MobilGIS til natur- og arealforvaltere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MobilGIS til natur- og arealforvaltere"

Transkript

1 MobilGIS til natur- og arealforvaltere Analyse til en prototype EGNOS korrektioner Mobilt netværk WMS, WFS, WFS-T Data HTML5 Local Storage Data Ane Kjeldgaard Jesper Gaardboe Jensen Margrethe Kristensen Torben W. Rasmussen MTM - master i geoinformationsmanagement - 3. semester, Aalborg Universitet

2

3 Titel MobilGIS til natur- og arealforvaltere Analyse til en prototype Studieretning MTM master i geoinformationsmanagement Projektperiode Februar til juni 2013 Projektgruppe Gruppe 1 Projektgruppedeltagere Projektvejleder Jan K. Staunstrup Projektbivejleder Lars Brodersen Synopsis Denne rapport omhandler analyse og test af teknik til udvikling af MobilGIS i forhold til de behov og ønsker som natur- og arealforvaltere har til MobilGIS løsninger i felten. Der beskrives en persona, som repræsenterer natur- og arealforvalterne i form af Keld og hans opgaver i forbindelse med helhedstilsyn på gartnerier. Analysedelen er gennemført i flere parallelle spor. Først definitionerne scenarier, Data og Applikations-platform. Herefter kommer analyser af Interfacedesign på mobile enheder, Adgang til den mobile enheds indbyggede kamera og GPS, Lagring af stationære data og dynamiske data på enheden, Håndtering af adgang/ingen adgang til det mobile netværk, Data-sikkerhed (adgang bag firewall), Web Service arkitektur, Cloud Computing og Positionering med satellitter (GNSS). På baggrund af analyser og test beskrives en prototype, som efterfølgende vurderes af vores persona. Tilslut vurderes det om udviklingen af de mobile teknologier er nået et brugbart stadie, og hvorvidt vi kan håndtere disse, så der kan udvikles en prototype i det kommende projekt, som gør det muligt for natur- og arealforvaltere at orientere sig, kontrollere og registrere data digitalt i felten med MobilGIS. Institut for Planlægning Aalborg Universitet 9. juni 2013 Rapportens indhold må gengives med tydelig kildeangivelse. Oplagstal: 20 stk. Hovedrapport: 108 sider Bilagshæfte: Litteraturliste og 10 bilag

4

5 Forord Dette 3. semesters projekt er udarbejdet i forbindelse med Master i Geoinformationsmanagement uddannelsen på Aalborg Universitet i perioden februar 2013 til juni Formålet med projektet er at definere natur- og arealforvalternes opgaver og behov for informationer i forbindelse med brug af MobilGIS løsninger i felten samt analyse og test af teknikkerne bag MobilGIS, således at der kan udarbejdes en prototype på 4. semester. Målgruppen, natur- og arealforvaltere, er personer der bruger en del af deres tid på feltarbejde, hvor de forvalter og overvåger arealer ved at tage prøver, opmåle, fastlægge og registrere grænser, føre tilsyn og tale med lodsejere, m.m. Der er i projektet anvendt en persona (en fiktiv person), som vi kalder Keld. Vi har skabt og beskrevet Keld for at få et fælles billede af natur- og arealforvaltere og en fælles forestilling om, hvordan de vil bruge MobilGIS løsningen, og i hvilke situationer eller sammenhænge den mobile enhed skal bruges. Keld introduceres i Ideanalysen og anvendes i de efterfølgende kapitler til evaluering og test af ideer. Litteraturhenvisninger er foretaget ved hjælp af Harvard-metoden. Rapporten er sat med Garamond og Lucida Sans (overskrifter og figurer). Den fysiske rapport er i 2 hæfter dels hovedrapporten til og med konklusionen og dels bilag, hvor litteraturlisten også findes. Story Boards er lavet med Bamboo app på IPad, figurer og modeller er lavet i Lucichart. I forbindelse med projektskrivningen vil vi rette en særlig tak til personer, som har bidraget: Hanne Jæger (Geolog, Landbrug og Grundvand, Odense Kommune) for at bidrage med arbejdsgangen i felten, data og tilsynskemaer. Ingvar Engström, Forest-IT i Sverige for præsentation af forskellig feltudstyr og deling af erfaringer og metoder vedr. mobile løsninger Søren Ellegård (Geoteam.dk) for deling af resultater, erfaringer og metoder indenfor GNSS. Mårten Toll-Söderblom (Excitor) for kort introduktion til DMEs funktioner og muligheder. Vi vil også rette en tak til vores vejleder Jan K. Staunstrup og medvejleder Lars Brodersen for sparring, samt vore familier og venner for opbakning og moralsk støtte gennem forløbet. Denne rapport er udarbejdet af: Ane Kjeldgaard, Aarhus Universitet Jesper Gaardboe Jensen, Odense Kommune Margrethe Kristensen, GEUS Torben W. Rasmussen, Vejdirektoratet

6

7 Indholdsfortegnelse Indledning og initierende problem... 1 Foranalysen på 2. semester - et resume... 2 Projektets initierende problem... 4 Målgruppen... 4 Projektmetode og rapport... 5 Samtalemodellen... 6 Personametoden... 8 Interaction design og Human-computer interaction... 9 Den udvidede informationsdesignmodel Kapiteloversigt samt andre metoder og modeller anvendt undervejs Ideanalyse Beskrivelse af persona Projektets persona - Keld Udarbejdelse af situationer Beskrivelse af de 3 situationer med Rich Pictures Den første prototype Problemformulering Informationsdesignmodel som ramme for definitioner og analyser Definitioner Scenarier Forberedelse på kontoret Indledende samtale med driftslederen på gartneriet Kontrol af eksisterende boringer og lokalisering af ny boring Gennemgang af placering og sikkerhed omkring opbevaring af forureningskilder (gødning, pesticider, affaldscontainere og olietanke) Scenarie: Opfølgning på tilsyn Opsamling... 37

8 Data Relevante basisdata Adgange Kortprojektion Relevante temaer Applikationsplatform Analyser Interfacedesign på mobile enheder Analysere og definere - Interfacedesign Ønsket forandring - Interfacedesign Afgrænse og plan for løsning - Interfacedesign Udførelse af test - Interfacedesign Opsamling - Interfacedesign Adgang til den mobile enheds indbyggede kamera Analyse og definition - HTML5 s getusermedia Ønsket forandring - billedtagning Afgrænse og plan for løsning - udarbejdelse af HTML5 testside med getusermedia Udførelse af test - brug af HTML5 testside med getusermedia Opsamling på HTML5 s getusermedia Adgang til den mobile enheds indbyggede GPS Analyse og definition Ønsket forandring - lokalisering og stedfæstelse med GPS Afgrænse og plan for løsning - udarbejdelse af HTML5 testside med Geolocation Udførelse af test - brug af HTML5 testside med Geolocation Opsamling på HTML5 s Geolocation Lagring af stationære data på enheden Analyse og definition - Application Cache og lagring af stationære data på enheden Ønsket forandring - lagring af data på enheden Afgrænsning og plan for løsning... 62

9 Udførelse af test Opsamling på Application Cache og lagring af stationære data på enheden Web Storage - lagring af dynamiske data på enheden Analyse og definition - lagring af dynamiske data på enheden Ønsket forandring - håndtering af dynamiske data på enheden Afgrænsning og plan for løsning test med Web Storage Udførelse af test - test med Web Storage Opsamling på test - lagring af dynamiske data på enheden Håndtering af adgang/ingen adgang til det mobile netværk Analyse og definition - adgang/ingen adgang til det mobile netværk Ønsket forandring - hvornår skal data på enheden anvendes Afgrænsning og plan for løsning - adgang/ingen adgang Udførelse af test - adgang/ingen adgang Opsamling på test - adgang/ingen adgang til det mobile netværk Datasikkerhed - adgang bag firewall HTML5 og http Ønsket forandring - adgang til data bag firewall Afgrænse og plan for løsning Web Service arkitektur Analysere og definere WMS, WFS, WFS-T Ønsket forandring Afgrænse og plan for løsning Udførelse af test med Web Service arkitektur Opsamling Cloud Computing Analysere og definere hvad er Cloud Computing Ønsket forandring Afgrænsning og plan for løsning Positionering med GNSS-satellitter... 80

10 Analyse og definition Ønsket forandring - lokalisering og stedfæstelse med GNSS Afgrænse og plan for løsning Udførelse af test med GNSS Opsamling Opsamling på analyser en prototype Opsamling på analyser En prototype Vurdering af prototype Keld ønsker at undgå forberedelsen på kontoret Keld ønsker at MobilGIS løsningen er brugervenlig og hurtig Keld ønsker at MobilGIS løsningen giver et godt overblik Keld ønsker at MobilGIS løsningen skal være vejledende Keld ønsker at informationer er nemme at ajourføre i MobilGIS løsningen Keld ønsker en god integration til sin arbejdsplads systemer Opsamling Konklusion og perspektivering Projektets grundlag og udgangspunkt Studieordningens formål for MTM-uddannelsens 3. semester Projektets problemformulering Konklusioner Perspektivering Projektet som grundsten til afgangsprojektet på MTM-uddannelsen BYOD - den nye trend inden for mobile enheder

11 1 Indledning og initierende problem I dette kapitel beskrives de resultater som vi har opnået i 2. semester projekt. Dette danner basis for det initierende problem for dette projekt.

12 Denne rapport tager udgangspunkt i de behov- og krav til en MobilGIS løsning for natur- og arealforvaltere, som blev klarlagt i foranalyse-projektet i vores 2. semester projekt på Master i Geoinformationsmanagement (MTM) Rapporten går i dybden med behovene og kravene og de udfordringer de afstedkommer. Hvilke konsekvenser har de og er der en måde vi kan håndtere dem på? Dette vil blive belyst vha. en række analyser og opsamlinger. Resultatet er en prototype til MobilGIS til natur- og arealforvaltere, herunder blandt andet en beskrivelse af relevante data og brugergrænseflade, samt valg af teknik. Foranalysen på 2. semester - et resume I vores foranalyse-projekt på 2. semester [Kjeldgaard et. al., 2013: 22] konstaterede vi, at den nye mobil-teknologi og MobilGIS ikke har særlig stor udbredelse blandt natur- og arealforvaltere. Gennem behovsanalyser (kvalitative interviews iht. Steinar Kvale) fik vi afdækket, hvilke behov og ønsker der er hos natur- og arealforvaltere for at kunne arbejde mere digitalt i felten. Foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013: 36] angiver endvidere, at natur- og arealforvaltere i dag bruger megen tid på udskrivning af materiale, der medbringes for at sikre en god opgaveløsning i felten. Tilbage på kontoret overføres registreringer, påtegninger, m.m. til systemerne. Kort sagt, bruges der tid på at gøre digitale kort, planer og dokumenter analoge til feltarbejdet, som efterfølgende påtegnes med analoge registreringer i felten, der til sidst overføres til digitale systemer tilbage på kontoret. Mange natur- og arealforvaltere arbejder i dag papirbårent, dvs. skriver papirkort og skemaer ud, som udfyldes i felten, for at blive digitaliseret tilbage på kontoret. 2 Indledning og initierende problem

13 Det er teknikkens muligheder og begrænsninger der i øjeblikket er styrende for udviklingen af MobilGIS. I foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013: 63] så vi på nogle eksisterende MobilGIS løsninger, samt testede en Windows tablet. Konklusionen var, at der i dag ikke er eksisterende løsninger, som kan opfylde alle de ønsker vi har observeret hos natur- og arealforvalterne. Foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013: 85] viser også, at der er muligheder for at gennemføre GIS-opgaver digitalt i felten uden at medbringe papirudskrifter af kort m.v. Det er dog svært at se om tiden er moden til det i dag, da vi ser nogle begrænsninger især med hastigheder og dækning på det mobile internet. På [1. maj 2013] kan vi se, at der stadig er overraskende mange steder i Danmark med bare pletter, hvor der ikke er dækning med 3G-nettet. Alle de adspurgte natur- og arealforvaltere angiver i foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013: s. 37], at de registreringer de foretager i felten ikke nødvendigvis behøver at være opdateret online, så kollegerne på kontoret kan se ændringer løbende (det kan vente 1 dag eller mere). De ønsker altså en løsning, som kan fungere selv om der i perioder ikke er forbindelse til det mobile netværk - når forbindelsen genetableres synkroniseres systemerne. Det er vores vurdering, at denne håndtering af adgang/ingen adgang til det mobile netværk er meget vigtig og afgørende for om natur- og arealforvalterne vil anvende MobilGIS løsningen. Hvis de få gange oplever for mange lange ventetider m.v., så vil de ret hurtigt gå tilbage til løsningen de kender - udprintning af oplysninger og dobbeltregistreringer. I foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013: s.82] testede vi blandt andet en Windows tablet, der umiddelbart virkede som den bedste løsning i foranalyse-projektet. Løsningen er dog ikke optimal med hensyn til brugervenlighed pga. af den mobile enheds lille touchskærm, som ikke er optimal til desktop GIS software, der blev anvendt i testen (MapInfo Professional). De fleste desktop GIS software er meget avanceret i forhold til vores natur- og arealforvalternes behov. Konklusionen på vores foranalyse-projekt var altså, at vi ikke kunne afgøre om det er tablets med forskellige apps, WebGIS med brug af det nye HTML5 eller de velkendte desktop GIS programmer på en Windows tablet der er vejen frem. Her er det nødvendigt med flere analyser og tests [Kjeldgaard et. al., 2013: s.86]. Disse analyser er foretaget i denne rapport. Indledning og initierende problem 3

14 Projektets initierende problem I foranalyse-projektet på 2. semester konkluderede vi, at udviklingen af de mobile teknologier virker til at have nået et stadie, hvor det bør være muligt for natur- og arealforvaltere at orientere sig, kontrollere og registrere data digitalt i felten med MobilGIS. Projektets initierende problem: Hvilke analyser i forhold til form, indhold og interaktion skal gennemføres for at kunne udarbejde et MobilGIS, som opfylder natur- og arealforvalteres behov til deres opgaveløsning i felten? I denne rapport/dette projekt vil vi arbejde med personaer og interaktionsdesign for at få et endnu mere klart billede af natur- og arealforvalternes ønskede løsning (indhold og interaktion), samt analysere de forskellige relevante teknikker (form) for at undersøge, hvad der er muligt/ikke muligt. Målgruppen Målgruppen er, som det fremgår af ovenstående, natur- og arealforvaltere. Disse blev i foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013: 5] defineret til at være de professionelle medarbejdere i offentlige forvaltninger og hos private rådgivere, der forvalter egne arealer eller overvåger arealer, der har særlig status ifølge bl.a. miljølovgivningen, som omfatter både offentligt ejede og privat ejede ejendomme. De konkrete arbejdsopgaver kan være forskellige former for prøver fx af jordbunden, opmåling, fastlæggelse og registrering af grænser og/eller lokaliteter, udfyldelse af skemaer om forholdene, tilsyn, samtaler med lodsejere, osv. Udvalgte natur- og arealforvaltere har gennem kvalitative interviews iht. Steinar Kvale dannet grundlag for foranalyse-projektet på 2. semester. Natur- og arealforvalternes arbejde omhandler følgende felt-opgaver [Kjeldgaard et. al., 2013: 16] Helhedstilsyn på gartnerier og landbrug i Odense kommune Jordartskartering i GEUS Synkronpejlerunde hos rådgiver der arbejder for Naturstyrelsen Visualisering i felten - anlæg af veje i Vejdirektoratet Opdatering af 3-registreringen i bl.a. Odense kommune Interviewene gav os et billede af natur- og arealforvalternes opgaveløsning i felten herunder behov og krav. 4 Indledning og initierende problem

15 2 Projektmetode og rapport I dette kapitel beskrives de valgte metoder og modeller der er anvendt i dette projekt. Der er endvidere en kort gennemgang af projektets forløb og rapportens opbygning.

16 I dette kapitel beskrives de valgte metoder og modeller, som er anvendt i dette projekt. Der er endvidere en kort gennemgang af projektets forløb og rapportens opbygning. Samtalemodellen Projektgruppen har valgt at anvende Samtalemodellen [Brodersen, 2012: 70] til at drøfte, strukturere og formidle tingene i den rigtige rækkefølge i projektet og rapporten. Samtalemodellen arbejder bl.a. med ideen om, at samtaler skaber grundlaget for parternes fælles forståelseshorisonter: brugeren af produktet (natur- og arealforvalterne), producenten af produktet (projektgruppen) samt vores opgavestillere (vejlederne), som sikrer, at vi er på ret kurs i projektet. Samtalemodellen hjælper os med at planlægge en lang række samtaler mellem de forskellige parter, som vil løfte den fælles forståelseshorisont på forskellige planer i projektet. Vi mener, at samtalemodellen bl.a. er baseret på den tyske filosof Hans-Georg Gadamers opfattelser indenfor hermeneutikken, hvor forståelseshorisonter er et centralt element. Hermeneutik er læren om, hvordan tekster eller andre meningsfulde enheder forstås. I 1900-tallet fik hermeneutikken en endnu større rækkevidde hos Martin Heidegger og Hans-Georg Gadamer, idet den hos dem angiver regler for forståelsen overhovedet. Som forudsætning for enhver forståelse må vi besidde en forforståelse af den sag eller det forhold, vi ønsker at forstå. Historiciteten, dvs. det forhold, at vi allerede befinder os inden for en forståelseshorisont, på baggrund af hvilken vi kan udlægge verden, er altid udgangspunkt for forståelsen. Heidegger og Gadamer viderefører således idéen om den hermeneutiske cirkel. For at forstå en del af en tekst må man forstå helheden. Samtidig kan man dog kun forstå helheden, når man forstår de enkelte dele. Det er denne idé, der generaliseres, når de hævder, at forståelse og forforståelse forudsætter hinanden. Citerede uddrag fra [besøgt 29. maj 2013] Brodersen har anvendt denne lære til opstillingen af en model for strukturering af en række samtaler i f.eks et projekt: Hver part i en samtale deltager på baggrund af sin forståelseshorisont, som er alt det, man har med sig i bagagen fra hele sit hidtidige liv; erfaringer, følelser, kundskaber samt de eksterne betingelser, man fx er ansat under eller de love og regler, man er bundet af, og så også det projekt man arbejder med. Man kan slet ikke andet end at føle, tænke og handle på baggrund af hele ens forståelseshorisont. Første del af samtalen drejer sig om at forstå den andens parts forståelseshorisont. Anden del af samtalen drejer sig om at udvide forståelseshorisonten ved hjælp af informations-tilførsel, hvilket sker gennem den gode samtale [Brodersen, 2012: s.58-59] 6 Projektmetode og rapport

17 Figuren viser, hvorledes modeller og metoder anvendes til styring og formidling af projektet. Projektmetode og rapport 7

18 Personametoden Vi har i dette projekt valgt at anvende Personametoden til, på baggrund af natur- og arealforvalterne i foranalyse-projektet [Kjeldgaard et. al., 2013], at få et klarere billede af målgruppens samlede behov og karakteristika. Metoden er beskrevet i bogen "Persona - brugerfokuseret design" af Nielsen [2011]. En af styrkerne ved Personametoden er, at den giver mulighed for at inddrage personaen løbende undervejs og på den måde arbejde brugerorienteret i hele projektet. Personametoden arbejder også med situationer (udgangspunkt for handlinger) og scenarier (fortællinger om ting der ikke eksisterer endnu fx interaktion mellem computer og bruger inden for fokusområdet), som vil være det centrale omdrejningspunkt for fastlæggelse af form, indhold og interaktion i forbindelse med designet af en MobilGIS løsning. En persona er altså en bruger, der ikke eksisterer som en bestemt person, men som er beskrevet med udgangspunkt i relevante informationer fra potentielle og reelle brugere og således stykket sammen af viden om virkelige personer. En persona gør det muligt at skabe en samlet forestilling om, hvad brugerne vil bruge et givent produkt (i dette tilfælde MobilGIS) til og hvilken situation eller sammenhæng det skal bruges. Vores formål med at bruge personaer er: at kunne integrere personaer som et konkret værktøj i udformning af testscenarier og konceptafprøvning, at kunne skabe en klar kommunikation internt i projektgruppen, at give en kvalificeret forståelse af brugerne, at skabe dokumentation og argumentation for konkrete løsninger. Personametoden inddrager ikke nødvendigvis virkelige brugere, men i stedet repræsentationer af brugere. Dette bevirker, at brugerperspektivet medtænkes i alle dele af designprocessen. Formålet med personametoden er ikke de personlige beskrivelser, men forestillingerne om produktet, som betegnes scenarier. Det er i scenarierne, at der gøres forestillinger om, hvordan produktet skal virke og bruges. Når personaer bruges er det hovedsageligt for at undersøge interaktion og navigation i fx MobilGIS. Antallet af personaer afhænger af, hvor forskellige brugerne er inden for fokusområdet. Personaer er et værktøj, der skal målrette design, og derfor handler processen om at kunne overskue og reducere dem så meget som muligt. Der skal helst ikke være mere end fem personaer i et projekt, fordi man så får svært ved at skelne dem fra hinanden og dermed svært ved at huske detaljerne om hver enkelt persona [Nielsen, 2011]. 8 Projektmetode og rapport

19 Persona-metodens 10 trin efter Nielsen, 2011: 1. Der indsamles data - viden om brugerne. 2. Du danner en antagelse - danner et overblik over de forskellige brugere. 3. Alle godkender antagelsen - konfrontere projektdeltagerne med antagelsen. 4. Der fastlægges et antal - det endelige antal persona besluttes. 5. Du beskriver personaer - personabeskrivelse, så læseren kan forstå brugerne. 6. Du udarbejder situationer - specifikke situationer, der kan udløse brug af produktet. 7. Der indhentes accept - spørge deltagerne om deres mening eller de deltager i processen. 8. Du udbreder viden - viden spredes til dem, der ikke direkte har deltaget i processen. 9. Alle udarbejder scenarier - en fortælling om, hvordan personaen bruger et kommende produkt. 10. Der justeres løbende - beskrivelserne bør efterses jævnligt, cirka en gang om året. Interaction design og Human-computer interaction Vi oplever, at [Nielsen, 2011] er meget god til at beskrive personaer og de situationer og scenarier, som de kan udsættes for. Vi har dog valgt at kombinere metoden med design-tankerne i [Benyon, 2010] omhandlende Interaction design og Human-computer interaction, som i forhold til scenarier hjælper os med at konkretisere elementer i et system og samspillet mellem disse elementer. Ifølge [Benyon, 2010] kan design deles op i konceptuelt design og fysisk design. Konceptuelt design drejer sig om at skabe sig et abstrakt billede af løsningen blandt andet med udgangspunkt i, hvilke informationer løsningen skal indeholde og hvilke funktioner der er nødvendige, mens vi med fysisk design arbejder mere og mere konkret med hvordan løsningen skal se ud, føles og fungere. Konceptuelt design arbejder med What?, mens fysisk design arbejder med How? [Benyon, 2010: 51-54]. Vi har valgt at anvende Rich pictures som en måde at illustrere de første tanker om konceptuelt design. Rich Pictures arbejder med de enkelte dele i løsningen (steder, mennesker, teknisk udstyr, osv.) og sammenhængen mellem disse, samt brugerens undren, utilfredse tilstand, ideer og bekymringer relateret til disse. Dette synes vi kan sammenlignes med Personametodens situationer, som er handlingens (i dette projekt opgaveløsningen i felten) udgangspunkt. En af fordelene ved Rich Pictures er, at de visualiserer ens tanker, hvilket giver opgavestiller, leder, brugerne, m.fl. bedre muligheder for at få et billede af løsningen og tage stilling til denne. Rich Pictures et godt værktøj til på et tidligt tidspunkt at visualisere ens tanker, siden hen kan man tage fat på andre værktøjer. Vi har i forbindelse med Personametodens scenarier valgt at anvende Story boards og senere kan mock-ups (fx modeller i ler) være med at give et mere detaljeret billede af produktet, dimsen, osv. [Benyon, 2010: 55-57, 64-71, ] og [Preece et al, 2012]. Projektmetode og rapport 9

20 Rejsen fra det abstrakte til det mere konkrete i designfasen kan illustreres med følgende figur. Figuren viser, hvordan vi kan anvende interviews, personaer, situationer og scenarier i designprocessen til at få et klart billede af prototypen. Figuren er baseret på [Benyon, 2010: 65] - efterfølgende bearbejdet. Vores interviews [Kjeldgaard et.al., 2013] og beskrivelsen af vores persona er samlet under User Stories, vores beskrivelse af situationer og Rich Pictures er en del af Conceptuel Scenarios og vores scenarie beskrivelser og Story boards hører under Concrete Scenarios. Først under Use Cases kan der laves Mock-ups. Mock-ups forventes først anvendt i næste projekt. Den udvidede informationsdesignmodel Vi anvender Brodersens [2012: 109] Udvidede informationsdesignmodel i projektet til styring af de konkrete analyser og modellering af et produkts form (i dette tilfælde MobilGIS), indhold og interaktion. Modellen er en udbygning af Grundmodel for informationsdesign [Brodersen, 2012: 93], som har fokus på de grundlæggende elementer i design af informationssystemer og relationer mellem disse elementer. Opdeling i elementer giver mulighed for at tage hvert element og fokusere på dette. Det er dog væsentlig at se på alle elementer og også forholdet mellem elementerne for at få det hele med i udarbejdelsen af et godt og fyldestgørende produkt. 10 Projektmetode og rapport

21 Figuren viser Den udvidede informationsdesignmodel med elementerne Værdier, Form, Indhold, Interaktion og Udtrykt information (Produkt) fra grundmodellen suppleret med elementer der vedrører data og modellering af disse. Den udvidede model går, i forhold til den grundlæggende model, et lag dybere i informationssystemet - bl.a. ned til data og modellering af disse. Informationsdesignmodellen er baseret på bl.a. tilstandsmodellen, som giver mulighed for at vurdere objekters tilstand og brugerens opfattelse af objekter (grænseflader) [Brodersen, Geokommunikation: s ]. Tilstandsmodellen bygger på amerikaneren Charles Sanders Peirce fænomenologiske filosofi om, at tredeling er nødvendig for at kunne analysere og forstå [Brodersen, Geokommunikation: s. 174]. Til beskrivelse af fænomeners tilstande anvender Peirce kategorierne Førstehed, Andethed og Tredjehed. Førsteheden er opfattelsen af væren eller eksistens uafhængig af noget som helst andet (følelser). Andetheden er opfattelsen af væren i forhold til noget andet, opfattelsen af reaktion med noget andet. Tredjeheden er opfattelsen af formidling, hvorved et første og et andet sættes i relation. [Brodersen, Geokommunikation: side 180]. Projektmetode og rapport 11

22 Kapiteloversigt samt andre metoder og modeller anvendt undervejs I dette afsnit vil vi komme med en kort beskrivelse af de resterende kapitler i rapporten. Formålet med det førstkommende kapitel Ideanalyse er at vurdere om vores natur- og arealforvaltere kan beskrives, som en eller flere personaer - der gennem forskellige situationsbeskrivelser iht. Personametoden - ser MobilGIS som en mulig løsning, der understøtter deres opgaveløsning i felten. Den første simple prototype til en eller flere MobilGIS-løsning skitseres. I kapitlet Problemformulering definerer projektgruppen projektets problemformulering. Med udgangspunkt i situationsbeskrivelserne og den udvidede designinformationsmodel udvælges og fordeles de relevante elementer der udfordrer prototypen for MobilGIS. Disse elementer defineres og analyseres senere i rapporten. Kapitlet Definitioner fastlægger en række definitioner og modelleringer inden for form, indhold og interaktion, som vil være udgangspunktet for de efterfølgende analyser af elementer til MobilGIS. Kapitlet Analyser omfatter en række analyser indenfor udfordrende elementer til MobilGIS - fordelt over af de 3 elementer i Den udvidede informationsdesignmodel, nemlig form-, indhold- og interaktionsmodellering. Flere af analyserne indeholder også test af relevante elementer i forhold til MobilGIS. Set i forhold til Samtalemodellen vil de enkelte analyseafsnit kunne ses som en række parallelle forløb omfattende Analyse og definition (afklarende beskrivelse), Ønsket forandring i forhold til vores persona, Afgrænsning (relevans for projektet), Plan for løsning (test) og Udførelse (test). I kapitlet Opsamling på analyse - en prototype samles der op på de gennemførte analyser bl.a. set i forhold til et opdateret Rich Picture på MobilGIS løsningen. En prototype beskrives med de tekniske elementer, som vi i dette projekt har analyseret og testet. Formålet med kapitlet Vurdering af prototype er at vurdere prototypen i forhold til vores persona - hvad er vores personas billede af produktet? I kapitlet Konklusion og Perspektivering vurderes det hvorvidt produktet er løsningen på dels vores personas behov og dels alle behovene for natur- og arealforvalterne. Ligeledes inddrages studieordningens formål, det reelle problem og der konkluderes. Til sidst perspektiveres. 12 Projektmetode og rapport

23 3 Ideanalyse Ved hjælp af Personametoden vil vi i dette kapitel vurdere om vores natur- og arealforvaltere fra foranalysen på 2. semester kan beskrives som en eller flere personaer for at blive skarpere på vores målgruppe. Ligeledes vil vi beskrive de situationer i henhold til Persona-metoden, der er tale om i forbindelse med opgaveløsningen i felten, blandt andet ved hjælp af Rich Pictures. Til sidst i kapitlet beskrives den første simple prototype til en MobilGIS løsning for den valgte persona.

24 Ved hjælp af Personametoden vil vi i dette kapitel vurdere om vores natur- og arealforvaltere fra foranalysen på 2. semester [Kjeldgaard et. al., 2013] kan beskrives som en eller flere personaer for at blive skarpere på vores målgruppe. Ligeledes vil vi beskrive de situationer i henhold til Personametoden, der er tale om i forbindelse med opgaveløsningen i felten, blandt andet ved hjælp af Rich Pictures. Til sidst i kapitlet beskrives den første simple prototype til en MobilGIS løsning for den valgte persona. Beskrivelse af persona Beskrivelsen af vores persona bruger vi for at få et klarere billede af vores målgruppe, deres behov og ønsker til produktet. Det hjælper os til at kunne identificere os med brugerne. En persona gør det muligt at skabe en forestilling om, hvad brugeren vil bruge produktet til, og i hvilke situationer eller sammenhænge det skal bruges. Det handler om at tage afsæt i brugerens hverdag og deres behov, når produktet skal skabes. I foranalysen på 2. semester har vi beskrevet brugernes behov som den ønskede forandring [Kjeldgaard et. al., 2013: 66], der er illustreret nedenfor. Figuren viser natur- og arealforvalternes ønskede forandring fra vores 2. semester foranalyseprojekt. 14 Ideanalyse

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik

MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik MTM master i geoinformationsmanagement September 2012 til januar 2013 Gruppe 1 Denne rapport omhandler en foranalyse til udvikling af

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet MUD baserer sig på Odense Bys Museers system ArkData. ArkData er udviklet af Aske Butze fra Danmarks Tekniske Universitet med udgangspunkt i

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

C-WEB. Construction WEB C-WEB

C-WEB. Construction WEB C-WEB C-WEB TM Construction WEB C-WEB TM Construction WEB Digital byggestyring 01 Hvad er C-WEB TM 02 Fordele 03 Kom nemt igang C-WEB TM er et projektstyringsværktøj til håndtering af forespørgsler, tilsyn,

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Ruteplanlægning og ITS

Ruteplanlægning og ITS Stefan Røpke, Ph.D., Lektor, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport Teknologisk Institut, 6. Marts 2012 Hvad er ruteplanlægning? Opgave: Forsyn supermarked og tankstationer med dagligvarer.

Læs mere

Integreret bus-informationssystem

Integreret bus-informationssystem Integreret bus-informationssystem IBI Integreret bus-informationssystem Mermaid s integreret bus-informationssystem (IBI) er til gavn for både buschauffører og passagerer. Via WiFi, GPS og eksisterende

Læs mere

Hvad er udfordringen på ph.d.-området?

Hvad er udfordringen på ph.d.-området? CGI s ph.d.-løsning Hvad er udfordringen på ph.d.-området? I Danmark optages stadig flere ph.d.-studerende. Det stiller større krav til håndtering af de studerende på ph.d.- uddannelserne. Ph.d.-skolerne

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

G I S GIS. geografi, landinspektør, plan & miljø 1. semester. kursusgang nr. 1. Lars Brodersen

G I S GIS. geografi, landinspektør, plan & miljø 1. semester. kursusgang nr. 1. Lars Brodersen GIS geografi, landinspektør, plan & miljø 1. semester kursusgang nr. 1 Lars Brodersen Program for 1. kursusgang 1. Kursusintroduktion. 2. Introduktion til GIS og kort; hvorfor er GIS og kort så effektivt

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Idekatalog Farm Tracking

Idekatalog Farm Tracking Idekatalog Farm Tracking Lidt om projekt farmtracking Projektet har til formål at give landmanden praksisnær information og beslutningsstøtte på rette sted og til rette tid ved at udnytte eksisterende

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Dette blinkende apparat er en prototype på en hel ny type lege- og træningsredskab, som er udviklet i udviklingsprojektet ispace, hvor erfaringer fra

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Indhold Nøglefunktioner i LAND4... 2 LAND4 og AutoCAD... 2 LAND4-versioner og AutoCAD-versioner... 2 Koteringsfunktioner... 2 Lagstruktur... 3 Tegneformater... 3 Areal,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere