Business Check KVÆG Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug"

Transkript

1 Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

2 Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen. I dette hæfte er økonomien for mælkeproduktion, grovfoderproduktion og salgsafgrøder på kvægbedrifter beskrevet. I Business Check indgår alle indtægter og omkostninger i den respektive driftsgren. Det vil sige, at resultatet opgøres efter, at alle inputfaktorer er blevet aflønnet inkl. arbejdsindsats og forrentning af den kapital, der er bundet i driftsgrenen. Med Business Check resultatet kan man således se, hvad der er tilbage i overskud og til dækning af risiko ved produktionen. Business Check giver et solidt grundlag til at vurdere egne resultater mod gennemsnit, enkelte bedrifter og højdespringere i gruppen. Det kan være det første skridt på vejen til at klarlægge forbedringspotentialer på sin bedrift. Hæftet er produceret af SEGES P/S på baggrund af data i form af driftsgrensanalyser indberettet af de lokale DLBRvirksomheder. Redaktion Maria Sørensen, Ove Lund, Jacob Krog, Deltagere i produktionen Arne Oksen Niels Bastian Kristensen Janni Testrup Sørensen Layout Inger Camilla Fabricius, Grafik Christian E. Christensen, Foto Peter Hvid Laursen,Helge Kromann, Julie Barsøe Nielsen, Kuhn, Mogens Kjeldal, LandbrugsMedierne Udgiver SEGES P/S Agro Food Park 15 DK8200 Aarhus N T seges.dk Udgave 1. udgave maj 2015 INDHOLD Kolofon... 2 Formål og Indhold... 3 Vurdering af konkurrenceevne fraktilanalyse... 4 Kommentarer til resultater for mælkeproduktion... 6 Konventionel, stor race, malkestald (KM)...12 Konventionel, stor race, AMS (KA)...16 Konventionel, stor race, karrusel (KK)...20 Konventionel, Jersey (KJ)...24 Økologisk, malkestald (ØM)...28 Økologisk, AMS og karrusel (ØA)...32 Kommentarer til resultater for grovfoderproduktionen...36 Konventionel, primært lerjord (LE)...44 Konventionel, sandjord med vanding (VS)...48 Konventionel, sandjord uden vanding (US)...52 Økologisk, sandjord (ØS)...56 Konventionel, salgsafgrøder på kvægbrug (KS)...60 Nøgletal og begreber BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

3 VURDERING AF KONKURRENCEEVNE FRAKTILANALYSE For den enkelte landmand kan det være værdifuldt at vurdere egen konkurrenceevne og se, hvordan man klarer sig i forhold til andre bedrifter i samme gruppe. Det skal ikke kun være på det overordnede resultat, men på flere forskellige variable. Dermed får man mulighed for at se, på hvilke områder man har en stærk konkurrenceevne og på hvilke, der er plads til forbedringer. Man kan nemlig klare sig godt på nogle, mens man har udfordringer på andre. Til at vurdere sin konkurrenceevne er fraktilanalysen i tabel 1 et vigtigt redskab. Fraktilanalysen viser spredningen i relevante nøgle og regnskabstal, og inddeler dem i grupper efter, om de giver udtryk for en stærk konkurrenceevne, et stor forbedringspotentiale eller et middelniveau. Den bedste tredjedel ligger i gruppen med stærk konkurrenceevne osv. Det er ikke de samme bedrifter, der ligger blandt de bedste 5 pct. i alle kategorierne, men det er de bedste 5 pct. på den pågældende variabel. Man kan sammenholde egne tal med fraktilanalysen og dermed danne sig et overblik over sin konkurrenceevne. Selv hvis man ligger i front på et af områderne, betyder det dog ikke, at man ikke kan blive bedre på dette. I fraktilanalysen er tallene for bedrift KM113 fremhævet se resten af bedriftens tal på side Bedriftens resultat pr. årsko placerer den lige på grænsen til den bedste tredjedel. Bedriften er med i front, når det kommer til foderomkostningerne pr. kg EKM leveret, og der er her kun 10 pct., der klarer sig bedre. Derimod har denne bedrift bundet en del kapital pr. årsko, og omkostningerne til bygninger pr. årsko er tilsvarende høje i forhold til sammenligningsgruppen, hele 75 pct. ligger lavere på denne post. Dette er med til at give et højt krav til dækningsbidrag. Dermed kan kapacitetsomkostningerne være et område, hvor bedriften undersøger, om der kan foretages forbedringer. Fraktilanalysen gør opmærksom på potentielle forbedringsområder, men siger ikke noget om, hvordan man kan opnå forbedringer. Ønsker man at foretage indsatser til at forbedre visse områder, må man lave en analyse af sin egen bedrift, ud fra egne forudsætninger og målsætninger. Når denne analyse påbegyndes er det med fokus på det aktuelle behov og mulighed for forbedring. Indsatsen på en enkelt bedrift er ikke nødvendigvis underlagt et behov for ensartethed og sammenlignelige størrelser, som det er tilfældet i Business Check. Her er det langt vigtigere, at potentialerne bliver klarlagt og implementeret. INDIVIDUEL BENCHMARKING Til at foretage en individuel benchmarking kan dette hæfte eller Business Check regnearket anvendes. Hvis der er udarbejdet en driftsgrensanalyse for bedriften kan Business Check regnearket benyttes til at lave en præsentation lig den på tabelsiderne i hæftet. Her kan man selv vælge hvilke bedrifter, man ønsker at sammenligne sig med. Fraktilanalysen findes også i regnearket. Heri er tallene og udvalgte grafer for driftsgrensanalyserne allerede, og man skal blot vælge sammenligningsgruppe og egen bedrift. Findes bedriften ikke i regnearket kan man i stedet anvende fraktilanalyserne på LandbrugsInfo. Fraktilanalyser for Jersey, Tabel 1. Fraktilanalyse (konventionel, stor race, alle malkesystemer). Bedrift KM133 s tal er markeret. 557 BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGS POTENTIALE Fraktil 5 % 10 % 25 % 33 % 40 % 50 % 60 % 67 % 75 % 90 % 95 % Kg EKM pr. årsko (leveret) Fremstillingspris pr. kg EKM 2,32 2,40 2,54 2,60 2,64 2,69 2,77 2,81 2,88 3,06 3,22 Foderomk. pr. kg. EKM 1,27 1,32 1,41 1,44 1,46 1,49 1,53 1,55 1,58 1,66 1,74 Afkastningsgrad, pct. 16,8 13,1 9,9 8,8 7,9 6,4 4,8 3,6 2,6 0,7 2,6 Bundet kapital Dækningsbidrag pr. årsko Krav til DB pr. årsko Arbejdsomk. pr. årsko Bygninger pr. årsko Inventar pr. årsko Årets resultat pr. årsko økologisk stor race, grovfoder og salgsafgrøder er tilgængelige på LandbrugsInfo under Økonomi > Benchmarking > Business Check Kvæg fraktilanalyse. De fleste af fraktilanalysens nøgletal kan findes direkte i egen driftsgrensanalyse, og de, der måtte mangle, er beskrevet i hæftet. FREMSTILLINGSPRIS Mælkeproducenternes vigtigste konkurrenceparameter er fremstillingsprisen pr. kg EKM. Det skyldes, at man som mælkeproducent reelt ikke har nogen indflydelse på mælkeprisen, og dermed ikke kan tage en højere pris for det leverede mælk. Vil man opnå et positivt resultat, må man derfor have en lavere fremstillingspris end afregningsprisen. Omkostningerne og ydelsen pr. ko er elementer, man som landmand selv kan påvirke. Foderomkostningen pr. kg EKM er en vigtigt del af fremstillingsprisen og et sted, hvor landmanden selv har stor indflydelse bl.a. gennem optimering af foderplan og foderudnyttelse. En god fodringsstrategi kan have stor betydning for resultatet. Ved den rigtige fodring behøver man ikke nødvendigvis at fodre dyrere pr. kg EKM for at opnå en høj ydelse. Læs mere på side 10. Foderomkostningen for grovfoder er i driftsgrenen mælkeproduktion opgjort med en intern overførselspris. Der er på tabelsiderne en korrektion, der viser, hvor meget fremstillingsprisen ville ændres ved at anvende den faktiske fremstillingspris på grovfoder i stedet. Tilsvarende findes en korrektion for påvirkningen på resultatet. Dette findes for de bedrifter, der også har en opgørelse for driftsgrenen grovfoder. For nærmere beskrivelse se Nøgletal og begreber bagerst i hæftet. AFKASTNINGSGRAD Et andet vigtigt nøgletal i vurderingen af bedriftens økonomiske konkurrenceevne er afkastningsgraden. Afkastningsgraden viser bedriftens evne til at generere overskud i forhold til den investerede kapital. Afkastningsgraden beskriver dermed, om der skabes et tilstrækkeligt afkast af produktionen. Uanset gældsprocent er det væsentligt for enhver virksomhedsejer at vurdere afkastet af den investerede kapital, og særligt for en intensiv husdyrproduktion, hvor der er bundet store værdier i staldanlæg, besætning med videre. På langt sigt skal afkastningsgraden fra produktionen være større end kapitalomkostningen. Og med svingende mælkepriser fra år til år er det nødvendigt at forholde sig til, om afkastet af produktionen i et højprisår som 2014 er tilstrækkeligt stort til at være stødpude for et lavpris år som DATAGRUNDLAG Hæftet Business Check Kvæg præsenterer driftsgrensanalyser for et stort antal mælkeproducenter. Den skaber et overblik over resultaterne i de tilhørende driftsgrene og giver et unikt sammenligningsgrundlag for den enkelte bedrift. I mælkeproduktionen rangordnes resultaterne efter årets resultat pr. årsko, i grovfoderproduktionen rangordnes efter fremstillingsprisen pr. FEN og salgsafgrøderne efter rest til jordleje ekskl. EUstøtte. På tabelsiderne er det muligt at se, hvilket løbenummer (og dermed placering) bedriften har i opgørelsen for henholdsvis mælkeproduktion, grovfoder og salgsafgrøder. Datagrundlaget for Business Check Kvæg er driftsgrensanalyserne fra mælkeproducenternes årsrapporter, der er indberettet til økonomidata basen senest 14. april Analyserne er udarbejdet i samarbejde mellem landmand og økonomikonsulent. Efterfølgende er resultaterne gennemgået og valideret af SEGES. I driftsgrensanalyserne er indtjening og omkostninger på bedriften delt mellem hoveddriftsgrenene helt til bundlinjen. I dette hæfte vises driftsgrenene mælkeproduktion (s. 1235), grovfoder (s. 4459) og salgsafgrøder på kvægbrug (s. 6063). Alle indtægter og omkostninger vises pr. enhed, dvs. pr. årsko eller pr. ha. 4 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

4 Business Check KVÆG 2014 MÆLKEPRODUKTION Bedrifterne med karrusel og malkestald (konventionel, stor race) har opnået tilfredsstillende niveauer for afkastningsgraden i 2014 med gennemsnitlige afkastningsgrader på hhv. 7,5 og 7,4. Jersey bedrifterne ligger dog igen i spidsen med en gennemsnitlig afkastningsgrad på hele 10,6. Resultaterne i Business Check Kvæg 2014 er baseret på 697 driftsgrensanalyser fra mælkeproducenter. Driftsgrensanalyserne er opdelt efter race, malkesystem og konventionel/økologisk drift. I tabel 2 ses en oversigt over væsentlige nøgletal med gennemsnitsresultater for de enkelte grupper. Gennemsnitsniveauet for de konventionelle grupper er relativt ens målt på dækningsbidrag pr. årsko, og der er blot et spænd på 444 kr. mellem det højeste og det laveste. Der er dog over kr. i forskel på de opnåede resultater. Det skyldes, at der er væsentligt større afvigelser i krav til dækningsbidrag. Jerseybedrifterne har her det laveste krav til dækningsbidrag. AMS besætningerne har som vaneligt det højeste krav af de konventionelle grupper på kr. Det skyldes, at deres gennemsnitlige besparelser i arbejdsomkostninger ikke opvejer de højere omkostninger til inventar pr. årsko. Jerseybedrifternes opnår dermed de højeste gennemsnitlige resultater pr. årsko og bedrifterne med AMS de laveste. Dette ses med andre tal i afkastningsgraden. Økologernes gennemsnitlige resultater pr. årsko mellem grupperne malkestald og AMS/karrusel er tæt, selvom der er stor forskel i det opnåede dækningsbidrag og kravet hertil. Gennemsnitsniveauet for bedrifterne med malkestald er væsentligt lavere målt på dækningsbidrag sammenlignet med niveauet for gruppen med AMS og karussel, men de har til gengæld et tilsvarende lavere krav til dækningsbidrag. De to gruppers mælke og fremstillingspriser er næsten identiske, men forskellen i mængden af bunden kapital, giver bedrifterne med malkestald en højere gennemsnitlig afkastningsgrad. Tabel 2.Gennemsnitstal fra Business Check Kvæg 2014 Mælkeproduktion. KONV. ST. RACE, MALKE STALD Generelt ses det, at bedrifterne med AMS har et højere gennemsnitsniveau af bundet kapital end bedrifter med malkestald og karruseller. Dermed skal de genere et større resultat før renter for at få tilsvarende gode niveauer af afkastningsgraden, hvilket ikke er blevet indfriet for gruppen i Bedrifterne med Jersey skiller sig ud ved at have en markant lavere bundet kapital, og behøver dermed ikke et helt så højt resultat før renter for at opnå tilsvarende afkastningsgrader. Økologernes resultater er blevet mere konkurrencedygtige, men de ligger dog stadig et stykke bag de tre førende konventionelle grupper. Fremstillingsprisen, der er den vigtigste konkurrenceparameter for mælkeproducenterne, beskrives nærmere på side 8. UDVIKLING FRA 2013 TIL 2014 Året 2014 har været et godt år for mælkeproducenter sammenlignet med året forinden. Der har været en positiv udvikling på nærmest alle parametre. Tabel 3 viser denne udvikling på udvalgte nøgletal fra 2013 og Ved tallene i tabellen vises en pil, der markerer, hvorvidt tallet er steget eller faldet siden året før. Når denne er grøn, har ændringen en positiv betydning for mælkeproducenterne, og når den er rød, en negativ. Alle grupperne har gennemsnitligt opnået et dækningsbidrag pr. årsko, der er omkring kr. højere end sidste år. Økologerne er højdespringere med stigninger på og kr. pr. årsko. Den generelle fremgang skyldes især, at mælkeydelsen pr. ko er steget. Her har økologerne med AMS og karrusel haft en stigning på hele 686 kg EKM, og de overhalede Jerseybesætningerne i årlig ydelse pr. årsko. Dermed gør de op for den stilstand, de havde i ydelsen fra 2012 til Økologerne har derudover fået en større stigning i afregnings prisen, hvilket har været medvirkende til, at de har kunnet få økono mien til at hænge sammen. KONV. STOR RACE, AMS KONV. STOR RACE, KARRUSEL KONV., JERSEY ØKOLOGI ST. RACE, MALKE STALD ØKOLOGI ST. RACE, AMS OG KARRUSEL Antal bedrifter Antal årskøer pr. bedrift Opnået dækningsbidrag, kr. pr. årsko Krav til dækningsbidrag, kr. pr. årsko Resultat, kr. pr. årsko Opnået mælkepris, kr. pr. kg EKM 2,89 2,88 2,89 3,01 3,43 3,44 Fremstillingspris, kr. pr. kg EKM (ekskl. værdiændringer) 2,65 2,76 2,62 2,62 3,29 3,30 Resultat, kr. pr. kg EKM (ekskl. værdiændringer) 0,24 0,12 0,27 0,39 0,14 0,14 Bundet kapital, kr. pr. årsko Afkastningsgrad 7,4 4,3 7,5 10,6 5,3 4,5 På tværs af driftsgrenene har alle grupper reducereret deres gennemsnitlige foderomkostning pr. kg. EKM med 414 øre. Se mere om foderomkostningerne sammenhæng med ydelsesstigninger på side 10. De konventionelle grupper med stor race har oplevet små stigninger i kravet til dækningsbidraget, mens de restende har haft fald. Alle grupper har haft reduktioner i fremstillingsprisen. Tabel 3. Uddrag af resultater fra Business Check Kvæg 2013 og 2014 Mælkeproduktion. Opnået dækningsbidrag, kr. pr. årsko Krav til dækningsbidrag, kr. pr. årsko Foderomkostning, kr. pr. kg EKM Mælkeydelse pr. årsko, kg EKM leveret Fremstillingspris, kr. pr. kg EKM Afkastningsgrad Mælkepris, kr. pr. kg EKM KONV., ST. RACE, MALKE STALD KONV., STOR RACE, AMS Denne generelle positive fremgang kan i høj grad ses i udviklingen af den gennemsnitlige afkastningsgrad. Økologerne har her haft den største fremgang. KONV., STOR RACE, KARRUSEL KONV., JERSEY ØKOLOGI, ST. RACE, MALKE STALD ØKOLOGI, ST. RACE, AMS OG KARRUSEL ,58 1,59 1,60 1,48 2,05 2, ,47 1,51 1,50 1,41 2,01 1, ,73 2,84 2,68 2,76 3,38 3, ,65 2,76 2,62 2,62 3,29 3, ,1 3,3 5,9 7,6 1,7 0, ,4 4,3 7,5 10,6 5,3 4, ,86 2,87 2,86 3,02 3,32 3, ,89 2,88 2,89 3,01 3,43 3,44 6 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

5 FREMSTILLINGSPIS PR. KG EKM OG PR. ÅRSKO I figur 1 er hovedelementerne af fremstillingsprisen for de enkelte grupper præsenteret. Her ses både på fordelingen pr. årsko og pr. kg EKM, da nogle omkostninger er mere relevante at sammenligne pr. årsko og andre pr. kg EKM. Fremstillingsprisen pr. kg EKM ekskl. værdiændringer på besætningen er et vigtigt nøgletal. Den viser, hvad afregningsprisen på mælk skal være, for at der er balance i økonomien. Her inddrages alle omkostningerne ved at producere et kg mælk. Når fremstillingspriserne sammenholdes, er det vigtigt at bemærke at konventionel jerseymælk afregnes ca. 12 øre højere og økologernes 54 øre højere pr. kg. EKM end konventionel mælk, stor race. Foderomkostningen udgør en stor del af fremstillingsprisen og har dermed afgørende betydning for udviklingen i denne. I 2014 ses foderomkostningerne pr. kg EKM at være rimeligt ensartet mellem de konventionelle grupper med stor race men mere varierende mellem de økologiske grupper. METODE Foderbehovet har en naturlig sammenhæng med mælkeydelsen pr. ko, og da ydelsesniveauet mellem bedrifter er forskelligt, er foderomkostningen pr. kg EKM mere sammenlignelig end pr. årsko. De øvrige elementer i fremstillingsprisen hænger mere naturligt sammen med antallet af køer end mælkeydelsen, som omkostningerne ved at passe en ko og stille faciliteter til rådighed i form af stald, inventar med videre. Dermed giver det mere mening at vurdere omkostningen til arbejde pr. årsko end pr. kg EKM. Det koster ikke mere at passe en højtydende ko, men omkostningen pr. kg EKM bliver fortyndet i et større antal kg. Det kan dog være interessant at sammenligne omkostninger pr. kg EKM for at se hvor stor en andel af fremstillingsprisen, der går til en given omkostningspost, men det er ikke videre anvendeligt til benchmarking. Der ses en stor forskel mellem anvendt malkesystem på arbejdsomkostninger og inventar inkl. energi. Gruppen med AMS har lavere arbejdsomkostninger, men højere inventaromkostninger pr. årsko end grupperne med malkestald og karrusel. Dette ses både for konventionelle og økologer. Fremstillingsprisen pr. kg EKM viser, at den konventionelle gruppe med AMS ikke formår at reducere omkostningerne til arbejde nok i forhold til de højere omkostninger til inventar, og dermed ikke opnår tilsvarende lave fremstillingspriser. Hovedelementerne i fremstillingsprisen på mælk gennemsnit på grupper Kr. pr årsko Øre pr. kg EKM Kr. pr årsko Øre pr. kg EKM Kr. pr årsko Øre pr. kg EKM Kr. pr årsko Øre pr. kg EKM Kr. pr årsko Øre pr. kg EKM Kr. pr årsko Øre pr. kg EKM Malkestald AMS Karrusel Konventionel, Malkestald AMS & karrusel Konventionel, stor race Jersey Økologisk, stor race Figur 1. Sammenligning af hovedelementerne i fremstillingsprisen på mælk mellem grupperne. Det fulde billede af økonomien fås ved at anvende nøgletallene i den sammenhæng, hvor de giver mest mening; fremstillingsprisen og foderomkostningen pr. kg EKM og de øvrige omkostninger pr. årsko, da de har direkte relation til den tilgængelige kapacitet. Øvrige inkl. forrentning Inventar inkl. energi Bygninger Arbejdsomkostninger Dyrlæge og diverse Foderomkostninger Dyreomsætning SPREDNING MELLEM BEDRIFTERNE Ved sammenligningen af gruppernes fremstillingspriser blev klare tendenser til forskelle mellem malkesystemerne klarlagt. Men forskellene viser sig at være endnu større, når man ser på omkostningerne indenfor de enkelte grupper. Figur 2 viser spredningen i fremstillingsprisen for de enkelte grupper og sammenholder dem med den gennemsnitlige afregningspris. Afregningsprisen varierer fra bedrift til bedrift, men gennemsnittet illustreres for at vise, hvor mange producenter der ville kunne opnå profit ved den pris. Kr. pr. kg EKM leveret 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andel af bedrifter Konv. stor race, malkestald Konv. stor race, AMS Konv. stor race, karrusel Øko. stor race, malkestald Øko. gns. mælkepris 2014 Øko, stor race, AMS & karrusel Konv. gns. mælkepris 2014 Af figur 2 kan det ses, at fordelingen for de konventionelle grupper følger hinanden, men at gruppen med AMS har et lidt højere omkostningsniveau. Der er omkring 65 pct. af de konventionelle AMS bedrifter med stor race, der i 2014 producerer billigere end gennemsnitsprisen og ca. 80 pct. af bedrifterne med karrusel og malkestald. For økologerne er det knap 70 pct., der ville tjene penge ved gennemsnitsprisen. Man kan dermed ikke sige, at det ene malkesystem generelt er bedre end det andet. Den store forskel ligger i, hvor godt den enkelte landmand formår at udnytte det. Der er landmænd i alle grupper, der kan tjene gode penge på hver kg mælk, de leverer. Figur 2. Spredning i fremstillingsprisen på mælk for stor race, opdelt efter malkesystem og konventionel/økologi. 8 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

6 DER ER PENGE I YDELSESFREMGANG Mælkeproducenter, der har øget ydelsesniveauet fra 2013 til 2014, har også øget restbeløbet (mælk minus foder) pr. kg EKM leveret og dækningsbidraget pr. årsko. Det viser driftsgrensanalyser for 378 bedrifter (konventionel, stor race). Bedrifter, der i perioden har øget den leverede mængde mælk med kg. EKM pr. årsko, har nedbragt de totale foderomkostninger pr. kg EKM leveret med 3 øre/kg mere end bedrifter, der ikke har ændret ydelsen nævneværdigt, se figur 3. Gruppen af bedrifter, der har præsenteret en stigning på mere end 750 kg. EKM, har yderligere nedbragt foderomkostningerne med 1 øre/kg. For alle grupperne er restbeløbet pr. kg EKM højere i 2014 end i Stigningen er hhv. 1 og 2 øre højere pr. kg EKM for besætninger med ydelsesstigninger på og mere end 750 kg EKM pr. årsko. Dækningsbidraget pr. årsko er også stigende med ydelsesfremgangen. I god overensstemmelse med fodringsbiologiske analyser viser resultatet, at de højtydende besætninger ikke bare køber sig til ydelsesniveauet. Tallene indikerer, at hvis der er generelle forskelle mellem lavtog højtydende besætninger, så er det de lavtydende, der bruger for mange penge på foder pr. kg mælk ikke de højtydende. Tilsvarende er gældende for besætninger, der øger deres produktionsniveau. Mælkeproducenter bør holde fokus på helheden i produktionen. Det er ikke nok at give køerne dyrt foder. Det er derimod vigtigt, at foderet blandes og sammensættes rigtigt, da det giver køerne mulighed for at udnytte deres potentiale og sikre en proportionel fremgang mellem ydelse og dækningsbidrag pr. årsko. Køer, der får velblandet foder optimeret til mælkeproduktion, forbruger ikke umådeholdent meget foder. I praksis skal der fokuseres på en stabil fodring, og at grundfoderet/ fuldfoderet blandes så godt, at alle køer i gruppen får lige mulighed for at æde rationen. Med KMPfuldfoder er det muligt at få en systematisk overvågning af blandingskvaliteten og foderblandingens ernæringsmæssige sammensætning. De fysiske egenskaber af foderblandingen har meget stor betydning for foderudnyttelsen. Foderet er råstoffet i mælkeproduktionen, og vejen til succes er ikke at spare råvaren væk. I stedet skal rationens sammensætning afstemmes, variationen minimeres, og der skal opretholdes en god blandingskvalitet. Tre hovedpunkter üydelsesfremgang betyder ikke højere foderomkostninger pr. kg EKM. ügodt blandet foder sikrer sammenhæng mellem ydelsesfremgang og øget dækningsbidrag. Sørg for at optimere dine køers ü foderration. Effekt af ydelsesfremgang Ændring i kg EKM leveret pr. årsko Over 750 Foderomk. pr. kg, EKM 13 øre Foderomk. pr. kg EKM 12 øre Mælk minus foder pr. kg EKM 15 øre DB pr. årsko kr. Mælk minus foder pr. kg EKM 14 øre DB pr. årsko kr. Figur 3. Ydelsesstigninger sammenholdt med udviklingen i foderomkostninger og mælk minus foder pr. kg EKM samt dækningsbidrag pr. årsko fra Datagrundlaget er 378 konventionelle bedrifter med stor race Foderomk. pr. kg EKM 9 øre Reduceret omkostning Mælk minus foder pr. kg EKM 13 øre DB pr. årsko 778 kr. Forøget indtjening 10 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

7 Business Check KVÆG 2014 MÆLKEPRODUKTION Konventionel stor race malkestald Løbenummer 328 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 KM2 KM5 KM16 KM34 KM63 KM83 KM113 P100 P99 P95 P90 P81 P75 P66 Løbenummer i grovfoderopgørelse LE68 VS10 VS191 VS55 US82 VS120 Løbenummer i slagsafgrøder KS21 KS111 KS132 KS106 Årskøer Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 0,6 1,2 0,2 1,1 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,12 1,10 1,09 1,11 1,12 1,17 1,09 1,12 1,11 Løbenummer 328 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 KM2 KM5 KM16 KM34 KM63 KM83 KM113 P100 P99 P95 P90 P81 P75 P66 Løbenummer i grovfoderopgørelse LE68 VS10 VS191 VS55 US82 VS120 Nøgletal pr. kg EKM Løbenummer i slagsafgrøder KS21 KS111 KS132 KS106 Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,47 1,24 1,23 1,20 1,51 1,15 1,39 1,15 1,35 Årskøer Fremstillingspris pr. kg EKM 2,65 2,12 2,13 2,19 2,35 2,37 2,44 2,41 2,65 Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 0,6 1,2 0,2 1,1 Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder 0,16 0,15 0,45 0,00 0,02 0,13 Kg EKM pr. årsko (leveret) Fremstillingspris inkl. korrektion 2,35 2,20 2,82 2,44 2,43 2,78 Malkesystem Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Kr. pr. kg EKM leveret 2,89 2,95 2,97 3,06 2,92 2,98 2,88 2,80 2,95 Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,12 1,10 1,09 1,11 1,12 1,17 1,09 1,12 1,11 Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,44 1,83 1,87 1,98 1,44 1,94 1,49 1,42 1,55 Nøgletal pr. kg EKM Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,47 1,24 1,23 1,20 1,51 1,15 1,39 1,15 1,35 Værdiændring besætning og beholdninger Fremstillingspris pr. kg EKM 177 2, , , , , , , ,41 2,65 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder årsko , , , , , ,13 Krav til dækningsbidrag pr. årsko Fremstillingspris inkl. korrektion , , , , , ,78 Heraf afskrivninger pr. Kr. pr. kg EKM leveret årsko , , , , , , , , ,95 Arbejdsomkostninger pr. årsko Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM , , , , , , , , ,55 Bygninger pr. årsko Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko Øvrige omkostninger pr. årsko Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Krav til dækningsbidrag pr. årsko Bundet kapital Heraf afskrivninger pr. årsko Anvendt rentesats, pct. Arbejdsomkostninger pr. årsko 3, , , , , , , , , Resultatkorrektion ved Bygninger pr. årsko 4 % rente Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, Inventar inkl. energi pr. årsko grovfoder Afkastningsgrad Forrentning driftskapital pr. årsko 7, , , , , , , , ,5 634 Øvrige omkostninger pr. årsko Kr. pr. årsko Mælk Bundet kapital Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Anvendt rentesats, pct. 3,0 2,8 3,0 4,5 2,2 1,5 2,5 3,3 3,9 Køb af dyr, kvæg Resultatkorrektion ved 4 % rente Besætningsforskydning Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Andre landbrugsindtægter Afkastningsgrad 7,4 16,9 19,2 20,1 18,8 10,0 11,7 10,7 9,5 Bruttoudbytte i alt Kr. pr. årsko Korn Mælk Råvarer Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Kraftfoder, tilskudsfoder, Køb af dyr, kvæg færdigblanding mv Mineraler og vitaminer Besætningsforskydning Biprodukter mv. Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Korn Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler og vitaminer Biprodukter mv Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Brændstof og maskinstation Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Dækningsbidrag Diverse kap.omkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Energi Brændstof og maskinstation Vedligehold Lønomkostninger Afskrivning, fast ejendom Afskrivning, staldinventar Afskrivning, øvrigt Ejeraflønning Øvrige kapitalomkostninger Forsikring Leje af driftsbygninger Diverse kap.omkostninger Renteomk. af bundet kapital Kapacitetsomkostninger i alt Kapitalomkostninger i alt Afskrivning, fast ejendom Årets resultat Afskrivning, staldinventar * En andel af kvierne Afskrivning, øvrigt er udliciteret Øvrige kapitalomkostninger 155 Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat * En andel af kvierne er udliciteret MÆLKEPRODUKTION 12 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

8 Business Check KVÆG 2014 MÆLKEPRODUKTION Konventionel stor race malkestald Løbenummer 328 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Løbenummer i grovfoderopgørelse Løbenummer i slagsafgrøder Årskøer 201 Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,12 Løbenummer 328 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Løbenummer i grovfoderopgørelse Nøgletal pr. kg EKM Løbenummer Foderomkostninger i slagsafgrøder ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,47 Årskøer Fremstillingspris pr. kg EKM 2, Antal Korrektion årsopdræt ved egen pr. årsko fremst.pris, grovfoder 1,0 Kg EKM pr. årsko (leveret) Fremstillingspris inkl. korrektion Malkesystem Kr. pr. kg EKM leveret 2,89 Anvendt pris eget grovfoder kr./fen Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,12 1,44 KM139 KM161 KM196 KM232 KM245 KM264 KM295 KM316 P58 P51 P41 P30 P26 P20 P10 P4 US90 US87 VS175 US91 VS38 VS64 US156 VS133 KS58 KS20 KS175 KS171 KS ,9 0,2 1,2 1,1 1,2 0,9 1,0 1, Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald KM139 1,12 KM161 1,15 KM196 1,08 KM232 1,13 KM245 1,11 KM264 1,11 KM295 1,13 KM316 1,13 P58 P51 P41 P30 P26 P20 P10 P4 US90 US87 VS175 US91 VS38 VS64 US156 VS133 1,57 1,15 1,41 KS58 1,52 KS20 1,74 KS175 1,47 KS171 1,58 KS222 1,74 2, , , , , , , , ,06 0,9 0,02 0,2 0,33 1,2 0,04 1,1 0,06 1,2 0,03 0,9 0,15 1,0 0,17 1, , , , , , , , ,32 Malkestald 2,84 Malkestald 2,89 Malkestald 2,84 Malkestald 2,86 Malkestald 2,94 Malkestald 2,86 Malkestald 2,80 Malkestald 2,85 1,12 1,27 1,15 1,57 1,08 1,44 1,13 1,37 1,11 1,34 1,11 1,36 1,13 1,33 1,13 1,25 Nøgletal pr. kg EKM Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM Værdiændring besætning og beholdninger 1, Fremstillingspris pr. kg EKM Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko 2, Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Krav til dækningsbidrag pr. årsko Fremstillingspris inkl. korrektion Heraf afskrivninger pr. årsko Kr. pr. kg EKM leveret Arbejdsomkostninger pr. årsko 2, Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM Bygninger pr. årsko 1, Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko 511 Øvrige omkostninger pr. årsko 835 Værdiændring besætning og beholdninger 177 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Krav til dækningsbidrag pr. årsko Heraf afskrivninger pr. årsko Arbejdsomkostninger pr. årsko Bygninger pr. årsko Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 3,0 Resultatkorrektion ved 4 % rente 495 Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad 7,4 Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko 511 Øvrige omkostninger pr. årsko 835 Mælk Bundet kapital Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Anvendt rentesats, pct. 3,0 Køb af dyr, kvæg 255 Resultatkorrektion ved 4 % rente 495 Besætningsforskydning 388 Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Andre landbrugsindtægter 41 Afkastningsgrad 7,4 Bruttoudbytte i alt ,57 1,15 1,41 1,52 1,74 1,47 1,58 1, ,54 2,64 2,74 2,77 2,86 2,84 2,99 3, ,06 0,02 0,33 0,04 0,06 0,03 0,15 0, ,60 2,66 3,07 2,81 2,80 2,87 3,14 3, ,84 2,89 2,84 2,86 2,94 2,86 2,80 2, ,27 1,57 1,44 1,37 1,34 1,36 1,33 1, ,3 3,3 3,9 1,8 2,7 3,5 2,2 3, ,8 6,7 8,9 3,3 3,7 3,3 1,2 0, Kr. pr. årsko ,3 3, ,9 1, ,7 3,5 2,2 3, , , , , , , , , Korn 828 Mælk Råvarer Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Køb af dyr, kvæg Mineraler og vitaminer Besætningsforskydning Biprodukter mv Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol 811 Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale 953 Stykomkostninger i alt Korn 828 Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler og vitaminer Dækningsbidrag Biprodukter mv Dyrlæge og medicin 683 Avl, rådgivning og kontrol 811 Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale 953 Stykomkostninger i alt Energi 498 Brændstof og maskinstation 345 Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring 326 Diverse kap.omkostninger 621 Kapacitetsomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi 498 Brændstof og maskinstation 345 Afskrivning, fast ejendom Vedligehold Afskrivning, staldinventar Lønomkostninger Afskrivning, øvrigt 68 Ejeraflønning Øvrige kapitalomkostninger 155 Forsikring 326 Leje af driftsbygninger 122 Diverse kap.omkostninger 621 Renteomk. af bundet kapital Kapacitetsomkostninger i alt Kapitalomkostninger i alt Kr. pr. årsko Afskrivning, fast ejendom Årets resultat Afskrivning, staldinventar * En andel af kvierne er udliciteret Afskrivning, øvrigt 68 Øvrige kapitalomkostninger 155 Leje af driftsbygninger 122 Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat * En andel af kvierne er udliciteret MÆLKEPRODUKTION 14 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

9 Business Check KVÆG 2014 MÆLKEPRODUKTION Konventionel stor race AMS Løbenummer 178 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 KA3 KA10 KA15 KA20 KA27 KA45 KA59 P99 P95 P92 P89 P85 P75 P67 Løbenummer i grovfoderopgørelse VS98 VS159 LE44 LE4 VS2 US14 Løbenummer i slagsafgrøder KS14 Årskøer Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem AMS AMS AMS AMS AMS AMS AMS Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,11 1,10 1,09 1,12 1,09 1,10 1,08 1,12 1,10 Løbenummer 178 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 KA3 KA10 KA15 KA20 KA27 KA45 KA59 P99 P95 P92 P89 P85 P75 P67 Løbenummer i grovfoderopgørelse VS98 VS159 LE44 LE4 VS2 US14 Nøgletal pr. kg EKM Løbenummer Foderomkostninger i slagsafgrøder ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,51 1,30 1,15 1,44 1,36 1,37 KS14 1,43 1,39 1,56 Årskøer Fremstillingspris pr. kg EKM 2, , , , , , , , , Antal Korrektion årsopdræt ved egen pr. årsko fremst.pris, grovfoder 1,0 1,0 0,04 1,0 0,19 1,0 0,8 0,06 1,1 0,10 1,0 0,21 1,0 0,12 1,0 Kg Fremstillingspris EKM pr. årsko inkl. (leveret) korrektion , , , , , ,58 Malkesystem Kr. pr. kg EKM leveret 2,88 2,96 AMS 3,04 AMS 2,91 AMS 2,84 AMS 2,83 AMS 2,84 AMS 2,88 AMS 2,87 Anvendt Dækningsbidrag pris eget ekskl. grovfoder værdiændring kr./fen pr. kg EKM 1,41 1,11 1,88 1,10 1,09 1,93 1,12 1,36 1,09 1,49 1,10 1,66 1,08 1,43 1,12 1,49 1,10 1,47 Nøgletal pr. kg årsko EKM Foderomkostninger Værdiændring besætning ekskl. og værdiændring beholdninger pr. kg EKM 1, , , , , , , , , Fremstillingspris Dækningsbidrag ekskl. pr. kg værdiændringer EKM pr. årsko , , , , , , , , ,70 Korrektion Krav til dækningsbidrag ved egen fremst.pris, pr. årsko grovfoder , , , , , ,12 Fremstillingspris Heraf afskrivninger inkl. pr. korrektion årsko , , , , , ,58 Kr. Arbejdsomkostninger pr. kg EKM leveret pr. årsko , , , , , , , , ,87 Dækningsbidrag Bygninger pr. årsko ekskl. værdiændring pr. kg EKM , , , , , , , , ,47 Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko Øvrige omkostninger pr. årsko Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Krav Bundet til kapital dækningsbidrag pr. årsko Heraf Anvendt afskrivninger rentesats, pct. pr. årsko , , , , , , , , ,6 Arbejdsomkostninger Resultatkorrektion ved pr. 4 % årsko rente Bygninger Resultatkorrektion pr. årsko ved egen fremst.pris, grovfoder Inventar Afkastningsgrad inkl. energi pr. årsko , , , , , , , , ,3 Forrentning driftskapital pr. årsko Øvrige omkostninger pr. årsko Kr. pr. årsko Mælk Bundet Salg af dyr kapital inkl. andre indtægter kvæg Anvendt Køb af dyr, rentesats, kvæg pct ,8 2,6 4,1 2, ,7 2,0 2,9 1,9 1,6 Resultatkorrektion Besætningsforskydning ved 4 % rente Resultatkorrektion Andre landbrugsindtægter ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad Bruttoudbytte i alt , , , , , , , , ,3 Specifikation Korn af resultat Kr. pr. årsko Mælk Råvarer Salg Kraftfoder, dyr tilskudsfoder, inkl. andre indtægter færdigblanding kvæg mv Køb Mineraler af dyr, og kvæg vitaminer Besætningsforskydning Biprodukter mv Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte i alt Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Korn Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler Dækningsbidrag og vitaminer Biprodukter mv Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Energi Brændstof og maskinstation Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Dækningsbidrag Diverse kap.omkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Energi Brændstof Afskrivning, og fast maskinstation ejendom Vedligehold Afskrivning, staldinventar Lønomkostninger Afskrivning, øvrigt Ejeraflønning Øvrige kapitalomkostninger Forsikring Leje af driftsbygninger Diverse Renteomk. kap.omkostninger af bundet kapital Kapacitetsomkostninger Kapitalomkostninger i alt i alt Afskrivning, Årets resultat fast ejendom * Afskrivning, En andel af staldinventar kvierne er udliciteret Afskrivning, øvrigt Øvrige kapitalomkostninger 70 Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat * En andel af kvierne er udliciteret MÆLKEPRODUKTION 16 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

10 Business Check KVÆG 2014 MÆLKEPRODUKTION Konventionel stor race AMS Løbenummer 178 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Løbenummer i grovfoderopgørelse Løbenummer i slagsafgrøder Årskøer 202 Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,11 Løbenummer 178 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Nøgletal pr. kg EKM Løbenummer i grovfoderopgørelse Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM Løbenummer i slagsafgrøder 1,51 Fremstillingspris pr. kg EKM Årskøer 2, Korrektion ved egen fremst.pris, Antal årsopdræt pr. årsko grovfoder 1,0 Fremstillingspris inkl. korrektion Kg EKM pr. årsko (leveret) Kr. pr. kg EKM Malkesystem leveret 2,88 Dækningsbidrag ekskl. værdiændring Anvendt pris eget grovfoder kr./fen pr. kg EKM 1,41 1,11 KA73 KA90 KA107 KA121 KA133 KA143 KA162 KA170 P60 P50 P40 P33 P26 P20 P10 P5 US18 LE79 VS154 US92 VS31 LE71 LE96 VS96 KS177 KS71 KS3 KS ,0 1,4 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 1, AMS AMS AMS AMS AMS AMS AMS AMS 1,10 KA73 1,14 KA90 1,09 KA107 1,10 KA121 1,11 KA133 1,10 KA143 1,12 KA162 1,12 KA170 P60 P50 P40 P33 P26 P20 P10 P5 US18 LE79 VS154 US92 VS31 LE71 LE96 VS96 1,42 1,45 1,25 1,53 1,74 1,55 1,55 1,59 KS177 KS71 KS3 KS119 2, , , , , , , , ,06 1,0 0,26 1,4 0,19 0,9 0,06 0,9 0,08 1,1 0,21 1,0 0,26 1,1 0,09 1,0 2, , , , , , , , ,90 AMS 2,89 AMS 2,84 AMS 2,96 AMS 2,88 AMS 2,85 AMS 2,76 AMS 2,82 AMS 1,45 1,10 1,63 1,14 1,57 1,09 1,45 1,10 1,26 1,11 1,23 1,10 1,22 1,12 1,14 1,12 Nøgletal pr. kg EKM Værdiændring besætning og beholdninger 220 Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,51 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer Fremstillingspris pr. kg EKM pr. årsko ,76 Krav til dækningsbidrag pr. årsko Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Heraf afskrivninger pr. årsko Fremstillingspris inkl. korrektion Arbejdsomkostninger pr. Kr. pr. kg EKM leveret årsko ,88 Bygninger pr. årsko Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM ,41 Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko 483 Øvrige omkostninger pr. årsko 763 Værdiændring besætning og beholdninger 220 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Krav til dækningsbidrag pr. årsko Heraf afskrivninger pr. årsko Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 2,8 Resultatkorrektion ved 4 % rente Arbejdsomkostninger pr. årsko Resultatkorrektion ved Bygninger pr. årsko egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad Inventar inkl. energi pr. årsko 4, Forrentning driftskapital pr. årsko 483 Øvrige omkostninger pr. årsko 763 Mælk Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Bundet kapital Køb af dyr, kvæg 194 Anvendt rentesats, pct. 2,8 Besætningsforskydning 555 Resultatkorrektion ved 4 % rente 780 Andre landbrugsindtægter 54 Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Bruttoudbytte i alt Afkastningsgrad 4, ,42 1,45 1,25 1,53 1,74 1,55 1,55 1, ,77 2,79 2,81 2,98 3,00 3,00 3,03 3, ,06 0,26 0,19 0,06 0,08 0,21 0,26 0, ,71 3,05 3,00 3,04 2,92 3,21 3,29 3, ,90 2,89 2,84 2,96 2,88 2,85 2,76 2, ,45 1,63 1,57 1,45 1,26 1,23 1,22 1, , ,2 2,9 3,3 1,0 3,7 3,7 3, , , , , , , , , Kr. pr. årsko ,1 61 3,2 2,9 3,3 1,0 3, ,7 3, , , , , , , , ,9 Korn 868 Råvarer Mælk Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg mv Mineraler og vitaminer Køb af dyr, kvæg Biprodukter mv. Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Dyrlæge og medicin Bruttoudbytte i alt Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale 975 Stykomkostninger i alt Korn 868 Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Dækningsbidrag Mineraler og vitaminer Biprodukter mv Dyrlæge og medicin 693 Avl, rådgivning og kontrol 891 Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale 975 Stykomkostninger i alt Energi 701 Brændstof og maskinstation 299 Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring 342 Diverse kap.omkostninger 643 Kapacitetsomkostninger i alt Dækningsbidrag Kr. pr. årsko Energi 701 Afskrivning, fast ejendom Brændstof og maskinstation 299 Afskrivning, staldinventar Vedligehold Afskrivning, øvrigt 81 Lønomkostninger Øvrige kapitalomkostninger 70 Ejeraflønning Leje af driftsbygninger 126 Forsikring 342 Renteomk. af bundet kapital Diverse kap.omkostninger 643 Kapitalomkostninger i alt Kapacitetsomkostninger i alt Årets resultat Afskrivning, fast ejendom * En andel af kvierne er udliciteret Afskrivning, staldinventar Afskrivning, øvrigt 81 Øvrige kapitalomkostninger 70 Leje af driftsbygninger 126 Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat * En andel af kvierne er udliciteret MÆLKEPRODUKTION 18 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

11 Business Check KVÆG 2014 MÆLKEPRODUKTION Konventionel stor race karrusel Løbenummer 55 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 KK1 KK2 KK6 KK7 KK12 KK15 KK20* P100 P98 P91 P89 P80 P75 P65 Løbenummer i grovfoderopgørelse VS56 VS24 US103 VS29 US135 US98 Løbenummer i slagsafgrøder KS195 KS215 KS45 KS47 Årskøer Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 1,0 1,2 0,9 1,2 1,0 0,8 1,1 1,2 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Karrusel Karrusel Karrusel Karrusel Karrusel Karrusel Karrusel Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,11 1,07 1,05 1,05 1,10 1,10 1,14 1,10 1,13 Løbenummer 55 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 KK1 KK2 KK6 KK7 KK12 KK15 KK20* P100 P98 P91 P89 P80 P75 P65 Løbenummer i grovfoderopgørelse VS56 VS24 US103 VS29 US135 US98 Nøgletal pr. kg EKM Løbenummer Foderomkostninger i slagsafgrøder ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,50 1,37 KS195 1,16 1,35 1,66 KS215 1,33 KS45 1,46 KS47 1,48 1,46 Årskøer Fremstillingspris pr. kg EKM 2, , , , , , , , , Antal Korrektion årsopdræt ved egen pr. årsko fremst.pris, grovfoder 1,0 1,0 0,03 1,2 0,04 0,9 0,09 1,2 0,05 1,0 0,10 0,8 0,09 1,1 1,2 Kg Fremstillingspris EKM pr. årsko inkl. (leveret) korrektion , , , , , , Malkesystem Kr. pr. kg EKM leveret 2,89 2,95 Karrusel 2,90 Karrusel 2,92 Karrusel 3,01 Karrusel 2,87 Karrusel 2,96 Karrusel 2,86 Karrusel 2,80 Anvendt Dækningsbidrag pris eget ekskl. grovfoder værdiændring kr./fen pr. kg EKM 1,11 1,44 1,07 1,67 1,05 1,66 1,05 1,71 1,10 1,46 1,10 1,74 1,14 1,56 1,10 1,52 1,13 1,53 Nøgletal pr. kg årsko EKM Foderomkostninger Værdiændring besætning ekskl. og værdiændring beholdninger pr. kg EKM 247 1, , , , ,66 1, , , , Fremstillingspris Dækningsbidrag ekskl. pr. kg værdiændringer EKM pr. årsko , , , , , , , , ,44 Korrektion Krav til dækningsbidrag ved egen fremst.pris, pr. årsko grovfoder , , , , , , Fremstillingspris Heraf afskrivninger inkl. pr. korrektion årsko , , , , , , Kr. Arbejdsomkostninger pr. kg EKM leveret pr. årsko , , , , , , , , ,80 Dækningsbidrag Bygninger pr. årsko ekskl. værdiændring pr. kg EKM , , , , , , , , ,53 Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko Øvrige omkostninger pr. årsko Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Krav til dækningsbidrag pr. årsko Heraf afskrivninger pr. årsko Arbejdsomkostninger pr. årsko Bygninger pr. årsko Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 3,1 2,5 2,8 3,5 2,1 2,3 3,8 2,8 3,2 Resultatkorrektion ved 4 % rente Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad 7,5 16,6 18,4 19,0 13,4 10,9 13,1 11,6 8,8 Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko Øvrige omkostninger pr. årsko Mælk Kr. pr. årsko Bundet Salg af dyr kapital inkl. andre indtægter kvæg Anvendt Køb af dyr, rentesats, kvæg pct ,1 11 2,5 2,8 3,5 2,1 2,3 3,8 2,8 3,2 Resultatkorrektion Besætningsforskydning ved 4 % rente Resultatkorrektion Andre landbrugsindtægter ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad Bruttoudbytte i alt , , , , , , , , ,8 Specifikation Korn af resultat Kr. pr årsko Råvarer Mælk Kraftfoder, Salg dyr tilskudsfoder, inkl. andre indtægter færdigblanding kvæg mv Mineraler Køb af dyr, og kvæg vitaminer Biprodukter Besætningsforskydning mv Andre landbrugsindtægter Dyrlæge Bruttoudbytte og medicin i alt Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Korn Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Dækningsbidrag Mineraler og vitaminer Biprodukter mv Energi Brændstof Dyrlæge og og medicin maskinstation Vedligehold Avl, rådgivning og kontrol Lønomkostninger Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Ejeraflønning Forsikring Diverse Dækningsbidrag kap.omkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Energi Afskrivning, Brændstof og fast maskinstation ejendom Afskrivning, Vedligehold staldinventar Afskrivning, Lønomkostninger øvrigt Øvrige Ejeraflønning kapitalomkostninger Leje Forsikring af driftsbygninger Renteomk. Diverse kap.omkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt i alt Årets Afskrivning, resultat fast ejendom * Afskrivning, En andel af staldinventar kvierne er udliciteret Afskrivning, øvrigt Øvrige kapitalomkostninger 87 Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat * En andel af kvierne er udliciteret MÆLKEPRODUKTION 20 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

12 Business Check KVÆG 2014 MÆLKEPRODUKTION Konventionel stor race karrusel Løbenummer 55 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Løbenummer i grovfoderopgørelse Løbenummer i slagsafgrøder Årskøer 285 Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Anvendt pris eget grovfoder kr./fen Løbenummer 55 bedrifter i gruppen 1,11 Gns. gruppen Nøgletal pr. kg EKM Løbenummer i grovfoderopgørelse Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM Løbenummer i slagsafgrøder 1,50 Fremstillingspris pr. kg EKM Årskøer 2, Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 Fremstillingspris inkl. korrektion Kg EKM pr. årsko (leveret) Kr. pr. kg EKM leveret Malkesystem 2,89 Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,44 1,11 KK26 KK31 KK33 KK39 KK41 KK45 KK48 KK52 P55 P45 P42 P31 P27 P20 P15 P7 LE112 VS83 US181 LE66 LE107 VS132 VS180 VS136 KS203 KS187 KS200 KS ,9 1,2 0,8 1,1 1,2 0,9 1,0 1, Karrusel Karrusel Karrusel Karrusel Karrusel Karrusel Karrusel Karrusel 1,10 KK26 1,10 KK31 1,12 KK33 1,10 KK39 1,17 KK41 1,10 KK45 1,10 KK48 1,11 KK52 P55 P45 P42 P31 P27 P20 P15 P7 LE112 VS83 US181 LE66 LE107 VS132 VS180 VS136 1,45 1,41 KS203 1,59 KS187 1,49 1,83 KS200 1,40 1,82 1,70 KS168 2, , , , , , , , ,44 0,9 0,09 1,2 0,19 0,8 0,16 1,1 0,43 1,2 0,13 0,9 0,37 1,0 0,23 1,0 3, , , , , , , , ,95 Karrusel 2,89 Karrusel 2,88 Karrusel 2,79 Karrusel 2,97 Karrusel 2,82 Karrusel 2,88 Karrusel 2,87 Karrusel 1,54 1,10 1,49 1,10 1,38 1,12 1,29 1,10 1,07 1,17 1,33 1,10 0,95 1,10 1,10 1,11 Nøgletal pr. kg EKM Værdiændring besætning og beholdninger 247 Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,50 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Fremstillingspris pr. kg EKM 2,62 Krav til dækningsbidrag pr. årsko Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Heraf afskrivninger pr. årsko Fremstillingspris inkl. korrektion Arbejdsomkostninger pr. årsko Kr. pr. kg EKM leveret 2,89 Bygninger pr. årsko Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,44 Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko 490 Øvrige omkostninger pr. årsko Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Bundet kapital Krav til dækningsbidrag pr. årsko Anvendt rentesats, pct. Heraf afskrivninger pr. årsko 3, Resultatkorrektion ved 4 % rente Arbejdsomkostninger pr. årsko Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Bygninger pr. årsko Afkastningsgrad Inventar inkl. energi pr. årsko 7, Forrentning driftskapital pr. årsko 490 Øvrige omkostninger pr. årsko 687 Mælk Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Køb af dyr, kvæg 298 Besætningsforskydning 450 Andre landbrugsindtægter 16 Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 3,1 Resultatkorrektion ved 4 % rente 491 Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Bruttoudbytte i alt Afkastningsgrad , ,45 1,41 1,59 1,49 1,83 1,40 1,82 1, ,66 2,67 2,65 2,72 2,92 2,92 2,96 3, ,44 0,09 0,19 0,16 0,43 0,13 0,37 0, ,10 2,76 2,84 2,88 3,35 3,05 3,33 3, ,95 2,89 2,88 2,79 2,97 2,82 2,88 2, ,54 1,49 1,38 1,29 1,07 1,33 0,95 1, , , , , , , , , , , , , , , , , Kr. pr. årsko , ,1 2,7 4,1 3,9 3,7 3,0 5, , , , , , , , ,2 Korn 825 Råvarer Mælk Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Mineraler og vitaminer 631 Køb af dyr, kvæg 298 Biprodukter mv. 707 Besætningsforskydning 450 Andre landbrugsindtægter Dyrlæge og medicin 583 Bruttoudbytte i alt Avl, rådgivning og kontrol 729 Diverse Korn stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger Råvarer i alt Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Dækningsbidrag Mineraler og vitaminer Biprodukter mv. 707 Energi Brændstof Dyrlæge og og medicin maskinstation Vedligehold Avl, rådgivning og kontrol Lønomkostninger Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Ejeraflønning Stykomkostninger i alt Forsikring 340 Diverse Dækningsbidrag kap.omkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Kr. pr. årsko Energi 475 Afskrivning, Brændstof og fast maskinstation ejendom Afskrivning, Vedligehold staldinventar Afskrivning, Lønomkostninger øvrigt Øvrige Ejeraflønning kapitalomkostninger Leje Forsikring af driftsbygninger Renteomk. Diverse kap.omkostninger af bundet kapital Kapitalomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt i alt Årets Afskrivning, resultat fast ejendom * Afskrivning, En andel af staldinventar kvierne er udliciteret Afskrivning, øvrigt 43 Øvrige kapitalomkostninger 87 Leje af driftsbygninger 144 Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat * En andel af kvierne er udliciteret MÆLKEPRODUKTION 22 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

13 Business Check KVÆG 2014 MÆLKEPRODUKTION Konventionel Jersey Løbenummer 56 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 KJ1 KJ4 KJ6 KJ9 KJ12 KJ15 KJ21 P100 P95 P91 P86 P80 P75 P64 Løbenummer i grovfoderopgørelse LE98 LE73 US250 US25 VS174 US180 Løbenummer i slagsafgrøder KS75 KS39 KS19 Årskøer Antal årsopdræt pr. årsko 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 0,9 0,8 1,0 0,9 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald AMS Malkestald AMS Løbenummer Anvendt pris eget 56 grovfoder bedrifter i kr./fen gruppen Gns. gruppen 1,11 Gns. Top 1,08 5 1,03 KJ1 1,08 KJ4 1,09 KJ6 1,13 KJ9 KJ12 1,13 KJ15 1,12 KJ21 1,10 P100 P95 P91 P86 P80 P75 P64 Løbenummer Nøgletal pr. kg i grovfoderopgørelse EKM LE98 LE73 US250 US25 VS174 US180 Løbenummer Foderomkostninger i slagsafgrøder ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,41 1,21 1,18 KS75 1,35 KS39 1,18 1,24 1,34 1,41 KS19 1,24 Årskøer Fremstillingspris pr. kg EKM 2, , , , , , , , , Antal Korrektion årsopdræt ved egen pr. årsko fremst.pris, grovfoder 0,9 0,9 0,9 0,28 0,9 0,17 1,1 0,26 0,9 0,08 0,8 0,28 1,0 0,10 0,9 Kg Fremstillingspris EKM pr. årsko inkl. (leveret) korrektion , , , , , ,72 Malkesystem Kr. pr. kg EKM leveret 3,01 3,04 Malkestald 3,01 Malkestald 3,03 Malkestald 2,86 Malkestald 3,03 AMS 3,01 Malkestald 2,94 AMS 2,98 Anvendt Dækningsbidrag pris eget ekskl. grovfoder værdiændring kr./fen pr. kg EKM 1,11 1,55 1,08 1,93 1,03 2,04 1,08 1,69 1,09 1,83 1,13 1,80 1,13 1,58 1,12 1,75 1,10 1,75 Nøgletal pr. kg årsko EKM Foderomkostninger Værdiændring besætning ekskl. og værdiændring beholdninger pr. kg EKM 328 1, , , , , , , , ,24 Fremstillingspris Dækningsbidrag ekskl. pr. kg værdiændringer EKM pr. årsko , , , , , , , , ,62 Korrektion Krav til dækningsbidrag ved egen fremst.pris, pr. årsko grovfoder , , , , , ,10 Fremstillingspris Heraf afskrivninger inkl. pr. korrektion årsko , , , , , ,72 Kr. Arbejdsomkostninger pr. kg EKM leveret pr. årsko , , , , , , , , ,98 Dækningsbidrag Bygninger pr. årsko ekskl. værdiændring pr. kg EKM , , , , , , , , ,75 Inventar inkl. energi pr. årsko Nøgletal Forrentning pr. driftskapital årsko pr. årsko Værdiændring Øvrige omkostninger besætning pr. årsko og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Krav Bundet til kapital dækningsbidrag pr. årsko Heraf Anvendt afskrivninger rentesats, pct. pr. årsko , , , , , , , , ,6 Arbejdsomkostninger Resultatkorrektion ved pr. 4 % årsko rente Bygninger Resultatkorrektion pr. årsko ved egen fremst.pris, grovfoder Inventar Afkastningsgrad inkl. energi pr. årsko , , , , , , , , ,7 Forrentning driftskapital pr. årsko Øvrige Specifikation omkostninger af resultat pr. årsko Kr. pr. årsko Mælk Bundet Salg af dyr kapital inkl. andre indtægter kvæg Anvendt Køb af dyr, rentesats, kvæg pct ,8 2,9 7 3,1 57 3,6 3,5 2,0 1,7 3,9 2,6 Resultatkorrektion Besætningsforskydning ved 4 % rente Resultatkorrektion Andre landbrugsindtægter ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad Bruttoudbytte i alt , , , , , , , , ,7 Specifikation Korn af resultat Kr. pr. årsko Mælk Råvarer Salg Kraftfoder, dyr tilskudsfoder, inkl. andre indtægter færdigblanding kvæg mv Køb Mineraler af dyr, og kvæg vitaminer Besætningsforskydning Biprodukter mv Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte Dyrlæge og medicin i alt Avl, rådgivning og kontrol Korn Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Råvarer Stykomkostninger i alt Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler Dækningsbidrag og vitaminer Biprodukter mv Energi Dyrlæge Brændstof og og medicin maskinstation Avl, Vedligehold rådgivning og kontrol Diverse Lønomkostninger stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger Ejeraflønning i alt Forsikring Dækningsbidrag Diverse kap.omkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Energi Brændstof Afskrivning, og fast maskinstation ejendom Vedligehold Afskrivning, staldinventar Lønomkostninger Afskrivning, øvrigt Ejeraflønning Øvrige kapitalomkostninger Forsikring Leje af driftsbygninger Diverse Renteomk. kap.omkostninger af bundet kapital Kapacitetsomkostninger Kapitalomkostninger i alt i alt Afskrivning, Årets resultat fast ejendom * Afskrivning, En andel af staldinventar kvierne er udliciteret Afskrivning, øvrigt Øvrige kapitalomkostninger 1 Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat * En andel af kvierne er udliciteret MÆLKEPRODUKTION 24 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

14 Business Check KVÆG 2014 MÆLKEPRODUKTION Konventionel Jersey Løbenummer 56 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Løbenummer i grovfoderopgørelse Løbenummer i slagsafgrøder Årskøer 224 Antal årsopdræt pr. årsko 0,9 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,11 Løbenummer 56 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Nøgletal pr. kg EKM Foderomkostninger Løbenummer i grovfoderopgørelse ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,41 Fremstillingspris Løbenummer i slagsafgrøder pr. kg EKM 2,62 Korrektion Årskøer ved egen fremst.pris, grovfoder 224 Fremstillingspris Antal årsopdræt pr. inkl. årsko korrektion 0,9 Kr. Kg pr. EKM kg pr. EKM årsko leveret (leveret) ,01 Dækningsbidrag Malkesystem ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,55 Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,11 KJ24 KJ32 KJ34 KJ40 KJ43 KJ47 KJ51 KJ55 P59 P45 P41 P30 P25 P18 P11 P4 VS87 LE113 US220 LE92 VS163 LE28 US240 KS83 KS ,9 0,9 0,9 1,1 0,7 0,8 0,7 0, Karrusel Malkestald Malkestald Malkestald AMS Malkestald Malkestald AMS 1,09 1,10 1,10 1,09 1,12 1,08 1,10 1,10 KJ24 KJ32 KJ34 KJ40 KJ43 KJ47 KJ51 KJ55 P59 P45 P41 P30 P25 P18 P11 P4 VS87 LE113 US220 LE92 VS163 LE28 US240 1,46 1,44 1,40 1,59 1,41 1,38 1,40 1,34 KS83 KS17 2,62 2,69 2,76 2,76 2,84 2,76 2,85 3,20 0, , , , , , , ,9 0,9 0,9 1,1 0,7 0,8 0,7 0,7 2,70 3,14 3,00 3,06 2,99 2,76 3, , , , , , , , ,92 Karrusel 1,52 Malkestald 1,52 Malkestald 1,54 Malkestald 1,34 AMS 1,35 Malkestald 1,33 Malkestald 1,33 AMS 1,32 1,09 1,10 1,10 1,09 1,12 1,08 1,10 1,10 Værdiændring besætning og beholdninger 328 Nøgletal pr. kg EKM Dækningsbidrag Foderomkostninger ekskl. ekskl. værdiændringer værdiændring pr. pr. årsko kg EKM ,41 Krav Fremstillingspris til dækningsbidrag pr. kg EKM pr. årsko ,62 Heraf Korrektion afskrivninger ved egen pr. fremst.pris, årsko grovfoder Arbejdsomkostninger Fremstillingspris inkl. pr. korrektion årsko Kr. pr. kg EKM leveret 3,01 Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,55 Bygninger pr. årsko Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko 309 Øvrige Nøgletal omkostninger pr. årsko pr. årsko 679 Værdiændring besætning og beholdninger 328 Bundet Dækningsbidrag kapital ekskl. værdiændringer pr. årsko Anvendt Krav til dækningsbidrag rentesats, pct. pr. årsko ,8 Resultatkorrektion Heraf afskrivninger ved pr. 4 årsko % rente Resultatkorrektion Arbejdsomkostninger ved pr. egen årsko fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad Bygninger pr. årsko ,6 Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko 309 Øvrige omkostninger pr. årsko 679 Mælk Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Køb af dyr, kvæg 110 Besætningsforskydning 479 Andre landbrugsindtægter 18 Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 2,8 Resultatkorrektion ved 4 % rente 623 Bruttoudbytte Resultatkorrektion i alt ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad 10,6 Korn 589 Råvarer Kraftfoder, Mælk tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler Salg af dyr og inkl. vitaminer andre indtægter kvæg Biprodukter Køb af dyr, kvæg mv Besætningsforskydning Dyrlæge Andre landbrugsindtægter og medicin Avl, Bruttoudbytte rådgivning og i alt kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale 829 Stykomkostninger i alt Korn 589 Råvarer Dækningsbidrag Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler og vitaminer 508 Biprodukter mv Dyrlæge og medicin 636 Avl, rådgivning og kontrol 825 Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale 829 Stykomkostninger i alt Energi 481 Brændstof og maskinstation 304 Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring 297 Diverse kap.omkostninger 611 Kapacitetsomkostninger Dækningsbidrag i alt ,46 1,44 1,40 1,59 1,41 1,38 1,40 1,34 2,62 2,69 2,76 2,76 2,84 2,76 2,85 3,20 0, , , , , , , ,70 3,14 3,00 3,06 2,99 2,76 3,21 3,06 2,89 3,01 3,00 3,01 2,92 2,90 2,92 1,52 1,52 1,54 1,34 1,35 1,33 1,33 1, ,1 4,1 3,5 4,5 2,9 2,4 4,4 3, , , , , , , , , Kr. pr. årsko , , , , , , , , ,6 12,4 8,4 9,8 5,1 4,6 4,7 1, Kr. pr. årsko Afskrivning, Energi fast ejendom Afskrivning, Brændstof og staldinventar maskinstation Afskrivning, Vedligehold øvrigt Øvrige Lønomkostninger kapitalomkostninger Leje Ejeraflønning af driftsbygninger Renteomk. Forsikring af bundet kapital Kapitalomkostninger Diverse kap.omkostninger i alt Kapacitetsomkostninger i alt Årets resultat * Afskrivning, En andel af fast kvierne ejendom er udliciteret Afskrivning, staldinventar 923 Afskrivning, øvrigt 101 Øvrige kapitalomkostninger 1 Leje af driftsbygninger 128 Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat * En andel af kvierne er udliciteret MÆLKEPRODUKTION 26 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

15 Business Check KVÆG 2014 MÆLKEPRODUKTION Økologisk stor race malkestald Løbenummer 42 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 ØM1 ØM2 ØM6 ØM8 ØM9 ØM11 ØM14 P100 P98 P88 P83 P81 P76 P69 Løbenummer i grovfoderopgørelse ØS34 ØS3 ØS23 ØS44 ØS63 ØS42 Løbenummer i slagsafgrøder Årskøer Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 1,1 1,4 0,9 0,9 1,0 0,9 1,4 0,9 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,42 1,42 1,40 1,40 1,13 1,40 1,44 1,43 1,40 Løbenummer 42 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 ØM1 ØM2 ØM6 ØM8 ØM9 ØM11 ØM14 P100 P98 P88 P83 P81 P76 P69 Løbenummer Nøgletal pr. kg i grovfoderopgørelse EKM ØS34 ØS3 ØS23 ØS44 ØS63 ØS42 Løbenummer Foderomkostninger i slagsafgrøder ekskl. værdiændring pr. kg EKM 2,01 1,86 1,77 1,82 1,72 1,89 1,76 1,84 1,95 Årskøer Fremstillingspris pr. kg EKM 3, , , , , , , , ,18 85 Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder 0,06 0,29 0,21 0,12 0,34 0,13 Kg Fremstillingspris EKM pr. årsko inkl. (leveret) korrektion , , , , , ,31 Malkesystem Kr. pr. kg EKM leveret 3,43 3,48 Malkestald 3,48 Malkestald 3,53 Malkestald 3,52 Malkestald 3,48 Malkestald 3,52 Malkestald 3,35 Malkestald 3,45 Anvendt Dækningsbidrag pris eget ekskl. grovfoder værdiændring kr./fen pr. kg EKM 1,42 1,49 1,42 1,74 1,40 1,89 1,40 1,78 1,13 1,96 1,40 1,65 1,44 1,90 1,43 1,58 1,40 1,58 Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 1,1 1,4 0,9 0,9 1,0 0,9 1,4 0,9 Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Krav til dækningsbidrag pr. årsko Heraf afskrivninger pr. årsko Arbejdsomkostninger pr. årsko Bygninger pr. årsko Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko Øvrige omkostninger pr. årsko Nøgletal pr. kg EKM Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM 2,01 1,86 1,77 1,82 1,72 1,89 1,76 1,84 1,95 Fremstillingspris pr. kg EKM 3,29 2,89 2,70 2,85 3,00 3,06 3,04 3,01 3,18 Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder 0,06 0,29 0,21 0,12 0,34 0,13 Fremstillingspris inkl. korrektion 2,76 2,56 3,21 3,18 3,35 3,31 Kr. pr. kg EKM leveret 3,43 3,48 3,48 3,53 3,52 3,48 3,52 3,35 3,45 Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,49 1,74 1,89 1,78 1,96 1,65 1,90 1,58 1,58 Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Krav til dækningsbidrag pr. årsko Heraf afskrivninger pr. årsko Arbejdsomkostninger pr. årsko Bygninger pr. årsko Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 3,0 2,3 3,2 2,9 3,4 2,9 2,9 3,7 4,1 Resultatkorrektion ved 4 % rente Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad 5,3 18,2 24,9 27,3 11,8 10,2 12,2 13,4 9,4 Øvrige Specifikation omkostninger af resultat pr. årsko Kr. pr. årsko Mælk Bundet Salg af kapital dyr inkl. andre indtægter kvæg Anvendt Køb af dyr, rentesats, kvæg pct. 3,0 95 2,3 20 3,2 2,9 3,4 83 2,9 2,9 3,7 4,1 Resultatkorrektion Besætningsforskydning ved 4 % rente Resultatkorrektion Andre landbrugsindtægter ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad Bruttoudbytte i alt , , , , , , , , ,4 Specifikation Korn af resultat Kr. pr årsko Mælk Råvarer Salg Kraftfoder, dyr inkl. tilskudsfoder, andre indtægter færdigblanding kvæg mv Køb Mineraler af dyr, og kvæg vitaminer Besætningsforskydning Biprodukter mv Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte Dyrlæge og medicin i alt Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Korn Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler Dækningsbidrag og vitaminer Biprodukter mv Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Energi Brændstof og maskinstation Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Dækningsbidrag Diverse kap.omkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Energi Brændstof Afskrivning, og fast maskinstation ejendom Vedligehold Afskrivning, staldinventar Lønomkostninger Afskrivning, øvrigt Ejeraflønning Øvrige kapitalomkostninger Forsikring Leje af driftsbygninger Diverse Renteomk. kap.omkostninger af bundet kapital Kapacitetsomkostninger Kapitalomkostninger i alt i alt Afskrivning, Årets resultat fast ejendom Afskrivning, * En andel af staldinventar kvierne er udliciteret Afskrivning, øvrigt Øvrige kapitalomkostninger 61 Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat * En andel af kvierne er udliciteret MÆLKEPRODUKTION 28 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

16 Business Check KVÆG 2014 MÆLKEPRODUKTION Økologisk stor race malkestald Løbenummer 42 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Løbenummer i grovfoderopgørelse Løbenummer i slagsafgrøder Årskøer 171 Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,42 Løbenummer 42 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Løbenummer Nøgletal pr. kg i grovfoderopgørelse EKM Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM 2,01 Løbenummer i slagsafgrøder Fremstillingspris pr. kg EKM 3,29 Årskøer 171 Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 Fremstillingspris inkl. korrektion Kg EKM pr. årsko (leveret) Kr. pr. kg EKM leveret 3,43 Malkesystem Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,49 Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,42 ØM17 ØM24 ØM28 ØM30 ØM32 ØM35 ØM38 ØM41 P62 P45 P36 P31 P26 P19 P12 P5 ØS15 ØS18 ØS62 ØS13 ØS57 ØS66 ØS4 ØS ,1 1,1 1,0 1,3 1,0 1,0 0,9 0, Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald 1,44 1,46 1,47 1,44 1,45 1,45 1,47 1,47 ØM17 ØM24 ØM28 ØM30 ØM32 ØM35 ØM38 ØM41 P62 P45 P36 P31 P26 P19 P12 P5 ØS15 ØS18 ØS62 ØS13 ØS57 ØS66 ØS4 ØS37 1,94 2,16 2,30 2,19 2,06 2,48 1,89 2,27 3,26 3,25 3,46 3,40 3,48 3,80 3,83 4, ,08 0,07 0,39 0,15 0,20 0,43 0,30 0,04 1,1 1,1 1,0 1,3 1,0 1,0 0,9 0,8 3,18 3,18 3,85 3,25 3,68 4,23 3,53 4, ,38 3,35 3,46 3,38 3,41 3,56 3,38 3,45 Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald Malkestald 1,60 1,46 1,26 1,31 1,36 1,23 1,39 1,16 1,44 1,46 1,47 1,44 1,45 1,45 1,47 1,47 Nøgletal pr. kg EKM Værdiændring besætning og beholdninger Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM 205 2,01 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer Fremstillingspris pr. kg EKM pr. årsko ,29 Krav til dækningsbidrag pr. årsko Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Heraf afskrivninger pr. årsko Fremstillingspris inkl. korrektion Arbejdsomkostninger pr. Kr. pr. kg EKM leveret årsko ,43 Bygninger pr. årsko Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM ,49 Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko 404 Øvrige omkostninger pr. årsko 909 Værdiændring besætning og beholdninger 205 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Krav til dækningsbidrag pr. årsko Heraf afskrivninger pr. årsko Arbejdsomkostninger pr. årsko Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 3,0 Resultatkorrektion ved 4 % rente 964 Resultatkorrektion ved Bygninger pr. årsko Afkastningsgrad egen fremst.pris, grovfoder ,3 Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko 404 Øvrige omkostninger pr. årsko 909 Mælk Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Bundet kapital Køb af dyr, kvæg 95 Anvendt rentesats, pct. 3,0 Besætningsforskydning 248 Resultatkorrektion ved 4 % rente 964 Andre landbrugsindtægter 63 Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Bruttoudbytte i alt Afkastningsgrad 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 1,46 1,26 1,31 1,36 1,23 1,39 1, ,1 2,7 4,3 2,7 2,9 3,7 2,7 2, ,1 3,2 3,7 1,5 1,3 0,1 3,2 10, Kr. pr. årsko ,1 2,7 4,3 2,7 2,9 3,7 2,7 2, ,1 3,2 3,7 1,5 1,3 0,1 3,2 10,2 Korn Råvarer 611 Mælk Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Mineraler og vitaminer Køb af dyr, kvæg Biprodukter mv Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Dyrlæge og medicin Bruttoudbytte i alt Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale 857 Korn Stykomkostninger i alt Råvarer 611 Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Dækningsbidrag Mineraler og vitaminer 378 Biprodukter Energi mv Brændstof og maskinstation Dyrlæge Vedligehold og medicin Avl, Lønomkostninger rådgivning og kontrol Diverse Ejeraflønning stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger Forsikring i alt Diverse kap.omkostninger 788 Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger i alt Kr. pr. årsko Energi Afskrivning, fast ejendom Brændstof Afskrivning, og staldinventar maskinstation Vedligehold Afskrivning, øvrigt Lønomkostninger Øvrige kapitalomkostninger Ejeraflønning Leje driftsbygninger Forsikring Renteomk. af bundet kapital Diverse Kapitalomkostninger kap.omkostninger i alt Kapacitetsomkostninger i alt Årets resultat Afskrivning, * En andel af fast kvierne ejendom er udliciteret Afskrivning, staldinventar Afskrivning, øvrigt 57 Øvrige kapitalomkostninger 61 Leje af driftsbygninger 139 Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat * En andel af kvierne er udliciteret MÆLKEPRODUKTION 30 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

17 Business Check KVÆG 2014 MÆLKEPRODUKTION Økologisk stor race AMS og karrusel Løbenummer 37 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 ØA1 ØA2 ØA4 ØA5 ØA9 ØA12 ØA13 P100 P97 P92 P89 P78 P70 P68 Løbenummer i grovfoderopgørelse ØS28 ØS50 ØS8 ØS43 ØS25 Løbenummer i slagsafgrøder Årskøer Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,3 1,1 0,8 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Karrusel Karrusel AMS AMS AMS Karrusel AMS Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,43 1,39 1,40 1,47 1,25 1,40 1,44 1,40 1,44 Løbenummer 37 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Gns. Top 5 ØA1 ØA2 ØA4 ØA5 ØA9 ØA12 ØA13 P100 P97 P92 P89 P78 P70 P68 Nøgletal pr. kg EKM Løbenummer Foderomkostninger i slagsafgrøder ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,92 1,59 1,45 1,53 1,68 1,86 2,14 1,86 1,91 Årskøer Fremstillingspris pr. kg EKM 3, , , , , , , , , Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder 0,11 0,15 0,19 0,14 0,02 Kg Fremstillingspris EKM pr. årsko inkl. (leveret) korrektion , , , , ,33 Malkesystem Kr. pr. kg EKM leveret 3,44 3,48 Karrusel 3,52 Karrusel 3,48 AMS 3,42 AMS 3,48 AMS 3,38 Karrusel 3,44 AMS 3,52 Anvendt Dækningsbidrag pris eget ekskl. grovfoder værdiændring kr./fen pr. kg EKM 1,43 1,61 1,39 2,00 1,40 2,08 1,47 2,11 1,25 1,86 1,40 1,71 1,44 1,46 1,40 1,73 1,44 1,65 Løbenummer i grovfoderopgørelse ØS28 ØS50 ØS8 ØS43 ØS25 Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,3 1,1 0,8 Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Krav til dækningsbidrag pr. årsko Heraf afskrivninger pr. årsko Arbejdsomkostninger pr. årsko Bygninger pr. årsko Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko Øvrige omkostninger pr. årsko Nøgletal pr. kg EKM Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,92 1,59 1,45 1,53 1,68 1,86 2,14 1,86 1,91 Fremstillingspris pr. kg EKM 3,30 2,82 2,62 2,79 2,94 3,03 3,17 3,21 3,35 Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder 0,11 0,15 0,19 0,14 0,02 Fremstillingspris inkl. korrektion 3,05 3,18 2,98 3,35 3,33 Kr. pr. kg EKM leveret 3,44 3,48 3,52 3,48 3,42 3,48 3,38 3,44 3,52 Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,61 2,00 2,08 2,11 1,86 1,71 1,46 1,73 1,65 Værdiændring besætning og beholdninger Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Krav til dækningsbidrag pr. årsko Heraf afskrivninger pr. årsko Arbejdsomkostninger pr. årsko Bygninger pr. årsko Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 2,7 3,3 2,1 3,2 5,0 3,7 1,8 3,0 3,7 Resultatkorrektion ved 4 % rente Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad 4,5 12,6 16,0 10,4 12,1 10,6 6,6 6,8 6,5 Øvrige Specifikation omkostninger af resultat pr. årsko Kr. pr årsko Mælk Bundet Salg af kapital dyr inkl. andre indtægter kvæg Anvendt Køb af dyr, rentesats, kvæg pct. 2,7 32 3,3 2,1 3,2 5,0 3,7 1,8 65 3,0 3,7 36 Resultatkorrektion Besætningsforskydning ved 4 % rente Resultatkorrektion Andre landbrugsindtægter ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad Bruttoudbytte i alt , , , , , , , , ,5 Specifikation Korn af resultat Kr. pr årsko Mælk Råvarer Salg Kraftfoder, dyr inkl. tilskudsfoder, andre indtægter færdigblanding kvæg mv Køb Mineraler af dyr, og kvæg vitaminer Besætningsforskydning Biprodukter mv Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte Dyrlæge og medicin i alt Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Korn Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Mineraler Dækningsbidrag og vitaminer Biprodukter mv Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale Stykomkostninger i alt Energi Brændstof og maskinstation Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring Dækningsbidrag Diverse kap.omkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Energi Brændstof Afskrivning, og fast maskinstation ejendom Vedligehold Afskrivning, staldinventar Lønomkostninger Afskrivning, øvrigt Ejeraflønning Øvrige kapitalomkostninger Forsikring Leje af driftsbygninger Diverse Renteomk. kap.omkostninger af bundet kapital Kapacitetsomkostninger Kapitalomkostninger i alt i alt Afskrivning, Årets resultat fast ejendom Afskrivning, * En andel af staldinventar kvierne er udliciteret Afskrivning, øvrigt Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat * En andel af kvierne er udliciteret MÆLKEPRODUKTION 32 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

18 Business Check KVÆG 2014 MÆLKEPRODUKTION Økologisk stor race AMS og karrusel Løbenummer 37 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Løbenummer i grovfoderopgørelse Løbenummer i slagsafgrøder Årskøer 206 Antal årsopdræt pr. årsko 1,0 Kg EKM pr. årsko (leveret) Malkesystem Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,43 Løbenummer 37 bedrifter i gruppen Gns. gruppen Nøgletal pr. kg EKM Løbenummer Foderomkostninger i grovfoderopgørelse ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,92 Løbenummer i slagsafgrøder Fremstillingspris pr. kg EKM 3,30 Årskøer Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder 206 Antal Fremstillingspris årsopdræt pr. inkl. årsko korrektion 1,0 Kg Kr. EKM pr. kg pr. EKM årsko leveret (leveret) ,44 Malkesystem Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM 1,61 Anvendt pris eget grovfoder kr./fen 1,43 ØA17 ØA20 ØA22 ØA27 ØA30 ØA32 ØA34 ØA36 P57 P49 P43 P30 P22 P16 P11 P5 ØS38 ØS17 ØS6 ØS22 ØS69 ØS ,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0, AMS AMS Karrusel AMS AMS AMS Karrusel Karrusel 1,47 1,40 1,45 1,45 1,40 1,45 1,47 1,47 ØA17 ØA20 ØA22 ØA27 ØA30 ØA32 ØA34 ØA36 P57 P49 P43 P30 P22 P16 P11 P5 ØS38 ØS17 ØS6 ØS22 ØS69 ØS67 1,98 1,86 1,98 1,81 1,89 2,00 2,11 2,14 3,26 3,25 3,38 3,48 3,47 3,61 3,81 3,84 0, , , , , ,31 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8 3,28 3,21 3,20 3,44 3,99 4, , , , , , , , ,38 AMS 1,60 AMS 1,64 Karrusel 1,60 AMS 1,80 AMS 1,61 AMS 1,49 Karrusel 1,47 Karrusel 1,14 1,47 1,40 1,45 1,45 1,40 1,45 1,47 1,47 Nøgletal Værdiændring pr. kg besætning EKM og beholdninger 263 Foderomkostninger ekskl. værdiændring pr. kg EKM Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko 1, Fremstillingspris pr. kg EKM Krav til dækningsbidrag pr. årsko 3, Korrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Heraf afskrivninger pr. årsko Fremstillingspris inkl. korrektion Arbejdsomkostninger pr. årsko Kr. pr. kg EKM leveret Bygninger pr. årsko 3, Dækningsbidrag ekskl. værdiændring pr. kg EKM Inventar inkl. energi pr. årsko 1, Forrentning driftskapital pr. årsko 415 Øvrige omkostninger pr. årsko 707 Værdiændring besætning og beholdninger 263 Dækningsbidrag ekskl. værdiændringer pr. årsko Krav til dækningsbidrag pr. årsko Heraf afskrivninger pr. årsko Arbejdsomkostninger pr. årsko Bundet kapital Anvendt rentesats, pct. 2,7 Resultatkorrektion ved 4 % rente 744 Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Afkastningsgrad 4,5 Bygninger pr. årsko Inventar inkl. energi pr. årsko Forrentning driftskapital pr. årsko 415 Øvrige omkostninger pr. årsko 707 Mælk Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Bundet kapital Køb af dyr, kvæg 32 Anvendt rentesats, pct. 2,7 Besætningsforskydning 333 Resultatkorrektion ved 4 % rente 744 Andre landbrugsindtægter 26 Resultatkorrektion ved egen fremst.pris, grovfoder Bruttoudbytte i alt Afkastningsgrad 4, ,98 1,86 1,98 1,81 1,89 2,00 2,11 2, ,26 3,25 3,38 3,48 3,47 3,61 3,81 3, ,02 0,04 0,18 0,04 0,38 0, ,28 3,21 3,20 3,44 3,99 4, ,44 3,39 3,47 3,43 3,37 3,43 3,50 3, ,60 1,64 1,60 1,80 1,61 1,49 1,47 1, , , , , , , , , , , , , , , , , Kr. pr. årsko , , ,4 12 2, , , , , ,2 2,9 4,0 2,0 0,9 1,4 0,5 2,7 Korn Råvarer Mælk Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv Salg af dyr inkl. andre indtægter kvæg Mineraler og vitaminer Køb af dyr, kvæg Biprodukter mv Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Dyrlæge og medicin Bruttoudbytte i alt Avl, rådgivning og kontrol Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale 738 Stykomkostninger i alt Korn Råvarer Kraftfoder, tilskudsfoder, færdigblanding mv. Dækningsbidrag Mineraler og vitaminer 385 Biprodukter mv Dyrlæge og medicin 687 Avl, rådgivning og kontrol 818 Diverse stykomkostninger, inkl. pasningsaftale 738 Stykomkostninger i alt Energi 700 Brændstof og maskinstation 288 Vedligehold Lønomkostninger Ejeraflønning Forsikring 368 Diverse kap.omkostninger 648 Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger i alt Kr. pr. årsko Energi 700 Afskrivning, fast ejendom Brændstof og maskinstation 288 Afskrivning, staldinventar Vedligehold Afskrivning, øvrigt 76 Lønomkostninger Øvrige kapitalomkostninger Ejeraflønning Leje af driftsbygninger 50 Forsikring 368 Renteomk. af bundet kapital Diverse kap.omkostninger 648 Kapitalomkostninger i alt Kapacitetsomkostninger i alt Årets resultat Afskrivning, fast ejendom * En andel af kvierne er udliciteret Afskrivning, staldinventar Afskrivning, øvrigt 76 Øvrige kapitalomkostninger Leje af driftsbygninger 50 Renteomk. af bundet kapital Kapitalomkostninger i alt Årets resultat * En andel af kvierne er udliciteret MÆLKEPRODUKTION 34 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

19 Business Check KVÆG 2014 GROVFODERPRODUKTION I opgørelsen af grovfoderet indgår areal og omkostninger vedrørende grovfoderproduktionen. Eventuelle arealer med salgsafgrøder er holdt ude af opgørelsen for grovfoder, men fremgår af særskilt tabel for konventionelle salgsafgrøder på malkekvægsbedrifter. For resultater af økologiske salgsafgrøder henvises til hæftet Business Check Planteproduktion. niveau. I tabellen er der med en grå farvenuance vist, hvor bedrift nr. VS78 ligger inden for de valgte hovedposter. Bedriften ligger generelt fint og i den bedste halvdel når det gælder udbytter, men har forbedringspotentiale når det gælder omkostninger. Det giver samlet set en fremstillingspris på grovfoder og et årsresultat på lidt bedre end 50 pct.fraktilen. Resultaterne er i det følgende opdelt efter jordbundsforhold i: Arealer med lerjord (LE) Arealer primært med sandjord (JB 14) med vanding (VS) Arealer primært med sandjord (JB 14) uden vanding (US) Økologisk grovfoderproduktion med sandjord (ØS) Konventionelle salgsafgrøder (KS). Se nærmere beskrivelse under Løbenummer og beskrivelse side 64. FORBEDRINGSMULIGHEDER PÅ BEDRIFTEN Som nævnt tidligere i hæftet kan en såkaldt fraktilanalyse være et godt udgangspunkt, når man skal vurdere eget resultat i forhold til andres, og vurdere hvor der især er potentiale for forbedringer. I tabel 4 ses hovedresultaterne for grovfoderproduktion på kvægbedrifter på vandet sandjord. Tabellen viser bedrifternes hovedposter sorteret i intervaller fra det mest til det mindst konkurrencedygtige På tabelsiderne med grovfoder er bedrifterne rangeret efter stigende Fremstillingspris i øre pr. FEN. For salgsafgrøderne er bedrifterne rangeret efter Rest til jordleje ekskl. EUstøtte. De primære afgrøder for grovfoder er majshelsæd og græs. Der er ikke skelnet mellem afgræsning og slætgræs, dog bemærkes det at vedvarende græs ikke indgår. For de konventionelle bedrifter er der som gennemsnit stort set lige stort areal med majs og græs uanset jordtype. For de økologiske bedrifters vedkommende udgør majsarealet som gennemsnit kun ca. 10 pct. af grovfoderarealet. For grovfoder er beregnet dels en fremstillingspris, dels en intern pris og en optimeringspris. Optimeringsprisen kan kun beregnes, hvis der findes en driftsgrensanalyse for salgsafgrøder på bedriften. Se afsnit om Beregning af grovfoderpriser side 42 for nærmere definition af beregningerne af de forskellige grovfoderpriser. I tabel 5 vises den gennemsnitlige fremstillingspris for de forskellige grupper. Den anvendte pris for grovfoder, der overføres til malkekvæg, har i gennemsnit været 1,11 kr. pr. FEN. Det ses af tabel 4, at den gennemsnitlige fremstillingspris, specielt på de konventionelle bedrifter, er noget højere end den pris, der i regnskaberne er anvendt til intern overførsel. Dette forhold skal man være opmærksom på, når man vurderer fremstillingsprisen på mælk, da denne generelt vil ligge for lavt på grund af lavere overførselspriser. For de økologiske grovfoderproducenter er der som gennemsnit anvendt en overførselspris på 1,43 kr. pr. FEN, hvilket er tæt på den reelle fremstillingspris. Der er på en række områder betragtelige ændringer i forhold til Udbytterne var højere og omkostningerne lavere. Fremstillingsprisen er dermed også faldet. Tabel 4. Fraktilananlyse spredning i hovedposter for bedrifter på vandet sandjord. Bedrift VS78 har sat markeringer ud for egne tal. Tabel 5. Gennemsnitstal for Business Check Kvæg BEDRIFTER I GRUPPEN STÆRK KONKURRENCEEVNE STORT FORBEDRINGSPOTENTIALE Fraktil 5 % 10 % 25 % 33 % 40 % 50 % 60 % 67 % 75 % 90 % 95 % Udbytte pr. ha majs til helsæd, FEN Udbytte pr. ha sædskiftegræs, FEN Fremstillingspris kr. pr. FEN 0,92 1,00 1,11 1,19 1,22 1,28 1,40 1,47 1,53 1,85 2,08 Stykomkostninger pr. ha Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha Øvrige omkostninger pr. ha Jordleje korrigeret for EUstøtte pr. ha Årets resultat OVERVEJENDE LERJORD OVERVEJENDE SANDJORD MED VANDING OVERVEJENDE SANDJORD UDEN VANDING ØKOLOGISK GROVFODER PÅ SANDJORD Antal bedrifter Areal med majshelsæd, ha 53,0 65,2 62,8 14,5 Areal med græs i omdrift, ha 50,7 59,9 64,5 117,9 Udbytte majs, FEN pr. ha Udbytte græs, FEN pr. ha Gns. Udbytte, FEN pr. ha Maskinomkostninger inkl. arbejde, kr. pr. ha Jordværdi, ejet jord, kr. pr. ha Årets resultat, kr. pr. ha Fremstillingspris, kr. pr. FEN 1,26 1,23 1,31 1,49 Anvendt pris for grovfoder, kr. pr. FEN 1,11 1,11 1,12 1,43 36 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

20 I tabel 6 ses de faktorer, der har haft størst indflydelse på bevægelserne i fremstillingsprisen fra 2013 til Der er over hele linjen pæne stigninger i udbytterne, og ikke ubetydelige fald i såvel stykomkostninger som maskinomkostninger inkl. arbejde, og jordleje inkl. forpagtning. Økologisk grovfoder på sandjord har dog kun lavere omkostninger på jordlejen, men har til gengæld en relativ stor stigning i udbyttet. Faldet i omkostninger til jordleje inkl. forpagtning skyldes primært en principiel ændring i forrentningen af den bundne kapital, som det er omtalt på side 65 under anvendt rentesats. Hvis man ser bort fra faldet i jordlejen, er der ikke noget omkostningsfald på økologisk grovfoder, og reduceret fald på de konventionelle bedrifter. Det efterlader det faktum at en stor del af faldet i fremstillingsprisen pr. FEN skyldes udbyttestigningen i forhold til 2013, og i den forbindelse skal 2014 fremhæves som et særdeles godt dyrkningsår. På de konventionelle bedrifter er der udbyttestigninger også i forhold til 2012, mens de økologiske bedrifter nu er tilbage på udbytteniveauet fra Tabel 6. Udvikling i udbytter og priser fra 2013 til ÅR OVERVEJENDE LERJORD OVERVEJENDE SANDJORD MED VANDING OVERVEJENDE SANDJORD U. VANDING ØKOLOGISK GROVFODER PÅ SANDJORD Gns. udbytte, FEN pr. ha Stykomkostninger, kr. pr. ha Maskinomkostninger inkl. arbejde, kr. pr. ha Jordleje inkl. forpagtning, kr. pr. ha Fremstillingsomkostninger inkl. EUstøtte i alt, kr. pr. ha Fremstillingspris, kr. pr. FEN ,41 1,45 1,55 1, ,26 1,23 1,31 1,49 I figur 4 sammenlignes spredningen i fremstillingsprisen for grovfoder for de enkelte grupper. Der er i lighed med sidste år, stor spredning mellem de laveste og højeste fremstillingspriser. Det mest bemærkelsesværdige ved resultaterne i år er, at grupperne ligger inden for et mere snævert bånd, hvor forskellen mellem dem er mindre. Specielt er det økologiske grovfoder kommet tæt på det konventionelt dyrkede grovfoder. Konventionelt grovfoder dyrket på sandjord med vanding har nu overtaget førertrøjen efter at konventionelt grovfoder dyrket på lerjord tidligere havde den. FREMSTILLINGSPRISEN Omkostningerne der indgår i fremstillingsprisen for grovfoder er stykomkostninger, maskinomkostninger, øvrige omkostninger, jordleje inkl. forpagtning og EUstøtte. Figur 5 viser forholdet mellem omkostningsarterne, og de to største omkostningsposter pr. ha er maskinomkostninger inkl. arbejde og jordleje. Den væsentligste årsag til forskel i omkostninger pr. FEN er størrelsen på udbyttet, der i 2014 har været højere end i Bedrifterne med lave fremstillingspriser pr. FEN er således kendetegnet ved også at have høje udbytter pr. ha. Øre pr. FEN Figur 4. Spredning i fremstillingsprisen for grovfoder. Hovedelementerne i fremstillingsprisen på grovfoder pr. ha og pr. FEN Øvrige omkostninger Stykomkostninger Maskinomkostninger Jordleje EUstøtte Figur 5. Oversigt over de gennemsnitlige omkostninger pr. ha og pr. foderenhed for grovfoder. Det samlede beløb er vist over søjlerne. Øvrige omkostninger er vist uden beløb men svinger mellem 5 og 13 øre pr. FEN Kr. pr. ha Øre pr. FEN Kr. pr. ha Øre pr. FEN Kr. pr. ha Øre pr. FEN Kr. pr. ha Øre pr. FEN 9712 FEN/HA 9464 FEN/HA 8957 FEN/HA 6218 FEN/HA Konv. lerjord (LE) Konv. sandjord med vanding (VS) Konv. sandjord uden vanding (US) Økologisk sandjord (ØS) 90 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel af bedrifter Konv. sandjord uden vanding (US) Konv. sandjord med vanding (VS) Konv. lerjord (LE) Økologisk sandjord (ØS) 38 BUSINESS CHECK KVÆG 2014 BUSINESS CHECK KVÆG

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2015 Juni 2014 1 / 14 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter Erfaudveklings/kursus Lemvigegnens Landboforening 16 december 2010 v/mette Thorhauge og Ulrik Toftegaard (Søren Lykke, LRØ)

Læs mere

Nordisk Byggetræf 2011

Nordisk Byggetræf 2011 Tjener teknikken sig hjem? Nordisk Byggetræf 2011 V/ Mads Urup Gjødesen Teamleder, Videncentret For Landbrug, KVÆG Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Udvidelse af besætningen. Table of Contents

Udvidelse af besætningen. Table of Contents Udvidelse af besætningen Det er enkelt at simulere en udvidelse med SimHerd. Herned beskrives forskellige måder at gøre det på. Desuden vises i dette dokument hvad man skal være opmærksom på og hvordan

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION

STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION STORDRIFTSFORDELE I SVINEPRODUKTION NOTAT NR. 1302 Store svineproducenter opnår stordriftsfordele, hvilket skyldes både lavere omkostninger og bedre produktivitet. Analysen identificerer de størrelsesøkonomiske

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Klimahandlingsplan 2012

Klimahandlingsplan 2012 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Erhvervsrådgiver Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Erhvervsrådgiver Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Erhvervsrådgiver Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Proces, HR Taktisk og strategisk planlægning Andersen

Læs mere

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013 DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6 Juni 2013 Vurder din produktion med Business Check slagtekalve Business Check Slagtekalve 2012 viser resultater for både Dansk Kalv og ungtyreproducenter. Med Business

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi. Svin. Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2010 Produktionsøkonomi Svin 1 Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Anders B. Hummelmose, Landbrug & Fødevarer, Videncenter

Læs mere

Nøgletal i rådgivningen

Nøgletal i rådgivningen Nøgletal i rådgivningen Version 1. Lene Bruun Siriwadhananuraks 1 Indhold Indledning... 3 Produktionsstyring... 6 Svin... 7 Fravænnede pr. kuld (sohold)... 7 Kuld pr. årsso (sohold)... 8 FEsv pr. kg tilvækst

Læs mere

VÆRDIKÆDEN I SVINEPRODUKTIONEN

VÆRDIKÆDEN I SVINEPRODUKTIONEN VÆRDIKÆDEN I SVINEPRODUKTIONEN NOTAT NR. 1318 Analyser af værdikæden viser at integrerede producenter og slagtesvineproducenter har en højere indtjening og mere stabil indtjening end sohold. Sohold bør

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Hvad kan jeg give i jordleje?

Hvad kan jeg give i jordleje? Hvad kan jeg give i jordleje? Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen & Planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen www.shakespeak.com Gør dig parat til at stemme Internet 1 2 Denne præsentation er indlæst uden

Læs mere

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER NOTAT NR.1210 Resultat af primær drift var i perioden 2006-2010 i gennemsnit 19 kr. højere pr. slagtesvin på bedrifter der

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT

SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT Støttet af: SAMLING AF SEKS TIL TRE LOKALITETER PÅ INTEGRERET BEDRIFT NOTAT NR. 1406 Fremstillingsomkostningerne kan sænkes med 21 øre pr. kg slagtevægt leveret ved at samle en integreret bedrift på tre

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014 vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter Forfattere Redaktion Layout Grafik Foto Udgiver

Læs mere

Over 12000 Slagtesvin. Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin

Over 12000 Slagtesvin. Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin 8000 12000 Slagtesvin Slagtesvin Over 12000 Slagtesvin Antal 704 146 270 159 129 Antal vejet 1.121,17 214,54 405,02 261,03 240,57 Landbrugsareal, ha 171 93 138 200 263

Læs mere

Produktionsøkonomi. Kvæg

Produktionsøkonomi. Kvæg 2009 Produktionsøkonomi Kvæg 2 Produktionsøkonomi Kvæg Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Hvor ikke andet er angivet, er forfatterne ansat ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Læs mere

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE

SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE Støttet af: SAMLING AF FEM LOKALITETER - CASE NOTAT NR. 1344 Økonomien kan forbedres med omkring 1 mio. kr. ved at udvide soholdet og samle fem lokaliteter på et eller to steder. Det er muligt at sænke

Læs mere

Lars Landmand Landbrugsvej 2 9999 Landboby

Lars Landmand Landbrugsvej 2 9999 Landboby Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig Lars Landmand Landbrugsvej 2 9999 Landboby Køb af svineejendom 1. søer Udarbejdet d. 16.12.29 at onsulent Bent Kloster, Tinglev Tit: 7364 39 Mail: b@lhn.d

Læs mere

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen FARM-N 9. januar 2006 (17-7-06) Ib Sillebak Kristensen (LIM) Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen et udtrykkes pr. årsdyr (365 foderdage) ud fra standard effektivitet for energi- og proteinudnyttelse.

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF)

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) KvægKongres 2013 Herning, Danmark Steffi Wille-Sonk (European Dairy Farmers e.v.)

Læs mere

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktionsøkonomi Planteavl 2009 Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktions økonomi Planteavl Forfattere Der er anført forfatternavn ved hvert afsnit i pjecen. Hvor intet andet er anført, er forfatteren

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Højere N-udnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement

Højere N-udnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement Højere Nudnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement Af Hanne Bang Bligaard og Finn Strudsholm, AgroTech Januar 2010 Højere Nudnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret

Læs mere

ERFA-tur Holland august 2013

ERFA-tur Holland august 2013 ERFA-tur Holland august 2013 Deltagere: Knud Kirkegård, Ulrik Simonsen, Bo Mortensen, Jette Rytter Laursen, Annette Bøeg Thorman, Lene Bruun Siriwadhananuraks, Trine Jensen, Christian Raun Formål: Formålet

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere