IC-Meter. Plug n Play koncept til måling, analyse og visualisering af indeklima og energi til gavn for miljøet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IC-Meter. Plug n Play koncept til måling, analyse og visualisering af indeklima og energi til gavn for miljøet"

Transkript

1 IC-Meter Plug n Play koncept til måling, analyse og visualisering af indeklima og energi til gavn for miljøet Februar 2015

2 Koncept og miljøpåvirkning Hvad kan løsningen hjælpe os med og hvilke miljøværdier bidrager den med? IC-Meter er et Plug n Play måle-, analyse- og visualiseringskoncept baseret på professionelle sensorer, fortløbende målinger af temperatur, fugt, CO 2 og støj, lokale vejrprognoser (fra samt Big Data analyser i en Cloud-løsning. Dokumenterer det faktiske indeklima i institutioner, kontorer og boliger Et lethåndterbart værktøj ved indjustering og efterfølgende kontrol af tekniske installationer i bygninger som fx varme/køle systemer, ventilationsanlæg, lyd, lækage mv Etablering af en uafhængig baseline i forbindelse med EPC aftaler, hvor indeklima og energiforbrug analyseres med fokus på at adskille effekten af adfærd, tekniske installationer og bygningens klimaskærm Er der andre positive eller negative miljøpåvirkninger? IC-Meters energimodul er banebrydende gennem at give bygherrer, ejendomsselskaber og lejere unik indsigt i resutaterne ved at konceptet: Giver brugerne feedback på deres indeklima og adfærdsmønster Giver eksperter mulighed for at analysere bygningens klimaskærm og energiforbrug som funktion af dokumenteret indeklima og det lokale vejr samt Giver driftspersonalet løbende feedback til overvågning og drift af bygningens tekniske installationer, inklusive vejrprognoser Se link til rapport fra Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter om gode resultater med at påvirke lejeres adfærdsmønster via feedback på det faktiske indeklima baseret på IC-Meter. _hovedrapport_inkl_bilag.pdf Hvor effektiv er løsningen sammenlignet med eventuelt andre lignende løsninger? Der findes i dag ingen fritstående målere som IC-Meter med GSM kommunikaton, ej heller koncepter med åben cloud-tjeneste og beregningssoftware (som indgår i købet), og hvor resultaterne er baseret på målesensorer af industristandard. Andre løsninger har enten hobby målesensorer eller indgår som tilbehør til produktspecifikke og dyre systemer, som kræver investering i basestation, IT-integration etc. IC-Meter analyseprogram er unikt med mulighed for at analysere en bygnings indeklima og fordele varmetabet på teknik og adfærd. Indoor Climate Part of your climate policy? 2

3 Nedenstående eksempel er fra en bygning, hvor indeklima og energiforbrug automatisk analyseres efter at man har installeret en IC-Meter på hver etage og samtidig får oplysninger om energiforbruget i kwh direkte fra fjernvarmeleverandørens server til IC-meters server. Bygningen har et relativt lavt energiforbrug ( energimærket er beregnet til A), men prisen er utilstrækkelig ventilation og problemer med højt CO 2 - og fugtniveau. Indoor Climate Part of your climate policy? 3

4 IC-Meter er opbygget efter LEGO princippet, hvor hver enkelt IC-Meter enten kan være en stand alone løsning eller del af et antal målepunkter i en større bygning. Brugeren definerer selv, hvordan man vil anvende sensorerne og hvor stor en del af bygningens opvarmede areal, man måler på. IC-Meter har et åbent API med onlineadgang til data om indeklimaet, lokale vejrprognoser (inklusive data om solbestråling) samt beregnede nøgletal for bygningens energiegenskaber. Det kan bruges til at sikre, at nye, velisolerede og tunge bygninger med lange tidskonstanter opnår et stabilt indeklima og et lavt energiforbrug gennem at undgå unødig opvarmning. Datamængden som IC-Meter løbende (hvert 5. minut døgnet rundt) indsamler om temperatur, fugt, CO 2 og lyd i kombination med lokale vejrprogmoser (fra yr.no) kan leveres via et åbent API fra IC-Meters server til eksisterende styresystemer, som kan mindske energiforbruget bl.a. gennem at tage hensyn til gratis energi i form af sollys og internproduceret varme. Se bilag 1. I eksisterende bygninger kan man fx afsløre luft-lækager i bygningen gennem at analysere CO 2 niveauets reduktionshastighed i forhold til vindhastigheden udendørs i det lokalområde, bygningen befinder sig. Omkostningseffektivitet Hvor omkostningseffektiv er løsningen? IC-Meter sælges som et ægte Plug n Play stand alone produkt til en pris på ca ,- excl. moms., men inkl. software og Cloud tjenester i hele produktets levetid. Besparelsen ligger i flere niveauer. Til at begynde med får konsulenterne relevante og valide klimadata at arbejde med og kan levere ressourceeffektiv fjerndiagnose og -rådgivning før, under og efter en energirenovering. Herefter kan data i driftsfasen bruges til kontinuert trimning af styresystemer, hvilket mindsker behovet for tilført energi til opvarmning med 10-15%, og endelig vil systematiske tilbagemeldinger til lejere alt i alt sikre et bedre NKI. IC-Meter er et 100% skalerbart koncept, hvor man kan gå fra en enkelt til et ubegrænset antal målere hvor som helst på kloden, når der blot findes mobil-kommunikation eller Internet. Når energiforbruget i en hel bygning eller et helt bygningskompleks skal analyseres, er det således enkelt at kombinere flere målere. IC-Meter har som politik at kunne importere måleresultater fra eksterne målesystemer fx fjernvarmeværkers fjernaflæste varmemålere. Udvekslingen af data sker mellem en ekstern server og IC-Meters server. Indoor Climate Part of your climate policy? 4

5 Hvilke miljøeffekter giver investeringen? Som ovenfor beskrevet, åbner IC-Meter mulighed for enkelt og billigt at kunne analysere indeklima og energiforbrug med feedback til brugere og eksperter, samt muligheden for at anvende IC-Meter som informations- og prognosegiver til styresystemer for varme og ventilation. Det mindsker energiforbruget og giver miljømæssige fordele. Specielt muligheden for at fordele energiforbruget på adfærd og teknik skaber helt nye perspektiver for forstå og opnå energibesparelser gennem ændret adfærd og samtidig opnå et bedre indeklima. På samme måde kan konsulenter via nettet diagnosticere bygningens energi- og indeklimaforhold og dermed effektivisere og prioritere indsatser i bygningen og angribe de reelle problemer og forbedringsmuligheder. Findes en mulig fremtidig besparelse? Ja. Driftsoptimering via data til styresystemer samt tilbagemeldinger til brugerne om hensigtsmæssig adfærd medvirker til, at bygninger drives mere optimalt, hvorved der opnås en årlig besparelse af indkøbt energi. Samtidig er IC-Meter det perfekte værktøj, når energiforbruget for en ny bygning skal verificeres med målinger indenfor 24 måneder efter at bygningen er taget i brug. Selv muligheden for at korrigere for visse afvigelser i energiforbruget, som hverken bygherre eller entreprenør råder over gives gennem et grundlag for at redegøre for disse korrigeringer i en særskilt udredning. Kvalitet Opfylder løsningen byggebranchens krav til funktion og kvalitet? IC-Meters målesensorer er af høj kvalitet og opfylder byggebranchens kvalitetskrav. Se bilag 2 og 3. Funktionen er enkel og måleboksen kan enten fastmonteres med vægbeslag til skruer (i kortere perioder dobbeltklæbende tape) eller anbringes i et bordstativ på en vandret flade. Al indstilling af IC-Meters parametre (sted, lokalets navn, position, areal, alarmer etc.) foregår via Internet, enten på stedet eller hjemme fra kontoret. Disse parametre kan ændres og/eller måledata nulstilles, fx når IC-Meter flyttes til en anden bygning. Hvad er levetiden og krav til vedligeholdelse? IC-Meter har ikke behov for vedligeholdelse på målestedet, og CO 2 -sensoren er fra producenten SenseAir forsynet med løbende automatisk selvkalibrering. Dog kan man under specielle betingelser vælge at foretage en manuel kalibrering på stedet. Herudover er der ingen vedligeholdelseskrav. Det vigtigste er at sikre, at måleboksen er monteret efter den medfølgende monteringsinstruktion (højde over gulv, afstand fra radiator, væghjørner og arbejdspladser). Indoor Climate Part of your climate policy? 5

6 Findes der referencer, som understøtter produktets kvalitet? DTU, Institut for Indeklima og Energi har testet IC-Meter. Se link til rapport fra DTU: _baggrundsrapport_dtu.pdf Fraunhofer Institute for Building Physics IBP i Tyskland (institut med ansatte) har testet IC- Meter. MBA, Dipl.-Ing.(FH) Thomas Kirmayr, Group Manager skriver: Thank you for providing us with two of your IC-Meters to test them in combination with our standard equipment. The first tests had been very promising as we could see, that the installation is very easy and the accuracy of the sensors is quite good. We could not see any relevant deviations from our equipment so far. The information package provided by the cloud is very well designed, easy to use and by allowing an Excel download there is no limitation for any kind of evaluation. The combination with the outdoor environment data is very smart and allows further investigations. Therefore the IC-Meter for us is a very good alternative to standard sensor installation in terms of indoor climate analysis when it should be easy, quick and especially when you have different locations to collect your data. The plug and play mode therefore is perfect. We are looking forward to a further use and gain of experience with the IC-Meter and we are sure that it s possible to identify a lot of useful fields of application. Innovationsgrad: Hvor unik er løsningen? IC-Meter er på mange måder unik, men først og fremmest gennem at introducere et professionelt målekoncept på et område, hvor vi ikke har tradition for at måle Indeklimaet. Dette er tankevækkende, fordi vi i Norden lever omkring 90% af vores liv indendørs, og indeklimaet er vigtigt for vores velbefindende, sundhed og intellektuelle formåen. IC-Meter modtog i 2013 Ingeniørens produktpris i kategorien Innovation. Produktprisen har været uddelt i 15 år og er Danmarks fineste teknologipris, der hædrer teknologiske produkter med en afgørende nyhedsværdi og/eller bygger på markant teknologisk kunnen. Innovationsprisen: IC-Meter med produktet "Indoor Climate Meter". Dommermotivation: Med IC-Meter bliver det lettere at tage indeklimaet alvorligt. Det er en innovativ kombination af hardware, sensorer og cloud, som samkøres med andre datakilder. Dermed opnås det bedste datagrundlag for forbedring af velfærden og reduktion af energiforbruget i vores bygninger. Indoor Climate Part of your climate policy? 6

7 Er IC-Meter alene om ideen eller findes der konkurrenter med lignende ideer? IC-Meter er som professionelt målerudstyr helt unikt med sin cloudløsning og modulære opbygning, hvor en eller flere målepunkter kan sammenstilles til et helhedsbillede af bygningens ydeevne og energieffektivitet. Der findes ikke andre systemer, som bruger GSM (mobilnettet) til netopkobling og derfor er ægte Plug n Play, som gør professionel måling nem og enkel. Anvendelsespotentiale Hvor godt passer løsningen til moderne byggeprojekter? IC-Meter passer godt til moderne byggeprojekter, hvor der ofte indgår en målsætning om at være på forkant med indeklima, energieffektivitet og miljø. For nye bygninger er IC-Meter et naturligt værktøj, når man skal redegøre for energieffektiviteten med verificerende målinger inden for 24 måneder efter at bygningen er taget i brug. Ved energirenoveringsprojekter kan IC-Meter gennem sin teknik aktivt bidrage til, at bygningens energieffektivitet og indeklima analyses både før, under og efter ombygningen. Og her formår analyseværktøjet i Cloud tjenesten bl.a. at adskille resultater af bygningsteknik og brugernes adfærdsmønstre. At anvende IC-Meter som informationscenter åbner generelt muligheden for at optimere driften af byggeprojekter med fokus på både energiforbrug og indeklima. Kan den kun bruges i enkeltstående projekter eller mange forskellige projekttyper? IC-Meter er nyttigt i alle typer af byggeprojekter, boliger, undervisningslokaler og arbejdspladser, hvor man som feedback og kvalitetssikring skal sikre, at bygningerne fungerer efter hensigten. Dette er naturligvis vigtigt, uanset hvilken type bygning der er tale om, eller hvor i verden den befinder sig. IC-Meter anvender et verdensomspændene netværk af vejrdata fra Spiller størrelsen på projektet nogen rolle? Nej, for IC-Meter påvirkes ikke af bygningens størrelse, effektivitet eller tjenester, ligesom energianalyse er i sagens natur lige relevant uanset bygningens størrelse. Indoor Climate Part of your climate policy? 7

8 Bilag 1: IC-Meter Public API, version 1.1. Following document is specifying the public REST API available for IC-Meter customers, in order to retrieve data form the IC-Meter server. The API is password protected which also limits the access to data only from own boxes, and boxes shared with the user. Authentication is handled by applying for a valid access token to the request as described below. URI Method Notes oauth/token GET Retrieve API access token api/measurements/1.1/days/range/ GET Retrieve indoor data of 5 minutes measurements within specified date range. api/weather/1.1/days/range/ GET Retrive weather data of measurements for specified date range Overall description Timestamps Timestamps are expressed in UTC time (Zulu) e.g T22:07:22Z, which applies to both input and output. Format yyyy - mm - dd T hh : MM : ss Z yyyy : indicates a four-digit year. It is not allowed to have preceeded by 0 and 0000 is not alowed. mm: indicates a two-digit month of the year, 01 through 12. dd: indicates a two-digit day of that month, 01 through 31. T: Separates date and time. hh: refers to a zero-padded hour between 00 and 24 (where 24 is only used to denote midnight at the end of a calendar day). mm: refers to a zero-padded minute between 00 and 59. ss: refers to a zero-padded second between 00 and 59 Retrieve API access token (oauth/token) Retrieving a valid access token is done via the following request, where the username and password are the ones used by the IC-Meter apps. Indoor Climate Part of your climate policy? 8

9 Format https://app.ic-meter.com/icm/oauth/token \?client_id=<client id> \ &grant_type=<granttype> \ &scope=<scope> \ &username=<username> \ &password=<password> \ Example request where client_id = trusted-client grant_type = password scope = trust username = <username for app-login> password = <password for app-login> Example response "access_token": "9aeeea5f-f eaf-38f27d6888c1", "token_type": "bearer", "refresh_token": "e74dd b e04-fdfc55e625d0", "expires_in": 43199, "scope": "trust" } Receive Indoor data range (api/measurements/1.1/days/range/) Following request returns indoor data of 5 minutes measurements within specified timestamp range, limited to maximum 31 days. If range is above 31 days, the returned data is truncated. The server returns 400 (http: BAD_REQUEST), if timestamp format are incorrect or if todate is less than fromdate. Else, the server returns 200 (http: OK). Format https://app.ic-meter.com/icm/api/measurements/1.1/days/range/<box QR> \?fromdate=<yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss'z'> \ &todate=<yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss'z'> &access_token=<token> \ Example Request https://app.ic-meter.com/icm/api/measurements/1.1/days/range/efde07df?fromdate= T00:00:00Z&toDate= T00:00:00Z&access_token=1d4e2270-9b36-4f12-a29f-677dffe35e85 Indoor Climate Part of your climate policy? 9

10 Example Response "cols": [ "id": "realtime", "label": "Time", "type": "string", "pattern": "" "id": "Temperature", "label": "Temperature ( C)", "type": "number", "pattern": "" "id": "Humidity", "label": "Humidity (%)", "type": "number", "pattern": "" "id": "CO2", "label": "CO2 (ppm)", "type": "number", "pattern": "" }], "rows": [ "c": [ "v": " T00:02:10Z" "v": "v": "v": }] }] } Receive Weather data range (api/weather/1.1/days/range/) Following request returns weather data of measurements within specified timestamp range, limited to maximum 31 days. If range is above 31 days, the returned data is truncated. The server returns 400 (http: BAD_REQUEST), if timestamp format are incorrect or if todate is less than fromdate. Else the server returns 200 (http: OK). Indoor Climate Part of your climate policy? 10

11 Format https://app.ic-meter.com/icm/api/weather/1.1/days/range/<box QR> \?fromdate=<yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss'z'> \ &todate=<yyyy-mm-dd't'hh:mm:ss'z'> \ &access_token=<token> Example Request https://app.ic-meter.com/icm/api/weather/1.1/days/range/efde07df?fromdate= T00:00:00Z&toDate= T00:00:00Z&access_token=1d4e2270-9b36-4f12-a29f-677dffe35e85 Example Response "cols": [ "id": "realtime", "label": "realtime", "type": "string", "pattern": "" "id": "temperature", "label": "temperature", "type": "number", "pattern": "" "id": "humidity", "label": "humidity", "type": "number", "pattern": "" "id": "solarrad_inddir", "label": "solarrad_inddir", "type": "number", "pattern": "" "id": "wind_speed", "label": "wind_speed", "type": "number", "pattern": "" "id": "solarrad_dir", "label": "solarrad_dir", "type": "number", "pattern": "" "id": "wind_direction", "label": "wind_direction", "type": "number", Indoor Climate Part of your climate policy? 11

12 } }], "rows": [ "c": [ }] "pattern": "" "id": "solarrad", "label": "solarrad", "type": "number", "pattern": "" }] "v": " T00:00:00Z" "v": 9.5 "v": "v": 0.0 "v": "v": 0.0 "v": "v": 0.0 Revision history Version Date Author Description Neogrid Technologies/hls Initial release Neogrid Technologies/hls Box identification changed to QR code Neogrid Technologies/hls Enabled https for REST api Neogrid Technologies/hls Example of parameters for login URL added Indoor Climate Part of your climate policy? 12

13 Bilag 2: Datasheet, SenseAir CO 2 sensor Indoor Climate Part of your climate policy? 13

14 Indoor Climate Part of your climate policy? 14

15 Indoor Climate Part of your climate policy? 15

16 Indoor Climate Part of your climate policy? 16

17 Indoor Climate Part of your climate policy? 17

18 Indoor Climate Part of your climate policy? 18

19 Indoor Climate Part of your climate policy? 19

20 Indoor Climate Part of your climate policy? 20

21 Indoor Climate Part of your climate policy? 21

22 Indoor Climate Part of your climate policy? 22

23 Bilag 3: Datasheet, Sensirion Humidity & Temperature sensor Indoor Climate Part of your climate policy? 23

24 Indoor Climate Part of your climate policy? 24

25 Indoor Climate Part of your climate policy? 25

26 Indoor Climate Part of your climate policy? 26

27 Indoor Climate Part of your climate policy? 27

28 Indoor Climate Part of your climate policy? 28

29 Indoor Climate Part of your climate policy? 29

30 Indoor Climate Part of your climate policy? 30

31 Indoor Climate Part of your climate policy? 31

32 Indoor Climate Part of your climate policy? 32

33 Indoor Climate Part of your climate policy? 33

34 Indoor Climate Part of your climate policy? 34

35 Indoor Climate Part of your climate policy? 35

36 Indoor Climate Part of your climate policy? 36

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk September 2000 Laila Dybkjær med bidrag fra Niels Ole Bernsen, Eddie Jørgensen og Sven Madsen Feasibility-studium

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Part1... 2 1. Oplevelser i skyen... 2 2. QA sammenligning... 4 3. Telemedicin i skyen... 6 4. TM12 i PaaS... 9 Part 2... 10 ATAM... 11 1. Tilpasning til TM12... 11

Læs mere

Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe

Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe ELFORSK-projekt nr. 344-005 Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe Slutrapport ELFORSK August 2014 Teknologisk Institut Vesttherm EBM Papst IPU Per Henrik Pedersen Lasse Søe Svend Vinter Pedersen 1 Indhold

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center Bæredygtigt byggeri Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Bæredygtigt byggeri Undertitel: Afprøvning af certificeringsordninger

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Automatiseret overvågning/alarmering af patient

Automatiseret overvågning/alarmering af patient Automatiseret overvågning/alarmering af patient Thomas Axel Kongens Lyngby 2012 IMM-M.Sc-2012-09 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby,

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc Energirigtig bygningsautomation 77 13 Appendiksrapport P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc. Energirigtig bygningsautomation Appendiks 1: Besigtigelsesreferat for Dan-Ejendommes

Læs mere

Boligopvarmning ved brændefyring

Boligopvarmning ved brændefyring Boligopvarmning ved brændefyring Energieffektivitet og indeklima Projekt under tilskudsordningen til miljøeffektiv brændefyringsteknologi Miljøprojekt nr. 1435, 2012 Titel: Boligopvarmning ved brændefyring

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Rapport. Superstrukturoptimering 2. April 2014. : Aarhus Kommune. : Jens Møller Andersen. Vedlagt : Kopi til : 1 INDHOLD

Rapport. Superstrukturoptimering 2. April 2014. : Aarhus Kommune. : Jens Møller Andersen. Vedlagt : Kopi til : 1 INDHOLD Rapport Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Superstrukturoptimering 2. April 2014 Vores reference: 30.9098.01 Til Fra : Aarhus Kommune : Jens Møller Andersen

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed Handelshøjskolen i Århus 2005 Institut for Regnskab HD (R), 8. semester Opgaveløser: Anita Knudsen Drejer Vejleder: Bent Høgsted Opstart af virksomhed Side 2 af 84 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer December 2014 Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer 1. Indledning... 3 2. Om big data... 4 2.1. Datadreven vækst i Danmark... 6 2.2. Effekter og potentialer...

Læs mere

Executive summary. Side II

Executive summary. Side II Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut Cand.merc.aud. Forfattere: Jonas Østerby Andreasen Kasper Skov Nielsen Vejleder: Frank Thinggaard Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme - Set

Læs mere

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet.

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet. FORORD Vi har lavet dette speciale i samarbejde med entreprenørvirksomheden NCC, og vores case er 390 ejerboliger som NCC bygger i Vallensbæk i de kommende år. Vores kontakt til NCC er gået gennem udviklingsafdelingen

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

Bæredygtigt boligbyggeri - Informationsvejledning til forbrugere og bygherrer

Bæredygtigt boligbyggeri - Informationsvejledning til forbrugere og bygherrer Bilag 1. Bæredygtigt boligbyggeri - Informationsvejledning til forbrugere og bygherrer SPECIALERAPPORT I 7. SEMESTER MIHAIL JULIAN JENSEN FORÅRET - 2013 KØBENHAVNS ER HVERVSAKADEMI KLASSE 7. A - ARKITEKTPROJEKTERING

Læs mere

Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning?

Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning? Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning? Juridisk og økonomisk studie af ny finansieringsmodel af store energibesparelser i eksisterende private bebyggelser Bo Lund

Læs mere

ipad med Retina-skærm

ipad med Retina-skærm Er der sammenhæng mellem Virksomhedens trusselsbillede og IT sikkerhed? side 8 Hvordan administrerer og vedligeholder du dine mobile devices? Side 12 Farverig Flügger vælger 2waysIT til deres HP printløsning.

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær Analyticsbogen Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær 1 FORORD AF AVINASH KAUSHIK... 1 1. INTRODUKTION TIL ANALYTICSBOGEN... 2 1.1 Webanalyse hvorfor?... 2 1.2 Sådan bruger du bogen... 2 1.2.1 Bogens

Læs mere