Geometri og måling. Matematik klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geometri og måling. Matematik 7.-9. klasse"

Transkript

1 Geometri og måling Matematik klasse

2 Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design: Berens Bureau Illustration: Line Jensen, Smoke & Mirrors Studio Materialet er udgivet med støtte fra Nordea-fonden og Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Materialet kan downloades fra Materialeplatformen og fra Signaturforklaring Fagligt fokus Område Materialer Tid

3 Forord Alle elever har behov for at røre sig - uanset klassetrin. På overbygningen kan det dog være en udfordring at koble faglig læring med bevægelse, fordi læringsmålene for de ældste elever bliver mere komplekse. Samtidig kræver et øget antal tests og afgangsprøver ekstra fokus. Bevægelse er dog stadigvæk en vigtig ting, som kan skabe liv og luft til hjernen - og faktisk skærpe koncentrationen også hos de ældste elever. Bevægelse i undervisningen med fokus på faglige mål og kompetencer kan være en kærkommen variation i den ellers bogligt orienterede læring og fordybelse, som kendetegner overbygningen. Hæftet her er et i en serie på tre, som har overskrifterne Geometri og måling, Ligninger og brøker samt Regnestrategier. Alle hæfter tager udgangspunkt i, at det er sundt, sjovt og socialt at bevæge sig - også i de ældste klasser. Der er masser af faglig læring og træning af allerede lært stof i øvelserne, og de giver overskud til en længere skoledag, hvor hovedet også skal kunne modtage undervisning hen på eftermiddagen. Udgangspunktet for øvelserne er Fælles Mål fra Brug øvelserne som et supplement til den øvrige undervisning og inddrag dine elever så meget som muligt i forberedelserne. Alle øvelser er skræddersyet til overbygningen, men kan med få justeringer også bruges på mellemtrinnet. Rigtig god fornøjelse med at sætte skolen i bevægelse!

4 Kampen om figurerne Figurer og målberegning Skammel/spand, kort med figurer Udeområde eller gang min. Klassen deles i grupper af 3-4 personer. Grupperne skal dyste mod hinanden to og to. Grupperne placeres ca. 15 skridt fra hinanden. Midt mellem de to grupper lægges et kort - evt. på en skammel eller en omvendt spand. En fra hver gruppe løber ind mod kortet for at stjæle det. Hvis det lykkes for en at tage kortet, må de andre forsøge at fange vedkommende, inden denne når tilbage til sin gruppe. Hvis det lykkes at fange kort-holderen, må fangeren tage kortet med tilbage til sin gruppe. Lykkes det ikke, beholder kort-holderen kortet i sin gruppe. Det gælder om at få flest kort. Det kan være god taktik ikke at løbe direkte ud for at tage kortet, men i stedet afvente modstanderens træk. På kortene er der figurer med mål. Når alle kort er taget, skal grupperne begynde at regne areal og rumfang ud på figurerne. Man får point for hvert kort, man har, og for hvert rigtigt facit. Har man til gengæld lavet nogle beregninger forkert, giver det 3 minuspoint. Grupperne kan efterfølgende gå rundt og tjekke de andre gruppers resultater. > Opgaverne på kortene kan også bestå af additions-, subtraktions-, multiplikations- og divisionsstykker, ligninger, brøker og/eller procent.

5 Kald på din gruppe Figurer og målberegning Poster med opgaver Udeområde eller flere lokaler min. Eleverne deles i grupper på 3-4 personer og får tildelt et gruppenummer. På et givent område hænges poster op, hvor der på den ene side er nogle tal (tallene svarer til gruppernes numre, men ikke alle grupper er nævnt på alle poster), og på den anden side er en opgave. Hver gruppe vælger sig en kaldelyd, så de kan kende hinanden. Grupperne får at vide, hvor mange opgaver de skal løse, men ikke hvor opgaverne er placeret. Grupperne løber ud i området, og når en af deltagerne i en gruppe finder en opgave, hvor gruppens nummer står på, bruges kaldelyden til at samle gruppen ved posten. Opgaven løses og skrives ned på et stykke papir. Derefter løber de igen ud for at finde en opgave. Når alle opgaver er løst, samler gruppen sig igen for at få tjekket, om opgaverne er regnet rigtigt ud. Der er gode differentieringsmuligheder, da læreren bestemmer, hvilke grupper, der skal ud til hvilke opgaver. > Der kan være fangere i området. Bliver man fanget, slettes en opgave. > Formelsamlingen kan evt. ligge ved startstedet. > Opgaverne ved posterne kan også bestå af additions-, subtraktions-, multiplikationsog divisionsstykker, ligninger, brøker og/eller procent. Opgaveeksempel > Beregn arealet på figuren. > Beregn rumfanget på figuren. > Skriv formlen for, hvordan man finder arealet for en trekant. > Skriv formlen på, hvordan man finder rumfanget på en cylinder.

6 Tredje gang lykkens gang Figurer og målberegning Poster med opgaver Udeområde eller flere lokaler min. Eleverne går sammen to og to. Rundt i området ligger opgaver fordelt med opgavesiden nedad. Opgaverne må gerne være fordelt i flere lokaler, så man ikke kan se posternes placering. På den side, der vender op, står bogstaverne A-R (18 poster). Der er 6 poster med opgaver og 12 poster med bevægelser. Det må ikke være synligt, hvilke kort der indeholder opgaver, og hvilke der indeholde bevægelser. Parrene får at vide, hvilken post de skal starte ved. Det er fx A, D, E, J, N eller Q, fordi der her ligger en opgave. Fx hvordan beregner man rumfanget på en pyramide? Gå til H, hvis I mener, det er V = ¼ x H x G (forkert svar). Gå til N, hvis I mener, det er V = 1/3 x H x G (rigtigt svar). Gå til O, hvis I mener, det er V = 1/6 x H x G (forkert svar). Hvis man vælger det forkerte svar, vil der stå: Det var desværre ikke det rigtige svar. Lav 10 sprællemænd, inden du får et nyt forsøg for at finde det rigtige svar. Hvis man vælger det rigtige svar, vil der være en ny opgave. Husk, at den nye opgave, ikke skal være nævnt som den tredje løsning hver gang, så vil det blive for åbenlyst, hvilken post de skal vælge. Opgaver Forkert Forkert Rigtigt - Lav en bevægelse - Lav en bevægelse - ny opgave A H O N D I K Q E G P A J C L e N F R D Q B M J > Opgaverne ved posterne kan også bestå af additions-, subtraktions-, multiplikations- og divisionsstykker, ligninger, brøker og/eller procent.

7 Find Geo Geometrisk tegning Geometriske figurer eller optegninger/foto/kopi af disse, evt. andre snyde-figurer Klasselokaler eller udeområder min. Der laves et område inde eller ude med gemte geometriske figurer og ikke geometriske figurer. De kan placeres på gulvet/jorden, på en væg/mur, i en rippe eller i et område med træer eller buske. Eleverne arbejder individuelt med langsomt at gennemsøge området og aftegne de figurer, de finder, i foldebog (A4 ark foldes på den korte led 1 gang og herefter på den lange led 4 gange) eller på papir. Tilbage i klassen taler man om, hvad der blev fundet og alle geoetriske figurer tegnes op på smartboard. Hvad kan I fortælle om disse figurer? > Arbejd i grupper, hvor grupperne på skift laver området klar til en anden gruppe. > En lille geo -figur gemmes rigtig godt, og når den findes udløses en gulerod /belønning.

8 Med kroppen som målestok Måleenheder Målebånd og udvalgte ting/områder, som er velegnede til arealberegning Skolens område ude og inde min. Eleverne deles op med 2-3 personer per gruppe. Alle grupper udstyres med et målebånd og begynder at måle forskellige kropsdele; fx benlængde, armlængde, højde, hoved, hånd osv. De vælger herefter en kropsdel ud med en god måleenhed, og denne måleenhed skal bruges til arealberegning efterfølgende. Underviseren vælger ting og områder; fx borde, vinduer, døre, forskellige lokaler eller udendørs ting/ områder på skolen til arealberegning, og grupperne sendes afsted uden målebånd! Eleverne skal beregner areal ud fra egen målekropsdel. > Fremstil en måleenhed i et designfag og anvend efterfølgende måleenheden. > Lav efterfølgende kontrolmålinger med målebånd på nogle af de andre gruppers kropsdels-målinger.

9 Sparket til hjørne Rumfangsforhold Kegler til markering af området, opgaver til areal og rumfang (evt. fra undervisningsmateriale eller prøver) Gymnastiksal eller udeområde min Et område deles i 4 lige store zoner (som 4 kvadrater). I alle hjørnerne placeres opgaver til arealberegning og rumfangsberegning. Hver zone har et bestemt bevægemønster; hhv. hinke, zig-zag løb, danse, freestyle. Alle vælger et starthjørne, og her løses en opgave, inden man må bevæge sig til et nyt hjørne. Man bevæger sig diagonalt over to zoner eller langs sidelinjen og får dermed en ny opgave. Aktiviteten foregår på tid, og det er en fordel at løse mange opgaver. Der må kun løses en opgave per hjørne. Opsamling i grupper eller klassevis til sidst. Aktiviteten er god til repetition. > Svar og facit i forskellige hjørner. > Opgaverne løses parvis eller i grupper.

10 Kend din skole Geometriske sammenhænge Kort over skolen, papir/hæfter og blyanter Hele skolens område eller et afgrænset område min. Eleverne er sammen i grupper på 2-3 personer. Alle grupper får et kort over skolen og skal finde ting/områder, som er velegnede til rumfangsberegning. De skal lave opgaver til de øvrige grupper udfra deres egne udmålinger og beregninger; fx hvor mange elever kan der være i idræt, hvis alle elever skal have et område på 1x1m? Når opgaverne er formuleret tjekker underviseren, inden de rokerer mellem grupperne. > Større område så lokalområdet bruges. > Sætte bevægelser på beregningerne.

11 Findeleg Geometriske sammenhænge og objekter i omverdenen Billeder af forskellige figurer på skolen Klasselokale samt ude- og indeområder min. Læreren tager på forhånd en række billeder af forskellige figurer på skolen. Giv hvert billede et nummer. Billederne må godt være taget fra nogle sjove vinkler eller taget meget tæt på. Nu gælder det om, at eleverne hurtigst muligt finder de forskellige steder, billederne er taget. De skal tjekke, hvad det er for en figur, de skal skrive nummeret ned og måle vinkler og sider. Når en opgave er løst, kommer man tilbage og får et nyt billede. Efterfølgende hænges billederne op og målene føres på. > Mål figurernes areal og evt. rumfang. > Ønskes andre bevægelsesformer koblet på, kan læreren ved udlevering af billede sætte en bestemt bevægelse på. > Omkredsmål eller forskellige vinkler udleveres til eleverne, og de skal så finde figurer, der passer til målene. > Eleverne kan sendes ud og tage billeder af gode geometriske figurer, lave opmåling af dem og bruge dem til en ny omgang findeleg.

12 Scor en ti er Geometrisk tegning En skumbold, kort med forskellige geometriopgaver, papir, blyant og måleværktøj Gymnastiksal eller udeområde min. Der laves to hold af 4 eller flere elever. Holdene spiller parti-bold mod hinanden, og det gælder om, at holdene skal opnå 10 afleveringer uden, at modstanderne får fat på bolden. Hvis bolden tabes eller erobres af det andet hold, startes der forfra med tællingen. Når et af holdene har opnået 10 afleveringer, skal 2 elever gå ud til siden og løse opgaver, der er skrevet på nogle kort. De øvrige deltagere fortsætter med spillet. Så snart opgaven er løst, skrives svaret ned, og de 2 elever indgår på holdet igen. Det gælder om på aftalt tid at få løst så mange opgaver som muligt. Hvilke elever, der går ud for at løse opgaverne, er bestemt af en i forvejen aftalt rækkefølge. > Opgaverne kan også bestå af additions-, subtraktions-, multiplikations- og divisionsstykker, ligninger, areal og rumfangsberegninger, brøker og/eller procent. Opgaveeksempel > Tegn en prisme, pyramide, cirkel, rektangel, parallelogram, kugle, cylinder, kegle, eller trapez. > Tegn højden på figuren. > Tegn trekant ABC, hvor sidelængderne har følgende mål: AB = x cm, BC = x cm CA = x cm. > Tegn cirklens radius. > Tegn cirklens diameter. > Mål omkreds på figuren.

13 Vogt dig for fangeren Geometriske formler og sætninger Kort med figurer og formler Gymnastiksal eller udeområde min. 2-3 elever (afhængig af antal og område) bliver fangere og får til opgave at vogte et område, hvor der på midten ligger kort med formler på areal- og rumfangsberegning til forskellige figurer. Formlerne skal vende opad, så de kan ses. De øvrige elever fordeler sig udenfor området og får hver udleveret et kort med en figur (pyramide, trekant, cirkel osv.). Eleverne skal nu forsøge at komme ind til midten, hvor kortene med formlerne er placeret. Udenfor området og på midten har eleverne helle. Hvis man bliver rørt af en fanger, skal man gå udenfor området igen. Er man på vej tilbage med et kort i hånden, afleveres kortet til fangeren, som lægger kortet tilbage på midten. Kortene med formler på rumfang er fx røde, kortene med formler på areal er fx grønne og kortene med formler på omkreds er fx gule. Det gælder om at finde de formler, der passer til ens figur og bringe dem uden for området til sin egen base. Aktiviteten er færdig, når alle kortene er væk - eller en aftalt tid er gået. > Eleverne kan gå sammen to og to. > Brug brøk/procent/decimaltal.

14 Fortæl den igen Figurer og målberegning Evt. geometriske figurer og målebånd Gangareal, fællesrum eller udearealer min. Find geometriske figurer og lad herefter eleverne beskrive form og mål i en walk and talk rundt på skolens område. Eleverne skal være sammen to og to og skiftevis genfortælle det fundne, mens de går rundt. På tid skiftes til ny makker, og der genfortælles på ny. Der kan også tages mål af de fundne figurer, og i fortællingen kan indgå, hvordan man har beregnet fx rumfang og areal af figuren. > Det genfortalte fortælles videre i stedet for det fundne. > Eksamensmateriale kan anvendes. > Ud i naturen eller lokalsamfundet og find figurer. Der kan tages billeder undervejs med mobil, og man kan genfortælle for hele klassen, når man mødes igen. > Gå på række to og to. Ved skift rykker den ene række en plads frem i rækken, og den forreste går bag i rækken, så man hele tiden får en ny genfortællingsmakker.

15 Fyld terningen Figurer og målberegning Kort/sedler med geometriske figurer, stor terning i pap eller stof Klasselokalet og lokaler/gangarealer min. Eleverne danner par to og to. På midten af det aftalte område er der en terning med geometriske figurer på siderne (fx i en lommeterning). To hold dyster mod hinanden, og det ene hold slår med terningen. Den figur, terningen viser, skal findes hurtigst muligt og fotograferes med kamera eller mobil. Underviseren godkender billedet, inden der slås igen. > Tegn og mål de fundne figurer. > Lad eleverne finde eller skabe fyldet til terningen. Se mere i hæfterne Ligninger og brøker samt Regnestrategier. Hent andre øvelser på

16 Materialet er udgivet med støtte fra Nordea-fonden og Undervisningsministeriets udlodningsmidler

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

5 MINUTTERS AKTIVITETER

5 MINUTTERS AKTIVITETER FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 5 MINUTTERS AKTIVITETER Her kan du finde inspiration og idéer til aktiviteter af 5 minutters varighed, hvis dine elever trænger til en pause, hvor de får pulsen op og ilt til

Læs mere

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Stop Brug din krop. Version 2.0

Stop Brug din krop. Version 2.0 Stop Brug din krop Version 2.0 1 Stop brug din krop Idehæftet er tænkt som inspiration til aktiviteter, der kan bruges som et aktivt afbræk i undervisningen, men også som en del af undervisningen. De fleste

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 IDÈKATALOG Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 Skolernes Motionsdag er en markering af bevægelse, glæde, liv og fællesskab på skoler rundt omkring i Danmark. Der arrangeres et væld af

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Historiske lege 1920erne-30erne

Historiske lege 1920erne-30erne Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var.

Læs mere

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere