KOMMUNEPLAN BIND 7. Kommuneplan Rammer for Høng planområde RAMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER"

Transkript

1 KOMMUNEPLAN BIND 7 Kommuneplan Rammer for Høng planområde RAMMER

2 Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer -H1.B01 -H1.B02 -H1.B03 -H1.B04 -H1.B05 -H1.B06 -H1.B07 -H1.B08 -H1.B09 -H1.B10 -H1.B11 -H1.B12 -H1.B13 -H1.B14 -H1.B15 -H1.B16 -H1.B17 -H1.B18 -H1.B19 -H1.B20 -H1.B21 -H1.BL01 -H1.BL02 -H1.BL03 -H1.C01 -H1.C02 -H1.E01 -H1.E02 -H1.E03 -H1.OF01 -H1.OF02 -H1.OF03 -H1.OF04 -H1.OF05 -H1.OF06 -H1.R01 -H1.R02 -H1.R03 -H1.T01 -H1.T02 -H1.T03 -Sæby (H2) - rammer -H2.B01 -H2.B02 -H2.B03 -H2.BL01 -H2.E01 -H2.OF01 -H2.OF02 -Landområdet (H3) - rammer -H3.BL01 -H3.BL02 -H3.BL

3 -H3.BL04 -H3.BL05 -H3.BL06 -H3.BL07 -H3.BL08 -H3.BL09 -H3.BL10 -H3.BL11 -H3.BL12 -H3.BL13 -H3.BL14 -H3.BL15 -H3.E01 -H3.R01 -H3.T01 -H3.T02 -H3.T03 -H3.T04 -H3.Lbe -H3.Lla -H3.Ljo

4 Forside» Lokale forhold og rammer Lokale forhold og rammer - introduktion Lokale forhold og rammer uddyber og supplerer kommuneplanens Hovedstruktur med de lokale forhold og fastlægger rammerne for bygge- og anvendelsesmulighederne i de enkelte dele af kommunen. De lokale forhold er geografisk inddelt i fem planområder omkring Kalundborg som hovedcenter og Høng, Gørlev, Ubby-Jerslev og Svebølle som lokalcentre. Planområderne er yderligere opdelt i distrikter efter byområder med byzone og landområdet. Karakteristik af planområder Indledningsvis i afsnittet 'Lokale forhold og rammer' beskrives de enkelte planområdernes overordnede strukturer. Lokale forhold Lokale forhold er planvisioner, der gennemgår udbygningsmuligheder og andre tiltag for relevante emner fra hovedstrukturen og rammerne for konkrete områder. Desuden gives en beskrivelse af intentionerne med ændringer i rammeområdernes bestemmelser og forslag til udviklingsmål, som skal danne udgangspunkt for den videre detailplanlægning. Rammer for lokalplaners indhold Rammerne er bindeled mellem hovedstrukturens mål og retningslinjer og den mere detaljerede lokalplanlægning. Bestemmelserne fastlægger anvendelses- og byggemulighederne i de enkelte dele af kommunen. De er grundlaget for den fremtidige lokalplanlægning, men er også vejledende for kommunens øvrige administration af områder og enkeltsager. Rammebestemmelser 3

5 Kommunen er opdelt i en række enkeltområder, der typisk vil indeholde bebyggelse og arealer, som har eller ønskes at få ensartet træk. De enkelte rammeområder er inddelt i distrikter for byområder og landområder under planområderne Kalundborg, Svebølle, Ubby-Jerslev, Gørlev og Høng. Rammeområderne er kategoriseret efter deres arealanvendelse. Der er fastsat generelle bestemmelser for de enkelte rammeområders arealanvendelse samt for en række tværgående emner. De generelle rammebestemmelser er gældende, hvor intet andet er nævnt særskilt under det enkelte rammeområdes bestemmelser. Revision af rammerne Rammerne i Kommuneplan er revideret i forhold til en harmonisering af de fem gamle kommuners kommuneplaner samt regionplanen for Vestsjællands Amt Hvor intet andet er nævnt er ændringer af arealanvendelseskategori kun udtryk for en præcisering af anvendelsen med baggrund i en ensartet kategorisering for hele kommunen. Der er sket en tilpasning af områderne, hvor rammer med samme bestemmelser og områder med ensartet bebyggelse er lagt sammen eller udskilt. Der er yderligere sket en revision af rammerne og deres bestemmelser. Bestemmelserne er opdateret i forhold til mål fra kommuneplanens tværgående tema 'Klima' og de 'Statslige interesser i kommuneplanlægningen'. Ændringerne er uddybet under redegørelsen for de enkelte planområder. Bestemmelserne er udarbejdet rummelige og fleksible, af hensyn til et vist spillerum ved detailplanlægningen. Retsvirkninger mv. Retsvirkninger Rammerne består af overordnede retningsgivende bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, bebyggelsestæthed m.m. Den egentlige detailregulering og udformning af nærmiljøet finder sted i lokalplanlægningen, og først når rammerne er indarbejdet i lokalplaner, er de retligt bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Det betyder også, at eksisterende lovlig brug af en ejendom - uanset rammebestemmelserne - kan fortsætte uændret. Rammerne er således ikke byggeforskrifter og giver i sig selv ikke byggeret og lignende. Læs mere om retsvirkninger og planlovens krav i øvrigt. Ændringer Rammebestemmelserne er ikke fastlagt én gang for alle. De kan ændres ved de tilbagevendende revisioner af kommuneplaner, eller de kan ændres ved, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, for eksempel i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. Hvis der er tale om mindre ændringer i rammedelen, der ikke strider mod planens hovedprincipper, kan kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til kommuneplantillæg uden videre, eventuelt i forbindelse med selve lokalplanforslaget. Ved større ændringer og nye større planlægningstiltag, som påvirker kommuneneplanens hovedstruktur, skal kommunalbestyrelsen før udarbejdelsen indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet - en såkaldt forudgående offentlig høring (planloven 23 c). Andre bindinger Foruden regionplanlægningen og kommuneplanens bestemmelser skal lokalplanlægningen og anlægsarbejder respektere eller sikres dispensation fra andre bindinger. Det kan fx være tinglyste byggelinier langs veje og ledningsanlæg samt fredninger ved skove, fortidsminder og kirker. Regionplan 2005 er ophøjet til landsplandirektiv fra Gældende byplanvedtægter og lokalplaner vil fortsat være gyldige efter vedtagelsen af kommuneplanen, og vil kun kunne ophæves eller ændres, såfremt der vedtages en ny lokalplan for det pågældende område. Gældende servitutbestemmelser kan kun ophæves gennem vedtagelse af en lokalplan, og kun for så vidt der er tale om forhold, der kan optages bestemmelser for i en lokalplan. Mulighed for at nedlægge forbud Efter planloven kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder nedlægge forbud mod opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen 4

6 eller anvendelsen er i strid med rammebestemmelserne (Planloven 12, stk. 3). Kommunalbestyrelsen har også mulighed for at nedlægge forbud mod, at der etableres en anvendelse på en ejendom, selv om den er i overensstemmelse med rammerne. Et sådant forbud kan dog højst nedlægges for et år og skal tinglyses på ejendommen. Desuden skal kommunalbestyrelsen agte at udarbejde en lokalplan, der regulerer den detaljerede brug af området (planloven 14). Sidst opdateret 08/

7 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer Rammer Rammerne er bindeled mellem hovedstrukturens mål og retningslinjer og den mere detaljerede lokalplanlægning. Bestemmelserne fastlægger anvendelses- og byggemulighederne i de enkelte dele af kommunen. De er grundlaget for den fremtidige lokalplanlægning, men er også vejledende for kommunens øvrige administration af områder og enkeltsager. Rammer for lokalplaners indhold Rammeområder Kommunen er opdelt i en række enkeltområder, der typisk vil indeholde bebyggelse og arealer, som har - eller ønskes at få - ensartet træk. De enkelte rammeområder er inddelt i distrikter for byområder og landområder under planområderne Kalundborg, Svebølle, Ubby-Jerslev, Gørlev og Høng. Rammeområderne er kategoriseret efter deres arealanvendelse. Rammebestemmelser Der er fastsat generelle rammebestemmelser for de enkelte rammeområders arealanvendelse samt for en række tværgående emner. De generelle rammebestemmelser er gældende, hvor intet andet er nævnt om det pågældende emne under det enkelte rammeområdes bestemmelser. For hvert enkelt rammeområde er fastsat specifikke rammebestemmelser. De specifikke rammebestemmelser er maksimale rammer. Kommunalbestyrelsen kan derfor godt fastlægge strammere bestemmelser, når der udarbejdes lokalplaner. Revision af rammerne Rammerne i Kommuneplan er revideret i forhold til en harmonisering af de fem gamle kommuners kommuneplaner samt regionplanen for Vestsjællands Amt Hvor intet andet er nævnt, er ændringer af arealanvendelseskategori kun udtryk for en præcisering af anvendelsen med baggrund i en ensartet kategorisering for hele kommunen. Der er sket en tilpasning af områderne, hvor rammer med samme bestemmelser og områder med ensartet bebyggelse er lagt sammen eller udskilt. Der er yderligere sket en revision af rammerne og deres bestemmelser. Bestemmelserne er opdateret i forhold til mål fra kommuneplanens tværgående tema 'Klima' og de 'Statslige interesser i kommuneplanlægningen'. Ændringerne er uddybet under redegørelsen for de enkelte planområder. Bestemmelserne er udarbejdet rummelige og fleksible, af hensyn til et vist spillerum ved detailplanlægningen. Retsvirkninger mv. Retsvirkninger Rammerne består af overordnede retningsgivende bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, 6

8 bebyggelsestæthed m.m. Den egentlige detailregulering og udformning af nærmiljøet finder sted i lokalplanlægningen, og først når rammerne er indarbejdet i lokalplaner, er de retligt bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Det betyder også, at eksisterende lovlig brug af en ejendom - uanset rammebestemmelserne - kan fortsætte uændret. Rammerne er således ikke byggeforskrifter og giver i sig selv ikke byggeret og lignende. Læs mere om retsvirkninger og planlovens krav i øvrigt. Ændringer Rammebestemmelserne er ikke fastlagt én gang for alle. De kan ændres ved de tilbagevendende revisioner af kommuneplaner, eller de kan ændres ved, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, for eksempel i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. Hvis der er tale om mindre ændringer i rammedelen, der ikke strider mod planens hovedprincipper, kan Kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til kommuneplantillæg uden videre, eventuelt i forbindelse med selve lokalplanforslaget. Ved større ændringer og nye større planlægningstiltag, som påvirker kommuneneplanens hovedstruktur, skal Kommunalbestyrelsen før udarbejdelsen indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet - en såkaldt forudgående offentlig høring (planloven 23 c). Andre bindinger Foruden regionplanlægningen og kommuneplanens bestemmelser skal lokalplanlægningen og anlægsarbejder respektere eller sikres dispensation fra andre bindinger. Det kan fx være tinglyste byggelinjer langs veje og ledningsanlæg samt fredninger ved skove, fortidsminder og kirker. Regionplan 2005 er ophøjet til landsplandirektiv fra Gældende byplanvedtægter og lokalplaner vil fortsat være gyldige efter vedtagelsen af kommuneplanen, og vil kun kunne ophæves eller ændres, såfremt der vedtages en ny lokalplan for det pågældende område. Gældende servitutbestemmelser kan kun ophæves gennem vedtagelse af en lokalplan, og kun for så vidt der er tale om forhold, der kan optages bestemmelser for i en lokalplan. Mulighed for at nedlægge forbud Efter planloven kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder nedlægge forbud mod opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med rammebestemmelserne (Planloven 12, stk. 3). Kommunalbestyrelsen har også mulighed for at nedlægge forbud mod, at der etableres en anvendelse på en ejendom, selv om den er i overensstemmelse med rammerne. Et sådant forbud kan dog højst nedlægges for et år og skal tinglyses på ejendommen. Desuden skal kommunalbestyrelsen agte at udarbejde en lokalplan, der regulerer den detaljerede brug af området (planloven 14). Sidst opdateret 08/

9 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde Rammer for Høng planområde Rammerne er bindeled mellem hovedstrukturens mål og retningslinjer og den mere detaljerede lokalplanlægning. Bestemmelserne fastlægger anvendelses- og byggemulighederne i de enkelte dele af kommunen. De er grundlaget for den fremtidige lokalplanlægning, men er også vejledende for kommunens øvrige administration af områder og enkeltsager. Rammerne består af overordnede retningsgivende bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, bebyggelsestæthed m.m. Den egentlige detailregulering og udformning af nærmiljøet finder sted i lokalplanlægningen, og først når rammerne er indarbejdet i lokalplaner, er de retligt bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Det betyder også, at eksisterende lovlig brug af en ejendom - uanset rammebestemmelserne - kan fortsætte uændret. Rammerne er således ikke byggeforskrifter og giver i sig selv ikke byggeret og lignende. Læs mere om rammer for lokalplaners indhold, retsvirkninger m.v. Generelle rammebestemmelser Der er fastsat generelle rammebestemmelser for de enkelte rammeområders anvendelse samt en række tværgående emner. De generelle rammebestemmelser er gældende, hvor intet andet er nævnt om det pågælende emne under det enkelte rammeområdes bestemmelser. Specifikke rammebestemmelser Se de enkelte rammeområders bestemmelser under følgende distrikter for byområderne og landområdet i Høng planområde: H1 Høng H2 Sæby H3 Landområdet 8

10 Sidst opdateret 23/

11 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1) Høng by (H1) - rammer Generelle rammebestemmelser for hhv. arealanvendelsen og andre tværgående emner er gældende sammen med de specifikke bestemmelser for det enkelte rammeområde. Rammeområderne er benævnt efter det enkelte områdes arealanvendelse. Rammeområder i Høng by (H1) Vælg et rammeområde i tabellen nedenfor for at se de enkelte områders specifikke rammebestemmelser. Boligområde (B) H1.B01 H1.B02 H1.B03 H1.B04 H1.B05 H1.B06 H1.B07 H1.B08 H1.B09 H1.B10 H1.B11 H1.B12 H1.B13 H1.B14 H1.B15 H1.B16 H1.B17 H1.B18 H1.B19 H1.B20 H1.B21 Blandet bolig- og erhvervsområde (BL) H1.BL01 H1.BL02 H1.BL03 Centerområde (C) H1.C01 H1.C02 Erhvervsområde (E) H1.E01 H1.E02 H1.E03 Offentlige formål (OF) H1.OF01 H1.OF02 H1.OF03 H1.OF04 H1.OF05 H1.OF06 Rekreativt område (R) H1.R01 H1.R02 H1.R03 Tekniske anlæg (T) H1.T01 H1.T02 H1.T03 Kort over rammeområder i Høng by Brug lup-værktøjet til at forstørre eller formidske og hånd-værktøjet til at flytte på kortudsnittet. 10

12 Landzone, som skal overføres til byzone, er vist ved lodret skravering. Landzone, som skal overføres til sommerhusområde, er vist ved venstre-skrå skravering. Byzone, som skal tilbageføres til landzone, er vist ved højre-skrå skravering. Gå til de specifikke rammebestemmelser ved at vælge rammeområdet i tabellen ovenfor. Sidst opdateret 17/

13 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B01 H1.B01 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.B01 Gl. rammenr. 1.B.1 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Boligområde Områdets anvendelse Åben lav bebyggelse Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 30 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 1.5 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning De grønne fællesarealer skal bevares. Andet 12

14 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

15 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B02 H1.B02 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.B02 Gl. rammenr. 1.B.1 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Boligområde Områdets anvendelse Åben lav bebyggelse Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 30 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 1.5 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Behov for trafiksikring med fartdæmpere skal vurderes for Finlandsvej og Snæbumgårdsvej. Friarealer og beplantning Områdets grønne fællesarealer skal bevares. Der skal plantes vejtræer i forbindelse med anlæg af fartdæmpere. Andet 14

16 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

17 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B03 H1.B03 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.B03 Gl. rammenr. 1.B.16 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Boligområde Områdets anvendelse Tæt lav og etagebebyggelse Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 40 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Andet Andre rammeområder 16

18 Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

19 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B04 H1.B04 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.B04 Gl. rammenr. 1.B.17 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Boligområde Områdets anvendelse Tæt parcelhusbebyggelse Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 40 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Andet Andre rammeområder 18

20 Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

21 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B05 H1.B05 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.B05 Gl. rammenr. 1.B.21, 1.B.13 og 1.D.4 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Boligområde Områdets anvendelse Tæt parcelhusbebyggelse Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 40 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 1.5 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Andet Andre rammeområder 20

22 Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

23 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B06 H1.B06 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.B06 Gl. rammenr. 1.B.13 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Boligområde Områdets anvendelse Åben lav bebyggelse Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 30 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 1.5 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Andet Andre rammeområder 22

24 Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

25 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B07 H1.B07 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.B07 Gl. rammenr. 1.B.21 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Boligområde Områdets anvendelse Åben lav bebyggelse Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 30 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 1.5 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Andet Andre rammeområder 24

26 Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

27 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B08 H1.B08 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. Gl. rammenr. Distrikt Anvendelse generelt Områdets anvendelse Zoneforhold Maks. bebyggelsesprocent H1.B08 1.B.4 H1 Høng. Høng by Boligområde Åben lav og tæt lav bebyggelse. Byzone 30 for åben lav bebyggelse. 40 for tæt lav bebyggelse. Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 1.5 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Parcelhuse kan tillades på ledige eller nye grunde ved udstykning. Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Der skal for Møllevej vurderes behovet for fartdæmpende anlæg og træbeplantning til miljøforbedring. Friarealer og beplantning Områdets grønne fællesarealer skal bevares. Andet 26

28 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

29 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B09 H1.B09 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.B09 Gl. rammenr. 1.B.5 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Boligområde Områdets anvendelse Etagebebyggelse Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 40 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Andet Andre rammeområder 28

30 Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

31 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B10 H1.B10 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.B10 Gl. rammenr. 1.B.5 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Boligområde Områdets anvendelse Tæt lav bebyggelse Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 40 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Andet Andre rammeområder 30

32 Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

33 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B11 H1.B11 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.B11 Gl. rammenr. 1.B.18 og 1.B.6 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Boligområde Områdets anvendelse Tæt lav bebyggelse Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 40 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Andet Andre rammeområder 32

34 Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

35 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B12 H1.B12 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. Gl. rammenr. Distrikt Anvendelse generelt Områdets anvendelse Zoneforhold Maks. bebyggelsesprocent H1.B12 1.B.6, 1.B.7 og 1.B.10 H1 Høng. Høng by Boligområde Tæt lav og etagebebyggelse Byzone 40 for tæt lav bebyggelse. 60 for etagebebyggelse. Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 3 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 for tæt lav bebyggelse, 11.5 for etagebebyggelse. Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning De grønne friarealer imellem områdets østlige og vestlige del skal bevares. Andet Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

36 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B13 H1.B13 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. Gl. rammenr. Distrikt Anvendelse generelt Områdets anvendelse Zoneforhold Maks. bebyggelsesprocent H1.B13 1.B.10, 1.B.11 og 1.E.13 H1 Høng. Høng by Boligområde Lav bebyggelse Byzone 30 for åben lav bebyggelse. 40 for tæt lav bebyggelse. Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 1.5 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold På de primære, ældre veje i området skal der plantes vejtræer. Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Behov for trafiksikring ved anlæg af fartdæmpere skal vurderes for Marievej, Ingesvej og Sofievej. Friarealer og beplantning Områdets grønne fællesarealer skal bevares. Der skal plantes træer på de lange, brede veje: Marievej, Ingesvej og Sofievej. Andet 35

37 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

38 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B14 H1.B14 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. Gl. rammenr. Distrikt Anvendelse generelt Områdets anvendelse Zoneforhold Maks. bebyggelsesprocent H1.B14 1.B.8 H1 Høng. Høng by Boligområde Åben lav og tæt lav bebyggelse. Byzone 30 for åben lav bebygelse. 40 for tæt lav bebyggelse. Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 1.5 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Området skal have stiforbindelse til naboområderne. Friarealer og beplantning De grønne fællesarealer skal bevares, dog mulighed for fælleshus. Andet 37

39 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

40 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B15 H1.B15 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. Gl. rammenr. Distrikt Anvendelse generelt Områdets anvendelse Zoneforhold Maks. bebyggelsesprocent H1.B15 1.B.9 H1 Høng. Høng by Boligområde Lav bebyggelse. Byzone 30 for åben lav bebyggelse. 40 for tæt lav og etagebebyggelse. Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt I lokalplan kan tillades parcelhusgrunde ned til 500 m2 og grupper med parcelhuse som tæt lav bebyggelse. Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Området skal have tilkørsel fra Finderupvej og Industrivej. Stier skal knyttes til nabokvarterer og til Finderup. Friarealer og beplantning Mindst 20% af området skal anvendes til større fælles friarealer. Der skal være plantebælte og evt. støjvold langs areal til omfartsvej. Andet 39

41 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

42 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B16 H1.B16 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. Gl. rammenr. Distrikt Anvendelse generelt Områdets anvendelse Zoneforhold Maks. bebyggelsesprocent H1.B16 1.B.14 og 1.B.20 H1 Høng. Høng by Boligområde Åben lav og tæt lav bebyggelse. Byzone og landzone 30 for åben lav bebyggelse. 40 for tæt lav bebyggelse. Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 1.5 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Der skal være stier imellem boligetaperne og til Centervej og Finderupvej. Friarealer og beplantning De grønne fællesarealer skal bevares. Der skal sikres mulighed for afskærmning på areal langs planlagt omfartsvej. Andet 41

43 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

44 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B17 H1.B17 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.B17 Gl. rammenr. 1.B.12 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Boligområde Områdets anvendelse Tæt lav bebyggelse Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 40 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Der skal være stiforbindelsetil de tilgrænsende områder i byen. Friarealer og beplantning De grønne fællesarealer skal bevares. Der skal sikres mulighed for afskærmning på areal langs planlagt omfartsvej. Andet 43

45 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

46 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B18 H1.B18 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.B18 Gl. rammenr. 1.B.12 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Boligområde Områdets anvendelse Åben lav bebyggelse Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 30 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 1.5 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Der skal være stiforbindelsetil de tilgrænsende områder i byen. Friarealer og beplantning De grønne fællesarealer skal bevares. Der skal sikres mulighed for afskærmning på areal langs planlagt omfartsvej. Andet 45

47 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

48 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B19 H1.B19 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.B19 Gl. rammenr. 1.B.12 og 1.B.22 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Boligområde Områdets anvendelse Tæt lav bebyggelse Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 40 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 1.5 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Der skal være stiforbindelsetil de tilgrænsende områder i byen. Friarealer og beplantning Andet 47

49 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

50 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B20 H1.B20 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. Gl. rammenr. Distrikt Anvendelse generelt Områdets anvendelse Zoneforhold Maks. bebyggelsesprocent H1.B20 1.B.15 H1 Høng. Høng by Boligområde Lav bebyggelse Området skal overføres fra landzone til byzone. 30 for åben lav bebyggelse. 40 for tæt lav og etagebebyggelse. Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Fordeling af bebyggelsestyper skal fastlægges i lokalplan. I lokalplan tillades parcelhusgrunde ned til 500m2 og grupper med parcelhuse som tæt lav bebyggelse. Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Der skal være stiforløb fra Herslevvejen til Kulbyvej knyttet til sti til skolen og sti i grøn zone i område H1.B18. Friarealer og beplantning Mindst 20% af området skal anvendes til større fælles friarealer. Der skal etableres afskærmning langs areal til østlig omfartsvej. Andet 49

51 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

52 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.B21 H1.B21 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. Gl. rammenr. Distrikt Anvendelse generelt Områdets anvendelse Zoneforhold Maks. bebyggelsesprocent H1.B21 3.L.1-Jo H1 Høng. Høng by Boligområde Lav bebyggelse og etagebebyggelse Området skal overføres fra landzone til byzone. 30 for åben lav bebyggelse. 40 for tæt lav og etagebebyggelse. Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Fordeling af bebyggelsestyper skal fastlægges i lokalplan. I lokalplan kan tillades parcelhusgrunde ned til 500m2 i grupper med parcelhuse som tæt lav bebyggelse. Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Områdets boligetaper skal knyttes til en sti mellem Hallenslevvej og Sæbyvej og et stiforløb til Høng Skole. Friarealer og beplantning Mindst 20% af området skal anvendes til større friarealer fælles for området. Der skal etableres afskærmning langs Sæbyvej og mod det åbne land. Andet 51

53 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

54 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.BL01 H1.BL01 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. Gl. rammenr. Distrikt Anvendelse generelt Områdets anvendelse Zoneforhold Maks. bebyggelsesprocent Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager Maks. bygningshøjde (m) Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Andet H1.BL01 1.B.2, 1.B.3 og 1.C.1 H1 Høng. Høng by Blandet bolig og erhverv Lav bebyggelse og etagehuse med forskellige funktioner. Byzone 50 for lav bebyggelse. 60 for etagebebyggelse. 2 for lav bebyggelse, 2.5 for etagehuse. 8.5 for lav bebyggelse, 11.5 for etagebebyggelse. Ved renovering og ydre bygningsfornyelser skal der tages hensyn til den oprindelige byggestil og bymiljøet. 53

55 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

56 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.BL02 H1.BL02 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.BL02 Gl. rammenr. 1.E.3 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv Områdets anvendelse Lav bebyggelse overvejende med boliger. Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 50 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Miljøklasse 1-2 Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Så vidt muligt fælles overkørsler langs Slagelsevej Friarealer og beplantning Andet 55

57 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

58 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.BL03 H1.BL03 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. Gl. rammenr. Distrikt Anvendelse generelt Områdets anvendelse Zoneforhold Maks. bebyggelsesprocent Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager Maks. bygningshøjde (m) Bebyggelsesforhold i øvrigt H1.BL03 1.E.2 H1 Høng. Høng by Blandet bolig og erhverv. Til tæt lav og etagebebyggelse med boliger, service og let erhverv, institution oa. Byzone 50 set som en helhed, så mulighed for gradueringer op/ned i en lokalplan. 2 for tæt lav bebyggelse, 3 for etagebebyggelse. 8.5 for tæt lav bebyggelse for etagebebyggelse. Der skal tilsigtes fornyelser som giver en tæt bykarakter med arkitektonisk og funktionel variation bl.a. med forskellige boligstørrelser og typer, herunder for beboere, der kan have særlig gavn den lille afstand til butikscentret. Miljøforhold Miljøklasse 1-2 Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Området skal have hovedtilkørsel fra Slagelsevej. Der skal være stiforbindelse til ny skov vest for området. Friarealer og beplantning Der skal anlægges plantebælte langs områdets sydlige grænse, og området skal planlægges under hensyn til en markant grøn profil og indhold. Andet Omdannelse af området til Blandet bolig og erhverv skal baseres på en lokalplan for hele arealet samt en etape- og tidsfølgeplan. 57

59 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

60 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.C01 H1.C01 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.C01 Gl. rammenr. 1.C.1, 1.C.2, 1.D.1 og 1.D.6 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Centerområde Områdets anvendelse Blandet bebyggelse med butikker, boliger og liberalt erhverv. Der kan omdannes/ bygges nyt butiksareal inden for en ramme på bruttoetagemeter, maks butiksstørrelse er bruttoetagemeter for udvalgsvare og bruttoetagemeter for dagligvare. Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 80 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 2.5 Maks. bygningshøjde (m) 11.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Ved renovering og ydre bygningsfornyelser skal der tages hensyn til den oprindelige byggestil og bymiljøet. Miljøforhold Miljøklasse 1-2 Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Andet 59

61 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

62 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.C02 H1.C02 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.C02 Gl. rammenr. 1.C.3 og 1.D.13 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Centerområde Områdets anvendelse Blandet bebyggelse. Butikker, boliger og liberalt erhverv. Der kan omdannes/ bygges nyt butiksareal inden for en ramme på bruttoetagemeter, maks butiksstørrelse er bruttoetagemeter for udvalgsvare og bruttoetagemeter for dagligvare. Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 70 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 10 Bebyggelsesforhold i øvrigt En ny lokalplan for området skal sigte mod en væsentlig tættere bykarakter og et større butiksareal samt evt. boliger på 1. sal. Miljøforhold Miljøklasse 1 Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Parkeringskælder eller parkering på tag kan tillades. Friarealer og beplantning Områdets grønne træk skal forstærkes med træplantning. Andet 61

63 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

64 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.E01 H1.E01 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.E01 Gl. rammenr. 1.E.1 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Erhvervsområde Områdets anvendelse Blandet bebyggelse. Kontor, fabrikshaller, boliger og sportshal Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 50 Maks. bygningsrumfang i forhold til 3 grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Mulighed for tilladelse til bygningshøjde over 8.5, hvis produktionsforhold taler for det. Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Andet 63

65 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

66 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.E02 H1.E02 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.E02 Gl. rammenr. 1.E.2 og 1.D.9 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Erhvervsområde Områdets anvendelse Blandet bebyggelse. Der kan etableres op til bruttoetagemeter til særligt pladskrævende varegrupper, jf. kommuneplanens detailhandelsafsnit. Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper er 3000 bruttoetagemeter. I tilknytning til forhandlere af tømmer og byggematerialer kan der etableres et byggemarked med butiksareal på op til 2000 bruttoetagemeter. Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 50 Maks. bygningsrumfang i forhold til 3 grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Mulighed for tilladelse til bygningshøjde over 8.5, hvis produktionsforhold taler for det. Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Områdets visuelle miljø skal forbedres med vejtræer og krav til beplantning på de enkelte grunde Andet 65

67 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

68 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.E03 H1.E03 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.E03 Gl. rammenr. 1.E.4 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Erhvervsområde Områdets anvendelse Blandet bebyggelse. Der kan etableres op til bruttoetagemeter til særligt pladskrævende varegrupper, jf. kommuneplanens detailhandelsafsnit. Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper er 3000 bruttoetagemeter. I tilknytning til forhandlere af tømmer og byggematerialer kan der etableres et byggemarked med butiksareal på op til 2000 bruttoetagemeter. Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 50 Maks. bygningsrumfang i forhold til 3 grundareal Maks. etager 2 Maks. bygningshøjde (m) 8.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Mulighed for tilladelse til bygningshøjde over 8.5, hvis produktionsforhold taler for det. Miljøforhold Miljøklasse 2-5 afhængig af beliggenhed i området mhp afstand til boliger Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Der skal være et plantebælte langs areal udlagt til østlig omfartsvej og langs veje skal plantes træer Andet 67

69 Andre rammeområder Se andre rammeområders bestemmelser i Høng by (H1) Lokalplaner m.v. Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside. Sidst opdateret 23/

70 Forside» Lokale forhold og rammer» Rammer» Høng planområde» Høng by (H1)» H1.OF01 H1.OF01 Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner. Rammeomr. H1.OF01 Gl. rammenr. 1.D.1 Distrikt H1 Høng. Høng by Anvendelse generelt Offentlige formål Områdets anvendelse Blandet bebyggelse. Skole og institutioner, funktionær- og elevboliger, sportsplads mv. Zoneforhold Byzone Maks. bebyggelsesprocent 50 Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal Maks. etager 2.5 Maks. bygningshøjde (m) 11.5 Bebyggelsesforhold i øvrigt Miljøforhold Infrastruktur (vej, stier og trafikforhold) Friarealer og beplantning Områdets grønne kvaliteter skal bevares og/eller forbedres med træer og anden beplantning, herunder - så vidt mulig - med levende hegn mod omgivelserne. Andet 69

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe. Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen? kan

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 541 for tre områder i Kirke Helsinge 1. Indledning Ejendommen Østergade

Læs mere

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Rev. i januar 1997. NR. 70 For et blandet område ved Nr. Vi u m vej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 20 til Videbæk kommuneplan Lokalplan nr. 70 for et blandet

Læs mere

07.03.S02 07.03.S01. TILLÆG 23 Bed and breakfast, café og butik i Henneby. ENKELTOMRÅDE 07.03.S01 og 07.03.S02

07.03.S02 07.03.S01. TILLÆG 23 Bed and breakfast, café og butik i Henneby. ENKELTOMRÅDE 07.03.S01 og 07.03.S02 07.03.S02 07.03.S01 TILLÆG 23 Bed and breakfast, café og butik i Henneby ENKELTOMRÅDE 07.03.S01 og 07.03.S02 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JANUAR 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej,

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Ringkøbing Ringkøbing- 21. april 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 2. SEPTEMBER 2015 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde 50.C.02 - Centerområde på Siimtoften, -

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

Tillæg nr. 50. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 50. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 50 Til Kommuneplan 2009-2021, område til offentligt formål, bl. bolig- og erhvervsformål ved Nørredige, Ringkøbing Ortofoto 19. februar 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. NOVEMBER 2011 KOMMUNEPLAN 09 2 EMNE: Ændring af rammeområde 30.E.08 Klank Ændring af afgrænsning udpeget

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE Teknik & Miljø

KALUNDBORG KOMMUNE Teknik & Miljø KALUNDBORG KOMMUNE Teknik & Miljø Tillæg nr. 16 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 556 for et bevægelseshus på Herredsåsen. 1. Indledning Baggrund Med bevægelseshuset

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For Reersø Camping Forslaget er fremlagt fra den 2. februar 2011 til den 30. marts 2011 KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg &

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Lokalplan GL 35.2 for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed side 3 Eksisterende forhold side 3 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.004 for Østre Havn Den 26. marts 2012 er kommuneplantillæg 1.004 for en ændring

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juni 2007 Kommuneplantillæg

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Logbog: udførte ændring af rammer i gis modul Rammerne er opdelt i 4 byområder og 1 landområde: 1 Hundige Bydel

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.B.10 N.R.1 N.R.1. Kort over nye rammer - kommuneplantillæg nr.

Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.B.10 N.R.1 N.R.1. Kort over nye rammer - kommuneplantillæg nr. Kommuneplantillæg Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.O.3 N.L.1 T.L.1 N.R.1 N.B.10 N.B.2 N.R.1 N.B.1 Kommuneplanrammer Signaturer: N.B.1 Kommuneplan ramme Område der overgår til N.R.1 Kort over nye

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag Kommuneplantillæg 6 Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune -

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget 29.10.2012 Morsø Kommune - www.morsoe.dk ? Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen kan have baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 10 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 7. januar 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Varde Byråd har den 21. december 2009 vedtaget lokalplan 42 og tillæg 19 til kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk, endeligt.

Varde Byråd har den 21. december 2009 vedtaget lokalplan 42 og tillæg 19 til kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk, endeligt. Tlf. Fax Lokalplan 42 og tillæg 19 til kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Varde Byråd har den 21. december 2009 vedtaget lokalplan 42 og tillæg 19 til kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk,

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring

Læs mere

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk i marts 2000 J. Nr. 27-11 -85 Revideret i maj 2000. Revideret i Juni 2000 Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 7 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 31. maj 2012 vedtaget tillæg nr. 11 til Vordingborg Kommuneplan

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 31. maj 2012 vedtaget tillæg nr. 11 til Vordingborg Kommuneplan Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 08 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Tillæg nr. 11 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021 Sag

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35. for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 35 for et areal ved Lundestien/Hartkornsvej ("Den kvarte lagkage") Udarbejdet af Plan og Teknik,

Læs mere

K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2

K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R. 1 2 TIL EGTVED KOMMUNEPLAN 2005-2017 V E J L E K O M M U N E KOMMUNEPLAN EGTVED KOMMUNE M E N N E S K E R K U LT U R N AT U R U D V I K L I N G E G T V E D KO M M

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LANGEBÆK KOMMUNE. Lokalplan 36 M for Nærgenbrugsstationen i Mern

LANGEBÆK KOMMUNE. Lokalplan 36 M for Nærgenbrugsstationen i Mern LANGEBÆK KOMMUNE Lokalplan 36 M for Nærgenbrugsstationen i Mern September 2004 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 003

Kommuneplantillæg nr. 003 Kommuneplantillæg nr. 003 For et institutionsområde ved Haugemøllevej i Slangerup, Frederikssund Kommune Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde OF12 og B16 Offentligt område ved Fuglsang Toft og Boligområde ved Fuglsang Sø 1. Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget)

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget) Kommuneplantillæg nr. 20 Baggrund og formål Kommuneplantillæg nr. 20 til kommuneplan 2013-25 er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt erhvervsområde ved Asåvej/Østre Ringgade i Dronninglund.

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere