Sidst opdateret den 7. april Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed."

Transkript

1 Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere vilkår for Document Cloud ( Yderligere vilkår ) er defineret som angivet i Adobes generelle vilkår for brug ( Vilkår ) eller i disse Yderligere vilkår. 1. Definitioner. 1.1 FormsCentral-løsningen betyder en hjemmeside eller andet tilbud, du udvikler for en kunde, som (a) anvender FormsCentral, (b) tilfører væsentlig funktionalitet til FormsCentral, og (c) som ikke er i konkurrence med tjenesterne. 1.2 Oplysninger betyder identificerbare personlige oplysninger. 1.3 Deltager betyder en tredjepart, som interagerer med tjenesterne som følge af denne parts forhold eller forbindelse til dig. 2. Brug af tjenesterne. 2.1 Licens. Du kan tage adgang til og anvende tjenesterne under forudsætning af, at du overholder disse Yderligere vilkår. 2.2 Brug på vegne af andre. Du kan oprette og opretholde en FormsCentral-løsning, som du tilbyder Deltagere, forudsat at (a) du er eneansvarlig for at opretholde fortroligheden af eventuelle ikke-offentlige legitimationsoplysninger, der er tilknyttet din eller din kundes brug af tjenesterne eller en FormsCentral-løsning, (b) du er eneansvarlig for at indhente et passende antal licenser til tjenester til at støtter din FormsCentral-løsning, og (c) du straks underretter vores kundeserviceteam om enhver form for misbrug af din eller din kundes konti eller legitimationsoplysninger eller en eventuel sikkerhedsmæssig hændelse i forbindelse med tjenesterne. For tydelighedens skyld skal det bemærkes, at hvis en af dine FormsCentral-løsninger inkluderer din kundes ret til at give flere brugere adgang til FormsCentral-løsningen, skal du indhente tilstrækkelige licenser til at dække disse brugere. 3. Periode og ophør. 3.1 Disse Yderligere vilkår gælder indtil opsigelse fra din eller Adobes side som anført i Vilkårene. Ud over de begrundelser, der er beskrevet i Vilkårene, kan Adobe opsige disse Yderligere vilkår, hvis din tjenestekonto bruges af en uautoriseret tredjepart eller uautoriserede tredjeparter. 3.2 Ud over afsnittene anført i afsnit 10.4 (Overlevelse) i Vilkårene vil følgende afsnit i disse Yderligere vilkår stadig være gældende efter ethvert udløb eller ophør af disse Yderligere vilkår: 1, 3.2, 4 og Oplysninger om Deltagere. 4.1 Dine ansvar med hensyn til Oplysninger om Deltagere. Som det er tilfældet mellem Adobe og dig, er du eneansvarlig for enhver og alle Oplysninger om Deltagere, som bruges og fremsendes i forbindelse med tjenesterne, og Adobe påtager sig intet ansvar i forbindelse med dette. Du skal overholde alle love og regler vedrørende databeskyttelse og privatliv, der gælder for Oplysninger om Deltagerne. Du skal opnå og bevare samtykke fra Deltagerne om din adgang til, brug eller offentliggørelse af Oplysninger om Deltagere. Du skal opnå tilladelser fra Deltagerne, som måtte være nødvendige for at sætte Adobe i stand til at levere tjenesterne. Du skal forsvare, sikre og holde Adobe skadesløs fra ethvert erstatningskrav, enhver retssag eller ethvert sagsanlæg mod Adobe af en Deltager i forbindelse med alle handlinger eller undladelser med hensyn til sådanne Oplysninger om Deltagere.

2 4.2 Følsomme Oplysninger om Deltagere. Ud over dine ansvar anført i afsnit 4.1 (Dine ansvar med hensyn til Oplysninger om Deltagerne) vedkender du dig specifikt og erklærer dig enig i at: (a) du er eneansvarlig for overholdelse af Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA), inklusive indhentning af forældresamtykke forud for indsamling af oplysninger fra børn under tretten (13) år; (b) du er eneansvarlig for overholdelse af Health Insurance Portability and Accountability Act ( HIPAA ) og Health Information Technology for Economic and Clinical Health ( HITECH ) Act. Adobe handler ikke på dine vegne som en forretningspartner, som dette begreb er defineret i HIPAA, når tjenesterne leveres til dig; (c) du er eneansvarlig for overholdelse af alle gældende love vedrørende databeskyttelse og privatliv samt regler gældende andre følsomme oplysninger, inklusive men ikke begrænset til personnumre, kreditkort-, kørekort- og bankkontooplysninger opnået eller brugt i forbindelse med din og Deltagernes brug af tjenesten s til Deltagere. s i forbindelse med tjenesterne sendes sædvanligvis til Deltagerne af dig og ikke af Adobe. Som følge heraf vil visse Deltagere, selvom de har fravalgt at modtage kommunikationer fra Adobe, muligvis modtage visse tjenesterelaterede s sendt af dig. Adobe kan desuden, hvis det er relevant, sende s til Deltagere i dit navn som din agent, på din anmodning og på dine vegne. Du er eneansvarlig for disse s og deres indhold. 5. Tjenestespecifikke Vilkår. Vilkårene i dette afsnit 5 gælder kun for de specifikke tilbud, der er angivet i dette afsnit 5. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem vilkårene i dette afsnit 5 og alle øvrige vilkår og betingelser i disse Yderligere vilkår, er vilkårene i dette afsnit 5 gældende, men kun i det omfang, det er nødvendigt for at løse uoverensstemmelsen. 5.1 Document Cloud-webtjenester. Dette afsnit 5.1 (Document Cloud-webtjenester) gælder kun for dig, hvis du er en udvikler, som har adgang til foreløbige versioner af Document Cloud API'er, som gøres tilgængelige for dig fra tid til anden af Adobe i forbindelse med Document Cloud ( Webtjenester ) Licens til Webtjenester. Underlagt vilkårene og betingelserne i disse Yderligere vilkår giver Adobe dig en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at (a) se den dokumentation, som gøres tilgængelig for dig af Adobe på siden med Webtjenester ( Dokumentation til webtjenester ) og (b) at fremhæve og bruge Webtjenester i overensstemmelse med Dokumentationen for webtjenester og disse Yderligere vilkår. Adobe kan ophæve licens(er) givet i dette afsnit (Licens til webtjenester) på et hvilket som helst tidspunkt efter Adobes eget skøn Dine tilkendegivelser og garantier med hensyn til brug af Webtjenesterne og Dokumentation til webtjenester. Ud over dine andre tilkendegivelser og garantier anført i disse Yderligere vilkår tilkendegiver og garanterer du følgende: (a) På din webstedsapplikation, der henviser til Webtjenesterne ( Din applikation ), skal du fremhæve Drevet af Document Cloud ( Meddelelse ). Navnene Adobe og Document Cloud ( Varemærkerne ) er registrerede varemærker tilhørende Adobe, og du accepterer, at din anvendelse af Varemærket ikke giver dig nogle rettigheder til, eller tilkendegiver at du har nogen ret, titel eller interesse i eller til, Varemærket. Du skal vise Meddelelsen i overensstemmelse med Adobes retningslinjer for varemærker, som i øjeblikket kan findes på Hvis Adobe har grund til at tro, at du ikke har overholdt Adobes retningslinjer for varemærker, forbeholder Adobe sig retten til omgående at kræve, at du ændrer din anvendelse af Meddelelsen, for at overholde afsnit 5.1.2(a), eller at du ophører med en sådan anvendelse, (b) Du skal fremvise en fortrolighedspolitik i sidefoden af alle sider af dit Website på Din applikation, der giver oplysninger om, hvordan du indsamler, bruger, lagrer og deler data og Oplysninger indsamlet fra enhver, der bruger din applikation ( Besøgende ), inklusive meddelelse om, hvor relevant, at tredjeparter (inklusive annoncører) kan

3 behandle indhold og/eller annoncer og indsamle oplysninger direkte fra Besøgende og kan placere eller anerkende cookies på de Besøgenes browsere, (c) Du må ikke forsøge at skjule eller forfalske din identitet eller Din applikations identitet, når du anmoder om tilladelse fra Adobe til at bruge Webtjenesterne eller Dokumentationen til webtjenesterne, (d) Du skal kræve, at de Besøgende opretter en Adobe id-konto, før de bruger Din applikation, (e) Du må ikke gemme indhold fra Besøgende på din Document Cloud-konto på vegne af nogen Besøgende og (f) Du må ikke sælge, udleje eller viderelicensere Webtjenesterne eller Dokumentationen til webtjenester eller opnå adgang dertil for at skabe fortjeneste fra anvendelsen eller tilvejebringelsen af Webtjenesterne eller Dokumentationen til webtjenesterne, hvad enten det er en direkte kommerciel fortjeneste, kontant fortjeneste eller anden, medmindre du har fået Adobes udtrykkelige skriftlige samtykke, som anført i afsnit (Applikationer til kommercielle udviklere) Applikationer til kommercielle udviklere. Du kan anmode Adobe om tilladelse til fritagelse fra afsnit 5.1.2(f) ved at kontakte Adobe på Du bedes venligst give en detaljeret beskrivelse af Din applikation og din planlagte anvendelse af Webtjenesterne og Dokumentationen til webtjenesterne. Adobe vil gennemgå sådanne anmodninger og kan give en skriftlig fritagelse fra afsnit 5.1.2(f) i enkeltsager efter Adobes eget skøn. Hvis Adobe giver dig fritagelse fra afsnit 5.1.2(f), kan en sådan fritagelse blive underlagt din overholdelse af ekstra betingelser som anføres af Adobe. 5.2 Gruppetilbud. Dette afsnit 5.2 (Gruppetilbud) gælder kun for dig, hvis du abonnerer på tjenesterne på vegne af tredjepart, eller hvis en tredjepart har opnået et abonnement på dine vegne ( Gruppetilbud ) Oplysninger om individuelle tredjeparter. Hvis du har opnået et abonnement på tjenesten på vegne af tredjepart, repræsenterer og garanterer du, at du har alle rettigheder og nødvendige tilladelser til at levere Oplysninger om disse tredjeparter til Adobe, og at du vil forsvare, sikre og holde Adobe skadesløs fra ethvert erstatningskrav, enhver retssag eller ethvert sagsanlæg, som en sådan tredjepart måtte anlægge mod Adobe Gruppebrug. Hvis du har opnået et abonnement på tjenesterne på vegne af tredjepart, er du indforstået med, at alt indhold, der er lagret som en del af tredjeparts tjenestekonto muligvis ikke slettes, når abonnementet på tjenesterne ophører. Det er dit eget ansvar at sikre, at tredjeparten sletter alt indhold, som du ejer, fra tredjepartens tjenestekonto. 5.3 Salgsfremmende brug af tjenester. Afsnit 5.3 (Salgsfremmende brug af tjenester) gælder kun for dig, hvis Adobe har givet dig særlige adgangsprivilegier til tjenesterne under et særligt program (hver især et Salgsfremmende program ). Din ret til at bruge tjenesterne under et Salgsfremmende program ophører omgående ved udløb af den begrænsede tidsperiode, som gives i det Salgsfremmende program. Yderligere forbeholder Adobe sig retten til at afbryde eller stoppe ethvert Salgsfremmende program eller din brug af tjenesterne under et Salgsfremmende program. Dine rettigheder og Deltagernes rettigheder til at tilgå indhold, der fremsendes til din konto og behandles af tjenesterne under et Salgsfremmende program, kan opsiges omgående ved opsigelse af det Salgsfremmende program. 5.4 Send & Track. Når du sender en fil ved at bruge Adobe Send & Track, vil filen automatisk blive uploadet til Adobes server, og Adobe vil underrette dine Deltagere, når filen er klar til adgang og/eller download. Dine modtagere har adgang til og/eller kan downloade din fil ved at klikke på et link i den , som Adobe sender til dine modtagere. Adobe kan indsamle oplysninger med hensyn til en modtagers modtagelse og anvendelse af en Adobe Send & Track-fil, og Adobe kan dele disse oplysninger med dig. Det er dit eneansvar at underrette Deltagere om denne indsamling og deling af disse oplysninger. 5.5 Adobe FormsCentral. Som en del af tjenesterne kan Adobe sende Oplysninger, som du og/eller Deltagere giver Adobe, til tredjepartsbetalingsudbydere, f.eks. PayPal Inc., for at lette betalingen for produkter og/eller tjenester.

4 5.6 Adobe Document Cloud-tjenester. Adobe scanner alt indhold, som du gør tilgængeligt til tjenesterne for at hjælpe med at yde tjenesterne (f.eks. at gøre fulde tekstsøgninger af dit indhold muligt). Som en del af tjenesterne indsamler Adobe også oplysninger om, hvordan du interagerer med indhold og samler det med lignende adfærdsdata fra andre brugere ( Samlet adfærdsdata ). Samlet adfærdsdata er ikke knyttet til nogen Oplysninger og kan ikke kædes tilbage til dig eller dit indhold. Adobe bruger Samlet adfærdsdata for at yde og forbedre tjenesterne og andre Adobe-produkter og -tjenester. Ved at gøre dit indhold tilgængeligt for tjenesterne accepterer du, at Adobe scanner dit indhold og indsamler, behandler og bruger Samlede adfærdsdata for at yde og forbedre tjenesterne og andre Adobe-produkter og - tjenester. 6. Adobes elektroniske signaturtjenester. Adobes elektroniske signaturtjeneste giver autoriserede brugere mulighed for elektronisk at sende, underskrive, spore og administrere elektroniske dokumenter. Hvis din licens til tjenesterne inkluderer den elektroniske signaturtjeneste, vil vilkårene i dette afsnit 6 også gælde. 6.1 Definitioner, der gælder for den elektroniske signaturtjeneste Overvågningslog betyder visse oplysninger vedrørende signaturarbejdsgangen for et bestemt elektronisk dokument, der er behandlet via den elektroniske signaturtjeneste, som er registreret af Adobe. Overvågningsloggen kan indeholde datoen og tidspunktet, hvor et elektronisk dokument blev oprettet, sendt, underskrevet, afvist eller på anden måde ændret eller en slutbrugers geografiske placering som bestemt af browser eller enhed Kundedata betyder alle data eller oplysninger, der ikke er leveret af Adobe, som du eller slutbrugere importerer til den elektroniske signaturtjeneste eller overfører via din konto for den elektroniske signaturtjeneste Elektronisk dokument betyder ethvert dokument, der er uploadet til den elektroniske signaturtjeneste Elektronisk signatur betyder den elektroniske signaturtjenestes evne til at indeholde en elektronisk lyd, symbol eller proces, som er knyttet til eller logisk forbundet med et elektronisk dokument, og som er udført eller taget i brug af en person med det formål at underskrive det Elektroniske dokument Slutbruger betyder enhver person eller virksomhed, der modtager, gennemgår, accepterer, underskriver, godkender, overfører eller overdrager handling til tredjepart vedrørende Elektroniske dokumenter via din konto for den elektroniske signaturtjeneste Rapportering betyder enhver grafisk eller numerisk visning af Kundedata, der indeholder Adobes beskyttede design, udseende og funktionalitet, som er genereret af den elektroniske signaturtjeneste, inklusive Overvågningslogger Transaktion betyder, hver gang et Elektronisk dokument eller en indsamling af relaterede Elektroniske dokumenter sendes til en Slutbruger via den elektroniske signaturtjeneste. Hver 100 sider eller 10 MB er en Transaktion. 6.2 Vilkår for den elektroniske signaturtjeneste. Under forudsætning af din overholdelse af alle gældende vilkår og din betaling af gebyrer giver Adobe dig, i løbet af licensperioden, en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv og verdensomspændende licens til at: (a) tage adgang til den elektroniske signaturtjeneste gennem de gældende brugergrænseflader og (b) bruge og distribuere Rapporter internt i din virksomhed, udelukkende til brug af den elektroniske signaturtjeneste til dit interne virke. Hvis du faktureres pr. bruger, har du tilladelse til at sende antallet af Transaktioner, der svarer til to gange det gennemsnitlige antal Transaktioner, som sendes via den elektroniske signaturtjeneste pr. bruger, pr. måned ( Begrænsninger for brug ). 6.3 Kundens brug og samtykke. Du må udelukkende bruge den elektroniske signaturtjeneste til dine egne erhvervsmæssige formål, og du må ikke gøre din adgangskode tilgængelig for tredjepart. Du accepterer, at din brug

5 af den elektroniske signaturtjeneste er underlagt de love, politikker og regler, der er gældende for de pågældende lande, regioner og erhverv, og du skal sikre, at du overholder disse love, politikker og regler. Du accepterer, at du vil søge uafhængig advokatbistand for at afgøre anvendeligheden af elektroniske signaturer for din organisation. 6.4 Licenstildeling fra kunden. Du giver Adobe og dets tilknyttede selskaber, i løbet af licensperioden, en ikkeeksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri licens til at benytte, kopiere, overføre, underlicensere, indeksere, gemme og vise Kundedata, alene i det omfang, der er nødvendigt for at levere den elektroniske signaturtjeneste og Rapporter til dig, og håndhæve Adobes rettigheder i henhold til disse Yderligere vilkår. Du giver Adobe og dets tilknyttede selskaber en ikke-eksklusiv, uendelig, verdensomspændende og royaltyfri licens til at bruge, kopiere, overføre, offentliggøre, vise, distribuere og samle (herunder kombination med lignende data om andre kunder fra Adobe eller dets tilknyttede selskaber) alle anonyme oplysninger, der stammer fra Kundedata, f.eks. webbrowser, skærmopløsning og oplysninger fra mobilenheder. Disse anonyme data indeholder ikke personlige oplysninger om dig eller en Slutbruger eller eventuelle data hentet fra indholdet i et Elektronisk dokument. 6.5 Overgangsassistance. Hvis du overholder de Yderligere vilkår, vil Adobe bruge kommercielle rimelige tiltag for at hjælpe dig med overføre Kundedata fra den elektroniske signaturtjeneste. Overførsel skal udføres inden for 30 dage efter opsigelse eller udløb af din licens til den elektroniske signaturtjeneste. Ved udgangen af denne 30-dages overførselsperiode forbeholder Adobe sig ret til at slette eventuelle Kundedata, personlige oplysninger eller din brug af den elektroniske signaturtjeneste. Under forudsætning af Adobes forpligtelse om at yde dig overførselsassistance, som beskrevet i dette afsnit, ved opsigelse eller udløb af disse Yderligere vilkår vil din licens til den elektroniske signaturtjeneste øjeblikkeligt ophøre. 6.6 Slutbrugers vilkår og betingelser. Brug af den elektroniske signaturtjeneste er betinget af hver Slutbrugers accept af brugsvilkårene, der vises, når tjenesten bruges, inklusive vilkårene for forbrugers offentliggørelse og samtykke, der på nuværende tidspunkt findes på Opbevaring og lagring af Kundedata. Adobe gemmer Kundedata, forudsat at størrelsen på dette lager efter Adobes skøn ikke er urimeligt. Kundedata kan dog slettes, hvis du undlader at betale forfaldne gebyrer, hvis du pålægger Adobe at gøre det, hvis du ikke betaler gebyrer, eller hvis det er påkrævet ved lov. I tilfælde af at Adobe sletter Kundedata i henhold til nærværende afsnit 6.7 ( Opbevaring og lagring af Kundedata ), vil Adobe bruge kommercielt rimelige tiltag for at hjælpe dig med overførsel af kundedata fra den elektroniske signaturtjeneste. Du accepterer, at du er eneansvarlig for at overholde alle gældende dokumentopbevaringslove og regler, herunder enhver forpligtelse om at give meddelelse til tredjepart om bevarelse eller sletning af dokumenter. 6.8 Kundesikkerhed. Du er ansvarlig for at konfigurere og bruge sikkerhedsfunktionerne i den elektroniske signaturtjeneste for at overholde dine forpligtelser over for Slutbrugere i henhold til gældende lovgivning om privatlivets fred, sikkerhed og databeskyttelse. Du er ansvarlig for sikkerheden af Elektroniske dokumenter, der er sendt til Slutbrugere via fra den elektroniske signaturtjeneste, downloades fra den elektroniske signaturtjeneste eller overføres til et system, der ikke er Adobe, via en tredjepartsintegrationsfunktion af den elektroniske signaturtjeneste. Du er ansvarlig for erstatningskrav, der opstår fra uautoriseret adgang til din konto eller til Kundedata, hvis du undlader at følge sikker adgangskodesammensætnings-, forvaltnings- og beskyttelsespraksis for din konto. 6.9 Adobe sikkerhed. Adobe vil opretholde kommercielt rimelige administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Kundedatas sikkerhed, fortrolighed og integritet. Adobes indsamling og brug af oplysninger i forbindelse med den elektroniske signaturtjeneste er underlagt Adobe Privacy Policy (adobe.com/privacy/policy.html) Betalingskortbranchens datasikkerhedsstandarder ( PCI DSS ). Når du sender Kontodata (herunder Kortholderens data, Kortverifikationskode eller Værdi), må du ikke bruge fax signatur-funktionaliteten. Selvom data er krypteret, forbyder PCI DSS at lagre Følsomme godkendelsesdata, inklusive Kortverifikationskode eller Kærdi efter godkendelse. Termer med stort begyndelsesbogstav i dette afsnit er defineret i PCI DSS.

6 7. Brug til uddannelse og skole. Hvis du er lærer, en skole eller et undervisningsinstitut, accepterer du, at (a) du, og ikke Adobe, er eneansvarlig for overholdelse af Children's Online Privacy Protection Act ( COPPA ), herunder indhentning af forældresamtykke forud for indsamling af oplysninger fra børn under tretten (13) år, (b) alle oplysninger om studerende, der er indsamlet af dig ved brug af tjenesterne, sker udelukkende til brug af og fordel for skolen og (c) at du vil forsyne forældre med oplysninger om Adobes indsamlings-, anvendelses- og offentliggørelsespraksis, som du finder i disse Yderligere vilkår og i Adobes Online privatlivspolitik (eller ethvert senere websted dertil) i din skoles politik for accepteret brug. Dokument Cloud_Additional_TOU-da_DK _1200 Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, Californien , USA Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland.

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Senest opdateret den 16. juni Erstatter den tidligere version i sin helhed.

Senest opdateret den 16. juni Erstatter den tidligere version i sin helhed. Document Cloud (inklusive Adobe Sign) Yderligere vilkår for brug Senest opdateret den 16. juni 2016. Erstatter den tidligere version i sin helhed. Vilkår skrevet med store bogstaver i dette Document Cloud

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Privatlivspolitik. Hvilke oplysninger indsamler vi?

Privatlivspolitik. Hvilke oplysninger indsamler vi? Privatlivspolitik Udskriv Gem PDF Opdateret: 11 januar 2012 Disney Club Penguin ("Club Penguin") drives og præsenteres for brugere overalt af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere kendt som Club

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 13.06.2014 Denne erklæring om behandling af personoplysninger ("erklæring om behandling af personoplysninger) beskriver,

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet:

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet: FLAVORS - PRIVATLIVSPOLITIK Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2014 Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Flavors IVS, Flensborggade 6 Kld. 1669 København V. ("Flavors", "os", "vores", og "vi") indsamler,

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv

Velkommen til YourLocal. Brug af vores App. Dit indhold i vores App. Vilkår og privatliv Vilkår og privatliv Velkommen til YourLocal Tak, fordi du bruger vores produkt ( App ). Appen leveres af YourLocal K/S ( YourLocal ) med adressen Lindgreens Allé 14, 2400 København S, Danmark og CVR: 37469548.

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Senest opdateret den 15. oktober Erstatter versionen af 16. juni 2016 i dens helhed.

Senest opdateret den 15. oktober Erstatter versionen af 16. juni 2016 i dens helhed. Yderligere betingelser for Adobe Stock Senest opdateret den 15. oktober 2016. Erstatter versionen af 16. juni 2016 i dens helhed. Din brug af Tjenester og Værker (som defineret herunder) i Adobe Stock

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

(1) markedsføring, salgsfremmende aktiviteter, interne præsentationer eller udsmykningsformål,

(1) markedsføring, salgsfremmende aktiviteter, interne præsentationer eller udsmykningsformål, Yderligere betingelser for Adobe Stock Sidst opdateret 30. juni 2017. Erstatter den tidligere version i sin helhed. Din brug af Tjenester og Værker (som defineret herunder) i Adobe Stock er underlagt disse

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger Johnson Controls, Inc. og dets associerede selskaber (under ét betegnet som Johnson Controls, vi, os eller vores) varetager beskyttelsen

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

1. INDHENTNING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

1. INDHENTNING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER DATAPOLITIK Introduktion Denne datapolitik beskriver, hvordan vi bruger og beskytter dine personlige oplysninger med udgangspunkt i dansk lovgivning. Politikken anvendes generelt på websiderne ahandyhand.dk

Læs mere

BlackBerry ID-aftale

BlackBerry ID-aftale BlackBerry ID-aftale BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE

Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE Karrierecenter på www.amgen.dk PRIVATLIVSPOLITIK OG AFTALE Amgen Inc., Amgen USA Inc., og dets tilknyttede entiteter (kollektivt betegnet, Amgen, vi, vores eller os ) forpligter os til at værne om dit

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID FOR AT FÅ EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG KUNNE FÅ ADGANG TIL TJENESTER, DER KRÆVER, AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, SKAL DU (1) GENNEMFØRE TILMELDINGSPROCESSEN FOR

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGERE

VIRKSOMHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGERE Disse Virksomhedsregler vedrørende brugere er tilgængelige for Brugere til hver en tid via et link i den gældende Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Tjenesten. I. FORMÅL ebays mål er

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

Google Maps og Map A List Sikkerhed for opbevarelse, tilgængelighed og beskyttelse af data

Google Maps og Map A List Sikkerhed for opbevarelse, tilgængelighed og beskyttelse af data Google Maps og Map A List Sikkerhed for opbevarelse, tilgængelighed og beskyttelse af data 27. Oktober Kortdage 2008 Forhold mellem Google og Map A List: Map A List er registreret hos Google med tilladelse

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Privatlivspolitik for Hellers Massage

Privatlivspolitik for Hellers Massage Privatlivspolitik for Hellers Massage Overblik Jeg respekterer dit privatliv og gør mig umage for at beskytte dine data. Jeg indsamler derfor ikke data om dig uden dit samtykke og vil aldrig misbruge dine

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik

Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning. Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Tevas datafortrolighedspolitik for lægemiddelovervågning Definitioner, der anvendes i denne fortrolighedspolitik Bivirkning betyder en uønsket, utilsigtet eller skadelig hændelse i forbindelse med brug

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

EasyParks Datapolitik

EasyParks Datapolitik EasyParks Datapolitik Gældende fra 16. December 2016 1. Om EasyParks Datapolitik Når du anvender Easy Park A/S, Jægersborg Alle 16, 3. th., DK-2920 Charlottenlund ( EasyPark ) tjenester, afgiver du visse

Læs mere

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge.

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge. 1. Anvendelsesområde wwg worldwidegames GmbH driver en online-spilportal ved hjælp af forskellige toplevel-domæner (playnik.com, play-nick.com, playnik.de m.fl.) samt forskellige underdomæner og kaldenavne

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Boliga ApS vilkår og betingelser

Boliga ApS vilkår og betingelser Boliga ApS vilkår og betingelser Gældende fra d. 01.03.2015 Boliga ApS generelle vilkår og betingelser 1. Introduktion Velkommen til Boliga, Boliga Selvsalg og Boliga Lejnu, der er en del af Boliga ApS,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Oplysninger om databeskyttelse

Oplysninger om databeskyttelse Oplysninger om databeskyttelse Beskyttelse af dine data er et væsentligt anliggende for os Hvad er personoplysninger? Princippet om anonym behandling Vi byder dig velkommen til vores hjemmeside og sætter

Læs mere

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 1 Generelle oplysninger om BizDoc ApS Postadresse Kasernevej 8 8800 Viborg Mailadresse kontakt@bizdoc.dk Telefon +45 71 999 500 CVR-nummer 35402160 2 Om BizDoc

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser! Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 3 Oprettelse af konto... 3 Køb af ydelser... 3 Priser og betaling... 4 Abonnements betingelser... 4 Webshipr s ydelser... 4 Kriterier...

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere