Statens Kunstråds Musikudvalg og Aalborg Kommune, Hvor MGK NORD drives og administreres af den kommunale institution Aalborg Kulturskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Kunstråds Musikudvalg og Aalborg Kommune, Hvor MGK NORD drives og administreres af den kommunale institution Aalborg Kulturskole"

Transkript

1 Rammeaftale for MGK NORD 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg og Aalborg Kommune, Hvor MGK NORD drives og administreres af den kommunale institution Aalborg Kulturskole 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december Formål og vision for de musikalske grundkurser i Danmark Formål Formålet med de musikalske grundkurser (MGK) er at uddanne musikudøvere, som kan deltage i og stimulere det lokale og regionale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse. MGK indgår som et væsentligt element i den musikalske fødekæde. Vision Det er visionen, at MGK centrene fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre for hele den region, de er hjemmehørende i, og som i samarbejde med regionens musikskoler og andre relevante samarbejdspartnere varetager og udvikler undervisningen af unge musiktalenter. De musikalske grundkurser er regionalt forskelligartede, og de arbejder hver på deres egen måde målrettet med at rekruttere, fastholde og udvikle unge musiktalenter. 4. Profil for MGK NORD i perioden MGK Nords betydning for at fastholde og udvikle musiklivet i Nordjylland er af vital karakter. Koordinationsudvalg og repræsentantskab erkender, at regionen på mange områder er et udkantsområde. Bl.a. derfor er betydningen af MGK og MGK ressourcer reelt set større her end mange andre steder i landet. 1

2 I den forbindelse står MGK Nord med en særlig udfordring i forhold til mulighederne for at fastholde og udvikle flere hovedfag, linjer og fagpakker end de nuværende indenfor den nuværende ressource på ca. 40 studiepladser. Dette ikke mindst, hvis udviklingen af nye tiltag ikke skal kannibalisere de eksisterende. MGK Nord har et ganske særligt ansvar og udfordring i udviklingen af unge musikudøvere indenfor det klassiske område efter at DJM har nedlagt de klassiske musikuddannelser i Nordjylland. I musikuddannelsessystemet repræsenterer MGK Nord herefter det højeste niveau indenfor uddannelse af klassiske musikudøvere i Nordjylland. Samrådet af Kulturskoler i Nordjylland er det naturlige dialog og samarbejdsforum for koordinering af en lang række musikskoleaktiviteter samt den regionale koordinering og udvikling af fødekæde og musikalske talenter. MGK Nord samarbejder herudover med en lang række relevante aktører i det lokale og regionale musikliv. Samarbejdspartnerne tilknyttes dels via MGK repræsentantskabet og dels via konkrete samarbejdsprojekter. 4.1 Omverdensanalyse (samarbejdsrelationer) Aalborg Kulturskole MGK Nord Aalborg Kulturskole er med ca elever og godt 160 lærere Danmarks største musikkulturskole. Skolens ca elever fordeler sig på ca musikelever, ca. 650 billedkunstelever og ca. 250 dramaelever og der tilbydes undervisning i hele aldersspektret dog er hovedaktiviteten undervisning af elever i aldersgruppen indtil 25 år. Overordnet omfatter undervisningsaktiviteterne i kulturskolens musikafdeling: Forskoleundervisning Undervisning i alle instrumenter En lang række faste sammenspils- og orkestertilbud. (rytmiske orkestre/bands, slagtøjsensembler, guitarsammenspil, brassband / garde, harmoniorkester, big band, strygerorkestre, blæserensembler, vokalensembler) Aalborg Ungdomssymfoniorkester fra 2013 støttet af Obelfonden. Kor Formaliseret talentklasseforløb MGK Nord Drift af Nordjyllands Orkesterskole for Samrådet af Kulturskoler i Nordjylland Music Mind Games kompetenceudvikling I kulturskolens billedkunstafdeling drives Billedkunstnerisk Grundkursus i Nordjylland. I Nordkraft har kulturskolen specialindrettede undervisningsfaciliteter til musik (undervisningslokaler, sal, studiefaciliteter mv.) og nærheden til Nordkrafts øvrige 2

3 professionelle kultur- og uddannelsesinstitutioner (Teater Nordkraft, Skråen, Kunsthal Nord, Aalborg Universitet, DGI huset, Den Rytmiske Aftenskole, Biffen, Baghuset) samt til Musikkens Hus i Nordjylland (Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg Symfoniorkester og Aalborg Universitets musikuddannelser) er med til at sikre nærheden til de relevante faglige og kunstneriske miljø er. Placeringen af MGK Center Nord i Nordkraft betyder, at MGK eleverne er en del af et kreativt, innovativt og kunstfagligt studiemiljø med mulighed for at lade sig inspirere og skabe relationer til Nordkraftområdets øvrige brugere Samarbejdende musik og kulturskoler Musikskolen i Frederikshavn Kommune Hjørring Musiske Skole Brønderslev Musikskole Jammerbugt Kulturskole Vesthimmerlands Kulturskole Rebild Kulturskole Mariagerfjord Kulturskole Thisted Musikskole Musikskolen på Mors Undervisningen på de samarbejdende musik- og kulturskoler foregår dels decentralt på skoler og dels centralt i de respektive musik- og kulturskolers egne lokaler. Alle skoler har egne og i kommunen centralt beliggende undervisningsfaciliteter velegnet til talent og MGK undervisning og med mulighed for nærhed til skolernes egne væsentligste orkester og elevaktiviteter. De samarbejdende musik og kulturskolers talentarbejde er lokalt forankret på hver enkelt skole og har oprettet konkrete og formaliserede talentklasseforløb med optagelsesprøver og undervisning i hovedfag, bifag, sammenspil, performance samt øvrige relevante aktiviteter. Typisk har hver af de samarbejdende musik- og kulturskoler elever, der deltager i talentklasseforløb. I alt er der i regionen således ca. 150 musikelever, der deltager i formaliserede talentklasseforløb Kulturskoler i Nordjylland Paraplyorganisationen Kulturskoler i Nordjylland er det naturlige dialog og samarbejdsforum for koordinering af en lang række musikskoleaktiviteter samt den regionale koordinering og udvikling af fødekæde og musikalske talenter. Kulturskoler i Nordjylland driver en række regionale orkestre og initiativer: Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester(NUS) Kulturaftale Nordjyllands ungdomssymfoniorkester(knus - overbygningsorkester til NUS) 3

4 Nordjyllands Ungdomsbigband(NUB) Nordjyllands Orkesterskole (sikring af de sjældne klassiske orkesterinstrumenter) Den daglige drift af Kulturskoler i Nordjyllands aktiviteter ledes og koordineres af et forretningsudvalg samt en række styregrupper og udvalg, der koordinerer og driver de konkrete initiativer: Styregruppen for symfonisk musik for børn og unge Styregruppen for Nordjyllands Ungdomsbigband Kulturskoler i Nordjyllands kursusudvalg Øvrige samarbejdspartnere og samarbejdsmuligheder MGK Nord samarbejder med en lang række relevante aktører i det lokale og regionale musikliv, eksempelvis Aalborg Symfoniorkester, Musikkens Hus, Nordkraft Big Band, Studenterhuset, Skråen, Det Musiske Hus, Jazzy Days og Vendsysel Festival Samarbejdspartnerne tilknyttes dels via MGK repræsentantskabet og dels via konkrete samarbejdsprojekter. 5. Strategi MGK centrene realiserer formål og vision gennem målrettede aktiviteter inden for fem strategiske områder: 5.1 Rekruttering og talentudvikling 5.2 Undervisningsvirksomhed 5.3 Videndeling, profilering og synliggørelse 5.4 Eksternt samarbejde 5.5 Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning 5.1. Rekruttering og talentudvikling Overordnet målsætning MGK centret skal sikre samarbejdet med det lokale musikliv - herunder med musikskolerne og andre institutioner i regionen - omkring rekruttering og talentudvikling af unge musikere, blandt andet med henblik på at sikre kvalificerede ansøgere til MGK. Specifikke strategiske mål for MGK NORD MGK Nord skal i samarbejde med musik- og kulturskolerne i region Nordjylland sikre, at MGK udvider, udvikler og tiltrækker den relevante talentmasse. MGK Nord skal være en væsentlig aktør i koordineringen af det regionale talentarbejde og ansvarlig for at skabe sammenhæng og dialog mellem det lokalt forankrede talentarbejde, MGK og regionens musikuddannelser (dvs. aftagerne i 4

5 regionen: Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg Universitet, University College Nordjylland) samt andre potentielle samarbejdspartnere og samarbejdsmiljø er. Repræsentantskabet og koordineringsudvalget er naturlige dialogfora for dette arbejde. På både det klassiske og det rytmiske område skal MGK Nord samarbejde regionalt, nationalt og internationalt med henblik på gensidigt at inspirere, initiere, udvikle og fundere musikpædagogik, musikfaglighed og konkrete aktiviteter. På det klassiske område skal MGK Nord samarbejde med samrådets orkesteraktiviteter (NUS, KNUS), regionens klassiske amatørmusikliv, Aalborg Ungdomssymfoniorkester og regionens professionelle musikliv (især Aalborg Symfoniorkester) med henblik på konkrete initiativer for MGK eleverne. På det rytmiske område skal MGK Nord samarbejde med både det formelt etablerede og det mere uformelt etablerede rytmisk professionelle musikliv i regionen med henblik på konkrete aktiviteter for MGK eleverne Decentral forankring og rollemodeller For at sikre den decentrale forankring af MGK og sammenhæng med de lokale talentklasser planlægges samarbejde om talentklasse weekends og lørdagsskoledage decentralt. Indholdet heri er sammenspil, tematiserende bifag og undervisningen forestås dels af MGKs lærerkræfter, gæstelærere og eventuelt projekter med studerende fra Det Jyske Musikkonservatoriums afdeling i Aalborg. Formålet med aktiviteterne er at skabe sammenhæng mellem MGK og fødekæden i regionens talentklasser, således at MGK eleverne kan være rollemodeller og at MGK - miljøet derigennem kan udbredes decentralt Samarbejde om musik- og kulturskolernes orkester og sammenspilsaktiviteter Det skal tilstræbes, at MGK eleverne deltager i mange lokalt forankrede orkester- og sammenspilsaktiviteter, hvor det er relevant med henblik på at styrke musikskoleaktiviteter i regionen og hvor der kan etableres udviklingsprojekter med både det etablerede professionelle musikliv og regionens amatørmusikliv Nye Linjer MGK Nord ønsker i aftaleperioden at udbyde hovedfaget sangskriver på den foreslåede produktionslinje og at søge at opdyrke E musiklinje i aftaleperioden forventeligt i samarbejde med bl.a. Det Jyske Musikkonservatorium. 5

6 5.2. Undervisningsvirksomhed Overordnet målsætning Musikalske grundkurser har til formål at bibringe unge musikere musikalske færdigheder, der svarer til optagelsesniveauet for et konservatorium. Undervisningsvirksomheden beskrives i fælles overordnede læreplaner, som omfatter alle kurser, i lokale tilpasninger af læreplaner for fag, som kun udbydes på det enkelte kursus, samt i time- og fagfordelingen Specifikke mål for MGK NORD Udgangspunktet for organiseringen af MGK undervisningen er, at den enkelte elev sikres optimale vilkår og motiverende forhold for udvikling af sit talent: Elevens udvikling skal være i centrum for organiseringen af undervisningen. Den centrale del af MGK Nords undervisning er placeret på Aalborg Kulturskole i Nordkraft. Her tilbydes undervisning i alle hovedfag, bifag, sammenspil, kor og orkestre. I Nordkraft udvikles det centrale MGK miljø tæt på Aalborg Kulturskoles øvrige musikaktiviteter i Nordkraft og i nærhed til de kreative og kunstfaglige miljø er i Nordkraft samt de videregående musikuddannelser i det kommende Musikkens Hus. Nordkrafts beliggenhed vis-a-vis Musikkens Hus vil fortsat være væsentligt for rekrutteringen af kvalificerede lærerkræfter på klassiske orkesterinstrumenter. Decentralt på de samarbejdende musik- og kulturskoler tilbydes undervisning i hovedfag og bifagsklaver samt evt. andre bifag og sammenspil under hensyn til mulighederne for holddannelse. Beslutningen om decentral undervisning sker i koordinationsudvalget og med udgangspunkt i elevens bopæl, uddannelsessituation, transportlogistik, ønsker og aktuelle livssituation Optagelsesprøver Rytmisk linje (Improvisationsmusik) (linje med instrumentalt/vokalt hovedfag indenfor genrebetegnelserne rytmisk musik og folkemusik) Klassisk Linje (Interpretationsmusik) (linje med instrumentalt/vokalt hovedfag indenfor genrebetegnelsen klassisk musik) Produktionsmusiklinje (linje uden instrumentalt hovedfag indenfor fagområder som: Sangskriver, Lydskaber, ToneSpace, E-musik) Adgangskravet til en af MGKs 3 linjer er en bestået optagelsesprøve. 6

7 MGK Nord udarbejder vejledning til optagelsesprøven. Vejledningen offentliggøres på centrets hjemmeside. Improvisationslinje / interpretationslinje (Instrumentalt /vokalt hovedfag): Der udføres minimum to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf mindst et skal udføres som sammenspil (ensemble/kammermusik/band). Der skal ved prøven indgå genrespecifikke elementer som f.eks. improvisation, skalaspil, stemmespil, primavista eller sekundavista spil. Produktionsmusiklinje (Ikke instrumentalt hovedfag): Der afleveres senest en måned før optagelsesprøven: 2 stykker musik af forskellig karakter på CD, DVD med varighed på minutter og / eller i notation. Værkerne skal demonstrere et kunstnerisk kreativt potentiale. CV og skriftlig begrundelse for ansøgningen Der skal ved prøven indgå genrespecifikke elementer. Der vil ved prøven afsættes tid til en uddybende samtale med fagcensor og gennemgående censor. Almene fag (fælles for alle linjer) Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære, herunder i imitation af foresungne/forespillede fraser og rytmer samt eftersyngning af tonerne i forespillede akkorder. Bedømmelse / censur Optagelse Prøveforløbet har en samlet varighed på ca. 15 minutter, og bedømmelsen ved prøven gives efter 7-skalaen. Prøven har ekstern censur ved - en gennemgående censor, der censurerer ved mindst 2 MGK centre - en fagcensor, som ikke underviser ved MGK Nord. På baggrund af censorernes faglige vurdering træffer MGK Nords koordinationsudvalg beslutning om optag af nye elever, idet hensyn til 7

8 holdsammensætning, sammenspilsmuligheder, musiklivets behov m.v. kan indgå i beslutningen om optag. Begrundelse for afslag på optagelse meddeles ansøgeren skriftligt Time- og fagfordeling Et 3-årigt MGK forløb består som udgangspunkt af 300 lektioner a 45 minutter pr. skoleår. Hvis eleven ønsker at strække MGK forløbet i 4 eller 5 år, tilrettes det samlede timetal under hensyntagen til dette, dog således, at den enkelte ikke har krav på mere end 900 lektioner i det samlede MGK forløb. Et normalt elevårsværk fordeles således: Instrumental fagblok 70 (Hovedfag og bifag mv., heraf hovedfag dog mindst 48 lektioner) Teoretisk fagblok 90 lektioner Praktisk fagblok 120 lektioner Valgfagsblok 20 lektioner MGK ledelsen kan efter ansøgning fra eleven og efter MGK ledelsens vurdering, øge timetallet indenfor de discipliner, hvor det skønnes nødvendigt for at eleven kan bestå optagelsesprøven. Hvis en elev ønsker at strække sit MGK forløb længere end 3 år, skal eleven tilkendegive dette allerede ved MGK forløbets start. Det gælder også, hvis MGK forløbet ønskes i tilknytning til gymnasial ungdomsuddannelse. MGK ledelsen kan efter ansøgning fra eleven, fordele det samlede timetal indenfor de discipliner, hvor det skønnes nødvendigt. Alle MGK elever har krav på min. 1 lektions hovedfag pr. uge gennem hele studieforløbet. MGK ledelsen kan give dispensation for deltagelse i almene fag eller bifag til elever, som ad anden vej har erhvervet sig tilsvarende færdigheder, eller hvor færdighederne skønnes unødvendige for uddannelsen. Der kan ligeledes tildeles elever ekstra undervisning, hvor det skønnes nødvendigt. Koordinationsudvalget kan efter ansøgning bevilge orlov Lærerplaner MGK Centrene udarbejder i fællesskab nationale læreplaner for alle udbudte fag. 8

9 Lærerplaner offentliggøres på både og på Videndeling, profilering og synliggørelse Overordnet målsætning Musikalske grundkurser bidrager til at stimulere og udvikle det lokale og regionale musikliv. Kurserne arbejder strategisk og involverende med at udvikle eksisterende og nye platforme for indsatsen i forhold til musikmiljøet her med særligt fokus på mødesteder og scener for musikalsk udfoldelse for børn og unge. Kurset inddrager forskellige samarbejdspartnere i arbejdet og udarbejder mål, metoder og succeskriterier for indsatsen. Kurset markedsfører og kommunikerer sine aktiviteter effektivt i hele sit virkeområde. Specifikke mål for MGK Nord Dialogen i Koordinationsudvalg, repræsentantskab og Samrådet af Kulturskoler i Nordjylland medvirker til, at MGK Nord er et velkendt, tydeligt og attraktivt tilbud til den relevante talentmasse i Nordjylland MGK Nord profileres i væsentlig grad gennem MGK aktiviteter (koncerter, workshops mv.) både centralt og decentralt og i de unges egne miljøer via hjemmeside og sociale medier MGK lærerrådet drøfter og kommer med forslag til den fortsatte udvikling af undervisning og metode indenfor de enkelte fag MGK Nord inviterer én gang årligt til fælles lærermøde mellem MGK regionens talentlinjelærere, MGK lærerne og eventuelle andre nøglelærere fra regionens musik- og kulturskoler. Emner til lærermødet er: Optagelseskrav, undervisningens indhold (lærerplaner), fælles aktiviteter og snitflader samt andre relevante emner for MGK og talentlinjerne i regionen MGK Nord afholder en gang årligt og forud for tilmeldingsfristen til optagelsesprøve et antal informationsmøder i MGK regionen. Informationsmøderne er målrettet kommende elever og eventuelt deres forældre og lærere. Information om optagelseskrav og uddannelsens indhold herunder lærerplaner indgår i informationsmødet. 9

10 5.4. Eksternt samarbejde Overordnet målsætning Musikalske grundkurser bidrager til øget dialog og samarbejder lokalt, i regionen, og i samarbejde med de øvrige kurser nationalt og internationalt med spillesteder, genreorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i og uden for kulturlivet med henblik på at styrke og udvikle kursets tilbud til talentfulde unge. Specifikke mål for MGK Nord MGK Nord samarbejder med en lang række relevante aktører i det lokale og regionale musikliv, eksempelvis Aalborg Symfoniorkester, Musikkens Hus, Nordkraft Big Band, Studenterhuset, Skråen, Det Musiske Hus, Jazzy Days og Vendsyssel Festival Samarbejdspartnerne tilknyttes dels via MGK repræsentantskabet og dels via konkrete samarbejdsprojekter. I aftaleperioden videreføres det allerede etablerede samarbejde med Aalborg Symfoniorkester, hvor MGK elever på klassiske orkesterinstrumenter i årets løb medvirker som musikere ved symfoniorkestrets familiekoncerter. Herudover forventes MGK elever på klassiske orkesterinstrumenter at indgå i Aalborg Ungdomssymfoniorkester et samarbejde mellem Aalborg Kulturskole og Aalborg Symfoniorkester - samt Kulturskoler i Nordjyllands orkesteraktiviteter (NUS, KNUS, NUB). De rytmiske MGK elever indgår i en lang række konstellationer på den rytmiske scene/vækstlag i det lokale og regionale musikliv. I perioden forventes konkrete udviklingsprojekter igangsat med etablerede konstellationer lokalt og regionalt fx med Nordkraft Bigband. Særlig opmærksomhed, dialog og samarbejde skal i aftaleperioden udvikles med Det Jyske Musikkonservatoriums afdelinger i både Aalborg og Århus. Det naturlige fokus vil og skal være DJMs afdeling i Aalborg, der først i perioden geografisk knyttes meget tæt til MGK Nord i forbindelse med konservatoriets flytning til Musikkens Hus. Endvidere fortsættes og udvikles dialog og samarbejde med de øvrige konservatorier også med henblik på MGK lærernes kompetenceudvikling og udvikling af undervisningens indhold og metoder. Set i lyset af internationalisering og globalisering vil MGK Nord også afsøge mulighederne for udviklingen af internationale kontakter eventuelt i samarbejde med DJM, Aalborg Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Overordnet målsætning De musikalske grundkursers aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt. 10

11 Specifikke mål for MGK NORD Ledelse MGK Nord ledes og administreres med eleven i centrum. MGK Nord prioriterer præcise og tydelige aftaler med elever, lærere, kolleger (Regionens øvrige musik- og kulturskoler) og samarbejdspartnere i øvrigt. MGK Nord følger løbende udviklingen i regionens musikliv og følger op på udfordringer og muligheder i relation til MGK Nords interesseområde Koordinationsudvalg Koordinationsudvalget har til formål at sikre kontakten mellem MGK ledelsen og ledelsen af musikskolerne i området, herunder at drøfte alle forhold af væsentlig betydning for MGK. Koordinationsudvalget består af 4 medlemmer: MGK - lederen MGK - afdelingslederen En leder fra musik- og kulturskoler i regionen, hvor der er placeret decentral undervisning, decentrale aktiviteter eller som på anden vis har særlige interesser i MGK. En leder fra en af de musik- og kulturskoler i regionen, der ikke er omfattet af ovenstående. Valg af 2 lederrepræsentanter fra regionens musik- og kulturskoler sker i 2013 og valget gælder i aftaleperioden. MGK Nords leder er formand for koordinationsudvalget. Koordinationsudvalgets opgaver, beføjelser og ansvar: Beslutning om optagelse af elever Placering af decentral MGK undervisning Bevilling af orlov til elever Godkendelse af undervisere og udformning af generelle retningslinjer for MGK læreres kvalifikationer Dialog om ledelsen af MGK Nord Udvikling af aktiviteternes form og indhold på MGK Nord Planlægning af tværgående og decentrale aktiviteter Fødekæde og rekruttering Planlægning af initiativer ift. det lokale talentarbejde Godkendelse og kvalitetssikring af decentrale undervisningssteder (faciliteter) Udpegning af medlemmer til repræsentantskabet Udarbejdelse af årsrapport for MGK Nord 11

12 Koordinationsudvalget afholder mindst 4 årlige møder Repræsentantskab Repræsentantskab for MGK Nords medlemmer, der vælges af og blandt hver af de følgende samarbejdspartnere / interessenter: 1 repræsentant fra hver af regionens musik- og kulturskoler. 1 repræsentant fra Det Jyske Musikkonservatorium (Afdelingsleder i Aalborg / vicerektor) Skole- og Kulturrådmand (eller dennes stedfortræder), Aalborg Kommune 1 repræsentant fra Kulturaftale Nordjylland (Repræsentant for den politiske ledelse) 1 repræsentant fra Ungdomsuddannelserne i Region Nordjylland (Gymnasieskolernes rektorer) 1 repræsentant fra Aalborg Symfoniorkester (Orkesterchefen) 1 repræsentant fra det professionelle rytmiske musikmiljø 1 1 repræsentant fra Aalborg Universitet (Repræsentant for de æstetiske fag) 1 repræsentant fra University College Nordjylland (Læreruddannelsens musiklærere) 1 repræsentant fra Musikkens Hus (Direktøren) 1 repræsentant for et regionalt rytmisk spillested 1 repræsentant for en klassisk koncertarrangør 1 repræsentant for Aalborg Kulturskoles bestyrelse 1 repræsentant for MGK eleverne Op til 3 repræsentanter fra musiklivet (regionalt / nationalt) udpeget af MGK koordinationsudvalget. Repræsentantskabet holder mindst 1 årligt møde, hvor bl.a. den årlige rapport om MGK - virksomheden godkendes inden indsendelse til Statens Kunstråds Musikudvalg. Formålet med MGK repræsentantskabet er at sikre løbende dialog med MGKs samarbejdspartnere og interessenter med henblik på udviklingen og forankringen af MGK. Valgperioden er aftaleperioden for denne aftale med Statens Kunstråds Musikudvalg. Dog kan koordinationsudvalg i perioden beslutte at udpege supplerende medlemmer efter koordinationsudvalgets vurdering. MGK lederen er sekretær for repræsentantskabet 1 Udpeges af koordineringsudvalget efter indstilling fra miljøet 12

13 6. Finansielle forhold og tilskud Kursets virksomhed finansieres af en pulje på Finansloven. Herudover kan der indgå egenindtægter og bidrag fra private fonde og sponsorer samt eventuelle supplerende offentlige eller private tilskud til særskilt definerede projekter. Statens Kunstråds Musikudvalgs tilskud til MGK Nord i 2013 forventes at udgøre kr. Tilskud udbetales normalt i fire årlige rater, kvartalsvis forud, dog forventes første kvartals rate udbetalt medio januar. Med mindre anden særskilt aftale foreligger, er det en forudsætning for udbetaling af tilskud, at budgetter og årsrapporter er indsendt rettidigt, samt at aftalens vilkår i øvrigt er overholdt. Tilskuddene forventes årligt at blive fremskrevet på grundlag af det gældende pris- og lønindeks for henholdsvis stat og kommuner, dog med forbehold for besparelser på de årlige statslige bevillingslove og kommunale budgetter. 7. Rapportering MGK Nord er omfattet af Lov nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Desuden aftales nedenstående vedrørende budget, årsrapport, midtvejsevaluering og løbende afrapportering: 7.1. Budget Kurset skal senest 1. oktober indsende et budget for det kommende regnskabsår til Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse. Budgettet skal omfatte hele institutionens virksomhed og skal opstilles i overensstemmelse med Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Eventuelle afvigelser fra modellen skal skriftligt aftales med Kulturstyrelsen. Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil, indeholdende følgende elementer: Indledning, som (1) opsummerer kursets forventede økonomi og målopfyldelse i relation til denne rammeaftale, (2) opregner de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret samt (3) udtrykker kursets forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover. (4) Såfremt kurset forventer væsentlige afvigelser fra rammeaftalen, skal disse afvigelser beskrives tydeligt under en særskilt overskrift. Indledningen påtegnes med erklæring om (5) dato for kommunalbestyrelsens godkendelse i den kommune/for den musikskole, som huser MGK-centret samt koordinationsudvalgets godkendelse af budgettet. 13

14 Driftsbudget, som oplyser de forventede indtægter og udgifter fordelt på hovedposter i overensstemmelse med Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Der skal være sammenligningskolonner for hvert af de to år før budgetåret. År 1 før budgetåret oplyses med budgettal, år 2 før budgetåret oplyses med regnskabstal. Budgetnoter skal anvendes efter behov. MGK Nord indsender senest 1. december en kopi af budgettet med de tilhørende godkendelser til Kulturstyrelsen, med henblik på at styrelsen tager materialet til efterretning Årsrapport Kurset skal senest 30. april indsende en årsrapport til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Årsrapporten skal omfatte hele institutionens virksomhed. Årsrapportens resultatopgørelse, målopfyldelsesskemaet og elevlisten skal opstilles i overensstemmelse med Kulturstyrelsens modeller. Eventuelle afvigelser fra modellerne skal skriftligt aftales med Kulturstyrelsen. Årsrapporten skal indsendes som én samlet pdf-fil, indeholdende følgende elementer: Oplysninger om MGK Nords organisationsnavn; cvr.-nr. og p-nr.; postadresse; koordinationsudvalgets sammensætning og konstituering; navn, adresse og telefonnummer på daglig ledelse. Ledelsesberetning, hvori der redegøres for målopfyldelsen og de faglige og økonomiske resultater i regnskabsåret, forventningerne til det kommende år samt øvrige forhold af væsentlig betydning for kurset og kursets vigtigste interessenter. Revisionspåtegning. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse med nøgletal. Balance. Noter, herunder specifikationer af resultatopgørelsens og balancens poster. Målopfyldelsesskema. Elevlister. MGK Nords repræsentantskab indsender senest 30. juni en kopi af årsrapporten med repræsentantskabets godkendelse til Kulturstyrelsen, med henblik på at styrelsen tager materialet til efterretning. Herudover indberetter MGK Nord hvert år statistiske oplysninger til Danmarks Statistik i forbindelse med indberetningen af musikskolestatistik fra Aalborg Kulturskole Midtvejsevaluering Midtvejsevalueringen finder sted foråret 2015 og gennemføres som et møde mellem aftaleparterne. Til brug for mødet indsender kurset en statusrapport, som redegør for målopfyldelsen og de faglige og økonomiske resultater de første to år af aftalen, den forventede målopfyldelse de resterende to år af aftaleperioden samt eventuelle ønsker om justeringer af rammeaftalens mål. 14

15 Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport. Rapporten vil indeholde en beskrivelse og vurdering af den samlede situation for de musikalske grundkurser i Danmark, dels en specifik vurdering af MGK Nord. Statens Kunstråds Musikudvalg koordinerer den praktiske gennemførelse af evalueringen Kursets hjemmeside Kurset kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandet andet, at følgende oplysninger skal gøres tilgængelige via Aalborg Kulturskoles hjemmeside: Ledelse, koordinationsudvalgets sammensætning og virksomhedsoplysninger Rammeaftale Årsrapporter Kursets statusrapport ved midtvejsevalueringen 7.5. Løbende dialog Kurset har til enhver tid pligt til at underrette Aalborg Kommune, repræsentantskabet og Statens Kunstråds Musikudvalg om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for, at kurset ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger og krav fastsat i nærværende rammeaftale samt i indsendte, godkendte budgetter. Kurset skal løbende orientere Aalborg Kommune, repræsentantskabet og Statens Kunstråds Musikudvalg om ændringer i sammensætningen af koordinationsudvalget eller ledelsen. De offentlige tilskudsydere kan når som helst kræve at blive orienteret om kursets forhold, herunder at få udleveret oplysninger og dokumentationer efter ønske. 8. Tilsynsmyndighed Aalborg Kommune er offentlig tilsynsmyndighed. Tilsynet udøves i henhold til Bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 9. Aftalevilkår og misligholdelse Denne rammeaftale er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Hvis der med virkning for aftaleperioden sker ændringer i lovgivning eller bevillingspraksis, som indebærer ændring af vilkårene for den offentlige tilskudsyders tilskud til musikalske grundkurser, vil tilskuddene kunne ændres eller helt bortfalde. MGK Nord kan i tilfælde af væsentlige ændringer i de offentlige tilskud opsige eller forlange genforhandling af aftalen uden varsel. Hvis MGK Nord misligholder aftalen, kan Statens Kunstråds Musikudvalg opsige eller kræve genforhandling af aftalen uden varsel. 15

16 Aftalen kan, med mindre anden særlig aftale foreligger, opsiges af MGK Nord med tre måneders varsel til udgangen af det igangværende kalenderår. 10. Underskrifter Undertegnede bekræfter hermed aftalens gyldighed. Fra MGK Nord, dato: Michael Bundgaard, bestyrelsesformand Jan Jacobsen, MGK centerleder For Aalborg Kommune, dato: Anne-Dorte Krog, Rådmand Vibeke Stoustrup, konstitueret direktør For Statens Kunstråds Musikudvalg, dato: Erik Bach, udvalgsformand Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen 16

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Nords virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Nords virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Nords virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK Nords

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK Fyns

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf.

Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf. 01-11-2012 København oktober 2012 MGK Hovedstaden Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf. Statens Kunstråds Musikudvalgs rammer for indgåelse af flerårige aftaler

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf.

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf. Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Side 1 Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Indholdsfortegnelse Udvalget for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland (USMUN)...3

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Håndbog og praktiske oplysninger for skoleledelser i Aalborg kommune marts 2014

Håndbog og praktiske oplysninger for skoleledelser i Aalborg kommune marts 2014 Håndbog og praktiske oplysninger for skoleledelser i Aalborg kommune marts 2014 Aalborg Kulturskoles håndbog for skoleledelser 1 Indhold Velkomst side 3 Aalborg Kulturskoles Vision side 4 Administration

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Musikskole Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Økonomi 6. Gensidige aftaleforhold

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Hovedstadens virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Hovedstadens virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Hovedstadens virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

Statusrapport for Sankt Annæ MGK, 26. august 2015

Statusrapport for Sankt Annæ MGK, 26. august 2015 Statusrapport for Sankt Annæ MGK, 26. august 2015 1. Hvordan er det gået i 2013-14? Status for talentudviklingen i det regionale musikliv Beskrivelse af områdets aktuelle status og udvikling under de første

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Samlet evaluering af MGK-centrene i Danmark i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Samlet evaluering af MGK-centrene i Danmark i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Samlet evaluering af MGK-centrene i Danmark i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

Baggrund en befolkningsudvikling uden musikalsk afsmitning

Baggrund en befolkningsudvikling uden musikalsk afsmitning 1. juli 2010 Projektbeskrivelse: Brobygningskursus inklusionsprojekt for indvandrede musikere Baggrund en befolkningsudvikling uden musikalsk afsmitning Befolkningsstatistikker fra de seneste årtier viser

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus

Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg og Det Musiske Hus (DMH), Frederikshavn. Det Musiske Hus består af to huse Det Musiske Hus og Maskinhallen

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen,

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og den selvejende

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole.

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. 1. Hvornår startede samarbejdet og hvordan. Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser 1. Generelle bestemmelser I medfør af 4, stk. 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Kulturskolerne kommunalreform og fusioner Erfaringer fra Danmark

Kulturskolerne kommunalreform og fusioner Erfaringer fra Danmark Kulturskolerne kommunalreform og fusioner Erfaringer fra Danmark Oplæg på årsmødekonference i Norsk Kulturskoleråd, Hordaland, Bergen 13.03.15 Jan Jacobsen Kulturskoleleder, Aalborg Kulturskole Næstformand,

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Beskriv hvad projektet går ud på

Beskriv hvad projektet går ud på Bilag til ansøgning om Talentudvikling musik Vejledning: Alle felter skal udfyldes. Skemaet skal vedhæftes som fil til det elektroniske ansøgningsskema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Samarbejdsaftaler på kulturområdet Arbejdsgruppe under Sundheds- og kulturforvaltningen

Samarbejdsaftaler på kulturområdet Arbejdsgruppe under Sundheds- og kulturforvaltningen Samarbejdsaftaler på kulturområdet Arbejdsgruppe under Sundheds- og kulturforvaltningen Oversigter, kulturpolitiske mål, forslag til nyt koncept og proces for implementering Januar 2015 2014-28266-10 1

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

RAPPORT OM DE MUSIKALSKE GRUNDKURSER (MGK)

RAPPORT OM DE MUSIKALSKE GRUNDKURSER (MGK) RAPPORT OM DE MUSIKALSKE GRUNDKURSER (MGK) Kunstrådets Musikudvalg December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Kommissorium... 3 Udvalgets sammensætning... 3 DEL A HISTORIK... 4 Beliggenhed... 4

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens. til Forretningsudvalgets møde 1.

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens. til Forretningsudvalgets møde 1. Region Midtjylland Udpegning af medlem af studierådet ved VIA University College, Horsens Bilag til Forretningsudvalgets møde 1. april 2008 Punkt nr. 7 Vedtægter for De gymnasiale Uddannelser på Campus

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere