Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken"

Transkript

1 Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006

2 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange arbejdspladser gennemført forskellige tiltag, der kan bidrage til at gøre medarbejderne mere sunde. Tiltagene spænder over tilbud om sundere mad i kantinen, frugtordninger eller mulighed for motion i arbejdstiden til forskellige adfærdsregulerende bestemmelser som for eksempel indskrænkning af mulighederne for at ryge eller decideret forbud mod tobak og alkohol på arbejdspladsen. Der er forskellige forklaringer på denne trend. For det første er der kommet en meget bredere erkendelse af betydningen af gode kostvaner, tobak og alkohol for sundhedstilstanden, lige som mange virksomheder har indset, at der er muligheder for at nedbringe sygefraværet ved at forbedre medarbejdernes sundhed. Yderligere kan forskellige tilbud til medarbejderne bidrage til en øget medarbejdertilfredshed og dermed indirekte fremme motivation og produktivitet på virksomheden. Samtidig er nutidens arbejdsmarked præget af meget højere mobilitet end tidligere, og virksomhederne ligger dermed i stadig konkurrence med hinanden om de mest kompetente medarbejdere. Dermed bliver forskellige tilbud til medarbejderne en konkurrenceparameter i kampen om at fastholde nuværende og rekruttere fremtidige me darbejdere. Denne rapport handler om sundhedsordninger på virksomheder. Hvad går disse ordninger ud på og hvad er incitamentet fra virksomhedens side til at tilbyde disse ordninger og hvad betyder de for medarbejderne? Svaret på disse og flere spørgsmål findes i rapporten. Sammenfatning 69 procent af private og offentlige virksomheder har ordninger, tilbud eller regler, som har til formål at forbedre de ansattes sundhed. Der er lidt flere virksomheder i den offentlige sektor end i den private, som har sundhedsordninger. Andelen af virksomheder, der har ordninger, tilbud eller regler, som har til formål at forbedre de ansattes sundhed, er stigende med virksomhedsstørrelsen. 47 procent af virksomheder med under 50 ansatte tilbyder sundhedsordninger, mens andelen for virksomheder med over 500 ansatte ligger på 85 procent. Næsten 75 procent af de virksomheder, som ikke har sundhedsordninger siger, at sundhed er den enkeltes private sag, mens lidt over halvdelen siger, at den generelle sundhedstilstand på arbejdspladsen er god nok. 2

3 I størstedelen af tilfælde indføres sundhedsordninger for at øge medarbejdertilfredsheden og for at nedbringe sygefraværet. Medarbejdertilfredsheden var baggrunden for indførelsen af sundhedsordninger i 95 procent af virksomhederne og mindre sygefravær var baggrunden i 87 procent af virksomhederne. 83 procent af lederne kan bekræfte, at indførelsen af sundhedsordninger har øget medarbejdertilfredsheden. Det betyder, at sund mad og motion har haft positiv indflydelse på medarbejderens helhedsopfattelse og gør, at man er mere tilfreds med sin arbejdsplads. Sundhedsordninger har ifølge 42 procent af lederne i nogen grad haft indflydelse på produktiviteten, men kun 8 procent af lederne mener, at produktiviteten steg i høj grad efter indførelsen af ordningen. Størstedelen af virksomheder har regler om rygning og alkohol på jobbet. Rygning er forbudt på 19 procent af virksomhederne, mens 17 procent ingen rygeregler har. På resterende virksomheder er der forskellige regler omkring rygningen. 19 procent af virksomhederne har ingen regler omkring alkohol på jobbet, mens 62 procent af virksomhederne forbyder alkohol undtagen ved særlige lejligheder. På resten af virksomhederne er alkohol enten tilladt i arbejdstiden (3 procent) eller kun tilladt i pauserne (16 procent). Ca. halvdelen af virksomhederne har en madordning, som giver mulighed for sund mad i kantinen, gratis frugt eller motions- eller idrætstilbud. Størstedelen af virksomhederne holder sig til at servere sund mad ved møderne. Om morgenen er det normalt almindeligt morgenbrød og frugt, til frokost er det sund mad og frugt og om eftermiddagen er det frugt og kage. De fleste virksomheder har ikke faste regler for, hvordan medarbejderne skal se ud (for eksempel synlige piercinger, tatoveringer og dresscode). Hvis der er sådanne regler, gælder de hovedsageligt for den del af personalet, som har kundekontakt. På mange virksomheder er der ikke aftalt en dresscode, men der forventes, at medarbejderne er pænt klædte på. Der afholdes ofte samtaler mellem lederne og medarbejderne omkring for meget sygefravær, for højt alkoholforbrug og mere præsentabel fremtoning, men det er sjældent, at nogen bliver fyret af den grund. Der afholdes sjældent samtaler mellem lederne og medarbejderne omkring overvægt, og ingen af lederne i denne undersøgelse har afskediget en medarbejder af den grund. Selv om medarbejderne ikke så ofte bliver afskediget på grund af de ovennævnte grunde, så kan de samme grunde være med til, at en ansøger bliver valgt fra til en jobsamtale. Indenfor tre år har 20 procent af lederne sagt nej til en medarbejder på grund af overvægt, 34 procent 3

4 af lederne har fravalgt en ansøger fra på grund af upræsentabel påklædning, 54 procent af lederne har fravalgt en ansøger på grund af upræsentabel fremtoning i øvrigt, 7 procent af lederne har fravalgt en ansøger fordi vedkommende var ryger og endelig har 23 procent af lederne fravalgt en ansøger på grund af mistanke om alkoholmisbrug. Omfanget af sundhedsordninger Danske virksomheder har i høj grad sat de ansattes sundhed på dagsordenen. Flere end to ud af tre virksomheder har regler, tilbud eller ordninger på arbejdspladsen, der har til formål at forbedre de ansattes sundhed. Mest udbredt er ordningerne på offentlige arbejdspladser, men de private virksomheder følger lige efter. 66 procent af de private og 78 procent af de offentlige virksomheder har ordninger, som har til formål at forbedre de ansattes sundhed. Som det fremgår af figur 1 nedenfor. Figur 1: Omfanget af arbejdspladser med regler, tilbud eller ordninger, der har til formål at forbedre de ansattes sundhed 100 Procent Offentlig sektor Privat sektor I alt Har sundhedsordninger Har ikke sundhedsordninger Ud fra figur 2 ses, at antal ansatte i virksomheden har indflydelse på, om der er regler, tilbud eller ordninger, som har til formål at forbedre de ansattes sundhed. Kun procent af virksomheder med under 10 ansatte tilbyder disse ordninger. Andelen er stigende med antallet af ansatte og 85 procent af virksomheder med over 500 ansatte har sundhedsordninger. 4

5 Figur 2: Omfanget af arbejdspladser med regler, tilbud eller ordninger, der har til formål at forbedre de ansattes sundhed fordelt efter antallet af ansatte på virksomheden Procent Under Over 500 Har sundhedsordninger Har ikke sundhedsordninger 72 procent af de virksomheder, som ikke har sundhedsordninger forklarer det med, at det er den enkeltes private sag. 58 procent af virksomhederne siger, at den generelle sundhedstilstand på arbejdspladsen er god nok og endelig svarer 61 procent, at der ikke har været noget ønske fra hverken medarbejdere eller ledere om sådanne ordninger. Figur 3: Årsager til at virksomheder ikke har sundhedsordninger for medarbejderne 100 Procent Den enkeltes sundhed er en privat sag Den generelle sundhedstilstand på virksomheden er god nok Der har ikke været ønsker fra hverken medarbejdere eller ledere Når man vender blikket mod de virksomheder, der allerede har forskellige tiltag for at forbedre de ansattes sundhed, ser man, at det, som havde den største betydning for beslutningen, var ønsket om at øge medarbejdertilfredsheden. Det fremgår af tabel 1 nedenfor. 59 procent svarede, at det var ønsket om at nedbringe sygefraværet, mens 43 procent har angivet, at det var for at øge produktiviteten, procent svarede, at det ville have en positiv indflydelse på 5

6 virksomhedens image og 38 procent svarede, at en sundhedsordning ville gøre virksomheden mere attraktiv over for potentielle ansøgere. Overordnet ses, at sundhedsordninger indføres på arbejdspladser primært for at øge medarbejdertilfredsheden og nedbringe sygefraværet, og at man i høj grad går efter tilfredse og sunde medarbejdere. Omvendt har image overfor omverdenen i almindelighed og potentielle ansøgere i særdeleshed en mindre fremtrædende betydning. Det er dog ikke det samme som at sige, at forskellige sundhedsordninger bruges til at gøre virksomheden til en ekstra attraktiv arbejdsplads over for potentielle ansøgere. Det er stadig 38 procent af virksomhederne, som tillægger det stor betydning, mens yderligere 38 procent svarer, at det har mindre betydning. Tabel 1: Hvad havde indflydelse på beslutningen om at indføre sundhedsordninger Stor betydning Mindre betydning Lille betydning Ingen betydning Total Ønske om at øge medarbejdertilfredsheden 76% 19% 4% 1% 100% Ønske om at nedbringe sygefraværet 59% 28% 9% 4% 100% For at øge produktiviteten 43% % 13% 4% 100% Virksomhedens image % 38% 18% 4% 100% For at gøre virksomheden attraktiv over for potentielle ansøgere 38% 38% 18% 6% 100% Virksomhederne kan, som det fremgik af tabel 1, have forskellige bevæggrunde for at involvere sig i medarbejdernes sundhed, men spørgsmålet er, hvem der har ansvaret for folkesundheden? Er det udelukkende op til den enkelte eller har for eksempel myndigheder eller virksomheder også et medansvar for borgernes/de ansattes sundhed? Lederne i undersøgelsen har fået spørgsmålet og svarene er vist i tabel 2 nedenfor. I første omgang er der ingen tvivl om, at den enkelte har det primære ansvar, men også familien tillægges et stort ansvar. I sidstnævnte tilfælde er det formentlig især i forhold til børn, at familien tillægges et ansvar. Mest interessant er det at kortlægge ledernes syn på virksomhedernes ansvar for medarbejdernes sundhed. 21 procent mener, at virksomhederne har et stort ansvar, mens yderligere 50 procent svarer, at virksomheder har et mindre ansvar for medarbejdernes sundhedstilstand. Kun 4 procent mener ikke, at virksomhederne har et ansvar overhovedet. Der er altså en ganske stor opbakning til, at virksomhederne i et eller andet omfang bør involvere sig i medarbejdernes sundhedsforhold. Tabel 2: Hvem mener du, har ansvaret for folkesundheden? Stort ansvar Mindre ansvar Lille ansvar Intet ansvar Total Den enkelte selv 99% 1% 0% 0% 100% Familien 78% 18% 3% 1% 100% Sundhedsmyndighederne 44% 41% 13% 2% 100% Institutioner/folkeskole 23% 57% 17% 3% 100% Virksomhederne 21% 50% 26% 4% 100% 6

7 24 procent mener, at virksomhedens sundhedsordninger har haft en positiv indflydelse på medarbejdertilfredsheden, procent mener, at sundhedsordningen har haft en positiv indflydelse på sygefraværet, virksomhedens image og at virksomheden er blevet mere attraktiv over for potentielle ansøgere. Kun 8 procent mener, at sundhedsordningen har haft en positiv indflydelse på produktiviteten. Ca procent mener, at sundhedsordningen har i nogen grad haft en positiv indflydelse på de nedenfor nævnte faktorer, og ca. 10 procent mener, at sundhedsordningen slet ikke har haft en positiv indflydelse på produktiviteten, virksomhedens image, sygefraværet og at virksomheden er blevet mere attraktiv. Sammenlignes denne tabel med tabel 1 ses, at 95 procent af lederne havde forventet, at sundhedsordninger ville have en positiv indflydelse på medarbejdertilfredsheden og 83 procent af lederne kan bekræfte, at det i høj grad/nogen grad er sådan. 87 procent af lederne havde en forventning om, at sundhedsordningen ville mindske sygefraværet, men kun 62 procent mener, at det i et vist omfang har været tilfældet. Tabel 3: Har virksomhedens sundhedsordninger haft en positiv indflydelse på: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I alt Medarbejdertilfredsheden 24% 59% 14% 3% 100% Sygefraværet 12% 50% 29% 9% 100% Virksomhedens image 12% 45% 35% 8% 100% At virksomheden er blevet attraktiv over for potentielle ansøgere 11% 42% 38% 10% 100% Produktiviteten 8% 42% % 10% 100% Forbud, tilbud og andre personalepolitiske tiltag på virksomhederne Hvad rygning angår, er der rygeforbud på 19 procent af virksomhederne, mens man kun må ryge på særlige steder i 64 procent af virksomhederne. 32 procent tilbyder rygestopkurser, hvilket er en stigning på 12 procentpoint fra Problemstillingerne omkring rygning på virksomheden er behandlet nærmere i rapporten Rygning på arbejdspladsen. 7

8 Tabel 4: Forbud, tilbud og andre personalepolitiske tiltag på virksomhederne Rygning Rygning er forbudt på hele virksomheden - 19% Rygning er tilladt på særlige steder - 64% Ingen rygeregler - 17% Virksomheden tilbyder rygestopkurser 20% 32% Alkohol Alkohol er forbudt på virksomheden undtagen ved særlige lejligheder - 62% Alkohol er tilladt i pauser - 16% Alkohol er tilladt i arbejdstiden - 3% Ingen alkoholregler - 19% Hjælp til alkoholafvænning 44% % Kost og motion Madordning der giver mulighed for sund mad i for eksempel kantinen 37% 52% Temamøder eller lignende om kostvejledning - 10% Gratis frugt - 42% Motions- eller idrætstilbud % 50% Sygeforsikringer, så medarbejderne hurtigt kan behandles for sygdom Andet 36% 42% Helbredsundersøgelser 19% 27% Adgang til psykologisk krisehjælp 38% 53% Alkohol på virksomheden Alkohol er forbudt på 62 procent af virksomhederne. 16 procent af virksomhederne tillader alkohol i pauserne og 3 procent tillader alkohol i arbejdstiden. 19 procent af alle virksomhederne har ingen alkoholregler. Andelen af virksomheder, som tilbyder hjælp til alkoholafvænning, er faldet fra 44 procent i 2003 til procent i På trods af, at der er 38 procent af virksomhederne, hvor der er mulighed for at drikke alkohol til dagligt, afspejler tallene alligevel, at der er ved at ske et markant skift i alkoholkulturen på virksomhederne, hvor forbud mod alkohol mere er reglen end undtagelsen. Mad og motion Andelen af virksomheder, som har en madordning, der giver mulighed for sund mad, er steget med 15 procentpoint fra 2003 til 2005 og andelen af virksomheder, som har motions- eller idrætstilbud, er steget med 10 procentpoint. Gratis frugt kan fås på 42 procent af virksomhederne. Hvad andre tilbud angår, er andelen af virksomheder, som tilbyder sygeforsikringer, så medarbejderne hurtigt kan behandles for sygdom, helbredsundersøgelser og adgang til psykologisk krisehjælp, steget med hhv. 6, 8 og 15 procentpoint. Ud fra tabel 5 ses, at det for det meste er almindeligt morgenbrød, sund mad og frugt, som serveres ved morgen- og formiddagsmøder. Ved eftermiddagsmøder er det frugt og kager. 8

9 Tabel 5: Hvad serveres der typisk til møder med gæster på virksomheden Altid Ofte Af og til Aldrig I alt Morgen/formiddag Almindeligt morgenbrød 28% 41% 26% 5% 100% Kager/wienerbrød 7% 22% 57% 14% 100% Chokolade 3% 9% 30% 58% 100% Frugt 15% 30% 28% 27% 100% Alkohol 1% 1% 10% 88% 100% Ingen servering 9% 10% 43% 38% 100% Frokost Sund mad 24% 36% 30% 10% 100% Kager 4% 14% 45% 36% 100% Chokolade 3% 9% 33% 55% 100% Frugt 22% 29% 29% 20% 100% Alkohol 2% 3% 25% 71% 100% Ingen servering 6% 6% 43% 45% 100% Eftermiddag Kager 8% 38% 45% 9% 100% Chokolade 4% 20% 39% 37% 100% Frugt 16% 30% 29% 25% 100% Alkohol 1% 1% 12% 86% 100% Ingen servering 7% 8% 48% 37% 100% Andre adfærdsregler I undersøgelsen er der også stillet en række spørgsmål om andre adfærdsregler på virksomhederne, herunder om virksomheden som en del af sit image har regler for påklædning, piercing eller tatoveringer. 13 procent af virksomhederne i undersøgelsen forbyder synlige piercinger for hele personalet og yderligere 13 procent har særlige regler for den del af personalet, der har kundekontakt. De resterende 74 procent har ingen forbud mod piercinger. Tilsvarende er der forbud mod synlige tatoveringer for hele eller dele af personalet på 14 procent af virksomhederne. På 9 procent af virksomhederne er der en aftalt dresscode for hele personalet, mens yderligere 26 procent har dresscode for dele af personalet. På 34 procent af virksomhederne er der ingen fast dresscode, men det forventes, at personalet er præsentabelt påklædt, især de som har kontakt til kunder. 9

10 Tabel 6: Gælder en eller flere af disse regler på virksomheden Der er forbud mod synlige piercinger (bortset fra øreringe) Der er forbud mod synlige tatoveringer Ja, for hele personalet Ja, for dele af personalet (for eksempel dem med kundekontakt) Nej I alt 13% 13% 74% 100% 4% 10% 86% 100% Der er en aftalt dresscode 9% 26% 65% 100% Der er ingen fast dresscode, men det forventes, at personalet er præsentabelt påklædt 34% 48% 18% 100% Konsekvenser af adfærdsregler Som det fremgik tidligere, er en af de væsentligste årsager til at indføre forskellige ordninger, der kan forbedre de ansattes sundhed, at nedbringe sygefraværet. Som det fremgår af tabel 7, betyder sygefravær ikke alene nedgang i produktivitet, men har også ofte alvorlige personalemæssige konsekvenser. Således har 30 af lederne i undersøgelsen afskediget en medarbejder inden for de seneste tre år på grund af for meget sygefravær. For virksomheden har det ofte betydelige økonomiske konsekvenser i form af udgifter til ansættelse af en ny medarbejder, og for medarbejderen har det i sagens natur ofte store personlige og økonomiske konsekvenser. Dertil skal lægges de samfundsmæssige omkostninger i form af sygedagpenge og alt for ofte også et langt forløb af tiltag, der ender med egentlig førtidspension. Også på en række andre områder har virksomhedernes regler for de ansatte konsekvenser. Det gælder områder, hvor ansatte ikke lever op til aftalte regler om for eksempel alkohol, eller hvor de på anden måde ikke er i stand til at udføre deres arbejde. Dertil kommer sager, hvor den ansattes tøj og fremtoning ikke lever op til virksomhedens ønsker om for eksempel image udadtil. Tabel 7 viser svarene på de spørgsmål, der er stillet inden for dette lidt blandede område. 25 procent af lederne har haft en samtale med en medarbejder, der handlede om for højt alkoholforbrug og 12 procent har afskediget en medarbejder på grund af for højt alkoholforbrug. 7 procent af lederne har bedt en medarbejder om at tabe sig, men ingen er blevet afskediget på grund af overvægt. 33 procent af lederne har bedt en medarbejder om at få en mere præsentabel fremtoning, men kun 2 procent er blevet fyret af den grund. 10

11 Tabel 7: Har du i dit nuværende lederjob inden for de seneste tre år Ja Nej I alt Haft en samtale med en medarbejder, der handlede om for meget sygefravær 58% 42% 100% Afskediget en medarbejder på grund af for meget sygefravær 30% 70% 100% Haft en samtale med en medarbejder, der handlede om for højt alkoholforbrug 25% 75% 100% Afskediget en medarbejder på grund af for højt alkoholforbrug 12% 88% 100% Bedt en medarbejder om at tabe sig 7% 93% 100% Afskediget en medarbejder på grund af overvægt 0% 100% 100% Bedt en medarbejder om at få en mere præsentabel fremtoning 33% 67% 100% Afskediget en medarbejder på grund af upræsentabel fremtoning 2% 98% 100% Hvor tabel 7 drejede sig om påtaler og afskedigelser af medarbejdere, koncentrerer tabel 8 sig om, hvilke forhold der har betydning (ud over faglige og personlige kvalifikationer) i ansættelsessituationen. Selvom der i tabel 7 står, at 0 procent af lederne har afskediget en medarbejder på grund af overvægt, så var det den væsentligste årsag til ikke at ansætte en ansøger for 4 procent af lederne og en medvirkende årsag til afslag for 16 procent af lederne. Den væsentligste årsag til afslag for størstedelen af ledere var upræsentabel fremtoning (10 procent), mistanke om alkoholmisbrug (7 procent) og upræsentabel påklædning (5 procent). Kun 1 procent af lederne ville ikke ansætte en ansøger, fordi vedkommende var ryger, men yderligere 6 procent svarer, at rygning var en medvirkende årsag til afslag. Ud fra tallene fremgår det, at rygning trods alt er et mindre problem for arbejdsgiveren, mens faktorer som udseende og påklædning spiller en vigtigere rolle for mange arbejdsgivere. Tabel 8: Har du i dit nuværende lederjob inden for de seneste tre år undladt at ansætte en ansøger på grund af Ja, det var den væsentligste årsag til afslag Ja, det var en medvirkende årsag til afslag Nej I alt Overvægt 4% 16% 80% 100% Upræsentabel påklædning Upræsentabel fremtoning i øvrigt Vedkommende var ryger Mistanke om alkoholmisbrug 5% 29% 66% 100% 10% 44% 46% 100% 1% 6% 93% 100% 7% 16% 77% 100% Sundhedsordninger og virksomhedens størrelse På nedenstående figur ses sammenhængen mellem virksomhedsstørrelse og tilbud fra virksomheden om sund mad til de ansatte. Ud fra figuren ses, at der er negativ sammenhæng mellem disse, dvs. at de små virksomheder i langt mindre grad end de store virksomheder har 11

12 sund mad ordninger. Kun 24 procent af virksomhederne med under 10 ansatte har ordninger om sund mad. 12 procent overvejer sådanne ordninger, mens procent ikke ønsker at tilbyde dem. Jo flere ansatte jo større andel af virksomhederne har ordninger om sund mad. Ca. 65 procent af virksomhederne med 100 eller flere ansatte har ordninger om sund mad til de ansatte. Resultaterne er ikke overraskende, da der sjældent findes kantiner på de helt små virksomheder. Tabel 10: Tilbud fra virksomheden om sund mad i kantinen og virksomhedens størrelse Procent Under Over 500 Virksomheden tilbyder det i dag Virksomheden ønsker ikke at tilbyde det Virksomheden overvejer at tilbyde det Ved ikke Det er ca. procent af alle virksomhederne, som har en gratis frugtordning. Det er ikke afhængigt af virksomhedens størrelse. Tabel 11: Tilbud fra virksomheden om gratis frugt og virksomhedens størrelse Procent Under Over 500 Virksomheden tilbyder det i dag Virksomheden ønsker ikke at tilbyde det Virksomheden overvejer at tilbyde det Ved ikke 12

13 Andelen af virksomheder, som tilbyder motions- og idrætsordninger er voksende med virksomhedsstørrelse. Kun ca. 20 procent af virksomhederne med under 10 ansatte har sådan en ordning, mens andelen for virksomheder med over 500 ansatte ligger på ca. 75 procent Tabel 12: Tilbud fra virksomheden om motion og idræt og virksomhedens størrelse Procent Under Over 500 Virksomheden tilbyder det i dag Virksomheden ønsker ikke at tilbyde det Virksomheden overvejer at tilbyde det Ved ikke Om undersøgelsen Ledernes Hovedorganisation har et fast panel af ledere, som er bredt sammensat med hensyn til brancher, ledelsesniveau og virksomhedens placering i landet. Der er 11 deltagere i Lederpanelet. I denne undersøgelse er der kommet 686 svar, hvilket giver en svarprocent på

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Ledernes Hovedorganisation Juni 2008 1. Indledning For blot få år siden var den enkeltes sundhed overvejende en privat sag. I dag er det under opbrud. Flere og

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledelsesstil Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation Maj 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser

Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser 2005 Januar 2006 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø. Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3 Sammenhæng mellem

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002

Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Sundhedsstyrelsen Undersøgelse af sundhedsfremme på arbejdspladser 2002 December 2002 Indhold Side 1. Indledning...

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker.

1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker. Pkt.nr. 4 Hvidovre Kommunes Sundhedsredegørelse 19982001. 331642 Indstilling: 1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at der på kommunens arbejdspladser udarbejdes lokale alkoholpolitikker.

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 BILAG TIL RAPPORT Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Bilagsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober Sundhedsstrategi Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser 012 Oktober Sundhedsstrategi Banedanmark HR Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden Kapitel 12 Måltidsmønstre h v a d b e t y d e r d e t a t s p r i n g e m o rgenmaden over? Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden over? 129 Fødevarestyrelsen anbefaler, at

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Borgerpanelet Sundhedsfremme og forebyggelse

Borgerpanelet Sundhedsfremme og forebyggelse Borgerpanelet Sundhedsfremme og forebyggelse Juli-august 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme

Læs mere

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål med politikken 3. Mål med politikken Denne delpolitik omhandler sundhed for alle ansatte i kommunen. Sundhed defineres som selvvurderet

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management

Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning.

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning. Guide Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til personer med handicap. Materialet er ment

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Attraktiv arbejdsplads - hvordan?

Attraktiv arbejdsplads - hvordan? Attraktiv arbejdsplads - hvordan? Program Præsentation af projekt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København Refleksion/spørgsmål Gruppesnak om jeres erfaringer med at gøre arbejdspladser attraktive

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

UNDERSØGELSE VEDR. SUNDHEDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE OMRÅDE BILAG

UNDERSØGELSE VEDR. SUNDHEDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE OMRÅDE BILAG 1 Til KL, KTO og Sundhedskartellet Dato April, 2010 UNDERSØGELSE VEDR. SUNDHEDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE OMRÅDE BILAG 2 INDHOLD 1. INTRODUKTION 1 1.1 Om undersøgelsen 1 1.1.1 Fase 1 - Foranalyse 2 1.1.2

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse - set i forhold til arbejdstilfredshed, rekruttering og fastholdelse Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere