STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012"

Transkript

1 STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

2 INDLEDNING Vejdirektoratet siden sidst Nyt i vejman.dk siden sidst På vej i vejman.dk Den lidt længere bane Konvertering af data Brugerundersøgelse 2012 Samarbejde og indflydelse

3 VEJDIREKTORATET SIDEN SIDST Ny organisation Markant betydning for aktiviteterne i 2012 Se næste planche Strategi for Trafik Manager -> Trafikal drift Vejman.dk: - Kort over vejarbejder - Råden over vejareal til vejarbejder - SMS-meldesystem for entreprenøraktiviteter Strategi for Bestillerrollen -> Matrixudbud Vejman.dk: - Arealer og udstyr ( MARiUS ). Bestilt og finansieret af Driftsdivisionen

4 VEJDIREKTORATET NY ORGANISATION Ny organisation udmeldt januar 2012 En konsekvens af bolig/job-planen - (-> Effektiv Administration) Sammenlægninger af planafdelinger og driftsafdelinger (12->6) Lukning af tjenestesteder (Herning og Herlev) Flytning af enheder og personel Diverse andre ændringer Konsekvenser VD s lokale forankring er Aalborg, Middelfart og Næstved. Ny geografisk forankring af vejman.dk faggrupper INF-VEJ har fra 1. oktober 2012 til huse i Fløng (nabo til VO)

5 NYT I VEJMAN.DK - 1 Digitalisering af sagsgange 100 % digitalt gravesagsforløb fra start til slut i vejman.dk Graveansøgninger i WebGT 3.0 Råden over vejareal til vejarbejder Gravesager og råden-over-vejsager i samme database Workshops om ROV-Materiel Ny funktionalitet Driftsarbejder (Udbud/udførelse) arealer og udstyr - Workshop med kommuner juni Input indarbejdet i Arealer og Udstyr - Kommuner kan registrere data fra uge 43 Trafikal drift (vejarbejder ekstern adgang)

6 NYT I VEJMAN.DK - 2 Integration i vejman.dk paraplyen Single sign on med belægningsoptimering på trapperne Skadespoint på kort på trapperne MASTRA -> Adgang til rapporter GIS og eksterne services (kommuner/styrelser etc) Flere nye digitaliseringsfunktioner i kortmodulet Ipad Grundsystemet Nyt layout (skift til Sharepoint) Fokus på og udbedring af performanceproblemer (stabilisering) Nye data: - Komfortmålinger på stier - Nyt rutebegreb (stier, egne vinterruter i vejman.dk mv)

7

8 OKTOBER 2011: VORE PLANER DEN GANG Færdiggørelse af Arealer og Udstyr WebGT grænseflade til version 3.0 Udbygning af gravetilladelser ROV Udvidelser, forbedringer, rettelser Vejarbejder og ROV Udvidelser til referencesystem Kobling til MASTRA-rapporter En række indberetninger fra kommuner I gangsætter omlægning af WFS/WMS services Udestående: Trafiksikkerhed brugergrænseflade

9 PÅ VEJ I VEJMAN.DK (2012 PRIMO 2013) - 1 Digitale sagsgange: Råden over vej til materielopstilling Politigodkendelse direkte i ROV Gravesager synlige i vejarbejderkort Faktureringsgrundlag (version 1) Konfliktsøgning mellem ROV og GT Kortbaseret ansøgning i Webgt Vejportalen afvikles - Services -> vejforvaltningssystemerne Ny funktionalitet MARiUS: Indbygning af kommuneønsker

10 PÅ VEJ I VEJMAN.DK (2012 PRIMO 2013) - 2 Integration i vejman.dk paraplyen Vinterruter fra Vinterman GIS og eksterne services (kommuner/styrelser etc) FOT vejmidter (grundlag for systemlinje) CVF og DIADEM Kommunale aktiviteter (Odense blandt andre) Grundsystemet Trafiksikkerhed -> Ny brugergrænseflade (nogle moduler) Personalisering igangsættes

11 DIADEM Regeringsbeslutning: Bedre og billigere bolighandel DIADEM: DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel (http://www.ebst.dk/diadem) Lovgivning: Bekendtgørelse nr. 454 af 23. maj 2012 om vej og stiregister, er trådt i kraft 1. oktober 2012 DIADEM åbner ultimo oktober

12 KOMMUNEN SKAL GIVE TILLADELSE TIL KORTVISNING Kommunens veje og stier bliver først synlige på kortet og for DIADEM når kommunen selv har givet tilladelse. Denne tilladelse kan gives af kommunen på øverste linje i kortet når kommunen er logget ind på CVF-systemet.

13 DEN LIDT LÆNGERE BANE Bred analyse i 2011: En overordnet strategi (de tre komponenter) aktiviteter: Analyserer 3 emner (sagsgange, grænseflade og GIS) Grundsystem Brugergrænsefladen -> Workshop i dag Integration: Digitalisering af sagsgange Nye services afhængig af behov Egne ansøgningsmoduler og integration til kommunale Integration: GIS -> GIS-dag(e) sidst på året. Lange bane: Grunddata og nylig frikøb af data (Kort, matrikler mv.)

14 FREMTIDENS VEJFORVALTNING GIS Eksterne Services - Hjemmesider - Mobile enheder vejman.dk

15 Kommunal Ansøgningsportal (inc faciliteter, lokaler) Borgerne Parkering Øvrige: Udeservering Arrangementer etc Råden over vej: vejarbejder materiel Opgravning Alle Sagsbehandling i andet system WebGT/Virk.dk Virksomheder TDC Vejbestyrer Sagsbehandling vejman.dk Vejkapital Konfliktsøgning

16 KONVERTERING AF DATA - STATUS Vejdata: 55 kommuner i fuld drift Gravesager (GT -> vejman.dk) 27 kommuner i drift Fremdrift 2-3 styk/måned

17 DET DAGLIGE SAMARBEJDE Principper: Én indgang ift VD s ydelser - Key Account : To kundekonsulenter Fastholde de mange snitflader på de tekniske områder - Faggruppemøder - Store bykommuner - Direkte kontakter mellem fagfolk Kundekonsulenter: Heidi Borum Varbøl Bent Juhl Pedersen

18 BRUGERUNDERSØGELSE Emner Vejman.dk, VEJMAN, Belægningsoptimering, Uheld, CVF WebGT Drift og support VD s ydelser generelt Kategorier (brugere) Kommuner Vejdirektoratet Øvrige (bla entreprenører) Anvendelse Måler os selv -> Hvad kan vi gøre bedre? VD måler os -> Gør de det godt nok?

19 BRUGERUNDERSØGELSE Efterbehandling: 66 % eller mere skal være angivet i de to bedste svarmuligheder Trafiklys : Resultat: - Rød: 65 % eller derunder Løsning skal findes - Gul: 66 % - 74 % Tilfreds men søges forbedret - Grøn: 75 % eller mere Tilfreds behøver ikke forbedres 479 besvarelser 19 spørgsmål vedrører systemerne - 17 grønne, 1 gul, 1 rød 10 spørgsmål vedrører supporten - 9 grønne, 1 rød, Meget lig 2011

20 SAMARBEJDE: EVALUERING 2011-analysen væsentlige forbedringspunkter: Kommunikation om planer og indberetninger Udvikle mod kommunale behov Situationen 2012: Brugerundersøgelsen er generelt meget tilfredsstillende Værktøj til kommunikation om indberetninger: I gang ikke i mål Kritikpunkter: - Udvikling sker primært i forhold til VD s ønsker (%VD s system!!) - Fremdrift på de kommunale ønsker - Planer og status på indberetninger er fortsat ikke synligt - Ønske om reel indflydelse på udviklingsplanerne Summa: Vi har ikke rykket på de to punkter ovenfor Kniber med at informere om nye ting og potentialet med såvel nye som eksisterende funktioner

21 SAMARBEJDE: FORANKRING AF KOMMUNALE ØNSKER Type på samarbejde 1. Daglig anvendelse 2. Erfa-udveksling 3. Udviklingsplaner 4. Strategi Fora 1. Træning og kurser Cirka som i dag 2. Faggrupper Cirka som i dag (justeret ophæng) Åben deltagelse 3. Udviklingsgruppe Rådgiver ift prioritering ift for eksempel funktionalitet og brugergrænseflade. Evt indgå i test. Repræsenterer alle kommuner En vis indsigt i vejman.dk. Få deltagere. 4. 4by-gruppen (udvidet?) Strategisk samarbejde og tiltag Større fællesfinansierede aktiviteter (Cirka som i dag)

22 PROCES - UDVIKLINGSGRUPPEN Præsentation af forslag 11. oktober 2012 Tilkendegivelser umiddelbare 11. oktober 2012 God idé: Ja/Nej; Vil gerne deltage: Ja/Nej Hvis Ja: Navn og kontaktinformation. Tilkendegivelser second thoughts 1.november 2012 (Vil også gerne deltage/vil ikke deltage alligevel) Konkretisering af forslag November 2012 Drøftelser i vejman.dk udvalg 28. november 2012 Drøftelser i 4by-gruppen 4. december 2012 Første møde i udviklingsgruppe Januar 2013 Møder i faggrupper Primært forår 2013

23 PROCES - FAGGRUPPERNE Afklare gruppernes geografiske November 2012 inddeling. Eventuel justere indhold og form November 2012 Fastlægge datoer for December 2012 faggruppemøder Gennemføre møder i faggrupper Primært forår 2013

24 OPSUMMERING Aktiviteter med stor fremdrift: Arealer og udstyr Tilladelser Vejarbejder Aktiviteter med nogen fremdrift Integration (belægningsoptimering, MASTRA) Performance Forbedringspunkter Kommunikation og nye emner målrettet kommunerne Det fremadrettede Godt billede af fremtidens krav til et vejforvaltningssystem

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 MEDIALOGIC NYHEDSMAGASIN LÆS OGSÅ OM VIRKSOMHEDSMODULET - DASHBOARD I WORKBASE JOBCENTER - OPSAMLING PÅ ERFAMØDER Digital Post Medialogic kan nu tilbyde integration til digital

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2009-2012

Strategisk handlingsplan 2009-2012 Servicestrategi for Miljøstyrelsen Strategisk handlingsplan 2009-2012 Dokumentets indhold 1. Handlingsplanens formål og relation til vision, indsatsområder og strategiske målsætninger 2. Overordnet beskrivelse

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Center for Byens Anvendelse

Center for Byens Anvendelse CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Virksomhedsplan 2015 Center for Byens Anvendelse 1 2 INDHOLD 1. Velkommen At tage fælles ansvar på rejsen imod fremtidens Aarhus... 4 2. Indledning

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere