejendomsmægleren resultatet af forhandlingerne ved at opdatere købsaftaledata med ændringerne. 4

6 7. Købsaftale og ændringer af købsaftale 18. Senest ved ilæggelse af købsaftaledata skal ejendomsmægleren opdatere alle de oplysninger om handlen, som han er i besiddelse af, herunder: CPR og CVR numre på alle deltagere Egne kontaktinformationer Deponeringskontonummer til brug for udbetalingen Oplysning om hvorvidt der er forbehold 19. Ændringer i forhold til den underskrevne købsaftale skal opdateres straks ændringen er accepteret af køber og sælger eller deres repræsentanter. Ændringen skal gennemføres både ved opdatering af købsaftaledata og ved ilæggelse af indscanning af tilhørende PDFdokumenter i form af tillæg til købsaftalen, advokatskrivelse eller anden skriftlig dokumentation. Ændringer kan eksempelvis være Ændring i forhold ved ejendommen (arealer, anvendelse) Ændring i købesummens sammensætning Ændring i deltagere (eksempelvis udskiftning af pengeinstitut) 20. Generelt skal ejendomsmægleren bestræbe sig på opdatering hurtigst muligt særligt hvor tillæg til købsaftale har afgørende betydning for deltagernes videreekspedition af sagen. Oplysninger, der fremgår af købsaftaledata såsom eksempelvis frister, deponeringsbeløb og deponeringskontonumre, bør ikke også kommunikeres i følgebreve eller mails. 8. Fristforlængelse 21. Købers Pengeinstitut skal anmode om fristforlængelse, så snart de bliver vidende om, at de fastsatte tidsfrister i købsaftalen, ikke kan overholdes. 22. Ejendomsmægleren skal straks behandle ansøgningen om fristforlængelse, så det sikres at anmoder får accept eller afslag før den nuværende frist udløber. Ejendomsmægleren skal opdatere købsaftaledata med alle godkendte fristforlængelser, således at e-bolighandel altid afspejler det aftalte. 5

7 9. Garantistillelse og deponering 23. Ejendomsmægleren orienteres om garantistillelsen via e-bolighandel såfremt sagen ekspederes via e-bolighandel. 24. Ejendomsmæglerens kontrol af om deponering af garantibeløbet har fundet sted, sker i alle tilfælde uden om e-bolighandel. 10. Transportanmeldelse 25. Sælgers Pengeinstitut kan anmelde Transport i Sælgers provenu, ved at anmelde Transport via e-bolighandel. Ejendomsmægleren er forpligtet til at ilægge modtagne Transportanmeldelser i den rækkefølge han modtager dem, uden unødigt ophold. Ejendomsmægleren skal ilægge Transportanmeldelse som navngivet bilag, og er den eneste, der kan markere i sagen at der er anmeldt Transport. Øvrige Transportanmeldelser håndteres uden om e-bolighandel. 11. Afslutning 26. En e-bolighandel afsluttes automatisk 190 dage efter overtagelsesdatoen, medmindre en deltager gør indsigelse, hvorved den automatiske afslutning skubbes yderligere 190 dage fra indsigelsesdagen. 27. Alle deltagere modtager et forvarsel 14 dage før afslutningen af e-bolighandlen og en besked, når e-bolighandlens afslutning er effektueret. Deltagerne kan i en periode på 3 måneder herefter hente en arkivpakke indeholdende alle dokumenter, hændelser og yderligere metadata. 28. Hvis ejendomshandlen ikke gennemføres, meddeler ejendomsmægler deltagerne herom ved at sende en af hændelserne Købstilbud afvist af sælger Handel tilbagekaldt Køber fortrudt 29. Hvis ejendomshandlen gennemføres, men ekspeditionen ikke kan fortsætte i e- bolighandel, meddeleler ejendomsmægler deltagerne herom ved at sende hændelsen, Processen afsluttet. 6

8 30. Ejendomsmægleren ilægger dokumentet slutafregning i e-bolighandel, som indeholder oplysninger om et evt. tilgodehavende, således at Sælgers Pengeinstitut kan afregne ejendomsmæglers tilgodehavende, forud for frigivelse af de deponerede midler til sælger. 31. Berigtiger ilægger dokumenterne reguleringsopgørelse og refusionsopgørelse i e- bolighandel. 32. Hvis formidlingsaftalen udløber eller sælger ønsker at tage boligen af markedet, ilægger ejendomsmægler en ikke søgbar salgsopstilling i e-bolighandel, hvormed ejendommen ikke længere kan søges. Sekvensen for afslutningen kan illustreres således: forvarselomautoafslutning processenafsluttet (1) koebsaftalekogssigneretilagt procesafslut_aktiveret forvarselomautoafslutning processenafsluttet (2) koebstilbudafvistafsaelger handeltilbagekaldt koeberfortrudt forvarselomautoafslutning processenafsluttet (3) 1. Ejendomshandlen er gennemført som e-bolighandel i den pågældende e-bolighandel 2. Ejendomshandlen gennemføres, men ikke i den pågældende e-bolighandel (ejendomsmægler skal kalde operationen procesafslut) 3. Ejendomshandlen gennemføres ikke 12. Fejlmelding 33. Ved forretningsmæssige fejl tages kontakt til de implicerede deltagere via kontaktoplysningerne på den pågældende e-bolighandel. 7

Brugervejledning til Advokater. Portalen Marts 2015. v. 1.2

Brugervejledning til Advokater. Portalen Marts 2015. v. 1.2 Brugervejledning til Advokater Portalen Marts 2015 v. 1.2 Indhold 1. Ændringslog... 2 2. Indledning... 2 2.1. Brugervejledningens opbygning... 3 2.2. Portalens anvendelse... 3 2.3. Adgang til Portalen...

Læs mere

e bolighandel Portalen Marts 2015

e bolighandel Portalen Marts 2015 Brugervejledning e bolighandel Portalen Marts 2015 v. 2.4 Indhold 1. Ændringslog... 2 2. Indledning... 3 2.1. Brugervejledningens opbygning... 3 2.2. Portalens anvendelse... 3 2.3. Adgang til Portalen...

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

e-bolighandel og e-garanti

e-bolighandel og e-garanti e-bolighandel og e-garanti Købers PI er købers pengeinstitut og garantistiller Sælgers PI er sælgers pengeinstitut og garantimodtagers pengeinstitut Ejendomsmægler er formidleren af den pågældende ejendom

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: 845-00001 Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil:

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Licitation allonge til købsaftale

Licitation allonge til købsaftale Sag nr./ref.: 10067/Jacob Kabbel Underskrevne købere Navn Licitation allonge til købsaftale KUN DENNE BLANKET SKAL SENDES/LEVERES TIL MÆGLER Adresse Bud og overtagelsesdag Afgiver herved et bud på kontant

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere