Lærebogssystemer Matematik Udskoling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærebogssystemer Matematik Udskoling"

Transkript

1 Lærebogssystemer Matematik Udskoling System Forlag Årgange Faktor Malling Beck klasse Flex-mat Malling Beck 7.-9.klasse Kontext Malling Beck 7.klasse MatX Malling Beck 10.klasse Matematik 2000 Gjellerup og Gad klasse Matematik i.. Gyldendal 7.-9.klasse Matematiktimen Gjellerup og Gad 7.-9.klasse Matematiktak Alinea klasse Matematrix Alinea 7.-9.klasse Sigma Malling Beck klasse Zenit Gyldendal klasse System: Faktor, Forlag Malling Beck 7.klasse: Fællesbog, lærerens håndbog, facitliste og kopimappe Fællesbog: Forfatter: Lisser Rye Ejersbo og Arne Mogensen Kursus 1: Kan du folde ud og klappe i? Kursus 3: Er der matematik i avisen? Tema 1: Mad Kursus 6: Kan det konstrueres? Tema 2: Japan Kursus 9: Hvad sker der? Tema 3: Energi Kursus 12: Hænger det sammen? Tema 4: Matematik på nettet Kursus 2: Hvordan beskriver du? Kursus 4: Kan du bruge brøker? Kursus 5: Mon det fortætter sådan? Kursus 7: Kan du bruge formler? Kursus 8: Hvad kan du måle? Kursus 10: Hvorfor regler? Kursus 11: Er det sandsynligt? Kursus 13: Er det, som du ser? Kursus 14: Grublere Emnehæfter 4.-7.klasse: Emnehæfte og lærerens bog Matematik på hjul (Karen Bak, Mogens Nielsen, Bent Rasmussen og Michael Johannesen) Matematik, måling og solen (Charlotte Norman Andersen og Ann-Birte Møllenborg) Matematik, internet og regneark (Peter Steffensen) Matematik, form & emballage (Charlotte Norman Andersen) Matematik og mobiltelefoner (Lars Salomonsen og Klaus Toft) Formel- og tabelsamling klasse

2 8.-9.klasse: Begrebsbog 8-9, arbejdsbog 8, arbejdsbog 9 og lærervejledning 8-9 Begrebsbog 8-9: Forfattere: Marianne Holmer og Svend Hessing Geometri Procent Statistik Algebra Negative tal Ligninger Koordinatsystemet Areal Funktioner Potens Sandsynlighedsregning Rumfang Brøkregning Målestoksforhold Familieøkonomi Bevisførelse i matematikken Kvadratrod Andre ligninger Uligheder Andengradsligninger 10.klasse: Begrebsbog, arbejdsbog og lærervejledning Begrebsbog: Forfattere: Marianne Holmer og Svend Hessing Statistik Funktioner Vækstfunktioner Økonomi Sandsynlighedsregning Tal Algebra Geometri Bevisførelse Emnehæfter klasse: Matematik og EDB (Arne Mogensen) Regn med vandet (Jens Andersen og Poul Larsen) Matematik og science (Svend Hessing) Matematik og din fritid (Lone Leisgaard Graff og Niels Jacob Hansen) Tabeller fortæller (Jørgen Korsgaard) Matematik og din bolig (Søren Egebo, Heino Larsen og Klaus Høygaard Nørskov) System: FleXmat, Forlag Malling Beck 6 elevbøger med vejledninger og lærerlog, elevlog 3 Forfattere: Rikke Schultz Pedersen og Steen Sparre Tal og algebra (3 hæfter): Tal i sammenhæng: Er der en sammenhæng? Mål og bygninger Vaner, der koster Mobil og medier Ridderturneringen Når noget vokser vildt Regn med reglerne: Tallene i tiden Primtallenes mystiske verden Talfamilier Brøker i skolen Stort og småt, potens og rødder Skat og procenter Geometri (2 hæfter): Tegn og konstruer: Korncirkler, fup og figurer Korncirkler og iscirkler Dyrehold Trekanter og korncirkler Rundt om Atlantis Hvor langt? Hvor højt? Hvor stort? Hvordan? Stokastik (1 hæfte): Tal og chancer: Rollespil og terningernes tilfældighed Kost, kantine og statistik Tal med de unge Oppe i Norge sandt eller statistik Tør du tage chancen? Spilleaften på skolen Én skal jo tabe Elevlog 3

3 System: Kontext, Forlag Malling Beck Kernebog, træningshæfte Kernebog 7.klasse: Forfatter: Michael Wahl Andersen, Henrik Thomsen og Peter Weng Tal og størrelser Former og dimensioner Data og chance Mønstre og sammenhænge System: MatX, Forlag Malling Beck 10.klasse: Grundbog, linjehæfte 1, linjehæfte 2 og opslagsbog Forfattere: Charlotte Engelhardt Andersen, Jesper Hviid, Jørgen Uhl Pedersen og Kaj Østergaard Grundbog 10.klasse: Det er tanken der tæller Tal og størrelser Geometri Mønstre Statistik og sandsynlighed Funktioner og modeller System: Matematik 2000, Gjellerup & Gad klassetrin: Temabog 6.-7.klassetrin, lærervejledning og aktivitetshæfter Forfattere: Bent Dyrby, Mogens Groes, Kim Foss Hansen og Per Kristensen Turisme Reklame Produktion Sundhed og sygdom Vi undersøger skolens indhold Street basket Lokalsamfundet Miljø Handel På rejse i Europa Alt er ikke lige godt En skoles økonomi Aktivitetshæfter: Måling og beregning 6 Procent 6 Geometri 6/7 Tal 6/7 Handel 7 Koordinatsystemet og grafisk fremstilling klassetrin: Temabog 8.-9.klassetrin og aktivitetshæfter Forfattere: Bent Dyrby, Esben Esbensen og Kim Foss Hansen Vi bruger madvarer Sundhed Sport Elforbruget i hjemmet Boligen Musik Det koster penge at leve At anbringe penge Trafik Produktion Genbrug Alternativ energi Vi bruger aviser Idrætsskader Vi bruger også Ejer- og lejerboliger Svineproduktion Kvinde eller mand De unge de rige Aktivitetshæfter: Areal og rumfang 8 Formler og ligninger 8 Geometri 8 Handel 8 Procent 8 Statistik og sandsynlighedsregning 8 Tal 8 Arbejde og løn 9 Formler og ligninger 9 Geometri 9 Procent 9 Renter og værdipapirer 9 Skat 9 Statistik og sandsynlighedsregning 9 Tal 9

4 10.klassetrin: Temabog 10.klassetrin og aktivitetshæfter Forfattere: Bent Dyrby, Esben Esbensen og Kim Foss Hansen Ud på arbejdsmarkedet eller hvad? Energiressourcer Krig og fred Teknologi Natur og miljø Kunst og matematik Aktivitetshæfter: Tal, formler og ligninger 10 Geometri 10 Statistik og sandsynlighedsregning 10 Økonomi og arbejdsmarked 10 System: Matematik i., Gyldendal Grundbog, arbejdsbog (7.klasse), lærerens bog og kopimappe Forfattere: Lona Graff, Hans Jørgen Beck og Niels Jacob Hansen Matematik i syvende: Fritidsaktiviteter Cirklen Pi Negative tal Koordinatsystemet René Descartes Firkanter Byg rumlige figurer Regn i hovedet Ligninger Sammenhænge funktioner Rumfang og overflade Regneark, areal og omkreds Regneark, rumfang og overflade 1 kasse er 3 pyramider Emballage Brøk, decimaltal og procent Perspektivtegning Kryds og bolle i 3 dimensioner Ka det mon passe? Når vi handler Statistik Geometri på græs Sandsynlighed Flytninger Undersøgelser og forandringer Ferieliv Matematik i ottende: Tal om unge i Danmark Procenter der overrasker Sprog og matematik Sandsynlighed Potens Rod Aktiviteter med potens og rod Retvinklede trekanter Pythagoras og pythagoræerne Ord i matematikken Hexaflexagoner Tal og algebra Tal i hovedet Hvad er målet? Statistik Ligedannede figurer Find samlingen Astronomi Ole Rømer Tal på kryds og tværs Funktioner Ligninger Engelsk fodbold Geometri kongruens Geometri linjer i trekanter Kvadrater og rektangler Geometri tegnemodeller Forholdsregning Regn i hovedet Undersøgelser og forandringer Vand grundvand/drikkevand Vidste du det om vand Matematik i niende: Penge og økonomi Tal danner geometriske figurer Trekanter Brøker og decimaltal Potens og rod Tallenes historie Geometriske tegnemodeller Blaise Pascal Statistik Sandsynlighed Statistik og sandsynlighed Simulering Geometri og design Afrunding og overslagsregning Matematik og mundtlig beskrivelse Algebra Funktioner som beskrivelse Julius Petersen Grafteori Ligninger Matematiske modeller Procent, brøk og decimaltal Tal følger tal Beviser i matematikken

5 System: Matematiktimen, Gjellerup & Gad Grundbog, opgavebog, lærerens bog, facitliste og prøve Forfattere: C.C.Kromann Clausen, C.E.Jensen og T.Monrad Matematiktimen 7: Matematiktimen 8: Grafiske afbildninger Hele tal Rationale tal Reduktion Parenteser Ligninger Uligheder Løn/skat og opsparing Forbrug Handel Flytninger Konstruktion Areal og rumfang Relationer Funktioner Ligning for ret linje Statistik Kombinatorik Sandsynlighedsregning Matematiktimen 9: Løn/skat og opsparing Forbrug Handel Reduktion Potens Ligninger Uligheder Reelle tal Retvinklede trekanter Areal og rumfang Ligedannede figurer Konstruktion Ligning for en ret linje Lineære uligheder Funktioner Statistik Ligefrem proportionalitet Omvendt proportionalitet Kombinatorik Stikprøver Sandsynlighedsregning System: Matematiktak, alinea klasse: Grundbog, opgavebog 1+2, facitliste og vejledning Derudover: Regnearktak for 7.klasse og Tal med familien 6.-7.klasse Forfattere: C.C.Kromann Clausen, C.E.Jensen og T.Monrad Matematiktak for 7.klasse: At bo Sport Miljø Julstjerner Vinterferie i Norge Ud i himmelrummet Forbrug Malaysia Matematiktak for 8.klasse: Ud i naturen Ind i musikken Storebæltsbroen Op mod jul Ungdomsskolen Store videnskabsmænd Mode Mayaerne Sport Matematiktak for 9.klasse: Design Ung i arbejde Hørning kommune Jul Ekspeditioner Spis ordentligt, knægt WWW Roskildefestival Matematiktak for 10.klasse: Menneske og natur Fri Familie og samfund Jul Efter 10.klasse Historisk matematik

6 System: Matematrix, alinea Grundbog, lærermappe og lærervejledning Derudover: Formel- og tabelsamling, Matematisk opslagsbog og Som man spørger får man svar Forfattere: Tomas Højgaard Jensen, Lene Hvilsom Larsen, Bo Boisen Pedersen og Helle Sonne Matematrix 7: Variable Procent Ligninger Statistik Rumfangsberegning Funktioner Konstruktioner Ændringer Tællemodeller Undersøgelser Matematrix 8: Matematrix 9: Matematisk modellering Rumfang og dimensioner Statistik Grafer Sandsynlighedsregning og kombinatorik Vækst Bevisførelse Geometri Undersøgelser System: Sigma, Forlag Malling Beck Forfattere: Henry Schultz og Ivan Christensen 7.klasse: Elevbog, kopimappe, facitliste og lærerens bog Geometri Arbejde, fritid og ferie Arkimedes Koordinatsystemet Renter Storebæltsforbindelsen 8.klasse: Elevbog, opgavebog og lærerens bog Tal og algebra Regneark Hvor mange? Koordinatsystemet Penge Sandsynlighed Geometri 9.klasse: Elevbog, opgavebog og lærerens bog Jorden og geometrien Algebra og regneark Spar og lån Geometri + algebra = analytisk geometri φ = Det gyldne snit 10.klasse: Elevbog Tal og regning Algebra og ligninger Sandsynlighed og statistik Grafer Geometri Økonomi og finansiering Spil og sandsynlighed Formel- og tabelsamling Geometri som tegning

7 System: Zenit, Gyldendal klasse: Grundbog og lærervejledning Derudover: Zoom 1 kopimappe, Zoom2 og Zoom 2 lærervejledning Forfattere: Peter Bollerslev, Vagn Harbo, Viggo Hartz, Peter Olesen, Leif Ørsted & Ib Trankjær Zenit 8: Regning i dagligdagen Verden kan tegnes Tal og regning Mennesket og naturen Matematisk sprog Økonomi Mennesket og kroppen Kommunikation Undersøgelser Zenit 9: Uddannelse Udvidelse af tallene Hvordan bor vi? Geometri Mennesket og kroppen Beskrivelse af sammenhænge Økonomi din og samfundets Mønstre Sandsynligvis Tjek dine færdigheder Zenit 10: Færdig med skolen Meningsmålinger Miljø og vindenergi Transport Læs og forstå symboludtryk Geometri Matematiske modeller Økonomi Færdighedsopgaver

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Programmet henvender sig til elever i indskoling. Det kan også benyttes af børn på højere klassetrin, som har behov for at få genopfrisket det grundlæggende i matematikken.

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Titel. Tværfaglige materialer: Videnskabet, Alinea (Malling Beck) X X X X Triple, Alinea (Malling Beck) (X) (X) (X) (X) 10. klasse. 9.

Titel. Tværfaglige materialer: Videnskabet, Alinea (Malling Beck) X X X X Triple, Alinea (Malling Beck) (X) (X) (X) (X) 10. klasse. 9. Naturfag 7.-10. klasse FYSIK/KEMI lærebogssystemer til folkeskolen - listen er ikke komplet. Alle ældre systemer og bogserier er ikke medtaget Hauboundervisning.dk, Ole Haubo Christensen Titel 7. klasse

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. INDHOLD Side 1 Indhold 2 Valuta 3 fortsat 4 Ligninger 5 fortsat 6 Den rette linjes ligning 7 fortsat

Læs mere

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper.

Individuelle opgaver og lektier. Testen er individuel. Oplæg til løsning af opgaver. Løses i grupper. Fagårsplan 13/14 Fag: Matematik Klasse: 9a Lærer: HJ Denne farve betyder anderledes dag(e), og denne farve betyder at du skal aflevere blækmat. I kan se, hvad vi laver i pågældende uge, det er op til jer

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om:

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Fagsyn - hvad er kernen i faget og hvordan bidrager faget til at opfylde avu s formålsparagraf. Didaktiske overvejelser om kriterier for undervisningens

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK Redaktion og tilrettelæggelse af indhold for Skolestyrelsen: Lektor Hans Jørgen Beck,

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Matematik for lærerstuderende Epsilon 1.-6. klassetrin

Matematik for lærerstuderende Epsilon 1.-6. klassetrin Matematik for lærerstuderende Epsilon 1.-6. klassetrin 72497_epsilon_2k.indd 1 17-07-2008 15:20:40 72497_epsilon_2k.indd 2 17-07-2008 15:20:40 Kristine Jess, Jeppe Skott, Hans Christian Hansen og John

Læs mere

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Derfor har vi MATEMATIK i skolen Tekst af Lone Anesen og Mette Hjelmborg AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Hurt igt overblik Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder denne bog bod på.

Hurt igt overblik Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder denne bog bod på. Matematik De(t) gyldne snit 3. udgave, 2010 ISBN 13 9788761627131 Forfatter(e) Jesper Frandsen Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder

Læs mere

Indhold. Historisk Matematik. Information og konkurrencer

Indhold. Historisk Matematik. Information og konkurrencer Indhold Matematik Information og konkurrencer Forord... 5 Indledning, Matematik for 2 år siden...6-7 2 år efter, Sidste nyt om Fælles Mål 24...8- Matematikundervisningens Historie, En tidslinje... 2-7

Læs mere