NYHEDSBREV 4, Finanslov med fokus på ældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre"

Transkript

1 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt at få forhøjet vores driftsbevilling, der pt. er 1 mio. kr. Vi har holdt møde med socialminister Manu Sareen, med socialordførere for de involverede politiske partier, og jeg skrev også direkte til finansminister Bjarne Corydon. Det lykkedes desværre ikke, at få den ønskede forhøjelse, men vi fortsætter ufortrødent og kan også se muligheder i satspuljen, hvis den får lov at fortsætte. Vi har brug for midler til at styrke sekretariatet, dels ift. det sundhedspolitiske og sundhedsfaglige område og dels ift. kommunikation. Selvom vi ikke fik øget bevillingen, så kan vi glæde os over, at ældreområdet på flere punkter blev tilgodeset. Det bliver spændende at se det ført ud i praksis. Sundhedspolitik på dagsordnen i kommunerne Sundhedsområdet fylder i dag og fremover stadig mere i kommunerne. Patienter hjemsendes tidligere, kommunerne overdrages flere og flere områder fra regionerne, alt sammen forhold der betinger en større indsats i den enkelte kommune. Ældrerådene skal derfor være godt rustede til at tage sundhedspolitiske drøftelser og til at levere konstruktive høringssvar i kommunerne. I 2014 blev regionsældreråd indskrevet i en lovtekst i forbindelse med oprettelse af patientinddragelsesudvalgene ( PIU). Det er vigtigt, at vores repræsentanter i disse udvalg er godt rustet og kan søge råd og vejledning i sekretariatet. Vi har set, at den sundhedspolitiske del præger ældrerådenes arbejde mere og mere og at vi derfor har behov for at styrke vores sekretariat på det sundhedsfaglige og sundhedspolitiske område. Det kan vi kun, hvis vi får ansat en medarbejder til området, da der hverken er tid eller viden nok p.t. i sekretariatet. Vi holder fortsat møder med partiernes socialpolitiske ordførere med henblik på at forklare vores behov. Ældremilliardens fremtid I 2015 er Ældremilliarden stadig øremærket til ældreområdet. Alt tyder på, at den også udmøntes i 2016, men det er usikkert hvordan. Vi gør derfor partiernes socialordførere opmærksom på, at det for DANSKE ÆLDRERÅD er meget vigtigt at Ældremilliarden fortsat er øremærket til ældreområdet og ikke udmøntes som bloktilskud. Det er vores indtryk, at der på Christiansborg er stor forståelse for vores synspunkt og argumenter. I forbindelse med udmøntningen af Ældremilliarden i 2014 er det værd at bemærke, at Alzheimerforeningen har beregnet, at 56% af de bevilligede midler kommer borgere der har en demenssygdom til gode - enten med bedre pleje eller uddannelse. Ældreråd blev i 2014 indskrevet i verdenshistorien gennem modtagelsen af 1. prisen i Open Gowerment Award. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard fik prisen overrakt at statsminister Helle Thorning i FNbygningen i New York. En pris som både vores politikere og vi som ældreråd skal være stolte over. Vi har haft prisen med på Christiansborg til diverse møder og modtaget anerkendende nik. I-pads til ældreråd Mange emner blev taget op på efterårets formandsog næstformandsmøder og det blev på et par af møderne drøftet, om ældrerådsmedlemmer bør have en IPad. Nogle har fået den af forvaltningen, andre har frabedt sig den og nogle har fået nej. Jeg har ikke som formand en holdning til Ipads, idet jeg mener at det er op til det enkelte ældreråd at beslutte og argumentere for eller imod. Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår og siger tak for mange gode snakke og oplevelser i Bent Aa. Rasmussen, formand INDHOLD: Kend symptomerne og ring Forsikring af frivillige Digital post og digital selvbetjening Nyt fra ministerier og styrelser Projekter og publikationer Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD Ældrerådene spørger Temadage og konferencer Side 2 Side 4 Side 7 Side 9 Side 10 Side 12 Side 16 Side 17

2 Kend symptomerne og ring Hænger den ene mundvig pludseligt, er det med et svært at tale, eller føles det ene ben eller arm lammet? Symptomerne kan komme fra det ene sekund til det andet, og de kan være symptomer på en blødning eller en blodprop i hjernen også, selv om de måske går over igen kort efter. Så det er livsvigtigt at reagere med det samme og ringe Jo kortere tid, der går, før den ramte kommer i behandling, jo bedre. Det kan koste livet eller give voldsomme handicap, hvis man ser tiden an eller sover på det. Det bør alle vide. Derfor gennemfører Hjernesagen nu en stor kampagne om at kende symptomerne og ringe med det samme. Lillian Knudsen, tidligere formand for Kvindeligt Arbejderforbund, har oplevet på sin egen krop, hvor vigtigt det er at få hurtig hjælp. Vi er tilbage under de langvarige og barske overenskomstforhandlinger i 1998, der endte med den berømte gærstrejke. Det var en periode med strejker, hvor danskerne hamstrede gær for at kunne bage brød, hvis butikkerne blev tomme. Den dengang 53-årige forbundsformand knoklede stort set i døgndrift med møder, rejser og forhandlinger. En sejlivet pandehulebetændelse var ikke nok til at få hende til at tage den mere med ro, og det kom hun til at betale en høj pris for. Lillian Knudsen fik penicillin, men overholdt ikke sin lægekontrol, og det var betændelsen, der gav hende en blodprop i hjernen, har lægerne senere forklaret. Armen lystrede ikke En aften kunne jeg pludselig ikke mærke min arm. Jeg kunne ikke finde ud af at slukke lyset. Min mand ville have mig på skadestuen, men det ville jeg ikke jeg ville bare sove. Det var ikke klogt, fortæller Lillian Knudsen. Af Sarah Cecilie Boss, journalist, Hjernesagen Næste morgen var det helt galt. Hun kunne ikke bruge sit ene ben, og hun begyndte at have svært ved at tale. Da hun skulle trække gardinerne fra, kunne hun ikke fange snoren armen lystrede ikke. Nu insisterede Lillians mand på, at hun blev hentet af en ambulance. Det viste sig at være en blodprop i hjernen, og jeg sidder her kun i dag, fordi jeg fik hjælp og genoptræning. Det var et langt forløb, og vi var meget, meget bange undervejs. Vi skulle have ringet med det samme, siger hun. Efter nogle måneder kom hun tilbage på arbejde, hvor hun klog af skade prøvede at passe noget bedre på sig selv. I dag sidder Lillian Knudsen i Hjernesagens hovedbestyrelse, og hun er lokalformand for Hjernesagen i Tårnby. Hun spiller også hovedrollen som sig selv i Hjernesagens tv-spot, der kan ses i DR1 s OBSudsendelser og på Hjernesagens hjemmeside. Ring også, hvis det går over Kernen i Hjernesagens nye symptomkampagne er, at du bør kende de tre væsentligste, akutte symptomer på en blødning eller en blodprop i hjernen og reagere straks ved at ringe Symptomerne er: Akut hængende mundvig, akut lammelse i arm eller ben og/eller at det pludseligt er svært at tale. Selv, hvis symptomerne går over efter kort tid af sig selv, bør du ringe Det kan være et forvarsel om en blødning eller en blodprop i hjernen. Hver dag rammer det 35 mennesker herhjemme. De, der overlever, må ofte leve videre med handicap i stør- 35 om dagen Hvert år rammer en blodprop eller en blødning i hjernen mennesker i Danmark. Det er 35 hver dag. De, der overlever, må ofte leve videre med handicap som halvsidig lammelse, synshandicap, talebesvær eller kognitive vanskeligheder. Når voksne får et handicap, er årsagen oftest blodprop eller blødning i hjernen. Kend de akutte symptomer og ring Det kan redde liv og førlighed at komme hurtigt i behandling. 2 Nyhedsbrev december 14

3 Foto: Bispebjerg Hospital re eller mindre grad. Handicap som taleog sprogproblemer, synsforstyrrelser, lammelser, mangel på overblik og hukommelsesvanskeligheder. Kommer man hurtigt i behandling, er risikoen for dødsfald og alvorlige følgevirkninger mindre. Derfor er det så vigtigt, at så mange som muligt kender symptomerne og reagerer på dem, hvis de får et eller flere af symptomerne eller ser andre have dem, siger Hjernesagens direktør Lise Beha Erichsen. Neurologen: For mange venter og ser tiden an Hvis folk kender symptomerne, kan de genkende sygdommen og ved, at der skal ringes med det samme, siger neurolog og overlæge på Bispebjerg Hospital Hanne Christensen. Alt for mange ser tiden an, og derfor kommer de for sent til den akutte behandling, mener hun. Det har stor betydning, at så mange som muligt kender og forstår at reagere på symptomerne på en blødning eller en blodprop i hjernen, hvis de selv oplever dem eller ser dem hos en anden. Så ved man, at der skal ringes med det samme. Lige nu er der alt for mange, der venter og ser tiden an, og så kommer de for sent til den akutte behandling, understreger hun. Gør det klart, hvad der er sket Hanne Christensen opfordrer desuden til, at man gør symptomerne så klare som muligt, når man ringer efter hjælp. Når man ringer, skal man fortælle om patientens symptomer, altså for eksempel at armen og benet er lammet, og munden hænger. På den måde står det så klart som muligt for den, man ringer til, hvad der er sket, siger Hanne Christensen. Trombolyse Trombolyse er en behandlingsmetode, der kan opløse blodpropper i hjernen, men behandlingen skal i gang inden for fire en halv time efter de første symptomer. Trombolyse finder sted på udvalgte sygehuse i hver region. Du kan læse mere ved at klikke her. 3 Nyhedsbrev december 14

4 Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige er med god ret et emne som optager mange organisationer, foreninger, kommuner, frivillige mv. Det er vigtigt at vide, hvem der har ansvaret, hvis en frivillig kommer til skade eller kommer til at gøre skade på andre personer eller andres ejendom. Og dermed også at vide, hvem der har ansvaret for, at de nødvendige forsikringer er tegnet. Desværre er det også et område præget af mange gråzoner og tvivlstilfælde. I denne artikel forsøger vi at præsentere de generelle retningslinjer på området, men der vil helt sikkert stadig være tilfælde, hvor den endelige afgørelse fortsat vil være op til en konkret vurdering. Af Hans Stavnsager, konsulent hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde Det skal også nævnes, at mange landsorganisationer har forsikringspakker, som typisk omfatter alle de forsikringer, som vi omtaler i denne artikel og ofte endnu flere. Hvis man er frivillig i en forening under en landsorganisation, kan det derfor være en god idé at tjekke, om man er dækket af en sådan forsikringspakke. Der er i øvrigt en del grupper af frivillige på f.eks. plejecentre, som har valgt at organisere sig som en forening, der kan melde sig ind i en af de større landsorganisationer bl.a. for at få den omtalte forsikringsdækning. Under alle omstændigheder anbefaler vi altid, at den ansvarlige for de frivillige aktiviteter orienterer de frivillige om, hvilken forsikringsdækning der er eller ikke er. Hvis de frivillige er dækket af forsikringer, skal de vide det for at kunne få anmeldt eventuelle skader til det rigtige selskab, og hvis ikke de er, skal de vide det, så de kan vurdere, om deres egne private forsikringer giver dem sikkerhed nok, eller om de eventuelt skal justeres eller suppleres. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring Det første spørgsmål, der må afklares i forhold til mange former for frivilligt arbejde, er, om der skal tegnes en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for nogle eller alle de frivillige. Som navnet siger, er der her i modsætning til de fleste andre forsikringer ikke tale om, om man selv kan vælge, om man vil være forsikret eller ej. Her siger lovgivningen, at hvis man udfører arbejde for andre, skal den, som Spørgsmål På Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside er der megen god viden at hente. Blandt andet er en samling af svar på Ofte stillede spørgsmål/frequently Asked Questions om frivilligt, socialt arbejde, som f.eks: - Skal foreningen tegne en ansvarsforsikring for sine ansatte? - Skal jeg som frivillig tegne en ekstra ulykkesforsikring? - Dækker min private ansvarsforsikring også mit frivillige arbejde? Her er også flere spørgsmål om frivilligt arbejde og dagpenge, pension, skattefri godtgørelse og multimedieskat. Direkte link findes ved at klikke her. arbejdet udføres for, tegne en arbejdsskadeforsikring for den, der udfører arbejdet. I praksis skal der i forbindelse med alle former for lønnet arbejde tegnes en arbejdsskadeforsikring, men hvis der udføres frivilligt arbejde, som ligner lønarbejde, kan det også være tilfældet her. Hvis vi taler om foreninger, kigger man bl.a. på, om medlemmet og/eller den frivillige udfører arbejde, der falder indenfor foreningens vedtægter og normale virkefelt. Hvis det er tilfældet, vil der normalt ikke skulle tegnes en arbejdsskadeforsikring. På en offentlig institution vil man især fokusere på, om der eksisterer et formelt over-/underordnelses- 4 Nyhedsbrev december 14

5 forhold, og om der er en person, der har det, man kalder en instruktionsbeføjelse. Man ser altså på, om der er en person, som instruerer de frivillige i, hvordan de skal løse deres opgaver, og som har myndighed til f.eks. at fortælle dem, hvornår og hvordan de skal løse opgaverne. Man kan også se på, om der f.eks. er et obligatorisk kursus, som de frivillige skal deltage i, for at de må løse de frivillige opgaver. Hvis vi tænker os eksempel A, hvor en gruppe frivillige på et plejecenter selv beslutter, hvilke aktiviteter de vil tilbyde beboerne, og selv bestemmer, hvem der står for de enkelte aktiviteter, og hvordan de konkret skal udføres, så skal de frivillige som udgangspunkt ikke dækkes af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Men i eksempel B, hvor det er en ansat på plejecentret, som fortæller de frivillige, hvilke opgaver de forventes at løse, og som også fortæller dem, hvordan plejecentret ønsker dem løst, så vil de frivillige formentlig skulle dækkes af arbejdsskadeforsikringen. Der er i sagens natur mange mellemformer imellem de to ovennævnte eksempler, hvor det kan være meget vanskeligt at vurdere, om de frivillige skal dækkes eller ej. Det er Arbejdsskadestyrelsen, der er myndighed på området, så i sidste ende er det dem, der afgør eventuelle tvivlstilfælde. Når det er vigtigt at vide, om en frivillig er dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, er det bl.a., fordi en privat fritidsulykkesforsikring normalt ikke vil dække, hvis man kommer til skade i forbindelse med sit arbejde. Hvis en frivillig kommer til skade, er det derfor afgørende, at vide, om skaden skal anmeldes til eget forsikringsselskab (såfremt den frivillige har en personlig fritidsulykkesforsikring) eller til Arbejdsskadestyrelsen som en arbejdsskade, der skal dækkes via arbejdsskadeforsikringen. For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at kommuner (og andre offentlige instanser) i modsætning til private virksomheder og foreninger kan vælge at være selvforsikrede. Det ændrer imidlertid ikke på den dækning, som frivillige, der er omfattet af arbejdsskadeloven, har, hvis de kommer til skade. Det betyder blot, at en eventuel erstatning kommer fra kommunekassen i stedet for fra et forsikringsselskab. Kollektiv ulykkesforsikring Hvis frivillige i en forening ikke er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, kan foreningen stadig godt vælge at dække dem forsikringsmæssigt, hvis de skulle komme til skade i forbindelse med deres frivillige arbejde. Det sker gennem en såkaldt kollektiv ulykkesforsikring. Hvor mange, der er omfattet, og hvor stor dækningen i givet fald er, afhænger helt af den konkrete police. Man kan tegne meget billige forsikringer med meget begrænset dækning eller det modsatte. I modsætning til foreninger kan kommuner (formentlig) ikke tegne kollektive ulykkesforsikringer for grupper af frivillige. Når vi skriver formentlig, er det, fordi denne udlægning af reglerne stammer fra 5 Nyhedsbrev december 14 Foto: og Lillian Møller

6 en tolkning af en ministeriel afgørelse på et andet området (kollektive ulykkesforsikringer for folkeskolebørn, som Indenrigsministeriet har besluttet, at kommuner ikke må tegne). På den baggrund er de fleste kommuners juridiske afdelinger nået frem til den konklusion, at det samme må gælde kollektive ulykkesforsikringer for frivillige. Det skal dog også siges, at enkelte kommuner (bl.a. Aarhus) er nået frem til den modsatte tolkning af reglerne, og at der i øjeblikket er en dialog i gang mellem en række kommuner og ministeriet, som forhåbentlig kan føre frem til en klar afgørelse af spørgsmålet inden alt for længe. Erhvervsansvarsforsikring Hvis en frivillig kommer til at gøre skade på en anden person eller en anden persons ejendele i forbindelse med det frivillige arbejde, vil det i nogle tilfælde være den frivilliges personlige ansvarsforsikring, der skal dække udgiften. Men hvis den frivillige kan siges at udføre (ulønnet) arbejde for en arbejdsgiver, er det arbejdsgiveren, som har erstatningsansvaret. Og i det tilfælde kan man som arbejdsgiver vælge at tegne en såkaldt erhvervsansvarsforsikring, som dækker i sådanne tilfælde. Det skal dog understreges, at erhvervsansvarsforsikringen i modsætning til arbejdsskadeforsikringen ikke er lovpligtig en forening kan altså her vælge at selv at løbe risikoen. Afgrænsningen af, hvornår en frivilligs egen forsikring skal dække, og hvornår arbejdsgiveren har ansvaret, følger i store træk den afgrænsning, som er beskrevet i afsnittet om den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Forsikringer for køretøjer Vi får fra tid til anden spørgsmål om, hvordan forsikringsdækningen er i forbindelse med, at frivillige kører med brugere på f.eks. et plejecenter enten i deres egen bil eller i en bus ejet af plejecentret. Og her er der faktisk tale om et område, som er ganske godt reguleret. Passagererne vil nemlig altid være dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring, som alle køretøjer i Danmark skal have for overhovedet at få et sæt nummerplader og måtte køre på offentlig vej. Man kan godt tegne særlige passagerforsikringer, som giver en ekstra erstatning til passagerer, der måtte komme til skade, men det er altså en erstatning, som ligger ud over den erstatning, der allerede ligger i den lovpligtige ansvarsforsikring. Det skal også nævnes, at eventuelle skader på føreren af et køretøj normalt ikke dækkes af den lovpligtige ansvarsforsikring, hvis der er tale om et ene -uheld, hvor der ikke er en modpart, som der kan Foto: og Peter Kirk: Adventskrans gøres et krav gældende overfor. Hvis man ønsker, at føreren skal have en forsikringsdækning i sådanne tilfælde, skal der tegnes en særlig førerpladsforsikring. Flere oplysninger Hvis I har spørgsmål om forsikringer eller andre emner med forbindelse til frivilligt socialt arbejde, er I altid meget velkomne til at kontakte Center for Frivilligt Socialt Arbejde. På vores hjemmeside kan I finde vores kontaktoplysninger. 6 Nyhedsbrev december 14

7 Foto: og Svend Åge Ekberg: Jul i byen Digital post og digital selvbetjening spørgsmål og svar Mange spørgsmål melder sig ved overgangen til digital post og digital selvbetjening, også i ældre-/seniorråd. Ringsted Ældreråd har rettet en række spørgsmål til Borgerservice i Ringsted Kommune og fået følgende svar. DANSKE ÆLDRERÅD har fået lov til at bringe spørgsmål og svar til orientering for andre ældre-/ og seniorråd. 1. SPØRGSMÅL: Efter 1/ tilmeldes også de, der ikke selv har gjort det, til digital post, og får pligt til at holde øje med den digitale postkasse. Kommunerne afgør selv serviceniveauet i disse sager. Hvis man ikke åbner, og der kommer post i den, får man 1 påmindelse på papir, og ikke mere. Vil man i Ringsted foretage sig yderligere i disse tilfælde? Har man i Ringsted overvejet at gøre yderligere, f.eks. hvis en borger, der er fritaget for digital post, modtager brev fra SKAT eller Udbetaling Danmark? Er man i Ringsted Byråd bekendt med disse ting og har man overvejet at lave principper for det? Økonomiudvalget har på sit møde den 2. juni 2014 besluttet at give administrationen kompetencen til at behandle ansøgningerne om fritagelse for digital post. Sagen blev godkendt med bemærkningen, at udvalget finder det er meget vigtigt, at der gøres en stor indsats for at informere alle grupper i samfundet. Det er ikke muligt at følge op med en orienteringsskrivelse fra Ringsted Kommune, hver gang der kommer post fra andre myndigheder. SKAT og Udbetaling Danmark har sin egen kanalstrategi. Ringsted Kommune vil have fokus på at støtte borgerne i at tage stilling til den digitale postkasse både før og efter 1. november 2014, og vil løbende overveje hvilke tiltag, der skal iværksættes. 2. SPØRGSMÅL: Hvad vil man gøre, når en ældre borger, som er tilmeldt digital post, svækkes i en sådan grad, at vedkommende ikke længere kan åbne postkassen? Det er muligt at få en fritagelse for digital post, hvis der opstår behov for det. 3. SPØRGSMÅL: Vil man inddrage udkørende plejepersonale i dette? Plejepersonalet medbringer information til borgerne, men det er i hovedsagen borgeren selv eller de pårørende, der står for ansøgningen om fritagelse. 4. SPØRGSMÅL: Hvordan vil man handle i forhold til de af kommunens borgere, som er på institutioner i andre kommuner? Det er muligt for alle borgere, at få en fritagelse i egen kommune eller den kommune man opholder sig i. Der er ikke lavet særlige tiltag i forhold til denne gruppe borgere. 5. SPØRGSMÅL: Hvorfor opfordrer man borgere, der er tilmeldt E-boks også at tilmelde sig den digitale postkasse? Borgerne bliver vejledt i at de selv kan vælge, om de vil benytte eller 7 Nyhedsbrev december 14

8 6. SPØRGSMÅL: Er det korrekt, at den enkelte sagsbehandler bestemmer om en for digital post fritaget borger, kan fritages for digital selvbetjening, og er det efter en konkret vurdering eller generelt? Sagsbehandlerne gennemfører en eventuel fritagelse ud fra den beslutning, der er truffet af Byrådet den 2. juni 2014 og som ligger i forlængelse af lovgivning og bekendtgørelse om digital selvbetjening. Når borgerne henvender sig vedr. digital selvbetjening vurderes det i den enkelte situation, om borgeren kan benytte den digitale selvbetjeningsløsning eller, om borgeren skal betjenes på anden vis. 7. SPØRGSMÅL: Hvorfor vælger kommunen, at arrangere borgermøder sammen med Ældresagen alene, og ikke det lovbefalede folkevalgte kommunale ældreråd eller repræsentanter for andre private foreninger, der arbejder for ældre? Ringsted Kommune har ikke inviteret Ældresagen til de to informationsmøder, der er afholdt i september måned. Repræsentanten for Ældresagen har valgt at møde op af sig selv og støtte op om arrangementet. Ringsted Kommune vil løbende vurdere hvornår det vil være hensigtsmæssigt, hvordan man kan bringe Ældrerådet og de frivillige foreninger i spil i forhold til at støtte op om digitaliseringen. 8. SPØRGSMÅL: Ældrerådet opfordrer til, at der bliver sendt personlige breve til ikke-tilmeldte, når tiden nærmer sig. Der er sendt orienteringsskrivelser om Digital post til alle borgere i Ringsted Kommune, som skulle tage stilling til den digitale postkasse i september/oktober Der bliver sendt et reminderbrev til borgere, som ikke åbner den digitale postkasse og som ikke har ansøgt om en fritagelse for digital post. 9. SPØRGSMÅL: Kan man /vil man udsøge borgere, der ikke har åbnet den digitale postkasse, og f.eks. ikke reageret på henvendelser fra Skat eller Udbetaling Danmark med henblik på at hjælpe dem? Det undersøges i Digitaliseringsstyrelsen, om kommunen fremadrettet kan få lister over borgere, der ikke har besøgt deres digitale postkasse. I forhold til resultatet af en sådan henvendelse vurderes det, hvad et passende tiltag vil være. DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat har i en anden sammenhæng besvaret følgende spørgsmål: Er det korrekt, at SKAT og Udbetaling Danmark suverænt afgør, om en borger kan fritages for digital selvbetjening, der har med institutionen at gøre? Svaret vedrørende Udbetaling Danmark er, at det IKKE er Udbetaling Danmark, der afgør om en borger kan fritages for digital selvbetjening. Afgørelse om eventuel fritagelse træffes af kommunalbestyrelsen, som skal give Udbetaling Danmark besked om sine afgørelser. Det følger af lov nr. 494 af 21. maj 2013, der er en ændring af lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark. Det har ikke været muligt for DANSKE ÆLDRERÅD at få oplyst SKATs præcise hjemmel. Digitaliseringsstyrelsen har oplyst, at der findes en hjemmel i SKATs egne regler. DANSKE ÆLDRERÅD har dog ikke umiddelbart været i stand til at finde lovreglen hos SKAT. Som oplyst i DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice 11 er der kommet en ny vejledning om obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgninger om sociale ydelser m.v. Læs mere om den i mailservice ved at klikke her. 8 Nyhedsbrev december 14

9 Nyt fra ministerier og styrelser Frit valg af leverandør af hjemmehjælp hvilke leverandører kan vælges? Den 1. april 2013 blev reglerne for kommunens tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør ændret. Reglerne giver kommunerne fleksibilitet til at tilrettelægge det frie valg efter lokale forhold og borgerens behov. Borgerens frie valg Borgeren har med det frie valg af leverandør af hjemmehjælp (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice) ret til at vælge mellem minimum 2 leverandører af den visiterede hjælp. Det er den enkelte kommune, som beslutter, hvordan kommunen vil tilrettelægge det frie valg af leverandør af hjemmehjælp i kommunen. Kommunen kan beslutte at indgå kontrakt med leverandører og/ eller beslutte, at tilbyde borgerne et fritvalgsbevis. Kommunen kan vælge forskellige muligheder for frit valg af leverandør på forskellige ydelser af hjemmehjælp, og kommunen kan ligeledes vælge forskellige muligheder for frit valg af leverandør i forskellige distrikter i kommunen. Af Ina Vang Runager, Fuldmægtig, Kontoret for ældre, Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Kommunen indgår kontrakt med leverandører Kommunen kan indgå kontrakt med leverandører fx ved at gennemføre et udbud eller anvende en godkendelsesordning. Med lovændringen er særreglerne i serviceloven om kommunens tilrettelæggelse af det frie valg ophævet. Frit valg af leverandør af hjemmehjælp Borgerens mulighed for at vælge mellem to eller flere leverandører af hjemmehjælp fremgår af 91 i serviceloven. Borgeren kan vælge mellem de leverandører, som 1. kommunen har indgået kontrakt med, 2. eller kommunen kan beslutte, at tilbyde borgerne et fritvalgsbevis, som giver borgeren adgang til selv at indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed. Kommunen kan beslutte, hvilke ydelser fx praktisk hjælp og personlig pleje, der skal indgå i et udbud. Kommunen kan endvidere beslutte, hvor mange leverandører borgeren skal kunne vælge mellem, så længe der mindst er to leverandører at vælge mellem. Den ene af de to leverandører kan være kommunen. Fritvalgsbevis Borgeren kan anmode kommunen om et fritvalgsbevis, hvis kommunen har besluttet, at borgerne kan bruge fritvalgsbeviser. Med et fritvalgsbevis skal borgeren selv vælge en leverandør til at levere hjælpen. Leverandøren skal være en cvr-registreret virksomhed. Eksempelvis kan kommunen vælge at tilbyde borgerne et fritvalgsbevis til indkøb af dagligvarer, hvormed borgerne selv kan vælge, hvor de vil indkøbe dagligvarerne. Så længe leverandøren opfylder kvalitetskravene, som kommunen har fastsat til leverandørerne. Kvalitetskravene skal være en del af aftalen mellem borgeren og den valgte leverandør. I særlige tilfælde kan kommunen træffe afgørelse om, at en borger ikke kan benytte et fritvalgsbevis. Lovændringen betyder, at kommunen ikke længere kan tilbyde servicebeviser. I modsætning til servicebeviset kan borgeren med et fritvalgsbevis ikke indgå aftale med en person, men kun med en cvrregisteret virksomhed. Oplysning om leverandører i kommunen Kommunen skal oplyse om, hvilke leverandører en borger, der er visiteret til hjemmehjælp, kan vælge mellem. Kommunen skal også oplyse, hvis det er besluttet i kommunen, at der tilbydes fritvalgsbeviser. Kommunerne kan for eksempel oplyse om det på deres hjemmeside. 9 Nyhedsbrev december 14

10 Projekter og publikationer Ældre kan ikke deles op i stærke og svage Det giver ikke mening at dele ældre op i henholdsvis sårbare og stærke. De ældre rummer begge sider. Det er især problematisk, hvis man vil anvende de to kategorier til at prioritere, hvem der f.eks. skal have hjemmepleje, siger KORA-forsker, der netop har udgivet en rapport om sårbare ældre. Ældre kan ikke inddeles i grupperne sårbare og stærke. De udfordringer, de ældre møder som en naturlig del af alderdommen, kan gøre de ældre sårbare i en kortere eller længere periode, men samtidig møder de ældre disse udfordringer med kreativitet og handlekraft. Det viser en undersøgelse af sårbarhed i alderdommen, som KORA har lavet. Ældre mennesker er nøjagtig ligesom resten af os de er på én gang sårbare og handlekraftige. Og hvis du begynder at putte nogle af dem i en sårbarhedskasse, så ser og udnytter du ikke de ressourcer, som de også har. Samtidig risikerer du at overse nogle sårbarheder hos den gruppe, du vælger at kategorisere som stærke, siger seniorprojektleder Lone Grøn, der står bag undersøgelsen. Når vi brækker den ældre befolkning over i de stærke og de svage, mister vi så mange nuancer, at det faktisk i praksis gør det sværere at støtte denne befolkningsgruppe omkring de udfordringer, der hører til deres alderdom. Derudover kan opdelingen være med til at stigmatisere ældre, der i forvejen er i en svær situation, siger Lone Grøn. Kan ikke kategoriseres Vores undersøgelse har vist, at det er meget vanskeligt at udpege, hvem de sårbare ældre er. Det er ikke sådan, at f.eks. alle enker er sårbare, eller at alle gangbesværede er sårbare. Det er nogle omstændigheder, som mange ældre kommer ud for, og som måske gør, at de i en kortere eller længere periode har brug for pleje eller omsorg. Artiklen findes på KORAs hjemmeside Her findes også en rapport om undersøgelsen. Klik her for at læse mere. Men ofte viser det sig også, at de ældre bliver meget kreative og handlekraftige, når de møder de udfordringer, der er en naturlig del af alderdommen. Og man kan heller ikke sige, at alle med lav indkomst, lav uddannelse og svagt netværk er sårbare. Svage ældre er ikke en brugbar kategori, og især ikke hvis vi taler om prioritering inden for ældreområdet, f.eks. hvem der skal have hjemmepleje. Det betyder ikke, at sårbarhed i alderdommen ikke findes. Man ved, at ældre med lav indkomst, lav uddannelse og svagt netværk ofte har et større behov for pleje og omsorg end ældre med høj indkomst, lang uddannelse og stærkt netværk. Det er de objektive parametre, som vi kender fra mange års studier af social ulighed i sundhed, og som kan give et fingerpeg om, hvem der rammes af sygdom, og måske også tidligere end andre. Men man kommer ikke uden om, at man skal igennem en individuel vurdering, når man f.eks. visiterer til hjemmehjælp og rehabilitering. 10 Nyhedsbrev december 14

11 Ældre udsætter den tredje alder for at arbejde I en analyse fra Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum, som har brugt tal fra Danmarks Statistik, står det klart, at danskere i alderen år bliver længere på arbejdsmarkedet, end de gjorde i 2006, ligesom deres indkomst er stigende. Stigningen i beskæftigelsesfrekvensen kan ifølge arbejdsmarkedsforskere skyldes flere ting. Den negative historie er, at flere fortsætter med at arbejde af nød, fordi de ikke synes, at folkepensionen er tilstrækkelig. Men det kan lige så vel være et udtryk for, at de ældre er blevet mere attraktive for arbejdsmarkedet, siger Anette Borchorst, professor på Institut for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet. Mona Larsen, som er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Velfærd med speciale i blandt andet ældre på arbejdsmarkedet siger: Når vi kigger på udlandet, kan vi se, at der ikke er nogen sammenhæng mellem mange ældre i arbejde og høj arbejdsløshed blandt unge. Nærmere tværtimod. Når vi kigger på den demografiske udvikling, bliver det kun mere tydeligt, at det er godt for alle i samfundet, at de ældre bliver længere på arbejdsmarkedet. Bedre hverdag med de rette hjælpemidler De rigtige hjælpemidler kan lette tilværelsen for mange ældre, der har problemer med aktiviteter i hverdagen. Fredericia Kommune og Socialstyrelsen har undersøgt en metode, hvor ældre borgere, der ansøgte om enkle hjælpemidler, fik en grundig udredning af deres behov. I alt 185 borgere med en gennemsnitsalder på 80 år deltog i pilotprojektet. En undersøgelse af projektet tyder på, at metoden kan være med til at sikre, at borgeren får det helt rette hjælpemiddel og dermed en væsentlig bedre hverdag. 86 % af deltagerne fik løst deres problemer med aktiviteter i hverdagen helt eller delvist. Borgernes fysiske funktionsevne var bevaret ved opfølgningen efter fire måneder eller blevet en smule bedre, og i betragtning af deltagernes alder er det over forventning. Projektet blev gennemført i og er finansieret af Fredericia Kommune og Socialstyrelsen med støtte af Helsefonden. Læs mere ved at klikke her. Læs mere ved at klikke her. 11 Nyhedsbrev december 14

12 Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD En ganske særlig oplevelse i New York Flere har spurgt: Hvad var baggrunden for at DANSKE ÆLDRERÅD modtog første prisen i Open Goverment Award? at statsminister Helle Thorning overrakte prisen? at Præsident Barack Obama lykønskede? og at det var Marianne Lundsgaard og ikke formand Bent Aa. Rasmussen, der modtog prisen? Open Goverment Partnership Danmark er medlem af partnerskabet Open Goverment et partnerskab der blev oprettet i Partnerskabet tæller i dag flere end 60 nationer, mod otte ved stiftelsen. Amerika var en af de otte stiftere. Det er landets overhoved (Statsministeriet), der indgår aftalen, men arbejdet uddelegeres efterfølgende til en styrelse i Danmark til Digitaliseringsstyrelsen. Formålet med Open Government Partnership er at fremme god regeringsførelse og at styrke demokratiet ved, at deltagerlandene forpligter sig til initiativer inden for transparens omkring offentlige beslutningsprocesser, borgerdeltagelse og dialog med civilsamfundet, antikorruption og ansvarsplacering samt teknologi og innovation. Læs mere ved at klikke her. Af Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder, DANSKE ÆLDRERÅD Open Goverment Award Partnerskabet besluttede i 2013 for første gang at uddele én pris ved den årlige samling (repræsentantskabsmøde) der hvert år foregår i FN -bygningen i New York. Prisen skulle hædre de bedste offentlige initiativer indenfor borgerinddragelse. Der var en første-, en anden- og en tredjepris, og kun få måtte kende resultatet før på selve dagen. Partnerskabet ville betale flybillet og ophold for én person fra hver af de tre vindende organisationer, og det var ikke muligt af sikkerhedsmæssige årsager - at få flere med til prisoverrækkelsen. Der ville være en del internationale forpligtelser, såsom interviews forbundet med prisen. Sekretariatet blev via Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside opmærksom på initiativet og udarbejdede en ansøgning om at blive Danmarks kandidat. Vi mente, at det at ældreråd er indskrevet i dansk lovgivning, at ældreråd er valgt ved direkte valg og med en stor stemmeprocent, og at ældreråd er høringspart og arbejder aktivt, var så vægtigt og særligt, at lovfæstede demokratisk valgte ældreråd burde være Danmarks kandidat. Et dansk dommerpanel var enige og valgte Ældreråd som Danmarks kandidat (foran f.eks. Folkemødet på Bornholm, Skat og andre gode initiativer). Opgaven med at udarbejde en præcis og omfattende ansøgning, der kunne lægges foran de 22 internationale dommere var en stor mundfuld, da den også skulle indeholde en video og positive tilkendegivelser fra andre organisationer. Men vi kom i mål inden sommerferien med god hjælp fra en konsulent i 12 Nyhedsbrev december 14

13 Digitaliseringsstyrelsen. Resultatet af de internationale dommeres bedømmelse af de indkomne 33 ansøgninger, kender I. Danmark fik førsteprisen, Montenegro fik andenprisen og Filippinerne tredjeprisen. Overrækkelsen i New York Da vi i slutningen af august fik besked om, at vi var i top tre besluttede formandskabet i DANSKE ÆLDRERÅD at sekretariatsleder Marianne Lundsgaard skulle tage af sted. Pressemeddelelse blev forberedt og koordineret med Socialministeriet og Digitaliseringsstyrelsen. Øvrige opgaver clearet med Digitaliseringsstyrelsen, der også sørgede for at Statsminister Helle Thorning kunne holde overrækkelsestalen, da hun var i New York. Lige inden afrejse fra København (dagen inden selve prisoverrækkelsen) fik vi under hånden at vide at Danmark fik førsteprisen. Det var STORT. Digitaliseringsstyrelsens vicekontorchef, samt ovennævnte konsulent og jeg udgjorde den danske delegation. Socialministeriet havde fået en invitation, men havde ikke mulighed for at deltage. Jeg repræsenterede borgerinddragelsessiden, men socialministeriet skulle have repræsenteret regeringssiden. Sikkerhedsopbuddet betød, at megen tid gik med at få diverse tilladelser til adgang til FN-bygningen, der ville komme adskillige præsidenter til stede under selve mødet dog vidste vi ikke før på selve dagen, at Præsident Barack Obama ville tale. Mødet kan sammenlignes med DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde, der var delegerede fra hovedparten af de flere end 60 lande, der deltager i Open Goverment Partnership. Selve prisoverrækkelsen til de tre lande varede kun 12 minutter resten var Open Goverment Partnerships møde med taler og tilkendegivelser. Inden selve prisoverrækkelsen blev jeg interviewet i et studie og skulle fortælle en journalist om det ganske særlige ved den danske model folkevalgte ældreråd. Find videoen ved at klikke her. I junis varme arbejdede vi hårdt for at nå alt for at indsende den internationale ansøgning, i august fik vi at vide, at vi var blandt de tre nominerede, og dagen inden overrækkelsen fik vi at vide, at vi fik første prisen Det var alt sammen STORT. Det var stort, at vi i DANSKE ÆLDRERÅD fik denne pris og dermed international anerkendelse for det arbejde, I som ældreråd gør i kommunerne, og det arbejde bestyrelse og sekretariat gør for DANSKE ÆLDRERÅD. Det var stort at Statsminister Helle Thorning-Schmidt skulle holde talen og overrække prisen. Jeg oplevede, hvordan hun lyste op i salen med sin tale og begejstring og fornemmede, at også hun var stolt på Danmarks vegne. Dog størst af alt var dog at møde præsident Barack Obama. Han holdt en fan- 13 Nyhedsbrev december 14

14 tastisk tale til forsamlingen og det at få mulighed for at være i samme rum som ham og dermed kunne fornemme hans karisma, syntes jeg, var overvældende. At statsminister Helle Thorning-Schmidt tillige sørgede for en introduktion og dermed brød selve programmet det er næsten ubegribeligt. Jeg vil altid huske det øjeblik, hvor jeg gav hånd og udvekslede ord med Præsident Barack Obama. Øjeblikket blev foreviget af en hurtig medarbejder fra sekretariatet i Open Goverment Partnership - så det er rigtig nok og ikke en drøm. Hvad vi talte om, kan jeg ikke huske, og at han holdt armen om min skulder, ved jeg kun, fordi det fremgår af billedet. Efterskrift Jeg har efterfølgende tænkt, hvor meget billeder betyder i vores digitale og hurtige verden. Jeg er sikker på, at billedet med præsident Barack Obama har været en medvirkende faktor til, at så mange medier har bragt nyheden om, at vi fik førsteprisen. 14 Nyhedsbrev december 14

15 Hvorfor aflyste valg? Sekretariatet i DANSKE ÆLDRERÅD ringede i efteråret til formanden for ældre-/seniorrådet og til forvaltningsmedarbejderen i de kommuner, som havde aflyst valget i efteråret 2013, for at få besvaret spørgsmålet. Baggrund Efter lovændringen i 2010 blev det lovligt for kommuner at aflyse valg til ældreråd under nogle bestemte forudsætninger, blandt andet Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan kommunalbestyrelsen i samråd med det siddende ældreråd beslutte at aflyse afstemningen. Det er ikke hensigten med bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen skal kunne spekulere i, hvorvidt kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune ønsker at afholde valg til ældreråd eller ej. Resultater fra undersøgelsen De samme ca. 40 spørgsmål blev stillet til de ni kommuners råd. Svarene faldt meget forskelligt ud. Der blev ikke fundet entydige årsager til aflysning af valget. Nogle sammenfald blandt et flertal af kommunernes ældre-/seniorråd blev fundet i undersøgelsen: De fleste valg blev aflyst på Sjælland - 7 ud af 9. Halvdelen havde også problemer med rekruttering af kandidater ved forrige valg - 5 ud af 9. De fleste havde krav om mindst 5 stillere til hver kandidat - 7 ud af 9. De fleste deltog ikke i DANSKE ÆLDRERÅDs temadag om valg - 7 ud af 9. Valgformen angives som årsag til aflysningen - 6 ud af 9. De fleste gjorde ikke en ekstra indsats for at skaffe kandidater/udsatte valget - 7 ud af 9 De fleste formænd fortryder, at valget blev aflyst - 6 ud af 9. Alle havde haft tid nok til at forberede valget - 9 ud af 9. Hvad kan ældre-/seniorråd gøre for at undgå at valg aflyses? Mangel på kandidater er den udløsende faktor for aflysning af valget, og derfor kan ældre-/seniorrådet i god tid før valget overveje, hvordan det kan gøres lettere at blive opstillet som kandidat. Rådet kan drøfte og overveje, Om der skal være stillere for kandidater, og i så fald hvor mange, der er behov for. Om vedtægten skal revideres, så valgformen ændres. Om samarbejdet med kommunens forvaltning kan blive endnu bedre, og fordelingen af ansvarsområder gøres endnu tydeligere. Om der i annoncer mv. kan gives kontaktoplysninger, der gør det nemt for kandidater at kontakte rådet. Om det er klart, hvem der tager personlig kontakt til mulige emner, og følger op på tidligere kontakter. Hvad kan DANSKE ÆLDRERÅD gøre for at undgå at valg aflyses? De fleste formænd svarede, at temadagen om valg skulle bevares, og enkelte tilføjede, at der gerne måtte blive mere fokus på brevvalg som valgform. Flere gav udtryk for, at et fælles brev fra DANSKE ÆLDRERÅD til alle kommuner om betydningen af at inddrage (ældre) borgere i beslutninger, samt en kort omtale af betingelser for aflysning af valg kunne have en positiv effekt. Sekretariatet vil gerne benytte lejligheden til at takke de deltagende interviewpersoner for lærerige og kreative samtaler om et svært emne. Af Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD 15 Nyhedsbrev december 14

16 Foto: og Lillian Møller Ældrerådene spørger Kan man se, hvilke opgaver en hjemmehjælper må udføre hos en borger? Et ældreråd har beskrevet nogle eksempler, hvor en hjemmehjælper siger ét og ledelsen af hjemmehjælpen siger noget andet om, hvilke opgaver, hjemmehjælperen må løse for en borger, der er visiteret til hjemmehjælp. For at besvare spørgsmålet opridses hermed, hvilket lovgrundlag der er tale om: Regler om borgeres ret til hjemmehjælp, og kommunernes pligt til at yde hjælp beskrives i Serviceloven 83. Men de præcise opgaver, der kan udføres, fremgår ikke af lovteksten. Tværtimod fremgår det af loven, at det er kommunens ansvar at fastsætte serviceniveauet i en kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden beskriver derfor opgaverne og omfanget af, hvad hjemmehjælpen udfører hos borgere i den pågældende kommune. Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarden revurderes hvert år, inden kommunalbestyrelsen vedtager den. Forud for vedtagelsen skal kvalitetsstandarden have været til høring i ældrerådet. Ældrerådet rådgiver beslutningstagerne (kommunalbestyrelsen) om, hvad der er bedst stemmende med ældres ønsker og behov i lige præcis jeres kommune. Dermed kan ældrerådet få ganske stor indflydelse på, hvilke opgaver hjemmehjælperen skal løse for borgere i kommunen. Hver kommune har sine egne kvalitetsstandarder, og man kan finde og sammenligne dem på de enkelte kommuners hjemmesider. Hermed er ældrerådet forhåbentlig blevet klogere på hjemmehjælperens opgaver - selv om der ikke kan gives en præcis facitliste. I øvrigt handler DANSKE ÆLDRERÅDs temadage i februar/marts 2015 om kvalitetsstandarder. Af Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD Alderdommen er blevet dyrere En ny opgørelse fra Danmarks statistik viser, at de offentlige udgifter til kategorien alderdom er steget med 9,5 % fra 2012 til Konkret steg udgifterne fra 239,2 mia. kr. i 2012 til 261,9 mia. kr. i Stigningen skyldes især den fremskudte betaling af afgifter på den del af kapitalpensionerne, som indgår i obligatoriske og kollektive pensionsordninger. Udgifterne til kategorien alderdom omfatter både kontante ydelser - som f.eks. udbetalinger af pensioner og efterløn -, og naturalydelser - som f.eks. udgifter til plejeboliger og pleje og omsorg af ældre. Læs mere om opgørelsen ved at klikke her. 16 Nyhedsbrev december 14

17 Temadage og konferencer Temadage om kvalitetsstandarder DANSKE ÆLDRERÅD afholder fem temadage for ældre-/seniorråd om kvalitetsstandarder i februar og marts. Se datoerne i aktivitetskalenderen til højre. Tilmeldingsfrist er d. 8. februar. Program og tilmelding findes på hjemmesiden, klik her. Repræsentantskabsmøde og konference DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde finder sted mandag d. 11. maj på Hotel Nyborg Strand. Indkaldelse udsendes senest 20. januar. Dagen efter repræsentantskabsmødet afholder DAN- SKE ÆLDRERÅD ældrepolitisk konference på Hotel Nyborg Strand. Program udsendes primo februar. DANSKE ÆLDRERÅDs Aktivitetskalender 2014 /2015 Sekretariatet holder julelukket d. 15. december - d. 5. januar. Glædelig jul og godt nytår! Bestyrelsesmøder 15. januar Odense 11. marts Odense Formandskabsmøder 11. december - sekretariatet 24. februar - sekretariatet 8. april - sekretariatet Temadage om kvalitetsstandarder 23. februar - Aabybro 25. februar - Fredericia 26. februar - Skanderborg 3. marts - Ringsted 4. marts - Allerød Valg til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse Valghandlingen gennemføres på samme steder og datoer som temadagene. Læs mere i Mailservice 11 - klik her. Repræsentantskabsmøde 11. maj - Hotel Nyborg Strand Ældrepolitisk konference 12. maj - Hotel Nyborg Strand Jernbane Allé 54, 3. th Vanløse Tlf Nyhedsbrevet er udgivet af DANSKE ÆLDRERÅD ISSN: (online) Næste nummer: Februar 2015 DANSKE ÆLDRERÅD Formand Bent Aa. Rasmussen Tlf Ansvarshavende: Bent Aa. Rasmussen Redaktion: Marianne Lundsgaard Lise Sørensen Sekretariatet: Marianne Lundsgaard Sekretariatsleder Tlf Lise Sørensen Ældrepolitisk konsulent Tlf Dorthe Neergaard Ældrepolitisk konsulent Tlf Maj-Britt Lempel Kursussekretær og bogholder Tlf Nyhedsbrev december 14

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 Formænd/næstformænd fra i alt 91 ældre- og seniorråd deltog i et af de 5 møder, der blev afholdt i perioden 27. august til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. d august 2014 i Nyborg Godkendt

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. d august 2014 i Nyborg Godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Afbud: Carsten Wittus Referent: Dorthe Neergaard d. 20.- 21. august 2014 i Nyborg Godkendt Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsorden godkendt

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Forsikring af frivillige............................................................. 3 Forsikring af foreningens ejendele..................................................

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 Formand i 377 dage ingen kedelige. Første periode med mindre bestyrelse valgt for to år fungeret godt og giver arbejdsro. Fantastisk at skue ud over denne sal

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid

Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid RETNINGSLINJER FOR FRIVILLIGE Vi er glade for, at du har valgt at arbejde som frivillig i projektet. For at dit arbejde kan forløbe godt, og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt Dato: onsdag d. 21. maj 2014 Tid: 10.00 15.00 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Vi skal være i Mødelokale nr. 1. Afbud: Poul Ancher

Læs mere

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Denne pjece er målrettet ansatte og frivillige uden foreningstilknytning i kommunale institutioner og tilbud. Pjecen giver et overblik over, hvad der er vigtigt

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013.

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 10. oktober Det lokale demokrati og ældrerådenes rolle i det, er årets tema for konferencen,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år DANSKE ÆLDREÅD Synlighed udadtil og indadtil: 1) Prisen givet genlyd nationalt og internationalt.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015

Referat af DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 Referat af DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 Formand Bent Aa. Rasmussen indledte med at byde velkommen til såvel stemmeberettigede medlemmer af ældre-/seniorråd, som ikke-stemmeberettigede

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD godkendt. 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsorden godkendt med de punkter der fremgår af denne.

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD godkendt. 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsorden godkendt med de punkter der fremgår af denne. Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD godkendt Dato: onsdag d. 22. oktober 2014 Tid: 10.00 15.00 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Vi skal være i Kunstlokalet. Afbud: Aage Meldgaard,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Dato: torsdag d. 28. Maj 2015 Tid: 10.00 15.00 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Lokale 1. Afbud fra: Ingen Mødet startede med velkomst

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 Der er valg til november Få indflydelse Tænker du af og til: Hvis bare jeg havde indflydelse på de beslutninger, som træffes om forhold, der vedrører 60+ årige i Odense? Så har

Læs mere

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.-

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Den 11. november 2015 Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit møde mandag den 09.11.2015 behandlet Dagsordenen til møde i Udvalget for Sundhed

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2013 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Ledsagelse 2016 Brug for ledsagelse? Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Tirsdag d. 31. maj 2011, Vejle Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Formand Kirsten Feld bød såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer velkommen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

Bestyrelsesansvar og forsikringer

Bestyrelsesansvar og forsikringer Bestyrelsesansvar og forsikringer Kulturelle Samråd i Danmark 25. September 2016 Hans Stavnsager Seniorkonsulent Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen er ledelsen og har derfor ansvaret for foreningens drift.

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Dato: Torsdag d. 31. oktober 2013 Tid: 10.00 15.00 Sted: Socialstyrelsen, Edisonsvej 18, 1 sal, 5000 Odense C. Mødelokale B Marianne Skov Iversen,

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 30. september 2009 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 30. september 2009 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Folketinget vedtog den 14. april 2009, at kommunerne

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2017 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele Denne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013 SeniORientering Nyhedsbrev december 2013 Landsformandens indlæg på HK s kongres Af Peder Sass, landsformand for HK Seniorer Danmark Den 24. oktober 2013 bragte Peder Sass nedenstående indlæg i den efterfølgende

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Møde 19. januar 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 19. januar 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 19. januar 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Poul Erik Vigsø, Algot Øhlenschlæger og Svend Sønnichsen Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra møde den 1. december 2015 1

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Fredensborg Kommune. Kandidatmøde til Seniorrådsvalget den 21. august 2017

Fredensborg Kommune. Kandidatmøde til Seniorrådsvalget den 21. august 2017 Fredensborg Kommune Kandidatmøde til Seniorrådsvalget den 21. august 2017 Program Kl. 16.00-16.05 Velkomst v/hans Nissen, formand for valgbestyrelsen Kl. 16.05-16.30 Orientering om processen for valget

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Ældrerådet i Aarhus Kommune

Ældrerådet i Aarhus Kommune Socialministeriets vejledning om ældreråd VEJ nr 40 af 11/05/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-05-2011 Socialministeriet Ældrerådets funktion Formål 1. Ældrerådet skal medvirke til at øge borgernes

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Indhold Sag nr. 67 Godkendelse af dagsorden pr. mail Sag nr. 68 Orientering om forslag til Budget 2016 mhp. udarbejdelse af høringssvar Sag nr. 69 Handleplaner

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Syddjurs Kommunes ældreråd

Syddjurs Kommunes ældreråd Syddjurs Kommunes ældreråd Årsberetning 2014 Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Inge Marie Frederiksen, Mørke Gurli Juel Sørensen,Tirstrup Poul Andersen, Hornslet Formand:

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Tirsdag den 06.05.14 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Sigurd

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere