Sagsnr.: p Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø"

Transkript

1 Sagsnr.: p Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med at jeg udtrykker nogen forundring over, at grundejerforeningen ikke orienteres/spørges, understrege, at nedennævnte svar står for egen regning, selvom jeg er formand for grundejerforeningen. 1. Vedrørende fibercement sags id PS : Ingen indvendinger, da der ikke er synlig forskel, men en kvailtetsmæssig forbedring. 2 Vedrørende dispensation fra bebyggelse i skel: Sag P Et helt klart NEJ. Der er tale om et naturområde, og en frigivelse af bebyggelseslinier kunne måske være kommet på tale i et enkeltstående tilfælde, hvor grundkonstruktion eller andet tilsagde en undtagelse, men det er for mig helt udelukket, at man giver dispensation, således at det igen danner præcedens. Vi skal ikke have et nyt Klondyke (a la Havneby eller Lakolk) på Bolilmark. Lad mig derfor ved samme rette følgende spørgsmål til Tønder kommune: Hvornår har I tænkt Jer at gøre gavn for de årligt indbetalte grundskatter på over 2 mill kroner og stadigt stigende med langt større takt end inflationen? Jeg tænker helt konkret på, at der ikke føres tilsyn med området m.h.b på overholdelse af lokalplanens bygningsreglement, adskillige tagkonstrukktioner holder sig ikke inden for lokalplanens bestemmelser eller den i nogle tilfælde givne dispensation om tagpap. Set i lyset af Jeres passivitet er ovenstående høringer lidt af en farce, hvis folk alligevel gør, hvad der passer Dem og kommunen svigter sin opgave

2 Karsten Højlund og Anne Thomsen Angående ansøgning om dispensation om bebyggelse. Vi mener at : 5, stk. 3, kan der dispenseres fra. 5, stk. 4, kan der ikke dispenseres fra! Grundene i Bolilmark er så store, at det ikke skulle være nødvendigt at placere bygninger tæt på skel, derimod vil det være rimeligt, at de kan placeres længere væk end 5 meter fra eksisterende bygninger Birthe og Hans Schmidt Vedrørende dispensationsansøgning om afstand fra udhus til hovedbygning og skel. Vi er helt klart af den holdning, at lokalplanen skal overholdes på dette område. Og i særdeleshed mener vi, at afstanden på minimum 5 m til skel er af stor vigtighed. Og det har absolut også betydning for vores holdning, at afgørelsen vil være af principiel karakter

3 Jens Elkjær Petersen Jeg har modtaget høringsbrev vedr. ovenstående. Jeg vil derfor svare, at jeg ikke finder det formålstjenligt at dispensere fra den gældende lokalplan. Grundene i området er på ca m2. Det taler imod at tillade byggeri tættere på skellet end 5 m. Af hensyn til områdets naturmæssige værdi bør byggeri heller ikke spredes mere end højst nødvendigt på grundene. I forbindelse med køb af sommerhus i området bliver kommende ejere gjort bekendt med lokalplanen. Vi er faktisk nogle, som har købt hus i området netop fordi der er en lokalplan, som sætter visse begrænsninger. Andre kan jo købe hus andre steder Det vil jeg bede Teknisk Forvaltning om at huske på, inden man dispenserer fra en plan som rent faktisk beskytter et utroligt smukt stykke natur på en utrolig smuk ø

4 Ole Harloff Jeg er principielt imod ønsket om den tætte placering af enhver for for bygning på skelgrænsen med følgende begrundelser: Det er værdifuldt for den samlede naturoplevelse at området bevares som et naturområde med spredt og relativ isoleret bebyggelse. Tilladelse til at bygge så tæt på skelgrænsen er en glidebane for generel tilladelse til bebyggelse der, ad åre, kan ændre områdets karakter til en massiv sammenhængende bebyggelse uden passende luft og afstand mellem husene på plads til naturen. Som nabo til bebyggelse så tæt på skelgrænsen vil jeg opleve at den smukke og rige natur sløjfes /elimineres af bebyggelse jeg ikke selv har indflydelse på, og som kan ændre karakter med nye ejere af nabohuset. Jeg vil på det kraftigste fraråde tilladelsen eller ændringen af lokalplanen. Det kan blive starten på udstykning / opdeling i mindre grunde, med en deraf følgende tættere bebyggelse, og dermed større belastning af området med dets smukke og unikke natur Egon Rubæk Vi ønsker ikke, at ansøgte regelændring accepteres

5 Annegrethe Rasmussen Vi accepterer ikke dispensationsansøgningen i lokalplanen Werner Schaloske et udhus med en højde på 2-3 m 1,4 m fra skel til nabo eller måske fredet areal? måske senere til beboelse? er uheldig dog hvis det er et lille måske 2-3 m2 og max højde 1,5 m så måske, det kan bruges til bræde og andre små ting

6 Elsemarie Dam-Jensen Hermed følger mine kommentarer til de to høringer vedr. dispensationsansøgninger om hhv. anvendelse af fibercement Ringvejen 32 og opførelse af udhus Ringvejen 75. Overordnet set mener jeg, at begge dele er en rigtig dårlig idé. Lokalplanens krav om at alle bygningers ydervægge skal være beklædt med træ bør fastholdes. Fibercement (eller eternit, som man tidligere kaldte det, dengang det indeholdt asbest) virker attraktivt, fordi det er billigt, ligner træ og kan anvendes i stedet for træ og påstås at være vedligeholdelsesfrit. Problemet er imidlertid, at fibercement ikke helt lever op til målet om at ligne træ, og at den ikke patinerer som træ. Når fibercementpladerne eller -brædderne går i stykker, skal de udskiftes, de kan nemlig ikke repareres. Hvis en plade eller et bræt skiftes ud, vil der højst sandsynligt være en farveforskel på gamle og nye plader/brædder. Når man ved, hvor hårdt klimaet kan være på Rømø, kan man sagtens forestille sig, hvordan sommerhusene på Ringvejen kan komme til at se ud over tid, hvis mange husejere af økonomiske og praktiske årsager vælger at skifte til fibercement. Det kan blive et rigtig grimt syn, hvis husenes overflader kommer til at stå i forskellige farvenuancer, efterhånden som det bliver nødvendigt at udskifte enkelte plader. Derfor må det være hensigtsmæssigt at fastholde det nuværende krav om træbeklædning. Med hensyn til ansøgningen vedr. udhus på Ringvejen 75 kender jeg ikke baggrunden for de nuværende krav om, at bygningerne på de enkelte matrikler skal ligge samlet og 5 m fra skel, men jeg går ud fra, at man fra begyndelsen har tænkt, at det samlede indtryk af området skulle være, at man befinder sig i et naturområde og ikke i et boligområde med spredt bebyggelse. Den nuværende lokalplans regler må absolut være mest hensigtsmæssige, når man ønsker at bevare området som et sted, hvor naturen stadig spiller en tydelig rolle. Hvis bygningerne fremover generelt vil blive spredt på mange af grundene langs Ringvejen, vil indtrykket blive et helt andet. Desuden vil det også kunne være en belastning for en husejer, hvis han får naboens bygninger så tæt på skel som 1, 40 m. Min indstilling er derfor helt klart, at man skal holde fast ved lokalplanens nuværende regler

7 Malene Busk Jørgensen Jeg finder det problematisk at give tilladelse til at placere et udhus så tæt på skel, da det kan påvirke omkringliggende ejendommes værdi og udsyn. Man kan som nabo risikere, at et udhus opført tæt på skel tager udsigt og udsyn, samt at i en eventuel bolighandel, at eventuelle købere vil finde det problematisk med et udhus placeret så tæt på skel og ejendom. Hvis man som boligejer ønsker et udhus i forbindelse med sin ejendom, må man placere den tættere på egen ejendom og ikke omkringliggende naboers. Jeg ønsker personligt ikke, at min nabo opførte et udhus tæt på skel, da det ødelægger oplevelsen af at man er uforstyrret og at naturen omgiver huset - ikke andre bygninger og huse. Vores lejere, som ofte er tyskere, lejer netop sommerhus på Rømø pga. naturen og uforstyrretheden. Jeg håber, at Tønder kommune holder fast i den nuværende lokalplan og ikke giver dispensation

8 Carsten og Helle Midtgaard Vi vil hermed gøre indsigelse imod dispensationsansøgningen om, at placere et udhus i en afstand af 11,5 m fra ejendommens beboelsesbygning og i særdeleshed kun 1,40 m fra skel, på ejendommen Ringvejen 75, 6792 Rømø, matrikel nr. 606, Juvre. Vi er ikke interesserede i at der skabes præsedens for at der kan bygges så tæt på skellet

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april 2010. Deklarationsudvalget: - Søren

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Oversigt over nabohenvendelser

Oversigt over nabohenvendelser Oversigt over nabohenvendelser Adresse Stibjergvej 14 Stibjergvej 16 KFUK og KFUM Spejderne Svenstrup Strandvej 1 Svenstrup Strandvej 2 Resume af bemærkning/indsigelse Er der lokalplan på ejendommen og

Læs mere

Drømmer du om at gøre dit hus mere attraktivt med

Drømmer du om at gøre dit hus mere attraktivt med BYGGEANSØGNINGER samler støv i kommunerne Den langsomme behandling af byggesager skyldes fejl i ansøgningerne, siger kommunerne. Sludder, siger boligejere og eksperter, som i stedet beskylder kommunerne

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere

Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark

Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 1: NABO Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring vedrørende kommunens planer om at bygge en vindmøllepark. Din Kommune har besluttet

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan 05.02.L02 sommerhusområder ved Vejers Strand samt udkast til Byrådets vurdering af disse

Resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan 05.02.L02 sommerhusområder ved Vejers Strand samt udkast til Byrådets vurdering af disse Dato 24-11-2014 Dok.nr. 157742/14 Sagsnr. 14/3577 Ref. 38159 Resumé af indkomne bemærkninger forslag til lokalplan 05.02.L02 sommerhusområder ved Vejers Strand samt udkast til Byrådets vurdering af disse

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 29. december 2011 Indkomne indsigelser i forbindelse med offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvænget i Sejs/Svejbæk Indkomne bemærkninger:

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte Alt i Design Carporte I alle størrelser og farver Brabrand PRISER Vi har prisgaranti på alle modeller i carporte. For at holde priserne nede, samarbejder vi med

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140 Notat Dato 4. juni 204 Skrevet af Byggesag/PLAN Journal nr. 8297-4 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 40 Telefon: +45

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere