IT UNIVERSITET I København DYNAMISK WEBDESIGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT UNIVERSITET I København DYNAMISK WEBDESIGN"

Transkript

1 IT UNIVERSITET I København DYNAMISK WEBDESIGN Lavet af: Roksana TadayonEslamy

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Problems art Afgrænsninger Analyse 2.1 Hvad risiko er Baggrund og lignende site Koncept model AOF analyse Usability Userexperience goals Design 3.1 Wireframes Sitemap Design af brugergrænsefladen Kommunikation Implementering 4.1 Implementering af sitet Databasen Hvor kommer data fra Normalisering Dynamiske indhold Senere udvidelse af projektet Konklusion Litteraturliste Bilag 8.1 Bilag 1- Wireframes Bilag 2- Mockup, Screenshots fra kørende protype Screenshot 1-Forsiden Screenshot 2-Forsiden Dynamisk del Screenshot 3-Søgningsresultat Screenshot 4- Søgningsresultat-Dynamisk del Bilag 3- koder Interfacedata.XML Forsiden.PHP Midt.PHP Debat.PHP ContentArea.PHP Side 2

3 1. Indledning Rammen for dette projekt starter med ordet Risiko. Dette skaber grundlaget for et koncept, som skal udvikles fra ide til produkt. Jeg har valgt at belyse hvor stor risikoen er for boliger i Danmark ved hjalp af risikosøgning. Projektet har tilladt mig at anvende alle områder af det pensum at vi har gennemgået i løbet af semesteret. Samtidig tillader det mig at dygtiggøre mig inden for HTML, CSS, PHP, JavaScript programmering samt, at få et bedre kendskab til forskellige værktøjer og redskaber såsom WAMP, eclipse, Photoshop, Dreamweaer osv. Rapporten dækker over hele projektforløbet, hvilket vil sige fra ide til produkt. Det har givet mulighed for at arbejde med alle de enkelte processer, der indgår i udarbejdelsen af et projekt. For mig betyder det, at jeg har kunnet kombinere min viden og min erfaring indenfor database, dataanalyse, webdesign og webkommunikation, programmering, statistik og forretningsudvikling med dynamiske webløsninger. Jeg har prøvet at anvende forskellige feedbacks, som jeg har fået fra mine undervisere samt i min mock-up præsentation. Det færdige produkt indeholder en komplet implementering af søge og finde boligrisiko, samt en delvis implementering af nogle teknikker til brugerinddragelse og forretningsudvikling. 1.1 Formål Formålet med denne rapport er at dokumentere den proces der har fundet sted i forbindelse med udarbejdelsen af BoligRisiko.dk, fra ide til produkt. Dette omfatter anvendelse af de gennemgåede teorier og metoder i en praktisk problemstilling. Boligrisiko.dk har til formål at give en bedre og mere sammenhængende information, om risici og især de områder med højrisici. Dette gøres via et felt og kort søgning, hvor resultatet kan ses i forskellige diagrammer og tabeller. Brugeren kan også læse om de aktuelle og relevante nyheder, hvor de kan anskaffe sig viden om BoligRisiko. Der oprettes også en debat side, hvor brugerne kan kommuniker og dele deres erfaringer og oplevelser. Jeg sætter stor fokus på brugerinddragelse gennem processen, hvor brugerevaluering er et vigtigt parameter i forhold til risikovurdering. 1.2 Problemets art - løsningen Der findes ikke ét sted på Internettet hvor man kan få overblik over hvilke risici/risikoer der er i forskellige boliger i Danmark. Løsningen er at vi laver en website som samler interne og eksterne risici oplysninger hvor brugerne kan få adgang til det. Strategien er at samle de reelle data fra Reliable Sources såsom BBR, Danmark Statistik, CPR osv. Websitet skal implementeres med dynamiske webløsninger og med hensyn til brugerinddragelsen. 1.3 Afgrænsninger I forbindelse med udarbejdelsen af BoligRisiko.dk har jeg været nødsaget til at afgrænse mig løbende igennem hele processen. Dette er nødvendigt for at komme tilpas i dybden med de analyser og metoder, der er vigtige for mit projekt. Jeg har vært nødt til at fastsætte en målgruppe for mit projekt, uden at have foretaget egentlige analyser af denne målgruppe. Dette har været nødvendigt for at kunne træffe beslutninger løbende igennem projektet. Side 3

4 Målgruppen for projektet har jeg derfor valgt, er veluddannede personer mellem 30 og 50 år, da dette er den største gruppe af køber på boligmarkedet. Derudover er det en gruppe hvor risici har en stor betydning, da mange i denne alder gruppe har små eller voksne børn, og dermed er det det vigtigt at kunne komme gennem et boligkøb med så mindst mulige risici som muligt. Jeg har prøvet at begrænse produktet til 4, nemlig: Brand, Svamp, Tyveri og Vandskade samt at kunne vurdere risiciene i forhold til de 4 produkter. Brugerne af sitet er begrænset til 3 typer nemlig, husejeren, forsikringsselskaber og almindelige bruger. I implementering har jeg valgt at fokusere på HTML/CSS/PHP/JAVASCRIPT, som er det tekniske grundlag for projektet. Jeg har implementeret forsiden og en underside, der kommer fra søgningsresultatet. 2. Analyse 2.1 Hvad risiko er Risiko vurderes ved hjælp af matematiske modeller, hvor forskellige parametre, såsom materiale, afstand til brandstationen, Varmesystemet og geografiske områder osv. indgår i matematiske modeller med forskellige vægter. En af værdifulde parameter, der indgår i modellen er brugernes vurdering af sin bolig, kommune og region. Risikovurderingen af brand kan illustreres på modellen nedenunder. 2.2 Baggrund og Lignende site Den eneste artikel jeg har fundet på nettet findes under der fortæller om, at EU-lande skal offentliggøre kort inden 2013, der viser, hvor faren for oversvømmelser er høj, middelhøj eller lav. Jeg fik min inspiration til at designe sitet via nedenstående hjemmesider: Ud over inspirationen, prøvede jeg at sende Relability signaler til målgruppen, ved hjælp af anvendelse af de mest populære bolig- og forsikringshjemmesider. 2.3 Koncept model Konceptet indeholder 4 hovedområder på sitet. En sektion hvor, brugeren kan søge risiko på forskellige boliger En sektion hvor, brugeren kan anskaffe sig viden om boligrisiko og de aktuelle nyheder. En sektion hvor, brugeren kan involveres i evaluering af risikovurdering. En sektion hvor, brugeren kan dele sin erfaring og oplevelser med andre Side 4

5 Disse udgør kerneområderne i sitet dvs. Læringskonceptet i sitet og det øvrige indhold eksisterer for at understøtte disse sektioner. Derudover er der en række sider til, at introducere sitet, hjælp med navigation, at give råd og vejledning, at give et hurtigt overblik over hvilke områder der kan være udsat for større risiko end andre områder, vise kontaktinformation og så videre, som indgår ikke i konceptet. Konceptet kan således illustreres med en konceptmodel, der viser konceptet bag sitet Figur 1- Konceptmodel 2.4 AOF analyse Ideen bag en AOF analyse er at skabe fokus på de elementer, som rent faktisk har relevans for sitet. AOF analyse er et spørgsmål om, at prioritere de elementer i websitet man gerne vil have med, således at der opnås et størst muligt udbytte for brugerne. Med andre ord, AFO metoden vil sige Hvad laver brugerne på siden? frem for hvem er brugerne?. Dette gøres ud fra et simpelt princip, som følger 3 step. A: Fokuserer på én aktivitet, dvs. hvad laver de besøgende på sitet. O: Identificer de sociale objekter, dvs. de objekter som er knyttet til hovedaktiviteten. F:Udvælg løsningens kernefeatures dvs. hvad brugeren GØR med objektet. Nedenstående tabel viser, hvordan hovedaktiviteten danner rammen om de enkelte delaktiviteter. Service Mål Aktivitet Delopgaver BoligRisiko.dk At give information Søgning Risk-søgning via adresse Risk-søgning via kort Læs resultatet Læs information om risiko Gemme sin søgning Evaluere boligen Debatter på debatsiden Side 5

6 Nedenstående tabel viser disse objekter, med tilhørende features. Søgning Objekter Boligen(søgnings resultatet) Debatsiden Features Indtaste Adresse, postnr., by Vælge boligen fra google map Gemme resultatet Evaluere boligen At Skrive Kommenter At slette kommentar Debatter med andre 2.5 Usability Usability handler om hvorvidt brugeren har let ved at navigere rundt på websitet og finde den ønskede information uden at skulle bruge for meget energi på. Nedenstående list viser hvad vores Usability goals er Effectivity: Hvordan kan bruger finde nem og hurtig de oplysninger de har brug om risiko på sitet? Efficiency: hvordan gør man det mindst muligt besværligt at skulle finde den rette information? Safety: Hvordan sikrer man at bruger føler sig trygge ved at skrive personlig oplysning, at tilføje kommenter, log på systemet. Utility: Hvordan sikrer man, at systemet har en reel værdi for brugerne? Dvs. at den giver dem noget information/muligheder, som de rent faktisk ikke havde haft uden systemet. Learnability: Hvordan sikrer man, at brugerne kan bruge systemet uden anden information end anvisning f.eks.. ingen manualer, ingen kurser osv. Memorability: Hvordan kan sitet designes at brugeren kan fra gang til gang kan gennemføre de handlinger de ønsker og hvordan sitet kan huske hvad brugeren sidst hat søgt. 2.6.Userexperience goals Nedenstående list viser hvilke adjektiver er vigtige for brugeroplevelsesmål Scientific/Videnskabelig Analytics Reliability Authenticity Helpful Useful Motivating challenging Side 6

7 3. Design 3.1 Wireframes Wireframes specificerer hvilket indhold brugeren ser og hvordan det indhold prioriteres. Jeg har anvendt wireframe som en støtte værktøj til implementeringsfasen, så jeg ville ikke videre til Lag 3, hvor spiller detaljerende en stor rolle om hvordan det færdige design kommer til at se ud. Nedenunder vises wireframe for Forsiden Figur 2- Wireframe for forsiden, 2.niveau Figur 3- Wireframe for søgning-resultat, 2.niveau Side 7

8 3.2 Sitemap Med det overordnede koncept på plads samt et overblik over hvilke features der er vigtige for konceptet, så vi kan organisering af den samlede informationsmængde til et sitemap. Sitemap for Boligrisiko har en hybrid struktur, dvs. en kombination af træ og comb organisering. I figuren nedenunder kan ses sitemap for Boligrisiko Figur 4- Sitemap 3.3 Design af brugergrænsefladen Med udgangspunkt i de udarbejdede wireframes har jeg designet en brugergrænseflade i HTML/CSS. Jeg har prøvet at designe et logisk, klart responsivenes og brugervenligt site med hensyn til vores strategi og henvendt til målgruppen. Jeg har først lavet et mock-up for forsiden. Dette forgik ved en trunk-test, hvor andre grupper testede min forside samt navigationsmulighederne på sitet. De gav mig en masse feedback, som jeg anvendte til at forbedre min forside. Trunk-testen for test af navigation er vist nedenunder: 1. What site is this? Det er nemt at se, hvad sitet handler om, når der findes en taglines der giver en forklaring om Danmarks eneste boligrisiko søgning værktøj, samt at der findes en deskription Vi du se risikoen i din bolig? på leftbaren, som giver en kort beskrivelse om sitet og hvordan brugeren kan anvende sitet. Side 8

9 2. What page am I on? Der er blevet implementeret bread crumb trails under header på alle sider, som hjælper med at navigere bruger på sitet. Derudover har vi implementeret Mouse over menuer på forsiden. Menuerne skifter farve, når brugeren er under den specifikke side, dvs. den røde forside menu på navigations bar skifte farve til grøn, når vi er under forsiden(se bilag 2, afsnit 8.2.1) 3. What are the major sections of this site? Udfra logo, taglinjes, deskription på forsiden, de 2 muligheder for feltsøgning og kortsøgning og den store røde knap Søg Risiko på forsiden, er det nemt at forstå at hovedsektion på sitet er risikosøgning. 4. What are my options at this level? Spørgsmålet undersøges på 2 niveauer, på forsiden og undersiden søgningsresultat som er blevet implementeret. Forsiden: Man kan få information om boligrisiko ved hjælp af nyheder, de aktuelle nyheder, de mest læste nyheder, ved at søge risiko via kort -og feltsøgning, at se sine tidligere søgninger, ved at vælge en menu fra leftbar eller menubar, ved at sende denne side til en ven, ved at give sin vurdering af denne side, tilmelde sig nyhedsbrevet og at koble med social medier. Undersiden søgningsresultat : Man har mulighed for at se søgningsresultat for den valgte bolig, dvs. information om boligen, et billede fra boligen, en tabel med risikooplysninger og udvikling over tid for gennemsnitlig risiko i de forskellige geografiske opdelinger. Husejer kan også evaluere sin bolig, byen og regionen hvor de bor i. Alle typer af brugere, dvs. husejer, almindelige bruger, forsikringsselskaber kan skrive kommentar om boligen 5. How can I search Der implementeres en ordbog som indeholder alle informationer på sitet fra A til Z, derudover implementeres der en søgning-felt under ordbogen. Kommunikation I kommunikationen fokuseres der på, at udvælge og præsentere informationerne for målgruppen, dvs. veluddannede mennesker. Principper for kommunikation og tekststrukturering er at signalere til en information/ videnskabelige organisation, samt involvere, inddrage og helst motivere brugeren. Farve Der anvendes grøn, gul, rød til farvekommunikation på sitet. Grøn betyder ingen risiko, gul betyder: ingen større risici og rød betyder stor risici.baggrundsfarven til logo, navigations bar, søgningsknap og menuer har jeg valgt skal være rød, da det sender et faresignal til brugeren. Teksten BoligRisiko, Søg risiko har jeg valgt farven grøn til, som betyder, at man kan flytte fra farezone til sikker zone ved hjælp af Bolig Risiko værktøjet. Side 9

10 Et god eksampel er de røde menuer på navigations bar, hvor menuer er Mouse sensitive og de skifter farve til grøn når brugeren vælger en menu. Font Der anvendes Arial på sitet, som er en meget læsevenlig og derfor meget brugt font. Arial bliver for eksempel brugt meget indenfor rapportskrivning. Især til videnskabelige rapporter. Med andre ord, Arial kan sende signaler om en information/ videnskabelige site til modtageren. Den bliver på hjemmesiden brugt i et begrænset antal størrelser og i henholdsvis alm. og fed, i både sort, grøn, gul og rød. Tekster og synsvinkel Vores hovedmålgruppe er veluddannede mennesker. Teksterne skal derfor henvende sig direkte til denne målgruppe og være inkluderende i forhold til den, fordi vinklen skal vælges for at gøre informationen relevant for målgruppen. De fleste tekster skal være Informations-tekster, som giver information og fortælle hvordan man kan anvende sitet, samt hvordan man kan dække sikkerhedsbehovet 1 til at nå til en sikkerhedszone med anvendelse af sitet. På sitet findes en masse statistikker, diagrammer og fortællinger om risiko som har en stor betydning for målgruppen. Layout I afsnittet wireframes, illustreres layoutet. Jeg anvendt nogle tabeller til at sende en bedre signal om en videnskabelig/ information site. Der findes masser af mellemrum (space) på sitet som er populært hos danskere. På forsiden prøvede jeg at fokusere på centrum af siden, nemlig de 2 muligheder for søgning med hjælp af layoutet. Blokkerne må ikke være større end at hele BoligRisiko hjemmeside kan ses på en skærm helst uden brug af scrollbar. 4. Implementering 4.1 Implementering af sitet Websitet er designet i et fluent layout 2 så sitet kan tilpasse sig forskellige skærmestørrelser 3. Websitet er som udgangspunkt implementeret til at køre på Internet Explorer, men fungerer også med Mozilla Firefox. Der anvendes ikke et billede som baggrund eller header og footer, når websitet er designet i et fluent layout. Vi har benyttet os af (X)HTML og et samlet eksternt CSS, samt PHP og JavaScript til at implementere sitet. Databasen er blevet oprettet under MySQL console på wampserver og data er blevet insert ved hjælp af phpmy Admin. Der er anvendt Eclipse som en hjælpe-kodning værktøj. Internet Explorer er deafult browser til at åben Localhost på wampserver, så sitet kan ses i Internet Explorer browser.der er blevet anvendt Dreamweavers indbyggede JavaScript funktioner under Behaviors panel til at implementeret sitet. DVS. Dreamweaver JavaScript-funktionalitet er blevet styret af dialogbokse i Dreamweaver i stedet for at skulle skrive kode. Der findes nogle JavaScript koder, der dreamwaver automatisk tilføjet mellem Head når jeg har valgt Behaviors panel under Dreamwaver(Koderne er mærket med rød under afsnit 8.3.2, Forside.PHP ). Validiteten af koderne kontrollerede ved hjælp af W3C-HTML / CSS Validation service. Der var ingen HTML-fejl eller CSS-fejl, dvs. HTML/ CSS koding er korrekt og logisk. 1 Maslows behovspyramide- Det andet lag, behov for sikkerhed 2 Robbins, 2007-CHAPTER 16 3 Jakob Nielsen anbefaler, at man optimerer sit website til skærmstørrelsen 1024 x 768. Side 10

11 4.2 Databasen Hvor kommer data fra Jeg har tidligere i konceptet forslået, at data skal hentes fra interne og eksterne kilder. Jeg har anvendt Bygnings- og Boligregistret (BBR) og Folkeregister-databasen(CPR) som eksternt data. Mens RDB (Risiko database) og Company er internt data. RDB har bygget ved hjælp af matematiske modeller der indeholder risiko parameter og husejers evaluering af boligen, byen og regionen. Company er den anden intern tabel og indeholder informationer om forsikringsselskaber. CPR er blevet delt i 2 tabeller, nemlig Ejer, som indeholder information om alle husejere i Danmark og Bruger, der indeholder oplysninger om personer, som ikke er husejer i Danmark. Comment er en relationstabel der oprettes for at undgå af mange til mange cardinality ratio, samt indeholder kommenter for de 3 typer af bruger på debatsiden. Post tabellen er blevet skilt fra Bolig tabellen på grund af normalisering (3-normalform). Nedenunder ses ER diagram som præsenterer Entitetstype, Relationstype, attributter, primærnøgle, cardinality ratio. Figur 5- ER diagrammet Side 11

12 4.2.2 Normalisering Normalisering af databasen er på en måde den omvendte proces af den strukturerede opbygning af databasen fra grunden, som er beskrevet tidligere med Entitet/Relation-diagrammet. Det ideelle er naturligvis at opbygge databasen fornuftigt fra grunden, undgå redundans i data, dvs. at samme data er lagret forskellige steder i databasen. Undgå utilsigtede huller i databasen. Med normalisering af databasen har vi en sikker, hurtig, korrekt tilgang til data. Det følgende skal vi check om de 3 Normalformer er opfyldt 1.Normalform Reglen for 1.normalform er således: hvis der er rækker i tabellerne, som indeholder samme primærnøgleværdi og felter, der indeholder gentagne data i disse rækker, så skal felter placeres fra de gentagne rækker i en ny tabel sammen med en kopi af primærnøglen. Med andre ord, der skal ikke være gentagen gruppe af attributter (multivalued attributes), Vi kan se at Ejer, Company, Bruger, Comment, RDB er helt i orden, med andre ord der findes ikke redundans i data, men i Bolig er anomali i data i (By, Postnummer), så vi videre til 2.Normalform 2.Normalform En tabel er på anden normalform hvis den er i første normalform og alle kolonner som ikke er en del af primærnøglen er funktion afhængig af hele primærnøglen, med andre ord, hvis der i en tabel, med en sammensat nøgle er felter, der er direkte afhængige af en del af primærnøglen, skal disse felter flyttes over i en anden tabel, sammen med en kopi af delprimærnøglen. Det betyder, hvis tabellen ikke har en sammensat nøgle, opfylder den umiddelbart 2.normalform I tabellerne har vi Comment tabel som har sammensat primærnøgle. Comment tabel er en tabel som består af multiprimærnøgler(cpr, Bruger-ID, Company-ID) og der findes 2 felter, nemlig Kommenter og kommener-id som ikke er afhængig af den sammensatte primærnøgle, så opfylder den umiddelbart 2.normalform. 3.Normalform For at kunne normalisere en tabel på 3.normalform, skal den opfylde 2.normalform og hvis der er felter i tabellen, som er direkte afhængige af et felt, som ikke indgår i primærnøglen, skal disse felter flyttes over i en ny tabel, sammen med en kopi af determinanten. Så skal vi koncentrere os om felter, som ikke indgår i nøglerne. Med andre ord, der skal ikke være transitiv funktions afhængighed mellem felterne (ikke primærnøglen) Ifølge transitiv funktions afhængigheds teori: If A B og B C og B \ A C er transitivt afhængig af A ved B I tabellen Bolig er feltet By direkte afhængigt af feltet Postnr, så feltet By flyttes over i en ny tabel Post sammen med en kopi af determinanten postnr. Postnr feltet bliver primærnøgle i den nye tabel Post og foreign nøgle i Bolig. Side 12

13 4.3 Dynamisk Indhold I dette afsnit beskriver jeg kort, hvordan data loades dynamisk fra de forskellige kilder samt hvilke dynamiske løsninger, der er valgt. Afsnit i bilag 2 (Screenshot 2) og afsnit på Screenshot 4 kan ses hvilke dele af sitet der har dynamisk indhold. XML Menuer Jeg har valgt at have mine menuer i XML format, hvilket gør dem lette at vedligeholde, uden at redigere direkte i koden (Se Bilag 2, afsnit 8.2.2, del 1) Koderne kan findes i bilag 3, afsnit 8.3.1, Interfacedata.XML Søgning sektion Den dynamiske del af søgning kan ses i bilag 2, afsnit 8.2.2, del 3. Koderne kan også ses i bilag 3, afsnit Midt.PHP og afsnit 8.3.5, ContentArea.PHP På grund af den vigtigste del af konceptet som er risikosøgning, så jeg har lavet en komplet implementering af søgning på adresse (Se Bilag 2, afsnit 8.2.2, del 5) Nedenunder kan ses udtrækning af data fra MySQL databasen og indsættelse af data i Risiko tabellen ved hjælp af PHP. <?php $hostname='localhost'; $username='root'; $password=''; Forbind til MySQL server $connection = mysql_connect($hostname,$username,$password); if(!$connection) { print("failed to establish connection to mysql server!"); exit(); } $db = mysql_select_db('projekt'); //Vælg PPROJEKT database $adres=$_post['adresse']; $post=$_post['postnr']; // Indsamle værdier fra en Form sendes med method = "post" $BYNAVN=$_POST['By']; $resource = mysql_query(" //Query-Databaseudtækning SELECT rdb.brandrisk, rdb.tyveririsk, rdb.svamprisk, rdb.vandskaderisk FROM rdb, bolig, post WHERE // At vælge værdier og tabeller fra databasen post.postnr=bolig.postnr //Join mellem post og bolig. POSTNR er primary key til post og Foreign key til bolig And bolig.boligid=rdb.boligid / /Join mellem bolig og rdb. BOLIGID er primary key til begge tabeller AND bolig.adresse= '$adres' //At finde den indtastede værdi under Kolonne Adresse i tabel bolig AND bolig.postnr= '$post' //At finde den indtastede værdi under Kolonne POST i tabel bolig AND post.by= '$BYNAVN'"); //At finde den indtastede værdi under Kolonne By i tabel POST if(!$resource) { //Hvis query var forkert, print Error skprint("query Error: ".mysql_error()); } echo" <table border='1'> //oprettelse af tabel <tr> //Første række i Risiko tabel 4 indeholder Risikotyper 4 Bilag2, afsnit 8.2.4, del 5 Side 13

14 <th>brandskade</th> <th>tyveriskade</th> <th>svamprisk</th> <th> Vandskaderisk</th> </tr>"; while($row = mysql_fetch_row($resource)){ echo "<tr>"; echo "<td>". $row[0]. "</td>"; echo "<td>". $row[1]. "</td>"; echo "<td>". $row[2]. "</td>"; echo "<td>". $row[3]. "</td>"; echo "</tr>"; } echo "</table>";?> //udtrækkened data load på anden række af risiko tabel Der anvendes onblur() JavaScript event til at kontrollere at formen er korrekt udfyldt før den sendes. På billedet nedenunder kan ses hvordan brugeren får en meddelelse fra websitet, hvis Postnr field ikke udfyldes. Figur 6- Meddelelse fra websitet, hvis formen ikke udfyldes Jeg har lavet en komplet implementering af Udtrækning af boliginformation (Se Bilag 2, afsnit 8.2.4, del 6). Koderne er mærket med gul under afsnit 8.3.5, ContentArea.PHP i bilag 3. I Bilag 2, afsnit 8.2.2, del 7 findes en tabel som indeholder brugerens tidligere søgninger, dvs. søgningsresultat kan indsættes (insert) i tabellen og beholdes af browseren. De 10 højrisiko og lavrisiko områder (Afsnit 8.2.2, del 2) udtrækkes af rdb og bolig tabellerne ved hjælp af nedenstående transaktion: Select bolig.postnr, rdb.total-risiko from bolig.rdb where Bolig.BOLIGID=rdb.BOLIGID Order by TOTAL-RISIKO 5 DESC. Eller ASC //DESC. anvendes til de højrisiko områder //ASC anvendes til de lavrisiko områder LIMIT = 10; //Områder er begrænset til 10 Login Som jeg tidligere har beskrevet, findes der 3 typer af brugere med forskellige rettigheder. DVS. alle brugere har rettigheder til select, insert på debatdelen, men husejeren har ret til at slette de unødvendige kommentarer på sin side. Vi giver rettighederne med GRANT statement. 5 TOTAL-RISIKO=AVG(AVG(x)) X er de forskellige typer af risiko såsom barndrisiko, svamprisiko osv. Side 14

15 Statement nedenunder giver rettigheder til Peter til at select, insert, update, delete på sin bolig med BOLIGID=1001. Grant select, insert, update, delete on bolig to Peter From bolig, ejer, comment where ejer.cpr=comment.cpr and comment.cpr =Bolig.CPR and BOLIGID=1001; I Bilag 2, afsnit 8.2.4, del 8 kan ses login-del. På billedet nedenunder kan ses, hvordan de forskellige brugertyper kan logge på sitet. Figur 7- De 3 forskellige muligheder for login på sitet. Brugeren skal identificeres på systemet ved at indsætte brugernavn og kodeord på login-siden. Login-siden ses på billede nedenunder Figur 8- Login-siden Brugeren har mulighed for at gemme søgningssiden i Mit BoligRisiko eller at logge ud af siden. (Afsnit 8.2.4,del 10) Velkomst linje I afsnit8.2.4 kan ses, hvordan søgningsresultatet ser ud, hvis husejer logger på sitet og søger efter sin bolig eller vælger Mit BoligRisko fra navigationsbaren og logger på sitet. Vi har en tilpasset interface til hver brugertype, dvs. husejeren kan se en velkomst linje, der indeholder husejers navn(se del 15, afsnit ). Der kan ses i bilag 3, afsnit 8.3.5, ContentArea.PHP, hvordan data kan udtrækkes fra databasen(koderne er mærket med grøn). Evalering siden Der findes også en evalueringsdel (del 16, afsnit 8.2.4), hvor husejeren kan evaluere sin bolig, by og region. Jeg kunne ikke nå at have en komplet implementering til denne del, men der kan anvendes OnMouseDown JavaScript. Når husejeren trykker på museknappen kan den give point fra 0 % til 100% eller ved farveevaluering, dette evalueringsresultat kan indsættes i RDB databasen og indgår i den matematiske model. Hvis brugeren logger på systemet som Almindelig bruger eller forsikringsselskab, kan de ikke se denne velkomst del og evalueringsdel på søgningsresultat siden. Dvs. at det tilpassede interface ikke skaber muligheder for at almindelige brugere eller forsikringsselskaber kan evaluere boligen. Side 15

16 Mød os på web2.0 I vores bud på at oprette BoligRisiko sitet er brugerinddragelse et vigtigt aspekt. Som beskrevet tidligere er vores målgruppe veluddannede mennesker, som bruger meget tid på nettet og på sociale medier som eksempelvis Facebook. Derfor vil en integration af sociale medier på sitet være en mulighed. Web 2.0 er en bred betegnelse for en kommunikationsplatform, der dækker især sociale netværk men også mange andre applikationer, hvor samarbejde, skabelse og deling af indhold og materiale er fællesnævnere.ved at skabe en platform med web 2.0 komponenter, er det muligt at fastholde målgruppen og motivere dem til at anvende sitet. Vi har til formål at give information om risiko, men formålet er i højere grad forretningsudvikling, dvs. sitet giver gratis information til brugeren, men vi vil tjene penge på rådgivning og vejledning på hjemmesiden. Hvis BoligRisiko med Web. 2.0 skaber rum for kommunikation, kan man fastholde målgruppen og motivere dem til at anvende sitets rådgivning og vejledning. Lige nu er fokus selvfølgelig på Facebook, da over 2 millioner danskere har en facebook profil. Men livet for Sociale applikationer er kort. Om 2 år er der med stor sandsynlighed en ny form for web 2.0, som BoligRisiko skal tage til sig. Mød os på web 2.0 kan ses i afsnit 8.2.4, del 10 Trail Trailen kan også implementeres med dynamisk indhold, dvs. boliginformation kan udtrækkes fra databasen og sættes på trailen, hvor vi kan se søgnings resultat på trailen. Breadcrumb trail navigere brugeren, der er under søgnings resultat(en bolig på adresse Langkaervej 110, Ringsted 400) under undersiden Søgning (Se del 14 af afsnit 8.2.4). Mest læste bolignyheder For at have Nyheder på sitets dynamiske indehold, skal der først oprettes en tabel på databasen som indeholder disse kolonner: 'Nyhed-id, id, nyhed-title 6, nyhed-dato, postnr, count og Nyhed-beskrivelse. 'Nyhed-id' er primary key og 'postnr' er foreign key til tabellen. Tabellen har 1 til 1 cardinality ratio med post tabel. Der anvendes en Date() funktion til at vise timestamp på nyhederne, så brugerne kan se hvornår nyhederne præcis er kommet på sitet (Se del 15 af afsnit 8.2.2) Hver gang en bruger klikker på et link Nyhed title, der tilføjes et nummer til Count ved hjalp af nedenunder transaktion og onclick javascript. UPDATE Nyheder SET counter = counter + 1 WHERE ID = $id ; Select nyhed-title from Nyheder Order by id DESC LIMIT = 8; // mest læste nyheder er begrænset i 8 på forsiden (del 14 af afsnit 8.2.2) Der kan også implementeres relevante nyheder under søgningssiden, som viser relevante nyheder i forhold til området, dvs. boligen der ligger i Ringsted, kan se alle nyheder fra region Sjælland på sin side. Debatsiden Som tidligere beskrevet de 3 forskellig bruger typer at kommunikere på en debatside. Hvor de kan skriver og dele deres oplevelser og erfaringer på siden (afsnit 8.2.4, del 17). Tilmelde dig nyhedsbrev Med hensyn til at fastholde bruger, især førstegangsbrugere, implementeres der en Tilmeld dig nyhedsbrev på sitet (del 10 af afsnit 8.2.2). 6 At gemme som link Side 16

17 Send denne side til en ven Med henblik på at komme i kontakt med nye brugere implementeres der et link, som giver mulighed for at sende siden til venner (del 11, afsnit 8.2.2). Giv din vurdering af denne siden For at skabe brugerinddragelse og for at få input om sitet, implementeres der et vurderingssystem for at få brugerens vurdering af siden. Brugeren kan også skrive og sende en kommentar (del 12, afsnit 8.2.2) Footer Boligrisiko adresse kan også udtrækkes fra bolig og post tabellen(del 13 af afsnit ). For videreudvikling af sitet tænkes der at tilføje telefon, Fax, især for erhvervsboliger til bolig tabel. 5. Senere udvidelser af projektet Som beskrevet tidligere på konceptet og også ved AOF analyse, er formålet med BoligRisiko produkt at give information især via søgning. dvs. BoligRisiko sitet kan anvendes som en information/videnskablige site. Efterhånden som projektet skrider frem, bliver kravene til produktudvikling større, hvor det informatik værktøj kan udvikle sig til et analytisk værktøj med henblik på risikokontrol. Nogle aktiviteter som det analytiske værktøj kan indeholde, beskrives nedenunder: Geografisk kortvisning: F.eks. brugeren kan holde Mouse på en landsdel, kommune, postnummer eller by på kortet, for at se hvilke områder der kan være udsat for større risiko end andre områder eller afstand mellem bolig og kemikaliefabrikker, fyrværkerifabrikker osv. kan vises på kort. At vise skadetype: Sitet kan også vise hvilke trusler (skader) der kan påvirke områder. F.eks. hvad er risikoen ved at bo tæt på et kemikalie fabrik At vise forbindelse mellem ejerens oplysninger og husstand F.eks. indtægt i husstanden(data fra Danmark Statistik) der kan påvirker risikoen. Der kan anvendes forskellige teknikker og programmer såsom Mash-up og jquery til at udvide implementering af sitet. 6. Konklusion I dette projekt har jeg analyseret mig fra en ide frem til et koncept, som jeg efterfølgende delvist har implementeret i en kørende prototype. Det er første gang jeg udfører en så grundig analyse af et koncept, før jeg påbegynder implementering af et website, og det har gjort hele processen meget mere tilgængelig, da mange af de vigtige beslutninger er truffet og begrundet, før jeg påbegynder implementeringen. Det har været en meget lærerig proces at følge alle faser i et projektforløb, som jeg ellers kun har arbejdet med individuelt før hen, men jeg er lidt skuffet over ikke at have tiden til at implementere login systemet når jeg har lavet en del arbejde med de statiske løsninger såsom font, layout osv, i stedet for at fokusere mig til de dynamiske løsninger.en del af problemet har været at jeg arbejder alene på projektet hvor jeg har skullet have styr på alle områder af projektet. Alligevel er jeg tilfreds med det endelige resultat, den færdige prototype og den lærerige proces. Side 17

18 7. litteraturliste Robin Nixon: Learning PHP, Mysql, and JavaScript Paul DuBois: MYSQL, The definitive to using, programmering and administering MYSQL Abraham Silberschatz, Henry F.Korth, S.Sudarshan:Database System Concept Elmasri & Navathe: Fundamentals of DATABASE SYSTEMS Lynch, P. and S. Horton: Web Style Guide: Basic design principles for creating Web sites, 3rd Ed. New Haven: Yale University Press 2008 Robbins, Jennifer Niederst: Learning Web Design A beginner s guide to (x)html, style sheets, and web graphics, O reilly Media, Inc., Fischer, Louise Harder og Rasmussen, Christian Viktor: Målgruppeanalyse Lær din målgruppe at kende Nyt Tekniske Forlag, Gareth, Jesse James: Meet the elements, I The Elements of User Experiences: User-centered design for the web. New Riders Gregersen Ole og Wisler-Poulsen, Ian: Usability Testmetoder til mere brugervenlige websites på internettet, Forlaget Grafisk Litteratur, Nielsen, Jacob: Design af indhold i Godt webdesign Betsy, Bruce: Macromedia Deamweaver in 24 hours Side 18

19 8. Bilag 8.1 Bilag 1-Wireframes Wireframe for Forsiden, 2.niveau Side 19

20 wireframe for søgningsresultat, 2.niveau Side 20

21 8.2 Bilag 2 MOCKUP -Screenshots fra kørende prototype Screenshot 1 Forsiden Side 21

22 Screenshot 2 Forsiden- Dynamisk del Side 22

23 Screenshot 3 -Søgningsresultat Side 23

24 Screenshot 4- Søgningsresultat- Dynamisk del Søgning- Dynamisk del Side 24

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06.

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06. Ordbøgerne.dk Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Design...4 Visuelt design:...4

Læs mere

Web 2.0. World Wide Web (www)

Web 2.0. World Wide Web (www) Web 2.0 World Wide Web (www) I marts 1989 skrev Tim Berners-Lee et information udveksling program kaldt ENQUIRE. Da han arbejde i CERN, var han ikke tilfreds med kommunikationen, derfor videreudviklede

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen PHP Snippets De små korte Skrevet af Daniel Pedersen Indhold PHP Snippets De små korte er en samling af små og praktiske kode eksempler med kort forklaring, som med formål at kunne benyttes til opsalgsværk

Læs mere

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa.

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. EKSAMENS OPGAVE Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. Det første jeg startede ud med var at brainstorme hvad det var jeg skulle bruge i min side da jeg nu ved hvad den skal

Læs mere

I mit script tager jeg højde for det problem ved, at gemme et unikt tal mellem 0-9 på 6 cifre og derved vil de så blive vist som 2 online.

I mit script tager jeg højde for det problem ved, at gemme et unikt tal mellem 0-9 på 6 cifre og derved vil de så blive vist som 2 online. Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Hvem er online? Online script, som tager højde for at der kan være flere personer, som har den samme IP-adresse. Scriptet viser hvor lang tid brugeren

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Gruppe 5 http://kostecki.dk/cph/cupcakes/v2/opskrifter.php Christina Juulmann www.chrissycreations.dk Jacob Kostecki www.kostecki.dk Jayne Alice www.jaynealice.com

Læs mere

Tagwall med Php & MySQL

Tagwall med Php & MySQL Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Tagwall med Php & MySQL Her laver vi en tagwall i Php & MySQL... jeg forklarer dog ikke så meget, men jeg håber du kan få det til at blive til en tagwall

Læs mere

Data load og udtræk. 2. iteration: implmentation (test af backend) PHP mysql. Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON

Data load og udtræk. 2. iteration: implmentation (test af backend) PHP mysql. Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON Data load og udtræk 2. iteration: implmentation (test af backend) 1 PHP mysql Loade og parse XML (SimpleXML, Xpath) Filhåndtering i PHP JSON 2 Data udtræk PHP mysql: Processen 1. Forbind til MySQL server

Læs mere

Dynamisk PHP design OPDATERET

Dynamisk PHP design OPDATERET Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Dynamisk PHP design OPDATERET I har måske undret jer over "http://bla.dk/?side=kontakt", her beskriver jeg hvordan, og hvorfor Skrevet den 03. Feb 2009

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

WORKFLOW & PRODUKTION

WORKFLOW & PRODUKTION OPGAVE Jeg har lavet et fiktiv website for en hundekennel. Det er mit bud på hvordan sådan en eventuelt kan se ud. PROGRAMMER Photoshop Dreamweaver Illustrator WORKFLOW & PRODUKTION KENNEL BISCO Dokumentation

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2007

Eksamen, DSDS, efterår 2007 Eksamen, DSDS, efterår 2007 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech og Martin Elsman IT Universitetet i København 7. januar 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW OPGAVEBESKRIVELSE KVALITETSVURDERING HJÆLPEMIDLER BROWSER BRUGERVENLIGHED/USABILLITY

GRAFISK WORKFLOW OPGAVEBESKRIVELSE KVALITETSVURDERING HJÆLPEMIDLER BROWSER BRUGERVENLIGHED/USABILLITY GRAFISK WORKFLOW OPGAVEBESKRIVELSE Min kunde er en ung mand som ønskede at få lavet en hjemmeside til hans fremtidig firma, den skulle være responsiv og simpel. Da kunden ikke havde noget ønske om selv

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Grafik Workflow...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Brainstorm...6 Målgruppe Signalværdi Sitemap Nuværende sitemap...

Grafik Workflow...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Brainstorm...6 Målgruppe Signalværdi Sitemap Nuværende sitemap... Grafik Workflow....2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Brainstorm...6 Målgruppe Signalværdi Sitemap Nuværende sitemap...7 Kommende sitemap...7 Mockup...8 Opsætning... 10 Programmer

Læs mere

Denne rapport er skrevet af:

Denne rapport er skrevet af: Rapport til Kajakklubben Rapport til Kajakklubben Generelt: Frontend: Backend Admin: Backend instruktør sign up: Backend medlem sign up: Database: Oprettelse af database og SQL sætning: Konklusion: Bilag:

Læs mere

Se hjemmesiden på:

Se hjemmesiden på: Se hjemmesiden på: www.share-connect.dk Dokumentation Opgavebeskrivelse Det lokale erhvervsnetværk, Share & Connect skulle have designet og programmeret sin nye hjemmeside, hvor de ville kunne have mulighed

Læs mere

Design Diaries.

Design Diaries. Design Diaries http://blog.lykkeeilert.dk/ Patricia Gambula Larsen Patrick Lykke Eilert Ninette Andersen cph-pl130@cphbusiness.dk cph-pe58@cphbusiness.dk cph-na96@cphbusiness.dk INDHOLD Use case model

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Reeksamen, DSDS, forår 2008

Reeksamen, DSDS, forår 2008 Reeksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 22. august 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow WORKFLOW & PRODUKTION WEBSITE NATURSPEJDERNE Dokumentation I 2 OPGAVEN Opgaven Jeg har lavet dette fiktive website der kunne være en mulighed for en nyopstartet spejderforening.

Læs mere

3. PROJEKT, 2 SEMESTER

3. PROJEKT, 2 SEMESTER 3. PROJEKT, 2 SEMESTER Bruger undersøgelse, af sociale medie. KENDSKAB TIL OG BRUG AF ONLINE SOCIALE MEDIER FORENINGEN AF DANSKE INTERAKTIVE MEDIER, FÅET TIL OPGAVE AT AFDÆKKE DANSKERNES BRUG AF SOCIALE

Læs mere

Grafisk produktionsforståelse

Grafisk produktionsforståelse 04 Grafisk produktionsforståelse Design og koding af steentrae.dk 24 Svendeprøveportfolio Steentrae.dk Responsivt website med CMS I forlængelse af min Grafisk design-del, har jeg her valgt at fokusere

Læs mere

Form og dens underlige box model

Form og dens underlige box model Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Form og dens underlige box model Denne artikel handler om hvilke problemer man som webudvikler kan komme ud for, og hvordan man løser dem. Jeg kommer

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION Opgavebeskrivelse Kunde: Gorm Larsen & Zornig (GLZ) Websitet Social media cheat sheet er en oversigt over forskellige sociale mediers opsætning. Formålet er altså at gøre det nemt at finde de mål, der

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Webteknologi evalueringsopgave Vinter 2011-2012 - Niels Sundstrup

Webteknologi evalueringsopgave Vinter 2011-2012 - Niels Sundstrup Niels Sundstrup Webteknologi evalueringsopgave Vinter 2011-2012 - Niels Sundstrup Webteknologi - Carl- Henrik Nielsen - Syddansk Universitet, Kolding - Udlevering: 12. januar 2012 Aflevering: 19. januar

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW HJEMMESIDE EL FIRMA ANDERSEN EL

GRAFISK WORKFLOW HJEMMESIDE EL FIRMA ANDERSEN EL GRAFISK WORKFLOW HJEMMESIDE EL FIRMA ANDERSEN EL OPGAVEBESKRIVELSE Min kunde er en ung mand som ønskede at få lavet en hjemmeside til hans fremtidig firma, den skulle være responsiv og simpel. Da kunden

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Google Tag Manager tracking

Google Tag Manager tracking Google Tag Manager tracking IDA Universe København, januar 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION... 3 2. TEST AF IMPLEMENTERING... 3 2.1. WASP Web Analytics Solution Profiler... 3 2.2. Firebug... 3 2.3. Tamper

Læs mere

The Design Diaries Project 3 2. Semester. Blog om designprincipper

The Design Diaries Project 3 2. Semester. Blog om designprincipper The Design Diaries Project 3 2. Semester Blog om designprincipper By Lif Neergaard www.lifmediadesign.dk cph-ln175@cphbusiness.dk Mathias Larsen www.nefjam.dk cph-ml414@cphbusiness.dk Ida Christensen www.idamedia.dk

Læs mere

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se.

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se. Solsystemet lavet af Jesper Kjær Webintegrator i Kastrup Tekniske Skole Grundforløbsprøve 2014 Opgave: Vores solsystem Onsdag 23 april til onsdag 7 maj Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML SQL kap 6-7 + 17-20 DDL og DML 1 De vigtigste SQL-sætninger Data Definition Language (DDL) create table: opretter en ny tabel create unique index: tilføjer et index til en tabel drop table : sletter en

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2 GRAFISK WORKFLOW Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Denne opgave bestod i at design et website til min egen virksomed 3DService.dk. Websitet skulle være responsivt, og indeholde de mest gængse informationer

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Interaktionsudvikling

Interaktionsudvikling Projektopgave 3: Interaktionsudvikling CPH business, klasse: MulA2013 Projektansvarlige undervisere Thomas Hartmann MereteGeldermann lützen: Projekt produkt url: www.amalieardahl.dk/projekt3/index.html

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

Grafisk workflow. Se siden her: www.cormas.dk

Grafisk workflow. Se siden her: www.cormas.dk Grafisk workflow Se siden her: www.cormas.dk Dokumentation 4 Procesbeskrivelse 5 Inspirationssøgning 6 Skitser 8 Layout i Photoshop 9 Farver 10 Font 11 Flowchart 12 Wireframe 13 Storyboard 14 kontakt.html

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Mit grafiske workflow inkluderer:

Mit grafiske workflow inkluderer: GRAFISK WORKFLOW Opgave: Opgaven var at producere en bog og et website med temaet stilhistorie. Jeg har valgt at beskrive mit grafiske workflow i produktionen af websitet. Kravene var, at der skulle være

Læs mere

Nu skal vi især se på og
samt centrering af hele siden på skærmen.

Nu skal vi især se på <font> og <center> samt centrering af hele siden på skærmen. Validering 4 Nu skal vi især se på og samt centrering af hele siden på skærmen. Det er i HTML ikke forbudt at bruge koden , men lad nu være alligevel, du får blot en masse valideringsproblemer.

Læs mere

Dette er en grundlæggende artikel til hvordan du laver et lille community, med forskelige

Dette er en grundlæggende artikel til hvordan du laver et lille community, med forskelige Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Lav et community Dette er en grundlæggende artikel til hvordan du laver et lille community, med forskelige diverse funktioner. I de fleste community's

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Eksamen, DSDS, forår 2009

Eksamen, DSDS, forår 2009 Eksamen, DSDS, forår 2009 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 3. juni 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

PROJEKT 3. The Design Diaries. LINK TIL BLOG: Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B

PROJEKT 3. The Design Diaries. LINK TIL BLOG:  Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B PROJEKT 3 The Design Diaries LINK TIL BLOG: http://mbsgraphic.dk/blog/ Af Mikkel Borg Svendsen & Sebastian Frank MUL B 1 INDHOLDS- FORTEGNELSE HVEM ER BLOGGERNE? 3 USE CASE 4 ATTRIBUT TABEL 5 PHP CODE

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERKURSUS Midtf org- Erhvervsråd 13 maj 2009

IVÆRKSÆTTERKURSUS Midtf org- Erhvervsråd 13 maj 2009 IVÆRKSÆTTERKURSUS Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd 13. maj 2009 PROGRAM 18.30 Velkomst - plan for i aften Webdesign Mål og målgrupper Domæne og hosting Grafisk layout Søgemaskiner SEO Navigation Indhold 20.00

Læs mere

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Aflevering d. 11/10-2013 CPH Business URL: www.thorleifbæk.dk/projekt2/index.php Gruppe 2 Shiko, Thorleif, Pernille og Annemette MUL 3A Indholdsfortegnelse s. 3 Factsheet

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1

GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1 GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1 GRAFISK WORKFLOW DOKUMENTATION OPGAVEN Denne opgave er lavet som en fiktiv opgave. Opgaven er lavet for et fiktivt firma, som tilbyder personlig fitness træning.

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

The Design Diaries PHP projekt

The Design Diaries PHP projekt The Design Diaries PHP projekt Anna Emely Jensen cph-aj215@cphbusiness.dk www.annaemely.dk Oliver Alexander Vedel Trojhan cph-ot46@cphbusiness.dk www.olivervedeltrojahn.com Link til GoLogo blog http://olivervedeltrojahn.com/project%203%20php/index.php

Læs mere

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Crowdfunding Modul 3 CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Josephine Lorentzen Camilla Norqvist Hansen Shiya Yang Michella Serritzlew Jacobsen Kamilla Melnyczok

Læs mere

Velkommen til kursusevaluering i Blackboard

Velkommen til kursusevaluering i Blackboard Vælg et emne klik på et af nedenstående emner og benyt pil frem og tilbage for at bladre Velkommen til kursusevaluering i Blackboard Login i Blackboard Opstart og valg af kursus Find evalueringsmodulet

Læs mere

[DIGITAL VIRKSOMHEDS INFRASTRUKTUR]

[DIGITAL VIRKSOMHEDS INFRASTRUKTUR] 2011 RTG Programmering Eksamensprojekt Mikkel Weywadt, Christian Hansen og Casper Hansen 3.4 [DIGITAL VIRKSOMHEDS INFRASTRUKTUR] s 1 af 70 Indhold Introduktion... 6 Analyse af problemstilling... 6 Arbejdstider...

Læs mere

Eksamen, DSDS, forår 2008

Eksamen, DSDS, forår 2008 Eksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 3. juni 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Denne guide indeholder følgende emner: A. Rettigheder B. Oprettelse af profil på Endomondo C. Oprettelse af selve ruten D. Redigering af oprettet

Læs mere

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0 Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19 januar 2004 Version 10 Program for 6 kursusdag: Databaser 0900-0945 Hvad er en relationsdatabase? -1045 Opgave om normalisering 1100-1145 Eksempel på database

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Opgaveløsningen

Opgavebeskrivelse. Opgaveløsningen Opgavebeskrivelse Opgaven er et redesign af en hjemmeside til Tistrup Festuge. Opgaven er en fritidsopgave, udarbejdet for udvalget bag Tistrup Festuge. Da man i de seneste år, har ændret en del på konceptet

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

PHP guide af Daniel Pedersen

PHP guide af Daniel Pedersen PHP guide af Daniel Pedersen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse PHP guide af Daniel Pedersen Side 2 af 12 Indledning I dette hæfte finder du forklaringer til PHP funktioner, løkker, variabler samt en række

Læs mere