Ankenævnet for Huseftersyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankenævnet for Huseftersyn"

Transkript

1 Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010

2 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets medlemmer 1.. Sekretariatets ansatte 1.5. Sekretariatets aktiviteter Statistik 2.1 Efterlevelse 2.2 Erstatningens størrelse 2.3 Sagsbehandlingstiden 2. Sammenligning mellem 2009 og

3 Formandens beretning Som det fremgår på den følgende side, eksisterer Ankenævnet for Huseftersyn ikke længere. Dette er således nævnets sidste årsberetning og samtidig den første, som ikke kommer i en trykt udgave på papir. Som det ses af beretningens afsnit om statistik, har nævnets virksomhed i 2010 været stort set, som den var i Dog steg den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra,8 måneder i 2009 til 5,5 måneder i 2010, hvilket naturligvis er et lille skridt i den forkerte retning, men dog ikke større end at det stadig er en tilfredsstillende kort sagsbehandlingstid henset til sagernes karakter og sagsbehandlingsformen. Nævnets opgaver er nu en del af opgaverne i det nye Disciplinær- og klagenævn for Beskikkede Bygningssagkyndige, som har Erhvervs- og Byggestyrelsen som sekretariat, og heldigvis er nævnets medarbejdere i vidt omfang nu beskæftiget i det nye sekretariat, således at værdifuld erfaring fra det gamle nævn ikke er gået tabt. På samme måde er også de fleste af nævnets medlemmer - herunder undertegnede - fulgt med over i det nye nævn. Jeg vil også i år takke nævnets medlemmer og sekretariatet for en stor og engageret arbejdsindsats i Norman E. Cleaver Formand 3

4 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund Ankenævnet for Huseftersyn blev i 2000 oprettet i medfør af den daværende 12 i Lov om Forbrugerklagenævnet. Ankenævnet blev oprettet for at give forbrugere, der ønsker at klage over en tilstandsrapport, mulighed for at få prøvet deres sag hurtigere og billigere, end det tidligere har kunnet ske ved domstolene Ankenævnets nedlæggelse Ankenævnet for Huseftersyn er nedlagt pr. 31. december I stedet er der etableret et disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige, jf. Lov om beskikkede bygningssagkyndige 2. Klager, der er indgivet til Ankenævnet for Huseftersyn før 1. januar 2011 færdigbehandles og afgøres af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, jf. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Ankenævnets medlemmer Ankenævnets formand og medlemmer var: Formand Landsdommer Norman E. Cleaver (Fra 1. februar 2010) Medlemmer Udpeget af Forbrugerrådet Ingeniør Helen Amundsen Alternerende med Cand. jur. Tina Dhanda Udpeget af Forbrugerrådet/Parcelhusejernes Landsforening Cand. polit. Allan Malskær Udpeget af de bygningssagkyndiges organisationer Arkitekt Jørgen Thomsen Udpeget af Forsikring og Pension Cand.jur. Lis Sonne Mogensen

5 Ankenævnets suppleanter: Udpeget af Forbrugerrådet Ankenævnsmedarbejder Regitze Buchwaldt Udpeget af Forbrugerrådet/Parcelhusejernes Landsforening Sekretariatschef Jørn Bitsch Udpeget af de bygningssagkyndiges organisationer Arkitekt Michael Madsen Udpeget af Forsikring og Pension Cand. jur. Nina Brinch 1.. Sekretariatets ansatte i 2010 Sekretariatschef, cand. jur. Lene Holten Petersen Juridisk konsulent, cand. jur. Michael Roland L. Nielsen Cand. Jur. Torben Dyring Kledal Sekretær Hanne Sattrup Student Mads Ole Holstein Sander 1.5. Sekretariatets aktiviteter Sekretariatet varetager blandt andet telefonisk rådgivning, den indledende sagsbehandling samt udfærdigelse af indstillinger og udkast til afgørelser i sagerne. Ankenævnets sekretariat har haft øvrige aktiviteter i form af: Deltagelse i Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen som observatør/sagkyndig bistand Erfa-gruppemøder med de andre interessenter i ordningen Efteruddannelse Arbejde med nye regler/vedtægter Deltagelse i etableringen af Disciplinær- og klageneævnet for beskikkede bygningssagkyndige. 5

6 2. Statistik Ankenævnet modtog 151 klager i 2010, og nævnet afholdt 10 nævnsmøder. I 2009 modtog Ankenævnet 157 klager. Der er således modtaget 6 klager færre i 2010 i forhold til 2009 svarende til et fald på knap %. På de i alt 10 møder i 2010 har nævnet truffet 119 afgørelser. Nedenstående diagrammer illustrerer, hvorledes disse afgørelser har fordelt sig i forhold til udfaldet og i forhold til hvilke bygningsdele, der er klaget over. 6

7 Vedrørende ovenstående tabel bemærkes, at sagerne oftest vedrører flere forskellige forhold, hvorfor det samlede tal i denne tabel overstiger 100 %. 2.1 Efterlevelse I 1 sager afgjort i 2010 har den bygningssagkyndige/dennes forsikringsselskab meddelt, at man ikke ønsker at følge Ankenævnets afgørelse under henvisning til reglernes 21 samt bekendtgørelse for huseftersynsordningen 11, nr. 12. Der er i 2010 afsagt dom i 10 sager og indgået retsforlig i 2 sager, der i tidligere år er afgjort af nævnet. Som det fremgår af det første diagram, fik klager helt eller delvist medhold i 53 sager ud af de 119 afgjorte sager i Sammenlignes det med, at den bygningssagkyndige/dennes forsikringsselskab i 1 sager afgjort i 2010 har meddelt, at man ikke ønsker at følge Ankenævnets afgørelse, medfører det en efterlevelsesprocent på ca Erstatningens størrelse Den gennemsnitlige erstatning for sager afgjort i 2010, hvor klager fik helt eller delvist medhold, var ca kr. 2.3 Sagsbehandlingstiden Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for Ankenævnets afgørelser fra klageskemaets modtagelse til afgørelsens afsendelse var ved udgangen af 2010 ca. 5,5 måneder. 7

8 2. Sammenligning mellem 2009 og 2010 Nedenstående diagram illustrerer forskellen i udfaldet af sagerne fra 2009 til

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2014 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2011 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2011 2.068 klager. Det er 27 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været stabilt med en svag faldende

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2007 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2007 2.173 klager, hvilket er det laveste antal i 16 år. Samtidig har de sidste 4 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 PenSam Holding A/S CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 PenSam

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Ankenævnets lovgrundlag 4 Ankenævnets sammensætning.. 4 Særligt om sekretariatets virke. 5 Ankenævnets virksomhed..6 Modtagne klager

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2013 København marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Taler fra Ankenævnets jubilæum... 7 3. Ankenævnets betydning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2009 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2009 2.135 klager. Det er 26 mindre end året før, og man skal helt tilbage til 1986, før man finder et lavere tal.

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2011

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2011 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2011 København marts 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 7 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2012 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2012 1.934 klager. Det er 134 sager mindre end året før. Siden 2007 har klagetallet været faldende, og tallet for

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere