BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK"

Transkript

1 BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK Det er vigtigt for 7913, at du som forsikringstager og oprettet bruger på 7913's internetportal på (herefter "Portalen"), er tryg ved alle kontaktflader med 7913, lige fra at identificere forsikringsprodukter og priser til skadesbehandling, samt din oplevelse af hele selvbetjeningsuniverset på Portalen. Nedenfor er derfor beskrevet de betingelser og vilkår, der gælder for brugen af Portalen. Portalen er ejet og drevet af 7913 ApS, CVR nr ( 7913 ). Ved at besøge og benytte Portalen accepterer du nedenstående betingelser og alle andre betingelser, der fremgår af eller henvises til via Portalen. HVIS DU IKKE KAN ANERKENDE DISSE BETINGELSER, BEDES DU AFSTÅ FRA AT BENYTTE PORTALEN OG FORLADE SIDEN. 1. Anvendelse af Portalen tilbyder som forsikringsagent standardiserede forsikringsprodukter med få muligheder for tilpasning. 1.2 Det overordnede formål med Portalen er at formidle udstedelse af forsikringstilbud og policer, at behandle anmeldte skader og administrere din forsikringshistorik på Portalen samt dine brugeroplysninger formidler din anmodning om at tegne forsikringer hos forsikringsselskaber samt forsikringsselskabernes accept heraf på baggrund af de oplysninger, du afgiver til 7913 via Portalen. 1.3 Portalen har to overordnede dele, en prissammenligningsdel samt et selvbetjeningsunivers (herefter Mit 7913 ). Der er begrænset adgang til rådgivning om valg af forsikring og for sammenligning med dine eksisterende forsikringer i andre forsikringsselskaber. 1.4 Korrespondance med 7913 og forsikringsselskaber, som 7913 er registreret agent for, foregår primært online på Mit 7913, og/eller per , herunder i relation til policeadministration og skadesbehandling mv. 1.5 Alle aftaler indgået med forsikringsselskaber ved anvendelse af Portalen foregår elektronisk og på dansk. 2. Indhold og adgang 2.1 Information på Portalen, herunder, oplysninger eller grafik offentliggjort på Portalen gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Oplysningerne på Portalen kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl, som 7913 herved i videst muligt omfang tager forbehold for er derudover til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af Portalen og de på Portalen beskrevne produkter bestræber sig på til enhver tid at stille Portalen til rådighed for dig men kan ikke garantere, at adgangen til Portalen vil være uafbrudt, pålidelig eller fejlfri forbeholder sig Side 1 af 7

2 ret til efter eget skøn at nægte dig adgang til Portalen eller dele heraf uden varsel, hvis du ikke overholder disse vilkår og betingelser anvender links på Portalen, der fører til websteder eller sider, der er uden for 7913 s kontrol. Links anvendes for at lette din navigation, men et link er ikke ensbetydende med, at 7913 på nogen måde har godkendt eller indestår for det websted, som linket henviser til påtager sig intet ansvar for websteder, der linkes til, herunder for information, oplysninger eller grafik på disse websteder. 3. Brugernavn og password 3.1 Du har pligt til at behandle brugernavn og password fortroligt og må således ikke udlevere disse til andre. 3.2 Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til Portalen uden et lovligt brugernavn og password. 3.3 Du er ansvarlig for alle oplysninger og informationer, der afgives med dit brugernavn og password, herunder for tilbud, accept af tilbud, påbud og meddelelser, der afgives af tredjemand ved uautoriseret brug af dit brugernavn og password. 4. Behandling af personoplysninger og privatlivspolitik 4.1 Indsamling af personoplysninger og dataansvar registrerer som dataansvarlig oplysninger i forbindelse med din anvendelse af Portalen behandler både oplysninger, du selv afgiver og søger efter, samt oplysninger, som 7913 indsamler om dig i forbindelse med dine forsikringer De personlige oplysninger, vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, CPR-nummer, søgninger, præferencer, indstillinger og indtastede oplysninger, adresse, telefonnummer, privatadresse, og lignende identifikationsoplysninger, samt oplysninger om tidligere og nuværende forsikringsprodukter, herunder præmieforhøjelser, opsigelser og skadeshistorik, kørselsbehov, bolig, forsikringer i andre forsikringsselskaber, betalingsforhold, medforsikrede, begunstigede, skadelidte, skadevoldere, panthavere etc kan også vælge at indhente og kontrollere oplysninger om skadeforløb og opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber Dit forsikringsselskab er selvstændigt dataansvarlig for oplysninger om dine tegnede forsikringer hos forsikringsselskabet via Portalen, dine risikooplysninger afgivet via Portalen i forbindelse med forsikringer hos forsikringsselskabet, skadeshistorik under dine forsikringer hos forsikringsselskabet samt oplysninger om udbetaling af erstatninger. 4.2 Databehandler vedrørende følsomme oplysninger mv Behandling og registrering af din fulde skadeshistorik og risikooplysninger hos dit forsikringsselskab, herunder eventuelle oplysninger af rent privat karakter, eventuelle strafbare forhold, begunstigedes CPR-numre, eller oplysninger af følsom karakter, herunder fx Side 2 af 7

3 helbredsoplysninger, foretages alene af 7913 som databehandler på vegne dit forsikringsselskab som dataansvarlig og kun i det omfang, behandlingen er nødvendig. 4.3 Anvendelse af personoplysninger Det overordnede formål med 7913 s registrering af oplysninger er udstedelsen af forsikringstilbud og policer, samt at behandle skader og administrere brugerne af Portalen gemmer dine personlige oplysninger for at kunne administrere de forsikringstilbud, vi har givet dig som bruger af Portalen og som potentiel kunde hos et eller flere forsikringsselskaber, og naturligvis for at kunne betjene dig som aktiv bruger af Portalen og som forsikringstager, samt for at kunne overholde gældende lovgivning Dine oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de heri nævnte formål, med mindre oplysninger skal opbevares under gældende lovgivning, herunder lov om betalingstjenester, lov om forsikringsformidling, hvidvaskloven, bogføringsloven og persondataloven. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form Såfremt du har givet dit forudgående samtykke, gemmer vi din websitestatus 1, så du kan fortsætte din søgning og indtastning på et senere tidspunkt, hvis du afslutter processen uden at anmode om et forsikringsprodukt eller at foretage et køb. 4.4 Profil eller brugerkonto anvender registrerede oplysninger om dig til administration af din historik og brugerkonto på Portalen. 4.5 Forsikring og betaling anvender registrerede oplysninger i forbindelse med, at du gennemfører anmodning om og køb af forsikringer gennem Portalen Oplysninger om dine betalingskort og betalingsservices registreres for at kunne administrere og betjene dig som bruger og forsikringstager. I den forbindelse registrerer 7913 tilknyttede betalingskort og andre betalingsmåder, eksempelvis Betalingsservice registrerer ikke dit betalingskortnummer eller CVC kode, når du betaler med betalingskort. Alene betalingskorttypen og udløbsdatoen registreres, så vi kan betjene dig og eksempelvis meddele dig, når et betalingskort nærmer sig udløb og skal fornys, så forsikringen kan fortsætte og fornys Selve betalingen foregår gennem betalingsformidlere godkendt i Danmark, bl.a. Nets A/S. Når du indtaster kortnummer, udløbsdato og CVC-kode registreres oplysningerne hos betalingsformidleren, hvilket medvirker til, at uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang til dine fortrolige oplysninger. 1 Søgninger, præferencer, valg og indtastede oplysninger, herunder navn, adresse, , telefonnummer, fødselsdag, CPR-nummer og skadeshistorik mv. Side 3 af 7

4 4.5.4 Hvis du skal have udbetalt beløb på din Nemkonto, videregiver vi oplysning om dit CPR-nummer til KMD A/S, der administrerer Nemkonto-ordningen på vegne af Økonomistyrelsen. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så vi kan udbetale beløbet på den rigtige konto. 4.6 Videregivelse og overladelse af oplysninger videregiver eller overlader registrerede oplysninger til samarbejdspartnere, der har til formål og opgave at varetage nødvendige funktioner i tilknytning til 7913 s systemer, herunder: - Riskobærere (forsikringsselskaber, som 7913 er registreret agent for), - Skades- og policebehandlingsselskaber, - IT leverandører, - Betalingspartnere Videregivelse af oplysninger til forsikringsselskaber (disse er selvstændigt dataansvarlige) sker med henblik på at udarbejde tilbud på indgåelse af nye og/eller fornyelse af eksisterende forsikringsaftaler med dig som forsikringstager samt i forbindelse med skadesbehandling og policeadministration. Såfremt du har afgivet dit forudgående samtykke, jf. punkt 4.9, fremsendes tilbud på nye og/eller fornyelse af eksisterende forsikringsaftaler via mindst 1 gang om året. Kun det selskab, som du anmoder om at tegne/forny en forsikring hos, modtager dine oplysninger. Såfremt du ikke har samtykket i modtagelse af sådanne tilbud, modtager du alene en servicemeddelelse om, at din forsikring er ved at udløbe videregiver endvidere oplysninger om navn, telefonnummer, adresse, til tredjemand, der gennemfører tilfredshedsundersøgelser og opfølgning på salg på vegne af Samarbejdspartnerne er forpligtet til at holde oplysninger fortrolige Oplysningerne overlades kun til databehandlere med hvem, 7913 har indgået en passende databehandleraftale. 4.7 Skader og anonymiserede oplysninger Oplysninger om dig, tegnede forsikringer via Portalen, skadesforløb og udbetalinger behandles med henblik på indgåelse af nye og/eller fornyelse af eksisterende forsikringsaftaler Oplysningerne bruges tillige af 7913 i anonymiseret form til analyse af skadesforløb og erstatninger, samt for at overholde gældende lovgivning, herunder afregning af skatter og afgifter hos 7913 og hos 7913 s samarbejdspartnere De anonymiserede oplysninger om brugere, forsikringsprodukter og skadesforløb bruges endvidere i overvejelser om prissætning, samt fordeling af 7913 s udgifter og indtægter hos vores samarbejdspartnere Oplysninger om hvilke dele af Portalen, der besøges, opsamles i logfiler sammen med IPadressen, og oplysningerne kan i anonymiseret form bruges i forbindelse med statistik og videreudvikling af Portalen. Side 4 af 7

5 4.8 Markedsføring og tilfredshedsundersøgelser anvender oplysninger om navn, telefonnummer, adresse, til gennemførelse af tilfredshedsundersøgelser, opfølgning på salg, samt til markedsføring af nye og eksisterende produkter og ydelser kan alene sende oplysninger, konkurrencer og nyhedsbreve med gode tilbud på forsikringsprodukter til dig, såfremt du har givet dit forudgående samtykke. 4.9 Samtykke Anvendelse af personoplysninger til de ovennævnte formål finder sted, såfremt du via Portalen forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi på andet grundlag behandler oplysningerne om dig. Et samtykke kan tilbagekaldes til enhver tid, helt eller delvist, ved at kontakte 7913, eller ved at bruge Mit 7913, men tilbagekaldelse af samtykke kan medføre, at det ikke vil være muligt for 7913 at udføre den konkrete sagsbehandling, med mindre en sådan ret måtte følge af lovgivningen Du kan justere dit samtykke eller trække det tilbage på Mit Du ændrer dine indstillinger under punktet "Min profil". 5. Indsigt/adgang til dine personlige oplysninger mv. hos Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig som dataansvarlig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. 5.2 Ved at logge på Mit 7913 kan du se de fleste af de oplysninger, som 7913 har registreret om dig, herunder oplysninger, som du har afgivet ved anmodning om tegning af forsikringsprodukter og oplysninger, som er fremkommet i forbindelse med skadesforløb og behandling. 6. Klager vedrørende behandling af personoplysninger s behandling af oplysninger via Portalen, som 7913 er dataansvarlig for, er underlagt persondataloven regler. 6.2 Hvis du ønsker, at 7913 opdaterer, ændrer eller sletter personoplysninger, som 7913 har registreret om dig, ikke ønsker at modtage forskellige meddelelser fra 7913, eller hvis du har spørgsmål til, hvilke oplysninger 7913 har registreret om dig, og hvordan de bliver behandlet, kan du rette henvendelse til 7913 via den kontaktformular, der findes på 6.3 For så vidt angår oplysninger, som dit forsikringsselskab har registreret om dig, herunder din fulde skadeshistorik og følsomme personoplysninger, har du mulighed for at rette henvendelse direkte til forsikringsselskabet. Side 5 af 7

6 6.4 Du har endelig mulighed for at klage til Datatilsynet over 7913 s behandling af dine personoplysninger: Datatilsynet Borgergade 28, København K Telefon Mail: WWW: 7. Sikkerhed har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der lever op til 7913 s høje interne sikkerhedsstandarder bestræber sig således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. 7.2 Vi gemmer dine personlige oplysninger i It systemer med kontrolleret og begrænset adgang. Systemerne er placeret på servere i sikrede lokaler. 7.3 Som anbefalet af Datatilsynet er de persondataoplysninger, der afgives på Portalen, beskyttet med en stærk kryptering under transmissionen. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne således, at oplysningerne ikke bliver læsbare for uvedkommende. 7.4 Hvis du sender oplysninger på til 7913, skal du være opmærksom på, at 7913 ikke kan garantere fortroligheden af ikke-krypterede s besvarer alene sådanne henvendelser på Mit Medarbejdere i 7913 og samarbejdspartnere, der har til opgave at betjene dig som forsikringskunde og behandle dine oplysninger, har adgang til de indsamlede persondata. Disse medarbejdere har kun adgang til at se og bruge dine oplysninger i nødvendigt omfang, herunder for at betjene dig og administrere dig som bruger af Portalen, som forsikringstager, eller for at overholde gældende lovgivning. 8. Rettigheder til Portalen 8.1 Alle navne, logoer og varemærker på Portalen tilhører 7913, 7913 s associerede selskaber eller samarbejdspartnere og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Portalens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører enten 7913 eller 7913 s samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning. 8.3 Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Portalen eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og disse betingelser, og kan resultere i såvel civilretlige som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på Portalen eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende. 8.4 Downloading og anden digital kopiering af Portalens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med Side 6 af 7

7 8.5 Enhver automatiseret indsamling eller lagring, herunder web-crawling eller data-mining i forhold til indholdet af Portalen eller vedrørende oplysninger, der kan beregnes eller udledes fra Portalen, anses for ulovlig kommerciel brug. 9. Erstatningsansvar kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugen af Portalen, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller andet direkte eller indirekte tab eller skader er ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå som følge af download, lagring eller brug af software eller indhold fra Portalen, herunder for skader og funktionsforstyrrelser som følge af virus eller lignende. 9.3 Du accepterer, at Portalen udelukkende må anvendes til retmæssige formål, og at det ikke er tilladt at fortage sig noget, der kan skade Portalen, herunder tilføje eller fjerne noget fra Portalen eller forsøge at få adgang til dele af Portalen, der ikke er tiltænkt dig. Du må ikke anvende Portalen på en måde, der er i strid med tredjemands rettigheder. 10. Ændring af betingelser har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på Portalen, samt at nedlægge Portalen Eventuelle ændringer i disse vilkår og betingelser offentliggøres på Portalen, og ved fortsat at anvende Portalen efter en sådan ændring vil betyde, at du accepterer at overholde de reviderede betingelser og vilkår. 11. Ugyldighed 11.1 Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne. 12. Lovvalg og værneting 12.1 Dansk ret regulerer ethvert forhold og enhver tvist, der måtte opstå på baggrund af brugen af Portalen og disse betingelser. Dog finder dansk rets internationale privatretlige regler ikke anvendelse Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med brugen af Portalen, skal afgøres ved de danske domstole ved 7913 s til enhver tid værende hjemting. Disse betingelser er senest opdateret den 30. juni Side 7 af 7

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere