Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel"

Transkript

1 Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning og sammnhængn mllm diss. Dt drjr sig om at kunn find x % af y, hvor mang procnt x r i forhold til y, og hvad % r, hvis x % svarr til y? Kapitlt læggr især op til, at lvrn kan udvikl følgnd faglig komptncr. At kunn bhandl symbolr i forbindls md n flksibl omgang md procnt, brøkr og dcimaltal. Dr r særligt fokus på procnttgnt som symbol. Særligt rlvant aktivittr r 7, -4, 28 og rpræsntr størrlssforhold vd hjælp af procnt og samtidigt kunn vurdr, hvornår procnt r n hnsigtsmæssig rpræsntationsform. Særligt rlvant opgavr: 7-20, vurdr anvndlsn af procnt og procntbrgning i autntisk situationr hrundr i særdlshd i matmatikholdig tkstr. Særligt rlvant aktivittr: Matmatrix og dtt kapitl r matmatisk st t simplt bgrb, idt dt slt og rt btydr hundrddl. r n skrivmåd for brøkr md nævnrn vd hjælp af tgnt, %. At bgrbt r simplt, btydr imidlrtid ikk, at procntrgning r nogt, d flst findr uproblmatisk. Tværtimod oplvr mang lvr procntrgning som vanskligt. Dt r dr primært to grund til. rgning r rgning md brøkr i t spcialtilfæld (hundrddl). Hvis dt ikk skal vold kvalr, krævr dt dls n solid forståls af, hvad n brøk gntlig r for n størrls, og dls træning for at udvikl grundlæggnd færdighdr i at rgn md brøkr. Som bgrb r brøk faktisk vanskligt at få styr på, og i grundskoln r dr ikk tradition for at kobl træning i at rgn md brøkr sammn md brøkforståls. rgning anvnds i mang forskllig sammnhæng udn for matmatikkns vrdn, hvilkt også r grundn til, at dt har så frmtrædnd n plads i matmatikundrvisningn. At sætt sig ind i og bnytt matmatikkn i diss forsklligartd kontkstr r drfor n intgrrt dl af udfordringn, når man bskæftigr sig md procntrgning i matmatikundrvisningn. I Matmatrix får lvrn mulighd for at arbjd md simpl brøkr som ½ og /4 allrd i indskolingn. På mllmtrinnt r dt n mgt cntral udfordring at gør lvrn fortrolig md rational tal angivt som båd brøk og dcimaltal. Hrmd skull grundlagt vær lagt til dn formll introduktion af procntbgrbt som krnområd i Matmatrix 6 md fokus på sammnhængn mllm procntangivlsr, brøkr og dcimaltal, samt hvordan man brgnr a % af b. Diss brgningr og ovrvjlsr spændr ovr mang forskllig anvndlssområdr, og udvidlsn af lvrns aktionsradius fortsættr op gnnm hl ovrbygningn. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i KLASSE 7 Forskl Fokus på båd absolutt og rlativ forskll. Dn rlativ forskl angivs primært i procnt. 8 Fokus på at kunn lægg x % til y (llr trækk x % fra) (frmskrivningsfaktor). 9 Vækst Frmskrivningsfaktor og forskllig formr for vækst (linær og ksponntil). 2 Matmatrix 7 Lærrvjldning

2 OVERSIGT: PROCENT Grundbog Intro 27 Intro aktivittr Gnnmgang 30 Øvlsr 3-33 Opgavr Promill 39, dcimaltal og procnt 40-4 Evaluring 42 Arbjdsark Rgnark Gomtrifilr 8. Hvor mang procnt r...? 9. Rgning md brøkr 9a. rgnrglr 0. og procnt., procnt og dcimaltal 2. Rgn md procnt 3. Find % når 4. Promill Evaluringsark 4- Film: Faglig Film: Gomtri Faglig (to stk.) Faglig (to stk.) Faglig I dtt kapitl arbjds dr primært md procnt ud fra to aspktr: Introduktion af to ny formr for procntbrgning som ld i vidrudviklingn af arbjdt md simpl procntrgning i 6. klass. Dr læggs især vægt på, hvordan d tr formr for procntbrgning r forbundt i n og samm ligning. Giv lvrn rfaring md at fortag diss brgningr i forskllig sammnhæng. Arbjdt md såvl procntforståls som procntbrgningr fortsætts i t kapitl snr i bogn md fokus på forsklln på absolutt og rlativ forskll. Matmatrix 7 Lærrvjldning 3 Facitlist: Grundbog Facitlist: Arbjdsbog Facitlist: Kopiark IT Kommntarr Grundtankrn

3 _indhold.indd 27 9/06/ % svarr til 3,6 gradr. Prisn før udsalgt var 300 kr. a Hvor mang kr. udgør rabattn? b Hvad kostr blusn på udsalg? Udfyld rstn af rgnskabt. Var Indkøbspris Fortjnst Salgspris Æbl 2,00 kr. 0,40 kr. 2,40 kr. Banan Grovboll Minirugbrød Juic Kakao Chokolad Pøls m. brød Sandwich Burgr Protin Fdt Kulhydrat Andt 2, kr. 3,00 kr. 3, kr. 3,7 kr. 4,00 kr.,00 kr. 0,00 kr. 2,00 kr,00 kr 3 a Hvor mang procnt af vægtn r protin, kulhydrat, fdt og andt? b Tgn t cirkldiagram, dr visr, hvad g pålægschokolad indholdr. andt for hvr af d to fødvarr? a Hvor mang procnt af klassns lvr r pigr? b Hvor mang procnt r drng? c Hvordan r fordlingn i din klass? applsinvand og 29 kassr blandd vand. a Hvor mang kassr sodavand har d solgt i alt? b Hvor mang procnt af kassrn var cola? c Hvor mang procnt af kassrn var applsinvand? d Hvor mang procnt af kassrn var blandd vand? Dcimaltal 0,02 0,2 3% 0% % Dcimaltal 0,02 0,4 0% 60% % 8 6 Dcimaltal 0,2 0,8 % 7% 2% Dcimaltal 0,004 0, % 0% a Hvad kostr hl kagn, hvis hvrt stykk udgør _ 8? b Hvad kostr hl kagn, hvis hvrt stykk udgør 0 %? Dt svarr til 28 % af stmmrn. a Hvor mang lvr stmt i alt? En andn grupp, Popsildn, fik 2 % af stmmrn. b Hvor mang stmmr svarr dt til? btydr hundrddl llr for hvr hundrd _indhold.indd 28 9/06/ _indhold.indd 29 9/06/ btydr hundrddl. = = %. Hlhdn Dln p% Hvor mgt r % af 80? % Dt kan man udrgn som x = % 80 = x 80 = x = 0, 80 = 0, 80 x = 2 = 2 Hvor mgt r 2 i forhold til 80? Dt kan man udrgn som x = = 0, = % 2 80 = x x = 0, x = Hvad r %, hvis % svarr til 2? Dt kan man udrgn sålds: x = 2 Hvis % svarr til 2, så svarr % til 2, 2 x = x = 0,80 og % til 2 = 80 x = 80 Om at aflæs procntdl _indhold.indd 30 9/06/ _indhold.indd 3 9/06/ A B C E F G Om at omrgn mllm brøk, procnt og dcimaltal 3_ a 4 a 0,2 b 0,07 a 3 % b 6 % a 2 % b 20 % _ c d c 0,40 d 0,37 c 22, % d 0 % c % d % _ f 3 0,4 f 0,72 84 % f 33,3 % % f 83 % h 2 g 0,2 h 0,32 D g 2,0 % h 0,4 % g 0 % h 2, % i 0,02 j,0 i 4 % j 400 % i 2 % j 370 % Arbjdsark 8- Hvad svarr % til i t cirkldiagram? Hvor mang procnt fdt r dr i lakridskonfkt? Er 3 % tættst på 2, 8 llr 0? Hvad btydr procnt? Hvor mang procnt af lvrn i din klass r pigr? Mia købr n blus på udsalg og sparr 30 %. 2 Skolkantinn skal tjn 20 % på alt, hvad dr sælgs. Indhold pr. g Protin g Fdt 28 g Kulhydrat g Andt 2 g I n klass r dr 0 pigr og drng. 6 Stjrnkioskn solgt i sidst ug 6 kassr cola, 40 kassr 7 Udfyld tablln. % btydr drfor llr 0,. Tænk på procnttgnt som n nm måd at skriv gang md. rgning Øvlsr 0 Hvor mang procntdl af hvr figur r farvt? Omskriv til procnt b _ g 2_ 3 i 2 + _ 4 j 3 + _ 4 Hvor mang procnt af vægtn udgør protin, kulhydrat, fdt og 8 På t konditori kostr t stykk lagkag 24 kr. 2 Omskriv til procnt HAVREGRYN TUN I VAND 3 Omskriv til dcimaltal 9 Vd skolns mlodigrandprix fik gruppn M & B 47 stmmr. 4 Omskriv til brøk og forkort brøkn mst muligt SIDE 27 SIDE SIDE 30-3 SIDE 27 INTRO SIDE INTRO-AKTIVITETER Billdt læggr op til n samtal om anvndls af procnt i dagligdagssituationr. I udstillingsvindur stødr man fx oft på massr af procnttal, som signalrr udsalg, tilbud, røvrkøb m.m. Dt r oplagt at find prisr og pristilbud på nttt, anvnd aktull prisr fra lokal butikkr og tilbudsavisr til at brgn bsparlsr i procnt (fra kr.) og i kronr (fra procnt). angivlsr anvnds også tit i forbindls md madvars sammnsætning af forskllig ingrdinsr, hvilkt også bhandls i dtt kapitl. Læg op til, at lvrn slv kommr md ksmplr på brugn af procnt i hvrdagn. Dt først spørgsmål r hlt grundlæggnd for dt øvrig arbjd i dtt kapitl. btydr pr. hundrd llr hundrddl, når dr tags udgangspunkt i brøkrgning. Dt andt spørgsmål r mgt konkrt. Dt r vigtigt, at lvrn fortællr, hvordan d r nåt frm til drs svar. Spørgsmål som fx Hvordan kan man brgn hundrddl, når vi kun r 24 i klassn? kan md fordl stills hr. Kommntarr til d skæv spørgsmål Spørgsmål : Cirkldiagrammr r blvt introducrt på mllmtrinnt. D gnr sig fortrinligt til at illustrr størrlssforholdt mllm forskllig (procnt)dl af n hlhd. En udfyldt cirkl, som spændr ovr 360, svarr til %. Drfor svarr % til 3,6 i t cirkldiagram. Spørgsmål 2: Fdtprocntn i lakridskonfkt r ikk så høj, som mang lvr sikkrt tror. Størstdln af nrgin kommr fra kulhydratr (84 %), mns fdt kun udgør 4 %. D sidst 2 % r protin. Spørgsmålt læggr op til n samtal om, hvor mgt fdt forskllig varr indholdr. Problmstillingn bhandls også i opgav 2. Spørgsmål 3: Dr r mang fornuftig mådr at svar på. Dt afgørnd r, at lvrn forstår, at man altid kan angiv n rationl talstørrls som båd brøk, dcimaltal og procnt, og at man altid kan omrgn fra én angivls til n andn. Dt r også oplagt at inddrag tallinjn, hvis man fx vil forklar, at ½, 0, og % rpræsntrr dn samm talværdi. -2 vdrørr primært procntbrgningr af typn at find x % af y, som lvrn har arbjdt md i 6. klass. I 3-4 skal dr kun rgns md vægtprocntr, dvs. hvor stor n dl af d nklt fødvarrs vægt, dr bstår af hnholdsvis protin, kulhydrat, fdt og andt. Andt dækkr i dtt ksmpl ovr vand samt n smul vitaminr og minralr. Vægtprocntn r t andt bgrb nd nrgiprocntn. Enrgiprocntn angivr, hvor stor n dl af nrgin i dn nklt fødvar, dr stammr fra hnholdsvis protin, kulhydrat og fdt. Dt r vigtigt at skln mllm d to procntangivlsr. Dt skylds dls, at d flst fødvarr indholdr vand, som ikk bibringr md nrgi, og dls at d tr næringsstoffr omdanns til forskllig nrgimængdr pr. vægtnhd undr forbrændingn i kroppn: gram protin givr 7 kj. gram kulhydrat givr 7 kj. gram fdt givr 38 kj. Af og 6 frmgår dt, at procntdl altid skal giv tilsammn, når man brgnr brøkdl af dn samm hlhd, fordi hlhdn ntop svarr til %. I spørgsmål b kan man sålds båd udrgn svart som /2 = 60/ = 60 % llr som % 0*/2 % = % 40 %, hvor d 40 % r svart på spørgsmål a. Dt samm gør sig gældnd i spørgsmål 6d. 7 r rptition fra 6. klass, hvor dr blv lagt mgt vægt på omskrivning mllm brøk, dcimaltal og procnt. Hr træns flksibl omgang mllm d tr rpræsntationsformr, som r t af komptncmåln i dtt kapitl. 8-9 rpræsntrr n ny typ procntrgning for lvrn. Da talln r ovrskulig og problmstillingrn konkrt, vil d flst lvr kunn løs dm vd at tgn skitsr og tænk praktisk. Dt r væsntligt, at lvrn hl tidn har mulighd for at dltag i udviklingn af løsningsstratgir. En mr forml mtod præsntrs i gnnmgangn. Lad lvrn forklar, hvorfor bsvarlsn af 9b forudsættr, at man har udrgnt 9a. 4 Matmatrix 7 Lærrvjldning

4 Arbjdsark 2-3 Om at udrgn x procnt af y a % af 20? b 0 % af? c % af 220? a 20 % b 2 % d 20 % af 60? 7 % af 8? f 2 % af 2? Om at udrgn hvor mang procnt x r i forhold til y a i forhold til? b 0 i forhold til? c 2 i forhold til 80? d 24 i forhold til 80? (angiv svart i procnt) a c 4 b 2 d a 20 til 2 b 36 til 48 a 2 til 20 b 48 til 36 c 7 % d 60 % c 0 til 4 d 40 til 4 c til 48 d 80 til 0 % f 30 % 2 i forhold til 40? f 24 i forhold til 40? g 40 i forhold til 24? h 60 i forhold til 24? 0 f g 30 % af? h 60 % af 20? _ i % af 300? 2 g 4 % h 7 % g 20 h 40 2 til 6 f 20 til 27 6 til 2 f 200 til 6 Om at udrgn %, hvis x svarr til y % _indhold.indd 32 9/06/ _indhold.indd 33 9/06/ a 2 svarr til 0 % b 2 svarr til 20 % c 2 svarr til % d 2 svarr til 2 % 2 svarr til % Om at rgn md procnt b Hvad r % af? c Hvor mgt r i forhold til? d 2 svarr til % af t tal. Find tallt. Hvad r % af 2? f Hvor mgt r i forhold til 2? g 80 svarr til 2, % af t tal. Find tallt. h Hvad r 2, % af 80? i Hvor mgt r 2, i forhold til 80? j 60 svarr til 30 % af t tal. Find tallt. k Hvad r 30 % af 60? l Hvor mgt r 30 i forhold til 60? b Hvad r % af 2? c Hvor mgt r i forhold til 2? d 36 svarr til 2 % af t tal. Find tallt. Hvad r 2 % af 36? f Hvor mgt r 2 i forhold til 36? g 7 svarr til 40 % af t tal. Find tallt. h Hvad r 40 % af 7? i Hvor mgt r 40 i forhold til 7? j 840 svarr til 70 % af t tal. Find tallt. k Hvad r 70 % af 840? l Hvor mgt r 70 i forhold til 840? a 7 svarr til 0 % b 7 svarr til 20 % c 7 svarr til % d 7 svarr til 2 % 7 svarr til % Hvordan kan nogt vær mr nd %, når % r dt hl? a 60 svarr til 0 % b 60 svarr til 20 % c 60 svarr til % d 60 svarr til 2 % 60 svarr til % ENERGIFORDELING: Kulhydratr: 84% Protin: 2% Fdt: 4% ENERGIFORDELING: Kulhydratr: 2% Protin: 79% Fdt: 9% talln 6 og 8. Hvor mang procnt r: a 6 af 8 g (8 + 6) af 6 b 8 af 6 h (8 + 6) af (8 6) c 6 mindr nd 8 i 6 af (8 6) d 8 størr nd 6 j 8 af (6 + 8) j 6 af (6 + 8) (8 6) af 6 k (8 6) af (8 + 6) k (8 6) af (6 + 8) f 6 af (6 + 8) l (8 + 6) af 8 l (6 + 8) af 8 a b a x svarr til y % af t tal. Find tallt. b Hvad r x % af y? c Hvor mgt r x i forhold til y? c Hvor mang gram kakao r dr mindst i hl pladn? a Hvor mang kj kommr fra hhv. kulhydratr, protin og fdt? b Tgn t cirkldiagram, dr visr nrgifordlingn i lakridskonfkt. a Hvor mang kj kommr fra hhv. kulhydratr, protin og fdt? b Tror du, varn r pålægschokolad, makrl i tomat llr røgt svinfilt? c Tgn t cirkldiagram, dr visr nrgifordlingn i varn. Han sælgr dt ign t år ftr for 840 kr. a Hvor mang kr. har Mikkl tabt på dn handl? b Hvor mang procnt af indkøbsprisn har han tabt? f _indhold.indd 34 9/06/ _indhold.indd 3 9/06/ a Hvor mgt hævr Rasmus? Sofi brugr 37 kr. af bløbt på sin bankkonto. Dt svarr til % af bløbt. b Hvor mang png havd hun stånd på sin konto? skostørrlsr, llr hvad du slv kan find på. Før 99 kr. Nu Opgavr Hvor mgt r: 6 I dnn øvls skal du find procntdl af 0, 20 og Hvad r %, hvis 22 Hvad r %, hvis 23 Hvad r %, hvis 26 I dnn opgav skal du fortag forskllig procntbrgningr md 7 Hvilkn procntdl udgør 8 Hvor mgt r følgnd tal i forhold til 20 og i forhold til? 24 a svarr til % af t tal. Find tallt. 27 Hvilkn brøk r størst? 7_ 9 llr 8_ llr _ 7 4 llr 3_ 8 g 7 llr 2 llr d _ 7 llr llr _ h 37 4 llr 4 28 Indsæt værdir for x og y og lad din kammrat rgn opgavn. 29 En plad mørk chokolad vjr 200 g. Dn indholdr mindst 44 % kakao. 3 Rasmus har.000 kr. stånd på sin konto. Han brugr halvdln af bløbt. 36 Tgn cirkldiagrammr ovr antallt af drng og pigr i din klass og i paralllklassn. 37 Tgn cirkldiagrammr ovr andr data, fx, blyantr i pnnalhust, 9 Hvor mang procnt r n stigning fra 30 Lakridskonfkt indholdr.68 kj pr. g. 20 Hvor mang procnt r t fald fra 2 a 2 svarr til % af t tal. Find tallt. 3 I n var r dr i alt 444 kj pr. g. 32 En bøtt maling kostd 66 kr. md 30 % i rabat. Hvad var før-prisn? 33 Mikkl købr t skatboard til.280 kr. 34 Hvor mang procnt udgør dtt kapitl af hl bogn? 38 Find prisr, dr passr til skiltn. BAMBUS Spar op til n fjrddl af prisn på plantr til havn! ROSER FØR 9,9 KR. NU STAUDER Før 29 kr. Nu Æ B L E T R Æ Før 22 kr. Nu SIDE SIDE 34-3 SIDE 30 GENNEMGANG På dn øvrst halvdl af dnn sid rptrs procntbgrbt. Diagrammt md gul og rød trn og blomstrn, som har samm farvfordling, kan dann udgangspunkt for n samtal om procntrgning som n måd at sammnlign n dl og n hlhd på, hvor hlhdn opdls i hundrddl. På dn ndrst halvdl af sidn fokusrs dr på procntrgning. At rgn md procntr r dt samm som at rgn md brøkr, dr har som nævnr. I forbindls md d tr spørgsmål kan man vnd tilbag til introopgavrn: og 2 krdsr om først typ udrgning ( Hvor mgt r x % af y? ), 3-6 krdsr om andn typ udrgning ( Hvor mgt r a i forhold til b? ), og 8-9 handlr om dn trdj og sidst typ udrgning ( Hvad r %, hvis x % svarr til y? ). Dt r væsntligt at frmhæv, at lvrn ikk bhøvr at lær og husk n spcifik mtod til hvr udrgning. I all tr tilfæld drjr dt sig om at skab idntitt mllm to brøkr, nmlig brøkn dln dividrt md hlhdn og brøkn md nævnrn : Dln = dln Hlhdn Ud fra dnn grundligning kan dn først ligning i skmat fortolks som spørgsmålt: Hvor mgt r dln, hvis hlhdn r 80, og forholdt mllm dm skal svar til? Andn ligning i skmat kan fortolks som: Hvor mgt r procntdln, dr svarr til forholdt mllm 2 og 80? For trdj lignings vdkommnd blivr fortolkningn mgt lig først spørgsmål: Hvor mgt r hlhdn, hvis dln r 2, og forholdt mllm dm skal svar til? Vd at løs ligningrn kan man bsvar d rspktiv spørgsmål. Som man kan s til højr i skmat, givr dt nogl brgningr, som r lidt mr omfattnd nd dn dirkt vj, dr r vist undr hvrt spørgsmål. Dn oplagt fordl r imidlrtid, at man kan nøjs md at koncntrr sig om at forstå n og samm ligning. SIDE 3-33 ØVELSER Dr r sks øvlsskatgorir. Om at aflæs procntdl 0 vdrørr procntbgrbt og tagr udgangspunkt i n visul rpræsntation. Om at omrgn mllm brøk, procnt og dcimaltal -4 handlr også om slv procntbgrbt og forskllig mådr at angiv n procntdl på. Omskrivningn mllm brøk, procnt og dcimal udfordrr i høj grad rpræsntations- og symbolbhandlingskomptncrn. Arbjdsark 9a r n ovrsigt ovr rgnrglr for brøkr og kan sålds vær n støtt for nogl af lvrn. Om at udrgn x procnt af y -6 r i hovdsagn rptition fra 6. klass. Om at udrgn hvor mang procnt x r i forhold til y 7-20 r nyt stof for lvrn. Da d først stykkr r mgt nkl, kan dt anbfals at rgn øvlsrn i dn angivn rækkfølg. Øvlsrn styrkr lvrns vn til at omskriv t størrlssforhold til procnt, hvilkt bidragr til at udvikl lvrns rpræsntationskomptnc. Om at udrgn %, hvis x svarr til y % 2-23 I hvr af d tr øvlsr r værdin af dn n dl fastholdt som n konstant værdi. Hrmd r dt lttr for lvrn at gnnmsku, hvordan sammnhængn r til værdin af hlhdn ( %). Om at rgn md procnt I 24 og 2 mikss d tr forskllig formr for procntbrgningr. Dt indbærr dls, at lvrn får mulighd for at arbjd md forstålsn af sammnhængn mllm dm, og dls at lvrn slv skal vælg løsningsstratgi. SIDE OPGAVER Md gansk få undtaglsr tagr dtt kapitl udgangspunkt i problmstillingr, som vdrørr dagligdagns indkøb, transport, boligforhold, lønopgørlsr, opsparing llr skattbrgningr. I 26 skal lvrn brgn, hvor mgt x r i forhold til y. Udovr dnn problmatik vil opgavn formntligt også udfordr lvrn sprogligt. Vd at Matmatrix 7 Lærrvjldning Facitlist: Grundbog Facitlist: Arbjdsbog Facitlist: Kopiark IT Kommntarr Grundtankrn

5 a 33,3 % af 30 r cirka b % af 47 r cirka c 47 % af 230 r cirka 7 2 d 23 % af 600 r cirka ,2 % af 700 r cirka f 2 % af 30 r cirka g 300 % af 7 r cirka Månd jan. fb. mar. apr. maj juni juli aug. sp. okt. nov. dc. Ndbør i mm ndbørsmængd pr. månd i Danmark. a Hvor mang procnt af årts ndbør faldr i august? b I hvilkn månd faldr dr mindst ndbør, og hvor mang procnt svarr dt til? c Find slv på mindst to spørgsmål ud fra tablln, som din kammrat skal svar på (rgn slv rsultatt ud først). Hvor mgt skal følgnd prsonr hav i fripng? a Lis, dr r skrtær, har n årsløn på kr. b Hll, dr r lærr, har n årsløn på 38.4 kr. c Bo, dr r tømrr, har n årsløn på kr. d Ida, dr r kassdam, har n årsløn på kr. Hvis han btalr.33 kr. i skat, hvad r så hans B-indkomst? _indhold.indd 36 9/06/ _indhold.indd 37 9/06/ a Hvor mang procnt udgør rabattn? Snr sætts dt op til.99 kr. ign. b Hvor mang procnt stigr prisn? c Hvorfor r dt ikk dt samm procnttal? mn han kan ntn lån dm af sin storsøstr, som skal hav 0 % i rnt, når han btalr pngn tilbag, llr køb cykln på afbtaling. Hos cyklhandlrn skal han giv.0 kr. i udbtaling og drftr btal 3 kr. om måndn i 2 måndr. a Hvilkt låntilbud r dt billigst? b Hvor mang procnt tagr cyklhandlrn i rnt? produktionsprisn. a Hvad kommr t par sko til at kost, hvis produktionsprisn r 200 kr.? Fabrik B sælgr sko for 324 kr. parrt til butikskædn. b Hvor mang procnts fortjnst har dnn fabrik, hvis produktionsprisn r 80 kr.? c Hvad r produktionsprisn på fabrik C, hvis fortjnstn r 7 % og salgsprisn r 3 kr? d Skriv n forml, som visr sammnhængn mllm produktionsprisn, salgsprisn og fortjnstn. Skriv slv tr andr rgnudtryk til din kammrat, hvor dt ntn r salgsprisn, fortjnstn llr produktionsprisn, dr skal rgns ud. (ilt), 0,93 % argon og 0,03 % kuldioxid. a Hvor mang litr ilt r dr i t værls, hvis rumfang r m 3? b Hvor mgt ilt r dr i jrs klasslokal? Han sættr pngn i bankn. Bankn givr 3 % i rnt hvrt år. a Hvor mgt får han i rnt ftr. år? Eftr. år 2. år 3. år 4. år b Hvor mgt vil han ca. kunn Bløb hæv ftr 2. år, ftr 3. år, Rnt 0 Nyt bløb.000. ftr. år og ftr 0. år? _indhold.indd 38 9/06/ _indhold.indd 39 9/06/ Promill btydr tusinddl (mill btydr tusind på latin). Tgnt for promill r. a b a % llr b 0 llr 0, % c % llr 60 d 0,7 % llr 7 c 0 d f.000 a = antal gnstand b = alkoholmængdn pr. gnstand (ca. 2 g) c = prsonns vægt d = kroppns vandprocnt. For kvindr r dn for mænd r dn 68 0,9 llr 9 % f 400 llr 4 % g 2 llr _ 2 % h 2 llr _ 2 % g 0,4 h 0,03 at alkoholindholdt i hnds blod var 0,7. Et mnnsk har ca. fm litr blod i kroppn. Hvor mang ml alkohol havd Lis ca. i kroppn? Man kan slv brgn sin alkopromill nognlund ftr dnn forml: n gnstand. Forklar hvorfor formln sr ud, som dn gør. a n mand, dr vjr 8 kg og lig har drukkt to øl. b n kvind, dr vjr 6kg og lig har drukkt tr øl. Arbjdsark 4 39 Rgn md ovrslagsrgning: h _ % af 4 r cirka Er dt sandt, hvad dr står i annoncn? 44 Prisn på n fladskærm r ndsat fra.99 kr. til 3.99 kr. Spar n trdjdl af prisn på havmøblr. BORD MED 4 STOLE: Før.99 kr. Nu 4.9 kr. 46 Fabrik A sælgr sko til n butikskæd md n fortjnst på 8 % af 47 Vd jordovrfladn bstår tør luft af 78,09 % nitrogn, 20,9 % oxygn Promill 49 Skriv som dcimaltal: Hvilkt tal r størst? Lis blv tagt for promillkørsl n lørdag aftn. Politit målt, Spirituspromill = a b c d 40 Dansk Mtrologisk Institut (DMI) har opgjort dn gnnmsnitlig 4 Christian vil køb n cykl for.000 kr. Han har ikk pngn, 4 All lønmodtagr får 2, % af drs løn i fripng. 42 Hassan btalr 37 % i skat af sin B-indkomst. 48 Olivr får.000 kr. til sin konfirmation. 2 En almindlig øl svarr til 3 Udrgn alkoholpromilln for 36 SIDE SIDE lad lvrn arbjd sammn får d mulighd for at udtrykk parntsrns btydning, og hvilk konskvnsr mindr nd og størr nd får for opgavbsvarlsn. 28 udfordrr i høj grad lvrns symbolbhandlingskomptnc og rummr nogl af kapitlts væsntligst pointr. Tilsammn rpræsntrr d tr procntrgnmådr t stort potntial, når man skal brug matmatisk værktøjr til at løs dagligdagsproblmstillingr. Lad lvrn giv ksmplr på, i hvilk situationr man kan brug d tr mådr. I forbindls md 29-3 r dr god mulighdr for, at lvrn slv undrsøgr fx nrgiindholdt og nrgifordlingn i n rækk fødvarr ud fra divrs vardklarationr. Er dr fx lighdr mllm produktr, dr har t kstraordinært højt indhold af hnholdsvis kulhydratr, protin og fdt? Man kan også udvid problmstillingn til mr gnrlt at undrsøg næringsindholdt i n rækk produktr md hnblik på at kunn sammnsætt n sund og nrgirigtig kost r opgavr, hvor lvrn skal bhandl nkl problmstillingr md procntbrgningr i kontkstr fra virklighdn. D ftrfølgnd opgavr rummr størr komplksitt i form af sproglig og matmatisk problmstillingr fra virklighdns vrdn. 37 I flr af opgavrn r dt oplagt at inddrag rgnark. I dnn opgav vil rgnarkt båd kunn brugs til databhandling og til frmstilling af cirkldiagrammr. 42 Dr arbjds hlt bvidst kun md B-indkomst. Hvis man skal arbjd autntisk md bskatning af A-indkomst, skal dr ksmplvis indgå fradrag, hvilkt vil komplicr situationn unødigt hr på 7. klasstrin. I Matmatrix 8 og 9 arbjds dr mr indgånd md indkomst og skat. 46d D flst lvr vil nok opskriv produktionsprisn (P) og fortjnstn (F) i kr. som to sparat bløb, dr tilsammn udgør salgsprisn (S): P + F % P = S. For d lvr, som har mod på udfordringn, vil dt vær n god opvarmning til gnnmgangn af i Matmatrix 8 at lad dm sætt P udn for n parnts og forklar, hvorfor indholdt i parntsn frmskrivningsfaktorn sr ud, som dn gør. 48 rækkr ud ovr dt gnnmgåd pnsum. Skmat r tænkt som n hjælp til d lvr, dr tagr udfordringn i 46d op. Opgavn kan md fordl løss i t rgnark. SIDE 39-4 FAGLIGE OG TEMATISKE OPSLAG OVERSIGT FAGLIGT: Promill FAGLIGT:, dcimaltal og procnt SIDE 39 FAGLIGT OPSLAG PROMILLE I forbindls md arbjdt md procnt r dt oplagt at introducr promillbgrbt. Dt r vigtigt at pointr for lvrn, at dr gældr d samm rgnrglr for promill som for procnt. Man rgnr blot md tusinddl i stdt for hundrddl. Elvrn kndr måsk ordt promill i forbindls md måling af alkoholpromillr. Drfor handlr to af opgavrn i opslagt om dtt. Tal md lvrn om, at formln til udrgning af spirituspromillr r n tommlfingrrgl, som ikk r ndgyldig. Tal også om sammnhængn mllm antal promill i blodt og antal trafikuhld. Danmarks statistik har t udførligt talmatrial på dtt områd, som kan finds på dst.dk. Dt r også indlysnd at inddrag opslagt i n brdr kontkst fx i forbindls md n tmaug llr i t tværfagligt samarbjd, hvor man mr gnrlt arbjdr md tmat, alkohol. 6 Matmatrix 7 Lærrvjldning

6 _ a 0 _ Forklar md ord hvorfor a c b _ =? d a 0,2 b 0,2 c 4_ d c 0,7 d 0,37 f,2 f,37 Fx r 0, = 0 % og 0,0 = % Forklar md ord hvorfor a 0, = 0 % b 0,2 =? % c 0,3 =? % d Find tr andr dcimaltal md n dcimal og lad din kammrat omskriv dm til procnt. a 0,0 = % b hvorfor 0,02 =? % c hvorfor 0,7 =? % d Find tr andr dcimaltal md to dcimalr og lad din kammrat omskriv dm til procnt. _ 4 3_ 4 8_ 4 Dcimaltal,0 2, % 2 % Dcimaltal 0, 0,87 0,2 % % Hvilkt udtryk vill du vælg at brug i n annonc? Forklar hvorfor: Prisn r faldt md 20 % Prisn r faldt md / Prisn r 0 kr. lavr 2,00 kr.,00 kr. 0,00 kr. 9,00 kr. 8,00 kr. 7,00 kr. 6,00 kr.,00 kr. År Kild: businss.dk a Hvilk årstal passr ovrskriftn til? b Hvor mang procnt stg prisn fra midt i 2008 til 2009? c Find andr prisforskll mllm to årstal og bskriv dm md procnt og brøk. ni procnt, at d løb. Talln r fra 200, mn r d snst opgjort. Forskrn mnr, tallt r højr i dag. Kild:fri.dk/frilobt/dn-dansk-lobrvolution-i-tal. Tirsdag 20. april 200. Hvor mang prsonr løb i a 200? b 993? c Skriv n avisovrskrift, dr passr til talln thon i I 200 var antallt tilmldt. Flr andr maratonløb rundt om i Danmark oplvr liglds n stignd tndns i dltagrantallt. Gnrlt r dt muligt at løb t maraton hvr ug t llr andt std i Danmark, hvis man har lyst. Skriv n avisovrskrift, dr passr til talln. DANMARKS BEFOLKNINGSTAL _indhold.indd 40 9/06/ _indhold.indd 4 9/06/ n Hvad btydr procnt? n Hvordan kan du find n procntdl af t tal? n Hvordan kan du rgn t forhold mllm to tal ud i procnt? n Hvordan kan du find hlhdn, hvis du kndr dln? Evaluringsark _indhold.indd 42 9/06/4 09.6, dcimaltal og procnt 4 Omskriv fra brøk til dcimaltal b 2_ Nogl brøkr r ltt at omskriv til dcimaltal. Fx r = 0, og = 0,0 20 = 0,0 =? _ 200 =? =? 6 Prisn på n computr r faldt fra.000 kr. til kr. 62 I avisn sr du følgnd ovrskrift på n artikl: Bnzin prisn stgt md ovr på 3 år. 3 Evaluring Kan n ligning hav mr nd n løsning? 6 Omskriv fra dcimaltal til procnt 7 Nogl dcimaltal r ltt at omskriv til procnt. 8 Forklar md ord hvorfor 9 Udfyld tablln. 60 Udfyld tablln Minimum 2 procnt af bfolkningn løbr i dag. I 993 svard kun løbr var tilmldt Copnhagn Mara- Hlhd Cirkldiagram Stigning Rnt I forhold til Dl Dcimaltal Promill Hundrddl Fald SIDE 40-4 SIDE 42 SIDE 40-4 FAGLIGT OPSLAG: BRØK, DECIMALTAL OG PROCENT Elvrn har arbjdt md tilsvarnd opgavr i Matmatrix 6. Dt r utroligt vigtigt, at lvrn i 6.-7.klass forstår sammnhængn mllm brøk, dcimaltal og procnt og blivr i stand til at omsætt talstørrlsr mllm d tr rpræsntationr. Vd at arbjd md diss sammnhæng vil lvrn dls kunn øg drs forståls af rationll tal og dls kunn oprr mr flksiblt i forbindls md at skull fortag konkrt brgningr. I stdt for at find 2 % af 800 kr. vd at multiplicr 0,2 md 800 kr., vil dt ksmplvis vær hurtig at tag n fjrddl af 800 kr. I 4-60 sætts dr først fokus på dt rnt talmæssig arbjd i forbindls md omskrivning mllm brøk, dcimaltal og procnt. Dr arbjds spcifikt md rpræsntations- og symbolbhandlingskomptncn, idt lvrn skal jonglr rundt mllm d tr bskrivlssmådr for samm tal. Lad lvrn formulr drs gn omskrivningsrglr skriftligt i drs hæft, på pc/ipad llr som bidrag til t opslag i klassn. Hvilkn rpræsntation, dr vælgs i n konkrt situation, bør afhæng af dn kontkst, som tallt forkommr i. I 6 skal lvrn slv vælg, om d vil brug t hlt tal, n brøk llr t procnttal til at bskriv n situation. Undrsøg vntult, hvilkn rpræsntation dr r hyppigst hos t antal pc-forhandlr. I skal lvrn blandt andt forhold sig kritisk til, hvordan n ovrskrift r formulrt i forhold til n grafisk gngivls ovr bnzinprisr. D skal også kommntr og slv komponr avisovrskriftr, dr afspjlr andr hvrdagssituationr, hvori dr indgår talmatrial. En kstra aktivittsmulighd r at lad lvrn slv find matmatikholdig tkstr på nttt. SIDE 42 EVALUERING Bgrbsforståls Bgrbsforklaring: Dt r væsntligt, at lvrn dls kan udtrykk n klar forståls af procntbgrbt og dls kan forklar, hvordan d rgnr md procnt. Elvrn skal drfor slv formulr, hvad procnt r og giv kstmplr på, hvornår man brugr procnt. Drudovr kan d md fordl forklar procntbrgningr i forhold d tr fokuspunktr i kapitlt. At find x % af y, grn md ksmplr og grn md drs gn ord. At find forholdt mllm to tal procnt (hvor mang procnt r x i forhold til y). Elvrn kan vntult brug drs vidn om omskrivning mllm brøk og procnt. At find hlhdn, når man kndr dln (find %, hvis x svarr til y procnt). Sammnhængsforståls: Hr kan lvrn bskriv forbindlsn mllm d tr formr for procntbrgningr ud fra ligningn fra gnnmgangn s.30 i grundbogn (dl/hlhd = procntdln/). Dt r også oplagt at lad lvrn arbjd md at bskriv sammnhængn mllm procnt og n rækk bslægtd bgrbr nkltvist (fx brøkr, dcimaltal, dl, hlhd, forhold, forskl, stigning, fald, promill). To ksmplr: Udsagn visr dt samm som r næstn dt samm som r bdr nd Udsagn kan vis r dt samm som btydr Forholdt mllm to tal Forholdt mllm to tal Forholdt mllm to tal Vurdring tydr på god forståls uklart hvad lvn mnr tydr på dårlig forståls Vurdring tydr på god forståls uklart hvad lvn mnr tydr på dårlig forståls Faglig komptncr Dtt kapitl læggr især op til, at lvrn kan udvikl symbolbhandlingskomptnc, rpræsntations- komptnc, problmbhandlingskomptnc og anvndlsskritisk komptnc (n dl af modllringskomptncn (s sid xx)). Faglig færdighdr Evaluringn r rttt mod at knd procntbgrbt, at kunn omrgn mllm brøk, dcimaltal og procnt og at kunn rgn md procnt (jf. tr formr for procntbrgningr), hvilkt svarr til kapitlts øvlsskatgorir. Matmatrix 7 Lærrvjldning 7 Facitlist: Grundbog Facitlist: Arbjdsbog Facitlist: Kopiark IT Kommntarr Grundtankrn

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer tagrndr Vjldning til dit valg af tagrndr i all matrialr OM OS Udgivr Plastmo A/S, Odinsvj 9-11, 4100 Ringstd Produktion Burau 2A Vision og VstbrgKommunikation Vi r n dansk virksomhd, dr blv grundlagt i

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale Skoltjnst Ryk undrvisningn ud på Ballrup Musum og lad børnn lg sig til læring. Kontakt: Sara Kvist sgk@balk.dk Undrvisningsmatrial Barn i Ballrup år 1900 I skol Lg og lgtøj Børn i arbjd Ballrup Musum www.ballrupmusum.dk

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere