Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent. Carsten Brix Olsen (have 88) blev valgt som referent. 63 var mødt frem, heraf 44 stemmeberettigede. 2. Valg af stemmetællere. Rita (have 110) & Lene (have 88) blev valgt som stemmetællere. 3. Beretning. Formanden fik ordet og bad generalforsamlingen om at rejse sig og sammen holde et øjebliks stilhed for de medlemmer, der er gået bort i det forløbende år. Formanden gennemgik herefter årets begivenheder i haveforeningen: Sommeren 2014 blev en varm og tør sommer, der ligesom sommeren 2013, slog alle varmerekorder, så mon ikke de fleste har været godt tilfredse med havesæsonen. Vandforbruget steg voldsomt i sommerens varme, men opfordringerne til at holde igen med vandingen, resulterede i et merforbrug på kun ca m3, svarende til det merforbrug vi havde i sæson Formanden understregede, at havevanding bør foretages efter kl. 18:00. Det giver ingen mening at vande i høj sol, da vandet så bare fordamper og derfor ikke gør den tiltænkte gavn. I Rørpostens efterårsnummer fra 2014, findes artiklen Rigtig vanding i sommervarmen, der giver gode råd om, hvordan man bedst vander sin have. (Tilføjet af referent) Udgiften til renovation blev også større end året før. Således har vi i 2014 afleveret ca. 1,5 ton ekstra affald sammenlignet med Formanden opfodrede til, at man kun lægger det i containeren, som den er beregnet til, nemlig køkken- og restaffald fra husholdningen. Formanden konstaterede også, at et stigende antal haver anvendes som sommerbolig, en dejlig og hyggelig udvikling, men som også betyder øget forbrug af vand & renovation. Derfor er det vigtigt at vi alle gør hvad vi kan, for at spare på forbruget af vand, og at vi samtidig tænker os om, når vi fylder affald i containerne. Som formanden udtrykte det: Det er jo os selv der skal betale. Referat ordinær generalforsamling 2015 Side 1/5

2 Kommunen er gået i gang med at rette op på vores asfalterede veje. Arbejdet blev påbegyndt sidste år og fortsættes i år. I 2016 afsluttes arbejdet med, at der lægges et nyt slidlag over det hele. Omkring vedligeholdelsen af de grønne områder, berettede formanden, at den megen nedbør ofte gør det til en udfordring at køre med maskinerne, fordi især de lavtliggende områder bliver bløde og derfor umulige at køre på. De sidste års milde vintre har også givet en del problemer med muldvarper. Vi må løse problemet, da det ellers underminerer vores grønne områder. Formanden fortsatte med at sende en kraftig opfordring til de havelejere, hvor det kniber med vedligeholdelsen, om at haver og huse bringes i en fornuftig stand. Formanden pointerede, at bestyrelsen vil stramme op på kravene i den kommende sæson, således at vi undgår at enkelte haver kommer til at ligne en losseplads. Omkring salg af haver oplyste formanden, at der er solgt 22 haver i 2014, hvilket ligger på niveau med foregående år. Priserne er stadig ikke helt hvor man kunne ønske det, men det er jo efterspørgslen der bestemmer prisen. Det er stadig købers marked. Som omtalt i det udsendte følgebrev til generalforsamlingen, har alle haver nu fået en unik postadresse. Formanden berettede, at vejnavnene er de samme som før, nu bare med Hf. foran. Så husk at oplyse korrekt vejnavn, når du opgiver din postadresse eller ringer efter hjælp, så kan alle hurtigt og effektivt finde frem til dig i haven. Der var stor tak til alle der har givet en hånd med i årets løb, især John Rasmussen for stabil flaghejsning og Leif Spetzler som altid er parat til at hjælpe til. Der var også en stor tak til vores købmand Mogens Gissing, der hele sommeren har tilbudt et blomsterhav i den lille kiosk. Formanden takkede også festudvalget for årets arrangementer og opfordrede til at fortsætte det gode tiltag med det årlige loppemarked. Sidste års sommerfest afholdtes sammen med HF Granløseparken og forløb fint, men formanden konstaterede en faldende tilslutning fra medlemmerne i Rørvangsparken. I 2015 vil vi koncentrerer os om vort eget 50 års jubilæum, der allerede nu er fastsat til fredag den 5. juni. Der var endvidere en opfordring til at møde op i haven, lørdag den 28. marts kl. 10:00, når der åbnes for vandet. Trods den milde vinter, er det en god idé at tjekke vandinstallationerne for utætheder, således at vandskader undgås. Formanden afsluttede beretningen med at ønske alle en god sommer, og mindede om, at vi husker at passe godt på vores dejlige område. Spørgsmål/kommentarer: Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Det blev oplyst fra Skipper, at det årlige loppemarked afholdes lørdag den 6. juni. Referat ordinær generalforsamling 2015 Side 2/5

3 Beretningen blev godkendt. 4. Årsregnskab. Kassereren fremlagde regnskabet og forklarede, at det er udarbejdet af Carsten efter samme princip som de foregående år. Regnskabet er opstillet med sammenligningstal fra regnskabsåret 2013 samt budget for Spørgsmål/kommentarer: Der var spørgsmål til hvad regnskabets post haveforsikringer indeholder. Formanden forklarede, at alle haveforeningens medlemmer kan opnå en billig havelejerforsikring i forsikringsselskabet HF Forsikring. Forsikring tegnes gennem formanden, og haveforeningen er ansvarlig for opkrævning og administration af disse forsikringer, derfor fremgår de af vores regnskab. Der var spørgsmål til hvad regnskabets post el og vand indeholder. Kassereren forklarede, at det er strøm der forbruges i garage og pumpebrønd, indeholdt er også det samlede vandforbrug. Regnskabet blev herefter godkendt. 5. Indkomne forslag. a) Bestyrelsens forslag vedr. ajourføring af haveforeningens ordensbestemmelser. Ændring af bestemmelsernes 4.1, 4.2, 4.3a og 4.3b samt 4.8 og 4.9. Ny bestemmelse 5.6 tilføjes. Forslaget er udsendt med denne indkaldelse og ændringerne er markeret med rødt. Spørgsmål/kommentarer. Der var spørgsmål til om der må stå en havetraktor i haven. Formanden forklarede, at der naturligvis må stå en havetraktor, hvis denne er til brug for vedligeholdelse af haven. Bestyrelsens forslag til ajourførte ordensregler, blev herefter vedtaget med følgende stemmetal: for: 32 Imod: 9 hverken for eller i mod: 3 6. Godkendelse af budget. Carsten gennemgik kort budgettet for 2015, som på indtægtssiden ligger på samme niveau som for 2014, idet der er uændret opkrævninger af haveleje mv. Referat ordinær generalforsamling 2015 Side 3/5

4 Der er i budgettet ekstraordinært afsat et beløb til afholdelse af haveforeningens 50-års jubilæum den 5. juni Der var ingen spørgsmål til budgettet. Budgettet blev godkendt. 7. Valg af formand. HC Petersen blev genvalgt som formand for 2 år. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. a) Bestyrelsesmedlem. Carsten Brix Olsen blev genvalgt for 2 år. b) Bestyrelsesmedlem. Lise Bonnichsen blev genvalgt for 2 år. c) 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Birgitte (have 106) blev valgt for 1 år. Jeanett (have 78) blev valgt for 1 år. 9. Valg af interne revisorer og suppleanter. a) Revisor. Marianne Valentin blev genvalgt for 2 år. b) Revisorsuppleant for 1 år. Vagn (have 36) blev valgt for 1 år. 10. Valg af vurderingsudvalg. a) Vurderingsmand. Klaus Klausen blev genvalgt for 1 år. b) Vurderingsmand. Keld Larsen blev genvalgt for 1 år. c) 2 vurderingssuppleanter for 1 år. Allan (have 115) blev valgt for 1 år. Albert (have 18) blev valgt for 1 år. 11. Beretning fra kredsen, ved kredsformand Conni Jensen. Conni indledte med at ønske tillykke til alle de nyvalgte. Referat ordinær generalforsamling 2015 Side 4/5

5 HC & Conni har været på kursus i nyt vurderingssystem, som skal anvendes fremover ved havevurderinger i forbindelse med salg/overdragelse mv. Conni forklarede at kredsens opgave er at være bindeled mellem haveforeningen og kolonihaveforbundet. Kommunens forhandler vedrørende haveforeninger, er Kirsten Lundin, med hvem Conni forhandler lejekontrakter. Ny kreds og kredsbestyrelse er stiftet 1. januar 2015, og består af de gamle kredse fra Nykøbing, Holbæk og Kalundborg. Conni berettede, at alle forårets workshops for haveforeningsbestyrelserne, er aflyst pga. for mange afbud. Dette skyldes nok travlhed i forbindelse med afholdelse af lokale generalforsamlinger og sæsonstart i de enkelte foreninger. Kommentarer/spørgsmål: Der var spørgsmål omkring antallet af foreninger/haver i kredsen, Conni oplyste at kredsen nu består af 11 foreninger med i alt 936 haver. 12. Eventuelt. Der var spørgsmål om hvorvidt man må sætte et bamse og kylling flag i flagstangen til en børnefødselsdag? Formanden besvarede spørgsmålet med, at man naturligvis må hejse et bamse og kylling flag i forbindelse med en børnefødselsdag, men at det nok er til at skelne, hvad der er rimeligt i forhold til ordensbestemmelserne. Skipper oplyste at der sælges honning fra HF. Mellemvej 38, og der var ros til bestyrelsen. Der afholdes bankospil den første tirsdag i maj kl i fælleshuset Granløseparken. Der fremkom forslag fra et medlem om at HF forsikring betaler for vores nye HF vejskilte. Rolf mindede om at HC passer de grønne områder rigtig flot og generalforsamlingen klappede i anerkendelse. Conni takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen med et tak for i dag. Generalforsamlingen sluttede med hyggeligt samvær og der var, traditionen tro, snitter og kaffe samt salg af amerikansk lotteri. Således godkendt og fundet i overensstemmelse med generalforsamlingens forløb. Holbæk den 5. marts Referent Carsten Brix Olsen Dirigent - Conni Jensen Referat ordinær generalforsamling 2015 Side 5/5

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere