Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel"

Transkript

1 Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning og sammnhængn mllm diss. Dt drjr sig om at kunn find x % af y, hvor mang procnt x r i forhold til y, og hvad % r, hvis x % svarr til y? Kapitlt læggr især op til, at lvrn kan udvikl følgnd faglig komptncr. At kunn bhandl symbolr i forbindls md n flksibl omgang md procnt, brøkr og dcimaltal. Dr r særligt fokus på procnttgnt som symbol. Særligt rlvant aktivittr r 7, -4, 28 og rpræsntr størrlssforhold vd hjælp af procnt og samtidigt kunn vurdr, hvornår procnt r n hnsigtsmæssig rpræsntationsform. Særligt rlvant opgavr: 7-20, vurdr anvndlsn af procnt og procntbrgning i autntisk situationr hrundr i særdlshd i matmatikholdig tkstr. Særligt rlvant aktivittr: Matmatrix og dtt kapitl r matmatisk st t simplt bgrb, idt dt slt og rt btydr hundrddl. r n skrivmåd for brøkr md nævnrn vd hjælp af tgnt, %. At bgrbt r simplt, btydr imidlrtid ikk, at procntrgning r nogt, d flst findr uproblmatisk. Tværtimod oplvr mang lvr procntrgning som vanskligt. Dt r dr primært to grund til. rgning r rgning md brøkr i t spcialtilfæld (hundrddl). Hvis dt ikk skal vold kvalr, krævr dt dls n solid forståls af, hvad n brøk gntlig r for n størrls, og dls træning for at udvikl grundlæggnd færdighdr i at rgn md brøkr. Som bgrb r brøk faktisk vanskligt at få styr på, og i grundskoln r dr ikk tradition for at kobl træning i at rgn md brøkr sammn md brøkforståls. rgning anvnds i mang forskllig sammnhæng udn for matmatikkns vrdn, hvilkt også r grundn til, at dt har så frmtrædnd n plads i matmatikundrvisningn. At sætt sig ind i og bnytt matmatikkn i diss forsklligartd kontkstr r drfor n intgrrt dl af udfordringn, når man bskæftigr sig md procntrgning i matmatikundrvisningn. I Matmatrix får lvrn mulighd for at arbjd md simpl brøkr som ½ og /4 allrd i indskolingn. På mllmtrinnt r dt n mgt cntral udfordring at gør lvrn fortrolig md rational tal angivt som båd brøk og dcimaltal. Hrmd skull grundlagt vær lagt til dn formll introduktion af procntbgrbt som krnområd i Matmatrix 6 md fokus på sammnhængn mllm procntangivlsr, brøkr og dcimaltal, samt hvordan man brgnr a % af b. Diss brgningr og ovrvjlsr spændr ovr mang forskllig anvndlssområdr, og udvidlsn af lvrns aktionsradius fortsættr op gnnm hl ovrbygningn. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i KLASSE 7 Forskl Fokus på båd absolutt og rlativ forskll. Dn rlativ forskl angivs primært i procnt. 8 Fokus på at kunn lægg x % til y (llr trækk x % fra) (frmskrivningsfaktor). 9 Vækst Frmskrivningsfaktor og forskllig formr for vækst (linær og ksponntil). 2 Matmatrix 7 Lærrvjldning

2 OVERSIGT: PROCENT Grundbog Intro 27 Intro aktivittr Gnnmgang 30 Øvlsr 3-33 Opgavr Promill 39, dcimaltal og procnt 40-4 Evaluring 42 Arbjdsark Rgnark Gomtrifilr 8. Hvor mang procnt r...? 9. Rgning md brøkr 9a. rgnrglr 0. og procnt., procnt og dcimaltal 2. Rgn md procnt 3. Find % når 4. Promill Evaluringsark 4- Film: Faglig Film: Gomtri Faglig (to stk.) Faglig (to stk.) Faglig I dtt kapitl arbjds dr primært md procnt ud fra to aspktr: Introduktion af to ny formr for procntbrgning som ld i vidrudviklingn af arbjdt md simpl procntrgning i 6. klass. Dr læggs især vægt på, hvordan d tr formr for procntbrgning r forbundt i n og samm ligning. Giv lvrn rfaring md at fortag diss brgningr i forskllig sammnhæng. Arbjdt md såvl procntforståls som procntbrgningr fortsætts i t kapitl snr i bogn md fokus på forsklln på absolutt og rlativ forskll. Matmatrix 7 Lærrvjldning 3 Facitlist: Grundbog Facitlist: Arbjdsbog Facitlist: Kopiark IT Kommntarr Grundtankrn

3 _indhold.indd 27 9/06/ % svarr til 3,6 gradr. Prisn før udsalgt var 300 kr. a Hvor mang kr. udgør rabattn? b Hvad kostr blusn på udsalg? Udfyld rstn af rgnskabt. Var Indkøbspris Fortjnst Salgspris Æbl 2,00 kr. 0,40 kr. 2,40 kr. Banan Grovboll Minirugbrød Juic Kakao Chokolad Pøls m. brød Sandwich Burgr Protin Fdt Kulhydrat Andt 2, kr. 3,00 kr. 3, kr. 3,7 kr. 4,00 kr.,00 kr. 0,00 kr. 2,00 kr,00 kr 3 a Hvor mang procnt af vægtn r protin, kulhydrat, fdt og andt? b Tgn t cirkldiagram, dr visr, hvad g pålægschokolad indholdr. andt for hvr af d to fødvarr? a Hvor mang procnt af klassns lvr r pigr? b Hvor mang procnt r drng? c Hvordan r fordlingn i din klass? applsinvand og 29 kassr blandd vand. a Hvor mang kassr sodavand har d solgt i alt? b Hvor mang procnt af kassrn var cola? c Hvor mang procnt af kassrn var applsinvand? d Hvor mang procnt af kassrn var blandd vand? Dcimaltal 0,02 0,2 3% 0% % Dcimaltal 0,02 0,4 0% 60% % 8 6 Dcimaltal 0,2 0,8 % 7% 2% Dcimaltal 0,004 0, % 0% a Hvad kostr hl kagn, hvis hvrt stykk udgør _ 8? b Hvad kostr hl kagn, hvis hvrt stykk udgør 0 %? Dt svarr til 28 % af stmmrn. a Hvor mang lvr stmt i alt? En andn grupp, Popsildn, fik 2 % af stmmrn. b Hvor mang stmmr svarr dt til? btydr hundrddl llr for hvr hundrd _indhold.indd 28 9/06/ _indhold.indd 29 9/06/ btydr hundrddl. = = %. Hlhdn Dln p% Hvor mgt r % af 80? % Dt kan man udrgn som x = % 80 = x 80 = x = 0, 80 = 0, 80 x = 2 = 2 Hvor mgt r 2 i forhold til 80? Dt kan man udrgn som x = = 0, = % 2 80 = x x = 0, x = Hvad r %, hvis % svarr til 2? Dt kan man udrgn sålds: x = 2 Hvis % svarr til 2, så svarr % til 2, 2 x = x = 0,80 og % til 2 = 80 x = 80 Om at aflæs procntdl _indhold.indd 30 9/06/ _indhold.indd 3 9/06/ A B C E F G Om at omrgn mllm brøk, procnt og dcimaltal 3_ a 4 a 0,2 b 0,07 a 3 % b 6 % a 2 % b 20 % _ c d c 0,40 d 0,37 c 22, % d 0 % c % d % _ f 3 0,4 f 0,72 84 % f 33,3 % % f 83 % h 2 g 0,2 h 0,32 D g 2,0 % h 0,4 % g 0 % h 2, % i 0,02 j,0 i 4 % j 400 % i 2 % j 370 % Arbjdsark 8- Hvad svarr % til i t cirkldiagram? Hvor mang procnt fdt r dr i lakridskonfkt? Er 3 % tættst på 2, 8 llr 0? Hvad btydr procnt? Hvor mang procnt af lvrn i din klass r pigr? Mia købr n blus på udsalg og sparr 30 %. 2 Skolkantinn skal tjn 20 % på alt, hvad dr sælgs. Indhold pr. g Protin g Fdt 28 g Kulhydrat g Andt 2 g I n klass r dr 0 pigr og drng. 6 Stjrnkioskn solgt i sidst ug 6 kassr cola, 40 kassr 7 Udfyld tablln. % btydr drfor llr 0,. Tænk på procnttgnt som n nm måd at skriv gang md. rgning Øvlsr 0 Hvor mang procntdl af hvr figur r farvt? Omskriv til procnt b _ g 2_ 3 i 2 + _ 4 j 3 + _ 4 Hvor mang procnt af vægtn udgør protin, kulhydrat, fdt og 8 På t konditori kostr t stykk lagkag 24 kr. 2 Omskriv til procnt HAVREGRYN TUN I VAND 3 Omskriv til dcimaltal 9 Vd skolns mlodigrandprix fik gruppn M & B 47 stmmr. 4 Omskriv til brøk og forkort brøkn mst muligt SIDE 27 SIDE SIDE 30-3 SIDE 27 INTRO SIDE INTRO-AKTIVITETER Billdt læggr op til n samtal om anvndls af procnt i dagligdagssituationr. I udstillingsvindur stødr man fx oft på massr af procnttal, som signalrr udsalg, tilbud, røvrkøb m.m. Dt r oplagt at find prisr og pristilbud på nttt, anvnd aktull prisr fra lokal butikkr og tilbudsavisr til at brgn bsparlsr i procnt (fra kr.) og i kronr (fra procnt). angivlsr anvnds også tit i forbindls md madvars sammnsætning af forskllig ingrdinsr, hvilkt også bhandls i dtt kapitl. Læg op til, at lvrn slv kommr md ksmplr på brugn af procnt i hvrdagn. Dt først spørgsmål r hlt grundlæggnd for dt øvrig arbjd i dtt kapitl. btydr pr. hundrd llr hundrddl, når dr tags udgangspunkt i brøkrgning. Dt andt spørgsmål r mgt konkrt. Dt r vigtigt, at lvrn fortællr, hvordan d r nåt frm til drs svar. Spørgsmål som fx Hvordan kan man brgn hundrddl, når vi kun r 24 i klassn? kan md fordl stills hr. Kommntarr til d skæv spørgsmål Spørgsmål : Cirkldiagrammr r blvt introducrt på mllmtrinnt. D gnr sig fortrinligt til at illustrr størrlssforholdt mllm forskllig (procnt)dl af n hlhd. En udfyldt cirkl, som spændr ovr 360, svarr til %. Drfor svarr % til 3,6 i t cirkldiagram. Spørgsmål 2: Fdtprocntn i lakridskonfkt r ikk så høj, som mang lvr sikkrt tror. Størstdln af nrgin kommr fra kulhydratr (84 %), mns fdt kun udgør 4 %. D sidst 2 % r protin. Spørgsmålt læggr op til n samtal om, hvor mgt fdt forskllig varr indholdr. Problmstillingn bhandls også i opgav 2. Spørgsmål 3: Dr r mang fornuftig mådr at svar på. Dt afgørnd r, at lvrn forstår, at man altid kan angiv n rationl talstørrls som båd brøk, dcimaltal og procnt, og at man altid kan omrgn fra én angivls til n andn. Dt r også oplagt at inddrag tallinjn, hvis man fx vil forklar, at ½, 0, og % rpræsntrr dn samm talværdi. -2 vdrørr primært procntbrgningr af typn at find x % af y, som lvrn har arbjdt md i 6. klass. I 3-4 skal dr kun rgns md vægtprocntr, dvs. hvor stor n dl af d nklt fødvarrs vægt, dr bstår af hnholdsvis protin, kulhydrat, fdt og andt. Andt dækkr i dtt ksmpl ovr vand samt n smul vitaminr og minralr. Vægtprocntn r t andt bgrb nd nrgiprocntn. Enrgiprocntn angivr, hvor stor n dl af nrgin i dn nklt fødvar, dr stammr fra hnholdsvis protin, kulhydrat og fdt. Dt r vigtigt at skln mllm d to procntangivlsr. Dt skylds dls, at d flst fødvarr indholdr vand, som ikk bibringr md nrgi, og dls at d tr næringsstoffr omdanns til forskllig nrgimængdr pr. vægtnhd undr forbrændingn i kroppn: gram protin givr 7 kj. gram kulhydrat givr 7 kj. gram fdt givr 38 kj. Af og 6 frmgår dt, at procntdl altid skal giv tilsammn, når man brgnr brøkdl af dn samm hlhd, fordi hlhdn ntop svarr til %. I spørgsmål b kan man sålds båd udrgn svart som /2 = 60/ = 60 % llr som % 0*/2 % = % 40 %, hvor d 40 % r svart på spørgsmål a. Dt samm gør sig gældnd i spørgsmål 6d. 7 r rptition fra 6. klass, hvor dr blv lagt mgt vægt på omskrivning mllm brøk, dcimaltal og procnt. Hr træns flksibl omgang mllm d tr rpræsntationsformr, som r t af komptncmåln i dtt kapitl. 8-9 rpræsntrr n ny typ procntrgning for lvrn. Da talln r ovrskulig og problmstillingrn konkrt, vil d flst lvr kunn løs dm vd at tgn skitsr og tænk praktisk. Dt r væsntligt, at lvrn hl tidn har mulighd for at dltag i udviklingn af løsningsstratgir. En mr forml mtod præsntrs i gnnmgangn. Lad lvrn forklar, hvorfor bsvarlsn af 9b forudsættr, at man har udrgnt 9a. 4 Matmatrix 7 Lærrvjldning

4 Arbjdsark 2-3 Om at udrgn x procnt af y a % af 20? b 0 % af? c % af 220? a 20 % b 2 % d 20 % af 60? 7 % af 8? f 2 % af 2? Om at udrgn hvor mang procnt x r i forhold til y a i forhold til? b 0 i forhold til? c 2 i forhold til 80? d 24 i forhold til 80? (angiv svart i procnt) a c 4 b 2 d a 20 til 2 b 36 til 48 a 2 til 20 b 48 til 36 c 7 % d 60 % c 0 til 4 d 40 til 4 c til 48 d 80 til 0 % f 30 % 2 i forhold til 40? f 24 i forhold til 40? g 40 i forhold til 24? h 60 i forhold til 24? 0 f g 30 % af? h 60 % af 20? _ i % af 300? 2 g 4 % h 7 % g 20 h 40 2 til 6 f 20 til 27 6 til 2 f 200 til 6 Om at udrgn %, hvis x svarr til y % _indhold.indd 32 9/06/ _indhold.indd 33 9/06/ a 2 svarr til 0 % b 2 svarr til 20 % c 2 svarr til % d 2 svarr til 2 % 2 svarr til % Om at rgn md procnt b Hvad r % af? c Hvor mgt r i forhold til? d 2 svarr til % af t tal. Find tallt. Hvad r % af 2? f Hvor mgt r i forhold til 2? g 80 svarr til 2, % af t tal. Find tallt. h Hvad r 2, % af 80? i Hvor mgt r 2, i forhold til 80? j 60 svarr til 30 % af t tal. Find tallt. k Hvad r 30 % af 60? l Hvor mgt r 30 i forhold til 60? b Hvad r % af 2? c Hvor mgt r i forhold til 2? d 36 svarr til 2 % af t tal. Find tallt. Hvad r 2 % af 36? f Hvor mgt r 2 i forhold til 36? g 7 svarr til 40 % af t tal. Find tallt. h Hvad r 40 % af 7? i Hvor mgt r 40 i forhold til 7? j 840 svarr til 70 % af t tal. Find tallt. k Hvad r 70 % af 840? l Hvor mgt r 70 i forhold til 840? a 7 svarr til 0 % b 7 svarr til 20 % c 7 svarr til % d 7 svarr til 2 % 7 svarr til % Hvordan kan nogt vær mr nd %, når % r dt hl? a 60 svarr til 0 % b 60 svarr til 20 % c 60 svarr til % d 60 svarr til 2 % 60 svarr til % ENERGIFORDELING: Kulhydratr: 84% Protin: 2% Fdt: 4% ENERGIFORDELING: Kulhydratr: 2% Protin: 79% Fdt: 9% talln 6 og 8. Hvor mang procnt r: a 6 af 8 g (8 + 6) af 6 b 8 af 6 h (8 + 6) af (8 6) c 6 mindr nd 8 i 6 af (8 6) d 8 størr nd 6 j 8 af (6 + 8) j 6 af (6 + 8) (8 6) af 6 k (8 6) af (8 + 6) k (8 6) af (6 + 8) f 6 af (6 + 8) l (8 + 6) af 8 l (6 + 8) af 8 a b a x svarr til y % af t tal. Find tallt. b Hvad r x % af y? c Hvor mgt r x i forhold til y? c Hvor mang gram kakao r dr mindst i hl pladn? a Hvor mang kj kommr fra hhv. kulhydratr, protin og fdt? b Tgn t cirkldiagram, dr visr nrgifordlingn i lakridskonfkt. a Hvor mang kj kommr fra hhv. kulhydratr, protin og fdt? b Tror du, varn r pålægschokolad, makrl i tomat llr røgt svinfilt? c Tgn t cirkldiagram, dr visr nrgifordlingn i varn. Han sælgr dt ign t år ftr for 840 kr. a Hvor mang kr. har Mikkl tabt på dn handl? b Hvor mang procnt af indkøbsprisn har han tabt? f _indhold.indd 34 9/06/ _indhold.indd 3 9/06/ a Hvor mgt hævr Rasmus? Sofi brugr 37 kr. af bløbt på sin bankkonto. Dt svarr til % af bløbt. b Hvor mang png havd hun stånd på sin konto? skostørrlsr, llr hvad du slv kan find på. Før 99 kr. Nu Opgavr Hvor mgt r: 6 I dnn øvls skal du find procntdl af 0, 20 og Hvad r %, hvis 22 Hvad r %, hvis 23 Hvad r %, hvis 26 I dnn opgav skal du fortag forskllig procntbrgningr md 7 Hvilkn procntdl udgør 8 Hvor mgt r følgnd tal i forhold til 20 og i forhold til? 24 a svarr til % af t tal. Find tallt. 27 Hvilkn brøk r størst? 7_ 9 llr 8_ llr _ 7 4 llr 3_ 8 g 7 llr 2 llr d _ 7 llr llr _ h 37 4 llr 4 28 Indsæt værdir for x og y og lad din kammrat rgn opgavn. 29 En plad mørk chokolad vjr 200 g. Dn indholdr mindst 44 % kakao. 3 Rasmus har.000 kr. stånd på sin konto. Han brugr halvdln af bløbt. 36 Tgn cirkldiagrammr ovr antallt af drng og pigr i din klass og i paralllklassn. 37 Tgn cirkldiagrammr ovr andr data, fx, blyantr i pnnalhust, 9 Hvor mang procnt r n stigning fra 30 Lakridskonfkt indholdr.68 kj pr. g. 20 Hvor mang procnt r t fald fra 2 a 2 svarr til % af t tal. Find tallt. 3 I n var r dr i alt 444 kj pr. g. 32 En bøtt maling kostd 66 kr. md 30 % i rabat. Hvad var før-prisn? 33 Mikkl købr t skatboard til.280 kr. 34 Hvor mang procnt udgør dtt kapitl af hl bogn? 38 Find prisr, dr passr til skiltn. BAMBUS Spar op til n fjrddl af prisn på plantr til havn! ROSER FØR 9,9 KR. NU STAUDER Før 29 kr. Nu Æ B L E T R Æ Før 22 kr. Nu SIDE SIDE 34-3 SIDE 30 GENNEMGANG På dn øvrst halvdl af dnn sid rptrs procntbgrbt. Diagrammt md gul og rød trn og blomstrn, som har samm farvfordling, kan dann udgangspunkt for n samtal om procntrgning som n måd at sammnlign n dl og n hlhd på, hvor hlhdn opdls i hundrddl. På dn ndrst halvdl af sidn fokusrs dr på procntrgning. At rgn md procntr r dt samm som at rgn md brøkr, dr har som nævnr. I forbindls md d tr spørgsmål kan man vnd tilbag til introopgavrn: og 2 krdsr om først typ udrgning ( Hvor mgt r x % af y? ), 3-6 krdsr om andn typ udrgning ( Hvor mgt r a i forhold til b? ), og 8-9 handlr om dn trdj og sidst typ udrgning ( Hvad r %, hvis x % svarr til y? ). Dt r væsntligt at frmhæv, at lvrn ikk bhøvr at lær og husk n spcifik mtod til hvr udrgning. I all tr tilfæld drjr dt sig om at skab idntitt mllm to brøkr, nmlig brøkn dln dividrt md hlhdn og brøkn md nævnrn : Dln = dln Hlhdn Ud fra dnn grundligning kan dn først ligning i skmat fortolks som spørgsmålt: Hvor mgt r dln, hvis hlhdn r 80, og forholdt mllm dm skal svar til? Andn ligning i skmat kan fortolks som: Hvor mgt r procntdln, dr svarr til forholdt mllm 2 og 80? For trdj lignings vdkommnd blivr fortolkningn mgt lig først spørgsmål: Hvor mgt r hlhdn, hvis dln r 2, og forholdt mllm dm skal svar til? Vd at løs ligningrn kan man bsvar d rspktiv spørgsmål. Som man kan s til højr i skmat, givr dt nogl brgningr, som r lidt mr omfattnd nd dn dirkt vj, dr r vist undr hvrt spørgsmål. Dn oplagt fordl r imidlrtid, at man kan nøjs md at koncntrr sig om at forstå n og samm ligning. SIDE 3-33 ØVELSER Dr r sks øvlsskatgorir. Om at aflæs procntdl 0 vdrørr procntbgrbt og tagr udgangspunkt i n visul rpræsntation. Om at omrgn mllm brøk, procnt og dcimaltal -4 handlr også om slv procntbgrbt og forskllig mådr at angiv n procntdl på. Omskrivningn mllm brøk, procnt og dcimal udfordrr i høj grad rpræsntations- og symbolbhandlingskomptncrn. Arbjdsark 9a r n ovrsigt ovr rgnrglr for brøkr og kan sålds vær n støtt for nogl af lvrn. Om at udrgn x procnt af y -6 r i hovdsagn rptition fra 6. klass. Om at udrgn hvor mang procnt x r i forhold til y 7-20 r nyt stof for lvrn. Da d først stykkr r mgt nkl, kan dt anbfals at rgn øvlsrn i dn angivn rækkfølg. Øvlsrn styrkr lvrns vn til at omskriv t størrlssforhold til procnt, hvilkt bidragr til at udvikl lvrns rpræsntationskomptnc. Om at udrgn %, hvis x svarr til y % 2-23 I hvr af d tr øvlsr r værdin af dn n dl fastholdt som n konstant værdi. Hrmd r dt lttr for lvrn at gnnmsku, hvordan sammnhængn r til værdin af hlhdn ( %). Om at rgn md procnt I 24 og 2 mikss d tr forskllig formr for procntbrgningr. Dt indbærr dls, at lvrn får mulighd for at arbjd md forstålsn af sammnhængn mllm dm, og dls at lvrn slv skal vælg løsningsstratgi. SIDE OPGAVER Md gansk få undtaglsr tagr dtt kapitl udgangspunkt i problmstillingr, som vdrørr dagligdagns indkøb, transport, boligforhold, lønopgørlsr, opsparing llr skattbrgningr. I 26 skal lvrn brgn, hvor mgt x r i forhold til y. Udovr dnn problmatik vil opgavn formntligt også udfordr lvrn sprogligt. Vd at Matmatrix 7 Lærrvjldning Facitlist: Grundbog Facitlist: Arbjdsbog Facitlist: Kopiark IT Kommntarr Grundtankrn

5 a 33,3 % af 30 r cirka b % af 47 r cirka c 47 % af 230 r cirka 7 2 d 23 % af 600 r cirka ,2 % af 700 r cirka f 2 % af 30 r cirka g 300 % af 7 r cirka Månd jan. fb. mar. apr. maj juni juli aug. sp. okt. nov. dc. Ndbør i mm ndbørsmængd pr. månd i Danmark. a Hvor mang procnt af årts ndbør faldr i august? b I hvilkn månd faldr dr mindst ndbør, og hvor mang procnt svarr dt til? c Find slv på mindst to spørgsmål ud fra tablln, som din kammrat skal svar på (rgn slv rsultatt ud først). Hvor mgt skal følgnd prsonr hav i fripng? a Lis, dr r skrtær, har n årsløn på kr. b Hll, dr r lærr, har n årsløn på 38.4 kr. c Bo, dr r tømrr, har n årsløn på kr. d Ida, dr r kassdam, har n årsløn på kr. Hvis han btalr.33 kr. i skat, hvad r så hans B-indkomst? _indhold.indd 36 9/06/ _indhold.indd 37 9/06/ a Hvor mang procnt udgør rabattn? Snr sætts dt op til.99 kr. ign. b Hvor mang procnt stigr prisn? c Hvorfor r dt ikk dt samm procnttal? mn han kan ntn lån dm af sin storsøstr, som skal hav 0 % i rnt, når han btalr pngn tilbag, llr køb cykln på afbtaling. Hos cyklhandlrn skal han giv.0 kr. i udbtaling og drftr btal 3 kr. om måndn i 2 måndr. a Hvilkt låntilbud r dt billigst? b Hvor mang procnt tagr cyklhandlrn i rnt? produktionsprisn. a Hvad kommr t par sko til at kost, hvis produktionsprisn r 200 kr.? Fabrik B sælgr sko for 324 kr. parrt til butikskædn. b Hvor mang procnts fortjnst har dnn fabrik, hvis produktionsprisn r 80 kr.? c Hvad r produktionsprisn på fabrik C, hvis fortjnstn r 7 % og salgsprisn r 3 kr? d Skriv n forml, som visr sammnhængn mllm produktionsprisn, salgsprisn og fortjnstn. Skriv slv tr andr rgnudtryk til din kammrat, hvor dt ntn r salgsprisn, fortjnstn llr produktionsprisn, dr skal rgns ud. (ilt), 0,93 % argon og 0,03 % kuldioxid. a Hvor mang litr ilt r dr i t værls, hvis rumfang r m 3? b Hvor mgt ilt r dr i jrs klasslokal? Han sættr pngn i bankn. Bankn givr 3 % i rnt hvrt år. a Hvor mgt får han i rnt ftr. år? Eftr. år 2. år 3. år 4. år b Hvor mgt vil han ca. kunn Bløb hæv ftr 2. år, ftr 3. år, Rnt 0 Nyt bløb.000. ftr. år og ftr 0. år? _indhold.indd 38 9/06/ _indhold.indd 39 9/06/ Promill btydr tusinddl (mill btydr tusind på latin). Tgnt for promill r. a b a % llr b 0 llr 0, % c % llr 60 d 0,7 % llr 7 c 0 d f.000 a = antal gnstand b = alkoholmængdn pr. gnstand (ca. 2 g) c = prsonns vægt d = kroppns vandprocnt. For kvindr r dn for mænd r dn 68 0,9 llr 9 % f 400 llr 4 % g 2 llr _ 2 % h 2 llr _ 2 % g 0,4 h 0,03 at alkoholindholdt i hnds blod var 0,7. Et mnnsk har ca. fm litr blod i kroppn. Hvor mang ml alkohol havd Lis ca. i kroppn? Man kan slv brgn sin alkopromill nognlund ftr dnn forml: n gnstand. Forklar hvorfor formln sr ud, som dn gør. a n mand, dr vjr 8 kg og lig har drukkt to øl. b n kvind, dr vjr 6kg og lig har drukkt tr øl. Arbjdsark 4 39 Rgn md ovrslagsrgning: h _ % af 4 r cirka Er dt sandt, hvad dr står i annoncn? 44 Prisn på n fladskærm r ndsat fra.99 kr. til 3.99 kr. Spar n trdjdl af prisn på havmøblr. BORD MED 4 STOLE: Før.99 kr. Nu 4.9 kr. 46 Fabrik A sælgr sko til n butikskæd md n fortjnst på 8 % af 47 Vd jordovrfladn bstår tør luft af 78,09 % nitrogn, 20,9 % oxygn Promill 49 Skriv som dcimaltal: Hvilkt tal r størst? Lis blv tagt for promillkørsl n lørdag aftn. Politit målt, Spirituspromill = a b c d 40 Dansk Mtrologisk Institut (DMI) har opgjort dn gnnmsnitlig 4 Christian vil køb n cykl for.000 kr. Han har ikk pngn, 4 All lønmodtagr får 2, % af drs løn i fripng. 42 Hassan btalr 37 % i skat af sin B-indkomst. 48 Olivr får.000 kr. til sin konfirmation. 2 En almindlig øl svarr til 3 Udrgn alkoholpromilln for 36 SIDE SIDE lad lvrn arbjd sammn får d mulighd for at udtrykk parntsrns btydning, og hvilk konskvnsr mindr nd og størr nd får for opgavbsvarlsn. 28 udfordrr i høj grad lvrns symbolbhandlingskomptnc og rummr nogl af kapitlts væsntligst pointr. Tilsammn rpræsntrr d tr procntrgnmådr t stort potntial, når man skal brug matmatisk værktøjr til at løs dagligdagsproblmstillingr. Lad lvrn giv ksmplr på, i hvilk situationr man kan brug d tr mådr. I forbindls md 29-3 r dr god mulighdr for, at lvrn slv undrsøgr fx nrgiindholdt og nrgifordlingn i n rækk fødvarr ud fra divrs vardklarationr. Er dr fx lighdr mllm produktr, dr har t kstraordinært højt indhold af hnholdsvis kulhydratr, protin og fdt? Man kan også udvid problmstillingn til mr gnrlt at undrsøg næringsindholdt i n rækk produktr md hnblik på at kunn sammnsætt n sund og nrgirigtig kost r opgavr, hvor lvrn skal bhandl nkl problmstillingr md procntbrgningr i kontkstr fra virklighdn. D ftrfølgnd opgavr rummr størr komplksitt i form af sproglig og matmatisk problmstillingr fra virklighdns vrdn. 37 I flr af opgavrn r dt oplagt at inddrag rgnark. I dnn opgav vil rgnarkt båd kunn brugs til databhandling og til frmstilling af cirkldiagrammr. 42 Dr arbjds hlt bvidst kun md B-indkomst. Hvis man skal arbjd autntisk md bskatning af A-indkomst, skal dr ksmplvis indgå fradrag, hvilkt vil komplicr situationn unødigt hr på 7. klasstrin. I Matmatrix 8 og 9 arbjds dr mr indgånd md indkomst og skat. 46d D flst lvr vil nok opskriv produktionsprisn (P) og fortjnstn (F) i kr. som to sparat bløb, dr tilsammn udgør salgsprisn (S): P + F % P = S. For d lvr, som har mod på udfordringn, vil dt vær n god opvarmning til gnnmgangn af i Matmatrix 8 at lad dm sætt P udn for n parnts og forklar, hvorfor indholdt i parntsn frmskrivningsfaktorn sr ud, som dn gør. 48 rækkr ud ovr dt gnnmgåd pnsum. Skmat r tænkt som n hjælp til d lvr, dr tagr udfordringn i 46d op. Opgavn kan md fordl løss i t rgnark. SIDE 39-4 FAGLIGE OG TEMATISKE OPSLAG OVERSIGT FAGLIGT: Promill FAGLIGT:, dcimaltal og procnt SIDE 39 FAGLIGT OPSLAG PROMILLE I forbindls md arbjdt md procnt r dt oplagt at introducr promillbgrbt. Dt r vigtigt at pointr for lvrn, at dr gældr d samm rgnrglr for promill som for procnt. Man rgnr blot md tusinddl i stdt for hundrddl. Elvrn kndr måsk ordt promill i forbindls md måling af alkoholpromillr. Drfor handlr to af opgavrn i opslagt om dtt. Tal md lvrn om, at formln til udrgning af spirituspromillr r n tommlfingrrgl, som ikk r ndgyldig. Tal også om sammnhængn mllm antal promill i blodt og antal trafikuhld. Danmarks statistik har t udførligt talmatrial på dtt områd, som kan finds på dst.dk. Dt r også indlysnd at inddrag opslagt i n brdr kontkst fx i forbindls md n tmaug llr i t tværfagligt samarbjd, hvor man mr gnrlt arbjdr md tmat, alkohol. 6 Matmatrix 7 Lærrvjldning

6 _ a 0 _ Forklar md ord hvorfor a c b _ =? d a 0,2 b 0,2 c 4_ d c 0,7 d 0,37 f,2 f,37 Fx r 0, = 0 % og 0,0 = % Forklar md ord hvorfor a 0, = 0 % b 0,2 =? % c 0,3 =? % d Find tr andr dcimaltal md n dcimal og lad din kammrat omskriv dm til procnt. a 0,0 = % b hvorfor 0,02 =? % c hvorfor 0,7 =? % d Find tr andr dcimaltal md to dcimalr og lad din kammrat omskriv dm til procnt. _ 4 3_ 4 8_ 4 Dcimaltal,0 2, % 2 % Dcimaltal 0, 0,87 0,2 % % Hvilkt udtryk vill du vælg at brug i n annonc? Forklar hvorfor: Prisn r faldt md 20 % Prisn r faldt md / Prisn r 0 kr. lavr 2,00 kr.,00 kr. 0,00 kr. 9,00 kr. 8,00 kr. 7,00 kr. 6,00 kr.,00 kr. År Kild: businss.dk a Hvilk årstal passr ovrskriftn til? b Hvor mang procnt stg prisn fra midt i 2008 til 2009? c Find andr prisforskll mllm to årstal og bskriv dm md procnt og brøk. ni procnt, at d løb. Talln r fra 200, mn r d snst opgjort. Forskrn mnr, tallt r højr i dag. Kild:fri.dk/frilobt/dn-dansk-lobrvolution-i-tal. Tirsdag 20. april 200. Hvor mang prsonr løb i a 200? b 993? c Skriv n avisovrskrift, dr passr til talln thon i I 200 var antallt tilmldt. Flr andr maratonløb rundt om i Danmark oplvr liglds n stignd tndns i dltagrantallt. Gnrlt r dt muligt at løb t maraton hvr ug t llr andt std i Danmark, hvis man har lyst. Skriv n avisovrskrift, dr passr til talln. DANMARKS BEFOLKNINGSTAL _indhold.indd 40 9/06/ _indhold.indd 4 9/06/ n Hvad btydr procnt? n Hvordan kan du find n procntdl af t tal? n Hvordan kan du rgn t forhold mllm to tal ud i procnt? n Hvordan kan du find hlhdn, hvis du kndr dln? Evaluringsark _indhold.indd 42 9/06/4 09.6, dcimaltal og procnt 4 Omskriv fra brøk til dcimaltal b 2_ Nogl brøkr r ltt at omskriv til dcimaltal. Fx r = 0, og = 0,0 20 = 0,0 =? _ 200 =? =? 6 Prisn på n computr r faldt fra.000 kr. til kr. 62 I avisn sr du følgnd ovrskrift på n artikl: Bnzin prisn stgt md ovr på 3 år. 3 Evaluring Kan n ligning hav mr nd n løsning? 6 Omskriv fra dcimaltal til procnt 7 Nogl dcimaltal r ltt at omskriv til procnt. 8 Forklar md ord hvorfor 9 Udfyld tablln. 60 Udfyld tablln Minimum 2 procnt af bfolkningn løbr i dag. I 993 svard kun løbr var tilmldt Copnhagn Mara- Hlhd Cirkldiagram Stigning Rnt I forhold til Dl Dcimaltal Promill Hundrddl Fald SIDE 40-4 SIDE 42 SIDE 40-4 FAGLIGT OPSLAG: BRØK, DECIMALTAL OG PROCENT Elvrn har arbjdt md tilsvarnd opgavr i Matmatrix 6. Dt r utroligt vigtigt, at lvrn i 6.-7.klass forstår sammnhængn mllm brøk, dcimaltal og procnt og blivr i stand til at omsætt talstørrlsr mllm d tr rpræsntationr. Vd at arbjd md diss sammnhæng vil lvrn dls kunn øg drs forståls af rationll tal og dls kunn oprr mr flksiblt i forbindls md at skull fortag konkrt brgningr. I stdt for at find 2 % af 800 kr. vd at multiplicr 0,2 md 800 kr., vil dt ksmplvis vær hurtig at tag n fjrddl af 800 kr. I 4-60 sætts dr først fokus på dt rnt talmæssig arbjd i forbindls md omskrivning mllm brøk, dcimaltal og procnt. Dr arbjds spcifikt md rpræsntations- og symbolbhandlingskomptncn, idt lvrn skal jonglr rundt mllm d tr bskrivlssmådr for samm tal. Lad lvrn formulr drs gn omskrivningsrglr skriftligt i drs hæft, på pc/ipad llr som bidrag til t opslag i klassn. Hvilkn rpræsntation, dr vælgs i n konkrt situation, bør afhæng af dn kontkst, som tallt forkommr i. I 6 skal lvrn slv vælg, om d vil brug t hlt tal, n brøk llr t procnttal til at bskriv n situation. Undrsøg vntult, hvilkn rpræsntation dr r hyppigst hos t antal pc-forhandlr. I skal lvrn blandt andt forhold sig kritisk til, hvordan n ovrskrift r formulrt i forhold til n grafisk gngivls ovr bnzinprisr. D skal også kommntr og slv komponr avisovrskriftr, dr afspjlr andr hvrdagssituationr, hvori dr indgår talmatrial. En kstra aktivittsmulighd r at lad lvrn slv find matmatikholdig tkstr på nttt. SIDE 42 EVALUERING Bgrbsforståls Bgrbsforklaring: Dt r væsntligt, at lvrn dls kan udtrykk n klar forståls af procntbgrbt og dls kan forklar, hvordan d rgnr md procnt. Elvrn skal drfor slv formulr, hvad procnt r og giv kstmplr på, hvornår man brugr procnt. Drudovr kan d md fordl forklar procntbrgningr i forhold d tr fokuspunktr i kapitlt. At find x % af y, grn md ksmplr og grn md drs gn ord. At find forholdt mllm to tal procnt (hvor mang procnt r x i forhold til y). Elvrn kan vntult brug drs vidn om omskrivning mllm brøk og procnt. At find hlhdn, når man kndr dln (find %, hvis x svarr til y procnt). Sammnhængsforståls: Hr kan lvrn bskriv forbindlsn mllm d tr formr for procntbrgningr ud fra ligningn fra gnnmgangn s.30 i grundbogn (dl/hlhd = procntdln/). Dt r også oplagt at lad lvrn arbjd md at bskriv sammnhængn mllm procnt og n rækk bslægtd bgrbr nkltvist (fx brøkr, dcimaltal, dl, hlhd, forhold, forskl, stigning, fald, promill). To ksmplr: Udsagn visr dt samm som r næstn dt samm som r bdr nd Udsagn kan vis r dt samm som btydr Forholdt mllm to tal Forholdt mllm to tal Forholdt mllm to tal Vurdring tydr på god forståls uklart hvad lvn mnr tydr på dårlig forståls Vurdring tydr på god forståls uklart hvad lvn mnr tydr på dårlig forståls Faglig komptncr Dtt kapitl læggr især op til, at lvrn kan udvikl symbolbhandlingskomptnc, rpræsntations- komptnc, problmbhandlingskomptnc og anvndlsskritisk komptnc (n dl af modllringskomptncn (s sid xx)). Faglig færdighdr Evaluringn r rttt mod at knd procntbgrbt, at kunn omrgn mllm brøk, dcimaltal og procnt og at kunn rgn md procnt (jf. tr formr for procntbrgningr), hvilkt svarr til kapitlts øvlsskatgorir. Matmatrix 7 Lærrvjldning 7 Facitlist: Grundbog Facitlist: Arbjdsbog Facitlist: Kopiark IT Kommntarr Grundtankrn

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen Pr Grgrsn Crstn Hgr Hll Thorjørnsn Toms Højgr Jnsn Lon Kthrin Ptrsn Mtmtrix r t fgligt strukturrt mtmtiksystm. Aktivittrn i grunøgrn r rfor strukturrt u fr hvilkt mtmtisk gr, r sætts fokus på. Forstålsn

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Sociale medier. Introduktion

Sociale medier. Introduktion Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr,

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm 1 Denne PDF fil består af 1. Evalueringstest ( side 1-5) 2. Elevstatusark (side 6) 3. Eksempler på henvisningsopgaver (s. 7-12 ) - vist med fed/kursiv skrift på statusarket. Matematik Test 6 Navn: Klasse

Læs mere

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen

GORI anno 1979. Omsætningsudviklingen GORI o 1979 360 fotooptals af GORI s virksomhdsldskab 125 mio. kr. 100 mio. kr. 75 mio. kr. 1980 tls, ovrfladbhdl o vdliholdls Bru af tørt træ Trykimprær Holds udr 20% futihd Vacuumimprær Grud: imprær

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere