KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015"

Transkript

1 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af

2 FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine and Health (SMH), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Kandidatundersøgelsen omfatter kandidater, der er dimitteret fra Medicin med Industriel Specialisering i Af de 32 kandidater, der dimitterede i 2014, deltog 23 i kandidatundersøgelsen. Det vil sige, at svarprocenten er på 72. Af de 23 dimittender, som har deltaget i undersøgelsen er 6 dimittender fra Biomedicin, 8 dimittender fra Translationel medicin og 9 dimittender fra Medicinal marketing, sundhedsøkonomi. Grundlaget for udarbejdelsen af kandidatundersøgelsen bygger på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de ovenfor nævnte dimittender. Indsamlingen af besvarelserne har fundet sted fra den Formålet med rapporten er at give School of Medicine and Health særlig nyttig viden om dimittendernes vej fra dimission til job, herunder deres overvejelser om karrieremuligheder undervejs i uddannelsen, deres nuværende beskæftigelse, hvilke jobfunktioner de varetager, samt hvordan de vurderer uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans. Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar i forhold til det samlede antal respondenter, der har besvaret spørgsmålet/spørgsmålene. Det samlede antal gyldige svar (dvs. ekskl. Ved ikke -svar og ubesvarede) benævnes som N. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor tallenes sum i diagrammerne ikke giver 100 %. Kontakt os Ønsker I yderligere undersøgelser eller yderligere resultater fra kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015, tilbyder vi gerne dette. Kontakt venligst nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Projektleder for Surveyenheden Telefon: (+45)

3 INDHOLD 1 UDDANNELSESSPOR KANDIDAT: MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER DELTAGELSE I AKTIVITETER VEDR. JOB, KARRIERE OG ARBEJDSMARKED JOBSØGNING STUDIEJOBBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING STUDIEJOB PROJEKTSAMARBEJDE MED EKSTERN VIRKSOMHED? UDLANDSOPHOLD SAMMENLIGNING MELLEM STUDIE- OG ERHVERVSRELATEREDE AKTIVITETER NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSE OG JOB BESKÆFTIGELSESFREMMENDE AKTIVITETER SELVSTÆNDIGE/IVÆRKSÆTTERE PH.D.-FORLØB LEDIGHED AFSLUTTENDE KOMMENTARER

4 1 UDDANNELSESSPOR 1.1 KANDIDAT: MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING Fra hvilket spor dimitterede du? Fra hvilket spor dimitterede du? (N=23) MedIS Medical marketing, sundhedsøkonomi 39% Translationel medicin 3 Biomedicin 26% 0% 1 20% 2 30% 3 40% 3

5 2 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 2.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? (N=21) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 100% 9 90% 80% 81% 70% 60% 62% 57% 50% 40% 43% 30% 20% 19% 0% Før uddannelsens start Undervejs i uddannelsen Umiddelbart før jeg dimitterede Umiddelbart efter jeg dimitterede 4

6 2.1.2 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? (N=21) God Middel Dårlig Havde ikke kendskab til dette Information via undervisere 43% 14% Studiernes eget informationsmateriale 24% 38% 19% 19% Studiernes egne studievejledninger 19% 38% 24% 19% Karrieredage på studierne 14% 29% 24% Karrierecentret 14% 48% Universitetets fælles informationsmateriale 14% 29% 24% Universitetets centrale studievejledning 24% 19% 47% Information via Netværkscenteret/AAUinnovation/SEA 80% % 20% 40% 60% 80% 100% 5

7 2.2 DELTAGELSE I AKTIVITETER VEDR. JOB, KARRIERE OG ARBEJDSMARKED Har du deltaget i nogle af universitetets arrangementer vedr. job, karriere og arbejdsmarked? Har du deltaget i nogle af universitetets arrangementer vedr. job, karriere og arbejdsmarked? (N=21) Ja Nej - men jeg havde hørt om arrangementet Nej - jeg havde ikke kendskab til arrangementet Karrieremesse 48% 38% 14% Karrieredage på studierne 38% 29% Jobsøgningskurser 19% 48% Kompetenceafklaringskurser 14% 48% 38% Snart-kandidatmøder 57% % 20% 40% 60% 80% 100% 2.3 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? (N=21) 14% Inden påbegyndelsen af specialet 52% 24% Inden afleveringen af specialet Efter bestået afsluttende eksamen/speciale Har ikke været aktivt jobsøgende 6

8 2.3.2 Hvor lang tid gik der fra dimission, til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? (N=20) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 30% 0-3 måneder efter endt uddannelse 30% 4-6 måneder efter endt uddannelse 30% 7-9 måneder efter endt uddannelse 0% 20% 30% Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? (fordelt efter tid fra dimission til første job) Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? - fordelt efter tid fra dimission til første job? MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen (n=6) 50% 17% 17% 16% 0-3 mdr. efter endt uddannelse (n=6) 50% 17% Inden påbegyndelsen af specialet Inden afleveringen af specialet/hovedopgave 4-6 måneder efter endt uddannelse (n=6) 67% Efter bestået afsluttende eksamen/speciale 7-9 måneder efter endt uddannelse (n=2) 100% Har ikke været aktivt jobsøgende 0% 50% 100% 7

9 2.3.4 Hvor mange jobansøgninger har du skrevet under hele din jobsøgningsperiode? Hvor mange jobansøgninger har du skrevet? (N=20) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere 11 eller flere ansøgninger 50% 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger 20% 1 ansøgning 1 Ingen ansøgninger 0% 20% 30% 40% 50% 8

10 2.3.5 Hvordan fandt du dit nuværende job? Hvordan fandt du dit nuværende job? MedIS - Dimittender i job (N=18) Procent Internettet generelt Gennem kontakter fra studiet 28% Kontakt gennem projekt-/specialesamarbejde med en virksomhed 17% Anden kilde, angiv venligst hvilken: 11% Uopfordrede henvendelser til virksomheder Sociale medier (f.eks. LinkedIn, Facebook, mv.) 11% 11% Universiteternes jobbanker og/eller karrierecentre A-kasse/Jobcentret/Jobnet 6% 6% 0% 20% 30% 40% Udover de svarkategorier, som er skildret i ovenstående diagram, har respondenterne ligeledes haft mulighed for at markere: Fagblad/avis, TV/Radio, Elektronisk CV-bank, Kontakt gennem ansættelse i forbindelse med studiejob, Rekrutterings- og vikarbureau, Uopfordrede henvendelser fra virksomheder, Gennem kontakter/netværk uden for studiet (f.eks. kontakt til virksomheder, venner, familie, m.m.), Karriere-/jobmesse el. lign. og Erhvervsfremmeordning (fx videnpilotordning, tilskudsordning). Da ingen respondenter har markeret disse kategorier illustreres de ikke i diagrammet. Anden kilde udgør barsel og om job sendt til studerende. 9

11 2.3.6 Hvor har du søgt job? KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Hvor har du søgt job? (N=20) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Region Hovedstaden 5 Region Nordjylland 50% Region Midtjylland 40% Europa (ikke Norden) 30% Norden (ikke Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Region Sjælland Region Syddanmark Ingen af ovenstående Øvrige udland 0% 20% 30% 40% 50% 60% Hvor mange ansøgninger har du sendt Geografisk fordeling Region Hovedstaden (N=11) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 36% 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger 27% 1 ansøgning 36% 0% 20% 30% 40% 10

12 Region Nordjylland (N=10) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 40% 6-10 ansøgninger 20% 2-5 ansøgninger 1 ansøgning 30% 0% 20% 30% 40% Region Midtjylland (N=8) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 13% 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger 63% 1 ansøgning 2 0% 20% 40% 60% 80% 11

13 Region Syddanmark (N=3) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger 1 ansøgning 0% 20% 30% 40% Region Sjælland (N=3) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger 1 ansøgning 0% 20% 30% 40% 12

14 Norden (ikke Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) (N=3) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger 67% 1 ansøgning 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Europa (ikke Norden) (N=6) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 17% 6-10 ansøgninger 17% 2-5 ansøgninger 1 ansøgning 0% 20% 30% 40% 13

15 Øvrige udland (N=1) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Ingen ansøgninger 11 eller flere ansøgninger 6-10 ansøgninger 2-5 ansøgninger 1 ansøgning 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14

16 2.3.8 Hvor søgte du job og hvor fik du job? Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Søgte job (N=20) Fik job (N=18) Region Hovedstaden 5 Region Nordjylland 39% 50% Region Midtjylland 11% 40% Europa (ikke Norden) 6% 30% Region Sjælland 1 Region Syddanmark Norden (ikke Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 6% 6% 1 1 Øvrige udland 0% 15

17 3 STUDIEJOBBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING 3.1 STUDIEJOB Andel af dimittender, der har haft studiejob undervejs i uddannelsen. Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (N=21) 57% 14% 52% Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit studium Nej, jeg har ikke haft studiejob 3.2 PROJEKTSAMARBEJDE MED EKSTERN VIRKSOMHED? Andel af dimittender, der har haft projektsamarbejde med ekstern virksomhed. Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? (N=21) 24% Ja Nej 76% 16

18 3.3 UDLANDSOPHOLD Andel af dimittender, der har været på et udlandsophold i løbet af uddannelsen. Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? (N=21) 14% Ja Nej 86% 3.4 SAMMENLIGNING MELLEM STUDIE- OG ERHVERVSRELATEREDE AKTIVITETER Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, som du arbejdede med? fordelt på studieaktiviteter. Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde et praktikforløb, studiejob og/eller projektsamarbejde Ja Nej Antal i alt Et studierelevant studiejob 36 % 64 % 11 Et studiejob uden relevans for studiet 25 % 75 % 8 Et projektsamarbejde 31 % 69 % 16 17

19 4 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? (N=23) MedIS Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 78% Jeg er ph.d.-studerende (herunder erhvervsph.d.) 18% Jeg er ledig 4% Jeg er iværksætter/selvstændig 0% 50% 100% 18

20 5 NUVÆRENDE JOB 5.1 JOBBETS RAMMER Hvor er din arbejdsplads beliggende? Hvor er din arbejdsplads beliggende? (N=18) MedIS - Dimittender i beskæftigelse Region Nordjylland 39% Region Hovedstaden Region Midtjylland 11% Europa (ikke Norden) Norden (ikke Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Region Syddanmark 6% 6% 6% 0% 20% 30% 40% Udover ovenstående geografiske placeringer har respondenterne i øvrigt haft mulighed for at markere Region Sjælland samt Øvrige udland, men ingen dimittender har job der, hvorfor de ikke medtages i grafen Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Hvis du ikke ønsker at angive din nuværende stillingsbetegnelse, går du blot videre til næste spørgsmål Analytiker/konsulent Barsel Clinical Research Associate Fagudvalgsansvarlig for RADS ved AMGROS Forskningsassistent Junior Specialist, Regulatory and Clinical Affairs Projektleder På barsel... Quality coordinator Real World Evidence Soluations & HEOR Analyst Research Fellow (Forskningsassistent) Safety Scientist Specialist - Market Access Manager sundhedsøkonom Sundhedsøkonom Videnskabelig assistent 19

21 5.1.3 Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? 100% 80% 60% 40% Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? (N=18) 94% MedIS - Dimittender i beskæftigelse 20% 0% 37 timer eller mere 6% 0% 0% 0% timer timer timer 10 timer eller mindre Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? (N=17) MedIS - Dimittender i beskæftigelse 50% 41% 40% 29% 30% 20% 0% 12% 6% 12% De dimittender, der har angivet andet ansættelsesforhold er på barsel. 20

22 5.1.5 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? (N=16) MedIS - Dimittender i beskæftigelse 50% 40% 30% 20% 0% 44% 31% 2 Privat Stat Region Ingen MedIS dimittender er i beskæftigelse i kommuner eller i interesseorganisationer Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? (Ansatte i den private sektor). Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? (N=7) MedIS - Privatansatte Konsulent-, analyse- og rådgivningsvirksomhed 43% Anden type 29% Servicevirksomhed 29% Medicinalvirksomhed 29% Medicoteknisk virksomhed 14% 0% 20% 40% 60% Anden type udgør CRO (Contract Research Organization) og lægemiddelindkøbsvirksomhed. Ingen dimittender er ansat i produktion og fremstilling (industri) eller salg og markedsføringsvirksomhed. 21

23 5.1.7 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Ansatte i staten). Hvilket område beskæftiger du dig primært inden for? (N=4) MedIS - Ansatte i staten Forskning på universitet/handelshøjskole 7 Andet 2 0% 20% 40% 60% 80% En MedIS dimittend har angivet andet og er på barsel. Udover ovenstående har dimittenderne haft mulighed for at angive Undervisning på universitet/handelshøjskole, Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution samt anden forskning/udvikling Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Ansatte i regioner). Hvilket område beskæftiger du dig primært inden for? (N=5) MedIS - Ansatte i regionen Hospitalsvæsnet, forskning og udvikling 100% Sundhedsområdet, analyse og administration 60% 0% 50% 100% Ingen dimittender er ansat i erhvervsudvikling, forskning og udvikling. 22

24 5.2 JOBBETS INDHOLD Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? (N=16) MedIS - Dimittender i beskæftigelse Forskning, analyse og/eller evaluering Projektledelse Rådgivning/vejledning Andre jobfunktioner Kvalitetsudvikling Administration Konsulentopgaver Ledelse og organisation Markedsføring/reklame Produktudvikling/innovation Salg 6% 31% % 13% 13% 13% 13% 50% 63% 0% 20% 40% 60% 80% Andre jobfunktioner er litteratursøgning og strukturering af information, regulatoriske opgaver, sikring af lovgivning og kvalitetsstandarder og sundhedsøkonomi. 23

25 5.2.2 Jobfunktioner fordelt efter sektor Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? - Fordelt efter sektor Privat Stat Region Projektledelse 2 57% 60% Administration 14% 2 20% Ledelse og organisation Produktudvikling/innovation 14% 2 20% 20% Kvalitetsudvikling 14% 60% Markedsføring/reklame Salg 14% 14% 20% Konsulentopgaver 29% Forskning, analyse og/eller evaluering 43% 7 80% Rådgivning/vejledning Andre jobfunktioner 2 20% 2 43% 43% 24

26 5.3 SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSE OG JOB Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? (N=16) 6% 6% Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse 88% Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job Jobbet ligger også i forlængelse af? Jobbet ligger i forlængelse af? (N=15) MedIS - Dimittender i beskæftigelse min specialisering 60% mit speciale ingen af delene 20% mit udlandsophold mit studiejob 0% 20% 40% 60% 25

27 5.3.3 I hvor høj grad matcher dine uddannelsesmæssige kompetencer de kompetencer, der kræves i din jobfunktion? I hvor høj grad matcher dine uddannelsesmæssige kompetencer de kompetencer, der kræves i din jobfunktion? (N=15) MedIS - Dimittender i beskæftigelse 70% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Uddybende kommentarer til matchningen mellem uddannelsesmæssige kompetencer og de kompetencer, som kræves i jobfunktionen. Har du uddybende kommentarer til matchningen mellem dine uddannelsesmæssige kompetencer og de kompetencer din jobfunktion kræver, bedes du angive dem her: Der mangler en generel forståelse for reimbursement strategies på uddannelsen, samt mere fokus på brugen af MMA i industrien. I forhold til de kliniske opgaver, litteratursøgning og lignende macther mine uddannelsemæssige kompetencer min jobfunktion rigtig godt. Derimod synes jeg, at jeg mangler kompetencer inden for det regulatoriske område (ansøgning af markedsføringstilladelser til myndighederne, de forskellige ansøgningsmetoder, variationsansøgninger, lovmæssige krav, udarbejdelse af en file/dossier etc.) Jeg fik i høj grad min nuværende stilling på baggrund af kompetencer tilegnet i praktikophold på både 9. og 10. semester. Min profil og de kompetencer jeg har opnået på min specialisering passer i meget høj grad til mit job. Mit nuværende job blev oprettet specielt til mig efter en samtale med min nye chef - på grund af de færdigheder jeg har lært igennem f.eks. projektarbejde var min chef opsat på at finde en plads til mig i hendes forskningsgruppe, selvom hun allerede havde fyldt den stilling, som jeg oprindeligt havde ansøgt. Jeg kan se, at min uddannelse har klædt mig rigtig godt på til livet som forsker og har givet mig en klar fordel i forhold til andre nyuddannede kandidater (her i Sverige). Semester projekterne, og især Bachelor og Kandidat projekterne, har givet mig meget erfaring i både laboratoriet, med scientific writing, project management og præsentation af videnskablige resultater. Studiet skal være meget mere orienteret mod arbejdsmarkedet. Langt flere timer hvor der arbejdes med sundheds økonomi samt marketing i cases. Flere virksomheder som fortæller om deres stuktur samt hvordan de arbejder med tingene. 2 års medicin er nok. 3 år med specialisering vil være langt mere optimalt. 26

28 5.4 BESKÆFTIGELSESFREMMENDE AKTIVITETER I hvor høj grad har nedenstående aktiviteter været medvirkende til, at du efterfølgende fik job? I hvor høj grad har nedenstående aktiviteter været medvirkende til, at du efterfølgende fik job? (N=20) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Jeg har ikke deltaget Job med løntilskud i den offentlige sektor 80% Virksomhedsprakti k (maks. 4 ugers aktivering som ledig) 80% Kurser/andre aktiviteter udbudt af Jobcenter 1 70% Kurser/andre aktiviteter udbudt af min A-Kasse 1 80% Kurser/andre aktiviteter udbudt af min fagforening 8 Kurser/andre aktiviteter udbudt af privat udbyder eller anden aktør 8 Videnpilotordninge n eller andre lignende tilskudsordninger 9 Job med løntilskud i den private sektor 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% 27

29 5.4.2 Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job? (N=20) MedIS Dimittender i job inkl. Ph.d. og selvstændige/iværksættere Jeg havde de rette akademiske kompetencer (metode, overblik, analytisk sans, etc.) Jeg havde de rette fagspecifikke kompetencer 80% 8 Jeg havde de rette personlige kompetencer 7 Jeg havde evnen til at arbejde tværfagligt 6 Jeg havde evnen til at arbejde i gruppe 5 Jeg havde evnen til at arbejde problemløsende 50% Jeg havde de rette kontakter Jeg havde skrevet speciale/afgangsprojekt om arbejdsområdet Jeg havde gode karakterer 40% 40% 4 Jeg havde de rette erfaringer fra studiejob Jeg havde de rette erfaringer fra projektsamarbejde med ekstern partner 30% 3 Andet Jeg havde de rette erfaringer fra frivilligt/organisatorisk arbejde Jeg havde de rette erfaringer fra udlandsophold 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job? - Andet, angiv hvilket: Barsel Jeg var villig til at flytte for mit job, og lagde stor vægt på dette under samtalen. (Jeg boede i Aalborg på det tidspunkt.) 28

30 6 SELVSTÆNDIGE/IVÆRKSÆTTERE Andel af dimittender i arbejde, som har en bibeskæftigelse som iværksætter/selvstændig En dimittend fra Medicin med Industriel Specialisering har en bibeskæftigelse som selvstændig/iværksætter. Der er tale om en bibeskæftigelse, som vedkommende har etableret under studiet. Der er ingen faglig sammenhæng mellem dimittendens bibeskæftigelse som iværksætter/selvstændig og uddannelsen Andel af dimittender, der har opstartet, etableret eller købt en virksomhed Ingen dimittender fra Medicin med Industriel Specialisering har beskæftigelse som selvstændig/iværksætter. 7 PH.D.-FORLØB Hvilket spor dimitterede du fra Ph.d.? Fra hvilket spor dimitterede du? - kun Ph.d. Jeg er ph.d.-studerende (herunder erhvervsph.d.) Biomedicin 50 % 2 Translationel medicin 25 % 1 Medical marketing, sundhedsøkonomi 25 % 1 I alt 100 % Hvilken uddannelse er du indskrevet på? Alle fire Ph.d.-studerende er almindelige Ph.d.-studerende Hvilket universitet er du indskrevet på? Tre Ph.d.-studerende er indskrevet på Aalborg Universitet og den fjerde er indskrevet på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). 29

31 8 LEDIGHED Hvilket spor dimitterede du fra - ledige? En dimittend fra Medicin med Industriel Specialisering er ledig. Dimittenden har læst Translationel medicin Er du aktivt jobsøgende? Dimittenden er aktivt jobsøgende Hvor har du søgt job? Dimittenden har søgt job i Region Midtjylland Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? Dimittenden mener at han/hun er uden job i øjeblikket p.g.a. Der har ikke været et job, som passer til min faglige profil Jeg har ikke mulighed for at flytte efter jobbene Der bliver ikke opslået job inden for mit uddannelsesområde Har du tidligere været i job? Dimittenden har tidligere været i job. 30

32 9 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Hvis du i øvrigt har kommentarer til undersøgelsen og de stillede spørgsmål, kan du skrive her: Jeg fik et job umiddelbart efter endt uddannelse. Det var en tidsbegrænset stilling, med mulighed for forlængelse. Da min kontrakt udløb, flyttede jeg til en anden landsdel pga. min kærestes nye job. Derfor søgte jeg ikke om forlængelse på mit job og er derfor nu jobsøgende. Havde jeg ikke skulle flytte, var jeg formentlig stadig i job. Det er lidt svært at udfylde spørgeskemaet, når jeg har været på barsel siden dimission, så nogle af svarene kan I nok ikke bruge til så meget. Jeg havde selv svært ved at få et klart billede af, hvad man præcis kunne blive, indtil meget sent i uddannelsen (kandidaten). På daværende tidspunkt overvejede jeg at droppe ud, men tænkte at der nu kun var et år tilbage, og det var bedst at afslutte uddannelsen, hvilket jeg indtil videre har fortrudt. Jeg synes derfor, det er vigtigt, at de studerende tidligt får et indblik i, hvilke jobs der er en mulighed efter endt studie. Så det er positivt, at nogle af TM-, BM- og MMA- fagene kommer allerede på bacheloren - måske skal de også komme tidligere end 4./5. semester, hvor de starter nu, så vidt jeg er orienteret. Virksomhedspraktik ville have været en god idé, hvor man kommer ud at arbejde med nogle opgaver, som man også kan komme til at efter endt uddannelse. Spørgeskemaet kunne godt gå stille spm. omkring udenlandsopholdet. Jeg fik arbejde på samme sted som jeg skrev speciale i 3 mdr. og fik derefter ansættelse på DTU nano /KU. Jeg syntes medis går for meget op i grundforskning og især for translationel medicin. Kun en procentdel vil forsætte i stillinger der har noget med grundforskning at gøre. Syntes man burde udbyde projekter som tager sig af mere administrative aspekter, f.eks hvordan skriver man en god ansøgning til myndigheder, hvordan overholder man gcp osv. Kun de færreste vil havd noget med forsøgspersoner at gøre. Tror det vil give nye dimittender et godt indblik i det arbejde folk med vores baggrund får. Vi er dyre ansatte og kommer i det private til at have tunge administrative stillinger. Jeg synes generelt jeg har manglet information omkring det at skrive PhD - det er meget relevant i forhold til min specialisering, men gennem min uddannelse har jeg ikke fået meget information omkring dette gennem officielle kanaler. Jeg ved, at det fylder mere på dagsordenen når der holdes arrangementer for MedIs nu, men jeg kunne godt have brugt et arrangement, som fokuserede på PhD-studier - både i Danmark og resten af EU/Verden. Hvis du skal have et godt job efter din uddannelse, er det ikke nok bare at have gode karakter. Det er der så mange der har. Du skal kunne netværke og sælge dig selv. Jeg lagde personligt en plan da jeg startede på min kandidat. To praktik ophold senere (Sundheds ministeriet og Novo Nordisk) og jeg havde drømme jobbet for jeg afsluttede mit speciale. Det gælder om at skille sig ud fra mængden. 31

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK

Dimittendundersøgelse 2015. - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Dimittendundersøgelse 2015 - diplomingeniøruddannelsen på DTU og IHK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Undersøgelsens formål og opbygning... 5 1.2 Dimittendundersøgelsens gennemførelse... 5 1.3

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMI (SAMFUNDSØKONOMI) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Dimittendundersøgelserne 2014, 2015 og 2016 Rapport for Aalborg Universitet, Campus København DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Rapport for DE ORDINÆRE UDDANNELSER AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331)

phdundersøgelse3 Sammenfatningsrapport 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) 1. Er du Svarprocent: 100% (N=331) Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 47% Færdig ph.d./licentiat 160 48% Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17 5% Svar i alt 331 Side 1 af

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (AALBORG) FRA LARS & MONOPOLET 1 TAL OG NØRDERI FRA MIN SIDE KORT PRTÆSENTATION FRA PANELET ALT DET DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF SPØRG PANELET OPSAMLING UD OG STARTE

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport Semesterstartsundersøgelse Sammenfatningsrapport På hvilket universitet studerer du? Svarprocent: 99% (N=67)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 29 Aarhus Universitet 256 Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL Notat - Ledighedsbegrebet ved dimensioneringen af antropologi Udarbejdet af: Thomas Mørch Pedersen Malte Moll Wingender Ved:

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Den sikre vej til job. Ph.d.:

Den sikre vej til job. Ph.d.: Ph.d.: Den sikre vej til job En ny undersøgelse viser, at ph.d.er fra FARMA kun har sølle en procents arbejdsløshed, og 82 procent har den første ansættelse i hus inden en måned. er et godt eksempel på

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 Rapport for DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Det Humanistiske Fakultet 2011 blev foretaget af karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2008

Dimittendundersøgelse 2008 Dimittendundersøgelse 2008 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendundersøgelse 2008... 4 Hovedemnerne for undersøgelsen...4 Opsætning og gennemførelse...4 Udarbejdelse af spørgeskema...5 Svarprocenter...6 1.1

Læs mere

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Uddannelse & Kvalitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dimittendundersøgelsen er gennemfør i december-januar og omhandler i alt 129 respondenter, der alle

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, linjen i Organisation, efterår 2012

Evalueringsrapport, Fagpakken Masterprojekt, linjen i Organisation, efterår 2012 Evalueringsrapport Fagpakken Masterprojekt Masteruddannelsen i it, linjen i Organisation Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser & Master i it-sekretariatet, Aalborg Universitet Efterår 2012 1

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede. Virksomhedskonsulent Louise Heidemann

Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede. Virksomhedskonsulent Louise Heidemann Samarbejde med studerende/ ansættelse af færdiguddannede Virksomhedskonsulent Louise Heidemann KarriereCentret Formål i forhold til studerende Motivere studerende til at overveje job og karriere gerne

Læs mere

Optagelse i MA som nyuddannet

Optagelse i MA som nyuddannet Optagelse i MA som nyuddannet A-kassen for højtuddannede 2008/09 Magistrenes Arbejdsløshedskasse Optagelse i MA Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) er a-kassen for dig, der er uddannet inden for det humanistiske,

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport Ph.d.-undersøgelse Sammenfatningsrapport Er du Svarprocent: 1% (N=332)Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 Færdig ph.d./licentiat 161 Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for dem, der er lige ved at blive færdige

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere