Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938"

Transkript

1 Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 NR. 1 - Januar ÅRGANG Skovserkorets Julekoncert i Holmegårdsparken Husk! Sangforeningen Øresunds stiftelsesfest, se side 3

2 Skovshoved Bys Grundejerog Bevaringsforening af Formand: Kasserer: Kontingent for året 2015 Kaj Sidenius Peter Nielsen Byens borgere 200,00 kr. Byens pensionister 100,00 kr. Udenbys medlemmer 200,00 kr. Konto nr Sangforeningen Øresund af 1882 Formand: Kasserer: Jørgen Jensen Ove Stilhoff Larsen Betal dit kontingent for 2015, inden 1. marts. Glem det nu ikke. Kontingent for året 2015 Aktive sangere 500,00 kr. Passive medlemmer 150,00 kr. Konto nr Skovseren Redaktion og annoncer. Tlf Strandvejen 242, 2920 Charlottenlund. Peter Nielsen (ansvarshavende) Tryk: Jungersen Grafisk ApS Side 2

3 Sangforeningen Øresund af 1882 afholder sin årlige Stiftelsesfest i SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING (SIF), Restaurationen 1. sal Krøyersvej 5 A, 2930 Klampenborg. Lørdag den 31. januar 2015 kl Det er med stor glæde, at bestyrelsen i år kan tilbyde flg. menu: Forret Fiskeanretning Hovedret Kokkens Skovsersteg med alt hvad dertil hører Dessert Kaffe og chokoladekage med frugter m.m. Underholdningsmusik v/krille til både middag og dans, korsang og fællessang, stort lotteri med flotte præmier m.m.. Ole vil være aftenens konferencier. Alt dette for kun 250 kroner pr. næse! Husets vin eller hvad man måtte ønske at drikke kan købes til absolut rimelige priser. Mød op til denne store fest (133 års fødselsdag) og få en hyggelig aften med god mad og drikke, underholdning og dans, til en utrolig billig penge - alle er velkomne, som blot har en anelse tilknytning til Skovshoved eller Skovserkoret. Billetter bestilles eller købes hos Ove Stilhoff Larsen, Teglgårdsvej 4A, Side 3

4 Sangforeningen Øresund af 1882 Referat af generalforsamling torsdag d kl i Skovshoved Idrætsforening. Formand Jørgen Jensen bød velkommen og takkede de 15 fremmødte for deltagelsen i generalforsamling nr. 133 i foreningens historie. Formanden bad generalforsamlingen om at holde 1 min. stilhed til ære for afdøde Hans Christian Sørensen. 1. Valg af dirigent Ove blev for 32 gang foreslået og valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mindst 8. dages skriftligt varsel i Skovseren, der udkom den samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. Ole Dan Jensen påtog sig nok engang rollen som protokolfører og referent. 2. Forhandlingsprotokollen Dirigenten forespurgte om der i forsamlingen var ønske om at få oplæst forhandlingsprotokollen fra generalforsamling af og dette ønskede Jørgen Alfredo Christensen. Protokolføreren oplæste referatet fra 2013 og krydrede oplæsningen med relevante kommentarer. 3. Formandens beretning Formanden gav et resumé af årets gang og korets aktiviteter. Juletræstænding 1. søndag i advent, julefrokosten i Sandslottet, stiftelsesfesten i SIF, den fine forårskoncert i kirken, sommerfrokosten hos Anne og Ove i Rungsted og en god sæson med start i september, med et par nye aktive sangere. Naturligt aldersbetinget ophør og manglende ny tilgang er de udfordringer, som vi løbende må prøve at overvinde. Formanden fremhævede at koret var privilegeret ved at have et smukt øvelokale, et velstemt flygel og en dygtig korleder til rådighed i Skovshoved Kirke og understregede vigtigheden af at bevare og udbygge det fine forhold til kirkens præster, menighedsråd og personale. Vi bør udnytte enhver mulighed for at få nye og gerne yngre sangere på banen og alle blev opfordret til at forsøge at medvirke hertil. Formanden oplyste, at vores dygtige og afholdte korleder Vibeke Kølbel af personlige grunde slutter som leder af vores kor ved juletræstændingen d Bestyrelsen arbejder på at finde en værdig afløser og regner med, at have dette på plads Inden vores julekoncert i Holmegårdsparken d Generalforsamlingen godkendte beretningen. Side 4

5 4. Årsregnskabet Kasserer Ove fremlagde det reviderede driftsregnskab for perioden og redegjorde for de anvendte regnskabsprincipper. Årets resultat viste et underskud på kr ,70 som primært skyldtes, at der ikke har været andre indtægter end kontingenter Fordeling af over / underskud ved bladudgivelsen er fastlagt i aftale med grundejerforeningen i vedtægter fra Regnskabets balance udgør kr ,13 og foreningens formue er i behold til fortsat drift. Kassereren efterspurgte kommentarer til regnskabet og det havde flere deltagere. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 5. Indkomne forslag Der var ikke fremsendt skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen, men bestyrelsens forslag om at bevare gældende kontingentsatser på kr. 500,00 for aktive sangere og kr. 150,00 for vores trofaste støttemedlemmer, blev vedtaget. 6. Valg af bestyrelse Da alle bestyrelsesmedlemmer på valg havde accepteret genvalg og der ikke var opstillet modkandidater blev alle genvalgt. Alle valg skete med akklamation. Revisor Emil Menke havde også accepteret at forsætte som foreningens revisor. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Formand: Jørgen Jensen Kasserer: Ove Stilhoff Larsen Protokolfører: Ole Dan Jensen Medlem: Uffe Madsen Medlem: Anne Nielsen Medlem: Helga Johannesen Medlem: Randi Janssen Suppleant: Jan Hamilton Clausen Revisorer: Emil Menke Protokolfører. Ole Dan Jensen Fortsættes side 9 Side 5

6 Skovshoved Fodbold Skovshoved Erhvervsklub Fodbold Erhvervsklub Nr år HUS&HAVEavisen café bomhuse t Nr år HUS&HAVEavisen café bomhuse t Hjort Hjort Side 6

7 Skovserpige og dreng. Aluminia Skovserpige design og Jensenius dreng Aluminia design Jensenius 1946 Adagio Adagio Kunst, klassisk og antikt Kunst, klassisk og antikt Lene Hansen Lene Hansen Ordrupvej 52 Ordrupvej Charlottenlund 2920 Charlottenlund Tlf Tlf Åbent alle ugens hverdage på nær mandag fra kl. 11 Åbent alle ugens hverdage på nær mandag fra kl. 11 Grafiske totalløsninger Side 7

8 Aktivitetskalender 2015 Grundejer og Bevaringsforeningen 26.3 Velkommen til Skovshoved kl Skovshoved Sejlklub 23.4 Generalforsamling kl Skovshoved Sejlklub April/Maj Hold byen ren kl v/fiskerpigen 3.5 Åbning af Boulebanen kl På marken ved banen Xx.5 Byvandring kl v/fiskerpigen 5.6 Loppemarked kl På marken Xx.6 Børnedag kl Ved legepladsen 23.6 Sankt Hans kl Skovshoved Havn 29.8 Markfesten kl På marken Juletræ kl Hjørnet ved Teglgårdsvej Med ønsket om et lykkebringende nytår til alle Skovshoveds beboere og vore mange støttemedlemmer, ser bestyrelsen frem til et spændende år i Skovshoved. Som det fremgår af aktivitetskalenderen er der igen stor aktivitet i Skovshoved. Ud over det nye orienteringsmøde velkommen til Skovshoved, er der i år Børnedagen, lige som vi genoptager byvandringerne. Under velkommen til Skovshoved, vi vil orientere såvel nye som gamle beboere om byens aktiviteter, lige som der vil blive inviteret repræsentanter fra de mange foreninger der er en del af Skovshoved, så de kan præsentere deres aktiviteter. I bestyrelsen ser vi frem til, at mange af byens borgere igen i år, deltager i aktiviteterne Sangforeningen Øresund Velkommen til det nye år, hvor vi ser frem til samarbejdet med vor nye korleder, som vi forventer, vil give nyt liv i vor nu 133 år gamle forening. Der er med den nye korleder lagt op til et repertoire der mere svare til de stemmer koret på nuværende tidspunkt råder over, og vi forventer at vi hermed kan tiltrække nye medlemmer til koret, lige som vi håber at frafaldne medlemmer igen vil vende tilbage til koret. Kunne du tænke dig at deltage som aktiv sanger i koret, så er du velkommen. Vi starter forår-sæsonens prøveaftener mandag den 12. januar 2015 kl. 19:30 i Skovshoved Kirke (sidesalen). Du behøver ikke at være øvet. Vores nye korleder skal nok lære dig at synge, så Du passer ind i det alsidige repertoire der giver den sangglæde, der skal udvikle koret. Mød blot op en mandag til en prøveaften, vi glæder os til at modtage dig. Vel mødt. Side 8

9 Fortsat fra side 5 7. Jubilæer, minde og kammeratskabspokaler Der var i år ingen jubilarer. Ove Stilhoff fik overrakt en smuk erindringsoplukker formet som en elefant. Formanden meddelte, at en enig bestyrelse havde besluttet at tildele vores protokolfører Ole Dan Jensen kammeratskabspokalen. Formanden motiverede valget af Ole Dan, og takkede for hans store engagement i foreningen og ikke mindst han evne til at sikre, at der er styr på såvel stemmer som det gode humør. 8. Eventuelt Birgit og Henrik inviterede og opfordrede de aktive sangere med påhæng til at møde op til juletræstænding i Borgerhjemmet lørdag d kl Henrik foreslog, at vi havde en fast rubrik i Skovseren med opfordring til deltagelse i den sanglige udfoldelse. Årets julefrokost afholdes fredag d kl i Sandslottet på Skovshoved Havn. Stiftelsesfesten den 133 i rækken vil blive afholdt lørdag d. 31. januar 2015 og programmet vil blive meddelt i det næste nr. af Skovseren Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede de fremmødte for deltagelsen, den gode dialog og stemning hævede glasset og generalforsamlingen under den traditionelle hyldest til Sangforeningen Øresund af 1882 med et langt og tre rappe hurraer. Referent Ole Dan Jensen protokolfører Referatet er afkortet, det fulde referat kan ses på Side 9

10 Ny korleder i Sangforeningen Øresund Torben Lund har indvilget i at overtage den musikalske ledelse af koret og lagde hårdt, ud med julekoncerten i Holmegårdsparken. Torben Lund er en multimusikalsk ildsjæl med en akademisk baggrund fra den musikvidenskabelige linje på Københavns Universitet. Torben spiller adskillige instrumenter, bl.a. klaver og harmonika, er aktiv korsanger og orkestermusiker i flere sammenhænge. Fra kirkemusik, visesang, filmmusik over jazz til sangforeningen Øresunds traditioner ser sangerne frem til et varieret og spændende repertoire i 2015, hvor bestyrelsen håber, at kunne tiltrække nye sangere. Mødetidspunktet er som altid mandage kl i Skovshoved Kirke. Første mødedag i det nye år bliver mandag d. 12. januar. Sangforeningen håber på, at nye eller tidligere aktive sangere vil møde op til en hyggelig friaften med musik og livsglæde. Bestyrelsen Side 10

11 Julekoncert i Holmegårdsparken Mandag d. 15. december afholdt Sangforeningen Øresund julekoncert i Holmegårdsparkens Kirkesal i den fornemme gamle hovedbygning, som netop har afsluttet en gennemgribende renovering. Kirkerummet var fyldt med glade beboere og pårørende, som sang lystigt med på de traditionelle julesalmer og sange. På bageste række fandt man Børge Weihe, vores gamle kor- og æresmedlem, hvis stemme trængte tydeligt igennem da koncerten blev afsluttet med Skovservalsen. Holmegårdsparken kvitterede for korets indsats med en dejlig laksemad og hvidvin i Holmegårdsparkens Cafe og en invitation til, at gentage julekoncerten i Restaurant Restaurant Sejlklubberne Sejlklubberne på Skovshoved Havn på Skovshoved Havn Vinter Åbningstider Åbningstider Tirsdag-lørdag Cafe Frokost Middag Søndag Sommergrill Mandag lukket Mad til din fest her eller hjemme Mad til din fest her eller hjemme Booking HUSK HOVMESTERENS SØNDAGSBUFFET eller tel Booking på Vi glæder os til at eller byde tel. alle 3964 skovsere 3046 velkommen! Side 11

12 Havneudvidelsen Som det nok ikke er gået ubemærket hen, er arbejdet med udvidelsen af havnen nu i fuld gang og vi kan heldigvis konstatere, at vi i byen indtil nu ikke har haft den store gene af byggeriet. Der bliver arbejdet lidt vel sent og også i weekender med nogen støj til følge, men ikke mere end vi endnu har kunnet acceptere, og det er bedre, at det store anlægsprojekt bliver færdigt, end det trækker ud og forlænger anlægs processen og dermed støj og gener De største problemer vi indtil nu har haft, var i starten, med det første opfyldningsarbejde, med den store sandflyvning forårsaget af den megen østenvind, dækkede byen med støv, og derefter, at byen har ligget oplyst i projektørlys, hele natten, når arbejdsskibene har ligget uvirksomme i havn. Henvendelse til skibenes besætning har kun hjulpet den enkelte aften hvor henvendelsen fandt sted, men efter en henvendelse til forvaltningen har tilsyneladende hjulpet, og vi håber at det også holder i resten af byggeperioden. Nedramning af spunsjern har ikke givet problemer indtil nu, da man ifølge det oplyste, der hvor bunden er hårdest har valgt en anden løsning end nedramning i den hårde undergrund. Vi håber det til glæde, for dem der har de mest udsatte huse, fortsat lykkes at undgå nedramning i den hårde undergrund, i forbindelse med det fortsatte arbejde med spunsjern, og nedramning af fortøjningspæle. Side 12

13 Juletræ Julen er jo traditionernes tid og Grundejer og Bevaringsforeningen stod igen i år for opstilling af byens juletræ og afholdelse af den store juletræstænding. Desværre kunne vi ikke som i de foregående år dække op med et snedækket Skovshoved, men måtte tage det normale danske julevejr med regn og blæst, og hvor hjørnet på Teglgårdsvej med garanti indtog pladsen som Danmarks koldeste hjørne. Dette afholdt selvfølgelig ikke byens borgere og borgere fra omegnen i at møde talstærkt op for at synge julen ind, akkompagneret af et veloplagt kor fra sangforeningen Øresund, der igen i år, havde danske julesange på programmet. Det var i år sidste gang koret blev ledet af Vibeke Kølbel, der i mange år har frosset med anstand på hjørnet, da Vibeke slutter som leder af koret, og dermed ikke længere skal udsættes for Danmarks koldeste hjørne. Vi håber koret til næste år, har fundet en korleder, der kan klare den hårde belastning på hjørnet. Heldigvis for de mange fremmødte og koret havde juleudvalget gløgg og æbleskiver klar allerede ved starten af arrangementet, så alle hurtigt fik noget at varme sig på. Der skal fra alle lyde en varm tak til sponsorerne, der igen i år gjorde det muligt Præsentation at afholde juletræstændingen. Side 13

14 By og Havn. (Borgermøde den 22.januar 2015 udskydes ny dato vil blive meddelt, når dette er muligt). I sommeren 2012 udsendte Gentofte Kommune som led i Havneprojektet et Konkurrenceprogram for Sammenhængen imellem By og Havn omhandlende Marken, Byen og Havnen. Efter borger- og dialogmøder indkom der efterfølgende fra en række borgere i Skovshoved og fra Skovshoved Grundejer- og Bevaringsforening 27 høringssvar til det udsendte konkurrenceprogram, hvorefter sagen har ligget stille. Gentofte Kommune har nu igangsat projektet igen og i december måned blev Grundejerforeningen indkaldt til møde med politikere og forvaltningen omkring konkurrenceprogrammet Kysten i Skovshoved - forbindelse imellem By og Havn. På mødet i december åbnede politikere og forvaltningen for at der vil være mulighed for at inddrage Strandvejen, og dermed hele Skovshoved i konkurrenceprogrammet, hvilket vi fra Grundejerforeningen ser meget positivt på. Ved at udvide konkurrenceprogrammet til at omhandle Strandvejen og dermed hele Skovshoved, håber vi, at der kan opnås mulighed for en helhedsløsning, der ud over det visuelle i sammenhængen mellem By og Havn også vil kunne muliggøre integrerede projekter for regnvandsafledning, renovering og udbygning af byens kloak-og vandnet samt for tiltag, der kan forbedre de vanskelige trafik- og parkeringsforhold i Skovshoved. Sidste år blev vi eksempelvis af kommunalpolitiker Lisbeth Winther præsenteret for politikernes ønske om en række tiltag til håndteringen af regnvand, der ved samordning med kloak og vandnetprojekter og projekter for parkering og trafik samt Marken som omfattet af Konkurrenceprogrammet vil kunne give en helhedsløsning for Skovshoved. På mødet i december blev vi bedt om at komme med eventuelle supplerende kommentarer til konkurrenceprogrammet og vi valgte derfor efterfølgende at indkalde til orienteringsmøde/borgermøde den 22. januar Da der imidlertid ikke nu foreligger et nyt konkurrenceprogram finder vi det rigtigst først at holde borgermødet, når et nyt konkurrenceprogram er udarbejdet og udsendt, og vi vil derfor komme tilbage med ny mødedato, når dette er tilfældet. Det annoncerede møde den 22.januar 2015 er således udskudt. Bestyrelsen har imidlertid allerede nu indsendt supplerende bemærkninger til konkurrenceprogrammet, som kan ses på hjemmesiden Side 14

15 Lokalplan 366 Som fortalt i sidste nummer af Skovseren sendte kommunalbestyrelsen Lokalplanforslag om Hegning tilbage til forvaltningen for at imødekomme de mange indsigelser, der var fremkommet i høringsperioden. Forvaltningen indkaldte herefter til møde, hvor foreningen var repræsenteret ved Kaj Sidenius og George Greibe. På mødet fremlagde forvaltningen nogle ændringsforslag der var udarbejdet på grundlag af det gamle forslag fra 1983, som foreningen igen havde fremsendt med ønsket om, at det blev indarbejdet i Lokalplan 366 Efter at forvaltningens nye forslag var gennemgået og drøftet ville forvaltningen nu indstille til kommunalbestyrelsen, at der kom følgende ændringer til lokalplanen: Det tillades at hegn ud fra husmuren de første 2m har en højde på 1,8m, hvorefter hegnshøjden er 1,25m, forudsat at der er samlet 4m til nærmeste skel. Dette gælder efter det nye forslag også, når huset ligger direkte ud til vej eller andre offentlige arealer. Da man fra kommunalbestyrelsens- og forvaltningens side fortsat hævder at det er nødvendigt at udvide Byplan 21 med en præcisering af bestemmelserne om hegning, mener vi i bestyrelsen, at vi med de ændringer som bliver indarbejdet i den endelige udgave af Lokalplan 366, har sat vores præg på - inden for mulighedernes kunst - at tilgodese privatlivets fred SIF Gruppen sponsorer den elektriske ål på Den Blå Planet El-installationer VVS-service Sikringsløsninger Vedvarende Energi Intelligente Installationer Komfort & Energistyring Kontraktservice Ejendomsservice IP Netværk og telefoni Generatorvej Søborg Telefon Side 15

16 Skal du flytte? Overvejer du at udleje din bolig? Kontakt os for en uforpligtende dialog. Dyring Andersen Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar Strandvejen 271, 2920 Charlottenlund Tlf Ordrupvej Charlottenlund Telefon Peter Ortmann Nielsen priv Biltelefon Telefax Side 16

17 LOKAL EJENDOMSMÆGLER BUTIKKEN ER NU ÅBNET ÅBNER BUTIK DERFOR INDBYDES ALLE I SKOVSHOVED TIL Bolighandel.nu Ordrupvej 94 RECEPTION 2920 Charlottenlund ORDRUPVEJ CHARLOTTENLUND Bolighandel.nu har eksisteret i fire år på Strandvejen her i Skovshoved. Nu er behovet for en fysisk butik kommet og jeg åbner derfor forretning på Ordrupvej 94. TORSDAG D. 22. JANUAR 2015 Jeg har boet i Skovshoved igennem 7-8 år og efterhånden tre steder. MELLEM KL. 16:00-18:00 Så jeg kender husene og alle de små stræder rigtigt godt. Ligesom jeg følger med i hvad det sker i området. Jeg arbejder med køberkartotek, VENLIG sociale HILSEN medier, ligesom ejendommene naturligvis kommer på nettet, samt annoncering i trykte aviser efter behov. Til de kunder, som gerne SUSANNE selv vil vise SKOUENBORG frem, kan jeg tilbyde et fast lavt salær. Da jeg bor i området, Ansvarlig får jeg indehaver, løbende ejendomsmægler henvendelser MDE fra interesserede købere, som ønsker netop den charme og hygge vi har i Skovshoved. Ring og bestil en gratis uforpligtigende vurdering på eller kom forbi butikken på Ordrupvej og få en kop kaffe og en snak om boligmarkedet. Jeg forventer at butikken åbner i midten af november. ejendomsmægler MDE Hold øje med hvor jeg vil annoncere dato for åbning af butikken og invitere på et glas vin. Jeg har drevet ejendomsmæglerfirmaet bolighandel.nu i 4 år fra Strandvejen 232, Skovshoved. Og har nu åbent butik på Ordrupvej 94, 2920 Charlottenlund. Det er vigtigt for mig, at en bolighandel foregår så alle parter er tilfredse. Jeg glæder mig over den positive feedback, som mine kunder udtrykker. Det kan du læse mere om på SOLGT BOLIGHANDEL.NU - Ordrupvej 94, 2920 Charlottenlund Strandvejen 252C, Skovshoved, 2920 Charlottenlund - telefon Side 17

18 bestil På TlF eller års jubilæum se mere på costasmeralda.dk FaCebook: mobilside: åbningstider Periode: 1/10-1/3 Mandag - Lørdag: Søndag: Periode: 1/3-30/9 Mandag - Lørdag: Søndag: Pizzeria Costa Smeralda Strandvejen Charlottenlund Tlf eller tlf Side 18

19 Skovserens og Byens bank En bank i øjenhøjde... Hvad skal der til, for at du vil overveje at skifte bank? I Skjern Bank får du rådgivning, der er til at forstå. Hos os er den personlige kontakt vigtig, og du får altid et hurtigt svar på dine henvendelser. Vi lægger vægt på nærvær, og derfor vil vi gerne mødes med dig, så vi kan fortælle om dine fordele ved at blive kunde i Skjern Bank. Kontakt en rådgiver i Skjern Bank, hvis du kunne tænke dig en bank i øjenhøjde. Strandvejen Hellerup. Tlf skjernbank.dk Side 19

20 Side 20

Søndag d. 30. november kl. 16:00. Skovshoved By s Grundejer- og Bevarings forening arrangerer igen i år, juletræf for store og for små i Skovshoved

Søndag d. 30. november kl. 16:00. Skovshoved By s Grundejer- og Bevarings forening arrangerer igen i år, juletræf for store og for små i Skovshoved Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved Skovseren By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 Nr.4 November 2014 36. ÅRGANG NR. 4 - November 2014-36. ÅRGANG Søndag d. 30. november

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere