Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken"

Transkript

1 Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006

2 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange arbejdspladser gennemført forskellige tiltag, der kan bidrage til at gøre medarbejderne mere sunde. Tiltagene spænder over tilbud om sundere mad i kantinen, frugtordninger eller mulighed for motion i arbejdstiden til forskellige adfærdsregulerende bestemmelser som for eksempel indskrænkning af mulighederne for at ryge eller decideret forbud mod tobak og alkohol på arbejdspladsen. Der er forskellige forklaringer på denne trend. For det første er der kommet en meget bredere erkendelse af betydningen af gode kostvaner, tobak og alkohol for sundhedstilstanden, lige som mange virksomheder har indset, at der er muligheder for at nedbringe sygefraværet ved at forbedre medarbejdernes sundhed. Yderligere kan forskellige tilbud til medarbejderne bidrage til en øget medarbejdertilfredshed og dermed indirekte fremme motivation og produktivitet på virksomheden. Samtidig er nutidens arbejdsmarked præget af meget højere mobilitet end tidligere, og virksomhederne ligger dermed i stadig konkurrence med hinanden om de mest kompetente medarbejdere. Dermed bliver forskellige tilbud til medarbejderne en konkurrenceparameter i kampen om at fastholde nuværende og rekruttere fremtidige me darbejdere. Denne rapport handler om sundhedsordninger på virksomheder. Hvad går disse ordninger ud på og hvad er incitamentet fra virksomhedens side til at tilbyde disse ordninger og hvad betyder de for medarbejderne? Svaret på disse og flere spørgsmål findes i rapporten. Sammenfatning 69 procent af private og offentlige virksomheder har ordninger, tilbud eller regler, som har til formål at forbedre de ansattes sundhed. Der er lidt flere virksomheder i den offentlige sektor end i den private, som har sundhedsordninger. Andelen af virksomheder, der har ordninger, tilbud eller regler, som har til formål at forbedre de ansattes sundhed, er stigende med virksomhedsstørrelsen. 47 procent af virksomheder med under 50 ansatte tilbyder sundhedsordninger, mens andelen for virksomheder med over 500 ansatte ligger på 85 procent. Næsten 75 procent af de virksomheder, som ikke har sundhedsordninger siger, at sundhed er den enkeltes private sag, mens lidt over halvdelen siger, at den generelle sundhedstilstand på arbejdspladsen er god nok. 2

3 I størstedelen af tilfælde indføres sundhedsordninger for at øge medarbejdertilfredsheden og for at nedbringe sygefraværet. Medarbejdertilfredsheden var baggrunden for indførelsen af sundhedsordninger i 95 procent af virksomhederne og mindre sygefravær var baggrunden i 87 procent af virksomhederne. 83 procent af lederne kan bekræfte, at indførelsen af sundhedsordninger har øget medarbejdertilfredsheden. Det betyder, at sund mad og motion har haft positiv indflydelse på medarbejderens helhedsopfattelse og gør, at man er mere tilfreds med sin arbejdsplads. Sundhedsordninger har ifølge 42 procent af lederne i nogen grad haft indflydelse på produktiviteten, men kun 8 procent af lederne mener, at produktiviteten steg i høj grad efter indførelsen af ordningen. Størstedelen af virksomheder har regler om rygning og alkohol på jobbet. Rygning er forbudt på 19 procent af virksomhederne, mens 17 procent ingen rygeregler har. På resterende virksomheder er der forskellige regler omkring rygningen. 19 procent af virksomhederne har ingen regler omkring alkohol på jobbet, mens 62 procent af virksomhederne forbyder alkohol undtagen ved særlige lejligheder. På resten af virksomhederne er alkohol enten tilladt i arbejdstiden (3 procent) eller kun tilladt i pauserne (16 procent). Ca. halvdelen af virksomhederne har en madordning, som giver mulighed for sund mad i kantinen, gratis frugt eller motions- eller idrætstilbud. Størstedelen af virksomhederne holder sig til at servere sund mad ved møderne. Om morgenen er det normalt almindeligt morgenbrød og frugt, til frokost er det sund mad og frugt og om eftermiddagen er det frugt og kage. De fleste virksomheder har ikke faste regler for, hvordan medarbejderne skal se ud (for eksempel synlige piercinger, tatoveringer og dresscode). Hvis der er sådanne regler, gælder de hovedsageligt for den del af personalet, som har kundekontakt. På mange virksomheder er der ikke aftalt en dresscode, men der forventes, at medarbejderne er pænt klædte på. Der afholdes ofte samtaler mellem lederne og medarbejderne omkring for meget sygefravær, for højt alkoholforbrug og mere præsentabel fremtoning, men det er sjældent, at nogen bliver fyret af den grund. Der afholdes sjældent samtaler mellem lederne og medarbejderne omkring overvægt, og ingen af lederne i denne undersøgelse har afskediget en medarbejder af den grund. Selv om medarbejderne ikke så ofte bliver afskediget på grund af de ovennævnte grunde, så kan de samme grunde være med til, at en ansøger bliver valgt fra til en jobsamtale. Indenfor tre år har 20 procent af lederne sagt nej til en medarbejder på grund af overvægt, 34 procent 3

4 af lederne har fravalgt en ansøger fra på grund af upræsentabel påklædning, 54 procent af lederne har fravalgt en ansøger på grund af upræsentabel fremtoning i øvrigt, 7 procent af lederne har fravalgt en ansøger fordi vedkommende var ryger og endelig har 23 procent af lederne fravalgt en ansøger på grund af mistanke om alkoholmisbrug. Omfanget af sundhedsordninger Danske virksomheder har i høj grad sat de ansattes sundhed på dagsordenen. Flere end to ud af tre virksomheder har regler, tilbud eller ordninger på arbejdspladsen, der har til formål at forbedre de ansattes sundhed. Mest udbredt er ordningerne på offentlige arbejdspladser, men de private virksomheder følger lige efter. 66 procent af de private og 78 procent af de offentlige virksomheder har ordninger, som har til formål at forbedre de ansattes sundhed. Som det fremgår af figur 1 nedenfor. Figur 1: Omfanget af arbejdspladser med regler, tilbud eller ordninger, der har til formål at forbedre de ansattes sundhed 100 Procent Offentlig sektor Privat sektor I alt Har sundhedsordninger Har ikke sundhedsordninger Ud fra figur 2 ses, at antal ansatte i virksomheden har indflydelse på, om der er regler, tilbud eller ordninger, som har til formål at forbedre de ansattes sundhed. Kun procent af virksomheder med under 10 ansatte tilbyder disse ordninger. Andelen er stigende med antallet af ansatte og 85 procent af virksomheder med over 500 ansatte har sundhedsordninger. 4

5 Figur 2: Omfanget af arbejdspladser med regler, tilbud eller ordninger, der har til formål at forbedre de ansattes sundhed fordelt efter antallet af ansatte på virksomheden Procent Under Over 500 Har sundhedsordninger Har ikke sundhedsordninger 72 procent af de virksomheder, som ikke har sundhedsordninger forklarer det med, at det er den enkeltes private sag. 58 procent af virksomhederne siger, at den generelle sundhedstilstand på arbejdspladsen er god nok og endelig svarer 61 procent, at der ikke har været noget ønske fra hverken medarbejdere eller ledere om sådanne ordninger. Figur 3: Årsager til at virksomheder ikke har sundhedsordninger for medarbejderne 100 Procent Den enkeltes sundhed er en privat sag Den generelle sundhedstilstand på virksomheden er god nok Der har ikke været ønsker fra hverken medarbejdere eller ledere Når man vender blikket mod de virksomheder, der allerede har forskellige tiltag for at forbedre de ansattes sundhed, ser man, at det, som havde den største betydning for beslutningen, var ønsket om at øge medarbejdertilfredsheden. Det fremgår af tabel 1 nedenfor. 59 procent svarede, at det var ønsket om at nedbringe sygefraværet, mens 43 procent har angivet, at det var for at øge produktiviteten, procent svarede, at det ville have en positiv indflydelse på 5

6 virksomhedens image og 38 procent svarede, at en sundhedsordning ville gøre virksomheden mere attraktiv over for potentielle ansøgere. Overordnet ses, at sundhedsordninger indføres på arbejdspladser primært for at øge medarbejdertilfredsheden og nedbringe sygefraværet, og at man i høj grad går efter tilfredse og sunde medarbejdere. Omvendt har image overfor omverdenen i almindelighed og potentielle ansøgere i særdeleshed en mindre fremtrædende betydning. Det er dog ikke det samme som at sige, at forskellige sundhedsordninger bruges til at gøre virksomheden til en ekstra attraktiv arbejdsplads over for potentielle ansøgere. Det er stadig 38 procent af virksomhederne, som tillægger det stor betydning, mens yderligere 38 procent svarer, at det har mindre betydning. Tabel 1: Hvad havde indflydelse på beslutningen om at indføre sundhedsordninger Stor betydning Mindre betydning Lille betydning Ingen betydning Total Ønske om at øge medarbejdertilfredsheden 76% 19% 4% 1% 100% Ønske om at nedbringe sygefraværet 59% 28% 9% 4% 100% For at øge produktiviteten 43% % 13% 4% 100% Virksomhedens image % 38% 18% 4% 100% For at gøre virksomheden attraktiv over for potentielle ansøgere 38% 38% 18% 6% 100% Virksomhederne kan, som det fremgik af tabel 1, have forskellige bevæggrunde for at involvere sig i medarbejdernes sundhed, men spørgsmålet er, hvem der har ansvaret for folkesundheden? Er det udelukkende op til den enkelte eller har for eksempel myndigheder eller virksomheder også et medansvar for borgernes/de ansattes sundhed? Lederne i undersøgelsen har fået spørgsmålet og svarene er vist i tabel 2 nedenfor. I første omgang er der ingen tvivl om, at den enkelte har det primære ansvar, men også familien tillægges et stort ansvar. I sidstnævnte tilfælde er det formentlig især i forhold til børn, at familien tillægges et ansvar. Mest interessant er det at kortlægge ledernes syn på virksomhedernes ansvar for medarbejdernes sundhed. 21 procent mener, at virksomhederne har et stort ansvar, mens yderligere 50 procent svarer, at virksomheder har et mindre ansvar for medarbejdernes sundhedstilstand. Kun 4 procent mener ikke, at virksomhederne har et ansvar overhovedet. Der er altså en ganske stor opbakning til, at virksomhederne i et eller andet omfang bør involvere sig i medarbejdernes sundhedsforhold. Tabel 2: Hvem mener du, har ansvaret for folkesundheden? Stort ansvar Mindre ansvar Lille ansvar Intet ansvar Total Den enkelte selv 99% 1% 0% 0% 100% Familien 78% 18% 3% 1% 100% Sundhedsmyndighederne 44% 41% 13% 2% 100% Institutioner/folkeskole 23% 57% 17% 3% 100% Virksomhederne 21% 50% 26% 4% 100% 6

7 24 procent mener, at virksomhedens sundhedsordninger har haft en positiv indflydelse på medarbejdertilfredsheden, procent mener, at sundhedsordningen har haft en positiv indflydelse på sygefraværet, virksomhedens image og at virksomheden er blevet mere attraktiv over for potentielle ansøgere. Kun 8 procent mener, at sundhedsordningen har haft en positiv indflydelse på produktiviteten. Ca procent mener, at sundhedsordningen har i nogen grad haft en positiv indflydelse på de nedenfor nævnte faktorer, og ca. 10 procent mener, at sundhedsordningen slet ikke har haft en positiv indflydelse på produktiviteten, virksomhedens image, sygefraværet og at virksomheden er blevet mere attraktiv. Sammenlignes denne tabel med tabel 1 ses, at 95 procent af lederne havde forventet, at sundhedsordninger ville have en positiv indflydelse på medarbejdertilfredsheden og 83 procent af lederne kan bekræfte, at det i høj grad/nogen grad er sådan. 87 procent af lederne havde en forventning om, at sundhedsordningen ville mindske sygefraværet, men kun 62 procent mener, at det i et vist omfang har været tilfældet. Tabel 3: Har virksomhedens sundhedsordninger haft en positiv indflydelse på: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I alt Medarbejdertilfredsheden 24% 59% 14% 3% 100% Sygefraværet 12% 50% 29% 9% 100% Virksomhedens image 12% 45% 35% 8% 100% At virksomheden er blevet attraktiv over for potentielle ansøgere 11% 42% 38% 10% 100% Produktiviteten 8% 42% % 10% 100% Forbud, tilbud og andre personalepolitiske tiltag på virksomhederne Hvad rygning angår, er der rygeforbud på 19 procent af virksomhederne, mens man kun må ryge på særlige steder i 64 procent af virksomhederne. 32 procent tilbyder rygestopkurser, hvilket er en stigning på 12 procentpoint fra Problemstillingerne omkring rygning på virksomheden er behandlet nærmere i rapporten Rygning på arbejdspladsen. 7

8 Tabel 4: Forbud, tilbud og andre personalepolitiske tiltag på virksomhederne Rygning Rygning er forbudt på hele virksomheden - 19% Rygning er tilladt på særlige steder - 64% Ingen rygeregler - 17% Virksomheden tilbyder rygestopkurser 20% 32% Alkohol Alkohol er forbudt på virksomheden undtagen ved særlige lejligheder - 62% Alkohol er tilladt i pauser - 16% Alkohol er tilladt i arbejdstiden - 3% Ingen alkoholregler - 19% Hjælp til alkoholafvænning 44% % Kost og motion Madordning der giver mulighed for sund mad i for eksempel kantinen 37% 52% Temamøder eller lignende om kostvejledning - 10% Gratis frugt - 42% Motions- eller idrætstilbud % 50% Sygeforsikringer, så medarbejderne hurtigt kan behandles for sygdom Andet 36% 42% Helbredsundersøgelser 19% 27% Adgang til psykologisk krisehjælp 38% 53% Alkohol på virksomheden Alkohol er forbudt på 62 procent af virksomhederne. 16 procent af virksomhederne tillader alkohol i pauserne og 3 procent tillader alkohol i arbejdstiden. 19 procent af alle virksomhederne har ingen alkoholregler. Andelen af virksomheder, som tilbyder hjælp til alkoholafvænning, er faldet fra 44 procent i 2003 til procent i På trods af, at der er 38 procent af virksomhederne, hvor der er mulighed for at drikke alkohol til dagligt, afspejler tallene alligevel, at der er ved at ske et markant skift i alkoholkulturen på virksomhederne, hvor forbud mod alkohol mere er reglen end undtagelsen. Mad og motion Andelen af virksomheder, som har en madordning, der giver mulighed for sund mad, er steget med 15 procentpoint fra 2003 til 2005 og andelen af virksomheder, som har motions- eller idrætstilbud, er steget med 10 procentpoint. Gratis frugt kan fås på 42 procent af virksomhederne. Hvad andre tilbud angår, er andelen af virksomheder, som tilbyder sygeforsikringer, så medarbejderne hurtigt kan behandles for sygdom, helbredsundersøgelser og adgang til psykologisk krisehjælp, steget med hhv. 6, 8 og 15 procentpoint. Ud fra tabel 5 ses, at det for det meste er almindeligt morgenbrød, sund mad og frugt, som serveres ved morgen- og formiddagsmøder. Ved eftermiddagsmøder er det frugt og kager. 8

9 Tabel 5: Hvad serveres der typisk til møder med gæster på virksomheden Altid Ofte Af og til Aldrig I alt Morgen/formiddag Almindeligt morgenbrød 28% 41% 26% 5% 100% Kager/wienerbrød 7% 22% 57% 14% 100% Chokolade 3% 9% 30% 58% 100% Frugt 15% 30% 28% 27% 100% Alkohol 1% 1% 10% 88% 100% Ingen servering 9% 10% 43% 38% 100% Frokost Sund mad 24% 36% 30% 10% 100% Kager 4% 14% 45% 36% 100% Chokolade 3% 9% 33% 55% 100% Frugt 22% 29% 29% 20% 100% Alkohol 2% 3% 25% 71% 100% Ingen servering 6% 6% 43% 45% 100% Eftermiddag Kager 8% 38% 45% 9% 100% Chokolade 4% 20% 39% 37% 100% Frugt 16% 30% 29% 25% 100% Alkohol 1% 1% 12% 86% 100% Ingen servering 7% 8% 48% 37% 100% Andre adfærdsregler I undersøgelsen er der også stillet en række spørgsmål om andre adfærdsregler på virksomhederne, herunder om virksomheden som en del af sit image har regler for påklædning, piercing eller tatoveringer. 13 procent af virksomhederne i undersøgelsen forbyder synlige piercinger for hele personalet og yderligere 13 procent har særlige regler for den del af personalet, der har kundekontakt. De resterende 74 procent har ingen forbud mod piercinger. Tilsvarende er der forbud mod synlige tatoveringer for hele eller dele af personalet på 14 procent af virksomhederne. På 9 procent af virksomhederne er der en aftalt dresscode for hele personalet, mens yderligere 26 procent har dresscode for dele af personalet. På 34 procent af virksomhederne er der ingen fast dresscode, men det forventes, at personalet er præsentabelt påklædt, især de som har kontakt til kunder. 9

10 Tabel 6: Gælder en eller flere af disse regler på virksomheden Der er forbud mod synlige piercinger (bortset fra øreringe) Der er forbud mod synlige tatoveringer Ja, for hele personalet Ja, for dele af personalet (for eksempel dem med kundekontakt) Nej I alt 13% 13% 74% 100% 4% 10% 86% 100% Der er en aftalt dresscode 9% 26% 65% 100% Der er ingen fast dresscode, men det forventes, at personalet er præsentabelt påklædt 34% 48% 18% 100% Konsekvenser af adfærdsregler Som det fremgik tidligere, er en af de væsentligste årsager til at indføre forskellige ordninger, der kan forbedre de ansattes sundhed, at nedbringe sygefraværet. Som det fremgår af tabel 7, betyder sygefravær ikke alene nedgang i produktivitet, men har også ofte alvorlige personalemæssige konsekvenser. Således har 30 af lederne i undersøgelsen afskediget en medarbejder inden for de seneste tre år på grund af for meget sygefravær. For virksomheden har det ofte betydelige økonomiske konsekvenser i form af udgifter til ansættelse af en ny medarbejder, og for medarbejderen har det i sagens natur ofte store personlige og økonomiske konsekvenser. Dertil skal lægges de samfundsmæssige omkostninger i form af sygedagpenge og alt for ofte også et langt forløb af tiltag, der ender med egentlig førtidspension. Også på en række andre områder har virksomhedernes regler for de ansatte konsekvenser. Det gælder områder, hvor ansatte ikke lever op til aftalte regler om for eksempel alkohol, eller hvor de på anden måde ikke er i stand til at udføre deres arbejde. Dertil kommer sager, hvor den ansattes tøj og fremtoning ikke lever op til virksomhedens ønsker om for eksempel image udadtil. Tabel 7 viser svarene på de spørgsmål, der er stillet inden for dette lidt blandede område. 25 procent af lederne har haft en samtale med en medarbejder, der handlede om for højt alkoholforbrug og 12 procent har afskediget en medarbejder på grund af for højt alkoholforbrug. 7 procent af lederne har bedt en medarbejder om at tabe sig, men ingen er blevet afskediget på grund af overvægt. 33 procent af lederne har bedt en medarbejder om at få en mere præsentabel fremtoning, men kun 2 procent er blevet fyret af den grund. 10

11 Tabel 7: Har du i dit nuværende lederjob inden for de seneste tre år Ja Nej I alt Haft en samtale med en medarbejder, der handlede om for meget sygefravær 58% 42% 100% Afskediget en medarbejder på grund af for meget sygefravær 30% 70% 100% Haft en samtale med en medarbejder, der handlede om for højt alkoholforbrug 25% 75% 100% Afskediget en medarbejder på grund af for højt alkoholforbrug 12% 88% 100% Bedt en medarbejder om at tabe sig 7% 93% 100% Afskediget en medarbejder på grund af overvægt 0% 100% 100% Bedt en medarbejder om at få en mere præsentabel fremtoning 33% 67% 100% Afskediget en medarbejder på grund af upræsentabel fremtoning 2% 98% 100% Hvor tabel 7 drejede sig om påtaler og afskedigelser af medarbejdere, koncentrerer tabel 8 sig om, hvilke forhold der har betydning (ud over faglige og personlige kvalifikationer) i ansættelsessituationen. Selvom der i tabel 7 står, at 0 procent af lederne har afskediget en medarbejder på grund af overvægt, så var det den væsentligste årsag til ikke at ansætte en ansøger for 4 procent af lederne og en medvirkende årsag til afslag for 16 procent af lederne. Den væsentligste årsag til afslag for størstedelen af ledere var upræsentabel fremtoning (10 procent), mistanke om alkoholmisbrug (7 procent) og upræsentabel påklædning (5 procent). Kun 1 procent af lederne ville ikke ansætte en ansøger, fordi vedkommende var ryger, men yderligere 6 procent svarer, at rygning var en medvirkende årsag til afslag. Ud fra tallene fremgår det, at rygning trods alt er et mindre problem for arbejdsgiveren, mens faktorer som udseende og påklædning spiller en vigtigere rolle for mange arbejdsgivere. Tabel 8: Har du i dit nuværende lederjob inden for de seneste tre år undladt at ansætte en ansøger på grund af Ja, det var den væsentligste årsag til afslag Ja, det var en medvirkende årsag til afslag Nej I alt Overvægt 4% 16% 80% 100% Upræsentabel påklædning Upræsentabel fremtoning i øvrigt Vedkommende var ryger Mistanke om alkoholmisbrug 5% 29% 66% 100% 10% 44% 46% 100% 1% 6% 93% 100% 7% 16% 77% 100% Sundhedsordninger og virksomhedens størrelse På nedenstående figur ses sammenhængen mellem virksomhedsstørrelse og tilbud fra virksomheden om sund mad til de ansatte. Ud fra figuren ses, at der er negativ sammenhæng mellem disse, dvs. at de små virksomheder i langt mindre grad end de store virksomheder har 11

12 sund mad ordninger. Kun 24 procent af virksomhederne med under 10 ansatte har ordninger om sund mad. 12 procent overvejer sådanne ordninger, mens procent ikke ønsker at tilbyde dem. Jo flere ansatte jo større andel af virksomhederne har ordninger om sund mad. Ca. 65 procent af virksomhederne med 100 eller flere ansatte har ordninger om sund mad til de ansatte. Resultaterne er ikke overraskende, da der sjældent findes kantiner på de helt små virksomheder. Tabel 10: Tilbud fra virksomheden om sund mad i kantinen og virksomhedens størrelse Procent Under Over 500 Virksomheden tilbyder det i dag Virksomheden ønsker ikke at tilbyde det Virksomheden overvejer at tilbyde det Ved ikke Det er ca. procent af alle virksomhederne, som har en gratis frugtordning. Det er ikke afhængigt af virksomhedens størrelse. Tabel 11: Tilbud fra virksomheden om gratis frugt og virksomhedens størrelse Procent Under Over 500 Virksomheden tilbyder det i dag Virksomheden ønsker ikke at tilbyde det Virksomheden overvejer at tilbyde det Ved ikke 12

13 Andelen af virksomheder, som tilbyder motions- og idrætsordninger er voksende med virksomhedsstørrelse. Kun ca. 20 procent af virksomhederne med under 10 ansatte har sådan en ordning, mens andelen for virksomheder med over 500 ansatte ligger på ca. 75 procent Tabel 12: Tilbud fra virksomheden om motion og idræt og virksomhedens størrelse Procent Under Over 500 Virksomheden tilbyder det i dag Virksomheden ønsker ikke at tilbyde det Virksomheden overvejer at tilbyde det Ved ikke Om undersøgelsen Ledernes Hovedorganisation har et fast panel af ledere, som er bredt sammensat med hensyn til brancher, ledelsesniveau og virksomhedens placering i landet. Der er 11 deltagere i Lederpanelet. I denne undersøgelse er der kommet 686 svar, hvilket giver en svarprocent på

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

SPECIFIKKE FORHOLD FOR

SPECIFIKKE FORHOLD FOR TILLÆG TIL REKRUTTERING AF KVINDER TIL POLITI OG FORSVAR SPECIFIKKE FORHOLD FOR REKRUTTERING AF KVINDER TIL POLITIET 1 2 Specifikke forhold for rekruttering af kvinder til politiet Tillæg til Rekruttering

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen 21. december 2004 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen Udarbejdet af: Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater......2

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere