Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.2-2004"

Transkript

1 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version

2

3 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December 2004

4 Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version Pharmakon, december 2004 ISBN Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel Fax

5 Indhold Litteratursøgning Undersøgelserne i den tidligere evidensrapport om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse er udvalgt på baggrund af en søgning foretaget i International Pharmaceutical Abstracts (IPA) og Medline for perioden Søgestrategien er omlagt, så der nu gennemføres en generel søgning samlet for evidensrapporterne 1-6. Den nye søgning fra april 2004 og oktober 2004 er foretaget i International Pharmaceutical Abstracts og Medline for perioden september 2003 september Der er udelukkende søgt på engelsksprogede tidsskrifter. Abstracts fra konferencer er ekskluderet i søgningen. Søgningen i maj 2004 resulterede i 270 abstracts, der alle er vurderet. Af disse fandtes 31 abstracts at være relevante. Søgningen i oktober 2004 resulterede i 168 abstracts, der alle er vurderet. Af disse fandtes 15 abstracts relevante. Abstracts for de relevante artikler er gennemlæst, og artikler bestilt hjem derfra. Alle abstracts er vurderet og ud fra relevante abstracts (i alt 46) er originalpublikation rekvireret og gennemlæst. For de 37 artikler, der er fundet egnet til evidensrapporterne, er der udarbejdet datablade. Artiklerne fordelte sig som følger på de forskellige evidensrapporter: Evidensrapport Søgning april 2004 Søgning oktober 2004 Antal beskrevne artikler (nye datablade 2004) I alt Oversigt over referencer på artikler, der er vurderet, men ikke fundet egnet til at blive inkluderet i evidensrapporterne, kan findes på den elektroniske version af dokumentationsdatabasen på Opdatering Opdateringen af Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, september 2004 resulterede i 5 nye datablade. Der er tale om én randomiseret, kontrolleret undersøgelse om vægtreduktion ved hjælp af måltidserstatning med flydende fuldkostprodukter eller konventionel diæt; to undersøgelser uden sammenligning med kontrolgruppe om Bone Mineral Densityscreening på apotek; en før-efter-pilotundersøgelse om et uddannelsesprogram for diabetikere samt en beskrivende undersøgelse om tiltag til sundhedsfremme og screening for kardiovaskulære risikofaktorer på apotek. Geografisk spredning De fire undersøgelser er fra USA, og en er fra Australien (kardiovaskulære risikofaktorer).

6 Konklusion Der er evidens for, at vægtreduktionsprogrammer på apotek kan påvirke overvægtige til at tabe sig, samt at der ikke er forskel i effekt mellem anvendelse af måltidserstatning med flydende fuldkostprodukter eller konventionel diæt. De nye undersøgelser understøtter evidensen af, at apoteket kan initiere adfærdsændringer efter screeninger hos personer med risikofaktorer for kardiovaskulære sygdomme eller risiko for osteoporose. Der er evidens for, at undervisning af diabetikere af et tværfagligt team, bestående af en apoteksfarmaceut, en diætist og en sygeplejerske, kan initiere adfærdsændringer, der kan føre til klinisk betydende ændringer i såvel blodsukker som HbA1c-værdier. Undersøgelsesdesign Evidensen for effekten af apotekets rådgivning om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i de nu 31 undersøgelser bygger på 4 randomiserede kontrollerede undersøgelser (kategori A), 3 kontrollerede undersøgelser uden randomisering (kategori B), 18 før-efter-undersøgelser uden kontrolgruppe (kategori C) samt 6 beskrivende eller observerende undersøgelser (kategori D). Langt størstedelen af publikationerne tilhører altså kategori C og bygger dermed på mindre stærke undersøgelser, hvor der ikke har været en sammenlignelig kontrolgruppe. Der er dog to omkostnings-effektivitets-analyser (CEA) blandt undersøgelserne (5.19, 5.23), henholdsvis i kategori A (5.23) og i kategori B (5.19). Datablad Kategori Titel 5.27 C A Multidisciplinary Approach in a Community Pharmacy Can Improve Outcomes for Diabetes Patients. West D, Blevins MA, Brech D, Stotts F, Gardner S. Diabetes Educ. 2003;6: (USA) C Impact and Feasibility of a Community Pharmacy Bone Mineral Density Screening and Education Program. Cerulli J, Zeolla MM. J Am Pharm Assoc. 2004;44: (USA) A Effects og weight Reduction Interventions by Community Pharmacists. Ahrens RA, Hower M, Best AM. J Am Pharm Assoc. 2003;5: (USA) D Rural Community Pharmacy: A Feasible Site for a Health Promotion and Screening Service for Cardiovascular Risk Factors. Hourihan F, Krass I, Chen T. Aust. J. Rural Health. 2003;11:28-35 (Australien) C Regional Osteoporosis Screening, Referral, and Monitoring Program in Community Pharmacies: Findings from Project ImPACT: Osteoporosis. Goode J-V Kelly, Swiger K, Bluml BM. J Am Pharm Assoc. 2004;2: (USA).

7 ID nummer 5.27 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode Intervention A Multidisciplinary Approach in a Community Pharmacy Can Improve Outcomes for Diabetes Patients. West D, Blevins MA, Brech D, Stotts F, Gardner S. Diabetes Educ. 2003;6: (USA). C: Før-efter-undersøgelse uden kontrolgruppe. Pilotstudie. At demonstrere at et undervisningsprogram i egenomsorg for diabetikere på et apotek med ADA Recognition status (dvs. opfylder the American Diabetes Association (ADA) Education Standards) kan give forbedrede kliniske såvel som adfærdsmæssige data for type 1 og type 2 diabetikere. Ændring i kliniske og adfærdsmæssige data. Tilfredshed med uddannelsesprogrammet. Undersøgelsen omfattede udvikling og gennemførelse af et uddannelsesforløb til bedre egenomsorg hos diabetikere. Pilotstudiet blev gennemført på et landdistriktsapotek, AllCare Pharmacy i Arkadelphia, Arkansas fra august 2000 til august Apoteket fik ADA Recognition status i maj For de diabetikere, der indgik i programmet før maj 2001,var undervisningen gratis, derefter betalte patienten eller patientens sygeforsikring herfor (beløbet er ikke nævnt). Uddannelsesprogrammet blev udført af et uddannelsesteam bestående af apotekets farmaceut (ansat på apoteket i fuld tid), en sygeplejerske og en diætist (ansat af apoteket i deltid) med en læge som medicinsk konsulent. Farmaceut, diætist og sygeplejerske gennemførte alle en efteruddannelse i diabetesundervisning inden for hvert deres område. Diabetikerne blev henvist af deres læge via en henvisningsblanket. Derefter var de til en indledende individuel samtale (artiklen nævner ikke med hvem) og 8 x 1-times gruppeundervisning med forskellige emner med farmaceut, sygeplejerske eller diætist som underviser. Efter 3-6 måneder var diabetikeren atter på apoteket til en opfølgende individuel samtale. Derudover var farmaceuten tilgængelig i apotekets åbningstid, hvis diabetikerne havde problemer eller spørgsmål. Diabetikernes læger forsynede teamet med de fleste kliniske data. Ved det indledende og det opfølgende møde på apoteket fik diabetikerne målt HbA1c (Bayer DCA 2000+) og ikke-fastende blodsukker (Glucometer). Apoteket lavede en special diabetes-afdeling i kunderummet med produkter med lavt kulhydratindhold, kogebøger for diabetikere, specialsko mv. Uddannelsesteamet holdt indledende og opfølgende møder med diabetikerne og gennemførte gruppeundervisningen. Teamet samlede løbende oplysninger om diabetikerne, ændringer i helbred, adfærd og medicinstatus og information om deres mening om undervisningen. Teamet havde løbende kontakt til

8 diabetikerens læge. Effekt på helbred og trivsel Økonomisk analyse Effekt på tilfredshed Effekt på viden, holdning og adfærd Effekt på lægemiddelrelaterede problemer Effekt på lægemiddelforbrug Effekt på procesmål Forfatterens konklusion Diabetikernes HbA1c-værdier faldt fra i gennemsnit 9,52 % ved start til 7,32 % ved det opfølgende møde! Den gennemsnitlige blodsukker-værdi faldt fra 260 mg/dl til 139 mg/dl. Den gennemsnitlige BMI-værdi ændredes ikke signifikant i undersøgelsen fra 31,08 til 29,69 kg/m 2 (P=0,297), selvom 54 % af diabetikerne nåede det satte mål for vægttab. Forfatterne mener, at det skyldes den korte tidsperiode og indlemmelse af både type 1 og type 2 diabetikere. Undersøgelsesteamet forventede, at de kunne få lipidprofiler for diabetikerne fra lægerne, men det viste sig, at ikke alle patienter rutinemæssigt fik målt lipider. Efterfølgende har apoteket anskaffet et Cholestech LDX analyzer, der giver værdier for totalkolesterol, LDL- og HDL-kolesterol og triglycerider. Apotekets salg af produkter til diabetikere blev forøget. Kun 5 ud af de 30 diabetikere, der gennemførte undersøgelsen, returnerede evalueringsskemaet efter den opfølgende samtale. Disse 5 deltagere mente, at mødestedet var komfortabelt, og at de ville anbefale uddannelsesprogrammet til andre. De mente, at de havde fået mest udbytte af uddannelsesseancerne om ernæring/valg af varer/indkøbstur; om medicinering og monitorering samt om fysisk aktivitet og fodpleje (alle scorede 4,8 ud af 5 point). Adfærd: Uddannelsesforløbet resulterede i ændrede rutiner for diabetikerne. 37 % efterså deres fødder dagligt før undersøgelsen og 93 % efter. 27 % før og 100 % efter målte blodsukker dagligt. 27 % mod 64 % var jævnligt fysisk aktive i 30 minutter. Til den opfølgende samtale oplyste 87 %, at de havde fået deres øjne undersøgt indenfor det sidste år. Ikke undersøgt Ikke undersøgt 9 læger henviste patienter til diabetesuddannelsen på apotek i løbet af undersøgelsen. 46 diabetikere startede, og i alt 30 diabetikere gennemførte uddannelsen, heraf 6 med type 1 og 24 med type 2 diabetes. Resultaterne er baseret på disse var mænd og 21 kvinder. 2 var år; 20 var år og 8 65 år.18 var af kaukasisk afstamning; 12 var af afrikansk afstamning. 19 havde privat sygeforsikring, 5 var forsikret hos Medicare, og 6 havde ingen sygeforsikring. Apoteket har erfaret, at de med deres ADA Recognition status fik større accept fra lægerne i området og de betalende sygeforsikringer, eftersom de kendte til denne standard. Andre faktorer, der øgede succesen af dette program, var

9 samarbejdet i et tværfagligt team, markedsføringsindsatsen, lægernes støtte i lokalområdet og et godt samarbejde med repræsentanter fra lægemiddelindustrien, der leverede uddannelsesmateriale og blodsukkerapparater til apoteket/patienterne. Dette program kan være en model til andre apoteker i landdistrikter med en høj forekomst af diabetes og begrænsede ressourcer i sundhedssektoren. Fald i HbA1c med i gennemsnit 2,2 % og en forbedret egenomsorg burde føre til en reduktion i forekomsten af komplikationer. Sammenfatning af evidens Perspektivering / anvendelse Undersøgelsen viste, at uddannelse i egenomsorg for diabetikere over 8 gange af et tværfagligt team på apotek gav markante forbedringer i både HbA1c og blodsukkerværdier samt patientadfærd (daglig inspektion af fødder, blodsukkermåling og øget fysisk aktivitet). Det er interessant, at forfatterne lægger meget vægt på, at apoteket bliver godkendt efter kendte standarder, og at dette gør samarbejdet med lægerne og tredjepartsbetalere lettere. Det er værd at overveje, om apotekerne i Danmark skulle samarbejde med Diabetesforeningen for at få indført sådanne standarder.

10 ID nummer 5.28 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode Impact and Feasibility of a Community Pharmacy Bone Mineral Density Screening and Education Program. Cerulli J, Zeolla MM. J Am Pharm Assoc. 2004;44: (USA). C: Undersøgelse uden sammenligning med kontrolgruppe. At vurdere effekten af et program til BMD-scanning (Bone Mineral Density) og information om osteoporose samt at fastslå, om en sådan ydelse er velegnet i apoteksregi. Antal BMD-scannede kvinder. Tidsforbrug for hver deltager. Projektomkostninger ved BMD-scanning. Betalingsvilje. Ændring i viden og livsstil og dialog med egen læge om osteoporose efter BMD-scanning på apotek. Undersøgelse uden kontrolgruppe. 2 private og 4 kædeapoteker i Albany, USA, inviterede i efteråret 2000 deres faste kvindelige kunder til en gratis BMD-scanning over i alt 10 dage. Hvert apotek holdt indledningsvis én screeningsdag, og fire af apotekerne supplerede med en ekstra dag pga. stor interesse herfor. Inden screeningsdagene fik de involverede apoteksfarmaceuter en 6 timers undervisning om osteoporose og håndtering af menopausen af undersøgelseslederne. Kvinder på 18 år og opefter, der kom på apoteket for at få ekspederet en recept til sig selv eller et familiemedlem blev spurgt, om de havde lyst til at deltage i undersøgelsen. Ekskluderet blev apoteksansatte, kvinder under 18 år eller kvinder, der ikke var i stand til at placere deres ankel i BMDscanneren samt mænd. Der blev uddelt markedsføringsbrochurer fra alle apoteker 2-3 uger inden screeningsdagen. Der blev afsat 20 minutter per screening fra kl og Kvinderne blev kontaktet dagen før screeningsdagen og mindet om aftalen på apoteket. På screeningsdagen blev kvindens ankomsttidspunk registreret. Screeningerne blev foretaget i kunderummet på 4 apoteker og i samtalerum på 2 apoteker. Kvinderne udfyldte en samtykkeerklæring, og farmaceuterne indsamlede patientdata for at afdække risikofaktorer for osteoporose (højde, vægt, ryge-, motions- og spisevaner (calciumindtag), familiær disposition og medicinforbrug. BMD-scanningen af kvindens ikke-dominante fod blev udført af undersøgelseslederen med en ultralydsscanner (Lunar Achilles Express) formodentlig af hælen og tog ca. 3 minutter og resulterede i et print af resultatet. Kvindernes risiko for osteoporose blev defineret ud fra T-score (der måler en persons knogledensitet i forhold til gennemsnittet for den øvrige population af unge) som lav risiko: T-score mere end -1; moderat risiko: T-score mellem -1 og -2,4 og høj risiko: mindre end 2,5.

11 Efter en gennemgang af resultatet sammen med farmaceuten fik kvinden udleveret et anonymt spørgeskema, der skulle udfyldes på apoteket (baseline). Efter 3 måneder fik kvinderne tilsendt et spørgeskema til opfølgning om kvindernes eventuelle efterfølgende: beslutninger om sundhed kontakt til lægen om forebyggelse af osteoporose livsstilsændringer og ændringer i medicinering. I apotekets database blev der gennem de første 6 måneder efter screeningen fulgt op på, om der blev ordineret ny medicin mod osteoporose. Intervention Effekt på helbred og trivsel Økonomisk analyse Effekt på tilfredshed Effekt på viden, holdning og adfærd Efter selve scanningen gennemgik farmaceuten resultatet med kvinden sammenholdt med de tidligere indsamlede data. Farmaceuten pointerede, at denne screening ikke omfattede en diagnosticering af osteoporose og opfordrede kvinderne til at gennemgå resultaterne sammen med deres praktiserende læge, der ville få resultatet tilsendt sammen med et følgebrev og uddannelsesmateriale (artiklen angiver ikke, hvilket materiale der er tale om). Alle kvinderne, uanset risiko for osteoporose, fik information om livsstil (kost, motion, forebyggelse af fald og rygestop) og det anbefalede daglige indtag af calcium og fik udleveret skriftligt informationsmateriale om osteoporose. Ikke undersøgt. 41 % angav, at de gerne ville betale USD 20 eller mere for denne BMD-scannings- og rådgivningsydelse. Betalingsvilligheden varierede ikke hverken apotekerne imellem eller ud fra alder, risikogruppe eller kvindens holdning til ydelsens egnethed. Den gennemsnitlige anvendte tid til ydelsen var 23 minutter. Baseret på fikserede værdier for omkostninger til en ultralydsscanner og materialer og variable omkostninger til personale vil et apotek kunne få en positiv netto indkomst med en sådan ydelse. Udgiften til en ultralydsscanner vil kunne mindskes, hvis flere apoteker deles herom. Omkostningerne til en ultralydsscanner (USD ) blev beregnet til at ville kunne tjenes ind på screeningsdage, afhængig af prisen for ydelsen. Ikke undersøgt. Holdning: Deltagerne: 82 % angav lige efter ydelsen, at screeningen var meget velegnet til at foretage beslutninger om sundhed og livsstil. 91 % mente efterfølgende, at apoteksydelsen havde tilskyndet dem til at få en snak med lægen om osteoporose. Lægerne: 42 % af lægerne svarede på henvendelsen fra apoteket og heraf mente 83 %, at informationen var nyttig. To læger foretrak DXA-scanning af hofte og ryg, men ingen gav udtryk for, at den apoteksbaserede BMD-scanning var uegnet. Adfærd:

12 3 måneder efter ydelsen oplyste 42 %, at de havde talt med deres læge om osteoporose; 11 % at de havde ændret motionsvaner. Effekt på lægemiddelrelaterede problemer Effekt på lægemiddelforbrug Effekt på procesmål Forfatterens konklusion Sammenfatning af evidens Perspektivering / anvendelse Ikke undersøgt. 3 måneder efter ydelsen havde 25 % øget deres calcium og D- vitaminindtag, og 6 % påbegyndt en ny receptordineret behandling mod osteoporose. I alt 140 kvinder med en gennemsnitsalder på 61 år fik foretaget BMD-scanning og blev informeret om osteoporose, heraf 46 % med lav; 42 % med moderat og 12 % med høj risiko for osteoporose. 119 afleverede baseline spørgeskemaet, og 107 returnerede spørgeskemaet efter 3 måneder. 71 % var postmenopausale; og ved scanningen oplyste 11 %, at de havde diagnosen osteoporose, og 34 % var i behandling med medicin, der anvendes i behandling af osteoporose: hormontilskud (HRT hormone replacement therapy), bisfosfonater, raloxifen og/eller calcitonin. 48 % tog calciumtilskud. Dette osteoporoseprogram i apoteksregi havde en positiv effekt på kvindernes helbred ved at påvirke livsstil, øge anvendelsen af ordineret medicinsk behandling og calciumtilskud og opfordrede kvinderne til at diskutere osteoporose med deres praktiserende læge. Kvinderne var villige til at betale for denne ydelse. Det er muligt, at nogle af kvinderne ville have været villige til at betale et større beløb for ydelsen, hvis det havet været angivet som mulighed på baseline-spørgeskemaet. Hvorvidt en sådan ydelse er egnet til at tilbyde på apoteket afhænger af de tilgængelige ressourcer på apoteket og kundegrundlaget. Undersøgelsen viser, at BMD-scanning kan foregå på apotek, når en ekspert på området foretager selve den tekniske del, og en farmaceut derefter foretager en vurdering af resultatet og rådgiver kunden herefter. Ydelsen har haft betydning mht. motion, calciumindtagelse og medicin for en del af kvinderne. Der er ikke oplysninger om, hvad resultatet blev for de 42 %, der inden for de første 3 måneder efter ydelsen talte med deres læge om osteoporose. Kun vides, at 6 % havde påbegyndt ny behandling mod osteoporose. Det er påfaldende, at 11 % har diagnosen osteoporose, men 34 % er i behandling med medicin, der i 2000 anvendtes i behandlingen af osteoporose. Det skønnes, at dette overskud skyldes, at minimum 23 % er i behandling med HRT pga. klimakterielle gener, men dette kan faktisk ikke konkluderes ud fra artiklen. Behandlingsstrategien af osteoporose er ændret siden 2000, eftersom HRT ikke længere er standardbehandling til kvinder med risiko for osteoporose.

13 Det er interessant, at ingen af de involverede læger havde noget imod, at apoteket foretog BDM-scanninger, formodentlig af hælen. Det svarer ikke overens med den reaktion, hælscanning på apotek tidligere har medført fra danske læger, der forholdt sig til, at knogledensiteten i hælen ikke er præcise og ikke kan sidestilles med resultatet af DXA-scanning af hofte, ryg eller håndled, der anvendes til at diagnosticere osteoporose.

14 ID nummer 5.29 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode Intervention Effects og weight Reduction Interventions by Community Pharmacists. Ahrens RA, Hower M, Best AM. J Am Pharm Assoc. 2003;5: (USA). A: Randomiseret, kontrolleret undersøgelse At sammenligne to vægtreduktionsprogrammer med anvendelse af måltidserstatning (meal replacement, MR) eller konventionel diæt med reduceret kalorieindtagelse (reduced-calorie diet, RCD) med en farmaceut på apotek som kostråds-kontaktperson. Vægt-forandringer. 2 farmaceuter fra Travis Pharmacy i Shenandoah, Iowa, deltog i undersøgelsen i samarbejde med University of Nebraska Medical Center. Personerne blev randomiseret til enten MR eller RCD og blev fulgt gennem en 12-ugers periode med aktivt vægttab (1. periode) og en vedligeholdelsesperiode på 10 uger (2. periode) - i alt 22 uger. Kriterierne for deltagelse var: BMI kg/m 2, alder år, havde fået ok til deltagelse fra egen læge og havde givet udtryk for, at smagen af den flydende MR-drik (Slim-Fast) var acceptabel. Slim-Fast drikken er ikke en low-calorie-diet, men fuldkost på flydende form. Ydelsen var gratis for deltagerne og MR-gruppen fik ligeledes MR-produkterne gratis. I den 1. periode anvendte RCD-gruppen en diæt, hvor de selv skulle vælge kosten ud fra lister over kostemner, der indeholdt samme mængde kalorier, protein og fedt. Kvinderne skulle indtage kcal og mændene kcal per dag for at opnå et vægttab mellem g per uge. MR-gruppen anvendte samme diæt til et dagligt måltid, men erstattede de to andre måltider med Slim-Fast og indtog dermed samme energimængde som personerne i RCD-gruppen. I 2. periode blev personerne i RCD-gruppen instrueret om at gå tilbage til en almindelig sund kost efter eget valg, og MR-gruppen nedsatte det daglige indtag af Slim-Fast til at erstatte et måltid daglig. Deltagerne fik ikke pålagt at overholde faste grænser for kalorieindtag, men blev bedt om selv at regulere indtaget med det formål at bibeholde deres opnåede vægttab. Farmaceuterne holdt et indledende møde på ca. 45 minutter med deltagerne hver for sig, hvor de fik målt blodtryk (DynaPulse system), kolesterol og triglycerid (Cholestech LDX), blodsukker (One Touch Fast Take Monitor), vægt, højde og taljemål og udfyldte et spørgeskema om erfaringer med tidligere vægttab, nuværende kost og mængden af fysisk aktivitet. Deltagerne fik information om ernæring, fysisk aktivitet og livsstilsændringer og blev opfordret til at starte med minutters fysisk aktivitet 3-4 gange om ugen og øge længden og hyppigheden senere. Deltagerne fik information om hhv. MR og RCD-systemet, og alle blev opfordret til at føre dagbog over kost og fysisk aktivitet.

15 I samtlige 22 uger skulle deltagerne komme til opfølgningsmøder på 15 minutter på apoteket hver 2. uge i alt 13 gange, hvor de blev vejet, fik målt taljemål og blodtryk og diskuterede erfaringer og problemer med farmaceuten. Ved det 12. og 22. møde fik deltageren målt lipidprofil. Farmaceuten kunne konsultere en diætist ved behov. Effekt på helbred og trivsel Økonomisk analyse Effekt på tilfredshed Effekt på viden, holdning og adfærd Effekt på lægemiddelrelaterede problemer Effekt på lægemiddelforbrug Effekt på procesmål Forfatterens konklusion Sammenfatning af evidens Perspektivering / Resultatet efter 1. periode viste, at begge grupper havde opnået et signifikant vægttab, men der var ikke signifikant forskel på vægttabet i de to grupper. Deltagerne i MR-gruppen havde i gennemsnit tabt 4,9 kg og RCD-gruppen 4,3 kg. I 2. periode tabte MR-gruppen i gennemsnit 0,7 kg og RCDgruppen 0,9 kg uden signifikant forskel grupperne imellem. I MR hhv. RCD-gruppen viste undersøgelsen signifikant mindre taljemål (- 8,08/-7,82 cm), sysbt (-8,26/-7,81 mmhg), diabt (-5,97/-4,30 mmhg) og triglyceridværdier (-0,08/-0,20 mg/dl), men ingen signifikante forandringer i LDL- eller HDLkolesterol efter 22 uger. I resultaterne skelnes ikke mellem kvinder og mænd. Ikke undersøgt Ikke undersøgt Ikke undersøgt Ikke undersøgt Ikke undersøgt 95 personer (83 kvinder og 12 mænd) blev rekrutteret til undersøgelsen, heraf fortsatte 88 ud over de 2 første uger og indgår i resultaterne. 72 % gennemførte 1. periode og 58 % 2. periode. Succesfuld vægtkontrol kan opnås i apoteksregi med en farmaceut som kontaktperson. Både MR og RCD var effektive metoder til at opnå og vedligeholde vægttab over en 22-ugers periode. Undersøgelsen viser, at apoteket med information om ernæring, fysisk aktivitet og livsstilsændringer og med opfølgning/ kontrolmåling og støtte hver 2. uge i 22 uger kan være med til at støtte overvægtige (BMI mg/m 2 ) til vægttab. Undersøgelsen er ikke holdt op mod resultater fra en kontrolgruppe uden støtte fra en farmaceut, men har til gengæld sammenlignet effekten af to forskellige regimer til vægttab. Deltagerne er ikke blevet spurgt, om de ville betale for ydelsen, der har krævet meget mødetid med deltagerne for apotekets to farmaceuter. Det nye koncept for slankekurser i grupper på danske apoteker

16 anvendelse er udvidet fra en aktiv 12 ugers periode til nu ligeledes at omfatte en 24 ugers opfølgningsperiode 36 uger i alt. I den individuelle rådgivning i den danske apoteksmodel indgår 5 samtaler over en 8 ugers periode med mulighed for at købe flere samtaler efter behov. For at bevare et opnået vægttab kan apotekerne ud fra resultaterne fra denne undersøgelse overveje, om en yderligere opfølgnings-periode i den individuelle ydelse bør indgå som en fast del af konceptet i stedet for at være en tillægsmulighed. Samtidig kan apoteket overveje, om anvendelse af MR ved slankeydelser i apoteksregi kan anvendes.

17 ID nummer 5.30 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode Intervention Rural Community Pharmacy: A Feasible Site for a Health Promotion and Screening Service for Cardiovascular Risk Factors. Hourihan F, Krass I, Chen T. Aust. J. Rural Health. 2003;11:28-35 (Australien). D: Beskrivende undersøgelse Ikke angivet (underforstået: At beskrive resultaterne fra undersøgelsen om sundhedsfremme og screening af kardiovaskulære risikofaktorer på apotek). Procesmål: Identifikation af personer med risikofaktorer for kardiovaskulære sygdomme. Ydelsen blev udviklet til apotekerne i fire naboområder i Upper Hunter Valley, New South Wales timers kørsel nordvest for Sydney. Målgruppen var personer over 18 år, der ikke var eller de sidste 6 måneder havde været i behandling for forhøjet kolesterol eller blodtryk, ikke var gravide eller i behandling med immunosupprimerende lægemidler. Personerne fik fastende målt BMI, blodtryk (Omron M4), totalkolesterol og triglycerider (Reflotron). Personer med måleværdier, der var forhøjede ved den første screening men ikke udløste en henvisning til lægen, blev bedt om at komme igen efter 6 uger til en ny screening og vurdering. De personer, der blev henvist med forhøjede værdier, blev ligeledes bedt om at komme igen på apoteket efter 3 måneder. 10 farmaceuter deltog i undersøgelsen og anvendte en standardiseret protokol til sundhedsfremme og screening, inklusiv et spørgeskema om risikofaktorer. Protokollen hjalp farmaceuten til at identificere personer fra målgruppen til screening; til at identificere risikofaktorer for kardiovaskulære sygdomme og diabetes og til at give målrettet rådgivning og henvise de relevante personer. De anvendte risikofaktorer for diabetes er: gestationel diabetes, > 35 år og aboriginal eller fra Torres Strædet; > 50 år og familiær disposition for diabetes (forældre/søskende), sysbt 140 mmhg og/eller diabt 90 mmhg, BMI 30 kg/m 2 ; > 65 år. Ydelsen var gratis i undersøgelsesperioden. Pga. mangel på måleapparatur blev ydelsen først tilbudt på 2 apoteker i Muswellbrook og 2 apoteker i Scone og artiklens resultater er fra denne del af undersøgelsen, der blev udbudt i perioden december 1999 maj Efter afslutningen af undersøgelsen på de fire apoteker foretog farmaceuterne et telefoninterview med det formål at høre de screenede personers holdning og tilfredshed med ydelsen. Farmaceuterne målte og beregnede BMI, blodtryk, totalkolesterol

18 og triglycerid. Kriterierne for henvisning til lægen var: sysbt > 180 mmhg og eller diabt > 105 mmhg (3 henviste) totalkolesterol > 6,0 mmol/l + andre risikofaktorer (24 henviste) totalkolesterol > 7,0 mmol/l uden andre risikofaktorer (10 henviste) faste-triglycerid > 4,0 mmol/l + andre risikofaktorer (2 henviste) faste-triglycerid > 5,0 mmol/l uden andre risikofaktorer (0 henviste) mindst én risikofaktor for diabetes (41 henviste) Kriterierne for henvisning til opfølgning på apoteket efter 6 uger, var: sysbt mmhg og/eller diabt mmhg (33 henviste) totalkolesterol > 5,0 mmol/l uden behov for lægevisning (76 henviste) faste-triglycerid > 2,0 mmol/l uden behov for lægehenvisning (18 henviste) Farmaceuterne gav rådgivning om livsstil til 80 % af personerne. Mht. fysisk aktivitet lagde farmaceuterne vægt på aktiviteten af de daglige gøremål som rengøring og en gåtur hen til købmanden. Effekt på helbred og trivsel Økonomisk analyse Effekt på tilfredshed Effekt på viden, holdning og adfærd Effekt på lægemiddelrelaterede problemer Effekt på lægemiddelforbrug Ikke undersøgt Ikke undersøgt 23 % af deltagerne angav i telefoninterviewet, at apoteket er et passende/bekvemt sted til at tilbyde sådanne ydelser. Ikke undersøgt. Ikke undersøgt. Ikke undersøgt. Effekt på procesmål Der blev screenet 204 personer heraf 81 % på apotekerne, og 19 % var ansatte på lokale skoler. Gennemsnitsalderen var 44 år SD ± 13), og 71 % var kvinder. 22 af de 204 blev ekskluderet af resultaterne, da de ikke kunne oplyse om deres familiære disposition for kardiovaskulære sygdomme. 89 % af de screenede personer havde påvirkelige risikofaktorer for kardiovaskulære sygdomme. 54 % havde BMI > 25 kg/m 2, 54 % havde totalkolesterol > 5,0 mmol/l, 12 % havde fastetriglycerider > 2,0 mmol/l, 18 % havde systolisk blodtryk 140 og/eller diastolisk blodtryk 90 mmhg. 28 % angav, at de ikke tidligere havde fået målt deres kolesteroltal. 24 % havde risikofaktorer for at udvikle type 2 diabetes. 12 % var rygere (ryger mindst en gang om ugen), 3 % drak mere end anbefalingerne (kvinder hhv. mænd: mere end to hhv. fire

19 genstande på 5 eller flere dage om ugen), 57 % var fysisk aktive i mindre end 30 minutter (moderat aktivitet) på tre dage om ugen. 14 personer (7 %) havde mere end en livsstilsrisikofaktor. 80 % fik information om livsstil (kost (70 %), fysisk aktivitet (42 %) eller rygestop (8 %)). 5 personer fik nikotinsubstitution. 30 % blev henvist til lægen efter første screening, og 50 % fik et opfølgningsmøde med farmaceuten efter 6 uger for at gentage målingerne og/eller atter gennemgå deres nikotinsubstitutionsterapi. 79 % angav at have familiær disposition for kardiovaskulære sygdomme, hypertension eller forhøjet kolesterol. Forfatterens konklusion Sammenfatning af evidens Perspektivering / anvendelse Ved denne sundhedsfremmende screening udviklet og implementeret på apoteker i landdistrikterne (i New South Wales) kunne farmaceuterne identificere en del af personerne, som var i risiko for at udvikle kardiovaskulære sygdomme. Dette resulterede i tidlig intervention og/eller henvisning til lægen for nærmere vurdering. Med baggrund i viden om, at dødeligheden pga. kardiovaskulære sygdomme i 1996 var 5-10 % højere end i byområder, anbefaler forfatterne derfor en yderligere udbredelse af sådanne ydelser på apotekerne i landdistrikterne. Hvis ydelsen skal indgå i apotekets ydelser, kræver det honorering fra patienter eller privat sygesikring. Farmaceuterne har målt BMI, totalkolesterol, faste-triglycerid og blodtryk og har kunnet identificere risikofaktorer, rådgivet om livsstil og henvist 61 personer (30 %) til lægen. 23 % af de screenede angav efterfølgende, at apoteket var et egnet sted at tilbyde denne type screeningsydelser. Undersøgelsen er lavet på australske landdistrikts-apoteker med befolkningskarakteristika, der ikke kan sammenlignes med danske forhold. En lignende, men honoreret ydelse gennemføres i Danmark i Falck Health Care-regi til enkeltpersoner eller firmamedarbejdere på flere apoteker. I denne sammenhæng måler farmaceuter såvel total-, LDL-, HDL-kolesterol og triglycerid, blodtryk, blodsukker og BMI, beregner personens 10- års risiko for at få en hjertesygdom og rådgiver om livsstil og henviser til lægen. Denne undersøgelse viser også, at folk mener, at apoteket er et bekvemt sted at tilbyde en sådan sundhedsfremme- og screeningsydelse.

Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.1-2003

Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.1-2003 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.1-2003 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.1-2003 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December

Læs mere

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007 Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pia Knudsen og Charlotte Rossing Juni 2007 Dokumentationsdatabasenotat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pharmakon, juni 2007 ISBN

Læs mere

Evidensrapport 2. Patientinformation om receptmedicin. Version 2.1-2003

Evidensrapport 2. Patientinformation om receptmedicin. Version 2.1-2003 Evidensrapport 2 Patientinformation om receptmedicin Version 2.1-2003 Evidensrapport 2 Patientinformation om receptmedicin Version 2.1-2003 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December 2003

Læs mere

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service

Læs mere

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner Imrana Shahzadi, Regitze Pals, Marie Langmach og Per Kim Nielsen Københavns Kommune Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne

Læs mere

Evalueringer af apotekssystemer

Evalueringer af apotekssystemer Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Rapport Evalueringer

Læs mere

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation.

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. (2304) +(0106) - Et mindre litteraturstudie af baggrunden for implementering

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Bente Kirkeby, Birthe Søndergaard, Anna Bira Larsen, Lene Sørensen, Else

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Rapport - udviklingsprojekt April 2013 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

Hjerterehabilitering i Region Nordjylland - Fysisk træning på fysioterapiklinikker

Hjerterehabilitering i Region Nordjylland - Fysisk træning på fysioterapiklinikker 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. RESUMÉ... 4 3. INDLEDNING... 5 4. ANVENDTE UDTRYK... 5 5. BAGGRUND... 5 5.1 HJERTESYGDOM I DET BREDE PERSPEKTIV... 5 5.2 DEN PRAKTISERENDE LÆGES ROLLE... 6 5.3 HJERTESYGDOMME

Læs mere

Type 2-diabetes i almen praksis

Type 2-diabetes i almen praksis Klinisk vejledning Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning Dansk selskab for almen medicin - 2004 Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning (2004) Denne vejledning

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION

FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION EVALUERINGNOTAT NR. 5 CENTER FOR INFLAMMATION OG METABOLISME RIGSHOSPITALET FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION Skrevet af: Nina Marie Birk Eriksen, Nina Majlund Harder-Lauridsen,

Læs mere

En omkostningsanalyse af den indledende fase af Tjek dit helbred i Randers Kommune

En omkostningsanalyse af den indledende fase af Tjek dit helbred i Randers Kommune Susanne Reindahl Rasmussen, Eskild Klausen Fredslund, Pia Pinholt Munksgaard, Annelli Sandbæk og Helle Terkildsen Maindal En omkostningsanalyse af den indledende fase af Tjek dit helbred i Randers Kommune

Læs mere

NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN MOTION PÅ RECEPT DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN MOTION PÅ RECEPT DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 SPORTSMEDICIN DANSK MOTION PÅ RECEPT fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen Fysisk træning forebygger erektil dysfunktion

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Klinisk vejledning Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Dansk Selskab for Almen Medicin 2006 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Vejledningen

Læs mere

NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA. Patientskoler

NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA. Patientskoler NO. 79. FEBRUAR 2006. 14. ÅRGANG TEMA Patientskoler Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske Diætister Emdrupvej 28A 2100 København Ø. Tlf.: 33 32 00 39 Mandag - torsdag kl.

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter 2005 Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning en litteraturgennemgang med fokus på

Læs mere

Trivsel og Arbejdsglæde

Trivsel og Arbejdsglæde Trivsel og Arbejdsglæde Projekt i Salling Bank Bilag Arbejdsglæde Trivsel Resultater Lønsomhed Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Danmarks Sundeste Virksomhed,

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Forløbsbeskrivelse for Motion XL

Forløbsbeskrivelse for Motion XL Forløbsbeskrivelse for Motion XL 2010 Folkesundhed København, Sundhedsstaben og Forebyggelsescenter Vesterbro Kgs. Enghave Godkendt i Forum for forebyggelsescentre d. 20. april 2010. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teambuilding i almen praksis

Teambuilding i almen praksis Teambuilding i almen praksis om type 2 diabetes Afprøvning af en model for arbejdet med kroniske sygdomme Et kvalitetssikringsprojekt i de tidligere amter i Region Hovedstaden Teambuilding i almen praksis

Læs mere

TEMA. Ernæringsprojekter NO. 73. FEBRUAR 2005. 13. Å RGANG

TEMA. Ernæringsprojekter NO. 73. FEBRUAR 2005. 13. Å RGANG TEMA Ernæringsprojekter NO. 73. FEBRUAR 2005. 13. Å RGANG Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske Diætister Emdrupvej 28A 2100 København Ø. Tlf.: 33 32 00 39 Mandag - torsdag

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere