IT UNIVERSITET I København DYNAMISK WEBDESIGN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT UNIVERSITET I København DYNAMISK WEBDESIGN"

Transkript

1 IT UNIVERSITET I København DYNAMISK WEBDESIGN Lavet af: Roksana TadayonEslamy

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Problems art Afgrænsninger Analyse 2.1 Hvad risiko er Baggrund og lignende site Koncept model AOF analyse Usability Userexperience goals Design 3.1 Wireframes Sitemap Design af brugergrænsefladen Kommunikation Implementering 4.1 Implementering af sitet Databasen Hvor kommer data fra Normalisering Dynamiske indhold Senere udvidelse af projektet Konklusion Litteraturliste Bilag 8.1 Bilag 1- Wireframes Bilag 2- Mockup, Screenshots fra kørende protype Screenshot 1-Forsiden Screenshot 2-Forsiden Dynamisk del Screenshot 3-Søgningsresultat Screenshot 4- Søgningsresultat-Dynamisk del Bilag 3- koder Interfacedata.XML Forsiden.PHP Midt.PHP Debat.PHP ContentArea.PHP Side 2

3 1. Indledning Rammen for dette projekt starter med ordet Risiko. Dette skaber grundlaget for et koncept, som skal udvikles fra ide til produkt. Jeg har valgt at belyse hvor stor risikoen er for boliger i Danmark ved hjalp af risikosøgning. Projektet har tilladt mig at anvende alle områder af det pensum at vi har gennemgået i løbet af semesteret. Samtidig tillader det mig at dygtiggøre mig inden for HTML, CSS, PHP, JavaScript programmering samt, at få et bedre kendskab til forskellige værktøjer og redskaber såsom WAMP, eclipse, Photoshop, Dreamweaer osv. Rapporten dækker over hele projektforløbet, hvilket vil sige fra ide til produkt. Det har givet mulighed for at arbejde med alle de enkelte processer, der indgår i udarbejdelsen af et projekt. For mig betyder det, at jeg har kunnet kombinere min viden og min erfaring indenfor database, dataanalyse, webdesign og webkommunikation, programmering, statistik og forretningsudvikling med dynamiske webløsninger. Jeg har prøvet at anvende forskellige feedbacks, som jeg har fået fra mine undervisere samt i min mock-up præsentation. Det færdige produkt indeholder en komplet implementering af søge og finde boligrisiko, samt en delvis implementering af nogle teknikker til brugerinddragelse og forretningsudvikling. 1.1 Formål Formålet med denne rapport er at dokumentere den proces der har fundet sted i forbindelse med udarbejdelsen af BoligRisiko.dk, fra ide til produkt. Dette omfatter anvendelse af de gennemgåede teorier og metoder i en praktisk problemstilling. Boligrisiko.dk har til formål at give en bedre og mere sammenhængende information, om risici og især de områder med højrisici. Dette gøres via et felt og kort søgning, hvor resultatet kan ses i forskellige diagrammer og tabeller. Brugeren kan også læse om de aktuelle og relevante nyheder, hvor de kan anskaffe sig viden om BoligRisiko. Der oprettes også en debat side, hvor brugerne kan kommuniker og dele deres erfaringer og oplevelser. Jeg sætter stor fokus på brugerinddragelse gennem processen, hvor brugerevaluering er et vigtigt parameter i forhold til risikovurdering. 1.2 Problemets art - løsningen Der findes ikke ét sted på Internettet hvor man kan få overblik over hvilke risici/risikoer der er i forskellige boliger i Danmark. Løsningen er at vi laver en website som samler interne og eksterne risici oplysninger hvor brugerne kan få adgang til det. Strategien er at samle de reelle data fra Reliable Sources såsom BBR, Danmark Statistik, CPR osv. Websitet skal implementeres med dynamiske webløsninger og med hensyn til brugerinddragelsen. 1.3 Afgrænsninger I forbindelse med udarbejdelsen af BoligRisiko.dk har jeg været nødsaget til at afgrænse mig løbende igennem hele processen. Dette er nødvendigt for at komme tilpas i dybden med de analyser og metoder, der er vigtige for mit projekt. Jeg har vært nødt til at fastsætte en målgruppe for mit projekt, uden at have foretaget egentlige analyser af denne målgruppe. Dette har været nødvendigt for at kunne træffe beslutninger løbende igennem projektet. Side 3

4 Målgruppen for projektet har jeg derfor valgt, er veluddannede personer mellem 30 og 50 år, da dette er den største gruppe af køber på boligmarkedet. Derudover er det en gruppe hvor risici har en stor betydning, da mange i denne alder gruppe har små eller voksne børn, og dermed er det det vigtigt at kunne komme gennem et boligkøb med så mindst mulige risici som muligt. Jeg har prøvet at begrænse produktet til 4, nemlig: Brand, Svamp, Tyveri og Vandskade samt at kunne vurdere risiciene i forhold til de 4 produkter. Brugerne af sitet er begrænset til 3 typer nemlig, husejeren, forsikringsselskaber og almindelige bruger. I implementering har jeg valgt at fokusere på HTML/CSS/PHP/JAVASCRIPT, som er det tekniske grundlag for projektet. Jeg har implementeret forsiden og en underside, der kommer fra søgningsresultatet. 2. Analyse 2.1 Hvad risiko er Risiko vurderes ved hjælp af matematiske modeller, hvor forskellige parametre, såsom materiale, afstand til brandstationen, Varmesystemet og geografiske områder osv. indgår i matematiske modeller med forskellige vægter. En af værdifulde parameter, der indgår i modellen er brugernes vurdering af sin bolig, kommune og region. Risikovurderingen af brand kan illustreres på modellen nedenunder. 2.2 Baggrund og Lignende site Den eneste artikel jeg har fundet på nettet findes under der fortæller om, at EU-lande skal offentliggøre kort inden 2013, der viser, hvor faren for oversvømmelser er høj, middelhøj eller lav. Jeg fik min inspiration til at designe sitet via nedenstående hjemmesider: Ud over inspirationen, prøvede jeg at sende Relability signaler til målgruppen, ved hjælp af anvendelse af de mest populære bolig- og forsikringshjemmesider. 2.3 Koncept model Konceptet indeholder 4 hovedområder på sitet. En sektion hvor, brugeren kan søge risiko på forskellige boliger En sektion hvor, brugeren kan anskaffe sig viden om boligrisiko og de aktuelle nyheder. En sektion hvor, brugeren kan involveres i evaluering af risikovurdering. En sektion hvor, brugeren kan dele sin erfaring og oplevelser med andre Side 4

5 Disse udgør kerneområderne i sitet dvs. Læringskonceptet i sitet og det øvrige indhold eksisterer for at understøtte disse sektioner. Derudover er der en række sider til, at introducere sitet, hjælp med navigation, at give råd og vejledning, at give et hurtigt overblik over hvilke områder der kan være udsat for større risiko end andre områder, vise kontaktinformation og så videre, som indgår ikke i konceptet. Konceptet kan således illustreres med en konceptmodel, der viser konceptet bag sitet Figur 1- Konceptmodel 2.4 AOF analyse Ideen bag en AOF analyse er at skabe fokus på de elementer, som rent faktisk har relevans for sitet. AOF analyse er et spørgsmål om, at prioritere de elementer i websitet man gerne vil have med, således at der opnås et størst muligt udbytte for brugerne. Med andre ord, AFO metoden vil sige Hvad laver brugerne på siden? frem for hvem er brugerne?. Dette gøres ud fra et simpelt princip, som følger 3 step. A: Fokuserer på én aktivitet, dvs. hvad laver de besøgende på sitet. O: Identificer de sociale objekter, dvs. de objekter som er knyttet til hovedaktiviteten. F:Udvælg løsningens kernefeatures dvs. hvad brugeren GØR med objektet. Nedenstående tabel viser, hvordan hovedaktiviteten danner rammen om de enkelte delaktiviteter. Service Mål Aktivitet Delopgaver BoligRisiko.dk At give information Søgning Risk-søgning via adresse Risk-søgning via kort Læs resultatet Læs information om risiko Gemme sin søgning Evaluere boligen Debatter på debatsiden Side 5

6 Nedenstående tabel viser disse objekter, med tilhørende features. Søgning Objekter Boligen(søgnings resultatet) Debatsiden Features Indtaste Adresse, postnr., by Vælge boligen fra google map Gemme resultatet Evaluere boligen At Skrive Kommenter At slette kommentar Debatter med andre 2.5 Usability Usability handler om hvorvidt brugeren har let ved at navigere rundt på websitet og finde den ønskede information uden at skulle bruge for meget energi på. Nedenstående list viser hvad vores Usability goals er Effectivity: Hvordan kan bruger finde nem og hurtig de oplysninger de har brug om risiko på sitet? Efficiency: hvordan gør man det mindst muligt besværligt at skulle finde den rette information? Safety: Hvordan sikrer man at bruger føler sig trygge ved at skrive personlig oplysning, at tilføje kommenter, log på systemet. Utility: Hvordan sikrer man, at systemet har en reel værdi for brugerne? Dvs. at den giver dem noget information/muligheder, som de rent faktisk ikke havde haft uden systemet. Learnability: Hvordan sikrer man, at brugerne kan bruge systemet uden anden information end anvisning f.eks.. ingen manualer, ingen kurser osv. Memorability: Hvordan kan sitet designes at brugeren kan fra gang til gang kan gennemføre de handlinger de ønsker og hvordan sitet kan huske hvad brugeren sidst hat søgt. 2.6.Userexperience goals Nedenstående list viser hvilke adjektiver er vigtige for brugeroplevelsesmål Scientific/Videnskabelig Analytics Reliability Authenticity Helpful Useful Motivating challenging Side 6

7 3. Design 3.1 Wireframes Wireframes specificerer hvilket indhold brugeren ser og hvordan det indhold prioriteres. Jeg har anvendt wireframe som en støtte værktøj til implementeringsfasen, så jeg ville ikke videre til Lag 3, hvor spiller detaljerende en stor rolle om hvordan det færdige design kommer til at se ud. Nedenunder vises wireframe for Forsiden Figur 2- Wireframe for forsiden, 2.niveau Figur 3- Wireframe for søgning-resultat, 2.niveau Side 7

8 3.2 Sitemap Med det overordnede koncept på plads samt et overblik over hvilke features der er vigtige for konceptet, så vi kan organisering af den samlede informationsmængde til et sitemap. Sitemap for Boligrisiko har en hybrid struktur, dvs. en kombination af træ og comb organisering. I figuren nedenunder kan ses sitemap for Boligrisiko Figur 4- Sitemap 3.3 Design af brugergrænsefladen Med udgangspunkt i de udarbejdede wireframes har jeg designet en brugergrænseflade i HTML/CSS. Jeg har prøvet at designe et logisk, klart responsivenes og brugervenligt site med hensyn til vores strategi og henvendt til målgruppen. Jeg har først lavet et mock-up for forsiden. Dette forgik ved en trunk-test, hvor andre grupper testede min forside samt navigationsmulighederne på sitet. De gav mig en masse feedback, som jeg anvendte til at forbedre min forside. Trunk-testen for test af navigation er vist nedenunder: 1. What site is this? Det er nemt at se, hvad sitet handler om, når der findes en taglines der giver en forklaring om Danmarks eneste boligrisiko søgning værktøj, samt at der findes en deskription Vi du se risikoen i din bolig? på leftbaren, som giver en kort beskrivelse om sitet og hvordan brugeren kan anvende sitet. Side 8

9 2. What page am I on? Der er blevet implementeret bread crumb trails under header på alle sider, som hjælper med at navigere bruger på sitet. Derudover har vi implementeret Mouse over menuer på forsiden. Menuerne skifter farve, når brugeren er under den specifikke side, dvs. den røde forside menu på navigations bar skifte farve til grøn, når vi er under forsiden(se bilag 2, afsnit 8.2.1) 3. What are the major sections of this site? Udfra logo, taglinjes, deskription på forsiden, de 2 muligheder for feltsøgning og kortsøgning og den store røde knap Søg Risiko på forsiden, er det nemt at forstå at hovedsektion på sitet er risikosøgning. 4. What are my options at this level? Spørgsmålet undersøges på 2 niveauer, på forsiden og undersiden søgningsresultat som er blevet implementeret. Forsiden: Man kan få information om boligrisiko ved hjælp af nyheder, de aktuelle nyheder, de mest læste nyheder, ved at søge risiko via kort -og feltsøgning, at se sine tidligere søgninger, ved at vælge en menu fra leftbar eller menubar, ved at sende denne side til en ven, ved at give sin vurdering af denne side, tilmelde sig nyhedsbrevet og at koble med social medier. Undersiden søgningsresultat : Man har mulighed for at se søgningsresultat for den valgte bolig, dvs. information om boligen, et billede fra boligen, en tabel med risikooplysninger og udvikling over tid for gennemsnitlig risiko i de forskellige geografiske opdelinger. Husejer kan også evaluere sin bolig, byen og regionen hvor de bor i. Alle typer af brugere, dvs. husejer, almindelige bruger, forsikringsselskaber kan skrive kommentar om boligen 5. How can I search Der implementeres en ordbog som indeholder alle informationer på sitet fra A til Z, derudover implementeres der en søgning-felt under ordbogen. Kommunikation I kommunikationen fokuseres der på, at udvælge og præsentere informationerne for målgruppen, dvs. veluddannede mennesker. Principper for kommunikation og tekststrukturering er at signalere til en information/ videnskabelige organisation, samt involvere, inddrage og helst motivere brugeren. Farve Der anvendes grøn, gul, rød til farvekommunikation på sitet. Grøn betyder ingen risiko, gul betyder: ingen større risici og rød betyder stor risici.baggrundsfarven til logo, navigations bar, søgningsknap og menuer har jeg valgt skal være rød, da det sender et faresignal til brugeren. Teksten BoligRisiko, Søg risiko har jeg valgt farven grøn til, som betyder, at man kan flytte fra farezone til sikker zone ved hjælp af Bolig Risiko værktøjet. Side 9

10 Et god eksampel er de røde menuer på navigations bar, hvor menuer er Mouse sensitive og de skifter farve til grøn når brugeren vælger en menu. Font Der anvendes Arial på sitet, som er en meget læsevenlig og derfor meget brugt font. Arial bliver for eksempel brugt meget indenfor rapportskrivning. Især til videnskabelige rapporter. Med andre ord, Arial kan sende signaler om en information/ videnskabelige site til modtageren. Den bliver på hjemmesiden brugt i et begrænset antal størrelser og i henholdsvis alm. og fed, i både sort, grøn, gul og rød. Tekster og synsvinkel Vores hovedmålgruppe er veluddannede mennesker. Teksterne skal derfor henvende sig direkte til denne målgruppe og være inkluderende i forhold til den, fordi vinklen skal vælges for at gøre informationen relevant for målgruppen. De fleste tekster skal være Informations-tekster, som giver information og fortælle hvordan man kan anvende sitet, samt hvordan man kan dække sikkerhedsbehovet 1 til at nå til en sikkerhedszone med anvendelse af sitet. På sitet findes en masse statistikker, diagrammer og fortællinger om risiko som har en stor betydning for målgruppen. Layout I afsnittet wireframes, illustreres layoutet. Jeg anvendt nogle tabeller til at sende en bedre signal om en videnskabelig/ information site. Der findes masser af mellemrum (space) på sitet som er populært hos danskere. På forsiden prøvede jeg at fokusere på centrum af siden, nemlig de 2 muligheder for søgning med hjælp af layoutet. Blokkerne må ikke være større end at hele BoligRisiko hjemmeside kan ses på en skærm helst uden brug af scrollbar. 4. Implementering 4.1 Implementering af sitet Websitet er designet i et fluent layout 2 så sitet kan tilpasse sig forskellige skærmestørrelser 3. Websitet er som udgangspunkt implementeret til at køre på Internet Explorer, men fungerer også med Mozilla Firefox. Der anvendes ikke et billede som baggrund eller header og footer, når websitet er designet i et fluent layout. Vi har benyttet os af (X)HTML og et samlet eksternt CSS, samt PHP og JavaScript til at implementere sitet. Databasen er blevet oprettet under MySQL console på wampserver og data er blevet insert ved hjælp af phpmy Admin. Der er anvendt Eclipse som en hjælpe-kodning værktøj. Internet Explorer er deafult browser til at åben Localhost på wampserver, så sitet kan ses i Internet Explorer browser.der er blevet anvendt Dreamweavers indbyggede JavaScript funktioner under Behaviors panel til at implementeret sitet. DVS. Dreamweaver JavaScript-funktionalitet er blevet styret af dialogbokse i Dreamweaver i stedet for at skulle skrive kode. Der findes nogle JavaScript koder, der dreamwaver automatisk tilføjet mellem Head når jeg har valgt Behaviors panel under Dreamwaver(Koderne er mærket med rød under afsnit 8.3.2, Forside.PHP ). Validiteten af koderne kontrollerede ved hjælp af W3C-HTML / CSS Validation service. Der var ingen HTML-fejl eller CSS-fejl, dvs. HTML/ CSS koding er korrekt og logisk. 1 Maslows behovspyramide- Det andet lag, behov for sikkerhed 2 Robbins, 2007-CHAPTER 16 3 Jakob Nielsen anbefaler, at man optimerer sit website til skærmstørrelsen 1024 x 768. Side 10

11 4.2 Databasen Hvor kommer data fra Jeg har tidligere i konceptet forslået, at data skal hentes fra interne og eksterne kilder. Jeg har anvendt Bygnings- og Boligregistret (BBR) og Folkeregister-databasen(CPR) som eksternt data. Mens RDB (Risiko database) og Company er internt data. RDB har bygget ved hjælp af matematiske modeller der indeholder risiko parameter og husejers evaluering af boligen, byen og regionen. Company er den anden intern tabel og indeholder informationer om forsikringsselskaber. CPR er blevet delt i 2 tabeller, nemlig Ejer, som indeholder information om alle husejere i Danmark og Bruger, der indeholder oplysninger om personer, som ikke er husejer i Danmark. Comment er en relationstabel der oprettes for at undgå af mange til mange cardinality ratio, samt indeholder kommenter for de 3 typer af bruger på debatsiden. Post tabellen er blevet skilt fra Bolig tabellen på grund af normalisering (3-normalform). Nedenunder ses ER diagram som præsenterer Entitetstype, Relationstype, attributter, primærnøgle, cardinality ratio. Figur 5- ER diagrammet Side 11

12 4.2.2 Normalisering Normalisering af databasen er på en måde den omvendte proces af den strukturerede opbygning af databasen fra grunden, som er beskrevet tidligere med Entitet/Relation-diagrammet. Det ideelle er naturligvis at opbygge databasen fornuftigt fra grunden, undgå redundans i data, dvs. at samme data er lagret forskellige steder i databasen. Undgå utilsigtede huller i databasen. Med normalisering af databasen har vi en sikker, hurtig, korrekt tilgang til data. Det følgende skal vi check om de 3 Normalformer er opfyldt 1.Normalform Reglen for 1.normalform er således: hvis der er rækker i tabellerne, som indeholder samme primærnøgleværdi og felter, der indeholder gentagne data i disse rækker, så skal felter placeres fra de gentagne rækker i en ny tabel sammen med en kopi af primærnøglen. Med andre ord, der skal ikke være gentagen gruppe af attributter (multivalued attributes), Vi kan se at Ejer, Company, Bruger, Comment, RDB er helt i orden, med andre ord der findes ikke redundans i data, men i Bolig er anomali i data i (By, Postnummer), så vi videre til 2.Normalform 2.Normalform En tabel er på anden normalform hvis den er i første normalform og alle kolonner som ikke er en del af primærnøglen er funktion afhængig af hele primærnøglen, med andre ord, hvis der i en tabel, med en sammensat nøgle er felter, der er direkte afhængige af en del af primærnøglen, skal disse felter flyttes over i en anden tabel, sammen med en kopi af delprimærnøglen. Det betyder, hvis tabellen ikke har en sammensat nøgle, opfylder den umiddelbart 2.normalform I tabellerne har vi Comment tabel som har sammensat primærnøgle. Comment tabel er en tabel som består af multiprimærnøgler(cpr, Bruger-ID, Company-ID) og der findes 2 felter, nemlig Kommenter og kommener-id som ikke er afhængig af den sammensatte primærnøgle, så opfylder den umiddelbart 2.normalform. 3.Normalform For at kunne normalisere en tabel på 3.normalform, skal den opfylde 2.normalform og hvis der er felter i tabellen, som er direkte afhængige af et felt, som ikke indgår i primærnøglen, skal disse felter flyttes over i en ny tabel, sammen med en kopi af determinanten. Så skal vi koncentrere os om felter, som ikke indgår i nøglerne. Med andre ord, der skal ikke være transitiv funktions afhængighed mellem felterne (ikke primærnøglen) Ifølge transitiv funktions afhængigheds teori: If A B og B C og B \ A C er transitivt afhængig af A ved B I tabellen Bolig er feltet By direkte afhængigt af feltet Postnr, så feltet By flyttes over i en ny tabel Post sammen med en kopi af determinanten postnr. Postnr feltet bliver primærnøgle i den nye tabel Post og foreign nøgle i Bolig. Side 12

13 4.3 Dynamisk Indhold I dette afsnit beskriver jeg kort, hvordan data loades dynamisk fra de forskellige kilder samt hvilke dynamiske løsninger, der er valgt. Afsnit i bilag 2 (Screenshot 2) og afsnit på Screenshot 4 kan ses hvilke dele af sitet der har dynamisk indhold. XML Menuer Jeg har valgt at have mine menuer i XML format, hvilket gør dem lette at vedligeholde, uden at redigere direkte i koden (Se Bilag 2, afsnit 8.2.2, del 1) Koderne kan findes i bilag 3, afsnit 8.3.1, Interfacedata.XML Søgning sektion Den dynamiske del af søgning kan ses i bilag 2, afsnit 8.2.2, del 3. Koderne kan også ses i bilag 3, afsnit Midt.PHP og afsnit 8.3.5, ContentArea.PHP På grund af den vigtigste del af konceptet som er risikosøgning, så jeg har lavet en komplet implementering af søgning på adresse (Se Bilag 2, afsnit 8.2.2, del 5) Nedenunder kan ses udtrækning af data fra MySQL databasen og indsættelse af data i Risiko tabellen ved hjælp af PHP. <?php $hostname='localhost'; $username='root'; $password=''; Forbind til MySQL server $connection = mysql_connect($hostname,$username,$password); if(!$connection) { print("failed to establish connection to mysql server!"); exit(); } $db = mysql_select_db('projekt'); //Vælg PPROJEKT database $adres=$_post['adresse']; $post=$_post['postnr']; // Indsamle værdier fra en Form sendes med method = "post" $BYNAVN=$_POST['By']; $resource = mysql_query(" //Query-Databaseudtækning SELECT rdb.brandrisk, rdb.tyveririsk, rdb.svamprisk, rdb.vandskaderisk FROM rdb, bolig, post WHERE // At vælge værdier og tabeller fra databasen post.postnr=bolig.postnr //Join mellem post og bolig. POSTNR er primary key til post og Foreign key til bolig And bolig.boligid=rdb.boligid / /Join mellem bolig og rdb. BOLIGID er primary key til begge tabeller AND bolig.adresse= '$adres' //At finde den indtastede værdi under Kolonne Adresse i tabel bolig AND bolig.postnr= '$post' //At finde den indtastede værdi under Kolonne POST i tabel bolig AND post.by= '$BYNAVN'"); //At finde den indtastede værdi under Kolonne By i tabel POST if(!$resource) { //Hvis query var forkert, print Error skprint("query Error: ".mysql_error()); } echo" <table border='1'> //oprettelse af tabel <tr> //Første række i Risiko tabel 4 indeholder Risikotyper 4 Bilag2, afsnit 8.2.4, del 5 Side 13

14 <th>brandskade</th> <th>tyveriskade</th> <th>svamprisk</th> <th> Vandskaderisk</th> </tr>"; while($row = mysql_fetch_row($resource)){ echo "<tr>"; echo "<td>". $row[0]. "</td>"; echo "<td>". $row[1]. "</td>"; echo "<td>". $row[2]. "</td>"; echo "<td>". $row[3]. "</td>"; echo "</tr>"; } echo "</table>";?> //udtrækkened data load på anden række af risiko tabel Der anvendes onblur() JavaScript event til at kontrollere at formen er korrekt udfyldt før den sendes. På billedet nedenunder kan ses hvordan brugeren får en meddelelse fra websitet, hvis Postnr field ikke udfyldes. Figur 6- Meddelelse fra websitet, hvis formen ikke udfyldes Jeg har lavet en komplet implementering af Udtrækning af boliginformation (Se Bilag 2, afsnit 8.2.4, del 6). Koderne er mærket med gul under afsnit 8.3.5, ContentArea.PHP i bilag 3. I Bilag 2, afsnit 8.2.2, del 7 findes en tabel som indeholder brugerens tidligere søgninger, dvs. søgningsresultat kan indsættes (insert) i tabellen og beholdes af browseren. De 10 højrisiko og lavrisiko områder (Afsnit 8.2.2, del 2) udtrækkes af rdb og bolig tabellerne ved hjælp af nedenstående transaktion: Select bolig.postnr, rdb.total-risiko from bolig.rdb where Bolig.BOLIGID=rdb.BOLIGID Order by TOTAL-RISIKO 5 DESC. Eller ASC //DESC. anvendes til de højrisiko områder //ASC anvendes til de lavrisiko områder LIMIT = 10; //Områder er begrænset til 10 Login Som jeg tidligere har beskrevet, findes der 3 typer af brugere med forskellige rettigheder. DVS. alle brugere har rettigheder til select, insert på debatdelen, men husejeren har ret til at slette de unødvendige kommentarer på sin side. Vi giver rettighederne med GRANT statement. 5 TOTAL-RISIKO=AVG(AVG(x)) X er de forskellige typer af risiko såsom barndrisiko, svamprisiko osv. Side 14

15 Statement nedenunder giver rettigheder til Peter til at select, insert, update, delete på sin bolig med BOLIGID=1001. Grant select, insert, update, delete on bolig to Peter From bolig, ejer, comment where ejer.cpr=comment.cpr and comment.cpr =Bolig.CPR and BOLIGID=1001; I Bilag 2, afsnit 8.2.4, del 8 kan ses login-del. På billedet nedenunder kan ses, hvordan de forskellige brugertyper kan logge på sitet. Figur 7- De 3 forskellige muligheder for login på sitet. Brugeren skal identificeres på systemet ved at indsætte brugernavn og kodeord på login-siden. Login-siden ses på billede nedenunder Figur 8- Login-siden Brugeren har mulighed for at gemme søgningssiden i Mit BoligRisiko eller at logge ud af siden. (Afsnit 8.2.4,del 10) Velkomst linje I afsnit8.2.4 kan ses, hvordan søgningsresultatet ser ud, hvis husejer logger på sitet og søger efter sin bolig eller vælger Mit BoligRisko fra navigationsbaren og logger på sitet. Vi har en tilpasset interface til hver brugertype, dvs. husejeren kan se en velkomst linje, der indeholder husejers navn(se del 15, afsnit ). Der kan ses i bilag 3, afsnit 8.3.5, ContentArea.PHP, hvordan data kan udtrækkes fra databasen(koderne er mærket med grøn). Evalering siden Der findes også en evalueringsdel (del 16, afsnit 8.2.4), hvor husejeren kan evaluere sin bolig, by og region. Jeg kunne ikke nå at have en komplet implementering til denne del, men der kan anvendes OnMouseDown JavaScript. Når husejeren trykker på museknappen kan den give point fra 0 % til 100% eller ved farveevaluering, dette evalueringsresultat kan indsættes i RDB databasen og indgår i den matematiske model. Hvis brugeren logger på systemet som Almindelig bruger eller forsikringsselskab, kan de ikke se denne velkomst del og evalueringsdel på søgningsresultat siden. Dvs. at det tilpassede interface ikke skaber muligheder for at almindelige brugere eller forsikringsselskaber kan evaluere boligen. Side 15

16 Mød os på web2.0 I vores bud på at oprette BoligRisiko sitet er brugerinddragelse et vigtigt aspekt. Som beskrevet tidligere er vores målgruppe veluddannede mennesker, som bruger meget tid på nettet og på sociale medier som eksempelvis Facebook. Derfor vil en integration af sociale medier på sitet være en mulighed. Web 2.0 er en bred betegnelse for en kommunikationsplatform, der dækker især sociale netværk men også mange andre applikationer, hvor samarbejde, skabelse og deling af indhold og materiale er fællesnævnere.ved at skabe en platform med web 2.0 komponenter, er det muligt at fastholde målgruppen og motivere dem til at anvende sitet. Vi har til formål at give information om risiko, men formålet er i højere grad forretningsudvikling, dvs. sitet giver gratis information til brugeren, men vi vil tjene penge på rådgivning og vejledning på hjemmesiden. Hvis BoligRisiko med Web. 2.0 skaber rum for kommunikation, kan man fastholde målgruppen og motivere dem til at anvende sitets rådgivning og vejledning. Lige nu er fokus selvfølgelig på Facebook, da over 2 millioner danskere har en facebook profil. Men livet for Sociale applikationer er kort. Om 2 år er der med stor sandsynlighed en ny form for web 2.0, som BoligRisiko skal tage til sig. Mød os på web 2.0 kan ses i afsnit 8.2.4, del 10 Trail Trailen kan også implementeres med dynamisk indhold, dvs. boliginformation kan udtrækkes fra databasen og sættes på trailen, hvor vi kan se søgnings resultat på trailen. Breadcrumb trail navigere brugeren, der er under søgnings resultat(en bolig på adresse Langkaervej 110, Ringsted 400) under undersiden Søgning (Se del 14 af afsnit 8.2.4). Mest læste bolignyheder For at have Nyheder på sitets dynamiske indehold, skal der først oprettes en tabel på databasen som indeholder disse kolonner: 'Nyhed-id, id, nyhed-title 6, nyhed-dato, postnr, count og Nyhed-beskrivelse. 'Nyhed-id' er primary key og 'postnr' er foreign key til tabellen. Tabellen har 1 til 1 cardinality ratio med post tabel. Der anvendes en Date() funktion til at vise timestamp på nyhederne, så brugerne kan se hvornår nyhederne præcis er kommet på sitet (Se del 15 af afsnit 8.2.2) Hver gang en bruger klikker på et link Nyhed title, der tilføjes et nummer til Count ved hjalp af nedenunder transaktion og onclick javascript. UPDATE Nyheder SET counter = counter + 1 WHERE ID = $id ; Select nyhed-title from Nyheder Order by id DESC LIMIT = 8; // mest læste nyheder er begrænset i 8 på forsiden (del 14 af afsnit 8.2.2) Der kan også implementeres relevante nyheder under søgningssiden, som viser relevante nyheder i forhold til området, dvs. boligen der ligger i Ringsted, kan se alle nyheder fra region Sjælland på sin side. Debatsiden Som tidligere beskrevet de 3 forskellig bruger typer at kommunikere på en debatside. Hvor de kan skriver og dele deres oplevelser og erfaringer på siden (afsnit 8.2.4, del 17). Tilmelde dig nyhedsbrev Med hensyn til at fastholde bruger, især førstegangsbrugere, implementeres der en Tilmeld dig nyhedsbrev på sitet (del 10 af afsnit 8.2.2). 6 At gemme som link Side 16

17 Send denne side til en ven Med henblik på at komme i kontakt med nye brugere implementeres der et link, som giver mulighed for at sende siden til venner (del 11, afsnit 8.2.2). Giv din vurdering af denne siden For at skabe brugerinddragelse og for at få input om sitet, implementeres der et vurderingssystem for at få brugerens vurdering af siden. Brugeren kan også skrive og sende en kommentar (del 12, afsnit 8.2.2) Footer Boligrisiko adresse kan også udtrækkes fra bolig og post tabellen(del 13 af afsnit ). For videreudvikling af sitet tænkes der at tilføje telefon, Fax, især for erhvervsboliger til bolig tabel. 5. Senere udvidelser af projektet Som beskrevet tidligere på konceptet og også ved AOF analyse, er formålet med BoligRisiko produkt at give information især via søgning. dvs. BoligRisiko sitet kan anvendes som en information/videnskablige site. Efterhånden som projektet skrider frem, bliver kravene til produktudvikling større, hvor det informatik værktøj kan udvikle sig til et analytisk værktøj med henblik på risikokontrol. Nogle aktiviteter som det analytiske værktøj kan indeholde, beskrives nedenunder: Geografisk kortvisning: F.eks. brugeren kan holde Mouse på en landsdel, kommune, postnummer eller by på kortet, for at se hvilke områder der kan være udsat for større risiko end andre områder eller afstand mellem bolig og kemikaliefabrikker, fyrværkerifabrikker osv. kan vises på kort. At vise skadetype: Sitet kan også vise hvilke trusler (skader) der kan påvirke områder. F.eks. hvad er risikoen ved at bo tæt på et kemikalie fabrik At vise forbindelse mellem ejerens oplysninger og husstand F.eks. indtægt i husstanden(data fra Danmark Statistik) der kan påvirker risikoen. Der kan anvendes forskellige teknikker og programmer såsom Mash-up og jquery til at udvide implementering af sitet. 6. Konklusion I dette projekt har jeg analyseret mig fra en ide frem til et koncept, som jeg efterfølgende delvist har implementeret i en kørende prototype. Det er første gang jeg udfører en så grundig analyse af et koncept, før jeg påbegynder implementering af et website, og det har gjort hele processen meget mere tilgængelig, da mange af de vigtige beslutninger er truffet og begrundet, før jeg påbegynder implementeringen. Det har været en meget lærerig proces at følge alle faser i et projektforløb, som jeg ellers kun har arbejdet med individuelt før hen, men jeg er lidt skuffet over ikke at have tiden til at implementere login systemet når jeg har lavet en del arbejde med de statiske løsninger såsom font, layout osv, i stedet for at fokusere mig til de dynamiske løsninger.en del af problemet har været at jeg arbejder alene på projektet hvor jeg har skullet have styr på alle områder af projektet. Alligevel er jeg tilfreds med det endelige resultat, den færdige prototype og den lærerige proces. Side 17

18 7. litteraturliste Robin Nixon: Learning PHP, Mysql, and JavaScript Paul DuBois: MYSQL, The definitive to using, programmering and administering MYSQL Abraham Silberschatz, Henry F.Korth, S.Sudarshan:Database System Concept Elmasri & Navathe: Fundamentals of DATABASE SYSTEMS Lynch, P. and S. Horton: Web Style Guide: Basic design principles for creating Web sites, 3rd Ed. New Haven: Yale University Press 2008 Robbins, Jennifer Niederst: Learning Web Design A beginner s guide to (x)html, style sheets, and web graphics, O reilly Media, Inc., Fischer, Louise Harder og Rasmussen, Christian Viktor: Målgruppeanalyse Lær din målgruppe at kende Nyt Tekniske Forlag, Gareth, Jesse James: Meet the elements, I The Elements of User Experiences: User-centered design for the web. New Riders Gregersen Ole og Wisler-Poulsen, Ian: Usability Testmetoder til mere brugervenlige websites på internettet, Forlaget Grafisk Litteratur, Nielsen, Jacob: Design af indhold i Godt webdesign Betsy, Bruce: Macromedia Deamweaver in 24 hours Side 18

19 8. Bilag 8.1 Bilag 1-Wireframes Wireframe for Forsiden, 2.niveau Side 19

20 wireframe for søgningsresultat, 2.niveau Side 20

21 8.2 Bilag 2 MOCKUP -Screenshots fra kørende prototype Screenshot 1 Forsiden Side 21

22 Screenshot 2 Forsiden- Dynamisk del Side 22

23 Screenshot 3 -Søgningsresultat Side 23

24 Screenshot 4- Søgningsresultat- Dynamisk del Søgning- Dynamisk del Side 24

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06.

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06. Ordbøgerne.dk Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Design...4 Visuelt design:...4

Læs mere

Web 2.0. World Wide Web (www)

Web 2.0. World Wide Web (www) Web 2.0 World Wide Web (www) I marts 1989 skrev Tim Berners-Lee et information udveksling program kaldt ENQUIRE. Da han arbejde i CERN, var han ikke tilfreds med kommunikationen, derfor videreudviklede

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Gruppe 5 http://kostecki.dk/cph/cupcakes/v2/opskrifter.php Christina Juulmann www.chrissycreations.dk Jacob Kostecki www.kostecki.dk Jayne Alice www.jaynealice.com

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2 GRAFISK WORKFLOW Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Denne opgave bestod i at design et website til min egen virksomed 3DService.dk. Websitet skulle være responsivt, og indeholde de mest gængse informationer

Læs mere

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION Opgavebeskrivelse Kunde: Gorm Larsen & Zornig (GLZ) Websitet Social media cheat sheet er en oversigt over forskellige sociale mediers opsætning. Formålet er altså at gøre det nemt at finde de mål, der

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Google Tag Manager tracking

Google Tag Manager tracking Google Tag Manager tracking IDA Universe København, januar 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION... 3 2. TEST AF IMPLEMENTERING... 3 2.1. WASP Web Analytics Solution Profiler... 3 2.2. Firebug... 3 2.3. Tamper

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

PHP Crash course. Databaser

PHP Crash course. Databaser PHP Crash course Databaser PHP Intro PHP er et server scripting sprog der kan bruges til at lave aktivt indhold på hjemme sider. Der er to betingelser som skal opfyldes for at serveren fortolker PHP koden.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERKURSUS Midtf org- Erhvervsråd 13 maj 2009

IVÆRKSÆTTERKURSUS Midtf org- Erhvervsråd 13 maj 2009 IVÆRKSÆTTERKURSUS Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd 13. maj 2009 PROGRAM 18.30 Velkomst - plan for i aften Webdesign Mål og målgrupper Domæne og hosting Grafisk layout Søgemaskiner SEO Navigation Indhold 20.00

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet Grafisk workflow Hjemmeside til Bærkompagniet Dokumentation Opgaven Bærkompagniet skulle have designet og programmeret et website, hvor de kunne præsentere deres produkter samt mulige forhandlere kunne

Læs mere

Dynamisk Webdesign F2010

Dynamisk Webdesign F2010 Dynamisk Webdesign F2010 Præsentationer Læringsmål Emnet: teknologi, koncept, design og process Projekt Semesterplan Jeres underviser: Tess Gaston Cand.it, software udvikling (ITU) og ba. pædagogik (KU)

Læs mere

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA WEBSITE DB Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA Kia Dahlen, Pia Ellenton Jensen, Maria Korshøj Andersen & Kamilla Klein Website URL: http://www.piajensen.nu/dancehall/index.php

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION FAKTURA LAYOUT ABAQUE VERSION 2.0

TEKNISK DOKUMENTATION FAKTURA LAYOUT ABAQUE VERSION 2.0 TEKNISK DOKUMENTATION FAKTURA LAYOUT ABAQUE VERSION 2.0 INTRODUKTION... 3 SKABELON OPBYGNINGEN... 3 BYG DIN EGEN SKABELON... 3 INDSÆT FELTER... 3 INDSÆT VARELINJER... 3 FILNAVN... 4 LISTE OVER FELTER...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE DOKUMENTATION Opgaven Arkitekt Mette Schelde skulle have designet og programmeret et website, hvorpå hun kunne præsentere hendes produkter. Designkrav Sitet skal være

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Byg et website med Dreamweaver

Byg et website med Dreamweaver Byg et website med Dreamweaver I denne øvelse skal vi opbygge et website for Hotel Holiday i Dreamweaver. Det færdige site kan ses her: http://www.itu.dk/people/khhp/hotel_holidays/velkommen.html Øvelsen

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

BackEnd Programmering PHP

BackEnd Programmering PHP 17708 08/ 02/ 2013 BackEnd Programmering PHP Prototype (CMS system) 371615m02dka.sub.ots.dk/historyspot eller linket CMS system på: qrguide.mmd.eal.dk Login CMS Username: admin Password: 1234 Source kode

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Denne guide indeholder følgende emner: A. Rettigheder B. Oprettelse af profil på Endomondo C. Oprettelse af selve ruten D. Redigering af oprettet

Læs mere

Mit grafiske workflow inkluderer:

Mit grafiske workflow inkluderer: GRAFISK WORKFLOW Opgave: Opgaven var at producere en bog og et website med temaet stilhistorie. Jeg har valgt at beskrive mit grafiske workflow i produktionen af websitet. Kravene var, at der skulle være

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Kunsten på Silkeborg Højskole - en online kunstregistrant

Kunsten på Silkeborg Højskole - en online kunstregistrant GRAFISK DESIGN Design af responsiv hjemmeside til Silkeborg Højskoles nye kunstregistrant. Oprettelse af ny side på Silkeborg Højskoles primære hjemmeside. Kunsten på Silkeborg Højskole - en online kunstregistrant

Læs mere

Get Skeleton. Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development

Get Skeleton. Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development Get Skeleton Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development Hvad er Get Skeleton?!? Get Skeleton er en lille samling af små CSS og JS filer, som giver dig adgang til ultra hurtig udvikling af

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW RESPONSIV HJEMMESIDE

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW RESPONSIV HJEMMESIDE GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW RESPONSIV HJEMMESIDE Opgavebeskrivelse Jeg har valgt at gennemgå min egen responsive hjemmeside, hvor jeg vil fokusere på responsivt design. Layout Min hjemmeside har jeg

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

KODNING AF RESPONSIV DESIGN

KODNING AF RESPONSIV DESIGN Grafisk Workflow REDEGØRELSE GRAFISK WORKFLOW 39 OPGAVEN Frk. Nielsens rengøringsfirma kom til os for at få lavet ny hjemmeside. Hun var træt af den gamle, da hun ikke kunne rette i indholdet, og valgte

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Opgavebeskrivelse Det er en nyhedsmail. De er en ny opsætning Ansvar for opgaveløsning Webadministratoren står for opgavefordeling. Tekst kommer fra salgs og butikslederen.

Læs mere

Lad os lave en hjemmeside. Kikker du på http://www.olehasselbalch.dk, vil du højst sandsynligt se dette.

Lad os lave en hjemmeside. Kikker du på http://www.olehasselbalch.dk, vil du højst sandsynligt se dette. Lad os lave en hjemmeside. Kikker du på http://www.olehasselbalch.dk, vil du højst sandsynligt se dette. Spørgsmålet er nu, hvordan laver man sådan en side? Du skal have et såkaldt webhotel, hvilket jeg

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ Produkt Web sider Index side Underside - Cykelhjelmen - brug den rigtig. Underside - Husk nu cykelhjelmen.

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Grafisk. Hjemmesiden er designet til en nyopstartet virksomhed kaldet Tegnestuen M. De har både en arkitektafdeling og en tømrer-/ snedkerafdeling.

Grafisk. Hjemmesiden er designet til en nyopstartet virksomhed kaldet Tegnestuen M. De har både en arkitektafdeling og en tømrer-/ snedkerafdeling. Grafisk w o rk f l ow jemmesiden er designet til en nyopstartet virksomhed kaldet Tegnestuen M. De har både en arkitektafdeling og en tømrer-/ snedkerafdeling. Deres vision er at skabe enkle og inspirerende

Læs mere

Opret en formular i Dreamweaver

Opret en formular i Dreamweaver Opret en formular i Dreamweaver. Åben det html-dokument hvor du vil have din formular skal være på. 2. Klik i det felt (DIV eller tabel) hvor du vil have din formular skal være. Du kan se du er i feltet

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmesidedesign

GRAFISK WORKFLOW Hjemmesidedesign GRAFISK WORKFLOW www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline Færdige produkt www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline Færdige produkt www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Layout Layout af hjemmesiden laves i Photoshop og siderne inddeles i mapper for bedre overblik.

GRAFISK WORKFLOW. Layout Layout af hjemmesiden laves i Photoshop og siderne inddeles i mapper for bedre overblik. GRAFISK WORKFLOW Opgaven Design og skabelse af website til maler og skrotkunstner Ole Møgelby. Websitet skal virke som en oversigt af Oles værker og som en informationsside. Programvalg Af programmer har

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere