Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk"

Transkript

1 Program Ajour and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 29. november & Fredag den 30. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads København K Tlf Fax: Qvortrups to ansigter Massive energibesparelser på chokoladefabrikken Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt Styrk dit faglige netværk Mød op mod 130 udstillere Stine Bosse tænker nyt Mange spændende foredrag

2 Ajour and Technology Det havde længe været en drøm for mig at opgradere mine ledelseskompetencer. Jeg var desuden fast besluttet på, at det skulle være på det højest tænkelige niveau det skulle være en uddannelse, der flyttede mig både fagligt og personligt. Kirsten Arndal Rotvel, Vice President R&D, Danfoss A/S Omdrejningspunktet er innovation, og det betyder bl.a., at uddannelsen hjælper en til at se tingene i et andet og bredere perspektiv. Man lærer at angribe problemstillinger på en anden måde, og det er meget inspirerende. Allan V. Rasmussen, Senior Project Manager, LEGO A/S På MMT har jeg fået en række teorier, værktøjer og ikke mindst erfaringer, der gør, at jeg lettere kan udvælge, bearbejde og fokusere. Jeg har blandt andet fået modet til at lede ved at stille de rigtige spørgsmål. Lars Aagaard, Group Executive Vice President, Grundfos A/S Stå i spidsen for forandring Tag en Master in of Technology MMT/E-MBA Forandring og innovation bliver en stadig vigtigere del af ledelsesarbejdet i danske virksomheder og offentlige organisationer. Aalborg Universitet uddanner årligt mellem 15 og 20 højtspecialiserede forandringsledere på den internationalt anerkendte Executive MBA-uddannelse Master in of Technology (MMT). Flere af de tungeste ledere i dansk erhvervsliv har en MMTuddannelse og flere kommer hele tiden til. Uddannelsen varer to år og er en af de bedste og mest projektorienterede Executive MBA-uddannelser, du kan få. Din læring og formningen af din lederfigur tager udgangspunkt i din egen organisation, og derfor er return on investment meget høj allerede fra første år. Løsning af organisationens centrale strategiske udfordringer er konstant i fokus, og du bliver den forandringsagent, der i praksis og på papiret kan løse dem. Læs mere på Mød os på AJOUR stand 4430 Master in of Technology Executive MBA Ledelse gennem forandring forandring gennem ledelse MMT er internationalt certificeret gennem The Executive MBA Council og naturligvis godkendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Ø 2 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

3 Velkommen til Ajour Maskinmestrenes erhvervskonference Ajour, der gennemføres for 12. gang, sætter fokus på and Technology og maskinmestrenes bidrag til at forbedre produktiviteten såvel på land som til søs. Selv om maskinmestre er efterspurgt arbejdskraft og har en høj beskæftigelse selv i en krisetid, er der grund til hele tiden at holde fokus på de teknologier og brancher, hvor fremtidens arbejdspladser skal findes. Årets Ajour-konference skal bidrage hertil. Danmark er fortsat i front, når det gælder energiteknologier til fremtidens energiforsyning. Denne førerposition skal omsættes til arbejdspladser og eksport. Det gælder for såvel teknologier til fossile som ikke fossile energikilder. Maskinmestrene spiller en nøglerolle i fremtidens intelligente energiforsyning som er en dansk vækstbranche. Det maritime område har en særlig betydning for maskinmestre. Danmark kan udbygge sin eksport og skabe flere arbejdspladser i den maritime sektor. På et stadigt mere globaliseret marked er det afgørende, at vi udvikler den nationale maritime vækststrategi, som regeringen og folketinget har lagt op til via Vækstteamet. Ajour er skabt af Maskinmestrenes Forening for, at kolleger og andre medarbejdere i rederier, virksomheder og hos myndighederne kan udveksle viden og erfaring. Som konferencedeltager eller udstiller kan du se frem til at styrke dit faglige netværk og øge din markedsværdi som en attraktiv teknisk leder eller øge dit salg af produkter og serviceydelser. Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening. Ja tak, jeg vil gerne Tilmed dig Ajour her Tilmeldes Ajour og er medlem af Maskinmestrenes Forening. Pris kr moms (ekskl. hotel, men inkl. konferencemiddag) Tilmeldes Ajour og er ikke medlem af Maskinmestrenes Forening. Pris kr moms (ekskl. hotel, men inkl. konferencemiddag) Reservere 1 overnatning på hotel fra den november Navn: Stilling: Virksomhed: Fødselsdag: Kontaktes om muligheden for at udstille Adresse/fakturaadr.: Tlf.: EAN nr.: Postnr. og by: Rekv. nr.: Udfyld og fax tilmeldingsblanketten på eller klik dig ind på eller kontakt Lisbeth Groth Haastrup telefon Tilmelding er bindende, så snart den er registreret i Maskinmestrenes Forening. Deltagergebyret opkræves, når du modtager bekræftelse på din deltagelse. Betaling for overnatning afregnes direkte med hotellet. Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center 3

4 Ajour and Technology Torsdag kl Sådan skabes vækst i den maritime industri Selv om store skibsværfter er fortid i Danmark, er der stadig en betydelig maritim industri, som leverer produkter og services til den globale skibsfart. Men nu skal vækst- og eksportvilkår forbedres. Dansk eksport af maritime produkter og services skal styrkes. Derfor har regeringen nedsat et såkaldt vækstteam for Det Blå Danmark, som netop har afleveret sine anbefalinger til politikerne på Christiansborg. Opgaven for teamet med repræsentanter for martime virksomheder har været at udpege de områder, som kræver politiske initiativer for at forbedre vækstvilkårene for danske virksomheder inden for den maritime branche. På Ajour vil adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, fortælle om de forslag, som den maritime branche har lagt frem for regeringen. Der er udpeget seks overordnede områder, hvor branchen mener, at der er behov for politisk handling for at forbedre Det Blå Danmarks vækst- og eksportvilkår.»overordnet gælder det om at gøre Danmark attraktivt for maritime virksomheder. Mange af Vækstteamets anbefalinger vil hjælpe til med at få generelle rammevilkår i Danmark til mindst at være på linje med konkurrerende nabolande. Derudover skal der effektiviseres, så nye initiativer ikke drukner i bureaukrati,«siger Jenny N. Braat. Vækstteamet for Det Blå Danmark lægger op til mere fleksible regler for arbejdskraft og øget markedsføring af Danmark som en førende nation inden for maritime kompetencer. Vækstteamet foreslår, at der etableres et nationalt, maritimt forskningscenter, som kan styrke Det Blå Danmarks kompetencer, forskning og innovation, herunder de maritime uddannelser. Adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime. Endelig anbefaler vækstteamet, at de grønne vækstmuligheder skal udnyttes gennem samarbejde og partnerskaber. Danske produkter er generelt på forkant med udviklingen og for at benytte og udvikle dette potentiale, er det vigtigt at kunne teste produkterne, hvilket bedst sker i samarbejde, lyder anbefalingen. Maritime virksomheder på land Det Blå Danmarks vækstteam er blevet bistået af bl.a. Danske Maritime, som repræsenterer de maritime produktionsog servicevirksomheder, der arbejder her i landet. Medlemmerne er skibsværfter, produkt- og komponentleverandører samt service- og konsulentvirksomheder, der eksporterer størstedelen af deres produkter og allerede er til stede på verdens førende vækstmarkeder. Danske Maritime er den tidligere Skibsværftforening, som i dag repræsenterer hele den maritime industri mod tidligere kun skibsværfterne. I dag er der stadig en række værfter med i organisationen - typisk mindre værfter som bygger kommercielle specialskibe. Den maritime industri omsætter årligt for over 40 milliarder kroner, fortæller Jenny N. Braat. Selvom krisen også rammer den maritime industri, er de danske virksomheder stærke på verdensmarkedet, og medlemstallet i Danske Maritime går kraftigt frem - med en fordobling i det seneste år. 4 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

5 IGSS er et fuldt udbygget installérbart SRO system Kræver ingen yderligere moduler eller tilkøb Centraliseret struktur som gør systemet let og intuitiv at bruge Brugerdefineret overblik over anlægget Indbygget forebyggende vedligehold Uovertruffen support IGSS kan styres fra din tavle-pc eller smartphone Forenkling af det daglige arbejde Mød os på Ajour Stand nr

6 Ajour and Technology Torsdag kl Energiplan skal veksles til vækst og eksport Hos Dansk Energi ser man store perspektiver i eksport af dansk energiteknologi, men der mangler en egentlig plan for, hvordan væksten i eksport skal ske. Perspektiverne skal tælles i tusindvis af job og milliarder af kroner i omsætning, når det gælder fremtidens eksport af dansk energiteknologi og knowhow. Men selv om eksporten allerede er på 64 milliarder kroner årligt, så mangler der en egentlig vækstplan, mener man hos brancheorganisationen Dansk Energi, som har fremlagt en række konkrete forslag, der skal bibeholde og udvide den danske energibranches globale førerposition.»danmark har kompetencer og teknologier, som er i front, når det gælder både vedvarende energi, energioptimeringer og Smart Grid, og det skal vi udnytte til at skabe vækst, eksport og arbejdspladser, men vi bliver nødt til at arbejde på rammebetingelserne,«siger Anders Stouge, vicedirektør hos Dansk Energi. På Ajour vil han uddybe Dansk Energis synspunkter, når det gælder de politiske og økonomiske vilkår, som er nødvendige for en forøgelse af dansk energieksport. Straffet for Smart Grid Dansk Energi anslår, at der kan skabes mindst nye arbejdspladser i Danmark inden for vedvarende energi, energioptimeringer og Smart Grid hvis vilkårene er rigtige.»når det gælder vedvarende energi, er vi førende inden for vindmøller og er også stærke, når det gælder solenergisystemer og biomasse. Når det gælder energioptimeringer har vi førende producenter inden for pumper, ventiler, motorer, kedler og isoleringsmateriale. Danmark er også det land, hvor der er gang i flest Smart Grid-projekter, og det bør give os et teknologisk og vidensmæssigt forspring på det globale marked,«siger Anders Stouge. Men der er en række forhold, som man hos Dansk Energi gerne ser nye rammer for. Det gælder både regler og økonomiske vilkår for energiselskaber og andre virksomheder, som udvikler teknologi til energiproduktion og -forsyning. Med nye rammer er det Dansk Energis vurdering, at energiselskaberne i langt større grad kan bidrage til, at andre virksomheder kan få succes. Den danske energiinfrastruktur er oplagt som sted at få erfaring med ny teknologi.»som reglerne er i dag, bliver energiselskaberne faktisk straffet, hvis de investerer i f.eks. Smart Grid-løsninger, fordi det af myndighederne opfattes som ineffektiv drift. Så de selskaber, som investerer i nye innovative løsninger, bliver pålagt endnu højere effektiviseringskrav. Her er brug for, at reguleringen faktisk leder til, at der investeres i løsninger, som er til gavn for kunden ikke bare i dag, men også på længere sigt. Det kan også styrke mulighederne for at få fat i det kæmpe markedsmæssige potentiale, som ligger i Smart Grid,«siger Anders Stouge. Samme vilkår Hos Dansk Energi opfordrer man også politikerne til at gå ind i de internationale bestræbelser på at gøre Nordsøen til Havenergi-erhvervsklynge. Det skal ske i samarbejde med de øvrige lande, som har kyster til Nordsøen. Derudover ønsker Dansk Energi, at det bliver muligt for investorer uden for Vicedirektør Anders Stouge, Dansk Energi:»Danmark har kompetencer og teknologier, som er i front, når det gælder både vedvarende energi, energioptimeringer og Smart Grid.«energibranchen, fx pensionsselskaber, at investere i både energiproduktion og -transmission, hvilket ikke hidtil har været muligt af frygt for prismanipulation, og man ønsker også mulighed for, at virksomheder, der investerer store beløb i nye energiløsninger, fuldt ud kan fratrække eventuelle underskud i deres skat som det er tilfældet i andre lande.»hvis Danmark skal være med fremme på fremtidens globale energimarked, er det vigtigt, at virksomheder grundlæggende har de samme vilkår som de lande, vi konkurrerer med, ellers bliver det andre som løber med et marked, hvor vi faktisk er førende i dag,«siger Anders Stouge. 6 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

7 Din foretrukne samarbejdspartner Vi stiller vores viden til din rådighed indenfor bl.a. følgende områder: Alle former for manuelle og automatiserede NDT undersøgelser Materialevurdering og -test samt skade og havarianalyser Svejseteknisk tilsyn, rådgivning og udmattelsesberegning Tilstandsvurdering, levetidsberegning og levetidsforlængelse Overfladebehandling og monitering af korrosion Uddannelse og certificering indenfor materialer, svejsning og NDT. FORCE Technology er en international teknologisk rådgivnings- og servicevirksomhed. Vi rådgiver og servicerer bl.a. energi- og miljøsektoren, olie- og gasindustrien, medicinal- og fødevareindustrien, den maritime industri og den offentlige sektor. Vi har virksomheder i Danmark, Sverige, Norge, Rusland, Singapore og Kina. FORCE Technology Hovedkontor Park Allé Brøndby Tlf Fax forcetechnology.com

8 Ajour and Technology milliarder kroner ligger på bunden af havet Fredag kl Professor Erling Stenby har i årevis forsøgt at kalde til samling på olieindvindingsområdet. Han mener, at Danmark kan få mere ud af ressourcerne på bunden af Nordsøen milliarder kroner venter. Den grønne energi er i fokus i en sådan grad, at der i dag ikke er afsat penge til forskning i olie og gas. Det er et problem, mener professor Erling Stenby fra Institut for Kemi og leder af Center for Energiressourcer på DTU. For ham er der nemlig ikke tale om et enten-eller.»det er vigtigt at kunne skelne mellem vores nationale forbrug på den ene side og udnyttelse af nationale ressourcer på den anden side. Danmarks olie er en handelsvare, som har givet store indtægter til staten og dermed til vores velfærd. Indtægterne kan vi vælge at bruge til at omstille vores eget energiforbrug til vedvarende energi,«siger han og understreger, at det globale forbrug vil stige mange år endnu. Erling Stenby mener, at indvendingsprocenten vil kunne øges til 50 procent, hvis der bliver udarbejdet en national strategi for udnyttelsen af ressourcerne i Nordsøen og afsat midler til uddannelse og forskning.»danmark kan blive uafhængig af fossile brændstoffer ved at indvende olien i Nordsøen, for milliarder af mennesker har brug for olien. I dag bruger 1 milliard mennesker halvdelen af de fossile brændstoffer, og seks milliarder deles om resten, så markedet er stort,«siger Erling Stenby. Et øget fokus på Nordsø-olien vil ifølge professoren ikke bare give sød musik i statskassen på grund af salget. Det vil også betyde, at styrkede kompetencer og bedre dansk indvindingsteknologi kan eksporteres til udlandet.»det er et potentiale, som politikerne overser, men der er god mulighed for at skabe arbejdspladser både i Danmark og i udlandet,«siger han.»nogle ser et dilemma og føler, at et øget fokus på olieindvinding vil bremse den grønne dagsorden, men begge dele er nødvendigt globalt,«siger Erling Stenby og påpeger, at olie-gasproduktionen i Danmark er underkastet langt strengere krav end i mange andre lande. Med flere danske eksperter ser han også en mulighed for, at Danmark kan gøre en forskel i den tredje verden.»ved at udvikle de nationale produktionsselskabers kompetencer, så kan vi bringe velstand til landene og gøre dem stærkere inden for udnyttelse af egne ressourcer,«siger han. I over 20 år har Erling Stenby forsket i olie-gas-området. Nu frygter han, at fremtidens nøglemedarbejdere kommer til at nedprioritere og definere branchen som politisk ukorrekt.»en strategi skal skabe opmærksomhed om branchens betyd- Erling Stenby:»Danmark kan blive uafhængig af fossile brændstoffer ved at indvende olien i Nordsøen, for milliarder af mennesker har brug for olien.«8 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

9 ning for samfundet og vise de unge, at der er gode karrieremuligheder med mange forskellige typer uddannelser. Risikoen ved at skabe et billede af oliebranchen som en nedgangsbranche er, at der ikke bliver uddannet nok dygtige medarbejdere til at forsyne branchen med dansk arbejdskraft,«siger Erling Stenby. Han henviser til, at blandt andet den norske stat har en anderledes progressiv tilgang til landets olieressourcer.»især fordi den fælles vision for myndigheder, industri og forskningsverden blev etableret for flere år siden. Den bliver løbende opdateret og giver på mange punkter pejlemærker for den ønskede udvikling,«siger han. Den øgede indvindingsgrad, som Erling Stenby i snart mange år har råbt højt om, skal komme fra forøget udbytte af kendte oliefelter og fra nye dybtliggende fund.»staten bør erkende og signalere, at olieindustrien globalt er en vækstindustri i mange årtier endnu, og at den i Danmark kan blive et vækstlokomotiv i forhold til Nordsøen og i forhold til eksport,«siger han. Lad din energiudgift blive til en indtægt Mød os på Cronborg Vælger du indtægt? Recool - køling med genbrug af varme Indtægten på den varme, der genbruges, er større end udgiften til det totale elforbrug til systemet. TECHNOFLEX The Power to Perform TECHNOFLEX er en succesrig leverandør af kvalitetskomponenter. Med en stor og solid ekspertise indenfor koblinger, niveaumålere, transmissionsteknik generelt og udstyr til diesel- og gasmotorer, står TECHNOFLEX klar til at hjælpe dig. Thermo Ventiler Thermoventilerne er indstillet fra fabrikken, så det ikke er nødvendigt ved modtagelsen Temperaturen ligger fra 45 C 260 C... eller udgift? Traditionel frikøling vil altid være en udgift Frikøling bruger el og der er ingen årlig indtjening på systemet. Lad dit køleanlæg betale varmen Lad Cronborg lave en beregning på, hvornår det kan betale sig at investere i en RECOOL løsning - du bliver overrasket! Specialister i moderne varmepumpe teknik Cron Magnetiske Speed Sensorer Anvendes til at overvåge omdrejningstallet og fås selvfølgelig i forskellige udformninger Vi anbefaler komplette Start Systemer - det forenkler installationen HPS Hånd pumpe EPS Motor pumpe MPS Elektrisk motor pumpe APS Luft motor pumpe Fjeder Startere Stort udvalg af startere der opfylder behovet til gængse dieselmotorer TECHNOFLEX Nupark 51. DK-7500 Holstebro. tlf Industrivej Them tlf cronborg.dk Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center 9

10 Ajour and Technology Stine Bosse tænker nyt Torsdag kl Hun vil lave fejl med vilje, for hun mener ikke, at risikofri træning flytter noget som helst. Danmarks fremmeste erhvervskvinde opfordrer til nytænkning på alle niveauer. Stine Bosse har været leder i 18 år og ved om nogen, hvad det vil sige at få en medarbejdergruppe til at yde noget ekstraordinært. Hun mener, at en af de væsentligste opgaver for særligt mellemledere er at skabe rammerne, der får medarbejderne til at tænke nyt. I det ligger der ifølge erhvervskvinden, at ingen ansatte bliver mødt med bemærkninger om, at deres idéer er set tusind gange før.»der skal man holde sin kæft. Da jeg stoppede i Tryg, var det lige præcis det, jeg ikke kunne. Jeg tænkte: Åh nej, den idé fik jeg da for ti år siden. Når man kommer dertil, så er det tid til at Installation og opstart Salg Ren vandbehandling siden 1936 SILHORKO har komplette løsninger til behandling af drikkevand og vand til industriel anvendelse. Se vores løsninger inden for drikkevand og procesvand til industrien på silhorko.dk SILHORKO-EUROWATER A/S Jylland/Fyn: DK Sjælland: Produktion Projektering Service Rådgivning Besøg os på AJOUR Stand nr.: 3728 skifte spor, for det dræber initiativ og nye idéer,«siger erhvervskvinden og understreger, at den idé, der var dårlig for ti år siden, jo sagtens kan være en god idé i dag.»og alene det, at medarbejderen får lov til at tro, at det er noget nyt, kan være med til at inspirere og gøde evnen til nytænkning,«siger hun om det at dyrke medarbejdernes idérigdom. Innovation udspringer af fejl Vel vidende at der på visse arbejdspladser i maskinmesterfaget er fejl, der under ingen omstændigheder må forekomme, så mener Stine Bosse, at rene nul-fejls-kulturer skal undgås på arbejdspladser.»hvis det er sådan, så må man skabe nogle miljøer, hvor det er tilladt at lave fejl, hvor man tester nye ting og ja, laver fejl med vilje. Ellers får man kun den risikofri træning, som aldrig flytter nogen. I innovation er det meningen, at man skal begå fejl,«siger Stine Bosse, der betragter løsningen som en nødvendighed på både uddannelser og arbejdspladser. Netop uddannelse ligger Stine Bosses hjerte nær. Hun ser uddannelsessystemet som et oplagt sted at nytænke velfærd og ser mulighed for, at de danske skoler bliver mere internationalt orienterede. Forventningen er nemlig, at Danmark på den måde vil høste anerkendelse og fremstå mere attraktiv. Det, tror hun, vil tiltrække de udenlandske ressourcer, som Danmark mangler.»for hvis man tror, at ensretning og ensartethed giver udvikling og nytænkning, så tager man jo helt fejl. Vi kunne jo være et land, hvor man beviste, at multikulturelle samfund giver de bedste nye løsninger. Jeg har set det lykkes i virksomheder,«siger hun og understreger mangfoldighedens store styrke, når der skal tænkes nyt. Nytænkning kræver vilje Mange forbinder nytænkning med at opfinde noget helt nyt. For Stine Bosse handler nytænkning nærmere om at gentænke. Om at se et resultat eller en arbejdsgang i en ny konstellation og på den måde få inspiration til at forny den. Men det sker ikke ud af det blå, for det kræver vilje til at flytte tankesættet.»det kræver, at man opøver det med at tage sig selv ud af sin egen comfort zone,«siger Stine Bosse. Hun mener, at evnen til nytænkning kan trænes ved kulturelle INT., BE, NL, SK, CZ 10 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center AT, CH, DE REINE WASSERAUFBEREITUNG

11 oplevelser, rejser eller simpelthen ved at være sammen med nye mennesker. Det handler om at nedbryde barriererne.»når man bliver fordomsfri, så bliver man også mere nysgerrig og får en helt anden kontakt med andre mennesker. I sidste ende betyder det også, at ens netværk bliver bedre,«siger Stine Bosse om vejen til netværk og nye tanker. Mod, nysgerrighed og engagement er nøgleord, når det kommer til at nytænke, og netop derfor ser Stine Bosse unge akademikere som ressourcefulde medspillere i danske virsomheder, der gerne vil forny sig. De skal være det friske pust, som holder gang i de skæve vinkler på virksomheden. Dem, der træder ud af den velsmurte maskine for at se på virksomheden med nye øjne. Det kan nemlig være svært for ansatte og ledere, når de er lullet hen i virksomhedens faste rytme.»men det kan de unge. I Danmark ved vi, at når virksomheder er blevet etablerede, har fået de der fem til ti ansatte, og det går rigtig godt, så kan de ikke se, hvorfor noget som helst skal laves om. Men lige netop der er det vigtigt at tvinge sig selv til igen at blive nysgerrig, ligesom da man var ung,«siger Stine Bosse. Mød os på Ajour Stand 3137 Automatiske smøresystemer Opnå fordele og besparelser på driftsbudgettet med professionelle Lincoln smøresystemer fra Masytec A/S. Vi har optimale løsninger inden for både fedt- og oliesmøring af maskiner. Automatisk smøring giver flere fordele: Forlænger levetiden på udstyret Forøger driftstiden Nedbringer dine omkostninger Besøg stand nr på Ajour og få mere at vide. Vi er altid parate til at rådgive jer om mulighederne ved automatiske smøreanlæg til fedt- og oliesmøring af netop jeres maskiner. Sertica Effektiv vedligeholdsstyring Løsninger til alle brancher Anlægsstruktur Jobstyring Reservedelsstyring/lager Integration til ERP Inspektioner via ipad Type godkendt (DNV & BV) Indbyggede wizards Optimale søgefaciliteter Statistik modul Fleet management modul Ét klik - så er du i gang Ajour Stand 4128 Hør vores indlæg på SpeakersCorner Fredag den 30. nov. kl Sertica Ugeseddel - integreret timeregistrering i driftssystemet Tel Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center 11

12 Ajour and Technology Torsdag kl Bornholm skal vise vejen for Smart Grid Teknologierne til fremtidens energisystem testes nu på Bornholm. Energiforbruget skal i højere grad tilpasses den svingende produktion fra vedvarende energikilder. De næste tre år skal Bornholm være testcenter for fremtidens energisystem bornholmske husstande og virksomheder skal afprøve helt nye teknologier, som skal understøtte et langt mere fleksibelt elforbrug, der kan svinge i takt med el-produktionen fra vindmøller og andre vedvarende energikilder. Projektet kaldes EcoGrid EU og sættes for alvor i gang i starten af 2013.»Fremtidens energiforsyning kræver nye systemer og teknologier for at fastholde stabil forsyning, samtidig med at andelen af vedvarende energi øges. Der er tre veje frem: Udveksle energi med nabolande, man skal kunne lagre energi i langt højere grad, og man skal aktivere forbrugerne ved at gøre deres forbrug mere fleksibelt, så det følger den fluktuerende produktion fra vedvarende energikilder. EcoGrid EU skal finde løsninger på at gøre forbruget mere fleksibelt,«siger ingeniør Maja Bendtsen, som er ansat hos Østkraft og projektleder for EcoGrid EU. På Ajour vil hun fortælle om forberedelserne til selve testfasen i EcoGrid EU. EcoGrid EU er en del af visionen om Smart Grid, som er betegnelsen for fremtidens intelligente elforsyning, der skal holde balance mellem produktion og forbrug i et el-domineret energinet med stadig flere vedvarende energikilder, ikke mindst vindkraft.! DETEKTERING AF GAS DUOTEC TILBYDER INSTRUMENTER TIL ALLE FORMER FOR GASDETEKTERING OG GASALARMERING INSPEKTION PRØVNING SVEJSETEKNOLOGI CERTIFICERING Vi ses på stand nr NYHED MØD OS PÅ STAND 4205!!!"#$%&'("#)*** &+,"-**./*.0*12*33**! Vi sikrer din kvalitet C&P Inspection A/S tlf Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

13 Varmepumpen kender elprisen Selve testfasen af EcoGrid EU starter i begyndelsen af 2013, når man har fundet alle deltagere, ca husstande og 100 virksomheder. Forbrugerne udstyres med teknologi, som holder øje med elprisen og tænder og slukker for elapparater ud fra elprisen, som typisk afspejler produktionen.»jeg har allerede en varmepumpe derhjemme, som er styret af elprisen. Der er fastsat en normaltemperatur på 20 grader C, som skal holdes ved et vist prisniveau og en minimumstemperatur på 17 grader C, som varmepumpen må gå ned til, hvis prisen stiger,«fortæller Maja Bendtsen. På samme måde findes en række elapparater, som kan slukkes eller skrues ned i perioder, uden at forbrugerne bliver generet.»varmepumper, el-vandvarmere og el-radiatorer kan typisk slukkes i perioder uden gener for forbrugerne, og på den måde kan man gøre elforbruget fleksibelt Maja Bendtsen. i forhold til den øjeblikkelige el-produktion,«siger Maja Bendtsen. Bornholm som Minidanmark En lidt større udfordring bliver det at gøre virksomheder til mere fleksible forbrugere.»virksomheder har typisk maskiner, som man ikke bare kan slukke, når produktionen kører. Der kan også være kvalitetskrav, som gør, at man ikke kan regulere på strømforbruget,«siger Maja Bendtsen. På Ajour kan man høre lidt mere om, hvordan der er rekrutteret både husholdninger og virksomheder til EcoGrid EU. Bornholm er blevet valgt til EcoGrid EU på grund af sin størrelse, placering og nuværende energiforsyning.»bornholm er et geografisk afgrænset område, hvor der kun er én elektrisk forbindelse til omverdenen i form af et kabel til Sverige. Vi har allerede 75 procent vedvarende energi i vores elforsyning, og befolkningsmæssigt udgør vi en procent af landets befolkning. Så alt i alt er Bornholm en overskuelig, men alligevel repræsentativ størrelse, der passer rigtig godt til et projekt som EcoGrid EU,«siger Maja Bendtsen. EcoGrid EU-projektet afsluttes og afrapporteres i Skræddersyede, miljørigtige varmepumper og intelligent driftoptimering Isobutan Varmpumpe leveret til Skejby Sygehus Vandets udgangstemperatur op til +85 C Med høj COP HeatPac 157 til varmegenvinding og energioprimering iris (intelligent Remote Information Services) tilbyder Mød os til en snak om varmepumper og iris på ajour nov. på stand nr Pålidelige, omfattende driftsdata og dokumentation af hvad der sker i Deres køleinstallation Solide driftsdata til underbygning af beslutninger vedrørende nye projekter og investeringer Løbende justering og optimering af driften af køleanlægget med det formål at forøge produktiviteten og mindske energiforbruget. Vandets udgangstemperatur op til +90 C Med høj COP Kunde Rå, ustruktureret data Fortolkning, analyse implementering iris Johnson Controls Vi har flere løsninger (stempler/to trins/skruer/kulbrinte/nh 3 ) Vi har over 30 års erfaring i industrielle varmepumper, og over 15 års erfaring med højtryk HPC og HPO. Vi har løsninger for høj temperatur (kulbrinter og snart NH 3 ) Johnson Controls Køleteknik Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center 13

14 Ajour and Technology Fredag kl Data i alt, fra alt og over alt Preben Mejer er Danmarks godfather inden for alt, der handler om teknologi. Han spår nye veje for maskinmestrenes måde at arbejde på. Du åbner bildøren med din mobiltelefon og kører på arbejde. Låser dig ind på kontoret med telefonen og får straks en status for maskinrummet på telefonens display.»klokken 3:15 var der et temperaturudsving, som overskred det forudsete interval. Der er fejl på turbine 1.«Alt sammen er en del af det, som Preben Mejer kalder for Smart Computing. En fremtid, der er en realitet indenfor to år. Et begreb, der dækker over flere umiddelbart altomvæltende elementer. Og det får betydning for alle både privat og på jobbet. For maskinmestre kan det blive et redskab til at få bedre overblik.»vi er på vej ind i en udvikling, hvor næsten alt, vi omgiver os med, er i stand til at fange og reagere med både sensorer og intelligens. Det betyder bedre overblik over alt fra drift, til status, til vedligehold. Mængder af information, som på den ene side giver et bedre billede, og på den anden side er noget man skal forstå at arbejde med. Det er en del af maskinmesterens fremtid,«siger Preben Mejer. Med data i alt, fra alt og over alt, vil mængderne være voldsomme. Ifølge Danmarks it-godfather vil det for maskinmestrene blandt andet betyde en nytænkning af vedligeholdsarbejdet. Det bliver langt mere dynamisk.»i gamle dage kiggede man på, hvad man gjorde sidste år på samme tidspunkt og arbejdede ud fra foruddefinerede planer. Men nu går vi mod et mere dynamisk vedligehold, for i takt med at tingene selv er i stand til at afgive en status, vil man gå mere og mere i retning af kun at gribe ind overfor det, der fortæller, at der skal ske noget,«spår it-eksperten, der forudser, at de detaljerede oplysninger vil udfase store dele af det forebyggende vedligehold. Svæver på en internet-sky En anden del af Smart Computing er Cloud Computing, altså brug af de internetbaserede lagre, som allerede er godt i gang. Det giver nemlig en god del fleksibilitet sammenlignet med mange nuværende datasystemer på de danske arbejdspladser. I dag er mønsteret ofte, at medarbejderens data er bundet til en server i baglokalet, og at det kun er ham, der kan få adgang til det for øvrigt kun når han sidder på det pågældende kontor.»med Cloud Computing ligger alt data i skyen, så du er fri for at tage stilling til, om serveren kører optimalt, og om der er taget back up. Men du er også i stand til at få fat i det fra alle mulige andre enheder, når du ikke er på kontoret,«siger Preben Mejer og påpeger, at systemet på den måde giver virksomheder og ansatte en stor grad af mobilitet, fordi ingen længere er lænket til et bestemt sted. Hvis en producent skal have indrapporteret data om for eksempel en maskines varmeforbrug, temperaturregulering og vibrationer, så kan det med Cloud Computing foregå alene ved, at producenten får adgang til skyen med de oplysninger, som maskinen hele tiden afgiver. Hvorvidt Cloud Computing er noget virksomheder overhovedet tør springe ud i, er ifølge Preben Mejer et spørgsmål om tid.»der kommer garanteret nogle dårlige historier, som gør, at der bliver rusket op i sikkerheden. For hver gang der sker noget nyt, så er der en periode, hvor folk bare kaster sig ud i det uden at tænke sig om. Det er den periode vi er på vej igennem i øjeblikket,«siger Preben Mejer. Han er dog ikke det mindste i tvivl om, at Cloud Computing både kan og vil blive sikkert. Faktisk er nogle leverandører allerede på banen med gode løsninger. Ifølge Preben Mejer er valget af leverandør netop kardinalpunktet for den gode cloud-løsning. Smartphone er nøglen Allerede nu er flere smartphones udstyret med NFC, som står for nærfeltskommunikation. Det er den del af Smart Computing, der tegner til at afløse både kreditkort, kontanter og kolossale nøgleknipper. For på den måde kan der nemt og sikkert overføres data inden for en afstand på ti centimeter.»det er så sikkert, at det kan bruges på nøgleniveau til at overføre vigtige data og til betaling,«siger Preben Mejer om den udvikling, der vil være etableret på de fleste virksomheder indenfor de kommende to år. Det lyder som en løsning med mange faldgruber, men Preben Mejer understreger, at det jo bare er nøglen fra nøglebundet og kreditkortet fra tegnebogen, som kommer til at ligge i telefonen. Han ser to store fordele ved NFC. Den ene er, at nøglen kan inddrages, uden at den skal afleveres fysisk. Den anden fordel er, at nøglen kan kommunikere.»i modsætning til et kreditkort eller en Ruko-nøgle, så kan den snakke tilbage til dig. Den kan fortælle, at du igen er gået over budgettet, når du bruger penge. Når du låser døren op, kan den give dig en status på, at der i nattens løb har været temperaturudsving, der gik ud over de de- 14 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

15 finerede rammer. På den måde er det en sikker og interessant udvikling,«siger han. Telefonen bliver menneskekender En ting er alle de forandringer, som vi står midt i og som vil betyde, at vi om få år har mange skærme og enheder, som alle kan vise et indhold fra internetskyen. Forandringerne længere forud er endnu mere fascinerende. Her lyder Preben Mejers spådom som noget, der er som taget ud af en science fiction-film. Også i dette spil vil nøglen ligge i telefonen, for det er den, der afgiver konstant data om sin ejer til omgivelserne. Det får blandt andet betydning i indkøbssituationer, hvor reklamer kan målrettes dine interesser og behov.»mobiltelefonen bliver for eksempel god til at mærke vores følelser. Om vi er stressede, har travlt eller er i indkøbshumør, for den registrerer alt lige fra om du er svedig eller klam, og hvordan du går. Man kan også forestille sig, at hvis mobiltelefonen mærker, at du er stresset, så prøver den på at berolige dig. Det kan den gøre ved at skifte til en mere afstressende ringetone eller skrue lidt ned for klinge-ling-niveauet, når der kommer beskeder,«siger Preben Mejer om fremtiden a la Matrix. Netop det perspektiv betyder også, at andre platforme kan reagere på vores følelser. Preben Mejer mener, at det er ganske realistisk, at fjernsynet kommer på banen i den forbindelse.»fjernsynet vil kunne mærke, hvor meget du kommer i affekt ved for eksempel at se nyheder og skruer så selv ned eller op eller venter til senere med at vise resten,«siger den erfarne it-ekspert. Preben Mejer:»Vi er på vej ind i en udvikling, hvor næsten alt, vi omgiver os med, er i stand til at fange og reagere med både sensorer og intelligens. Det betyder bedre overblik over alt fra drift, til status, til vedligehold.«ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center 15

16 Ajour and Technology Torsdag kl El-nettes debut på havet tager form Ved årets udgang ligger det fast, hvad der skal bygges på Kriegers Flak. Processen er hård, for kravene til projektet er store. Opførelsen af verdens første havbaserede el-net nærmer sig. De tyske havmøller er så småt i gang med at blive sat på, og inden året er omme, foreligger der en fast plan for hele projektet. En udfordring undervejs har været de forskellige regulativer og spilleregler, der gælder for projektet i henholdsvis Danmark og Tyskland.»For den tyske samarbejdspartner skal den løsning, som vi vælger, isoleret set være en god forretning for deres virksomhed. Mens den løsning, som vi søger fra dansk side, skal være den, der giver den bedste forretning for Danmark som helhed,«siger projektleder hos Energinet.dk Martin Lundø om projektet, der indtil nu har resulteret i ti mulige alternativer. Ved udgangen af skal de to samarbejdspartnere lægge sig fast på et alternativ. Her skal den endelige beslutning være Du har et netværk der brænder for videndeling og faglig udvikling Som medlem får du bl.a. adgang til: Konferencer, seminarer og workshops Faglige netværk og virksomhedsbesøg Temamøder om metoder og teknik Fagmagasinet Optimering Meld dig ind nu på har været medlem siden 1992 og har haft stor glæde af både netværk, ERFA-grupper og en lang række interessante konferencer. DDV har også brugt mig til faglig sparring, når de har fået henvendelser fra andre medlemmer.«allan Pedersen, Vedligeholdschef på Carlsberg Danmark A/S taget om, hvad der skal bygges, hvor meget det forventes at koste, og hvornår det anslås at stå færdigt. Lykkes det her ikke at blive enige om en fælles løsning, så vil Energinet.dk være tvunget til at fokusere på en ren ilandføring af de danske havmøller.»vi skal jo ud og presse citronen både teknisk og økonomisk, for hvis vi ikke går helt til kanten, så ved vi ikke, om der rundt om hjørnet ligger en løsning, der er bedre. Generelt set er alternativerne aldrig prøvet før, det handler om, hvor langt vi kan gå,«siger Martin Lundø. Kobling giver billig energi»i enkelte timer producerer vi i Danmark mere vindenergi end vi reelt har behov for. Så hvis vi forbinder os til udlandet, kan vi transportere den overskydende vedvarende energi til steder, hvor der er brug for den. Omvendt kan vi trække energi, når der ingen vind er til stede. Og det giver mening for både samfundet og regionen,«siger Martin Lundø om det lovende perspektiv i parken ved Kriegers Flak. Med udvekslingen af overskydende strøm udløses en yderligere fordel ved projektet. For selvom kablerne kan føre de 600 megawatt i land, er der ikke altid brug for at transportere så store mængder. Netop kabeludnyttelsen bliver mere optimal med udvekslingen af strøm mellem landene.»det blæser ikke hele tiden, og derfor er der ikke fuld produktion hele tiden. Den overskydende kapacitet vi har i kablet, bruger vi så til at udveksle strøm mellem landene. Det betyder, at kablet får en langt større benyttelsesgrad,«siger Martin Lundø. Tilskud muliggør kobling Partnerskabet mellem danske Energinet.dk og tyske TSO 50Hertz Transmission i det lavvandede havområde kommer til at bestå af danskernes møller på 600 megawatt og tyskernes på 336 megawatt. Til sammenkoblingen af havmølleparkerne bevilliger EU 1,1 milliarder kroner.»det er et beløb, som skal få sammenkoblingen til at hænge sammen, men det dækker ikke den reelle pris,«siger Martin Lundø om den sammenkobling, der betyder, at det nordiske og det centraleuropæiske el-net bindes tættere sammen. Af Energiaftalen fra marts fremgår det, at Kriegers Flak skal idriftsættes mellem 2017 og Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

17 Mød Belimo på Ajour og hør alt, hvad der er værd at vide om regulering af luft og vand Ajour Odense Congress Center Torsdag den 29. november & Ajour Fredag den 30. november Maskinmestrenes erhvervskonference Ja. Hvis du allerede handler med os, så véd du også, at hos Belimo sætter vi en ære i at vide alt om spjældmotorer og ventiler til regulering af luft og vand. Alt sammen i schweizisk kvalitet og leveret med schweizisk præcision. agentur Thermokon er repræsenteret fra frabrikken i Tyskland. Besøg os på Stand 4105 eller på og få meget mere at vide om regulering af luft og vand. På Ajour har vi fokus på energibesparende komponenter i varme og ventilationsanlæg samt på integration i overordnede bussystemer. Belimo s Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Alt Center hvad der er værd at vide17

18 Ajour and Technology Torsdag kl Massive energibesparelser på chokoladefabrikken Simon Dige Olsen løb med prisen for årets bedste bachelorprojekt som følge af et ekstraordinært energibesparelsestiltag hos Toms. Simon Dige Olsens bachelorprojekt blev præmieret som årets bedste på Maskinmestrenes Forenings generalforsamling i marts. Projektet tager udgangspunkt i chokoladefabrikken Toms, hvor han siden 1. februar har været ansat som drifts- og vedligeholdelseskoordinator. Hele Toms Gruppens chokoladeproduktion foregår på fabrikken i Ballerup, og fremstillingen af chokolade kræver forskellige termiske processer, hvorfor et større ammoniakkøleanlæg er placeret i kedelcentralen til produktion af køl. Simon Dige Olsens bachelorprojekt er udarbejdet som en for-analyse til udskiftningen af en række fordampningskondensatorer på grund af støjkrav og slitage. Analysen danner grundlag for tre løsningsforslag, hvor miljømæssige hensyn og økonomiske forhold bliver undersøgt. I behandlingen af de miljømæssige hensyn bliver der taget hensyn til henholdsvis støjkrav, spildevandsudledning og implicit CO 2 -udledning via energibesparelser. De økonomiske forhold berører installationsomkostninger, energiforbrug, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt tilbagebetalingstider. Analysen ligger til grund for en endelig anbefaling til Toms om at vælge en løsning med installation af en varmepumpe på grund af store miljømæssige og økonomiske fordele. Stort potentiale for besparelser Blandt fordelene ved det valgte forslag er, at kommunens påbud i forhold til støj kan efterkommes, at udledningen af CO 2 kan reduceres, samt at kemikalieforbruget reduceres med mindre spildevandsforurening til følge. Hvad angår økonomien er der tale om en engangsinvestering på 3,7 millioner kroner, men ikke desto mindre en relativ kort tilbagebetalingstid på et år og 10 måneder som følge af en massiv årlig besparelse på knap 2,2 millioner kroner. Besparelsen omfatter henholdsvis køb af fjernvarme, energiforbrug på kølemaskiner samt energi- og vandforbrug på kondensatorer. Og dens størrelse kom bag på både Simon Dige Olsen og Toms.»Det overraskede mig i det hele taget, at løsningsforslaget med varmepumpen var det mest fordelagtige. Jeg havde ikke regnet med, at den ville kunne betale sig hjem så hurtigt. Og jeg havde slet ikke forventet, at besparelsen ville være så stor, men det var selvfølgelig en glædelig nyhed og noget, som Toms har planer om at kigge nærmere på,«siger Simon Dige Olsen. Udarbejdede projektet alene Et andet bemærkelsesværdigt forhold i forbindelse med bachelorprojektet er, at Simon Dige Olsen har udarbejdet det helt på egen hånd. Ganske vist med adgang til en vejleder og sparring fra især virksomhedens kølemester, men uden assistance fra en eller flere medstuderende, som det normalt ses.»jeg var lidt træt af at arbejde i grupper, fordi jeg syntes, der gik meget tid og energi med at diskutere og undervise hinanden. Tit havde vi ikke de samme forventninger til, hvor meget der skulle investeres i projekterne og dermed også i karakteren. Derfor valgte jeg at være alene om mit projekt, samtidig med at jeg efter flere år med gruppearbejde gerne ville se, hvad jeg kunne præstere på egen hånd,«siger Simon Dige Olsen, der blev belønnet med karakteren 12 for indsatsen. I sit indlæg på Ajour vil han primært fokusere på løsningen med varmepumpen og årsagerne til de store besparelser. Ajour er udgivet af Maskinmestrenes Forening Redaktion: Per Jørgensen (ansv.), Jan B. Jensen, Annoncer: Rosendahls Layout: JJ Kommunikation ApS Tryk: Rosendahls Oplag: Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

19

20 Ajour and Technology Maskinmesteren og gigantbyggeriet Torsdag kl For Karsten Dan Andersen var byggeriet af det enorme vindmølleinstallationsskib INNOVATION et møde med ekstremer. Et ekstremt projekt og en ekstrem ledelsesopgave. Sådan var virkeligheden for Karsten Dan Andersen under det tre år lange byggeri af et af verdens største vindmølleinstallationsskibe med det passende navn INNOVATION. Den danske maskinmester var ansat som projektdirektør i tyske HGO InfraSea Solution, og her er det kutyme, at den projektansvarlige godkender bogstaveligt talt alle tekniske forhold med relation til byggeriet. Derfor var han nødt til at gennemgå samtlige stålrapporter, tegninger, skibssystemer samt diverse tekniske rapporter og beregninger i et projekt, der er beskrevet i flere end tegninger og dokumenter. Foruden den tekniske del var Karsten Dan Andersen endda også ansvarlig for den kommercielle side af projektet.»jeg har jo ikke den detaljerede viden på alle områder, så jeg var nødt til at alliere mig med en masse utroligt dygtige folk, der kunne hjælpe mig med at opnå den nødvendige indsigt. Kravene var store, men til gengæld fik jeg en helt enorm ballast med, fordi jeg på grund af den tyske model var nødt til at sætte mig ind i mange emner, som jeg ikke har beskæftiget mig ret meget med tidligere,«siger Karsten Dan Andersen, der havde en hær af kompetente folk under sig i form af blandt andre ingeniører, professorer og et væld af tekniske eksperter med speciale inden for kompliceret skibsbyggeri.»det var et ekstremt komplekst og teknisk avanceret projekt. Blandt andet fordi der ikke var ret mange erfaringer på området. I forhold til både design og byggeri var der tale om et forholdsvist nyt koncept, og der var mange områder, hvor vi gik nye veje og ikke gik på kompromis. Vi brugte for eksempel meget energi på at finde intelligente og besparende løsninger i stedet for blot at opfylde vores egne kravspecifikationer og klienternes krav,«fortæller han. Ekstremt hurtig lasteevne INNOVATION blev bygget i den polske havneby Gdynia og udmærker sig med sine gigantiske dimensioner, den avancerede elektronik og enorme power. Til eksempel er kranbommen næsten 17 meter bred, 120 meter lang og vejer omkring 500 tons. Krogen vejer i sig selv ca. 60 tons, mens hvert af skibets fire triangelgitterben vejer næsten tons inklusiv spud cans. Benene er lavet af specialstål af typen S690, som i disse dimensioner kun produceres i omkring tons årligt på tre stålmøller i henholdsvis Japan, Frankrig og Tyskland. Endvidere udmærker skibets jacking system sig ved, at de fire ben via et jackhouse foundation er udstyret med i alt 96 elevating units, der gør det muligt at løfte skibet op over vandoverfladen i forbindelse med installation af vindmøller. Hver enkelt unit har en tør vægt på ca. 16 tons og indeholder 650 liter hydraulisk olie. Hver og en er desuden udstyret med sin egen frekvensomformer, der sikrer en ensartet last på alle trædeflader via et avanceret system, som kontrollerer de statiske såvel som de dynamiske trykforhold. Vindmølleinstallationsskibet adskiller sig på en række konkrete områder fra lignende eksisterende skibe og nye skibe under konstruktion. Først og fremmest hvad angår hovedkranens løfteevne på SWL tons. Under den første prøvetur løftede kranen endda hele tons. Dernæst er skibet udstyret med en række specialdesignede fastsurringssystemer, der fastholder de forskellige vindmølledele på dækket uden behov for eksempelvis svejsning af stoppere og dermed gør lastning til en meget hurtigere affære end normalt.»det tager typisk adskillige dage at laste et antal naceller, tårne, tripods, vinger og så videre, men vi kan gøre det det på den halve tid. Det fungerer som et slags LEGO-system, hvor rammerne kan udskiftes, og delene bliver låst fast via planforsænkede sockets i dækket. Det er et rasende dyrt system, men det får fastsurringen til at gå ekstremt hurtigt,«fortæller Karsten Dan Andersen. Forberedt til andre formål Også på sikkerhedsområdet er der afveget fra normalen, idet dele af skibet opfylder de såkaldte NORSOK-standarder såvel som IMO s sikkerhedsregulativ Safe Return to Port (SRtP). Det betyder blandt andet bredere gange, større cabins, bedre lys- og ventilationsforhold, et helt nyt interiør og større ceiling højde. Derforuden er der i skibets agterende bygget et område, hvor hele besætningen kan opholde sig i tilfælde af eksempelvis brand. Området er komplet med blandt andet indlogeringsfaciliteter, messefaciliteter, 20 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

Maskinmesteren. management and technology

Maskinmesteren. management and technology Mediainformation 2014 Maskinmestrenes Forening oktober 2013 nr. 10 Maskinmestrenes Forening maj 2013 nr. 5 xxx xxx Planet med syv millioner liter vand Bjørn Koefoed er teknisk chef på Den Blå Planet, Danmarks

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Maskinmesteren. Maskinmesteren. management and technology. Stor fjernvarmeudvidelse hos SK Forsyning

Maskinmesteren. Maskinmesteren. management and technology. Stor fjernvarmeudvidelse hos SK Forsyning 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Triple-E-skibet Mary Maersk. De næste to år skal han blive fortrolig med skibets mangfoldighed af teknologier. Mediainformation 2015 Maskinmestrenes

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden 1. Imødekommer det politiske energimål 2. Energioptimerende Sparer 90% af kulde og op til 75% på varme 3. Bæredygtigt, miljøvenligt

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg?

driftssikker Er du på udkig efter energieffektiv og regulering af varme- og ventilationsanlæg? Er du på udkig efter energieffektiv og driftssikker regulering af varme- og ventilationsanlæg? Clorius Controls har i mere end 100 år specialiseret sig i varme og ventilation. I dag har vi især fokus på

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

Illumi rigger den digitale logbog til

Illumi rigger den digitale logbog til Case A2SEA Illumi rigger den digitale logbog til Når offshore-specialisterne A2SEA planter kæmpe vindmøller midt ude på havet, bruger de Illumis digitale logbog til at logge geografiske og geologiske data.

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter 195 DAGE GENNEMSNITLIG TILBAGEBETALINGSTID Robotter endelig indenfor din rækkevidde Med Universal

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Johnson Controls Køleteknik, Danmark

Johnson Controls Køleteknik, Danmark Industrial Refrigeration Region Nord Køleteknik, Danmark 1 Mere end 170,000 medarbejdere servicerer kunder i mere end 150 lande 2 Køleteknik Adresser i Danmark Køleteknik, Støvring Industrimarken 2B, Sørup

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere