Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne"

Transkript

1 Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer og anvend matematikken til at beskrive dele af virkeligheden. - Penge, procent, rabat og abonnement mv. - Tabel, diagram og funktioner mv. Periode Mål Eleverne skal: En gang hver måned frem til jul Få rutine i en prøvesituation. Øve grundlæggende matematiske færdigheder Kunne de fire regnearter med hele tal, decimaltal og brøker. Kunne fortolke tabeller og diagrammer. Kunne opstille tabeller og diagrammer på baggrund af talmateriale. Regne med procent. Relation til Fælles Mål Matematikkompetencerne og de centrale kundskaber og færdigheder. Arbejdsform Materialer Evaluering Individuelt Kopier og eget materiale De fire regnearter Individuelt og parvis Kopier og eget materiale Repræsentations- og kommunikationskompetencen. procentbegrebet. Arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen, bl.a. i forbindelse med privatøkonomi, bolig og transport. Anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. procentberegninger. Læse faglige tekster samt forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk. Grupper Faktor 7: Er der matematik i avisen? Eget materiale Færdighedsprøve FG-test Gruppefremlæggelse Brøker - Regne med brøker: plus, minus, gange og division - Anvende brøker til beskrivelse Kunne regne med brøker i forhold til de fire regningsregler.. Ræsonnements-, symbolbehandlings-, og kommunikationskompetencen. Kan du bruge brøker? Afsluttende prøve 1

2 Matematik i maden - Tabeller, diagrammer, procent, enheder, brøker, Kunne bruge brøker til at beskrive dele af en helhed. Kende til forskellige enheder og kunne omregne imellem dem. Kunne afkode matematikholdigt stof og udtrykke sig om dette. Regne med brøker Ræsonnements-, symbolbehandlings-, kommunikations-, og procentbegrebet Grupper Faktor 7: Mad Eget materiale Gruppefremlæggelse Kunne udtrykke sig ved hjælp af matematiske tabeller og diagrammer. Behandle eksempler på problemstillinger knyttet til den samfundsmæssige udvikling, hvori bl.a. økonomi, teknologi og miljø indgår Anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. procentberegninger, formler og funktioner som værktøj til løsning af praktiske problemer Læse faglige tekster samt forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk Sandsynlighed og matematisk fremskrivning - Sandsynlighed/chanche, udfaldsrum og udfald - Rente, procent, termin, p.a., rentes rente, matematisk model, Kunne beregne og vurdere sandsynligheder. Forstå og forklar rentebegrebet samt beregne simple og mere komplicerede renter. Kunne opstille matematiske modeller for virkeligheden og forholde sig kritisk til Tankegangs-, modellerings-, symbolbehandlings- og Kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge procentbegrebet formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variable Mon det fortsætter sådan? Afsluttende prøve 2

3 dem. Kunne anvende IT som matematiks hjælpeværktøj Tilrettelægge og gennemføre enkle statistiske undersøgelser Udføre og tolke eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår Forbinde sandsynlighed med tal vha. statistik, enkle kombinatoriske overvejelser og simple modeller. Udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af it Geometri - Konstruktion af figurer, spejlinger, symmetri, parallelforskydninger, koordinatsystemet Kunne se forskellen på at tegne og at konstruere. Omsætte tal til grafik. Erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag. Tankegangs-, problembehandlings-, ræsonnements-, kommunikations- og Kan det konstrueres? Afsluttende prøve Kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber Benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed Kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade og rum Bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedrørende geometriske figurer Arbejde med koordinatsystemet og forstå sammenhængen 3

4 mellem tal og geometri Problemregning - Afkode problemerne - Finde de relevante oplysninger - Formidle mellemregningerne og resultatet En gang hver måned frem til juni. Få kendskab til opgavetypen, kravene til besvarelsen og rutine. Samtlige otte matematiske kompetencer. Individuelt Problemregning til 7. klassetrin Afleveringer Formler til arealberegning - variabel, omkreds, areal 1 3 variabler. Kunne udlede formler på baggrund af undersøgende praktisk arbejde med forskellige figurer. Tankegangs-, problembehandlings-, ræsonnements-, symbolbehandlings- og kommunikationskompetence formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variable Kan du bruge formler Kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade og rum Arbejde med enkle geometriske argumenter og beviser Målinger - Tid, længder, farts, areal, rumfang og enheder 4 6 Kende til og anvende /omregne mellem forskellige enheder. Give respons til andre i arbejdet med matematik, bl.a. ved at spørge aktivt. Problembehandlings-, Symbolbehandlings- og Individuelt og gruppevis Faktor 7: Hvad kan du måle? Kunne gennemføre forskellige målinger med henblik på bestemmelse af længde, areal og rumfang. Kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge formler og matematiske udtryk, hvori der 4

5 indgår variable Fremskrivning og forstørrelser - Matematikken i naturen, talfølger, mønstre, målestoksforhold og ligedannethed 8 10 Kunne se og anvende matematikken til at beskrive naturen og omvendt. Undersøge konsekvenserne ved forstørrelser af forskellige geometriske figurer. Kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade og rum Tankegangs-, modellerings-, ræsonnements og Arbejde med talfølger og forandringer med henblik på at undersøge, systematisere og generalisere Anvende funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer Hvad sker der? Kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber Kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens Regneregler - Rækkefølge, hierarki, algoritmer, potens og lommeregner Kende til og kunne udlede regneregler og anvende regningsarternes hierarki. Kunne formulere og anvende algoritmer. Systematisere og ræsonnere med henblik på at generalisere Tankegangs-, ræsonnements-, symbolbehandlings-, kommunikations- og Kende regningsarternes hierarki samt begrunde og anvende regneregler Hvorfor regler? Kunne anvende lommeregneren hensigtsmæssigt i forhold til forskellige opgaver. Gengive algebraiske sammenhænge i geometrisk repræsentation Deltage i udvikling af strategier og metoder med støtte i bl.a. it Undersøge, systematisere og ræsonnere med henblik på at generalisere 5

6 Energien i hjemmet - enheder, gennemsnit, potens og procent Kunne se matematikkens muligheder i forhold til at tage stilling til forskellige energiformer. Give respons til andre i arbejdet med matematik, bl.a. ved at spørge aktivt. Problembehandlings-, kommunikations- og Læse, forstå og vurdere anvendelsen af statistik og sandsynlighed i forskellige medier Grupper Faktor 7: Energi Gruppefremlæggelse Behandle eksempler på problemstillinger knyttet til den samfundsmæssige udvikling, hvori bl.a. økonomi, teknologi og miljø indgår Anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. procentberegninger, formler og funktioner som værktøj til løsning af praktiske problemer Erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag. Læse faglige tekster samt forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk Forberede og gennemføre mundtlige og skriftlige præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med inddragelse af it Give respons til andre i arbejdet 6

7 Sandsynlighedsberegning - chance, udfald, udfaldsrum og procent Kunne anvende matematikken til at vurdere chancer. med matematik, bl.a. ved at spørge aktivt. Problembehandlings-, ræsonnements-, kommunikations- og Parvis Faktor 7: Er det sandsynligt? procentbegrebet Tilrettelægge og gennemføre enkle statistiske undersøgelser Udføre og tolke eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår Forbinde sandsynlighed med tal vha. statistik, enkle kombinatoriske overvejelser og simple modeller. Erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag. Undersøge, systematisere og ræsonnere med henblik på at generalisere Funktioner - koordinatsystemet, variable, konstanter, sammenhæng, en ret linje og skæringer/løsninger Kunne fremstille beskrivelser af sammenhænge ved hjælp af funktioner og koordinatsystemet. Kunne anvende funktioner som beslutningsgrundlag i forhold til praktiske problemer. Problembehandlings-, modellerings-, repræsentationsog Regne med brøker, bl.a. i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer Anvende funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer Individuelt Faktor 7: Hænger det sammen? 7

8 Arbejde med funktioner i forskellige repræsentationer Bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer grafisk Gengive algebraiske sammenhænge i geometrisk repræsentation Anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. procentberegninger, formler og funktioner som værktøj til løsning af praktiske problemer Erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag. Geometri - målestoksforhold, perspektiv og tegning Kunne tegne i målestoksforhold og forskellige perspektiver Modellerings-, repræsentationsog Fremstille skitser og tegninger efter givne forudsætninger Er det, som du ser det? Benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed Undersøge, beskrive og vurdere sammenhænge mellem tegning (model) og tegnet objekt Ret til ændringer forbeholdes!! 8

9 9

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om:

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Fagsyn - hvad er kernen i faget og hvordan bidrager faget til at opfylde avu s formålsparagraf. Didaktiske overvejelser om kriterier for undervisningens

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere