Den dag skolens mure forsvandt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den dag skolens mure forsvandt"

Transkript

1 Den dag skolens mure forsvandt Af Stig Toke Gissel, UCLillebælt Internettet er flittigt brugt i undervisningen i folkeskolen. Men skolerne ville kunne høste store didaktiske og praktiske fordele ved at bruge internettet som platform i langt højere grad end det er tilfældet i dag. I denne artikel vil cloud computing blive forslået som løsning på en række af de problemer, som itinddragelsen i folkeskolen lider under. Nærmere bestemt handler artiklen om en hensigtsmæssig måde hvorpå man kan afvikle programmer på skolerne, programmer som fremmer brugen af web 2.0-teknologier i undervisningen. Vi tager også et kig på websteder, der understøtter cloud computing. Ydermere vil vi se på en ny cloud-baseret streamingløsning, som CFU er ved at udvikle og som er lovende i forhold til at facilitere web 2.0-aktiviteter. It i folkeskolen i dag og i morgen 8. klasse skal have dansk og læreren triller en vogn ind med bærbare computere. Eleverne skal arbejde videre på en filmproduktion, som de er startet på for tre dage siden. De bruger programmet Movie Maker som redigeringsprogram. Dette har nogle elever brokket sig over, da de er vant til at arbejde i et andet program. Problemerne melder sig hurtigt: Det tager lang tid for eleverne at logge sig på computerne. Når computerne endelig er klar kører de langsomt og mange elever er nødt til at genstarte. Flere elever kan ikke finde de filer, som de arbejdede med dagen før. Mange elever har nemlig kun gemt projektfilen og ikke de tilhørende mediefiler. Eleverne må starte forfra på projekterne. Nogle elever har arbejdet videre på projektet derhjemme, men nu er filen ikke kompatibel med den version af Movie Maker, som ligger på skolens computere. Forekommer ovenstående praksisbeskrivelse bekendt? Rapporten It i skolen (2009) slog fast, at rammerne for it-inddragelsen på mange skoler skabte barrierer for it-inddragelsen. Lærerne har ofte tilfredsstillende adgang til it, men lærerne oplever for ofte at it ikke fungerer. Da support og driften ligger uden for skolens rammer tager det for lang tid at få hjælp og rettet fejlene. Problematisk er det også, at skolerne ofte ikke er gearede til at eleverne tager deres egne bærbare computere med i skole (It i skolen: 8-9). Ydermere konstaterede rapporten at videndelingssystemer mest blev brugt på administrativt og organisatorisk niveau, hvorfor rapporten anbefalede, at: skolerne i højere grad udnytter de muligheder systemerne giver til videndeling blandt lærerne, fx til at udveksle undervisningsforløb og læringsressourcer og til at understøtte

2 kommunikation og samarbejde, både blandt eleverne og mellem skolen og forældrene (It i skolen: 8). I bogen Didaktik 2.0 plæderer Karsten Gynther m.fl. for, at skolen i et vist omfang, men ikke i tilstrækkeligt omfang, deltager i en web 2.0-praksis. Det betyder, at man bruger web 2.0-medier, som ifølge Gynther har følgende karakteristika: Indholdet er brugergenereret Brugerne har fraskrevet sig kommercielle rettigheder til indholdet Det er legitimt at bruge hele eller dele af indholdet i nye indholdsformer og kontekster Indholdet er digitalt medieret. Gynther kategoriserer forskellige web 2.0-praksisformer efter i hvor høj grad de kræver hhv. høj eller lav deltagelse og høj eller lav tingsliggørelse. Deltagelse i en web 2.0-praksis defineres som at man oplever det meningsfuldt at bidrage til den form for mediebrug, som et givent web 2.0-medie lægger op til (Gynther: 47). Tingsliggørelse refererer til at brugeren gennem sin praksis skaber et artefakt (fx at han skriver et blogindlæg). Karsten Gynther & Cos undersøgelser viser, at lærerne (og dermed også oftest eleverne) primært praktiserer web 2.0-aktiviteter, der lægger op til lav deltagelse. Dvs. at lærerne i meget høj grad søger på nettet (med lav deltagelse og lav grad af tingsliggørelse) og samler resultaterne af informationssøgningerne (lav deltagelse og høj tingsliggørelse). De færreste lærere producerer og videndeler, hvilket kræver både høj deltagelse og tingsliggørelse. Lærerne kommunikerer sjældent gennem web 2.0-teknologier (høj deltagelse men lav tingsliggørelse). Hvad er cloud computing? Med cloud computing vil det ovenfor skitserede forløb kunne afvikles langt mere smertefrit. Eleverne vil desuden kunne få større frihed i forhold til at arbejde videre med projekter på egen hånd. En ikke uvæsentlig detalje er det, at skolerne vil kunne spare betydelige summer på it-budgettet. Samtidig vil lærerne altid kunne få adgang til de nyeste programmer og beslutninger om brug af programmer behøver ikke blive taget på centralt plan. Den enkelte elev vil faktisk selv kunne vælge sine fortrukne it-redskaber. Cloud computing går ud på at den enkelte bruger eller institution kan få nem adgang til it-ressourcer gennem internettet. Denne måde at få adgang til it-produkter på kan sammenlignes med den måde vi modtager vand og el. Brugeren behøver ikke at vide noget som helst om elforsyning for at kunne modtage produktet. Udbyderen klarer alt det tekniske. Samme model for it-løsninger har vundet indpas i virksomheder verden over. Princippet er, at brugeren gennem internettet får adgang til de programmer, han har brug for. Alt det, der ligger på nettet af produkter, kaldes i denne sammenhæng the cloud (skyen). Programmerne i skyen skal ikke installeres på brugerens computer. Det, brugeren møder, er et brugervenligt produkt, som i princippet altid er opdateret og fungerende. En institution vil således stort set kunne spare den lokale it-support væk.

3 I stedet skal institutionen med cloud computing til at satse på, at give medarbejderne og brugerne optimale rammer for at programmerne kan tilgås. Disse rammer består i at alle har computere med et minimum af programmer installeret; computerne behøver således ikke hverken stor harddiskkapacitet eller mange ram. Det vigtigste for institutionen er at bruge ressourcer på en kraftig internetforbindelse, da internetforbindelsen er det, der forbinder institutionen med applikationerne. Et eksempel på cloud computing, som de fleste kender til, er YouTube. Applikationen findes kun på internettet. Brugeren skal ikke downloade hverken videoafspiller eller videofiler. Programmet kan frit tilgås fra enhver computer, der har tilgang til internettet. Fordele og ulemper Fordelene ved cloud computing er mange: På institutionsniveau giver løsningen mere frihed: Skolen behøver ikke/sjældent at købe programmer, da der er masser af gode, gratis programmer ude i skyen Skolen behøver ikke et it-lokale og computere med bestemte opsætninger Skolerne behøver kun at sørge for internatadgang (og evt. computere til elever, som ikke har adgang til en hjemmefra) Skolen skal ikke bruge ressourcer på at opdatere programmer, da det klares af udbyderen Kommunen, skolen eller fagteamet behøver ikke at vælge at indkøbe et bestemt program fælles, da applikationer frit vil kunne tilgås fra de enkelte computere Rapporten It i skolen viste, som nævnt, at ansvaret for drift og teknisk support ofte er placeret i kommunen, dvs. på centralt plan i forhold til den enkelte skole. Dette virker hæmmende på it-inddragelsen bl.a. fordi det kunne tage lang tid at få rettet eventuelle fejl (It i skolen: 9). Cloud computing vil kunne modvirke denne centralisering af it-området, da de tekniske udfordringer i forhold til både hardware og software vil blive reduceret. Det er svært at sige, om løsningen netto kan give skolerne mere luft i økonomien. I artiklen It uden benspænd! af Niels Lyhne-Hansen (pædagogisk konsulent ved UCL) er han ret forbeholden i den sammenhæng: At basere it systemer på Cloud computing medfører ikke nødvendigvis en besparelse på it kontoen. Der er snarere tale om omlægninger af resurser hen mod installering af kraftige netværk med stor båndbredde, udvikling af undervisernes it-fagdidaktiske kompetencer samt etablering af opbevaringsmuligheder for elevernes PC ere og opladning af disse. Til dette kunne man tilføje, at mange skoler i forvejen er afhængige af stor båndbredde fx i forbindelse med afvikling af de nationale tests. Ydermere ændrer overgangen til cloud-computing ikke ved behovet for

4 opkvalificering af it-fagdidaktiske kompetencer. Rapporten It i skolen (2009) slog fast, at den fagdidaktiske integration af it generelt halter i folkeskolen (It i skolen: 9); med en overgang til cloud computing kunne man imidlertid forestille sig at skolerne kunne få råd til at prioritere denne opkvalificering. Det bør også bemærkes at det i Lyhne-Hansens artikel forudsættes, at alle elever har egen bærbare computer. I det projekt han foranstaltede fik eleverne tilbud om at låne Netbooks, hvis de ikke selv havde en bærbar pc. Der kan ikke være tvivl om at alle elever inden for en overskuelig årrække skal have permanent adgang til en computer i skolen. Rapporten It i skolen er inde på problemstillingen: På nogle skoler kan eleverne allerede i dag medbringe egne computere og koble sig på skolens netværk. Både skolerne og kommunerne forventer at fremtiden vil bringe nye udfordringer i forhold til den tekniske infrastruktur når flere elever tager deres egne bærbare computere med i skole. Skolerne og kommunerne står derfor over for at skulle forberede sig på denne situation. (It i skolen: 9) Med cloud computing vil dette blive vendt fra at være en udfordring til at være en kærkommen bro mellem skole og fritid. Skolen vil på it-området kunne blive en forlængelse af elevens uformelle læreprocesser: Eleven kan medbringe sin egen computer, ipad osv. og arbejde på den platform, der passer ham bedst, Elevens computer behøver ikke være så kraftfuld, så det vil være mindre dyrt for forældre/skole at købe tilstrækkelige computere, Eleven kan frit vælge at bruge de gratis applikationer, der er tilgængelige på nettet, i sit arbejde herunder web 2.0-applikationer, Eleven vil nemt kunne tage arbejde med hjem og vil kunne arbejde med de samme programmer i andre fag og i fritiden. Applikationerne giver nemlig mulighed for at eleven kan gemme sit arbejde på nettet, så elevens filer ikke er bundet til den enkelte computer. Programmer i skyen En vigtig forudsætning for at cloud computing kan udgøre et reelt alternativ til de nuværende it-løsninger er, at der findes programmer i skyen, som kan erstatte de mest brugte og som muliggør tidssvarende web 2.0-praksis. Især vil det være vigtigt at se på: hvorvidt programmerne har funktioner, der svarer til de programmer de erstatter, om programmerne har hensigtsmæssige (web 2.0)funktioner, som de programmer, de erstatter, savner, om der er økonomisk gevinst ved at skifte til cloud-programmer, og om der er andre fordele og ulemper ved en cloud-løsning. I det følgende vil jeg undersøge om applikationen Google dokumenter kan siges at være et tilfredsstillende alternativ til Windows Office-pakken. Google dokumenter er nemt at tilgå. Ved at gå ind på google.dk kan man få adgang til programmerne ved at klikke på menupunktet Mere og dernæst Dokumenter.

5 Når man har oprettet sig som bruger har man fri adgang til applikationer til tekstbehandling, præsentationer, regneark, et redskab der kan lave spørgeskemaer, tests mv. og et tegneprogram. Ydermere kan man ved at klikke på menupunktet Websteder få adgang til en solid webeditor. Med fri adgang menes gratis adgang i bedste web 2.0-stil. Mange gratis applikationer på nettet har reklamer som modydelse for den gratis brug, men det er ikke tilfældet med Googles programmer. Et nærmere kig på tekstbehandlingsprogrammet afslører, at Googles program ligner Word og andre tilsvarende programmer. Googles program har de grundlæggende og vigtigste funktioner, men har lidt færre funktioner og giver brugeren lidt færre valgmuligheder. Fx mangler Googles tekstbehandlingsprogram en række af de funktioner, som tillader brugeren at manipulere billeder i Word (fx beskæring, lysstyrke, kontrast mv.). At programmet giver færre valgmuligheder ses fx ved at der er færre tilgængelige skrifttyper at vælge mellem. Brugerfladen i Google docs ligner andre tekstbehandlingsprogrammer. Bemærk det blå felt i øverste højre hjørne, hvor brugeren kan se om andre arbejder med dokumentet.

6 Til gengæld giver det nogle store fordele, at det hele foregår virtuelt. Google docs er nemlig et eksempel på et kollaborativt forfatterværktøj (Gynther: 48). Fx kan flere brugere tilgå det samme dokument fra forskellige steder og den enkelte kan se, hvis et gruppemedlem arbejder på dokumentet på et givet tidspunkt. Eleverne kan nemt publicere deres dokumenter ved at få et link til deres dokument. Her er linket til dokumentet ovenfor: https://docs.google.com/document/pub?id=1gcqltszac4j4a-rnvkpnbb3jlqfgeuif37yarlt2d90 Dette giver selvsagt nogle muligheder i forhold til at foranstalte gruppearbejde og hjemmearbejde uafhængigt af tid og rum gennem online videndeling. René B. Christiansen og Karsten Gynther hævder, på basis af deres undersøgelse af lærernes og elevernes web 2.0-praksisformer i bogen Didaktik 2.0, at disse web 2.0-medier kun har vundet indpas hos en mindre del af lærerne. Det er en skam, da web 2.0-medierne åbner for utallige muligheder i undervisningen og da teknologierne ikke er svære at anvende. Google docs kan således siges at inkarnere mulighederne i web 2.0-teknologier, da de muliggør både høj deltagelse og høj tingsliggørelse (Gynther: 45-50). Samtidig er grundstammen i programmet kendt fra andre tekstbehandlingsprogrammer, således at langt de fleste lærere uden problemer ville kunne anvende det. CFU i skyen En central aktør i faciliteringen af lærernes it-baserede undervisning er CFUerne. CFUerne forventes naturligt at være på forkant med de nyeste læremidler og undervisningsteknikker. I øjeblikket arbejder CFU DK på en løsning, der via cloud computing kan give lærerne adgang til at arbejde med multimodale tekster i undervisningen på en måde, der imødekommer både lærerens og elevernes behov. CFUerne har gennem længere tid gjort en indsats for at stimulere integrationen af it i undervisningen. Dette er især sket gennem kursusvirksomhed men også ved at udlåne programmer og digitale læremidler til skolerne. Men i lyset af udviklingen inden for cloud computing, som den er beskrevet oven for, er det klart at der ligger muligheder for at give brugerne langt lettere adgang til digitale tjenester. Multimodale udfordringer for CFU og folkebibliotekerne CFUerne er interessante at studere i et læremiddelperspektiv, fordi de er i meget tæt kontakt med brugerne. CFUernes umiddelbare brugere er naturligvis lærerne. Men lærerne udvælger materialer og løsninger, der afspejler behovene hos deres brugere, nemlig eleverne. Dermed kan det være relevant at se på hvilke krav der stilles til andre biblioteker, som skal servicere børn, for at forstå de udfordringer CFUerne står overfor. Rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn (2008) slog fast, at folkebibliotekerne måtte omdefinere deres rolle for at holde på børnene som brugerne og for at imødekomme nye typer brugere.

7 Rapporten peger også på en helt central funktion, som biblioteket må tage vare på: En afgørende ressource i vidensamfundet er befolkningens evner til at skabe, tolke og udveksle alle former for indhold i fysiske og digitale medier. Disse evner kaldes multimodale kompetencer. Multimodalitet betyder brug af mange modi. Skriften er én modus, som kan bruges sammen med andre modi som f.eks. billeder i de samme medier. Begrebet er tæt knyttet til new literacy, dvs. den kompetence ikke blot at kunne læse og skrive, men også beherske en række visuelle og auditive modi. (Kaspersen, 2008) I dag udøver børn primært deres mediebrug, når de i fritiden skaffer sig oplevelser, information og især kommunikation via trykte, audiovisuelle og digitale medier. De fleste børn har imidlertid behov for voksenstøtte over længere tid for at udvikle deres multimodale kompetencer (Fremtidens biblioteksbetjening af børn: 18). Rapporten ser to mulige veje til at bibliotekerne kan understøtte brugernes udvikling af digitale kompetencer: Grænsen mellem de trykte medier og de audiovisuelle og digitale medier skal nedbrydes, så bibliotekets materialer giver brugerne adgang til at bruge materialerne på lige så komplekse måder, som det sker i fritiden. Brugerne bruger nemlig i fritiden medier, der samtidigt giver oplevelse og information samt tillader kommunikation. Det fysiske bibliotek og det virtuelle bibliotek skal integreres i højere grad. Et kig på lærernes forberedelseskultur giver også et billede af de krav, der stilles til CFUerne fra nutidens folkeskolelærere. Der er for det første ingen grund til at tro, at lærerne holder op med at søge eksternt valideret materiale bl.a. gennem CFUerne. Lærerne opsøger m.a.o. den sikkerhed som det giver at et forlag har fungeret som gatekeeper på udgivelsen og at der er lagt et arbejde i at skabe et sammenhængende didaktiseret læremiddel. Det er oftest her læreren finder fundamentet for et undervisningsforløb (Gynther: 18-27). Men lærebogen står ikke alene i lærerens forberedelse. Den typiske lærer supplerer læremidlet med: systematiske søgninger på foretrukne sites og i foretrukne miljøer; lærerne har bestemte steder, hvor de ved at de kan finde relevante, didaktiserede tilbud, som er anvendelige i undervisningen lærerens remediering af ressourcer fundet på nettet; dvs. at læreren didaktiserer en given tekst med henblik på at tilpasse den til egne og elevernes behov (Ibid.). I Didaktik 2.0 slås det, som nævnt, også fast, at kun meget få lærere deltager i online videndeling af egne materialer.

8 Et muligt svar på udfordringerne På CFU DK er man ved at udvikle nye redskaber, som åbner mulighed for at CFUerne virtuelt får nogle af de funktioner, som omtales i både rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn (2008) og bogen Didaktik 2.0, således at lærerne i højere grad kan tilrettelægge en tidssvarende undervisning, der udvikler elevernes multimodale kompetencer. CFU DK arbejder i øjeblikket på en avanceret streamingløsning i forhold til CFU film og tv. I forhold til en multimodal undervisning og en tidssvarende didaktik er det ikke nok, at en streamingtjeneste blot indeholder en afspiller; lærere og elever skal have mulighed for at redidaktisere og remediere de læremidler, som de arbejder med og integrere læremidlerne med andre ressourcer. Konkret kan det betyde, at en streamingplayer ikke blot giver brugeren mulighed for at agere med de værktøjer, vi kender fra analoge videoafspillere (dvs. afspil, spol frem og tilbage, stop, vis enkeltbillede osv.). Hvis vi tager en kortfilm for børn som eksempel kunne applikationen eksempelvis give mulighed for at læreren kunne markere et sted i streamen, hvor han ønsker at didaktisere teksten. På det markerede sted kunne filmen fx af læreren blive indstillet til at stoppe; eleven vil nu på baggrund af et stillbillede fra filmen skulle forholde sig til nogle billedanalytiske opgaver. Streamingløsningen skal ideelt set også åbne mulighed for, at læreren kan henvise til en udvalgt ressource på nettet, et andet læremiddel, som er virtuelt tilgængeligt fra CFUs samlinger eller andre web 2.0 applikationer. Ydermere kan applikationen understøtte at læreren deler sine materialer med andre. Således skal løsningen facilitere og stimulere den sammensatte forberedelseskultur, som kendetegner folkeskolen i dag med remediering og søgninger på andre ressourcer. På sigt håber CFU sågar at løsningen kan imødekomme kravene om web 3.0. Web 3.0 er intelligente løsninger, der hjælper brugeren med at finde, dele og kombinere informationer på nettet. Dette kunne bestå i at hver bruger, hver enkelt lærer, har en personlig profil hos CFU. Når en dansklærer i 2.a logger sig på CFU vil hun møde et organiseret vindue til en verden af læringsresurser, der aktuelt kan imødekomme netop hendes og elevernes behov i en given undervisning fx med baggrund i de fag- og trinmål, som klassen har foran sig i skoleåret. Litteratur Brandt, A. E: (2008): Fremtidens biblioteksbetjening af børn. Biblioteksstyrelsen. Fundet d på Lyhne-Hansen, N. (2010): It uden benspænd! - formidling af IT i Folkeskolen med Netbooks og Cloud Computing. Fundet d på Gynther, K. (red.) (2010): Didaktik 2.0. Akademisk forlag. Danmarks Evalueringsinstitut (2009): It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver. Lokaliseret den på

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010 28-10-2010 side 1 It uden benspænd Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing Odense 28.10.2010 Niels Lyhne-Hansen Center for Undervisningsmidler 28-10-2010 side 2 Formidlingsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Tjekliste fra Didaktik 2.0 af Karsten Gynther

Tjekliste fra Didaktik 2.0 af Karsten Gynther december 2011 Folkeskolen har fået lov at bringe den planlægningsskitse til undervisning som Karsten Gynther og Rene B. Christensen har udvikling i samarbejde med lærere. Læs mere om modellen i bogen Didaktik

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering Vejledning til registrering på Office online portalen og mulighed for download af Office 365 til privat PC for medarbejdere med en az-ident i Aarhus Kommune, Børn og Unge Version 1.04 (23. januar 2017)

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Karsten Gynther Projektleder for programmet IT og læring Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Medlem af ledelsesgruppen

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Kom godt i gang med Office 365, download af Office 365, OneDrive samt Word, Excel og PowerPoint Version 1.03 (13.

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

MIMER. En intelligent læringsplatform

MIMER. En intelligent læringsplatform MIMER En intelligent læringsplatform 2 MIMER 01 INTRODUKTION LÆRINGSPLATFORMEN MIMER Mimer er en intelligent læringsløsning, der henvender sig både til elever, forældre, lærere og skolelederne - en fælles

Læs mere

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det?

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Et arbejdsrum har vel til alle tider været en form for installation, som kunne omkranse en undervisning? Et rum indeholder muligheder - f.eks. døre, som kan

Læs mere

Didaktik 2.0. læremiddelkultur. mellem tradition og innovation. Af Karsten Gynther, lektor

Didaktik 2.0. læremiddelkultur. mellem tradition og innovation. Af Karsten Gynther, lektor Didaktik 2.0 læremiddelkultur mellem tradition og innovation Af Karsten Gynther, lektor 6 Læremiddel.dk Nationalt Videncenter for Læremidler har netop afsluttet et 2-årigt udviklingsprojekt, Læremiddelkultur

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Midt i en ny læremiddelkultur

Midt i en ny læremiddelkultur Midt i en ny læremiddelkultur Læremiddelkulturen er under markant forandring i disse år, hvor man på alle niveauer inden for uddannelsessystemet kan iagttage et paradigmeskifte i anvendelsen af læremidler.

Læs mere

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1 Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium Side 1 Program 10.00-10.15: Velkomst 10.15-10.45: Digital dannelse hvorfor og hvordan? v. fagkonsulent Sune Weile 10.45-11.30: Digitalt

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere

Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis. Konference om digital dannelse i tysk Mette Hermann

Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis. Konference om digital dannelse i tysk Mette Hermann Digital dannelse i tyskfaget Fra teori til praksis Konference om digital dannelse i tysk 29.1.2016 INDHOLD Del I: It anno 2016 Ny læremiddelkultur Nye didaktiske tilgange Ny skriftlig eksamensopgave Del

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

Digitalt talt. Et citat er et godt udgangspunkt. Et citat mere 22-09-2012

Digitalt talt. Et citat er et godt udgangspunkt. Et citat mere 22-09-2012 Digitalt talt Oplæg v. Skive Årsmøde 20. september 2012 v. Simon Skov Fougt Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet. sifo@dpu.dk Cand.pæd., lærer Et citat er et godt udgangspunkt Vore dages ungdom elsker

Læs mere

anslag: Søgehistorier

anslag: Søgehistorier anslag: Søgehistorier Formål: Projektets formål er at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elever og læreres

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Hvis du er lærer: UNI-C support telefon: Ring 89 37 65 00

Hvis du er lærer: UNI-C support telefon: Ring 89 37 65 00 1 Forbered computerne til Cyklistprøven For at kunne afvikle Cyklistprøven uden tekniske problemer anbefaler vi, at du bruger nedenstående tjekliste til at gennemgå om de computere, Cyklistprøven skal

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Dropbox. Dit online USB-stick

Dropbox. Dit online USB-stick Dropbox Dit online USB-stick Brug af Dropbox Overvejer du at begynde at bruge Dropbox? Så savner du måske en dansk vejledning til Dropbox? Det følgende er ment som en vejledning i at komme i gang med at

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC VEJLEDNING ITS365 Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC Randers HF & VUC 2014 INDLEDNING Randers HF & VUC tilbyder alle kursister tilknyttet skolen en Office 365 løsning kaldet ITS365. Her

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør selvevaluering af PÆDAGOGISK KONSULENTORDNING FORMÅLET ER - at bidrage til skolernes og lærernes overvejelser og kvalificering af deres kerneydelser overfor eleverne, kollegerne, forældrene og den omgivende

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Det magiske læremiddellandskab

Det magiske læremiddellandskab Det magiske læremiddellandskab Et perspektiv på web 2.0 læremidler Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til Undervisning, Akademisk forlag 2010. Jens Jørgen Hansen (jjh@ucsyd.dk) Læremiddel.dk og Udvikling

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 5, (12054) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 5, (12054) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 5, (12054) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer på

Læs mere

Digital produktion - leg og læring på begyndertrinnet

Digital produktion - leg og læring på begyndertrinnet Digital produktion - leg og læring på begyndertrinnet Vejle den 19.11.2012 Birgitte Holm Sørensen Forskningslab: IT og Læringsdesign (ILD) Aalborg Universitet København Mastermodul IKT og læring i folkeskolen

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab QUICK GUIDE Waoo Web TV på Android telefoner og tablets Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din Android... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation...14

Læs mere

Om workshops i IT-HJØRNET: Onsdags-workshops Forår 2013. Gratis kurser: På nettet: IT-HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk

Om workshops i IT-HJØRNET: Onsdags-workshops Forår 2013. Gratis kurser: På nettet: IT-HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk Om workshops i IT-HJØRNET: Computer: I IT-HJØRNETS workshops, får du selv lov at prøve. Pris: Sted: Du kan bruge IT-HJØRNETS computere eller du kan medbringe din egen bærbare computer hvis du har sådan

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk

Læremiddelformidling - en introduktion. Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling - en introduktion Jens Jørgen Hansen jjh@ucsyd.dk Læremiddelformidling faglig kommunikationsform styrke anvendelse af læremidler i praksis institutionel afsender faglig og professionel

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD SØREN HELBO UNDERVISER VVS ENERGIMONTØR VVS INSTALLATØR LIDT OM MIG SELV. COMPUTERNØRD - ELLER SOM GYNTHER BENÆVNER

Læs mere

Gratis kontorpakke til din tablet

Gratis kontorpakke til din tablet OPRET, REDIGER OG LÆS DOKUMENTER PÅ DIN TABLET: Gratis kontorpakke til din tablet DET FÅR DU OVERBLIK SVÆRHEDSGRAD Let Middel Svær Tekstbehandling Præsentation Regneark FOR ENHEDER MED Android ios (Apple)

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Office2013 og Office2011 På alle computere, som lærerne har lånt af skolen er der installeret Office2013 til PC og Office2011 til MAC.

Office2013 og Office2011 På alle computere, som lærerne har lånt af skolen er der installeret Office2013 til PC og Office2011 til MAC. 1 Office2013 og Office2011 På alle computere, som lærerne har lånt af skolen er der installeret Office2013 til PC og Office2011 til MAC. På alle skolens fastnet computere er installeret Office2013. Alle

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på PC er Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

International Computer and Information Literacy Study. Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse

International Computer and Information Literacy Study. Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse International Computer and Information Literacy Study Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse Februar 2013 FORTROLIGT ICILS-MATERIALE MÅ IKKE CITERES ELLER REFERERES Secretariat The Australian Council

Læs mere

Hvad er læringsplatforme?

Hvad er læringsplatforme? Læringsplatform og didaktik en introduktion Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet Denne artikel vil introducere didaktiske begreber til refleksion omkring læringsplatforme

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere