IC-Meter. Plug n Play koncept til måling, analyse og visualisering af indeklima og energi til gavn for miljøet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IC-Meter. Plug n Play koncept til måling, analyse og visualisering af indeklima og energi til gavn for miljøet"

Transkript

1 IC-Meter Plug n Play koncept til måling, analyse og visualisering af indeklima og energi til gavn for miljøet Februar 2015

2 Koncept og miljøpåvirkning Hvad kan løsningen hjælpe os med og hvilke miljøværdier bidrager den med? IC-Meter er et Plug n Play måle-, analyse- og visualiseringskoncept baseret på professionelle sensorer, fortløbende målinger af temperatur, fugt, CO 2 og støj, lokale vejrprognoser (fra samt Big Data analyser i en Cloud-løsning. Dokumenterer det faktiske indeklima i institutioner, kontorer og boliger Et lethåndterbart værktøj ved indjustering og efterfølgende kontrol af tekniske installationer i bygninger som fx varme/køle systemer, ventilationsanlæg, lyd, lækage mv Etablering af en uafhængig baseline i forbindelse med EPC aftaler, hvor indeklima og energiforbrug analyseres med fokus på at adskille effekten af adfærd, tekniske installationer og bygningens klimaskærm Er der andre positive eller negative miljøpåvirkninger? IC-Meters energimodul er banebrydende gennem at give bygherrer, ejendomsselskaber og lejere unik indsigt i resutaterne ved at konceptet: Giver brugerne feedback på deres indeklima og adfærdsmønster Giver eksperter mulighed for at analysere bygningens klimaskærm og energiforbrug som funktion af dokumenteret indeklima og det lokale vejr samt Giver driftspersonalet løbende feedback til overvågning og drift af bygningens tekniske installationer, inklusive vejrprognoser Se link til rapport fra Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter om gode resultater med at påvirke lejeres adfærdsmønster via feedback på det faktiske indeklima baseret på IC-Meter. _hovedrapport_inkl_bilag.pdf Hvor effektiv er løsningen sammenlignet med eventuelt andre lignende løsninger? Der findes i dag ingen fritstående målere som IC-Meter med GSM kommunikaton, ej heller koncepter med åben cloud-tjeneste og beregningssoftware (som indgår i købet), og hvor resultaterne er baseret på målesensorer af industristandard. Andre løsninger har enten hobby målesensorer eller indgår som tilbehør til produktspecifikke og dyre systemer, som kræver investering i basestation, IT-integration etc. IC-Meter analyseprogram er unikt med mulighed for at analysere en bygnings indeklima og fordele varmetabet på teknik og adfærd. Indoor Climate Part of your climate policy? 2

3 Nedenstående eksempel er fra en bygning, hvor indeklima og energiforbrug automatisk analyseres efter at man har installeret en IC-Meter på hver etage og samtidig får oplysninger om energiforbruget i kwh direkte fra fjernvarmeleverandørens server til IC-meters server. Bygningen har et relativt lavt energiforbrug ( energimærket er beregnet til A), men prisen er utilstrækkelig ventilation og problemer med højt CO 2 - og fugtniveau. Indoor Climate Part of your climate policy? 3

4 IC-Meter er opbygget efter LEGO princippet, hvor hver enkelt IC-Meter enten kan være en stand alone løsning eller del af et antal målepunkter i en større bygning. Brugeren definerer selv, hvordan man vil anvende sensorerne og hvor stor en del af bygningens opvarmede areal, man måler på. IC-Meter har et åbent API med onlineadgang til data om indeklimaet, lokale vejrprognoser (inklusive data om solbestråling) samt beregnede nøgletal for bygningens energiegenskaber. Det kan bruges til at sikre, at nye, velisolerede og tunge bygninger med lange tidskonstanter opnår et stabilt indeklima og et lavt energiforbrug gennem at undgå unødig opvarmning. Datamængden som IC-Meter løbende (hvert 5. minut døgnet rundt) indsamler om temperatur, fugt, CO 2 og lyd i kombination med lokale vejrprogmoser (fra yr.no) kan leveres via et åbent API fra IC-Meters server til eksisterende styresystemer, som kan mindske energiforbruget bl.a. gennem at tage hensyn til gratis energi i form af sollys og internproduceret varme. Se bilag 1. I eksisterende bygninger kan man fx afsløre luft-lækager i bygningen gennem at analysere CO 2 niveauets reduktionshastighed i forhold til vindhastigheden udendørs i det lokalområde, bygningen befinder sig. Omkostningseffektivitet Hvor omkostningseffektiv er løsningen? IC-Meter sælges som et ægte Plug n Play stand alone produkt til en pris på ca ,- excl. moms., men inkl. software og Cloud tjenester i hele produktets levetid. Besparelsen ligger i flere niveauer. Til at begynde med får konsulenterne relevante og valide klimadata at arbejde med og kan levere ressourceeffektiv fjerndiagnose og -rådgivning før, under og efter en energirenovering. Herefter kan data i driftsfasen bruges til kontinuert trimning af styresystemer, hvilket mindsker behovet for tilført energi til opvarmning med 10-15%, og endelig vil systematiske tilbagemeldinger til lejere alt i alt sikre et bedre NKI. IC-Meter er et 100% skalerbart koncept, hvor man kan gå fra en enkelt til et ubegrænset antal målere hvor som helst på kloden, når der blot findes mobil-kommunikation eller Internet. Når energiforbruget i en hel bygning eller et helt bygningskompleks skal analyseres, er det således enkelt at kombinere flere målere. IC-Meter har som politik at kunne importere måleresultater fra eksterne målesystemer fx fjernvarmeværkers fjernaflæste varmemålere. Udvekslingen af data sker mellem en ekstern server og IC-Meters server. Indoor Climate Part of your climate policy? 4

5 Hvilke miljøeffekter giver investeringen? Som ovenfor beskrevet, åbner IC-Meter mulighed for enkelt og billigt at kunne analysere indeklima og energiforbrug med feedback til brugere og eksperter, samt muligheden for at anvende IC-Meter som informations- og prognosegiver til styresystemer for varme og ventilation. Det mindsker energiforbruget og giver miljømæssige fordele. Specielt muligheden for at fordele energiforbruget på adfærd og teknik skaber helt nye perspektiver for forstå og opnå energibesparelser gennem ændret adfærd og samtidig opnå et bedre indeklima. På samme måde kan konsulenter via nettet diagnosticere bygningens energi- og indeklimaforhold og dermed effektivisere og prioritere indsatser i bygningen og angribe de reelle problemer og forbedringsmuligheder. Findes en mulig fremtidig besparelse? Ja. Driftsoptimering via data til styresystemer samt tilbagemeldinger til brugerne om hensigtsmæssig adfærd medvirker til, at bygninger drives mere optimalt, hvorved der opnås en årlig besparelse af indkøbt energi. Samtidig er IC-Meter det perfekte værktøj, når energiforbruget for en ny bygning skal verificeres med målinger indenfor 24 måneder efter at bygningen er taget i brug. Selv muligheden for at korrigere for visse afvigelser i energiforbruget, som hverken bygherre eller entreprenør råder over gives gennem et grundlag for at redegøre for disse korrigeringer i en særskilt udredning. Kvalitet Opfylder løsningen byggebranchens krav til funktion og kvalitet? IC-Meters målesensorer er af høj kvalitet og opfylder byggebranchens kvalitetskrav. Se bilag 2 og 3. Funktionen er enkel og måleboksen kan enten fastmonteres med vægbeslag til skruer (i kortere perioder dobbeltklæbende tape) eller anbringes i et bordstativ på en vandret flade. Al indstilling af IC-Meters parametre (sted, lokalets navn, position, areal, alarmer etc.) foregår via Internet, enten på stedet eller hjemme fra kontoret. Disse parametre kan ændres og/eller måledata nulstilles, fx når IC-Meter flyttes til en anden bygning. Hvad er levetiden og krav til vedligeholdelse? IC-Meter har ikke behov for vedligeholdelse på målestedet, og CO 2 -sensoren er fra producenten SenseAir forsynet med løbende automatisk selvkalibrering. Dog kan man under specielle betingelser vælge at foretage en manuel kalibrering på stedet. Herudover er der ingen vedligeholdelseskrav. Det vigtigste er at sikre, at måleboksen er monteret efter den medfølgende monteringsinstruktion (højde over gulv, afstand fra radiator, væghjørner og arbejdspladser). Indoor Climate Part of your climate policy? 5

6 Findes der referencer, som understøtter produktets kvalitet? DTU, Institut for Indeklima og Energi har testet IC-Meter. Se link til rapport fra DTU: _baggrundsrapport_dtu.pdf Fraunhofer Institute for Building Physics IBP i Tyskland (institut med ansatte) har testet IC- Meter. MBA, Dipl.-Ing.(FH) Thomas Kirmayr, Group Manager skriver: Thank you for providing us with two of your IC-Meters to test them in combination with our standard equipment. The first tests had been very promising as we could see, that the installation is very easy and the accuracy of the sensors is quite good. We could not see any relevant deviations from our equipment so far. The information package provided by the cloud is very well designed, easy to use and by allowing an Excel download there is no limitation for any kind of evaluation. The combination with the outdoor environment data is very smart and allows further investigations. Therefore the IC-Meter for us is a very good alternative to standard sensor installation in terms of indoor climate analysis when it should be easy, quick and especially when you have different locations to collect your data. The plug and play mode therefore is perfect. We are looking forward to a further use and gain of experience with the IC-Meter and we are sure that it s possible to identify a lot of useful fields of application. Innovationsgrad: Hvor unik er løsningen? IC-Meter er på mange måder unik, men først og fremmest gennem at introducere et professionelt målekoncept på et område, hvor vi ikke har tradition for at måle Indeklimaet. Dette er tankevækkende, fordi vi i Norden lever omkring 90% af vores liv indendørs, og indeklimaet er vigtigt for vores velbefindende, sundhed og intellektuelle formåen. IC-Meter modtog i 2013 Ingeniørens produktpris i kategorien Innovation. Produktprisen har været uddelt i 15 år og er Danmarks fineste teknologipris, der hædrer teknologiske produkter med en afgørende nyhedsværdi og/eller bygger på markant teknologisk kunnen. Innovationsprisen: IC-Meter med produktet "Indoor Climate Meter". Dommermotivation: Med IC-Meter bliver det lettere at tage indeklimaet alvorligt. Det er en innovativ kombination af hardware, sensorer og cloud, som samkøres med andre datakilder. Dermed opnås det bedste datagrundlag for forbedring af velfærden og reduktion af energiforbruget i vores bygninger. Indoor Climate Part of your climate policy? 6

7 Er IC-Meter alene om ideen eller findes der konkurrenter med lignende ideer? IC-Meter er som professionelt målerudstyr helt unikt med sin cloudløsning og modulære opbygning, hvor en eller flere målepunkter kan sammenstilles til et helhedsbillede af bygningens ydeevne og energieffektivitet. Der findes ikke andre systemer, som bruger GSM (mobilnettet) til netopkobling og derfor er ægte Plug n Play, som gør professionel måling nem og enkel. Anvendelsespotentiale Hvor godt passer løsningen til moderne byggeprojekter? IC-Meter passer godt til moderne byggeprojekter, hvor der ofte indgår en målsætning om at være på forkant med indeklima, energieffektivitet og miljø. For nye bygninger er IC-Meter et naturligt værktøj, når man skal redegøre for energieffektiviteten med verificerende målinger inden for 24 måneder efter at bygningen er taget i brug. Ved energirenoveringsprojekter kan IC-Meter gennem sin teknik aktivt bidrage til, at bygningens energieffektivitet og indeklima analyses både før, under og efter ombygningen. Og her formår analyseværktøjet i Cloud tjenesten bl.a. at adskille resultater af bygningsteknik og brugernes adfærdsmønstre. At anvende IC-Meter som informationscenter åbner generelt muligheden for at optimere driften af byggeprojekter med fokus på både energiforbrug og indeklima. Kan den kun bruges i enkeltstående projekter eller mange forskellige projekttyper? IC-Meter er nyttigt i alle typer af byggeprojekter, boliger, undervisningslokaler og arbejdspladser, hvor man som feedback og kvalitetssikring skal sikre, at bygningerne fungerer efter hensigten. Dette er naturligvis vigtigt, uanset hvilken type bygning der er tale om, eller hvor i verden den befinder sig. IC-Meter anvender et verdensomspændene netværk af vejrdata fra Spiller størrelsen på projektet nogen rolle? Nej, for IC-Meter påvirkes ikke af bygningens størrelse, effektivitet eller tjenester, ligesom energianalyse er i sagens natur lige relevant uanset bygningens størrelse. Indoor Climate Part of your climate policy? 7

8 Bilag 1: IC-Meter Public API, version 1.1. Following document is specifying the public REST API available for IC-Meter customers, in order to retrieve data form the IC-Meter server. The API is password protected which also limits the access to data only from own boxes, and boxes shared with the user. Authentication is handled by applying for a valid access token to the request as described below. URI Method Notes oauth/token GET Retrieve API access token api/measurements/1.1/days/range/ GET Retrieve indoor data of 5 minutes measurements within specified date range. api/weather/1.1/days/range/ GET Retrive weather data of measurements for specified date range Overall description Timestamps Timestamps are expressed in UTC time (Zulu) e.g T22:07:22Z, which applies to both input and output. Format yyyy - mm - dd T hh : MM : ss Z yyyy : indicates a four-digit year. It is not allowed to have preceeded by 0 and 0000 is not alowed. mm: indicates a two-digit month of the year, 01 through 12. dd: indicates a two-digit day of that month, 01 through 31. T: Separates date and time. hh: refers to a zero-padded hour between 00 and 24 (where 24 is only used to denote midnight at the end of a calendar day). mm: refers to a zero-padded minute between 00 and 59. ss: refers to a zero-padded second between 00 and 59 Retrieve API access token (oauth/token) Retrieving a valid access token is done via the following request, where the username and password are the ones used by the IC-Meter apps. Indoor Climate Part of your climate policy? 8

9 Format https://app.ic-meter.com/icm/oauth/token \?client_id=<client id> \ &grant_type=<granttype> \ &scope=<scope> \ &username=<username> \ &password=<password> \ Example request where client_id = trusted-client grant_type = password scope = trust username = <username for app-login> password = <password for app-login> Example response "access_token": "9aeeea5f-f eaf-38f27d6888c1", "token_type": "bearer", "refresh_token": "e74dd b e04-fdfc55e625d0", "expires_in": 43199, "scope": "trust" } Receive Indoor data range (api/measurements/1.1/days/range/) Following request returns indoor data of 5 minutes measurements within specified timestamp range, limited to maximum 31 days. If range is above 31 days, the returned data is truncated. The server returns 400 (http: BAD_REQUEST), if timestamp format are incorrect or if todate is less than fromdate. Else, the server returns 200 (http: OK). Format https://app.ic-meter.com/icm/api/measurements/1.1/days/range/<box QR> \?fromdate=<yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss'z'> \ &todate=<yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss'z'> &access_token=<token> \ Example Request https://app.ic-meter.com/icm/api/measurements/1.1/days/range/efde07df?fromdate= T00:00:00Z&toDate= T00:00:00Z&access_token=1d4e2270-9b36-4f12-a29f-677dffe35e85 Indoor Climate Part of your climate policy? 9

10 Example Response "cols": [ "id": "realtime", "label": "Time", "type": "string", "pattern": "" "id": "Temperature", "label": "Temperature ( C)", "type": "number", "pattern": "" "id": "Humidity", "label": "Humidity (%)", "type": "number", "pattern": "" "id": "CO2", "label": "CO2 (ppm)", "type": "number", "pattern": "" }], "rows": [ "c": [ "v": " T00:02:10Z" "v": "v": "v": }] }] } Receive Weather data range (api/weather/1.1/days/range/) Following request returns weather data of measurements within specified timestamp range, limited to maximum 31 days. If range is above 31 days, the returned data is truncated. The server returns 400 (http: BAD_REQUEST), if timestamp format are incorrect or if todate is less than fromdate. Else the server returns 200 (http: OK). Indoor Climate Part of your climate policy? 10

11 Format https://app.ic-meter.com/icm/api/weather/1.1/days/range/<box QR> \?fromdate=<yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss'z'> \ &todate=<yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss'z'> \ &access_token=<token> Example Request https://app.ic-meter.com/icm/api/weather/1.1/days/range/efde07df?fromdate= T00:00:00Z&toDate= T00:00:00Z&access_token=1d4e2270-9b36-4f12-a29f-677dffe35e85 Example Response "cols": [ "id": "realtime", "label": "realtime", "type": "string", "pattern": "" "id": "temperature", "label": "temperature", "type": "number", "pattern": "" "id": "humidity", "label": "humidity", "type": "number", "pattern": "" "id": "solarrad_inddir", "label": "solarrad_inddir", "type": "number", "pattern": "" "id": "wind_speed", "label": "wind_speed", "type": "number", "pattern": "" "id": "solarrad_dir", "label": "solarrad_dir", "type": "number", "pattern": "" "id": "wind_direction", "label": "wind_direction", "type": "number", Indoor Climate Part of your climate policy? 11

12 } }], "rows": [ "c": [ }] "pattern": "" "id": "solarrad", "label": "solarrad", "type": "number", "pattern": "" }] "v": " T00:00:00Z" "v": 9.5 "v": "v": 0.0 "v": "v": 0.0 "v": "v": 0.0 Revision history Version Date Author Description Neogrid Technologies/hls Initial release Neogrid Technologies/hls Box identification changed to QR code Neogrid Technologies/hls Enabled https for REST api Neogrid Technologies/hls Example of parameters for login URL added Indoor Climate Part of your climate policy? 12

13 Bilag 2: Datasheet, SenseAir CO 2 sensor Indoor Climate Part of your climate policy? 13

14 Indoor Climate Part of your climate policy? 14

15 Indoor Climate Part of your climate policy? 15

16 Indoor Climate Part of your climate policy? 16

17 Indoor Climate Part of your climate policy? 17

18 Indoor Climate Part of your climate policy? 18

19 Indoor Climate Part of your climate policy? 19

20 Indoor Climate Part of your climate policy? 20

21 Indoor Climate Part of your climate policy? 21

22 Indoor Climate Part of your climate policy? 22

23 Bilag 3: Datasheet, Sensirion Humidity & Temperature sensor Indoor Climate Part of your climate policy? 23

24 Indoor Climate Part of your climate policy? 24

25 Indoor Climate Part of your climate policy? 25

26 Indoor Climate Part of your climate policy? 26

27 Indoor Climate Part of your climate policy? 27

28 Indoor Climate Part of your climate policy? 28

29 Indoor Climate Part of your climate policy? 29

30 Indoor Climate Part of your climate policy? 30

31 Indoor Climate Part of your climate policy? 31

32 Indoor Climate Part of your climate policy? 32

33 Indoor Climate Part of your climate policy? 33

34 Indoor Climate Part of your climate policy? 34

35 Indoor Climate Part of your climate policy? 35

36 Indoor Climate Part of your climate policy? 36

Fjernvarme uden rør. eller

Fjernvarme uden rør. eller Fjernvarme uden rør eller Hvordan kollektiv forsyning bliver et services tilbud i hele kommunen v/göran Wilke, EXERGI Partners Energipolitisk udfordring Politisk ønske om at oliefyr skal være udfaset i

Læs mere

Fjernvarme uden rør. fra forsyning til kundeservice

Fjernvarme uden rør. fra forsyning til kundeservice Fjernvarme uden rør og fra forsyning til kundeservice v/göran Wilke, EXERGI Partners Status Fjernvarmesektoren har været hovedansvarlig for, at oliefyrene blev smidt ud af byerne at Danmark har en høj

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value BIM: Equity: /bɪm/ /ˈɛkwɪti/ Building Information Modelling Value drift bygbarhed kvalitetssikring vedligehold RÅDGIVNING SERVICES koordinering IKT-krav digitalisering BIM-manual TEKNOLOGI opmåling OpenBIM

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag

Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag Charlie Lemtorp Bolig- ejere Energivejleder i klimaskærm Energivejleder

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

IC-Meter Indeklima og energi Produktoversigt 2017

IC-Meter Indeklima og energi Produktoversigt 2017 IC-Meter Indeklima og energi Produktoversigt 2017 IC-Meter Islands Brygge 26 DK-2300 København S. Telefon 23 25 75 77 CVR: 33 51 09 93 www.ic-meter.com info@ic-meter.com IC-Meter målerboks IC-Meter Mobile

Læs mere

IC-Meter Indeklima og energi Produktoversigt 2017

IC-Meter Indeklima og energi Produktoversigt 2017 IC-Meter Indeklima og energi Produktoversigt 2017 Rev. 03-04-2017 IC-Meter Islands Brygge 26 DK-2300 København S. Telefon 23 25 75 77 CVR: 33 51 09 93 www.ic-meter.com info@ic-meter.com IC-Meter målerboks

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Forretningens navn Purchase

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Smart Energy eller Smart Energi

Smart Energy eller Smart Energi Smart Energy eller Smart Energi - hvad er det og nogle eksempler? v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt Energipolitisk

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet T-doc. Neden stående krav skal være opfyldt vedr. dataudveksling mellem apparater og sporbarhedssystem.

CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet T-doc. Neden stående krav skal være opfyldt vedr. dataudveksling mellem apparater og sporbarhedssystem. T-doc Dataudveksling Sag Vejle Sygehus Sterilcentral Projektnr. 103463 Projekt STERILCENTRAL Dato 2011-07-08 Emne Apparatur til sterilcentral, krav til dataud- Initialer CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen?

Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Hvordan vælger jeg dokumentprofilen? Valget af OIOUBL profil i en konkret dokumentudveksling vil bl.a. afhænge af, hvilke OIOUBL profiler den anden part i udvekslingen understøtter. Et konkret eksempel

Læs mere