Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring"

Transkript

1 Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi har viden om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark bruge positionssystemet til at beskrive og sammenligne størrelsen på store tal. foretage hensigtsmæssige afrundinger med store tal og regne med overslag vælge hensigtsmæssige metoder til at regne med store tal anvende regnehierarkierne inden for de hele tal afgøre, hvornår man skal addere, subtrahere, multiplicere og dividere i en hverdagsøkonomisk kontekst side 21 indeholder opgaver, hvor ræsonnement og tankegang-kompetencen, repræsentations og symbolbehandlings kompetencen samt Der arbejdes med modelleringskompetencerne i aktivitetsopgaverne side Læringsmål juni 2015 Kontextplus Side 1

2 Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 2 Brøker Fælles mål Læringsmål Tegn på læring anvende brøker i hverdagssituationer. udvikle metoder til beregninger med enkle brøker. har viden om brøkbegrebet relation til titalssystemet strategier til beregninger med enkle brøker bestemme og beskrive brøker som en del af en figur, et antal og en værdimængde anvende addition af brøker med forskellig nævner sammenligne størrelsen på brøker anvende uægte brøker til at beskrive brøkdele, som er større end 1. arbejde med del- og helhedsrelationer ved hjælp af brøker side 41 indeholder opgaver, hvor ræsonnement og tankegang-kompetencen, repræsentations og symbolbehandlings kompetencen samt Læringsmål juni 2015 Kontextplus Side 2

3 Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 3 Vinkler og figurer Fælles Mål undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer har viden om vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af figurer, herunder med et dynamisk geometriprogram anvende skitser og præcise tegninger har viden om skitser og præcise tegninger Læringsmål måle og konstruere vinkler ved brug af analoge hjælpemidler og dynamisk geometriprogram. konstruere figurer ud fra givne sidelængder og vinkelmål. anvende skitsen som notatteknik til at skaffe sig overblik på en geometrisk konstruktion. anvende viden om vinkler og vinkelsummer i trekanter og firkanter til at beregne. foretage enkle nøjagtige konstruktioner ud fra et enkelt målestoksforhold. redegøre for egenskaber ved ligedannede trekanter og firkanter Tegn på læring side 63 indeholder opgaver, hvor ræsonnement og tankegang-kompetencen, repræsentations og symbolbehandlings kompetencen samt Læringsmål juni 2015 Kontextplus Side 3

4 Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 4 Negative tal og koordinatsystemet Fælles mål Læringsmål Tegn på læring beskrive placeringer i hele koordinatsystemet udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative hele tal har viden om hele koordinatsystemet strategier til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative tal redegøre for placeringen af negative tal og positive tal på tallinjen. finde forskellen mellem hele tal ved brug af tallinjen placere negative tal i rækkefølge efter størrelse. finde forskellen mellem negative tal.- kan anvende regnearket til at vise grafer ud fra en tabel. aflæse og afsætte punkter i et koordinatsystem i alle fire kvadranter. redegøre for nulpunkt og enheder i et koordinatsystem med givne enheder side 83 indeholder opgaver, hvor ræsonnement og tankegang-kompetencen, repræsentations og symbolbehandlings kompetencen samt Læringsmål juni 2015 Kontextplus Side 4

5 Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 5 Decimaltal og procent Fælles Mål Læringsmål Forslag til Tegn på læring anvende decimaltal og brøker i hverdagssituationer udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative tal har viden om brøkbegrebet og decimaltals opbygning i titalssystemet strategier til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative tal regne med decimaltal sammenligne størrelsen af decimaltal med varierende antal decimaler omsætte brøktal til decimaltal fx med måleenheder anvende procentbegrebet til beskrivelse af enkle hverdagssituationer redegøre for sammenhængen mellem enkle brøkdele og procent anvende enkle modeller til at sammenligne absolutte tal med procentdele side 105 indeholder opgaver, hvor ræsonnement og tankegang-kompetencen, repræsentations og symbolbehandlings kompetencen samt Læringsmål juni 2015 Kontextplus Side 5

6 Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 6 Rumfang og flade Fælles Mål Læringsmål Tegn på læring anslå og bestemme omkreds og areal anslå og bestemme rumfang har viden om om forskellige metoder til at anslå og bestemme omkreds og areal, herunder metoder med digitale værktøjer metoder til at anslå og bestemme rumfang tegne og aflæse 3D tegninger og bygge enkle rumlige figurer ud fra 3 D tegninger. redegøre for sammenhængen mellem længde, bredde og højde ved bestemmelse af en retvinklet kasses rumfang og beregne rumfanget af retvinklede kasser redegøre for måling af rumfang som tælling af kubeenheder som cm 3, dm 3 og m 3 og foretage enkle omregninger mellem enhederne redegøre for relationen mellem liter og kubikdecimeter beregne en kasseformet figurs overfladeareal side 125 indeholder opgaver, hvor ræsonnement og tankegang-kompetencen, repræsentations og symbolbehandlings kompetencen samt Der arbejdes med modelleringskompetencerne i en aktivitetsopgave side 118 Læringsmål juni 2015 Kontextplus Side 6

7 Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 7 Tal og bogstaver Fælles Mål læringsmål Tegn på læring kan finde løsninger til enkle ligninger med uformelle anvende enkle algebraiske udtryk til beregninger metoder har viden om lighedstegnets betydning og om uformelle metoder til løsning af enkle ligninger variables rolle i formler og om brug af variable i digitale værktøjer anvende bogstaver til at beskrive genstande i et mønster afkode et mønster beskrevet med bogstaver foretage enkle forkortelser af regneudtryk med bogstaver og anvende parenteser anvende en ligning til bestemmelse af en ubekendt størrelse og redegøre for den ubekendte i en ligning anvende og omforme enkle formler til beregning af ubekendte størrelser side 143 indeholder opgaver, hvor ræsonnement og tankegang-kompetencen, repræsentations og symbolbehandlings kompetencen samt Læringsmål juni 2015 Kontextplus Side 7

8 Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 8 Data og chance Fælles Mål Læringsmål Tegn på læring gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser undersøge chancestørrelser ved simulering af chanceeksperimenter har viden om metoder til at behandle og præsentere data, herunder med anvendelse af digitale værktøjer metoder til simulering af chanceeksperimenter med digitale værktøjer fremstille, aflæse og anvende tabeller og diagrammer samt koble tabeller og diagrammer forklare og beregne middelværdi/gennemsnit foretage statistiske beregninger ud fra tabeller og diagrammer forklare og beregne hyppighed/typetal hyppighed gennemføre en enkel statistisk undersøgelse eksperimentere med chance og sandsynlighed foretage enkle kombinatoriske ræsonnementer gennemføre et simuleret eksperiment Der arbejdes med modelleringskompetencerne i aktivitetsopgaverne side side 164 indeholder opgaver, hvor ræsonnement og tankegang-kompetencen, repræsentations og symbolbehandlings kompetencen samt Læringsmål juni 2015 Kontextplus Side 8

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08

Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08 Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08 side1 Der undervises efter: MatC Nielsen & Fogh: Vejen til Matematik C ( Forlaget HAX) EKS Knud Nissen : TI-82 stat introduktion og eksempler Ovenstående

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere