2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain)."

Transkript

1 En introduktion til Maple i 1.g. 1. En første introduktion til Maple. Kommandoerne expand, factor og normal. 2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). 3. Uligheder og intervaller i Maple. Kommandoerne solve og expand, samt brug af Labels. 4. Plotning af grafer i Maple. Kommandoerne plot og seq, samt diverse options. 5. Et eksempel på eksponentiel regression i Maple. Statistikpakken, kommandoerne Fit, plot, ScatterPlot, display og view.

2 1. En første introduktion til Maple. Kommandoerne expand, factor og normal. Åben et Maple dokument i Document mode. Så kan der skiftes mellem Math - hvor udregningerne foretages, curseren er en blinkende skrå streg og Text - hvor dine kommentarer skrives, curseren er en blinkende lodret streg. Prøv at indtaste følgende: 1) 2 7C3 Gangetegn skrives som *. Husk altid gangetegn ved bogstavudtryk - hvorfor? Bemærk: "1)" skrives i Text-mode, udregningen i Math-mode. Hvad sker der hvis linien afsluttes med enter? Prøv at afslutte med Ctrl Alt 0 i stedet for! Som du nok har bemærket udregnes taludtryk automatisk. Hvis du skal indtaste noget mere kompliceret, så klik på Expression-knappen i skærmens venstre side. Prøv at indtaste følgende: 2) 2$ 3 2 C4 2 K6 Visse simple reduktionsopgaver går lige så let: 3) 5 pk2 qkr C3 pkqc2 r Det går fint! Men 4) a$ akb C b$ acb Her skal vi fortælle Maple, hvad der skal gøres: expand a$ akb C b$ acb = a 2 Cb 2 Kommandoen "expand" virker fint. Hvad er den principelle forskel på 3) og 4)? Hvis man i stedet for vil sætte udenfor parentes, bruges kommandoen "factor" 5) factor 3 c 2 K12$c$a = K3 c KcC4 a 6) factor 24 b$ck6 c 2 $d = 6 c Kd cc4 b Herefter skal du øve dig i at skrive og regne med brøker. Brøker med tal skulle gerne gå nemt. Brøker med bogstaver kræver nogen gange særbehandling. 7) 3 7 K 4 3 C 3 14 = K ) yc2 x 6 K xk2 y 4 = 2 3 yc 1 12 x

3 9) 2 a$bkb 2 C 2 a 2 Ca$b K 4 a 2 Kb 2 = 2 a bkb 2 C 2 a 2 Ca b K 4 a 2 Kb 2 Maple reducerer ikke af sig selv (hvorfor mon?), men kommandoen "normal" skulle kunne klare det! 10) normal 2 a$bkb 2 C 2 a 2 Ca$b K 4 a 2 Kb 2 = 2 a b

4 2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). Maple er rigtig god til at løse ligninger, når den får dem angivet på den rigtige måde. Brug kommandoen "solve". solve 8 x K 5 = K12, x K 7 8 (1) Dvs. ligningen 8 x K 5 = K12 har løsningen x = K 7 8 Det kunne skrives mere læsevenligt x = solve 8 x K 5 = K12, x x =K 7 8 Ønskes løsningen givet som decimaltal, skrives kommandoen "evalf", altså evalf K 7 = K Ønskes kun f.eks 4 decimaler skrives kommandoen "Digits" (2) Digits d 4 : Herefter fås evalf K 7 8 = K To (eller tre) førstegradsligninger går lige så nemt. Her kan det være praktisk at navngive dem: lign1 d 2 x K 3 y = 3 2 xk3 y = 3 (3) lign2 d 3 x C y = 10 3 xcy = 10 solve lign1, lign2, x, y x = 3, y = 1 Bemærk : hvis ligningssystemet ikke har nogen løsning, giver Maple ikke noget svar! (4) (5) lign3d 2 x K y = 6 lign4d K4 x C2 y =K2 solve lign3, lign4, x, y 2 xky = 6 K4 xc2 y =K2 (6) (7)

5 Andengradsligninger. Andengradsligninger kan jo som bekendt have en, to eller ingen løsninger inden for de reelle tal. Men hvis Maple ikke får besked på andet, regner den i de såkaldt komplekse tal, og så har alle andengradsligninger to løsninger. solve x 2 C 4 x C 10 = 0, x K2CI 6, K2KI 6 Her står I for den komplekse enhed. Men vi er slet ikke interesserede i de komplekse løsninger (endnu). (8) Derfor skriver vi kommandoen "with(realdomain)" with RealDomain I, R, `^`, arccos, arccosh, arccot, arccoth, arccsc, arccsch, arcsec, arcsech, arcsin, arcsinh, (9) arctan, arctanh, cos, cosh, cot, coth, csc, csch, eval, exp, expand, limit, ln, log, sec, sech, signum, simplify, sin, sinh, solve, sqrt, surd, tan, tanh Hvis vi ikke skriver mere, giver Maple en liste over alle de kommandoer, dette har indflydelse på. Hvis vi vil undgå at få denne liste sættes kolon efter kommandoen. with RealDomain : solve x 2 C 4 x C 10 = 0, x Konklusion: Maple har forstået budskabet. Ligningen har stadig ingen reelle løsninger, så Maple giver ikke noget svar. Vi prøver med en anden ligning. solve x 2 C 4 x K 10 = 0, x K2K 14, K2C 14 Maple giver de eksakte løsninger. Ønskes decimaltal skrives som før: (10) x1 = evalf K2K 14 x1 =K5.742 (11) x2 = evalf K2C 14 x2 = (12)

6 3. Uligheder og intervaller i Maple. Kommandoerne solve og expand, samt brug af Labels. Uligheder løses ligesom ligninger med kommandoen solve : solve K4 x C 12 % 5 x, x 4 RealRange 3, N hvilket oversat til almindeligt matematisk sprog betyder, at x er et reelt tal og at x tilhører det 4 halvåbne interval x 2 3, N (13) Ulighedstegnene samt symbolet for uendelig hentes fra paletten Common Symbols til venstre i skærmen. Endnu et eksempel: 1 solve $ xk1 O 3$ 2Kx C x, x 2 RealRange Open 13 5, N hvilket betyder, at x er et reelt tal og at x tilhører det åbne interval x , N (14) Hvis du vil følge med i udregningerne undervejs, kan du f. eks bruge expand expand 2$ x C 2 $ xk8 R xc3 $ 2 xc4 Hvad har Maple gjort her? 2 x 2 C10 x% 2 x 2 K12 xk44 solve 2 x 2 C10 x% 2 x 2 K12 xk44, x RealRange KN, K2 Ovenfor er resultatet fra expand kommandoen kopieret ind i solve kommandoen. (15) (16) Man kunne også henvise til dette resultat ved at skrive nummeret på den aktuelle Label. Dette gøres ved at taste Ctrl+l og derefter taste nummeret uden parenteser i det lille vindue,der popper op. solve (15), x RealRange KN, K2 (17)

7 4. Plotning af grafer i Maple. Kommandoerne plot og seq, samt diverse options. Grafer kan tegnes meget enkelt i Maple med kommandoen plot. Her er et eksempel : plot 3$1.4 x, x K10 K x Hvis vi som ovenfor kun skriver funktionen og navnet på den variable, finder Maple selv et passende interval på x-aksen og på y-aksen. Men der findes et utal af såkaldte "options", dvs kommandoer vi kan tilføje i det omfang, vi synes det er hensigtsmæssigt. Disse options kan styre udformningen af plottet. Nedenfor gives eksempler på nogle af de mest grundlæggende: plot x 2 K3, x =K4..4, y =K4..6, scaling = constrained, color = blue, thickness = 5, gridlines y K K2 x K4 Forklaringer: x=-4..4, y=-4..6 scaling=constrained color=blue thickness =5 gridlines fastlægger intervallet på henholdsvis x-aksen og y-aksen gør enhederne på akserne lige store som det fremgår, kan grafens gives en anden farve gør graflinien kan kraftigere (andre positive talværdier kan vælges; hvis man ikke skriver noget,, har thickness værdien 0) tilføjer gitterlinier NB: Et punktum er et decimal-punktum. To punktummer efter hinanden bruges mellem to værdier en variabel løber imellem. Et komma er altid et symbol på adskillelse mellem to kommandoer/ options. Hvis man ønsker noget lidt mere kompliceret, f. eks en familie af grafer i samme plot, skal der åbnes en særlig plots-pakke: with plots : Herefter kan man f. eks. tegne 20 parabler i samme plot ved hjælp af kommandoen seq (sequence= følge): plot seq a$x 2, a = K5..5, 0.5, x =K4..4, y =K50..50

8 40 y 20 K4 K3 K2 K x K20 K40 Som det ses har Maple tegnet parablerne -5x 2, K4.5x 2, K4x 2,..., 5 x 2 dvs a-værdien ovenfor går fra -5 til 5 i spring på 0.5. Overskrift, forklarende tekst på akserne indsættes ved brug af option-kommandoerne title og labels g d t/800$1.096 t : plot g t, t = 0..10, title = Udviklingen i en bakteriekultur, labels = "Tid i timer", "Antal bakterier", thickness = 3, color = green, gridlines

9 Udviklingen i en bakteriekultur Antal bakterier Tid i timer NB: Maples grafer fylder meget, når de bliver skrevet ud. Hvis du går op og klikker på File og derefter på Print Preview, kan du se hvor meget! Men dette kan ændres ved at klikke på grafvinduet og trække i håndtagene, så grafvinduet bliver mindre. Det er f. eks gjort i dette dokument. Husk altid at se dit dokument, før det printes ud, det kan spare mange skove!

10 5. Et eksempel på eksponentiel regression i Maple. Statistikpakken, kommandoerne Fit, plot, ScatterPlot, display og view. I en sø målte man over en periode på 5 år mængden af en fiskeart. Resultaterne ses i tabellen: t (årstal) f(t) (tons) Undersøg om der tilnærmelsesvist er tale om en eksponentiel udvikling, og bestem i givet fald en forskrift for fiskemængden som funktion af antallet af år efter Først åbnes Statistik pakken: restart : with Statistics : with plots : x og y værdierne indtastes, hvor x er antal år efter 1990: Xd 0, 1, 2, 3, 4 : Yd 350, 308, 272, 237, 210 : Fit b$a x, X, Y, x x (18) Maple har nu fundet den bedst mulige eksponentielle udvikling gennem disse punkter, men 3 betydende cifre er vist rigeligt til os i denne situation, så vi definerer: fd x/350$0.880 x x/ x (19) Vi vil gerne have tegnet grafen for funktionen og punkterne i samme koordinatsystem. Vi definerer to plots og bruger kommandoen display. plot f x, x = x

11 ScatterPlot X, Y, symbolsize = 15, labels = "Antal år efter 1990", "Mængden af fisk i tons", view = 0..5, Mængden af fisk i tons Antal år efter 1990 P1dplot f x, x = 0..5 : P2 d ScatterPlot X, Y, symbolsize = 15 : display P1, P2, labels = "Antal år efter 1990", "Mængden af fisk i tons", view = 0..7, Mængden af fisk i tons Antal år efter 1990 NB: Endnu en option-kommando "view". Denne kommando definerer grafvinduet. Ved at lade x- aksen gå fra 0 til 7 får vi plads til hele teksten på aksen. (Sammenlign med plottet ovenfor).

12

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode)

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Worksheet mode) Adept Scientific 2008 Indtastning af taludtryk - simple beregninger Anbring cursoren ved en input-linje, dvs. en linje med symbolet > yderst til venstre. Er

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Håndholdt version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Skabelon til funktionsundersøgelser

Skabelon til funktionsundersøgelser Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA

MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA MathType 6.7e og 6.8 for elever og lærere på HAKA Med årene er der blevet større og større behov for i gymnasiet at kunne skrive formler ind i elektroniske dokumenter, fx når der skal udfærdiges rapporter

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik Klar til start TI-Nspire CAS software...2 Navigation...2 Opgave 3...3 Skriv matematik...3

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

SMATH. Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System. Version: November 2014

SMATH. Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System. Version: November 2014 SMATH Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System Version: November 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er SMATH?...5 Hent programmet eller kør direkte i browser...5 Udgangspunkt

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere