Vellerup Sommerby. September Nr årgang. Foto: Karl Kristian Zacho

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vellerup Sommerby. September Nr. 3 41. årgang. Foto: Karl Kristian Zacho"

Transkript

1 Foto: Karl Kristian Zacho 2014 September Nr årgang Vellerup Sommerby Så lavede kommunen oprydning af gamle både på stranden og i vandet. De blev opmagasineret på parkeringspladsen ved verdens ende. Red.

2 2 Vellerup Sommerby nr. 1, 40. årgang, marts 2013 Der er mange fordele ved at benytte Ejendomsmæglerfirmaet Ege Vi kan bl.a. nævne 7 gode grunde: Dynamisk boligsalg fra 3 Ege butikker Stort lokalkendskab Salg af: Helårsboliger, lejligheder, fritidshus og nedlagte landbrug Solgt eller gratis Højt uddannet personale Købermægler Team 36 års erfaring Mads Ege Christiansen Statsaut. Ejendomsmægler MDE Tlf Lene Bruun Statsaut. Ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Statsaut. Ejendomsmægler MDE Ege Bramsnæs Bygaden 18, 4070 Kirke Hyllinge Statsautoriseret og uafhængig ejendomsmægler T:

3 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Formandens Rubrik Kære medlemmer, Jeg tror de fleste vil være enig med mig i at sommeren 2014 har været noget af det varmeste og tørreste vi har oplevet i mange år. Regnmængderne har været yderst beherskede, og oversvømmelserne er udeblevet i hvert fald for en tid. Sommeren har igen betydet god udnyttelse af sommerbyen. Mange huse har i år været udlejet, og en del af disse lejere har igen henvendt sig til foreningen og forespurgt på ledige huse og grunde. Foreningen er, som tidligere nævnt, nødt til at henvise disse potentielle kunder til de lokale ejendomsmæglere, fordi det ikke er muligt at føre en liste over ejendomme, som er sat til salg. I de første 7 måneder af 2014 er ejerskiftet 31 ejendomme, hvilket er en del flere end året før i samme periode. Foreningen vil gerne benytte lejligheden til at byde disse nye medlemmer velkommen til Vellerup Sommerby, og minde om at foreningen gerne står til disposition med oplysninger og hjælp i alle relevante foreningsanliggender. Bestyrelsens arbejde er forløbet nogenlunde som sædvanligt hen over sommeren. Der har som sædvanligt været udsendt ganske mange påmindelser vedr. manglende vedligeholdelse, og resultatet af vore henvendelser lader desværre meget tilbage at ønske. Det skal dog nævnes, at foreningens vedtagne vejrenovation virkelig har været et arbejdsområde med et meget stort tidsforbrug. Jeg er imidlertid overbevist om, at den tid bestyrelsen har investeret i projektet er brugt fornuftigt, og derfor vil komme foreningens

4 4 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 grundejere til stor gavn. Der vil være en lille opdatering af projektet andetsteds i bladet Jeg vil slutte dette indlæg med at ønske alle læserne en god eftersommer, og jeg håber at nogle måske kan finde tid til at skrive lidt i foreningsbladet til næste gang. Allan Kirkestrup. Biksen! 1. KAN AFHENTES GRATIS I SOMMERBYEN. 5mm glas, forsatsvinduer 9 stk. 82x136cm 4mm glas forsatsvinduer 3 stk. 50x105cm 2. KAJAK SÆLGES. En Malik med pagaj og kørevogn. Pris 800 kr. Afhentet i sommerbyen. Henv. telefon Med venlig hilsen Olsson, Ørnevænget 72

5 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september RealMæglerne Staal & Nöhrlind Et effektivt makkerpar i din bolighandel Vi skaber maksimal værdi for dig med bl.a. Stærk markedsføringspakke Grundig individuel salgsplan Stor ekspertise og lokalkendskab Altid let tilgængelige Vi sælger alle ejendomstyper Vil du sælge bør du vælge RealMæglerne Staal & Nöhrlind RealMæglerne handler med omtanke RealMæglerne Staal & Nöhrlind ApS Roskildevej 3 A 3600 Frederikssund Telefon:

6 6 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Havekalenderen September: Havens frugter kan nu høstes. Sidst på måneden tages knolde op af Dahlia og Gladiolus. Denne måned er normalt sidste frist for at så græs. Først på måneden er et godt tidspunkt til at sætte stedsegrønne buske og træer. Stauder og planter kan deles og omplantes. Oktober: Hvis man har Middelshavsplanter i haven, skal de nu tages ind. Køkkenhaven gennemgraves nu. Plantning af løvfældende træer og buske. Podning af frugttræer er bedst i denne måned. Græsset slås for sidste gang og klippehøjden hæves til ca..5cm. November.: Løvfældende træer og buske kan flyttes. Bøg plantes bedst efter 15.november-først der er de klare. Sarte planter i haven vinterdækkes. Hvis man skal have glæde af sine krydderurter i vinterhalvåret, skal de nu sættes i potte og i drivhus. Gerne nedgravet eller på anden måde beskyttet mod frost. Haveredskaberne rengøres og olieres. Sættes væk for vinteren. Foderautomater og fuglebræt sættes nu op. Red.

7 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Skal du ha SOLGT dit fritidshus? Så ring til os allerede i dag, og få en GRATIS og uforpligtende salgsvurdering.

8 8 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014

9 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Hanegal i sommerbyen - og den gode tone - erindringer fra generalforsamlingen Kære medlemmer, Foreningens generalforsamling vedtog i april måned et forbud imod haner i sommerbyen med et meget betydeligt flertal. Vedtagelsen betyder, at det er forbudt at holde haner i sommerbyen. 9 Der er et par stykker der stadig holder haner, men de er tilsyneladende ikke ophørt med at gale omkap på alle tider af døgnet, og foreningen modtager stadigvæk klager - mest over de personer som hele tiden har holdt haner. Jeg skal venligst bede de implicerede om at få fjernet hanerne og evt. andre støjende husdyr. Foreningen kan ikke selv fortage sig andet end at hidkalde fogeden hvis det skulle blive nødvendigt, hvilket jeg ikke håber det gør. Vellerup Sommerby er et rekreativt område, hvor alle skal kunne nyde naturen - bare ikke de nævnte støjkilder. Vi vedtog også på generalforsamlingen, at der skulle tilstræbes en god tone i foreningen. Jeg har forud for- og efter generalforsamlingen modtaget, og er blevet bekendt med, et medlems ustandselige hetz imod bl.a. undertegnede og vejprojektet. Beskyldninger af næsten enhver slags er fremsat til en del af medlemskredsen og til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Kvaliteten af de fremsatte synspunkter er af en sådan karakter, at jeg i den gode tones ånd vil undlade at kommentere dem yderligere. Skulle der være medlemmer der er interesseret i et blive bekendtgjort med et resume, kan jeg kontaktes eller de pågældende kan give fremmøde på åbent hus den første lørdag i måneden. Formanden

10 10 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Akut tlf. nr Mennesker og dyr! Er du i tvivl og gerne vil have lidt vejledning ang. din evt. sygdom, så ring på akut tlf. nr. 1813, hvor en sygeplejerske vil vejlede dig. Er du så uheldig at påkøre et dyr, så ring akut tlf. nr til dyrenes vagtcentral, hvor man vil give dig et råd til, hvad du skal gøre. Red.

11 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Ikke altid ris- også en lille smule ros! En stor tak til vores foreningsformand og hele bestyrelsen. Man bliver så glad, når man ser, hvad I gør for Vellerup Sommerby. Tak for den professionelle hjælp, man får med sine juridiske spørgsmål og problemer. Tak for jeres hurtige opfølgning på det. Jeg er sikker på, at jeg taler på mange medlemmers vegne, når jeg udtrykker, at vi er dybt taknemmelige over, vi har jer til at varetage medlemmernes interesser. I laver et kæmpe stykke arbejde for os alle og gør det så godt. Det er en fornøjelse, at møde op til åbent hus på vandværket. Man møder glade ansigter og godt humør fra både formand og bestyrelsesmedlemmer og man får svar på de spørgsmål, man kommer med. Vi kan kun anbefale, at man benytter sig af denne mulighed. Er man i tvivl om det, man gør på sin matrikel er lovligt, stiller formanden og afd.formanden velvilligt op. Endnu en stor tak for det store arbejde, I gør for os. Vi håber, I bliver ved mange år endnu. Leth Spurvevænget 24. Tak Endnu en stor tak for det store arbejde, I gør for os.

12 12 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014

13 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Til samtlige grundejere!!! Da samtlige vandmålere skal aflæses af vandværket ca. 1. oktober, bedes alle frigøre dækslet til målerbrønden for al vækst o. lign, så aflæseren kan komme til. Hvis dette ikke er foretaget, bliver målerbrønden frigjort for ejerens regning. Mvh Driftslederen, vandværket. Obs! Obs! Obs! Nu nærmer vinteren sig, hvor mange lukker sommerhuset ned og derfor også skal lukke vandet i målerbrønden for at undgå frostskader. Husk at lukke for begge haner i målerbrønden og åbne for udluftningsskruen. Derefter åbnes samtlige vandhaner inde i huset, så man derved tømmer rørene og derfor undgår frostsprængninger, hvilket vi desværre havde flere af sidste år. Med venlig hilsen Vandværket.

14 14 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Den lille seddel til opslagstavlen Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 1, 3600 Frederikssund Hjemmeside: Skorstensfejer Søren Bryde Dong Energy Kundeservice el Nærmeste politi: Frederikssund politistation Ambulance 112 Lægerne Birkevej, Skibby Lægehuset, Valmuevej, Skibby Kloakvagt, Frd.Sund (Akut kloakproblem)

15 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Hurtigt internet kommer nu endelig til Vellerup Sommerby Kære medlemmer, TDC har endelig ladet sig overtale til at bringe fiberbaseret hurtigt internet til Vellerup Sommerby. Nedgravning af fiberkabler er allerede afsluttet i sommerbyen, og om ca. 14 dage er kablerne nået til centralen på Mejerivej i Ferslev. Der er tale om et såkaldt fremskudt DSLAM med 4 kontaktpunkter, og dette betyder, at signalerne vil blive leveret det sidste stykke vej via de eksisterende telefonkabler. Anlægget skulle efter det oplyste være færdigt omkring oktober måned, og alle kan herefter få hurtigt internet, Home-Trio og alle andre internetbaserede løsninger. TDC vil kontakte alle vore medlemmer direkte med tilbud på diverse tjenester inden oktober. Formanden Næste års generalforsamling finder sted den 11. april 2015 kl i Karleby Forsamlingshus. Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen.

16 16 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014

17 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september

18 18 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Beskæring af træer og buske langs veje Hvorfor skal træer og buske beskæres? Træer og buske på private arealer langs vejene (både offentlige kommuneveje og private fællesveje) skal beskæres, så de ikke er til gene for færdslen. Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejanlægget er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, evt. belysningen, vedligehold af vejanlægget, udsyn til skilte mv. I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være forringet på grund af beplantningen, hvilket har betydning for trafiksikkerheden. Beplantning kan også skygge for lyset på vejen og dermed forringe trafiksikkerheden. Hvad siger reglerne om beskæring? Her står blandt andet: "Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdselen gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på grundejernes bekostning." Kommunen har således bemyndigelse til at pålægge grundejeren den nødvendige beskæring af træer og buske, hvis de er til gene for vejen og dens brugere. Hvis grundejeren ikke er hjemme, kan den første uformelle henvendelse ske pr. brev med angivelse af eventuel tidsfrist for beskæringen, inden der gives et egentligt påbud. Hvordan bør træer og buske beskæres?

19 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Hvordan bør træer og buske beskæres? Der findes ingen centralt fastsatte bestemmelser for hvordan beskæringen af træer og buske langs veje skal ske. Mange kommuner har imidlertid fastsat lokale bestemmelser for beskæring af træer Der findes ingen centralt fastsatte bestemmelser for hvordan beskæringen af træer og buske langs og buske langs vejene i kommunen. Disse regler kan typisk ses på kommunens hjemmeside. veje skal ske. Mange kommuner har imidlertid fastsat lokale bestemmelser for beskæring af træer og buske langs vejene i kommunen. Disse regler kan typisk ses på kommunens hjemmeside. Hvis der i kommunen ikke er fastsat lokale regler om beskæring af træer og buske langs vejene kan følgende vejledning anvendes. Træer og buske bør beskæres således at: Hvis der i kommunen ikke er fastsat lokale regler om beskæring af træer og buske langs vejene kan følgende vejledning anvendes. Træer og buske bør beskæres således at: Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen. Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 m. tilbage til skellinjen. Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal væres mindst. 2,75 m. Dog gælder Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 m. frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten. Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal væres mindst. 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten. Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Ved beskæring skal man være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde. Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Ved beskæring skal man være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde.

20 20 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Vejrenoveringen i Vellerup Sommerby Kære medlemmer, Som det har været nævnt på foreningens hjemmeside, er der nu indgået en aftale med NCC om total renovering af sommerbyens private fællesveje. Et opretningslag og et bærelag vil blive påbegyndt etableret i september 2014, og det endelige slidlag pålægges i begyndelsen af Forud for gennemførelsen af vejprojektet blev vejkanternes bevoksning afskåret og vendt op på rabatterne, og det er så den enkelte grundejers pligt at rydde overskudsjorden bort, eller fordele den på rabatten. Dette har de fleste heldigvis forstået, men en del mangler stadig. Jeg skal venligst appellere til de sidste om at få bragt forholdene i orden. Sker det ikke vil NCC være nødt til at foretage bortskaffelsen af overskudsmaterialet for den enkeltes regning. nøjagtigt. Overskudskapitalen fra vejkontoen vil blive anvendt til at nedbringe kontraktsummen for 2. etape af vejbelægningen, og det er p.t. planen, at de ca. 2,3 mio. kr. kan nedbringe ydelsen fra de ca. kr. 638,- pr. medlem pr. år til omkring kr. 350,-. Hertil skal så lægges den kommende vedligeholdelse, som andrager kr. 102,- pr.år. Det nuværende vejbidrag bortfalder i ovennævnte regnestykke. I næste nummer af foreningsbladet vil bestyrelsen kunne bringe et helt nøjagtigt regnestykke, men er nogen i tvivl om enkelthederne kan formanden naturligvis kontaktes. Med venlig hilsen Formanden. Omkring selve økonomien i projektet er det på nuværende tidspunkt ikke til at opgøre helt

21 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Asfaltarbejde Følgende tidsplan er nu lagt: Der startes med opretning af lunkerne torsdag d. 28 og fredag d. 29/ med et håndhold, så der ikke bliver problemer med trafikken. Der startes med den store maskine mandag d. 1/ med at køre opretning af alle vejene. Vi forventer at være færdige den 1/ Der vil blive sat skilte og delt sedler ud med information til beboerne, når vi kommer til deres vej. Der er ikke nogen problemer med at køre på den nye asfalt efter den er udlagt. Formanden.

22 22 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 KVIK LEVERING JYLLAND SJÆLLAND Vojens Brørup Fredericia Haderslev Høruphav Venslev Odense Rødekro Toftlund Vejen H. C. Vej 8, Skibby

23 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Deadline! Husk, at sidste frist for indlæg til næste blad er Den Husk! Red. Formanden er åbent hus den 1. lørdag i måneden fra kl , dog ikke første lørdag i december, januar og juli måned. Red. Støj!!! Græsslåning og brug af andre støjende maskiner er kun tilladt på nedenstående tidspunkter: Hverdage og Lørdage og Søn-helligdage

24 24 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Læserbrev Redaktionen har modtaget et brev fra Niels Ingvorsen, Fyrvænget 2, som jeg har besluttet ikke at bringe i bladet, idet det er fyldt med beskyldninger, anklager og injurier. Jeg har flere gange fra medlemmer blevet bedt om, at bladet ikke skal bruges til mudderkastning, så derfor denne beslutning. Skulle der være nogen blandt medlemskredsen, der ønsker at læse brevet, kan dette ske på åbent hus den første lørdag i måneden. Red. Vandets pris Mange udlejere af sommerhuse har forespurgt om prisen på vand inkl. alle afgifter. Da vandet skal både ind og ud af huset er den totale pris 55,- pr. m3. Formanden

25 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Båltale Vellerup Sommerby 2014 Jeg havde jo håbet på at jeg i aften bare skulle stå ved bålet og nyde den gode stemning, i stedet for at holde båltale. Derfor eftersøgte jeg en interesseret taler via Facebook, men der meldte sig ingen. Det kan godt skyldes vores langsomme internet, men der er håb forude: TDC har nu genovervejet situationen, og er gået i gang med at etablere det længe ønskede hurtige bredbåndssystem. Men jeg har altså så påtaget mig opgaven, og jeg skal gøre mit bedste for at bringe tankerne hen på denne smukke aften, som i år fejres i lidt beskedne rammer sådan som det er vedtaget af fællesskabet. Jeg husker mange af de Sankt Hans aftener vi har haft i Sommerbyen, og jeg vil for evigt huske alle dem med regnvejr selv om vejret ikke har kunnet holde vore medlemmer og gæster hjemme. Vejrguderne er os lidt mere nådigt stemt i dag. Over alt i landet samles nu børn og voksne, unge og gamle for at nyde bålet, se heksen gå til i flammerne og hylde landet med Drachmanns smukke midsommervise. Jeg oplever det som en udpræget dansk aften og jeg glæder mig over at være en del af idyllen nyde en af de lange lyse aftener og korte nætter. Jeg tror mange ligesom jeg føler, at det er selveste danskheden vi fejrer. Men når sandheden skal frem, er Sankt Hans oprindelse ikke spor dansk. Vi er slet ikke dem der har startet traditionen. Bare navnet Sankt Hans det er Johannes døberen så er vi helt tilbage til Jesu fødsel og Israel. Midsommeren som naturfænomen er nordeuropæisk. De lyse dage og nætter fejres f.eks. overalt i Skandinavien, England, Irland og tilmed Østrig! Heksen på bålet er en tysk tradition. Det er derfor vi sender heksen til Bloksbjerg en gang om året. For Bloksbjerg ligger i Tyskland.

26 26 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Det vil altså sige, at når vi har sagt Sankt Hans, bål og heks og kigget os selv tilbage over skulderen, så har vi allerede været i Mellemøsten, Tyskland og flere steder i Skandinavien. Og produktet er det ypperste i det vi kalder dansk kultur det danske særpræg - og Danmark når det er dejligst! Men oprindelsen er altså ikke spor dansk. Vi har hugget med arme og ben fra andre dele af verden og skabt noget der er helt specielt dansk. Og det er ikke det eneste sted vi har gjort det. Vi har ikke engang opfundet demokratiet eller velfærdsstaten selv. Vi har søgt det bedste i vore omgivelser, taget det til os og fordansket det. Den metode synes jeg ærlig talt vi skal fortsætte med. Det er en god model. Alligevel er angsten for det fremmede et af argumenterne mod samarbejde i Europa. Men hvori består faren? Man kan godt være åben og selvstændig på én gang. Og det er Danmark med vores velfærdsstat, demokrati og kultur et strålende eksempel på. Danskernes tradition for at brænde rigtige hekse går tilbage til 1540 hvor den første officielle heksebrænding fandt sted. Heksene var ikke helt almindelige mennesker. Det var personer som man mente besad overnaturligeeller onde kræfter og som derfor kunne være skyld i alverdens ulykker: F.eks., at køerne ikke kunne give mælk eller endnu værre: at øllet blev dårligt.

27 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Og hvem kan være skyld i sådanne alvorlige ulykker? Det kan selvfølgelig kun være en kvinde!!! For god ordens skyld vil jeg lige indskyde at jeg forventer at alle tilstedeværende kvinder forlader stedet til fods og ikke på kost! Til næste år vil alle kunne forlade området på vores ny renoverede veje, som jeg bestemt forventer vil være færdige til den tid. Vi vælger selv hvordan vi fejrer Sankt Hans. I 20èrne besluttede man at overtage heksebrændingen fra Tyskland og bruge den i vor egen midsommer tradition. Sådan har vi fejret den lige siden. Måske er det en tradition der med tiden ændrer sig og fokus bliver bålet i sig selv som det er i Sverige og Norge. Måske beslutter vi ligesom i Sverige at Sankt Hans altid skal fejres på en lørdag, så alle kan deltage i den lange lyse nattefest. - Helt ærligt. Det er egentlig ganske surt når Sankt Hans er en mandag! - Måske rykker vi Sankt Hans frem til den rigtige midsommer som ligger 21. juni to dage før det er faktisk årets længste dag og dermed den rigtige midsommer aften. Den fejrer de i Irland og England. Alle traditioner ændres og tilpasser sig tiden. Noget går tabt andet kommer til. Det afgørende er at vi skaber nogle traditioner sammen som binder os sammen som familie og som land. At vi udvikler vore fællesskaber. Men nogle fællesskaber der passer til den tid vi lever i. Og som ikke alene er folkedans. Noget vi i øvrigt aldrig har haft særlig tradition for i Danmark. Hvad enten vi vil det eller ej befinder vi os nu i den globale landsby. Verden hænger sammen på en ny måde og Danmark er en del af den verden. Vi kan vælge at isolere os. Omgive os med pigtråd. Det gør de mange steder i USA fordi de er bange for at der kommer nogen og stjæler deres rigdomme.

28 28 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Eller vi kan vælge at være åbne og udadvendte og søge at påvirke de andre. Spille sammen med de andre. Samarbejde med de andre. Det er den vej jeg synes vi skal vælge. Vi kan ikke køre som isoleret ministat. Heller ikke i Vellerup Sommerby. Kultur i form af holdninger er netop dynamisk og kan kun overleve, hvis den hele tiden bliver presset og påvirket. Lukker en kultur sig inde, vil den langsomt dø hen. Kun ved at udvide og udvikle danskheden kan vi bevare den. Vi kan ikke spå om fremtiden og om hvordan vores sommerby vil se ud om 40 år. Det kunne vi heller ikke for knap 40 år siden da de hele begyndte. Vi trådte ind i det Europæiske fællesskab, og der er i hvert fald ingen der har harmoniseret heksen bort fra vort Sankt Hans bål og jeg har heller ikke hørt om nogen i EU der vil flytte midsommeren. Der er altså ingen harmoniserings hekserier på vej fra hverken mig eller andre onde ånder. Nu da vi nu har mindst én heks iblandt os her i aften så lad os holde traditionen i hævd, sende hende til Bloksbjerg, imens vi nyder bålet og Drachmanns smukke midsommervise. Jeg vil med disse ord ønske alle en god sommer. Formanden.

29 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september

30 30 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014

31 Det sker i omegnen! Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september /9: Sea Side Jazz Club. Brian Carrick s Algiers Stompers. Entré medlemmer 75, gæster 125,- Kulturhuset Elværket, Ved Kirken, Frederikssund. Kl /6: Holbæk i krig Luftalarmen skærer gennem luften, tyske 6/9 og 7/11: Rundvisning på Herslev Bryghus, hvor du ser, hvordan øllet bliver til og hører bryghusets historie og naturligvis smager på nogle af de spændende økologiske produkter. Entré. 150,- incl. smagning af 6 øl. Kattingevej 8, Herslev, Roskilde. Kl /9: In vino veritas- historisk vinsmagning. Sommelier Martin Bonde og satiriker og radiovært Huxi Bach giver et kvalificeret og humoristisk bud på vinens historie og giver samtidig smagsprøver. Denne aften er der focus på 1700-tallet, hvor man mente at vin kunne kurere de fleste sygdomme. Selsø slot, Selsøvej 30A, 4050 Skibby. Tlf /9: 2 x Heick-Nu stopper du, far. Kabaret i 2 timer. Arr: Holbæk Teaterforening. Bill. 290,- Unge 125,-. Sted: Holbæk Teater, Vimmelskaftet 27, Holbæk. Kl /9: Glasmenageriet. Psykologisk klassiker af Tennesee Williams. Folketeatret kommer på besøg på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej. Bill. Frederikssund Turistbureau tlf Medvirkende: Karen-Lise Münster, Jens Sætter-Lassen, Ena Spottag m. fl. Instruktør Kaspar Rostrup. Kl /10: JAS-Jægerspris Amatørscene opfører Arsenik og gamle kniplinger. Et festligt spil om mord, arsenik og 2 gamle damer. En rigtig griner. Billetsalg på: www. Jas-teater.dk eller i teatret man- og tirsdag fra 6.oktober. Forskellige spilletider fre-lør og søndag. Entré 90,- Hovedgaden i Jægerspris. 31/10: Allehelgensaften på Selsø slot. Mød den hvide dame, se hvem der gemmer sig i fangehullet og få varmen foran ilden i Selsø slots fantastiske kælderkøkken. Husk lommelygten, når du slottet

32 32 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 åbnes på denne aften og du kan gå på opdagelse i mørket. Ingen elektricitet. Billetter købes ved indgangen. Alm. Entré. Tlf /11: Rejsestalden i Jægerspris byder velkommen til en solokoncert med sangskriveren og komponisten Sebastian samt hans guitar. Både gamle og nye sange. Billetpris 275, Dørene åbnes kl /11 7/12: JAS-Jægerspris Amatørscene opfører Folk og røvere i Kardemommeby Frit efter Thorbjørn Egner. Et hyggeligt julestykke for både børn og voksne. Billetpris voksne 105,- og børn under 12 år 60,- på www. Jas-teater.dk eller i teatret fra 10.nov. 1/12: Svanholm julemarked med masser af hygge og stemning for både store og små. Her kan du finde alle de lækre personlige julegaver i vores mange boder med unika håndværk. Smagning af økologiske lækkerier fra vores café, der også er åben. Ponyridning og underholdning. Kl Hvis man vil have en stand bedes man henvende sig på 3-4/ /12: Andelslandsbyen Nyvang afholder julemarked. Vi tænder lys i den gamle landsby for at opleve god, gammeldags julehygge. Boder med hjemmelavede sager, musik, historiefortællinger, julesul og juletræsfest. Entré 50,- tlf /11: Lundebjerggårds julestue er berømt og kendt. Kom i god tid og få del i de mange fine og smukke ting lavet af brugerne. I caféen serveres gløgg og æbleskiver med julemusik til. Kl , fri entré. Lundevej48, Frederikssund. Afhentning af storskrald Næste dato er 21. oktober for afhentning. Tilmeldingsfrist er 19. oktober Tlf Red.

33 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Kom til Skibby og få inspiration til hus og have Havemøbler, motorredskaber, haveredskaber og selvfølgelig det rigtige arbejdstøj. Have og plantecenter hvor vi også har eget blomsterbinderi. Gode pakeringsforhold Tømmerhandel med alt i byggematerialer, døre, vinduer, gulve o.m.a. Byggecenter med værktøj, isenkram, malervarer, VVS, lamper og boligindretning o.m.a. Stort køkken- og badcenter. SØNDAGSÅBENT kl Hovedgaden 1A 4550 Skibby Tlf Fax Byggecenter og tømmerhandel har åbent: Man-fre Lør Søn- og hell Havecentret har åbent: Man - fre Lør Søn- og helligdage 10-14

34 34 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014

35 Medlemsblad: Lis Guldberg, ansvarshavende redaktør Spurvevænget 66, 4050 Skibby Tlf Foreningen: Grundejerforeningen Vellerup Sommerby Giro: Foreningsformand: Allan Kirkestrup, Mejsevænget 69, 4050 Skibby Tlf Næstformand: Henning Nørskov, Hybenvænget 71, 4050 Skibby Tlf Afdelingsformænd: Afd. 1: Mejsevænget og Stærevænget Erling Sass, Stærevænget 45, 4050 Skibby Tlf Afd. 2: Skadevænget og Ørnevænget Per Bjerregaard Rasmussen, Skadevænget 12, 4050 Skibby Ishøj Østergade 22,10-1, 2635 Ishøj Tlf Afd. 3: Hybenvænget, Lindevænget og Fjordvænget Henning Nørskov, Hybenvænget 71, 4050 Skibby Tlf Afd. 4: Fyrvænget og Tjørnevænget Knud Nielsen, Tjørnevænget 41, 4050 Skibby Tårnbypark Alle 73, 3. th Kastrup Tlf Afd. 5: Gøgevænget, Tranevænget, Storkevænget og Solsortevænget Torben Jarnit, Gøgevænget 20, 4050 Skibby Tlf Afd. 6: Spurvevænget og Falkevænget Preben Guldberg, Spurvevænget 66, 4050 Skibby Tlf Vandværket. Vellerup Sommerby Vandværk Birkebækvej, 4050 Skibby Driftsleder: Preben Guldberg, Spurvevænget 66, 4050 Skibby Tlf

36 Ved varig adresseændring: retur til : Mejsevænget 69, 4050 Skibby

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kommunalt indgreb mod gylle på vej

Kommunalt indgreb mod gylle på vej Kommunalt indgreb mod gylle på vej 164 APRIL 2015 Af Simon Bordal Hansen Betydelige arealer på Orø er stærkt forurenet af nitrat, som stammer fra udledningen af husdyrgødning på markerne. Et par steder

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde Nummer 3 Årgang 43 November 2010 Generalforsamling 2010 Oktoberhimmel over Hundiegård Bestyrelsesarbejde Vedtægterne for vor grundejerforening siger, at vi skal have en bestyrelse. Og det har vi så haft

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 69 l 32. årgang EFTERÅR l 2014 3 Formanden har ordet 4 Foreningerne i tal 12 Kontakt til naturen 14-15 Faste informationer 17 Vi

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 33 September 2007 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 49 August 2011 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Materiale til Låsbybladet Det er herligt, at så mange skriver indlæg til Låsbybladet.

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere