Vellerup Sommerby. September Nr årgang. Foto: Karl Kristian Zacho

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vellerup Sommerby. September Nr. 3 41. årgang. Foto: Karl Kristian Zacho"

Transkript

1 Foto: Karl Kristian Zacho 2014 September Nr årgang Vellerup Sommerby Så lavede kommunen oprydning af gamle både på stranden og i vandet. De blev opmagasineret på parkeringspladsen ved verdens ende. Red.

2 2 Vellerup Sommerby nr. 1, 40. årgang, marts 2013 Der er mange fordele ved at benytte Ejendomsmæglerfirmaet Ege Vi kan bl.a. nævne 7 gode grunde: Dynamisk boligsalg fra 3 Ege butikker Stort lokalkendskab Salg af: Helårsboliger, lejligheder, fritidshus og nedlagte landbrug Solgt eller gratis Højt uddannet personale Købermægler Team 36 års erfaring Mads Ege Christiansen Statsaut. Ejendomsmægler MDE Tlf Lene Bruun Statsaut. Ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Statsaut. Ejendomsmægler MDE Ege Bramsnæs Bygaden 18, 4070 Kirke Hyllinge Statsautoriseret og uafhængig ejendomsmægler T:

3 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Formandens Rubrik Kære medlemmer, Jeg tror de fleste vil være enig med mig i at sommeren 2014 har været noget af det varmeste og tørreste vi har oplevet i mange år. Regnmængderne har været yderst beherskede, og oversvømmelserne er udeblevet i hvert fald for en tid. Sommeren har igen betydet god udnyttelse af sommerbyen. Mange huse har i år været udlejet, og en del af disse lejere har igen henvendt sig til foreningen og forespurgt på ledige huse og grunde. Foreningen er, som tidligere nævnt, nødt til at henvise disse potentielle kunder til de lokale ejendomsmæglere, fordi det ikke er muligt at føre en liste over ejendomme, som er sat til salg. I de første 7 måneder af 2014 er ejerskiftet 31 ejendomme, hvilket er en del flere end året før i samme periode. Foreningen vil gerne benytte lejligheden til at byde disse nye medlemmer velkommen til Vellerup Sommerby, og minde om at foreningen gerne står til disposition med oplysninger og hjælp i alle relevante foreningsanliggender. Bestyrelsens arbejde er forløbet nogenlunde som sædvanligt hen over sommeren. Der har som sædvanligt været udsendt ganske mange påmindelser vedr. manglende vedligeholdelse, og resultatet af vore henvendelser lader desværre meget tilbage at ønske. Det skal dog nævnes, at foreningens vedtagne vejrenovation virkelig har været et arbejdsområde med et meget stort tidsforbrug. Jeg er imidlertid overbevist om, at den tid bestyrelsen har investeret i projektet er brugt fornuftigt, og derfor vil komme foreningens

4 4 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 grundejere til stor gavn. Der vil være en lille opdatering af projektet andetsteds i bladet Jeg vil slutte dette indlæg med at ønske alle læserne en god eftersommer, og jeg håber at nogle måske kan finde tid til at skrive lidt i foreningsbladet til næste gang. Allan Kirkestrup. Biksen! 1. KAN AFHENTES GRATIS I SOMMERBYEN. 5mm glas, forsatsvinduer 9 stk. 82x136cm 4mm glas forsatsvinduer 3 stk. 50x105cm 2. KAJAK SÆLGES. En Malik med pagaj og kørevogn. Pris 800 kr. Afhentet i sommerbyen. Henv. telefon Med venlig hilsen Olsson, Ørnevænget 72

5 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september RealMæglerne Staal & Nöhrlind Et effektivt makkerpar i din bolighandel Vi skaber maksimal værdi for dig med bl.a. Stærk markedsføringspakke Grundig individuel salgsplan Stor ekspertise og lokalkendskab Altid let tilgængelige Vi sælger alle ejendomstyper Vil du sælge bør du vælge RealMæglerne Staal & Nöhrlind RealMæglerne handler med omtanke RealMæglerne Staal & Nöhrlind ApS Roskildevej 3 A 3600 Frederikssund Telefon:

6 6 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Havekalenderen September: Havens frugter kan nu høstes. Sidst på måneden tages knolde op af Dahlia og Gladiolus. Denne måned er normalt sidste frist for at så græs. Først på måneden er et godt tidspunkt til at sætte stedsegrønne buske og træer. Stauder og planter kan deles og omplantes. Oktober: Hvis man har Middelshavsplanter i haven, skal de nu tages ind. Køkkenhaven gennemgraves nu. Plantning af løvfældende træer og buske. Podning af frugttræer er bedst i denne måned. Græsset slås for sidste gang og klippehøjden hæves til ca..5cm. November.: Løvfældende træer og buske kan flyttes. Bøg plantes bedst efter 15.november-først der er de klare. Sarte planter i haven vinterdækkes. Hvis man skal have glæde af sine krydderurter i vinterhalvåret, skal de nu sættes i potte og i drivhus. Gerne nedgravet eller på anden måde beskyttet mod frost. Haveredskaberne rengøres og olieres. Sættes væk for vinteren. Foderautomater og fuglebræt sættes nu op. Red.

7 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Skal du ha SOLGT dit fritidshus? Så ring til os allerede i dag, og få en GRATIS og uforpligtende salgsvurdering.

8 8 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014

9 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Hanegal i sommerbyen - og den gode tone - erindringer fra generalforsamlingen Kære medlemmer, Foreningens generalforsamling vedtog i april måned et forbud imod haner i sommerbyen med et meget betydeligt flertal. Vedtagelsen betyder, at det er forbudt at holde haner i sommerbyen. 9 Der er et par stykker der stadig holder haner, men de er tilsyneladende ikke ophørt med at gale omkap på alle tider af døgnet, og foreningen modtager stadigvæk klager - mest over de personer som hele tiden har holdt haner. Jeg skal venligst bede de implicerede om at få fjernet hanerne og evt. andre støjende husdyr. Foreningen kan ikke selv fortage sig andet end at hidkalde fogeden hvis det skulle blive nødvendigt, hvilket jeg ikke håber det gør. Vellerup Sommerby er et rekreativt område, hvor alle skal kunne nyde naturen - bare ikke de nævnte støjkilder. Vi vedtog også på generalforsamlingen, at der skulle tilstræbes en god tone i foreningen. Jeg har forud for- og efter generalforsamlingen modtaget, og er blevet bekendt med, et medlems ustandselige hetz imod bl.a. undertegnede og vejprojektet. Beskyldninger af næsten enhver slags er fremsat til en del af medlemskredsen og til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Kvaliteten af de fremsatte synspunkter er af en sådan karakter, at jeg i den gode tones ånd vil undlade at kommentere dem yderligere. Skulle der være medlemmer der er interesseret i et blive bekendtgjort med et resume, kan jeg kontaktes eller de pågældende kan give fremmøde på åbent hus den første lørdag i måneden. Formanden

10 10 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Akut tlf. nr Mennesker og dyr! Er du i tvivl og gerne vil have lidt vejledning ang. din evt. sygdom, så ring på akut tlf. nr. 1813, hvor en sygeplejerske vil vejlede dig. Er du så uheldig at påkøre et dyr, så ring akut tlf. nr til dyrenes vagtcentral, hvor man vil give dig et råd til, hvad du skal gøre. Red.

11 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Ikke altid ris- også en lille smule ros! En stor tak til vores foreningsformand og hele bestyrelsen. Man bliver så glad, når man ser, hvad I gør for Vellerup Sommerby. Tak for den professionelle hjælp, man får med sine juridiske spørgsmål og problemer. Tak for jeres hurtige opfølgning på det. Jeg er sikker på, at jeg taler på mange medlemmers vegne, når jeg udtrykker, at vi er dybt taknemmelige over, vi har jer til at varetage medlemmernes interesser. I laver et kæmpe stykke arbejde for os alle og gør det så godt. Det er en fornøjelse, at møde op til åbent hus på vandværket. Man møder glade ansigter og godt humør fra både formand og bestyrelsesmedlemmer og man får svar på de spørgsmål, man kommer med. Vi kan kun anbefale, at man benytter sig af denne mulighed. Er man i tvivl om det, man gør på sin matrikel er lovligt, stiller formanden og afd.formanden velvilligt op. Endnu en stor tak for det store arbejde, I gør for os. Vi håber, I bliver ved mange år endnu. Leth Spurvevænget 24. Tak Endnu en stor tak for det store arbejde, I gør for os.

12 12 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014

13 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Til samtlige grundejere!!! Da samtlige vandmålere skal aflæses af vandværket ca. 1. oktober, bedes alle frigøre dækslet til målerbrønden for al vækst o. lign, så aflæseren kan komme til. Hvis dette ikke er foretaget, bliver målerbrønden frigjort for ejerens regning. Mvh Driftslederen, vandværket. Obs! Obs! Obs! Nu nærmer vinteren sig, hvor mange lukker sommerhuset ned og derfor også skal lukke vandet i målerbrønden for at undgå frostskader. Husk at lukke for begge haner i målerbrønden og åbne for udluftningsskruen. Derefter åbnes samtlige vandhaner inde i huset, så man derved tømmer rørene og derfor undgår frostsprængninger, hvilket vi desværre havde flere af sidste år. Med venlig hilsen Vandværket.

14 14 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Den lille seddel til opslagstavlen Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 1, 3600 Frederikssund Hjemmeside: Skorstensfejer Søren Bryde Dong Energy Kundeservice el Nærmeste politi: Frederikssund politistation Ambulance 112 Lægerne Birkevej, Skibby Lægehuset, Valmuevej, Skibby Kloakvagt, Frd.Sund (Akut kloakproblem)

15 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Hurtigt internet kommer nu endelig til Vellerup Sommerby Kære medlemmer, TDC har endelig ladet sig overtale til at bringe fiberbaseret hurtigt internet til Vellerup Sommerby. Nedgravning af fiberkabler er allerede afsluttet i sommerbyen, og om ca. 14 dage er kablerne nået til centralen på Mejerivej i Ferslev. Der er tale om et såkaldt fremskudt DSLAM med 4 kontaktpunkter, og dette betyder, at signalerne vil blive leveret det sidste stykke vej via de eksisterende telefonkabler. Anlægget skulle efter det oplyste være færdigt omkring oktober måned, og alle kan herefter få hurtigt internet, Home-Trio og alle andre internetbaserede løsninger. TDC vil kontakte alle vore medlemmer direkte med tilbud på diverse tjenester inden oktober. Formanden Næste års generalforsamling finder sted den 11. april 2015 kl i Karleby Forsamlingshus. Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen.

16 16 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014

17 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september

18 18 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Beskæring af træer og buske langs veje Hvorfor skal træer og buske beskæres? Træer og buske på private arealer langs vejene (både offentlige kommuneveje og private fællesveje) skal beskæres, så de ikke er til gene for færdslen. Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejanlægget er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, evt. belysningen, vedligehold af vejanlægget, udsyn til skilte mv. I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være forringet på grund af beplantningen, hvilket har betydning for trafiksikkerheden. Beplantning kan også skygge for lyset på vejen og dermed forringe trafiksikkerheden. Hvad siger reglerne om beskæring? Her står blandt andet: "Når vejens istandsættelse eller hensynet til færdselen gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden kræve træer og anden beplantning på eller over disse veje fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Hvis vejmyndighedens krav ikke efterkommes inden for en fastsat frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på grundejernes bekostning." Kommunen har således bemyndigelse til at pålægge grundejeren den nødvendige beskæring af træer og buske, hvis de er til gene for vejen og dens brugere. Hvis grundejeren ikke er hjemme, kan den første uformelle henvendelse ske pr. brev med angivelse af eventuel tidsfrist for beskæringen, inden der gives et egentligt påbud. Hvordan bør træer og buske beskæres?

19 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Hvordan bør træer og buske beskæres? Der findes ingen centralt fastsatte bestemmelser for hvordan beskæringen af træer og buske langs veje skal ske. Mange kommuner har imidlertid fastsat lokale bestemmelser for beskæring af træer Der findes ingen centralt fastsatte bestemmelser for hvordan beskæringen af træer og buske langs og buske langs vejene i kommunen. Disse regler kan typisk ses på kommunens hjemmeside. veje skal ske. Mange kommuner har imidlertid fastsat lokale bestemmelser for beskæring af træer og buske langs vejene i kommunen. Disse regler kan typisk ses på kommunens hjemmeside. Hvis der i kommunen ikke er fastsat lokale regler om beskæring af træer og buske langs vejene kan følgende vejledning anvendes. Træer og buske bør beskæres således at: Hvis der i kommunen ikke er fastsat lokale regler om beskæring af træer og buske langs vejene kan følgende vejledning anvendes. Træer og buske bør beskæres således at: Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen. Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 m. tilbage til skellinjen. Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal væres mindst. 2,75 m. Dog gælder Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 m. frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten. Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal væres mindst. 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten. Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Ved beskæring skal man være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde. Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Ved beskæring skal man være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde.

20 20 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Vejrenoveringen i Vellerup Sommerby Kære medlemmer, Som det har været nævnt på foreningens hjemmeside, er der nu indgået en aftale med NCC om total renovering af sommerbyens private fællesveje. Et opretningslag og et bærelag vil blive påbegyndt etableret i september 2014, og det endelige slidlag pålægges i begyndelsen af Forud for gennemførelsen af vejprojektet blev vejkanternes bevoksning afskåret og vendt op på rabatterne, og det er så den enkelte grundejers pligt at rydde overskudsjorden bort, eller fordele den på rabatten. Dette har de fleste heldigvis forstået, men en del mangler stadig. Jeg skal venligst appellere til de sidste om at få bragt forholdene i orden. Sker det ikke vil NCC være nødt til at foretage bortskaffelsen af overskudsmaterialet for den enkeltes regning. nøjagtigt. Overskudskapitalen fra vejkontoen vil blive anvendt til at nedbringe kontraktsummen for 2. etape af vejbelægningen, og det er p.t. planen, at de ca. 2,3 mio. kr. kan nedbringe ydelsen fra de ca. kr. 638,- pr. medlem pr. år til omkring kr. 350,-. Hertil skal så lægges den kommende vedligeholdelse, som andrager kr. 102,- pr.år. Det nuværende vejbidrag bortfalder i ovennævnte regnestykke. I næste nummer af foreningsbladet vil bestyrelsen kunne bringe et helt nøjagtigt regnestykke, men er nogen i tvivl om enkelthederne kan formanden naturligvis kontaktes. Med venlig hilsen Formanden. Omkring selve økonomien i projektet er det på nuværende tidspunkt ikke til at opgøre helt

21 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Asfaltarbejde Følgende tidsplan er nu lagt: Der startes med opretning af lunkerne torsdag d. 28 og fredag d. 29/ med et håndhold, så der ikke bliver problemer med trafikken. Der startes med den store maskine mandag d. 1/ med at køre opretning af alle vejene. Vi forventer at være færdige den 1/ Der vil blive sat skilte og delt sedler ud med information til beboerne, når vi kommer til deres vej. Der er ikke nogen problemer med at køre på den nye asfalt efter den er udlagt. Formanden.

22 22 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 KVIK LEVERING JYLLAND SJÆLLAND Vojens Brørup Fredericia Haderslev Høruphav Venslev Odense Rødekro Toftlund Vejen H. C. Vej 8, Skibby

23 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Deadline! Husk, at sidste frist for indlæg til næste blad er Den Husk! Red. Formanden er åbent hus den 1. lørdag i måneden fra kl , dog ikke første lørdag i december, januar og juli måned. Red. Støj!!! Græsslåning og brug af andre støjende maskiner er kun tilladt på nedenstående tidspunkter: Hverdage og Lørdage og Søn-helligdage

24 24 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Læserbrev Redaktionen har modtaget et brev fra Niels Ingvorsen, Fyrvænget 2, som jeg har besluttet ikke at bringe i bladet, idet det er fyldt med beskyldninger, anklager og injurier. Jeg har flere gange fra medlemmer blevet bedt om, at bladet ikke skal bruges til mudderkastning, så derfor denne beslutning. Skulle der være nogen blandt medlemskredsen, der ønsker at læse brevet, kan dette ske på åbent hus den første lørdag i måneden. Red. Vandets pris Mange udlejere af sommerhuse har forespurgt om prisen på vand inkl. alle afgifter. Da vandet skal både ind og ud af huset er den totale pris 55,- pr. m3. Formanden

25 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Båltale Vellerup Sommerby 2014 Jeg havde jo håbet på at jeg i aften bare skulle stå ved bålet og nyde den gode stemning, i stedet for at holde båltale. Derfor eftersøgte jeg en interesseret taler via Facebook, men der meldte sig ingen. Det kan godt skyldes vores langsomme internet, men der er håb forude: TDC har nu genovervejet situationen, og er gået i gang med at etablere det længe ønskede hurtige bredbåndssystem. Men jeg har altså så påtaget mig opgaven, og jeg skal gøre mit bedste for at bringe tankerne hen på denne smukke aften, som i år fejres i lidt beskedne rammer sådan som det er vedtaget af fællesskabet. Jeg husker mange af de Sankt Hans aftener vi har haft i Sommerbyen, og jeg vil for evigt huske alle dem med regnvejr selv om vejret ikke har kunnet holde vore medlemmer og gæster hjemme. Vejrguderne er os lidt mere nådigt stemt i dag. Over alt i landet samles nu børn og voksne, unge og gamle for at nyde bålet, se heksen gå til i flammerne og hylde landet med Drachmanns smukke midsommervise. Jeg oplever det som en udpræget dansk aften og jeg glæder mig over at være en del af idyllen nyde en af de lange lyse aftener og korte nætter. Jeg tror mange ligesom jeg føler, at det er selveste danskheden vi fejrer. Men når sandheden skal frem, er Sankt Hans oprindelse ikke spor dansk. Vi er slet ikke dem der har startet traditionen. Bare navnet Sankt Hans det er Johannes døberen så er vi helt tilbage til Jesu fødsel og Israel. Midsommeren som naturfænomen er nordeuropæisk. De lyse dage og nætter fejres f.eks. overalt i Skandinavien, England, Irland og tilmed Østrig! Heksen på bålet er en tysk tradition. Det er derfor vi sender heksen til Bloksbjerg en gang om året. For Bloksbjerg ligger i Tyskland.

26 26 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Det vil altså sige, at når vi har sagt Sankt Hans, bål og heks og kigget os selv tilbage over skulderen, så har vi allerede været i Mellemøsten, Tyskland og flere steder i Skandinavien. Og produktet er det ypperste i det vi kalder dansk kultur det danske særpræg - og Danmark når det er dejligst! Men oprindelsen er altså ikke spor dansk. Vi har hugget med arme og ben fra andre dele af verden og skabt noget der er helt specielt dansk. Og det er ikke det eneste sted vi har gjort det. Vi har ikke engang opfundet demokratiet eller velfærdsstaten selv. Vi har søgt det bedste i vore omgivelser, taget det til os og fordansket det. Den metode synes jeg ærlig talt vi skal fortsætte med. Det er en god model. Alligevel er angsten for det fremmede et af argumenterne mod samarbejde i Europa. Men hvori består faren? Man kan godt være åben og selvstændig på én gang. Og det er Danmark med vores velfærdsstat, demokrati og kultur et strålende eksempel på. Danskernes tradition for at brænde rigtige hekse går tilbage til 1540 hvor den første officielle heksebrænding fandt sted. Heksene var ikke helt almindelige mennesker. Det var personer som man mente besad overnaturligeeller onde kræfter og som derfor kunne være skyld i alverdens ulykker: F.eks., at køerne ikke kunne give mælk eller endnu værre: at øllet blev dårligt.

27 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Og hvem kan være skyld i sådanne alvorlige ulykker? Det kan selvfølgelig kun være en kvinde!!! For god ordens skyld vil jeg lige indskyde at jeg forventer at alle tilstedeværende kvinder forlader stedet til fods og ikke på kost! Til næste år vil alle kunne forlade området på vores ny renoverede veje, som jeg bestemt forventer vil være færdige til den tid. Vi vælger selv hvordan vi fejrer Sankt Hans. I 20èrne besluttede man at overtage heksebrændingen fra Tyskland og bruge den i vor egen midsommer tradition. Sådan har vi fejret den lige siden. Måske er det en tradition der med tiden ændrer sig og fokus bliver bålet i sig selv som det er i Sverige og Norge. Måske beslutter vi ligesom i Sverige at Sankt Hans altid skal fejres på en lørdag, så alle kan deltage i den lange lyse nattefest. - Helt ærligt. Det er egentlig ganske surt når Sankt Hans er en mandag! - Måske rykker vi Sankt Hans frem til den rigtige midsommer som ligger 21. juni to dage før det er faktisk årets længste dag og dermed den rigtige midsommer aften. Den fejrer de i Irland og England. Alle traditioner ændres og tilpasser sig tiden. Noget går tabt andet kommer til. Det afgørende er at vi skaber nogle traditioner sammen som binder os sammen som familie og som land. At vi udvikler vore fællesskaber. Men nogle fællesskaber der passer til den tid vi lever i. Og som ikke alene er folkedans. Noget vi i øvrigt aldrig har haft særlig tradition for i Danmark. Hvad enten vi vil det eller ej befinder vi os nu i den globale landsby. Verden hænger sammen på en ny måde og Danmark er en del af den verden. Vi kan vælge at isolere os. Omgive os med pigtråd. Det gør de mange steder i USA fordi de er bange for at der kommer nogen og stjæler deres rigdomme.

28 28 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 Eller vi kan vælge at være åbne og udadvendte og søge at påvirke de andre. Spille sammen med de andre. Samarbejde med de andre. Det er den vej jeg synes vi skal vælge. Vi kan ikke køre som isoleret ministat. Heller ikke i Vellerup Sommerby. Kultur i form af holdninger er netop dynamisk og kan kun overleve, hvis den hele tiden bliver presset og påvirket. Lukker en kultur sig inde, vil den langsomt dø hen. Kun ved at udvide og udvikle danskheden kan vi bevare den. Vi kan ikke spå om fremtiden og om hvordan vores sommerby vil se ud om 40 år. Det kunne vi heller ikke for knap 40 år siden da de hele begyndte. Vi trådte ind i det Europæiske fællesskab, og der er i hvert fald ingen der har harmoniseret heksen bort fra vort Sankt Hans bål og jeg har heller ikke hørt om nogen i EU der vil flytte midsommeren. Der er altså ingen harmoniserings hekserier på vej fra hverken mig eller andre onde ånder. Nu da vi nu har mindst én heks iblandt os her i aften så lad os holde traditionen i hævd, sende hende til Bloksbjerg, imens vi nyder bålet og Drachmanns smukke midsommervise. Jeg vil med disse ord ønske alle en god sommer. Formanden.

29 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september

30 30 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014

31 Det sker i omegnen! Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september /9: Sea Side Jazz Club. Brian Carrick s Algiers Stompers. Entré medlemmer 75, gæster 125,- Kulturhuset Elværket, Ved Kirken, Frederikssund. Kl /6: Holbæk i krig Luftalarmen skærer gennem luften, tyske 6/9 og 7/11: Rundvisning på Herslev Bryghus, hvor du ser, hvordan øllet bliver til og hører bryghusets historie og naturligvis smager på nogle af de spændende økologiske produkter. Entré. 150,- incl. smagning af 6 øl. Kattingevej 8, Herslev, Roskilde. Kl /9: In vino veritas- historisk vinsmagning. Sommelier Martin Bonde og satiriker og radiovært Huxi Bach giver et kvalificeret og humoristisk bud på vinens historie og giver samtidig smagsprøver. Denne aften er der focus på 1700-tallet, hvor man mente at vin kunne kurere de fleste sygdomme. Selsø slot, Selsøvej 30A, 4050 Skibby. Tlf /9: 2 x Heick-Nu stopper du, far. Kabaret i 2 timer. Arr: Holbæk Teaterforening. Bill. 290,- Unge 125,-. Sted: Holbæk Teater, Vimmelskaftet 27, Holbæk. Kl /9: Glasmenageriet. Psykologisk klassiker af Tennesee Williams. Folketeatret kommer på besøg på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej. Bill. Frederikssund Turistbureau tlf Medvirkende: Karen-Lise Münster, Jens Sætter-Lassen, Ena Spottag m. fl. Instruktør Kaspar Rostrup. Kl /10: JAS-Jægerspris Amatørscene opfører Arsenik og gamle kniplinger. Et festligt spil om mord, arsenik og 2 gamle damer. En rigtig griner. Billetsalg på: www. Jas-teater.dk eller i teatret man- og tirsdag fra 6.oktober. Forskellige spilletider fre-lør og søndag. Entré 90,- Hovedgaden i Jægerspris. 31/10: Allehelgensaften på Selsø slot. Mød den hvide dame, se hvem der gemmer sig i fangehullet og få varmen foran ilden i Selsø slots fantastiske kælderkøkken. Husk lommelygten, når du slottet

32 32 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014 åbnes på denne aften og du kan gå på opdagelse i mørket. Ingen elektricitet. Billetter købes ved indgangen. Alm. Entré. Tlf /11: Rejsestalden i Jægerspris byder velkommen til en solokoncert med sangskriveren og komponisten Sebastian samt hans guitar. Både gamle og nye sange. Billetpris 275, Dørene åbnes kl /11 7/12: JAS-Jægerspris Amatørscene opfører Folk og røvere i Kardemommeby Frit efter Thorbjørn Egner. Et hyggeligt julestykke for både børn og voksne. Billetpris voksne 105,- og børn under 12 år 60,- på www. Jas-teater.dk eller i teatret fra 10.nov. 1/12: Svanholm julemarked med masser af hygge og stemning for både store og små. Her kan du finde alle de lækre personlige julegaver i vores mange boder med unika håndværk. Smagning af økologiske lækkerier fra vores café, der også er åben. Ponyridning og underholdning. Kl Hvis man vil have en stand bedes man henvende sig på 3-4/ /12: Andelslandsbyen Nyvang afholder julemarked. Vi tænder lys i den gamle landsby for at opleve god, gammeldags julehygge. Boder med hjemmelavede sager, musik, historiefortællinger, julesul og juletræsfest. Entré 50,- tlf /11: Lundebjerggårds julestue er berømt og kendt. Kom i god tid og få del i de mange fine og smukke ting lavet af brugerne. I caféen serveres gløgg og æbleskiver med julemusik til. Kl , fri entré. Lundevej48, Frederikssund. Afhentning af storskrald Næste dato er 21. oktober for afhentning. Tilmeldingsfrist er 19. oktober Tlf Red.

33 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september Kom til Skibby og få inspiration til hus og have Havemøbler, motorredskaber, haveredskaber og selvfølgelig det rigtige arbejdstøj. Have og plantecenter hvor vi også har eget blomsterbinderi. Gode pakeringsforhold Tømmerhandel med alt i byggematerialer, døre, vinduer, gulve o.m.a. Byggecenter med værktøj, isenkram, malervarer, VVS, lamper og boligindretning o.m.a. Stort køkken- og badcenter. SØNDAGSÅBENT kl Hovedgaden 1A 4550 Skibby Tlf Fax Byggecenter og tømmerhandel har åbent: Man-fre Lør Søn- og hell Havecentret har åbent: Man - fre Lør Søn- og helligdage 10-14

34 34 Vellerup Sommerby nr. 3, 41. årgang, september 2014

35 Medlemsblad: Lis Guldberg, ansvarshavende redaktør Spurvevænget 66, 4050 Skibby Tlf Foreningen: Grundejerforeningen Vellerup Sommerby Giro: Foreningsformand: Allan Kirkestrup, Mejsevænget 69, 4050 Skibby Tlf Næstformand: Henning Nørskov, Hybenvænget 71, 4050 Skibby Tlf Afdelingsformænd: Afd. 1: Mejsevænget og Stærevænget Erling Sass, Stærevænget 45, 4050 Skibby Tlf Afd. 2: Skadevænget og Ørnevænget Per Bjerregaard Rasmussen, Skadevænget 12, 4050 Skibby Ishøj Østergade 22,10-1, 2635 Ishøj Tlf Afd. 3: Hybenvænget, Lindevænget og Fjordvænget Henning Nørskov, Hybenvænget 71, 4050 Skibby Tlf Afd. 4: Fyrvænget og Tjørnevænget Knud Nielsen, Tjørnevænget 41, 4050 Skibby Tårnbypark Alle 73, 3. th Kastrup Tlf Afd. 5: Gøgevænget, Tranevænget, Storkevænget og Solsortevænget Torben Jarnit, Gøgevænget 20, 4050 Skibby Tlf Afd. 6: Spurvevænget og Falkevænget Preben Guldberg, Spurvevænget 66, 4050 Skibby Tlf Vandværket. Vellerup Sommerby Vandværk Birkebækvej, 4050 Skibby Driftsleder: Preben Guldberg, Spurvevænget 66, 4050 Skibby Tlf

36 Ved varig adresseændring: retur til : Mejsevænget 69, 4050 Skibby

Foto: Karl Kristian Zacho VELLERUP SOMMERBY. September Nr. 3 42. årgang. Et blomsterflor i Tjørnevænget. Red.

Foto: Karl Kristian Zacho VELLERUP SOMMERBY. September Nr. 3 42. årgang. Et blomsterflor i Tjørnevænget. Red. Foto: Karl Kristian Zacho 2015 September Nr. 3 42. årgang VELLERUP SOMMERBY Et blomsterflor i Tjørnevænget Red. 2 Vellerup Sommerby nr. 1, 40. årgang, marts 2013 Der er mange fordele ved at benytte Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Foto: Karl Kristian Zacho VELLERUP SOMMERBY. Marts Nr. 1 42. årgang. Sådan så det ud, da stormen Egon havde hærget sommerbyen. Red.

Foto: Karl Kristian Zacho VELLERUP SOMMERBY. Marts Nr. 1 42. årgang. Sådan så det ud, da stormen Egon havde hærget sommerbyen. Red. Foto: Karl Kristian Zacho 2015 Marts Nr. 1 42. årgang VELLERUP SOMMERBY Sådan så det ud, da stormen Egon havde hærget sommerbyen. Red. 2 Vellerup Sommerby nr. 1, 40. årgang, marts 2013 Der er mange fordele

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Fredensborg Søpark. Asfaltarbejde. Waages Passage. Store Dragedag. Trafiksikkerhed. Den Grønne Gren. OS imellem. Sponsortilbud.

Fredensborg Søpark. Asfaltarbejde. Waages Passage. Store Dragedag. Trafiksikkerhed. Den Grønne Gren. OS imellem. Sponsortilbud. Fredensborg Søpark Oktober 2013 Denne beboerinformation er sponseret af: KRATBJERGTELTET Fredensborg Telt- & Serviceudlejning, Dan Bolig Fredensborg v/steen og Mark Læssøe og Autohuset Helsingør Din Bilpartner.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Medlemsnyt. www.sellegaarde.dk. Genbrugspladsen i Als. 19. Årgang Støt vore annoncører -de støtter os! 20151

Medlemsnyt. www.sellegaarde.dk. Genbrugspladsen i Als. 19. Årgang Støt vore annoncører -de støtter os! 20151 Medlemsnyt www.sellegaarde.dk Genbrugspladsen i Als Åbnings tider: Mandag - fredag 13-18 Lørdag, søndag og helligdage 10-16 Den 24., 25. og 31. dec. samt 1. januar er der lukket. 19. Årgang Støt vore annoncører

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

RealMæglerne Taastrup. Personligt ejerskab del af en kæde. RealMæglerne Taastrup. Velkommen hos RealMæglerne Taastrup

RealMæglerne Taastrup. Personligt ejerskab del af en kæde. RealMæglerne Taastrup. Velkommen hos RealMæglerne Taastrup RealMæglerne Personligt ejerskab del af en kæde Indehaver, statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Halldén Hovedgade 121 2630 RealMæglerne er personligt ejet af Inge Halldén og uafhængig af kapitalinteresser.

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

EGE DYNAMISK BOLIGHANDEL KIRKE HYLLINGE ROSKILDE LEJRE. Interessant for både fastboende og tilflyttere ROSKILDE FJORD ÅGERUP KIRKE HVALSØ TUNE

EGE DYNAMISK BOLIGHANDEL KIRKE HYLLINGE ROSKILDE LEJRE. Interessant for både fastboende og tilflyttere ROSKILDE FJORD ÅGERUP KIRKE HVALSØ TUNE Interessant for både fastboende og tilflyttere EDC Ege i Roskilde, Lejre og Bramsnæs Roskilde Fjord Munkholm Broen Roskilde Domkirke Vikingeskibsmuseet Ledreborg Sagnlandet Lejre ROSKILDE FJORD KIRKE HYLLINGE

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere