MULIGHEDER UDMØNTET I HANDLING AKTIVITETSBERETNING 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULIGHEDER UDMØNTET I HANDLING AKTIVITETSBERETNING 2018"

Transkript

1 MULIGHEDER UDMØNTET I HANDLING AKTIVITETSBERETNING 2018

2

3 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK AKTIVITETSBERETNING 2018 MULIGHEDER UDMØNTET I HANDLING 1

4 Den Europæiske Investeringsbanks aktivitetsberetning 2018 Den Europæiske Investeringsbank, Alle rettigheder forbeholdes. Alle spørgsmål om rettigheder og tilladelser rettes til EIB vil gerne takke følgende initiativtagere og leverandører for de fotografier, som er anvendt i denne beretning: EIB, RIMAC Alle rettigheder forbeholdes. Tilladelse til at gengive eller bruge disse fotos skal indhentes direkte hos rettighedshaveren. Læs mere om EIB s aktiviteter på vores websted, Du er også velkommen til at kontakte vores infoskranke, Få vores nyhedsbrev på Udgivet af Den Europæiske Investeringsbank. Redaktører: EIB EditorialTeam Layout: EIB GraphicTeam Trykt på FSC-certificeret papir. Omslag: Soporset Premium Offset, FSC Mix; interior: Munken Polar, FSC Mix print: QH-BF DA-C ISBN ISSN doi: / pdf: QH-BF DA-N ISBN ISSN doi: /306163

5 BERETNINGENS OPBYGNING Den Europæiske Investeringsbank er verdens største multilaterale finansielle institution. Hvis du vil have et overblik over vores udlån i tal, kan du gå videre til HØJDEPUNKTER I 2018 OG EIB-GRUPPEN I DIT LAND. Du kan også læse FORORD, hvor EIB s formand Werner Hoyer beskriver strategien og tankerne bag EIB s aktivitet i 2018, så du kan få et klart indtryk af Bankens massive indvirkning og baggrunden for dens arbejde. Men det handler ikke kun om tal. Derfor har vi inddelt beretningen i tre hovedafsnit, som fokuserer på centrale aspekter af vores mål: JOBS OG VÆKST, BÆREDYGTIGHED OG LIGESTILLING MELLEM KØNNENE. Hovedafsnittene om jobs og bæredygtighed indeholder hver en fortælling, der tager udgangspunkt i finansieringskilden i begge tilfælde en individuel pensionsinvestor gennem den vigtige proces med udstedelse af obligationer og långivning, hvorefter historien bevæger sig videre til den endelige modtager. Her kan du møde den kroatiske kvinde, hvis teknikerjob blev skabt takket være denne komplekse mekanisme, og den inspirerende leder af en mikrofinansieringsorganisation, som gør en afgørende forskel på græsrodsniveau i Senegal. I hovedafsnittet om ligestilling kan du læse om mange forskellige projekter, som hver især bidrager til kvinders sikkerhed eller øgede muligheder i EIB-transaktioner lige fra Indien til Irland. Til grund for alt dette ligger et ønske om at fortælle om EIB s bæredygtige tilgang til at skabe muligheder for EU-borgere og mennesker i udviklingslandene. Det er historien om, hvad vi havde på programmet i Når vi ser tilbage på året, kan vi sige med selvtillid og stolthed: MULIGHEDER UDMØNTET I HANDLING. 3

6

7 INDHOLD 6 FORORD HØJDEPUNKTER I 2018 EIB-GRUPPEN I DIT LAND OBLIGATIONER BINDER MENNESKER SAMMEN 14 LÆRER MED GLOBAL RÆKKEVIDDE 15 AMERIKANSK INDSPRØJTNING TIL GRØN STØTTE 16 FINANSIERING AF EU S BANK 18 ER DET EN FUGL? ER DET ET FLY? DET ER VENTUREGÆLD! 19 MÅLET BLEV NÅET 20 HVOR GÅR MAN HEN OG KØBER INNOVATION? 22 HVAD KOMMER FØRST, HØNEN ELLER BATTERIET? 23 VERDENS HURTIGSTE ELBIL OG KØRESTOL? 24 OPRYDNING I BÅDE ADRIATERHAVET OG BILINDUSTRIEN JOBS OG VÆKST 26 VEJEN ER LANG, MEN DET SKAL GÅ STÆRKT BÆREDYGTIGHED 28 ET SÆRLIGT STED AT VOKSE OP 29 PLIGT TIL AT VÆRNE OM FREMTIDEN 30 NYE OBLIGATIONER TIL EN BÆREDYGTIG FREMTID 32 BEDRE SANITET, SUNDERE BØRN 33 BÆREDYGTIGHED PÅ DEN LANGE BANE 34 AKTIVIST SIDEN BARNDOMMEN 35 MIKROFINANSIERINGSFOND ARBEJDER FOR AT LØFTE FOLK UD AF FATTIGDOM 36 PRØV LIGE AT AFVISE HALVDELEN AF JORDENS BEFOLKNING LIGESTILLING MELLEM KØNNENE 38 DESIGNET FREMTID 39 (GRØN) STRØM GØR PIGER STÆRKERE 40 MIKROLÅN MED STOR VIRKNING 41 PÅ FORKANT MED KUNSTIG INTELLIGENS OG SUNDHED 42 HVAD SKER DER FREMOVER? 5

8 FORORD Isit 60-års jubilæumsår virkede Den Europæiske Investeringsbank i en situation, hvor der var behov for stærk EU-støtte og fyrtårne af stabilitet. De europæiske værdier og multilateralismen kom under beskydning fra den snæversynede nationalisme. Samtidig stod Banken over for et økonomisk miljø i forandring, fortsat faldende konkurrenceevne i Europa og mangel på innovationsfinansiering. Jeg er stolt af, at EIB-Gruppen har navigeret gennem disse farefyldte vande med en parathed og fleksibilitet, der ikke normalt forbindes med store, ærværdige institutioner. I denne beretning fortæller vi om EIB s indvirkning i årets løb på aktuelle og vigtige forhold, f.eks. konkurrenceevne, jobs, ligestilling og bæredygtighed. Vi opsøgte nye partnere, nåede ud til nye kunder og undersøgte nye idéer. Vi arbejdede under et konstant pres fra udefra kommende begivenheder som brexit og hvad det medfører for os med hensyn til at sikre vores kapitalbehov. EIB kom ud af 2018 stærkere end nogensinde før og leverede nye investeringer, der vil skabe jobs og bæredygtig vækst i flere årtier fremover. Vi investerer fortsat i Europas fremtid. Jobs og vækst er de overordnede mål i investeringsplanen for Europa, og i 2018 mere end opfyldte EIB sine mål for begge de søjler i planen, som EU s bank er ansvarlig for. Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) nåede sit mål om investeringer på 315 mia. EUR mobiliseret, før der var gået de tre år, som var planlagt. Undervejs blev den regionale balance sikret over hele EU. EFSI har den største indvirkning i de lande, der blev hårdest ramt af finanskrisen. I samhørighedsregionerne viser vores økonomiske analyse, at EFSI har en enorm langsigtet indvirkning med hensyn til at forbedre konkurrenceevnen og sætte skub i den økonomiske vækst. EFSI reducerede risikoen på investeringerne og fungerede som katalysator for privat finansiering: Europa-Kommissionen udstedte en garanti, som gav EIB-Gruppen mulighed for at yde lån for egne midler til mere risikable projekter, end den normalt ville gøre, samt at få investorer fra den private sektor med om bord. EFSI fokuserede på innovative sektorer og små virksomheder, hvor behovet var mest akut. (Bemærk, at jeg omtaler EIB-Gruppens EFSI-resultater, fordi Den Europæiske Investeringsfond har været en stærk drivkraft med hensyn til at støtte den essentielle sektor for små og mellemstore virksomheder som led i investeringsplanen for Europa.) EFSI vil fortsætte med at arbejde i de sektorer og regioner, hvor der er mest brug for den, på vej mod det næste mål om investeringer for 500 mia. EUR mobiliseret ved udgangen af Investeringsplanens anden søjle, rådgivningstjenester, ydede et større og stadig vigtigere bidrag til den fremtidige vækst og innovation i Europa i Rådgivningsfunktionen arbejdede på 528 nye opgaver i 2018 som led i projekter, der skønnes at støtte investeringer for 45 mia. EUR. Det centrale for Bankens arbejde på dette område er naturligvis, at der sættes tidligt ind med ekspertrådgivning, så innovative projekter hjælpes på vej fra tegnebrættet til realisering. For at opnå alt dette har EIB-Gruppen ændret sig. Selv om det vigtigste er EFSI s endelige indvirkning på EU-borgerne, er jeg stolt over, at det er lykkedes vores bankfolk, jurister, økonomer, risikostyringsfolk og ingeniører at tilpasse deres egne arbejdsopgaver så godt til at imødegå denne nye udfordring. Banken ændrede fokus til små innovative virksomheder og startup-virksomheder, som virkelig har AKTIVITETSBERETNING

9 Den Europæiske Investeringsbank kom ud af 2018 stærkere end nogensinde før og leverede nye investeringer, der vil skabe jobs og bæredygtig vækst i flere årtier fremover. behov for finansiering. Denne sektor har en stor potentiel beskæftigelsesvækst og spiller en meget værdifuld rolle i at sikre Europas globale konkurrenceevne. Vi sigtede mod additionalitet frem for mængder, så de enkelte afsnit i denne beretning fokuserer på specifikke mennesker, der nyder godt af vores projekter. Resultatet har været en stigning i antallet af nye kunder og en nedgang på 14 % i den gennemsnitlige lånstørrelse. Det har stillet større krav til EIB s medarbejdere med hensyn til due diligence, juridisk analyse og rapportering. Vi vil fortsat tilpasse vores forretningsmodel, så vi kan imødekomme de behov, der måtte udvikle sig i EU s økonomi. I 2019 forventer vi, at halvdelen af alle underskrevne aftaler er med nye kunder, hvor hele 80 % vil vedrøre nye produkter og initiativer i segmentet med højere risiko. EIB-Gruppen styrker hele tiden sine processer og de resultater, den leverer, for at kunne modstå økonomiske og politiske stød. Gruppen repræsenterer et virkelig effektivt multilateralt samarbejde om emner lige fra klimaforandringer til migration. Bankens 60-års jubilæum har været en velkommen påmindelse om, hvilken indvirkning vores arbejde har haft på EU-borgernes liv i årtier. Vi forpligter os stadig til at investere i Europas fremtid og skabe velstand og bæredygtig vækst for EU-borgerne. Werner Hoyer FORORD 7

10 HØJDEPUNKTER I EIB-GRUPPENS RESULTATER DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANKS (EIB) FINANSIERING DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSFONDS (EIF) FINANSIERING EIB-GRUPPENS FINANSIERING 2 ANTAL FINANSIERINGER UNDERSKREVET 854 STØTTEDE INVESTERINGER I ALT (INDIKATIV) EIB S LÅNTAGNING I ALT 55,63 mia. EUR underskrevet 10,06 mia. EUR underskrevet 64,19 mia. EUR ca. 230 mia. EUR 60 mia. EUR PRIORITETSOMRÅDER SMV ER & MIDCAP- VIRKSOMHEDER INNOVATION INFRASTRUKTUR MILJØ KLIMA (EIB) ØKONOMISK OG SOCIAL SAMHØRIGHED OG KONVERGENS (EIB, EUROPA) 23,27 mia. EUR 13,52 mia. EUR 12,25 mia. EUR 15,15 mia. EUR >29 % af samlet finansiering 31,8 % af samlet finansiering 1 Alle tal er ureviderede og foreløbige. Alle tal er for EIB-Gruppen, medmindre andet er angivet. 2 Tallet for EIB-Gruppens samlede finansiering medtager ikke en mindre overlapning fra EIB s og EIF s fælles engagementer. 3 Tallene er fra begyndelsen af investeringsplanen for Europa frem til december INVESTERINGS- PLANEN FOR EUROPA 3 GODKENDT EFSI-RELATERET FINANSIERING ANTAL GODKENDTE FINANSIERINGER EFSI-RELATEREDE INVESTERINGER I ALT % AF MÅLET PÅ 500 MIA. EUR 75 % EFSI-RELATEREDE INVESTERINGER UNDERSKREVET I ALT (EIB) EFSI-RELATEREDE INVESTERINGER UNDERSKREVET I ALT (EIF) SAMLET FINANSIERING FRA EIB-GRUPPEN UNDERSKREVET UNDER EFSI 70,4 mia. EUR 375,5 mia. EUR 39,1 mia. EUR 14,6 mia. EUR 53,7 mia. EUR AKTIVITETSBERETNING

11 EIB-GRUPPENS INDVIRKNING 4 STØTTEDE INVESTERINGER I ALT I 2017 NYE JOBS SKABT FREM TIL mia. EUR 1,2 mio. INDVIRKNING PÅ EU S BNP FREM TIL ,1 % NYE JOBS SKABT FREM TIL INDVIRKNING PÅ EU S BNP FREM TIL ,7 % NÆRMERE DETALJER 5 ANTAL STØTTEDE SMV ER/MIDCAP-VIRKSOMHEDER ANTAL BEVAREDE JOBS I SMV ER/MIDCAP-VIRKSOMHEDER 6 ELPRODUKTIONSKAPACITET ELLEDNINGER OPFØRT/OPGRADERET HUSHOLDNINGER, DER KAN FÅ EL DIGITALE FORBINDELSER MED MEGET HØJ HASTIGHED, NYE OG OPGRADEREDE BEFOLKNING MED SIKRERE DRIKKEVAND BEFOLKNING MED FORBEDREDE SANITÆRE FORHOLD BEFOLKNING MED MINDRE RISIKO FOR OVERSVØMMELSE YDERLIGERE PASSAGERER MED EIB-FINANSIERET TRANSPORT BEFOLKNING MED FORBEDREDE SUNDHEDSTJENESTER ØGET KAPACITET I AFFALDSANLÆG (TONS/ÅR) LANDBRUGS- ELLER SKOVBRUGSJORD MED FORBEDRET FORVALTNING 5 mio MW, 86,1 % fra vedvarende energikilder km 34,3 mio. 29 mio. 20 mio. 10 mio. 1,7 mio. 290 mio. 27,3 mio. 3,9 mio. 1,45 mio. hektarer 4 Baseret på den økonomiske model, der er udviklet i fællesskab mellem EIB s økonomiafdeling og Kommissionens Fælles Forskningscenter, data for EU-finansieringer. 5 Tallene er de forventede resultater af finansierede nye aftaler, der blev underskrevet i 2018 for første gang baseret på data på dette tidspunkt, for EIB, medmindre andet er angivet. 6 Antal bevarede jobs i SMV er vedrører antallet af medarbejdere i SMV er/midcap-virksomheder, som fik tildelt EIB-finansiering i 2018, og antallet af medarbejdere i SMV er, som fik tildelt EIF-finansiering fra okt til sept HØJDEPUNKTER I

12 EIB-GRUPPEN I DIT LAND EU FLERE LANDE 0,73 mia. EUR 0,35 % af BNP IRLAND 0,97 mia. EUR 0,30 % af BNP DET FORENEDE KONGERIGE 1,55 mia. EUR 0,06 % af BNP NEDERLANDENE 2,33 mia. EUR 0,30 % af BNP BELGIEN 1,73 mia. EUR 0,38 % af BNP UDVIDELSESLANDE OG EFTA ØSTLIGE NABOLANDE MIDDELHAVSOMRÅDET AVS, OLT og SYDAFRIKA ASIEN, CENTRALASIEN OG LATINAMERIKA 1,9 mia. EUR 0,6 mia. EUR 2,2 mia. EUR 1,7 mia. EUR 1,7 mia. EUR FRANKRIG 7,17 mia. EUR 0,30 % af BNP PORTUGAL 1,98 mia. EUR 0,98 % af BNP SPANIEN 8,48 mia. EUR 0,70 % af BNP EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning. AVS: Afrika, Vestindien og Stillehavet. OLT: Oversøiske lande og territorier. Mørkere farver betyder større investeringer i procent af BNP AKTIVITETSBERETNING

13 FINLAND 1,93 mia. EUR 0,83 % af BNP SVERIGE 1,59 mia. EUR 0,34 % af BNP ESTLAND 0,07 mia. EUR 0,30 % af BNP DANMARK 0,56 mia. EUR 0,19 % af BNP LETLAND 0,02 mia. EUR 0,06 % af BNP LITAUEN 0,37 mia. EUR 0,83 % af BNP TYSKLAND 5,63 mia. EUR 0,17 % af BNP POLEN 4,79 mia. EUR 0,97 % af BNP LUXEMBOURG TJEKKIET 0,09 mia. EUR 0,15 % af BNP 0,71 mia. EUR 0,34 % af BNP SLOVAKIET 0,63 mia. EUR 0,70 % af BNP ØSTRIG 1,25 mia. EUR 0,32 % af BNP UNGARN 0,89 mia. EUR 0,69 % af BNP SLOVENIEN 0,06 mia. EUR 0,14 % af BNP KROATIEN 0,51 mia. EUR 0,98 % af BNP RUMÆNIEN 1,31 mia. EUR 0,64 % af BNP ITALIEN 8,46 mia. EUR 0,48 % af BNP BULGARIEN 0,22 mia. EUR 0,40 % af BNP GRÆKENLAND 1,87 mia. EUR 1,01 % af BNP MALTA 0 mia. EUR 0,00 % af BNP 0,21 mia. EUR 1,01 % af BNP CYPERN EIB-GRUPPEN I DIT LAND 11

14 JOBS OG VÆKST OBLIGATIONER BINDER MENNESKER SAMMEN Hvad er forbindelsen mellem Harry, gymnasielærer i Santa Monica, Californien, USA, og Elizabeta, batteriteknikerassistent i Kroatien? Svaret er: en obligation. Dvs. et fastforrentet finansielt instrument udstedt af Den Europæiske Investeringsbank. Følg pengenes rejse fra USA s guldkyst til Adriaterhavets kyst og tilbage igen (med rente). Harry Keiley er lærer i Santa Monica, Californien. Hver måned bliver ca. 10 % af hans løn indbetalt til en pensionskasse. 1 2 Harrys pensionskasse køber finansielle instrumenter overalt i verden. Også obligationer udstedt af EIB. Hvorfor investerer CalSTRS i disse obligationer, og, mere specifikt, hvorfor investerer pensionskassen også i EIB s grønne obligationer? Ud over pensionskasser som CalSTRS, hvem køber så EIBobligationer og hvorfor? 3 4 Et af de EIB-instrumenter, der er kommet i rampelyset med investeringsplanen for Europa, er venturegæld lån med deling af nogle af de risici, som iværksættere møder under udviklingen af deres virksomheder. Hvorfor kaldes det kvasiegenkapital? AKTIVITETSBERETNING

15 5 EIB kombinerer indtægterne fra udstedelse af obligationer med andre instrumenter for at skabe forskellige finansielle produkter. Et af disse instrumenter er en garanti om støtte fra EU-budgettet til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer. Som led i investeringsplanen for Europa giver det EIB mulighed for at investere i mindre, mere risikobetonede og yngre virksomheder. Hvad har resultaterne så været? 6 Banken fokuserer på fire hovedområder i sine investeringer. Innovation er et af dem. Når vi investerer i innovation, hvad er det så egentlig, vi finansierer? 9 Læs om, hvordan Elizabeta Žalac, batteriteknikerassistent, fik job hos Rimac og forsøger at ændre verden. 7 Innovation i bilsektoren handler i øjeblikket om to ting: elektrificering og selvkørende biler. Hvordan kan verdens hurtigste elsportsvogne, som kan køre op til 410 km/t, hjælpe os alle på vej mod mere miljøansvarlig transport? 8 Rimac i Kroatien, som modtog finansiering fra EIB i 2018, producerer verdens hurtigste elsportsvogne og tager tigerspring inden for batteriteknologi. OBLIGATIONER BINDER MENNESKER SAMMEN 13

16 1 LÆRER MED GLOBAL RÆKKEVIDDE Harry Keiley begyndte for ca. 30 år siden at undervise amerikanske gymnasieelever i økonomi og offentlig forvaltning. Men investering, og hvordan man styrer sin økonomi, var ikke på skemaet. Det tror vi, at der helt bestemt er et stort behov for i hele USA, siger han nu. Harry er en af de tusindvis af lærere i Californien, hvis pensionsopsparing forvaltes af California State Teachers Retirement System (CalSTRS). Alle lærere i Californien kommer automatisk med i standardpensionsordningen, som investerer kollektivt på vegne af alle lærerne. Harry har også tegnet sig for en valgfri tillægsordning hos pensionskassen. Når en amerikansk pensionskasse køber en EIB-obligation, er det en solid finansiel investering og en investering i Europa, som måske ellers ikke ville være kommet i stand. Lærere er overordnet set som de fleste amerikanere hårdtarbejdende folk fra middelklassen. Men de adskiller sig alligevel på nogle punkter: De er alle akademikere med en collegeuddannelse, og de fleste har også højere universitetsgrader, siger Harry Keiley. Men når det gælder tillægspensionsordninger, får lærerne tilbudt så mange muligheder og valg, hvor pensionskassens og lærernes interesser ofte ligger temmelig langt fra hinanden. Lærerne kan nogle gange komme til at træffe beslutninger, som ikke nødvendigvis er i deres bedste interesse. Harry Keiley synes, at CalSTRS skiller sig ud her: pensionsordningens lave gebyrer betyder, at lærerne får større udbytte af deres investeringer. Desuden virker valgmulighederne f.eks. om yderligere pensionsbidrag skal investeres mest i obligationer eller i privat egenkapital på vækstmarkeder ikke overvældende for lærere, som måske ikke har så stor erfaring med økonomi. Fordi jeg stadig har en del år tilbage på arbejdsmarkedet og håber, at jeg kan bevare helbredet og kan arbejde, har jeg nu valgt en mere aggressiv model i min tillægsordning. Hvis jeg var ældre, havde jeg måske valgt en mere forsigtig investeringsstrategi. Men det er jo noget, jeg bestemmer selv. Harry er mentor for sportseleverne på gymnasiet i Santa Monica. I stedet for almindelig klasseundervisning arbejder han individuelt med elever, som er stærkt engageret i amerikansk fodbold, basketball, europæisk fodbold og baseball på gymnasiet. Jeg giver dem en værktøjskasse, så de bliver i stand til at klare sig bedre i undervisningen, på banen og generelt senere i livet, fortæller han. Et af værktøjerne i kassen er, at de lærer at styre deres økonomi noget, Harry får mere og mere erfaring med gennem sit engagement i CalSTRS. Harry Keiley Gymnasielærer, Santa Monica, Californien AKTIVITETSBERETNING

17 2 AMERIKANSK INDSPRØJTNING TIL GRØN STØTTE California Teachers Retirement Board mødes ca. en gang om måneden, og lærerne kan følge med i mødet via en webcast. Mange lærere benytter lejligheden til at blive hørt. Man kan vist roligt sige, at lærere er meget passionerede og engagerede interessenter, siger Michael Sicilia, strategimedarbejder i CalSTRS, der er USA s næststørste pensionskasse og underlagt California Teachers Retirement Board. CalSTRS, som havde en pengetank på 223,8 mia. USD ultimo juni 2018, har over lærere af forskellig slags som medlemmer, lige fra børnehavepædagoger til undervisere på højere læreanstalter. Alle lærere i Californien betaler omkring 10 % af deres indkomst i pensionsopsparing til pensionskassen, arbejdsgiverne bidrager med yderligere % af deres lønomkostninger, og delstaten bidrager også. Harry Keiley er ikke kun en af de lærere, som har deres pensionsopsparing i Cal- STRS. Han er også medlem af Teachers Retirement Board, som fører tilsyn med CalSTRS på lærernes vegne. Bestyrelsen udstikker en strategi for fordeling af aktiver, som gør det nemmere for os at bestemme, hvor mange procent af porteføljen der skal investeres i de enkelte aktivklasser, hvad enten det er fast ejendom eller obligationer i eller uden for USA, siger han. Men det er medarbejderne hos CalSTRS, der træffer de enkelte investeringsbeslutninger. Cathy DiSalvo, porteføljeforvalterassistent hos CalSTRS, hjælper med at træffe investeringsbeslutningerne. CalSTRS har fulgt hendes anbefaling og investeret i EIB-obligationer. Vi betragter normalt EIB og andre overstatslige organisationer som gode på risikoområdet, og deres kreditvurderinger er meget gode, så de udgør stabile og sikre investeringer, siger hun. Det gælder i endnu højere grad for EIB, fordi vi ved, hvad de foretager sig som EU s bank, der investerer med sigte på bæredygtighed og jobs vi har en klar forståelse af, hvad EIB gør, og det er noget, vi kan støtte. Fordi vi ved, hvad de foretager sig som EU s bank, der investerer med sigte på bæredygtighed og jobs det er noget, vi kan støtte. Ifølge Cathy DiSalvo står fossile brændsler og miljø øverst på dagsordenen for lærerne i øjeblikket. Her kommer EIB s klimabevidsthedsobligationer, Climate Awareness Bonds hvis afkast udelukkende anvendes til klimatiltag ind i billedet. CalSTRS købte i 2018 nogle af disse obligationer, der på markedet kaldes grønne obligationer. Med de grønne obligationer kigger vi meget grundigt på, hvilke projekter midlerne går til, siger Cathy DiSalvo. Og vi indberetter de forskellige udstedere, og hvad de forskellige projekter går ud på, til vores bestyrelse. Som bestyrelsesmedlem er Harry Keiley overbevist om, at CalSTRS har førertrøjen på inden for miljøinvestering. Ikke kun når det handler om at forstå de miljømæssige risici ved forskellige investeringer, men også med hensyn til at se mulighederne i at investere i miljøet, siger han. EIB s grønne obligationer bekræfter dem i deres overbevisning. Cathy DiSalvo Porteføljeforvalterassistent hos CalSTRS OBLIGATIONER BINDER MENNESKER SAMMEN 15

18 3 FINANSIERING AF EU S BANK Eila Kreivi, direktør for Kapitalmarkeder i Den Europæiske Investeringsbank, ved præcis, hvornår det er bedst at rejse midler på markedet, nemlig i begyndelsen af året og igen omkring september og oktober. Investorer har regnskabsafslutning i slutningen af året, og så læner de sig bare tilbage i årets sidste fire til seks uger, mens pengene hober sig op. Når det nye år begynder, har de masser af penge i kassen, og de er sultne efter at levere de resultater, der forventes af dem. Så de går ud og køber ind, fortæller hun. Pengene skal ud at arbejde. Pengene skal ud at arbejde. Det samme sker midt på året, når investorerne afslutter regnskabet og holder ferie, imens pengene hober sig op, indtil de kommer tilbage og begynder at investere igen i september. EIB planlægger i samarbejde med sine partnerbanker store udbud af obligationer. De kigger nøje på indikatorer for markedsefterspørgsel, når de fastlægger hver enkelt udstedelses løbetid, valuta og andre egenskaber. Hvad sælger bedst? En 10-årig obligation i amerikanske dollar eller en 5-årig obligation i euro? Bankens samlede finansieringsprogram, herunder det maksimale beløb, der skal rejses, og investeringsprincipperne, aftales af bestyrelsen, inden et nyt år starter. Køberne af EIB-obligationer er primært private banker, centralbanker uden for EU samt investeringsfonde og pensionskasser som CalSTRS. Efterspørgslen fra bankerne er et udslag af myndighedernes krav om likviditetsstødpuder i likvide papirer af høj kvalitet, f.eks. EIB-obligationer, forklarer Eila Kreivi. Og det er en banks balance, der bestemmer, hvilken valuta obligationen skal være i. Hvis balancen er i svenske kroner, skal banken købe obligationer i svenske kroner. Eila Kreivi siger, at stort set alle i Europa, der kan købe EIB-obligationer, køber dem, undtagen Middelhavslandene. Deres statsobligationer giver nemlig en højere rente, så de er mere konkurrencedygtige. Hvis økonomien i Italien, Grækenland, Portugal og Spanien udvikler sig tilstrækkeligt positivt til, at statsobligationsrenten falder, kan efterspørgslen efter EIB-obligationer også stige i de lande. I øjeblikket har EIB i stigende grad blikket rettet mod at tiltrække midler fra lande uden for Europa. En af kilderne er valutareserverne i centralbanker uden for EU. Ifølge Maastrichttraktaten må centralbanker i EU Eila Kreivi Direktør for Kapitalmarkeder i EIB AKTIVITETSBERETNING

19 ikke købe EIB-obligationer på det primære marked, men andre centralbanker må godt. I de tilfælde er det den amerikanske dollar, der er den mest populære valuta, siger Eila Kreivi. En anden kilde til ny finansiering er investorer fra den private sektor. Vi vil gerne have så mange investorer som muligt. Ingen med et stort lånebehov vil nøjes med at stå på et ben, siger Eila Kreivi. Derfor er vi også nødt til at forklare os bedre i forhold til verden omkring os. Hvorfor ikke tiltrække midler fra lande uden for EU til EU? Samlet finansiering i 2018: 60 MIA. EUR Europa 11 % 13 % 12 % Nord-, Syd- og Mellemamerika 68 % 65 % 70 % 2% 1% 1% Asien 19 % 21 % 17 % Mellemøsten og Afrika VALUTAFORDELING EUR USD 43 % GBP 34 % 8% Andre 15 % OBLIGATIONER BINDER MENNESKER SAMMEN 17

20 4 ER DET EN FUGL? ER DET ET FLY? DET ER VENTUREGÆLD! I kølvandet på den økonomiske krise i Europa havde små og mellemstore innovative virksomheder svært ved at finde den kapital, de havde brug for til at vokse. Hele kontinentet var i vanskeligheder, så EIB måtte opfinde en superhelt til at redde det. Det modige nye finansielle produkt bevæger sig ind på områder, hvor ingen andre instrumenter før har vovet sig ind, og redder innovative virksomheder over hele Europa fra finansieringsknaphed. EIB-produktet venturegæld er både et lån og en egenkapitalinvestering. Det, der karakteriserer venturegæld, er, at afdragene på EIB s investering betales alt efter, hvordan virksomheden klarer sig, uden at det går ud over grundlæggernes ejerandel. Økonomisk set er det ligesom egenkapital, siger Hristo Stoykov, afdelingschef for Vækstkapital og innovationsfinansiering i EIB. Vores risiko er den samme som egenkapitalejeres. Venturegæld kaldes også kvasiegenkapital. Hvis virksomheden går neden om og hjem, taber vi penge på stort set samme måde som egenkapitalejere. Hvis den er flyvende, har vi del i succesen, siger Hristo Stoykov. Produktet er i bund og grund et lån til en virksomhed, hvis balance ved første øjekast måske ikke lige kan rumme afdrag på en sådan gæld på det tidspunkt, hvor den bliver stiftet. EIB kunne udrulle dette instrument i fuldt omfang under Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer til støtte for innovative, hurtigt voksende virksomheder. Hurtigt voksende virksomheder er en ny type kunde for Banken, og hver eneste aftale, vi indgår om dette instrument, er en aftale med en helt Ikke to aftaler her er ens. Hver enkelt aftale er skræddersyet. ny kunde, forklarer Hristo Stoykov. For at få midlerne hurtigere frem til virksomhederne bemyndigede EIB s bestyrelse direktionen til at underskrive ventureaftalerne, forudsat at de opfylder kriterierne for investering i innovation. Vi var nødt til at være mere smidige, da vi underskrev disse aftaler, mere fleksible, siger Hristo Stoykov. Ikke to aftaler her er ens. Hver enkelt aftale er skræddersyet. Hristo Stoykov Afdelingschef for Vækstkapital og innovationsfinansiering i EIB AKTIVITETSBERETNING

21 5 MÅLET BLEV NÅET Det kan være risikabelt at vove sig ind på nye områder. Hvis ingen har prøvet det før, hvem ved så, hvad der kan ske? Her kommer Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer ind i billedet. Som led i investeringsplanen for Europa, også kaldet Junckerplanen, har EIB-Gruppen og Kommissionen til sammen sat 21 mia. EUR af til et garantiprogram under navnet Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). Med garanti fra EFSI kan Banken investere i mere risikobetonede og mere innovative projekter undertiden meget unge virksomheder med immaterielle aktiver. I 2018 nåede EIB-Gruppen sit første ambitiøse mål under EFSI, da det oprindelige mål om investeringer for 315 mia. EUR mobiliseret over tre år blev mere end opfyldt. Ved fristens udløb i juli var tallet faktisk over 334 mia. EUR. Det forventes at medføre en stigning i EU s BNP med skønsmæssigt 1,3 % frem til 2020 og skabe 1,4 mio. jobs. Investeringerne vil også have en langvarig strukturel effekt på produktiviteten og konkurrenceevnen. Frem til 2036 vil disse finansieringer have bidraget med yderligere 0,9 % til EU s BNP og ca jobs ifølge en makroøkonomisk konsekvensanalyse udarbejdet af EIB s økonomer i samarbejde med Kommissionens Fælles Forskningscenter. Derfor kom det ikke som nogen overraskelse, at EU-lovgiverne besluttede at forhøje garantien og forlænge EFSI til 2020 med et nyt mål på 500 mia. EUR. REALISTISK DOMINOEFFEKT Debora Revoltella Direktør for Økonomiske anliggender Men hvor stor er Bankens indvirkning samlet set? Hvis der skal etableres et bredbåndsnet til hurtigere internetforbindelser, skal man ikke kun hyre dem, der skal grave gaden op og lægge kablet i jorden. Projektet har også indflydelse på, hvor mange nye medarbejdere producenten af det fiberoptiske kabel ansætter, og de varer de bruger deres indkomst på, forklarer Debora Revoltella, EIB s cheføkonom. På længere sigt skabes der ikke kun jobs for anlægsarbejderne og dem, der producerer inputvarerne, men den hurtigere internetforbindelse baner også vejen for nye tjenester og kan betyde enden på eksisterende tjenester. Det bidrager til konkurrenceevnen og den samlede økonomiske aktivitet. Den økonomiske aktivitet har en vidtrækkende virkning på langt sigt, som ikke er så nem at få øje på, når man kun betragter selve projektet. Det fører til økonomisk vækst og jobskabelse. For at måle denne virkning slog EIB s økonomer sig sammen med Kommissionens Fælles Forskningscenter om at udvikle en model. Alle EIB-Gruppens projekter i EU bliver lagt ind i modellen med detaljerede projektoplysninger, f.eks. investeringsbeløbet, projektets varighed og lånets løbetid samt oplysninger om den sektor, projektet hører under. De seneste tal for investeringer underskrevet i 2017 viser, at disse projekter forventes at skabe jobs og øge EU s BNP med 0,7 % inden udgangen af 2036 en varig effekt på EU s økonomi. På kortere sigt er dominoeffekten endnu større. Frem til 2021 forventes investeringer støttet af EIB-Gruppen i 2017 at øge EU s BNP med 1,1 % og skabe næsten 1,2 mio. jobs. OBLIGATIONER BINDER MENNESKER SAMMEN 19

22 6 HVOR GÅR MAN HEN OG KØBER INNOVATION? EIB rejser midler på de finansielle markeder og investerer dem inden for fire hovedområder: infrastruktur, miljø, små og mellemstore virksomheder og innovation. Men hvad er innovation egentlig, og hvordan får man det til at ske ved hjælp af finansiering? Hvis man træder et skridt tilbage, handler innovation i virkeligheden om at omsætte forskningsidéer til en teknologi, et produkt eller en proces, noget, man kan beskytte f.eks. ved at ansøge om et patent, siger Felicitas Riedl, afdelingschef for Biovidenskab i EIB. På næste trin gælder det om at udnytte den intellektuelle ejendomsret. Det er ikke nok at vise, at her er noget nyt, det skal også have et formål. Formålene kan være vidt forskellige. Det kan f.eks. være, at spædbørn, som får modermælkserstatning, bliver sundere, fordi produktet indeholder naturlige tilsætningsstoffer produceret af Jennewein, som modtog EIB-finansiering sidste år. Det kan også være, at elbiler kan køre længere på en opladning på grund af batterier udviklet af Rimac, der også har modtaget lån fra os. De overordnede formål er bæredygtig økonomisk INDSATSEN FOR KLIMA OG SAMHØRIGHED Ud over at fokusere på de fire politikområder, nemlig infrastruktur, miljø, SMV er og innovation, har EIB to andre prioritetsområder, som går på tværs af alle politikområderne: klimatiltag og samhørighed. Klimatiltag omfatter indsatsen for at begrænse udledningen af CO 2 og hjælpe samfund og økosystemer med at tilpasse sig til klimaforandringerne. Samhørighed omfatter EU s oprindelige vision om at hjælpe mindre velstående europæiske regioner med at indhente de andre med hensyn til levestandard. Nogle projekter spænder over mange mål på én gang. EIB har f.eks. finansieret Rimac i Kroatien via et formidlet lån til HBOR, Kroatiens nationale udviklingsbank, med henblik på at støtte små og mellemstore virksomheder og midcapvirksomheder i I 2018 gav EIB så Rimac et direkte lån til udvidelse af virksomhedens forskning og udvikling, og dermed støttede EIB innovation. Dette lån falder også ind under klimatiltag, fordi virksomhedens aktiviteter fremmer udbredelsen af elbiler. Desuden kan der også sættes kryds ud for samhørighed, fordi Rimac skaber jobs i Kroatien AKTIVITETSBERETNING

23 vækst, bedre trivsel for mennesker og jobskabelse. Innovation er godt, fordi det både direkte skaber jobs til højtuddannede arbejdstagere og øger den indirekte beskæftigelse via afsmitningseffekter. Vi skal sætte en stopper for hjerneflugten fra Europa, siger Felicitas Riedl. Derfor handler finansiel innovation meget tit om at finansiere de mennesker, der får nye idéer og udtænker nye løsninger. Vi finansierer kapitaludgifter f.eks. til laboratorieudstyr eller investeringer i nye forsøgsanlæg, forklarer Felicitas Riedl. Men som regel handler omkostningerne til innovation eller et forsknings- og udviklingsprojekt allermest om at få idéer til at spire i folks hjerner altså lønomkostninger. Vi ønsker, at idéer både skal spire og realiseres i EU. Regnskabsmæssigt hører hjerner og intellektuelle ejendomsrettigheder ind under immaterielle aktiver, hvis værdi er svær at bestemme og beskytte. Derfor er bankerne mindre villige til at acceptere immaterielle aktiver som sikkerhed for et lån, og det gør det vanskeligt for innovative virksomheder at finde finansiering. EIB udfylder det tomrum i Europa. EU s bank har en bred vifte af finansielle produkter til forskellige stadier af innovation, f.eks. lån til universiteter, så de kan opbygge en infrastruktur for forskning, finansiering af startup-virksomheder eller midler til store virksomheder, så de kan skrue op for innovationen. Regeringerne i EU bruger tit offentlige midler til at betale for de første stadier af forskning, men en masse gode idéer ender alle mulige andre steder, fordi der ikke er økonomiske muligheder for at udmønte denne fremragende forskning i praksis, efterhånden som finansieringsbehovet stiger, siger Felicitas Riedl. Fordelene bliver høstet i udlandet, hvor der er flere penge at hente. Vi ønsker, at idéer både skal spire og realiseres i EU, siger hun. Så kan de nemlig give noget tilbage til samfundet her. Felicitas Riedl Afdelingschef for Biovidenskab i EIB OBLIGATIONER BINDER MENNESKER SAMMEN 21

24 7 HVAD KOMMER FØRST, HØNEN ELLER BATTERIET? Ifølge Aris Pofantis, EIB s chefingeniør i afdelingen for digitalisering og små virksomheder, er der i øjeblikket to hovedtendenser i bilindustrien. Tendenserne er elektrificering og selvkørende biler. Elektrificering betyder enklere biler. Elbiler har færre komponenter end forbrændingsmotorer, og teknologien har rykket sig meget for næsten alle komponenterne. Undtagen en: batteriet. I dag er batteriet den største hindring for, at elbiler kan komme i masseproduktion. Det var aldrig tænkt som egnet til kommerciel serieproduktion af biler, og det er stadig meget dyrt, forklarer Aris Pofantis. Desuden har bilbatterier stadig en begrænset energikapacitet (som begrænser bilens rækkevidde), og det får forbrugerne til at være bekymrede over, om de mon havner i vejsiden uden en ladestander inden for rækkevidde. Ifølge Aris Pofantis skaber det en klassisk hønen og ægget -situation: Så længe der ikke er tilstrækkeligt mange elbiler på vejene, kan det ikke betale sig at etablere et net af ladestandere. Men når der ikke er tilstrækkeligt mange ladestandere, vil folk tøve med at købe elbiler. Men der sker alligevel noget. I 2018 underskrev EIB den første del af et lån på 115 mio. EUR til Enel X, en italiensk virksomhed, som har installeret opladerfaciliteter til elbiler over hele landet. Vi fik infrastrukturen på plads, fordi vi troede på, at det ville få markedet til at åbne sig. Og det var lige præcis, hvad der skete, siger Alberto Piglia, chef for elbillafdelingen i Enel X. Salget af elbiler blev fordoblet på nogle få måneder. Jeg vil gerne inspirere til forandring og sætte mere strøm til Europa. Batterier til elbiler produceres næsten udelukkende i lande uden for EU, og det gør Europa afhængig af Japan, Kina og Korea. Det har Northvolt i Sverige tænkt sig at lave om på. I 2018 underskrev EIB et lån på 52,5 mio. EUR til Northvolt til et forsøgsanlæg, hvor virksomhedens industripartnere kan afprøve deres lithium-ionbatterier. Kæmpefabrikken får op til medarbejdere. Northvolts grundlægger, Peter Carlsson, flyttede hjem til Sverige i 2017 efter at have boet i over fem år i Palo Alto, Californien, USA, hvor han var global chef for Teslas forsyningskæde. Jeg vil gerne inspirere til forandring og sætte mere strøm til Europa, siger Peter Carlsson. Northvolt ligger godt placeret i Sverige, fordi landet har de råstoffer, der kræves til produktion af batterier, f.eks. grafit og nikkel. Sverige har også masser af vandkraft, som er billig, plus mange moderne havne til eksport af batterierne til andre lande i og uden for Europa. Virksomheden håber også på at kunne genbruge gamle batterier, og det vil mindske behovet for andre mineraler som f.eks. kobolt AKTIVITETSBERETNING

25 8 VERDENS HURTIGSTE ELBIL OG KØRESTOL? Da jeg begyndte at arbejde med det her, blev elbiler betragtet som grimme og langsomme, fortæller Mate Rimac. Jeg ville bevise, at de kunne være sjove, spændende og hurtige endda hurtigere end biler med forbrændingsmotor og jeg tænkte: Jeg vil bygge min egen bil. Mate Rimac byggede ikke alene sin egen bil, men også sin egen bilfabrik. Rimac er den eneste kroatiske bilproducent, og den producerer avanceret batteriteknologi. Rimacs bilmodel, Concept One, kom til verden i 2011 og var dengang verdens mest kraftfulde elbil, der var godkendt til at køre på vejene. Den kan accelerere fra 0 til 100 km/t på 2,5 sekunder. Mate Rimac var allerede som lille fascineret af elektronik og biler, og han har udvidet virksomheden fra en lille garagevirksomhed til at være med i førerfeltet inden for udvikling af e-handel og batteriteknologi. Rimac ligger i en lille by i nærheden af Zagreb og startede med seks medarbejdere. Nu har den over 400 medarbejdere fra 26 lande og vokser hurtigt. Vi kan bruge teknologien fra sportsvogne også i tog, busser eller endda kørestole. Den hurtige vækst har krævet betydelige investeringer. EIB støttede første gang Rimac med et lån til HBOR, Kroatiens nationale udviklingsbank, som formidler EIB-lån til små og mellemstore virksomheder. I december 2018 underskrev EIB en låneaftale med Rimac på 30 mio. EUR i kvasiegenkapital til Rimac til finansiering af virksomhedens forskning og udvikling. EIB finansierer ikke udvikling af bestemte bilmodeller, men finansierer overordnet teknologi til ren transport. Rimacs bidrag til den europæiske bilindustri stækker sig langt videre end blot nichesportsvogne. Concept One tjener penge til virksomheden og viser, hvad vi har at byde på af teknologi, siger Aris Pofantis. En højtydende elbil som Concept One vil ændre folks syn på elbiler. Rimacs teknologi har endnu flere anvendelsesmuligheder ifølge Aleksandar Mihajlovic, EIB-investeringsmedarbejder: Vi kan bruge teknologien fra sportsvogne også i tog, busser eller endda kørestole. OBLIGATIONER BINDER MENNESKER SAMMEN 23

26 9 OPRYDNING I BÅDE ADRIATERHAVET OG BILINDUSTRIEN Da Elizabeta Žalac blev født i Đurđevac, en by med indbyggere i det nordlige Kroatien, kørte hendes forældre stadig i en Lada fra Sovjetunionen. Nu arbejder hun på en af verdens hurtigste biler. Elizabeta studerede design af medicinsk udstyr ved universitetet i Zagreb og havde også arbejde inden for området, men hun kunne godt se, at der ikke var de store muligheder for at komme videre med karrieren i hjemlandet. Først troede jeg ikke, at jeg kunne finde et job i Kroatien, især fordi der ikke var ret mange jobs inden for mit specialområde, fortæller hun. Derfor overvejede jeg at rejse til udlandet, men jeg ville faktisk helst blive i Kroatien hos min familie og mine venner. Det, der var vigtigt for mig, var virksomhedens grønne aspekt. Hun fik øje på en stillingsannonce, hvor Rimac søgte en dokumentationstekniker for batterisystemer. Selv om hun ikke vidste ret meget om biler, og slet ikke om elbiler, søgte hun den alligevel. Det, der var vigtigt for mig, var virksomhedens grønne aspekt, siger Elizabeta. Miljøet betyder noget for Elizabeta. Som medlem af en dykkerklub er hun nemlig med i en kampagne for at rydde op ud for Adriaterhavets kyst og i de kroatiske søer. Hos Rimac så de, hvor engageret hun var, og ansatte hende. Der var kun én anden kvinde i afdelingen. Hendes første opgave handlede om batterier til en elektrisk racerbil til SEAT i Spanien. Hun var skeptisk over for at arbejde i en mandsdomineret branche, men kollegerne viste sig at være meget imødekommende. Jeg stillede spørgsmål, læste videre derhjemme efter arbejde og fik hurtigt styr på det med mine kollegers hjælp, fortæller hun. Hun er allerede blevet forfremmet til batteriteknikerassistent og arbejder nu på Rimacs semi-selvkørende sportsvogn Concept 2, som har en tophastighed på 412 km/t. Jeg er så stolt over at arbejde i en virksomhed, som er med i den globale omstilling og rent faktisk påvirker verden og miljøet positivt, siger hun. Og det foregår alt sammen i en lille by i et lille land som Kroatien. Elizabeta Žalac Batteriteknikerassistent hos Rimac AKTIVITETSBERETNING

27 OBLIGATIONER BINDER MENNESKER SAMMEN 25

28 BÆREDYGTIGHED VEJEN ER LANG, MEN DET SKAL GÅ STÆRKT Fra en lille ø i Sverige til en landsby i Senegal er EIB med i klimakampen og kampen for inklusiv udvikling og det vil EIB blive ved med, lige så længe det tager at sikre en bæredygtig fremtid. Helena Muellers opvækst på en lille ø i Nordeuropa har ført hende frem til en livslang karriere inden for miljø- og klimafinansiering. 1 I de små byer i det nordlige Egypten bliver børnene syge som følge af dårlige sanitære forhold, der også medfører forurening af vandveje og havet. 4 Alecta, som er en af de største aftagere af EIB s nye bæredygtighedsobligationer, vil ikke engang røre ved investeringer, der er til betydelig skade for miljøet AKTIVITETSBERETNING 3 EIB s nye bæredygtighedsobligationer, Sustainability Awareness Bonds, støtter store projekter, som forbedrer livsvilkårene for millioner af mennesker.

29 5 Verden er nødt til at gøre mere for at skabe en bæredygtig fremtid. EIB udfylder sin rolle ved at investere stort i klimatiltag. 7 Grameen Crédit Agricole Foundation benytter små lån i Afrikas landsbyer til at bekæmpe fattigdom og hjælpe kvinder. 6 Som lille gik Soukeyna Bâ mange kilometer om dagen sammen med sin bedstemor for at hjælpe folk i nød. Nu er hun fortaler for kvinders rettigheder og økonomiske indflydelse i Senegal og andre lande. VEJEN ER LANG, MEN DET SKAL GÅ STÆRKT 27

30 1 ET SÆRLIGT STED AT VOKSE OP Da Helena Mueller var barn på den lille svenske ø Öland, advarede hendes lærere om, at Østersøen var ved at blive kvalt i spildevand, industrispildevand og kemikalier. Når man vokser op et så specielt sted som Öland, er man altid omgivet af hav, himmel og natur, så man bliver næsten helt automatisk stærkt engageret i miljøet, siger Helena Mueller, som giver sine lærere og ølivet æren for, at hun nu har en karriere inden for miljøfinansiering og bæredygtighed. Helena Mueller, som bor i nærheden af Stockholm, har for nylig forladt et job som konsulent i bæredygtighed hos revisionsfirmaet KPMG for at hjælpe startup-virksomheder med at bruge digital teknologi og drive virksomhed på en bæredygtig måde. I 2018 hjalp hun med oprettelse af en teknologisk startup-virksomhed ved navn Doconomy. Den svenske virksomhed er i gang med at udvikle en mobil banktjeneste, som gør det muligt for folk at spore deres klimapåvirkning og kompensere ved at investere i miljøprojekter eller ved at sikre, at deres opsparing investeres bæredygtigt. Jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi i enhver diskussion af klimakrisen fremhæver, hvordan den globale opvarmning og klimaforandringerne faktisk påvirker folk over hele verden, siger hun. Vi skader ikke alene naturen, men også andre mennesker. Alle mennesker har ret til et anstændigt liv. Når man er omgivet af natur, er det svært ikke at engagere sig stærkt i den. Helena Mueller blev glad, da hun fandt ud af, at hendes pensionskasse, som forvaltes af svenske Alecta, investerer i EIB s grønne obligationer. Alecta er en af de største aftagere af Bankens nye Sustainability Awareness Bonds, som blev indført i Jeg synes, det er fantastisk, at min pension forvaltes på den måde, siger hun. En af de vigtigste beslutninger, man kan træffe for at mindske sit negative miljøaftryk, er at investere bæredygtigt det kan gøre en kæmpe forskel. Finansielle institutioner bør bruge mere tid på at fortælle befolkningen om ansvarlig investering, siger Helena Mueller, og de bør også fortælle historierne bag tallene. EIB arbejder hårdt på at bevise, at dens grønne obligationer gør noget ved klimaforandringerne, og at dens Sustainability Awareness Bonds har den rette effekt. Banken var den første udsteder til at udarbejde detaljerede regler for rapportering af virkningen af projekter, som modtager penge via de grønne obligationer. Banken er også gået foran i udviklingen af en harmoniseret ramme for rapportering af virkninger, som gælder for alle udstedere af grønne obligationer. Bankerne er så fokuseret på pengene og den finansielle side og på at investere, siger hun. De tænker ikke altid på at engagere sig i lokalsamfundet og vise folk, hvad der sker, sætte en personlig vinkel på og fortælle historierne. Helena Mueller Miljøiværksætter AKTIVITETSBERETNING

31 2 PLIGT TIL AT VÆRNE OM FREMTIDEN Den svenske pensionsforvalter Alecta har været interesseret i ansvarlig investering i flere årtier, men for tre år siden udpegede Alecta en ansvarlig for området. Peter Lööw havde været projektleder og analytiker hos Alecta i 15 år, da han fik den nye stilling. Peter Lööw sikrer, at Alecta hele tiden lægger vægt på miljømæssige og sociale faktorer samt bæredygtighed i sine investeringsbeslutninger. Det er noget af en opgave. Alecta er Sveriges største forvalter af medarbejderpensioner og repræsenterer højt profilerede virksomheder som Volvo, ABB og Ericsson. At tjene penge til kunderne og beskytte miljøet er ikke modsætninger, siger Peter Lööw. Det er et emne, vi diskuterer tit og ofte. De to målsætninger er ikke modsætninger. Langsigtede investorer i ordets sande betydning er nødt til at tage mere end de finansielle oplysninger i betragtning, nemlig bl.a. samfundet, klimaet og miljøet, for alle disse forhold vil påvirke investeringen. Alecta vil ikke engang røre ved investeringer, som ikke er bæredygtige, eller som ikke lever op til dens model for ansvarlige investeringer. Vi vil gerne have grønne og bæredygtige aktiver i vores portefølje. Vi er ikke en velgørenhedsorganisation, men vi vil gerne have grønne og bæredygtige aktiver i vores portefølje. Det forventer vores kunder, og det er vores ønske, siger Peter Lööw. Alecta forvalter 85 mia. EUR i pensionsmidler for 2,4 mio. privatkunder og virksomheder. Alecta har en portefølje på 3 mia. EUR i grønne obligationer og 450 mio. EUR i andre bæredygtige investeringer. Alecta var en af de største aftagere af EIB s nye Sustainability Awareness Bonds, da den første udstedelse på 500 mio. EUR blev lanceret i september. Som en af de største investorer købte Alecta for 50 mio. EUR af de nye obligationer. Vi sætter stor pris på, at EIB møder os med gennemsigtighed, siger Peter Lööw. Peter Lööw Chef for ansvarlig investering hos Alecta VEJEN ER LANG, MEN DET SKAL GÅ STÆRKT 29

32 3 NYE OBLIGATIONER TIL EN BÆREDYGTIG FREMTID Finansiering af rent drikkevand til millioner af mennesker Vand er en værdifuld ressource, som imidlertid er dyr at finansiere, fordi det kræver en større infrastruktur at rense det og pumpe det frem til boliger og virksomheder. Et af EIB s nyeste obligationsprodukter, Sustainability Awareness Bonds, vil finansiere vandprojekter i Europa, men også i f.eks. Østafrika eller det nordlige Egypten, hvor der mangler rent vand og sanitet i landområderne og i nogle storbyer. Bæredygtighedsobligationerne står på skuldrene af Bankens succesrige grønne obligationer og vil bidrage til en række af FN s verdensmål for bæredygtighed. EIB udstedte sin første Sustainability Awareness Bond i september og rejste 500 mio. EUR til finansiering af projekter, som imødegår sociale problemer og miljøproblemer ud over klimaforandringer. Ordet awareness (bevidsthed) er i tråd med Bankens Climate Awareness Bonds, som blev lanceret i 2007 som verdens første grønne obligationer. EIB håber, at bæredygtighedsobligationerne vil få lige så stor succes som de grønne obligationer, som har rejst over 23 mia. EUR i løbet af 11 år og bidraget til at opbygge et grønt obligationsmarked på over 400 mia. EUR. EIB s bæredygtighedsobligationer indebærer detaljeret rapportering, f.eks. af hvor mange mennesker der har fået adgang til rindende vand som følge af investeringen. I Malawi er der måske mennesker i slumkvarterer, som får vand fra en brønd, siger Thomas van Gilst, afdelingschef for Vandforvaltning i EIB. Vi kan endelig føre vandrør frem til dem fra det centrale system, og alle omkostningerne til rørføringen kan finansieres via bæredygtighedsobligationer. Obligationer påvirker ikke menneskers liv direkte. Men det gør projekterne. Et af de første EIB-projekter, der finansieres af bæredygtighedsobligationer, går ud på at bygge og renovere spildevandsrensningsanlæg i Kafr El Sheikh-området i det nordlige Egypten, hvor mange husholdninger ikke har offentlig kloakering. Projektet vil forbedre livskvaliteten og miljøet for skønsmæssigt mennesker i landområderne. Projektet i Egypten vil ændre dagligdagen for en hel masse mennesker, siger Patricia Castellarnau, vandøkonom i EIB. Obligationernes dækning vil potentielt blive udvidet fra vand til andre områder, f.eks. mere sociale sektorer som sundhedspleje, uddannelse eller bygning af bæredygtige storbyer. Patricia Castellarnau Vandøkonom i EIB AKTIVITETSBERETNING

33 I 2018 STØTTEDE EIB S GRØNNE OBLIGATIONER projekter lande 1,7 mia. EUR i investeringer LANDEFORDELING AF KØB AF SUSTAINABILITY AWARENESS BONDS Belgien, Nederlandene, Luxembourg Nordiske lande Asien Det Forenede Kongerige Italien Frankrig Andre 1 % 28 % 21 % 18 % 13 % 3 %3 % EIB S MÅLSÆTNINGER FOR VANDPROJEKTER, DER FINANSIERES AF SUSTAINABILITY AWARENESS BONDS Adgang til vand og sanitet Forebyggelse og bekæmpelse af forurening Bevarelse af naturressourcer Naturkatastrofer risikostyring VEJEN ER LANG, MEN DET SKAL GÅ STÆRKT 31

34 4 BEDRE SANITET, SUNDERE BØRN I Egyptens største byer er kloakeringen og drikkevandet blevet forbedret i løbet af de sidste årtier, men i de mindre byer er det en helt anden sag. I landområderne er der mange husholdninger uden forbindelse til det offentlige kloaksystem. I nogle områder findes der ikke engang et offentligt kloaksystem. De fleste boliger og virksomheder har septiktanke, og indholdet bliver nogle gange smidt i kanaler eller latrinkuler. Kloakvand lækker tit ned i jorden eller ud i Middelhavet. Egyptens landområder er kun 18 % af boligerne forbundet til det offentlige kloaksystem, og % af I befolkningen har ikke rindende vand. De dårlige sanitære forhold gør folk syge, navnlig børnene. Som følge af manglen på sikkert vand og gode sanitære forhold er diarré et af de største sundhedsproblemer for små børn i Egyptens landområder. Egypten forsøger at ændre sig, siger Maria Diamanti, vandingeniør i EIB. Men der er mange projekter i landområderne, så det kommer til at tage lang tid at sikre gode sanitære forhold alle steder. Vi forbedrer livskvaliteten skridt for skridt. Et nyt projekt i Egypten handler om at bygge og renovere spildevandsrensningsanlæg i Kafr El Sheikh-området i det nordlige Egypten ikke så langt fra Middelhavet. Egypten vil bygge eller udvide fem rensningsanlæg og installere 694 km kloakrør. Det vil forbedre de sanitære forhold og give vand til kunstvanding for knap mennesker. Desuden vil det mindske forurenende udslip i Nilen, Middelhavet og den nærliggende Burullus-sø, som er grundlag for 70 % af landets fiskeriindustri. EIB godkendte et lån på 77 mio. EUR til projektet til 160 mio. EUR. Det har EIB s nye Sustainability Awareness Bonds i ryggen. Banken udstedte de første af disse obligationer i september, og de støtter sociale, grønne og miljøprojekter over hele verden. Egypten mangler Vi forbedrer livskvaliteten skridt for skridt. i den grad midler til investering i kloaksystemet, siger Patricia Castellarnau, vandøkonom i EIB. Dette projekt vil give tusindvis af mennesker adgang til sanitet, men det vil også have mange andre fordele i form af kunstvanding, mindre forurening og renere kanaler. Det vil have en kolossal miljømæssig og social virkning i Egypten, og det er lige præcis det, vi ønsker med vores Sustainability Awareness Bonds. Maria Diamanti Vandingeniør i EIB AKTIVITETSBERETNING

35 5 BÆREDYGTIGHED PÅ DEN LANGE BANE Bæredygtig udvikling har stået højt på EIB s dagsorden i mange år, men emnet får mere opmærksomhed, nu hvor FN har vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som handler om at afskaffe fattigdom og sult, forbedre sundhed og uddannelse, bekæmpe den globale opvarmning og støtte ligestilling mellem kønnene. Finansiering og teknisk bistand fra EIB støtter bæredygtige projekter i over 160 lande og virker som katalysator for privat finansiering, fordi det tilskynder andre til at matche vores langsigtede investering. Vi støtter en harmonisk udvikling af de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af menneskers liv, siger Marco Beros, overordnet ingeniør i EIB. Bekæmpelse af klimaforandringerne er en central del af vores indsats for at gøre verden mere bæredygtig. EIB er den største multilaterale grønne långiver i verden og den største udsteder af grønne obligationer. Banken investerer mindst 25 % af sin finansiering i klimatiltag. EIB har en målsætning om, at mindst 35 % af Bankens finansiering i udviklingslandene inden udgangen af 2020 skal gå til bekæmpelse af klimaforandringer. EIB vil finansiere klimarelaterede investeringer for 100 mia. USD fra 2016 til 2020 og dermed bidrage væsentligt til Parisaftalens mål. For at nå målene indarbejder EIB klimatiltag, siger Monica Scatasta, afdelingschef for Miljø, klima og socialanliggender i EIB. Vi arbejder hårdt på at sikre, at alle vores finansieringer inden udgangen af 2020 tager højde for klimaforandringerne og er forenelige med Parisaftalen. Vi arbejder hårdt på at sikre, at alle vores finansieringer inden udgangen af 2020 tager højde for klimaforandringerne og er forenelige med Parisaftalen. I alt 16,2 mia. EUR i klimainvesteringer 1,1 mia. EUR Klimatilpasning 4,1 mia. EUR Vedvarende energi 2,7 mia. EUR Energieffektivitet 1,1 mia. EUR Forskning, udvikling og innovation 6,0 mia. EUR Transport med mindre CO 2 -udledning 1,2 mia. EUR Andre tiltag til afbødning af klimaforandringerne Monica Scatasta Afdelingschef for Miljø, klima og socialanliggender i EIB VEJEN ER LANG, MEN DET SKAL GÅ STÆRKT 33

36 6 AKTIVIST SIDEN BARNDOMMEN Soukeyna Bâ er fulgt i sin bedstemors fodspor og er blevet en lederskikkelse i kampen for kvinders rettigheder Soukeyna N Diaye Bâ mistede sin far, da hun var seks år gammel. Hendes mor var nødt til at gå tilbage på skolebænken for at kunne få et bedre job og forsørge sin eneste datter. Soukeyna blev sendt fra hus til hus i landsbyer og lokalsamfund i Senegal, hvor hun boede hos tanter eller bedsteforældre. Den barske opvækst lærte hende at være selvstændig og arbejde med alle typer mennesker. Som voksen blev hun en førende skikkelse i sit land og i hele Afrika i kampen for kvinders rettigheder og bæredygtig udvikling. Da jeg var lille, gik jeg på besøg sammen med min bedstemor, fortæller Soukeyna, som nu er 68 år og bor i Dakar. Bedstemor hjalp altid andre og gik mange kilometer om dagen for at gå på besøg. Nogle gange gik hun meget langt bare for at hilse på. Hun lærte mig, hvor vigtigt det er at række ud til andre. Små landbrug har det svært. Det har Soukeyna gjort en hel del i de seneste årtier. I 1987 fik hun idéen til at give kvinder på markederne små lån ud af sin egen lomme. Hun hjalp dem med at starte en forretning, hvor de kunne sælge fødevarer og andre produkter eller sy ting. Hun vejledte dem i salg, overskud og udgifter. Hun udmøntede idéen i en mikrofinansieringsinstitution ved navn Female Business Development in Africa, som i dag hjælper kvinder i hele Senegal og knytter stærke bånd til andre aktører inden for mikrofinansiering over hele verden. Hun var med til at grundlægge International Network of Alternative Financial Institutions, en global gruppe af mikrofinansieringsorganisationer, som hjælper udviklingslandene med at gøre mere for kvinderne, de fattige og landbefolkningen. Kvinder, der vokser op i Senegal, lærer at blive meget stærke, men de får ikke den øknomiske støtte. Det er årsagen til, at jeg grundlagde min organisation, fortæller Soukeyna. Jeg vidste bare, at vi var nødt til at gøre mere for at give dem muligheder og reel adgang til finansielle ressourcer, så de kunne deltage i økonomien. Soukeyna sidder i bestyrelsen for fonden Grameen Crédit Agricole Foundation, som mener, at inklusiv mikrofinansiering er den bedste metode til at afskaffe fattigdom og sætte skub i økonomien i udviklingslandene. EIB støtter Grameen med et lån på 12 mio. EUR. Soukeyna Bâ Iværksætter inden for mikrofinansiering AKTIVITETSBERETNING

37 7 MIKROFINANSIERINGSFOND ARBEJDER FOR AT LØFTE FOLK UD AF FATTIGDOM Grameen arbejder for at forbedre sundhedspleje, vand- og sanitetsforhold i landområder over hele verden. Når tanken falder på Afrikas fremtid, tøver Eric Campos længe, inden han begynder at tale. Afrikas fremtid kan enten blive en succes eller en stor fiasko, siger han. Eric Campos er direktør for fonden Grameen Crédit Agricole Foundation, som specialiserer sig i at yde mikrofinansiering i verdens fattigste egne. Fonden tror på, at små lån er en af de bedste metoder til at afskaffe fattigdom, forbedre økonomien og give kvinder lige rettigheder i udviklingslandene. Fonden koncentrerer sig især om landområderne i Afrika, hvor den har over 80 % af sin forretning. Den blev grundlagt i 2008 af den franske bankkoncern Crédit Agricole og Grameen Trust, en nonprofitorganisation, der blev grundlagt af Muhammad Yunus. Han er en social iværksætter, som i 2006 delte Nobels fredspris med Grameen Bank for pionerarbejdet inden for mikrolån til fattige. Ved at låne penge til lokale institutioner, der fordeler dem i deres eget område, fremmer vi den enkeltes økonomiske selvstændighed. Ifølge Eric Campos gør det god gavn at forbedre sundhedsplejen, vandforsyningen og sanitetsforholdene for lokalsamfundene på landet i Afrika, men hans organisation vil vise, at små lån til kvinder og landmænd er en af de bedste metoder til at gøre landområderne bæredygtige. Små lån til kvinder bidrager til et sundere liv for familier og børn. Finansiering til landmændene hjælper hele lokalsamfundet, siger han. EIB s lån på 12 mio. EUR til Grameen Crédit Agricole Foundation finansierer lån til mikrofinansieringsinstitutioner i Vestafrika. Fonden opererer i 38 lande og har ydet lån for over 200 mio. EUR til knap 90 mikrofinansieringsinstitutioner over hele verden. Langt de fleste modtagere af mikrolånene bor på landet. Eric Campos Direktør for Grameen Crédit Agricole Foundation VEJEN ER LANG, MEN DET SKAL GÅ STÆRKT 35

38 LIGESTILLING MELLEM KØNNENE PRØV LIGE AT AFVISE HALVDELEN AF JORDENS BEFOLKNING Ligestilling mellem kønnene giver god mening for hele verdensøkonomien. Hvis kvinder blev inddraget fuldt ud i verdensøkonomien, ville det give det globale BNP et ekstra skub på 12 billioner USD inden udgangen af 2025, ifølge en rapport fra McKinsey Global Institute. At fremme ligestilling gavner kvinder, deres familier og deres lokalsamfund og giver i sidste ende også god forretningsmæssig og økonomisk mening. I 2018 fremmede EIB ligestilling og styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse gennem en række projekter, initiativer og partnerskaber. Mere end bare tøj: En modedesignskole i Etiopien opbygger et iværksætternetværk for kvinder. 1 Vi skal udforme alle vores projekter omhyggeligt, så de gavner både kvinder og mænd. Det drejer sig også om at vælge den rigtige sektor, da nogle sektorer i højere grad skaber forhold, der fremmer ligestilling. Køn og klimaforandringer: (Grøn) strøm gør piger stærkere. 2 Julia Chambers Seniorspecialist i social udvikling i EIB AKTIVITETSBERETNING

39 Det er kvinderne, der får ændringerne til at ske. Hvis kvindernes rettigheder og muligheder styrkes, vil det hjælpe os med at klare de presserende udfordringer, som klimaet eller irregulær migration, og at opfylde FN s verdensmål for bæredygtig udvikling. Maria Shaw-Barragan Direktør for Globale samarbejdspartnere i EIB 3 En mikrofond styrker jordanske kvinders indflydelse. STRATEGISK STYRKELSE AF RETTIGHEDER OG MULIGHEDER I kraft af strategien om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse har EIB en målsætning om at gøre kvinders og pigers rettigheder til en central del af sine aktiviteter for at bidrage yderligere til FN s 2030 Dagsorden for Bæredygtig Udvikling, nærmere bestemt verdensmål 5, som går ud på at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. 4 På forkant med kunstig intelligens og sundhed: peptider og en kvindelig iværksætter. PRØV LIGE AT AFVISE HALVDELEN AF JORDENS BEFOLKNING 37

40 1 DESIGNET FREMTID Etiopien har de allerfleste, også dem ikke er fashionistaer, hørt om Next Fashion Design, en af landets I første designskoler. Kvinden bag succesen er Sara Mohamed, som er kendt for at give traditionel etiopisk beklædning et unikt præg og for at bringe kreativt modedesign op på et højere plan Sara Mohamed gik fra at være model til at blive designer og grundlagde Next Fashion Design i Siden da har hun arbejdet på at etablere sin egen niche i modeindustrien. Men først og fremmest opmuntrer hun sine elever til at gøre det samme. Skolen har studieforløb på mellem tre måneder og to år, og 80 % af eleverne er kvinder. I efteråret 2018 modtog Sara Mohamed et lån fra Etiopiens ENAT Bank, støttet af en EIB-finansieringslinje. Hvis jeg styrker en kvindes rettigheder og muligheder, vil hun inspirere en anden kvinde, som igen vil inspirere en anden, siger Sara Mohamed. Det er som en kæde, vi vokser op sammen. Det er som en kæde, vi vokser op sammen. Hvis jeg styrker en kvindes rettigheder og muligheder, vil hun inspirere en anden kvinde, som igen vil inspirere en anden. EIB støtter også Women Entrepreneurship Development Project for kvindelige iværksættere i Etiopien. Projektet finansierer mikrovirksomheder og små virksomheder, der helt eller delvis ejes af kvinder. Projektet startede i 2013 med et lån på 50 mio. USD fra Verdensbanken og har siden da modtaget finansiering fra den italienske og japanske regering og i november 2018 fra EIB i form af et langfristet lån på 30 mio. EUR. Projektet har imødekommet dette hurtigt voksende kundesegment, som ikke har haft nok muligheder, siger Enrico Pini, den EIB-investeringsmedarbejder, der har arbejdet med lånet. Projektet er en pionermodel ligesom Saras modedesignskole. Sara Mohamed Grundlægger af Next Fashion Design AKTIVITETSBERETNING

41 2 (GRØN) STRØM GØR PIGER STÆRKERE Kvinder er ofte nogle af de mest sårbare over for virkningerne af klimaforandringerne. De kan også være nogle af de mest effektive aktører i klimakampen. Banken arbejder på at indarbejde kønsaspektet i sin eksisterende klimaindsats. Strøm gør piger i Indien stærkere. I landsbyer i de indiske delstater Telangana og Andhra Pradesh oplevede beboerne før i tiden strømafbrydelser i op til 12 timer om dagen. Vi havde ingen ventilator og ikke noget lys, og det var svært for børnene at lave lektier. Det er meget varmt om sommeren, og børnene lider under varmen. Ventilatorer og lamper er gode at have, siger en af de mange lokale kvinder, som nyder godt af EIB s langfristede lån på 150 mio. EUR til det indiske udviklingsagentur for vedvarende energi. D-light giver mig flere timer at arbejde i og mere lys. Den nye kreditlinje på 150 mio. EUR støtter investeringer på 500 mio. EUR i vedvarende energi og opførelsen af både solenergianlæg og vindmølleparker over hele Indien. I Telangana og Andhra Pradesh har disse investeringer betydet, at lokalsamfundene har fået pålidelig vedvarende energi, og at kvinder og piger har fået bedre livskvalitet. Takket være bedre gadebelysning føler kvinderne sig tryggere på gaderne, når det er mørkt, og de kan også bedre finde tid til lektier. Projektet betyder også, at over 1,1 mio. indiske husholdninger får ren energi. Kvinders sikkerhed spiller også en vigtig rolle i store infrastrukturprojekter. Et eksempel er metroen i Bangalore, som er en af verdens hurtigst voksende byer. Byens indbyggere tager metroen over gange om dagen, dvs. over 150 mio. metroture pr. år. En af grundene til, at linjen er så populær, er de særlige faciliteter for de kvindelige passagerer, som blev indført efter høring af lokale kvinder. To vogne i hvert tog er kun for kvindelige passagerer, og det er særligt vigtigt, når toget er proppet. Især i retning mod Mysore Road myldrer det ind med mennesker, så man står som sild i en tønde. Det får kvinder til at føle sig utrygge, siger en kvindelig passager. MERE LYS Margaret Anyango Ejer af en købmandsbutik i Nairobi Før i tiden havde Margaret Anyango ingen kunder i sin købmandsbutik, når solen var gået ned. Det er anderledes nu. Med et solenergisæt fra D-light kan hendes butik i Nairobi ses selv på lang afstand. Selv om kunderne er et stykke væk, kan de se, at butikken stadig er åben, fordi der er lys, siger hun. D-light tilbyder en række solenergiløsninger, der ikke er forbundet til elnettet, herunder solpaneler, opladere til mobiltelefoner, soldrevne lamper, elkontakter, lommelygter, FM-radioer og endda TV-skærme. Panelerne er brugervenlige og fungerer som et personligt elnet. De er også billige, takket være et acontosystem. Indtil videre har kunder i Kenya købt disse sæt. D-light modtog finansiering for 25 mio. USD fra EIB i marts D-light giver mig flere timer at arbejde i, siger Margaret. Og mere lys. PRØV LIGE AT AFVISE HALVDELEN AF JORDENS BEFOLKNING 39

42 MIKROLÅN MED 3 STOR VIRKNING 20 år har Microfund for Women ydet finansiering til virksomheder ejet af kvinder over hele Jordan og I udfyldt et hul på markedet, som de lokale banker ikke kunne udfylde, da de ofte er dårligt klædt på til at yde lån til små virksomheder. Takket være mikrofonden er kulturen ved at ændre sig i Jordan. Mikrofondens lån tilskynder kvinderne til at arbejde og til at blive iværksættere, og det mindsker uligheden mellem kønnene. I Jordan udgør kvinder 70 % af den fattige befolkning. De tjener mindre end mændene, har ikke ret meget kontrol over familiens ejendom og bærer tit en dobbelt byrde som familiens primære omsorgsperson og hovedforsørger. Mikrofonden arbejder også med syriske flygtninge. Der er 1,4 mio. syriske flygtninge i Jordan som følge af borgerkrigen i Syrien. I Jordan udgør kvinder 70 % af den fattige befolkning. EIB udstedte en ny kreditlinje på 5 mio. USD til Microfund for Women, hovedsagelig med det formål at hjælpe kvindelige iværksættere, selvstændige erhvervsdrivende og mikroiværksættergrupper, f.eks. en gruppe kvindelige flygtninge fra Syrien. EIB s kreditlinje vil støtte lån til modtagere, hvoraf 96 % forventes at være kvinder. Lånet støttes af mikrofinansieringsfaciliteten for de sydlige nabolande. Lånefaciliteten på 71,3 mio. EUR er en blanding af EIB s egne midler og de midler, Kommissionen har stillet til rådighed gennem naboskabsinvesteringsfaciliteten. Kreditlinjen er det andet EIB-lån til Microfund for Women, som også fik 2 mio. EUR i EIB-finansiering i EIB s kreditlinje vil støtte lån til modtagere, hvoraf 96 % forventes at være kvinder AKTIVITETSBERETNING

43 4 PÅ FORKANT MED KUNSTIG INTELLIGENS OG SUNDHED Kun 10 % af investeringsmidlerne i EU går til startup-virksomheder ledet af kvinder. Det vil EIB råde bod på ved at støtte disse virksomheder hele vejen igennem. Proteinfragmenter, der kaldes peptider, kan begrænse spredningen af sygdomme hos mennesker. De er bare svære at finde. De udgør nemlig kun nogle få molekyler blandt milliarder i en enkelt plante. Men den irske virksomhed Nuritas har udviklet en teknologi baseret på kunstig intelligens, som giver forskerne mulighed for at opdage peptiderne hurtigere og få dem hurtigere på markedet. Det betyder også betydeligt lavere omkostninger. Vores mål er globalt og handler om at forbedre milliarder af menneskers liv. Nøglen til forebyggelse af mange sygdomme ligger i fødevaredata, siger Nora Khaldi, grundlægger og forskningschef i Nuritas. Nora Khaldi, som har irske og franske rødder, har studeret matematik og har derudover en doktorgrad i molekylær evolution og bioinformatik. Vores mål er globalt og handler om at forbedre milliarder af menneskers liv. Nora Khaldi har omsat sin viden i praksis med en disciplineret og dedikeret tilgang. Hendes virksomhed er den første til at bruge kunstig intelligens og DNA-analyse til at finde og udvinde peptider fra naturlige kilder som f.eks. fødevarer. Kun 10 % af investeringsmidlerne i EU går til startup-virksomheder ledet af kvinder. Det vil EIB råde bod på ved at støtte disse virksomheder hele vejen igennem. EIB har indvilliget i at yde et lån på 30 mio. EUR til Nuritas den første irske biotekvirksomhed, der modtager støtte fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer under investeringsplanen for Europa med henblik på at fremskynde udviklingen af deres kunstig intelligens-platform til at opdage peptider, som kan forebygge eller behandle sygdomme med en hurtighed og nøjagtighed, som ingen andre i branchen kan matche. Vi er imponeret over virksomhedens innovative brug af teknologi og omfanget af de globale aftaler, de allerede har fået på plads, siger Stefano Marzario, den EIB-investeringsmedarbejder, som arbejder med Nuritas. Vores mål er at finde innovative og hurtigt voksende virksomheder, især dem, der ledes af kvinder. Nuritas opfylder alle de betingelser. Nora Khaldi Grundlægger og forskningschef i Nuritas PRØV LIGE AT AFVISE HALVDELEN AF JORDENS BEFOLKNING 41

44 LEDELSE EIB er et EU-organ, som står til ansvar over for medlemsstaterne, og en bank, som følger bedste praksis med hensyn til beslutningstagning, ledelse og kontrolprocedurer. Styrelsesrådet består af ministre fra hver af de 28 medlemsstater, sædvanligvis finansministrene. Styrelsesrådet opstiller retningslinjer for Bankens kreditpolitik og godkender hvert år årsregnskabet. Det træffer beslutning om kapitalforhøjelser og om Bankens deltagelse i finansieringer uden for EU. Desuden udnævner det medlemmerne af bestyrelsen, direktionen og revisionsudvalget. Bestyrelsen træffer afgørelse vedrørende lån, låntagningsprogrammer og andre finansieringsanliggender. Den holder møde 10 gange om året for at sikre, at Bankens drift er i overensstemmelse med EU-traktaterne, Bankens egne vedtægter samt styrelsesrådets almindelige retningslinjer. Bestyrelsen består af 29 medlemmer, idet de 28 medlemsstater og Europa-Kommissionen udpeger et medlem hver. Desuden er der 19 suppleanter. Med henblik på at øge bestyrelsens faglige ekspertise kan bestyrelsen ved selvsupplering desuden udvides med seks eksperter, der deltager i bestyrelsens møder som rådgivere uden stemmeret. Medmindre andet er fastsat i vedtægterne, træffes beslutninger med et flertal, der repræsenterer mindst 50 % af medlemsstaternes tegnede kapital samt mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer. EIB s formand er ligeledes formand for bestyrelsen uden stemmeret. Direktionen er Bankens interne besluttende organ. Den fører tilsyn med Bankens løbende forretninger, ligesom den forbereder og drager omsorg for udførelsen af bestyrelsens beslutninger. Den holder møde en gang om ugen. Direktionen arbejder under formandens ledelse og bestyrelsens kontrol. De øvrige otte medlemmer er EIB s næstformænd. Medlemmerne udnævnes for et tidsrum af seks år, der kan fornys, og er kun ansvarlige over for Banken. Desuden har Banken et uafhængigt revisionsudvalg, der er direkte ansvarligt over for styrelsesrådet. Det er ansvarligt for revisionen af Bankens regnskaber og efterprøver, om aktiviteterne er i overensstemmelse med bedste bankpraksis. Revisionsudvalgets erklæring forelægges styrelsesrådet sammen med bestyrelsens årsberetning. Udvalget består af seks medlemmer, der udnævnes for et tidsrum af seks regnskabsår i træk, som ikke kan fornys. HVAD SKER DER FREMOVER? Banken har sat et mål for nye lån på 63 mia. EUR underskrevet for Målet forudsætter, at de 3,5 mia. EUR tegnet kapital, som Det Forenede Kongerige forventes at trække ud som følge af brexit, erstattes. Bankens aktiviteter har gennemgået en væsentlig udvikling i de senere år, fordi vi har påtaget os en større rolle i gennemførelsen af EU s politiktiltag. Bankens samarbejde med Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer om at mobilisere privat finansiering til centrale projekter har, sammen med vores fokus på udførelse af finansieringsmandaterne, ændret selve EIB-Gruppens DNA AKTIVITETSBERETNING

45 Højdepunkter fra EIB s forretningsplan for 2019 Bankens særlige aktiviteter med højere risiko, herunder projekter i tilknytning til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, medfører fortsat, at Banken flytter sig ud over sine traditionelle kunder og markeder, og kræver ofte mere arbejdskraft. I forlængelse af de senere års tendens indgås en stor andel af aftalerne omkring 50 % med nye kunder. Det tal stiger til 80 % for de nye produkter og initiativer under særlige aktiviteter. Banken fastholder sine ambitiøse mål for långivning til små og mellemstore virksomheder og midcap-virksomheder, idet andelen af finansiering til innovative virksomheder øges. Det bør bringe den reelle støtte til små virksomheder og midcapvirksomheder op på 17,4 mia. EUR i Inklusive finansiering fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer kan EIB- Gruppens støtte til små virksomheder overstige 22 mia. EUR i 2019 og Rådgivningsydelser er stadig en vigtig del af vores forretning. Vi forventer 528 nye opgaver i 2019, omtrent samme antal som i 2018, som støtte til investeringer på 45 mia. EUR. Vi forpligter os til at øremærke mindst 25 % om året af vores egen udlånskapacitet til klimaprojekter og at øge andelen af finansiering til udviklingslandene, som er øremærket til klimatiltag, fra 25 til 30 %. Vi har forpligtet os til at finansiere i alt 100 mia. USD i klimainvesteringer globalt fra 2016 til Desuden vil Banken fortsat fokusere på infrastrukturprojekter, især projekter, der medfører mindre affald og bevarer ressourcer. Banken fejrede sit 60-års jubilæum i 2018 og er i stadig forandring. Men Banken har som altid en dedikeret målsætning om at gøre størst mulig forskel inden for områderne social samhørighed, konkurrenceevne og klimaforandringer og at støtte EU som en stabiliserende kraft på den globale scene. HVAD SKER DER FREMOVER? 43

46 år skab bedre liv. i fællesskab AKTIVITETSBERETNING ACTIVITY REPORT

Den Europæiske Investeringsbank er Den Europæiske Unions långiver. Vi hjælper økonomien, skaber arbejdspladser og fremmer lighed.

Den Europæiske Investeringsbank er Den Europæiske Unions långiver. Vi hjælper økonomien, skaber arbejdspladser og fremmer lighed. Et blik på EIB 2019 1 Den Europæiske Investeringsbank er Den Europæiske Unions långiver. Vi er verdens største multilaterale långiver og den største udbyder af klimafinansiering. Vi hjælper økonomien,

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometerundersøgelse Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede nationale tendenser

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometerundersøgelse Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede nationale tendenser Generaldirektoratet for Kommunikation UNITE SUIVI DE L'OPINION PUBLIQUE Bruxelles, 15/10/2008 KLIMAÆNDRINGER Særlig Eurobarometerundersøgelse 300 - Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit

Læs mere

Bilag 1 TILMELDINGSFORMULARER. Kategori 1: Sikre produkter solgt på internettet. Kvalifikationsspøgsmål

Bilag 1 TILMELDINGSFORMULARER. Kategori 1: Sikre produkter solgt på internettet. Kvalifikationsspøgsmål Bilag 1 TILMELDINGSFORMULARER Kategori 1: Sikre produkter solgt på internettet Kvalifikationsspøgsmål 1. Jeg bekræfter, at min virksomhed er en forretningsenhed med industriel eller kommerciel karakter

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Dansk industris energieffektivitet er i verdensklasse

Dansk industris energieffektivitet er i verdensklasse Organisation for erhvervslivet December 2009 Dansk industris energieffektivitet er i verdensklasse AF KONSULENT CAMILLA DAMSØ PEDERSEN, CDP@DI.DK Der er et stort potentiale for at sænke verdens CO2-udslip

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb E-handlens nøgletal FAKTA Dansk e-handel 2018 142 mia. kr. danskernes samlede e-handel af varer og services 47 mia. kr. svarende til en tredjedel af danskernes e-handel af varer og services, bliver foretaget

Læs mere

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? ANALYSE Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? Resumé Selvom danskerne beundrer iværksætterne i det danske samfund, vælger overraskende få danskere livet som iværksætter. Det viser en ny befolkningsundersøgelse,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Fra varm luft til verdensmål. Anna Porse Nielsen, adm. direktør i Seismonaut

Fra varm luft til verdensmål. Anna Porse Nielsen, adm. direktør i Seismonaut Fra varm luft til verdensmål Anna Porse Nielsen, adm. direktør i Seismonaut Seismonaut Vi ved noget om: Strategisk oplevelsesudvikling af kommuner, destinationer og virksomheder Turisme og oplevelsesøkonomi

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/0009(COD) 3.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del Bilag 194 Offentligt

Erhvervsudvalget ERU alm. del Bilag 194 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 194 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Videnskab og Teknologi, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0482/3. Ændringsforslag. Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0482/3. Ændringsforslag. Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen 10.1.2019 A8-0482/3 3 Betragtning 13 a (ny) (13a) InvestEU-programmet bør sætte de borgere og lokalsamfund, der ønsker at investere i et mere bæredygtigt og kulstoffattigt samfund, herunder energiomstilling,

Læs mere

Digital forskning fylder meget lidt

Digital forskning fylder meget lidt Jonas Orebo Pyndt, fagleder for forsknings- og innovationspolitik jopy@di.dk, 3377 4613 Mads Juul Sørensen, studentermedhjælper mjus@di.dk, 3377 3993 Digital forskning fylder meget lidt Digitaliseringen

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Generelle oplysninger om respondenten

Generelle oplysninger om respondenten Offentlig høring om Refit-evalueringen af EU's lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og pesticidrester Felter med en * skal udfyldes. Generelle oplysninger om respondenten Bemærk: Denne spørgeundersøgelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9266/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 8969/17 Vedr.:

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2017 WEB. Jeppe Christiansen CEO

Big Picture 3. kvartal 2017 WEB. Jeppe Christiansen CEO Big Picture 3. kvartal 2017 WEB Jeppe Christiansen CEO Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder I dag ligger Danmark på en fjerdeplads i EU, når det gælder om at have den højeste andel af den voksne befolkning i beskæftigelse. Ifølge en fremskrivning

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Fremskridt med den økonomiske situation

Fremskridt med den økonomiske situation #EURoad2Sibiu Fremskridt med den økonomiske situation Maj 219 PÅ VEJ MOD EN MERE FORENET, STÆRKERE OG MERE DEMOKRATISK UNION EU s ambitiøse dagsorden for beskæftigelse, vækst og investeringer og bestræbelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS ÅRLIGE OVERSIGT. over medlemsstaternes årlige aktivitetsrapporter om eksportkreditter som omhandlet i forordning (EU) nr.

KOMMISSIONENS ÅRLIGE OVERSIGT. over medlemsstaternes årlige aktivitetsrapporter om eksportkreditter som omhandlet i forordning (EU) nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2017 COM(2017) 67 final KOMMISSIONENS ÅRLIGE OVERSIGT over medlemsstaternes årlige aktivitetsrapporter om eksportkreditter som omhandlet i forordning (EU) nr. 1233/2011

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Notat. Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt. Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget

Notat. Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt. Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget Tabel 1-4 nedenfor viser den lovbestemte pensionsalder i alle

Læs mere

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi [UDKAST] Regional Vækst- & Udviklingsstrategi 2019-2022 e mål og indsatsområder Region Sjælland Maj 2018 Styrke virksomhedernes konkurrencekraft Virksomhederne skal omstille sig til fremtidens måde at

Læs mere

Danske virksomheder i europæisk kvalitetselite

Danske virksomheder i europæisk kvalitetselite Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 NOVEMBER 2017 Danske virksomheder i europæisk kvalitetselite Danske virksomheder sælger kvalitetsprodukter for 300 mia. kr., og der laves dansk kvalitet

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.8.2010 KOM(2010) 421 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål

Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål Virksomhedernes arbejde med FNs verdensmål Oktober 2018 Indledning Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York FNs 17 verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

ET EU-BUDGET FOR FREMTIDEN

ET EU-BUDGET FOR FREMTIDEN ET EU-BUDGET FOR FREMTIDEN #EUBudget #EURoadSibiu #FutureofEurope 4. februar 08 HVORDAN SKAL EUROPA SE UD I FREMTIDEN? Hvert syvende år har EU s ledere mulighed for at beslutte, hvilket Europa vi gerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 1.2.2017 2016/0275(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Budgetudvalget

Læs mere

Ministerens tale ved ITOP15 den 22. september kl (10 min.)

Ministerens tale ved ITOP15 den 22. september kl (10 min.) Ministerens tale ved ITOP15 den 22. september kl. 14.00 (10 min.) [DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Kære iværksættere, Tak for invitationen til at komme og tale her i dag. Som iværksættere ved I bedre

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Mere end hver sjette ufaglærte EU-borger er i dag arbejdsløs

Mere end hver sjette ufaglærte EU-borger er i dag arbejdsløs Mere end hver sjette ufaglærte EU-borger er i dag arbejdsløs Ledigheden i EU-7 var i maj måned på næsten 5 mio. svarende til, at ca.,3 pct. af den samlede arbejdsstyrke i EU-7 er arbejdsløse. Arbejdsløsheden

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Velkommen til Regional temadag. September 2018

Velkommen til Regional temadag. September 2018 Velkommen til Regional temadag September 2018 Program til Regional temadag Velkomst Aktuelle tiltag og ændringer i 2018 Gruppedrøftelser Spørg løs til PKA panelet Pause Retningslinjer for ansvarlighed

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Der går ikke mange sekunder i IT-virksomheden

Der går ikke mange sekunder i IT-virksomheden Tekst: Fie Rasmussen Foto: Lasse Hyldager HER STEMPLER VI IT-virksomheden Daxiomatic har ingen fast arbejdstid eller chef til at holde øje. Samtidig ligger de øverst på listen over gode arbejdspladser.

Læs mere

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 45 Offentligt Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande JANUAR 2009 2009 TIL DET POLITISK ØKONOMISKE UDVALG OG FINANSUDVALGET Den 14.

Læs mere

Stærke virksomheder i et stærkt samfund

Stærke virksomheder i et stærkt samfund Stærke virksomheder i et stærkt samfund D É T A R B E J D E R D I FO R D É T A R BEJ D ER D I FO R Stærke virksomheder i et stærkt samfund Danmark skal være verdens bedste land at leve i og verdens bedste

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

8822/16 pj/pj/hm 1 DG C 1

8822/16 pj/pj/hm 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) 8822/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 12. maj 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 8530/16 Vedr.:

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Kompetencer til en teknologisk og digital fremtid

Kompetencer til en teknologisk og digital fremtid Kompetencer til en teknologisk og digital fremtid Behov for tekniske og digitale kompetencer Avanceret teknologi og digitale løsninger bliver i stigende grad en del af vores samfund og afgørende for erhvervslivets

Læs mere