Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?"

Transkript

1 Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede har den første ansættelse inden 1 måned efter uddannelsens afslutning, 92% har forskning og udviklingsarbejde som hovedfunktion, 55% er ansat i medicinal- eller bioteknologisk virksomhed og 30% ved universitetsinstitutter. Dette er blot enkelte tal fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget om de ph.d.-uddannedes erhvervsstatus. Spørgeskemaet blev sendt til de 96 personer, som blev ph.d. ere ved Danmarks Farmaceutiske Universitet og Det Farmaceutiske Fakultet (herefter FARMA) i 2006 til Svarprocenten på undersøgelsen var på 74. Det er fjerde gang, Ph.d.-udvalget har iværksat denne undersøgelse. Den første spørgeskemaundersøgelse blev foretaget i sommeren Dengang blev spørgeskemaet sendt til de 85 personer, som blev ph.d. ere ved FARMA i 1994 til Svarprocenten på den første undersøgelse var på 85. Den anden undersøgelse blev foretaget i efteråret Spørgeskemaet blev sendt til de 80 personer, som blev ph.d. ere ved FARMA i 1999 til Svarprocenten på undersøgelsen var på 79. Den tredje undersøgelse blev foretaget i foråret Spørgeskemaet blev sendt til de 114 personer, som blev ph.d. ere ved FARMA i 2002 til Svarprocenten på undersøgelsen var på 82. Væsentlige resultater af undersøgelserne præsenteres i det følgende.

2 Tabel 1: Antal svar fordelt på ph.d.-år, køn i antal og svarprocent Ph.d.-år Mand Kvinde Total Svarprocent % % % % % af besvarelserne kom fra kvinder og 35% fra mænd i 1999 undersøgelsen. Dette svarer til den kønsfordeling, som var mellem de 85 ph.d.-uddannede ved FARMA i 1994 til I 2002 undersøgelsen kom 54% af besvarelserne fra kvinder og 46% fra mænd. Kønsfordelingen mellem de 80 ph.d.-uddannede i 1999 til 2001 var 51% kvinder og 49% mænd. I 2006 undersøgelsen var der en ligelig fordeling af besvarelserne mellem kvinder og mænd. Kønsfordelingen mellem de 114 ph.d.-uddannede i 2002 til 2005 var 46% kvinder og 54% mænd. 54% af besvarelserne kom fra kvinder og 46% fra mænd i 2009 undersøgelsen, hvilket stort set svarer til fordelingen mellem de 96 ph.d.-uddannede i (henholdsvis 52% og 48%). På grund af det lille antal mulige besvarelser kan man ikke sige noget generelt om forskelle mellem ph.d.-årgangene. I 2006 og 2009 undersøgelserne blev der spurgt om varigheden mellem afsluttet kandidatuddannelse og start på ph.d.-projekt. Der er sket et fald i varigheden fra afsluttet kandidatuddannelse til ph.d.-start fra 9 til 6 måneder i mediantal (og fra 1,4 til 1,1 år i almindeligt gennemsnit) for de 2 undersøgelser. Side 2 af 11

3 Tabel 2: Varighed fra afsluttet kandidatuddannelse til ph.d.-start Kategori Mand Kvinde Total År Intet svar Antal svar Gennemsnit 1,2 år 1 år 1,6 år 1) 1,3 år 1,4 år 1) 1,1 år Median 8 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 6 mdr. 9 mdr. 6 mdr. 1) En af kvinderne begyndte ph.d.-uddannelsen 20 år efter afsluttet kandidatuddannelse, hvilket fremgår af det almindelige gennemsnit. Tabel 3: Uddannelsesmæssig baggrund fordelt på køn i antal og % Kategori Mand Kvinde Total År Cand.pharm Cand.scient Cand.polyt Anden I alt Den uddannelsesmæssige baggrund for de ph.d.-uddannede, der indgår i undersøgelserne, er først og fremmest cand.pharm., dernæst cand.polyt. i første undersøgelse og cand.scient. i den anden, tredje og fjerde undersøgelse. Af de indkomne svar i undersøgelserne har kvinderne fortrinsvis en farmaceutisk baggrund (89%, 79%, 64% og 66%), mens mændene kun tegner sig for lidt over halvdelen (52%) i de to første undersøgelse og kun 47% i den tredje undersøgelse. I 2009 undersøgelsen et dette tal steget, idet 64% af mændene har en farmaceutisk baggrund. Der er fra den første til den tredje undersøgelse sket et markant fald i andelen af ph.d. ere med en cand.pharm. baggrund, fra 76% i 1999 til 55% i 2006, og en stigning i andelen af ph.d. ere med en cand.scient. baggrund, fra 1% til 24%. Dette var også en konklusion i erhvervsundersøgelsen i 2002 set ud fra den uddannelsesmæssige baggrund for samtlige indskrevne ph.d.-studerende i I 2006 vurderede vi, at hvis andelen af ph.d. ere med cand.pharm. baggrund faldt yderligere i fremtiden, kunne dette blive et problem for den fremtidige undervisning af farmaceutstuderende, da et faldende antal adjunkter, lektorer og professorer så ville have en farmaceutisk kandidatuddannelse som baggrund. I 2009 undersøgelsen er andelen af ph.d. ere med en farmaceutisk baggrund steget til 65%. Ser vi derimod på kandidatbaggrund for FARMAs bestand på 135 ph.d.-studerende pr. 1. oktober 2009 har kun 49% en farmaceutisk uddannelse fra FARMA, hvilket er det laveste niveau målt i den 13 år gamle statistik, 27% har en cand.scient. baggrund, 10% en cand.polyt. og 12% en udenlandsk kandidatuddannelse (som kan være udenlandske farmaceutiske uddannelser). Side 3 af 11

4 Tabel 4: Nuværende erhvervsstatus fordelt efter køn i antal og % Kategori Mand Kvinde Total År Privat virksomhed FARMA Anden videregående uddannelsesinstitution Anden offentlig Virksomhed Arbejdsledig Ikke arbejdssøgende Anden I alt Mere end halvdelen af de ph.d.-uddannede er ansat i en privat virksomhed, knap en ud af fire er ansat ved FARMA. Der var kun en arbejdsledig ph.d. er blandt besvarelserne i 2009 undersøgelsen. Tabel 5: Ansættelsesområde i antal og % (1999 undersøgelsen) Kategori Antal % Sygehusvæsenet 2 3 Medicinvirksomhed Naturlægemiddel-/kosttilskudsvirksomhed 1 1 Kemisk-teknisk industri 2 3 Anden offentlig virksomhed 8 11 Højere uddannelsesinstitutioner Anden 2 3 Intet svar 2 3 I alt % af de ph.d.-uddannede i 1999 undersøgelsen er ansat i medicinalindustrien, 26% ved højere uddannelsesinstitutioner og 11% i anden offentlig virksomhed. Side 4 af 11

5 Tabel 6: Ansættelsesområde i antal og % (2002, 2006 og 2009 undersøgelserne) Kategori Antal % Antal % Antal % Medicinal- eller bioteknologisk virksomhed FARMA Anden videregående uddannelsesinstitution Sektorforskningsinstitution 1) Sygehusvæsenet Anden 2) Intet svar I alt ) Inklusiv Statens Serum Institut. 2) I denne kategori er privatansatte i agrokemisk industri, apotek, apotekerforening, dansk farmaceutforening, fødevarevirksomhed, grundforskning, udviklingshjælp, medico, pharmakon, rådgivning og endvidere offentligt ansatte i lægemiddelstyrelsen, norsk lægemiddelstyrelse, miljøstyrelsen, patent og mærkevarestyrelsen, Britain Trust. 55% af de ph.d.-uddannede i 2009 undersøgelsen er ansat i medicinal- eller bioteknologisk virksomhed og 30% ved videregående uddannelsesinstitutioner. Tabel 7: Hovedfunktion fordelt på køn i antal og % Kategori Mand Kvinde Total År Forskning og udvikling (inkl. uni.ansatte) Produktion og kontrol Salg, information og markedsføring Administration (inkl Registrering) Undervisning (eksl uni.ansatte) Intet svar 1) I alt ) I 2006 undersøgelsen var 4 af de personer, der ikke besvarede spørgsmålet 2 arbejdsledige og 2 ikke arbejdssøgende % af de ph.d.-uddannede har forskning og udvikling som hovedfunktion (inklusiv universitetsansatte) i 1999, 2002 og 2009 undersøgelserne og 85% i 2006 undersøgelsen. Side 5 af 11

6 Tabel 8: Hovedarbejdsområde fordelt på køn i antal og % Kategori Mand Kvinde Total År Administration Analytisk kemi Arbejdsmiljø Biokemi Farmaceutisk lægemiddeludvikling Farmakologi Farmakoterapi Kemisk/klinisk toksikologi Kemisk lægemiddeludvikling Klinisk afprøvning Klinisk farmaci Kvalitetssikring/validering Lægemiddelforbrug Lægemiddelformulering Lægemiddelinformation Lægemiddelproduktion Lægemiddelregistrering Medicinalkemi Medicinsk udstyr Mikrobiologi Miljøkemi Salg og markedsføring Samfundsfarmaci Toksikologi Undervisning Andet 1) Intet svar 2) I alt ) I kategorien andet i 2002 undersøgelsen er der en del eksempler på kinetik som hovedarbejdsområde. Kategorier i 2006 undersøgelsen for de 8 kvinder, der svarende andet : farmaceutisk konsulent farmakognosi evolutionsbiologi plantesystematik grundforskning metabolisme molekylær biologi genteknologi Side 6 af 11

7 molekylær biologi retsgenetik patenter præklinisk udvikling For de 4 mænd, der svarede andet : farmaci/adme naturlægemidler naturstofkemi produktudvikling Kategorier i 2009 undersøgelsen for de 8 mænd, der svarede andet : DMPIL farmakokinetik fysiologi informatik kemometri organisk kemi proteinkemi quality by design 2) I 2006 undersøgelsen indgår 2 arbejdsledige og 2 ikke arbejdssøgende i denne kategori. Der er medtaget nye kategorier i tabel 8 f.eks. samfundsfarmaci. Men det er et problem at ændre for meget i spørgeskemaet, hvis der stadig skal sammenlignes med tidligere undersøgelser. Der er stor spredning i hovedarbejdsområde, og en del rubriceres i kategorien andet, hvilket måske blot er udtryk for ph.d. ernes mange forskellige arbejdsområder. En del ph.d.-uddannede har farmaceutisk lægemiddeludvikling (11-18%), medicinalkemi (13-16%) og analytisk kemi i 1999 og 2006 undersøgelserne (10-13%) og farmakologi i 2002 og 2009 undersøgelsen (10-13%) som hovedarbejdsområde. I 2006 undersøgelsen har 11% endvidere lægemiddelformulering som hovedarbejdsområde. Tabel 9: Antal måneder efter afsluttet ph.d. inden første ansættelse fordelt på køn i antal og % Mand Kvinde Total År < 1 mdr mdr mdr mdr >13 mdr Intet svar I alt Side 7 af 11

8 84-88% af de ph.d.-uddannede får ansættelse inden for 1 måned efter bestået ph.d.-grad og 97-98% inden for 3 måneder i de to første undersøgelser. I 2006 undersøgelsen er der et fald til henholdsvis 70% som får ansættelse inden 1 måned efter bestået ph.d.-grad og 85% inden for 3 måneder. I 2009 undersøgelsen får 82% ansættelse inden 1 måned efter afsluttet ph.d.-uddannelse og 89% inden for 3 måneder. Mange har sandsynligvis haft ansættelse i op til et år før gradstildelingen, eftersom ph.d.- uddannelsen på FARMA gennemføres på lidt under 4 år (aflønningen på FARMAs ph.d.-stipendier er 3 år). Men det tager åbenbart længere tid at få ansættelse end i de tidligere undersøgelser i 1999 og Selv om der stadig er meget få arbejdsløse blandt ph.d. erne, så er arbejdsmarkedet måske mere anstrengt end tidligere, f.eks. har nogle af de små biotekfirmaer økonomiske problemer, og nogle af de store medicinalvirksomheder har været tilbageholdende med ansættelser. I 2006 og 2009 undersøgelserne blev de ph.d.-uddannede endvidere spurgt om interessen for en adjunktstilling på FARMA. 39 svarede de overvejede at søge en adjunktstilling, 53 at de ikke gjorde, 2 svarede ikke i 2006 undersøgelsen. I 2009 undersøgelsen svarede 33, at de overvejede at søge en adjunktstilling, 38 at de ikke gjorde. Årsagerne til en manglende interesse for adjunktuddannelsen på FARMA var flere; for lavt lønniveau manglende sikkerhed i ansættelse bekymring for stort undervisningsomfang administrationsbyrde ønske om mere tværfaglighed ønske om større videnskabelige forskningsgrupper mere forskning i stillingen bedre samarbejde bedre ledelse Enkelte nævnte at deres emne ikke var relevant på FARMA! Mange gav endvidere udtryk for at de ønskede at prøve noget andet end at være på FARMA eller var glade for deres nuværende stilling (uden for FARMA). Og i 2006 og 2009 undersøgelserne blev spurgt om ph.d.-uddannelsen/ph.d.-graden har haft en afgørende betydning for den ph.d.-uddannedes nuværende arbejde/nuværende funktion % mente ph.d.-uddannelsen/ph.d.-graden havde haft afgørende betydning. Side 8 af 11

9 Tabel 10: Har ph.d.-uddannelsen/ph.d.-graden haft afgørende betydning for det nuværende arbejde/nuværende funktion? Mand Kvinde Total År Ja Nej 1) Intet svar I alt ) I 2006 undersøgelsen: Af de 7 mænd, som svarede nej, er en arbejdsløs, 4 privat og 2 offentligt ansatte. 4 arbejder inden for FoU, 2 inden for administration. Af de 5 kvinder: 4 er privat og 1 offentligt ansat. 3 arbejder med FoU og 1 med salg og information. I 2009 undersøgelsen er de 3 mænd, der svarede nej, privatansatte, 2 arbejder inden for FoU, en på apotek. Af de 4 kvinder: 3 er privatansatte og arbejder med FoU, 1 offentlig ansat. I 2009 undersøgelsen blev der spurgt, om den ph.d.-uddannedes nuværende arbejde og funktion er betinget af, at vedkommende har en ph.d.-grad. Tabel 11: Er dit nuværende arbejde/din nuværende funktion betinget af, at du har en ph.d.- grad? Mand Kvinde Total Antal % Antal % Antal % Ja Nej Intet svar I alt Langt størstedelen (86-89%) mener, ph.d.-uddannelsen og graden har haft afgørende betydning for jobbet/funktionen, men graden har ikke i lige så høj grad (63%) været en betingelse for stillingen. I 2009 undersøgelsen spørges derudover om hvilke elementer i ph.d.-uddannelsen der har betydning for det nuværende arbejde/funktion. Af tabel 12 fremgår det at især emnet for ph.d.-projektet har betydning (40% af besvarelser). Side 9 af 11

10 Tabel 12: Hvilke elementer i din ph.d.-uddannelse har betydning for dit nuværende arbejde/din nuværende funktion? (flere svar) Mand Kvinde Total Antal % Antal % Antal % Emne Formidling Undervisning Kurser Udlandsophold Publikationer Andet 1) I alt ) De elementer der blev nævnt under andet handlede om opnåelse af særlig tænkemåde, metoder, forskningserfaring, netværk. Om forskelle mellem mandlige og kvindelige ph.d.-uddannede? Flest kvinder blev uddannet ph.d. ere ved FARMA i 1994 til Fra 1999 til 2001 var der næsten en ligelig fordeling af mænd og kvinder blandt de uddannede ph.d. ere. Fra var der flere mænd (54%) end kvinder (46%), som blev tildelt ph.d.-graden. Fra var de flere mænd (52%) end kvinder (48%), som blev tildelte ph.d.-graden. Den 1. oktober 2009 var der 135 indskrevne ph.d.-studerende ved FARMA, hvoraf 43% var mænd og 57% kvinder. Kønsfordelingen blandt FARMAs ph.d.-studerende er altså under stadig forandring. Der er forholdsvist flere kvindelige ph.d. ere med cand.pharm. baggrund og forholdsvist flere mandlige ph.d. ere med cand.polyt. og cand.scient. baggrund i undersøgelserne (tabel 3). Undtagelse er cand.scient. i 2009 undersøgelsen, hvor der er flere kvinder med cand.scient. baggrund. De fleste ph.d. ere ansættes i en privat virksomhed. Forholdsvis flere mænd er inden for private virksomheder end kvinder i 1999 og 2009 undersøgelserne. Men i 2002 undersøgelsen havde 71% af kvinderne privat ansættelse og kun 52% af mændene. I 2006 undersøgelsen er der en mere ligelig fordeling; 64% af kvinderne og 60% af mændene havde beskæftigelse i en privat virksomhed. I 2009 undersøgelsen havde 64% af mændene privat ansættelse og 58% af kvinderne. I 1999 undersøgelsen var 88% af mændene beskæftiget inden for F&U, i 2002 undersøgelsen var tallet steget til 96%. For kvindernes vedkommende var tallene 87% og 88%. I 2006 var tallene 87% for mænd og 83% for kvinder, igen en mere lige fordeling, men også et lille fald i forhold til de to tidligere undersøgelser. Fra 2006 til 2009 undersøgelsen steg andelen af privatansættelse sig for begge køn, idet 91% af mændene var beskæftiget inden for FoU og 92% af kvinderne (tabel 7). Især mændene opnår hurtigt ansættelse; således havde 88% af mændene ansættelse inden for den første måned efter opnået ph.d.-grad i 1999 undersøgelsen. Dette tal steg til 93% i 2002 undersøgelsen men faldt til 72% i 2006 undersøgelsen. I 2009 undersøgelsen lå tallet på 82%. For kvindernes vedkommende var tallene henholdsvis 87% og 76% og 68% og 82% (tabel 9). Side 10 af 11

11 Men som skrevet tidligere, skal tallene tages med forbehold, da der er tale om små tal. Baggrund for spørgeskemaundersøgelserne Som del af evalueringen af forskeruddannelsen i Danmark i 1999 bad Danmarks Forskningsråd efter opdrag fra Forskningsministeriet daværende FARMA udarbejde en selvevalueringsrapport indeholdende overvejelser om FARMAs ph.d.-uddannelse, herunder bl.a. særlige kvalitetsdimensioner, finansieringsforhold, produktivitet og arbejdsmarked for ph.d.-uddannede. Det daværende Ph.d.-udvalg igangsatte en undersøgelse om erhvervsstatus for ph.d.-uddannede ved FARMA i 1994 til Ph.d.-udvalget besluttede i 2002 at gennemføre den samme undersøgelse for ph.d.-uddannede ved FARMA i 1999 til 2001, og at undersøgelsen skulle gennemføres hvert 3. år. Der har i efteråret 2005 atter været en evaluering af forskeruddannelsen i Danmark. FARMAs selvevaluering findes på FARMAs hjemmeside under om fakultetet, publikationer, øvrige, ph.d.-uddannelse. I den forbindelse blev udregnet andre interessante statistikker om ph.d.- uddannelsen. Dertil kommer de årlige statistikker, som fremgår af FARMAs hjemmeside. Stort set alle ph.d.-studerende, der indskrives, afslutter deres uddannelse. I de seneste år har der været ca. 2 ph.d.-studerende pr. år, som har afbrudt deres uddannelse. Det har i de fleste tilfælde været af særlige, personlige årsager. Størstedelen af disse frafald ligger enten i starten eller sidst i ph.d.-forløbet. Der er ikke forskelle med hensyn til karakterer og finansiering og frafald. Over halvdelen af ph.d. erne (målt på de ph.d.-uddannede i 2008 og 2009) er på studieophold i udlandet. Der er i gennemsnit 1 udenlandske bedømmer pr. bedømmelsesudvalg for en ph.d.-afhandling (målt på de tildelte ph.d.-grader i ). Tallet for 2009 er steget til 1,3 bedømmere i gennemsnit pr. bedømmelsesudvalg. Ph.d.-uddannelsens varighed lå på 3,6 år for de personer, som fik tildelt ph.d.-graden ved FARMA i Tallet er beregnet som tiden fra indskrivning til tildeling af ph.d.-graden renset for orlovsperioder. Der går typisk ca. 2 måneder fra indlevering af ph.d.-afhandling til den afsluttende ph.d.-forelæsning. I 2010 gennemfører Rigsrevisionen en undersøgelse af ph.d.-uddannelsen ved danske uddannelsesinstitutioner. Resultatet af undersøgelsen afventes. Side 11 af 11

Den sikre vej til job. Ph.d.:

Den sikre vej til job. Ph.d.: Ph.d.: Den sikre vej til job En ny undersøgelse viser, at ph.d.er fra FARMA kun har sølle en procents arbejdsløshed, og 82 procent har den første ansættelse i hus inden en måned. er et godt eksempel på

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

28-03-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006.

28-03-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006. Til stede medlemmer: Flemming Steen Jørgensen

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Bilag 1. Analyse fra LIF juli 2001:

Bilag 1. Analyse fra LIF juli 2001: Bilag 1 Analyse fra LIF juli 2001: Analyse af efterspørgsel og udbud af kvalificerede akademiske kandidater og forskere inden for biotek. og lægemiddelindustri 1 Hovedbudskaber De seneste 20 års investeringer

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Alle ph.d.-studerende, der ophører med ph.d.-uddannelsen ved den pågældende institutionen 2011 indberettes til Danmarks Statistik. Afbrydes uddannelsen

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2012 Et registertræk over 5 år fra Danmarks Statistik Hvor finder ph.d.er fra Københavns Universitet ansættelse? Endelig version /22. april 2015

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 23. oktober 2007.

Læs mere

DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde torsdag den 17. november 2005.

DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde torsdag den 17. november 2005. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde torsdag den 17. november 2005. Til stede medlemmer: Flemming Steen Jørgensen

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Nyindskrevne ph.d.-studerende

Nyindskrevne ph.d.-studerende Nyindskrevne ph.d.-studerende Universiteterne indberetter alle nyindskrevne ph.d.-studerende til Danmarks Statistik. For at frembringe alle data, som indgår i indberetningen, beder universiteterne i en

Læs mere

Rapport DANSKE PH.D.-STUDERENDE I UDLANDET

Rapport DANSKE PH.D.-STUDERENDE I UDLANDET Rapport DANSKE PH.D.-STUDERENDE I UDLANDET Forskeruddannelsesrådet september 2001 Indhold 1 INDLEDNING...3 2 SAMMENFATNING OG KONKLUSION...4 ER PROGRAMMETS MÅL BLEVET OPNÅET?...5 4 BESKRIVELSE AF POPULATIONEN...8

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 20. marts 2007.

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken?

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken? Påbegyndte ph.d.-uddannelser, året 2011 Alle nyindskrivninger af ph.d.-studerende, 2011, indberettes til Danmarks Statistik. Dette gælder også studerende, der starter ph.d.-uddannelsen inden kandidatuddannelsen

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 15. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Særkørsel Ph.d.

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus

Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus Pr. 1. september 2003 Indhold Indhold: Rapportens hovedresultater 1. Formål 2. Undersøgelsens datagrundlag 3. Erhvervsstatus 4. Ansættelsesområde 5. Fagområde 6.

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag 24. februar Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag 24. februar Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 28. FEBRUAR 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA)

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: /

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: / DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 19. maj 2010. Til

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Nyuddannede farmaceuters erhvervsstatus 2011

Nyuddannede farmaceuters erhvervsstatus 2011 Nyuddannede farmaceuters erhvervsstatus 2011 Nyuddannede farmaceuters erhvervsstatus 2011 Indhold: Side: 1. Rapportens hovedresultater 3 2. Formål med undersøgelsen 4 3. Undersøgelsens datagrundlag 5 4.

Læs mere

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1.

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1. Uddannelsesstatistik 2002:1 Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Indledning...3 3. Påbegyndte kompetencegivende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: /

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: / DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 29. september 2010.

Læs mere

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331)

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 47% Færdig ph.d./licentiat 160 48% Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17 5% Svar i alt 331 Side 1 af

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 27. november 2007.

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Maj 2001 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde (brug af røntgenanlæg

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

23-05-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 23. maj 2006.

23-05-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 23. maj 2006. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 23. maj 2006. Til stede medlemmer: Flemming Steen Jørgensen

Læs mere

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Konklusioner I alt 673 breve er udsendt og besvarelsesprocenten er 64 %, hvilket er noget lavere end i 2008, men stadig den højeste på Universitetet. Svarprocenten blandt bachelorstuderende har været så

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Naturstofkemi/medicinalkemi/organisk (prioriteret) (prioriteret)

Naturstofkemi/medicinalkemi/organisk (prioriteret) (prioriteret) Til Akademisk Råd 7. november 2006 J.nr. 06-615-4 Ref. MWJ Vedrørende forslag til stipendieområder i forbindelse med opslag af ph.d.- stipendier pr. 1. april og 1. oktober 2007 Nedenstående forslag til

Læs mere

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres.

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres. Flygtninge Af Anne Cathrine Schjøtt Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres Farmaceut Ayman Sanjo kom til Danmark for snart et år siden. I øjeblikket kæmper han med at få mulighed

Læs mere

Notat. Beskæftigelse inden for privat forskning og udvikling. Modtager(e): Klik her for at angive tekst. Kopi: Klik her for at angive tekst.

Notat. Beskæftigelse inden for privat forskning og udvikling. Modtager(e): Klik her for at angive tekst. Kopi: Klik her for at angive tekst. Notat Modtager(e): Klik her for at angive tekst. Kopi: Klik her for at angive tekst. Beskæftigelse inden for privat forskning og udvikling Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 25. APRIL 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører 24.5.2005 Notat 12260 MELA/CADA Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører om kommunalreformen FTF har ultimo april 2005 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900. Ph.d.-udvalget holdt møde tirsdag den 22. februar 2011 og mandag den 28. februar 2011.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900. Ph.d.-udvalget holdt møde tirsdag den 22. februar 2011 og mandag den 28. februar 2011. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde tirsdag den 22. februar 2011

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Indhold. Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2. Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4. Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5

Indhold. Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2. Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4. Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5 Indhold Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2 Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4 Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5 Afsnit 2 - Ledighedsberørte og gennemsnitligt antal bruttoledige 6 Tabel 2 - Ledighedsberørte

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere