Forretningsbetingelser for profiler på Opdateret 25. juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser for profiler på www.stateofgreen.com Opdateret 25. juli 2014"

Transkript

1 Forretningsbetingelser for profiler på Opdateret 25. juli 2014 Resume af forretningsbetingelserne: Forretningsbetingelserne tiltrædes ved tilmelding til State of Greens webportal eller For at sikre at State of Green styrker kendskabet til danske virksomheders, kommuners, regioners, organisationers og viden institutioners energi-, miljø-, og klimavenlige produkter, kompetencer og teknologier, kræves det at Profilen er registreret i Danmark enten med CVR eller EAN nummer, samt udfører andre aktiviteter i Danmark end udelukkende salg. Profilens aktiviteter, produkter eller services skal være inde for den grønne sektor, og på den ene eller anden måde bidrage til vision om at Danmark er fossil uafhængig og affaldsfri i Se de specifikke kriterier i afsnit 3. State of Green forbeholder sig retten til at afpublicere en profil, hvis indholdet ikke vurderes at leve op til kriterierne, samt foretage mindre rettelser i tekst og opsætning for at forbedre kvaliteten. Det er dog Profilernes eget ansvar at sikre, samt vedligeholde, den høje kvalitet af indholdet. Profilen indestår over for State of Green at have alle fornødne rettigheder til det materiale, der er tilgængeliggjort i tilknytning til Profilen og overdrager ingen rettigheder til State of Green ved materialets tilgængeliggørelse på portalen. En af aktiviteterne i State of Green er kontaktskabelse mellem udenlandske interessenter og Profilerne. Derfor er der oprettet kontaktfelter på Profilens indholdssider, hvor eventuelle interessenter kan sende en direkte forespørgsel til profilen. Sådanne forespørgsler er State of Green uvedkommende, og State of Green indestår eller garantere i intet tilfælde for forespørgslerne, som tilgår Profilen via denne kanal, herunder for seriøsiteten og motivet bag. Forretningsbetingelser for profiler på Nærværende forretningsbetingelser tiltrædes ved tilmelding til State of Greens webportal eller Forretningsbetingelsernes tiltrædelse er en forudsætning for oprettelse af en profil. Ved State of Green forstås: State of Green Vesterbrogade 1E 1620 København K CVR-nr:

2 1. Om Internetportalen samt (i det følgende betegnet State of Green) udbydes af State of Green, som er Danmarks nationale grønne brand, der er et offentligt-privat partnerskab ejet af Staten og en række organisationer fra det danske erhvervsliv (DI, Landbrug og Fødevarer, Dansk Energi og Vindmølleindustrien). State of Green er ansvarlig for udvikling og drift af State of Green og er part i de aftaler, der indgås vedrørende tilmelding hertil. State of Green er not for profit. State of Green arbejder for at øge kendskabet til Danmark som grøn nation over for internationale kommercielle og politiske beslutningstagere samt internationale journalister. er Danmarks samlende internetportal til at synliggøre kendskabet omkring grønne danske løsninger ved at tiltrække investeringer og efterspørgslen efter danske teknologier, kompetencer og knowhow inden for energi, vand, klimatilpasning og miljø. State of Green er verdens samlende indgang til danske grønne løsninger, kompetencer, knowhow og aktører. Visionen for portalen er, via internettet, at gøre Danmark kendt som en innovativ grøn nation, der leverer bæredygtige løsninger til hele verden. State of Green er udenlandske interessenters samlede indgang til viden og inspiration om danske løsninger, kompetencer, knowhow og aktører inden for energi, klimatilpasning og miljø, hvorfra de kan tage direkte kontakt til relevante aktører eller anmode om et besøg hos eksempelvis en virksomheds implementerede løsning. 2. Forretningsbetingelsernes anvendelsesområde Nærværende forretningsbetingelser gælder for virksomheder, organisationer, institutioner, regioner, kommuner og myndigheder, som opretter en profil på State of Green. Forretningsbetingelserne gælder for alle Profiler og tiltrædes elektronisk ved godkendelse af betingelserne, som er tilgængelige på 3. Kriterier for udstilling og deltagelse på State of Green Der er knyttet nedenstående kriterier til udstilling og deltagelse på State of Green. Formålet med udstillingskriterierne er at sikre, at State of Green styrker kendskabet til, og skaber størst mulig opmærksomhed omkring danske virksomheders, kommuners, regioners, organisationers og viden institutioners energi-, miljø-, og klimavenlige produkter, kompetencer og teknologier. Derfor kræves det at Profilen er registreret i Danmark, enten med CVR eller EAN nummer samt udfører andre aktiviteter i Danmark end udelukkende salg. State of Green er åben for Profiler, der tilhører en af nedenstående kategorier: Virksomhed Videns institution Organisation Offentlig sektor 2

3 Profilens aktiviteter, produkter eller services skal bidrage til en eller flere af nedenstående: Øge energieffektivteten Begrænse de skadelige effekter ved brug af fossile energikilder Reducere udledningen af drivhusgasser Reducere udfordringerne fra klimaforandringer Reducere affald og materiale forbrug Reducere brugen af naturens ressourcer Reducere forureningsproblemer Producere vedvarende energi Producere vedvarende materialer State of Green kan i tvivlstilfælde forlange at se dokumentation fra Profilen i forhold til at vurdere om denne opfylder udstillingskriterierne. Profilen kan selv publicere sin profil, men State of Green forbeholder sig retten til at afpublicere en profil, hvis indhold ikke vurderes at leve op til kriterierne eller har stødende indhold. Derudover må State of Green gå ind og ændre små fejl eller forbedre opsætningen, men det er profilernes eget ansvar at sikre, samt vedligeholde, den høje kvalitet i indholdet. 3. Registrering af tilmelding og tildeling af bruge- ID og password Til oprettelse af en profil skal Profilen udfylde og godkende tilmeldingsblanketten, som er tilgængelig via Join på Profilen modtager derefter en bekræftelse på tilmelding til den oplyste adresse med bruger-id og password. Profilen kan herefter logge på portalen og straks påbegynde udfyldelsen af sin profilside og øvrige dokumenter. Når Profilen har udfyldt sit profilindhold publiceres denne med det samme. Senest to arbejdsdage efter State of Greens modtagelse af en fyldestgørende profil, kvalitetssikrer State of Green denne og forbeholder sig retten til at af-publicere en profil, hvis indholdet ikke lever op til kriterierne. For nye profiler på kan dette tage op til 5 arbejdsdage For at have en profil skal to roller opfyldes. Kontaktansvarlige og indholdsansvarlige. Dette kan være den samme person eller to forskellige. Den ene vil modtage eventuelle mails sendt til Profilen, den anden er ansvarlig for at indholdet er korrekt og opdateret. Profilen er ansvarlig for at opdatere State of Green hvis dette ansvar skifter til nye aktører. Nyhedsbreve: Alle ansvarlige for en profil på modtager automatisk pr. det dansksprogede State of Green Insider, som udsendes jævnligt med information om State of Greens aktiviteter samt nye tiltag eller ændringer på portalen. Profilansvarlige for modtager nogle gange om året State of Green China Insider. 3

4 Ved profiloprettelse vil udstillere automatisk eller via mail blive tilbudt tilmeldelse til det gratis internationale nyhedsbrev fra State of Green. Udstilleren vil modtage en , som beder om bekræftelse på dette abonnement. Ønsker udstilleren IKKE at modtage nyhedsbrevet, kan man undlade at besvare denne mail. Derudover kan udstillernes indhold blive promoveret via State of Greens sociale netværk. 4. Kvalitetssikring af indhold Som en service for Profilen og med henblik på at sikre en høj kvalitet af indholdet på State of Green, og dermed stor troværdighed og værdi for de enkelte Udstillere, gennemfører State of Green en række obligatoriske kvalitetssikringsprocedurer: Kvalitetssikring Alt nyt indhold som Profilen uploader, publiceres med det samme. Når Profilen har oprettet sin profil, løsning eller en nyhed, modtager State of Green en besked om at Profilen har publiceret nyt indhold i tilknytning til vedkommendes profil. State of Green gennemgår herefter en kvalitetssikring af indholdet, hvor der blandt andet lægges vægt på følgende: At profilen eller løsningen ikke allerede er oprettet under et lignende navn (for at undgå at den samme information oprettes to gange) At alle relevante felter er udfyldt i det korrekte sprog At links, både interne og eksterne, er placeret korrekt, fungerer og leder til rette sted og rette sprog At materialet ikke indeholder åbenlyse stave- og slåfejl, for mange mellemrum eller uhensigtsmæssige delinger af ord eller lignende At billeder er i korrekt opløsning og format At vedhæftninger (pdf, film, PowerPoint, pod cast) virker At teksten fremstår logisk og sammenhængende og ikke indeholder ord og begreber som kan virke anstødelige eller er ulovlige Såfremt materialet ikke opfylder de angivne forhold bliver Profilen kontaktet og anmodet om at rette de pågældende forhold. Materialet tilpasses herefter af Profilen. Hvis der er tale om mindre, men helt åbenlyse stave-, slåfejl eller layoutmæssige forhold, er State of Green dog berettiget til uden videre at korrigere materialet. State of Green påtager sig intet ansvar for sådanne korrektioner. State of Green forbeholder sig i enhver henseende ret til at af-publicere og undlade tilgængeliggørelse af indhold, der ikke følger de anvisninger, som er angivet i disse forretningsbetingelser, samt i øvrigt materiale, som State of Green har gjort tilgængeligt for Profilen. Se endvidere pkt. 10 vedrørende State of Greens adgang til at nægte tilgængeliggørelse af indhold. 4

5 Profilen har uden videre mulighed for at opdatere eller redigere allerede eksisterende og publiceret indhold, herunder på egen profil, produkter, løsninger og cases. Ændret materiale skal opfylde de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, og State of Green bliver automatisk notificeret om sådanne rettelser, ændringer eller tilføjelser og forbeholder sig ret til efterfølgende kvalitetssikring heraf efter ovenstående model. State of Green forbeholder sig endvidere ret til stikprøvevis at kvalitetssikre indholdet løbende på portalen. Ud over ovenstående forhold, vil nedenstående elementer indgå i kvalitetssikringen: Relevans og aktualitet kontrollere at adresser og kontaktfelt virker State of Green garanterer dog ikke denne ydelse og vil ikke automatisk foretage den. Udstilleren skal straks meddele ændringer i vedkommendes kontaktoplysninger til State of Green via til 5. Ændring og sletning af profildata, indhold og andet materiale Profilen kan til enhver tid ændre eller slette det materiale, som er publiceret under den pågældendes profil. Såfremt Profilen ikke selv kan slette sit indhold, vil State of Green efter anmodning bistå Profilen hermed. Ved ophør af en profil, vil det materiale, som er publiceret af Profilen, under alle omstændigheder blive fjernet fra State of Green. 6. Sprog Det primære sprog på State of Green er engelsk, og det er derfor et krav, at Profilens indhold forefindes på engelsk. For de kinesiske profiler, foregår alt skriftligt indhold til profilen på kinesisk, men kommunikationssproget er engelsk eller dansk. 7. Ophavsret og tilgængeliggørelse af indhold State of Green har samtlige rettigheder til State of Green, og Profilen erhverver ingen ret hertil ved anvendelse af portalen eller oprettelse af en profil. Desuden giver Profilen State of Green rettighed til at bruge informationer, logoer og billeder tilgængelige via Profilens hjemmeside, som ville være relevante for indholdet til Profilens indhold. State of Green forbeholder sig ret til at vise video, som Profilen har uploadet til portalen på State of Green YouTube kanal eller på den kinesiske YOUKU kanal for de kinesiske profiler. Profilen indestår over for State of Green for at have alle fornødne rettigheder til det materiale, der er tilgængeliggjort i tilknytning til Profilen. Profilen overdrager ingen rettigheder til materialet til State of Green ved materialets tilgængeliggørelse på State of Green. State of Green forbeholder sig dog ret til gengivelse af materialet i forbindelse med markedsføring af State of Green. Det er ikke tilladt at tilgængeliggøre anstødeligt eller ulovligt materiale, 5

6 herunder materiale som krænker tredjemands rettigheder. Det tilgængeliggjorte materiale skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. State of Green forbeholder sig endvidere ret til at blokere for særligt indhold, såsom filmklip, billeder mv., såfremt indholdet belaster State of Greens servere i urimeligt omfang. Udstillere, som har tilgængeliggjort sådant indhold, vil blive orienteret om blokeringen. 8. Ophævelse I tilfælde af Profilens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til forretnings-betingelserne er State of Green berettiget til øjeblikkeligt at ophæve aftalen, medmindre Profilen senest 10 dage efter modtagelse af skriftligt påkrav berigtiger sin misligholdende adfærd. 9. Afvisning eller sletning af indhold State of Green er i enhver sammenhæng berettiget til at afvise eller slette indhold, som ikke opfylder nærværende forretningsbetingelser. Tilsvarende gælder for indhold, hvor State of Green skønner, at der kan være risiko for, at indholdet er usandt, ukorrekt eller ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. State of Green forbeholder sig endvidere ret til at afvise og udelukke Profiler og sådannes indhold, såfremt der opstår forhold der indikerer, at den pågældende og dennes indhold kan miskreditere det øvrige indhold på State of Green. Beslutning om afvisning/udelukkelse af Profiler træffes af State of Green. 10. Sikkerhed State of Green tilstræber opretholdelse af en rimelig og opdateret beskyttelse mod ulovlig elektronisk eller fysisk indtrængen, hærværk, tyveri, hackerangreb og andre lignende sikkerhedsmæssige brud, der kan bringe State of Greens opfyldelse af sine forpligtelser i fare eller give uvedkommende adgang til State of Green. State of Green skal hurtigst muligt underrette Udstilleren, såfremt State of Green får kendskab til hackerangreb eller tilsvarende systemindgreb. Udstilleren er forpligtet til og ansvarlig for at holde bruger-id og passwords m.v. hemmelige, og det påhviler Udstilleren at sikre, at disse oplysninger ikke kommer uvedkommende tredjemand til kundskab. Såfremt Udstilleren får kendskab til, at en profil, et bruger-id, password eller lignende er blevet kompromitteret, skal dette straks meddeles State of Green. State of Green forbeholder sig ret til, uden varsel, at begrænse eller indskrænke adgangen til en profil i det omfang State of Green anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. 6

7 11. Databehandling State of Green tilstræber en oppetid der svarer til minimum 90% af tiden. Dataen ligger i en cloud baseret løsning, hvilket skulle forhindre tab af data, som konsekvens af servernedbrud. Det er ikke muligt at foretage backup eller lagre kopier af film som har været uploadet til State of Green. Disse film lagres direkte på en lukket kanal på Youtube. 12. Servicemål State of Green tilstræber en høj driftsstabilitet, samt hurtigst mulig afhjælpning og overvindelse af konstaterede fejl og mangler, men giver dog ingen garantier i så henseende. State of Green tilstræber endvidere at service og vedligehold af State of Green foregår uden for normal arbejdstid, samt at Profilen og brugerne af State of Green varsles ved større planlagte nedlukninger der kan begrænse Profilens og brugernes adgang til portalen i en afgrænset periode. State of Green kan lukke for Profilens adgang til sin profil helt eller delvist af sikkerheds- og driftsmæssige årsager. 13. Ansvar Parterne er med de begrænsninger, der følger af nedenstående, erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Udstillerens anvendelse af sin profil og af State of Green sker i enhver henseende på Profilens eget ansvar og risiko, og State of Green påtager sig intet ansvar for, at anvendelse af State of Green fører til et bestemt resultat for Profilen. Profilen indestår i enhver sammenhæng for det indhold, der tilgængeliggøres i tilknytning til Profilens profilindhold, og State of Green påtager sig intet ansvar herfor. State of Green påtager sig intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til Profilens trafik eller data. State of Green fraskriver sig ansvaret for ethvert tab som Udstilleren lider i forbindelse med anvendelse af State of Green, herunder manglende mulighed for brug af eller adgang til Udstillerens profil og det i tilknytning hertil tilgængeliggjorte indhold, medmindre Profilens tab skyldes State of Green ansvarspådragende forsætlige eller groft uagtsomme adfærd. Parterne er i intet tilfælde ansvarlige for driftstab, følgeskader eller indirekte tab. Tab af data eller manglende eller begrænset adgang til Profilens profil og indholdet, der er tilgængeliggjort i tilknytning hertil, anses for et indirekte tab. 7

8 14. Force majeure State of Green kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab, som Profilen måtte lide som følge af, at State of Green eller dennes eventuelle underleverandører på grund af force majeure er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til nærværende forretningsbetingelser. Som force majeure anses f.eks. virusangreb, strømafbrydelser, nedbrud i kommunikationsnetværk, hacking, DDoS-angreb, brand, oversvømmelser, krig, terrorisme, sabotage, arbejdsretlige konflikter, sygdom hos nøglemedarbejdere, samt forsinkede eller mangelfulde leveringer fra underleverandører. 15. Henvendelser til Profilen via kontaktfelterne og fra State of Green En af aktiviteterne i State of Green er kontaktskabelse mellem udenlandske interessenter og danske Udstillere. Derfor er der oprettet kontaktfelter på Profilens indholdssider, hvor eventuelle interessenter kan sende en direkte forespørgsel til Profilen. Sådanne forespørgsler er State of Green uvedkommende, og State of Green indestår eller garanterer i intet tilfælde for forespørgslerne, som tilgår Profilen via denne kanal, herunder for seriøsiteten og motivet bag. State of Green vil, når relevant, udsende meddelelser til Profilen vedrørende brugen af portalen og dennes funktionaliteter. Dette vil fortrinsvis ske via State of Green Insider (se pkt. 4). 16. Persondatabehandling og opdatering af Profilens kontaktoplysninger Ved Profilens tilmelding af profil på State of Green vil State of Green registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse, kontaktpersoner og , i State of Greens kundedatabase. State of Green behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. Profilen skal straks meddele ændringer i vedkommendes kontaktoplysninger til State of Green via til 17. Tavshedspligt State of Green har tavshedspligt om alle fortrolige informationer, State of Green måtte komme i besiddelse af om Profilen, og er uberettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand uden Profilens udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. 18. Overdragelse State of Green er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende forretningsbetingelser. 8

9 Profilen er ikke uden State of Green forudgående samtykke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende forretningsbetingelser. 19. Ændring af betingelser State of Green er berettiget til på ethvert tidspunkt at ændre nærværende forretningsbetingelser. Ændringer varsles på State of Green senest 8 uger før ændringernes ikrafttræden. Ændringerne anses som tiltrådt af Profilen, medmindre denne senest to måneder efter ændringerne opsiger profilen. Uanset det foregående, er State of Green til enhver tid berettiget til uden varsling at foretage mindre korrektioner af forretningsbetingelserne. 20. Lovvalg og værneting Forretningsbetingelserne, herunder disses udfyldning og fortolkning, og enhver tvist mellem State of Green og Profilen vedrørende anvendelsen af eller indholdet på State of Green er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Profilen og State of Green skal afgøres ved de almindelige danske domstole med State of Green hjemting som værneting i første instans. 9

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere