Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk"

Transkript

1 Program Ajour and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 29. november & Fredag den 30. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads København K Tlf Fax: Qvortrups to ansigter Massive energibesparelser på chokoladefabrikken Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt Styrk dit faglige netværk Mød op mod 130 udstillere Stine Bosse tænker nyt Mange spændende foredrag

2 Ajour and Technology Det havde længe været en drøm for mig at opgradere mine ledelseskompetencer. Jeg var desuden fast besluttet på, at det skulle være på det højest tænkelige niveau det skulle være en uddannelse, der flyttede mig både fagligt og personligt. Kirsten Arndal Rotvel, Vice President R&D, Danfoss A/S Omdrejningspunktet er innovation, og det betyder bl.a., at uddannelsen hjælper en til at se tingene i et andet og bredere perspektiv. Man lærer at angribe problemstillinger på en anden måde, og det er meget inspirerende. Allan V. Rasmussen, Senior Project Manager, LEGO A/S På MMT har jeg fået en række teorier, værktøjer og ikke mindst erfaringer, der gør, at jeg lettere kan udvælge, bearbejde og fokusere. Jeg har blandt andet fået modet til at lede ved at stille de rigtige spørgsmål. Lars Aagaard, Group Executive Vice President, Grundfos A/S Stå i spidsen for forandring Tag en Master in of Technology MMT/E-MBA Forandring og innovation bliver en stadig vigtigere del af ledelsesarbejdet i danske virksomheder og offentlige organisationer. Aalborg Universitet uddanner årligt mellem 15 og 20 højtspecialiserede forandringsledere på den internationalt anerkendte Executive MBA-uddannelse Master in of Technology (MMT). Flere af de tungeste ledere i dansk erhvervsliv har en MMTuddannelse og flere kommer hele tiden til. Uddannelsen varer to år og er en af de bedste og mest projektorienterede Executive MBA-uddannelser, du kan få. Din læring og formningen af din lederfigur tager udgangspunkt i din egen organisation, og derfor er return on investment meget høj allerede fra første år. Løsning af organisationens centrale strategiske udfordringer er konstant i fokus, og du bliver den forandringsagent, der i praksis og på papiret kan løse dem. Læs mere på Mød os på AJOUR stand 4430 Master in of Technology Executive MBA Ledelse gennem forandring forandring gennem ledelse MMT er internationalt certificeret gennem The Executive MBA Council og naturligvis godkendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Ø 2 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

3 Velkommen til Ajour Maskinmestrenes erhvervskonference Ajour, der gennemføres for 12. gang, sætter fokus på and Technology og maskinmestrenes bidrag til at forbedre produktiviteten såvel på land som til søs. Selv om maskinmestre er efterspurgt arbejdskraft og har en høj beskæftigelse selv i en krisetid, er der grund til hele tiden at holde fokus på de teknologier og brancher, hvor fremtidens arbejdspladser skal findes. Årets Ajour-konference skal bidrage hertil. Danmark er fortsat i front, når det gælder energiteknologier til fremtidens energiforsyning. Denne førerposition skal omsættes til arbejdspladser og eksport. Det gælder for såvel teknologier til fossile som ikke fossile energikilder. Maskinmestrene spiller en nøglerolle i fremtidens intelligente energiforsyning som er en dansk vækstbranche. Det maritime område har en særlig betydning for maskinmestre. Danmark kan udbygge sin eksport og skabe flere arbejdspladser i den maritime sektor. På et stadigt mere globaliseret marked er det afgørende, at vi udvikler den nationale maritime vækststrategi, som regeringen og folketinget har lagt op til via Vækstteamet. Ajour er skabt af Maskinmestrenes Forening for, at kolleger og andre medarbejdere i rederier, virksomheder og hos myndighederne kan udveksle viden og erfaring. Som konferencedeltager eller udstiller kan du se frem til at styrke dit faglige netværk og øge din markedsværdi som en attraktiv teknisk leder eller øge dit salg af produkter og serviceydelser. Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening. Ja tak, jeg vil gerne Tilmed dig Ajour her Tilmeldes Ajour og er medlem af Maskinmestrenes Forening. Pris kr moms (ekskl. hotel, men inkl. konferencemiddag) Tilmeldes Ajour og er ikke medlem af Maskinmestrenes Forening. Pris kr moms (ekskl. hotel, men inkl. konferencemiddag) Reservere 1 overnatning på hotel fra den november Navn: Stilling: Virksomhed: Fødselsdag: Kontaktes om muligheden for at udstille Adresse/fakturaadr.: Tlf.: EAN nr.: Postnr. og by: Rekv. nr.: Udfyld og fax tilmeldingsblanketten på eller klik dig ind på eller kontakt Lisbeth Groth Haastrup telefon Tilmelding er bindende, så snart den er registreret i Maskinmestrenes Forening. Deltagergebyret opkræves, når du modtager bekræftelse på din deltagelse. Betaling for overnatning afregnes direkte med hotellet. Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center 3

4 Ajour and Technology Torsdag kl Sådan skabes vækst i den maritime industri Selv om store skibsværfter er fortid i Danmark, er der stadig en betydelig maritim industri, som leverer produkter og services til den globale skibsfart. Men nu skal vækst- og eksportvilkår forbedres. Dansk eksport af maritime produkter og services skal styrkes. Derfor har regeringen nedsat et såkaldt vækstteam for Det Blå Danmark, som netop har afleveret sine anbefalinger til politikerne på Christiansborg. Opgaven for teamet med repræsentanter for martime virksomheder har været at udpege de områder, som kræver politiske initiativer for at forbedre vækstvilkårene for danske virksomheder inden for den maritime branche. På Ajour vil adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, fortælle om de forslag, som den maritime branche har lagt frem for regeringen. Der er udpeget seks overordnede områder, hvor branchen mener, at der er behov for politisk handling for at forbedre Det Blå Danmarks vækst- og eksportvilkår.»overordnet gælder det om at gøre Danmark attraktivt for maritime virksomheder. Mange af Vækstteamets anbefalinger vil hjælpe til med at få generelle rammevilkår i Danmark til mindst at være på linje med konkurrerende nabolande. Derudover skal der effektiviseres, så nye initiativer ikke drukner i bureaukrati,«siger Jenny N. Braat. Vækstteamet for Det Blå Danmark lægger op til mere fleksible regler for arbejdskraft og øget markedsføring af Danmark som en førende nation inden for maritime kompetencer. Vækstteamet foreslår, at der etableres et nationalt, maritimt forskningscenter, som kan styrke Det Blå Danmarks kompetencer, forskning og innovation, herunder de maritime uddannelser. Adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime. Endelig anbefaler vækstteamet, at de grønne vækstmuligheder skal udnyttes gennem samarbejde og partnerskaber. Danske produkter er generelt på forkant med udviklingen og for at benytte og udvikle dette potentiale, er det vigtigt at kunne teste produkterne, hvilket bedst sker i samarbejde, lyder anbefalingen. Maritime virksomheder på land Det Blå Danmarks vækstteam er blevet bistået af bl.a. Danske Maritime, som repræsenterer de maritime produktionsog servicevirksomheder, der arbejder her i landet. Medlemmerne er skibsværfter, produkt- og komponentleverandører samt service- og konsulentvirksomheder, der eksporterer størstedelen af deres produkter og allerede er til stede på verdens førende vækstmarkeder. Danske Maritime er den tidligere Skibsværftforening, som i dag repræsenterer hele den maritime industri mod tidligere kun skibsværfterne. I dag er der stadig en række værfter med i organisationen - typisk mindre værfter som bygger kommercielle specialskibe. Den maritime industri omsætter årligt for over 40 milliarder kroner, fortæller Jenny N. Braat. Selvom krisen også rammer den maritime industri, er de danske virksomheder stærke på verdensmarkedet, og medlemstallet i Danske Maritime går kraftigt frem - med en fordobling i det seneste år. 4 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

5 IGSS er et fuldt udbygget installérbart SRO system Kræver ingen yderligere moduler eller tilkøb Centraliseret struktur som gør systemet let og intuitiv at bruge Brugerdefineret overblik over anlægget Indbygget forebyggende vedligehold Uovertruffen support IGSS kan styres fra din tavle-pc eller smartphone Forenkling af det daglige arbejde Mød os på Ajour Stand nr

6 Ajour and Technology Torsdag kl Energiplan skal veksles til vækst og eksport Hos Dansk Energi ser man store perspektiver i eksport af dansk energiteknologi, men der mangler en egentlig plan for, hvordan væksten i eksport skal ske. Perspektiverne skal tælles i tusindvis af job og milliarder af kroner i omsætning, når det gælder fremtidens eksport af dansk energiteknologi og knowhow. Men selv om eksporten allerede er på 64 milliarder kroner årligt, så mangler der en egentlig vækstplan, mener man hos brancheorganisationen Dansk Energi, som har fremlagt en række konkrete forslag, der skal bibeholde og udvide den danske energibranches globale førerposition.»danmark har kompetencer og teknologier, som er i front, når det gælder både vedvarende energi, energioptimeringer og Smart Grid, og det skal vi udnytte til at skabe vækst, eksport og arbejdspladser, men vi bliver nødt til at arbejde på rammebetingelserne,«siger Anders Stouge, vicedirektør hos Dansk Energi. På Ajour vil han uddybe Dansk Energis synspunkter, når det gælder de politiske og økonomiske vilkår, som er nødvendige for en forøgelse af dansk energieksport. Straffet for Smart Grid Dansk Energi anslår, at der kan skabes mindst nye arbejdspladser i Danmark inden for vedvarende energi, energioptimeringer og Smart Grid hvis vilkårene er rigtige.»når det gælder vedvarende energi, er vi førende inden for vindmøller og er også stærke, når det gælder solenergisystemer og biomasse. Når det gælder energioptimeringer har vi førende producenter inden for pumper, ventiler, motorer, kedler og isoleringsmateriale. Danmark er også det land, hvor der er gang i flest Smart Grid-projekter, og det bør give os et teknologisk og vidensmæssigt forspring på det globale marked,«siger Anders Stouge. Men der er en række forhold, som man hos Dansk Energi gerne ser nye rammer for. Det gælder både regler og økonomiske vilkår for energiselskaber og andre virksomheder, som udvikler teknologi til energiproduktion og -forsyning. Med nye rammer er det Dansk Energis vurdering, at energiselskaberne i langt større grad kan bidrage til, at andre virksomheder kan få succes. Den danske energiinfrastruktur er oplagt som sted at få erfaring med ny teknologi.»som reglerne er i dag, bliver energiselskaberne faktisk straffet, hvis de investerer i f.eks. Smart Grid-løsninger, fordi det af myndighederne opfattes som ineffektiv drift. Så de selskaber, som investerer i nye innovative løsninger, bliver pålagt endnu højere effektiviseringskrav. Her er brug for, at reguleringen faktisk leder til, at der investeres i løsninger, som er til gavn for kunden ikke bare i dag, men også på længere sigt. Det kan også styrke mulighederne for at få fat i det kæmpe markedsmæssige potentiale, som ligger i Smart Grid,«siger Anders Stouge. Samme vilkår Hos Dansk Energi opfordrer man også politikerne til at gå ind i de internationale bestræbelser på at gøre Nordsøen til Havenergi-erhvervsklynge. Det skal ske i samarbejde med de øvrige lande, som har kyster til Nordsøen. Derudover ønsker Dansk Energi, at det bliver muligt for investorer uden for Vicedirektør Anders Stouge, Dansk Energi:»Danmark har kompetencer og teknologier, som er i front, når det gælder både vedvarende energi, energioptimeringer og Smart Grid.«energibranchen, fx pensionsselskaber, at investere i både energiproduktion og -transmission, hvilket ikke hidtil har været muligt af frygt for prismanipulation, og man ønsker også mulighed for, at virksomheder, der investerer store beløb i nye energiløsninger, fuldt ud kan fratrække eventuelle underskud i deres skat som det er tilfældet i andre lande.»hvis Danmark skal være med fremme på fremtidens globale energimarked, er det vigtigt, at virksomheder grundlæggende har de samme vilkår som de lande, vi konkurrerer med, ellers bliver det andre som løber med et marked, hvor vi faktisk er førende i dag,«siger Anders Stouge. 6 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

7 Din foretrukne samarbejdspartner Vi stiller vores viden til din rådighed indenfor bl.a. følgende områder: Alle former for manuelle og automatiserede NDT undersøgelser Materialevurdering og -test samt skade og havarianalyser Svejseteknisk tilsyn, rådgivning og udmattelsesberegning Tilstandsvurdering, levetidsberegning og levetidsforlængelse Overfladebehandling og monitering af korrosion Uddannelse og certificering indenfor materialer, svejsning og NDT. FORCE Technology er en international teknologisk rådgivnings- og servicevirksomhed. Vi rådgiver og servicerer bl.a. energi- og miljøsektoren, olie- og gasindustrien, medicinal- og fødevareindustrien, den maritime industri og den offentlige sektor. Vi har virksomheder i Danmark, Sverige, Norge, Rusland, Singapore og Kina. FORCE Technology Hovedkontor Park Allé Brøndby Tlf Fax forcetechnology.com

8 Ajour and Technology milliarder kroner ligger på bunden af havet Fredag kl Professor Erling Stenby har i årevis forsøgt at kalde til samling på olieindvindingsområdet. Han mener, at Danmark kan få mere ud af ressourcerne på bunden af Nordsøen milliarder kroner venter. Den grønne energi er i fokus i en sådan grad, at der i dag ikke er afsat penge til forskning i olie og gas. Det er et problem, mener professor Erling Stenby fra Institut for Kemi og leder af Center for Energiressourcer på DTU. For ham er der nemlig ikke tale om et enten-eller.»det er vigtigt at kunne skelne mellem vores nationale forbrug på den ene side og udnyttelse af nationale ressourcer på den anden side. Danmarks olie er en handelsvare, som har givet store indtægter til staten og dermed til vores velfærd. Indtægterne kan vi vælge at bruge til at omstille vores eget energiforbrug til vedvarende energi,«siger han og understreger, at det globale forbrug vil stige mange år endnu. Erling Stenby mener, at indvendingsprocenten vil kunne øges til 50 procent, hvis der bliver udarbejdet en national strategi for udnyttelsen af ressourcerne i Nordsøen og afsat midler til uddannelse og forskning.»danmark kan blive uafhængig af fossile brændstoffer ved at indvende olien i Nordsøen, for milliarder af mennesker har brug for olien. I dag bruger 1 milliard mennesker halvdelen af de fossile brændstoffer, og seks milliarder deles om resten, så markedet er stort,«siger Erling Stenby. Et øget fokus på Nordsø-olien vil ifølge professoren ikke bare give sød musik i statskassen på grund af salget. Det vil også betyde, at styrkede kompetencer og bedre dansk indvindingsteknologi kan eksporteres til udlandet.»det er et potentiale, som politikerne overser, men der er god mulighed for at skabe arbejdspladser både i Danmark og i udlandet,«siger han.»nogle ser et dilemma og føler, at et øget fokus på olieindvinding vil bremse den grønne dagsorden, men begge dele er nødvendigt globalt,«siger Erling Stenby og påpeger, at olie-gasproduktionen i Danmark er underkastet langt strengere krav end i mange andre lande. Med flere danske eksperter ser han også en mulighed for, at Danmark kan gøre en forskel i den tredje verden.»ved at udvikle de nationale produktionsselskabers kompetencer, så kan vi bringe velstand til landene og gøre dem stærkere inden for udnyttelse af egne ressourcer,«siger han. I over 20 år har Erling Stenby forsket i olie-gas-området. Nu frygter han, at fremtidens nøglemedarbejdere kommer til at nedprioritere og definere branchen som politisk ukorrekt.»en strategi skal skabe opmærksomhed om branchens betyd- Erling Stenby:»Danmark kan blive uafhængig af fossile brændstoffer ved at indvende olien i Nordsøen, for milliarder af mennesker har brug for olien.«8 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

9 ning for samfundet og vise de unge, at der er gode karrieremuligheder med mange forskellige typer uddannelser. Risikoen ved at skabe et billede af oliebranchen som en nedgangsbranche er, at der ikke bliver uddannet nok dygtige medarbejdere til at forsyne branchen med dansk arbejdskraft,«siger Erling Stenby. Han henviser til, at blandt andet den norske stat har en anderledes progressiv tilgang til landets olieressourcer.»især fordi den fælles vision for myndigheder, industri og forskningsverden blev etableret for flere år siden. Den bliver løbende opdateret og giver på mange punkter pejlemærker for den ønskede udvikling,«siger han. Den øgede indvindingsgrad, som Erling Stenby i snart mange år har råbt højt om, skal komme fra forøget udbytte af kendte oliefelter og fra nye dybtliggende fund.»staten bør erkende og signalere, at olieindustrien globalt er en vækstindustri i mange årtier endnu, og at den i Danmark kan blive et vækstlokomotiv i forhold til Nordsøen og i forhold til eksport,«siger han. Lad din energiudgift blive til en indtægt Mød os på Cronborg Vælger du indtægt? Recool - køling med genbrug af varme Indtægten på den varme, der genbruges, er større end udgiften til det totale elforbrug til systemet. TECHNOFLEX The Power to Perform TECHNOFLEX er en succesrig leverandør af kvalitetskomponenter. Med en stor og solid ekspertise indenfor koblinger, niveaumålere, transmissionsteknik generelt og udstyr til diesel- og gasmotorer, står TECHNOFLEX klar til at hjælpe dig. Thermo Ventiler Thermoventilerne er indstillet fra fabrikken, så det ikke er nødvendigt ved modtagelsen Temperaturen ligger fra 45 C 260 C... eller udgift? Traditionel frikøling vil altid være en udgift Frikøling bruger el og der er ingen årlig indtjening på systemet. Lad dit køleanlæg betale varmen Lad Cronborg lave en beregning på, hvornår det kan betale sig at investere i en RECOOL løsning - du bliver overrasket! Specialister i moderne varmepumpe teknik Cron Magnetiske Speed Sensorer Anvendes til at overvåge omdrejningstallet og fås selvfølgelig i forskellige udformninger Vi anbefaler komplette Start Systemer - det forenkler installationen HPS Hånd pumpe EPS Motor pumpe MPS Elektrisk motor pumpe APS Luft motor pumpe Fjeder Startere Stort udvalg af startere der opfylder behovet til gængse dieselmotorer TECHNOFLEX Nupark 51. DK-7500 Holstebro. tlf Industrivej Them tlf cronborg.dk Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center 9

10 Ajour and Technology Stine Bosse tænker nyt Torsdag kl Hun vil lave fejl med vilje, for hun mener ikke, at risikofri træning flytter noget som helst. Danmarks fremmeste erhvervskvinde opfordrer til nytænkning på alle niveauer. Stine Bosse har været leder i 18 år og ved om nogen, hvad det vil sige at få en medarbejdergruppe til at yde noget ekstraordinært. Hun mener, at en af de væsentligste opgaver for særligt mellemledere er at skabe rammerne, der får medarbejderne til at tænke nyt. I det ligger der ifølge erhvervskvinden, at ingen ansatte bliver mødt med bemærkninger om, at deres idéer er set tusind gange før.»der skal man holde sin kæft. Da jeg stoppede i Tryg, var det lige præcis det, jeg ikke kunne. Jeg tænkte: Åh nej, den idé fik jeg da for ti år siden. Når man kommer dertil, så er det tid til at Installation og opstart Salg Ren vandbehandling siden 1936 SILHORKO har komplette løsninger til behandling af drikkevand og vand til industriel anvendelse. Se vores løsninger inden for drikkevand og procesvand til industrien på silhorko.dk SILHORKO-EUROWATER A/S Jylland/Fyn: DK Sjælland: Produktion Projektering Service Rådgivning Besøg os på AJOUR Stand nr.: 3728 skifte spor, for det dræber initiativ og nye idéer,«siger erhvervskvinden og understreger, at den idé, der var dårlig for ti år siden, jo sagtens kan være en god idé i dag.»og alene det, at medarbejderen får lov til at tro, at det er noget nyt, kan være med til at inspirere og gøde evnen til nytænkning,«siger hun om det at dyrke medarbejdernes idérigdom. Innovation udspringer af fejl Vel vidende at der på visse arbejdspladser i maskinmesterfaget er fejl, der under ingen omstændigheder må forekomme, så mener Stine Bosse, at rene nul-fejls-kulturer skal undgås på arbejdspladser.»hvis det er sådan, så må man skabe nogle miljøer, hvor det er tilladt at lave fejl, hvor man tester nye ting og ja, laver fejl med vilje. Ellers får man kun den risikofri træning, som aldrig flytter nogen. I innovation er det meningen, at man skal begå fejl,«siger Stine Bosse, der betragter løsningen som en nødvendighed på både uddannelser og arbejdspladser. Netop uddannelse ligger Stine Bosses hjerte nær. Hun ser uddannelsessystemet som et oplagt sted at nytænke velfærd og ser mulighed for, at de danske skoler bliver mere internationalt orienterede. Forventningen er nemlig, at Danmark på den måde vil høste anerkendelse og fremstå mere attraktiv. Det, tror hun, vil tiltrække de udenlandske ressourcer, som Danmark mangler.»for hvis man tror, at ensretning og ensartethed giver udvikling og nytænkning, så tager man jo helt fejl. Vi kunne jo være et land, hvor man beviste, at multikulturelle samfund giver de bedste nye løsninger. Jeg har set det lykkes i virksomheder,«siger hun og understreger mangfoldighedens store styrke, når der skal tænkes nyt. Nytænkning kræver vilje Mange forbinder nytænkning med at opfinde noget helt nyt. For Stine Bosse handler nytænkning nærmere om at gentænke. Om at se et resultat eller en arbejdsgang i en ny konstellation og på den måde få inspiration til at forny den. Men det sker ikke ud af det blå, for det kræver vilje til at flytte tankesættet.»det kræver, at man opøver det med at tage sig selv ud af sin egen comfort zone,«siger Stine Bosse. Hun mener, at evnen til nytænkning kan trænes ved kulturelle INT., BE, NL, SK, CZ 10 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center AT, CH, DE REINE WASSERAUFBEREITUNG

11 oplevelser, rejser eller simpelthen ved at være sammen med nye mennesker. Det handler om at nedbryde barriererne.»når man bliver fordomsfri, så bliver man også mere nysgerrig og får en helt anden kontakt med andre mennesker. I sidste ende betyder det også, at ens netværk bliver bedre,«siger Stine Bosse om vejen til netværk og nye tanker. Mod, nysgerrighed og engagement er nøgleord, når det kommer til at nytænke, og netop derfor ser Stine Bosse unge akademikere som ressourcefulde medspillere i danske virsomheder, der gerne vil forny sig. De skal være det friske pust, som holder gang i de skæve vinkler på virksomheden. Dem, der træder ud af den velsmurte maskine for at se på virksomheden med nye øjne. Det kan nemlig være svært for ansatte og ledere, når de er lullet hen i virksomhedens faste rytme.»men det kan de unge. I Danmark ved vi, at når virksomheder er blevet etablerede, har fået de der fem til ti ansatte, og det går rigtig godt, så kan de ikke se, hvorfor noget som helst skal laves om. Men lige netop der er det vigtigt at tvinge sig selv til igen at blive nysgerrig, ligesom da man var ung,«siger Stine Bosse. Mød os på Ajour Stand 3137 Automatiske smøresystemer Opnå fordele og besparelser på driftsbudgettet med professionelle Lincoln smøresystemer fra Masytec A/S. Vi har optimale løsninger inden for både fedt- og oliesmøring af maskiner. Automatisk smøring giver flere fordele: Forlænger levetiden på udstyret Forøger driftstiden Nedbringer dine omkostninger Besøg stand nr på Ajour og få mere at vide. Vi er altid parate til at rådgive jer om mulighederne ved automatiske smøreanlæg til fedt- og oliesmøring af netop jeres maskiner. Sertica Effektiv vedligeholdsstyring Løsninger til alle brancher Anlægsstruktur Jobstyring Reservedelsstyring/lager Integration til ERP Inspektioner via ipad Type godkendt (DNV & BV) Indbyggede wizards Optimale søgefaciliteter Statistik modul Fleet management modul Ét klik - så er du i gang Ajour Stand 4128 Hør vores indlæg på SpeakersCorner Fredag den 30. nov. kl Sertica Ugeseddel - integreret timeregistrering i driftssystemet Tel Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center 11

12 Ajour and Technology Torsdag kl Bornholm skal vise vejen for Smart Grid Teknologierne til fremtidens energisystem testes nu på Bornholm. Energiforbruget skal i højere grad tilpasses den svingende produktion fra vedvarende energikilder. De næste tre år skal Bornholm være testcenter for fremtidens energisystem bornholmske husstande og virksomheder skal afprøve helt nye teknologier, som skal understøtte et langt mere fleksibelt elforbrug, der kan svinge i takt med el-produktionen fra vindmøller og andre vedvarende energikilder. Projektet kaldes EcoGrid EU og sættes for alvor i gang i starten af 2013.»Fremtidens energiforsyning kræver nye systemer og teknologier for at fastholde stabil forsyning, samtidig med at andelen af vedvarende energi øges. Der er tre veje frem: Udveksle energi med nabolande, man skal kunne lagre energi i langt højere grad, og man skal aktivere forbrugerne ved at gøre deres forbrug mere fleksibelt, så det følger den fluktuerende produktion fra vedvarende energikilder. EcoGrid EU skal finde løsninger på at gøre forbruget mere fleksibelt,«siger ingeniør Maja Bendtsen, som er ansat hos Østkraft og projektleder for EcoGrid EU. På Ajour vil hun fortælle om forberedelserne til selve testfasen i EcoGrid EU. EcoGrid EU er en del af visionen om Smart Grid, som er betegnelsen for fremtidens intelligente elforsyning, der skal holde balance mellem produktion og forbrug i et el-domineret energinet med stadig flere vedvarende energikilder, ikke mindst vindkraft.! DETEKTERING AF GAS DUOTEC TILBYDER INSTRUMENTER TIL ALLE FORMER FOR GASDETEKTERING OG GASALARMERING INSPEKTION PRØVNING SVEJSETEKNOLOGI CERTIFICERING Vi ses på stand nr NYHED MØD OS PÅ STAND 4205!!!"#$%&'("#)*** &+,"-**./*.0*12*33**! Vi sikrer din kvalitet C&P Inspection A/S tlf Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

13 Varmepumpen kender elprisen Selve testfasen af EcoGrid EU starter i begyndelsen af 2013, når man har fundet alle deltagere, ca husstande og 100 virksomheder. Forbrugerne udstyres med teknologi, som holder øje med elprisen og tænder og slukker for elapparater ud fra elprisen, som typisk afspejler produktionen.»jeg har allerede en varmepumpe derhjemme, som er styret af elprisen. Der er fastsat en normaltemperatur på 20 grader C, som skal holdes ved et vist prisniveau og en minimumstemperatur på 17 grader C, som varmepumpen må gå ned til, hvis prisen stiger,«fortæller Maja Bendtsen. På samme måde findes en række elapparater, som kan slukkes eller skrues ned i perioder, uden at forbrugerne bliver generet.»varmepumper, el-vandvarmere og el-radiatorer kan typisk slukkes i perioder uden gener for forbrugerne, og på den måde kan man gøre elforbruget fleksibelt Maja Bendtsen. i forhold til den øjeblikkelige el-produktion,«siger Maja Bendtsen. Bornholm som Minidanmark En lidt større udfordring bliver det at gøre virksomheder til mere fleksible forbrugere.»virksomheder har typisk maskiner, som man ikke bare kan slukke, når produktionen kører. Der kan også være kvalitetskrav, som gør, at man ikke kan regulere på strømforbruget,«siger Maja Bendtsen. På Ajour kan man høre lidt mere om, hvordan der er rekrutteret både husholdninger og virksomheder til EcoGrid EU. Bornholm er blevet valgt til EcoGrid EU på grund af sin størrelse, placering og nuværende energiforsyning.»bornholm er et geografisk afgrænset område, hvor der kun er én elektrisk forbindelse til omverdenen i form af et kabel til Sverige. Vi har allerede 75 procent vedvarende energi i vores elforsyning, og befolkningsmæssigt udgør vi en procent af landets befolkning. Så alt i alt er Bornholm en overskuelig, men alligevel repræsentativ størrelse, der passer rigtig godt til et projekt som EcoGrid EU,«siger Maja Bendtsen. EcoGrid EU-projektet afsluttes og afrapporteres i Skræddersyede, miljørigtige varmepumper og intelligent driftoptimering Isobutan Varmpumpe leveret til Skejby Sygehus Vandets udgangstemperatur op til +85 C Med høj COP HeatPac 157 til varmegenvinding og energioprimering iris (intelligent Remote Information Services) tilbyder Mød os til en snak om varmepumper og iris på ajour nov. på stand nr Pålidelige, omfattende driftsdata og dokumentation af hvad der sker i Deres køleinstallation Solide driftsdata til underbygning af beslutninger vedrørende nye projekter og investeringer Løbende justering og optimering af driften af køleanlægget med det formål at forøge produktiviteten og mindske energiforbruget. Vandets udgangstemperatur op til +90 C Med høj COP Kunde Rå, ustruktureret data Fortolkning, analyse implementering iris Johnson Controls Vi har flere løsninger (stempler/to trins/skruer/kulbrinte/nh 3 ) Vi har over 30 års erfaring i industrielle varmepumper, og over 15 års erfaring med højtryk HPC og HPO. Vi har løsninger for høj temperatur (kulbrinter og snart NH 3 ) Johnson Controls Køleteknik Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center 13

14 Ajour and Technology Fredag kl Data i alt, fra alt og over alt Preben Mejer er Danmarks godfather inden for alt, der handler om teknologi. Han spår nye veje for maskinmestrenes måde at arbejde på. Du åbner bildøren med din mobiltelefon og kører på arbejde. Låser dig ind på kontoret med telefonen og får straks en status for maskinrummet på telefonens display.»klokken 3:15 var der et temperaturudsving, som overskred det forudsete interval. Der er fejl på turbine 1.«Alt sammen er en del af det, som Preben Mejer kalder for Smart Computing. En fremtid, der er en realitet indenfor to år. Et begreb, der dækker over flere umiddelbart altomvæltende elementer. Og det får betydning for alle både privat og på jobbet. For maskinmestre kan det blive et redskab til at få bedre overblik.»vi er på vej ind i en udvikling, hvor næsten alt, vi omgiver os med, er i stand til at fange og reagere med både sensorer og intelligens. Det betyder bedre overblik over alt fra drift, til status, til vedligehold. Mængder af information, som på den ene side giver et bedre billede, og på den anden side er noget man skal forstå at arbejde med. Det er en del af maskinmesterens fremtid,«siger Preben Mejer. Med data i alt, fra alt og over alt, vil mængderne være voldsomme. Ifølge Danmarks it-godfather vil det for maskinmestrene blandt andet betyde en nytænkning af vedligeholdsarbejdet. Det bliver langt mere dynamisk.»i gamle dage kiggede man på, hvad man gjorde sidste år på samme tidspunkt og arbejdede ud fra foruddefinerede planer. Men nu går vi mod et mere dynamisk vedligehold, for i takt med at tingene selv er i stand til at afgive en status, vil man gå mere og mere i retning af kun at gribe ind overfor det, der fortæller, at der skal ske noget,«spår it-eksperten, der forudser, at de detaljerede oplysninger vil udfase store dele af det forebyggende vedligehold. Svæver på en internet-sky En anden del af Smart Computing er Cloud Computing, altså brug af de internetbaserede lagre, som allerede er godt i gang. Det giver nemlig en god del fleksibilitet sammenlignet med mange nuværende datasystemer på de danske arbejdspladser. I dag er mønsteret ofte, at medarbejderens data er bundet til en server i baglokalet, og at det kun er ham, der kan få adgang til det for øvrigt kun når han sidder på det pågældende kontor.»med Cloud Computing ligger alt data i skyen, så du er fri for at tage stilling til, om serveren kører optimalt, og om der er taget back up. Men du er også i stand til at få fat i det fra alle mulige andre enheder, når du ikke er på kontoret,«siger Preben Mejer og påpeger, at systemet på den måde giver virksomheder og ansatte en stor grad af mobilitet, fordi ingen længere er lænket til et bestemt sted. Hvis en producent skal have indrapporteret data om for eksempel en maskines varmeforbrug, temperaturregulering og vibrationer, så kan det med Cloud Computing foregå alene ved, at producenten får adgang til skyen med de oplysninger, som maskinen hele tiden afgiver. Hvorvidt Cloud Computing er noget virksomheder overhovedet tør springe ud i, er ifølge Preben Mejer et spørgsmål om tid.»der kommer garanteret nogle dårlige historier, som gør, at der bliver rusket op i sikkerheden. For hver gang der sker noget nyt, så er der en periode, hvor folk bare kaster sig ud i det uden at tænke sig om. Det er den periode vi er på vej igennem i øjeblikket,«siger Preben Mejer. Han er dog ikke det mindste i tvivl om, at Cloud Computing både kan og vil blive sikkert. Faktisk er nogle leverandører allerede på banen med gode løsninger. Ifølge Preben Mejer er valget af leverandør netop kardinalpunktet for den gode cloud-løsning. Smartphone er nøglen Allerede nu er flere smartphones udstyret med NFC, som står for nærfeltskommunikation. Det er den del af Smart Computing, der tegner til at afløse både kreditkort, kontanter og kolossale nøgleknipper. For på den måde kan der nemt og sikkert overføres data inden for en afstand på ti centimeter.»det er så sikkert, at det kan bruges på nøgleniveau til at overføre vigtige data og til betaling,«siger Preben Mejer om den udvikling, der vil være etableret på de fleste virksomheder indenfor de kommende to år. Det lyder som en løsning med mange faldgruber, men Preben Mejer understreger, at det jo bare er nøglen fra nøglebundet og kreditkortet fra tegnebogen, som kommer til at ligge i telefonen. Han ser to store fordele ved NFC. Den ene er, at nøglen kan inddrages, uden at den skal afleveres fysisk. Den anden fordel er, at nøglen kan kommunikere.»i modsætning til et kreditkort eller en Ruko-nøgle, så kan den snakke tilbage til dig. Den kan fortælle, at du igen er gået over budgettet, når du bruger penge. Når du låser døren op, kan den give dig en status på, at der i nattens løb har været temperaturudsving, der gik ud over de de- 14 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

15 finerede rammer. På den måde er det en sikker og interessant udvikling,«siger han. Telefonen bliver menneskekender En ting er alle de forandringer, som vi står midt i og som vil betyde, at vi om få år har mange skærme og enheder, som alle kan vise et indhold fra internetskyen. Forandringerne længere forud er endnu mere fascinerende. Her lyder Preben Mejers spådom som noget, der er som taget ud af en science fiction-film. Også i dette spil vil nøglen ligge i telefonen, for det er den, der afgiver konstant data om sin ejer til omgivelserne. Det får blandt andet betydning i indkøbssituationer, hvor reklamer kan målrettes dine interesser og behov.»mobiltelefonen bliver for eksempel god til at mærke vores følelser. Om vi er stressede, har travlt eller er i indkøbshumør, for den registrerer alt lige fra om du er svedig eller klam, og hvordan du går. Man kan også forestille sig, at hvis mobiltelefonen mærker, at du er stresset, så prøver den på at berolige dig. Det kan den gøre ved at skifte til en mere afstressende ringetone eller skrue lidt ned for klinge-ling-niveauet, når der kommer beskeder,«siger Preben Mejer om fremtiden a la Matrix. Netop det perspektiv betyder også, at andre platforme kan reagere på vores følelser. Preben Mejer mener, at det er ganske realistisk, at fjernsynet kommer på banen i den forbindelse.»fjernsynet vil kunne mærke, hvor meget du kommer i affekt ved for eksempel at se nyheder og skruer så selv ned eller op eller venter til senere med at vise resten,«siger den erfarne it-ekspert. Preben Mejer:»Vi er på vej ind i en udvikling, hvor næsten alt, vi omgiver os med, er i stand til at fange og reagere med både sensorer og intelligens. Det betyder bedre overblik over alt fra drift, til status, til vedligehold.«ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center 15

16 Ajour and Technology Torsdag kl El-nettes debut på havet tager form Ved årets udgang ligger det fast, hvad der skal bygges på Kriegers Flak. Processen er hård, for kravene til projektet er store. Opførelsen af verdens første havbaserede el-net nærmer sig. De tyske havmøller er så småt i gang med at blive sat på, og inden året er omme, foreligger der en fast plan for hele projektet. En udfordring undervejs har været de forskellige regulativer og spilleregler, der gælder for projektet i henholdsvis Danmark og Tyskland.»For den tyske samarbejdspartner skal den løsning, som vi vælger, isoleret set være en god forretning for deres virksomhed. Mens den løsning, som vi søger fra dansk side, skal være den, der giver den bedste forretning for Danmark som helhed,«siger projektleder hos Energinet.dk Martin Lundø om projektet, der indtil nu har resulteret i ti mulige alternativer. Ved udgangen af skal de to samarbejdspartnere lægge sig fast på et alternativ. Her skal den endelige beslutning være Du har et netværk der brænder for videndeling og faglig udvikling Som medlem får du bl.a. adgang til: Konferencer, seminarer og workshops Faglige netværk og virksomhedsbesøg Temamøder om metoder og teknik Fagmagasinet Optimering Meld dig ind nu på har været medlem siden 1992 og har haft stor glæde af både netværk, ERFA-grupper og en lang række interessante konferencer. DDV har også brugt mig til faglig sparring, når de har fået henvendelser fra andre medlemmer.«allan Pedersen, Vedligeholdschef på Carlsberg Danmark A/S taget om, hvad der skal bygges, hvor meget det forventes at koste, og hvornår det anslås at stå færdigt. Lykkes det her ikke at blive enige om en fælles løsning, så vil Energinet.dk være tvunget til at fokusere på en ren ilandføring af de danske havmøller.»vi skal jo ud og presse citronen både teknisk og økonomisk, for hvis vi ikke går helt til kanten, så ved vi ikke, om der rundt om hjørnet ligger en løsning, der er bedre. Generelt set er alternativerne aldrig prøvet før, det handler om, hvor langt vi kan gå,«siger Martin Lundø. Kobling giver billig energi»i enkelte timer producerer vi i Danmark mere vindenergi end vi reelt har behov for. Så hvis vi forbinder os til udlandet, kan vi transportere den overskydende vedvarende energi til steder, hvor der er brug for den. Omvendt kan vi trække energi, når der ingen vind er til stede. Og det giver mening for både samfundet og regionen,«siger Martin Lundø om det lovende perspektiv i parken ved Kriegers Flak. Med udvekslingen af overskydende strøm udløses en yderligere fordel ved projektet. For selvom kablerne kan føre de 600 megawatt i land, er der ikke altid brug for at transportere så store mængder. Netop kabeludnyttelsen bliver mere optimal med udvekslingen af strøm mellem landene.»det blæser ikke hele tiden, og derfor er der ikke fuld produktion hele tiden. Den overskydende kapacitet vi har i kablet, bruger vi så til at udveksle strøm mellem landene. Det betyder, at kablet får en langt større benyttelsesgrad,«siger Martin Lundø. Tilskud muliggør kobling Partnerskabet mellem danske Energinet.dk og tyske TSO 50Hertz Transmission i det lavvandede havområde kommer til at bestå af danskernes møller på 600 megawatt og tyskernes på 336 megawatt. Til sammenkoblingen af havmølleparkerne bevilliger EU 1,1 milliarder kroner.»det er et beløb, som skal få sammenkoblingen til at hænge sammen, men det dækker ikke den reelle pris,«siger Martin Lundø om den sammenkobling, der betyder, at det nordiske og det centraleuropæiske el-net bindes tættere sammen. Af Energiaftalen fra marts fremgår det, at Kriegers Flak skal idriftsættes mellem 2017 og Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

17 Mød Belimo på Ajour og hør alt, hvad der er værd at vide om regulering af luft og vand Ajour Odense Congress Center Torsdag den 29. november & Ajour Fredag den 30. november Maskinmestrenes erhvervskonference Ja. Hvis du allerede handler med os, så véd du også, at hos Belimo sætter vi en ære i at vide alt om spjældmotorer og ventiler til regulering af luft og vand. Alt sammen i schweizisk kvalitet og leveret med schweizisk præcision. agentur Thermokon er repræsenteret fra frabrikken i Tyskland. Besøg os på Stand 4105 eller på og få meget mere at vide om regulering af luft og vand. På Ajour har vi fokus på energibesparende komponenter i varme og ventilationsanlæg samt på integration i overordnede bussystemer. Belimo s Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Alt Center hvad der er værd at vide17

18 Ajour and Technology Torsdag kl Massive energibesparelser på chokoladefabrikken Simon Dige Olsen løb med prisen for årets bedste bachelorprojekt som følge af et ekstraordinært energibesparelsestiltag hos Toms. Simon Dige Olsens bachelorprojekt blev præmieret som årets bedste på Maskinmestrenes Forenings generalforsamling i marts. Projektet tager udgangspunkt i chokoladefabrikken Toms, hvor han siden 1. februar har været ansat som drifts- og vedligeholdelseskoordinator. Hele Toms Gruppens chokoladeproduktion foregår på fabrikken i Ballerup, og fremstillingen af chokolade kræver forskellige termiske processer, hvorfor et større ammoniakkøleanlæg er placeret i kedelcentralen til produktion af køl. Simon Dige Olsens bachelorprojekt er udarbejdet som en for-analyse til udskiftningen af en række fordampningskondensatorer på grund af støjkrav og slitage. Analysen danner grundlag for tre løsningsforslag, hvor miljømæssige hensyn og økonomiske forhold bliver undersøgt. I behandlingen af de miljømæssige hensyn bliver der taget hensyn til henholdsvis støjkrav, spildevandsudledning og implicit CO 2 -udledning via energibesparelser. De økonomiske forhold berører installationsomkostninger, energiforbrug, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt tilbagebetalingstider. Analysen ligger til grund for en endelig anbefaling til Toms om at vælge en løsning med installation af en varmepumpe på grund af store miljømæssige og økonomiske fordele. Stort potentiale for besparelser Blandt fordelene ved det valgte forslag er, at kommunens påbud i forhold til støj kan efterkommes, at udledningen af CO 2 kan reduceres, samt at kemikalieforbruget reduceres med mindre spildevandsforurening til følge. Hvad angår økonomien er der tale om en engangsinvestering på 3,7 millioner kroner, men ikke desto mindre en relativ kort tilbagebetalingstid på et år og 10 måneder som følge af en massiv årlig besparelse på knap 2,2 millioner kroner. Besparelsen omfatter henholdsvis køb af fjernvarme, energiforbrug på kølemaskiner samt energi- og vandforbrug på kondensatorer. Og dens størrelse kom bag på både Simon Dige Olsen og Toms.»Det overraskede mig i det hele taget, at løsningsforslaget med varmepumpen var det mest fordelagtige. Jeg havde ikke regnet med, at den ville kunne betale sig hjem så hurtigt. Og jeg havde slet ikke forventet, at besparelsen ville være så stor, men det var selvfølgelig en glædelig nyhed og noget, som Toms har planer om at kigge nærmere på,«siger Simon Dige Olsen. Udarbejdede projektet alene Et andet bemærkelsesværdigt forhold i forbindelse med bachelorprojektet er, at Simon Dige Olsen har udarbejdet det helt på egen hånd. Ganske vist med adgang til en vejleder og sparring fra især virksomhedens kølemester, men uden assistance fra en eller flere medstuderende, som det normalt ses.»jeg var lidt træt af at arbejde i grupper, fordi jeg syntes, der gik meget tid og energi med at diskutere og undervise hinanden. Tit havde vi ikke de samme forventninger til, hvor meget der skulle investeres i projekterne og dermed også i karakteren. Derfor valgte jeg at være alene om mit projekt, samtidig med at jeg efter flere år med gruppearbejde gerne ville se, hvad jeg kunne præstere på egen hånd,«siger Simon Dige Olsen, der blev belønnet med karakteren 12 for indsatsen. I sit indlæg på Ajour vil han primært fokusere på løsningen med varmepumpen og årsagerne til de store besparelser. Ajour er udgivet af Maskinmestrenes Forening Redaktion: Per Jørgensen (ansv.), Jan B. Jensen, Annoncer: Rosendahls Layout: JJ Kommunikation ApS Tryk: Rosendahls Oplag: Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

19

20 Ajour and Technology Maskinmesteren og gigantbyggeriet Torsdag kl For Karsten Dan Andersen var byggeriet af det enorme vindmølleinstallationsskib INNOVATION et møde med ekstremer. Et ekstremt projekt og en ekstrem ledelsesopgave. Sådan var virkeligheden for Karsten Dan Andersen under det tre år lange byggeri af et af verdens største vindmølleinstallationsskibe med det passende navn INNOVATION. Den danske maskinmester var ansat som projektdirektør i tyske HGO InfraSea Solution, og her er det kutyme, at den projektansvarlige godkender bogstaveligt talt alle tekniske forhold med relation til byggeriet. Derfor var han nødt til at gennemgå samtlige stålrapporter, tegninger, skibssystemer samt diverse tekniske rapporter og beregninger i et projekt, der er beskrevet i flere end tegninger og dokumenter. Foruden den tekniske del var Karsten Dan Andersen endda også ansvarlig for den kommercielle side af projektet.»jeg har jo ikke den detaljerede viden på alle områder, så jeg var nødt til at alliere mig med en masse utroligt dygtige folk, der kunne hjælpe mig med at opnå den nødvendige indsigt. Kravene var store, men til gengæld fik jeg en helt enorm ballast med, fordi jeg på grund af den tyske model var nødt til at sætte mig ind i mange emner, som jeg ikke har beskæftiget mig ret meget med tidligere,«siger Karsten Dan Andersen, der havde en hær af kompetente folk under sig i form af blandt andre ingeniører, professorer og et væld af tekniske eksperter med speciale inden for kompliceret skibsbyggeri.»det var et ekstremt komplekst og teknisk avanceret projekt. Blandt andet fordi der ikke var ret mange erfaringer på området. I forhold til både design og byggeri var der tale om et forholdsvist nyt koncept, og der var mange områder, hvor vi gik nye veje og ikke gik på kompromis. Vi brugte for eksempel meget energi på at finde intelligente og besparende løsninger i stedet for blot at opfylde vores egne kravspecifikationer og klienternes krav,«fortæller han. Ekstremt hurtig lasteevne INNOVATION blev bygget i den polske havneby Gdynia og udmærker sig med sine gigantiske dimensioner, den avancerede elektronik og enorme power. Til eksempel er kranbommen næsten 17 meter bred, 120 meter lang og vejer omkring 500 tons. Krogen vejer i sig selv ca. 60 tons, mens hvert af skibets fire triangelgitterben vejer næsten tons inklusiv spud cans. Benene er lavet af specialstål af typen S690, som i disse dimensioner kun produceres i omkring tons årligt på tre stålmøller i henholdsvis Japan, Frankrig og Tyskland. Endvidere udmærker skibets jacking system sig ved, at de fire ben via et jackhouse foundation er udstyret med i alt 96 elevating units, der gør det muligt at løfte skibet op over vandoverfladen i forbindelse med installation af vindmøller. Hver enkelt unit har en tør vægt på ca. 16 tons og indeholder 650 liter hydraulisk olie. Hver og en er desuden udstyret med sin egen frekvensomformer, der sikrer en ensartet last på alle trædeflader via et avanceret system, som kontrollerer de statiske såvel som de dynamiske trykforhold. Vindmølleinstallationsskibet adskiller sig på en række konkrete områder fra lignende eksisterende skibe og nye skibe under konstruktion. Først og fremmest hvad angår hovedkranens løfteevne på SWL tons. Under den første prøvetur løftede kranen endda hele tons. Dernæst er skibet udstyret med en række specialdesignede fastsurringssystemer, der fastholder de forskellige vindmølledele på dækket uden behov for eksempelvis svejsning af stoppere og dermed gør lastning til en meget hurtigere affære end normalt.»det tager typisk adskillige dage at laste et antal naceller, tårne, tripods, vinger og så videre, men vi kan gøre det det på den halve tid. Det fungerer som et slags LEGO-system, hvor rammerne kan udskiftes, og delene bliver låst fast via planforsænkede sockets i dækket. Det er et rasende dyrt system, men det får fastsurringen til at gå ekstremt hurtigt,«fortæller Karsten Dan Andersen. Forberedt til andre formål Også på sikkerhedsområdet er der afveget fra normalen, idet dele af skibet opfylder de såkaldte NORSOK-standarder såvel som IMO s sikkerhedsregulativ Safe Return to Port (SRtP). Det betyder blandt andet bredere gange, større cabins, bedre lys- og ventilationsforhold, et helt nyt interiør og større ceiling højde. Derforuden er der i skibets agterende bygget et område, hvor hele besætningen kan opholde sig i tilfælde af eksempelvis brand. Området er komplet med blandt andet indlogeringsfaciliteter, messefaciliteter, 20 Ajour torsdag den 29. november & fredag den 30. november Odense Congress Center

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter

Program. Styrk dit faglige netværk Mød op mod 150 udstillere Mange spændende foredrag. Qvortrups to ansigter Program Ajour Management and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 28. november & Fredag den 29. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser januar 2013 - nr. 1 Den danske vedligeholdsforening Optimering OffIcielT fagmagasin for den danske vedligeholdsforening gennem vedligehold fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver. Partnerskaber er afgørende. Som skabt for miljørigtig skrotning. Flaminia: Et prisværdigt svendestykke

Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver. Partnerskaber er afgørende. Som skabt for miljørigtig skrotning. Flaminia: Et prisværdigt svendestykke # 05 JUNI 2015 Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver Partnerskaber er afgørende Som skabt for miljørigtig skrotning Flaminia: Et prisværdigt svendestykke LOOKOUT # 05 JUNI 2015 /4 /6 UDGIVER LINDØ port

Læs mere

FOR FREMTIDIG VÆKST HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK

FOR FREMTIDIG VÆKST HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK FOR FREMTIDIG VÆKST REJSER TRE DAGE OM UGEN Jobbet i Rambøll Olie og Gas, bringer Neel Strøbæk til tre forskellige destinationer om ugen. SIDE

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 1 2014 #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE 08 10 Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed

Læs mere

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger.

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 4 APRIL 2014 NYHEDER Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. NY VIDEN Ny rapport: Varme som service

Læs mere

Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære

Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære Udgivet af Maskinmestrenes Forening Januar 2008 nr. 1 Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære Castros danske kraftværker

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Grønne løsninger Answers for the environment. Stormster den sidste nye generation elbil, er parat til at indtage landskabet Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Det københavnske

Læs mere

Fire organisationer i front for klimaet

Fire organisationer i front for klimaet Tema: DI anbefaler en klimavenlig bilafgift. > 8 9 Vi pristjekker på nettet Hver anden dansker tjekker priserne på nettet, inden de går i butik, viser undersøgelse. > side 3 30 millioner til vækst 30 millioner

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Det inspirerende byggeri Fra

Læs mere