FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan tilsluttes eksterne højttalere Grundlæggende betjening Opsætning af systemet Specifikationer Fejlfinding Introduktion Tak fordi du valgte at købe vor bærbare DVD-afspiller. Afspilleren omfatter en hovedenhed og en ekstern ekstraskærm. Afspilleren tilbyder de nyeste features indenfor elektronik og er designet med henblik på, at du kan slappe af og more dig i hjemmet, på hotellet, på kontoret o.s.v. Afspillerens kompakte størrelse gør det nemt at transportere den, og det er en leg at sætte den op. Læs venligst denne betjeningsvejledning, inden du tager afspilleren i brug, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger FORSIGTIG Stærkstrøm. Må ikke åbnes Påmindelse til bruger om at undgå risiko for elektrisk stød Advarsel: Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte denne afspiller for regn eller fugt. ) Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne, således at du kan betjene afspilleren på sikker vis. ) Undlad at anvende denne afspiller nær vand. Undlad at placere væskefyldte beholdere oven på denne afspiller. 3) Undlad at placere afspilleren nær en varmekilde som f.eks. en radiator, en varmluftsblæser, en ovn eller andre apparater (inkl. forstærkere), der genererer varme. 4) Tag stikket til netledningen ud af stikkontakten i tordenvejr samt hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid. 5) Vedr. rengøring: Tag stikket til netledingen ud af stikkontakten inden rengøring. Rengør afspilleren med en blød, let fugtet klud. Brug aldrig flydende rengøringsmidler eller spray ved rengøringen. 6) Anvend udelukkende tilbehør anbefalet af producenten med denne afspiller. 7) Overlad alt service- og reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Afspilleren kræver reparation, hvis den på nogen måde er blevet beskadiget; hvis f.eks. netledning eller stikprop er blevet beskadiget, hvis der er spildt væske på afspilleren eller hvis et fremmedlegeme har fået adgang til afspillerens indre, hvis afspilleren er blevet udsat for fugt, eller hvis afspilleren ikke fungerer normalt. Forsøg aldrig selv at reparere afspilleren, da du derved udsætter dig selv for risiko for alvorlige elektriske stød. 8) Undlad at anvende ikke-standardmæssigt udformede diske i afspilleren, som f.eks. hjerte- eller stjerneformede diske. Hvis du anvender sådanne diske, kan det medføre funktionssvigt i afspilleren.

3 + - OK ON/OFF Oversigt over afspilleren Lysstærk 7" LCD farveskærm Kompatibel med disktyperne DVD, VCD, SVCD, MPEG4 m.fl. Indbyggede stereo højttalere Understøtter TV-systemerne PAL og NTSC Tilbyder OSD skærmdisplay på flere sprog, hurtig afspilning frem og tilbage samt diverse gentage-og zoomfunktioner. Skærmen Knapper og kontroller VOLUME DC IN 9V AV IN BRIGHTNESS VOLUME OFF/ON MODE MENU SETUP 9 0 DC IN 9V AV IN/OUT DC OUT Knappen Power (tænd / sluk). Knappen Volume 3. Stik til hovedtelefoner 4. AV IN (ekstern lydkilde) 5. DC IN 9V (strømindtag) 6. LCD Monitor 7. Knappen Brightness (lysstyrke). Udløser til diskrum. Stik til hovedtelefoner 3. Knappen Volume 4. Knappen Power (tænd / sluk) 5. Knappen MODE 6. Knappen MENU 7. Knappen SETUP (opsætning) 8. Knappen Afspil / Pause DC IN 9V (strømindtag) 4. DC OUT (strømudtag) 5. AV IN/OUT (ekstern lydkilde) 6.USB terminal 7. SD kortlæser 3

4 Fjernbetjeningen Sådan anvender du fjernbetjeningen Læg batteriet i fjernbetjeningen som vist på tegningerne herunder CR05 CR Når du anvender fjernbetjeningen, skal du sikre dig, at den infrarøde sender på fjernbetjeningen peger direkte mod den infrarøde modtager på afspilleren. Afstanden mellem afspiller og fjernbetjening må ikke være over 3 meter. Se tegningen til højre Numeriske knapper. TITLE (Kalder diskens titelmenu) 3. AUDIO (Her vælges sprog til lydsporet) 4. SETUP (Åbner eller lukker menuen opsætning) 5. Knapperne / (Går til forrige eller næste kapitel eller scene under afspilning) 6. Knapperne / (Går hurtigt frem eller tilbage,vælg mellem hastighederne, 4, 8, 6 eller 3x normal hastighed) 7. OSD (Kalder OSD skærmdisplayet frem un der afspilning.displayet viser oplysninger som f.eks. forløben og resterende tid) 8. Afspil / pause 9. Stop (Tryk én gang for at afbryde afspilningen. Tryk på knappen, hvis du vil genoptage afspilningen fra det sted, du var kommet til. Tryk to gange på knappen Stop, hvis du vil afbryde afspilningen helt. 0. IN/OUT (Vælger, om signalet er indeller udgående). USB/SD (Vælger indgangskilde). Menu (Åbner eller lukker rodmenuen) 3. Subtitle (Vælger sprog til underteksterne under afspilning af en DVD disk) 4. Angle (Skifter vinkel under afspilning af en DVD disk med multi-vinkel) 5. A-B (Gentager et udsnit efter eget valg fra punkt A til punkt B. Tryk på knappen igen, når du vil afbryde funktionen A-B) 6. Repeat (Gentager en titel, et kapitel eller en skæring) 7. Return (Går tilbage til hovedmenuen) 8. ZOOM (Zoomer ind eller ud på billedet på skærmen under afspilning) 9. VOL+/- (Skruer op eller ned for lyden) 0. Enter (Bekræfter et valg) Bemærk. Undlad at tabe afspilleren og anvend den ikke i fugtige omgivelser.. Undlad at udsætte den infrarøde modtager på afspilleren for direkte sollys. 3. Når fjernbetjeningen holder op med at virke, er det på tide at udskifte batteriet med et nyt. Indholdet i pakken Audio/Video kabel Fjernbetjening med batteri AC/DC Netværksadapter Adapter til bilens cigarettænder Betjeningsvejledning Hovedtelefoner 4 5

5 AV IN/OUT DC OUT DC IN 9V Tilslutning til strømkilden Sæt AC/DC jævnstrømsadapterens ene stik i terminalen mærket DC IN 9V på afspillerens højre side og sæt det andet stik i en stikkontakt med vekselstrøm. Se tegningen herunder. Sådan tilsluttes skærmen Afspilleren kan også forbindes til en ekstern LCD monitor. Forbind afspilleren til strømkilden enten ved hjælp af AC/DC jævnstrømsadapteren eller ved tilslutning til bilens cigarettænder. Forbind dernæst DC IN 9V terminalen på LCD monitoren til terminalen mærket DC OUT på afspilleren ved hjælp af et DC/AV kabel. DC/AV kablet anvendes ligeledes ved tilslutning af afspillerens AV IN/OUT terminal til monitorens AV IN terminal. Se tegningen herunder. AV IN/OUT DC OUT DC IN 9V Hvis du anvender bilens cigarettænder som strømkilde for afspilleren: Sæt strømkablets ene stik i terminalen mærket DC IN 9V på afspilleren og sæt det andet stik i bilens cigarettænder. Se tegningen herunder. ON/OFF AV IN/OUT DC OUT DC IN 9V VOLUME DC IN 9V AV IN Bemærk: Bilens cigarettænder kan ikke anvendes til genopladning af batteriet. Adapteren til bilens cigarettænder kan kun anvendes, hvis bilens strømforsyning leverer 9-V jævnstrøm. 6 7

6 Sådan tilsluttes eksterne højttalere Grundlæggende betjening Sådan afspiller du diske af typerne DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, Mp3 AV IN/OUT DC OUT DC IN 9V DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3 TV VIDEO IN AV KABEL Medfølger ikke AUDIO IN FORST ÆRKER. Forbind afspilleren til strømkilden.. Åben afspilleren og justér skærmen, så du får den optimale betragtningsvinkel. 3. Tænd afspilleren ved at skubbe knappen ON/OFF over på positionen ON. Menuen med valg af signalkilde vises på skærmen: DVD MEDIA Tryk på knappen [ ] og vælg den ønskede signalkilde, DVD eller Media. Tryk på knappen ENTER for at bekræfte dit valg. Hvis du vælger signalkilden media, skal du sikre dig, at enten USB eller SD/MMC kort er korrekt sat i. 4. Åben diskrummet ved at skubbe knappen OPEN mod venstre og læg en disk i afspilleren med labelsiden opad. 5. Luk diskrummet. Afspilleren læser disken og begynder automatisk afspilningen. 6. Tryk én gang på knappen [ ], hvis du vil afbryde afspilningen midlertidigt. Tryk på knappen [ ], hvis du vil genoptage afspilningen fra det punkt på disken, som du var kommet til. Tryk to gange på knappen [ ], hvis du vil afbryde afspilningen helt. 7. Når du er færdig med afspilningen, skal du slukke afspilleren ved at skubbe knappen ON/OFF over på positionen OFF. Sådan holder du pause i afspilningen Venstre fronthøjttaler Centerhøjttaler Højre fronthøjttaler Tryk på knappen [ ] under afspilning, hvis du vil holde pause. Tryk på knappen igen, når du vil genoptage afspilningen. DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3 Bemærk Afspil/pause SUBWOFER Hvis afspilleren står på pause, stop eller uden disk i, vil den efter ca. 3 minutter gå i dvale. Tryk på en hvilken som helst knap for at fortsætte. Sådan afspiller du DVD med titel- eller kapitelmenu Venstre surroundhøjttaler Højre surroundhøjttaler Bemærk: Denne afspiller tilbyder ikke 5. kanals surround. Dog er afspilleren i stand til at afspille i 5. kanaler, hvis du forbinder den til en 5. kanals forstærker. Ved afspilning af visse DVD'er med Titel- eller Kapitelmenu skal du trykke på knappen MENU for at åbne menuen og dernæst trykke på pileknapperne for at vælge punkter til afspilning. Tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Titel Pileknapper ENTER Menu 8 9

7 Grundlæggende betjening Grundlæggende betjening Hurtigt fremad og hurtigt tilbage DVD MPEG4 SVCD VCD CD Sådan gentager du et udsnit efter eget valg DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3 Når du afspiller en disk af typen DVD, MPEG4, SVCD, VCD eller CD, kan afspilleren søge hurtigt frem eller tilbage på disken.. Tryk på knappen [ ], hvis du vil søge fremad på disken. Tryk gentagne gange på knappen, hvis du vil ændre søgehastigheden. Disken afspilles ved, 4, 8, 6 eller 3x normal hastighed. 3X X 6X 4X 8X Ved afspilning af disktyperne DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD og MP3 kan du vælge et udsnit efter eget valg ud til gentagelse. Tryk på knappen A-B under afspilning ved det sted på disken, hvor dit udsnit skal starte. Tryk på knappen igen ved det sted, A hvor udsnittet skal slutte. Afspilleren gentager automatisk udsnittet mellem punkterne A og B. Tryk på knappen for tredie gang, når du vil afbryde. Afspilleren vender tilbage til normal afspilning. AB. Tryk på knappen [ ], hvis du vil søge tilbage på disken. Tryk gentagne gange på knappen, hvis du vil ændre søgehastigheden. Disken afspilles ved, 4, 8, 6 eller 3x normal hastighed. X 4X Søg fremad søg tilbage Numeriske knapper A-B vinkel 3X 6X Sådan gentager du afspilningen 8X Vinkel DVD DVD MPEG43 SVCD VCD CD Når du afspiller en disk af typen DVD, MPEG4, SVCD, VCD eller CD, kan du vælge at gentage et kapitel, en titel eller hele disken. Ved afspilning af DVD skal du trykke én gang på knappen REPEAT, hvis du vil gentage et kapitel. Tryk på knappen igen, hvis du vil gentage en titel. Tryk på knappen for tredie gang, hvis du vil gentage hele disken. Fjerde gang, du trykker på knappen, annulleres gentagefunktionen. Kapitel Titel Alt Ingen gentagelse Under afspilning af en DVD med multivinkel kan du trykke på knappen Angle, hvis du vil kalde følgende display frem på skærmen. Tryk på de numeriske knapper for at vælge den vinkel, du vil se. Tryk på knappen Angle, når du vil vende tilbage til normal afspilning. Afspilleren skifter til diskens standardvinkel. /4 /4 Ved afspilning af CD/VCD kan du trykke gentagne gange på knappen REPEAT for at vælge mellem gentagelse af en skæring eller hele disken. Skæring AltIngen gentagelse Ved afspilning af MP3 diske kan du trykke gentagne gange på knappen REPEAT for at vælge mellem gentagelse af en enkelt musikfil eller en mappe. Tredie gang, du trykker på knappen, annulleres gentagefunktionen. Gentag fil Gentag mappe Ingen gentagelse Bemærk Denne funktion kan kun anvendes ved afspilning af diske, der indeholder scener med multivinkel optagelser 3 /4 4 /4 0

8 Grundlæggende betjening Grundlæggende betjening Sådan zoomer du ind eller ud DVD MPEG4 SVCD VCD Under afspilning af DVD, MPEG4, SVCD eller VCD kan du zoome ind eller ud på billedet på skærmen. Tryk på knappen Zoom under afspilning, hvorefter billedet forstørres på skærmen. Tryk på knappen igen, hvis du vil forstørre billedet yderligere. Når du trykker på knappen for fjerde gang, zoomes i stedet ud på billedet. Tryk gentagne gange på knappen, når du vil vende tilbage til normal visning. Når billedet er forstørret på skærmen, kan du trykke på knapperne [ ], hvis du vil ændre det billedudsnit, der vises på skærmen. X 3X 4X /X /3X /4X Afspilning af JPG filer. Læg en disk indeholdende JPG filer i diskskuffen. Afspilleren læser disken og begynder automatisk at afspille den.. Tryk på knappen "MENU" for at kalde oversigten over diskens JPG filer frem på skærmen. 3. Under visning af en JPG fil på skærmen kan du trykke på knappen [ ], hvis du vil skifte til oversigten, hvor billederne vises som miniaturer. Tryk på pileknapperne [ ] og dernæst på knappen OK, hvis du vil vælge et foto ud til visning på fuld skærm. 4. Tryk på pileknapperne [ ] og derefter på knappen OK, hvis du vil vælge en JPG fil fra menuen. 5. Tryk på knappen [ ] eller knappen OK, hvis du vil vise den markerede JPG fil på fuld skærm. 6. Tryk på knappen [ ], hvis du vil rotere billedet på skærmen mod uret. Tryk på knappen [ ], hvis du vil rotere billedet på skærmen med uret. 7. Tryk på knappen [ ], hvis du vil spejlvende billedet vandret. Tryk på knappen [ ], hvis du vil spejlvende billedet lodret. 8. Tryk på knappen OSD under visning af billeder på skærmen, hvis du vil vælge en anden billedovergang. Du kan vælge mellem følgende overgange: a. fra top til bund b. fra bund til top c. fra venstre side mod højre side d. fra højre side mod venstre side e. fra venstre top mod højre bund f. fra højre top mod venstre bund g. fra venstre bund mod højre top h. fra højre bund mod venstre top i. fra den vandrette midterakse mod top og bund j. fra den lodrette midterakse mod begge sider k. fra top og bund mod midten l. fra venstre og højre mod midten m. fire felter, top mod bund n. fire felter, venstre mod højre o. fra de fire hjørner mod midten 9. Under visning af billedfiler vil ikonet blive vist på skærmen, hvis du trykker på knappen Angle eller Subtitle eller Audio eller A-B eller Title o.s.v. Disse funktioner kan ikke anvendes under visning af billedfiler. Afspilning af MP3 filer. Læg en disk indeholdende MP3 filer i afspilleren.. Tryk på knappen [ ] eller OK for at vælge en MP3 fil ud til afspilning. Tryk på knappen [ ] eller OK for at begynde afspilning af den valgte fil. Zoom Ind/ud Dir 00 \Ctyy\... Mp3 TRACK0 Mp3 TRACK0 Mp3 TRACK03 Mp3 TRACK04 Mp3 TRACK05 3

9 Opsætning af systemet Opsætning af systemet --General Setup Page-- Angle Mark Screen Saver Last Memory PAL ON O N ON Undermenuen General setup (generelt) Tryk på knappen Setup for at kalde menuen opsætning frem på skærmen. Tryk på knappen for at markere den undermenu, du vil have adgang til. Tryk på knappen OK for at åbne undermenuen. Tryk på knappen for at vælge det punkt, du vil indstille. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg. Tryk på knappen for at afslutte. --General Setup Page-- PAL Angle Mark OFF Screen Saver ON OFF Last Memory ON ON Go To Video Setup Page Screen Saver Vælg indstillingen "On", hvis du vil aktivere funktionen screen saver. Når du aktiverer denne funktion, bevæger et DVD-symbol sig omkring på skærmen, når afspilningen er afbrudt, eller hvis et still billede vises på skærmen i flere minutter ad gangen. Vælg indstillingen "Off", hvis du ikke ønsker at funktionen screen saver skal være slået til. Standardindstillingen er ON. --General Setup Page-- PAL Angle Mark ON Screen Saver ON Last Memory O N Normal/PS Normal/LB TV display (aspektrate): Under dette punkt kan du vælge aspektraten for visning af billedet på skærmen (Nomal/PS, Nomal/LS, ) Standardindstillingen er bredformat; "". Bemærk: Funktionen afhænger af den aspektrate, som DVD disken er optaget med. Hvis dit TV er i bredformat, d.v.s. med skærmformatet 6:9, skal du vælge indstillingen (6:9)". Undermenuen Video setup (billed) --Video Setup Page-- Quality Panel Quality Under dette punkt kan du justere billedkvaliteten for de billeder, der sendes fra afspilleren. Der er tre punkter i menuen, der hver især kan indstilles: Brightness (lysstyrke), Contrast (kontrast) samt Hue and Saturation (farvetone og -mætning). For alle tre punkter er standardværdien indstillet til General Setup Page-- PAL PAL Angle MArk OFF NTSC Screen Saver ON Last Memory ON --General Setup Page-- PAL Angle Mark OFF OFF ON Screen Saver ON Last Memory ON (TV system): Under dette punkt skal du vælge dit TVs TV system (PAL, NTSC) Standardindstillingen er PAL. Angle Mark (vinkelmærke): Hvis DVD disken tilbyder scener optaget med multivinkel, vises vinkelmærket på skærmen under afspilning af disse scener. Hvis du vælger indstillingen "OFF", vises kamerasymbolet ikke på skærmen. --Video Setup Page-- Quality Panel Undermenuen Password setup (kode) Under dette punkt kan du justere billedkvaliteten for afspillerens skærm. Der er tre punkter i menuen, der hver især kan indstilles: Brightness (lysstyrke), Contrast (kontrast) samt Hue and Saturation (farvetone og -mætning). For alle tre punkter er standardværdien indstillet til Video Setup Page-- PAL English Angle Mark ON Danish Screen Saver ON German Last Memory ON Spanish uage (OSD sprog): Under dette punkt kan du vælge sprog til OSD skærmmenuerne (English (engelsk), German (tysk), Danish (dansk), Spanish (spansk)). Standardindstillingen er engelsk. --Password Setup Page-- Password Go To Password Setup Page Under dette punkt kan du vælge en kode (fire cifre) for afspilleren. Koden er en børnesikring, således at afspilleren er kodebeskyttet. Afspillerens standardkode er

10 Opsætning af systemet Specifikationer Undermenuen Preference (præferencer) Audio --Preference Page-- Subtitle Disc Menu Parental Default Preference Audio Language Audio --Preference Page-- Subtitle Disc Menu Parental Default OFF Preferred Subtitle Language English Danish German Spanish English Danish German Spanish OFF Audio (lydspor): Under dette punkt kan du vælge dit foretrukne sprog til lydsporet ved afspilning af DVD. Standardindstillingen er engelsk. Bemærk: Sprog til lydsporet afhænger til enhver tid af, om det valgte sprog er tilgængeligt på disken i afspilleren. Du kan også ændre sprog til lydsporet direkte under afspilning ved at trykke på knappen Audio. Subtitle (undertekster): Under dette punkt kan du vælge dit foretrukne sprog til underteksterne. Sprog til undertekster afhænger til enhver tid af, om det valgte sprog er tilgængeligt på disken i afspilleren. Du kan også ændre sprog til undertekster direkte under afspilning ved at trykke på knappen SUBTITLE. Kompatible disktyper: DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4 TV system: PAL/NTSC Skærmstørrelse: 7 tommer Frekvensgang: 0 Hz til 0 khz Video udgang: Vp-p/75 Ohm, ubalanceret Audio udgang:.4vrms/0kohm Audio signal/støjforhold: Over 80 db Dynamisk område: Over 85 db Laser: Halvleder laser, bølgelængde: 650 nm/795 nm Strømkrav: Jævnstrøm 9-V Strømforbrug: 0 W Temperatur på driftssted: 5-40 C Vægt: 0,7 kg Ydre mål (B x D x H): 55 x 46 x 36 mm Bemærk:. Kvalitet og læsehastighed for læsning af JPEG fotos afhænger af billedets opløsning og hvor hårdt billedet er komprimeret. Visse JPEG billedfiler kan muligvis ikke afspilles i denne afspiller p.g.a. diskens kvalitet og/eller billedformatet.. Visse diske af typerne DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW vil måske ikke kunne afspilles p.g.a. kvaliteten eller forholdene under brændingen. --Preference Page-- Audio English Subtitle Danish Disc Menu German Spanish Parental Default Disc Menu (diskmenu): Under dette punkt kan du vælge dit foretrukne sprog til diskens menuer. Standardindstillingen er engelsk. Denne funktion gælder kun afspilning af DVD. Preferred Menu Language --Preference Page-- Audio Subtitle Disc Menu Paretal Default Set Parental Control KID SAFE G 3 PG 4 PG 3 5 PGR 6 R 7 NC 7 8 ADULT Parental (børnesikring): Under dette punkt kan du indsætte et kriterium for børnesikring, således at du har bedre kontrol med, hvilke diske dine børn kan få adgang til at se. Denne funktion afhænger dog af, om disken tilbyder funktionen. Som standard er funktionen indstillet til Off, d.v.s. funktionen er slået fra. --Preference Page-- Audio Subtitle OFF Disc Menu Parental Default Load Factory Setting Reset Default (standardindstillinger): Vælg dette punkt og tryk på knappen OK, hvis du vil gendanne de oprindelige indstillinger, som afspilleren var udstyret med fra fabrikken. 6 7

11 Fejlfinding PROBLEM Ingen lyd eller forvrænget lyd Det er ikke muligt at spole i filmen Ikonet vises på skærmen Billedet er forvrænget Det er ikke muligt at søge frem eller tilbage LØSNING Kontrollér, at afspilleren er forbundet korrekt. Kontrollér, at alle kabler er sat sikkert fast i de respektive stik og terminaler. Du kan ikke spole gennem den indledende del af disken, hvor diverse akkreditiver og advarsler vises. Dette skyldes, at disken er programmeret på en sådan måde, at denne handling ikke tillades. Den valgte handling kan ikke udføres på nuværende tidspunkt fordi:. Diskens software ikke tillader handlingen.. Diskens software ikke understøtter handlingen (f.eks. vinkler) 3. Den valgte funktion ikke er tilgængelig i den givne situation. 4. Du har valgt et nummer på en titel eller et kapitel, der ikke findes på disken. Disken kan være beskadiget. Prøv med en anden disk. Det er normalt med en vis forvrængning af billedet under hurtig afspilning frem eller tilbage. Visse diske har sektioner, hvor det ikke er muligt at søge hurtigt eller springe over kapitler. Hvis du prøver at springe over akkreditiver og advarsler i begyndelsen af filmen, vil du opdage, at det ikke kan lade sig gøre. Denne del af filmener som oftest programmeret på en sådan måde, at den ikke kan springes over. Anvisninger vedr. Miljøbeskyttelse Bortkast ikke dette apparat med det almindelige husholdningsaffald, når det engang når enden af sin livscyklus. Bring apparatet til et opsamlingssted for elektronikskrot, således at det kan bortskaffes til genanvendelse. Symbolet på produktet, betjeningsanvisningen eller indpakningen giver oplysninger om, hvorledes apparatet bortskaffes på den for miljøet mest hensigtsmæssige måde. Anlægget er fremstillet af materialer, der kan genanvendes. Ved at sørge for, at dette anlæg - eller materialerne fra det - kan genbruges, er du medvirkende til at passe på miljøet. Spørg dit lokale renholdningsselskab hvordan, du bortskaffer elektronisk udstyr på miljømæssigt forsvarlig vis. Dette produkt undergår kontinuerlig produktudvikling, hvorfor ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes. 8

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 )

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) PDVD-16907 MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-752C Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-754 TWIN BÆRBAR DVD-AFSPILLER www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING

TVD-1418 14  (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING TVD-1418 14 " (37 cm) FARVE TV MED DVD AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD Sikkerhed...2-4 Tilslutning af antenne...4 Knapper og kontroller (hovedenheden)...5 Fjernbetjeningsenheden...6 Sådan betjener

Læs mere

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsforanstaltninger RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOTOPEN Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager DFT-709 Betjeningsvejledning LCD Farve TV Modtager Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsoplysninger 2. Medfølgende tilbehør 3. Oversigt over TV modtageren 4. Fjernbetjeningen 5. Grundlæggende betjening 6.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning 22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201 Betjeningsvejledning Kære Kunde, Tak fordi du valgte at købe denne TFT-LCD TV/Monitor. Vi anbefaler, at du læser sikkerhedsanvisninger og anvisninger vedr. betjening

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书

DPU3390 BRUGERVEJLEDNING. P b PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUGERVEJLEDNING DPU3390 P b Pb Free Læs hele brugervejledningen grundigt før tilslutning, betjening eller justering af enheden.

Læs mere

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse BETJENINGSVEJLEDNING MTW-730TWIN Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse S1 Sikkerhedsoplysninger S2 Før du går i gang S3-S4 Knapper og kontroller S5-S7 Selve afspilleren S5 Fjernbetjeningen S6

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MED 7" LCD MONITOR MODEL NR.: MTW-727 TWIN LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT OG SÆT DIG IND I BETJENINGEN, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. Gem denne vejledning, så du om

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O / INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O ON O ON O 2 1 4 1 & XX/XX CHAPTER [ ]/XXX CHAPTER XX/XX TIME 1/16 [ Kun DVD] [ Kun DVD] [ Kun DVD] DISC GOTO TRACK GOTO T: XX 3 2 [ Kun CD] & ON O Mp3 & Kodak

Læs mere

Vigtige forholdsregler

Vigtige forholdsregler Vigtige forholdsregler! ADVARSEL: Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

DVD player. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning DVD player ALD1915H AD66U User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 19 FR 38 ES 56 DE 74 EL 93 DA 112 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 DVD VCD CD MP3 JPG Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 Indhold: SIKKERHEDSOPLYSNINGER...01 FORHOLDSREGLER VED ANVENDELSE AF AFSPILLEREN...03 KONTROLLÉR TILBEHØRET...05 SPECIFIKATIONER...06

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse 1. Etablering af forbindelse (4) 2. Isætning af batterier i fjernbetjeningen (5) 3. Anvendelse (6) Kapitel! 1 Indledning Denne brugervejledning er beregnet til brugere

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BÆRBAR DVD-AFSPILLER www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40K THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40K Kvikstartguide KNAPPER OG KONTROLLER DEN-1 OPSÆTNING - KOM GODT I GANG TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING

24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD. Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING 24 LED TV MIT MPEG4 DVBT/C & DVD Model NO.: LDD-2453MC BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indhold Caution 2 Sikkerhedsoplysninger 3 Introduktion 4-7 Frontpanelet 4 Bagpanelet 5 Fjernbetjeningen 6-7 Grundlæggende

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse DENVER DVD-802 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1-2 Kapitel 1 Grundlæggende betjening... 3 1. Sådan tænder du for DVD-afspilleren... 3 2. Sådan lægger du en disk i afspilleren... 3 3. Sådan afspiller

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere