Referat formandsmøde i Vejle lørdag d på Vejle stadion.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion."

Transkript

1 Referat formandsmøde i Vejle lørdag d på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30 Økonomi, v/kasserer Bent Andersen 11:30 12:00 Struktur, v/næstformand Peter M. Larsen 12:00 12:30 Pause, sandwich 12:30 13:00 AR, v/ar formand René Jørgensen 13:00 14:00 BHR, v/ Jan Stilling 14:00 15:00 Evt. Deltagende kredse: 2, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 44, 52, 59, 63, 65, 75, 80, 82, 84, 67 HB: Poul Meineche, Peter Malta Larsen, Bent Andersen, Linda Milton, Rene Jørgensen, Karin Christiansen, Jimmy Busjæck Sekretariatet : Lise Drudgaard BHR: Jan Stilling, Helen Kragh, Avlsråd: Rene Jørgensen og Susanne Karlsen, redaktør: Randi Salzwedel Afbud pga. sne og andet: Kreds 10, 19 og 47 ad 1: Orientering ved formanden: Poul M bød velkommen og tjekkede hvilke kredse, der var mødt. Poul fremhævede det gode samarbejde i HB. Af fremtidige arrangementer er der: SPH VM i 2016 på Djursland, WUSV VM i 2018 (stedet endnu ikke fastlagt), samt jubilæumsskue i 2018 evt. med dommere udefra. Jubilæumstidsskrift under planlægning. Økonomien ser fin ud nu. Resultatet af strukturudvalgets arbejde er klar til at blive fremsat. Medlemssituationen kunne være bedre. For nuværende er der 3411 medlemmer. I 2014: 479 indmeldt, mens 700 har meldt sig ud. Stambogstallet er nu nede på Disse tal giver på sigt problemer på flere områder, hvor vi som klub er nødt til at reagere. Samfundet er anderledes. Familiestruktur, mm. er ændret. Kan klubben blive ved med at have råd til et sekretariat? Antallet af stambogsføringstallet samlet i DKK er stabilt. Dog kun 250 flere efter de nye stambogsføringsregler. Ad 2: Regnskabet ved BA: Det ser pænt ud. Det er svært at lave budget, især om kontingent, og der har været flere udmeldte end budgetteret. Regnskab og budget kommer i næste blad og udsendes også til repræsentanterne. 1

2 I budgettet for 2015 og 2016 bliver der lagt penge hen til VM, SPH VM og jubilæumsskue. I 2017 kommer nyt brugsprøveprogram. Vi har stadig 2000 stk. af de gamle liggende. Disse bliver afskrevet i år, da der ikke sælges nær så mange som tidligere. Samlet overskud i 2014 er på ca kr. Klubbens gode økonomi er bl.a. pga. salg af huset. Der er budgetteret med kontingentstigning fra d , da det er 6 år siden sidste stigning. Kursgevinst i år på kr. realiseres, og vi tager pengene hjem. Der blev forespurgt, hvorfor der budgetteres med kontingentstigning, når over skuddet er så stort? BA: der er mange gamle medlemmer, der bliver pensionister. Der er kun 50 % af de nyindmeldte, der betaler den anden opkrævning. Til sammenligning koster medlemskab i DCH 1250 kr. inkl. træningsgebyr. Herefter var der drøftelse af, om der bruges for mange penge på eliten. Kr. 67 finder det i orden, at der bakkes op om eliten, men kunne disse give tilbage til kredsene? Poul M, svarede, at det gøres i forvejen i form af kurser med VM-holdet. Hvad kan ledelsen gøre for at få kredsene til at fungere? Der fremkom ønske om større støtte til kredsene. Fx kunne en kvart sides annonce i bladet for arrangement være gratis. Drøftelse om afgiften med de 20 % til klubben ved arrangementer kunne være mindre. Prisen på trænerkurser er steget rigtig meget, og det har nogle kredse ikke råd til. Kr. 44 gjorde opmærksom på, at kredsene har mulighed for at få refunderet 75% af tilmeldingsgebyret ved kommunen. Sekretariatet kan udstede kvitteringer til brug hertil. Forslag om anderledes aktiviteter: Klubben burde sende to medlemmer fra hver kreds på et kursus i af favne og holde på de nye medlemmer Sporkonkurrencedag, begynderturneringer, mv. Evt. opvisning af eliten til disse arrangementer. Interne skuer. Der fremkom ønske om Info fra HB til kredsbestyrelser samt kredsledelseskurser. HB vil gerne genoplive dem i 2015, men Jan Stilling (BHR) sagde, at kredsledelse bliver et modul i kurserne senere, hvis alt går vel. RJ: Den store udskiftning i kredsbestyrelser er problematisk for kredsene. Ad 3: Struktur. Peter Malta Larsen takkede strukturudvalget: Gunner Jensen, Jørgen Refsgaard, Niels Ove Rasmussen og Karin Christiansen for arbejdet med strukturen. Herefter gennem gang af de væsentlige ændringer: Repræsentantskabsmøde hvert andet år 2

3 Valgperioder 4 år Der vælges 7 personer til HB (formand, næstformand, kasserer, sekretær, medlem, AR-formand, BHR-formand ) AR og BHR: Rådene består af 4 medlemmer, som udpeges af HB. Fordeling af repræsentanter til repræsentantskabsmødet ændres til: 1 til 50 giver 1 repræsentant 51 til 100 giver 2 repræsentant 101 til 150 giver 3 repræsentant, osv. Små kredse lukkes, hvis der overhovedet ingen aktiviteter er, eller sættes i bero. Kandidater meddeles skriftligt til sekretariatet senest 4 uger inden repræsentantskabsmødet, om de ønsker at stille op. Ændringen vil give arbejdsro ved længere periode. Punkterne drøftet enkeltvis, og der var generel ros til forslaget. Der fremkom ønske om kun en beretning. Det blev foreslået, at HB tager kontakt til meget små kredse. Punktet med kandidater i forvejen, bør også sættes på kredsvedtægterne. Præsentation af kandidater evt. på hjemmeside inden. Formøderne får større værdi ved dette forslag. Så ved kredsene hvad der skal tales om. Poul M: Mindede formændene om de kommende tre medlemsmøder om strukturforslaget. Bør stå tydeligere på hjemmesiden, selv om de er lagt i kalenderen. ad 5: Nyt fra Avlsrådet, v. Rene Jørgensen I kredsene tager man imod opdrætternes hvalpe. Kredsene bør af opdrætterne have mere anerkendelse for det arbejde, der bliver gjort rundt om i kredsene. Om livstidskåringer. Der har været mange problematikker om disse. Der var tidligere ingen aftale med SV. Avlsrådet var derfor til møde med SV i februar 2014 til drøftelse en om dette, som skulle godkendes af SV's bestyrelse. D kom besked fra Tyskland om, at SV nu godkender aftalen. Den ligger nu til endelig godkendelse i DKK. Så snart godkendelsen fra DKK foreligger, meldes den ud. På spørgsmålet om pointsystemet til HAS er kommet for at blive, svarede RJ, at evalueringen har vist, at der bliver enkelte justeringer, men ordningen er kommet for at blive. Der vil ikke blive slækket på kravene og niveauet bliver, men der kan komme justeringer. Ad 6: Nyt fra BHR v. Jan Stilling, Den nye kursusrække er startet op med succes. Kursusrække i gang for DKK af alle brugsprøvedommere. Sidste møde er d

4 Drøftelse af SPH 1 udtagelsessystem. JS forklarede, hvorfor SPH 1 udtagelser og SPH1 DM fremover sker via frivillighedens vej, og er lagt ud til kredsene. BHR har valgt at satse på SPH 2, da DKK fremover sender deltagere til SPH 2 VM. Der blev efterlyst entydige regler ved ansøgninger til IPO3 udtagelser.. Ansøgning om IPO3 DM 2015 har ikke været slået op, men BHR sagde ja tak, da kreds 4 tilbød sig, så arrangementet er tildelt kreds 4. Indtil 2018 tilstræber BHR at afholde DM på de samme to stadions. Drøftelse at indtægter og udgifter i forbindelse med DM og udtagelser generelt. Der var et udbredt ønske fra kredsene om figurantkurser. JS lovede at arbejde videre med ønsket. Der skal være møde med figuranter om disse i nær fremtid. Ad 7: Evt.: RJ: Kunne glad meddele, at kreds 84 - Skovbo afholder HAS i Der er ikke så mange kredse længere, der vil holde arrangementer. Poul M: Vedrørende VM, så kan kredsene kan byde ind, når betingelserne slås op. Der fremkom fra flere sider kritik af hjemmesiden, som mange finder svær at finde rundt i. Der blev spurgt til AK-database, og det blev oplyst, at AK_beskrivelserne af de stillede hunde ligger i arrangementskalenderen (link på forsiden af hjemmesiden). Redaktør RS opfordrer kredsene til mere brug af bladet. Ønske fra kreds 84 om forudbetaling i forbindelse med alle arrangementer via tilmeldingsprogrammet. Forespørgsel om vaccinationskrav ved arrangementer, så disse bliver ens for hele klubben. Ønske fra kreds 14 om at HB - og rådsmedlemmer kommer mere ud i kredsene. Drøftelse om indhentning af børneattester, hvordan det praktiseres i kredsene. Nye resultatlister mht. brugsprøver trådte i kraft d Drøftelse vedrørende forsikringer pga. en verserende sag i en kreds, hvor en træner ved en lydighedstræning får vrid i skulderen og bliver skadet. Den pågældende hund havde ikke udvidet forsikring, og forsikringen nægter at betale. Derfor forsikrer klubben nu trænere og figuranter via kollektiv forsikring i DKK. Denne dækker også ved skader fx. hvis man reparerer klubhus. Kredsene skal dog stadig kræve udvidet forsikring og det anbefales, at udvidede forsikringer tjekkes ved indskrivningen hvert år. 4

5 Jimmy Busjæk informerede om klubbens Facebook side. Hidtil er det kun Poul M og JB, der kan lægge noget på. Fremover kan kredsformændene lægge arrangementer på. Der er tale om en forsøgsordning, som går i luften efter generalforsamlingerne. Til slut takkede Poul M de fremmødte for et godt og positivt møde og ønskede alle god tur hjem. Karin Christiansen Referent 5

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Velkommen ved Landsformand Poul Meineche Der blev afholdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer Hædring af nye æresmedlemmer:

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere