Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938"

Transkript

1 Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 NR. 1 - Januar ÅRGANG Skovserkorets Julekoncert i Holmegårdsparken Husk! Sangforeningen Øresunds stiftelsesfest, se side 3

2 Skovshoved Bys Grundejerog Bevaringsforening af Formand: Kasserer: Kontingent for året 2015 Kaj Sidenius Peter Nielsen Byens borgere 200,00 kr. Byens pensionister 100,00 kr. Udenbys medlemmer 200,00 kr. Konto nr Sangforeningen Øresund af 1882 Formand: Kasserer: Jørgen Jensen Ove Stilhoff Larsen Betal dit kontingent for 2015, inden 1. marts. Glem det nu ikke. Kontingent for året 2015 Aktive sangere 500,00 kr. Passive medlemmer 150,00 kr. Konto nr Skovseren Redaktion og annoncer. Tlf Strandvejen 242, 2920 Charlottenlund. Peter Nielsen (ansvarshavende) Tryk: Jungersen Grafisk ApS Side 2

3 Sangforeningen Øresund af 1882 afholder sin årlige Stiftelsesfest i SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING (SIF), Restaurationen 1. sal Krøyersvej 5 A, 2930 Klampenborg. Lørdag den 31. januar 2015 kl Det er med stor glæde, at bestyrelsen i år kan tilbyde flg. menu: Forret Fiskeanretning Hovedret Kokkens Skovsersteg med alt hvad dertil hører Dessert Kaffe og chokoladekage med frugter m.m. Underholdningsmusik v/krille til både middag og dans, korsang og fællessang, stort lotteri med flotte præmier m.m.. Ole vil være aftenens konferencier. Alt dette for kun 250 kroner pr. næse! Husets vin eller hvad man måtte ønske at drikke kan købes til absolut rimelige priser. Mød op til denne store fest (133 års fødselsdag) og få en hyggelig aften med god mad og drikke, underholdning og dans, til en utrolig billig penge - alle er velkomne, som blot har en anelse tilknytning til Skovshoved eller Skovserkoret. Billetter bestilles eller købes hos Ove Stilhoff Larsen, Teglgårdsvej 4A, Side 3

4 Sangforeningen Øresund af 1882 Referat af generalforsamling torsdag d kl i Skovshoved Idrætsforening. Formand Jørgen Jensen bød velkommen og takkede de 15 fremmødte for deltagelsen i generalforsamling nr. 133 i foreningens historie. Formanden bad generalforsamlingen om at holde 1 min. stilhed til ære for afdøde Hans Christian Sørensen. 1. Valg af dirigent Ove blev for 32 gang foreslået og valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mindst 8. dages skriftligt varsel i Skovseren, der udkom den samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. Ole Dan Jensen påtog sig nok engang rollen som protokolfører og referent. 2. Forhandlingsprotokollen Dirigenten forespurgte om der i forsamlingen var ønske om at få oplæst forhandlingsprotokollen fra generalforsamling af og dette ønskede Jørgen Alfredo Christensen. Protokolføreren oplæste referatet fra 2013 og krydrede oplæsningen med relevante kommentarer. 3. Formandens beretning Formanden gav et resumé af årets gang og korets aktiviteter. Juletræstænding 1. søndag i advent, julefrokosten i Sandslottet, stiftelsesfesten i SIF, den fine forårskoncert i kirken, sommerfrokosten hos Anne og Ove i Rungsted og en god sæson med start i september, med et par nye aktive sangere. Naturligt aldersbetinget ophør og manglende ny tilgang er de udfordringer, som vi løbende må prøve at overvinde. Formanden fremhævede at koret var privilegeret ved at have et smukt øvelokale, et velstemt flygel og en dygtig korleder til rådighed i Skovshoved Kirke og understregede vigtigheden af at bevare og udbygge det fine forhold til kirkens præster, menighedsråd og personale. Vi bør udnytte enhver mulighed for at få nye og gerne yngre sangere på banen og alle blev opfordret til at forsøge at medvirke hertil. Formanden oplyste, at vores dygtige og afholdte korleder Vibeke Kølbel af personlige grunde slutter som leder af vores kor ved juletræstændingen d Bestyrelsen arbejder på at finde en værdig afløser og regner med, at have dette på plads Inden vores julekoncert i Holmegårdsparken d Generalforsamlingen godkendte beretningen. Side 4

5 4. Årsregnskabet Kasserer Ove fremlagde det reviderede driftsregnskab for perioden og redegjorde for de anvendte regnskabsprincipper. Årets resultat viste et underskud på kr ,70 som primært skyldtes, at der ikke har været andre indtægter end kontingenter Fordeling af over / underskud ved bladudgivelsen er fastlagt i aftale med grundejerforeningen i vedtægter fra Regnskabets balance udgør kr ,13 og foreningens formue er i behold til fortsat drift. Kassereren efterspurgte kommentarer til regnskabet og det havde flere deltagere. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 5. Indkomne forslag Der var ikke fremsendt skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen, men bestyrelsens forslag om at bevare gældende kontingentsatser på kr. 500,00 for aktive sangere og kr. 150,00 for vores trofaste støttemedlemmer, blev vedtaget. 6. Valg af bestyrelse Da alle bestyrelsesmedlemmer på valg havde accepteret genvalg og der ikke var opstillet modkandidater blev alle genvalgt. Alle valg skete med akklamation. Revisor Emil Menke havde også accepteret at forsætte som foreningens revisor. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Formand: Jørgen Jensen Kasserer: Ove Stilhoff Larsen Protokolfører: Ole Dan Jensen Medlem: Uffe Madsen Medlem: Anne Nielsen Medlem: Helga Johannesen Medlem: Randi Janssen Suppleant: Jan Hamilton Clausen Revisorer: Emil Menke Protokolfører. Ole Dan Jensen Fortsættes side 9 Side 5

6 Skovshoved Fodbold Skovshoved Erhvervsklub Fodbold Erhvervsklub Nr år HUS&HAVEavisen café bomhuse t Nr år HUS&HAVEavisen café bomhuse t Hjort Hjort Side 6

7 Skovserpige og dreng. Aluminia Skovserpige design og Jensenius dreng Aluminia design Jensenius 1946 Adagio Adagio Kunst, klassisk og antikt Kunst, klassisk og antikt Lene Hansen Lene Hansen Ordrupvej 52 Ordrupvej Charlottenlund 2920 Charlottenlund Tlf Tlf Åbent alle ugens hverdage på nær mandag fra kl. 11 Åbent alle ugens hverdage på nær mandag fra kl. 11 Grafiske totalløsninger Side 7

8 Aktivitetskalender 2015 Grundejer og Bevaringsforeningen 26.3 Velkommen til Skovshoved kl Skovshoved Sejlklub 23.4 Generalforsamling kl Skovshoved Sejlklub April/Maj Hold byen ren kl v/fiskerpigen 3.5 Åbning af Boulebanen kl På marken ved banen Xx.5 Byvandring kl v/fiskerpigen 5.6 Loppemarked kl På marken Xx.6 Børnedag kl Ved legepladsen 23.6 Sankt Hans kl Skovshoved Havn 29.8 Markfesten kl På marken Juletræ kl Hjørnet ved Teglgårdsvej Med ønsket om et lykkebringende nytår til alle Skovshoveds beboere og vore mange støttemedlemmer, ser bestyrelsen frem til et spændende år i Skovshoved. Som det fremgår af aktivitetskalenderen er der igen stor aktivitet i Skovshoved. Ud over det nye orienteringsmøde velkommen til Skovshoved, er der i år Børnedagen, lige som vi genoptager byvandringerne. Under velkommen til Skovshoved, vi vil orientere såvel nye som gamle beboere om byens aktiviteter, lige som der vil blive inviteret repræsentanter fra de mange foreninger der er en del af Skovshoved, så de kan præsentere deres aktiviteter. I bestyrelsen ser vi frem til, at mange af byens borgere igen i år, deltager i aktiviteterne Sangforeningen Øresund Velkommen til det nye år, hvor vi ser frem til samarbejdet med vor nye korleder, som vi forventer, vil give nyt liv i vor nu 133 år gamle forening. Der er med den nye korleder lagt op til et repertoire der mere svare til de stemmer koret på nuværende tidspunkt råder over, og vi forventer at vi hermed kan tiltrække nye medlemmer til koret, lige som vi håber at frafaldne medlemmer igen vil vende tilbage til koret. Kunne du tænke dig at deltage som aktiv sanger i koret, så er du velkommen. Vi starter forår-sæsonens prøveaftener mandag den 12. januar 2015 kl. 19:30 i Skovshoved Kirke (sidesalen). Du behøver ikke at være øvet. Vores nye korleder skal nok lære dig at synge, så Du passer ind i det alsidige repertoire der giver den sangglæde, der skal udvikle koret. Mød blot op en mandag til en prøveaften, vi glæder os til at modtage dig. Vel mødt. Side 8

9 Fortsat fra side 5 7. Jubilæer, minde og kammeratskabspokaler Der var i år ingen jubilarer. Ove Stilhoff fik overrakt en smuk erindringsoplukker formet som en elefant. Formanden meddelte, at en enig bestyrelse havde besluttet at tildele vores protokolfører Ole Dan Jensen kammeratskabspokalen. Formanden motiverede valget af Ole Dan, og takkede for hans store engagement i foreningen og ikke mindst han evne til at sikre, at der er styr på såvel stemmer som det gode humør. 8. Eventuelt Birgit og Henrik inviterede og opfordrede de aktive sangere med påhæng til at møde op til juletræstænding i Borgerhjemmet lørdag d kl Henrik foreslog, at vi havde en fast rubrik i Skovseren med opfordring til deltagelse i den sanglige udfoldelse. Årets julefrokost afholdes fredag d kl i Sandslottet på Skovshoved Havn. Stiftelsesfesten den 133 i rækken vil blive afholdt lørdag d. 31. januar 2015 og programmet vil blive meddelt i det næste nr. af Skovseren Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede de fremmødte for deltagelsen, den gode dialog og stemning hævede glasset og generalforsamlingen under den traditionelle hyldest til Sangforeningen Øresund af 1882 med et langt og tre rappe hurraer. Referent Ole Dan Jensen protokolfører Referatet er afkortet, det fulde referat kan ses på Side 9

10 Ny korleder i Sangforeningen Øresund Torben Lund har indvilget i at overtage den musikalske ledelse af koret og lagde hårdt, ud med julekoncerten i Holmegårdsparken. Torben Lund er en multimusikalsk ildsjæl med en akademisk baggrund fra den musikvidenskabelige linje på Københavns Universitet. Torben spiller adskillige instrumenter, bl.a. klaver og harmonika, er aktiv korsanger og orkestermusiker i flere sammenhænge. Fra kirkemusik, visesang, filmmusik over jazz til sangforeningen Øresunds traditioner ser sangerne frem til et varieret og spændende repertoire i 2015, hvor bestyrelsen håber, at kunne tiltrække nye sangere. Mødetidspunktet er som altid mandage kl i Skovshoved Kirke. Første mødedag i det nye år bliver mandag d. 12. januar. Sangforeningen håber på, at nye eller tidligere aktive sangere vil møde op til en hyggelig friaften med musik og livsglæde. Bestyrelsen Side 10

11 Julekoncert i Holmegårdsparken Mandag d. 15. december afholdt Sangforeningen Øresund julekoncert i Holmegårdsparkens Kirkesal i den fornemme gamle hovedbygning, som netop har afsluttet en gennemgribende renovering. Kirkerummet var fyldt med glade beboere og pårørende, som sang lystigt med på de traditionelle julesalmer og sange. På bageste række fandt man Børge Weihe, vores gamle kor- og æresmedlem, hvis stemme trængte tydeligt igennem da koncerten blev afsluttet med Skovservalsen. Holmegårdsparken kvitterede for korets indsats med en dejlig laksemad og hvidvin i Holmegårdsparkens Cafe og en invitation til, at gentage julekoncerten i Restaurant Restaurant Sejlklubberne Sejlklubberne på Skovshoved Havn på Skovshoved Havn Vinter Åbningstider Åbningstider Tirsdag-lørdag Cafe Frokost Middag Søndag Sommergrill Mandag lukket Mad til din fest her eller hjemme Mad til din fest her eller hjemme Booking HUSK HOVMESTERENS SØNDAGSBUFFET eller tel Booking på Vi glæder os til at eller byde tel. alle 3964 skovsere 3046 velkommen! Side 11

12 Havneudvidelsen Som det nok ikke er gået ubemærket hen, er arbejdet med udvidelsen af havnen nu i fuld gang og vi kan heldigvis konstatere, at vi i byen indtil nu ikke har haft den store gene af byggeriet. Der bliver arbejdet lidt vel sent og også i weekender med nogen støj til følge, men ikke mere end vi endnu har kunnet acceptere, og det er bedre, at det store anlægsprojekt bliver færdigt, end det trækker ud og forlænger anlægs processen og dermed støj og gener De største problemer vi indtil nu har haft, var i starten, med det første opfyldningsarbejde, med den store sandflyvning forårsaget af den megen østenvind, dækkede byen med støv, og derefter, at byen har ligget oplyst i projektørlys, hele natten, når arbejdsskibene har ligget uvirksomme i havn. Henvendelse til skibenes besætning har kun hjulpet den enkelte aften hvor henvendelsen fandt sted, men efter en henvendelse til forvaltningen har tilsyneladende hjulpet, og vi håber at det også holder i resten af byggeperioden. Nedramning af spunsjern har ikke givet problemer indtil nu, da man ifølge det oplyste, der hvor bunden er hårdest har valgt en anden løsning end nedramning i den hårde undergrund. Vi håber det til glæde, for dem der har de mest udsatte huse, fortsat lykkes at undgå nedramning i den hårde undergrund, i forbindelse med det fortsatte arbejde med spunsjern, og nedramning af fortøjningspæle. Side 12

13 Juletræ Julen er jo traditionernes tid og Grundejer og Bevaringsforeningen stod igen i år for opstilling af byens juletræ og afholdelse af den store juletræstænding. Desværre kunne vi ikke som i de foregående år dække op med et snedækket Skovshoved, men måtte tage det normale danske julevejr med regn og blæst, og hvor hjørnet på Teglgårdsvej med garanti indtog pladsen som Danmarks koldeste hjørne. Dette afholdt selvfølgelig ikke byens borgere og borgere fra omegnen i at møde talstærkt op for at synge julen ind, akkompagneret af et veloplagt kor fra sangforeningen Øresund, der igen i år, havde danske julesange på programmet. Det var i år sidste gang koret blev ledet af Vibeke Kølbel, der i mange år har frosset med anstand på hjørnet, da Vibeke slutter som leder af koret, og dermed ikke længere skal udsættes for Danmarks koldeste hjørne. Vi håber koret til næste år, har fundet en korleder, der kan klare den hårde belastning på hjørnet. Heldigvis for de mange fremmødte og koret havde juleudvalget gløgg og æbleskiver klar allerede ved starten af arrangementet, så alle hurtigt fik noget at varme sig på. Der skal fra alle lyde en varm tak til sponsorerne, der igen i år gjorde det muligt Præsentation at afholde juletræstændingen. Side 13

14 By og Havn. (Borgermøde den 22.januar 2015 udskydes ny dato vil blive meddelt, når dette er muligt). I sommeren 2012 udsendte Gentofte Kommune som led i Havneprojektet et Konkurrenceprogram for Sammenhængen imellem By og Havn omhandlende Marken, Byen og Havnen. Efter borger- og dialogmøder indkom der efterfølgende fra en række borgere i Skovshoved og fra Skovshoved Grundejer- og Bevaringsforening 27 høringssvar til det udsendte konkurrenceprogram, hvorefter sagen har ligget stille. Gentofte Kommune har nu igangsat projektet igen og i december måned blev Grundejerforeningen indkaldt til møde med politikere og forvaltningen omkring konkurrenceprogrammet Kysten i Skovshoved - forbindelse imellem By og Havn. På mødet i december åbnede politikere og forvaltningen for at der vil være mulighed for at inddrage Strandvejen, og dermed hele Skovshoved i konkurrenceprogrammet, hvilket vi fra Grundejerforeningen ser meget positivt på. Ved at udvide konkurrenceprogrammet til at omhandle Strandvejen og dermed hele Skovshoved, håber vi, at der kan opnås mulighed for en helhedsløsning, der ud over det visuelle i sammenhængen mellem By og Havn også vil kunne muliggøre integrerede projekter for regnvandsafledning, renovering og udbygning af byens kloak-og vandnet samt for tiltag, der kan forbedre de vanskelige trafik- og parkeringsforhold i Skovshoved. Sidste år blev vi eksempelvis af kommunalpolitiker Lisbeth Winther præsenteret for politikernes ønske om en række tiltag til håndteringen af regnvand, der ved samordning med kloak og vandnetprojekter og projekter for parkering og trafik samt Marken som omfattet af Konkurrenceprogrammet vil kunne give en helhedsløsning for Skovshoved. På mødet i december blev vi bedt om at komme med eventuelle supplerende kommentarer til konkurrenceprogrammet og vi valgte derfor efterfølgende at indkalde til orienteringsmøde/borgermøde den 22. januar Da der imidlertid ikke nu foreligger et nyt konkurrenceprogram finder vi det rigtigst først at holde borgermødet, når et nyt konkurrenceprogram er udarbejdet og udsendt, og vi vil derfor komme tilbage med ny mødedato, når dette er tilfældet. Det annoncerede møde den 22.januar 2015 er således udskudt. Bestyrelsen har imidlertid allerede nu indsendt supplerende bemærkninger til konkurrenceprogrammet, som kan ses på hjemmesiden Side 14

15 Lokalplan 366 Som fortalt i sidste nummer af Skovseren sendte kommunalbestyrelsen Lokalplanforslag om Hegning tilbage til forvaltningen for at imødekomme de mange indsigelser, der var fremkommet i høringsperioden. Forvaltningen indkaldte herefter til møde, hvor foreningen var repræsenteret ved Kaj Sidenius og George Greibe. På mødet fremlagde forvaltningen nogle ændringsforslag der var udarbejdet på grundlag af det gamle forslag fra 1983, som foreningen igen havde fremsendt med ønsket om, at det blev indarbejdet i Lokalplan 366 Efter at forvaltningens nye forslag var gennemgået og drøftet ville forvaltningen nu indstille til kommunalbestyrelsen, at der kom følgende ændringer til lokalplanen: Det tillades at hegn ud fra husmuren de første 2m har en højde på 1,8m, hvorefter hegnshøjden er 1,25m, forudsat at der er samlet 4m til nærmeste skel. Dette gælder efter det nye forslag også, når huset ligger direkte ud til vej eller andre offentlige arealer. Da man fra kommunalbestyrelsens- og forvaltningens side fortsat hævder at det er nødvendigt at udvide Byplan 21 med en præcisering af bestemmelserne om hegning, mener vi i bestyrelsen, at vi med de ændringer som bliver indarbejdet i den endelige udgave af Lokalplan 366, har sat vores præg på - inden for mulighedernes kunst - at tilgodese privatlivets fred SIF Gruppen sponsorer den elektriske ål på Den Blå Planet El-installationer VVS-service Sikringsløsninger Vedvarende Energi Intelligente Installationer Komfort & Energistyring Kontraktservice Ejendomsservice IP Netværk og telefoni Generatorvej Søborg Telefon Side 15

16 Skal du flytte? Overvejer du at udleje din bolig? Kontakt os for en uforpligtende dialog. Dyring Andersen Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar Strandvejen 271, 2920 Charlottenlund Tlf Ordrupvej Charlottenlund Telefon Peter Ortmann Nielsen priv Biltelefon Telefax Side 16

17 LOKAL EJENDOMSMÆGLER BUTIKKEN ER NU ÅBNET ÅBNER BUTIK DERFOR INDBYDES ALLE I SKOVSHOVED TIL Bolighandel.nu Ordrupvej 94 RECEPTION 2920 Charlottenlund ORDRUPVEJ CHARLOTTENLUND Bolighandel.nu har eksisteret i fire år på Strandvejen her i Skovshoved. Nu er behovet for en fysisk butik kommet og jeg åbner derfor forretning på Ordrupvej 94. TORSDAG D. 22. JANUAR 2015 Jeg har boet i Skovshoved igennem 7-8 år og efterhånden tre steder. MELLEM KL. 16:00-18:00 Så jeg kender husene og alle de små stræder rigtigt godt. Ligesom jeg følger med i hvad det sker i området. Jeg arbejder med køberkartotek, VENLIG sociale HILSEN medier, ligesom ejendommene naturligvis kommer på nettet, samt annoncering i trykte aviser efter behov. Til de kunder, som gerne SUSANNE selv vil vise SKOUENBORG frem, kan jeg tilbyde et fast lavt salær. Da jeg bor i området, Ansvarlig får jeg indehaver, løbende ejendomsmægler henvendelser MDE fra interesserede købere, som ønsker netop den charme og hygge vi har i Skovshoved. Ring og bestil en gratis uforpligtigende vurdering på eller kom forbi butikken på Ordrupvej og få en kop kaffe og en snak om boligmarkedet. Jeg forventer at butikken åbner i midten af november. ejendomsmægler MDE Hold øje med hvor jeg vil annoncere dato for åbning af butikken og invitere på et glas vin. Jeg har drevet ejendomsmæglerfirmaet bolighandel.nu i 4 år fra Strandvejen 232, Skovshoved. Og har nu åbent butik på Ordrupvej 94, 2920 Charlottenlund. Det er vigtigt for mig, at en bolighandel foregår så alle parter er tilfredse. Jeg glæder mig over den positive feedback, som mine kunder udtrykker. Det kan du læse mere om på SOLGT BOLIGHANDEL.NU - Ordrupvej 94, 2920 Charlottenlund Strandvejen 252C, Skovshoved, 2920 Charlottenlund - telefon Side 17

18 bestil På TlF eller års jubilæum se mere på costasmeralda.dk FaCebook: mobilside: åbningstider Periode: 1/10-1/3 Mandag - Lørdag: Søndag: Periode: 1/3-30/9 Mandag - Lørdag: Søndag: Pizzeria Costa Smeralda Strandvejen Charlottenlund Tlf eller tlf Side 18

19 Skovserens og Byens bank En bank i øjenhøjde... Hvad skal der til, for at du vil overveje at skifte bank? I Skjern Bank får du rådgivning, der er til at forstå. Hos os er den personlige kontakt vigtig, og du får altid et hurtigt svar på dine henvendelser. Vi lægger vægt på nærvær, og derfor vil vi gerne mødes med dig, så vi kan fortælle om dine fordele ved at blive kunde i Skjern Bank. Kontakt en rådgiver i Skjern Bank, hvis du kunne tænke dig en bank i øjenhøjde. Strandvejen Hellerup. Tlf skjernbank.dk Side 19

20 Side 20

Peter Faber Rod Nekrolog Sangforeningen

Peter Faber Rod Nekrolog Sangforeningen Peter Faber Rod Nekrolog Skovshoved Bys Grundejer og Bevaringsforenings tidligere mangeårige formand Peter Faber Rod er gået bort, efter længere tids sygdom. Peter kom til Skovshoved fra den nærmeste omegn

Læs mere

Søndag d. 30. november kl. 16:00. Skovshoved By s Grundejer- og Bevarings forening arrangerer igen i år, juletræf for store og for små i Skovshoved

Søndag d. 30. november kl. 16:00. Skovshoved By s Grundejer- og Bevarings forening arrangerer igen i år, juletræf for store og for små i Skovshoved Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved Skovseren By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 Nr.4 November 2014 36. ÅRGANG NR. 4 - November 2014-36. ÅRGANG Søndag d. 30. november

Læs mere

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 NR. 2 - april 2015 37 ÅRGANG NR. 2 - April 2015-37. ÅRGANG Børge s sidste optræden ved markfesten,

Læs mere

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 MARKFEST SKOVSHOVED

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 MARKFEST SKOVSHOVED NR. 3 - August 2015 37. ÅRGANG Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 MARKFEST SKOVSHOVED LØRDAG DEN 29. AUGUST PÅ STEJLEPLADSEN BØRNEPROGRAM

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 NR. 2 - April 2014-36. ÅRGANG Costa Smeraldas jubilæum 61479.indd 1 01-04-2014 18:28:28 Skovshoved

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af NR. 4 - November

Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af NR. 4 - November Medlemsblad for Sangforeningen Øresund af 1882 og Skovshoved By s Grundejer- og Bevaringsforening af 1938 NR. 4 - November 2015-37. ÅRGANG 1915 2015 Skovshoved Bys Grundejerog Bevaringsforening af 1938

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014

Ordinær generalforsamling. Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Ordinær generalforsamling Bibliotekscafeen, Medborgerhuset Torsdag 27. marts 2014 Kalenderåret 2013 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Øregådsparken Marts 2015 Formanden skriver Erantis og vintergækker lyser op alle vegne og byder os velkommen til foråret 2015. Foråret er den tid på

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Mødet fandt sted i Nysted Bådelaugs lokaler, Strandvejen Nysted. Formanden Karl Krarup bød velkommen til ca 30 fremmødte.

Mødet fandt sted i Nysted Bådelaugs lokaler, Strandvejen Nysted. Formanden Karl Krarup bød velkommen til ca 30 fremmødte. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I NYSTED BEVARINGSFORENING Torsdag den 21. marts 2013 Mødet fandt sted i Nysted Bådelaugs lokaler, Strandvejen Nysted. Formanden Karl Krarup bød velkommen til ca 30 fremmødte.

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Birkager

Grundejerforeningen Birkager Grundejerforeningen Birkager Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 18. marts 2003. Til stede var 26 personer repræsenterende 18 parceller. Formanden Steen Hansen bød velkommen. Punkt 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 49

Referat af bestyrelsesmøde nr. 49 Referat af bestyrelsesmøde nr. 49 Dato: Onsdag den 16.01.2013, kl. 19 Sted: Carsten Meyer, Dalsgaardsvej 7, 2930 Klampenborg Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Charlotte Mollerup, CMO Steen Dawids,

Læs mere