MobilGIS til natur- og arealforvaltere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MobilGIS til natur- og arealforvaltere"

Transkript

1 MobilGIS til natur- og arealforvaltere Analyse til en prototype EGNOS korrektioner Mobilt netværk WMS, WFS, WFS-T Data HTML5 Local Storage Data Ane Kjeldgaard Jesper Gaardboe Jensen Margrethe Kristensen Torben W. Rasmussen MTM - master i geoinformationsmanagement - 3. semester, Aalborg Universitet

2

3 Titel MobilGIS til natur- og arealforvaltere Analyse til en prototype Studieretning MTM master i geoinformationsmanagement Projektperiode Februar til juni 2013 Projektgruppe Gruppe 1 Projektgruppedeltagere Projektvejleder Jan K. Staunstrup Projektbivejleder Lars Brodersen Synopsis Denne rapport omhandler analyse og test af teknik til udvikling af MobilGIS i forhold til de behov og ønsker som natur- og arealforvaltere har til MobilGIS løsninger i felten. Der beskrives en persona, som repræsenterer natur- og arealforvalterne i form af Keld og hans opgaver i forbindelse med helhedstilsyn på gartnerier. Analysedelen er gennemført i flere parallelle spor. Først definitionerne scenarier, Data og Applikations-platform. Herefter kommer analyser af Interfacedesign på mobile enheder, Adgang til den mobile enheds indbyggede kamera og GPS, Lagring af stationære data og dynamiske data på enheden, Håndtering af adgang/ingen adgang til det mobile netværk, Data-sikkerhed (adgang bag firewall), Web Service arkitektur, Cloud Computing og Positionering med satellitter (GNSS). På baggrund af analyser og test beskrives en prototype, som efterfølgende vurderes af vores persona. Tilslut vurderes det om udviklingen af de mobile teknologier er nået et brugbart stadie, og hvorvidt vi kan håndtere disse, så der kan udvikles en prototype i det kommende projekt, som gør det muligt for natur- og arealforvaltere at orientere sig, kontrollere og registrere data digitalt i felten med MobilGIS. Institut for Planlægning Aalborg Universitet 9. juni 2013 Rapportens indhold må gengives med tydelig kildeangivelse. Oplagstal: 20 stk. Hovedrapport: 108 sider Bilagshæfte: Litteraturliste og 10 bilag

4

5 Forord Dette 3. semesters projekt er udarbejdet i forbindelse med Master i Geoinformationsmanagement uddannelsen på Aalborg Universitet i perioden februar 2013 til juni Formålet med projektet er at definere natur- og arealforvalternes opgaver og behov for informationer i forbindelse med brug af MobilGIS løsninger i felten samt analyse og test af teknikkerne bag MobilGIS, således at der kan udarbejdes en prototype på 4. semester. Målgruppen, natur- og arealforvaltere, er personer der bruger en del af deres tid på feltarbejde, hvor de forvalter og overvåger arealer ved at tage prøver, opmåle, fastlægge og registrere grænser, føre tilsyn og tale med lodsejere, m.m. Der er i projektet anvendt en persona (en fiktiv person), som vi kalder Keld. Vi har skabt og beskrevet Keld for at få et fælles billede af natur- og arealforvaltere og en fælles forestilling om, hvordan de vil bruge MobilGIS løsningen, og i hvilke situationer eller sammenhænge den mobile enhed skal bruges. Keld introduceres i Ideanalysen og anvendes i de efterfølgende kapitler til evaluering og test af ideer. Litteraturhenvisninger er foretaget ved hjælp af Harvard-metoden. Rapporten er sat med Garamond og Lucida Sans (overskrifter og figurer). Den fysiske rapport er i 2 hæfter dels hovedrapporten til og med konklusionen og dels bilag, hvor litteraturlisten også findes. Story Boards er lavet med Bamboo app på IPad, figurer og modeller er lavet i Lucichart. I forbindelse med projektskrivningen vil vi rette en særlig tak til personer, som har bidraget: Hanne Jæger (Geolog, Landbrug og Grundvand, Odense Kommune) for at bidrage med arbejdsgangen i felten, data og tilsynskemaer. Ingvar Engström, Forest-IT i Sverige for præsentation af forskellig feltudstyr og deling af erfaringer og metoder vedr. mobile løsninger Søren Ellegård (Geoteam.dk) for deling af resultater, erfaringer og metoder indenfor GNSS. Mårten Toll-Söderblom (Excitor) for kort introduktion til DMEs funktioner og muligheder. Vi vil også rette en tak til vores vejleder Jan K. Staunstrup og medvejleder Lars Brodersen for sparring, samt vore familier og venner for opbakning og moralsk støtte gennem forløbet. Denne rapport er udarbejdet af: Ane Kjeldgaard, Aarhus Universitet Jesper Gaardboe Jensen, Odense Kommune Margrethe Kristensen, GEUS Torben W. Rasmussen, Vejdirektoratet

6

7 Indholdsfortegnelse Indledning og initierende problem... 1 Foranalysen på 2. semester - et resume... 2 Projektets initierende problem... 4 Målgruppen... 4 Projektmetode og rapport... 5 Samtalemodellen... 6 Personametoden... 8 Interaction design og Human-computer interaction... 9 Den udvidede informationsdesignmodel Kapiteloversigt samt andre metoder og modeller anvendt undervejs Ideanalyse Beskrivelse af persona Projektets persona - Keld Udarbejdelse af situationer Beskrivelse af de 3 situationer med Rich Pictures Den første prototype Problemformulering Informationsdesignmodel som ramme for definitioner og analyser Definitioner Scenarier Forberedelse på kontoret Indledende samtale med driftslederen på gartneriet Kontrol af eksisterende boringer og lokalisering af ny boring Gennemgang af placering og sikkerhed omkring opbevaring af forureningskilder (gødning, pesticider, affaldscontainere og olietanke) Scenarie: Opfølgning på tilsyn Opsamling... 37

8 Data Relevante basisdata Adgange Kortprojektion Relevante temaer Applikationsplatform Analyser Interfacedesign på mobile enheder Analysere og definere - Interfacedesign Ønsket forandring - Interfacedesign Afgrænse og plan for løsning - Interfacedesign Udførelse af test - Interfacedesign Opsamling - Interfacedesign Adgang til den mobile enheds indbyggede kamera Analyse og definition - HTML5 s getusermedia Ønsket forandring - billedtagning Afgrænse og plan for løsning - udarbejdelse af HTML5 testside med getusermedia Udførelse af test - brug af HTML5 testside med getusermedia Opsamling på HTML5 s getusermedia Adgang til den mobile enheds indbyggede GPS Analyse og definition Ønsket forandring - lokalisering og stedfæstelse med GPS Afgrænse og plan for løsning - udarbejdelse af HTML5 testside med Geolocation Udførelse af test - brug af HTML5 testside med Geolocation Opsamling på HTML5 s Geolocation Lagring af stationære data på enheden Analyse og definition - Application Cache og lagring af stationære data på enheden Ønsket forandring - lagring af data på enheden Afgrænsning og plan for løsning... 62

9 Udførelse af test Opsamling på Application Cache og lagring af stationære data på enheden Web Storage - lagring af dynamiske data på enheden Analyse og definition - lagring af dynamiske data på enheden Ønsket forandring - håndtering af dynamiske data på enheden Afgrænsning og plan for løsning test med Web Storage Udførelse af test - test med Web Storage Opsamling på test - lagring af dynamiske data på enheden Håndtering af adgang/ingen adgang til det mobile netværk Analyse og definition - adgang/ingen adgang til det mobile netværk Ønsket forandring - hvornår skal data på enheden anvendes Afgrænsning og plan for løsning - adgang/ingen adgang Udførelse af test - adgang/ingen adgang Opsamling på test - adgang/ingen adgang til det mobile netværk Datasikkerhed - adgang bag firewall HTML5 og http Ønsket forandring - adgang til data bag firewall Afgrænse og plan for løsning Web Service arkitektur Analysere og definere WMS, WFS, WFS-T Ønsket forandring Afgrænse og plan for løsning Udførelse af test med Web Service arkitektur Opsamling Cloud Computing Analysere og definere hvad er Cloud Computing Ønsket forandring Afgrænsning og plan for løsning Positionering med GNSS-satellitter... 80

10 Analyse og definition Ønsket forandring - lokalisering og stedfæstelse med GNSS Afgrænse og plan for løsning Udførelse af test med GNSS Opsamling Opsamling på analyser en prototype Opsamling på analyser En prototype Vurdering af prototype Keld ønsker at undgå forberedelsen på kontoret Keld ønsker at MobilGIS løsningen er brugervenlig og hurtig Keld ønsker at MobilGIS løsningen giver et godt overblik Keld ønsker at MobilGIS løsningen skal være vejledende Keld ønsker at informationer er nemme at ajourføre i MobilGIS løsningen Keld ønsker en god integration til sin arbejdsplads systemer Opsamling Konklusion og perspektivering Projektets grundlag og udgangspunkt Studieordningens formål for MTM-uddannelsens 3. semester Projektets problemformulering Konklusioner Perspektivering Projektet som grundsten til afgangsprojektet på MTM-uddannelsen BYOD - den nye trend inden for mobile enheder

11 1 Indledning og initierende problem I dette kapitel beskrives de resultater som vi har opnået i 2. semester projekt. Dette danner basis for det initierende problem for dette projekt.

12 Denne rapport tager udgangspunkt i de behov- og krav til en MobilGIS løsning for natur- og arealforvaltere, som blev klarlagt i foranalyse-projektet i vores 2. semester projekt på Master i Geoinformationsmanagement (MTM) Rapporten går i dybden med behovene og kravene og de udfordringer de afstedkommer. Hvilke konsekvenser har de og er der en måde vi kan håndtere dem på? Dette vil blive belyst vha. en række analyser og opsamlinger. Resultatet er en prototype til MobilGIS til natur- og arealforvaltere, herunder blandt andet en beskrivelse af relevante data og brugergrænseflade, samt valg af teknik. Foranalysen på 2. semester - et resume I vores foranalyse-projekt på 2. semester [Kjeldgaard et. al., 2013: 22] konstaterede vi, at den nye mobil-teknologi og MobilGIS ikke har særlig stor udbredelse blandt natur- og arealforvaltere. Gennem behovsanalyser (kvalitative interviews iht. Steinar Kvale) fik vi afdækket, hvilke behov og ønsker der er hos natur- og arealforvaltere for at kunne arbejde mere digitalt i felten. Foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013: 36] angiver endvidere, at natur- og arealforvaltere i dag bruger megen tid på udskrivning af materiale, der medbringes for at sikre en god opgaveløsning i felten. Tilbage på kontoret overføres registreringer, påtegninger, m.m. til systemerne. Kort sagt, bruges der tid på at gøre digitale kort, planer og dokumenter analoge til feltarbejdet, som efterfølgende påtegnes med analoge registreringer i felten, der til sidst overføres til digitale systemer tilbage på kontoret. Mange natur- og arealforvaltere arbejder i dag papirbårent, dvs. skriver papirkort og skemaer ud, som udfyldes i felten, for at blive digitaliseret tilbage på kontoret. 2 Indledning og initierende problem

13 Det er teknikkens muligheder og begrænsninger der i øjeblikket er styrende for udviklingen af MobilGIS. I foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013: 63] så vi på nogle eksisterende MobilGIS løsninger, samt testede en Windows tablet. Konklusionen var, at der i dag ikke er eksisterende løsninger, som kan opfylde alle de ønsker vi har observeret hos natur- og arealforvalterne. Foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013: 85] viser også, at der er muligheder for at gennemføre GIS-opgaver digitalt i felten uden at medbringe papirudskrifter af kort m.v. Det er dog svært at se om tiden er moden til det i dag, da vi ser nogle begrænsninger især med hastigheder og dækning på det mobile internet. På [1. maj 2013] kan vi se, at der stadig er overraskende mange steder i Danmark med bare pletter, hvor der ikke er dækning med 3G-nettet. Alle de adspurgte natur- og arealforvaltere angiver i foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013: s. 37], at de registreringer de foretager i felten ikke nødvendigvis behøver at være opdateret online, så kollegerne på kontoret kan se ændringer løbende (det kan vente 1 dag eller mere). De ønsker altså en løsning, som kan fungere selv om der i perioder ikke er forbindelse til det mobile netværk - når forbindelsen genetableres synkroniseres systemerne. Det er vores vurdering, at denne håndtering af adgang/ingen adgang til det mobile netværk er meget vigtig og afgørende for om natur- og arealforvalterne vil anvende MobilGIS løsningen. Hvis de få gange oplever for mange lange ventetider m.v., så vil de ret hurtigt gå tilbage til løsningen de kender - udprintning af oplysninger og dobbeltregistreringer. I foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013: s.82] testede vi blandt andet en Windows tablet, der umiddelbart virkede som den bedste løsning i foranalyse-projektet. Løsningen er dog ikke optimal med hensyn til brugervenlighed pga. af den mobile enheds lille touchskærm, som ikke er optimal til desktop GIS software, der blev anvendt i testen (MapInfo Professional). De fleste desktop GIS software er meget avanceret i forhold til vores natur- og arealforvalternes behov. Konklusionen på vores foranalyse-projekt var altså, at vi ikke kunne afgøre om det er tablets med forskellige apps, WebGIS med brug af det nye HTML5 eller de velkendte desktop GIS programmer på en Windows tablet der er vejen frem. Her er det nødvendigt med flere analyser og tests [Kjeldgaard et. al., 2013: s.86]. Disse analyser er foretaget i denne rapport. Indledning og initierende problem 3

14 Projektets initierende problem I foranalyse-projektet på 2. semester konkluderede vi, at udviklingen af de mobile teknologier virker til at have nået et stadie, hvor det bør være muligt for natur- og arealforvaltere at orientere sig, kontrollere og registrere data digitalt i felten med MobilGIS. Projektets initierende problem: Hvilke analyser i forhold til form, indhold og interaktion skal gennemføres for at kunne udarbejde et MobilGIS, som opfylder natur- og arealforvalteres behov til deres opgaveløsning i felten? I denne rapport/dette projekt vil vi arbejde med personaer og interaktionsdesign for at få et endnu mere klart billede af natur- og arealforvalternes ønskede løsning (indhold og interaktion), samt analysere de forskellige relevante teknikker (form) for at undersøge, hvad der er muligt/ikke muligt. Målgruppen Målgruppen er, som det fremgår af ovenstående, natur- og arealforvaltere. Disse blev i foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013: 5] defineret til at være de professionelle medarbejdere i offentlige forvaltninger og hos private rådgivere, der forvalter egne arealer eller overvåger arealer, der har særlig status ifølge bl.a. miljølovgivningen, som omfatter både offentligt ejede og privat ejede ejendomme. De konkrete arbejdsopgaver kan være forskellige former for prøver fx af jordbunden, opmåling, fastlæggelse og registrering af grænser og/eller lokaliteter, udfyldelse af skemaer om forholdene, tilsyn, samtaler med lodsejere, osv. Udvalgte natur- og arealforvaltere har gennem kvalitative interviews iht. Steinar Kvale dannet grundlag for foranalyse-projektet på 2. semester. Natur- og arealforvalternes arbejde omhandler følgende felt-opgaver [Kjeldgaard et. al., 2013: 16] Helhedstilsyn på gartnerier og landbrug i Odense kommune Jordartskartering i GEUS Synkronpejlerunde hos rådgiver der arbejder for Naturstyrelsen Visualisering i felten - anlæg af veje i Vejdirektoratet Opdatering af 3-registreringen i bl.a. Odense kommune Interviewene gav os et billede af natur- og arealforvalternes opgaveløsning i felten herunder behov og krav. 4 Indledning og initierende problem

15 2 Projektmetode og rapport I dette kapitel beskrives de valgte metoder og modeller der er anvendt i dette projekt. Der er endvidere en kort gennemgang af projektets forløb og rapportens opbygning.

16 I dette kapitel beskrives de valgte metoder og modeller, som er anvendt i dette projekt. Der er endvidere en kort gennemgang af projektets forløb og rapportens opbygning. Samtalemodellen Projektgruppen har valgt at anvende Samtalemodellen [Brodersen, 2012: 70] til at drøfte, strukturere og formidle tingene i den rigtige rækkefølge i projektet og rapporten. Samtalemodellen arbejder bl.a. med ideen om, at samtaler skaber grundlaget for parternes fælles forståelseshorisonter: brugeren af produktet (natur- og arealforvalterne), producenten af produktet (projektgruppen) samt vores opgavestillere (vejlederne), som sikrer, at vi er på ret kurs i projektet. Samtalemodellen hjælper os med at planlægge en lang række samtaler mellem de forskellige parter, som vil løfte den fælles forståelseshorisont på forskellige planer i projektet. Vi mener, at samtalemodellen bl.a. er baseret på den tyske filosof Hans-Georg Gadamers opfattelser indenfor hermeneutikken, hvor forståelseshorisonter er et centralt element. Hermeneutik er læren om, hvordan tekster eller andre meningsfulde enheder forstås. I 1900-tallet fik hermeneutikken en endnu større rækkevidde hos Martin Heidegger og Hans-Georg Gadamer, idet den hos dem angiver regler for forståelsen overhovedet. Som forudsætning for enhver forståelse må vi besidde en forforståelse af den sag eller det forhold, vi ønsker at forstå. Historiciteten, dvs. det forhold, at vi allerede befinder os inden for en forståelseshorisont, på baggrund af hvilken vi kan udlægge verden, er altid udgangspunkt for forståelsen. Heidegger og Gadamer viderefører således idéen om den hermeneutiske cirkel. For at forstå en del af en tekst må man forstå helheden. Samtidig kan man dog kun forstå helheden, når man forstår de enkelte dele. Det er denne idé, der generaliseres, når de hævder, at forståelse og forforståelse forudsætter hinanden. Citerede uddrag fra [besøgt 29. maj 2013] Brodersen har anvendt denne lære til opstillingen af en model for strukturering af en række samtaler i f.eks et projekt: Hver part i en samtale deltager på baggrund af sin forståelseshorisont, som er alt det, man har med sig i bagagen fra hele sit hidtidige liv; erfaringer, følelser, kundskaber samt de eksterne betingelser, man fx er ansat under eller de love og regler, man er bundet af, og så også det projekt man arbejder med. Man kan slet ikke andet end at føle, tænke og handle på baggrund af hele ens forståelseshorisont. Første del af samtalen drejer sig om at forstå den andens parts forståelseshorisont. Anden del af samtalen drejer sig om at udvide forståelseshorisonten ved hjælp af informations-tilførsel, hvilket sker gennem den gode samtale [Brodersen, 2012: s.58-59] 6 Projektmetode og rapport

17 Figuren viser, hvorledes modeller og metoder anvendes til styring og formidling af projektet. Projektmetode og rapport 7

18 Personametoden Vi har i dette projekt valgt at anvende Personametoden til, på baggrund af natur- og arealforvalterne i foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013], at få et klarere billede af målgruppens samlede behov og karakteristika. Metoden er beskrevet i bogen "Persona - brugerfokuseret design" af Nielsen [2011]. En af styrkerne ved Personametoden er, at den giver mulighed for at inddrage personaen løbende undervejs og på den måde arbejde brugerorienteret i hele projektet. Personametoden arbejder også med situationer (udgangspunkt for handlinger) og scenarier (fortællinger om ting der ikke eksisterer endnu fx interaktion mellem computer og bruger inden for fokusområdet), som vil være det centrale omdrejningspunkt for fastlæggelse af form, indhold og interaktion i forbindelse med designet af en MobilGIS løsning. En persona er altså en bruger, der ikke eksisterer som en bestemt person, men som er beskrevet med udgangspunkt i relevante informationer fra potentielle og reelle brugere og således stykket sammen af viden om virkelige personer. En persona gør det muligt at skabe en samlet forestilling om, hvad brugerne vil bruge et givent produkt (i dette tilfælde MobilGIS) til og hvilken situation eller sammenhæng det skal bruges. Vores formål med at bruge personaer er: at kunne integrere personaer som et konkret værktøj i udformning af testscenarier og konceptafprøvning, at kunne skabe en klar kommunikation internt i projektgruppen, at give en kvalificeret forståelse af brugerne, at skabe dokumentation og argumentation for konkrete løsninger. Personametoden inddrager ikke nødvendigvis virkelige brugere, men i stedet repræsentationer af brugere. Dette bevirker, at brugerperspektivet medtænkes i alle dele af designprocessen. Formålet med personametoden er ikke de personlige beskrivelser, men forestillingerne om produktet, som betegnes scenarier. Det er i scenarierne, at der gøres forestillinger om, hvordan produktet skal virke og bruges. Når personaer bruges er det hovedsageligt for at undersøge interaktion og navigation i fx MobilGIS. Antallet af personaer afhænger af, hvor forskellige brugerne er inden for fokusområdet. Personaer er et værktøj, der skal målrette design, og derfor handler processen om at kunne overskue og reducere dem så meget som muligt. Der skal helst ikke være mere end fem personaer i et projekt, fordi man så får svært ved at skelne dem fra hinanden og dermed svært ved at huske detaljerne om hver enkelt persona [Nielsen, 2011]. 8 Projektmetode og rapport

19 Persona-metodens 10 trin efter Nielsen, 2011: 1. Der indsamles data - viden om brugerne. 2. Du danner en antagelse - danner et overblik over de forskellige brugere. 3. Alle godkender antagelsen - konfrontere projektdeltagerne med antagelsen. 4. Der fastlægges et antal - det endelige antal persona besluttes. 5. Du beskriver personaer - personabeskrivelse, så læseren kan forstå brugerne. 6. Du udarbejder situationer - specifikke situationer, der kan udløse brug af produktet. 7. Der indhentes accept - spørge deltagerne om deres mening eller de deltager i processen. 8. Du udbreder viden - viden spredes til dem, der ikke direkte har deltaget i processen. 9. Alle udarbejder scenarier - en fortælling om, hvordan personaen bruger et kommende produkt. 10. Der justeres løbende - beskrivelserne bør efterses jævnligt, cirka en gang om året. Interaction design og Human-computer interaction Vi oplever, at [Nielsen, 2011] er meget god til at beskrive personaer og de situationer og scenarier, som de kan udsættes for. Vi har dog valgt at kombinere metoden med design-tankerne i [Benyon, 2010] omhandlende Interaction design og Human-computer interaction, som i forhold til scenarier hjælper os med at konkretisere elementer i et system og samspillet mellem disse elementer. Ifølge [Benyon, 2010] kan design deles op i konceptuelt design og fysisk design. Konceptuelt design drejer sig om at skabe sig et abstrakt billede af løsningen blandt andet med udgangspunkt i, hvilke informationer løsningen skal indeholde og hvilke funktioner der er nødvendige, mens vi med fysisk design arbejder mere og mere konkret med hvordan løsningen skal se ud, føles og fungere. Konceptuelt design arbejder med What?, mens fysisk design arbejder med How? [Benyon, 2010: 51-54]. Vi har valgt at anvende Rich pictures som en måde at illustrere de første tanker om konceptuelt design. Rich Pictures arbejder med de enkelte dele i løsningen (steder, mennesker, teknisk udstyr, osv.) og sammenhængen mellem disse, samt brugerens undren, utilfredse tilstand, ideer og bekymringer relateret til disse. Dette synes vi kan sammenlignes med Personametodens situationer, som er handlingens (i dette projekt opgaveløsningen i felten) udgangspunkt. En af fordelene ved Rich Pictures er, at de visualiserer ens tanker, hvilket giver opgavestiller, leder, brugerne, m.fl. bedre muligheder for at få et billede af løsningen og tage stilling til denne. Rich Pictures et godt værktøj til på et tidligt tidspunkt at visualisere ens tanker, siden hen kan man tage fat på andre værktøjer. Vi har i forbindelse med Personametodens scenarier valgt at anvende Story boards og senere kan mock-ups (fx modeller i ler) være med at give et mere detaljeret billede af produktet, dimsen, osv. [Benyon, 2010: 55-57, 64-71, ] og [Preece et al, 2012]. Projektmetode og rapport 9

20 Rejsen fra det abstrakte til det mere konkrete i designfasen kan illustreres med følgende figur. Figuren viser, hvordan vi kan anvende interviews, personaer, situationer og scenarier i designprocessen til at få et klart billede af prototypen. Figuren er baseret på [Benyon, 2010: 65] - efterfølgende bearbejdet. Vores interviews [Kjeldgaard et.al., 2013] og beskrivelsen af vores persona er samlet under User Stories, vores beskrivelse af situationer og Rich Pictures er en del af Conceptuel Scenarios og vores scenarie beskrivelser og Story boards hører under Concrete Scenarios. Først under Use Cases kan der laves Mock-ups. Mock-ups forventes først anvendt i næste projekt. Den udvidede informationsdesignmodel Vi anvender Brodersens [2012: 109] Udvidede informationsdesignmodel i projektet til styring af de konkrete analyser og modellering af et produkts form (i dette tilfælde MobilGIS), indhold og interaktion. Modellen er en udbygning af Grundmodel for informationsdesign [Brodersen, 2012: 93], som har fokus på de grundlæggende elementer i design af informationssystemer og relationer mellem disse elementer. Opdeling i elementer giver mulighed for at tage hvert element og fokusere på dette. Det er dog væsentlig at se på alle elementer og også forholdet mellem elementerne for at få det hele med i udarbejdelsen af et godt og fyldestgørende produkt. 10 Projektmetode og rapport

21 Figuren viser Den udvidede informationsdesignmodel med elementerne Værdier, Form, Indhold, Interaktion og Udtrykt information (Produkt) fra grundmodellen suppleret med elementer der vedrører data og modellering af disse. Den udvidede model går, i forhold til den grundlæggende model, et lag dybere i informationssystemet - bl.a. ned til data og modellering af disse. Informationsdesignmodellen er baseret på bl.a. tilstandsmodellen, som giver mulighed for at vurdere objekters tilstand og brugerens opfattelse af objekter (grænseflader) [Brodersen, Geokommunikation: s ]. Tilstandsmodellen bygger på amerikaneren Charles Sanders Peirce fænomenologiske filosofi om, at tredeling er nødvendig for at kunne analysere og forstå [Brodersen, Geokommunikation: s. 174]. Til beskrivelse af fænomeners tilstande anvender Peirce kategorierne Førstehed, Andethed og Tredjehed. Førsteheden er opfattelsen af væren eller eksistens uafhængig af noget som helst andet (følelser). Andetheden er opfattelsen af væren i forhold til noget andet, opfattelsen af reaktion med noget andet. Tredjeheden er opfattelsen af formidling, hvorved et første og et andet sættes i relation. [Brodersen, Geokommunikation: side 180]. Projektmetode og rapport 11

22 Kapiteloversigt samt andre metoder og modeller anvendt undervejs I dette afsnit vil vi komme med en kort beskrivelse af de resterende kapitler i rapporten. Formålet med det førstkommende kapitel Ideanalyse er at vurdere om vores natur- og arealforvaltere kan beskrives, som en eller flere personaer - der gennem forskellige situationsbeskrivelser iht. Personametoden - ser MobilGIS som en mulig løsning, der understøtter deres opgaveløsning i felten. Den første simple prototype til en eller flere MobilGIS-løsning skitseres. I kapitlet Problemformulering definerer projektgruppen projektets problemformulering. Med udgangspunkt i situationsbeskrivelserne og den udvidede designinformationsmodel udvælges og fordeles de relevante elementer der udfordrer prototypen for MobilGIS. Disse elementer defineres og analyseres senere i rapporten. Kapitlet Definitioner fastlægger en række definitioner og modelleringer inden for form, indhold og interaktion, som vil være udgangspunktet for de efterfølgende analyser af elementer til MobilGIS. Kapitlet Analyser omfatter en række analyser indenfor udfordrende elementer til MobilGIS - fordelt over af de 3 elementer i Den udvidede informationsdesignmodel, nemlig form-, indhold- og interaktionsmodellering. Flere af analyserne indeholder også test af relevante elementer i forhold til MobilGIS. Set i forhold til Samtalemodellen vil de enkelte analyseafsnit kunne ses som en række parallelle forløb omfattende Analyse og definition (afklarende beskrivelse), Ønsket forandring i forhold til vores persona, Afgrænsning (relevans for projektet), Plan for løsning (test) og Udførelse (test). I kapitlet Opsamling på analyse - en prototype samles der op på de gennemførte analyser bl.a. set i forhold til et opdateret Rich Picture på MobilGIS løsningen. En prototype beskrives med de tekniske elementer, som vi i dette projekt har analyseret og testet. Formålet med kapitlet Vurdering af prototype er at vurdere prototypen i forhold til vores persona - hvad er vores personas billede af produktet? I kapitlet Konklusion og Perspektivering vurderes det hvorvidt produktet er løsningen på dels vores personas behov og dels alle behovene for natur- og arealforvalterne. Ligeledes inddrages studieordningens formål, det reelle problem og der konkluderes. Til sidst perspektiveres. 12 Projektmetode og rapport

23 3 Ideanalyse Ved hjælp af Personametoden vil vi i dette kapitel vurdere om vores natur- og arealforvaltere fra foranalysen på 2. semester kan beskrives som en eller flere personaer for at blive skarpere på vores målgruppe. Ligeledes vil vi beskrive de situationer i henhold til Persona-metoden, der er tale om i forbindelse med opgaveløsningen i felten, blandt andet ved hjælp af Rich Pictures. Til sidst i kapitlet beskrives den første simple prototype til en MobilGIS løsning for den valgte persona.

24 Ved hjælp af Personametoden vil vi i dette kapitel vurdere om vores natur- og arealforvaltere fra foranalysen på 2. semester [Kjeldgaard et. al., 2013] kan beskrives som en eller flere personaer for at blive skarpere på vores målgruppe. Ligeledes vil vi beskrive de situationer i henhold til Personametoden, der er tale om i forbindelse med opgaveløsningen i felten, blandt andet ved hjælp af Rich Pictures. Til sidst i kapitlet beskrives den første simple prototype til en MobilGIS løsning for den valgte persona. Beskrivelse af persona Beskrivelsen af vores persona bruger vi for at få et klarere billede af vores målgruppe, deres behov og ønsker til produktet. Det hjælper os til at kunne identificere os med brugerne. En persona gør det muligt at skabe en forestilling om, hvad brugeren vil bruge produktet til, og i hvilke situationer eller sammenhænge det skal bruges. Det handler om at tage afsæt i brugerens hverdag og deres behov, når produktet skal skabes. I foranalysen på 2. semester har vi beskrevet brugernes behov som den ønskede forandring [Kjeldgaard et. al., 2013: 66], der er illustreret nedenfor. Figuren viser natur- og arealforvalternes ønskede forandring fra vores 2. semester foranalyseprojekt. 14 Ideanalyse

MobilGIS til natur- og arealforvaltere

MobilGIS til natur- og arealforvaltere MobilGIS til natur- og arealforvaltere En web-baseret prototype Ane Kjeldgaard Jesper Gaardboe Jensen Margrethe Kristensen Torben W. Rasmussen MTM - master i geoinformation management - 4. semester, 2013

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik

MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik MTM master i geoinformationsmanagement September 2012 til januar 2013 Gruppe 1 Denne rapport omhandler en foranalyse til udvikling af

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt 19. november 2010 Aftale mellem Miljøministeriet og KL om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur Indledning Indtil

Læs mere

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv Notat SEGES P/S Koncern Digital Datadreven informationsformidling, personas og personalisering Ansvarlig JUPO Oprettet 17-03-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 PROGRAM 9.30 9.45 Velkomst - formål 9.45 10.30 Grundlæggende principper 10.30 10.45 Pause 10.45 11.15 Koncept- og systemskitse geodata i vejman.dk og GIS 11.15 12.00

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Mobilitet og anvendelse af smartphones

Mobilitet og anvendelse af smartphones Mobilitet og anvendelse af smartphones evikali a/s Etableret af Anders Rolann og Sten Nornes i år 2000. Begge ingeniører. Specialiseret i udvikling og implementering af løsninger og IT-assistance til forretnings-

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Hvordan arbejder man med indsatsplanerne, når de er vedtaget? Aarhus Kommune og EnviDan Water A/S. Niels Cajus Pedersen Jens Dyrberg Nielsen

Hvordan arbejder man med indsatsplanerne, når de er vedtaget? Aarhus Kommune og EnviDan Water A/S. Niels Cajus Pedersen Jens Dyrberg Nielsen Hvordan arbejder man med indsatsplanerne, når de er vedtaget? Aarhus Kommune og EnviDan Water A/S Niels Cajus Pedersen Jens Dyrberg Nielsen Agenda Baggrund Århus Kommunes behov for et digital planværktøj

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 16/17 Institution Frederikshvan Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Informationsteknologi

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Februar, 2016 Julie Hjarbæk Poulsen, Koncern Digital PERSONAS OG PERSONALISERING

Februar, 2016 Julie Hjarbæk Poulsen, Koncern Digital PERSONAS OG PERSONALISERING Februar, 2016 Julie Hjarbæk Poulsen, Koncern Digital PERSONAS OG PERSONALISERING AGENDA Hvad er personas? Hvorfor personas? 10 skridt til personas Erfaringer fra huset En begyndelse En case for personas

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

af det pædagogiske arbejde dokumentation fokus på udvikling, og evaluering - en praksis guide

af det pædagogiske arbejde dokumentation fokus på udvikling, og evaluering - en praksis guide fokus på udvikling, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde SMTTe-modellen - en praksis guide Forord I Odense kommune finder vi det væsentligt at sikre en høj kvalitet i de forskellige pædagogiske

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Hvor mange fagpakker har du indtil nu deltaget på under Master i it? Markér, om du har deltaget i hele fagpakken eller kun på enkeltfag.

Hvor mange fagpakker har du indtil nu deltaget på under Master i it? Markér, om du har deltaget i hele fagpakken eller kun på enkeltfag. Hvor mange fagpakker har du indtil nu deltaget på under Master i it? Markér, om du har deltaget i hele fagpakken eller kun på enkeltfag. Angiv evt. kommentarer vedr. målene og/eller formidlingen heraf

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til kortløsning

Vejledning til kortløsning Vejledning til kortløsning Indholdsfortegnelse 1. Programmel og systemkrav... 1 2. Om kortløsningen... 2 3. Datakvalitet og ansvar... 2 4. Sidens opbygning... 3 5. Navigationsbjælken... 3 6. Kortvinduet...

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Oversigt. Score: 2,42ud af 3

Oversigt. Score: 2,42ud af 3 BioRemind Connect Oversigt Appens navn : BioRemind Connect Dato: 3/11/2017 Score: 2,42ud af 3 Resume: BioRemind Connect er en platform der kombinerer web og app. I platformen kan behandleren sammensætte

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet MUD baserer sig på Odense Bys Museers system ArkData. ArkData er udviklet af Aske Butze fra Danmarks Tekniske Universitet med udgangspunkt i

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel KKOM Februar 2014 Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel 1. Baggrund og proces Region Nordjylland har et meget stort internt informationsflow. Eksempelvis sendes

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

En proces og et produkt under stadig udvikling Bente Neerup GIS & IT, Teknik og miljø

En proces og et produkt under stadig udvikling Bente Neerup GIS & IT, Teknik og miljø Erfaringer med digital planlægning i Hjørring Kommune En proces og et produkt under stadig udvikling Fokus Digitaliseringen som del af den samlede planproces Indledende overvejelser Konkrete opgaver og

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Det strategiske mål i centrum

Det strategiske mål i centrum Drejebog for Dynamisk Strategirådgivning Baseret på erfaringer fra 2009 & 2010 Det strategiske mål i centrum Fokus på omverdenen Strategisk kompetencekort Visuelle handlingsplaner INDHOLD 1. Rådgivningsforløb

Læs mere