4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen"

Transkript

1 Pr Grgrsn Crstn Hgr Hll Thorjørnsn Toms Højgr Jnsn Lon Kthrin Ptrsn Mtmtrix r t fgligt strukturrt mtmtiksystm. Aktivittrn i grunøgrn r rfor strukturrt u fr hvilkt mtmtisk gr, r sætts fokus på. Forstålsn f mtmtisk grr vlighols og viruvikls gnnm n spirlorgnisring f stofft. På mllmtrinnt læggs r vægt på mtmtisk præision og tnkgng, mn r også pls til intuitiv mtmtik, lg og spil. M nn ugivls vil vi giv t intryk f, hvorn fglig grr hnls på mllmtrinnt. Som t konkrt ksmpl hrpå gngivs kpitlrn Brøkr fr Mtmtrix og. Når lvrn strtr i. klss, hr gjort sig først rfringr m røkr. I. klss intrours røkgrt som røkl. For først gng i skolforløt skl lvrn s flr tl i forhol til hinnn, fx u f ælr r rø. I. klss uvis røkgrt til t omftt røkr som tl, r kn viss på tllinjr. Hr rjs også m simpl ition og sutrktion f røkr m smm nævnr, og t røkr r størr n én, når tællrn r størr n nævnrn. I. klss rjs r m omskrivning til fællsnævnr, forlængls, forkortning og rgning m røkr. I. klss ulærs lvrn i rgning m røkr. Multipliktion og ivision m røkr intrours og omrgning mllm røk og imltl træns. På ll klsstrin tgs r ugngspunkt i tgningr, situtionr og ksmplr fr lvrns hvrg.

2 MATEMATRIX Hl tl Ngtiv og positiv tl (tllinj) Aition/sutrktion m ngtiv tl Koorintsystmt.-. kvrnt Spjling i ksr og linjr Prlllforskyning Brøkl og røkr som tl Brøkr r r størr n Simpl ition/sutrktion f røkr m smm nævnr Gomtrisk nvn Prllll linjr, vinklrtt linjr, høj, grunlinj, læng, r og igonlr Firkntr (trpz/prlllogrm) Cirklr (ntrum, rius, imtr) Multipliktion Gng m r, r og r Tltræning (vligholls) Enifr tl gngt m toifr Tllr og igrmmr Hyppighstl, pinigrm og frkvns Division Division m tl op til (m og un rst) Dling/måling Arlrgning Formlr m: Høj, grunlinj, læng og r Tgn og rgn Dimltl Komm, l, l og l Brøk til imltl og omvnt Vlg f rgningsrt Konkrt prolmstillingr D fir rgningsrtr Ovrslgsrgning Rgnrglr MATEMATRIX Rgnrglr Rgnhirki srt på konkrt prolmstillingr Prntsr og ogstvrgning Simpl ligningr Vinklmål Vinklmåling Grtl Vinklsum Drjning Multipliktion Dn istriutiv lov Multipliktion f flrifr tl Cirklformlr Dimtr, rius og G Omkrs og rl Afkoning og opstilling f formlr Brøkr Omskrivning til nr røknvn Fællsnævnr Aition, sutrktion og multipliktion Division Division som invrs multipliktion Gngprøv Divisionsmtor srt på konkrt prolmstillingr Rumfng Læng, r og høj Rumfngsrgning Unrsøg m vn og ntikur Litrmål Tgning på isomtrisk ppir Størrlssforhol Forholsrgning og proportionlitt Målstoksforhol/lignnth Pront Bgr og finition % som t hl % f (fx % f kr.) Omrgning mllm røk, pront og imltl Eksprimntr og frkvns Mtor til ksprimntr Sttistik Snsynligh og komintorik MATEMATRIX Algr Rgnhirki Bogstvrgning Ngtiv tl Flytningr Prlllforskyning, spjling og rjning Kominr flytningr Ligningr Gæt og kontrol Løsning f ligningr Opstilling f simpl ligningr Tgnmollr Prspktivtgning, rjstgning og isomtrisk tgning. Brøkr Multipliktion og ivision Omrgning til imltl Rtionl tl Snsynligh og sttistik Brgning f frkvns Vurring f hnh og risiko srt på t Formlr Symolhmling Formlr og ligningr Vril og ruktion Pront Hvor mng pront ugør f? Hv r %, hvis % svrr til? Cirkligrm Smmnhæng Funktionr Vlg f mol Mtmtisk mollring

3 Brøkr Hvor stor n røkl f lykkhjults nvnfltr r rø grønn rø llr grønn Arjsog si Lott, Simon og Ali spillr på Lykkhjult. Lott hr hn for t vin. Hv spillr hun på? Simon spillr på tlln. Hv r hnn for, t hn vinr? Ali spillr på spr og tlln. Hv r hnn for, t hn vinr? S på gvinstrn. Hvor mng msr r r i lt? Hvor stor n røkl f msrn r run run llr gul Hvor stor n røkl f gvinstrn r lfntr slngr girffr lfntr, girffr llr slngr Klip irkln fr kopirk u, klip ll ln fr hinnn og skriv røknvn på hvr røkl. Hvor mng l skl r til t ækk hlvln f lykkhjult? n fjrl f lykkhjult? n trjl f lykkhjult? hl lykkhjult? Kopirk Hvor lng r forskllig stængr i forhol til n øvrst? Hvor mng lig stor fltr r lykkhjult lt i? Hvor stor n røkl f fltrn r Hstsko Hjrtr Hstsko llr hjrtr Hstsko og hjrtr B BR RØ ØK KE ER R Vis røkrn i n irkl og på n tllinj. BRØKER R Kopirk FRA GRUNDBOGEN TIL. KLASSE

4 To tl skrvt på nn må kls n røk. Brøkn hr utls tr fmtl. Nævnrn visr, hvor mng l hvrt hl tl skl ls i, nmlig. Tællrn visr, hvor mng l mn skl tg, nmlig. Dt øvrst tl i n røk kls tællrn. Dt nrst tl kls nævnrn. Strgn i mitn kls n røkstrg. Hr r tllt Hvor r tllt? Hr r tllt Hvor r tllt? Mn kn tg n røkl f nogt. Hr r tllt Hvor r tllt? Prøv slv! Tgn tllinjr og fsæt røkrn på m. BRØKER En røk r n må t skriv t tl på. BRØKER BRØKER FRA GRUNDBOGEN TIL. KLASSE

5 Øvlsr Tgn figurr, r visr røkln. g i Om t nvngiv røkr og røkl Hvilk f iss tl r røkr? Hvilk tl står i røkrns nævnr? tællr? f h j Hvor stor n røkl f lommrn r gul, lå, m stilk, un stilk og rån? Ufyl t skm som t vist. Blå Gul M Un lommr lommr stilk stilk Rån B A C Hvor mng lig stor l r hvr figur lt i? Hv kls n l f hvr figur? Skriv røkln m tl og røkstrg. Tgn og opl n figur i ott lig stor l. sks lig stor l. ti lig stor l. Hv kls én l f hvr f figurrn? D E Hv r A B Om t vis røkl f nogt D E F f ælr? f øgr? i f kr.? f ælr? f f øgr? j f kr.? f pplsinr? g f øgr? k f kr.? f pplsinr? h f øgr? l f kr.? Arjsog si C G H Om t flæs røkr på tllinjr Hvilk røkr pgr piln på? Hvilkn røkl f hvr figur, r frvt ufrvt g ufrvt llr gul rø rø llr grøn grøn f hvrkn rø llr grøn Hvilkn røkl f frv l r gul grønn gul llr rø rø rø llr grønn f BRØKER BRØKER FRA GRUNDBOGEN TIL. KLASSE

6 Arjsog si Om t fsætt røkr på tllinjr Tgn n tllinj m fmtl og fsæt og. Tgn n tllinj m fjrl og fsæt og Tgn n tllinj m sjttl og fsæt, og. Opgvr Kopirk Afsæt røkrn på tllinjr.,,, og,,, og,,,, og,,, og Afsæt røkrn på tllinjr., og,, og,, og,, og Om t orn røkr ftr størrls Hvilkn røkl r størst? llr llr llr llr llr Hvor stor n røkl f hvr figur A - F r frvt lå? violt? lå llr violt? Sæt figurrn i rækkfølg ftr størrlsn f frv røkl. Skriv n størst røkl først. Hvilkn røk r størst? llr llr llr g llr llr llr f llr h llr A B C Sæt røkrn i rækkfølg ftr størrls m n minst først D E F Kopirk f g Hvilk røkr pgr piln på? BRØKER BRØKER FRA GRUNDBOGEN TIL. KLASSE

7 h Fin minst tr forskllig røkr, som svrr til tllt. tllt. Vælg nogl stor tl og skriv m som røkr. Din kmmrt påstår, t hun hr rgnt u, t sirn i nn og r mm tykk. Hv sigr u til t? Kopirk Hvor tykk r sirn i nn og? Tmprturn i forhol til Uy: Sønry: Hlvt så kolt Koly. Dolt så kolt Østry: grr vrmr Visy: grr kolr Nyy: Hlvnn gng så kolt Hvor stor n l f husts f r vinur? Hvor stor n l r ikk vinur? Vis røkrn på n tllinj. Hvilkt tl r størst: llr? llr? llr? llr? Tmprturn i Uy r. Hv r tmprturn i Sønry? Koly? Østry? Visy? Nyy? Et tl r skrvt som n røk. Hv skr r m tllt hvis tællrn livr olt så stor? tællrn livr hlvt så stor? nævnrn livr olt så stor? nævnrn livr hlvt så stor? Prøv m nogl røkr u slv vælgr. Et tl r skrvt som n røk. Hv skr r m tllt hvis å tællrn og nævnrn livr olt så stor? å tællrn og nævnrn livr hlvt så stor? tællrn livr olt så stor, og nævnrn livr hlvt så stor? nævnrn livr olt så stor og tællrn livr hlvt så stor? Hvor mng røkr kn u fin, som ikk svrr til t punkt på n tllinj? Hv r forsklln på n røk og n røkl? BRØKER Hvilkn røkl f sftvnt r rn sft, hvis mn følgr opskriftrn? Til n klssfst vil lvrn ln litr sftvn. Hvor mgt sft skl r rugs, hvis lningsforholt r : : : : BRØKER BRØKER FRA GRUNDBOGEN TIL. KLASSE

8 Frugt TEMA Rgn m røkr + = Brøkr m smm nævnr = D lvr i skl hv frugt. Hvor mng nnr skl r rugs, hvis skl hv n hlv nn hvr? Hvor mng pplsinr skl r rugs, hvis skl hv t stykk hvr? Hvor mng mlonr skl r rugs, hvis skl hv to stykkr hvr, og to f lvrn ikk kn li mlon? Applsinn vjr grm. Hvor mgt vjr t stykk? tr stykkr? ni stykkr? Mlonn vjr. grm og nnn grm. Hvor mgt vjr to stykkr mlon? t stykk mlon og t stykk nn? to stykkr nn og t stykk pplsin? t stykk f hvr frugt? Skriv røkrn og læg Skriv røkrn og træk fr. smmn. + = = Hvor stor n røkl f lommrn r gul og m stilk? gul llr m stilk? hvrkn gul llr m stilk? Hvor stor n røkl f lommrn r lå og rån og un stilk? lå og rån llr un stilk? lå llr rån og un stilk? Hvor stor n røkl f lommrn r m stilk llr un stilk? m stilk og un stilk? f + f f + BRØKER BRØKER FRA GRUNDBOGEN TIL. KLASSE

9 Når tællrn r størr n nævnrn Rgn opgvrn og skriv svrn å som røkr og ntl hl plus ntl l. + + g f h + Til Trins føslsg kom r n stor lgkg på ort. Lrs spist lgkg. Mthil og Trin spist hvr. Lis, Bo, Dnil og Emm spist hvr lgkg. Hvor mgt lgkg vr r tilg? Når tællrn r størr n nævnrn, så r røkn størr n n. Trin ønsk sig png og fik kr. i lt. Hun fik f løt f Lis. Bo, Dnil, Emm og Lrs gv hn hvr f løt. Mthil gv hn. Hvor mgt fik Trin f hvr gæst? Tllt r ltså t smm som n hl og. Hvilk røkr pgr piln på? Skriv svrn å som røk og som ntl hl plus ntl l. Arjsog si Til Mrks føslsg vr fir rng i lt. Mrks mor hv køt tr islgkgr. Hvr islgkg lv lt i fir stykkr og srvrt til rngn. Emil fik t stykk, Luks fik to stykkr, Mortn fik fir stykkr og Mrk fik fm stykkr. Hvor stor n l f én islgkg fik hvr rng? Skriv som røkr og rgn. + + BRØKER + + BRØKER BRØKER FRA GRUNDBOGEN TIL. KLASSE

10 Brøkr Hvilk røkl r jorærlgkgn lt i? Hvilk røkl r hokollgkgn lt i? Hvor mng stykkr f jorærlgkgn, svrr til hokollgkg? Hvis Emm kør gulroskg og rømmkg, hr hun så n hl kg? Emm kør gulroskg og rømmkg. Hvor mgt kg hr hun så? Rgnrk Vis røkrn på tllinjr f g Hvilkn f sks røkr r størst? h Skriv røkrn i rækkfølg m n minst først. Skriv røkr, r svrr til n frv l f hvr figur, og læg røkrn smmn Kopirk Rgn + + I hr kr., Jko hr kr., og Frrik hr kr. Hvor mng png hr ørn i forhol til hinnn? Prøv t skriv t n. Knr u nr røkr, r r lig m? Ms spisr hlvln f n pizz, og Srh spisr n fjrl. Hvor mgt pizz r r tilg? Skriv t rgnstykk, r visr, hvor mgt spisr, og hvor mgt r r tilg. Klip ll stængr og irklr fr kopi rk - u, og skriv røknvn på hvr l. Hvor mng fjrl skl r til t ækk? sjttl skl r til t ækk? Fin minst pr røkr, r kn ækk hinnn, og notr rs nvn. Er r n rgl for, hvornår stængrn ækkr hinnn? Arjsog si Kopirk - BRØKER BRØKER FRA GRUNDBOGEN TIL. KLASSE

11 En røk r n må t skriv t tl på For t kunn lægg røkr smmn llr trækk n røk fr n nn røk, skl hv smm nævnr. Dt kls n fællsnævnr. Hvis røkrn ikk hr fællsnævnr, kn forlængs llr forkorts, så får t. Hv r +? Hr r nævnrn olt så stor som tællrn. Hr r nævnrn hlvt så stor som tællrn. Hr r nævnrn hlvnn gng så stor som tællrn. Diss røkr kn få som fællsnævnr. Hv skl mn forlæng m for t få som nævnr? Mn skl forlæng m, fori = Nå j, og skl mn forlæng m, fori = Nu kn vi lægg røkrn smmn. Rsulttt livr. Forholt mllm tællrn og nævnrn r t smm i tr ksmplr. Så t r t smm tl. Hv r? Mn forlængr n røk v t gng tællrn og nævnrn m smm tl. Diss røkr kn få som fællsnævnr. forlængs m = = r og r. Så vi skl forlæng n n røk m og n nn m. Så livr røkrn til og. Nu kn vi trækk fr. Rsulttt livr. Mn forkortr n røk v t ivir tællrn og nævnrn m smm tl. forkorts m : = = : Prøv slv! Forlæng llr forkort røkrn, så får nævnrn : x x = = Fin fællsnævnr og rgn BRØKER BRØKER FRA GRUNDBOGEN TIL. KLASSE

12 Øvlsr Om t smmnlign røkrs størrls Om t lægg røkr smmn Skriv lå og rø røkl f hvr figur som røkr, læg m smmn og forkort rsulttt mst muligt. Hvilk røkr r lig stor? f Skriv røkrn i pr, hvor n n røk r olt så stor som n nn. Skriv to nr røkr, r r lig så stor som g f h Rgnrk Kopirk Om t forlæng røkr Forlæng røkrn m. f Forlæng røkrn m. f Forlæng røkrn, så får fællsnævnrn. f Forlæng røkrn, så får fællsnævnrn. f Om t trækk røkr fr røkr Skriv lå og fkrys røkl f hvr figur som røkr. Træk fkrys røkl fr lå røkl. f Om t forkort røkr Forkort røkrn m. f Om t fin fællsnævnr Fin t minst tl, som tlln går op i. Nogl gng kn n størst nævnr rugs som fællsnævnr. Arjsog si - Forkort røkrn m. f Forkort røkrn mst muligt. f f f BRØKER BRØKER FRA GRUNDBOGEN TIL. KLASSE

13 Forlæng røkrn, så får fællsnævnr. Opgvr f g h i Hv kostr lgkg? lgkg? stng? lgkg? stng? f stng? Forkort, så røkrn får n minst mulig fællsnævnr. g Snt llr flsk? = = > g = i = = = f < h = f h Om t rgn m røkr m forskllig nævnr Fin fællsnævnr og rgn. Hvilk f rgnstykkrn livr irk? Lv først ovrslg på rsulttt og rgn rftr stykkrn Skriv nogl rgnstykkr m røkr, som givr irk Kopirk - Arjsog si f g h f + g + h + + f + g + h + + f + g h f + g h f g h + Brgn rktnglrns omkrs. A m m B m m m m m D to å Skippr Skæg og Sylfin sjlr knlrunfrt. Hvor mng pssgrr r r pls til i hvr å? Hvor mng plsr i hvr å r st? Hvor stor n røkl f hvr å r optgt? Hvor mng plsr skl r sælgs til Skippr Skæg, før n r lig så st som Sylfin? En g hr Sylfin to rjsslskr omor. Dt n rjsslsk hr køt f plsrn, og t nt hr køt f plsrn. Hvor stor n røkl f plsrn vr solgt? lig?.x tgr på knlrunfrt m Skippr Skæg. På f plsrn sir r rng. På sir r pigr, og på sir r lærr. Hvor stor n røkl f ån r optgt? lig? Hvor mng rng og pigr r r i.x? C D m BRØKER BRØKER FRA GRUNDBOGEN TIL. KLASSE

14 Hnrik lv n supp ftr nn opskrift. Tilps opskriftn til Knonknivns sætning, mn inrgn, t kptjnn lti spisr olt portion. I t hmmligt sk i kyssn fnt Hnrik flskr rom. Dr vr litr i hvr flsk. D Kptjnn og styrmænn n g vr gåt i ln, rk mtrosr n flsk rom hvr. Hvor mng litr rom rk mtrosrn i lt? vr r tilg i skt? Supp til prsonr: løg krtoflr gulrør tomtr litr vn og lit slt Snt llr flsk? På sørøvrskit Knonknivn forlt mn yttt såls, t kptjnn fik, styrmnn fik, kokkn fik, og to mtrosr lt rstn. Hvor stor n røkl fik mtrosrn tilsmmn? Hvor stor n røkl fik Hnrik, r vr n f mtrosrn? = = g = < < h = > f > i < Skriv nogl røkr, som mn oft sr. Hvor sr u m? Hv tyr? D røv skit Gulklvn, og opgjor yttt til gulmøntr. Hvor mng gulmøntr fik Hnrik? kptjnn? styrmnn? kokkn? Skriv røkr, som r lig så stor som f Kptjnn slutt t forol ntllt f mtrosr og styrmæn. Hvor stor vr sætningn nu? D holt n smm forling f yttt. Hvor stor n røkl f yttt fik hvr styrmn? kokkn? Hnrik? Et susfylt togt inrgt gulmøntr. Hvor mng gulmøntr fik hvrt sætningsmlm? En g røg kokkn ovr or og forsvnt. Mtrosn Hnrik, r kunn lv m, skull så vær å kok og mtros. Hvor stor n røkl f yttt fik hn nu? Dgn ftr vr t sml ytt gulmøntr. Hvor mng gulmøntr fik Hnrik n g? Hv skl r stå på x pls? x + = + = + = x x x = = f = Skriv tr røkr, som r lig så stor som,,,,, f, Hvor mng røkr fins r? lig stor røkr fins r? Fin på historir, hvor nogn hr rug for t rgn m røkr. n x S på røkn. n < og r plsholr for t tl. n Hvilkn røk givr, når n læggs smmn m? x BRØKER BRØKER FRA GRUNDBOGEN TIL. KLASSE

15 Et hlt tl gng n røk Hv r? Fællsnævnr på n smrt må Hv r +? Vi skl ikk ænr på, t hvrt hlt tl ls i, mn vi skl tg gng så mng l.,,,,. Dt svrr til, t vi skl gng røkns tællr m. Hr kn jg ikk s nogn nm fælls nævnr, så jg finr n r lti r r. går op i å og, så rsulttt kn forkorts. Mn gngr n røk m t hlt tl v t gng tællrn m tllt. Kopirk Skriv t gngstykk, r visr, hvor mng l u hr, hvis u hr gng n rø l gng n rø l gng n rø l Forkort rsulttt, så mgt u kn. f f Louis kør stykkr lgkg. Hvilkn røkl f n hl lgkg r t? Lis kør gng så mng stykkr som Louis. Hvor mgt lgkg kør Lis? f Fin fællsnævnr for røkrn v t gng nævnrn. og og og og og f og Mn kn lti forlæng røkr m hinnns nævnr. Så får røkrn prouktt f nævnrn som fællsnævnr. og og og og og f og S på fællsnævnr, u fnt i opgv. Hvilk f røkrn hr minr fællsnævnr n prouktt f to nævnr? Forkort rsulttt, så mgt u kn Chrlott kør stykkr hokolkg. Hvilkn røkl f n hl kg r t? Chris kør gng så mng stykkr som Chrlott. Hvor mgt kg kør Chris? En hokolkg r m lng. Hvor mng m kg kør Chrlott? Chris? Fin n minst fællsnævnr mllm røkrn. og og og og og f og f f + BRØKER BRØKER FRA GRUNDBOGEN TIL. KLASSE

16 forfttrn på mllmtrinnt Toms Højgr Jnsn Ajunkt i mtmtik v DPU Intrss i og ggrun for t vær forfttr : Mtmtisk fgiktik ktivt rj for smspil mllm tori og prksis. Arjslingn mllm forskllig ktørr i mtmtikunrvisningn: lærr, lvr, lærøgr t. I mtmtik rænr jg især for: Komptnorintrt mtmtikunrvisning i lminligh og uvikling f mtmtisk mollringskomptn i særlsh. Elvunivrs.k Hr r r muligh for t rj vir m unrsøglsr og ksprimntrn ktivittr som t supplmnt til n glig unrvisning. Pr Grgrsn Lktor Intrss i og ggrun for t vær forfttr: Jg rjr til gligt m t plnlægg og gnnmfør mtmtikunrvisning. Mtmtikkns iktik hrunr smfunts krv til mtmtikunrvisningn, psykologisk forhol i lvrns læringspros og pægogisk torir og tknikkr. Et lærogssystm ør vær t læringsværktøj til lvrn og t unrvisningsværktøj til lærrn. I mtmtik rænr jg især for: At knytt t prktisk nvnlig og t tortisk/vinsklig smmn, så t givr mning for lvrn. Mtmtisk mollring og prolmløsning r uunværligt til tt. Hll Thorjørnsn Lærr Intrss i og ggrun for t vær forfttr: Jg hr linjfg i mtmtik og hr sin unrvist i fgt på ll årgng, især på mllmtrinnt og i ovrygningn. Som fguvlgsformn for mtmtik på min skol følgr jg fgts uvikling nøj. I mtmtik rænr jg især for: Formilingn, t still skrpt på n fglig point og inrg n rlvnt virkligh. Jg ønskr t giv lvrn t st mulig uytt f mtmtikunrvisningn, så hvr især opnår t optiml i forhol til rs vnr. Lon Kthrin Ptrsn Lærr Intrss i og ggrun for t vær forfttr: Jg hr sin unrvist i mtmtik på ll klsstrin og innfor spilunrvisning. Min størst intrss som forfttr på t grunogssystm r t forn mtmtikfglig grr og værktøjr m kontkst og nvnls. I mtmtik rænr jg især for: At gør mtmtikkn tilgænglig, intrssnt og nvnlig for lvr på ll klsstrin. Spilt unrsøgn rjsformr står mit hjrt nær. Grtis plkt Plktn til mllmtrinnt kn stills grtis i t ksmplr v irkt hnvnls til forlgt.

17 MATEMATRIX /, Brøkkpitlrn Særugv. ugv. oplg Alin, Ewlsg, Kønhvn Kopiring f nn og r kun tillt ifølg ftl m COPY-DAN. Grfisk tilrttlægning: Knu Uy Grfisk prouktion: Buru List Tgningr: Ptr By Alxnrsn Forlgsrktion: Ptr Lun Fotos: Si : Frnk Møllr Si : Ditrih Ros Øvrig fotos: Hns Juhl Forsi til Mtmtix. klss: Svn Wiig Hnsn, Mnnskr v hvt, Esjrg,

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G Vi holdr hus! Nybyggri Om-åbnt og tilbygning Frdg dn 11. jnur kl. 13.00-16.00 Dør og vindur Tgrbjd TirsDAG dn 18. JUNI 2013 103. Årgng - nr. 25 - sidn 1910 Torvdgn i Ubøll n succs: Kom ind og s vors spændnd

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Æggestokkræft. Screening for kræft skal, skal ikke? DEBAT: Kræftplan III. Nr. 12 J U N I 2011

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Æggestokkræft. Screening for kræft skal, skal ikke? DEBAT: Kræftplan III. Nr. 12 J U N I 2011 r. 12 U 11 M: ggsokkræf crning for kræf skl, skl ikk? : ræfpln nhol M ugngspunk i n ny kræfpln kom- fryg sygom. rmskrin og forsklln mr vi i nummr f rspkiv u i ovrlvlsn i forhol il nr ln visr sig rspkiv

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst Sommr progrm 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold ARBEJDE I AUSTRALIEN 12 UPHILL PULLING 4 EN REJSE FOR LIVET 42 LU MidtVst...

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012 1 2013 SKOLEN hr nnm tin unråt n l frnrinr. Hr frsin fr t først bl i 1955. Af Ltt Svn Strn Ptrsn & Mrtin Luritzn ÅLF Af Mrtin Luritzn & Thrkil Bjrrum SKOLEN på n ny må Dn nrll iitlisrin, ikk minst stærkt

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

Kemiske analysemetoder til kosmetiske produkter. Peter Vinzents og Jane Pors Eurofins A/S

Kemiske analysemetoder til kosmetiske produkter. Peter Vinzents og Jane Pors Eurofins A/S Kmisk nlysmtor til kosmtisk prouktr Ptr Vinznts og Jn Pors Euroins A/S Miljøprojkt Nr. 1200 2007 Miljøstyrlsn vil, når ljlighn givs, ontliggør rpportr og inlæg vrørn orsknings- og uviklingsprojktr inn

Læs mere

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1 SEKTION 7 FOURIERANALYSE 7 Fouriernlyse Periodiske funktioner er vigtige i mnge smmenhænge, både videnskbeligt og teknisk Vi vil normlisere, så ntger, t perioden er π Disse funktioner er bedst nlyseret

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere