Kvalitet og servicemål Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet og servicemål Region Midtjylland"

Transkript

1 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse 1. Sundhedsområdets kvalitetsmål Kvalitetsmål vedrørende Patientsikkert Sygehus og forebyggelige genindlæggelser... 3 Genindlæggelse efter operation... 4 Dødsfald efter operation... 5 Dødsfald ved septisk chok... 7 Forebyggelige genindlæggelser Kvalitetsmål vedrørende udvalgte sygdomsområder Apopleksi (slagtilfælde) Akut mave-tarmkirurgi Fødsler Skizofreni Kvalitetsmål vedrørende kræftpakker Urologisk kræft: Blære- og nyrekræft og kræft i mandlige kønsorganer Kræft i lunger Kvalitetsmål vedrørende hospitalsstandardiserede mortalitetsrater Kvalitetsmål vedrørende tvang i psykiatrien Sundhedsområdets servicemål og kontaktpersonordning Servicemål vedrørende hospitalerne Kontaktpersonordningen Servicemål vedrørende psykiatrien Servicemål vedrørende præhospitalet Servicemål vedrørende praksissektoren Bilag: Resultater vedrørende apopleksi og fødsler... 27

3 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål 1. Sundhedsområdets kvalitetsmål I Budget er inddraget en række bindende kvalitetsmål, som opstiller mål for kvaliteten af regionens sundhedsydelser. Kvalitetsmålene er valgt ud fra en betragtning om, at en forbedret kvalitet indenfor de udvalgte områder er til gavn for både regionens økonomi og borgernes sundhedstilstand. Derudover er der tale om områder, hvor Region Midtjylland har et forbedringspotentiale. Kvalitetsmålene omfatter indsatser vedrørende Patientsikkert Sygehus (tryksår, sikker kirurgi og sepsis), forebyggelige genindlæggelser, udvalgte sygdomsområder (apopleksi, akut mavetarmkirurgi, fødsler og skizofreni), kræftpakker (urologisk cancer og lungecancer), mortalitetsrater på hospitalerne, tvang i psykiatrien samt afsendelse af udskrivningsbreve. I tillæg til kvalitetsmålene afrapporteres i det følgende ligeledes på kontaktpersonordningen og servicemål vedrørende somatikken, psykiatrien, præhospitalet og praksissektoren. 1.1 Kvalitetsmål vedrørende Patientsikkert Sygehus og forebyggelige genindlæggelser I Budget er inkluderet kvalitetsmål vedrørende indsatsen med Patientsikkert Sygehus. Nærmere bestemt drejer disse kvalitetsmål sig om reduktion af forekomsten af hospitalserhvervede tryksår, reduktion af dødsfald og genindlæggelser efter operation samt reduktion af dødeligheden ved septisk chok (alvorlig blodforgiftning). Derudover indgår i budgettet et kvalitetsmål vedrørende reduktion af forebyggelige genindlæggelser. Kort fortalt er målene som følger: Patientsikkert Sygehus Kirurgipakken o Dødsfald efter operation: Andelen af opererede patienter, som dør i forbindelse med det operative indgreb, skal reduceres med minimum 20 % ved udgangen af. o Genindlæggelse efter operation: Andelen af opererede patienter, der genindlægges inden for 30 dage, skal reduceres med minimum 20 % ved udgangen af. Tryksårspakken o Hospitalserhvervede tryksår: Andelen af patienter, der får tryksår under indlæggelsen, skal reduceres med minimum 50 % ved udgangen af 1. Sepsispakken o Dødelighed ved septisk chok: Andelen af patienter med septisk chok, som dør, skal reduceres med minimum 15 % ved udgangen af. 1 Da der endnu ikke er retvisende data vedrørende reduktion af tryksår, vil det være svært at sige noget meningsfuldt om opnåelse af målet om en 50 % reduktion ved udgangen af. Der arbejdes på at forbedre registreringspraksis. Side 3 af 29

4 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Forebyggelige genindlæggelser Andelen af indlæggelser, som efterfølges af en forebyggelig genindlæggelse, skal reduceres med minimum 20 % ved udgangen af. I det følgende vises resultaterne for kvalitetsmålene vedrørende Patientsikkert Sygehus og forebyggelige genindlæggelser. Resultatopgørelser for tryksår er dog udskudt, da der endnu ikke foreligger retvisende data. Genindlæggelse efter operation Som det fremgår af nedenstående tabel 1a og figur 1a kan der på regionsniveau ikke spores nogen entydig udvikling hvad angår genindlæggelse efter operation. På hospitalsniveau er der ingen af hospitalerne, som for nuværende opfylder målet om en 20 % reduktion i andelen af genindlæggelser efter operation. Både hospitaler og kommuner arbejder på at nedbringe forekomsten af genindlæggelser (se nærmere nedenfor under forebyggelige genindlæggelser). Tabel 1.a: Genindlæggelse efter operation. Resultater januar juni Genindlæggelse efter operation: Andelen af opererede patienter, som genindlægges inden for 30 dage. : Reduktion på minimum 20 % i forhold til 2012 Baseline (2012- resultat) Januar Februar Resultat de seneste 6 måneder Marts April Maj Juni AUH 5,0 % 4,5 % 5,3 % 5,0 % 5,2 % 4,9 % 5,3 % 4,0 % HE Midt 4,7 % 4,0 % 4,4 % 3,8 % 4,3 % 3,4 % 4,4 % 3,8 % HE Horsens 3,7 % 3,7 % 4,6 % 3,1 % 3,8 % 4,4 % 4,1 % 2,9 % HE Vest 4,4 % 3,6 % 4,8 % 4,1 % 5,2 % 3,7 % 3,9 % 3,5 % RH Randers 5,0 % 5,4 % 4,0 % 4,6 % 4,7 % 5,1 % 4,5 % 4,0 % Total 4,7 % 4,3 % 4,8 % 4,4 % 4,8 % 4,3 % 4,7 % 3,8 % Datakilde: InfoRM 11. august Side 4 af 29

5 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Figur 1.a: Genindlæggelse efter operation: Andel opererede patienter, som genindlægges inden for 30 dage. Regionsniveau maj 2013-juni 6% Baseline (2012-resultat) : 20 % reduktion ift % 4% 3% 2% 4,6% 4,3% 5,9% 4,4% 4,7% 4,7% 4,4% 4,9% 4,3% 4,8% 4,4% 4,8% 4,3% 4,7% 1% 0% Datakilde: InfoRM 11. august Dødsfald efter operation Den månedlige andel af opererede patienter, som dør, er svingende, men i modsætning til genindlæggelser efter operation ses en nedadgående tendens sammenlignet med resultatet. Jævnfør tabel 1.b og figur 1.b har målet om en 20 % reduktion således været opfyldt de seneste to måneder med data (maj-juni ). Hvis det seneste halvår (januar juni ) sammenlignes med den tilsvarende periode året før, så er det gennemsnitlige antal dødsfald per måned faldet fra 60 dødsfald til 54 dødsfald. Dette fald er vel at mærke sket i en periode med en stigning på knap 7 % i antallet af relevante operationer (der er gennemsnitligt over relevante operationer per måned). Den positive udvikling kan formentlig til dels tilskrives hospitalernes arbejde med den såkaldte kirurgipakke, hvor anvendelse af en kirurgisk tjekliste både før, under og efter operation bl.a. kan medføre lavere dødelighed. Side 5 af 29

6 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Tabel 1.b: Dødsfald efter operation. Resultater januar juni Dødsfald efter operation: Andelen af opererede patienter, som dør under indlæggelsen. : Reduktion på minimum 20 % i forhold til 2012 Baseline (2012- resultat) Januar Februar Resultat de seneste 6 måneder Marts April Maj Juni AUH 0,44 % 0,40 % 0,31 % 0,34 % 0,53 % 0,42 % 0,32 % 0,35 % HE Midt 0,39 % 0,23 % 0,38 % 0,34 % 0,24 % 0,10 % 0,17 % 0,32 % HE Horsens 0,32 % 0,55 % 0,27 % 0,54 % 0,29 % 0,13 % 0,19 % 0,26 % HE Vest 0,46 % 0,29 % 0,49 % 0,44 % 0,41 % 0,26 % 0,34 % 0,36 % RH Randers 0,53 % 0,30 % 0,39 % 0,50 % 0,27 % 0,26 % 0,33 % 0,43 % Total 0,43 % 0,35 % 0,36 % 0,40 % 0,40 % 0,28 % 0,28 % 0,35 % Datakilde: InfoRM 11. august Figur 1.b: Dødsfald efter operation: Andelen af opererede patienter, som dør under indlæggelsen. Regionsniveau maj 2013-juni. 0,6% Baseline (2012-resultat) : 20 % reduktion ift ,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,45% 0,32% 0,53% 0,40% 0,25% 0,24% 0,30% 0,35% 0,35% 0,36% 0,40% 0,40% 0,28% 0,28% 0,0% Datakilde: InfoRM 11. august Side 6 af 29

7 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Dødsfald ved septisk chok Som en del af arbejdet med projektet Patientsikkert Sygehus har Region Midtjylland et mål om at reducere dødeligheden ved septisk chok (alvorlig blodforgiftning) med 15 % sammenlignet med 2012-niveauet. Det er et meget lavt antal patienter, som får septisk chok, hvorfor resultaterne nedenfor vises på kvartalsniveau i stedet for per måned. Der arbejdes fortsat med registreringspraksis på området, og det seneste halvår ses en stigning i antallet af patienter registreret med septisk chok (en ændring fra ca. 100 patienter per kvartal til ca. 150). Som det fremgår af nedenstående tabel 1.c og figur 1.c, så svinger andelen af dødsfald ved septisk chok kraftigt over tid pga. det lave antal patienter. et om, at dødsfald efter septisk chok skal reduceres med 15 %, var på regionsniveau opfyldt i 4. kvartal 2013 og 1. kvartal men ikke i seneste kvartal. Pga. de svingende resultater kan der endnu ikke siges noget entydigt om udviklingen. På hospitalsniveau, hvor antallet af patienter per kvartal selvsagt er endnu lavere, ses ligeledes store resultatmæssige udsving både internt på hospitalsenhederne over tid og mellem hospitalsenhederne. Tabel 1.c: Dødsfald ved septisk chok. Resultater april 2013 juni Dødsfald ved septisk chok: Andelen af patienter med septisk chok, som dør. : Reduktion på minimum 15 % i forhold til 2012 Baseline (2012- resultat) April 13- Juni 13 Resultat de seneste 5 kvartaler Juli. 13- Sep. 13 Okt. 13- Dec. 13 Jan. 14- Marts 14 April 14- Juni 14 AUH 46,5 % 30,8 % 29,6 % 26,2 % 21,3 % 31,5 % 39,5 % HE Midt 37,0 % 50,0 % 28,6 % 55,6 % 38,9 % 42,1 % 31,5 % HE Horsens 25,4 % 33,3 % 43,8 % 25,0 % 24,0 % 38,1 % 21,6 % HE Vest 65,5 % 41,4 % 30,0 % 40,0 % 33,3 % 42,9 % 55,7 % RH Randers 36,0 % 36,4 % 42,9 % 7,7 % 38,1 % 38,7 % 30,6 % Total 39,2 % 38,7 % 34,7 % 28,5 % 29,6 % 37,3 % 33,3 % Datakilde: InfoRM 11. august Side 7 af 29

8 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Figur 1.c: Dødsfald ved septisk chok: Andelen af patienter med septisk chok, som dør. Regionsniveau april 2013 juni. 45% Baseline (2012-resultat) : 15 % reduktion ift % 35% 30% 25% 20% 15% 38,7% 34,7% 28,5% 29,6% 37,3% 10% 5% 0% Apr.-Juni '13 Juli-Sep. '13 Okt.-Dec. '13 Jan.-Mar. '14 Apr.-Juni '14 Datakilde: InfoRM 11. august Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser handler om ældre patienter, som senest 30 dage efter en indlæggelse med eksempelvis dehydrering, forstoppelse eller lungebetændelse, igen bliver indlagt (dog ikke nødvendigvis med samme diagnose). Genindlæggelsen kunne muligvis have været undgået, hvis hospitalets og/eller primærsektorens indsats havde været bedre. Som det fremgår af nedenstående tabel 1.d og figur 1.d, så er forebyggelige genindlæggelser et område, hvor Region Midtjylland igennem en længere periode ikke har opnået kvalitetsmæssig fremgang. På regionsniveau ligger andelen rimeligt stabilt over tid på omkring %, og resultatet er stort set uændret sammenlignet med resultatet i 2012 (12,9 %). Der er således fortsat langt til målet om en reduktion på minimum 20 % i forhold til resultatet. I konkrete tal er der hver måned omkring 350 indlæggelser i regionen, som betegnes som forebyggelige genindlæggelser. Da en del af problemstillingen med forebyggelige genindlæggelser ligger hos kommunerne, så samarbejder hospitalerne med kommunerne for at nedbringe antallet af genindlæggelser. Hospitalernes og kommunernes initiativer omfatter bl.a. gennemgang af patientjournaler med henblik på læring, patientinventering ( er patienten på rette sted? ), styrket indsats i forhold til opfølgende hjemmebesøg, telemedicinske løsninger til KOL-patienter og forbedret forebyggende opsporing af begyndende sygdom. Side 8 af 29

9 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål På hospitalsniveau er der jævnfør tabel 1.d variation mellem hospitalsenhederne i niveauet og udviklingen i forebyggelige genindlæggelser. I juni havde HE Horsens som eneste hospital opfyldt målsætningen om en 20 % reduktion i andelen af forebyggelige genindlæggelser, men også her ses store resultatmæssige udsving fra måned til måned. Der er derfor på alle hospitalsenheder behov for at fortsætte arbejdet med at reducere de tilfælde, hvor ældre patienter må indlægges igen kort tid efter udskrivning. Tabel 1.d: Forebyggelige genindlæggelser. Resultater januar juni Forebyggelige genindlæggelser: Andel af indlæggelser, som efterfølges af en forebyggelig genindlæggelse. : Reduktion på minimum 20 % i forhold til 2012 Baseline (2012- resultat) Januar Februar Resultat de seneste 6 måneder Marts April Maj Juni AUH 11,3 % 10,8 % 10,4 % 10,4 % 8,4 % 11,3 % 11,1 % 9,1 % HE Midt 15,1 % 14,0 % 17,4 % 12,5 % 15,7 % 11,9 % 16,0 % 12,1 % HE Horsens 13,5 % 13,8 % 13,1 % 14,2 % 11,7 % 13,7 % 9,4 % 10,8 % HE Vest 14,0 % 12,0 % 12,4 % 14,9 % 16,8 % 15,1 % 13,2 % 11,2 % RH Randers 11,3 % 15,0 % 12,9 % 13,4 % 13,0 % 13,3 % 13,5 % 9,0 % Total 12,9 % 12,8 % 12,9 % 12,7 % 12,7 % 13,0 % 12,6 % 10,3 % Datakilde: InfoRM 11. august Figur 1.d: Forebyggelige genindlæggelser: Andelen af indlæggelser, som efterfølges af en forebyggelig genindlæggelse. Regionsniveau maj 2013-juni 14% Baseline (2012-resultat) : 20 % reduktion ift % 10% 8% 6% 11,6% 12,4% 12,9% 12,2% 11,9% 12,8% 11,9% 13,3% 12,8% 12,9% 12,7% 12,7% 13,0% 12,6% 4% 2% 0% Datakilde: InfoRM 11. august Side 9 af 29

10 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål 1.2 Kvalitetsmål vedrørende udvalgte sygdomsområder På sygdomsområderne apopleksi (slagtilfælde), akut mave-tarmkirurgi, fødsler og skizofreni findes nationale kvalitetsdatabaser. Styregrupperne for de respektive kvalitetsdatabaser har (så vidt muligt på et evidensbaseret grundlag) opstillet kvalitetsindikatorer og tilhørende standarder. En standard lyder eksempelvis, at maksimalt 15 % af patienter med slagtilfælde må dø inden for 30 dage efter indlæggelse. I Budget er opstillet kvalitetsmål om, at alle disse standarder skal være opfyldt ved udgangen af. Der pågår indenfor alle de nævnte sygdomsområder et arbejde med realisering af målsætningen om fuld målopfyldelse. I det følgende vises resultaterne for de enkelte sygdomsområder, og der er kort beskrevet eksempler på indsatser indenfor sygdomsområdet. I tabellerne nedenfor afrapporteres på et overordnet niveau, dvs. andelen af kvalitetsindikatorer med målopfyldelse. I bilaget bagerst i denne afrapportering er for hvert af de nævnte sygdomsområder indsat tabeller, som viser hospitalsenhedernes målopfyldelse på de enkelte indikatorer for den seneste tidsperiode. Bilaget giver således et indblik i, hvor tæt på/langt fra hospitalerne er på målopfyldelse på de enkelte indikatorer. Derudover angiver bilaget størrelsen på datagrundlaget. Apopleksi (slagtilfælde) Som det fremgår af nedenstående tabel 1.e og figur 1.e vedrørende apopleksi (slagtilfælde) er der ikke retvisende data fra AUH siden årsskiftet. For Hospitalsenhed Vest er der imidlertid data til og med juni, og her ses et stabilt resultat, hvor der mangler målopfyldelse på få indikatorer. På disse indikatorer, hvor der endnu ikke er målopfyldelse, er afstanden til målopfyldelse ganske få procentpoint. På trods af de manglende nye data for AUH og dermed regionsniveau skal det bemærkes, at regionen igennem de seneste par år har oplevet en markant fremgang i kvaliteten af apopleksibehandlingen. Denne fremgang kan formentlig bl.a. tilskrives neurologiomlægningen gennemført medio Derudover har de relevante afdelinger arbejdet med en række kvalitetsforbedrende initiativer, bl.a. gennemførelse af journalaudits på tværgående forløb (forløb som går på tværs af hospitalsenheder), afkortning af MR-scanningstider og ansættelse af flere neurovaskulære specialister. Kvalitetsforbedringen skal derudover ses i lyset af, at regionens to primære afdelinger for apopleksibehandling, Neurologisk Afdeling på AUH og Neurologisk Afdeling på HE Vest, har oplevet stærkt forøget aktivitet efter neurologiomlægningen. Side 10 af 29

11 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Tabel 1.e: Apopleksi (slagtilfælde). Resultater april 2013 juni Apopleksi (slagtilfælde): Andel kvalitetsindikatorer, hvor standard er opfyldt. : 100 %, dvs. opfyldelse af standarden på alle indikatorer. Resultat de seneste 5 kvartaler April 13 Juni 13 Juli 13 Sep. 13 Okt. 13 Dec. 13 Jan. 14 Marts 14 April 14 Juni 14 AUH (Neurologisk Afd.) 76 % (13/17 indikatorer) 81 % (17/21 indikatorer) 86 % (18/21 indikatorer) HE Vest (Neurologisk Afd.) 82 % (14/17 indikatorer) (19/21 indikatorer) 86 % (18/21 indikatorer) 81 % (17/21 indikatorer) 86 % (18/21 indikatorer) 100 % (opfyldelse af standard på alle indikatorer) 88 % 86 % 86 % Total (15/17 indikatorer) (18/21 indikatorer) (18/21 indikatorer) Datakilde: InfoRM 18. august (opdateringsdato 16. juli ) Figur 1.e: Andelen af kvalitetsindikatorer vedrørende apopleksi, hvor den fastsatte kvalitetsstandard er opfyldt. Region Midtjylland juli 2012-juni 100% Region Midtjylland : 100 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 65% 71% 82% 88% 86% 86% 20% 10% 0% Datakilde: InfoRM 18. august (opdateringsdato 16. juli ) Akut mave-tarmkirurgi På grund af en forsinket opdatering af MidtEPJ og deraf følgende dataproblemer er der desværre ikke kommet nye resultater for akut mave-tarmkirurgi siden sidste Side 11 af 29

12 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Sundhedsoverblik. De seneste tilgængelige resultater (til og med februar ) viste i sidste Sundhedsoverblik tegn på fremgang på regionsniveau, men der er fortsat et stykke til målet om at alle kvalitetsindikatorers standard er opfyldt; i perioden september 2013-februar var 10/16 kvalitetsindikatorers standard således opfyldt på regionsniveau. Fødsler På grund af ovennævnte forsinkede opdatering af MidtEPJ og deraf følgende dataproblemer er der for nuværende ikke retvisende data til rådighed vedrørende fødsler for perioden februarapril. Nedenfor vises derfor resultater for perioden op til og efter februar-april. Som det fremgår af tabel 1.f gælder for alle hospitalsenheder, at de opfylder 6-7 af de 8-9 indikatorer, som er relevante for den pågældende hospitalsenhed. Næsten alle hospitalsenheder har fremgang i andelen af opfyldte indikatorer fra januar til juni. Det er særligt opfyldelse af målsætningen om hurtig anlæggelse af fødeepidural, som volder problemer, da ingen af de fem hospitalsenheder opfylder denne indikator. Figur 1.f: Andelen af kvalitetsindikatorer vedrørende fødsler, hvor den fastsatte kvalitetsstandard er opfyldt. Region Midtjylland januar-juni Fødsler: Andel kvalitetsindikatorer, hvor standard er opfyldt. : 100 %, dvs. opfyldelse af standarden på alle indikatorer. Resultat de seneste 6 måneder Januar Februar Marts April Maj Juni AUH 56 % (5/9 indikatorer) 50 % (4/8 indikatorer) 78 % (7/9 indikatorer) HE Midt 50 % (4/8 indikatorer) 56 % (5/9 indikatorer) 78 % (7/9 indikatorer) HE Horsens HE Vest 78 % (7/9 indikatorer) 67 % (6/9 indikatorer) 63 % (5/8 indikatorer) 71 % (5/7 indikatorer) 75 % (6/8 indikatorer) 75 % (6/8 indikatorer) 100 % (opfyldelse af standard på alle indikatorer) RH Randers 56 % (5/9 indikatorer) 56 % (5/9 indikatorer) 78 % (7/9 indikatorer) Total 56 % (5/9 indikatorer) 67 % (6/9 indikatorer 67 % (6/9 indikatorer) Datakilde: InfoRM 18. august (opdateringsdato 24. juli ) Side 12 af 29

13 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Figur 1.f: Andelen af kvalitetsindikatorer vedrørende fødsler, hvor den fastsatte kvalitetsstandard er opfyldt. Region Midtjylland juni 2013-juni Region Midtjylland : 100 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% 56% 67% 56% 56% 67% 67% 56% 67% 67% jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 Datakilde: InfoRM 18. august (opdateringsdato 24. juli ) Skizofreni Pga. nationalt dækkende dataproblemer giver data fra den nationale Skizofreni Database for nuværende ikke et retvisende billede af behandlingen af patienter med skizofreni. Psykiatrien og administrationen i Region Midtjylland arbejder sammen med den nationale database for at løse dataproblemerne og genetablere adgangen til retvisende data. Der er endnu ikke fuld tiltro til, at data på alle kvalitetsindikatorerne kan anses som retvisende, men der arbejdes på, at indikatorer fra databasen kan indgå i afrapporteringer i Kvalitetsmål vedrørende kræftpakker Kvalitetsmålene vedrørende kræftpakker handler om efterlevelse af de vedtagne forløbstider for blære- og nyrekræft, kræft i mandlige kønsorganer (prostata, penis og testikel) og kræft i lunger. Kvalitetsmålene omfatter både henvisningstid, udredningstid og samlet forløbstid. Med henvisningstid menes perioden fra henvisning til pakkeforløb til udredningens start. Med udredningstid menes perioden fra udredningens start til der træffes beslutning om behandling. Med samlet forløbstid menes perioden fra henvisning til pakkeforløb til start på behandlingen. Det bemærkes, at der optræder langt færre patienter under samlet forløbstid end under henvisnings- og udredningstid. Dette skyldes, at der henvises og udredes et stort antal patienter, som viser sig ikke at have kræft, og som derfor ikke modtager en kræftbehandling. Kun patienter, der modtager en kræftbehandling, indgår under samlet forløbstid. Side 13 af 29

14 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Urologisk kræft: Blære- og nyrekræft og kræft i mandlige kønsorganer Inden for urologien, som omfatter både blære- og nyrekræft og kræft i mandlige kønsorganer (prostata, penis og testikel), er der kendte udfordringer i forhold til ventetiden for såvel patienter med mistanke om godartede som mistanke om ondartede urologiske sygdomme. Som det fremgår af nedenstående tabel 1.g er der på regionsniveau endnu ikke målopfyldelse på forløbstiderne for blære- og nyrekræft, idet mindre end af patienterne kommer til inden for de fastsatte tider. På regionsniveau er overholdelsen af forløbstiderne gået lidt tilbage, hvilket mest gælder den samlede forløbstid, som er gået fra godt 50 % til 36 % i seneste kvartal. På hospitalsniveau kan det bemærkes, at HE Midt som eneste hospitalsenhed har en målopfyldelse over på både henvisnings- og udredningstiden. Resultaterne for kræft i mandlige kønsorganer er vist i tabel 1.h. I marts-maj har regionen en målopfyldelse på 94 % på henvisningstiden, 88 % på udredningstiden og 74 % på den samlede forløbstid. Ligesom ved blære- og nyrekræft er der altså fortsat et stykke vej til et resultat på minimum ved den samlede forløbstid. På hospitalsniveau har flere hospitaler et resultat der nærmer sig på udredningsperioden ved kræft i mandlige kønsorganer. Der har igennem en periode været en stor stigning i antallet af patienter i de urologiske kræftpakker. For at imødegå urologiens kapacitetsudfordringer har en arbejdsgruppe på tværs af de tre urologiske afdelinger i regionen haft til opgave at optimere ressourceanvendelsen. De urologiske afdelinger har samtidig undersøgt mulighederne for at udvide aktiviteten ved tilførsel af ekstra midler. Henover sommeren er der taget initiativ til at forøge udredningskapaciteten til operationer og skopier. Regionsrådet vedtog i januar, at hæmaturipatienter (patienter med blod i urinen) fra Favrskov og Randers kommuner til og med juni henvises til Regionshospitalet Holstebro i stedet for Aarhus Universitetshospital. Initiativet har til formål at sikre hurtig udredning af disse patienter, som kan have sygdomme, der kræver hurtig behandling, og at skaffe kapacitet til urologiske kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital. Regionsrådet blev orienteret om initiativerne vedrørende urologi på regionsrådsmødet den 24. september. Side 14 af 29

15 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Tabel 1.g: Forløbstider for blære- og nyrekræft. Resultater september 2013 maj. Forløbstider for blære- og nyrekræft: Andel patienter, hvor forløbstid er overholdt. : Forløbstider overholdes for minimum af patienterne. Enhed Sep. 13 Nov. 13 Dec. 13 Feb. 14 Marts 14 Maj % af 245 patienter 68 % af 260 patienter 70 % af 281 patienter HE Vest 81 % af 222 patienter 75 % af 243 patienter 74 % af 243 patienter 33 % af 12 patienter 8 % af 12 patienter 33 % af 12 patienter 97 % af 179 patienter 92 % af 167 patienter 94 % af 179 patienter HE Midt af 183 patienter 95 % af 166 patienter 92 % af 169 patienter af 10 patienter 81 % af 21 patienter 44 % af 25 patienter AUH (matrikel Skejby) 88 % af 310 patienter 76 % af 347 patienter 49 % af 68 patienter 82 % af 263 patienter 76 % af 343 patienter 47 % af 70 patienter 64 % af 238 patienter 66 % af 214 patienter 22 % af 59 patienter AUH (matrikel Horsens*) 53 % af 98 patienter 93 % af 96 patienter 20 % af 5 patienter 83 % af 104 patienter 84 % af 103 patienter 20 % af 5 patienter 77 % af 102 patienter 88 % af 94 patienter 25 % af 4 patienter AUH (matrikel Randers*) 87 % af 133 patienter 85 % af 116 patienter 33 % af 9 patienter 80 % af 124 patienter 80 % af 117 patienter 25 % af 8 patienter 59 % af 88 patienter 73 % af 73 patienter 14 % af 7 patienter Regions- niveau 82 % af 950 patienter 86 % af 891 patienter 53 % af 77 patienter 80 % af 907 patienter 84 % af 894 patienter 53 % af 86 patienter 74 % af 876 patienter 81 % af 739 patienter 36 % af 76 patienter Datakilde: InfoRM 18. august Summen af patienter på de enkelte matrikler er større end antallet på regionsniveau, da patientforløb, som går på tværs af matrikler, anføres under begge matrikler. Der er fratrukket patientønsket og lægefagligt begrundet ventetid i beregning af målopfyldelse. *Ambulatorierne i HE Horsens og RH Randers betjenes af læger fra Aarhus Universitetshospital. Det er besluttet, at det hospital, der har det diagnostiske og behandlingsmæssige ansvar, også har ansvar for overholdelse af forløbstider og monitoreringen. Ansvaret for disse pakkeforløb hører derfor under Aarhus Universitetshospital. Side 15 af 29

16 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Tabel 1.h: Forløbstider for kræft i mandlige kønsorganer. Resultater september 2013 maj Forløbstider for kræft i mandlige kønsorganer (prostata, penis og testikel): Andel patienter, hvor forløbstid er overholdt. : Forløbstider overholdes for minimum af patienterne. Enhed Sep. 13 Nov. 13 Dec. 13 Feb. 14 Marts 14 Maj % af 217 patienter 91 % af 221 patienter 87 % af 187 patienter HE Vest 79 % af 221 patienter 84 % af 210 patienter 84 % af 188 patienter 66 % af 44 patienter 73 % af 40 patienter 83 % af 24 patienter 94 % af 107 patienter 98 % af 102 patienter 98 % af 126 patienter HE Midt 93 % af 103 patienter 92 % af 106 patienter 91 % af 121 patienter 67 % af 9 patienter 83 % af 6 patienter 75 % af 12 patienter AUH (matrikel Skejby) 99 % af 244 patienter 83 % af 259 patienter 63 % af 62 patienter 96 % af 254 patienter 81 % af 277 patienter 53 % af 72 patienter 94 % af 229 patienter 84 % af 207 patienter 72 % af 43 patienter AUH (matrikel Horsens*) 97 % af 38 patienter 81 % af 37 patienter 40 % af 5 patienter 88 % af 25 patienter 81 % af 26 patienter 33 % af 3 patienter 100 % af 20 patienter 85 % af 20 patienter 0 % af 1 patient AUH (matrikel Randers*) 100 % af 108 patienter 89 % af 103 patienter 67 % af 12 patienter 100 % af 134 patienter 81 % af 125 patienter 38 % af 16 patienter 100 % af 138 patienter 87 % af 128 patienter 70 % af 10 patienter Regions- niveau 95 % af 712 patienter 87 % af 681 patienter 67 % af 91 patienter 95 % af 732 patienter 85 % af 699 patienter 58 % af 98 patienter 94 % af 697 patienter 88 % af 620 patienter 74 % af 62 patienter Datakilde: InfoRM 18. august Summen af patienter på de enkelte matrikler er større end antallet på regionsniveau, da patientforløb, som går på tværs af matrikler, anføres under begge matrikler. Der er fratrukket patientønsket og lægefagligt begrundet ventetid i beregning af målopfyldelse. *Ambulatorierne i HE Horsens og RH Randers betjenes af læger fra Aarhus Universitetshospital. Det er besluttet, at det hospital, der har det diagnostiske og behandlingsmæssige ansvar, også har ansvar for overholdelse af forløbstider og monitoreringen. Ansvaret for disse pakkeforløb hører derfor under Aarhus Universitetshospital. Side 16 af 29

17 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Kræft i lunger Jævnfør tabel 1.i er der med få undtagelser enten målopfyldelse eller næsten målopfyldelse på alle regionens hospitalsenheder vedrørende henvisnings- og udredningstider for lungekræft. Siden sidste periode (december 2013-februar ) er der sket en lille tilbagegang på den samlede forløbstid, som på regionsniveau nu ligger på 79 %. Patienter med kræft i lungerne er en patientgruppe, som ofte har meget komplekse forløb som følge af anden samtidig sygdom, og det er derfor til stadighed en udfordring at få udredt patienterne indenfor de vedtagne forløbstider. Området er derfor under fortsat fokus i. Der arbejdes med at få indkredset præcist de udfordringer, der kan forlænge patientforløbene, og få sat ind med de rigtige tiltag. Regionsrådet blev orienteret om initiativerne vedrørende lungekræft på regionsrådsmødet den 24. september. Tabel 1.i: Forløbstider for kræft i lunger. Resultater september 2013 maj Forløbstider for kræft i lunger: Andel patienter, hvor forløbstid er overholdt. : Forløbstider overholdes for minimum af patienterne. Enhed Sep. 13 Nov. 13 Dec. 13 Feb. 14 Marts 14 Maj % af 159 patienter 85 % af 166 patienter 89 % af 148 patienter HE Vest 81 % af 130 patienter 79 % af 156 patienter 77 % af 132 patienter 73 % af 52 patienter 76 % af 46 patienter 60 % af 30 patienter 96 % af 180 patienter 95 % af 173 patienter 98 % af 183 patienter HE Midt 88 % af 171 patienter af 154 patienter 88 % af 180 patienter 82 % af 33 patienter 87 % af 31 patienter 81 % af 31 patienter 99 % af 376 patienter 95 % af 335 patienter 98 % af 326 patienter AUH 91 % af 404 patienter af 373 patienter 86 % af 347 patienter 87 % af 153 patienter 86 % af 160 patienter 80 % af 152 patienter 100 % af 136 patienter 94 % af 134 patienter 98 % af 127 patienter RH Randers 86 % af 123 patienter 80 % af 122 patienter 79 % af 124 patienter 88 % af 34 patienter 86 % af 35 patienter 76 % af 33 patienter Regions- niveau 98 % af 851 patienter af 783 patienter 86 % af 180 patienter 93 % af 808 patienter 88 % af 763 patienter 87 % af 178 patienter 96 % af 783 patienter 86 % af 738 patienter 79 % af 159 patienter Datakilde: InfoRM 18. august Summen af patienter på de enkelte matrikler er større end antallet på regionsniveau, da patientforløb, som går på tværs af matrikler, anføres under begge matrikler. Der er fratrukket patientønsket og lægefagligt begrundet ventetid i beregning af målopfyldelse. Side 17 af 29

18 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål 1.4 Kvalitetsmål vedrørende hospitalsstandardiserede mortalitetsrater Hospitalsstandardiserede mortalitetsrater (HSMR) er en måde at opgøre, om antallet af dødsfald på de enkelte hospitalsenheder og i regionen som helhed svarer til det forventede antal dødsfald. Ved at se på bl.a. hvilke diagnoser og alderssammensætning det pågældende hospitals patienter har, kan man beregne, hvor mange dødsfald hospitalet kan forventes at have. Metoden til at beregne HSMR er i første del af blevet ændret, og på grund af en forsinket opdatering af MidtEPJ og deraf følgende dataproblemer har regionen endnu ikke brugbare HSMR-tal for 1. og 2. kvartal. Det er derfor ikke muligt at vise nye tal i dette Sundhedsoverblik. Det kan dog bemærkes, at de seneste tilgængelige tal (til og med 4. kvartal 2013) viser, at regionen som helhed på daværende tidspunkt havde opfyldt kvalitetsmålet om at reducere HSMR med minimum 10 % sammenlignet med Kvalitetsmål vedrørende tvang i psykiatrien Psykiatrien i Region Midtjylland deltog indtil udgangen af 2013 i et projekt igangsat af Danske Regioner, hvor målet var at reducere bestemte typer af tvang. Som udspring af dette er der indsat et kvalitetsmål vedrørende tvang i Budget. Kvalitetsmålet lyder, at anvendelsen af fastholdelser og bæltefiksering samt varigheden af bæltefiksering skal reduceres med minimum 20 % inden udgangen af. Reduktionen på 20 % skal ses i forhold til anvendelsen af tvang i 2012, og reduktionen skal ske, uden at anvendelsen af beroligende medicin stiger. Med de nuværende regionale mål kan der jævnfør tabel 1.j endnu ikke ses en entydig udvikling i brugen af hverken bæltefikseringer, fastholdelser eller beroligende medicin. I forhold til de nuværende mål skal bemærkes, at nye mål vedrørende tvang er vedtaget i Økonomiaftalen 2015 mellem regeringen og Danske Regioner. Økonomiaftalens mål lyder at brugen af bæltefikseringer skal være reduceret mindst 50 % i 2020 samtidig med, at den samlede brug af tvang reduceres. I Budget 2015 er kvalitetsmålet vedrørende tvang derfor justeret i overensstemmelse med denne nye målsætning. Side 18 af 29

19 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Tabel 1.j: Tvang i psykiatrien. Resultater 2. kvartal kvartal. Tvang i psykiatrien: Fastholdelse, bæltefiksering og beroligende medicin : Anvendelsen af fastholdelser og bæltefiksering og varigheden af bæltefiksering skal reduceres minimum 20 % inden udgangen af (sammenlignet med 2012). Anvendelsen af beroligende medicin må samtidig ikke stige (sammenlignet med 2012). Baseline (2012- resultat) 2. kvartal 2013 Resultat de seneste 5 kvartaler 3. kvartal kvartal kvartal 2. kvartal Antal bæltefikseringer (i parentes antal patienter berørt af bæltefiksering) 378 bæltefikseringer per kvartal (135 patient. per kvartal) 417 bæltefikser. (132 patient.) 554 bæltefikser. (182 patient.) 604 bæltefikser. (158 patient.) 366 bæltefikser. (122 patient.) 283 bæltefikser. (157 patient.) Maks. 302 bæltefikser. Gennemsnitlig varighed af bæltefikseringer 1) 25,8 timer 27,3 timer 21,2 timer 22,1 timer 21,4 timer 33,9 timer Maksimalt 20,6 timer Antal fastholdelser (i parentes antal patienter berørt af fastholdelse) 136 fastholdelser per kvartal (56 patienter per kvartal) 120 fastholdelser (59 patient.) 144 fastholdelser (67 patient.) 122 fastholdelser (59 patient.) 178 fastholdelser (64 patient.) 156 fastholdelser (68 patienter) Maks. 109 fastholdelser Antal tilfælde med brug af beroligende medicin (i parentes antal patienter berørt af beroligende medicin) 350 tilfælde per kvartal (118 patient. per kvartal) 440 tilfælde (140 patient.) 402 tilfælde (151 patient.) 381 tilfælde (153 patient.) 270 tilfælde (100 patient) 354 tilfælde (141 patient.) Datakilde: InfoRM 18. august Note 1) Den gennemsnitlige varighed af bæltefiksering er udelukkende baseret på afsluttede bæltefikseringer. Maks. 350 tilfælde Side 19 af 29

20 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål 2. Sundhedsområdets servicemål og kontaktpersonordning I tillæg til kvalitetsmålene har regionsrådet vedtaget servicemål gældende for hospitalerne, psykiatrien, præhospitalet og praksissektoren. I det følgende vises resultater på disse servicemål samt kontaktpersonordningen. 2.1 Servicemål vedrørende hospitalerne For nuværende er der etableret monitorering af tre af regionens servicemål for hospitalerne. Det drejer sig om rettidig afsendelse af udskrivningsbreve, ventetid fra henvisning til forundersøgelse samt ventetid på akutklinikker/skadestuer. Der følges bl.a. op på disse servicemål på dialogmøder mellem hospitalerne og direktionen. For servicemålet vedrørende ventetid på akutklinikker/skadestuer er der for nuværende ikke retvisende data til rådighed. Der arbejdes på, at data igen kan gøres tilgængelige. Vedrørende afsendelse af udskrivningsbreve har der igennem en længere periode foregået en stor indsats på hospitalerne for at fremskynde afsendelsen af udskrivningsbrevene. Som det fremgår af tabel 2.a og figur 2.a, har resultatet på de fleste hospitalsenheder stabiliseret sig få procentpoint fra målet om, at minimum 95 % af udskrivningsbrevene afsendes senest 2 hverdage efter udskrivning; dette kan ses i forhold til resultatet i 2012 på 75 %. HE Midt har som eneste hospitalsenhed et resultat over 95 %. Også psykiatriens resultat ligger nu stabilt omkring ; dette skal ses i forhold til et tidligere stabilt niveau omkring 60 %. Tabel 2.a: Afsendelse af udskrivningsbreve. Resultater februar juli. Afsendelse af udskrivningsbreve (epikriser): Andelen af udskrivningsbreve afsendt senest 2 hverdage efter udskrivelse. : Minimum 95 % af udskrivningsbrevene afsendes senest 2 hverdage efter udskrivelse. Resultat de seneste 6 måneder Hospitalsenhed Februar Marts April Maj Juni Juli AUH 1) 92 % 86 % 91 % 88 % 92 % 95 % HE Midt 92 % 96 % 93 % 95 % 96 % 96 % 95 % HE Horsens 95 % 92 % 86 % 88 % 91 % 95 % HE Vest 92 % 92 % 91 % 92 % 92 % 95 % RH Randers 89 % 89 % 86 % 91 % 95 % Psykiatri 2) 88 % 91 % 89 % 89 % 91 % 94 % ikke fastsat Region Midtjylland (ekskl. psykiatri) 92 % 92 % 89 % 91 % 91 % 93 % 95 % Datakilde: InfoRM, 11. august 1) Onkologisk Afdeling D er efter aftale ikke medtaget i opgørelserne for Aarhus Universitetshospital. 2) I Budget er der ikke fastsat en målsætning for psykiatriens afsendelse af epikriser. Side 20 af 29

21 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Figur 2.a: Andel udskrivningsbreve afsendt senest 2 hverdage efter udskrivning. Regionsniveau juni 2013 juli 100% 2012-resultat : Minimum 95 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 89% 91% 88% 91% 93% 94% 93% 92% 92% 92% 89% 91% 91% 93% 30% 20% 10% 0% jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Datakilde: InfoRM, 11. august For servicemålet vedrørende ventetid til forundersøgelse er der på alle hospitalsenheder fokus på kortere ventetider, hvilket forstærkes af arbejdet med at opfylde retten til udredning inden for 30 dage efter henvisningen. Som det fremgår af tabel 2.b, så gælder for samtlige fem hospitalsenheder, at der fortsat er langt til opfyldelse af målet om, at minimum af patienterne venter under 2 uger på forundersøgelse. På flere hospitalsenheder ses imidlertid tegn på fremgang. Tabel 2.b: Ventetid til forundersøgelse. Resultater februar juli. Ventetid til forundersøgelse: Andelen af patienter, som maksimalt har ventet 2 uger fra henvisningsdatoen. : Minimum af patienterne venter under 2 uger. Resultat de seneste 6 måneder Hospitalsenhed Februar Marts April Maj Juni Juli AUH 46 % 47 % 46 % 43 % 42 % 54 % HE Midt 32 % 33 % 28 % 30 % 30 % 37 % HE Horsens 38 % 43 % 40 % 54 % 63 % 54 % HE Vest 41 % 40 % 37 % 41 % 42 % 49 % RH Randers 52 % 53 % 48 % 45 % 40 % 44 % Region Midtjylland 42 % 43 % 39 % 42 % 42 % 48 % Datakilde: InfoRM, 11. august Side 21 af 29

22 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Figur 2.b: Andel patienter med ventetid til forundersøgelse på under 2 uger. Regionsniveau juni 2013 juli 100% 2012-resultat : Minimum 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 32% 37% 29% 33% 35% 41% 45% 38% 42% 43% 39% 42% 42% 48% 0% jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 Datakilde: InfoRM, 11. august 2.2 Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen skal være med til at sikre patienterne gode sammenhængende patientforløb på hospitalerne, inkl. Psykiatrien. Kontaktpersonens rolle er at sikre, at ingen patienter efterlades i et tomrum, at patienten aldrig er i tvivl om, hvor han/hun kan henvende sig, og at der aldrig er usikkerhed om, hvor ansvaret for patienten er placeret. Kontaktpersoner skal tildeles, når behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage eller for ambulante patienter med mere end to besøg. Kontaktpersonen skal tildeles senest på 3. indlæggelsesdøgn eller for ambulante patienter senest ved 3. besøg. Patienter med særlige behov skal dog tildeles kontaktperson inden for 24 timer. Regionsrådet har vedtaget en målsætning om en opfyldelsesgrad på mindst ved den halvårlige opfølgning på ordningen. Jævnfør nedenstående tabel 2.c lever størstedelen af hospitalerne ikke op til målsætningen ved seneste opfølgning (1. halvår ), men på flere hospitaler er der fremgang sammenlignet med 2. halvår Vedrørende Hospitalsenhed Midts resultater kan særligt bemærkes, at den lave målopfyldelse i 2. halvår 2013 i høj grad kan tilskrives dokumentationsproblemer som følge af overgangen til MidtEPJ. Side 22 af 29

23 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Tabel 2.c: Kontaktpersonordningen. Resultater 2. halvår 2013 og 1. halvår. Kontaktpersonordningen: Andelen af patienter, som er tildelt en kontaktperson senest på 3. indlæggelsesdøgn eller ved 3. ambulante besøg. For personer med særlige behov skal kontaktpersonen være tildelt inden for 24 timer. : Minimum af patienterne er tildelt kontaktperson inden for de fastsatte tidsgrænser. Resultat de seneste 2 halvår Hospitalsenhed 2. halvår 2013 Senest ved 3.døgn/3. besøg 2. halvår 2013 Særlige behov (inden for 24 timer) 1. halvår Senest ved 3.døgn/3. besøg 1. halvår Særlige behov (inden for 24 timer) AUH 80 % 75 % 84 % 84 % HE Midt 63 % 54 % 79 % 75 % HE Horsens 70 % 88 % 88 % HE Vest 85 % 73 % 87 % 87 % RH Randers 83 % 91 % 83 % 84 % Minimum Psykiatrien (voksenpsyk. og børne- og ungdomspsyk.) 84 % 83 % 94 % Datakilde: InfoRM 18. august 2.3 Servicemål vedrørende psykiatrien I tabel 2.d og 2.e nedenfor vises resultater for ventetider på psykiatrisk behandling i voksenpsykiatrien og på psykiatrisk udredning i børne- og ungdomspsykiatrien. Jævnfør tabel 2.d er antallet af voksne patienter, som har ventet mere end 2 måneder på psykiatrisk behandling i voksenpsykiatrien, de seneste 6 måneder blevet nedbragt markant til 321 patienter pr. 31. juli. Ventelisten fortsætter med at falde og var medio august reduceret til 257 patienter, som har ventet i mere end 2 måneder. Dette skyldes en række tiltag, som er iværksat med henblik på nedbringelse af ventetiden. En markant vækst i antal henvisninger til psykiatrisk behandling, har gjort det til en udfordring at undgå en stigning i ventelisten. Antal henvisninger steg fra 2011 til 2012 med 27 % og fra 2012 til 2013 med 21 %. I de første 7 måneder af er henvisningstallet yderligere steget med 4,5 % i forhold til de tilsvarende måneder i De første måneder af 2013 var stigningen endnu større, mens der de sidste 2 måneder har været tale om et fald i henvisningstallet. Side 23 af 29

24 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål Tabel 2.d: Ventetid på psykiatrisk behandling i voksenpsykiatrien. Resultater februar -juli. Ventetid på psykiatrisk behandling i voksenpsykiatrien: Antal patienter, som har ventet mere end 2 måneder på psykiatrisk behandling. : Ingen patienter venter mere end 2 måneder på behandling. Resultat de seneste 6 måneder Februar Marts April Maj Juni Juli 746 patienter 729 patienter 647 patienter 501 patienter 339 patienter 321 patienter Ingen patienter venter mere end 2 måneder på behandling Note: Ventelistetallene er baseret på tal fra den sidste dag i den pågældende måned. Ventelistetallet for juli er således baseret på status den 31. juli. Jævnfør tabel 2.e er ventelisten i børne- og ungdomspsykiatrien reduceret fra 116 børn og unge ved udgangen af februar måned, som har ventet i mere end 2 måneder på psykiatrisk udredning, til 11 ved udgangen af juli måned. Dette skyldes som i Voksenpsykiatrien, at der er iværksat en række tiltag til nedbringelse af ventetiden. Det forventes, når udredningsgarantien på 2 måneder indføres pr. 1. september, at der ikke vil være børn og unge, som har ventet i mere end 2 måneder. Antallet af henvisninger er ligeledes i børne- og ungdomspsykiatrien steget markant med 16 % fra 2011 til 2012 og yderligere 16 % fra 2012 til I de 7 første måneder i er henvisningstallet yderligere steget med 15,9 % i forhold til de tilsvarende måneder i Modsat voksenpsykiatrien er der ikke i børne- og ungdomspsykiatrien tegn på, at væksten i henvisningsomfanget aftager. Tabel 2.e: Ventetid på psykiatrisk udredning i børne- og ungdomspsykiatrien. Resultater februar-juli. Ventetid på psykiatrisk udredning i børne- og ungdomspsykiatrien: Antal patienter, som har ventet mere end 2 måneder på psykiatrisk udredning. : Ingen patienter venter mere end 2 måneder på udredning. Resultat de seneste 5 kvartaler Februar Marts April Maj Juni Juli 116 patienter 97 patienter 41 patienter 6 patienter 3 patienter 11 patienter Ingen patienter venter mere end 2 måneder på udredning Note: Ventelistetallene er baseret på tal fra den sidste dag i den pågældende måned. Ventelistetallet for juli er således baseret på status den 31. juli. Side 24 af 29

25 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål 2.4 Servicemål vedrørende præhospitalet Præhospitalets servicemål omhandler responstider ved A- og B-kørsler samt afhentnings- og afleveringstidspunkter ved siddende patienttransport. Jævnfør tabel 2.f har Præhospitalet i hele 2013 og i kvartal haft responstider vedrørende 112-sager/patienter, der overholder servicemålene på A- og B-kørsler. Tabel 2.f: Servicemål vedrørende responstider for 112-sager/patienter ved A- og B- kørsler. Resultater april 2013-juni. Servicemål for præhospitalet: Responstider ved A-kørsler (livstruende) og B-kørsler (hastende men ikke livstruende). Kørselstype April 13 Juni 13 Resultat de seneste 5 kvartaler Juli 13 Sep. 13 Okt. 13 Dec.13 Jan. 14 Marts 14 April 14 Juni 14 9,8 9,7 9,7 9,8 9,8 75 % af kørslerne er maks. 10 A-kørsler (livstruende) 14,1 13,8 13,8 13,9 13,7 92 % af kørslerne er maks ,1 17,6 17,4 17,2 17,1 98 % af kørslerne er maks. 20 B-kørsler (hastende men ikke livstruende) 14,0 18,1 14,0 18,2 14,1 18,3 14,2 18,3 14,3 18,7 60 % af kørslerne er maks % af kørslerne er maks. 20 Jævnfør tabel 2.g afhenter og afleverer Præhospitalet omkring 98 % af alle patienter ved den siddende patienttransport indenfor 1 time. Dermed opfyldes servicemålet. For dialysepatienter, som skal afhentes/afleveres indenfor ½ time, er resultatet knap 92 %. Tabel 2.g: Servicemål vedr. siddende patienttransport. Resultat april 2013-juni. Servicemål: Afhentnings- og afleveringstidspunkter ved siddende patienttransport. : Minimum 95 % af patienterne afhentes/afleveres indenfor 1 times afvigelse fra det ønskede tidspunkt. For dialysepatienter er tidsfristen ½ time. Resultat de seneste 5 kvartaler Kørselstype April 13 Juni 13 Juli 13 Sep. 13 Okt. 13 Dec.13 Jan. 14 Marts 14 April 14 Juni 14 Afhentning og aflevering skal ske inden for 1 times afvigelse fra ønsket tidspunkt For patienter, der køres til dialyse, skal afhentning og aflevering ske inden for ½ times afvigelse fra ønsket tidspunkt 98,15 % 97,99 % 97,94 % 97,71 % 97,98 % 95 % 91,50 % 91,52 % 91,69 % 91,82 % 91,96 % 95 % Side 25 af 29

26 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål 2.5 Servicemål vedrørende praksissektoren Praksissektorens servicemål for lægevagten omhandler ventetider ved telefonkonsultation, ventetider ved fremmøde og ventetider ved hjemmebesøg. Servicemålet vedrørende ventetid i telefonen er aftalt som en målsætning om, at af patienterne kommer til at tale med vagtlægen, inden der er gået 5. I 2. kvartal kom 82 % af patienterne til at tale med en vagtlæge inden for 5. Servicemålet er dermed ikke opfyldt. opfyldelsen vedrørende ventetid i telefonen svinger meget i løbet af et vagtdøgn. Derfor vil Nære Sundhedstilbud søge at finde forklaringen på, hvorfor målopfyldelsen på bestemte tidspunkter er særlig lav. Når forklaringen er fundet, vil Nære Sundhedstilbud gå i en tættere dialog med vagtlægerne for at øge målopfyldelsen. Servicemålet vedrørende ventetid på at blive tilset af vagtlægen ved en konsultation lyder, at af patienterne skal tilses af vagtlægen senest 1 time efter ankomsten til konsultationen. I 2. kvartal blev 80 % af patienterne tilset af vagtlægen inden en time, og servicemålet er dermed ikke opfyldt. Resultatet er faldet fra 1. til 2. kvartal. Nære Sundhedstilbud vil undersøge, hvorfor målopfyldelsen ligger 10 procentpoint under målet, og derefter gå i dialog med vagtlægerne for at forbedre målopfyldelsen. Servicemålet vedrørende ventetid på hjemmebesøg lyder, at af patienterne skal besøges, inden der er gået 3 timer fra besøget blev aftalt. I 2. kvartal fik 93 % af patienterne besøg af vagtlægen inden 3 timer. Dermed er servicemålet opfyldt. Tabel 2.h: Servicemål for praksissektoren. Resultater april 2013-juni. Servicemål for regionens lægevagt: Andel af patienter, hvor de maksimale ventetider i telefon, på konsultation og på hjemmebesøg er overholdt. : Minimum af patienterne venter maksimalt 5 i telefonen, minimum af patienterne venter maksimalt 1 time på konsultation, og minimum af patienterne venter maksimalt 3 timer på hjemmebesøg. Servicemål Ventetid i telefon maksimalt 5 Ventetid på konsultation efter ankomst til konsultationsstedet maksimalt 1 time April 13 Juni 13 Resultat de seneste 5 kvartaler Juli 13 Sep. 13 Okt. 13 Dec.13 Jan. 14 Marts 14 April 14 Juni % 79 % 88 % 88 % 82 % 81 % 82 % 85 % 80 % 80 % Ventetid på hjemmebesøg maksimalt 3 timer 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % Datakilde: Data vedr. telefoni er fra Trio Callcentret. Data vedr. konsultation/hjemmebesøg er fra vagtedb systemet. Side 26 af 29

27 Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitet og servicemål 3. Bilag: Resultater vedrørende apopleksi og fødsler Nedenstående tabeller viser målopfyldelsen på de enkelte kvalitetsindikatorer vedrørende apopleksi og fødsler. I parentes under målopfyldelsen er angivet antallet af observationer, der ligger til grund for målopfyldelsen. Apopleksi: Opfyldelse af kvalitetsindikatorer april juni AUH (Neurologisk Afd.) HE Vest (Neurologisk Afd.) Standard Indikator 1: Andel af patienter med akut apopleksi, der bliver indlagt i en apopleksienhed senest på 2. indlæggelsesdag 97 % (228/235) Mindst Indikator 2: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi uden atrieflimren, der sættes i trombocythæmmerbehandling senest på 2. indlæggelsesdag 99 % (142/144) Mindst 95 % Indikator 3: Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren, der sættes i antikoagulansbehandling senest 14 dage efter indlæggelsen 91 % (21/23) Mindst 95 % Indikator 4: Andelen af patienter, der får udført CT/MR scanning på indlæggelsesdagen 92 % (188/205) Mindst 80 % Indikator 5: Andel af patienter, der vurderes af fysioterapeut med henblik på afklaring af omfang og type af rehabilitering samt tidspunkt for opstart af fysioterapi senest 2. indlæggelsesdag 97 % (172/178) Mindst Indikator 6: Andel af patienter, der vurderes af ergoterapeut med henblik på afklaring af omfang og type af rehabilitering samt tidspunkt for opstart af ergoterapi senest 2. indlæggelsesdag 98 % (178/181) Mindst Indikator 7: Andel af patienter, der mobiliseres på indlæggelsesdagen 97 % (161/166) Mindst 80 % Indikator 8: Andel af patienter, der får vurderet ernæringsrisiko senest 2. indlæggelsesdag 91 % (182/200) Mindst Indikator 9: Andel af patienter, der vurderes med indirekte synketest (vågenhed, evne til at hoste og synke) inden indtagelse af oral føde eller væske på indlæggelsesdagen med henblik på afdækning af synkefunktion og aspirationsrisiko (178/198) Mindst 80 % Indikator 10: Andel af patienter, der vurderes med direkte synketest (vandtest med og uden fortykkelsesmiddel samt fast føde) på indlæggelsesdagen 89 % (52/56) Mindst 80 % Indikator 11: Andel af patienter, der får foretaget ultralyd/ct- /MR-angiografi af halskar senest 4. indlæggelsesdag 96 % (141/147) Mindst Indikator 12: Andel af patienter, som får gennemført karotisendarterektomi, hvor tiden fra indlæggelse til operation er højest 14 dage - Mindst Indikator 13a: Andel af alle patienter med apopleksi som indlægges indenfor 3 timer efter symptomdebut 29 % (60/206) Mindst 30 % Indikator 13 b: Andel af alle patienter med apopleksi som indlægges indenfor 4,5 time efter symptomdebut 44 % (90/206) Mindst 40 % Indikator 14: Andel af patienter som bliver behandlet med trombolyse, hvor behandlingen er påbegyndt indenfor 1 time efter indlæggelse - Mindst 50 % Side 27 af 29

Sundhedsoverblik. pr. 31. august Kvalitetsmål. Region Midtjylland

Sundhedsoverblik. pr. 31. august Kvalitetsmål. Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitetsmål Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august Kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Sundhedsområdets kvalitetsmål... 3 1.1 Patientsikkerhed og forebyggelige

Læs mere

Kvalitet og servicemål Region Midtjylland

Kvalitet og servicemål Region Midtjylland Kvartalsrapporten Pr. 30. juni 2013 Kvalitet og servicemål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Sundhedsområdets kvalitetsmål...3 1.1 Kvalitetsmål vedrørende Patientsikkert Sygehus og forebyggelige

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorområde Indikator Type Standard Hurtig udredning i sekundær sektor 1a Andel af patienter med akut apopleksi som indlægges indenfor 3 timer

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorområde Indikator Type Standard 1a. Andel af patienter med akut apopleksi som indlægges indenfor 3 timer efter symptomdebut. Proces Mindst

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Patientforløb der indgår i. nævner, hvor dato for indlæggelse/ambulant kontakt i sekundær sektor = dato for kontakt med primærsektor.

Patientforløb der indgår i. nævner, hvor dato for indlæggelse/ambulant kontakt i sekundær sektor = dato for kontakt med primærsektor. INDIKATOR 1a og 1b: Andel af patienter med akut som indlægges indenfor henholdsvis 3 timer og 4,5 timer efter symptomdebut. (Standard 3 timer: 30%) (Standard 4,5 time: 40%) 2a. Andel af patienter med symptomer

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2016 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 2 1.1 Fælles Medicinkort... 2 1. Afrapportering på udvalgte

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Ventetid til operationer

Ventetid til operationer Kapitel 5 49 Ventetid til operationer Ventetid til behandling er en vigtig del i patienternes oplevelse af et velfungerende sundhedsvæsen og har været et politisk fokusområde igennem flere år. Som resultat

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 1. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Nøgletal og indikatorer 2014

Nøgletal og indikatorer 2014 Nøgletal og indikatorer 2014 0. Nøgletal og indikatorer 2014 Indledning Sundhedsvæsenet skal levere mest mulig sundhed for pengene. Tilgangen er et flersidet fokus på kvalitet, sammenhæng og omkostningseffektivitet.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Maj 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Maj 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten Maj 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt... 3 Historiske data fra Venteinfo.dk... 3 Antal patienter ventende på udredning

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

1. Hvad er den gennemsnitlige ventetid på hjemtagning af færdigmeldte borgere fra hospitalerne?

1. Hvad er den gennemsnitlige ventetid på hjemtagning af færdigmeldte borgere fra hospitalerne? KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren 22-08-2014 Sagsnr. 2014-0029087 Kære Jakob Næsager Dokumentnr. 2014-0029087-6 Medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager (C) har i e-mail

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2012 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse INDIKATOR (HELE INDLÆGGELSEN) OG ALL-OR-NONE OPFYLDELSE - OVERSIGTSTABEL 2 INDIKATORER HELE INDLÆGGELSEN 3 Indikator 1: Andel af patienter

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Alectia seminar d. 2. juni 2016 Preben Lynggaard Sørensen Økonomichef, Hospitalsenheden Vest Agenda 2 Kort præsentation af HE Vest Styringslogikken

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP 2009 Januar 2012 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Vi er til for dig Region Sjællands profiltekst hedder "Vi er til for dig". Med sætningen

Læs mere

Nøgletal og indikatorer 2015

Nøgletal og indikatorer 2015 Nøgletal og indikatorer 2015 0. Nøgletal og indikatorer 2015 Indledning Sundhedsvæsenet skal levere mest mulig sundhed for pengene. Tilgangen er et flersidet fokus på kvalitet, sammenhæng og omkostningseffektivitet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere