Storskalaprojekt. Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storskalaprojekt. Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland"

Transkript

1 Storskalaprojekt Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland

2 Storskalaprojekt med forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland - Afsluttende rapport Udarbejdet for B5Next-konsortiet af: Jacob Mogensen Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation Agro Business Park Niels Pedersens Allé Tjele Foto: Flemming Nielsen, Story2Media

3 Forord Denne rapport afslutter den formelle del af Storskalaprojekt med forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland. Rapporten beskriver projektets baggrund, indhold, forløb og resultater. Projektet var i dets indledende faser præget af en række udfordringer i forhold til at finde kosteffektive løsninger på opbevaring og blanding af biodieselen med almindelig fossil diesel, samt hvorledes man bedst kompenserede for biodieselens mindre gode kuldeegenskaber ift. slutproduktet. Efter iværksættelsen af den praktiske del har projektet kørt uden større problemer og kendskabet til, hvorledes en effektiv iblanding af biodiesel fra animalsk fedt kan håndteres, er blevet langt større. En række af resultaterne er af generel karakter i forhold til håndteringen af biobrændstoffer. Erfaringerne fra storskalaprojektet har allerede haft stor betydning i forbindelse med vedtagelsen af lov om bæredygtige biobrændstoffer og herunder indførelsen af biodiesel som fast iblandingskomponent i Danmark pr. 1. juli Det er forventningen, at oliebranchen, myndigheder og andre interessenter vil få stor nytte af projektets gennemførelse samt samlede evaluering og gøre netop overgangen til brug af fast iblanding på landsplan nemmere og med mindre risiko for alle involverede parter ikke mindst forbrugerne. Styregruppen ønsker at takke alle deltagende parter i projektet herunder Færdselsstyrelsen, Region Midtjylland, Shell, JET, OK, Q8, Statoil, Uno-X, Samtank, Energi- og Olieforum, Daka Biodiesel samt Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation i Agro Business Park. Det gælder ligeledes Busselskabet Århus Sporveje og De Grønne Busser, og sidst men ikke mindst bilisterne i Århus-området, som har taget positivt imod et nyt brændstof. På vegne af projektets styregruppe Kjær Andreasen Direktør, Daka Biodiesel

4 Indholdsfortegnelse English summary Sammenfatning Baggrund Internationale klimaforpligtelser og Forsyningssikkerhed Danske målsætninger og lovgivning vedr. fremme af biobrændstoffer Forsøgsordning for biodiesel Baggrund for test af AFME biodiesel i stor skala Storskalprojekt med AFME i Region Midtjylland Projektets berettigelse og formål Indhold AFME - Biodiesel Hvad er biodiesel Fremstilling af AFME biodiesel Fordele ved AFME Ulemper ved AFME Resultater og erfaringer Projektets praktiske forløb Produktet Lagerfaciliteter B100 distribution B5 distribution Indkøb Kommunikation Klima-, miljø- og øvrige samfundsgevinster Økonomi og administration Perspektivering af projektets resultater Litteraturliste Bilagsoversigt Bilag 1 - Organisering af B5Next Bilag 2 EN Bilag 3 Specifikation for Daka AFME Bilag 4 Produktgruppens anbefaling Bilag 5 - Samtanks retningslinier Bilag 6 - Rapport vedr. skader på forsyningskøretøjer Bilag 7 Brugerundersøgelse Bilag 8 Afgiftsstruktur... 93

5 Figuroversigt Figur 1: B5Next-projektets organisering Figur 2: udfordringer i projektet Figur 3: EN Figur 4: Oversigt over CFPP kontra indhold af mættede fedtsyrer Figur 5: Exchange specifikationen for B5Next-projektet Figur 6: Testresultater på Esso Slagen TK Figur 7: Oversigt over tilpasninger i forbindelse med opgradering af Q8 s lager Figur 8: Testskema til lagrene Figur 9: Sammenligning af testresultater fra bakterieanalyser december Figur 10: Meromkostninger i øre/l for B5 for projektperioden feb-dec

6

7 English summary Biodiesel manufactured from waste products, offers a number of interesting perspectives for energy provision, CO2 emissions and for business development. Dependency on fossil fuels can be reduced, there is a corresponding improvement in climate impact, supply of food is unaffected and Danish companies can become more technically capable all of this, while solving a waste removal problem. There are some particular conditions for the use of biodiesel in the transport sector, both general and dependent on the biological material which is to be used to manufacture the fuel. In connection with the use of AFME biodiesel, - a biodiesel made from waste products from the animal industry, there are a number of challenges with respect to the faster biological degradation as well as the general characteristics of the fuel compared with standards within the industry, not least due to the relatively poor performance in cold weather conditions as a result of the high content of saturated fatty acids. Following international climate targets and the EU directive from 2003 on promotion of use of biofuels, the Finance Committee of the Danish parliament Folketinget approved motion 168 on the use of kr. 60 million for a pilot test on the use of biodiesel in the period The Danish Road Safety and Transport Agency was selected as coordinator of the pilot test and awarded the funding to the consortium for the Large scale project for supply of AFME biodiesel in the Region of Central Denmark. The consortium consisted of the Region of Central Denmark, Daka Biodiesel, the collective Danish oil industry represented by the Energy and Oil Forum, A/S Dansk Shell, Kuwait petroleum A/S (Q8), OK a.m.b.a., Samtank A/S, Statoil A/S, Statoil Automat Danmark (Jet), Uno-X Energi A/S as well as the Innovation Centre for Bioenergy and Environmental Technology (CBMI) in the Agro Business Park. The project s overall target was to gain experience in a geographically restricted test area, with the best logistics for supply of biodiesel based on animal fats and manufactured in large scale in a commercial plant. At the same time, the consortium wanted feedback on how the animal based biodiesel would be viewed by customers. The project was based on a 5% biodiesel, which is close to the required minimum blending target level and which is generally accepted by the automobile industry as not having a negative effect on vehicle guarantees for consumers. The test finished on 31 st December 2009, after nearly 1½ years activities including 11 months supply of fuel with an AFME biodiesel blend. Fuel was distributed to all 75 commercial petrol stations in Aarhus Municipality, as well as to vehicles in the Aarhus bus services Busselskabet Århus Sporveje and De Grønne Busser. Prior to distribution, an optimisation of the product was carried out. Based on a number of laboratory tests and experiments, the specifications for the diesel used as basis for the blend were identified and subsequently purchased, so that the B5 product complied with the legal requirements and standards for the Danish and European market under EN590. 1

8 The storage and distribution system were also optimised. Storage facilities on Aarhus harbour were modernised with respect to handling of biodiesel and were certified by relevant public authorities. All tanks in commercial petrol stations and for the participating bus fleets were cleaned prior to the test, to reduce the risk of microbial growth in the tanks. Biodiesel degrades more easily than fossil diesel if the right growth conditions are present. Plans for distribution and exchange of fuels were made between the oil companies and co-ordinated within the framework for monopoly legislation. Administrative procedures were created for internal reporting within the consortium, as well as to the public authorities. Information was also provided to all personnel in the distribution chain. A consumer evaluation was carried out half way through the project and an evaluation was also carried out by the oil companies after completion of the practical distribution phase. The start of the project was marked by a good deal of uncertainty and the practical demonstration was delayed compared with the original plan. This was mainly due to the amendments in the construction of storage facilities, but also as ensuring a robust winter quality of B5, which maintained all specifications, was considerably more demanding than expected. The thorough preparation has however meant that the project has been problem free for the oil companies, motorists and bus companies. Not a single fault or request for compensation, which can be traced to the fuel, has been received from end users. A study of the fuel accounts for Århus Sporveje and De Gronne Busser shows that there is no change in performance or fuel consumption as a result of the inclusion of 5% biodiesel in fossil diesel. In the use of pure biofuel (B100), two of the tankers used to transport pure biodiesel from Daka Biodiesel to the storage facilities in Aarhus, registered leaks. The damage concerned vehicles with inbuilt pumps, where a seal was used which was not resistant to pure biodiesel. Biodiesel in pure form is known to affect certain rubber and plastic materials, as well as some soft metals, when used over a longer period of time. No negative effects were observed after the biodiesel was blended with fossil diesel. This should however be taken into account in the distribution chain. Large changes in fuel prices throughout the project have led to increased costs of purchasing biofuel in comparison with the budget. Extra funds from the Agency for Road Safety and Transport Agency made continuation of the planned distribution period possible, and in fact allowed an expansion of the time. The project has established and tested realistic logistics for safe blending of AFME and distribution of B5 on a large scale basis. It has furthermore demonstrated that biodiesel made from animal fats can be used as a bio-component in traditional fossil diesel for sale in Danish petrol stations as well as for fleet use, without any negative consequences for functionality or fuel consumption. Use of AFME as a bio-component in commercial petrol stations or fleets will however require a number of relatively large changes in the distribution chain. 2

9 Under the current framework conditions, use of biodiesel will mean increased costs for the oil sector. A major part of these costs is the cost of the bio-component itself, but there are also costs associated with changes to the base product. Extra costs for the base diesel have been relatively high in the test period as an alternative standard product had to be purchased, which was not necessarily optimised for that use. Apart from extra costs for the fuel itself, there will be expenses for conversion of storage tanks and even refineries. The oil industry has estimated that based on the project results, a complete conversion to handling of biodiesel including certification and approval could take up to 1½ years. Work with optimisation of the product in relation to commercial use has shown that as is also the case for non-biodiesel over the course of a year, there is a need for different solutions to satisfy the Danish oil industry s demands and norms, as well as to minimise costs. During the test period, 2 diesel qualities were used, compared with 3 under normal non-biodiesel conditions. 5% biodiesel was added to the base diesel throughout the project period. Base diesel quality was primarily adjusted for density and cold weather performance. Adjustment of the cold weather performance for the summer period was not as large as under winter conditions, the reason being that biodiesel is very hard to adjust to a winter quality. During the winter period, Norwegian standard winter quality diesel was imported as the most effective solution. In general, the product which was distributed in the test period was very stable with respect to oxidation in storage facilities and fuel systems, which is supported by the fact that B5 complies with the higher demands for oxidation stability in EN590. During the project, there was intensive work to find alternative solutions to the winter situation in the form of various additives, so that a normal Danish winter diesel or slightly modified version, could be used in the future. The cold weather characteristics CFPP can possibly be adjusted by the addition of flow improvers, though further testing and approval is necessary. Adjustment of cloud can only be done by changes in production in refineries, which would be a relatively expensive solution. In general it must be expected that use of AFME gives some extra costs to base diesel, not least in the winter period, which is reflected in a lower price for AFME compared with RME during this season. AFME has however other advantages including low water, monoglyceride and metal content, as well as high stability (low lacquer formation) as a result of the low content of polyunsaturated fatty acids, doubling counting etc. Market forces will prevail, as is the case in many other EU regions, where FAME types are blended according to available base diesel and end product specifications. During optimisation of the product characteristics, there appeared a number of unexpected reactions between different components in the biodiesel and the base diesel used. This meant that the cold weather performance for a blended product is source specific, with respect to both the biodiesel and the base diesel. Experience with optimisation of base diesel with respect to biodiesel has been particularly beneficial, also over the longer term for suggestions for other bio-components than the animal- 3

10 based product used. Oil companies have to deal with a complex problem, both with respect to purchasing of base diesel and biodiesel, in the event that this is not purchased ready blended from refineries and also with respect to the exchange of products between oil companies (exchange agreements). The adjustment of storage facilities and ensuing running, including use of biocomponents has gone well. The work was greater and more complicated than expected, but has led to valuable information on the future organisation and management of storage of bio-component blended products, in the event that oil companies choose a decentralised blending practice. This includes also the administrative management of bio-components with respect to tax and excise. Different solutions were used for the two storage facilities in the project, depending on the construction in question, but were chosen with respect to existing systems. Common to both were that a two-step blending system was used, with establishment of a 50/50% tank, followed by a blending to B5 on the delivery ramp. Heating of the biodiesel was also used, although the methods and equipment for heating and insulation of tanks and pipes were different. The control systems for exact blending on the ramps are also different, but both systems functioned effectively. It was decided relatively late in the project preparation phase, to go from one-step to two-step blending to ensure the best possible blending during winter, where base diesel can be chilled to around 0 degrees in the storage tanks. The decision to change to a two-step system changed markedly the budget and time plan for conversion of the storage facilities. On top of this, handling of biodiesel and use of a new base diesel product both contributed to complicate the process, including changes to the use of existing tanks and requirements for approval. The need to complete conversion of storage facilities quickly, so that distribution could be started in the winter months, contributed to making the construction relatively expensive. Despite this, conversion has carried out successfully and the oil companies have only minor changes with respect to future use of these storage units. In the daily use of the storage facilities, it is now clear that processes and administration can be run by the oil companies themselves, although it is generally more demanding, not least with respect for ensuring that product specifications and standards are maintained. In this way, problems with respect to the cold weather performance were solved by heating and insulating parts of the systems. Procedures and a concrete warning system for co-operation between biodiesel suppliers and storage facilities were created, in order to handle the heated biodiesel most effectively. Procedures with respect to blending of the fossil fuel and bio-component have led to restrictions in supply of fuels and increased demands for planning. There have been no problems with distribution from storage facilities to end users via commercial petrol stations and to fleet owners. With respect to current guidelines for handling of bio-components and based on the experience of oil companies in other countries, a thorough cleaning of all storage tanks was carried out beforehand. Cleaning of the tanks was carried out by the oil companies themselves and partly covered under current legal responsibilities regarding regular inspection checks. On completion of the test, samples were taken for evaluation of water content in the 4

11 tanks as well as for a screening of microbial growth. A low water and bacteria level was observed, but nothing critical. New procedures for bacteria testing are demanded as there have been increased problems with microbial growth in tanks from other countries, where bio-components are mixed with fossil fuels. Good tank management is very important; water and sediments in the tanks must be avoided. Respect to competition rules has meant that purchasing of fuel has been carried out decentrally in the individual oil companies. The project has given the companies experience with respect to purchasing of bio-components and as an extension of this, they are better prepared for co-ordination of exchange agreements etc in the future where many different bio-components will in all probability be used. Again, the interaction of components will play a role as will sustainability criteria for the individual biofuels and companies strategies for maintenance of their responsibilities with respect to legal requirements for promotion of biofuels. Biodiesel in the test is accounted after the market index, which has varied considerably during the test period. This has also given the partners an understanding of the mechanisms which are involved in defining market prices for biofuels. Follow up evaluations have shown that the communication campaign run has been effective and sufficient, and there have been very few contacts or questions relating to the product itself. There is a need to communicate more effectively concerning car makers use of the word biodiesel. Manufacturers such as Ford, Mercedes, SEAT, Skoda and VW refer in vehicle manuals etc that certain vehicles are not able to drive on biodiesel. According to the Danish importers, this refers to the pure biodiesel B100. Communication to boat owners is also important with respect to a future use of biofuels, as boat engines are more at risk from microbial growth the so-called diesel plague, usually caused by a build up of condensation in the motor, during the winter months when the boat is not used, leading to potential bacterial growth. A relatively large proportion of bus passengers have noticed that buses in Aarhus drove on biodiesel fuel. On being asked, all bus passengers were positive towards the action. It was slightly surprising that those who had the largest transport requirements were most prepared to pay for a less environmentally damaging fuel. The same tendency could also be observed among motorists. The question remains however, whether the intention will also be confirmed in reality. The project has been interesting for journalists, not least from the popular notion of putting dead animals into the fuel tank. A search at the end of November 2009, showed over 240 printed articles as well as radio and TV information. Implementation of the project has led to a saving of approximately 6800 tonnes CO 2 in the region of Central Denmark. The saving corresponds to 0.06% of the Danish transport sectors total emissions. If Daka s biodiesel was used as a substitute for all fossil fuel in the transport sector the saving would be tonnes CO 2 or roughly 1% of the total emissions from transport. Based on the project s total cost of ca. kr. 17 million, this suggests a price of kr per ton CO 2 saved. Without investments in plant storage facilities and other project specific costs for administration etc, the price per ton reduced CO 2 falls to ca. kr Further optimisation of the base diesel is expected to bring this cost down further. This is a high replace cost generally, but cheap and competitive compared with other CO 2 reducing actions in the transport 5

12 sector, according to the Danish Agency for Energy report from 2008 on alternative fuels in the transport sector. In relation to administration, the project has provided challenges internally in the companies involved as well as externally between companies, with respect to public authorities and towards customers. The project has also challenged the partners IT systems, payment systems and procedures, not least with respect to management of excise. 6

13 7

14 1 Sammenfatning Biodiesel fremstillet på basis af restprodukter rummer en række interessante perspektiver for energiforsyning, CO2-udledning og erhvervsudvikling. Afhængigheden af fossile brændstoffer mindskes, klimaet belastes mindre, efterspørgslen efter fødevarer påvirkes ikke, og kompetencer udvikles i danske virksomheder samtidigt med at et affaldsproblem løses. Anvendelse af biodiesel i transportsektoren kræver en række forbehold, dels generelt og dels afhængigt af det konkrete biologiske materiale, hvoraf biodieselen er fremstillet. I forbindelse med anvendelse af AFME biodiesel, dvs. biodiesel fremstillet af restprodukter primært fra den animalske produktion, foreligger bl.a. udfordringer i forhold til den lettere biologiske omsættelighed samt generel tilpasning af brændstoffets karakteristika til branchens øvrige produkter, ikke mindst som følge af de mindre gode kuldeegenskaber som konsekvens af et relativt højt indhold af mættede fedtsyrer. Med baggrund i internationale klimaforpligtelser og EU s direktiv fra 2003 om fremme af anvendelse af biobrændstoffer godkendte Folketingets Finansudvalg aktstykke 168 om anvendelsen af 60 mio. kr. til en forsøgsordning med anvendelse af biodiesel i perioden Færdselsstyrelsen blev udpeget som administrator for forsøgsordningen og valgte at uddele støtte til konsortiet bag Storskalaprojekt med forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland. Bag projektet stod et konsortium bestående af Region Midtjylland, Daka Biodiesel, den samlede danske oliebranche repræsenteret ved Energi- og Olieforum, A/S Dansk Shell, Kuwait petroleum A/S (Q8), OK a.m.b.a., Samtank A/S, Statoil A/S, Statoil Automat Danmark (Jet), Uno-X Energi A/S samt Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation i Agro Business Park. Projektets overordnede mål var, i et geografisk afgrænset forsøgsområde, at skabe erfaringer med etablering af en hensigtsmæssig logistik for levering af biodiesel baseret på animalsk fedt i stor skala på kommercielle salgsanlæg. Tilsvarende ønskedes erfaringer indhøstet omkring, hvordan kunderne modtog et nyt produkt baseret på restprodukter. Projektet tog udgangspunkt i en iblanding på 5 % biodiesel, som ligger tæt på kravet om fremtidig tvungen iblanding, og som generelt er accepteret af motorfabrikanterne og derfor ikke forringer garantiforhold for forbrugeren. Projektet afsluttedes efter knap halvandet års aktiviteter heraf 11 måneders udlevering af brændstof tilsat AFME biodiesel. Udlevering har fundet sted på samtlige 75 kommercielle tankstationer i Århus Kommune samt hos udvalgte flåder i form af Busselskabet Århus Sporveje samt De Grønne Busser. Forud for den praktiske distribution har en optimering af produktets egenskaber fundet sted. Baseret på flere laboratorieforsøg og test er specifikationerne for det basisdieselprodukt som skulle anvendes fastlagt og indkøbt, således at B5-produktet opfyldte kravene i forhold til lovgivning og gældende brændstofstandarder på det danske og europæiske marked (EN 590). 8

15 En tilpasning af lager- og distributionssystemet er gennemført. Lagre på Århus Havn er opdateret i forhold til håndtering af biodiesel. I denne forbindelse er godkendelser fra offentlige myndigheder indhentet. Samtlige tankanlæg på kommercielle tankstationer og hos de udvalgte flåder er inden forsøget renset for smuds og vand for at minimere risikoen for mikrobiel vækst i tankanlæggene. Biodiesel er således mere biologisk omsættelig end fossil diesel, hvis vækstbetingelserne er til stede. Planer for distribution og udveksling af brændstof selskaberne imellem er udarbejdet og koordineret inden for rammerne af konkurrencelovgivningen. Administrative procedurer for indrapportering til internt brug samt til offentlige myndigheder er tilvejebragt. Information til medarbejdere i distributionssystemet samt til forbrugerne er udarbejdet og distribueret. Halvvejs i projektperioden er en brugerundersøgelse gennemført. En evalueringsrunde hos selskaberne har markeret afslutningen af projektet praktiske distributionsdel. Projektets opstartsfase var præget af en del usikkerhed og projektets praktiske demonstration blev forsinket i forhold til den oprindelige plan. Forsinkelsen skyldtes primært, at arbejdet med ombygningen af lagrene samt det at sikre en robust vinterkvalitet af B5, der overholdt alle specifikationer, var mere omfattende og krævede længere tid end først antaget. Det grundige forarbejde har siden betydet en problemfri drift for selskaberne, bilister og busselskaber. Der er således ikke registreret én eneste fejl eller reklamation hos slutbrugerne, der har kunnet henføres til brændstoffet. En gennemgang af kørselsregnskabet hos Århus Sporveje og De Grønne Busser viser, at der ikke kan registreres nogen ændringer i hverken effekt eller brændstofforbrug som følge af iblandingen af 5 % biodiesel i fossil diesel. I håndteringen af det rene biobrændstof (B100) er der registreret tæthedsproblemer på 2 af de vogne som har været anvendt til transport af ren biodiesel fra Daka Biodiesel til lagrene i Århus. Skaderne vedrører vogne med indbyggede pumpe, hvor der var anvendt en pakningstype, der ikke var resistent over for den rene biodiesel. Biodiesel i ren form påvirker visse gummi- og plastmaterialer samt bløde metaller negativt ved længere tids påvirkning. Der er ikke registreret påvirkninger på materialer efter at biodieselen er opblandet med diesel. Man skal derfor kun være opmærksom på dette forhold i distributionsledet. Kraftige udsving i brændstofpriser igennem projektforløbet har medført øgede omkostninger til indkøb af biobrændstof i forhold til budgettet. Ekstra bevillinger fra Færdselsstyrelsen har gjort det muligt at gennemføre den planlagte distributionsperiode og endda udvide den. Projektet har etableret og afprøvet en hensigtsmæssig logistik til sikker iblanding af AFME og distribution af B5 i stor skala. Projektet har demonstreret, at biodiesel, fremstillet af animalsk fedt kan indgå som biokomponent i traditionel fossil diesel med henblik på salg på danske tankstationer samt til brug i private flåder uden negative konsekvenser for funktionalitet eller forbrug af brændstof for bilister eller flådeejere. 9

16 Brugen af AFME som biokomponent til salg på kommercielle stationer eller brug hos private flåder kræver en række relativt omfattende ændringer i distributionskæden i forhold til en nuværende situation uden iblanding af biokomponenter. Under de nuværende rammebetingelser vil brugen af biodiesel betyde øgede omkostninger for oliebranchen. En væsentlig del af de ekstra omkostninger skyldes meromkostningen til biokomponenten, men også ændrede specifikationer til baseproduktet. Meromkostningen til den ændrede basediesel har været forholdsvis høje i forsøgsperioden, idet man har måttet indkøbe et alternativt standardprodukt i markedet, som ikke nødvendigvis var optimeret til formålet. Ud over meromkostninger til brændstoffet kommer der engangsudgifter til ombygning af lagre og evt. raffinaderier. Oliebranchen vurderer bl.a. på baggrund af dette projekt, at en komplet omstilling af branchen til håndtering af biodiesel inkl. myndighedsgodkendelse kan tage op til halvandet år. Arbejdet med optimering af produktet i relation til kommerciel anvendelse har vist, at der hen over året er behov for forskellige løsninger for at kunne imødegå den danske oliebranches krav og normer og samtidigt minimere omkostningerne, ligesom i en situation uden biodiesel. I forsøget er anvendt 2 dieselkvaliteter mod 3 i en normal situation. Der har i hele testperioden været tilsat 5% biodiesel til basediesel. Basediesel kvaliteten skulle primært justeres på densitet og kuldeegenskaber. Justering af kuldeegenskaberne på sommerkvalitet var ikke så stor, som det var for vinterkvaliteten. Årsagen var, at de mindre gode kuldeegenskaber for biodiesel var meget svære at justere til en vinterkvalitet. I vinterperioden var import af norsk standard vinterkvalitet den mest hensigtsmæssige løsning. Generelt, er det produkt som er blevet distribueret gennem forsøgsperioden meget stabilt i forhold til oxidation i lager- og brændstofsystem. Dette understøttes af, at B5- produktet opfylder nye strengere krav til oxidationsstabilitet i EN590. I regi af projektet har man arbejdet intenst på at finde alternative løsninger til vintersituationen i form af forskellige additiver, så en normal dansk vinterdiesel evt. lettere modificeret - kan anvendes fremadrettet. Kuldeegenskaben CFPP kan evt. justeres ved tilsætning af flowimprover. Der skal dog videre testning og godkendelser til, før denne løsning er helt klar. Justering af cloud kan kun ske gennem ændringer af produktionen på raffinaderierne, hvilket vil være en relativ dyr løsning, idet der i så fald vil være tale om et specielt justeret produkt. Generelt må det forventes, at brugen af AFME giver højere omkostninger til den justerede basediesel end f.eks. RME. Dette gælder specielt for vinterperioden, hvilket også afspejles i en markant lavere markedspris for AFME i vinterperioden. Det skal så holdes op mod andre fordele ved AFME som lavt vand-, monoglycerid- og metalindhold samt høj stabilitet (lav lakdannelse) som følge af et lavt indhold af flerumættede fedtsyrer, dobbelt counting mv. I sidste ende vil markedet finde den rette prisfastsættelse for dette, hvad det allerede har gjort i en del af de øvrige EUlande. Herunder, blande de enkelte FAME-typer i forhold til tilgængelig basediesel og slutproduktets specifikationer. 10

17 I arbejdet med optimeringen af produktegenskaberne viste der sig at være et uforudset samspil mellem forskellige komponenter i henholdsvis biodieselen og den anvendte basediesel. Dette betyder, at kulderesponsen for det blandede produkt er kildespecifik, både hvad angår biodieselen og den fossile diesel. Erfaringen med optimering af basedieselen ift. biodieselen har været meget udbytterigt - også med sigte på blandinger med andre biokomponenter end den anvendte animalske biodiesel. Olieselskaberne skal her håndtere en kompleks problemstilling dels ift. indkøb af basediesel og biodiesel, i fald disse ikke indkøbes færdigblandede fra raffinaderierne, og dels i forhold til udveksling af produkter selskaberne imellem (exchange aftaler). Tilpasningen af lagrene og den efterfølgende drift heraf inkl. biokomponent er forløbet godt. Opgaven blev langt større og mere kompliceret end planlagt men har som følge heraf genereret værdifuld erfaring på lagrene og i de bagvedliggende organisationer i relation til fremtidig opbygning og drift af lagre med iblanding af biokomponenter i fald selskaberne måtte vælge at foretage iblandingen decentralt. Dette inkluderer også den administrative håndtering af biokomponenten i forhold til afgifter. Der er valgt forskellige løsninger på de to lagre i projektet med hensyn til, hvorledes selve ombygningen er foretaget. Løsningerne er valgt ud fra hensyn til eksisterende anlæg. Fælles er, at man har valgt en 2-trins blanding med etablering af en 50/50 % tank og efterfølgende opblanding til B5 på udleveringsrampen. Tillige anvendes opvarmning af biodieselen. Selve metoden og udstyr til opvarmning og isolering af tanke og rør er forskellig. Styresystemet for sikring af nøjagtig blanding på ramperne er ligeledes forskellig, men begge løsninger har fungeret godt. Forholdsvis sent i projektforberedelsen blev det besluttet at gå fra 1-trin til 2trins opblanding for at sikre den bedst mulige opblanding i vinterperioden, hvor basedieselen kan blive afkølet til ca. 0 grader i lagertankene. Beslutning om at gå fra 1-trin til 2-trins opblanding ændrede markant på budget og tidsplan for lagerombygningen. Dertil kom, at håndteringen af biodiesel samt et nyt basedieselprodukt bidrog til at komplicere processen, bl.a. via ændring af anvendelsen af eksisterende tanke og heraf krav om nye myndighedsgodkendelser. Et stærkt ønske om at færdiggøre ombygningen af lagrene, så udleveringen kunne starte op i vinterperioden, bidrog til at gøre ombygningen forholdsvis dyrere. Dette til trods, er det lykkedes at ombygge anlæggene, således at selskaberne kun har ønsker om små ændringer med henblik på fremtidig drift på disse enheder. Via den daglige drift af lagrene er det blevet klart, at processer og administration kan håndteres af selskaberne - omend det generelt er mere krævende, ikke mindst i relation til sikkerhed for overholdelse af produktspecifikationen og standarder. Således er problemstillinger med hensyn til biobrændstoffets kuldeegenskaber løst ved opvarmning og isolering af dele af anlægget. Procedurer og et konkret varslingssystem for samarbejde mellem biodieselleverandør og lagrene er udarbejdet med henblik på at kunne håndtere den opvarmede biodiesel optimalt. Procedurer i forbindelse med blanding af det fossile brændstof og biokomponenten betyder begrænsninger i forhold til udlevering af brændstoffer og dermed øget krav om planlægning. 11

18 Distributionen fra lagre til forbrugere via kommercielle tankanlæg og til flådeejerne er forløbet uden problemer. I henhold til gældende retningslinjer for håndtering af biokomponenter og med erfaringer i olieselskabernes aktiviteter i andre lande blev det besluttet at gennemføre en grundig rensning af samtlige lagertanke. Oprensningerne af tanke blev håndteret af selskaberne selv og delvist dækket ind under gældende forpligtelser i forhold til lovgivningskrav om regelmæssig inspektion. Ved forsøgets afslutning er prøver udtaget til tjek af vandindhold i tankene samt en screening af omfanget af mikrobiel vækst. Der blev generelt fundet et lavt vandindhold samt bakterieniveau i tankene. Der var ingen forskel tankene imellem, med undtagelse af enkelte MacrobMonitor analyser, som dog ikke kan bekræftes af Dapimålingerne. Målinger af bakterier i brændstoffer er imidlertid behæftet med stor usikkerhed, og der kan ikke sluttes noget entydigt ud fra resultaterne. Forholdet er givet vigtigt i det videre arbejde med udbredelse af biobrændstoffer i Danmark, og vil kræve udvikling af nye værktøjer til overvågning og bekæmpelse. Konklusionen bakkes op af udenlandske erfaringer, idet der her registreres øgede problemer med mikrobiel vækst, når der introduceres biokomponenter i det fossile brændstof. Det vigtigste er her en god tank management, hvor man sikrer at der ikke ophobes vand og sediment i tankene. Hensyn til konkurrenceretlige regler har betydet, at indkøb af brændstof har været varetaget decentralt hos de enkelte selskaber. Projektet har givet selskaberne erfaring med indkøb af biokomponenter. I forlængelse heraf har selskaberne fået indblik i, hvilke udfordringer der foreligger med henblik på koordinering af exchange aftaler m.m. i fremtiden, hvor flere forskellige biokomponenter sandsynligvis skal anvendes. Igen kommer erfaringerne fra samspil af komponenter ind over. Ligeledes kommer bæredygtighedskriterier for de enkelte biobrændstoffer og selskabernes strategi for overholdelse af deres forpligtigelse i forlængelse af lov om fremme af biobrændstoffer i spil. Biodieselen i forsøget er afregnet efter markedsindeks, og dette har varieret betydelig gennem forsøgsperioden. Dette har givet parterne en forståelse for de mekanismer der er med til at definere markedsprisen for biobrændstoffer. Opfølgende undersøgelser har vist, at den førte kommunikationskampagne har været effektiv og tilstrækkelig. Der har været et meget begrænset antal henvendelser på spørgsmål omkring produktet. Dog erfares det, at der ligger en opgave i fortsat at kommunikere ud omkring bilfabrikanternes brug af begrebet biodiesel. Bilfabrikanter som Ford, Mercedes, Seat, Skoda og VW henviser i kørebøger m.m. til, at enkelte af deres køretøjer ikke kan køre på biodiesel. I denne sammenhæng menes der ifølge de danske bilimportører, at brændstoffet skal opfylde EN590, altså max. Indeholde 7% biodiesel. Kommunikation henvendt til bådejere synes vigtig i relation til fremtidig brug af biobrændstoffer, idet bådmotorer er mere sårbare overfor mikrobiel vækst kaldet dieselpest. Dette skyldes at disse motorer typisk ikke anvendes i vinterhalvåret, hvor der så ophobes en del kondensvand i brændstoftankene, med potentiel bakteriel vækst til følge. Blandt buspassagerer har en relativ stor andel bemærket, at busserne i Århus kørte på biodiesel. Alle buspassagerer var positive overfor tiltaget ved konfrontation herom. Det var en smule overraskende, at de som havde det største transportbehov var mest villige til at betale for et mindre miljøbelastende brændstof. Samme tendens var også 12

19 til stede blandt bilisterne. Spørgsmålet er så, om intentionen står mål med en evt. handling? Projektet har været interessant for journalister at skrive om, ikke mindst ud fra den populære omskrivning af projektet til, at man puttede døde dyr i tanken. En søgning ultimo november 2009 viste mere end 240 artikler samt indslag i radio og tv om projektet. Gennemførelse af projektet har betydet en besparelse på ca tons CO 2 i Region Midtjylland. Besparelsen svarer til 0,06% af den danske transportsektors samlede udledning. Såfremt Dakas biodiesel udelukkende blev anvendt i transportsektoren som substitut for fossilt brændstof, ville besparelsen udgøre ca tons CO 2 eller ca. 1% af transportens udledning. Med udgangspunkt i projektets samlede omkostninger på ca. 17 mio. betyder det en pris på ca. 2500,- pr. tons sparet CO 2 i dette demonstrationsprojekt. Uden hensyn til anlægsinvesteringer i lagre samt andre projektspecifikke omkostninger til administration m.m. er prisen ca kr. pr. tons sparet CO 2. Yderligere optimering af basediesel forventes at kunne nedbringe denne omkostning yderligere. Det er fortsat en høj fortrængningspris generelt men billigt og dermed konkurrencedygtigt i forhold til andre CO 2 -tiltag i transportsektoren jf. Energistyrelsens rapport fra 2008 om alternative drivmidler i transportsektoren. I relation til administration har projektet givet udfordringer såvel internt i selskaberne samt eksternt selskaberne imellem, i forhold til offentlige myndigheder og i forhold til kunder. Projektet har udfordret selskabernes IT-systemer, betalingssystemer og procedurer ikke mindst i forbindelse med håndtering af afgifter. Den videre rapports disposition er som følger; Kapitel 2 gennemgår baggrunden for demonstrationsprojektet herunder spørgsmålet om forsyningssikkerhed, internationale klimaforpligtelser samt betingelserne i aktstykket bag forsøgsordningen. Kapitel 3 beskriver storskalaforsøget; formål, aktører, omfang samt forløb. Kapitel 4 redegør for biodiesel fremstillet på animalsk fedt; egenskaber, anvendelsesmuligheder og potentiale. Kapitel 5 fremlægger demonstrationsprojektets resultater og erfaringer i relation til produktet, ombygning af lagre, logistik, indkøb, kommunikation, miljø og økonomi. Kapitel 6 perspektiverer resultaterne i forhold til fremtid anvendelse af biodiesel fremstillet af animalsk fedt til transport. 13

20 14

Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen

Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Titel: Forsøgsordning med biodiesel Forfatters titel: Civilingeniør Navn: Niels Frees Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN 1603-9696

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Hydrogen for transport

Hydrogen for transport Hydrogen for transport April 2011, Jacob Krogsgaard, Managing director, H2 Logic A/S H2 98 D LPG About H2 Logic A/S Established 2003 35 employees + 4 PhD students Annual growth & accumulated positive profit

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Information om biodiesel til busvognmænd

Information om biodiesel til busvognmænd Information om biodiesel til busvognmænd 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region Midtjylland. Agro Business Park Niels Pedersens

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune Københavns erfaringer med de første brintbiler» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate Plan Energy Consumption Energy Production Mobility City

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald

Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald Rødovre Kommune Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald Slutrapport om projekt for anskaffelse og drift af en ellastbil Juli 2015 Indholdsfortegnelse Abstract... 2 Sammenfatning... 3 Problemstilling...

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Københavns Kommune. Slutrapport. Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler

Københavns Kommune. Slutrapport. Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Københavns Kommune Slutrapport Indfasning af elbiler i bilflåden et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler CMI, Klima og grøn vækst 31-01-2013 Slutrapport for Københavns Kommune Indfasning

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere