Strategisk IT-sikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk IT-sikkerhed"

Transkript

1 Strategisk IT-sikkerhed Ledelsesrådgivning Risikostyring Teknologi Undervisning Forudsigelse og forebyggelse Hændelsesstyring Leverandørstyring Forsvar og reaktion Organisationen Undervisning Operationel IT--sikkerhed Risikostyring Katastrofeberedskab og kontinuitet

2 Ledelsesrådgivningogforretningsforsta else En kerneydelse i vores IT-sikkerhedsdivision er ledelsesrådgivning og styrkelse af organisationens evne til at forebygge og minimere IT angreb. Omfanget defineres ofte med et kort forløb på et par dage hvor organisationens interessenter interviewes og en overordnet risikoprofil defineres. For en lille investering, typisk på kun Kr ,-, kan man få udarbejdet en rapport, der beskriver hvilke områder i organisationen, der er mest eksponerede over for ITangreb. Forretning først: IT-sikkerhed som understøtter forretningen. Ofte ser vi sikkerhedsløsninger, der prioriterer sikkerhed over forretning. En udfordring med disse løsninger er, at brugerne forsøger at arbejde uden om sikkerhedsløsningerne for at udføre arbejdet på effektiv vis. Konklusionen i langt de fleste tilfælde er, at sikkerhedsløsninger der understøtter forretningen resulterer i det højeste sikkerhedsniveau, da brugerne ser værdien i løsningerne. BranchebaseretIT-sikkerhed IT-sikkerhed er dynamisk og udvikler sig konstant for at imødekomme det aktuelle trusselsbillede og en manglende effektiv styring af IT-sikkerheden kan lede til fald i produktivitet og ødelæggende sikkerhedsbrist. Vi arbejder ud fra en risiko-baseret metodik og engagerer alle niveauer af jeres organisation for at tilsikre forståelse af jeres organisations vision, mission og målsætninger, og hvordan disse understøttes af sikkerhedstiltag. Igennem et tæt arbejde med ansvars- og proces-ejere tilpasser vi best practices for ITsikkerhed, så politikker, retningslinjer og procedurer matcher kravene for netop jeres organisation og understøtter jeres målsætninger. Generelt IT-trusler skaber oftere end nogensinde før reelle omkostninger for organisationer på verdensplan. De spænder vidt fra immaterielle omkostninger i millionklassen til omkostninger, der er vanskeligere at fastsætte, såsom varemærke-skader, tab af omdømme, tab af kunder og negativ omtale. Disse immaterielle virkninger kan ikke ses med det samme eller inden for kort tid efter en hændelse, men kan skabe vedvarende betydelig negativ udvikling på længere sigt. Sikkerhedstrusler Mobilitet Malware Fokus på tilgængelighed, mobile applikationer og tilknyttede net services skaber mulighed for bedrageri, malware og uautoriseret informationsindsamling. BYOD forstærker er kun med til at forstærke problemet. Mere avancerede malware typer med fuldt automatiserede angrebsmekanismer findes på flere enheder. Spredningen af Bring Your Own Devices (BYOD) fremskynder dette endnu mere, og klientenheder bør i mange miljøer betragtes som upålidelige og fjendtlige.

3 Cloud Medarbejderes manglende bevidsthed om trusler og/eller sikkerhedspolitikker Kilde: IDC Insights (2014.) Beskyttelse af data i cloud løsninger skaber nye udfordringer både i forhold til datatilgængelighed og samarbejde. Virksomhedens sikkerhed afhænger af mange individers opmærksomhed og overholdelse af sikkerhedspolitikker, herunder medarbejdere, leverandører og andre forretningspartnere. Der skal fremmes en sikkerhedsbevidst kultur blandt alle disse interessenter. Finansbranchen Øgede lovgivningsmæssige krav, strammere budgetter samt øget offentligt fokus på finansvirksomheders ageren efter finanskrisen har alle været med til at præge IT-sikkerheden i finansbranchen. Investering i ITsikkerhed er fortsat en kritisk del af driften i en tid, hvor både politikere og ledelse er meget fokuserede på kapitalkrav, gennemsigtighed, finansiel kriminalitet og IT-trusler på finansbranchen. Den øgede kompleksitet af svindlere og IT-truslerne kombineret med standardiseringen af angrebsværktøjer, har skabt en situation, hvor der mere end nogensinde før er behov for avancerede prædikative trusselsanalyseværktøjer, der indsamler data fra enorme business intelligence datakilder og ser angrebsmønstrene på tværs af finansbranchen. Sikkerhedstrusler Risikovækst for data og information IT kriminalitet Større datamængder er grobund for sikkerhedstrusler, bedrageri og tab. Mere digital information, alt fra kundedata til intellektuel ejendom, gemmes i usikre IT miljøer og uden nødvendige backup intervaller. Data udveksles ofte mellem forbrugere og virksomheder med ringe kontrol gennem forsyningskæden. Data mistes utilsigtet eller som følge af dårligt etablerede overvågningssystemer. IDC Financial Insight estimerer, at i løbet af de sidste 2 år har 450 millioner kunder fået stjålet eller mistet kontoinformationer pga. porøse systemer. Hastigheden og omfanget af IT angreb fortsætter med at vokse, og i de fleste tilfælde hurtigere end virksomhedernes forsvarssystemer. Velfunderede professionelle crimeware virksomheder er en voksende trussel. Andre aktører (spionagegrupper, terrorister, hackere og dårlige ansatte) er ofte støttet og koordineret af velfunderede, innovative globale organisationer. Intellektuel ejendom og kontrolafbrydelser er primære mål.

4 "Reager og afhjælp" beskyttelse Databeskyttelse Simple overholdelsesstrategier fejler spektakulært. Omkostninger forbundet med eksisterende afværgningsforanstaltninger opskaleres i en uholdbar hastighed. En forudsigelig perimeter af efterretninger er blevet et net add og et skema med de indsatskrav til driftscentre og alle access points. Databeskyttelse er selve hjertet af trusselsmiljøet. Problemstillingen med privatlivets fred kontra tilgængelighed vil blive ved med at opstå. (Ifølge IDC Retail Insights er der tæt løb, når forbrugerne gives valget mellem privatliv og tilgængelighed). Cloud Opnå indsigt for at mindske risici er blandt top 3 grunde til at finansielle institutioner flytter til cloud løsninger, dette gælder både offentlige og private cloud løsninger. Behov for sikkerhedstalent Kilde: IDC Financial Insights (2014.) Den tredje IT platform (cloud, data og analyse, mobil og social) vil over de næste 3-5 år ændre kravene på 95 % af alle IT færdigheder, herunder sikkerhed. Dette vil i sidste ende ændre balancen mellem interne færdigheder og færdigheder tilegnet gennem tjenesteudbydere. Offentlig Offentlige IT ledere befinder sig ofte i meget særegne situationer med både helt ny moderne IT infrastruktur, mobile og cloud baserede løsninger, kombineret med meget gamle IT systemer, der driver gamle systemer med dataarkiver. Der er derfor ofte helt specielle hensyn at tage, når der implementeres ITsikkerhedsløsninger i disse miljøer og de interne ressourcer i offentlig IT, der besidder integrationskompetencer er ofte omdrejningspunktet for disse projekter. Der ses stigende antal avancerede APT angreb (Advanced Persistent Threat) og Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed inddrages oftere og oftere i projekterne. Stigende lovgivningsmæssige krav øger ligeledes kompleksiteten og kravene til de sikkerhedsansvarlige i de offentlige organisationer.

5 Sikkerhedstrussel Den største vedvarende trussel stammer fra udenlandske regeringer eller udenlandske organer, der har en politisk eller filosofisk dagsorden. Trusler kan variere fra militærrelateret sondering til regeringsfjendtlig vandalisme af systemer. Til tider udføres det af personer, hvis regeringsdoktriner ligefrem opfordrer sådanne handlinger, hvilket gør det vanskeligt at søge hjælp fra angrebets oprindelsessted. Mange organisationer oplever hundredvis af angreb hver dag og finder indlejrede avancerede vedvarende trusler. Beskyttelse af infrastruktur i industrien Distributed denial-of-service (DDoS) angreb Medarbejdere vil eventuelt prøve at bruge internetprotokoller, der ikke er sikre (fx FTP eller peer-to-peer fildeling) Godkendelseskontrol Kilde: IDC Government Insights (2014.) Agenturer bør integrere avancerede overvågningsog beskyttelsessystemer. Løsningerne skal opdateres rutinemæssigt, så de bliver mere og mere sofistikerede. Mange agenturer nedbringer deres antal af internetforbindelser, for bedre at kunne overvåge og kontrollere adgangen gennem gateways. Et vigtigt skridt er at uddanne topledere, så de forstår, at sikkerhedsinvesteringer vil være en vedvarende omkostning ved at drive forretning. Overvågningsværktøjer er en nøgleinvestering for at opdage sikkerhedstrusler. Agenturer skal arbejde tæt sammen med industrien for at overvåge trusler og holde virksomheder informeret, når trusselsbilledet vokser, og når der kommer værktøjer, der kan yde beskyttelse mod disse trusler. DDoS angreb er almindelige mod regeringsagenturer. Løsninger inkluderer detektering og redirektion af ondsindede pakker og midlertidigt reallokering af domænenavne og internetprotokoladresser for at stoppe uretmæssig trafik. Usikre og ikke-godkendte forbindelser kan blive gateways for virusser og malware. Nogle agenturer blokerer specifikke protokoller eller porte som standard ved firewallen. Når medarbejdere ønsker at kommunikere med en ekstern serviceudbyder, kræver nogle agenturer, at disse undersøges, nogle gange via et kontroludvalg, som gennemgår disse anmodninger. Mange agenturer stoler i dag på Windows Active Directory infrastruktur, eller en anden protokol for godkendelse. Nogle agenturer undersøger hostede løsninger, men det er endnu ikke en udbredt løsning. Det er afgørende at overholde obligatoriske adgangskontrolprotokoller.

6 Olie og gas Udfordringerne omkring datasikkerhed er velkendt i olie og gas branchen, men de enormt hurtigt voksende datamængder i industrien, eksempelvis data fra oliefelter og integrerede operationer, har ført til, at hovedparten af virksomhederne har øget fokus på beskyttelse af følsomme data og IT aktiver, så de nu er et af de højest prioriterede områder i virksomhedernes drift. Upstream virksomhedernes kritiske data er emner som data fra geologiske undersøgelser, produktionsdata og finansielle og kontraktuelle data. Herudover er IT-sikkerhedsudfordringerne ændret i branchen, med placering af global IT infrastruktur i fjerntliggende lokationer, som fx Afrika og netværksforbindelser med høje latenstider som satellitforbindelser. IT-sikkerhed fik også øget fokus ifbm. de branchespecifikke Shamoon/Disttrak IT-angreb samt Operation Night Dragon, Operation Save the Arctic, Poison Ivy og Project Tarmaggedon. Sikkerhedstrusler Samarbejde med dårlige ansatte Medarbejderes manglende bevidsthed omkring trusler og sikkerhedspolitikker Avancerede vedvarende trusler (APTs) Trusler mod industrielle kontrolsystemer Kilde: IDC Government Insights (2014.) Der er et behov for at fokusere på politikker omkring identitet og adgangsrettigheder samt udviklingen af avancerede løsninger for identitetsstyring. Der skal fremmes en sikkerhedsbevidst kultur blandt medarbejderne. Der fokuseres på detektionsevner, implementering af næste generations løsninger og deltagelse af beredskab, når det behøves. Endpoint sårbarheder, implementering af topbeskyttelsesprogrammer og forretningskontinuitetsplaner bør gennemgås.

7 Forsyningskæde / produktionsvirksomheder Den stadig mere distribuerede opbygning af forsyningskæden til produktionsvirksomhederne øger risikoen for IT-trusler. Når producenterne forsøger at være mere åbne og gennemsigtige i deres dialog med leverandører, kunder og endda forbrugerne, skaber denne gennemsigtighed øget sandsynlighed for datalækager og angrebsflader for IT-kriminelle. Producenterne lever af at bringe nye produkter til markedet, som regel i samarbejde med flere forskellige eksterne leverandører, men disse partnerskaber og de ofte tilfældige måder hvorpå der udveksles kritiske oplysninger, åbner enorme muligheder for IT-kriminelle. Forskellen mellem succes og fiasko af et produkt kan ofte hvile på producentens mulighed for at opretholde fuldstændig hemmeligholdelse frem til lancering. Sikkerhedstrussel Databeskyttelse Datavækst og informationsrisici Medarbejderes manglende bevidsthed omkring trusler og sikkerhedspolitikker synligheds paradigmet Avancerede vedvarende trusler (APTs) Mobilitet Kilde: IDC Manufacturing Insights (2014.) Databeskyttelse er selve kernen omkring sikkerhedstrusler. Gældende forretnings- og transaktionsmodeller, ændringer i balancen mellem beskyttelse af oplysninger og tilgængelighed, konflikter mellem forretnings- og sikkerhedsbehov og infrastruktur for datastyring kan alle medføre store implikationer for databeskyttelse. Mere digital information, alt fra kundedata til intellektuel ejendom, lagres uden nødvendige backup intervaller. Data udveksles ofte mellem forbrugere og virksomheder med ringe kontrol gennem forsyningskæden. Data mistes utilsigtet eller som følge af dårligt etablerede overvågningssystemer. Virksomhedens sikkerhed afhænger af mange individers opmærksomhed og overholdelse af sikkerhedspolitikker, herunder medarbejdere, leverandører og andre forretningspartnere. Der skal fremmes en sikkerhedsbevidst kultur blandt alle disse interessenter. Virksomheder står over den udfordring at bringe klarhed over virksomhedskrav til leverandører samtidig med, at der skal findes en balance mellem gennemsigtighed og sikkerhed. Der fokuseres på detektionsevner, implementering af næste generations løsninger og deltagelse af beredskab, når det behøves. Fokus på tilgængelighed, mobile applikationer og tilknyttede net services skaber mulighed for bedrageri, malware og uautoriseret informationsindsamling. BYOD forstærker er kun med til at forstærke problemet.

8 Konklusion Udfordringerne for at imødekomme nutidens komplekse sikkerhedskrav er enorme. Det kontinuerligt udviklende trusselslandskab kompliceres yderligere af budgetmæssigt pres, bestyrelsesmæssigt tilsyn og behovet for efterretningsbaseret analyse af sikkerhed på tværs af hele virksomheden. En holistisk tilgang til sikkerhed er den eneste mulige fremgangsmåde. De sikkerhedsansvarlige er i dag nødt til at kigge uden for deres organisationer for at opsøge råd og vejledning fra en betroet sikkerhedspartner, der danner sine erfaringer på tværs af organisationer og brancher. De sikkerhedsansvarlige som IDC interviewede i 2014 rapporten, nævnte disse hovedpunkter, som en sikkerhedspartner skal kunne leve op til: Branchespecifik forståelse for organisationens behov. En omfattende portefølje af sikkerhedsprodukter, der spænder fra rådgivning og implementering til sikkerhedsprodukter og tjenester. Managed services med efterretningsdata om trusler, der kan understøtte strategiske valg. En bred vifte af sikkerhedsprodukter og partnerskaber med leverandører. Stærke kundereferencer med relevans for organisationen. En stærk økonomi.

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur I dette dokument introduceres læseren til Online Services Security and Compliance-teamet, som er den del af Global Foundation Services-divisionen, der står for

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsikkerhedschef hos Saab: Et sikkerhedscenter giver Saab kortere søgetid og forbedret sikkerhed SYMANTEC MOBILE CENTER OF

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER INDLEDNING... 1 1. BEGRUNDELSER FOR VALG AF CLOUD... 4 Pris og skalérbarhed... 5 Bring your own device (BYOD)... 7 Innovation...

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

4FOUNDATION CLUSTERLØSNING SIKRER DANSK AVISPRODUKTION STANDARDISER DATACENTERET TEMA: AFGØRENDE FORDELE MED DATA CENTRE FOUNDATION

4FOUNDATION CLUSTERLØSNING SIKRER DANSK AVISPRODUKTION STANDARDISER DATACENTERET TEMA: AFGØRENDE FORDELE MED DATA CENTRE FOUNDATION CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W Thompson, Symantecs topchef: Et pålideligt miljø kan kun baseres på politikker TEMA: STANDARDISER DATACENTERET Trends, tips fra eksperter,

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-953-8 0.05.12 2 Introduktion

Læs mere

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark Trendrapport 20 14 Status på informationssikkerheden i Danmark DKCERT Trendrapport 2014 Redaktion: Shehzad Ahmad, Tonny Bjørn og Torben B. Sørensen Eksterne bidragydere: Henrik Jensen, Roskilde Universitet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Truslen fra cyberspace baggrund og konsekvenser...5 2.1. Samfundets digitale nervesystem er sårbart... 5 2.2. Truslen fra organiseret cyberterrorisme eller -sabotage...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Omfattende gennemgang af sikkerhed og sårbarhedsbeskyttelse for Google Apps. En Google-hvidbog, februar 2007

Omfattende gennemgang af sikkerhed og sårbarhedsbeskyttelse for Google Apps. En Google-hvidbog, februar 2007 Omfattende gennemgang af sikkerhed og sårbarhedsbeskyttelse for Google Apps En Google-hvidbog, februar 2007 Sikkerhed for Google Apps FLERE OPLYSNINGER Online www.google.com/a E-mail apps-enterprise@google.com

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR

KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR rspektiv: Bevar jordforbindelsen KMD WHITE PAPER - CLOUD-TEKNOLOGIENS FREMTIDSVILKÅR Analyse: Fremtiden for Cloud-teknologi på det danske marked Af: Katie Gove, Research Fellow, HENRY Corporation & Adm.

Læs mere

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi

Joining Forces. Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis. Fag: Strategi Joining Forces Mitchell Lee Marks & Philip H. Mirvis Fag: Strategi Første del: Synergi i fusioner, overtagelser og alliancer. Kapitel 1: Den flygtige ligning. Bogen handler om sammenslutning af organisationer,

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Tør du stole på dit IT-miljø?

Tør du stole på dit IT-miljø? Tør du stole på dit IT-miljø? Om Symantec Symantec er verdens førende leverandør af løsninger, som er designet til at hjælpe privatpersoner og virksomheder til at garantere sikkerhed, tilgængelighed og

Læs mere