Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1"

Transkript

1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker nu uden tidsbegrænsning, i alle EU medlemslande under rejser og midlertidigt ophold i indtil 12 måneder i den øvrige del af verden. I resten af verden dækker vi under rejser og ved midlertidigt ophold i op til et år. Forsikringen kan forlænges til at dække midlertidigt ophold i yderligere op til 2 år. Det er en forudsætning, at selskabet har modtaget henvendelse fra den forsikrede herom. Selskabet tager stilling til, om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsættes. Forsikrede eller forsikringstager kan forlænge forsikringen til at dække ved midlertidigt ophold i yderligere op til fire år. Det er en forudsætning, at Alm. Brand har modtaget besked fra den forsikrede eller forsikringstager. Alm. Brand tager stilling til, om, og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. Forsikringen kan nu forlænges i op til 4 år Bedre udvidelsesmulighed Alm. Brand kan kræve, at lægeundersøgelser til vurdering af, om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen og størrelsen af en eventuel erstatning, foregår i Danmark. Forsikringen dækker ikke eventuelle udgifter til ophold eller transport i forbindelse med lægeundersøgelser. Alm. Brand kan kræve, at lægeundersøgelser foregår i Danmark Hvis tandlæge-, læge-, fysioterapeut- eller kiropraktorbehandling kræves, kan Alm. Brand forlange, at behandlingen skal finde sted i Danmark. Forsikringen dækker ikke eventuelle udgifter til ophold eller transport i forbindelse med behandling. Alm. Brand kan kræve, at behandling hos tandlæge, læge, fysioterapeut eller kiropraktor foregår i Danmark. 8. Regulering af præmier og summer Alm. Brand forhøjer prisen for forsikringen ved første forfald, efter at forsikrede er fyldt 60 år. Betingelser og forsikringssummer fortsætter uændret. Prisen stiger ved det fyldte 60. år

2 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 2 Forsikringssummer og dagpenge nedsættes uden præmieregulering med 50% fra det fyldte 70. år. Alm. Brand nedsætter forsikringssummerne uden regulering af prisen med følgende procenter, når forsikrede er fyldt 70 år på skadetidspunktet: Fyldt 70 år 10% Fyldt 71 år 20% Fyldt 72 år 30% Fyldt 73 år 40% Fyldt 74 år 50% Ny tabel for nedsættelse af forsikringssummer. 9. Forsikringens varighed og opsigelse Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Gør forsikringstageren brug af denne særlige opsigelsesadgang, skal forsikringstageren betale et gebyr. Oplysning om muligheden for, at opsige forsikringen med kortere opsigelsesvarsel i henhold til Lov om finansiel virksomhed 57. Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr. Du kan altid se de gældende gebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende dig til Alm. Brand. Afsnit 2. Dækningsskema 12. Ulykkestilfælde Forsikringen dækker: Forsikringen dækker: Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig, af forsikredes vilje uafhængig, pludselig udefrakommende indvirkning på legemet med en påviselig beskadigelse af dette til følge. Der er dog særlige regler for sport, motorcykel og fly punkt 13., 14. og 15.). Direkte følger af ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. For at opnå dækning er det et krav, at der er medicinsk årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurdering lægger vi blandt andet vægt på, om ulykkestilfældet er egnet til at forårsage personskaden. Det vil sige, om ulykkestilfældet i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden. Ny definition af ulykkestilfælde. Der er nu færre betingelser for, at en skade bliver anset som et ulykkestilfælde.

3 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 3 (Der er dog særlige regler for sport, motorcykel og fly, se punkt 2.3. og 2.4.) Forsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker ikke: Endvidere undtages smitte fra mad, herunder overfølsomhedsreaktioner. Skader sket som følge af overbelastning af kroppen. Varige følger som skyldes overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykkestilfældet. Skader som følge af nedslidning. Skader, der er opstået under fødsel. Præcisering af hvilke følger, der ikke betragtes som ulykkestilfælde efter ny definition Varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, som ikke kan anses for at have været af exceptionel og katastrofelignende karakter. Varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været direkte udsat for personskade. Præcisering af hvilke følger, der ikke betragtes som ulykkestilfælde efter ny definition. 13. Sport Ulykkestilfælde, der sker under udøvelse af eller i forbindelse med sport, der ikke undtages i skemaets modsatte side i punkt til Ulykkestilfælde, der sker under udøvelse af eller i forbindelse med sport, der ikke undtages i skemaets modsatte side i punkt til Ved deltagelse i et enkeltstående arrangement, f.eks. firmaarrangement, polterabend eller rund fødselsdag, dækker forsikringen ulykkestilfælde, der sker under gocart-kørsel, klatring på udendørs klatrevæg eller tandemspring med faldskærm under professionel instruktion, selv om policen ikke er udvidet med tillægsdækning. Ved jævnlig deltagelse i disse aktiviteter, skal forsikringen være udvidet med tillægsdækning. Dækker under deltagelse i gocartkørsel, klatring på udendørs klatrevæg eller ved tandemspring i forbindelse med et enkeltstående firmaarrangement, polterabend eller lignende arrangement, selv om forsikringen ikke er udvidet med tillægsdækning Ulykkestilfælde, der indtræffer under deltagelse eller træning i professionel sport. Herudover dækkes ikke under deltagelse eller træning i cykel- eller hestevæddeløb på bane, boksning, karate og lignende kampsport, bjergbestigning, udendørs klatrevæg, faldskærmsudspring, drageflyvning og lignende samt dykning med anvendelse af andet udstyr end almindelig snorkel. eller træning i professionel sport. Når sikrede er på kontrakt, og bruger hovedparten af sin tid på en sportsgren, betragter vi det som professionel sport eller træning i boksning, Præcisering af professionel sport. Tilføjet andre typer boksning. Præcisering.

4 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 4 kick-boksning, thaiboksning og lignende eller træning i cykel- eller hestevæddeløb på bane, karate eller lignende kampsport, udendørs klatrevæg med højde over 12 meter, rafting, kitesurfing og jetski. Undtagelse af ulykkestilfælde sket på klatrevæg, er nu ændret, således at den skal have en højde på over 12 meter. Rafting, kitesurfing og jetski er nu undtaget Ulykkestilfælde, der sker under bjergbestigning, basejumping, faldskærmsudspring, drageflyvning, hangglidning, paragliding, ultralightflyvning (type A ultralight fly), kunstflyvning eller lignende. Præcisering af flere typer udspring med faldskærm, og flyvning med ultralight fly. Dykning er ikke længere undtaget Ulykkestilfælde, der opstår ved almindelig brug/kørsel med ATV eller lignende køretøj, på privat grund, hvis føreren er over 25 år. Skader opstået ved almindelig kørsel med ATV på privat grund dækkes kun, hvis føreren er over 25 år Ulykkestilfælde, der indtræffer ved motocross- og speedwaykørsel samt under deltagelse eller træning i motorløb af enhver art. Ulykkestilfælde, der sker ved gocart-, ATV- (se dog punkt ), motocross- og speedwaykørsel eller under deltagelse eller træning i motorløb af enhver art. Undtager ulykkestilfælde sket ved kørsel med ATV, i de tilfælde, som ikke opfylder dækningskravene under punkt Kan nu udvides til også at dække motorløb i bil. 14. Motorcykel som fører under kørsel på motorcykel eller scooter, dog kun med halv erstatning. som fører under kørsel på motorcykel dog kun med halv erstatning. En scooter eller EU-knallert med en motor på over 50 cc (kubikcentimeter) betragter vi som motorcykel. En firhjulet terræncykel med en motor på over 50 cc anser Alm. Brand i denne sammenhæng også som motorcykel. En scooter eller EU-knallert med en motor på over 50 cc (kubikcentimeter) betragter vi som motorcykel. En firhjulet terræncykel, betragtes ikke længere som motorcykel. Erstattet af nye regler for kørsel med ATV. Se punkt og Flyverrisiko som pilot eller besætningsmedlem under flyvning i nationalitetsbe- som fører af privatfly under flyvning i nationalitetsbetegnede luft- Besætningsmedlem fjernet.

5 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 5 tegnede luftfartøjer, som anvendes til transport af passagerer og/eller gods, dog kun med halv erstatning. Passagerer er dækket i fuldt omfang. fartøjer, som anvendes til transport af passagerer og/eller gods, dog kun med halv erstatning. Passagerer er dækket i fuldt omfang. Nr. 4 Dagpengeerstatning ved ulykkestilfælde DÆKNINGEN TILBYDES IKKE LÆNGERE Nr. 5 Dagpenge ved sygdom eller ulykkestilfælde DÆKNINGEN TILBYDES IKKE LÆNGERE Nr. 7 Børneulykkesforsikring Forsikringen dækker de forsikredes nuværende og fremtidige børn og adoptivbørn indtil første forfaldsdag efter det forsikrede barn er fyldt 18 år. Forsikringen dækker de forsikredes nuværende og fremtidige børn og adoptivbørn indtil første forfaldsdag efter det forsikrede barn er fyldt 18 år. Plejebørn er ikke omfattet af børneulykkesforsikringen. Fremtidige børn og adoptivbørn er ikke dækket af forsikringen, hvis de lider af medfødt fysisk eller psykisk handicap eller sygdom, herunder nedsat syn og/eller hørelse. Plejebørn er ikke omfattet af Børneulykkesforsikringen. Afsnit fjernet udbetaling ved død som følge af ulykkestilfælde med kr. Erstatning ved død som følge af ulykkestilfælde med kr. Beløbet indeksreguleres ikke. Præcisering af, at beløbet ikke er indeksreguleret. Nr. 8 Selvstændig børneulykke for 1 barn Forsikringen omfatter: Forsikringen omfatter: Erstatning ved død som følge af ulykkestilfælde med kr. udbetaling ved død som følge af ulykkestilfælde med kr. Beløbet indeksreguleres ikke. Præcisering af, at beløbet ikke er indeksreguleret.

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere