Recordbeskrivelser August Jyske Netbank Erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv"

Transkript

1 Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv

2 Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start... 9 Betaling start (IB )... 9 Indenlandsk overførsel...10 IB Udenlandsk overførsel/check...18 IB Swift-tegnsæt Overførsel fra konti i udlandet...25 Lønoverførsel...30 IB Indbetalingskort...33 IB Betaling slut...38 IB Kontoposteringer, Udgave 1, Enkeltposteringer, Fast format...39 Kontoposteringer Kontoposteringer, Udgave 3, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Punktum...43 Kontoposteringer Kontoposteringer, Udgave 5, Samleposteringer, decimaladskiller: Punktum...47 Kontoposteringer Kontoposteringer, Udgave 6, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma...51 Kontoposteringer Kontoposteringer, Udgave 7, Samleposteringer, decimaladskiller: Komma...55 Kontoposteringer Kontoposteringer, Udgave 8, Enkeltposteringer, decimaladskiller: Komma...59 Kontoposteringer CSV-Udtræk, Kontoposteringer...63 CSV-Udtræk Saldoudtræk, Kontoposteringer...67 Indenlandske Beløbsmodtagere...69 Udenlandske Beløbsmodtagere...71 FI-adviseringer Fast format

3 FI-adviseringer...76 FI-adviseringer, decimaltegn: Komma FI-adviseringer...79 FI-adviseringer, decimaltegn: Punktum Fondsudtræk...82 Depotbeholdning - Bankdata Udgave 2 (Panda Connect) Papir - stamoplysninger - Bankdata Udgave 2 (Panda Connect) Fondshandler Bankdata Udgave 2 (Panda Connect) Udbytte Bankdata Udgave 2 (Panda Connect) Flytning Bankdata Udgave 2 (Panda Connect) Udtrækninger Bankdata Udgave 2 (Panda Connect) Fondsudtræk...86 Depotbeholdning - Bankdata Udgave Papir stamoplysninger - Bankdata Udgave Fondshandler - Bankdata Udgave Udbytte - Bankdata Udgave Flytning - Bankdata Udgave Udtrækninger - Bankdata Udgave Fondsudtræk...91 Depotbeholdning - Bankdata Udgave 4, CSV

4 Indledning Jyske Banks format Generelt I dette dokument beskrives Jyske Banks eget format over transaktioner, som kan udveksles mellem kunden og Jyske Bank. Udvekslingen kan ske via Jyske Netbank Erhverv. I Jyske Netbank Erhverv indlæses filen og sendes til Jyske Bank i samme ekspedition. Eller oplysninger hentes fra Jyske Bank og ind i Jyske Netbank Erhverv. Herfra kan de udlæses og behandles i eget økonomisystem. Følgende betalingstyper kan sendes til Jyske Bank / indlæses: Indenlandsk overførsel/check Udenlandsk overførsel/check Overførsel fra konti i udlandet Lønoverførsel Indbetalingskort Følgende oplysninger kan hentes fra Jyske Bank / udlæses: Kontoposteringer Adviseringer af indbetalinger med indbetalingskort Fondsudtræk Valutakurser Beløbsmodtagere Filopbygning Filerne starter altid med en startrecord og slutter med en slutrecord. Alle felterne i en record er sat i anførselstegn og adskilles med et komma. CSV-udtræk er dog adskilt med semikolon. Ved udlæsning af kontoposteringer eller FI-adviseringer kan brugeren vælge at bruge punktum som decimaladskillelsestegn i beløbsfelter. Filer til indlæsning skal have recordskilletegn <CR><LF>. Betalingsfil I betalingsfilerne har alle records fast længde på 896 bytes. Alle felter skal udfyldes, er der ikke data til et felt, udfyldes det med spaces. Eksempelvis kan en fil med betalinger se således ud: Betaling start Udenlandsk overførsel/check 4

5 Indenlandsk overførsel/check Udenlandsk overførsel/check Overførsel fra konto i udlandet Betaling slut Som det ses i eksemplet behøver samme betalingstype ikke at komme efter hinanden. Ved betalinger, der kan bestå af flere records, skal disse efterfølge hinanden. Ellers er det normalt, at en betalingstype kun består af en record. Datafil fra udlæsning/modtagelse Kontoposteringer og FI-adviseringer kan ikke udlæses i samme fil. I udlæsningsfilerne har recordene variabel længde. Alle felter med data udfyldes, resten er repræsenteret ved. Numeriske felter udfyldes uden foranstillede nuller og tekst felter udfyldes uden efterstillede blanke. En fil med kontoposteringer kan se således ud: Kontoposteringer start Kontopostering Kontopostering Kontopostering Kontoposteringer slut En fil med FI-adviseringer kan se således ud: FI-adviseringer start FI-advisering FI-advisering FI-advisering FI-adviseringer slut Tegnsæt Windows skal tegnsættet være ANSI DOS skal tegnsættet være cp850 eller cp865 Bliver der anvendt ikke-gyldige tegn i felterne, vil systemet forsøge at konvertere disse Support Har du spørgsmål til vejledningen, eller har du behov for yderligere rådgivning, kan du kontakte: Jyske Bank Hotline Tlf

6 Formatbeskrivelse af records med fast længde Eksempel: Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Transbeløb 9(13)+ Ja Beløbet angives i øre eller cent 5 54 Mønt X(3) Ja Møntsort 6 60 Fra-type 9(1) Ja Angiver indhold af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto Felt Pos. Datanavn Format Angiver feltnummeret i recorden. Angiver første position efter anførselstegn start, dvs. første position med en betydende karakter. Angiver navnet på feltet. X(14) angiver at det er et tekstfelt på 14 karakterer. Indholdet i feltet venstrestilles med efterfølgende blanke (spaces). 9(4) angiver at det er et numerisk felt på 4 cifre. Indholdet højrestilles med foranstillede nuller. 9(13)+ angiver at feltet er et numerisk felt på 13 cifre og et fortegn. Fortegnet har fast placering til højre i feltet (position 14). Værdien af cifrene højrestilles med foranstillede nuller. Numeriske felter angives uden komma. Dvs. at f.eks. 12,50 kr. angives som Udfyldes Ja angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet. 6

7 Nej angiver at feltet kan udfyldes, men ikke skal udfyldes. Se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet. Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter. Blank angiver at indholdet udfyldes med blanke. Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 6). af records med variabel længde Eksempel: Felt Datanavn Format Udfyldes 1 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = ED Record-løbenr 9(5) Ja Fortløbende recordnummer 3 Bogf-dato 9(8) Ja Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 Post-beløb 9(15) Ja Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet -, hvis beløbet er negativt. 5 Konto-type 9(1) Ja Angiver indholdet af Konto-nr, felt 6 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 6 Konto-nr 9(15) Ja Kontonummer Felt Datanavn Format Angiver feltnummeret i recorden. Angiver navnet på feltet. X(14) angiver at det er et tekstfelt på maximalt 14 karakterer. 9(4) angiver at det er et numerisk felt på maximalt 4 cifre. 9(15) angiver at feltet er et numerisk felt på 15 cifre. Feltet indeholder et foranstillet -, hvis beløbet er negativt. 7

8 I NETBANKEN-PRODUKTNAVN vælges decimalskilletegnet til enten komma eller punktum. Dvs. at f.eks. 12,50 kr. angives som 12,50 eller Udfyldes Ja angiver at feltet skal have et indhold. Der kan tillige være en bemærkning til indholdet efter skemaet. Se nedenfor angiver at der er en bemærkning til indholdet efter skemaet. Det kan f.eks. være specielle valideringer eller afhængigheder til andre felter. Blank angiver at indholdet kan indeholde data. Her beskrives indholdet af feltet. F.eks. formatet på en dato (se felt 3) eller valide data i et typefelt (se felt 5). 8

9 Betaling start Betaling start (IB ) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Dan-dato 9(8) Ja Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) 3 30 Blanke X(90) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende betalinger. Datoen skal stemme overens med datoen i Betaling slut - recorden. 9

10 Indenlandsk overførsel IB Opbygning En indenlandsk overførsel består af op til 3 records kendetegnet ved et indexnummer 1-3. Index 1 skal altid være til stede. Ved overførselstype = 1 send check (felt 8 i index 1), kan index 3 ikke være til stede. Overførselsoplysninger (Index 1) En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i Danmark. En indenlandsk check kan alene udstedes i DKK. Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Transbeløb 9(13)+ Ja Beløbet angives i øre eller cent 5 54 Mønt X(3) Ja Møntsort 6 60 Fra-type 9(1) Ja Angiver indhold af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 7 64 Fra-konto 9(15) Ja Kontonummer (afsender) 8 82 Overførselstype 9(1) Ja Angiver hvordan overførslen skal foretages: 1 = Send check 2 = Overfør til bankkonto 9 86 Til-regnr 9(4) Se nedenfor Registreringsnummer (modtager) Til-konto-nr 9(10) Se neden- Kontonummer (modtager) for Clearingstype 9(1) Se nedenfor Overførselsmuligheder: 1 = Standardoverførsel 2 = Sammedags-overførsel 3 = Straksoverførsel (anvendes ikke) Posteringstekst X(35) Se nedenfor Posteringstekst, der udskrives på modtagerens kontoudskrift Navn X(32) Ja Navn på beløbsmodtager Adresse-1 X(32) Ja Adresse på beløbsmodtager Adresse-2 X(32) Adresse på beløbsmodtager Postnr 9(4) Ja Beløbsmodtagers postnummer Bynavn X(32) Beløbsmodtagers bynavn Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation af betalingen 10

11 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes Adviseringstekst-1 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst-2 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst-3 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst-4 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Adviseringstekst-5 X(35) Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Kreditors identifikation af debitor X(35) Se nedenfor Reference til primært dokument X(35) Se nedenfor Debitors identifikation af betalingen X(35) Se nedenfor End-to-end reference X(35) Se nedenfor Kreditorreference X(35) Se nedenfor Nemkonto kode X(3) Se nedenfor Nemkonto ID X(35) Se nedenfor Muligheder: - NKC - NKV - NKP - NKR - NKS Betalingsmodtagerens CPRnr., CVRnr., CVRnr. + P nr., CVRnr. + SE nr. eller SE nr Reserveret XML X(35) Nej Anvendes ikke, Fyld = Reserveret XML X(35) Nej Anvendes ikke, Fyld = Reserveret XML X(35) Nej Anvendes ikke, Fyld = Reserveret XML X(6) Nej Anvendes ikke, Fyld = Blanke X(14) Nej Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. 11

12 I Jyske Netbank Erhverv må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Felt 5 Felt 7 Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre eller cent. Alle beløb uanset fortegn opfattes som positive. Møntsorten kan være enten DKK eller anden møntsort, hvis modtagerkonto er inden for XXXX. Hvis overførselstype (felt 8) er 1 = Send check, skal møntsorten være DKK. Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 Fra-type. Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer Jyske Netbank Erhverv, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto I filen formateres bankkontoen til Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Jyske Netbank Erhverv, om finanskontoen findes i systemet, konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: Felt 8 Overførselstype= 1 Send check Index 1 skal være til stede. Index 2 kan være til stede. Følgende felter kræves udfyldt: 12

13 1. Felt 14 (Adresse på beløbsmodtager) Felt 15 (Adresse på beløbsmodtager) kan udfyldes. 2. Felt 16 (Postnr) 3. Felt 17 (Bynavn) 4. Mindst et af felterne (Adviseringstekst) på index 1 eller felt 8-12 (Adviseringstekst) på index 2. Overførselstype= 2 Overfør til bankkonto Index 1 skal være til stede. Index 2-3 kan være til stede. Mindst et af følgende felter kræves udfyldt: 1. Felt 12 Posteringstekst på index 1 2. Minimum et af felterne (Adviseringstekst) på index 1 eller felt 8-24 (Adviseringstekst) på index 2 eller felt 3-21 (Adviseringstekst) på index Minimum et af felterne (referencefelter) på index 1 Felt 9-10 Felterne skal udfyldes, når overførselstypen er 2 Overfør til bankkonto. Numrene højre stilles med foranstillede nuller. Felterne skal ikke være udfyldt ved en Nemkonto-overførsel. Hvis overførslen skal oprettes som en Nemkonto-overførsel skal følgende felter i stedet være udfyldt: Felt 29 Felt 30 Hvis felt 9 og 10 er udfyldt ved en Nemkonto-overførsel vil de blive erstattet af betalingsmodtagerens Nemkonto. Felt 11 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: Indlæses filer med clearingtype 3 (Straksoverførsel) ændres clearingtype til 1 (Standardoverførsel). Hvis filen indlæses efter kl (Sammedags-overførsel). Hvis filen indlæses inden kl Clearingtype 1 (Standardoverførsel) og clearingtype 2 (Sammedagsoverførsel) kan kun vælges ved overførselstype 2 (Overførsel til bankkonto). Felt 12 Feltet må kun og skal udfyldes, når felt 8 (overførselstype) er sat til 2 Overfør til bankkonto Felt Felter skal/må kun udfyldes når felt 8 (overførselstype) er sat til 1 Send check. Se tillige beskrivelsen til felt 8. 13

14 En indenlandsk check kan udelukkende sendes til en modtager i Danmark. Ved modtagelse i pengeinstituttet oversættes feltet postnr til et bynavn. Derfor bestemmer feltet postnr hvilken by checken sendes til. Felt 18 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Jyske Netbank Erhverv og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Felt Se beskrivelse til felt 8. Felt Såfremt felterne udfyldes fremsendes felt 24 og 25 til modtager. Felt 26 fremsendes til modtagers edb-central til hjælp ved evt. fejlfinding. Såfremt overførslen er til en anden bank bemærkes, at kun de første 20 karakterer af feltet kan ses af beløbsmodtager/modtagende bank. Se tillige beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype). Felt 27 Felt 28 Felt 29 End-to-end reference er et fritekstfelt, som kan udfyldes af debitor med en reference, som gør betalingen nemmere at identificere for kreditor. Overførsel med Kreditorreference kan enten oprettes som en Standardoverførsel (clearingtype 1) eller en Sammedags-overførsel (clearingtype 2). Følgende felter må ikke være udfyldt ved en overførsel med Kreditorreference: 1. Posteringstekst (felt 12) 2. Kreditors identifikation af debitor (felt 24) 3. Reference til primært dokument (felt 25) 4. Adviseringstekst til modtager (felt 19 23, felt 8-24 index 2 og felt 3-21 index 3). Kreditorreference er op til 25 karakterer lang og er alfanumerisk. Kreditorreference begynder altid med RF. Den resterende del kan både bestå af alfanumeriske tegn og mellemrum. Skal overførslen oprettes som en Nemkonto-overførsel, skal feltet udfyldes med en af følgende koder: NKC anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CPRnr. NKV anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr. NKP anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr. + P nr. 14

15 NKR anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr. + SE nr. NKS anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens SE nr. Vær opmærksom på, at få at oprette Nemkonto-overførsler skal der indgås en aftale med dit pengeinstitut. Følgende felter skal ikke være udfyldt ved en Nemkonto-overførsel: Felt 9 Felt 10 Hvis ovenstående felter er udfyldt, vil de blive erstattet af betalingsmodtagerens Nemkonto. Felt 30 Skal overførslen oprettes som en Nemkonto-overførsel, skal feltet udfyldes med en af følgende koder: NKC anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CPRnr. NKV anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr. NKP anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr. + P nr. NKR anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens CVRnr. + SE nr. NKS anvendes ved angivelse af betalingsmodtagerens SE nr. Vær opmærksom på, at få at oprette Nemkonto-overførsler skal der indgås en aftale med dit pengeinstitut. Følgende felter skal ikke være udfyldt ved en Nemkonto-overførsel: Felt 9 Felt 10 Hvis ovenstående felter er udfyldt, vil de blive erstattet af betalingsmodtagerens Nemkonto. Feltet skal udfyldes med betalingsmodtagerens CPRnr., CVRnr., CVRnr + P nr., CVRnr. + SE nr., eller SE nr. Formateringen af betalingsmodtagerens CVRnr. + P nr. skal være på følgende måde: / Formateringen af betalingsmodtagerens CVRnr. + SE nr. skal være på følgende måde: /

16 Afsenderoplysninger og referencefelter (Index 2) Dette index kan være til stede ved overførselstype 1 Send check. Ved overførselstype 2 Overfør til bankkonto kan der sendes op til 41 adviseringslinjer. De første 5 adviseringslinjer indlæses fra index 1, de næste 17 er på index 2 og de sidste 19 på index 3. Index 2 og 3 vil kun være til stede, hvis der er behov for det. Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = Afsender 1 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linje Afsender 2 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linje Afsender 3 X(35) Nej Afsenderoplysning linje Afsender 4 X(35) Nej Afsenderoplysning linje Afsender 5 X(35) Nej Afsenderoplysning linje Fra 216 Adviseringstekst 6-22 X(35) Se nedenfor Blanke X(32) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 3-7 Felt 8-24 Såfremt afsender oplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linjer altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra Frakonto blive sendt med til modtager. Index 2 angiver de adviseringslinjer, der er indeholdt i recorden. Det er felterne 8-24, adviseringslinje 6 til og med 22. Se beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype). Adviseringslinjer (Index 3) Ved overførselstype 2 Overfør til bankkonto kan der sendes op til 41 adviseringslinjer. De første 5 adviseringslinjer indlæses fra index 1, de næste 17 er på index 2 og de sidste 19 på index 3. Index 3 vil kun være til stede, hvis der er behov for det. Ved overførselstype 1 Send check kan der sendes op til 10 adviseringslinjer. For check er der derfor ikke brug for index 3. Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. =

17 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 3- fra Adviseringstekst X(35) Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Blanke X(146) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 3-21 Index 3 angiver de adviseringslinjer, der er indeholdt i recorden. Det er felterne 3-21, adviseringslinje 23 til og med 41. Se beskrivelse til felt 8 på index 1 (Overførselstype). 17

18 Udenlandsk overførsel/check IB En udenlandsk overførsel består af 2 records index 1 og index 2. Index 1 indeholder oplysninger om overførslen. Index 2 indeholder oplysninger om afregning af overførslen. Overførselsoplysninger mv. (Index 1). Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index= Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Trans-beløb 9(13)+ Ja Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimalkomma 5 54 Fra-type 9(1) Ja Angiver indholdet af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 6 58 Fra-konto 9(15) Ja Kontonummer (afsender) 7 76 Valutakode X(3) Ja Møntkode, der skal afregnes 8 82 Overførselsmønt X(3) Nej Udfyldes, hvis betalingen sker i anden valuta end angivet i felt Overførselstype 9(2) Se nedenfor Overførselstype Betal-tekst-1 X(35) Se nedenfor af betaling (1. linje) Betal-tekst-2 X(35) Se nedenfor af betaling (2. linje) Betal-tekst-3 X(35) Se nedenfor af betaling (3. linje) Betal-tekst-4 X(35) Se nedenfor af betaling (4. linje) Modtager X(35) Ja Modtagers navn Adresse-1 X(35) Se nedenfor Modtagers adresse (1. linje) Adresse-2 X(35) Nej Modtagers adresse (2. linje) Land X(35) Nej Avendes ikke mere, Fyld = Anmeld formålskode X(4) Nej Avendes ikke mere, Fyld = Indf-år 9(6) Nej Avendes ikke mere, Fyld = Hjemland X(2) Nej Avendes ikke mere, Fyld = Andre-trans-1 X(75) Nej Avendes ikke mere, Fyld = 18

19 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes Andre-trans-2 X(75) Nej Avendes ikke mere, Fyld = Andre-trans-3 X(75) Nej Avendes ikke mere, Fyld = Blanke X(24) Fyld = Reserveret X(215) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Beløbet skal være positivt og større end 1. Beløbet angives uden komma. F.eks. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive. For EU-Betalinger (felt 9 = 97) må beløbet ikke overstige EUR. Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 Fra-type. Bankkonto: Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto I filen formateres bankkontoen til Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Jyske Netbank Erhverv, at finanskontoen 19

20 findes i systemet og Jyske Netbank Erhverv konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: Felt 7-8 Felt 8 skal kun angives, hvis afregningsmønten (felt 7) er forskellig fra overførselsmønten. Eksempel: Der skal afregnes et beløb svarende til 1000,00 EUR, men beløbet (modværdien) skal overføres i USD. Indsæt EUR i felt 7 (Valutakode) og USD i felt 8 (Overførselsmønt). Hvis afregningsmønten og overførselsmønten er den samme, skal felt 8 ikke udfyldes. For EU-Betalinger (felt 9 = 97) må feltet kun udfyldes med EUR. Hvis felt 7 ikke er udfyldt med EUR skal felt 8 være udfyldt med EUR. Hvis felt 8 ikke er udfyldt skal felt 7 være udfyldt med EUR. Felt 9 Angiver overførselstypen. Mulighederne fremgår af Jyske Netbank Erhverv. Som minimum kan avendes følgende mulighed: Kode Betydning 21 Udenlandsk check 53 Standard overførsel 57 Ekspres overførsel 58 Egen kto i JB enheder 61 Koncernoverførsel 97 SEPA betaling 99 Nationalbank overførsel Oplysning om andre typer kan fås ved henvendelse til banken. Ved overførselstype 21 udenlandsk check skal felt 4 på index 2 være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes. Ved øvrige overførselstyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes. Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2. Ved overførselstype 53 Standard overførsel vil betalingen blive ændre til SEPA betaling, hvis betingelserne for SEPA betaling er opfyldt. Felt Et af felterne skal være udfyldt, bortset fra for EU-Betalinger. 20

21 Felt Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og klik her for at se swift-tegnsættet. Afregningsoplysninger (Index 2) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index = Omk-DK 9(1) Ja Indenlandske (danske) omkostninger betales af: 0 = Ordregiver 1 = Modtager 4 30 Tilsendes 9(1) Se nedenfor Behandling af check: 0 = Afhentes 1 = Sendes til ordregiver 2 = Sendes til modtager 5 34 Swift-adr X(11) Se nedenfor Swift-adresse på modtager 6 48 Banknavn X(35) Se nedenfor Navnet på bankforbindelsen 7 86 Bank-adresse1 X(35) Se nedenfor Adresse på bankforbindelsen Bank-adresse2 X(35) Nej Adresse på bankforbindelsen Bank-land X(35) Nej Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i Bankkode X(33) Nej Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swiftadresse Udenlandsk-konto X(34) Se nedenfor Modtagers kontonummer IBAN X(35) Se nedenfor Modtagers IBAN-nummer Omk-udland 9(1) Ja Udenlandske omkostninger betales af: 0 = Ordregiver 1 = Modtager Gebyrkonto 9(15) Nej Anvendes ikke mere. Fyld: Bemærk-1 X(35) Nej Bemærkning til banken Bemærk-2 X(35) Nej Bemærkning til banken Bemærk-3 X(35) Nej Bemærkning til banken Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation af betalingen Fra-konto1 9(15) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = 21

22 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes Beløb-1 9(13) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Kurstype-1 9(1) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Terminsnr-1 9(7) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Fra-konto2 9(15) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Beløb-2 9(13) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Kurstype-2 9(1) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Terminsnr-2 9(7) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Fra-konto3 9(15) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Beløb-3 9(13) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Kurstype-3 9(1) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Terminsnr-3 9(7) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Fra-konto4 9(15) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Beløb-4 9(13) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Kurstype-4 9(1) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Terminsnr-4 9(7) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Fra-konto5 9(15) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Beløb-5 9(13) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Kurstype-5 9(1) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Terminsnr-5 9(7) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Blanke X(169) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 3 For EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 0. Felt 4 Felt 5 Felt 5-9 Felt 5-11 Felt 6-10 Feltet skal udfyldes, hvis felt 9 (Overførselstype) på index 1 er udfyldt med 21 Udenlandsk check. Felterne 5-13 udfyldes ikke. For EU-Betalinger, skal felt 5 (Swiftadresse) være udfyldt. Hvis feltet er udfyldt skal Swiftadressen være korrekt. Udfyld felt 5 (Swiftadresse) eller felterne 6-9 (Bankforbindelse). Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes: Felt 6 (Banknavn) Felt 7 (Bank-adresse1) eller felt 8 (Bank-adresse2) Felt 9 (Bank-land) Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og klik her for at se swift-tegnsættet. Ved EU-Betalinger bruges felt 6-10 ikke. 22

23 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes Felt 10 Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer) Eksempel: Bankkode til England: SC Bankkode til Tyskland: BL Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde: Felt 5 og felt 12 er udfyldt Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer Felt 11 Felt Felt 12 Ved EU-Betalinger må feltet ikke være udfyldt. Kun det ene af felterne må være udfyldt. Feltet må indeholde et validt IBAN nr. Eksempel på IBAN nr: DE De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer. Ved EU-Betalinger skal feltet være udfyldt. Felt 13 Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1. For EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 1. Felt Felt 18 Felterne er valgfrie og kan udfyldes for alle overførselstyper, på nær EU- Betalinger (Overførselstype = 97). Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Jyske Netbank Erhverv og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Felt Anvendes ikke mere, Fyld = 23

24 Swift-tegnsæt Ved indlæsning kontrolleres visse felter mod swift-tegnsættet. Første tegn i en tekststreng skal kontrolleres specielt. Følgende karakterer er gyldige: A-Z Følgende karakterer indgår i swift-tegnsættet - dvs. følgende karakterer er gyldige: A-Z a-z a-z SPACE / / -?? : ( ( ) )..,,

25 Overførsel fra konti i udlandet IB En Overførsel fra konti i udlandet består af 2 records, index 1 og index 2. Overførselsoplysninger mv. (Index 1). Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index= Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Trans-beløb 9(13)+ Ja Beløbet er i udenlandsk valuta og uden decimalkomma 5 54 Fra-type 9(1) Ja Angiver indholdet af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto(skyggekonto) 3 = ICM-konto 6 58 Fra-konto 9(15) Nej Kontonummer (afsender) 7 76 Valutakode X(3) Ja Møntkode, der skal afregnes 8 82 Overførselsmønt X(3) Nej Anvendes ikke 9 88 Overførselstype 9(2) Se Overførselstype nedenfor Betal-tekst-1 X(35) Se af betaling (1. linje) nedenfor Betal-tekst-2 X(35) Se af betaling (2. linje) nedenfor Betal-tekst-3 X(35) Se af betaling (3. linje) nedenfor Betal-tekst-4 X(35) Se af betaling (4. linje) nedenfor Modtager X(35) Ja Modtagers navn Adresse-1 X(35) Se Modtagers adresse (1. linje) nedenfor Adresse-2 X(35) Se Modtagers adresse (2. linje) nedenfor Land X(35) Nej Anvendes ikke mere, Fyld = Fra-ICM-konto X(34) Se Kontonummer, afsender nedenfor Afs-Swift-Adr. X(11) Se nedenfor Afsenderbankens BIC-Adresse (SWIFT) Blanke X(45) Nej Fyld = Blanke X(75) Nej Fyld = 25

26 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes Blanke X(75) Nej Fyld = Blanke X(24) Nej Fyld = Blanke X(215) Nej Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Datoer, der ligger mindre end 30 dage tilbage, ændres af systemet til dags dato. I Jyske Netbank Erhverv må ekspeditionsdatoen være dags dato og op til 90 dage frem i tiden. Felt 4 Felt 5 Beløbet skal være positivt og større end 1. Beløbet angives uden komma. F.eks. angives 100,50 EUR (100 euro og 50 cent) som Såfremt feltet er udfyldt med værdien 1 (Finanskonto) eller 2 (Bankkonto/skyggekonto), skal felt 6 Fra-konto være udfyldt og felt 18 Fra-ICM-Konto og felt 19 Afs. Bic.Adr. skal være blanke. Er værdien 3 (ICM-konto), skal felt 6 Fra-konto være blankt og felt 18 Fra-ICM-Konto og felt 19 Afs. Bic.Adr. skal være udfyldte. Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto, en finanskonto eller en ICM-konto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 Fra-type. Bankkonto: Det kontrolleres, at bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Bankkontoen du skal anvende, er en intern konto (skyggekontonummer), som du skal have oplyst af banken. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = (10) = Skyggekontonummer 26

27 Eksempel: Et beløb ønskes overført fra bankkonto (skyggekontonummer) I filen formateres bankkontoen til Skyggekontonummer på den udenlandske konto oplyses ved henvendelse til Jyske Banks Hotline. Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Jyske Netbank Erhverv, at finanskontoen findes i systemet, og Jyske Netbank Erhverv konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført fra finanskonto 123. I filen formateres finans-konto til: Bemærk: Felt 6 må ikke udfyldes, såfremt felt 18 Fra-ICM-konto og felt 19 Afs.BIC-Adr. er udfyldt. Felt 9 Følgende overførselstyper kan anvendes for Overførsel fra konti i udlandet : Kode Betydning 83 ICM almindelig overførsel 84 ICM ekspres overførsel 85 ICM hjemtagelse 86 ICM koncern overførsel 88 ICM udenlandsk girokort Felt Felt 18 Felt 19 Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Klik her for at se swift-tegnsættet. Udfyldes med ICM-fra-konto, når felt 5 -Fra-type er udfyldt med 3 = ICMkonto. Kontonummeret skal venstrestilles. Det kan være formateret som udenlandsk kontonummer (BBAN) eller som IBAN-nummer. Udfyldes med BIC-adressen, når felt 5 Fra-type er udfyldt me 3=ICM- Konto. Yderligere oplysninger (Index 2) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index = Omk-DK 9(1) Ja Indenlandske (danske) omkostninger betales af: 0 = Ordregiver 1 = Modtager 27

28 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 4 30 Tilsendes 9(1) Fyld = 5 34 Swift-adr X(11) Nej Swift-adresse på modtager 6 48 Banknavn X(35) Nej Navnet på bankforbindelsen 7 86 Bank-adresse1 X(35) Nej Adresse på bankforbindelsen Bank-adresse2 X(35) Nej Adresse på bankforbindelsen Bank-land X(35) Nej Angivelse af det land bankforbindelsen har adresse i Bankkode X(33) Nej Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swiftadresse Udenlandsk-konto X(34) Se nedenfor Modtagers kontonummer IBAN X(35) Se nedenfor Modtagers IBAN-nummer Omk-udland 9(1) Ja Omkostninger i modtagers bank: 0 = Ordregiver 1 = Modtager Gebyrkonto 9(15) Nej Fyld = Bemærk-1 X(35) Nej Fyld = Bemærk-2 X(35) Nej Fyld = Bemærk-3 X(35) Nej Fyld = Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation af betalingen Blanke 9(15) Nej Fyld = Blanke 9(13) Nej Fyld = Blanke 9(1) Nej Fyld = Blanke 9(7) Nej Fyld = Blanke 9(15) Nej Fyld = Blanke 9(13) Nej Fyld = Blanke 9(1) Nej Fyld = Blanke 9(7) Nej Fyld = Blanke 9(15) Nej Fyld = Blanke 9(13) Nej Fyld = Blanke 9(1) Nej Fyld = Blanke 9(7) Nej Fyld = Blanke 9(15) Nej Fyld = Blanke 9(13) Nej Fyld = Blanke 9(1) Nej Fyld = Blanke 9(7) Nej Fyld = Blanke 9(15) Nej Fyld = Blanke 9(13) Nej Fyld = Blanke 9(1) Nej Fyld = Blanke 9(7) Nej Fyld = 28

29 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes Blanke X(169) Nej Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 5 Felt 5-6 Felt 5-11 Felt 10 Felt Felt 12 Hvis feltet er udfyldt skal Swiftadressen være korrekt. Kun det ene af felterne må være udfyldt. Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Tryk CTRL og klik her for at se swift-tegnsættet. Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer). Der må ikke være mellemrum. Eksempel: Bankkode til England: SC Bankkode til Tyskland: BL Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde: Felt 5 og felt 12 er udfyldt Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer Kun det ene af felterne må være udfyldt. Feltet må indeholde et validt IBAN nr. Eksempel på IBAN nr: DE De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolcif-fer og resten er det oprindelige kontonummer. Felt 13 Hvis felt 3 er udfyldt med 1 skal felt 13 være udfyldt med 1. For Overførsel fra konti i udlandet gælder at der er tale om omkostningerne i mod-tagers bank. Felt 18 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Online Banking og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Felt Anvendes ikke. 29

30 Lønoverførsel IB Arbejdsgiver oplysninger (index 0001) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index = 0001 (header) 3 26 Disp-dato 9(8) Ja Dispositionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Beløb-afstemning 9(13)+ Se nedenfor Afstemningsbeløb angives i øre 5 54 Fra-type 9(1) Ja Angiver indholdet af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 6 58 Fra-konto 9(15) Ja Kontonummer (afsender) 7 76 Antal-modtagere 9(6) Se nedenfor Antal lønmodtagere i lønoverførslen 8 85 Medarbejder-nr 9(10) Nej Fyld = 9 98 Medarbejder-regnr 9(4) Nej Fyld = Medarbejderkonto 9(10) Nej Fyld = Medarbejder-beløb 9(13)+ Nej Fyld = Gruppe X(2) Nej Fyld = Navn X(26) Nej Fyld = Beskriv X(7) Nej Fyld = Overførselstype 9(1) Ja 0 = Lønoverførsel Posteringstekst X(35) Nej Fyld = Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation af betalingen Blanke X(159) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Reserveret X(215) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 2 Felt 3 Index 0001 fortæller at det er en headerrecord. Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Dispositionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato + 1 bankdag. 30

31 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato + 1 bankdag. Dispositionsdatoen må være dags dato + 1 bankdag og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Felt 6 Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. at beløbet er angivet i øre. Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 Fra-type. Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer Jyske Netbank Erhverv, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Kontoen skal være i DKK. Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto I filen formateres bankkontoen til Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Jyske Netbank Erhverv, om finanskontoen findes i systemet og Jyske Netbank Erhverv konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: Felt 7 Felt 17 Angiver antallet af lønmodtagere i lønoverførsel. Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Jyske Netbank Erhverv og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. 31

32 Medarbejder oplysninger (index 0002) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index = 0002 (overførsel) 3 26 Disp-dato 9(8) Nej Anvendes ikke i index Beløb-afstemning 9(13)+ Nej Anvendes ikke i index Fra-type 9(1) Nej Anvendes ikke i index Fra-konto 9(15) Nej Anvendes ikke i index Antal-modtagere 9(6) Nej Anvendes ikke i index Medarbejder-nr 9(10) Ja Nummer på medarbejderen Medarbejder-regnr 9(4) Ja Medarbejderens registreringsnummer Medarbejderkonto 9(10) Ja Medarbejderens kontonummer Medarbejder-beløb 9(13)+ Se nedenfor Medarbejderens lønbeløb Gruppe X(2) Ja Fyld = Navn X(26) Ja Fyld = Beskriv X(7) Ja Fyld = Overførselstype 9(1) Nej Fyld = Posteringstekst X(35) Se nedenfor Fyld = Eget-bilagsnr X(35) Nej Fyld = Blanke X(159) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Reserveret X(215) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 2 Felt 11 Index 0002 fortæller at det er en overførselsrecord. Beløbet skal være positivt og være større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. at beløbet er angivet i øre. 32

33 Indbetalingskort IB Et indbetalingskort består af op til 3 records kendetegnet ved et indexnummer 1-3. Index 1 skal altid være til stede. Er der behov for mere end 6 adviseringslinjer skal index 2 og eventuelt index 3 tillige være til stede. Betalingsrecord (Index 1) Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index nr. = Eksp-dato 9(8) Ja Ekspeditionsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 37 Trans-beløb 9(13)+ Ja Beløb angives i øre 5 54 Fra-type 9(1) Ja Angiver indhold af Fra-konto 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 6 58 Fra-konto 9(15) Ja Afsender kontonummer 7 76 Kortartskode X(2) Se nedenfor Kode for indbetalingskort typen 8 81 Betalingsid X(19) Se nedenfor Afsenders betalingsident Modtagers giro regnr 9(4) Se nedenfor Registreringsnummeret på modtagerens girokonto Modtagers girondenfor 9(10) Se ne- Modtagers girokontonummer Modtagers kreditorndenfor 9(8) Se ne- Modtagers kreditornummer Modtagernavn X(32) Ja Modtagers navn Kreditorregister X(32) Se nedenfor Modtagers navn fra kreditorregister navn Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation af betalingen Afsender-navn X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linje Afsender-adr1 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linje Afsender-adr2 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linje Afsender-adr3 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linje Afsender-adr4 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysning linje 5 33

34 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes Advisering 1 X(35) Se nedenfor Adviseringslinje Advisering 2 X(35) Se nedenfor Adviseringslinje Advisering 3 X(35) Se nedenfor Adviseringslinje Advisering 4 X(35) Se nedenfor Adviseringslinje Advisering 5 X(35) Se nedenfor Adviseringslinje Advisering 6 X(35) Se nedenfor Adviseringslinje Blanke X(16) Fyld = Reserveret X(215) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 3 Følgende kontrolleres ved indlæsning/modtagelse: 1. Ekspeditionsdatoer, der ikke er bankdage, ændres af systemet til næste bankdag. 2. Ugyldige datoer ændres af systemet til dags dato. 3. Datoer, der ligger før dags dato, ændres af systemet til dags dato. Ekspeditionsdatoen må være dags dato og op til 1½ år frem i tiden. Felt 4 Beløb skal være positivt, og større end 0. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre. Uanset fortegn opfattes alle beløb som positive. Felt 6 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 Fra-type. Bankkonto: Ved modtagelse kontrollerer Jyske Netbank Erhverv, om bankkontoen findes i systemet. Findes bankkontoen ikke, fejlmeldes betalingen. Kontoen skal være i DKK. Bankkontoen fylder 15 karakterer og sam- Bankkontoens format: mensættes som følger: 9(1) = 0 34

35 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto I filen formateres bankkontoen til Finanskonto: Ved modtagelse kontrollerer Jyske Netbank Erhverv, om finanskontoen findes i systemet og Jyske Netbank Erhverv konverterer automatisk kontoen til den tilsvarende bankkonto. Findes finanskontoen ikke, afvises filen. Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. Eksempel: Et beløb ønskes overført til finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: Felt 7 Kortarten afgør opbygningen/indholdet af betalingsidenten samt hvorvidt adviseringstekst må indlæses. F.eks. tillader visse kortarter ikke udfyldelse af betalingsident - til gengæld kan adviseringsteksten så udfyldes. Ved kortart 01, 73 og 75 kan der sendes en advisering til modtager. Ved kortart 01 og 73 medsendes automatisk navn og adresseoplysninger fra afsenderkonto til modtageren som afsenderoplysninger. Modtages en kortart, der ikke er kendt af bankens system, vil transaktionen blive afvist med fejl. At kortarten ikke er kendt i systemet kan skyldes følgende: Kortarten er fysisk. Indbetalingskortet skal betales i pengeinstituttet eller på posthuset. Fejlindtastning. Felt 8 Betalingsidenten udfyldes afhængigt af kortarten f.eks.: Kortart 01 Kortart 04 Kortart 15 Kortart 71 Kortart 73 Betalingsidenten må ikke udfyldes Betalingsidenten må være cifre (modulus 10 kontrol). Betalingsidenten må være cifre (modulus 10 kontrol) Betalingsidenten må være max. 15 cifre (modulus 10 kontrol) Betalingsidenten må ikke udfyldes 35

36 Kortart 75 Betalingsidenten må være max. 16 cifre (modulus 10 kontrol) Ved blank kortart (angives med 2 spaces) skal 1. ciffer i betalingsidenten være 2, 4 eller 8, + 17 cifre + moduluskontrolciffer, i alt bliver betalingsidenten på 19 cifre. Positioner ud over max cifre udfyldes med blanke. Eks. 4 blanke ved kortart 71 og 3 ved kortart 75. Felt 9 Felt Felt 13 Felt 14 Feltet er reserveret til giroregistreringsnummeret. Feltet anvendes ikke p.t. Kun et af felterne må udfyldes. Der foretages modulus kontrol på indholdet. Feltet anvendes i Jyske Netbank Erhverv ved udlæsning af betalinger. Feltet indeholder navnet fra PBS registeret. Ved indlæsning skal feltet ikke udfyldes. Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Jyske Netbank Erhverv og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Felt Afsenderoplysninger kan angives for kortart 01 og 73 (felt 7). Hvis der ikke angives afsender oplysninger, vil navn og adresse fra Frakonto blive sendt med til modtager. Felt Adviseringsoplysninger kan angives for kortart 01, 73 og 75 (felt 7). Adviseringsrecord (Index 2 eller 3) Ved kortart 01 kan der sendes op til 26 adviseringslinjer, ved kortart 73 og 75 kan der sendes op til 41 adviseringslinjer. Index 1 indeholder adviseringslinje 1-6. Skal der medsendes yderligere, anvendes index 2 og evt. index 3. Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Index 9(4) Ja Index = 0002 eller

37 Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 3- fra Adviseringstekst X(35) Se nedenfor Adviseringstekst til modtager Blanke X(32) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 2 Index fortæller hvilke adviseringslinjer, der er i recorden. Index 2 = adviseringslinje 7-28 Index 3 = adviseringslinje Ved indbetalingskort med 26 adviseringslinjer opbygges adviseringen således: adviseringslinje 1-6 på index 1 adviseringslinje 7-26 på index 2, adviseringslinje udfyldes med blanke index 3 anvendes ikke Ved indbetalingskort med 41 adviseringslinjer opbygget adviseringen således: adviseringslinje 1-6 på index 1 adviseringslinje 7-28 på index 2 adviseringslinje på index 3 37

38 Betaling slut IB Felt Pos. Datanavn Format Udfyldes 1 2 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = IB Dan-dato 9(8) Ja Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) 3 30 Antal trans 9(6) Ja Antal betalinger 4 39 Beløb-total 9(13)+ Ja Nonsenstotal 5 56 Blanke X(64) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Blanke X(255) Fyld = Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 2 Dato for dannelse af filen med foranstående betalinger. Datoen skal stemme overens med datoen i Betaling start - recorden, ellers afvises leverancen/indlæsningen. Felt 3 Optælling af betalinger af typen IB=03XXXXXXXXX med Index = 1, som ligger imellem foregående Betaling start og denne record. Stemmer denne optælling ikke afvises leverancen/indlæsningen. Felt 4 Optælling af feltet Trans-beløb i betalinger af typen IB=03XXXXXXXXX, som ligger imellem foregående Betaling start og denne record. Der skal kun ske optælling af records med index = 1. Der sendes ingen komma, dvs. beløbet er angivet i øre. Optællingen er uafhængig af valutakoden. Dvs. beløbene adderes direkte uden kursomregning og uden fortegn. Totalen angives som et positivt tal. 38

39 Kontoposteringer, Udgave 1, Enkeltposteringer, Fast format Kontoposteringer Opbygning Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords med eller uden meddelelsesrecord, samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i Jyske Netbank Erhverv, bliver ikke vist i posteringsudtrækket. Startrecord (ED ) Felt Datanavn Format Udfyldes 1 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = ED Dan-dato 9(8) Ja Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) 3 Blanke X(52) Fyld = 4 Blanke X(255) Fyld = 5 Blanke X(255) Fyld = 6 Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 2 Dato for dannelse af filen med efterfølgende posteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i Kontoposteringer, slutrecord. Posteringsrecord (ED ) Felt Datanavn Format Udfyldes 1 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = ED Index X(1) Ja Index nr. = 1 3 Postnr 9(4) Ja Fortløbende per bogføringsdato 4 Bogf-dato 9(8) Ja Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) 5 Post-beløb 9(13)+ Ja Beløbet angives med 2 decimaler 6 Konto-type 9(1) Ja Angiver indholdet i Kontonummer - felt 7: 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 7 Kontonummer 9(15) Ja Kontonummer 8 Valør-dato 9(8) Se nedenfor Valør-dato (ÅÅÅÅMMDD) 9 Saldo 9(13)+ Ja Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler efterfulgt af fortegn. 10 Posteringstekst X(70) Ja Posteringstekst 39

40 Felt Datanavn Format Udfyldes 11 Meddelelse tilknyttet X(1) Ja 0 = Ingen meddelelse 1 = Meddelelse tilknyttet 12 Afsender 1 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 13 Afsender 2 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 14 Afsender 3 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 15 Afsender 4 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 16 Afsender 5 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 17 Kreditors id X(35) Se nedenfor Kreditors identifikation af debitor 18 Reference X(35) Se nedenfor Reference til primært dokument 19 Debitors id X(35) Se nedenfor Debitors identifikation af betalingen 20 Bilagsnr. X(10) Nej Bilagsnummer. Udlæses fra Jyske Netbank Erhverv, hvis det er indtastet på posteringen. Ellers blank. 21 Posteringsid 9(18) Ja Bankens identifikation af posteringen 22 Meddelelseslinje X(35) Se nedenfor Meddelelsestekst 23 Blanke X(37) Fyld = 24 Slut X(2) Ja CR + LF Feltnr. Felt 7 Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 6 Konto-type. Bankkonto: Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Et beløb ønskes overført til bankkonto I filen formateres bankkontoen til Finanskonto: 40

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv Recordbeskrivelser kort Netbank Erhverv 30. juni 2016 30. juni 2016 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af records

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv Recordbeskrivelser kort Netbank Erhverv Juni 2015 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 Nordjyske Banks format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af records med fast

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3... 4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 14. april 2014 14. april 2014 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 4 Djurslands Banks format... 4 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management modulet, der følger

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for til og fra udlandet Gældende fra 26.05.2016 26.05.2016 03 Side 2/6 Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Bank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere