2 Brøker, decimaltal og procent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Brøker, decimaltal og procent"

Transkript

1 2 Brøker, decimaltal og procent Faglige mål Kapitlet Brøker, decimaltal og procent tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Brøker: kunne opstille brøker efter størrelse samt finde det antal af en helhed, som en brøkdel beskriver ud fra virkelige situationer. Regneregler for ægte brøker: kunne addere, subtrahere samt multiplicere ægte brøker med hinanden samt multiplicere et helt tal med en brøk. Uægte brøker og blandede tal: kunne omskrive mellem blandede tal og uægte brøker samt addere, subtrahere og multiplicere blandede tal med hinanden. Brøk, decimaltal og procent i hverdagen: kunne omskrive mellem brøk, decimaltal og procent ved brug af hverdagssituationer samt kende til, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge en given repræsentation. Procentregning: kunne beregne en procentdel af en helhed samt helheden, når en procentdel er kendt. Kende til procentvis stigning og procentvis fald. I kapitlet arbejdes videre med den viden, som eleverne fik i kapitlet Tal i Format 6. Kapitlet bygger videre på de erfaringer, som eleverne har med brøker, decimaltal og procent. Brøker Arbejdet med brøker repeterer og bygger videre på arbejdet i kapitlet Tal fra 6. klasse. Eleverne kender til at forkorte og forlænge, og de har dermed en forståelse af, at forskellige brøker kan udtrykke det samme. Denne viden skal eleverne bruge til at finde brøker, som ligger imellem to brøker samt opstille brøker i rækkefølge efter størrelse. Regneregler for ægte brøker Eleverne har i Format 6 adderet og subtraheret simple brøker bl.a. ved hjælp af en geometrisk fremstilling. Nu skal der arbejdes videre med regnereglerne for addition, subtraktion og multiplikation af brøker samt multiplikation af et helt tal og en brøk. Arbejdet med regnereglerne er en kombination af en algebraisk opstilling samt konkrete hverdagssituationer, så eleverne kan koble disse to ting. Uægte brøker og blandede tal På mellemtrinnet er uægte og ægte brøker kort berørt, så eleverne har et kendskab til begreberne. Nu skal eleverne kunne omskrive mellem uægte brøker og blandede tal. Eleverne adderer og subtraherer ægte brøker og blandede tal for at få en forståelse for hvilken repræsentation, der er nemmest at anvende i forskellige situationer. Brøk, decimaltal og procent i hverdagen Arbejdet med omskrivning mellem brøker, decimaltal og procent repeteres. Eleverne skal bruge omskrivningerne aktivt til bl.a. at addere to forskellige repræsentationer. Eleverne arbejder med

2 repræsentationer fra hverdagen, så de ved, hvilke repræsentationer der er hensigtsmæssige i forskellige situationer. Procentregning Eleverne har tidligere arbejdet med procentregning i Format 6, hvor fokus var at finde procentdele af en helhed. Dette arbejde repeteres med opgaver, som tager udgangspunkt i hverdagssituationer. Derudover arbejdes der med at finde helheden, når en given procentdel er givet i træningsopgaver samt virkelighedsnære opgaver. Eleverne skal arbejde med procentvis stigning og fald bl.a. med udgangspunkt i prisændringer og befolkningsændringer. Side til side-vejledning Brøker Intro 1 Klassedeling og kopiark 2.01 (klasseaktivitet) Kapitlet begynder med en fælles aktivitet for hele klassen, hvor alle er i bevægelse. På skift trækkes en brik fra kopiarket, og klassens elever stiller sig i grupper, som er nævnt på brikken. De brøkdele, som eleverne i de forskellige grupper angiver, noteres evt. på tavlen, så alle elever får et visuelt billede af brøkdelene og at de tilsammen giver helheden. Opgaven kan udvides til, at eleverne omskriver brøkerne til procent ved hjælp af lommeregner. Gør eleverne opmærksom på, at brøker beskriver andele, og at brøkstregen svarer til et divisionstegn. 2 Brøker på stribe og kopiark 2.02 (gruppeaktivitet) Hver elev trækker 2 brikker fra kopiarket og lægger på skift en brik på bordet, så brøkerne kommer til at ligge ordnet efter størrelse. Brøkerne har forskellige nævnere, men eleverne behøver ikke at forlænge brøkerne for at sammenligne dem, da tegningerne giver dem mulighed for at løse opgaven visuelt. 3 Brøkdele (paraktivitet) I opgaven arbejdes der med, at eleverne får et begrebsbillede på brøker. De skal diskutere og blive enige om meningen med de forskellige mundtlige udtryk. 4 Ternede brøker og kopiark 2.03 (paraktivitet) Hvert par får de 4 brikker, som er på kopiarket. Hver elev trækker en brik og farver gitteret, så det passer med den brøk, der står på brikken. Eleverne tegner herefter nye gitre, som udtrykker den samme brøk, så de kan se, at brøker kan udtrykkes forskelligt ved tegning uden at forkorte eller forlænge. 5 Brøkbegrebet (paraktivitet) Eleverne diskuterer anvendelsen af brøker i hverdagen. Lige store brøker udtrykkes på forskellige måder. Eksempler fra hverdagen kan være indkøb af piskefløde i kvarte og halve liter samt omregning af fx en kageopskrift til en halv så stor kage. 6 Arvespil og kopiark 2.04 (gruppeaktivitet) Brikkerne fra kopiarket sorteres i bunker på 4 og lægges med bagsiden opad, så brikker med samme bogstav ligger sammen. Eleverne tager hver en brik fra samme bunke og finder i fællesskab en fællesnævner for brøkerne. Hver elev forlænger brøken på brikken (evt. ved brug af ternet papir til tegning), skriver den på brikken og får den godkendt af gruppen. Hver elev i gruppen får 1, 2, 3 eller 4 point afhængig af, hvor stor arven er. Næste bunke med brikker fordeles mellem eleverne, og spillet fortsætter enten til alle bunker er gennemgået eller på tid. Vinderen er den med flest point.

3 7 Forlæng og forkort (paraktivitet) Her er sproget i fokus. Eleverne formulerer, hvordan brøker forlænges og forkortes meget gerne med eksempler. 8 Skostørrelse (gruppeaktivitet) Her aflæses og omskrives data fra et søjlediagram til brøkdele. Eleverne kan bruge deres viden fra opgave 1, hvor de stod i grupper, som angav forskellige brøkdele. Som en ekstra opgave kan eleverne stille sig op på rækker efter deres egne skostørrelser, så de selv danner et søjlediagram. Dette søjlediagram kan derefter tegnes sammen med et søjlediagram, som er magen til det, som er afbildet i bogen. Tal med eleverne om diagrammers og brøkdeles egenskaber ved sammenligning. 9 Rækkefølge Brøkerne placeres på en tallinje efter størrelse. Metoden er valgfri, men det er oplagt, at eleverne begrunder placeringen af den enkelte brøk. De må også gerne vurdere valget af metode. 10 Brøk imellem brøker Eleverne arbejder med at forlænge brøker med henblik på at finde en brøk mellem to brøker, således at pizzaerne deles. De skal ikke nødvendigvis deles i to lige store portioner, hvilket opgave b lægger op til. 11 Brøker imellem brøker I opgaven arbejdes der videre med samme tema som i opgave 10. Det konkrete billede af pizzaer er ikke nævnt i opgaven, men eleverne kan med fordel tegne brøkerne, hvis det kan hjælpe. I opgaven skal eleverne finde 4 brøker mellem hver af de angivne brøker. En udfordring kan være, at mindst to af dem skal ligge i en afstand, der er mindre end fx 1 fra de to angivne. 10 Regneregler for ægte brøker 12 Addition og subtraktion Eleverne forlænger brøker for at kunne addere og subtrahere. Brøkerne tegnes som rektangler, og her hjælper det ternede papir. 13 Regler og kopiark 2.05 (paraktivitet) I opgaven arbejdes der videre med forlængelse af brøker, så eleverne får en generel forståelse for, hvordan to brøker med forskellige nævnere lægges sammen. Eleverne må gerne anvende taleksempler, men skal arbejde hen mod en generalisering ved at bruge brøkerne a b og c. Kig evt. på eksemplet i opgave 12. d 14 Fredagshygge (paraktivitet) Der arbejdes videre med brøker i en hverdagskontekst. Eleverne kan tegne brøkerne som rektangler, cirkler eller dåser og flasker for at understøtte udregningerne. 15 Regnehistorier fra din hverdag (klasseaktivitet) Målet med opgaven er, at eleverne ud fra hverdagen skriver regnehistorier, som illustrerer brugen af addition og subtraktion af brøker med forskellige nævnere. Fremgangsmåden forklares. 16 Regning med brøker (klasseaktivitet) Modellering: En opgave fra hverdagen skrives i hverdagssprog. Herefter overføres opgaven til symbolsprog med udregninger for herefter igen at oversættes til hverdagssprog. Der kan opsættes regler for at opgaverne skal indeholde brøker med forskellige nævnere, hvis der ønskes en sikring af sværhedsgraden. 17 Supermarked og kopiark 2.06 (paraktivitet) Her arbejder eleverne sig frem til reglen for multiplikation af heltal med brøk ud fra et hverdagseksempel. Der kan findes hjælp til reglen i den grå boks nedenunder, men eleverne skal kunne argumentere for, hvorfor reglen kan bruges. Kopiarket indeholder opgaver til træning af reglen.

4 18 Brøker i hverdagen og kopiark 2.07 (paraktivitet) Hvert par få udleveret brikkerne fra kopiarket. Eleverne stiller på skift et spørgsmål til hinanden og vinder brikken, hvis der svares rigtigt. Hvis der svares forkert, lægges brikken tilbage på bordet, og kan derfor trækkes igen. Da der er svar på brikkerne, vil alle brikker blive vundet på et tidspunkt. Opgaven er en indledning til multiplikation af brøk med brøk ud fra en virkelighed, som eleverne umiddelbart kan se en løsning på. 19 Brøkdel af brøkdel (paraktivitet) Eleverne arbejder med multiplikation af brøker uden en kontekst i form af brøkdel af brøkdel. Sværhedsgraden er tilpasset, så eleverne kan tegne sig til svaret. 20 Netsøgning Eleverne viser med opgaven, at de er i stand til at finde en definition på, hvordan to brøker multiplicereres og samtidig være kritiske. 21 Multiplikation af to brøker Her trænes i reglen ovenover. 22 Så tæt på som muligt og kopiark 2.08 (gruppeaktivitet) Grupperne får udleveret spillekort og en 10-sidet terning. En af eleverne kaster terningen og resultatet noteres. Hver elev trækker to kort og vælger selv hvilket kort, der skal udgøre nævneren og tælleren. Gruppens 4 brøker skrives på et A3-ark, og gruppen indsætter valgfrie regnetegn mellem brøkerne, så resultatet af udregningen kommer så tæt på terningkastet som muligt. Gruppen finder resultatet, og bytter ark med en anden gruppe. Den nye gruppe skal nu prøve, om de kan komme tættere på det ønskede resultat end den oprindelige gruppe. Dette gentages 3 gange. Der gives point tilsvarende terningekastet til de grupper, hvis udregning ikke kan forbedres, og 1 point til de grupper, der kan forbedre andre gruppers resultater. Spil 5 runder. Uægte brøker og blandede tal 23 Vikingemønter (paraktivitet) Eleverne arbejder med matematisk sprog ved brug af en ikke-matematisk tekst, for på den måde at arbejde med faglige læsning. 24 Spørg, svar og byt og kopiark 2.09 og 2.10 (klasseaktivitet) De 32 brikker fra kopiarkene lægges på et bord. Hver elev trækker en brik. Eleverne finder en tilfældig makker i klassen. Hvis de begge har mønter eller begge har varer på deres brikker, bytter de brikker og går videre til en ny makker. Hvis de har en brik med mønter og en brik med varer, skal de afgøre om der er nok mønter til at købe varen. Dette gøres ved at omregne enten det blandede tal til uægte brøk eller den uægte brøk til blandet tal. Hvis der er råd til varen, bytter eleverne brikker og går videre. Hvis ikke der er råd til varen, beholder eleverne brikken og går videre til en ny makker. 25 Omskrivning (gruppeaktivitet) Opgaven arbejder videre med omskrivningen af uægte brøker og blandede tal. Forklaringer til fremgangsmåderne kan tage udgangspunkt i aktiviteten med mønter og varer. 26 Regn og forklar (paraktivitet) Eleverne bruger her erfaringerne fra opgave 25. Der er flere måder at angribe opgaven på. De kan enten omskrive til uægte brøker og regne udtrykket ud og dernæst evt. forkorte resultatet eller omskrive det til et blandet tal. Eleverne kan også vælge en mere visuel fremgangsmåde, hvor brøkerne udregnes for sig og dernæst de hele tal. Endelig kan eleverne vælge at tegne skitser af de blandede tal og lægge mere til ved at tegne eller trække fra ved at strege ud. 27 Alder (gruppeaktivitet)

5 Opgaven arbejder med addition og subtraktion af blandede tal, hvor brøkdelene har samme nævner. Som i opgave 26 er der flere fremgangsmåder. Hvis eleverne forkorter brøkerne, kan de nemt ændre dem tilbage til 12.-dele. I opgave g vil der for nogle elever være forskel på, hvilken metode de foretrækker, afhængigt af om der er overgang eller ej. 28 Lejrskolen Eleverne arbejder videre med addition og subtraktion af blandede tal, hvor brøkdelene har forskellige nævner. 29 Sum og differens og kopiark 2.11 (gruppeaktivitet) De 12 brikker lægges på bordet med bagsiden opad. Der vendes to brikker og parvis udregnes sum og differens. Brug evt. lommeregneren til at kontrollere resultaterne, da eleverne herved også lærer at indtaste blandede tal. 30 Rosas hyldeblomstsaft Opgaven kan løses på flere måder. Eleverne kan vælge at multiplicere eller addere. Resultatet omskrives fra uægte brøk til blandet tal. 31 Regn og tegn med Rosa (paraktivitet) Der arbejdes videre med hyldeblomstsaften fra opgave 30. Eleverne tegner sig frem til løsningerne i opgaven 32 Multiplikation (paraktivitet) Eleverne skal komme frem til regneregler for multiplikation af to uægte brøker samt multiplikation af to blandede tal. Reglerne hænges op i klassen. 33 Multiplikation med blandede tal Opgaverne løses ved at gøre brug af flere regneregler på en gang. Opgaverne kan løses på flere måder. 34 Vend og regn (gruppeaktivitet) Eleverne skal selv lave regnestykker som indeholder blandede tal ud fra et givet resultat. Brøk, decimaltal og procent I hverdagen 35 Collage (klasseaktivitet) Opslaget starter med en klasseaktivitet, hvor eleverne skal finde eksempler fra hverdagen, hvor der anvendes procenttal. 36 Matchspil og kopiark 2.12 (gruppeaktivitet) Brikkerne på kopiarket fordeles mellem eleverne i gruppen. Der trækkes på skift en brik fra den person, som sidder til højre. Et stik består af 3 brikker med samme talværdi repræsenteret som brøk, decimaltal og procent. Stik lægges ned, og der spilles, til alle stik er fundet. 37 I rækkefølge og kopiark 2.13, 2.14 og 2.15 (gruppeaktivitet) De 30 brikker fra kopiark 2.13 og 2.14 er hele klassens bunke, hvorfra hver elev trækker en brik. Hver elev får desuden 2 blanke brikker, hvorpå der skrives det tilsvarende decimaltal og procenttal. Alle brikkerne blandes og deles ud, så hver gruppe får 3 brikker pr. person. Eleverne trækker på skift en brik, som de omskriver til de to andre repræsentationer og forklarer, hvordan det gøres. Til sidst lægges alle gruppens brikker i størrelsesorden på bordet. 38 Klip (paraktivitet) Eleverne finder hverdagsrepræsentationer af procentbegrebet i medierne og fremstiller figurer, som viser procentdelen. Alle udklippene kan samles til en collage, som hænges op i klassen. 39 Procentdelen Eleverne arbejder med simpel procentregning i en hverdagskontekst. 40 Tættest på og kopiark 2.16 (paraktivitet)

6 Brikkerne fra kopiarket lægges med bagsiden opad på bordet. Et kort vendes, og det angiver det tal, som den ene spiller skal nærme sig. Der vendes nu en brik ad gangen, som lægges sammen undervejs, indtil spilleren siger stop. Forskellen på de to tal er strafpoint 41 Repræsentationer (paraktivitet) Her trænes i, hvornår de forskellige repræsentationer anvendes hensigtsmæssigt i hverdagskonteksten. 42 Varedeklarationer Eleverne lærer at læse varedeklarationer samt kritisk forholde sig til de forskellige måder, indholdet kan være repræsenteret på. Procentregning 43 Tændstikspil (gruppeaktivitet) Her er der fokus på omregninger mellem antal og procent. 44 Rabat og kopiark 2.17 og 2.18 (paraktivitet) Brikkerne fra kopiarket lægges i to bunker. En bunke med procenttal og en bunke med priser på varer. På skift trækkes en brik fra hver bunke. Skemaet på kopiark 2.18 udfyldes. 45 Juleaften (paraktivitet) Opgaven arbejder med udsagn og diagrammer, som eleverne aflæser for at udføre beregningerne. 46 Udsalg (paraktivitet) Eleverne arbejder med procentbegrebet, som de kender det fra udsalg i butikker. Opgaven lægger op til, at der i klassen tales om forskellene på 50 % rabat og op til 50 % rabat. Lommeregnerne bruges til opgaverne, og eleverne ledes frem til anvendelsen af procenttastens funktion, hvis de ikke kender den i forvejen. 47 Få procenter og kopiark 2.19 (paraktivitet) Eleverne beregner 100 %, når en procentdel er kendt. Procenttallene på pladen er valgt for at fremme hovedregning % Der beregnes helheder, når procentdele er kendte. Lommeregneren må gerne anvendes. 49 Restaurant (paraktivitet) Ud fra en hverdagskontekst udregnes helheden, når procentdelen er kendt. 50 Fattigdom og kopiark 2.20 (klasseaktivitet) Oplysningerne om alle landes andele af fattige samt befolkningstal indtastes i et regneark. Regnearkets funktioner anvendes til at beregne antal fattige. Regnearket bruges desuden til at fremstille et diagram. Opgaven leder eleverne over i en kritisk stillingstagen til forskellige diagrammers budskaber. Procentregning 51 Smart-tv Eleverne beregner to produkters nedsættelse i pris og procentdel. Desuden skal eleverne beregne sig frem til en ny udsalgspris på en vare, hvis besparelsen i procent på begge varer skal være den samme. 52 Pakkepost Procentberegning hvor 100 % findes, når det kendte antal er 120 %. Fremskrivning i tilsvarende tidsperioder (5 år) med samme procentdel (120 %) i regneark. 53 Reklamebureauet og kopiark 2.21 Eleverne skal rette førpris, nupris eller besparelse i procent, så oplysningerne ud for hver vare passer sammen. De bestemmer selv, hvilke af de tre ting, de vil rette, dog kan der evt. stilles krav om, at der mindst skal være en ændring af hver kategori.

7 54 Julegaver (gruppeaktivitet) Der arbejdes videre med procentuel stigning og fald. Eleverne får en forståelse for, hvilket tal de skriver i nævneren, når de beregner procentuel stigning og fald. Det tal, som er udgangspunktet, skrives i nævneren. 55 Verdens befolkning og kopiark 2.22 (paraktivitet) Eleverne arbejder med faglig læsning, hvor de skal finde svar på spørgsmålene ud fra teksten på kopiarket. 56 Løs min opgave og kopiark 2.23 (klasseaktivitet) Opgaven er en opsamling af hele kapitlet om brøker, decimaltal og procent. Alle elever får kopiarket med opgaver, som andre i klassen skal svare på. Hver elev må kun løse en opgave pr. ark, men må selv bestemme hvilken. Aktiviteten fortsætter til alle har fået udfyldt arket. Bliver man færdig, går man stadig rundt og hjælper de sidste. Skriftlig problemløsning 1 Spar på el og vand Der arbejdes med faglig læsning ved tabeller og tekstuddrag, som omsættes til matematik i form af diagrammer og beregninger.

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering Uger Emne Materialer Evaluering 32-35 Addition og Subtraktion Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal Eleverne kan addere 4-cifrede tal med 4-cifrede tal Eleverne kan addere

Læs mere

5 Ligninger og uligheder

5 Ligninger og uligheder 5 Ligninger og uligheder Faglige mål Kapitlet Ligninger og uligheder tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Regler for løsning af ligninger og uligheder: kende reglerne for ligningsløsning og uligheder

Læs mere

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Uger Emne Materialer Evaluering 32-34 Tal fra 0-10 Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal Eleverne kan aflæse et tal på en

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Enkeltobservationer: kunne skabe overblik over statistisk materiale og anvende udvalgte

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

10 Medier. Faglige mål. Side til side-vejledning. Sociale medier. Gadgets. Økonomi. Spil

10 Medier. Faglige mål. Side til side-vejledning. Sociale medier. Gadgets. Økonomi. Spil 10 Medier Faglige mål Kapitlet Medier tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Sociale medier: kunne oversætte tekstuddrag, som er skrevet på baggrund af statistiske undersøgelser til matematikkens sprog

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Side til side-vejledning. 1 Tal. Faglige mål. Division. Potenser. Talfølger

Side til side-vejledning. 1 Tal. Faglige mål. Division. Potenser. Talfølger Side til side-vejledning 1 Tal Faglige mål Kapitlet Tal tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Division: kunne regne division med decimaltal og negative tal samt kende til anvendelsen af division i

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Brøker og forholdstal

Brøker og forholdstal Brøker og forholdstal Hvad er brøker - nogle eksempler... 6 Forlænge og forkorte... Udtage brøkdele... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... 0 Regning med brøker - plus og minus... Regning

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen.

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke addition bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke - decimaltal bunker osv. Det kan desuden vise decimaler og dermed give eleven visuel støtte

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

6 Geometri. Faglige mål. Geometriske begreber. Vinkler. Modeller. Kongruens og ligedannethed

6 Geometri. Faglige mål. Geometriske begreber. Vinkler. Modeller. Kongruens og ligedannethed 6 Geometri Faglige mål Kapitlet Geometri tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Geometriske begreber: kunne sætte matematiske begreber ind i en matematisk kontekst samt kende den visuelle betydning

Læs mere

REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer

REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer LÆRERVEJLEDNING REELLE TAL Kopiark Indhold og kommentarer Vejledende sværhedsgrad Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog Danskerne og ketchup Medieforbrug Decimaltal, brøker og procent og 2 Procentregning

Læs mere

Sum af. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Samlet sum. Navn

Sum af. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Samlet sum. Navn Afrund beløb Sum af alle beløb til hele kroner Nr. 27 Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Samlet sum Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Sum af alle beløb til hele kroner

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3A Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Decimaltal og store tal Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen.

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke - decimaltal Programmet viser enere, 10-bunker, 100-

Læs mere

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter Regneregler Grundbogen side 7-19 Arbejdsbogen side 1-6

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter Regneregler Grundbogen side 7-19 Arbejdsbogen side 1-6 Årsplan Matematik 5.klasse 2016/2017 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Matematrix 5, som består af en grundbog og en arbejdsbog. Der vil derudover suppleres med opgaver i Pirana 5 samt opgaver

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3B Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Andre tal Eleven kan anvende konkrete, visuelle og enkle symbolske repræsentationer (fase

Læs mere

Indhold. Indledning 7 Læsevejledning 9

Indhold. Indledning 7 Læsevejledning 9 Indhold Indledning 7 Læsevejledning 9 1 Hvad er åbne opgaver? 13 2 Hvorfor arbejde med åbne opgaver? 17 3 Udfordringer i arbejdet med åbne opgaver 19 4 En ny didaktisk kontrakt 21 5 Et par eksempler 23

Læs mere

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence)

ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence) Matematiske kompetencer indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik (tankegangskompetence) løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Årsplan 5. Årgang

Årsplan 5. Årgang Årsplan 5. Årgang 2016-2017 Materialer til 5.årgang: - Matematrix grundbog 5.kl - Matematrix arbejdsbog 5.kl - Skrivehæfte - Kopiark - Færdighedsregning 5.kl - Computer Vi skal i løbet af året arbejde

Læs mere

Årsplan for matematik 2013/2014

Årsplan for matematik 2013/2014 33 Valg af regningsart Matematikundervisningen vil komme til at indeholde forskellige arbejdsformer med vægt på klasseundervisning, diskussion, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Derudover vil vi fortsætte

Læs mere

Årets overordnede mål inddelt i kategorier

Årets overordnede mål inddelt i kategorier Matematik 1. klasse Årsplan af Bo Kristensen, Katrinedals Skole Årets overordnede mål inddelt i kategorier Tallenes opbygning og indbyrdes hierarki Tælle til 100. Kende tælleremser som 10 20 30, 5 10 15,

Læs mere

7 Trekanter. Faglige mål. Linjer i trekanter. Ligedannethed. Pythagoras. Trigonometri

7 Trekanter. Faglige mål. Linjer i trekanter. Ligedannethed. Pythagoras. Trigonometri 7 Trekanter Faglige mål Kapitlet Trekanter tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Linjer i trekanter: kende til højde, vinkelhalveringslinje, midtnormal og median, kunne tegne indskrevne og omskrevne

Læs mere

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet.

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet. Algebra og ligninger - Facitliste Om kapitlet I dette kapitel om algebra og ligninger skal eleverne lære at regne med variable, få erfaringer med at benytte variable Elevmål for kapitlet Målet er, at eleverne:

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin:

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin: MATEMATIK Basismål i matematik på 1. klassetrin: at kunne indgå i samtale om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik at kunne afkode og anvende tal og regnetegn og forbinde dem

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

4 Funktioner. Faglige mål. Lineære sammenhænge. Forskrifter og grafer. Den rette linjes ligning

4 Funktioner. Faglige mål. Lineære sammenhænge. Forskrifter og grafer. Den rette linjes ligning 4 Funktioner Faglige mål Kapitlet Funktioner tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Lineære sammenhænge: vide hvad der kendetegner lineære sammenhænge samt kende de forskellige repræsentationsformer

Læs mere

Matematik - Årsplan for 6.b

Matematik - Årsplan for 6.b Matematik - Årsplan for 6.b 2013-2014 Kolorit for 6. klasse består af en grundbog, en rød og en grøn arbejdsbog. Grundbogen er inddelt i 4 forskellige arbejdsformer: Fællessider, gruppesider, alenesider

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Årsplan matematik 6.A. Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk

Årsplan matematik 6.A. Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk Årsplan matematik 6.A Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk Undervisningen rettelægge jeg med den hensigt på at opfylde formålet for faget Matematik. Det overordnede formål lyder: Formålet med

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen.

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Abacus Dette program er en elektronisk udgave af en kugleramme. Man kan flytte en kugle eller en gruppe af kugler ved at klikke på en af kuglerne. Hvis man klikker på Nulstil, vender alle kuglerne tilbage

Læs mere

Vi skal fortsat primært arbejde med det prisvindende lærebogssystem Format.

Vi skal fortsat primært arbejde med det prisvindende lærebogssystem Format. Årsplan for matematik 2. Absalon (MA): Vi skal fortsat primært arbejde med det prisvindende lærebogssystem Format. Systemet er bygget op om en elevbog som det bærende element. Vi vil bruge elevbogen som

Læs mere

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole Årsplan for i 5.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceområder/mål 32 Opstartsuge 33- Regn med store 36 tal Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Eleven kan gennemføre enkle

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter Årsplan Matematik 4.klasse 2016/2017 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Matematrix 4, som består af en grundbog og en arbejdsbog. Der vil derudover suppleres med opgaver i Pirana 4 samt opgaver

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker, trin 1 ISBN: 978-87-92488-04-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014

Forenklede Fælles Mål Matematik. Maj 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik Maj 2014 Matematiske kompetencer Tal og algebra Statistik og sandsynlighed Geometri og måling Skrivegruppen Annette Lilholt, lærer Hjørring Line Engsig, lærer Gentofte Bent

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

MATEMATIK SLUTMÅL FOR FAGET MATEMATIK

MATEMATIK SLUTMÅL FOR FAGET MATEMATIK MATEMATIK FORMÅLET FOR FAGET Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Led og faktorer. Reduktion

3 Algebra. Faglige mål. Led og faktorer. Reduktion 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Led og faktorer: kende opbygningen af regneudtryk i led og faktorer, kende og anvende regnearternes hierarki ved reduktion,

Læs mere

KAP 5 BRØKER OG DECIMALTAL

KAP 5 BRØKER OG DECIMALTAL KAP BRØKER OG ECIMATA Forudsætninger Eleverne forudsættes: at kunne vise brøkdele på forskellige måder at have en forståelse for sammenhængen mellem brøker og decimaltal at kunne omskrive mellem brøk og

Læs mere

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Matematik i 5. klasse

Matematik i 5. klasse Matematik i 5. klasse Igen i år benytter vi os af Faktor i femte. Systemet indeholder en grundbog, hvortil der er supplerende materiale i form af kopiark, som er tilpasset de gennemgåede emner. Grundbogen

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Årsplan. 3. klasse. Kapitel 1: Pizzeria. Pizzeria Trafik Chance på spil Dyrehandlen Æsker Mejeriet På arbejde De Olympiske Lege

Årsplan. 3. klasse. Kapitel 1: Pizzeria. Pizzeria Trafik Chance på spil Dyrehandlen Æsker Mejeriet På arbejde De Olympiske Lege Årsplan 3. klasse Pizzeria Trafik Chance på spil Dyrehandlen Æsker Mejeriet På arbejde De Olympiske Lege ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet penge Periode Mål Eleverne skal: Lære at anvende simpel hovedregning gennem leg og praktiske anvende addition og

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor

7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor 7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor Starttidspunkt: uge 33, år 2017. Samlet varighed: 44 uger og 2 dage. Kom godt i gang Uge 33 Supplerende ressourcer 2 dage Start skoleåret med en masse

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik Målgruppe: 04A Periode: Oprettet af: BK Mål for undervisningen: Årsplan Matematik 4.klasse 2017/2018 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Matematrix 4, som består af en

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

2. Absalon. Årsplan (Matematik MA)

2. Absalon. Årsplan (Matematik MA) Lærer: Michael Andersen Vi skal fortsat primært arbejde med det prisvindende lærebogssystem Format. Systemet er bygget op om en elevbog som det bærende element. Vi vil bruge elevbogen som første brohoved

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 5 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning Opmærksomhedspunkt Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Matematik 3. klasse v. JEM

Matematik 3. klasse v. JEM Matematik 3. klasse 2017-2018 v. JEM Læringsmål er fortrinsvis taget fra: Undervisningsministeriets Fælles Mål Matematik 2014. Trinmål for faget matematik efter 3. klassetrin. Undervisningen vil indeholde

Læs mere

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Sproginddragelse i matematikundervisningen Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Mål og fokusområder der skal indgå i planlægning og gennemførelse

Læs mere

PROCENTREGNING DEFINITION AF PROCENT. Procentregning er også brøkregning

PROCENTREGNING DEFINITION AF PROCENT. Procentregning er også brøkregning 2.7.7 PROCENTREGNING Procentregning er også brøkregning Brøkdele kan også angives som procent. Oftest er det lettere at forstå end brøkdele. Procenter bruges overalt, idet det er lettere at foretage sammenligninger.

Læs mere

fortsætte høj retning mellem mindre over større

fortsætte høj retning mellem mindre over større cirka (ca) omtrent overslag fortsætte stoppe gentage gentage det samme igen mønster glat ru kantet høj lav bakke lav høj regel formel lov retning højre nedad finde rundt rod orden nøjagtig præcis cirka

Læs mere

Årsplan Matematik 5.klasse

Årsplan Matematik 5.klasse Årsplan Matematik 5.klasse Emne Periode Mål Relation til fælles mål Arbejdsform Materialer Evaluering Evaluering Rette forståelses fejl Evaluering prøve MAT 4 MAT 4 Geometri Arbejde med Excel regneark

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

Årsplan matematik 3.klasse - skoleår 14/15- Ida Skov Andersen

Årsplan matematik 3.klasse - skoleår 14/15- Ida Skov Andersen BASIS: Klassen består af 25 elever og der er afsat 5 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 3A og 3B, de tilhørende kopisider (123-mappen) + CD-rom, Rema samt evt. ekstraopgaver. Derudover

Læs mere

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK)

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK) Matematikundervisningen vil i år ændre sig en del fra, hvad eleverne kender fra de tidligere år. vil få en fælles grundbog, hvor de ikke må skrive i, et kladdehæfte, som de skal skrive i, en arbejdsbog

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere

ELEVFORUDSÆTNINGER OM KAPITLET ALGEBRA OG LIGNINGER

ELEVFORUDSÆTNINGER OM KAPITLET ALGEBRA OG LIGNINGER OM KAPITLET ELEVFORUDSÆTNINGER I dette kapitel om algebra og ligninger skal eleverne lære at regne med variable og få erfaringer med at benytte variable til at løse hverdagsproblemer. Eleverne skal arbejde

Læs mere

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer.

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer. Årsplan 5. LH. Matematik Lærer Pernille Holst Overgaard (PHO) Lærebogsmateriale. Format 5 Tid og fagligt Aktivitet område Uge 33-37 Tal Uge 38-41 (efterårsferie uge 42) Figurer Elevbog s. 1-13 Vi opsummerer

Læs mere

Fag matematik 1. klasse 17/18

Fag matematik 1. klasse 17/18 Fag matematik 1. klasse 17/18 UGER TEMA MATERIALER Uge 33-38 Kontext 1 elevbog a: s. 2-27 Tal og tælling Vi arbejder vi arbejder med forskellige begreber, hvor mange er der, flest eller færrest, hvad koster

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere