IC-Meter. Plug n Play koncept til måling, analyse og visualisering af indeklima og energi til gavn for miljøet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IC-Meter. Plug n Play koncept til måling, analyse og visualisering af indeklima og energi til gavn for miljøet"

Transkript

1 IC-Meter Plug n Play koncept til måling, analyse og visualisering af indeklima og energi til gavn for miljøet Februar 2015

2 Koncept og miljøpåvirkning Hvad kan løsningen hjælpe os med og hvilke miljøværdier bidrager den med? IC-Meter er et Plug n Play måle-, analyse- og visualiseringskoncept baseret på professionelle sensorer, fortløbende målinger af temperatur, fugt, CO 2 og støj, lokale vejrprognoser (fra samt Big Data analyser i en Cloud-løsning. Dokumenterer det faktiske indeklima i institutioner, kontorer og boliger Et lethåndterbart værktøj ved indjustering og efterfølgende kontrol af tekniske installationer i bygninger som fx varme/køle systemer, ventilationsanlæg, lyd, lækage mv Etablering af en uafhængig baseline i forbindelse med EPC aftaler, hvor indeklima og energiforbrug analyseres med fokus på at adskille effekten af adfærd, tekniske installationer og bygningens klimaskærm Er der andre positive eller negative miljøpåvirkninger? IC-Meters energimodul er banebrydende gennem at give bygherrer, ejendomsselskaber og lejere unik indsigt i resutaterne ved at konceptet: Giver brugerne feedback på deres indeklima og adfærdsmønster Giver eksperter mulighed for at analysere bygningens klimaskærm og energiforbrug som funktion af dokumenteret indeklima og det lokale vejr samt Giver driftspersonalet løbende feedback til overvågning og drift af bygningens tekniske installationer, inklusive vejrprognoser Se link til rapport fra Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter om gode resultater med at påvirke lejeres adfærdsmønster via feedback på det faktiske indeklima baseret på IC-Meter. _hovedrapport_inkl_bilag.pdf Hvor effektiv er løsningen sammenlignet med eventuelt andre lignende løsninger? Der findes i dag ingen fritstående målere som IC-Meter med GSM kommunikaton, ej heller koncepter med åben cloud-tjeneste og beregningssoftware (som indgår i købet), og hvor resultaterne er baseret på målesensorer af industristandard. Andre løsninger har enten hobby målesensorer eller indgår som tilbehør til produktspecifikke og dyre systemer, som kræver investering i basestation, IT-integration etc. IC-Meter analyseprogram er unikt med mulighed for at analysere en bygnings indeklima og fordele varmetabet på teknik og adfærd. Indoor Climate Part of your climate policy? 2

3 Nedenstående eksempel er fra en bygning, hvor indeklima og energiforbrug automatisk analyseres efter at man har installeret en IC-Meter på hver etage og samtidig får oplysninger om energiforbruget i kwh direkte fra fjernvarmeleverandørens server til IC-meters server. Bygningen har et relativt lavt energiforbrug ( energimærket er beregnet til A), men prisen er utilstrækkelig ventilation og problemer med højt CO 2 - og fugtniveau. Indoor Climate Part of your climate policy? 3

4 IC-Meter er opbygget efter LEGO princippet, hvor hver enkelt IC-Meter enten kan være en stand alone løsning eller del af et antal målepunkter i en større bygning. Brugeren definerer selv, hvordan man vil anvende sensorerne og hvor stor en del af bygningens opvarmede areal, man måler på. IC-Meter har et åbent API med onlineadgang til data om indeklimaet, lokale vejrprognoser (inklusive data om solbestråling) samt beregnede nøgletal for bygningens energiegenskaber. Det kan bruges til at sikre, at nye, velisolerede og tunge bygninger med lange tidskonstanter opnår et stabilt indeklima og et lavt energiforbrug gennem at undgå unødig opvarmning. Datamængden som IC-Meter løbende (hvert 5. minut døgnet rundt) indsamler om temperatur, fugt, CO 2 og lyd i kombination med lokale vejrprogmoser (fra yr.no) kan leveres via et åbent API fra IC-Meters server til eksisterende styresystemer, som kan mindske energiforbruget bl.a. gennem at tage hensyn til gratis energi i form af sollys og internproduceret varme. Se bilag 1. I eksisterende bygninger kan man fx afsløre luft-lækager i bygningen gennem at analysere CO 2 niveauets reduktionshastighed i forhold til vindhastigheden udendørs i det lokalområde, bygningen befinder sig. Omkostningseffektivitet Hvor omkostningseffektiv er løsningen? IC-Meter sælges som et ægte Plug n Play stand alone produkt til en pris på ca ,- excl. moms., men inkl. software og Cloud tjenester i hele produktets levetid. Besparelsen ligger i flere niveauer. Til at begynde med får konsulenterne relevante og valide klimadata at arbejde med og kan levere ressourceeffektiv fjerndiagnose og -rådgivning før, under og efter en energirenovering. Herefter kan data i driftsfasen bruges til kontinuert trimning af styresystemer, hvilket mindsker behovet for tilført energi til opvarmning med 10-15%, og endelig vil systematiske tilbagemeldinger til lejere alt i alt sikre et bedre NKI. IC-Meter er et 100% skalerbart koncept, hvor man kan gå fra en enkelt til et ubegrænset antal målere hvor som helst på kloden, når der blot findes mobil-kommunikation eller Internet. Når energiforbruget i en hel bygning eller et helt bygningskompleks skal analyseres, er det således enkelt at kombinere flere målere. IC-Meter har som politik at kunne importere måleresultater fra eksterne målesystemer fx fjernvarmeværkers fjernaflæste varmemålere. Udvekslingen af data sker mellem en ekstern server og IC-Meters server. Indoor Climate Part of your climate policy? 4

5 Hvilke miljøeffekter giver investeringen? Som ovenfor beskrevet, åbner IC-Meter mulighed for enkelt og billigt at kunne analysere indeklima og energiforbrug med feedback til brugere og eksperter, samt muligheden for at anvende IC-Meter som informations- og prognosegiver til styresystemer for varme og ventilation. Det mindsker energiforbruget og giver miljømæssige fordele. Specielt muligheden for at fordele energiforbruget på adfærd og teknik skaber helt nye perspektiver for forstå og opnå energibesparelser gennem ændret adfærd og samtidig opnå et bedre indeklima. På samme måde kan konsulenter via nettet diagnosticere bygningens energi- og indeklimaforhold og dermed effektivisere og prioritere indsatser i bygningen og angribe de reelle problemer og forbedringsmuligheder. Findes en mulig fremtidig besparelse? Ja. Driftsoptimering via data til styresystemer samt tilbagemeldinger til brugerne om hensigtsmæssig adfærd medvirker til, at bygninger drives mere optimalt, hvorved der opnås en årlig besparelse af indkøbt energi. Samtidig er IC-Meter det perfekte værktøj, når energiforbruget for en ny bygning skal verificeres med målinger indenfor 24 måneder efter at bygningen er taget i brug. Selv muligheden for at korrigere for visse afvigelser i energiforbruget, som hverken bygherre eller entreprenør råder over gives gennem et grundlag for at redegøre for disse korrigeringer i en særskilt udredning. Kvalitet Opfylder løsningen byggebranchens krav til funktion og kvalitet? IC-Meters målesensorer er af høj kvalitet og opfylder byggebranchens kvalitetskrav. Se bilag 2 og 3. Funktionen er enkel og måleboksen kan enten fastmonteres med vægbeslag til skruer (i kortere perioder dobbeltklæbende tape) eller anbringes i et bordstativ på en vandret flade. Al indstilling af IC-Meters parametre (sted, lokalets navn, position, areal, alarmer etc.) foregår via Internet, enten på stedet eller hjemme fra kontoret. Disse parametre kan ændres og/eller måledata nulstilles, fx når IC-Meter flyttes til en anden bygning. Hvad er levetiden og krav til vedligeholdelse? IC-Meter har ikke behov for vedligeholdelse på målestedet, og CO 2 -sensoren er fra producenten SenseAir forsynet med løbende automatisk selvkalibrering. Dog kan man under specielle betingelser vælge at foretage en manuel kalibrering på stedet. Herudover er der ingen vedligeholdelseskrav. Det vigtigste er at sikre, at måleboksen er monteret efter den medfølgende monteringsinstruktion (højde over gulv, afstand fra radiator, væghjørner og arbejdspladser). Indoor Climate Part of your climate policy? 5

6 Findes der referencer, som understøtter produktets kvalitet? DTU, Institut for Indeklima og Energi har testet IC-Meter. Se link til rapport fra DTU: _baggrundsrapport_dtu.pdf Fraunhofer Institute for Building Physics IBP i Tyskland (institut med ansatte) har testet IC- Meter. MBA, Dipl.-Ing.(FH) Thomas Kirmayr, Group Manager skriver: Thank you for providing us with two of your IC-Meters to test them in combination with our standard equipment. The first tests had been very promising as we could see, that the installation is very easy and the accuracy of the sensors is quite good. We could not see any relevant deviations from our equipment so far. The information package provided by the cloud is very well designed, easy to use and by allowing an Excel download there is no limitation for any kind of evaluation. The combination with the outdoor environment data is very smart and allows further investigations. Therefore the IC-Meter for us is a very good alternative to standard sensor installation in terms of indoor climate analysis when it should be easy, quick and especially when you have different locations to collect your data. The plug and play mode therefore is perfect. We are looking forward to a further use and gain of experience with the IC-Meter and we are sure that it s possible to identify a lot of useful fields of application. Innovationsgrad: Hvor unik er løsningen? IC-Meter er på mange måder unik, men først og fremmest gennem at introducere et professionelt målekoncept på et område, hvor vi ikke har tradition for at måle Indeklimaet. Dette er tankevækkende, fordi vi i Norden lever omkring 90% af vores liv indendørs, og indeklimaet er vigtigt for vores velbefindende, sundhed og intellektuelle formåen. IC-Meter modtog i 2013 Ingeniørens produktpris i kategorien Innovation. Produktprisen har været uddelt i 15 år og er Danmarks fineste teknologipris, der hædrer teknologiske produkter med en afgørende nyhedsværdi og/eller bygger på markant teknologisk kunnen. Innovationsprisen: IC-Meter med produktet "Indoor Climate Meter". Dommermotivation: Med IC-Meter bliver det lettere at tage indeklimaet alvorligt. Det er en innovativ kombination af hardware, sensorer og cloud, som samkøres med andre datakilder. Dermed opnås det bedste datagrundlag for forbedring af velfærden og reduktion af energiforbruget i vores bygninger. Indoor Climate Part of your climate policy? 6

7 Er IC-Meter alene om ideen eller findes der konkurrenter med lignende ideer? IC-Meter er som professionelt målerudstyr helt unikt med sin cloudløsning og modulære opbygning, hvor en eller flere målepunkter kan sammenstilles til et helhedsbillede af bygningens ydeevne og energieffektivitet. Der findes ikke andre systemer, som bruger GSM (mobilnettet) til netopkobling og derfor er ægte Plug n Play, som gør professionel måling nem og enkel. Anvendelsespotentiale Hvor godt passer løsningen til moderne byggeprojekter? IC-Meter passer godt til moderne byggeprojekter, hvor der ofte indgår en målsætning om at være på forkant med indeklima, energieffektivitet og miljø. For nye bygninger er IC-Meter et naturligt værktøj, når man skal redegøre for energieffektiviteten med verificerende målinger inden for 24 måneder efter at bygningen er taget i brug. Ved energirenoveringsprojekter kan IC-Meter gennem sin teknik aktivt bidrage til, at bygningens energieffektivitet og indeklima analyses både før, under og efter ombygningen. Og her formår analyseværktøjet i Cloud tjenesten bl.a. at adskille resultater af bygningsteknik og brugernes adfærdsmønstre. At anvende IC-Meter som informationscenter åbner generelt muligheden for at optimere driften af byggeprojekter med fokus på både energiforbrug og indeklima. Kan den kun bruges i enkeltstående projekter eller mange forskellige projekttyper? IC-Meter er nyttigt i alle typer af byggeprojekter, boliger, undervisningslokaler og arbejdspladser, hvor man som feedback og kvalitetssikring skal sikre, at bygningerne fungerer efter hensigten. Dette er naturligvis vigtigt, uanset hvilken type bygning der er tale om, eller hvor i verden den befinder sig. IC-Meter anvender et verdensomspændene netværk af vejrdata fra Spiller størrelsen på projektet nogen rolle? Nej, for IC-Meter påvirkes ikke af bygningens størrelse, effektivitet eller tjenester, ligesom energianalyse er i sagens natur lige relevant uanset bygningens størrelse. Indoor Climate Part of your climate policy? 7

8 Bilag 1: IC-Meter Public API, version 1.1. Following document is specifying the public REST API available for IC-Meter customers, in order to retrieve data form the IC-Meter server. The API is password protected which also limits the access to data only from own boxes, and boxes shared with the user. Authentication is handled by applying for a valid access token to the request as described below. URI Method Notes oauth/token GET Retrieve API access token api/measurements/1.1/days/range/ GET Retrieve indoor data of 5 minutes measurements within specified date range. api/weather/1.1/days/range/ GET Retrive weather data of measurements for specified date range Overall description Timestamps Timestamps are expressed in UTC time (Zulu) e.g T22:07:22Z, which applies to both input and output. Format yyyy - mm - dd T hh : MM : ss Z yyyy : indicates a four-digit year. It is not allowed to have preceeded by 0 and 0000 is not alowed. mm: indicates a two-digit month of the year, 01 through 12. dd: indicates a two-digit day of that month, 01 through 31. T: Separates date and time. hh: refers to a zero-padded hour between 00 and 24 (where 24 is only used to denote midnight at the end of a calendar day). mm: refers to a zero-padded minute between 00 and 59. ss: refers to a zero-padded second between 00 and 59 Retrieve API access token (oauth/token) Retrieving a valid access token is done via the following request, where the username and password are the ones used by the IC-Meter apps. Indoor Climate Part of your climate policy? 8

9 Format https://app.ic-meter.com/icm/oauth/token \?client_id=<client id> \ &grant_type=<granttype> \ &scope=<scope> \ &username=<username> \ &password=<password> \ Example request where client_id = trusted-client grant_type = password scope = trust username = <username for app-login> password = <password for app-login> Example response "access_token": "9aeeea5f-f eaf-38f27d6888c1", "token_type": "bearer", "refresh_token": "e74dd b e04-fdfc55e625d0", "expires_in": 43199, "scope": "trust" } Receive Indoor data range (api/measurements/1.1/days/range/) Following request returns indoor data of 5 minutes measurements within specified timestamp range, limited to maximum 31 days. If range is above 31 days, the returned data is truncated. The server returns 400 (http: BAD_REQUEST), if timestamp format are incorrect or if todate is less than fromdate. Else, the server returns 200 (http: OK). Format https://app.ic-meter.com/icm/api/measurements/1.1/days/range/<box QR> \?fromdate=<yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss'z'> \ &todate=<yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss'z'> &access_token=<token> \ Example Request https://app.ic-meter.com/icm/api/measurements/1.1/days/range/efde07df?fromdate= T00:00:00Z&toDate= T00:00:00Z&access_token=1d4e2270-9b36-4f12-a29f-677dffe35e85 Indoor Climate Part of your climate policy? 9

10 Example Response "cols": [ "id": "realtime", "label": "Time", "type": "string", "pattern": "" "id": "Temperature", "label": "Temperature ( C)", "type": "number", "pattern": "" "id": "Humidity", "label": "Humidity (%)", "type": "number", "pattern": "" "id": "CO2", "label": "CO2 (ppm)", "type": "number", "pattern": "" }], "rows": [ "c": [ "v": " T00:02:10Z" "v": "v": "v": }] }] } Receive Weather data range (api/weather/1.1/days/range/) Following request returns weather data of measurements within specified timestamp range, limited to maximum 31 days. If range is above 31 days, the returned data is truncated. The server returns 400 (http: BAD_REQUEST), if timestamp format are incorrect or if todate is less than fromdate. Else the server returns 200 (http: OK). Indoor Climate Part of your climate policy? 10

11 Format https://app.ic-meter.com/icm/api/weather/1.1/days/range/<box QR> \?fromdate=<yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss'z'> \ &todate=<yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss'z'> \ &access_token=<token> Example Request https://app.ic-meter.com/icm/api/weather/1.1/days/range/efde07df?fromdate= T00:00:00Z&toDate= T00:00:00Z&access_token=1d4e2270-9b36-4f12-a29f-677dffe35e85 Example Response "cols": [ "id": "realtime", "label": "realtime", "type": "string", "pattern": "" "id": "temperature", "label": "temperature", "type": "number", "pattern": "" "id": "humidity", "label": "humidity", "type": "number", "pattern": "" "id": "solarrad_inddir", "label": "solarrad_inddir", "type": "number", "pattern": "" "id": "wind_speed", "label": "wind_speed", "type": "number", "pattern": "" "id": "solarrad_dir", "label": "solarrad_dir", "type": "number", "pattern": "" "id": "wind_direction", "label": "wind_direction", "type": "number", Indoor Climate Part of your climate policy? 11

12 } }], "rows": [ "c": [ }] "pattern": "" "id": "solarrad", "label": "solarrad", "type": "number", "pattern": "" }] "v": " T00:00:00Z" "v": 9.5 "v": "v": 0.0 "v": "v": 0.0 "v": "v": 0.0 Revision history Version Date Author Description Neogrid Technologies/hls Initial release Neogrid Technologies/hls Box identification changed to QR code Neogrid Technologies/hls Enabled https for REST api Neogrid Technologies/hls Example of parameters for login URL added Indoor Climate Part of your climate policy? 12

13 Bilag 2: Datasheet, SenseAir CO 2 sensor Indoor Climate Part of your climate policy? 13

14 Indoor Climate Part of your climate policy? 14

15 Indoor Climate Part of your climate policy? 15

16 Indoor Climate Part of your climate policy? 16

17 Indoor Climate Part of your climate policy? 17

18 Indoor Climate Part of your climate policy? 18

19 Indoor Climate Part of your climate policy? 19

20 Indoor Climate Part of your climate policy? 20

21 Indoor Climate Part of your climate policy? 21

22 Indoor Climate Part of your climate policy? 22

23 Bilag 3: Datasheet, Sensirion Humidity & Temperature sensor Indoor Climate Part of your climate policy? 23

24 Indoor Climate Part of your climate policy? 24

25 Indoor Climate Part of your climate policy? 25

26 Indoor Climate Part of your climate policy? 26

27 Indoor Climate Part of your climate policy? 27

28 Indoor Climate Part of your climate policy? 28

29 Indoor Climate Part of your climate policy? 29

30 Indoor Climate Part of your climate policy? 30

31 Indoor Climate Part of your climate policy? 31

32 Indoor Climate Part of your climate policy? 32

33 Indoor Climate Part of your climate policy? 33

34 Indoor Climate Part of your climate policy? 34

35 Indoor Climate Part of your climate policy? 35

36 Indoor Climate Part of your climate policy? 36

Fjernvarme uden rør. eller

Fjernvarme uden rør. eller Fjernvarme uden rør eller Hvordan kollektiv forsyning bliver et services tilbud i hele kommunen v/göran Wilke, EXERGI Partners Energipolitisk udfordring Politisk ønske om at oliefyr skal være udfaset i

Læs mere

Fjernvarme uden rør. fra forsyning til kundeservice

Fjernvarme uden rør. fra forsyning til kundeservice Fjernvarme uden rør og fra forsyning til kundeservice v/göran Wilke, EXERGI Partners Status Fjernvarmesektoren har været hovedansvarlig for, at oliefyrene blev smidt ud af byerne at Danmark har en høj

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

OPC ACCESS HEARTBEAT 1

OPC ACCESS HEARTBEAT 1 OPC Access Heartbeat Dette dokument gennemgår i et kort eksempel, hvordan OPC Access konfigureres til at anvende Heartbeat funktionen til at dokumentere kontinuerlig forbindelse mellem SQL Server og OPC

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Smart Energy eller Smart Energi

Smart Energy eller Smart Energi Smart Energy eller Smart Energi - hvad er det og nogle eksempler? v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt Energipolitisk

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug ipower og ZEB Temamøde: Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Informatik) Henrik Aalborg Nielsen, Stig Mortensen (ENFOR a/s) Oversigt: Brug af målinger

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Kom i gang med SAS STPbaserede

Kom i gang med SAS STPbaserede make connections share ideas be inspired Kom i gang med SAS STPbaserede webapplikationer Lars L. Andersson Chefkonsulent Webapplikationer Interaktion med serverbaserede data via skærmbilleder leveret gennem

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Vejledning til Autodesk Subscription Center

Vejledning til Autodesk Subscription Center Vejledning til Autodesk Subscription Center Udarbejdet af NTI CADcenter A/S maj 2013 Gå ind på internetadressen: http://subscription.autodesk.com som ser således ud: - Tast dit brugernavn og adgangskode

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Vejledning til opdatering af personlige oplysninger December 2010

Vejledning til opdatering af personlige oplysninger December 2010 Vejledning til opdatering af personlige oplysninger December 2010 1 Login www.rexoglindeborgh.consendo.com Log på Tast Brugernavn og Adgangskode -> Log på Brugernavn og adgangskode findes i den tilsendte

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

BEC Selfservice (Internt)

BEC Selfservice (Internt) BEC Selfservice (Internt) Adgang: http://selfservice.bec.dk Jeg kan huske mit Windows-password Jeg kan huske mit etoken-password Husk at isætte et oken Jeg har udfyldt Questionnaire i SAM Self Service

Læs mere

EDH-dokumenter. - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer

EDH-dokumenter. - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer EDH-dokumenter - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer Opbygning EDH-dokumenter For at præsentere EDH dokumenter på en hjemmeside, skal der konstrueres et system til hjemmesiden, der

Læs mere