Regneregler for brøker og potenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regneregler for brøker og potenser"

Transkript

1 Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler Potenser 7. Eksempler I de to fsnit præsenteres regnereglerne først generelt, som mn finder dem i et kompendium. Herefter vil der være eksempler, der elyser, hvorledes regnereglerne nvendes. Der er åde tleksempler og eksempler, der involverer mere generelle udtryk. Tegnet ruges til t fslutte eksempler. Tnken er, t mn kn læse eksemplerne smtidig med de generelle formler. For t der ikke skl herske tvivl om, hvilke regler, der enyttes i eksemplerne, enytter jeg en speiel nottion: De formler, der opskrives, hr et nummer i højre side. Når en formel nvendes i en udregning, står formelnummeret over lighedstegnet som for eksempel (.), når der henvises til formel (.). På side indføres røkregneregler, der enævnes r til r 5. Når disse regler nvendes i en udregning skrives det som r. I Eksempel. forklres nottionen i forindelse med eksemplet. Brøker Brøker er størrelser, vi kn skrive som røk tæller nævner. En huskeregel til, hvd der hører til hvor, er, t tælleren er i toppen og nævneren er for neden. Når vi regner med røker er det vigtigt t huske, t det stregt forudt t dividere med 0. I det følgende er,, og d lot vilkårlige tl. De generelle regneregler skrives her op med ogstver, men gefter vil der være eksempler med tl.

2 En nyttig egensk ved røker er, t vi kn forkorte/forlænge dem uden t ændre røkens værdi. Det etyder, t vi kn gnge/dividere med smme det smme tl i tæller og nævner:. (.) Hvis og ikke hr nogen fælles fktorer, siges røken / t være uforkortelig. Det er ltid ønskværdigt t præsentere fit som en uforkortelig røk. Når vi skl lægge røker smmen, skl vi først sikre os, t de hr smme nævner. I så tilfælde gælder der, t + +. (.) Skl vi ddere to røker, der ikke hr smme nævner, skl vi først forlænge røkerne, så de får smmen nævner. Vi kn ltid gøre som følger: + (.) d d d + (.) d +. (.) d d Hvis den ene nævner er en fktor i den nden nævner (det vil sige, hvis vi for eksempel kn skrive d e), kn vi reduere ntllet f udregninger i (.): + d (.) + e d e + e + e. (.4) Det væsentlige er her, t vi kun forlænger den første røk, d det sikrer, t de to røker så får smme nævner. Jeg vil dog gerne understrege, t (.) ltid kn ruges, selvom (.4) kn reduere ntllet f udregninger. Bemærk, t ethvert tl kn skrives som en røk, nemlig. (.5) Der gælder følgende regneregler når vi foretger multipliktion og division, der involverer røker. BR Vi gnger en røk med et tl, ved t gnge med tllet i tælleren :. BR Vi deler en røk med et tl ved t gnge med tllet i nævneren :. BR Vi gnger to røker ved t gnge tæller med tæller og nævner med nævner : d d.

3 BR 4 Vi deler et tl med en røk ved t gnge med den omvendte røk : r. BR 5 Vi deler en røk med en røk ved t gnge med den omvendte røk : d d r d. Vi kn slå r 4 og r 5 smmen til, t vi deler med en røk ved t gnge med den omvendte sålænge vi husker t foretge den efterfølgende multipliktion korrekt.. Eksempler I Eksempel. forklres den nottion, der liver enyttet i eksemplerne. Eksempel. (Forlæng/forkort) Først et eksempel på, t heltlsdivision (der går op) re er forkortning f røker. (.) (.5) I det første lighedstegn er der ingen formelhenvisning, d vi lot lver to multipliktioner nemlig og. I det ndet lighedstegn ruger vi formel (.) med, og. Til sidst ruger vi formel (.5) med. Reduktion til en uforkortelig røk, der ikke er et heltl, foregår på smme måde identifier fælles fktorer i tæller og nævner og forkort røken: 5 (.) 5 5, (.). Eksempel. (Addition f røker) Først et eksempel, hvor vi hr fælles nævner fr strten og et eksempel, hvor vi efterfølgende kn forkorte røken (.) (.) + 4 (.) (.5). To eksempler på ddition f røker med forskellig nævner, hvor vi enytter fremgngsmåden i (.): 5 + (.) (.)

4 + 4 9 (.) (.) (.) Som et eksempel på, t (.4) kn spre os for nogle udregninger i forhold til (.), kn vi foretge den sidste udregning igen: (.4) (.) Vi kn nturligvis også enytte regnereglerne til t ddere mere end to røker. Jo flere røker, vi skl lægge smmen, jo edre er det t forsøge t enytte (.4), d vi ellers får nævnere med mnge fktorer. Betrgt for eksempel (.4) (.) Til sidst et eksempel på, hvordn vi lægger hele tl og røker smmen: + 5 (.5) + (.4) (.) En vigtig pointe i ovenstående udregninger er, t når vi lægger tl smmen med røker, kn vi ltid enytte (.4). Eksempel. (Multipliktion med røker) I disse eksempler involveres også de første røkregneregler. Først et eksempel på r : Dernæst multipliktion f to røker: r 5 5 (.) r 4 (.). Involverer en udregning åde multipliktion og ddition f røker er det vigtigt t huske på regnerternes hierki : r (.) (.) Eksempel.4 (Division med røker) Først demonstreres r 4: 5 r 4 5 (.) 5 (.5) 5. Først udregnes rødder og potenser, dernæst multipliktion og division og til sidst ddition. 4

5 Dernæst et pr eksempel på r 5: r 5 4 (.) 4. r (.) Eksempel.5 (Proentregning) Proentregning er en forklædt form for regning med røker: Proent etyder per hundrede (underforstået per 00), og dermed hr vi for eksempel, t 0% 0 00 r (.) ,, 5% (.) 0, Eksempel. Et eksempel, der illustrerer, t lidt kendsk til røker ikke er t forgte i den virkelige verden: Engng edyrede en politiker, t eftersom 5 % f de mndlige vælgere og 5 % f de kvindelige vælgere delte en estemt overevisning, delte 50 % f efolkningen denne overevisning. (Politikeren hr her ntget, t de mndlige og kvindelige vælgere hver udgør hlvdelen f efolkningen) Dette regnestykke er forkert, hvilket mn kn overevise sig om ved t enytte den smme logik i tilfældet hvor det er 0 % f de mndlige vælgere og 0 % f de kvindelige vælgere der hr smme overevisning. Det regnestykke, mn her skl foretge, er som følger: 5% mndlige vælgere + 5% kvindelige vælgere 5% efolkningen + 5% efolkningen 4 efolkningen + 4 efolkningen r 4 efolkningen + 4 efolkningen 8 efolkningen + 8 efolkningen 8 efolkningen r (.) efolkningen 4 4 efolkningen 5% efolkningen. For t give nogle sværere eksempler, vil jeg her minde om kvdrtformlerne: ( + ) + +, (.) ( ) +, (.7) ( + ) ( ). (.8) 5

6 Normlt smmenskriver vi (.) og (.7) til ( ± ) + ±. D vi læser fr venstre mod højre er der en tendens til, t folk ofte kun husker formler fr venstre mod højre. Med kvdrtformlerne er det ikke videre interessnt t huske formlerne i denne retning, d vi der lot kn gnge prenteserne ud og få resulttet. Men det er også fr højre mod venstre, der er den interessnte vej. Et pr eksempler på, hvordn formlerne ruges fr højre mod venstre: x x + x x + (x ), (x, ) 99 (99 + ) (99 ) (99, ) Eksempel.7 (Sværere eksempler) Til sidst er her eksempler, hvor vi ikke udelukkende hr tl, og hvor vi får rug for kvdrtformlerne. + + (.) ( + )( ) + + ( )( + ) Et mindre oplgt eksempel: y + 4y y + y + y + + (.) y + (y + ) + y + (.8) + + (.) + +. Et eksempel, der tger en smule forskud på glæderne i næste fsnit: (.4) (y + ) + y + (.) (y + ) + y + (y + ) y + (y + ). x 9 x + x + 9 x (.) (x + )(x ) (x + )(x ) (.) x + x + (x + ) x (x + )(x + ) x +. Et pr eksempler, der minder om, t prenteser tjener et formål, når vi sutrherer: x + x + 5 x (.) x + (x + ) 5 x (.) (5 x)(x + ) x + (x + ) (x + ) 4x + 5 x (.) (x + ) (x + ) (4x + 5 x ) 4x 5 + x (x + ) (x + ) x 4x 4 (x + ). x 5y x y 4y x (.) (x 5y) 4(x y) (4y x) 4 8x 5y 8x y 8y x 8x 5y (8x y) (8y x) (.) 8x 5y 8x + y 8y + x x y

7 Potenser I et udtryk f typen n klder vi for grundtllet og n for potensen. Grunden til t indføre rødder er, t vi ønsker t løse ligninger f typen x n. Den fundmentle smmenhæng mellem rødder og potenser er: n er det tl, der opfylder, t n n. (.) (Hvis n er et lige tl, skl vi huske, t skl være positiv!) Det skriver vi også som: n n. Vi hr følgende regneregler for potenser: Sml potenserne: Sml grundtllene: Negtive potenser: Potens i potens: Rødder som potenser: 0. (.). (.) n m n+m. (.4) n m n m. (.5) ( ) n n n. (.) ( ) n n n. (.7) n 0 n (.5) 0 (.) n n. (.8) ( n ) m n m. (.9) n /n. (.0) n m m/n n m. (.) Bemærk: Vi kn se, t (.) skl gælde, ved t enytte (.4) med m 0. (.0) er et speiltilfælde f (.) med m. Vi kn indse (.) på følgende vis: n m (.0) ( /n) m (.9) m r m/n r n m n (.9) ( m) /n (.0) n m. 7

8 D rødder lot er speielle potenser, kn vi formulere (.) og (.7) speielt for rødder: n n n. (.) n n n. (.). Eksempler Eksempel. Bemærk følgende omskrivning med kvdrtrødder: (.) (.4). (.4) Hvis et resultt i Edwrds & Penney er en røk, hvor der indgår en kvdrtrod i nævneren, enyttes ltid omskrivningen i (.4). For eksempel: 9 r (.4) r Eksempel. Et eksempel på hvordn (.4), (.) og (.) nvendes 4 4 ( ) 4 (.) 4 8 (.) 8 / 8 (.4) +8+. Vi kn også involvere (.7): 7 (.0) 7/ (.5) / / (.4) / (.0) 7 7 / Undervejs rugte vi (.4): (.) (.). Bemærk, t vi her ikke kn ruge (.), d vi i tælleren hr kvdrtroden og i nævneren den te rod. Eksempel. Et mere komplieret eksempel: 5 x x x x (.) 5 x x x x (.) x/5 x / (.4) x x / x/5+/ x +/ Her ruger vi (.) i egge potenser: (.) 5 5 og + + (.) Igen ruges (.): (.) (.) x/5 (.5) x / x /5 / 9/0 (.8) x (.) x 9/0. 0 x9 8

9 Eksempel.4 Med rødder kn vi flytte fktorer udenfor rodtegnet: (.) 7 (.) 7 (.4) Omvendt kn vi også smle flere rødder til ét rodtegn: (.) 4 (.) 4 48 (.)

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Gymnasie-Matematik. Søren Toftegaard Olsen

Gymnasie-Matematik. Søren Toftegaard Olsen Gmnsie-Mtemtik Søren Toftegrd Olsen Søren Toftegrd Olsen Skovvænget 6-B 7080 Børkop Gmnsie-Mtemtik. udgve, revision 0 ISBN 978-87-99996-0-0 VIGTIGT: Denne og må ikke sælges eller ændres; men kn frit kopieres.

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Differentialregning. integralregning

Differentialregning. integralregning Differentilregning og integrlregning Ib Micelsen Ikst 013 Indoldsfortegnelse Tegneøvelser...3 Introduktion... Definition f differentilkvotient og tngent...6 Tngentældninger...7 Den fledte funktion...7

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere