Medlemsdag. 13. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsdag. 13. juni 2015"

Transkript

1 Medlemsdag 13. juni 2015

2 Strategiproces 2015 Strategiseminar Udarbejdelse af strategi Gennemgang og opdatering af strategi 2016 strategigennemgang Handlingsplaner fra udvalg 2

3 Vision & Mission Vision: KTK86 ønsker at være en triatlonklub baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer et inspirerende og motiverende træningsmiljø. Mission: Vi vil tilbyde triatlontræning af højeste kvalitet til både eliteatleter og bredden. Klubben skal sikre de træningsmæssige rammer i form af uddannede trænere og gode træningsfaciliteter. Medlemmerne skal bidrage til klubben gennem et aktivt medlemskab både træningsmæssigt og socialt for at sikre kvalitet og fællesskab. Vi vil være en klub som vægter tilgangen til triatlon højt. Triatlon er en livsstil og ikke blot et projekt. Dette skal afspejles i alle klubbens facetter lige fra træning, til sociale aktiviteter og sammensætningen af medlemmerne. Vi vil tilstræbe, at alle medlemmer føler sig som en del af klubben; igennem inddragelse og socialt engagement skal der skabes en fælles identitet, til styrkelse af klubånden. Vi vil arbejde for at styrke klubbens renommé. Dette skal danne base for en succesfuld rekruttering af nye medlemmer, som ønsker at vælge KTK86 og klubbens filosofi til. 3

4 Fokusområder Fremmøde til træning Differentieret træning Klublokale/base Kommunikation internt i klubben samt eksternt ift. klubbens værdier og type af klub 4

5 Mål 2015 og konkrete handlinger Mål Sportslige: 50% af medlemmerne kommer til fællestræning minimum 1-2 gange om ugen. (Måles via medlemsundersøgelse). Balanceret fremmøde til alle fællestræninger minimum 15 atleter til træning til hvert træningspas inkl. elite. Klubben har niveaudelt træning, så både elite og bredde kan træne sammen og hvor mængde og intensitet tilpasses de forskellige målgrupper. Velintegreret og synlig elite til træning Veldefineret årsplan for træningsstruktur og sæsonplan inkl. peak perioder udarbejdet mellem cheftræner og træningsudvalg At klubben fortsat kan udvikle atleter til både senior landshold samt age group landsholdet minimum 1 atlet til senior landsholdet og 5 atleter til AGL. At klubben fortsat arbejder på at skaffe de bedste træningsfaciliteter, herunder træningstider 5

6 Mål 2015 og konkrete handlinger Mål Sociale: At fastholde og udvikle klubånden og det sociale liv i klubben. At 40% af medlemmerne jævnligt deltager i de sociale arrangementer og sænke antallet af medlemmer som kun er medlemmer for træningens skyld til 10% (måles via medlemsundersøgelsen). At tilbyde minimum 1 større socialt arrangement årligt for alle medlemmer samt minimum 1 fagligt og 1 socialt arrangementer pr. halvår koordineret af aktivitetsudvalget. At der fortsat arbejdes på at finde et klubhus som kan danne base og ramme for klubbens aktiviteter. Sikre et godt introduktionsforløb til nye medlemmer, så de føler sig velkomne og bliver integreret i klubben. At der sørges for fælles klubbase til stævner og fokusstævner for klubben bl.a. via klub cuppen 6

7 Mål 2015 og konkrete handlinger Mål Generelle At sikre klar kommunikation omkring klubbens værdier og tilgang til triatlon både internt og eksternt således at medlemsudskiftningen mindskes til 10% pr. år fra Der afholdes en årlig medlemsdag med fokus på fremtidig udvikling og fremlæggelse af årsplan. Sikring af frivillige til klubbens udvalg og opgaver ved hjælp af god kommunikation omkring klubbens værdier. Fastholdelse af stabilt medlemstal på 180 medlemmer. Digital styring af klubbens dokumenter via cloud løsning. Medlemskontingentet skal dække klubbens udgifter til trænere og faciliteter. Dette er baseret på et medlemsantal på

8 Fokusområder for udvalg Træningsudvalget Arrangementsudvalget Kommunikationsudvalget Afholde træningsweekend Afholde træningsweekend Sikre faciliteter Bedre dialog med medlemmer via punkt på dagsorden og kommunikation via FB Kommunikations-skabelon Brunch for nye medlemmer Udarbejde sitemap for hjemmesiden Re-design af hjemmesiden Føljeton Klubbens synlighed til stævner i Kbh. området Årsevaluering af træningstilbud og cheftræner Årlig aktivitetsskabelon Kampagne med fokus på klubbens værdier Eksponering af sponsorer i samarbejde med sponsorudvalget Eksponering på sociale medier herunder brug af #hashtags Forbedre viden og kommunikation omkring IM Cph og 4:18:4 til nye medlemmer Koordinering med sponsorudvalg omkring ikke-cup stævner 25% af medlemmerne deltager i klub-cuppen Sikre faciliteter Samarbejde med Stævneudvalg og Aktivitetsudvalg ift.vip arrangementer med sponsorer og klubteltet, som samlingspunkt ved klubcuppens stævner. Afholde træningsweekend 30% af medlemmerne deltager i klub-cuppen pbygge et godt og gensidig fordelagtigt forhold til klubbens sponsorer. Samarbejde med klubbens Eliteudvalg, så eliteatleterne støttes bedst muligt. Sikre faciliteter 50% af 40% af medlemmerne deltager i DMserie / DM sprint medlemmerne deltager i klubcuppen Bedre samarbejde med sponsorudvalget Fremmøde til træning Intern og ekstern kommunikation Integreret og synlig elite (Værdi + frivillig Niveaudelt kampagne) træning Talent udvikling Bedre og mere kommunikation til TTC atleter Klublokale/base Intern koordinering og strategi KTK86 ønsker at være en triatlonklub baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer et inspirerende og motiverende træningsmiljø Intern og ekstern kommunikation Ungdomsarbejde Stævneudvalget Sponsorudvalget Eliteudvalget Bestyrelsen 8

9 pfølgning 9

10 Årshjul for KTK86 10

11 Fællestræning KTK86 Sæson 2015 det der er tilbage!

12 Jens Lünekilde For uddybende information se

13 Formål Inkluderende fællestræning, på fællesskabets præmisser At udarbejde en træningsplan med en klar rød tråd i træningsåret

14 Målsætning Byens bedste træningsmiljø Et træningsmiljø med focus på kvalitet fremfor kvantitet (jeg har reduceret i antal træningspas i forhold til de seneste.i et forsøg på at koncentrere fremmøde og dermed dynamikken i fællestræningen)

15 Hvordan!? Resten af 2015-sæson. testperiode med henblik på at finde den perfekte form til 2016! Sæsonen ud bliver en form for videreførelse af det bestående Pejlepunkter: DM-serie + DM-stævner

16 Træningsopbygning/træningspas-Indhold 2015 sæson 1 verordnet er det min tanke at medlemmerne skal kunne deltage i alle pas med mening! Det betyder at de enkelte pas er tænkt i sammenhæng afstemt i forhold til hinanden

17 Træningsopbygning/træningspas-Indhold 2015 sæson 2 Svømning(sommer) 2-3 bassinpas hvor der arbejdes med Teknik FART Let udholdenhed Alle stilarter 2 åbent vand pas Torsdag focus: racestress, starter, bøjevending, tempoveksel Lørdag focus: Distance/udholdenhed, pacestyring

18 Træningsopbygning/træningspas-Indhold 2015 sæson 3 Cykling 1 pas/uge FART Tempoveksel Progressiv tankegang

19 Træningsopbygning/træningspas-Indhold 2015 sæson 4 Løb 2 pas/uge Mandag focus: Udholdenhed Progressiv tankegang Funktionel styrke(bakker) Tempoveksel Lørdag focus: Teknik; spændst, funktionel styrke og bevægelighed Hurtighed/FART

20 Træningsopbygning/træningspas-Indhold 2015 sæson SUPPLERENDE! Krydstræning Indimellem lægges krydspas ind..i forhold til væsentlige konkurrencer Dobbeltpas Indimellem lægges Dobbeltpas ind.igen sat i forhold til væsentlige/relevante konkurrencer Tematræning Tematræning vil fremover(2016) blive VIGTIGE elementer i træningsstrukturen, tematræninger vil blive mere koncentrerede træningsdage.med omdrejningspunkt i et for årstiden/perioden relevant tema.

21 Træningsintensitet! Jeg tænker overordnet træningsintensitet i 3 overordnede områder; LAV, MIDDEL og HØJ intensitet delområder under disse 3 overordnede områder. Struktur under udarbejdelse(hav lidt tålmodighed)

22 verordnet Træningsstruktur - Periodisering Fællestræning KTK (2016) er træningsmæssigt et lidt turbulent år for KT86! overvejelser opgaven løses bedst muligt! 2-trins forløb (muligvis 3-trins). 2015/resten af sæsonen (til medio/ultimo september) fornemme det nuværende trænings-setup hvad der fungerer.og hvad der ikke fungerer. Jeg betragter reelt resten af sæsonen.som konkurrenceperiode. fællestræningen med henblik på at være bedst muligt forberedt til:

23 verordnet Træningsstruktur - Periodisering Fællestræning KTK (2016) 2 DM stævner DM SPRINT (7 juni) DM L-distance ( 1.august) DM ½Ironmandistance ( 16.august) Dm Hold (6.september) DM tri serien Furesø (28.juni) Fredericia (1august) i forbindelse med DM Ldistance

24 Resten af sæsonen er i grove træk tænkt disponeret således! Uge Event! løb lørdag løb mandag cykling onsdag Åbent vand/torsdag Åbent vand/lørdag Tema 23 DM Sprint 1-2(1+1+30) 4x2km.prg. 10x4min tilvænning Starter/vending 24 Præsentation LEG Bakkeløb Bakkeleg tilvænning Tilvænning/LEG Kronborg 5x200/2x4x4 00 /1-2x1000m 26 DM serie Kort forb DMs Alt. 6x1000m 3-4x(1+1+30) 2-4xBregnerød Acc/tempovek sel Bakker (ref DM-serie) 4x(3+3+3min) Acc/starter/pa ce EVT! Furesøen! Distance/pace 27 (DM lang) 2-3x4x400m 2-4x2km.prg. tempoveksel Distance/pace 28 Skov Tempoveksel tempoveksel Mix/Furesøen TEMA(søndag): Dobbeltpas 2-4x(1+1km) x1000m 2x2-4 prg 1->2 Krydspas/Bregnerød tempoveksel Distance/pace x4x400m+ 200m jog. 31 DM serie/l 10-12x200 NB race!! x4x400m+ 200m jog 1-2x(2+1+30) Kort FF 4x(1+1) 2-3xKettinge Acc/starter Distance/pace RUNDT! bakkeinterval FART korte interval Acc/starter Distance/pace NB! race 6-8km steady 4-5xBregnerød Pace/udhold Distance/pace TEMA DM ½(søndag) (ca 30min) 1-2xDM-runde / 4-5x(1+1) 33 DM ½IM Korte stign. 2x(2+1+30) 10x(1+2+1)/Ketting Pace/orienteri svanemøllen e ng 34 (IM-Kbh.) Kryds/svøm bakkeinterval Krydspas/Bregnerød Kort/hårdt Kryds/svøm 35 DM serie Let stigning 1-2x(1+1+30) 10x(1+1+1)/bregner Acc/starter Let glid FINALE ød 36 DM Hold Let stigning Teknik/rytme Holdkørsel Holdsvøm/let Holdsvøm/let

25 Hjemmeside træning Jeg er i gang med udarbejde hvad der skal ligge under punktet træning på hjemmesiden, tænker lidt: Årsperiodisering/årsplan verordnet focus perioder Prioriterede KTK86 stævner HIGHLIGHTS(kalender) Reserver dato: Detailstruktur Perioden Ugeplaner TRAINING PEAKS!? Træningsintensitet Skema Forklaring Tematræningdatoer Træningslejr/weekend KTK86 kampplan Fællestræningen er tænkt som en dynamisk størrelse, - har du forslag, ideer, kritik, spørgsmål eller... send en mail til

26 Frivillige Sponsorudvalget Træningsudvalget Ungdomsudvalg 26

27 Lodtrækning Gavekort 27

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr.3 2014-2015, GORM Tirsdag d. 17/6-2014 kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

Aldersrelateret. træning i svømning

Aldersrelateret. træning i svømning Aldersrelateret træning i svømning indhold Aldersrelateret træning i svømning 6 Indledning 6 Formål 6 Succeskriterier 6 Om forfatterne 6 Træningsanbefalinger i svømning 9 FUN-damentals - Piger og drenge

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere