Sidst opdateret den 7. april Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed."

Transkript

1 Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere vilkår for Document Cloud ( Yderligere vilkår ) er defineret som angivet i Adobes generelle vilkår for brug ( Vilkår ) eller i disse Yderligere vilkår. 1. Definitioner. 1.1 FormsCentral-løsningen betyder en hjemmeside eller andet tilbud, du udvikler for en kunde, som (a) anvender FormsCentral, (b) tilfører væsentlig funktionalitet til FormsCentral, og (c) som ikke er i konkurrence med tjenesterne. 1.2 Oplysninger betyder identificerbare personlige oplysninger. 1.3 Deltager betyder en tredjepart, som interagerer med tjenesterne som følge af denne parts forhold eller forbindelse til dig. 2. Brug af tjenesterne. 2.1 Licens. Du kan tage adgang til og anvende tjenesterne under forudsætning af, at du overholder disse Yderligere vilkår. 2.2 Brug på vegne af andre. Du kan oprette og opretholde en FormsCentral-løsning, som du tilbyder Deltagere, forudsat at (a) du er eneansvarlig for at opretholde fortroligheden af eventuelle ikke-offentlige legitimationsoplysninger, der er tilknyttet din eller din kundes brug af tjenesterne eller en FormsCentral-løsning, (b) du er eneansvarlig for at indhente et passende antal licenser til tjenester til at støtter din FormsCentral-løsning, og (c) du straks underretter vores kundeserviceteam om enhver form for misbrug af din eller din kundes konti eller legitimationsoplysninger eller en eventuel sikkerhedsmæssig hændelse i forbindelse med tjenesterne. For tydelighedens skyld skal det bemærkes, at hvis en af dine FormsCentral-løsninger inkluderer din kundes ret til at give flere brugere adgang til FormsCentral-løsningen, skal du indhente tilstrækkelige licenser til at dække disse brugere. 3. Periode og ophør. 3.1 Disse Yderligere vilkår gælder indtil opsigelse fra din eller Adobes side som anført i Vilkårene. Ud over de begrundelser, der er beskrevet i Vilkårene, kan Adobe opsige disse Yderligere vilkår, hvis din tjenestekonto bruges af en uautoriseret tredjepart eller uautoriserede tredjeparter. 3.2 Ud over afsnittene anført i afsnit 10.4 (Overlevelse) i Vilkårene vil følgende afsnit i disse Yderligere vilkår stadig være gældende efter ethvert udløb eller ophør af disse Yderligere vilkår: 1, 3.2, 4 og Oplysninger om Deltagere. 4.1 Dine ansvar med hensyn til Oplysninger om Deltagere. Som det er tilfældet mellem Adobe og dig, er du eneansvarlig for enhver og alle Oplysninger om Deltagere, som bruges og fremsendes i forbindelse med tjenesterne, og Adobe påtager sig intet ansvar i forbindelse med dette. Du skal overholde alle love og regler vedrørende databeskyttelse og privatliv, der gælder for Oplysninger om Deltagerne. Du skal opnå og bevare samtykke fra Deltagerne om din adgang til, brug eller offentliggørelse af Oplysninger om Deltagere. Du skal opnå tilladelser fra Deltagerne, som måtte være nødvendige for at sætte Adobe i stand til at levere tjenesterne. Du skal forsvare, sikre og holde Adobe skadesløs fra ethvert erstatningskrav, enhver retssag eller ethvert sagsanlæg mod Adobe af en Deltager i forbindelse med alle handlinger eller undladelser med hensyn til sådanne Oplysninger om Deltagere.

2 4.2 Følsomme Oplysninger om Deltagere. Ud over dine ansvar anført i afsnit 4.1 (Dine ansvar med hensyn til Oplysninger om Deltagerne) vedkender du dig specifikt og erklærer dig enig i at: (a) du er eneansvarlig for overholdelse af Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA), inklusive indhentning af forældresamtykke forud for indsamling af oplysninger fra børn under tretten (13) år; (b) du er eneansvarlig for overholdelse af Health Insurance Portability and Accountability Act ( HIPAA ) og Health Information Technology for Economic and Clinical Health ( HITECH ) Act. Adobe handler ikke på dine vegne som en forretningspartner, som dette begreb er defineret i HIPAA, når tjenesterne leveres til dig; (c) du er eneansvarlig for overholdelse af alle gældende love vedrørende databeskyttelse og privatliv samt regler gældende andre følsomme oplysninger, inklusive men ikke begrænset til personnumre, kreditkort-, kørekort- og bankkontooplysninger opnået eller brugt i forbindelse med din og Deltagernes brug af tjenesten s til Deltagere. s i forbindelse med tjenesterne sendes sædvanligvis til Deltagerne af dig og ikke af Adobe. Som følge heraf vil visse Deltagere, selvom de har fravalgt at modtage kommunikationer fra Adobe, muligvis modtage visse tjenesterelaterede s sendt af dig. Adobe kan desuden, hvis det er relevant, sende s til Deltagere i dit navn som din agent, på din anmodning og på dine vegne. Du er eneansvarlig for disse s og deres indhold. 5. Tjenestespecifikke Vilkår. Vilkårene i dette afsnit 5 gælder kun for de specifikke tilbud, der er angivet i dette afsnit 5. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem vilkårene i dette afsnit 5 og alle øvrige vilkår og betingelser i disse Yderligere vilkår, er vilkårene i dette afsnit 5 gældende, men kun i det omfang, det er nødvendigt for at løse uoverensstemmelsen. 5.1 Document Cloud-webtjenester. Dette afsnit 5.1 (Document Cloud-webtjenester) gælder kun for dig, hvis du er en udvikler, som har adgang til foreløbige versioner af Document Cloud API'er, som gøres tilgængelige for dig fra tid til anden af Adobe i forbindelse med Document Cloud ( Webtjenester ) Licens til Webtjenester. Underlagt vilkårene og betingelserne i disse Yderligere vilkår giver Adobe dig en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at (a) se den dokumentation, som gøres tilgængelig for dig af Adobe på siden med Webtjenester ( Dokumentation til webtjenester ) og (b) at fremhæve og bruge Webtjenester i overensstemmelse med Dokumentationen for webtjenester og disse Yderligere vilkår. Adobe kan ophæve licens(er) givet i dette afsnit (Licens til webtjenester) på et hvilket som helst tidspunkt efter Adobes eget skøn Dine tilkendegivelser og garantier med hensyn til brug af Webtjenesterne og Dokumentation til webtjenester. Ud over dine andre tilkendegivelser og garantier anført i disse Yderligere vilkår tilkendegiver og garanterer du følgende: (a) På din webstedsapplikation, der henviser til Webtjenesterne ( Din applikation ), skal du fremhæve Drevet af Document Cloud ( Meddelelse ). Navnene Adobe og Document Cloud ( Varemærkerne ) er registrerede varemærker tilhørende Adobe, og du accepterer, at din anvendelse af Varemærket ikke giver dig nogle rettigheder til, eller tilkendegiver at du har nogen ret, titel eller interesse i eller til, Varemærket. Du skal vise Meddelelsen i overensstemmelse med Adobes retningslinjer for varemærker, som i øjeblikket kan findes på Hvis Adobe har grund til at tro, at du ikke har overholdt Adobes retningslinjer for varemærker, forbeholder Adobe sig retten til omgående at kræve, at du ændrer din anvendelse af Meddelelsen, for at overholde afsnit 5.1.2(a), eller at du ophører med en sådan anvendelse, (b) Du skal fremvise en fortrolighedspolitik i sidefoden af alle sider af dit Website på Din applikation, der giver oplysninger om, hvordan du indsamler, bruger, lagrer og deler data og Oplysninger indsamlet fra enhver, der bruger din applikation ( Besøgende ), inklusive meddelelse om, hvor relevant, at tredjeparter (inklusive annoncører) kan

3 behandle indhold og/eller annoncer og indsamle oplysninger direkte fra Besøgende og kan placere eller anerkende cookies på de Besøgenes browsere, (c) Du må ikke forsøge at skjule eller forfalske din identitet eller Din applikations identitet, når du anmoder om tilladelse fra Adobe til at bruge Webtjenesterne eller Dokumentationen til webtjenesterne, (d) Du skal kræve, at de Besøgende opretter en Adobe id-konto, før de bruger Din applikation, (e) Du må ikke gemme indhold fra Besøgende på din Document Cloud-konto på vegne af nogen Besøgende og (f) Du må ikke sælge, udleje eller viderelicensere Webtjenesterne eller Dokumentationen til webtjenester eller opnå adgang dertil for at skabe fortjeneste fra anvendelsen eller tilvejebringelsen af Webtjenesterne eller Dokumentationen til webtjenesterne, hvad enten det er en direkte kommerciel fortjeneste, kontant fortjeneste eller anden, medmindre du har fået Adobes udtrykkelige skriftlige samtykke, som anført i afsnit (Applikationer til kommercielle udviklere) Applikationer til kommercielle udviklere. Du kan anmode Adobe om tilladelse til fritagelse fra afsnit 5.1.2(f) ved at kontakte Adobe på Du bedes venligst give en detaljeret beskrivelse af Din applikation og din planlagte anvendelse af Webtjenesterne og Dokumentationen til webtjenesterne. Adobe vil gennemgå sådanne anmodninger og kan give en skriftlig fritagelse fra afsnit 5.1.2(f) i enkeltsager efter Adobes eget skøn. Hvis Adobe giver dig fritagelse fra afsnit 5.1.2(f), kan en sådan fritagelse blive underlagt din overholdelse af ekstra betingelser som anføres af Adobe. 5.2 Gruppetilbud. Dette afsnit 5.2 (Gruppetilbud) gælder kun for dig, hvis du abonnerer på tjenesterne på vegne af tredjepart, eller hvis en tredjepart har opnået et abonnement på dine vegne ( Gruppetilbud ) Oplysninger om individuelle tredjeparter. Hvis du har opnået et abonnement på tjenesten på vegne af tredjepart, repræsenterer og garanterer du, at du har alle rettigheder og nødvendige tilladelser til at levere Oplysninger om disse tredjeparter til Adobe, og at du vil forsvare, sikre og holde Adobe skadesløs fra ethvert erstatningskrav, enhver retssag eller ethvert sagsanlæg, som en sådan tredjepart måtte anlægge mod Adobe Gruppebrug. Hvis du har opnået et abonnement på tjenesterne på vegne af tredjepart, er du indforstået med, at alt indhold, der er lagret som en del af tredjeparts tjenestekonto muligvis ikke slettes, når abonnementet på tjenesterne ophører. Det er dit eget ansvar at sikre, at tredjeparten sletter alt indhold, som du ejer, fra tredjepartens tjenestekonto. 5.3 Salgsfremmende brug af tjenester. Afsnit 5.3 (Salgsfremmende brug af tjenester) gælder kun for dig, hvis Adobe har givet dig særlige adgangsprivilegier til tjenesterne under et særligt program (hver især et Salgsfremmende program ). Din ret til at bruge tjenesterne under et Salgsfremmende program ophører omgående ved udløb af den begrænsede tidsperiode, som gives i det Salgsfremmende program. Yderligere forbeholder Adobe sig retten til at afbryde eller stoppe ethvert Salgsfremmende program eller din brug af tjenesterne under et Salgsfremmende program. Dine rettigheder og Deltagernes rettigheder til at tilgå indhold, der fremsendes til din konto og behandles af tjenesterne under et Salgsfremmende program, kan opsiges omgående ved opsigelse af det Salgsfremmende program. 5.4 Send & Track. Når du sender en fil ved at bruge Adobe Send & Track, vil filen automatisk blive uploadet til Adobes server, og Adobe vil underrette dine Deltagere, når filen er klar til adgang og/eller download. Dine modtagere har adgang til og/eller kan downloade din fil ved at klikke på et link i den , som Adobe sender til dine modtagere. Adobe kan indsamle oplysninger med hensyn til en modtagers modtagelse og anvendelse af en Adobe Send & Track-fil, og Adobe kan dele disse oplysninger med dig. Det er dit eneansvar at underrette Deltagere om denne indsamling og deling af disse oplysninger. 5.5 Adobe FormsCentral. Som en del af tjenesterne kan Adobe sende Oplysninger, som du og/eller Deltagere giver Adobe, til tredjepartsbetalingsudbydere, f.eks. PayPal Inc., for at lette betalingen for produkter og/eller tjenester.

4 5.6 Adobe Document Cloud-tjenester. Adobe scanner alt indhold, som du gør tilgængeligt til tjenesterne for at hjælpe med at yde tjenesterne (f.eks. at gøre fulde tekstsøgninger af dit indhold muligt). Som en del af tjenesterne indsamler Adobe også oplysninger om, hvordan du interagerer med indhold og samler det med lignende adfærdsdata fra andre brugere ( Samlet adfærdsdata ). Samlet adfærdsdata er ikke knyttet til nogen Oplysninger og kan ikke kædes tilbage til dig eller dit indhold. Adobe bruger Samlet adfærdsdata for at yde og forbedre tjenesterne og andre Adobe-produkter og -tjenester. Ved at gøre dit indhold tilgængeligt for tjenesterne accepterer du, at Adobe scanner dit indhold og indsamler, behandler og bruger Samlede adfærdsdata for at yde og forbedre tjenesterne og andre Adobe-produkter og - tjenester. 6. Adobes elektroniske signaturtjenester. Adobes elektroniske signaturtjeneste giver autoriserede brugere mulighed for elektronisk at sende, underskrive, spore og administrere elektroniske dokumenter. Hvis din licens til tjenesterne inkluderer den elektroniske signaturtjeneste, vil vilkårene i dette afsnit 6 også gælde. 6.1 Definitioner, der gælder for den elektroniske signaturtjeneste Overvågningslog betyder visse oplysninger vedrørende signaturarbejdsgangen for et bestemt elektronisk dokument, der er behandlet via den elektroniske signaturtjeneste, som er registreret af Adobe. Overvågningsloggen kan indeholde datoen og tidspunktet, hvor et elektronisk dokument blev oprettet, sendt, underskrevet, afvist eller på anden måde ændret eller en slutbrugers geografiske placering som bestemt af browser eller enhed Kundedata betyder alle data eller oplysninger, der ikke er leveret af Adobe, som du eller slutbrugere importerer til den elektroniske signaturtjeneste eller overfører via din konto for den elektroniske signaturtjeneste Elektronisk dokument betyder ethvert dokument, der er uploadet til den elektroniske signaturtjeneste Elektronisk signatur betyder den elektroniske signaturtjenestes evne til at indeholde en elektronisk lyd, symbol eller proces, som er knyttet til eller logisk forbundet med et elektronisk dokument, og som er udført eller taget i brug af en person med det formål at underskrive det Elektroniske dokument Slutbruger betyder enhver person eller virksomhed, der modtager, gennemgår, accepterer, underskriver, godkender, overfører eller overdrager handling til tredjepart vedrørende Elektroniske dokumenter via din konto for den elektroniske signaturtjeneste Rapportering betyder enhver grafisk eller numerisk visning af Kundedata, der indeholder Adobes beskyttede design, udseende og funktionalitet, som er genereret af den elektroniske signaturtjeneste, inklusive Overvågningslogger Transaktion betyder, hver gang et Elektronisk dokument eller en indsamling af relaterede Elektroniske dokumenter sendes til en Slutbruger via den elektroniske signaturtjeneste. Hver 100 sider eller 10 MB er en Transaktion. 6.2 Vilkår for den elektroniske signaturtjeneste. Under forudsætning af din overholdelse af alle gældende vilkår og din betaling af gebyrer giver Adobe dig, i løbet af licensperioden, en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv og verdensomspændende licens til at: (a) tage adgang til den elektroniske signaturtjeneste gennem de gældende brugergrænseflader og (b) bruge og distribuere Rapporter internt i din virksomhed, udelukkende til brug af den elektroniske signaturtjeneste til dit interne virke. Hvis du faktureres pr. bruger, har du tilladelse til at sende antallet af Transaktioner, der svarer til to gange det gennemsnitlige antal Transaktioner, som sendes via den elektroniske signaturtjeneste pr. bruger, pr. måned ( Begrænsninger for brug ). 6.3 Kundens brug og samtykke. Du må udelukkende bruge den elektroniske signaturtjeneste til dine egne erhvervsmæssige formål, og du må ikke gøre din adgangskode tilgængelig for tredjepart. Du accepterer, at din brug

5 af den elektroniske signaturtjeneste er underlagt de love, politikker og regler, der er gældende for de pågældende lande, regioner og erhverv, og du skal sikre, at du overholder disse love, politikker og regler. Du accepterer, at du vil søge uafhængig advokatbistand for at afgøre anvendeligheden af elektroniske signaturer for din organisation. 6.4 Licenstildeling fra kunden. Du giver Adobe og dets tilknyttede selskaber, i løbet af licensperioden, en ikkeeksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri licens til at benytte, kopiere, overføre, underlicensere, indeksere, gemme og vise Kundedata, alene i det omfang, der er nødvendigt for at levere den elektroniske signaturtjeneste og Rapporter til dig, og håndhæve Adobes rettigheder i henhold til disse Yderligere vilkår. Du giver Adobe og dets tilknyttede selskaber en ikke-eksklusiv, uendelig, verdensomspændende og royaltyfri licens til at bruge, kopiere, overføre, offentliggøre, vise, distribuere og samle (herunder kombination med lignende data om andre kunder fra Adobe eller dets tilknyttede selskaber) alle anonyme oplysninger, der stammer fra Kundedata, f.eks. webbrowser, skærmopløsning og oplysninger fra mobilenheder. Disse anonyme data indeholder ikke personlige oplysninger om dig eller en Slutbruger eller eventuelle data hentet fra indholdet i et Elektronisk dokument. 6.5 Overgangsassistance. Hvis du overholder de Yderligere vilkår, vil Adobe bruge kommercielle rimelige tiltag for at hjælpe dig med overføre Kundedata fra den elektroniske signaturtjeneste. Overførsel skal udføres inden for 30 dage efter opsigelse eller udløb af din licens til den elektroniske signaturtjeneste. Ved udgangen af denne 30-dages overførselsperiode forbeholder Adobe sig ret til at slette eventuelle Kundedata, personlige oplysninger eller din brug af den elektroniske signaturtjeneste. Under forudsætning af Adobes forpligtelse om at yde dig overførselsassistance, som beskrevet i dette afsnit, ved opsigelse eller udløb af disse Yderligere vilkår vil din licens til den elektroniske signaturtjeneste øjeblikkeligt ophøre. 6.6 Slutbrugers vilkår og betingelser. Brug af den elektroniske signaturtjeneste er betinget af hver Slutbrugers accept af brugsvilkårene, der vises, når tjenesten bruges, inklusive vilkårene for forbrugers offentliggørelse og samtykke, der på nuværende tidspunkt findes på 6.7 Opbevaring og lagring af Kundedata. Adobe gemmer Kundedata, forudsat at størrelsen på dette lager efter Adobes skøn ikke er urimeligt. Kundedata kan dog slettes, hvis du undlader at betale forfaldne gebyrer, hvis du pålægger Adobe at gøre det, hvis du ikke betaler gebyrer, eller hvis det er påkrævet ved lov. I tilfælde af at Adobe sletter Kundedata i henhold til nærværende afsnit 6.7 ( Opbevaring og lagring af Kundedata ), vil Adobe bruge kommercielt rimelige tiltag for at hjælpe dig med overførsel af kundedata fra den elektroniske signaturtjeneste. Du accepterer, at du er eneansvarlig for at overholde alle gældende dokumentopbevaringslove og regler, herunder enhver forpligtelse om at give meddelelse til tredjepart om bevarelse eller sletning af dokumenter. 6.8 Kundesikkerhed. Du er ansvarlig for at konfigurere og bruge sikkerhedsfunktionerne i den elektroniske signaturtjeneste for at overholde dine forpligtelser over for Slutbrugere i henhold til gældende lovgivning om privatlivets fred, sikkerhed og databeskyttelse. Du er ansvarlig for sikkerheden af Elektroniske dokumenter, der er sendt til Slutbrugere via fra den elektroniske signaturtjeneste, downloades fra den elektroniske signaturtjeneste eller overføres til et system, der ikke er Adobe, via en tredjepartsintegrationsfunktion af den elektroniske signaturtjeneste. Du er ansvarlig for erstatningskrav, der opstår fra uautoriseret adgang til din konto eller til Kundedata, hvis du undlader at følge sikker adgangskodesammensætnings-, forvaltnings- og beskyttelsespraksis for din konto. 6.9 Adobe sikkerhed. Adobe vil opretholde kommercielt rimelige administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Kundedatas sikkerhed, fortrolighed og integritet. Adobes indsamling og brug af oplysninger i forbindelse med den elektroniske signaturtjeneste er underlagt Adobe Privacy Policy (adobe.com/privacy/policy.html) Betalingskortbranchens datasikkerhedsstandarder ( PCI DSS ). Når du sender Kontodata (herunder Kortholderens data, Kortverifikationskode eller Værdi), må du ikke bruge fax signatur-funktionaliteten. Selvom data er krypteret, forbyder PCI DSS at lagre Følsomme godkendelsesdata, inklusive Kortverifikationskode eller Kærdi efter godkendelse. Termer med stort begyndelsesbogstav i dette afsnit er defineret i PCI DSS.

6 7. Brug til uddannelse og skole. Hvis du er lærer, en skole eller et undervisningsinstitut, accepterer du, at (a) du, og ikke Adobe, er eneansvarlig for overholdelse af Children's Online Privacy Protection Act ( COPPA ), herunder indhentning af forældresamtykke forud for indsamling af oplysninger fra børn under tretten (13) år, (b) alle oplysninger om studerende, der er indsamlet af dig ved brug af tjenesterne, sker udelukkende til brug af og fordel for skolen og (c) at du vil forsyne forældre med oplysninger om Adobes indsamlings-, anvendelses- og offentliggørelsespraksis, som du finder i disse Yderligere vilkår og i Adobes Online privatlivspolitik (eller ethvert senere websted dertil) i din skoles politik for accepteret brug. Dokument Cloud_Additional_TOU-da_DK _1200 Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, Californien , USA Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland.

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

RIM s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

RIM s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger RIM s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Resarch In Motion Limited og dennes datterselskaber og tilknyttede virksomheder ( RIM ) er forpligtede til og har en mangeårig politik for at opretholde

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE SLUTBRUGERS LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugers licensaftale (End-User License Agreement) for Intergraph Corporation ( EULA ) er en juridisk aftale af og mellem dig (enten et individ

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere