Forretningsbetingelser for profiler på Opdateret 25. juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser for profiler på www.stateofgreen.com Opdateret 25. juli 2014"

Transkript

1 Forretningsbetingelser for profiler på Opdateret 25. juli 2014 Resume af forretningsbetingelserne: Forretningsbetingelserne tiltrædes ved tilmelding til State of Greens webportal eller For at sikre at State of Green styrker kendskabet til danske virksomheders, kommuners, regioners, organisationers og viden institutioners energi-, miljø-, og klimavenlige produkter, kompetencer og teknologier, kræves det at Profilen er registreret i Danmark enten med CVR eller EAN nummer, samt udfører andre aktiviteter i Danmark end udelukkende salg. Profilens aktiviteter, produkter eller services skal være inde for den grønne sektor, og på den ene eller anden måde bidrage til vision om at Danmark er fossil uafhængig og affaldsfri i Se de specifikke kriterier i afsnit 3. State of Green forbeholder sig retten til at afpublicere en profil, hvis indholdet ikke vurderes at leve op til kriterierne, samt foretage mindre rettelser i tekst og opsætning for at forbedre kvaliteten. Det er dog Profilernes eget ansvar at sikre, samt vedligeholde, den høje kvalitet af indholdet. Profilen indestår over for State of Green at have alle fornødne rettigheder til det materiale, der er tilgængeliggjort i tilknytning til Profilen og overdrager ingen rettigheder til State of Green ved materialets tilgængeliggørelse på portalen. En af aktiviteterne i State of Green er kontaktskabelse mellem udenlandske interessenter og Profilerne. Derfor er der oprettet kontaktfelter på Profilens indholdssider, hvor eventuelle interessenter kan sende en direkte forespørgsel til profilen. Sådanne forespørgsler er State of Green uvedkommende, og State of Green indestår eller garantere i intet tilfælde for forespørgslerne, som tilgår Profilen via denne kanal, herunder for seriøsiteten og motivet bag. Forretningsbetingelser for profiler på Nærværende forretningsbetingelser tiltrædes ved tilmelding til State of Greens webportal eller Forretningsbetingelsernes tiltrædelse er en forudsætning for oprettelse af en profil. Ved State of Green forstås: State of Green Vesterbrogade 1E 1620 København K CVR-nr:

2 1. Om Internetportalen samt (i det følgende betegnet State of Green) udbydes af State of Green, som er Danmarks nationale grønne brand, der er et offentligt-privat partnerskab ejet af Staten og en række organisationer fra det danske erhvervsliv (DI, Landbrug og Fødevarer, Dansk Energi og Vindmølleindustrien). State of Green er ansvarlig for udvikling og drift af State of Green og er part i de aftaler, der indgås vedrørende tilmelding hertil. State of Green er not for profit. State of Green arbejder for at øge kendskabet til Danmark som grøn nation over for internationale kommercielle og politiske beslutningstagere samt internationale journalister. er Danmarks samlende internetportal til at synliggøre kendskabet omkring grønne danske løsninger ved at tiltrække investeringer og efterspørgslen efter danske teknologier, kompetencer og knowhow inden for energi, vand, klimatilpasning og miljø. State of Green er verdens samlende indgang til danske grønne løsninger, kompetencer, knowhow og aktører. Visionen for portalen er, via internettet, at gøre Danmark kendt som en innovativ grøn nation, der leverer bæredygtige løsninger til hele verden. State of Green er udenlandske interessenters samlede indgang til viden og inspiration om danske løsninger, kompetencer, knowhow og aktører inden for energi, klimatilpasning og miljø, hvorfra de kan tage direkte kontakt til relevante aktører eller anmode om et besøg hos eksempelvis en virksomheds implementerede løsning. 2. Forretningsbetingelsernes anvendelsesområde Nærværende forretningsbetingelser gælder for virksomheder, organisationer, institutioner, regioner, kommuner og myndigheder, som opretter en profil på State of Green. Forretningsbetingelserne gælder for alle Profiler og tiltrædes elektronisk ved godkendelse af betingelserne, som er tilgængelige på 3. Kriterier for udstilling og deltagelse på State of Green Der er knyttet nedenstående kriterier til udstilling og deltagelse på State of Green. Formålet med udstillingskriterierne er at sikre, at State of Green styrker kendskabet til, og skaber størst mulig opmærksomhed omkring danske virksomheders, kommuners, regioners, organisationers og viden institutioners energi-, miljø-, og klimavenlige produkter, kompetencer og teknologier. Derfor kræves det at Profilen er registreret i Danmark, enten med CVR eller EAN nummer samt udfører andre aktiviteter i Danmark end udelukkende salg. State of Green er åben for Profiler, der tilhører en af nedenstående kategorier: Virksomhed Videns institution Organisation Offentlig sektor 2

3 Profilens aktiviteter, produkter eller services skal bidrage til en eller flere af nedenstående: Øge energieffektivteten Begrænse de skadelige effekter ved brug af fossile energikilder Reducere udledningen af drivhusgasser Reducere udfordringerne fra klimaforandringer Reducere affald og materiale forbrug Reducere brugen af naturens ressourcer Reducere forureningsproblemer Producere vedvarende energi Producere vedvarende materialer State of Green kan i tvivlstilfælde forlange at se dokumentation fra Profilen i forhold til at vurdere om denne opfylder udstillingskriterierne. Profilen kan selv publicere sin profil, men State of Green forbeholder sig retten til at afpublicere en profil, hvis indhold ikke vurderes at leve op til kriterierne eller har stødende indhold. Derudover må State of Green gå ind og ændre små fejl eller forbedre opsætningen, men det er profilernes eget ansvar at sikre, samt vedligeholde, den høje kvalitet i indholdet. 3. Registrering af tilmelding og tildeling af bruge- ID og password Til oprettelse af en profil skal Profilen udfylde og godkende tilmeldingsblanketten, som er tilgængelig via Join på Profilen modtager derefter en bekræftelse på tilmelding til den oplyste adresse med bruger-id og password. Profilen kan herefter logge på portalen og straks påbegynde udfyldelsen af sin profilside og øvrige dokumenter. Når Profilen har udfyldt sit profilindhold publiceres denne med det samme. Senest to arbejdsdage efter State of Greens modtagelse af en fyldestgørende profil, kvalitetssikrer State of Green denne og forbeholder sig retten til at af-publicere en profil, hvis indholdet ikke lever op til kriterierne. For nye profiler på kan dette tage op til 5 arbejdsdage For at have en profil skal to roller opfyldes. Kontaktansvarlige og indholdsansvarlige. Dette kan være den samme person eller to forskellige. Den ene vil modtage eventuelle mails sendt til Profilen, den anden er ansvarlig for at indholdet er korrekt og opdateret. Profilen er ansvarlig for at opdatere State of Green hvis dette ansvar skifter til nye aktører. Nyhedsbreve: Alle ansvarlige for en profil på modtager automatisk pr. det dansksprogede State of Green Insider, som udsendes jævnligt med information om State of Greens aktiviteter samt nye tiltag eller ændringer på portalen. Profilansvarlige for modtager nogle gange om året State of Green China Insider. 3

4 Ved profiloprettelse vil udstillere automatisk eller via mail blive tilbudt tilmeldelse til det gratis internationale nyhedsbrev fra State of Green. Udstilleren vil modtage en , som beder om bekræftelse på dette abonnement. Ønsker udstilleren IKKE at modtage nyhedsbrevet, kan man undlade at besvare denne mail. Derudover kan udstillernes indhold blive promoveret via State of Greens sociale netværk. 4. Kvalitetssikring af indhold Som en service for Profilen og med henblik på at sikre en høj kvalitet af indholdet på State of Green, og dermed stor troværdighed og værdi for de enkelte Udstillere, gennemfører State of Green en række obligatoriske kvalitetssikringsprocedurer: Kvalitetssikring Alt nyt indhold som Profilen uploader, publiceres med det samme. Når Profilen har oprettet sin profil, løsning eller en nyhed, modtager State of Green en besked om at Profilen har publiceret nyt indhold i tilknytning til vedkommendes profil. State of Green gennemgår herefter en kvalitetssikring af indholdet, hvor der blandt andet lægges vægt på følgende: At profilen eller løsningen ikke allerede er oprettet under et lignende navn (for at undgå at den samme information oprettes to gange) At alle relevante felter er udfyldt i det korrekte sprog At links, både interne og eksterne, er placeret korrekt, fungerer og leder til rette sted og rette sprog At materialet ikke indeholder åbenlyse stave- og slåfejl, for mange mellemrum eller uhensigtsmæssige delinger af ord eller lignende At billeder er i korrekt opløsning og format At vedhæftninger (pdf, film, PowerPoint, pod cast) virker At teksten fremstår logisk og sammenhængende og ikke indeholder ord og begreber som kan virke anstødelige eller er ulovlige Såfremt materialet ikke opfylder de angivne forhold bliver Profilen kontaktet og anmodet om at rette de pågældende forhold. Materialet tilpasses herefter af Profilen. Hvis der er tale om mindre, men helt åbenlyse stave-, slåfejl eller layoutmæssige forhold, er State of Green dog berettiget til uden videre at korrigere materialet. State of Green påtager sig intet ansvar for sådanne korrektioner. State of Green forbeholder sig i enhver henseende ret til at af-publicere og undlade tilgængeliggørelse af indhold, der ikke følger de anvisninger, som er angivet i disse forretningsbetingelser, samt i øvrigt materiale, som State of Green har gjort tilgængeligt for Profilen. Se endvidere pkt. 10 vedrørende State of Greens adgang til at nægte tilgængeliggørelse af indhold. 4

5 Profilen har uden videre mulighed for at opdatere eller redigere allerede eksisterende og publiceret indhold, herunder på egen profil, produkter, løsninger og cases. Ændret materiale skal opfylde de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, og State of Green bliver automatisk notificeret om sådanne rettelser, ændringer eller tilføjelser og forbeholder sig ret til efterfølgende kvalitetssikring heraf efter ovenstående model. State of Green forbeholder sig endvidere ret til stikprøvevis at kvalitetssikre indholdet løbende på portalen. Ud over ovenstående forhold, vil nedenstående elementer indgå i kvalitetssikringen: Relevans og aktualitet kontrollere at adresser og kontaktfelt virker State of Green garanterer dog ikke denne ydelse og vil ikke automatisk foretage den. Udstilleren skal straks meddele ændringer i vedkommendes kontaktoplysninger til State of Green via til 5. Ændring og sletning af profildata, indhold og andet materiale Profilen kan til enhver tid ændre eller slette det materiale, som er publiceret under den pågældendes profil. Såfremt Profilen ikke selv kan slette sit indhold, vil State of Green efter anmodning bistå Profilen hermed. Ved ophør af en profil, vil det materiale, som er publiceret af Profilen, under alle omstændigheder blive fjernet fra State of Green. 6. Sprog Det primære sprog på State of Green er engelsk, og det er derfor et krav, at Profilens indhold forefindes på engelsk. For de kinesiske profiler, foregår alt skriftligt indhold til profilen på kinesisk, men kommunikationssproget er engelsk eller dansk. 7. Ophavsret og tilgængeliggørelse af indhold State of Green har samtlige rettigheder til State of Green, og Profilen erhverver ingen ret hertil ved anvendelse af portalen eller oprettelse af en profil. Desuden giver Profilen State of Green rettighed til at bruge informationer, logoer og billeder tilgængelige via Profilens hjemmeside, som ville være relevante for indholdet til Profilens indhold. State of Green forbeholder sig ret til at vise video, som Profilen har uploadet til portalen på State of Green YouTube kanal eller på den kinesiske YOUKU kanal for de kinesiske profiler. Profilen indestår over for State of Green for at have alle fornødne rettigheder til det materiale, der er tilgængeliggjort i tilknytning til Profilen. Profilen overdrager ingen rettigheder til materialet til State of Green ved materialets tilgængeliggørelse på State of Green. State of Green forbeholder sig dog ret til gengivelse af materialet i forbindelse med markedsføring af State of Green. Det er ikke tilladt at tilgængeliggøre anstødeligt eller ulovligt materiale, 5

6 herunder materiale som krænker tredjemands rettigheder. Det tilgængeliggjorte materiale skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. State of Green forbeholder sig endvidere ret til at blokere for særligt indhold, såsom filmklip, billeder mv., såfremt indholdet belaster State of Greens servere i urimeligt omfang. Udstillere, som har tilgængeliggjort sådant indhold, vil blive orienteret om blokeringen. 8. Ophævelse I tilfælde af Profilens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til forretnings-betingelserne er State of Green berettiget til øjeblikkeligt at ophæve aftalen, medmindre Profilen senest 10 dage efter modtagelse af skriftligt påkrav berigtiger sin misligholdende adfærd. 9. Afvisning eller sletning af indhold State of Green er i enhver sammenhæng berettiget til at afvise eller slette indhold, som ikke opfylder nærværende forretningsbetingelser. Tilsvarende gælder for indhold, hvor State of Green skønner, at der kan være risiko for, at indholdet er usandt, ukorrekt eller ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. State of Green forbeholder sig endvidere ret til at afvise og udelukke Profiler og sådannes indhold, såfremt der opstår forhold der indikerer, at den pågældende og dennes indhold kan miskreditere det øvrige indhold på State of Green. Beslutning om afvisning/udelukkelse af Profiler træffes af State of Green. 10. Sikkerhed State of Green tilstræber opretholdelse af en rimelig og opdateret beskyttelse mod ulovlig elektronisk eller fysisk indtrængen, hærværk, tyveri, hackerangreb og andre lignende sikkerhedsmæssige brud, der kan bringe State of Greens opfyldelse af sine forpligtelser i fare eller give uvedkommende adgang til State of Green. State of Green skal hurtigst muligt underrette Udstilleren, såfremt State of Green får kendskab til hackerangreb eller tilsvarende systemindgreb. Udstilleren er forpligtet til og ansvarlig for at holde bruger-id og passwords m.v. hemmelige, og det påhviler Udstilleren at sikre, at disse oplysninger ikke kommer uvedkommende tredjemand til kundskab. Såfremt Udstilleren får kendskab til, at en profil, et bruger-id, password eller lignende er blevet kompromitteret, skal dette straks meddeles State of Green. State of Green forbeholder sig ret til, uden varsel, at begrænse eller indskrænke adgangen til en profil i det omfang State of Green anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. 6

7 11. Databehandling State of Green tilstræber en oppetid der svarer til minimum 90% af tiden. Dataen ligger i en cloud baseret løsning, hvilket skulle forhindre tab af data, som konsekvens af servernedbrud. Det er ikke muligt at foretage backup eller lagre kopier af film som har været uploadet til State of Green. Disse film lagres direkte på en lukket kanal på Youtube. 12. Servicemål State of Green tilstræber en høj driftsstabilitet, samt hurtigst mulig afhjælpning og overvindelse af konstaterede fejl og mangler, men giver dog ingen garantier i så henseende. State of Green tilstræber endvidere at service og vedligehold af State of Green foregår uden for normal arbejdstid, samt at Profilen og brugerne af State of Green varsles ved større planlagte nedlukninger der kan begrænse Profilens og brugernes adgang til portalen i en afgrænset periode. State of Green kan lukke for Profilens adgang til sin profil helt eller delvist af sikkerheds- og driftsmæssige årsager. 13. Ansvar Parterne er med de begrænsninger, der følger af nedenstående, erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Udstillerens anvendelse af sin profil og af State of Green sker i enhver henseende på Profilens eget ansvar og risiko, og State of Green påtager sig intet ansvar for, at anvendelse af State of Green fører til et bestemt resultat for Profilen. Profilen indestår i enhver sammenhæng for det indhold, der tilgængeliggøres i tilknytning til Profilens profilindhold, og State of Green påtager sig intet ansvar herfor. State of Green påtager sig intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til Profilens trafik eller data. State of Green fraskriver sig ansvaret for ethvert tab som Udstilleren lider i forbindelse med anvendelse af State of Green, herunder manglende mulighed for brug af eller adgang til Udstillerens profil og det i tilknytning hertil tilgængeliggjorte indhold, medmindre Profilens tab skyldes State of Green ansvarspådragende forsætlige eller groft uagtsomme adfærd. Parterne er i intet tilfælde ansvarlige for driftstab, følgeskader eller indirekte tab. Tab af data eller manglende eller begrænset adgang til Profilens profil og indholdet, der er tilgængeliggjort i tilknytning hertil, anses for et indirekte tab. 7

8 14. Force majeure State of Green kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab, som Profilen måtte lide som følge af, at State of Green eller dennes eventuelle underleverandører på grund af force majeure er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til nærværende forretningsbetingelser. Som force majeure anses f.eks. virusangreb, strømafbrydelser, nedbrud i kommunikationsnetværk, hacking, DDoS-angreb, brand, oversvømmelser, krig, terrorisme, sabotage, arbejdsretlige konflikter, sygdom hos nøglemedarbejdere, samt forsinkede eller mangelfulde leveringer fra underleverandører. 15. Henvendelser til Profilen via kontaktfelterne og fra State of Green En af aktiviteterne i State of Green er kontaktskabelse mellem udenlandske interessenter og danske Udstillere. Derfor er der oprettet kontaktfelter på Profilens indholdssider, hvor eventuelle interessenter kan sende en direkte forespørgsel til Profilen. Sådanne forespørgsler er State of Green uvedkommende, og State of Green indestår eller garanterer i intet tilfælde for forespørgslerne, som tilgår Profilen via denne kanal, herunder for seriøsiteten og motivet bag. State of Green vil, når relevant, udsende meddelelser til Profilen vedrørende brugen af portalen og dennes funktionaliteter. Dette vil fortrinsvis ske via State of Green Insider (se pkt. 4). 16. Persondatabehandling og opdatering af Profilens kontaktoplysninger Ved Profilens tilmelding af profil på State of Green vil State of Green registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse, kontaktpersoner og , i State of Greens kundedatabase. State of Green behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. Profilen skal straks meddele ændringer i vedkommendes kontaktoplysninger til State of Green via til 17. Tavshedspligt State of Green har tavshedspligt om alle fortrolige informationer, State of Green måtte komme i besiddelse af om Profilen, og er uberettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand uden Profilens udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. 18. Overdragelse State of Green er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende forretningsbetingelser. 8

9 Profilen er ikke uden State of Green forudgående samtykke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende forretningsbetingelser. 19. Ændring af betingelser State of Green er berettiget til på ethvert tidspunkt at ændre nærværende forretningsbetingelser. Ændringer varsles på State of Green senest 8 uger før ændringernes ikrafttræden. Ændringerne anses som tiltrådt af Profilen, medmindre denne senest to måneder efter ændringerne opsiger profilen. Uanset det foregående, er State of Green til enhver tid berettiget til uden varsling at foretage mindre korrektioner af forretningsbetingelserne. 20. Lovvalg og værneting Forretningsbetingelserne, herunder disses udfyldning og fortolkning, og enhver tvist mellem State of Green og Profilen vedrørende anvendelsen af eller indholdet på State of Green er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Profilen og State of Green skal afgøres ved de almindelige danske domstole med State of Green hjemting som værneting i første instans. 9

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014

Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 Forretningsbetingelser pr. 1. april 2014 1 Generelle oplysninger om BizDoc ApS Postadresse Kasernevej 8 8800 Viborg Mailadresse kontakt@bizdoc.dk Telefon +45 71 999 500 CVR-nummer 35402160 2 Om BizDoc

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service

GENERELLE BETINGELSER FOR. LER-Service GENERELLE BETINGELSER FOR LER-Service DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF EDB leverer LER-Service til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen

Læs mere

Ved Disponenter forstås de medarbejdere hos Kunden, som af Kundeadministrator har fået tildelt rettigheder til indkøb via Byg-e.

Ved Disponenter forstås de medarbejdere hos Kunden, som af Kundeadministrator har fået tildelt rettigheder til indkøb via Byg-e. Forretningsbetingelser: Generelle forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser dækker alle leverancer af Byg-e s danske services uanset brugervirksomhedens hjemland. For Byg-e s leverancer af kommunikations-

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Version 22. maj 2014 Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices mellem Undervisningsministeriet og 1. Aftaleparter

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk Version 1.3

FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk Version 1.3 FORRETNINGSBETINGELSER Gældende for Jord.dk 16.01.2017 Version 1.3 1. Indledning Jord.dk s almindelige Forretningsbetingelser (Herefter benævnt Forretningsbetingelser ) for formidling og analyse af jord

Læs mere

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden.

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Generelle vilkår 1. Anvendelsesområde

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Databehandleraftale. CVR. NR. ADRESSE POSTNR. / BY (den "Dataansvarlige")

Databehandleraftale. CVR. NR. ADRESSE POSTNR. / BY (den Dataansvarlige) AALBORG Advokataktieselskab Mølleå 1 DK 9000 Aalborg Tlf. 96 31 33 00 Fax 96 31 33 79 CVR-nr. 19 26 48 90 www.advodan.dk aalborg@advodan.dk sikkermail9000@advodan.dk Sag «Sagsnr»/«Sagsbeh_init»/«Se nit»

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet.

2.1. Priser og indhold for Leverandørens Abonnement findes på Sitet. FORRETNINGSBETINGELSER PIPIPCARE 1. ANVENDELSESOMRÅDE Forretningsbetingelserne (herefter Betingelserne ) gælder for køb af en abonnementservice (herefter Abonnement ) på hjemmesiden PipipCare. com (herefter

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår

PERSONALEGUIDE. Regler og vilkår PERSONALEGUIDE Regler og vilkår Version: Maj 2014 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 1.1 Aftale... 3 1.2 Kunden... 3 1.3 Kundeportal... 3 1.5 Værktøjer... 3 1.6 Bluegarden... 3 2. Aftalens omfang...

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere