Ungdomskulturhus Glamsbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomskulturhus Glamsbjerg"

Transkript

1 Ungdomskulturhus Glamsbjerg ga Mulighed 1. Glamsbjerg Hallen MulighedMulighed 2. Glamsbjerg Hallen Hallen 1. Glamsbjerg Tidl. Fyrværko

2 På baggrund af muligt ungdomskulturhus, er der udarbejdet en byggeteknisk vurdering af fem lokaliteter i Glamsbjerg: Glamsbjerg Hallen Mågevej 7, 5260 Glamsbjerg Tidl. Autolakerer Dærupvej 22, 5260 Glamsbjerg Den gl. Superbrugs Stensgårdvej 26, 5260 Glamsbjerg Tidl. Swarfega Teglværksvej 6, 5260 Glamsbjerg Tidl. Fyrværko Fredensvej 12, 5620 Glamsbjerg Den byggetekniske vurdering er en betragtning af bygningernes stand, indretning og renoverings og udendørsarealernes muligheder. Samt et overblik over økonomien i forbindelse med førnævnte.

3 Besigtigelse af Glamsbjerg hallen Mågevej 7, 5620 Glamsbjerg. Der er to mulige lokaliteter ved hallen: Mulighed nr. 1 er en kombination af Hallen, hvor ungdomskulturhuset er placeret som en del af hallen. Hallen har et åbent forslag om at flytte Glamsbjerg biograf op ved siden af hallen, man kunne derfor bygge ungdomskulturhuset uden om biografen og gøre den til en multifunktions sal med bio, foredragssal og koncert sal. Parkeringspladsen hvorpå ungdomskulturhuset kunne blive placeret er ca. Dette kræver en flytning af nuværende parkeringsplads til anden sted på grunden. Man ville få nogle synergieffekter ved denne løsning på driften, som delt rengøring, pedel, personale til cafeteriet og voksen tilsyn. Mulighed nr. 2 er ved græsarealet nærtliggende parkeringspladsen. Bygningen bliver derved mere selvstændig og man undgår en udgift for flytning af parkeringspladsen. Stedet hvorpå ungdomskulturhuset kan placeres er ca , og forholdsvis plan. 2 1 Forslag til byggegrunde Begge placeringer har gode muligheder for udendørsarealer med græsbelægninger eller andet formål. Følgende er ikke undersøgt i forhold til ny bebyggelse: Lokalplanlægning Forurening Miljø forhold Kvadratmeter prisen er beregnet på baggrund af bygningsreglementet 2015 skal overholdes, samt en bygning på. Flytning af parkeringsplads er en særskilt pris som ikke er medregnet. Drift omkostningerne er beregnet med erfaringstal for lign. bygninger i kommunen. Der er ikke undersøgt hvilke besparelser der ville være, såfremt der forekommer en sammenlægning af drift med hallen. Ide oplæg fra Glamsbjerg Hallen Vedligeholdelses omkostninger er beregnet på baggrund af bygning, med materialer af lav vedligeholdelse.

4 Glamsbjerg Hallen Mågevej 7, 5260 Glamsbjerg Placering: Drift budget Gns. Pris Rengøring pr. m2 Gns. Pris forbrugsudgifter Gns. Pris Bygn. Forsikringer Pr / m2 Byggeomkostning Grund/købesum Bygningsudgift Vedligeholdelse Gns. Pris for vedlig. 289,00 204,00 20,00 513, , , , , , , , ,00 Pr / m2 Ukendt , ,00 Ukendt , ,00 Ukendt , ,00 100, , ,00 For ,00 er det muligt at bygget et ungdomskulturhus på 384 m2 afhængigt af købesummen. Man ville kunne få lidt flere kvadratmeter ved en sammenlægning af hallen og ungdomskulturhuset, da man spare nogle service kvadratmeter som depot til rengøring og lign. Prisen er afhængig af hvordan der indrettes, samt materiale løsninger til renoveringen.

5 Besigtigelse af tidl. Autolakerer Dærupvej 22, 5620 Glamsbjerg Efter besigtigelse på Tidl. Autolakerer i Glamsbjerg er følgende byggetekniske vurdering: Vinduer skal skiftes pga. råd og punkteringer. Døre skal skiftes eller renoveres. De fleste sålbænke er slået i stykker og mangler fuger. Stor del af murværk skal skiftes samt fuges om. Tagfladen er utæt og af materialet asbest som derfor skal udskiftes til andet materiale. Størstedelen af nedløb og tagrender er utætte eller i stykker. Udhæng kræver kraftig vedligeholdelse. Gulvet i selve værkstedet er kraftigt slidt beton gulv uden isolering. Ukendt isoleringstykkelse på loft og i vægge, men formodes lav til ingen. Gulvet i kontorer og spisestue er fugtskade og revnet. Indvendige vægge er fugtskadet og har svampedannelser. Indvendige vægge har flere sætningsrevner og kræver reparationer. Gipslofter i værksted har revner, fugtskader og flere steder store huller. Eksisterende ventilation skal nedrives/udskiftes Bad/omklædning og toilet skal renoveres. Vurderingen er at nedrivning af eksisterende bygning, og opførelse af en ny bygning er den bedste løsning da det ville være uforsvarligt at renovere eksisterende bygning. Eksisterende bygning er på 450 m2 Grunden størrelse er 3396 m2 Grunden ligger i landzone hvilket kan give op til 3 måneder byggesagsbehandlingstid. Grunden er V1 klassificeret i forhold til forurening. Dette betyder at der er en mistanke om forurenet grund. Der skal derfor udarbejdes en miljørapport af eksternt firma på ca En kvadratmeterpris på nuværende tidspunkt til miljøbehandling kan ikke gives, pga. for mange ukendte faktorer, såsom hvilke formål udendørsarealer skal have og indeklimaet af nuværende eller ny bygning har. Tidl. Autolakerer udvendig

6 Af resultatet af rapporten kan der forekomme flere omkostninger til grunden. Der foreligger påbud om spildvandsseparation ved denne bygning. Følgende er ikke undersøgt i forhold til renovering/nybyggeri: Lokalplanlægning Forureningsgraden og eventuelle tiltag. Miljø forhold Kvadratmeterprisen er beregnet på baggrund af nedrivning af eksisterende bygning og nybyggeri af en ny bygningen efter bygningsreglementet 2015 krav. Drift omkostningerne er beregnet med erfaringstal ved lign. bygninger i kommunen. Vedligeholdelses omkostninger er beregnet på baggrund af bygning, med materialer af lav vedligeholdelse. Tidl. Autolakerer indvendig

7 Tidl. Autolakerer Dærupvej 22, 5260 Glamsbjerg Placering: Drift budget Gns. Pris Rengøring pr. m2 Gns. Pris forbrugsudgifter Gns. Pris Bygn. Forsikringer Byggeomkostning Grund/købesum Nedrivningsudgift Bygningsudgift Forureningsrapport Vedligeholdelse Gns. Pris for vedlig. 289,00 204,00 20,00 513,00 300, , , , , , ,00 100, , , , , , , , , , , , , ,00 For ,00 er det muligt at bygget et ungdomskulturhus på 384 m2. Denne bygning er ejet af Assens Kommune derfor er købesummen lige med 0 Prisen er afhængig af hvordan der indrettes, samt materiale løsninger til renoveringen.

8 Besigtigelse af Den gl. Superbrugs Stengårdsvej 26, 5620 Glamsbjerg Efter besigtigelse på den gl. Superbrugs i Glamsbjerg er følgende byggetekniske vurdering: Taget er uden utætheder, dog kræves der små reparationer og rengøring. Udvendigt murværk er i forholdsvis god stand, få steder hvor fuger og sten skal skiftes. Bygningen har kun vinduer på bagsiden. Gulv opbygningen formodes ikke at være tilstrækkelig isoleret, da isoleringstykkelsen i eksisterende gulv er ukendt. Tidligere installationer stikker op af gulve. Indvendige vægge er opbygget af mursten med enkelte lette vægge. Murstensvæggene skal have en renovering i form at rensning eller filtning/pudsning. For at opnå højere isoleringsværdi kan man efterisolere indvendigt på væggene. Nye lofter til dækning af eksisterende stålpladeloft, mulighed for efterisolering. Ny maling af eksisterende malede rum. Tidligere slagterlokale, kølerum og toiletter skal renoveres fra bunden. Nedrivning af eksisterende ståldøre, eksisterende kølemontre til kølerum og transportbånd til flaskeautomat. El installationer skal formentlig flyttes eller Den gl. Superbrugs udvendig skiftes. Ny varmvandsbeholder. Bygningen er i god stand. Den største renoveringsudgift vil liggende ved nye vinduer, som placeres i facaderne for at give luft i det store lokale samt give udsigt til eventuelle udendørsarealer. Indretning: Store åbne rum, hvilket gør det lettere at indrette efter behov til fx koncerter, foredragssal og lign. Få eller ingen vægge skal nedbrydes. Eksisterende installationer ved toiletter og anretter køkken kan formentlig genanvendes. Store mængder strøm er allerede tilsluttet bygningen. Nye vinduespartier på forsiden og eventuelt flere ovenlysvinduer. Få naboer der kan forstyrres af eventuel larm. Parkeringsarealerne egner sig til skatepark, parkourbane eller græsareal. COOP Danmark ønsker tankstation skal blive, denne giver en indtægt på årligt, dette kræver et sted til OK s teknik, OK står selv for standeren. Tankstationen tager dog det meste af udedørs arealerne og kan

9 gøre det besværligt at opfylde de unges ønsker til bygningen. COOP Danmark skal underrettes inden køb, hvis tankstationen skal nedlægges. Der kan forekomme mulighed for leje af bygningen men med salg for øje. Dog ser COOP Danmark helst bygningen som købt. Følgende er ikke undersøgt i forhold til renovering: Lokalplanlægning Forurening Miljø forhold Kvadratmeterprisen for renovering er beregnet på bagrund af ovenstående forhold. En vurdering af middel renovering da bygningen er i god stand. En sammenligning med erfaringstal. Bygningen er 1386 m2 dog er prisen udregnet i 500 og for at kunne sammenligne med nybyggeri. Kvadratmeterprisen på drift er beregnet med erfaringstal fra lign. bygninger i kommunen. Den gl. Superbrugs indvendig Vedligeholdelses kvadratmeterpris er beregnet på baggrund af, få reparationer på murværk og rengøring af taget årligt. Samt at nye materialer er med lav vedligeholdelse.

10 Den gl. Superbrugs Stensgårdsvej 26, 5260 Glamsbjerg Placering: Drift budget Gns. Pris Rengøring pr. m2 Gns. Pris forbrugsudgifter Gns. Pris Bygn. Forsikringer Byggeomkostning Grund/købesum Renoveringsudgift Vedligeholdelse Gns. Pris for vedlig. 289,00 204,00 20,00 513, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100, , ,00 For ,00 er det muligt at købe grunden samt renovere 285 m2. Hvis man vælger at renovere alle kvadratmetrene i bygningen vil prisen være ,00. Prisen er afhængig af hvordan der indrettes, samt materiale løsninger til renoveringen.

11 Besigtigelse af tidl. Swarfega Teglværksvej 6, 5620 Glamsbjerg. Efter besigtigelse på Tidl. Swarfega i Glamsbjerg er følgende byggetekniske vurdering: Bygningen er på 2615 m2, ca. administration og ca m2 industrihaller, samt en grund på 6216 m2 Prisen er ukendt for køb, men ejeren er meget interesseret i salg. Den offentlige ejendomsvurdering er ,00 ifølge Ejeren er muligvis åben for leje, dog skal det være hele stedet pris ukendt. Mange udvendige sætningsrevner både i industrihallerne og administrationsbygningen. Skorsten skal nedlægges. Mange puds/filtsnings reparationer udvendig Et af tagene på en af industrihallerne er utæt, det samme tag, er asbest tag og skal derfor udskiftes. Vinduer i industrihallerne er meget slidt og skal skiftes afhængigt af brug. Vinduer i administrationsbygningen er slidte og skal restaureres. Porte nedlægges afhængigt af brug. Industrihallerne skal efterisoleres afhængigt af brug. Mange puds reparationer i industrihallerne. Toiletter og bad i stuen er renoveret inden for det sidste årti. Toiletter og bad på 1. sal skal renoveres. Flere køkkener muligt nogle skal nedlægges. Lofter delvis skiftes i administrationsbygningen. Køkken på stue etage i god stand. Gulvene buler på 1.sal (nuværende renover dem). Sidebygning nedlægges, da den ikke er værd at renovere. Fugtskader i loftet i nogle af industribygningerne. Ingen opvarmning i industrihallerne. Fugtskader på få vægge i industribygningerne. Form for lydreduktion i industrihallerne afhængigt af brug. Installationer i administrationsbygningen kan bruges afhængigt af formål. Administrationsbygning Industrihallerne

12 Indretning: Der er gode muligheder for koncertsal, skatepark, foredragssal og parkourbaner i industrihallerne med deres rå look, mange kvadratmeter og åbne rum. Administrationen er i forholdsvis god stand. Installationer til køkken, bad/toilet kan formentlig genbruges. Skillerum på 1. sal kunne nedrives for et større lokale. Følgende er ikke undersøgt i forhold til renovering: Lokalplanlægning Forurening Miljø forhold Kvadratmeterprisen for renovering er beregnet på bagrund af ovenstående forhold. En vurdering af en middel renovering og sammenligning af erfaringstal. Bygningerne er 2615 m2 dog er prisen udregnet i 500 og 1000 m2 for at kunne sammenligne med nybyggeri. Kvadratmeterprisen på drift er beregnet med erfaringstal ud fra lign. bygninger i kommunen. Administrations stueetage Vedligeholdelses kvadratmeterpris er beregnet på baggrund af, få reparationer på puds, maling og rengøring af taget årligt. Samt at nye materialer er med lav vedligeholdelse. Administrations 1. sal

13 Tidl. Swarfega Teglværksvej 6, 5260 Glamsbjerg Placering: Drift budget Gns. Pris Rengøring pr. m2 Gns. Pris forbrugsudgifter Gns. Pris Bygn. Forsikringer Byggeomkostning Grund/købesum Renoveringsudgift Vedligeholdelse Gns. Pris for vedlig. 289,00 204,00 20,00 513, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100, , ,00 For ,00 er det muligt at købe grunden samt renovere 150 m2. Hvis man vælger at renovere alle kvadratmetrene i bygningen vil prisen være ,00 Prisen er afhængig af hvordan der indrettes, samt materiale løsninger til renoveringen.

14 Besigtigelse af tidl. Fyrværko Fredensvej 12, 5620 Glamsbjerg Efter besigtigelse ved tidl. Fyrværko i Glamsbjerg er følgende byggetekniske vurdering: Bygningerne er delt op i en administrationsbygning med to isoleret haller. Derudover er der to sideliggende haller. Administrationsbygningen er 951 m2, og de to haller er på henholdsvis 1179 m2 og 1148 m2. Hallen på 1179 m2 er en stålhal, hvor hallen på 1148 m2 er af mursten og træværk. Grunden er 8889 m2. Bygningerne er til salg for et ukendt beløb men ejendomsvurdering lyder på ifølge Ejeren er åben for leje både af dele og hele stedet samlet dog er prisen ukendt for leje. Udvendig er der få sætningsrevner i murværk samt revner i sokkelen. Taget på administrationsbygning, samt en af hallerne er asbest og skal derfor skiftes. Maling af gavlvæg på administrationsbygning, samt filtsning og maling af nordvendte facade på grund af skader. Vinduer i nordvendt facade på 1.sal i administrationsbygningen er punkteret. Vinduer generelt trænger til vedligeholdelse. Udhæng trænger til maling og behandling. Tagrender skal udskiftes. Ny maling af eksisterende rum. Renovering af toiletter, og mulighed for at udvide med flere toiletter, hvis nødvendigt. Nye lofter i administrationsbygning. Ny gulvbelægning i administrationsbygning. Smårevner ved gulv. Smårevner i vægge. Behandling af søjler og bjælker i den ene hal. Isolering af hallerne afhængigt af brug. Opfyldning af grav, ved aflæsning af lastbilerne til muligt grønt areal. Asfalten trænger til vedligeholdelse få steder. Administrationsbygning Vurderingen er at bygningerne er i god stand. Sideliggende hal udv.

15 Indretning: Bygningerne er egnet til forskellige muligheder, de isoleret haller giver muligheder for koncerter og foredragssal eller cafe. De sideliggende haller egner sig parkourbane, skatepark, ejeren er blevet forslået af en tredjepart at man kunne opføre gokartbane i den ene hal. Man kan bruge tidligere VVSinstallationer fra toiletterne og Elinstallationer fra de tidl. Kontorer. Man skal dog forvente en del nedrivningsarbejde afhængigt af brug da de tidl. Kontorer er forholdsvis små. Opsætning af nye indervægge. Udendørsarealerne er asfalteret men der er muligheder i at få græsarealer ved fx graven til aflæsning af lastbiler. Følgende er ikke undersøgt i forhold til renovering: Lokalplanlægning Forurening Miljø forhold Kvadratmeterprisen for renovering er beregnet på bagrund af ovenstående forhold. En vurdering af en middel renovering og sammenligning af erfaringstal. Bygningerne er samlet 3278 m2 dog er prisen udregnet i 500 og for at kunne sammenligne med nybyggeri. Kvadratmeterprisen på drift er beregnet med erfaringstal ud fra lign. bygninger i kommunen. Isoleret hal indv. Vedligeholdelses kvadratmeterpris er beregnet på baggrund af, få reparationer på bygningen årligt. Samt at nye materialer er med lav vedligeholdelse. Tidl. Fyrværko Fredensvej 12, 5260 Glamsbjerg Placering: Drift budget Gns. Pris Rengøring pr. m2 Gns. Pris forbrugsudgifter Gns. Pris Bygn. Forsikringer Byggeomkostning Grund/købesum Renoveringsudgift Vedligeholdelse Gns. Pris for vedlig. 289,00 204,00 20,00 513, , , , , , , , , , , , , , ,00 100, , , , ,00 Sideliggende hal indv ,00

16 For ,00 er det muligt at købe grunden samt renovere 259 m2. Hvis man vælger at renovere alle kvadratmetrene i bygningen vil prisen være ,00 Prisen er afhængig af hvordan der indrettes, samt materiale løsninger til renoveringen.

17 Skitse tegning af mulighed for nybyggeri af ungdomskulturhus på 386 m2 Skitsen indretning er blot for at vise hvilke rum er nødvendige, og hvor meget de fylder derfor tages ikke højde for kommende mulige ændringer i indretningen.

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune

Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 2012-2016 i Holbæk Kommune Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på daginstitutioner 212-216 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Juni 211 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015 for ejendommen Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen dresse Mågevej 16 Postnr. 4700 Dato 20-01-2015 By Næstved Udløbsdato 20-07-2015 H-15-0-0007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-018082 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen dresse Vegavej 21 Postnr. 8370 Dato 10-12-2014 By Hadsten Udløbsdato 10-06-2015 H-14-0-0288 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-2394 Matrikel/Ejerlav: 6BM

Læs mere