Forretningsbetingelser for profiler på Opdateret 25. juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser for profiler på www.stateofgreen.com Opdateret 25. juli 2014"

Transkript

1 Forretningsbetingelser for profiler på Opdateret 25. juli 2014 Resume af forretningsbetingelserne: Forretningsbetingelserne tiltrædes ved tilmelding til State of Greens webportal eller For at sikre at State of Green styrker kendskabet til danske virksomheders, kommuners, regioners, organisationers og viden institutioners energi-, miljø-, og klimavenlige produkter, kompetencer og teknologier, kræves det at Profilen er registreret i Danmark enten med CVR eller EAN nummer, samt udfører andre aktiviteter i Danmark end udelukkende salg. Profilens aktiviteter, produkter eller services skal være inde for den grønne sektor, og på den ene eller anden måde bidrage til vision om at Danmark er fossil uafhængig og affaldsfri i Se de specifikke kriterier i afsnit 3. State of Green forbeholder sig retten til at afpublicere en profil, hvis indholdet ikke vurderes at leve op til kriterierne, samt foretage mindre rettelser i tekst og opsætning for at forbedre kvaliteten. Det er dog Profilernes eget ansvar at sikre, samt vedligeholde, den høje kvalitet af indholdet. Profilen indestår over for State of Green at have alle fornødne rettigheder til det materiale, der er tilgængeliggjort i tilknytning til Profilen og overdrager ingen rettigheder til State of Green ved materialets tilgængeliggørelse på portalen. En af aktiviteterne i State of Green er kontaktskabelse mellem udenlandske interessenter og Profilerne. Derfor er der oprettet kontaktfelter på Profilens indholdssider, hvor eventuelle interessenter kan sende en direkte forespørgsel til profilen. Sådanne forespørgsler er State of Green uvedkommende, og State of Green indestår eller garantere i intet tilfælde for forespørgslerne, som tilgår Profilen via denne kanal, herunder for seriøsiteten og motivet bag. Forretningsbetingelser for profiler på Nærværende forretningsbetingelser tiltrædes ved tilmelding til State of Greens webportal eller Forretningsbetingelsernes tiltrædelse er en forudsætning for oprettelse af en profil. Ved State of Green forstås: State of Green Vesterbrogade 1E 1620 København K CVR-nr:

2 1. Om Internetportalen samt (i det følgende betegnet State of Green) udbydes af State of Green, som er Danmarks nationale grønne brand, der er et offentligt-privat partnerskab ejet af Staten og en række organisationer fra det danske erhvervsliv (DI, Landbrug og Fødevarer, Dansk Energi og Vindmølleindustrien). State of Green er ansvarlig for udvikling og drift af State of Green og er part i de aftaler, der indgås vedrørende tilmelding hertil. State of Green er not for profit. State of Green arbejder for at øge kendskabet til Danmark som grøn nation over for internationale kommercielle og politiske beslutningstagere samt internationale journalister. er Danmarks samlende internetportal til at synliggøre kendskabet omkring grønne danske løsninger ved at tiltrække investeringer og efterspørgslen efter danske teknologier, kompetencer og knowhow inden for energi, vand, klimatilpasning og miljø. State of Green er verdens samlende indgang til danske grønne løsninger, kompetencer, knowhow og aktører. Visionen for portalen er, via internettet, at gøre Danmark kendt som en innovativ grøn nation, der leverer bæredygtige løsninger til hele verden. State of Green er udenlandske interessenters samlede indgang til viden og inspiration om danske løsninger, kompetencer, knowhow og aktører inden for energi, klimatilpasning og miljø, hvorfra de kan tage direkte kontakt til relevante aktører eller anmode om et besøg hos eksempelvis en virksomheds implementerede løsning. 2. Forretningsbetingelsernes anvendelsesområde Nærværende forretningsbetingelser gælder for virksomheder, organisationer, institutioner, regioner, kommuner og myndigheder, som opretter en profil på State of Green. Forretningsbetingelserne gælder for alle Profiler og tiltrædes elektronisk ved godkendelse af betingelserne, som er tilgængelige på 3. Kriterier for udstilling og deltagelse på State of Green Der er knyttet nedenstående kriterier til udstilling og deltagelse på State of Green. Formålet med udstillingskriterierne er at sikre, at State of Green styrker kendskabet til, og skaber størst mulig opmærksomhed omkring danske virksomheders, kommuners, regioners, organisationers og viden institutioners energi-, miljø-, og klimavenlige produkter, kompetencer og teknologier. Derfor kræves det at Profilen er registreret i Danmark, enten med CVR eller EAN nummer samt udfører andre aktiviteter i Danmark end udelukkende salg. State of Green er åben for Profiler, der tilhører en af nedenstående kategorier: Virksomhed Videns institution Organisation Offentlig sektor 2

3 Profilens aktiviteter, produkter eller services skal bidrage til en eller flere af nedenstående: Øge energieffektivteten Begrænse de skadelige effekter ved brug af fossile energikilder Reducere udledningen af drivhusgasser Reducere udfordringerne fra klimaforandringer Reducere affald og materiale forbrug Reducere brugen af naturens ressourcer Reducere forureningsproblemer Producere vedvarende energi Producere vedvarende materialer State of Green kan i tvivlstilfælde forlange at se dokumentation fra Profilen i forhold til at vurdere om denne opfylder udstillingskriterierne. Profilen kan selv publicere sin profil, men State of Green forbeholder sig retten til at afpublicere en profil, hvis indhold ikke vurderes at leve op til kriterierne eller har stødende indhold. Derudover må State of Green gå ind og ændre små fejl eller forbedre opsætningen, men det er profilernes eget ansvar at sikre, samt vedligeholde, den høje kvalitet i indholdet. 3. Registrering af tilmelding og tildeling af bruge- ID og password Til oprettelse af en profil skal Profilen udfylde og godkende tilmeldingsblanketten, som er tilgængelig via Join på Profilen modtager derefter en bekræftelse på tilmelding til den oplyste adresse med bruger-id og password. Profilen kan herefter logge på portalen og straks påbegynde udfyldelsen af sin profilside og øvrige dokumenter. Når Profilen har udfyldt sit profilindhold publiceres denne med det samme. Senest to arbejdsdage efter State of Greens modtagelse af en fyldestgørende profil, kvalitetssikrer State of Green denne og forbeholder sig retten til at af-publicere en profil, hvis indholdet ikke lever op til kriterierne. For nye profiler på kan dette tage op til 5 arbejdsdage For at have en profil skal to roller opfyldes. Kontaktansvarlige og indholdsansvarlige. Dette kan være den samme person eller to forskellige. Den ene vil modtage eventuelle mails sendt til Profilen, den anden er ansvarlig for at indholdet er korrekt og opdateret. Profilen er ansvarlig for at opdatere State of Green hvis dette ansvar skifter til nye aktører. Nyhedsbreve: Alle ansvarlige for en profil på modtager automatisk pr. det dansksprogede State of Green Insider, som udsendes jævnligt med information om State of Greens aktiviteter samt nye tiltag eller ændringer på portalen. Profilansvarlige for modtager nogle gange om året State of Green China Insider. 3

4 Ved profiloprettelse vil udstillere automatisk eller via mail blive tilbudt tilmeldelse til det gratis internationale nyhedsbrev fra State of Green. Udstilleren vil modtage en , som beder om bekræftelse på dette abonnement. Ønsker udstilleren IKKE at modtage nyhedsbrevet, kan man undlade at besvare denne mail. Derudover kan udstillernes indhold blive promoveret via State of Greens sociale netværk. 4. Kvalitetssikring af indhold Som en service for Profilen og med henblik på at sikre en høj kvalitet af indholdet på State of Green, og dermed stor troværdighed og værdi for de enkelte Udstillere, gennemfører State of Green en række obligatoriske kvalitetssikringsprocedurer: Kvalitetssikring Alt nyt indhold som Profilen uploader, publiceres med det samme. Når Profilen har oprettet sin profil, løsning eller en nyhed, modtager State of Green en besked om at Profilen har publiceret nyt indhold i tilknytning til vedkommendes profil. State of Green gennemgår herefter en kvalitetssikring af indholdet, hvor der blandt andet lægges vægt på følgende: At profilen eller løsningen ikke allerede er oprettet under et lignende navn (for at undgå at den samme information oprettes to gange) At alle relevante felter er udfyldt i det korrekte sprog At links, både interne og eksterne, er placeret korrekt, fungerer og leder til rette sted og rette sprog At materialet ikke indeholder åbenlyse stave- og slåfejl, for mange mellemrum eller uhensigtsmæssige delinger af ord eller lignende At billeder er i korrekt opløsning og format At vedhæftninger (pdf, film, PowerPoint, pod cast) virker At teksten fremstår logisk og sammenhængende og ikke indeholder ord og begreber som kan virke anstødelige eller er ulovlige Såfremt materialet ikke opfylder de angivne forhold bliver Profilen kontaktet og anmodet om at rette de pågældende forhold. Materialet tilpasses herefter af Profilen. Hvis der er tale om mindre, men helt åbenlyse stave-, slåfejl eller layoutmæssige forhold, er State of Green dog berettiget til uden videre at korrigere materialet. State of Green påtager sig intet ansvar for sådanne korrektioner. State of Green forbeholder sig i enhver henseende ret til at af-publicere og undlade tilgængeliggørelse af indhold, der ikke følger de anvisninger, som er angivet i disse forretningsbetingelser, samt i øvrigt materiale, som State of Green har gjort tilgængeligt for Profilen. Se endvidere pkt. 10 vedrørende State of Greens adgang til at nægte tilgængeliggørelse af indhold. 4

5 Profilen har uden videre mulighed for at opdatere eller redigere allerede eksisterende og publiceret indhold, herunder på egen profil, produkter, løsninger og cases. Ændret materiale skal opfylde de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, og State of Green bliver automatisk notificeret om sådanne rettelser, ændringer eller tilføjelser og forbeholder sig ret til efterfølgende kvalitetssikring heraf efter ovenstående model. State of Green forbeholder sig endvidere ret til stikprøvevis at kvalitetssikre indholdet løbende på portalen. Ud over ovenstående forhold, vil nedenstående elementer indgå i kvalitetssikringen: Relevans og aktualitet kontrollere at adresser og kontaktfelt virker State of Green garanterer dog ikke denne ydelse og vil ikke automatisk foretage den. Udstilleren skal straks meddele ændringer i vedkommendes kontaktoplysninger til State of Green via til 5. Ændring og sletning af profildata, indhold og andet materiale Profilen kan til enhver tid ændre eller slette det materiale, som er publiceret under den pågældendes profil. Såfremt Profilen ikke selv kan slette sit indhold, vil State of Green efter anmodning bistå Profilen hermed. Ved ophør af en profil, vil det materiale, som er publiceret af Profilen, under alle omstændigheder blive fjernet fra State of Green. 6. Sprog Det primære sprog på State of Green er engelsk, og det er derfor et krav, at Profilens indhold forefindes på engelsk. For de kinesiske profiler, foregår alt skriftligt indhold til profilen på kinesisk, men kommunikationssproget er engelsk eller dansk. 7. Ophavsret og tilgængeliggørelse af indhold State of Green har samtlige rettigheder til State of Green, og Profilen erhverver ingen ret hertil ved anvendelse af portalen eller oprettelse af en profil. Desuden giver Profilen State of Green rettighed til at bruge informationer, logoer og billeder tilgængelige via Profilens hjemmeside, som ville være relevante for indholdet til Profilens indhold. State of Green forbeholder sig ret til at vise video, som Profilen har uploadet til portalen på State of Green YouTube kanal eller på den kinesiske YOUKU kanal for de kinesiske profiler. Profilen indestår over for State of Green for at have alle fornødne rettigheder til det materiale, der er tilgængeliggjort i tilknytning til Profilen. Profilen overdrager ingen rettigheder til materialet til State of Green ved materialets tilgængeliggørelse på State of Green. State of Green forbeholder sig dog ret til gengivelse af materialet i forbindelse med markedsføring af State of Green. Det er ikke tilladt at tilgængeliggøre anstødeligt eller ulovligt materiale, 5

6 herunder materiale som krænker tredjemands rettigheder. Det tilgængeliggjorte materiale skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. State of Green forbeholder sig endvidere ret til at blokere for særligt indhold, såsom filmklip, billeder mv., såfremt indholdet belaster State of Greens servere i urimeligt omfang. Udstillere, som har tilgængeliggjort sådant indhold, vil blive orienteret om blokeringen. 8. Ophævelse I tilfælde af Profilens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til forretnings-betingelserne er State of Green berettiget til øjeblikkeligt at ophæve aftalen, medmindre Profilen senest 10 dage efter modtagelse af skriftligt påkrav berigtiger sin misligholdende adfærd. 9. Afvisning eller sletning af indhold State of Green er i enhver sammenhæng berettiget til at afvise eller slette indhold, som ikke opfylder nærværende forretningsbetingelser. Tilsvarende gælder for indhold, hvor State of Green skønner, at der kan være risiko for, at indholdet er usandt, ukorrekt eller ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. State of Green forbeholder sig endvidere ret til at afvise og udelukke Profiler og sådannes indhold, såfremt der opstår forhold der indikerer, at den pågældende og dennes indhold kan miskreditere det øvrige indhold på State of Green. Beslutning om afvisning/udelukkelse af Profiler træffes af State of Green. 10. Sikkerhed State of Green tilstræber opretholdelse af en rimelig og opdateret beskyttelse mod ulovlig elektronisk eller fysisk indtrængen, hærværk, tyveri, hackerangreb og andre lignende sikkerhedsmæssige brud, der kan bringe State of Greens opfyldelse af sine forpligtelser i fare eller give uvedkommende adgang til State of Green. State of Green skal hurtigst muligt underrette Udstilleren, såfremt State of Green får kendskab til hackerangreb eller tilsvarende systemindgreb. Udstilleren er forpligtet til og ansvarlig for at holde bruger-id og passwords m.v. hemmelige, og det påhviler Udstilleren at sikre, at disse oplysninger ikke kommer uvedkommende tredjemand til kundskab. Såfremt Udstilleren får kendskab til, at en profil, et bruger-id, password eller lignende er blevet kompromitteret, skal dette straks meddeles State of Green. State of Green forbeholder sig ret til, uden varsel, at begrænse eller indskrænke adgangen til en profil i det omfang State of Green anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. 6

7 11. Databehandling State of Green tilstræber en oppetid der svarer til minimum 90% af tiden. Dataen ligger i en cloud baseret løsning, hvilket skulle forhindre tab af data, som konsekvens af servernedbrud. Det er ikke muligt at foretage backup eller lagre kopier af film som har været uploadet til State of Green. Disse film lagres direkte på en lukket kanal på Youtube. 12. Servicemål State of Green tilstræber en høj driftsstabilitet, samt hurtigst mulig afhjælpning og overvindelse af konstaterede fejl og mangler, men giver dog ingen garantier i så henseende. State of Green tilstræber endvidere at service og vedligehold af State of Green foregår uden for normal arbejdstid, samt at Profilen og brugerne af State of Green varsles ved større planlagte nedlukninger der kan begrænse Profilens og brugernes adgang til portalen i en afgrænset periode. State of Green kan lukke for Profilens adgang til sin profil helt eller delvist af sikkerheds- og driftsmæssige årsager. 13. Ansvar Parterne er med de begrænsninger, der følger af nedenstående, erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Udstillerens anvendelse af sin profil og af State of Green sker i enhver henseende på Profilens eget ansvar og risiko, og State of Green påtager sig intet ansvar for, at anvendelse af State of Green fører til et bestemt resultat for Profilen. Profilen indestår i enhver sammenhæng for det indhold, der tilgængeliggøres i tilknytning til Profilens profilindhold, og State of Green påtager sig intet ansvar herfor. State of Green påtager sig intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til Profilens trafik eller data. State of Green fraskriver sig ansvaret for ethvert tab som Udstilleren lider i forbindelse med anvendelse af State of Green, herunder manglende mulighed for brug af eller adgang til Udstillerens profil og det i tilknytning hertil tilgængeliggjorte indhold, medmindre Profilens tab skyldes State of Green ansvarspådragende forsætlige eller groft uagtsomme adfærd. Parterne er i intet tilfælde ansvarlige for driftstab, følgeskader eller indirekte tab. Tab af data eller manglende eller begrænset adgang til Profilens profil og indholdet, der er tilgængeliggjort i tilknytning hertil, anses for et indirekte tab. 7

8 14. Force majeure State of Green kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab, som Profilen måtte lide som følge af, at State of Green eller dennes eventuelle underleverandører på grund af force majeure er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til nærværende forretningsbetingelser. Som force majeure anses f.eks. virusangreb, strømafbrydelser, nedbrud i kommunikationsnetværk, hacking, DDoS-angreb, brand, oversvømmelser, krig, terrorisme, sabotage, arbejdsretlige konflikter, sygdom hos nøglemedarbejdere, samt forsinkede eller mangelfulde leveringer fra underleverandører. 15. Henvendelser til Profilen via kontaktfelterne og fra State of Green En af aktiviteterne i State of Green er kontaktskabelse mellem udenlandske interessenter og danske Udstillere. Derfor er der oprettet kontaktfelter på Profilens indholdssider, hvor eventuelle interessenter kan sende en direkte forespørgsel til Profilen. Sådanne forespørgsler er State of Green uvedkommende, og State of Green indestår eller garanterer i intet tilfælde for forespørgslerne, som tilgår Profilen via denne kanal, herunder for seriøsiteten og motivet bag. State of Green vil, når relevant, udsende meddelelser til Profilen vedrørende brugen af portalen og dennes funktionaliteter. Dette vil fortrinsvis ske via State of Green Insider (se pkt. 4). 16. Persondatabehandling og opdatering af Profilens kontaktoplysninger Ved Profilens tilmelding af profil på State of Green vil State of Green registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse, kontaktpersoner og , i State of Greens kundedatabase. State of Green behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. Profilen skal straks meddele ændringer i vedkommendes kontaktoplysninger til State of Green via til 17. Tavshedspligt State of Green har tavshedspligt om alle fortrolige informationer, State of Green måtte komme i besiddelse af om Profilen, og er uberettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand uden Profilens udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. 18. Overdragelse State of Green er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende forretningsbetingelser. 8

9 Profilen er ikke uden State of Green forudgående samtykke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende forretningsbetingelser. 19. Ændring af betingelser State of Green er berettiget til på ethvert tidspunkt at ændre nærværende forretningsbetingelser. Ændringer varsles på State of Green senest 8 uger før ændringernes ikrafttræden. Ændringerne anses som tiltrådt af Profilen, medmindre denne senest to måneder efter ændringerne opsiger profilen. Uanset det foregående, er State of Green til enhver tid berettiget til uden varsling at foretage mindre korrektioner af forretningsbetingelserne. 20. Lovvalg og værneting Forretningsbetingelserne, herunder disses udfyldning og fortolkning, og enhver tvist mellem State of Green og Profilen vedrørende anvendelsen af eller indholdet på State of Green er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Profilen og State of Green skal afgøres ved de almindelige danske domstole med State of Green hjemting som værneting i første instans. 9

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere