Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?"

Transkript

1 Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning. Denne andel forventes at stige i fremtiden. Beskæftigelse og uddannelse er to centrale indikatorer for integrationen. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at de ikke-vestlige efterkommere klarer sig bedre end ikke-vestlige indvandrere i forhold til både beskæftigelse og uddannelse. Det er fortsat en udfordring, at kun knap halvdelen af de ikkevestlige indvandrere er i arbejde, mens det til gengæld er positivt, at mange ikke-vestlige efterkommere er i gang med en videregående uddannelse. Blandt andre indikatorer for integrationen er medborgerskab og selvbestemmelse. Undersøgelser viser blandt andet, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har en noget lavere valgdeltagelse og mindre deltagelse i politik generelt samt i foreningslivet end personer med dansk oprindelse. Modsat oplever flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse end personer med dansk oprindelse, at personer med indvandrerbaggrund anerkendes for deres indsats i samfundet. Derudover oplever næsten hver fjerde unge nydansker social kontrol med hensyn til valg af kæreste og ægtefælle, mens det gælder 6 pct., når det drejer sig om valg af uddannelse og venner. Desuden tilslutter hovedparten af unge nydanskere sig ligestilling mellem kønnene. Antallet af særligt udsatte boligområder er pr. 1. december 2015 faldet med 6 områder, så der er 25 områder mod 31 områder på den foregående liste fra 1. december Tre af de 25 områder er nye, mens ni områder er udgået fra sidste års liste. En stigende andel af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse bor i parcelhus derimod er andelen, der bor i almene boliger, faldende. Det bemærkes, at afrunding af tallene kan medføre, at tallene i notatets tabeller og figurer ikke summer til totalen, og at tallene i teksten ikke nødvendigvis er lig med tallene i notatets tabeller og figurer. 1

2 Fakta: Definitioner Hvad er vestlige henholdsvis ikke-vestlige lande? Vestlige lande omfatter Norden, EU-landene samt Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande. Hvad vil det sige at være indvandrer? Indvandrere er født uden for Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvad vil det sige at være efterkommer? Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvad er en nydansker? I denne sammenhæng defineres en nydansker som en indvandrer eller efterkommer med oprindelse i et ikke-vestligt land. Hvorfor fokuserer notatet på ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Personer med ikke-vestlig oprindelse udgør størstedelen af indvandrere og efterkommere i Danmark. Desuden viser tidligere analyser, at denne gruppe står over for de største udfordringer, når det gælder integration. 1. Befolkningstal: Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af befolkningen Der bor omkring indvandrere og efterkommere i Danmark. Ca af indvandrerne og efterkommerne har oprindelse i et ikke-vestligt land, hvilket svarer til 7,5 pct. af befolkningen i Danmark. De resterende knap indvandrere og efterkommere er af vestlig oprindelse og udgør lidt mere end 4 pct. af befolkningen. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2015 vil antallet af indvandrere og efterkommere udgøre lidt mere end 1,1 million personer i 2050, hvilket svarer til 18 pct. af den samlede befolkning. Tabel 1: Danmarks befolkning fordelt på oprindelse og herkomst, pr. 1. januar 2015, antal og pct. Ikke-vestlig oprindelse Antal Andel af befolkningen Indvandrere ,1 % Efterkommere ,3 % I alt ,5 % Vestlig oprindelse Indvandrere ,7 % Efterkommere ,4 % I alt ,1 % Alle indvandrere og efterkommere ,6 % Dansk oprindelse ,4 % Hele befolkningen ,0 % Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik. Knap 30 pct. af alle indvandrere og efterkommere bor i Københavns Kommune og Aarhus Kommune. De fem kommuner med den højeste befolkningsandel af indvandrere og efterkommere er Ishøj (36 pct.), Brøndby (30 pct.), Albertslund (27 pct.), Høje-Taastrup (25 pct.) og København (23 pct.). Næsten 60 pct. af alle indvandrere og efterkommere i Danmark har oprindelse i 16 lande. Heraf er Tyrkiet det største oprindelsesland. Cirka hver tiende indvandrer og efterkommer har således Tyrkiet som oprindelsesland. Derefter kommer Polen med 6 pct. og henholdsvis Tyskland og Irak med 5 pct. 2

3 2. Befolkningstal: Udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark Det samlede antal indvandrere og efterkommere er vokset med lidt over personer i perioden Det betyder, at indvandrere og efterkommeres andel af den samlede befolkning er steget med omkring 8,6 procentpoint siden 1980 fra 3,0 pct. i 1980 til 11,6 pct. i 2015, jf. figur 1. Andelen af både indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er steget jævnt siden Heroverfor var udviklingen i andelen af indvandrere med vestlig baggrund tilnærmelsesvis konstant indtil midten af nullerne (der er en stigning på 0,4 procentpoint fra 1980 til 2004). Siden da har andelen af vestlige indvandrere været voksende. Figur 1: Indvandrere og efterkommeres andel af den samlede danske befolkning fordelt på herkomst og oprindelse, pr. 1. januar januar 2015, pct Indvandrere, vestlig oprindelse Efterkommere, ikke-vestlig oprindelse Indvandrere, ikke-vestlig oprindelse Efterkommere, vestlig oprindelse Kilde: Danmarks Statistikbank, FOLK2. De 10 nationaliteter med den største andel i den samlede befolkningstilvækst i Danmark fra 2014 til 2015 kan ses i tabel 2. Gruppen af personer med syrisk oprindelse er med 18,7 pct. placeret øverst på listen over grupper med den højeste andel af den samlede befolkningstilvækst. Derefter følger Rumænien, hvis andel i befolkningstilvæksten er 10,4 pct. Generelt kan næsten hele den samlede befolkningstilvækst på personer i 2014 tilskrives indvandrere og efterkommere. 3

4 Tabel 2: Befolkningsudvikling fordelt på oprindelseslande med den største andel i den samlede befolkningstilvækst i Danmark, pr. 1. januar januar 2015, antal og pct Vækst, antal personer Vækst, pct. Gruppens andel af den samlede befolkningstilvækst Syrien ,8 % 18,7 % Rumænien ,1 % 10,4 % Polen ,1 % 9,1 % Bulgarien ,5 % 3,5 % Somalia ,7 % 3,3 % Pakistan ,0 % 2,8 % Iran ,2 % 2,8 % Ukraine ,8 % 2,8 % Litauen ,1 % 2,5 % Indien ,8 % 2,4 % Alle indvandrere og efterkommere ,0 % 96,7 % Personer med dansk oprindelse ,0 % 3,3 % Hele befolkningen ,6 % 100 % Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF Beskæftigelse: Halvdelen af ikke-vestlige indvandrere er i arbejde Beskæftigelsesfrekvensen blandt ikke-vestlige indvandrere i alderen år er 49 pct. 1. Det er 14,5 procentpoint lavere end beskæftigelsesfrekvensen hos ikke-vestlige efterkommere og lidt mere end 28 procentpoint lavere end blandt personer med dansk oprindelse. Beskæftigelsesfrekvensen blandt mænd er generelt højere end beskæftigelsesfrekvensen blandt kvinder. Den laveste beskæftigelsesfrekvens findes således blandt indvandrerkvinder med ikke-vestlig oprindelse. Figur 2: Beskæftigelsesfrekvensen blandt årige fordelt på herkomst og oprindelse, pr. 1. januar 2014, pct. Indvandrere ikke-vestlig oprindelse 49% 44% 55% Efterkommere ikke-vestlig oprindelse 64% 61% 66% Personer med dansk oprindelse 78% 75% 80% 0% 10% 20% 30% 60% 70% 80% 90% I alt Kvinder Mænd Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS17. Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen blandt årige fordelt på køn og oprindelse i perioden fremgår af figur 3. Siden 2009 er der ikke sket ændringer i rangeringen af grupperne i forhold til deres beskæftigelsesfrekvens. Mænd med dansk oprindelse har den højeste beskæftigelsesfrekvens, efterfulgt af kvinder med dansk oprindelse. Den laveste beskæftigelsesfrekvens findes blandt kvinder med ikke-vestlig oprindelse. 1 Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik er overgået til nyt forløbsbaseret datagrundlag. Opgørelserne er revideret tilbage til I den nye opgørelse øges niveauet for beskæftigelsen med ca personer i gruppen årige, i forhold til hvis opgørelsen var baseret på det hidtidige datagrundlag. Du kan læse med om ændringerne her: 4

5 Figur 3: Beskæftigelsesfrekvensen blandt årige fordelt på køn og oprindelse, , pct. 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 83% 79% 79% 80% 80% 80% 77% 76% 76% 75% 75% 76% 72% 69% 69% 70% 70% 70% 66% 65% 64% 63% 63% 63% 62% 57% 56% 56% 56% 56% 55% 47% 46% 46% 46% 46% 45% Mænd, ikke-vestlig oprindelse Mænd, vestlig oprindelse Mænd, dansk oprindelse Kvinder, ikke-vestlig oprindelse Kvinder, vestlig oprindelse Kvinder, dansk oprindelse Note: I 2015 er den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik overgået til et nyt forløbsbaseret datagrundlag. Opgørelserne er revideret tilbage til I den nye opgørelse øges niveauet for beskæftigelsen med ca personer blandt gruppen af årige, i forhold til hvis opgørelsen var baseret på det hidtidige datagrundlag. Beskæftigelsestal fra før 2009 kan derfor ikke sammenlignes med tallene fra 2009 og frem. Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS17. Beskæftigelsesfrekvensen faldt i perioden 2009 til Mænd oplevede generelt et større fald end kvinder i denne periode. Det største fald skete blandt mænd med ikke-vestlig oprindelse, hvor beskæftigelsesfrekvensen faldt med omkring 6 procentpoint. Fra 2011 til 2014 har beskæftigelsesfrekvensen været på nogenlunde samme niveau. Der er store forskelle i beskæftigelsesfrekvensen mellem personer med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk oprindelse, når der opdeles på køn og aldersgrupper. Den største forskel findes i aldersgruppen årige, hvor forskellen udgør lidt mindre end 40 procentpoint for kvinder og omkring 35 procentpoint for mænd. Den mindste forskel findes blandt årige mænd, hvor forskellen udgør omkring 17 procentpoint. Figur 4: Beskæftigelsesfrekvensen fordelt på aldersgrupper, køn og oprindelse, pr. 1. januar 2014, pct. 58% 30% årige 21% 44% 82% 47% årige 79% 86% 58% årige 49% 84% 85% 63% årige 81% 74% 57% årige 42% 71% 100% 75% 25% 0% 0% 25% 75% 100% Mænd, ikke-vestlig oprindelse Mænd, dansk oprindelse Kvinder, ikke-vestlig oprindelse Kvinder, dansk oprindelse Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS17. 5

6 Blandt de fem ikke-vestlige oprindelseslande, med flest indvandrere og efterkommere i Danmark, har personer med tyrkisk oprindelse i alderen år den højeste beskæftigelsesfrekvens med 55 pct., efterfulgt af personer med oprindelse i Pakistan med 53 pct. Beskæftigelsesfrekvensen er helt nede på 33 pct. for personer med oprindelse i Libanon. Tabel 3 ser nærmere på indvandrere med ikke-vestlig oprindelse med kun 3-4 års ophold, hvor integrationslovens integrationsprogram som udgangspunkt er afsluttet. Tabel 3 viser således beskæftigelsesfrekvensen blandt årige indvandrere opdelt på køn med oprindelse i de 10 ikke-vestlige oprindelseslande med flest indvandrere i Danmark og med 3-4 års ophold, samt beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med dansk oprindelse og indvandrere med 3-4 års ophold i Danmark og med oprindelse i ikke-vestlige lande i alt. Det fremgår af tabellen, at indvandrere med oprindelse i Pakistan og Indien i den pågældende aldersgruppe har den største andel i beskæftigelse med en andel på henholdsvis 66,5 pct. og 62,1 pct. Indvandrere med oprindelse i Afghanistan og Filippinerne ligger lavest med en andel på henholdsvis knap 31 pct. og knap 27 pct. Opdelt på køn ligger mænd med oprindelse i Pakistan og kvinder med oprindelse i Thailand højest. Mænd med oprindelse i Thailand og Afghanistan og kvinder med oprindelse i Afghanistan og Syrien ligger lavest. Tabel 3. Beskæftigelsesfrekvensen blandt årige indvandrere opdelt på køn med oprindelse i de 10 største ikke-vestlige oprindelseslande og med 3-4 års ophold i Danmark samt beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med dansk oprindelse og indvandrere med 3 års ophold og med oprindelse i ikke-vestlige lande i alt, 2014, pct. Beskæftigelsesfrekvens Mænd Kvinder I alt Pakistan 83,0 % 23,4 % 66,5 % Indien 73,0 % 44,3 % 62,1 % Thailand 33,3 % 60,7 % 59,9 % Tyrkiet 74,2 % 31,4 % 55,4 % Ukraine 67,2 % 42,6 % 53,7 % Kina 54,3 % 50,0 % 51,6 % Iran 42,1 % 22,4 % 35,0 % Syrien 41,4 % 11,6 % 33,8 % Filippinerne 46,7 % 29,8 % 30,8 % Afghanistan 39,5 % 6,7 % 26,8 % Ikke-vestlige lande 60.0 % 40,2 % 49,3 % Personer med dansk oprindelse 79,9 % 75,5 % 77,7 % Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMRAS Uddannelse: Stigende andel af en ungdomsårgang, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse I det følgende vises beregninger på Undervisningsministeriets profilmodel. Beregningerne viser, hvor stor en andel af en ungdomsårgang der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter 9. klasse. Figur 5 viser således, at 95 pct. af kvinder med dansk oprindelse fra ungdomsårgang 2013 kan forventes at få mindst en ungdomsuddannelse. Tættest derpå kommer kvinder med udenlandsk oprindelse med 92 pct. Den forventede andel for mænd med dansk oprindelse er 92 pct., og for mænd med udenlandsk oprindelse er andelen 81 pct. Gruppen af mænd med udenlandsk oprindelse har haft den største stigning på 16 pct.point fra ungdomsårgang 2003 til ungdomsårgang Herefter følger gruppen af kvinder med udenlandsk oprindelse, som er steget med 13 pct.point fra ungdomsårgang 2003 til ungdomsårgang

7 Figur 5: Andel af ungdomsårgang, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter 9. klasse fordelt på oprindelse, 2003 og 2013, pct Mænd Kvinder Vestlig og ikke-vestlig oprindelse Dansk oprindelse Note: Beregningerne er baseret på Undervisningsministeriets profilmodel, som er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år. Kilde: Undervisningsministeriets databank. 5. Uddannelse: Mange ikke-vestlige efterkommere er i gang med en videregående uddannelse Der er en højere andel af ikke-vestlige efterkommere end indvandrere i uddannelse, ligesom andelen af kvinder i uddannelse er højere end andelen af mænd 2. Denne tendens gør sig særligt gældende for videregående uddannelser. Videregående uddannelser spænder fra korte videregående uddannelser, som fx tandplejer eller datamatiker, til lange videregående uddannelser som fx civilingeniør eller jurist. Figur 7: årige i ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse fordelt på herkomst, oprindelse og køn, skoleåret 2014/2015, pct. Figur 8: årige i videregående uddannelse fordelt på herkomst, oprindelse og køn, skoleåret 2014/2015, pct. 70% 60% 30% 20% 10% 0% 56% 52% 54% Indvandrere - ikke-vestlig oprindelse 66% 65% 62% 63% 64% 58% Efterkommere - ikke-vestlig oprindelse Personer med dansk oprindelse Mænd Kvinder I alt 70% 60% 30% 20% 10% 0% 34% 29% 24% Indvandrere - ikke vestlige lande 33% 46% 39% Efterkommere - ikke vestlige lande Mænd Kvinder I alt 43% 37% 31% Personer med dansk oprindelse Note 1: Ungdomsuddannelse henviser til almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse. Videregående uddannelse henviser til kort, mellemlang, bachelor og lang videregående uddannelse. Note 2:Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mere end 2 år, er inkluderet. Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD pct. af ikke-vestlige indvandrere mellem 16 og 19 år er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det er 8 procentpoint færre end blandt den tilsvarende gruppe af ikkevestlige efterkommere, og lidt mere end 10 procentpoint færre end blandt personer med dansk oprindelse. 2 Danmarks Statistik oplyser: I forbindelse med opdatering af tidsserier med uddannelsesdata i 2015 med ny uddannelsesklassifikation er der sket større ændringer inden for uddannelsesgrupperinger pga. løbende ændringer af uddannelsers placering. Se flere oplysninger på: 7

8 Blandt de fem ikke-vestlige oprindelseslande med flest indvandrere og efterkommere i Danmark klarer Bosnien-Hercegovina sig klart bedst i forhold til ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. 70 pct. af årige personer med oprindelse i Bosnien-Hercegovina er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det overstiger andelen af årige personer med dansk oprindelse, der er i gang med en tilsvarende uddannelse. 64 pct. af årige personer med dansk oprindelse er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. 39 pct. af de årige ikke-vestlige efterkommere er i gang med en videregående uddannelse, mens den tilsvarende andel for personer med dansk oprindelse er 37 pct. og 29 pct. for ikke-vestlige indvandrere. Med hele 46 pct. er ikke-vestlige efterkommerkvinder den befolkningsgruppe med den højeste andel årige, der er i gang med en videregående uddannelse. Kun 24 pct. af indvandrermænd med ikke-vestlig oprindelse er i gang med en videregående uddannelse. Bosnien-Hercegovina og Pakistan klarer sig bedst i forhold til videregående uddannelser blandt de fem ikke-vestlige oprindelseslande med flest indvandrere og efterkommere i Danmark. Lidt mindre end 44 pct. af årige personer med oprindelse i henholdsvis Bosnien-Hercegovina og Pakistan er således i gang med en videregående uddannelse. Begge lande overgår den tilsvarende andel af personer med dansk oprindelse, der er i gang med en videregående uddannelse. 37 pct. af årige personer med dansk oprindelse er i gang med en videregående uddannelse. 6. Danskundervisning for voksne udlændinge: 69 pct. af kursister omfattet af et integrationsprogram består en danskprøve inden for 5 år Danskundervisning er et vigtigt led i integrationsprogrammet for nyankomne flygtninge og familiesammenførte. I 2014 modtog kursister danskundervisning på de ordinære danskuddannelser for voksne udlændinge m.fl. Heraf var kursister, svarende til 30 pct., omfattet af et integrationsprogram. Disse kursister er hovedsageligt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og andre end flygtninge, der har haft opholdstilladelse i mindre end 3 år. Det fremgår af nedenstående figur 9, at 53 pct. af kursisterne omfattet af et integrationsprogram har modtaget danskundervisning på Danskuddannelse 2 i Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Tabel 4 viser, at størstedelen af kursisterne omfattet af et integrationsprogram i 2014 kommer fra Syrien, Iran, Thailand og Afghanistan. Figur 9: Kursister omfattet af et integrationsprogram fordelt på danskuddannelse, % 30% 20% 10% 0% 28% Danskuddannelse 1 53% Danskuddannelse 2 19% Danskuddannelse 3 Tabel 4: Kursister omfattet af et integrationsprogram fordelt på nationalitet, Top 10 Lande 1 Syrien (29 %) 2 Iran (7 %) 3 Thailand (6 %) 4 Afghanistan (6 %) 5 Somalia (6 %) 6 Filippinerne (4 %) 7 Rusland (3 %) 8 Tyrkiet (3 %) 9 Kina (2 %) 10 Eritrea (2 %) Øvrige (32 %) Antal kursister Kilde: Udlændinge- Integrations- og Boligministeriets danskundervisningsdatabase Kilde: Udlændinge- Integrations- og Boligministeriets danskundervisningsdatabase 8

9 Andelen af kursister omfattet af integrationsprogrammet, og som består en prøve i dansk inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse, var i 2014 på 69 pct. Dette er en stigning på 3 procentpoint sammenlignet med Medborgerskab: Nydanskere har en relativt lav valgdeltagelse og deltagelse i foreningslivet Medborgerskab handler om, at alle borgere har de samme grundlæggende rettigheder og pligter, deltager i samfundslivet i bred forstand og føler sig som en del fællesskabet. Valg er omdrejningspunkt for folkestyret, og valgdeltagelsen er derfor et vigtigt aspekt ved medborgerskab. Valgdeltagelsen ved det seneste kommunalvalg i 2013 er undersøgt af forskere ved Københavns Universitet 3. Deres resultater viser, at valgdeltagelsen blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er noget lavere end valgdeltagelsen blandt personer med dansk oprindelse. Ved kommunalvalget i 2013 var stemmeprocenten 43,1 pct. for indvandrere med ikke-vestlig oprindelse, 38,9 pct. for efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og 75,8 pct. for personer med dansk oprindelse. Til brug for integrationsbarometeret har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet bedt Danmarks Statistik gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om andre aspekter af medborgerskabet. For 2014 viser spørgeskemaundersøgelsen, at: 62 pct. af nydanskere (dvs. voksne indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse) inden for det seneste år har været politisk aktive i det danske samfund. Det samme gælder 84 pct. af personer med dansk oprindelse. I spørgeskemaundersøgelsen omfatter politisk aktiv ikke valgdeltagelse, men fx at have skrevet et læserbrev, kontaktet en politiker eller bevidst købt bestemte varer. 50 pct. af nydanskere er medlem af en forening. Det samme gælder 73 pct. af personer med dansk oprindelse. 46 pct. af nydanskere oplever, at andre i Danmark anerkender den indsats, som personer med indvandrerbaggrund yder i samfundet. Til sammenligning oplever 34 pct. af personer med dansk oprindelse, at andre i Danmark anerkender den indsats, som personer med indvandrerbaggrund yder i samfundet. 8. Social kontrol: Hver fjerde ung nydansker oplever social kontrol med hensyn til valg af kæreste og ægtefælle Spørgeskemaundersøgelsen, der er gennemført til brug for integrationsbarometeret, omfatter også spørgsmål om unge nydanskeres oplevelse af social kontrol i forbindelse med valg af kæreste og ægtefælle samt uddannelse og venner. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at: 23 pct. af de årige nydanskere oplever, at deres familie begrænser deres selvbestemmelse med hensyn til valg af kæreste og ægtefælle. Andelen er 28 pct. blandt unge nydanske kvinder og 19 pct. blandt unge nydanske mænd. 6 pct. af de årige nydanskere oplever, at deres familie begrænser deres selvbestemmelse med hensyn til valg af uddannelse og venner. Andelen er 5 pct. blandt unge nydanske kvinder og 7 pct. blandt unge nydanske mænd. 4 pct. af de årige nydanskere tilslutter sig ikke ligestilling mellem kønnene. Andelen er 2 pct. blandt unge nydanske kvinder og 5 pct. blandt unge nydanske mænd. 3 Yosef Bhatti m.fl. (2014): Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata. Rapporten undersøger valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november 2013 blandt over 4,36 mio. vælgere i alle landets kommuner. 9

10 9. Særligt udsatte boligområder: Antallet af boligområder er faldet med 6 områder siden 1. december 2014 Antallet af særligt udsatte boligområder er pr. 1. december 2015 faldet med 6 områder, så der er 25 områder mod 31 områder på den foregående liste fra 1. december Tre af de 25 områder er nye, mens ni områder er udgået fra sidste års liste. Fakta: Særligt udsatte boligområder Listen omfatter almene boligområder med mindst beboere. Boligområderne kommer på listen, hvis 3 ud af 5 kriterier er opfyldt. De 5 kriterier er: Andelen af årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år). Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år). Andelen af beboere i alderen år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige, i alderen år i området eksklusive uddannelsessøgende, er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. 10. Boligens art: Flere nydanskere bor i parcelhus og færre i almen bolig En stigende andel af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse bor i parcelhus derimod er andelen, der bor i almene boliger, faldende. Pr. 1. januar 2015 boede knap indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i parcelhus det svarer til 25 pct. Det er flere end i 2005, hvor knap boede i parcelhus, svarende til 18 pct., jf. figur 10. Samtidig er andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der bor i en almen bolig, faldet fra 61 pct. i 2005 til 53 pct. i Figur 10: Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der bor i parcelhus og almen bolig, pr. 1. januar 2005 og 2015, pct. 70% 60% 61% 53% 30% 20% 10% 18% 25% 0% Bor i parcelhus Bor i almen bolig Note: Andelen, der bor i parcelhus, omfatter alle personer, der bor i parcelhus, med undtagelse af de personer, der bor i parcelhuse, som hører under almennyttige boligselskaber. Andelen af personer, der bor i almennyttig bolig, omfatter alle boligtyper (herunder parcelhus, etagebolig, kollegiebolig, fælleshusholdning mv.) Kilde: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBOL16. 10

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 1. april 2016 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Dette notat opdaterer udviklingen i befolkningstallet med de nyeste befolkningstal pr.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde Mål 1: Arbejde Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde I 2012 var der et gab på 27 procentpoint i beskæftigelse for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge TAL OG FAKTA Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011 Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Januar 2013 KOLOFON Af Social- og Integrationsministeriet Januar

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere

Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere Indvandrere og efterkommere føler sig som danskere Langt de fleste indvandrere og efterkommere ser sig selv som danskere eller danskere med indvandrerbaggrund. Kun en mindre del føler sig primært som indvandrere.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab.

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. 21 4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. I tabel 12 (jfr. side 22) er valgdeltagelsen fordelt efter køn og statsborgerskab. Danske statsborgere havde den højeste valgdeltagelse

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport August 2017 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Årsrapport

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Indvandere i DK 2011.indd 1 29-08-2011 13:47:29

Læs mere

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt:

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: 4 2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: Den samlede stemmeprocent ved kommunalvalget den 20. november 2001 blev i Århus Kommune 85,2 mod 70,7 ved kommunalvalget den 18. november

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Notat 28. oktober 2015 Sagsbeh.:FRGI02 J.nr.: 15.40.00-P22-1-15 Plan og Projektstab Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Integrationspolitikkens ambitioner er, at alle borgere har

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april 2016. Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april 2016. Af Kristine Vasiljeva Analyse 4. april 2016 Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? Af Kristine Vasiljeva Den 17. marts indgik regeringen og arbejdsmarkedsparter en trepartsaftale. Målet med aftalen er at

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007 Tal og fakta - udlændinges tilknytning November 2007 Tal og Fakta - udlændinges tilknytning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12

Læs mere

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST 17. april 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST Potentialet for den offentlige sektors økonomi ved indvandrere er stor. Kommer indvandrere samt deres efterkommere

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere).

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). 38 5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). I tabel 22 a er valgdeltagelsen opdelt efter køn og fødested for danskere. Den samlede

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling December 2012 ClipboardPageNumber FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling December 2012 Fakta om

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere