Sidst opdateret den 7. april Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed."

Transkript

1 Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere vilkår for Document Cloud ( Yderligere vilkår ) er defineret som angivet i Adobes generelle vilkår for brug ( Vilkår ) eller i disse Yderligere vilkår. 1. Definitioner. 1.1 FormsCentral-løsningen betyder en hjemmeside eller andet tilbud, du udvikler for en kunde, som (a) anvender FormsCentral, (b) tilfører væsentlig funktionalitet til FormsCentral, og (c) som ikke er i konkurrence med tjenesterne. 1.2 Oplysninger betyder identificerbare personlige oplysninger. 1.3 Deltager betyder en tredjepart, som interagerer med tjenesterne som følge af denne parts forhold eller forbindelse til dig. 2. Brug af tjenesterne. 2.1 Licens. Du kan tage adgang til og anvende tjenesterne under forudsætning af, at du overholder disse Yderligere vilkår. 2.2 Brug på vegne af andre. Du kan oprette og opretholde en FormsCentral-løsning, som du tilbyder Deltagere, forudsat at (a) du er eneansvarlig for at opretholde fortroligheden af eventuelle ikke-offentlige legitimationsoplysninger, der er tilknyttet din eller din kundes brug af tjenesterne eller en FormsCentral-løsning, (b) du er eneansvarlig for at indhente et passende antal licenser til tjenester til at støtter din FormsCentral-løsning, og (c) du straks underretter vores kundeserviceteam om enhver form for misbrug af din eller din kundes konti eller legitimationsoplysninger eller en eventuel sikkerhedsmæssig hændelse i forbindelse med tjenesterne. For tydelighedens skyld skal det bemærkes, at hvis en af dine FormsCentral-løsninger inkluderer din kundes ret til at give flere brugere adgang til FormsCentral-løsningen, skal du indhente tilstrækkelige licenser til at dække disse brugere. 3. Periode og ophør. 3.1 Disse Yderligere vilkår gælder indtil opsigelse fra din eller Adobes side som anført i Vilkårene. Ud over de begrundelser, der er beskrevet i Vilkårene, kan Adobe opsige disse Yderligere vilkår, hvis din tjenestekonto bruges af en uautoriseret tredjepart eller uautoriserede tredjeparter. 3.2 Ud over afsnittene anført i afsnit 10.4 (Overlevelse) i Vilkårene vil følgende afsnit i disse Yderligere vilkår stadig være gældende efter ethvert udløb eller ophør af disse Yderligere vilkår: 1, 3.2, 4 og Oplysninger om Deltagere. 4.1 Dine ansvar med hensyn til Oplysninger om Deltagere. Som det er tilfældet mellem Adobe og dig, er du eneansvarlig for enhver og alle Oplysninger om Deltagere, som bruges og fremsendes i forbindelse med tjenesterne, og Adobe påtager sig intet ansvar i forbindelse med dette. Du skal overholde alle love og regler vedrørende databeskyttelse og privatliv, der gælder for Oplysninger om Deltagerne. Du skal opnå og bevare samtykke fra Deltagerne om din adgang til, brug eller offentliggørelse af Oplysninger om Deltagere. Du skal opnå tilladelser fra Deltagerne, som måtte være nødvendige for at sætte Adobe i stand til at levere tjenesterne. Du skal forsvare, sikre og holde Adobe skadesløs fra ethvert erstatningskrav, enhver retssag eller ethvert sagsanlæg mod Adobe af en Deltager i forbindelse med alle handlinger eller undladelser med hensyn til sådanne Oplysninger om Deltagere.

2 4.2 Følsomme Oplysninger om Deltagere. Ud over dine ansvar anført i afsnit 4.1 (Dine ansvar med hensyn til Oplysninger om Deltagerne) vedkender du dig specifikt og erklærer dig enig i at: (a) du er eneansvarlig for overholdelse af Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA), inklusive indhentning af forældresamtykke forud for indsamling af oplysninger fra børn under tretten (13) år; (b) du er eneansvarlig for overholdelse af Health Insurance Portability and Accountability Act ( HIPAA ) og Health Information Technology for Economic and Clinical Health ( HITECH ) Act. Adobe handler ikke på dine vegne som en forretningspartner, som dette begreb er defineret i HIPAA, når tjenesterne leveres til dig; (c) du er eneansvarlig for overholdelse af alle gældende love vedrørende databeskyttelse og privatliv samt regler gældende andre følsomme oplysninger, inklusive men ikke begrænset til personnumre, kreditkort-, kørekort- og bankkontooplysninger opnået eller brugt i forbindelse med din og Deltagernes brug af tjenesten s til Deltagere. s i forbindelse med tjenesterne sendes sædvanligvis til Deltagerne af dig og ikke af Adobe. Som følge heraf vil visse Deltagere, selvom de har fravalgt at modtage kommunikationer fra Adobe, muligvis modtage visse tjenesterelaterede s sendt af dig. Adobe kan desuden, hvis det er relevant, sende s til Deltagere i dit navn som din agent, på din anmodning og på dine vegne. Du er eneansvarlig for disse s og deres indhold. 5. Tjenestespecifikke Vilkår. Vilkårene i dette afsnit 5 gælder kun for de specifikke tilbud, der er angivet i dette afsnit 5. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem vilkårene i dette afsnit 5 og alle øvrige vilkår og betingelser i disse Yderligere vilkår, er vilkårene i dette afsnit 5 gældende, men kun i det omfang, det er nødvendigt for at løse uoverensstemmelsen. 5.1 Document Cloud-webtjenester. Dette afsnit 5.1 (Document Cloud-webtjenester) gælder kun for dig, hvis du er en udvikler, som har adgang til foreløbige versioner af Document Cloud API'er, som gøres tilgængelige for dig fra tid til anden af Adobe i forbindelse med Document Cloud ( Webtjenester ) Licens til Webtjenester. Underlagt vilkårene og betingelserne i disse Yderligere vilkår giver Adobe dig en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at (a) se den dokumentation, som gøres tilgængelig for dig af Adobe på siden med Webtjenester ( Dokumentation til webtjenester ) og (b) at fremhæve og bruge Webtjenester i overensstemmelse med Dokumentationen for webtjenester og disse Yderligere vilkår. Adobe kan ophæve licens(er) givet i dette afsnit (Licens til webtjenester) på et hvilket som helst tidspunkt efter Adobes eget skøn Dine tilkendegivelser og garantier med hensyn til brug af Webtjenesterne og Dokumentation til webtjenester. Ud over dine andre tilkendegivelser og garantier anført i disse Yderligere vilkår tilkendegiver og garanterer du følgende: (a) På din webstedsapplikation, der henviser til Webtjenesterne ( Din applikation ), skal du fremhæve Drevet af Document Cloud ( Meddelelse ). Navnene Adobe og Document Cloud ( Varemærkerne ) er registrerede varemærker tilhørende Adobe, og du accepterer, at din anvendelse af Varemærket ikke giver dig nogle rettigheder til, eller tilkendegiver at du har nogen ret, titel eller interesse i eller til, Varemærket. Du skal vise Meddelelsen i overensstemmelse med Adobes retningslinjer for varemærker, som i øjeblikket kan findes på Hvis Adobe har grund til at tro, at du ikke har overholdt Adobes retningslinjer for varemærker, forbeholder Adobe sig retten til omgående at kræve, at du ændrer din anvendelse af Meddelelsen, for at overholde afsnit 5.1.2(a), eller at du ophører med en sådan anvendelse, (b) Du skal fremvise en fortrolighedspolitik i sidefoden af alle sider af dit Website på Din applikation, der giver oplysninger om, hvordan du indsamler, bruger, lagrer og deler data og Oplysninger indsamlet fra enhver, der bruger din applikation ( Besøgende ), inklusive meddelelse om, hvor relevant, at tredjeparter (inklusive annoncører) kan

3 behandle indhold og/eller annoncer og indsamle oplysninger direkte fra Besøgende og kan placere eller anerkende cookies på de Besøgenes browsere, (c) Du må ikke forsøge at skjule eller forfalske din identitet eller Din applikations identitet, når du anmoder om tilladelse fra Adobe til at bruge Webtjenesterne eller Dokumentationen til webtjenesterne, (d) Du skal kræve, at de Besøgende opretter en Adobe id-konto, før de bruger Din applikation, (e) Du må ikke gemme indhold fra Besøgende på din Document Cloud-konto på vegne af nogen Besøgende og (f) Du må ikke sælge, udleje eller viderelicensere Webtjenesterne eller Dokumentationen til webtjenester eller opnå adgang dertil for at skabe fortjeneste fra anvendelsen eller tilvejebringelsen af Webtjenesterne eller Dokumentationen til webtjenesterne, hvad enten det er en direkte kommerciel fortjeneste, kontant fortjeneste eller anden, medmindre du har fået Adobes udtrykkelige skriftlige samtykke, som anført i afsnit (Applikationer til kommercielle udviklere) Applikationer til kommercielle udviklere. Du kan anmode Adobe om tilladelse til fritagelse fra afsnit 5.1.2(f) ved at kontakte Adobe på Du bedes venligst give en detaljeret beskrivelse af Din applikation og din planlagte anvendelse af Webtjenesterne og Dokumentationen til webtjenesterne. Adobe vil gennemgå sådanne anmodninger og kan give en skriftlig fritagelse fra afsnit 5.1.2(f) i enkeltsager efter Adobes eget skøn. Hvis Adobe giver dig fritagelse fra afsnit 5.1.2(f), kan en sådan fritagelse blive underlagt din overholdelse af ekstra betingelser som anføres af Adobe. 5.2 Gruppetilbud. Dette afsnit 5.2 (Gruppetilbud) gælder kun for dig, hvis du abonnerer på tjenesterne på vegne af tredjepart, eller hvis en tredjepart har opnået et abonnement på dine vegne ( Gruppetilbud ) Oplysninger om individuelle tredjeparter. Hvis du har opnået et abonnement på tjenesten på vegne af tredjepart, repræsenterer og garanterer du, at du har alle rettigheder og nødvendige tilladelser til at levere Oplysninger om disse tredjeparter til Adobe, og at du vil forsvare, sikre og holde Adobe skadesløs fra ethvert erstatningskrav, enhver retssag eller ethvert sagsanlæg, som en sådan tredjepart måtte anlægge mod Adobe Gruppebrug. Hvis du har opnået et abonnement på tjenesterne på vegne af tredjepart, er du indforstået med, at alt indhold, der er lagret som en del af tredjeparts tjenestekonto muligvis ikke slettes, når abonnementet på tjenesterne ophører. Det er dit eget ansvar at sikre, at tredjeparten sletter alt indhold, som du ejer, fra tredjepartens tjenestekonto. 5.3 Salgsfremmende brug af tjenester. Afsnit 5.3 (Salgsfremmende brug af tjenester) gælder kun for dig, hvis Adobe har givet dig særlige adgangsprivilegier til tjenesterne under et særligt program (hver især et Salgsfremmende program ). Din ret til at bruge tjenesterne under et Salgsfremmende program ophører omgående ved udløb af den begrænsede tidsperiode, som gives i det Salgsfremmende program. Yderligere forbeholder Adobe sig retten til at afbryde eller stoppe ethvert Salgsfremmende program eller din brug af tjenesterne under et Salgsfremmende program. Dine rettigheder og Deltagernes rettigheder til at tilgå indhold, der fremsendes til din konto og behandles af tjenesterne under et Salgsfremmende program, kan opsiges omgående ved opsigelse af det Salgsfremmende program. 5.4 Send & Track. Når du sender en fil ved at bruge Adobe Send & Track, vil filen automatisk blive uploadet til Adobes server, og Adobe vil underrette dine Deltagere, når filen er klar til adgang og/eller download. Dine modtagere har adgang til og/eller kan downloade din fil ved at klikke på et link i den , som Adobe sender til dine modtagere. Adobe kan indsamle oplysninger med hensyn til en modtagers modtagelse og anvendelse af en Adobe Send & Track-fil, og Adobe kan dele disse oplysninger med dig. Det er dit eneansvar at underrette Deltagere om denne indsamling og deling af disse oplysninger. 5.5 Adobe FormsCentral. Som en del af tjenesterne kan Adobe sende Oplysninger, som du og/eller Deltagere giver Adobe, til tredjepartsbetalingsudbydere, f.eks. PayPal Inc., for at lette betalingen for produkter og/eller tjenester.

4 5.6 Adobe Document Cloud-tjenester. Adobe scanner alt indhold, som du gør tilgængeligt til tjenesterne for at hjælpe med at yde tjenesterne (f.eks. at gøre fulde tekstsøgninger af dit indhold muligt). Som en del af tjenesterne indsamler Adobe også oplysninger om, hvordan du interagerer med indhold og samler det med lignende adfærdsdata fra andre brugere ( Samlet adfærdsdata ). Samlet adfærdsdata er ikke knyttet til nogen Oplysninger og kan ikke kædes tilbage til dig eller dit indhold. Adobe bruger Samlet adfærdsdata for at yde og forbedre tjenesterne og andre Adobe-produkter og -tjenester. Ved at gøre dit indhold tilgængeligt for tjenesterne accepterer du, at Adobe scanner dit indhold og indsamler, behandler og bruger Samlede adfærdsdata for at yde og forbedre tjenesterne og andre Adobe-produkter og - tjenester. 6. Adobes elektroniske signaturtjenester. Adobes elektroniske signaturtjeneste giver autoriserede brugere mulighed for elektronisk at sende, underskrive, spore og administrere elektroniske dokumenter. Hvis din licens til tjenesterne inkluderer den elektroniske signaturtjeneste, vil vilkårene i dette afsnit 6 også gælde. 6.1 Definitioner, der gælder for den elektroniske signaturtjeneste Overvågningslog betyder visse oplysninger vedrørende signaturarbejdsgangen for et bestemt elektronisk dokument, der er behandlet via den elektroniske signaturtjeneste, som er registreret af Adobe. Overvågningsloggen kan indeholde datoen og tidspunktet, hvor et elektronisk dokument blev oprettet, sendt, underskrevet, afvist eller på anden måde ændret eller en slutbrugers geografiske placering som bestemt af browser eller enhed Kundedata betyder alle data eller oplysninger, der ikke er leveret af Adobe, som du eller slutbrugere importerer til den elektroniske signaturtjeneste eller overfører via din konto for den elektroniske signaturtjeneste Elektronisk dokument betyder ethvert dokument, der er uploadet til den elektroniske signaturtjeneste Elektronisk signatur betyder den elektroniske signaturtjenestes evne til at indeholde en elektronisk lyd, symbol eller proces, som er knyttet til eller logisk forbundet med et elektronisk dokument, og som er udført eller taget i brug af en person med det formål at underskrive det Elektroniske dokument Slutbruger betyder enhver person eller virksomhed, der modtager, gennemgår, accepterer, underskriver, godkender, overfører eller overdrager handling til tredjepart vedrørende Elektroniske dokumenter via din konto for den elektroniske signaturtjeneste Rapportering betyder enhver grafisk eller numerisk visning af Kundedata, der indeholder Adobes beskyttede design, udseende og funktionalitet, som er genereret af den elektroniske signaturtjeneste, inklusive Overvågningslogger Transaktion betyder, hver gang et Elektronisk dokument eller en indsamling af relaterede Elektroniske dokumenter sendes til en Slutbruger via den elektroniske signaturtjeneste. Hver 100 sider eller 10 MB er en Transaktion. 6.2 Vilkår for den elektroniske signaturtjeneste. Under forudsætning af din overholdelse af alle gældende vilkår og din betaling af gebyrer giver Adobe dig, i løbet af licensperioden, en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv og verdensomspændende licens til at: (a) tage adgang til den elektroniske signaturtjeneste gennem de gældende brugergrænseflader og (b) bruge og distribuere Rapporter internt i din virksomhed, udelukkende til brug af den elektroniske signaturtjeneste til dit interne virke. Hvis du faktureres pr. bruger, har du tilladelse til at sende antallet af Transaktioner, der svarer til to gange det gennemsnitlige antal Transaktioner, som sendes via den elektroniske signaturtjeneste pr. bruger, pr. måned ( Begrænsninger for brug ). 6.3 Kundens brug og samtykke. Du må udelukkende bruge den elektroniske signaturtjeneste til dine egne erhvervsmæssige formål, og du må ikke gøre din adgangskode tilgængelig for tredjepart. Du accepterer, at din brug

5 af den elektroniske signaturtjeneste er underlagt de love, politikker og regler, der er gældende for de pågældende lande, regioner og erhverv, og du skal sikre, at du overholder disse love, politikker og regler. Du accepterer, at du vil søge uafhængig advokatbistand for at afgøre anvendeligheden af elektroniske signaturer for din organisation. 6.4 Licenstildeling fra kunden. Du giver Adobe og dets tilknyttede selskaber, i løbet af licensperioden, en ikkeeksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri licens til at benytte, kopiere, overføre, underlicensere, indeksere, gemme og vise Kundedata, alene i det omfang, der er nødvendigt for at levere den elektroniske signaturtjeneste og Rapporter til dig, og håndhæve Adobes rettigheder i henhold til disse Yderligere vilkår. Du giver Adobe og dets tilknyttede selskaber en ikke-eksklusiv, uendelig, verdensomspændende og royaltyfri licens til at bruge, kopiere, overføre, offentliggøre, vise, distribuere og samle (herunder kombination med lignende data om andre kunder fra Adobe eller dets tilknyttede selskaber) alle anonyme oplysninger, der stammer fra Kundedata, f.eks. webbrowser, skærmopløsning og oplysninger fra mobilenheder. Disse anonyme data indeholder ikke personlige oplysninger om dig eller en Slutbruger eller eventuelle data hentet fra indholdet i et Elektronisk dokument. 6.5 Overgangsassistance. Hvis du overholder de Yderligere vilkår, vil Adobe bruge kommercielle rimelige tiltag for at hjælpe dig med overføre Kundedata fra den elektroniske signaturtjeneste. Overførsel skal udføres inden for 30 dage efter opsigelse eller udløb af din licens til den elektroniske signaturtjeneste. Ved udgangen af denne 30-dages overførselsperiode forbeholder Adobe sig ret til at slette eventuelle Kundedata, personlige oplysninger eller din brug af den elektroniske signaturtjeneste. Under forudsætning af Adobes forpligtelse om at yde dig overførselsassistance, som beskrevet i dette afsnit, ved opsigelse eller udløb af disse Yderligere vilkår vil din licens til den elektroniske signaturtjeneste øjeblikkeligt ophøre. 6.6 Slutbrugers vilkår og betingelser. Brug af den elektroniske signaturtjeneste er betinget af hver Slutbrugers accept af brugsvilkårene, der vises, når tjenesten bruges, inklusive vilkårene for forbrugers offentliggørelse og samtykke, der på nuværende tidspunkt findes på 6.7 Opbevaring og lagring af Kundedata. Adobe gemmer Kundedata, forudsat at størrelsen på dette lager efter Adobes skøn ikke er urimeligt. Kundedata kan dog slettes, hvis du undlader at betale forfaldne gebyrer, hvis du pålægger Adobe at gøre det, hvis du ikke betaler gebyrer, eller hvis det er påkrævet ved lov. I tilfælde af at Adobe sletter Kundedata i henhold til nærværende afsnit 6.7 ( Opbevaring og lagring af Kundedata ), vil Adobe bruge kommercielt rimelige tiltag for at hjælpe dig med overførsel af kundedata fra den elektroniske signaturtjeneste. Du accepterer, at du er eneansvarlig for at overholde alle gældende dokumentopbevaringslove og regler, herunder enhver forpligtelse om at give meddelelse til tredjepart om bevarelse eller sletning af dokumenter. 6.8 Kundesikkerhed. Du er ansvarlig for at konfigurere og bruge sikkerhedsfunktionerne i den elektroniske signaturtjeneste for at overholde dine forpligtelser over for Slutbrugere i henhold til gældende lovgivning om privatlivets fred, sikkerhed og databeskyttelse. Du er ansvarlig for sikkerheden af Elektroniske dokumenter, der er sendt til Slutbrugere via fra den elektroniske signaturtjeneste, downloades fra den elektroniske signaturtjeneste eller overføres til et system, der ikke er Adobe, via en tredjepartsintegrationsfunktion af den elektroniske signaturtjeneste. Du er ansvarlig for erstatningskrav, der opstår fra uautoriseret adgang til din konto eller til Kundedata, hvis du undlader at følge sikker adgangskodesammensætnings-, forvaltnings- og beskyttelsespraksis for din konto. 6.9 Adobe sikkerhed. Adobe vil opretholde kommercielt rimelige administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Kundedatas sikkerhed, fortrolighed og integritet. Adobes indsamling og brug af oplysninger i forbindelse med den elektroniske signaturtjeneste er underlagt Adobe Privacy Policy (adobe.com/privacy/policy.html) Betalingskortbranchens datasikkerhedsstandarder ( PCI DSS ). Når du sender Kontodata (herunder Kortholderens data, Kortverifikationskode eller Værdi), må du ikke bruge fax signatur-funktionaliteten. Selvom data er krypteret, forbyder PCI DSS at lagre Følsomme godkendelsesdata, inklusive Kortverifikationskode eller Kærdi efter godkendelse. Termer med stort begyndelsesbogstav i dette afsnit er defineret i PCI DSS.

6 7. Brug til uddannelse og skole. Hvis du er lærer, en skole eller et undervisningsinstitut, accepterer du, at (a) du, og ikke Adobe, er eneansvarlig for overholdelse af Children's Online Privacy Protection Act ( COPPA ), herunder indhentning af forældresamtykke forud for indsamling af oplysninger fra børn under tretten (13) år, (b) alle oplysninger om studerende, der er indsamlet af dig ved brug af tjenesterne, sker udelukkende til brug af og fordel for skolen og (c) at du vil forsyne forældre med oplysninger om Adobes indsamlings-, anvendelses- og offentliggørelsespraksis, som du finder i disse Yderligere vilkår og i Adobes Online privatlivspolitik (eller ethvert senere websted dertil) i din skoles politik for accepteret brug. Dokument Cloud_Additional_TOU-da_DK _1200 Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, Californien , USA Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland.

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN)

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) VILKÅR VEDRØRENDE ELEKTRONISK KOMMUNIKATION TIL OG FRA HARMONISERINGSKONTORET I FORBINDELSE MED USER AREA (BRUGEROMRÅDET), JF. AFGØRELSE nr. EX-13-2 (Grundlæggende afgørelse om elektronisk kommunikation)

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: Kontroldato: 2015-09-05 Kontrolleret af: http://ecosticker.applu/ http://shop.applu/ http://webbooking.applu/ http://www.applu/ https://nye-nummerplader.dk/ Cookie

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelse af personoplysninger Beskyttelse af personoplysninger Somfy registrerer både personoplysninger som gives af Dig i forbindelse med køb af produkter via Hjemmesiden og såkaldt anonym information, som f.eks. viste sider eller

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Brugerkontrolmetoder i ELMS 1.1

Brugerkontrolmetoder i ELMS 1.1 Brugerkontrolmetoder i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [FORTROLIGT] INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT...1 KONTROLMETODER...2 Integreret brugerkontrol (IUV)...2 Shibboleth (og identitetsprogrammer

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for Unifaun ApS produkter

Generelle vilkår og betingelser for Unifaun ApS produkter Generelle vilkår og betingelser for Unifaun ApS produkter 28 september 2015 1. GENERELT 1.1. Disse generelle vilkår og betingelser er en del af aftalen ("Aftalen"), der er indgået mellem Unifaun ApS, selskabsregistreringsnummer

Læs mere

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Anmodning om FSC-varemærkelicens

Anmodning om FSC-varemærkelicens Version af 30.10.2013 Udfyldes og sendes til Anmodning om FSC-varemærkelicens FSC Danmark, Skolegade 19A. 4., 8000 Aarhus C / logo@fsc.dk - Ved spørgsmål kontakt: 8870 9518 Herved beder vi om tilladelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: Kontroldato: 2015-09-05 Kontrolleret af: http://www.west-pack.de/ http://www.westpack.com.pl/ http://www.westpack.com/ http://www.westpack.dk/ http://www.westpack.fr/

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012 Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Dynamics AX 2012 Sidst opdateret: november 2012 Hos Microsoft bestræber vi os på at beskytte dine personlige oplysninger, samtidig med at

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

BRUGERAFTALE (GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER)

BRUGERAFTALE (GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER) BRUGERAFTALE (GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER) 1. DIN BRUGERAFTALE Den følgende tekst beskriver de generelle forretningsbetingelser, som gælder for brug af ahandyhand.dk s tjenester (efterfølgende kaldet

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark SENETE OPDATERING: 21.1.2014 SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark 1. Accept af vilkår og betingelser 2. IP-protokoladresser

Læs mere