EGYPTENS MYSTERIER UNDERVISNINGSMATERIALE. Side 1 TYCHO BRAHE PLANETARIUM & OMNIMAXTEATER. Til brug i forbindelse med Omnimaxfilmen Egyptens Mysterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGYPTENS MYSTERIER UNDERVISNINGSMATERIALE. Side 1 TYCHO BRAHE PLANETARIUM & OMNIMAXTEATER. Til brug i forbindelse med Omnimaxfilmen Egyptens Mysterier"

Transkript

1 Side 1 UNDERVISNINGSMATERIALE Til brug i forbindelse med Omnimaxfilmen Egyptens Mysterier Det originale materiale kan findes på: Oversættelse: Elisabeth Siegel Dansk bearbejdelse: Louise Alkjær, egyptologistuderende ved Carsten Niebuhr Instituttet ved Københavns Universitet og omviser ved Ny Carlsberg Glyptotek, og Anne Værnholt Olesen, Tycho Brahe Planetarium. Materialet henvender sig primært til folkeskolens mellemste og ældste klasser.

2 Side 2 GEOGRAFI OG MILJØ Formål At opnå forståelse af Egyptens geografi og dennes indflydelse på den gamle egyptiske livsform, samt at udvikle færdighed i informationsindsamling og -analyse. Mysterium Hvorfor opstod den gamle egyptiske civilisation i Nildalen? Hvilke faktorer i miljøet tilvejebragte de rette rammer for, at nomadiske jægere og samlere kunne slå sig ned og skabe et samfund baseret på agerbrug? Diskussions- og undersøgelsesopgaver 1. Beskriv, hvordan Egyptens geografi har forandret sig, siden dengang landet var dækket af et fortidshav. 2. Hvilke geografiske træk tillod Egypten at udvikle sig i relativ isolation fra dets naboer? 3. Forklar, hvorfor Nildalen betragtes som en gave til Egypten. 4. Beskriv Nilens årlige oversvømmelsescyklus. Hvorfor var den så vigtig for folkets overlevelse? 5. Ifølge den gamle egyptiske kalender begyndte det nye år i juli. Kan du forestille dig en grund til dette? 6. Hvad var de vigtigste afgrøder og husdyr, som dyrkedes og opdrættedes af de gamle egyptere? 7. Hvilke hovedafgrøder og dyr produceres og opdrættes i Egypten idag? 8. Hvordan rejste de gamle egyptere omkring i landet? Hvilke dyr anvendtes til transport af varer på landjorden? 9. Den gamle egyptiske civilisation var en af de første, som opstod. Hvilke faktorer bidrog til dens udvikling? 10. Nævn nogle af de farlige dyr og insekter, som lever i og langs med Nilen. Kreative opgaver 1. Benyt Aktivitetsark 1 til fremstilling af et kort over Egypten. Benævn de vigtigste geologiske træk såsom floder, delta, søer og ørkener, og angiv beliggenheden af de vigtigste byer, pyramider, grave og templer i det gamle Egypten. 2. Identificer det gamle Egyptens dyr ved hjælp af Aktivitetsark 2 og lær om deres vaner og karakteristika. Dette vil give dine elever indsigt i, hvorfor de gamle egyptere udvalgte bestemte dyr til at repræsentere deres guder. 3. Benyt Aktivitetsark 3 til at lære om nogle af de planter, som var vigtige for de gamle egyptere. 4. Fremstil et diagram, der viser gennemsnitstemperaturer og nedbørsmængder i dit eget område og i Egypten i december og juli. Beskriv vinter- og sommerklima i Øvre Egypten (den sydlige region, omkring Aswan) og Nedre Egypten (den nordlige region, omkring Cairo og deltaet).

3 Side 3 De tidligste tider FAKTASIDER: Ørkenen nær Giza Ørkenen og floden Nilen opstod, da det fortidshav, som dækkede det meste af Europa og Nordafrika for 45 millioner år siden, forskubbede sig og dannede Middelhavsbækkenet. Denne forskydning indtraf, da Jordens plader bevægede sig og dannede Himalaya og Alperne. Idet Middelhavsbækkenet sank til et langt lavere niveau, end det befinder sig i idag, brusede Nilen ned imod det fra det etiopiske højland. I løbet af tusinder af år udviklede den sig til sin nuværende form. Fossiler fra fortidshavet kan stadig findes overalt i Egypten. Egyptens nordlige region er omgivet af to ørkener, den bjergfyldte Østlige, eller Arabiske, Ørken og den sandede Vestlige, eller Libyske, Ørken. I oldtiden kaldte egypterne ørkenen "det røde land", hvorved de skelnede den fra flodsletten omkring Nilen, kaldet "det sorte land". Disse farver afspejler det forhold, at ørkensandet har en rødlig farve, og at området omkring Nilen blev sort, når vandene fra den årlige oversvømmelse trak sig tilbage. I den før-dynastiske periode strejfede nomadiske jægerstammer omkring i disse ørkenområder, som de havde gjort det i århundreder, og gjorde holdt ved oaser for at forny deres vandforsyninger. Omkring år 5000 f.kr., da klimaet blev tørrere, trak de sig tilbage til Nildalen, hvor de skabte de første bysamfund og gik over fra jagt til agerbrug. Disse samfund var koncentreret i de nordlige og sydlige regioner. Som resultat af dette blev Egypten kendt som "Dobbeltlandet" eller de "To Lande", Øvre og Nedre Egypten. De to lande blev forenet i 3000 f.kr. af den legendariske kong Menes (som man antager, har været kong Narmer). Han grundlagde en ny regeringsby, hvor Nilen forgrener sig ud i deltaet. I oldtiden kaldtes den "Hvide Mure" eller Mennefer; grækerne kaldte den Memphis (nær Cairo). Den forblev Egyptens hovedstad indtil Det Nye Riges tid, hvor Theben blev hovedstad. To afbildninger af Nilguden, Hapi, der binder lotus- og papyrusplanter sammen omkring Egyptens lunger og luftrør. Tegningen symboliserer foreningen af Øvre og Nedre Egypten. Nildalen med Kongernes Dal i baggrunden Det gamle Egypten I den før-dynastiske periode var Egyptens isolation en bestemmende faktor ved dets civilisations fødsel. Størstedelen af egypterne levede i Nildalen, som afgrænses af ørkener. Mod nord lå Middelhavet og mod øst Det Røde Hav, som efterlod dem praktisk taget isoleret fra deres naboer til alle sider med undtagelse af Sinai-halvøen. Landets geografi beskyttede det mod invasioner og tillod folket at udvikle en stærk national identitetsfølelse og en meget særpræget kultur. Den måde, faraonerne opfattede sig selv på, afspejler landets stolthed. De betragtede sig selv som mænd af ære - de eneste virkelige mænd - og omtalte nabolandenes ledere i foragtelige vendinger, idet de kaldte dem gemene. Nildalen Den majestætiske Nil flyder mod nord fra sit udspring i Burundi til Middelhavet, en strækning på km. Dermed er den verdens længste flod! Nildalen har form som en lotusblomst, det gamle egyptiske symbol på livets genskabelse. Den lange, smalle floddal er stilken, deltaet, der breder sig ud i trekantform, er blomsten, og området ved Fayyum er en knop. Den Øvre Nil er delt i tre bifloder: den Hvide Nil, den Blå Nil og Atbara-floden. Den Hvide Nil flyder fra kilder nær Victoriasøen, og den Blå Nil har sit udspring i de etiopiske bjerge. Atbara flyder fra det etiopiske højland og møder den forenede Hvide Nil og Blå Nil lige nord for Khartoum. Før floden munder ud i Middelhavet, deler den sig i fire mindre bifloder i deltaområdet. I århundreder oversvømmede Nilen sin floddal og berigede derved landet med et tykt lag aflejret slam. Oversvømmelserne optrådte fra juli til september som resultat af tropiske regnskyl på det etiopiske plateau. Floden nåede sin højeste vandstand i oktober og begyndte så at trække sig tilbage til sit laveste niveau på et eller andet tidspunkt mellem april og juni. En vis grad af kontrol med oversvømmelserne er blevet praktiseret siden de tidligste tider. Flodbredderne blev hævet og kanaler udgravet for at lede vandet ind over land. Der blev truffet udførlige forholdsregler for at forhindre alt for voldsom oversvømmelse, men af og til forårsagede særligt store oversvømmelser ødelæggelse og tab af ejendele og liv. Landet har imidlertid ikke oplevet oversvømmelser siden konstruktionen af Aswan-dæmningen. Dæmningen blev bygget i 1902 og hævet til sin nuværende højde tres år senere.

4 Side 4 Agerbrug Nilens oversvømmelser gjorde den smalle strimmel land på hver side af floden særdeles frugtbar. Intensivt agerbrug praktiseredes af bondebefolkningen. Når vandet trak sig tilbage, begyndte såning og pløjning ved hjælp af primitive træplove. Eftersom nedbør er næsten ikke-eksisterende i Egypten, leverede oversvømmelserne den eneste kilde til fugtighed, som kunne nære afgrøder. Overrislingskanaler blev brugt til at kontrollere vandet, især i tørkeperioder. De vigtigste afgrøder, som dyrkedes i den faraoniske epoke, var byg, emmer (en grov form for hvede), linser, bønner, agurker, porrer, løg, dadler, figner og druer. Overfloden af blomster forsynede bierne med nektar, så de kunne producere honning, som egypterne forædlede. Man dyrkede hør til fremstilling af lærred. Mange forskellige husdyr opdrættedes, heriblandt kvæg, okser, får, geder, svin, ænder og gæs. Æsler og heste kom fra Asien omkring 1600 f.kr., og kameler blev indført omkring det niende århundrede f.kr. I tidlig faraonisk tid var kameler ukendte. Hvedehøst Maleri: Winnifred Needler Foto: Harry Foster Basrelief forestillende Hapi, den gud, der styrede oversvømmelsen af Nilen. Bønderne brugte shaduf'er til at lede vand fra kanalerne ud på markerne til overrisling af afgrøderne. Maleri: Winnifred Needler. Foto: Harry Foster Billede af gæs, malet for næsten 5000 år siden på væggen af et gravkammer nær Meidoum-pyramiden. Foto: Harry Foster

5 Side 5 Sumpene Sumpene og moserne langs med Nilen var velforsynede med fisk, heriblandt multer, aborrer, ål og maller. Næsten samtlige arter var spiselige. De spistes rå, tørrede eller saltede. Vådområderne var også redeplads og spisekammer for mange forskellige slags fugle, dyr og insekter. Frøer, græshopper, sommerfugle, guldsmede, isfugle, ibis'er, hejrer, duer, viber, væsler og faraorotter er bare nogle få af de arter, som fandtes her. Krokodiller, flodheste, skorpioner og giftslanger var særligt farlige. De gamle egyptere jagede flodhestene, men lod krokodillerne være, idet de frygtede disse dyrs gud. En mangfoldighed af planter blev høstet i moserne og sumpene. Af største betydning var papyrus, tagrør og åkander (lotus). Papyrusstængler og tagrør blev brugt til fremstilling af reb, måtter, kurve, hytter og lette sivbåde. Papyrus blev også lavet til papir, og man tyggede på en del af stænglen, meget ligesom den måde, folk tygger sukkerrør på. Åkander indsamledes på grund af deres vellugt og deres smukke kronblade. Klimaet Egypten er et hedt, tørt land, klassificeret som ørken. Ørkenerne, der omgiver Nildalen, udgør over 90 % af landets overflade. Om sommeren er de øvre regioner tørre og deltaet fugtigt. Om vinteren er temperaturen mere moderat, og om natten kan ørkenen være kold, selv om sommeren. Dagene er i almindelighed lyse og solfyldte året rundt. Der falder praktisk taget ingen regn om sommeren og meget lidt om vinteren. Fra marts til midt i maj kan der opstå støvstorme, som holder folk inden døre. Fuglejagt i sumpene En mand udkaster et fiskenet fra en sivbåd lavet af papyrus Sumpområde langs Nilen. Foto: Danielle Cormier

6 Side 6 REJSEN TIL EVIGHEDEN Formål At lære om, hvordan de gamle egyptere opfattede døden og livet efter døden. Mysterium Hvorfor balsamerede de gamle egyptere de afdødes kroppe? Hvad troede de, der ville ske med dem, når de døde? Diskussions- og undersøgelsesopgaver 1. Hvad anbragte de gamle egyptere i gravene for at sikre de afdødes velbefindende og lykke i livet efter døden? 2. Beskriv "mundåbnings"-ceremonien og forklar formålet med den. 3. Hvilke farer mødte de afdøde på deres vej til det hinsidige? 4. Hvordan beskyttede de afdøde sig mod disse farer? 5. Beskriv, hvad der skete under ceremonien forbundet med "vejningen af hjertet". 6. Hvem var det første væsen, som blev balsameret? 7. Beskriv balsameringsprocessen. 8. Hvorfor blev dyr balsameret? Kreative opgaver 1. Benyt Aktivitetsark 4 til at lære om "mundåbnings"-ceremonien, som udførtes på de afdøde for at genopvække sanserne. 2. Skriv en dialog til ceremonien forbundet med "mundåbningen". Fremstil de nødvendige rekvisitter og gennemspil denne ceremoni. 4. Lav en række tegninger, der viser, hvad der skete med den afdøde på rejsen til det hinsidige. Begynd med balsameringsprocessen og slut med den afdødes ankomst til Gudernes Land.

7 Side 7 Egyptisk civilisation - Livet efter døden FAKTASIDER: De gamle egyptere troede på udødelighed, og dette påvirkede deres holdning til døden. De betragtede døden som en midlertidig afbrydelse snarere end livets ophør. I det Gamle Riges tid troede man, at kun faraoer kunne opnå udødelighed. Omkring 2000 f.kr. ændredes indstillingen imidlertid: enhver kunne leve efter døden, så længe legemet var balsameret, og de rette ting var anbragt i graven. Men eftersom balsamering var kostbar, var det kun de velhavende, som var i stand til at drage fordel af den. For at sikre livets fortsættelse efter døden hyldede folk guderne både i løbet af og efter deres liv på jorden. Når de døde, blev de balsameret, så at sjælen ville vende tilbage til legemet og give det ånde og liv. Husholdningsredskaber og mad blev anbragt i graven til opfyldelse af personens behov i det hinsidige. Begravelsestekster bestående af trylleformularer eller bønner blev også inddraget for at bistå de døde på deres rejse til det hinsidige. For at forberede den afdøde på denne rejse udførtes "mundåbnings"-ceremonien på mumien og mumiekisten af præster. Dette komplicerede ritual indebar renselse, afbrænding af røgelse, salvning og besværgelser, såvel som berøring af mumien med rituelle genstande for at genopvække sanserne - evnen til at tale, føle, se, lugte og høre. Rejsen til det hinsidige var fuld af farer. Mumien passerede, rejsende på en solbåd, gennem underverdenen, som beboedes af slanger bevæbnet med lange knive, ildspyende drager og krybdyr med fem glubende sultne hoveder. Ved ankomsten til Duat (underverdenen eller Gudernes Land) måtte de afdøde passere gennem syv porte og fremsige en magisk trylleformular helt korrekt for hver gang, de måtte gøre holdt. Hvis det lykkedes, ankom de til Osiris' hal, dommens sted. Her udførte dødsguderne "hjertevejnings"-ceremonien for at bedømme, om personens jordiske handlinger havde været retskafne. Vejningen af hjertet blev overvåget af den sjakalhovedede gud Anubis, og dommen blev ført til protokols af Thoth, skriftens gud. Toogfyrre guder lyttede til den afdødes skriftemål, hvori han hævdede at være uskyldig i forbrydelser mod den guddommelige og menneskelige sociale orden. Derefter blev personens hjerte anbragt på en vægt, med en fjer, der repræsenterede Maat, sandhedens og retfærdighedens gudinde, som modvægt. Hvis hjertets vægt var den samme som fjerens, var personen retfærdiggjort og opnåede udødelighed. Hvis ikke, blev hjertet fortæret af gudinden Ammut. Dette betød, at personen ikke ville overleve i det hinsidige. Når faraoer bestod prøven, blev de eet med guden Osiris. Derefter rejste de gennem underverdenen i en solbåd, ledsaget af guderne, for at nå frem til paradiset og opnå evigt liv. En præst udstyret med Anubissjakalmaske udfører begravelsesritualer over et balsameret lig. Tegning: Catherine Fitzpatrick Foto: Harry Foster "Mundåbnings"-ceremonien. Foto: Harry Foster Evigt liv: Fra venstre mod højre: Horus, der bærer det Øvre og Nedre Egyptens dobbeltkrone; Hunefers balsamerede lig, beskyttet af Isis og Nephthys (fugle); Hunefer knæler for to kobraslanger, der slynger sig omkring symbolerne for det Øvre og Nedre Egypten; et offerbord og et helligt øje; to vandguder, hvoraf den ene holder et "was" scepter og den anden tegnet for "en million år". Foto: Harry Foster

8 Side 8 Egyptisk civilisation - Balsamering Balsamering, bevarelse af kroppen, blev beskrevet i de gamle Pyramidetekster. Med Osiris, dødsgudens, død faldt kosmos sammen i kaos, og gudernes tårer forvandlede sig til stoffer, der blev brugt til at balsamere hans legeme med. Disse stoffer indbefattede honning, harpiks og røgelse. Før balsameringskunsten havde udviklet sig, blev liget lagt i fosterstilling og anbragt i en grube sammen med personlige ejendele såsom lerkrukker og smykker. Gruben blev tildækket med sand, som opsugede alt vand fra kroppen og på denne måde bevarede den. Udøvelsen af balsamering begyndte i Egypten omkring 2400 f.kr. og fortsatte ind i den græsk-romerske periode. Natron, et desinficerende og udtørrende stof, var hovedingrediensen i denne proces. Natron, der er en blanding af natriumkarbonat og natriumbikarbonat, udtørrede først og fremmest liget. Når man fjernede organerne og fyldte kroppens indre hulrum med tørt natron, blev kropsvævene bevaret. Lungerne, maven, leveren og tarmene blev anbragt i fire kanoper (gravurner), men hjertet blev efterladt i kroppen, fordi det betragtedes som intelligensens sæde. Derefter blev liget vasket, indsvøbt i linned og gennemvædet med harpiks og olier. Dette gav huden et sværtet udseende, der mindede om beg. Ordet "mumificering" kommer fra det arabiske ord mumiyah, der betyder "tjære", en begagtig substans, der for første gang brugtes i konserveringsprocessen i Sentiden. Egypterne balsamerede såvel mennesker som dyr. Denne praksis nåede sit højdepunkt i løbet af det ellevte og tolvte århundrede f.kr. i Theben, hvor byerne Luxor og Karnak ligger idag. Formålet med balsamering var at bevare kroppen intakt, så den kunne blive ført videre til et åndeligt liv efter døden. Præster balsamerer de afdøde Tegning: Catherine Fitzpatrick Foto: Harry Foster Mumificerede krokodiller. Foto: Danielle Cormier Kanoper (gravurner). Tegning: Catherine Fitzpatrick Foto: Harry Foster

9 Side 9 Formål VIDENSKABERNE At lære om gammel egyptisk skrift, astronomi, matematik og lægekunst, samt om den kalender, der anvendtes på den tid. Mysterium Mens meget af verden levede under primitive forhold, opfandt de gamle egyptere skriften og gjorde fremskridt indenfor videnskaberne. Hvad var det, der gav stødet til udviklingen af lærdom i Nildalen? Diskussions- og undersøgelsesopgaver 1. Egyptiske hieroglyffer er blevet kaldt den smukkeste skrift i verden. Hvad er det, der gør dem så forskellige fra moderne former for skrift? 2. Hvem mestrede skrivekunsten i det gamle Egypten? Hvilke redskaber brugte de i udøvelsen af deres håndværk? 3. Hvordan fremstillede de gamle egyptere papir af papyrusstammer? 4. Hvorfor var det vigtigt for folk at få deres navne indhugget på deres grave med hieroglyffer? 5. Nævn månederne i den egyptiske kalender og årstiderne. 6. Hvorfor var den egyptiske kalender ikke præcis i forhold til Jordens omløbstid? 7. På hvilken måde blev stjernerne brugt til at fastlægge pyramidernes og templernes orientering? 8. Hvordan rettede de gamle egyptere pyramiderne ind efter Jordens fire verdenshjørner? 9. Hvad var det gamle egyptiske talsystem baseret på? 10. Hvordan skrev egypterne tal? Kan du forklare, hvordan de lagde sammen og gangede? 11. Hvordan målte egypterne længde? Kender du noget andet målesystem, som brugte den menneskelige krop som målestoksgrundlag? 12. Hvor stammer kendskabet til egyptisk matematik fra? 13. Hvordan forklarede de gamle egyptere årsagerne til sygdom? 14. Hvad brugte lægerne til behandling af deres patienter, udover den foreskrevne medicin? Tror du, at det havde en positiv virkning på patienterne? Forklar hvorfor. 15. Hvilken prøve benyttede kvinder sig af for at finde ud af, om de var gravide? 16. Hvor stammer det moderne symbol for lægemidler fra? Kreative opgaver 1. Lær om hieroglyffer ved hjælp af Aktivitetsark Skriv tal på den måde, som de gamle egyptere gjorde det, ved hjælp af Aktivitetsark 7. Til yderligere undersøgelse 1. Find ud af noget mere om de tre typer af hieroglyftegn: fonogrammer (lydtegn), logogrammer (begrebstegn) og tydetegn. 2. Find ud af, hvordan Jean-Francois Champollion fandt nøglen til hieroglyffernes hemmeligheder ved at studere Rosetta-stenen og andre dokumenter.

10 Side 10 Skrift - hieroglyffer FAKTASIDER: Den rent bogstavelige betydning af ordet "hieroglyf" er "hellige billedhuggerarbejder". Egypterne udhuggede og malede hieroglyfindskrifter på tempelvægge. Denne form for billedskrift fandtes også på grave, papyrusark, trætavler dækket med et tyndt lag stuk, potteskår og brudstykker af kalksten. Det gamle sprog blev skrevet af skrivere, som gennemgik en lang læretid, før de beherskede skrivekunsten. En skrivers udstyr bestod af en sten- eller træpalet, der indeholdt to plader blæk, sædvanligvis rødt og sort, en læderpose eller krukke fyldt med vand, og et sæt rørpensler. For at fremstille det papiragtige skrivemateriale blev det yderste lag af papyrusstammerne fjernet, og det indre af dem blev skåret i tynde strimler. Strimlerne blev opblødt i vand og slået for at nedbryde fibrene og gøre dem flade. De blev derpå lagt i lag på kryds og tværs, så de dannede et ark, som igen blev slået, for at strimlerne kunne komme til at hænge sammen. Vægte blev anbragt ovenpå arkene, mens de tørrede. Når de var tørre, blev arkene rullet sammen og opbevaret, indtil der var brug for dem. Hieroglyffer er en original form for skrift, som andre skriftformer har udviklet sig fra. To af de nyere former kaldtes hieratisk og demotisk. Hieratisk skrift var en forenklet form for hieroglyfskrift, som anvendtes til administrative og forretningsmæssige formål såvel som til litterære, videnskabelige og religiøse tekster. Demotisk, et græsk ord, der betyder "folkelig skrift", anvendtes bredt til opfyldelse af dagligdagens behov i samfundet. I det 3.århundrede e.kr. begyndte hieroglyfskrift at blive erstattet af koptisk, en form for græsk skrift. Den sidste hieroglyftekst blev skrevet ved templet på Philae i år 450. Det egyptiske talesprog blev fortrængt af arabisk i middelalderen. Egyptiske hieroglyffer blev tydet i begyndelsen af det 19. århundrede. Adskillige mennesker havde forsøgt at bryde koden, da en strålende begavet ung franskmand, Jean-Francois Champollion, opdagede hemmeligheden bag denne gamle skrift. Efter at Thomas Young havde tydet de demotiske tekster, brugte Champollion denne information til at bryde koden ved indbyrdes sammenligning af teksterne skrevet på Rosetta-stenen. Tre skrifter var indhugget på Stenen: hieroglyffer, demotisk og græsk. Teksten beskrev en forordning udstedt i Memphis (nær Cairo) den 27.marts år 196 f.kr. I 1828 offentliggjorde Champollion resultaterne af sit arbejde i den berømte "Précis", som betegnede det første virkelige gennembrud for læsningen af hieroglyffer. Hieroglyffer skrives i kolonner eller i vandrette linier. De læses almindeligvis fra højre mod venstre og fra oven nedefter. Af og til læses skriften fra venstre mod højre. Læseren kan afgøre retningen ved at se på dyre- og menneskefigurerne - de vender ansigtet mod begyndelsen af teksten. Hvis en figur f.eks. vender ansigtet mod højre, skal teksten læses fra højre mod venstre. En trylleformular (skrevet med hieroglyffer) beregnet på at forene en afdød persons ba(sjæl) med dens mumie. Tegning: Catherine Fitzpatrick. Foto: Harry Foster Hieroglyftekst fra Dødebogen. Foto: Harry Foster Ord og navne skrevet med hieroglyffer antoges at have magiske kræfter. Af denne grund blev begravelsestekster og navnene på de afdøde skrevet på kister og gravkammervægge. Et navn, skrevet med hieroglyffer, legemliggjorde en persons identitet. Hvis det udslettedes, gik personens identitet tabt sammen med hans eller hendes midler til at fortsætte livet i det hinsidige. Navnene på faraoner såsom for eksempel Tutankhamon og dronning Hatshepsut blev fjernet fra tempelvæggene af deres efterfølgere.

11 Side 11 Kalender Astronomi Den egyptiske civile kalender var baseret på et år bestående af 365 dage, med tolv måneder og tre årstider. Den blev opfundet i det tredie dynasti, omkring det tidspunkt, hvor Djoser byggede de første pyramider. Hver måned havde tre ti-dagesuger, hvilket tilsammen gav 30 dage. Årets sidste fem dage svarede til fem guddommes fødselsdage: Osiris, Isis, Horus, Seth og Nephthys. Da egypterne ikke tog hensyn til skudår, kom deres kalender længere og længere på afstand af de faktiske årstider. Dette betød, at på et tidspunkt faldt sommermånederne rent faktisk om vinteren. Kun hvert år var deres kalender synkroniseret med året ifølge årstiderne. De tre årstider svarede til Nilens og agerbrugets cyklus. Nytårsdag var den 19.juli (ifølge den julianske kalender) og markerede begyndelsen på den første årstid, akhet. Dette var tidspunktet, hvor Nilen gik over sine bredder. Den anden årstid, i løbet af hvilken afgrøderne begyndte at spire frem, kaldtes peret og begyndte den 16.november. Shemu, den tredie årstid, begyndte den 17.marts. Årets sidste fem dage, som svarede til guddommenes fødselsdage, var den juli, dage, som ansås for at være uheldssvangre og farlige. Udover den civile kalender fandtes der en religiøs kalender, som markerede de højtider og ceremonier, der var forbundet med bestemte guddomme og templer. Denne kalender var baseret på en måned bestående af 29,5 dage, og den var mere præcis end den civile kalender. Dendera-dyrekredsen med 36 dekaner, de stjernebilleder, som satte egypterne i stand til at vide, hvad tid det var om natten. Hver dekan viste sig lige over horisonten i omkring ti dage. Ved at observere dekanens position kunne præsterne afgøre, hvad time det var. Osiris' hal i Duat Foto: Harry Foster Som mange andre gamle folkeslag studerede også egypterne nattehimlen og foretog opmålinger udfra stjernerne, så de kunne rette deres pyramider og soltempler nøjagtigt ind efter Jordens fire verdenshjørner. Idet de tog sigte af Store Bjørn og Orion med et instrument kaldet en merkhet (svarende til et astrolabium), udstak astronom-præster fundamentet for bygninger med forbløffende nøjagtighed. Chephren-pyramiden, den næststørste i Giza. Den Store Pyramide i Giza udgør et eksempel. Denne bemærkelsesværdige bygning har en grundflade på mere end 5,2 hektar ( m2) og består af omkring 6,5 millioner kalkstensblokke. Dens fire sider er nøjagtigt rettet ind, så de vender mod nord, øst, syd og vest, med en fejlmargin på mindre end en halv grad. De er også praktisk taget identiske i længde, med en forskel på mindre end 20 cm mellem een side og en anden. Templet Abu Simbel i det gamle Nubien er, udover at være et storslået bygningsværk, også rettet, så hovedindgangen peger lige mod øst. Fra hovedindgangen går en lang gang ind i templet. Netop to gange om året, d. 22 februar og d. 22 oktober, slap Solens lys netop helt ind gennem denne gang, og oplyste fire gudestatuer, som stod for enden af gangen. Det er ikke helt klart for os idag, hvilken astronomisk betydning disse to datoer har. Abu Simpel templet er blevet flyttet 80 meter til vejrs i begyndelsen af 1960 erne. Da man indviede den nye Astwandæmningen, ville templet være blevet oversvømmet, hvis man ikke havde flyttet det. Prøv at gå på rundtur i Abu Simbel på denne internetadresse: En astronomisk begivenhed, der havde stor betydning for de gamle egyptere, var det, man kalder den heliakiske opgang af stjernen sirius. Tidspunktet for den heliakiske opgang af et himmellegeme, er den dag på året, hvor man første gang kan se himmellegemet stå op i øst. F.eks. kan Sirius ikke ses på himlen i Danmark hele året, men engang om efteråret kan man se den første gang, hvorefter den kan ses hele vinteren. Sirius er himlens klareste stjerne, så dens tilsynekomst på en kulsort nat i ørkenen vil nødvendigvis vække en vis opsigt. Ydermere faldt tidspunktet for den heliakiske opgang af Sirius i det gamle Egypten sammen med tidspunktet for den årlige oversvømmelse af Nilens bredder. De gamle egyptere har brugt Sirius heliakiske opgang som et forvarsel om, at Nilen ville gå over sine bredder.

12 Side 12 Matematik Selv om egypterne manglede symbolet for nul, beregnede de tal baseret på decimalsystemet og gentagelse (tal baseret på titalssystemet). Tal blev sædvanligvis skrevet fra venstre mod højre, begyndende med den højeste talkategori. For eksempel vil det første tal i venstre side i tallet 2525 være 2000, derefter 500, 20 og 5, som følger: Egypterne udviklede ikke abstrakte matematiske formler. De benyttede additionens og subtraktionens simple regnekunst. Når de skulle gange og dividere, konsulterede de fordoblingstabeller, som angav multiplikatoren og multiplikanden. For eksempel, hvis de skulle gange 9 med 15, fordoblede og redoblede de multiplikatoren: Multiplikator Multiplikand 1 x 15 = 15 2 x 15 = 30 4 x 15 = 60 8 x 15 = x 15 = 240 Når man een gang var nået til en multiplikator, der svarede til det halve eller mere af den ønskede multiplikator, var yderligere fordobling ikke nødvendig. For eksempel, for at nå til det rigtige resultat af 9 x 15 konsulterede de tabellen (8 x 15 = 120 plus 1 x 15 = 15) og nåede til 135 ( ). Division udførtes ved at foretage processen i omvendt rækkefølge. Denne måde at gange på kan umiddelbart synes lidt besværlig, men den er faktisk rimeligt smart. Egypterne får ganget to tal sammen, uden nogensinde at gøre andet end at lægge sammen og fordoble. Vi ved hvordan egypterne regnede, fordi der er bevaret en del forskellige papyrus. Den mest kendte matematiske papyrus kaldes Papyrus Rhind. Rhind er navnet på en englænder der opkøbte papyrus et i Luxor i Papyrus Rhind er 6 meter Et fotografi af dele af papyrus Rhind lang, ca. 33 cm bred, og den er skrevet af en egyptisk skriver ved navn Ahmes omkring år 1650 f.v.t. (så det ville nok være mere retfærdigt, om papyrusen var opkaldt efter Ahmes). Ahmes skriver dog selv på papyrus Rhind, at han er ved at kopiere en 200 år ældre papyrus. Egypterne brugte ikke matematiske formler som vi kan lide dem idag, men de havde kun eksempler på, hvordan et eller andet problem skulle løses. Papyrus Rhind består af 87 opgaver med løsninger, herunder hvordan man skulle udføre det gangestykke (multiplikation), der er beskrevet ovenfor. Derfor bliver papyrus Rhind ofte kaldt for verdens ældste matematikbog. Egypterne brød sig kun om at anvende brøker, der havde 1 i tælleren - de såkaldte stambrøker. F.eks. ville de aldrig skrive 3/ 4, men derimod skrev de 1/2 + 1/4. Dog var der visse undtagelser, f.eks. havde de specielle tegn for to trediedele, tre fjerdedele og for fire femtedele. Regning med stambrøker bliver hurtigt kompliceret, og regnestykker som vi nu synes er ret lette, har været et stort arbejde at lave. Papyrus Rhind indeholder tabeller over stambrøker. Egypternes anvendelse af stambrøker blev overtaget af grækerne. Det er lidt af et mysterium, hvorfor en måde at regne på, som er så besværlig som regning med egyptiske stambrøker, har holdt sig i så mange år, som det rent faktisk er tilfældet. Regning med stambrøker har overlevet næsten 2000 år. Egypterne havde også en vis grundlæggende viden om geometri. De vidste, at arealet af et rektangel var lig med dets længde ganget med dets bredde.

13 Side 13 Egypterne var i stand til at beregne arealet af en cirkel efter længden af dens diameter. Idag ved vi, at arealet af en cirkel er tallet π gange radius af cirklen i anden potens, eller Arealet=π*r 2. Tallet π er et ret mærkeligt tal, det kan ikke på nogen måde skrives som en brøk, det er et af de tal, vi idag kalder irrationelle. Egypternes værdi af tallet π var ikke helt præcis (svarer til 3,16), men værdien har alligevel været god nok til at beregne arealer af cirkler med, sålænge en lille unøjagtighed ikke betød noget. Det, at de har vidst, at det er et bestemt tal man skal gange r 2 med for at få cirklens areal, er noget af en matematisk bedrift. Da de byggede pyramiderne, hypostylhallen (overdækket søjlehal, o.a.) i Karnak med dens gigantiske søjler og kolossalstatuer, og de mange templer og paladser over hele landet, brugte arkitekter og ingeniører deres kendskab til matematik til at tegne og udvikle arbejdsbeskrivelserne.til beregning af længde brugte de en "kongelig alen", som svarede til underarmens længde fra albuen til spidsen af tommelfingeren (cirka 52.3 cm). En kongelig alen var underopdelt i syv håndsbredder, som hver især var lig med en syvendedel af en kongelig alen. En kort, almindelig alen, der målte 45 cm, anvendtes også. Kolossalsøjler og -statuer ved templet i Karnak Kæmpestatuer af Osiris i Ramses III's gård, templet i Karnak Lægekunst Det gamle Egyptens læger forenede magiske trylleformularer med brug af lægemidler. Hvis en person blev syg uden synlig grund, antoges sygdommen at være forårsaget af gudernes vrede eller af en ond ånd, som var trængt ind i kroppen. Man tilkaldte både præster og læger for at helbrede de syge. Den mest almindelige kur mod et onde var en amulet og en magisk trylleformular til ændring af den ukorrekte adfærd, som oprindelig havde forårsaget sygdommen. Omkring det femte århundrede f.kr. havde egyptiske læger deres egen form for specialisering. De fleste læger var mænd, og der eksisterede et hierarki indenfor deres rækker. Øverst stod Det Nedre og Øvre Egyptens Største Læger, efterfulgt af landets øverste embedslæge. Under ham stod tilsynsførende med læger og lægelige inspektører, cheflægen og, nederst, lægerne selv. Igennem faraonernes tidsalder fandtes de mest efterspurgte stillinger ved det kongelige hof. Disse læger tog vare på helbredet hos faraoerne, deres familier og medlemmerne af deres hof. Selv om egypterne praktiserede balsamering, forstod lægerne ikke kroppens indre virkemåde. De var ikke klar over, at hjernen havde noget med tænkning at gøre; man troede, at hjertet var fornuftens sæde. De troede også, at blod, urin, afføring og sæd konstant cirkulerede rundt i kroppen. Kvinder praktiserede svangerskabsforebyggelse gennem anvendelse af bryg såsom honning og natron, som de sprøjtede op i skeden. Egypterne udtænkte også den tidligst kendte graviditetstest. Kvinder fugtede en prøve af byg og emmer (en hvedesort) med deres urin hver dag. Hvis byggen voksede, betød det, at barnet ville blive en dreng; hvis emmeren voksede, ville det blive en pige. Hvis ingen af dem voksede, betød det, at kvinden ikke var gravid. Denne prøves effektivitet er blevet stadfæstet af moderne videnskab. Ikke-gravide kvinders urin forhindrer byg i at gro! Lægemidler og recepter mod diverse lidelser, sår, mavebesvær, hudirritationer, brækkede knogler og mandre andre tilstande blev registreret på papyrusark. Nogle recepter har med sikkerhed gjort fysisk gavn, mens andre må have haft rent psykologisk virkning. Det moderne symbol for lægemidler menes at være opstået af symbolet for Horus' øje. I det andet århundrede tog en græsk læge ved navn Galenos som den første dette symbol i brug for at gøre indtryk på sine patienter. Lidt efter lidt udviklede symbolet sig til det, vi bruger idag. Hjernekroge og andre balsameringsredskaber. Foto: Steven Darby

Aktivitetsark1 - Kort over det Gamle Egypten Indføj de geografiske træk og navnene på de vigtigste byer, templer og pyramider på kortet over Egypten.

Aktivitetsark1 - Kort over det Gamle Egypten Indføj de geografiske træk og navnene på de vigtigste byer, templer og pyramider på kortet over Egypten. Aktivitetsark1 - Kort over det Gamle Egypten Indføj de geografiske træk og navnene på de vigtigste byer, templer og pyramider på kortet over Egypten. 0 50 0 50 100 100 miles 150 km Nilen Middelhavet Alexandria

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

Faraos verden FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Faraos verden FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Pyramiderne. De første pyramider var trin-pyramider.

Pyramiderne. De første pyramider var trin-pyramider. Pyramiderne Pyramider er de enorme bygninger, som Egypterne byggede. Man har i alt fundet 138 pyramider i Egypten. De fleste var bygget som grave til faraoerne eller deres ægtefæller. Nogle var ikke så

Læs mere

Brian Ravnborg Sagnet om Horus.

Brian Ravnborg Sagnet om Horus. Sagnet om Horus Oplæg til matematik Navn: Klasse: www.galapagos.dk af Brian Ravnborg Sagnet om Horus. udgave 1.0 2006 Side 1/5 Sagnet om Horus er en klassisk fortælling fra det gamle Egypten. Her får man

Læs mere

Giza-pyramiderne. Oplæg til matematik. www.galapagos.dk. foto: Otto Nielsen & Søren Sørensen grafik: Brian Ravnborg udgave 1.

Giza-pyramiderne. Oplæg til matematik. www.galapagos.dk. foto: Otto Nielsen & Søren Sørensen grafik: Brian Ravnborg udgave 1. Giza-pyramiderne Oplæg til matematik Navn: Klasse: www.galapagos.dk af Brian Ravnborg foto: Otto Nielsen & Søren Sørensen grafik: Brian Ravnborg udgave 1.01 2007 Find mere om pyramiderne på www.galapagos.dk

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OPET Nytår i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 OPET Nytår i Egypten Af Erik Ansvang Egyptens store nytårs-ceremoni Opet-ceremonien var det gamle Egyptens store nytårs-ceremoni. Den beskrives

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright er nogle af billederne fjernet.

Læs mere

q Får q Hest q Kat q Ged q Hund q Okse q Gæs q Høns q Svin

q Får q Hest q Kat q Ged q Hund q Okse q Gæs q Høns q Svin Bønderne (side 21-32) Karakteriser bondestenalderen Side 28-30 kan du læse om bondestenalderen. Beskriv, hvordan man levede omkring bondestenalderens begyndelse. Beskriv, hvordan man levede omkring bondestenalderens

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 3. - 4. klasse Tutankhamon 1. Fælles gennemgang: Læs teksten sammen med eleverne. De kan følge med, mens du læser op. På den måde, bliver alle klar over, hvad

Læs mere

EGYPTISK. aktivitetspakke. Disney

EGYPTISK. aktivitetspakke. Disney EGYPTISK aktivitetspakke Sjov viden VIDSTE DU? 1. Den egyptiske konge Tutankhamon døde, da han var år gammel. A) 18 De gamle egyptere barberede deres øjenbryn af i sorg, når deres katte døde. 2. Når en

Læs mere

Egypten. - Et uforglemmeligt cruise på Nilen

Egypten. - Et uforglemmeligt cruise på Nilen Egypten - Et uforglemmeligt cruise på Nilen SETI 5 nætter på 5* cruiseskib og 2 nætter i Aswan på 5* hotel. Afgang hver søndag hele året. SETI 5 nætter på 5* cruiseskib og 2 nætter i Aswan på 5* hotel.

Læs mere

Opgave 3) Forestil dig, at du var konge i det gamle Egypten. Beskriv din dag som konge:

Opgave 3) Forestil dig, at du var konge i det gamle Egypten. Beskriv din dag som konge: Tutankhamon For ca. 3300 år siden blev Tutankhamon farao i Egypten. Hans far, der også var farao, var død, og derfor skulle han nu være den nye farao. Tutankhamon var kun ni år gammel, og han skulle nu

Læs mere

HIEROGLYFSKRIFTEN. udvikling & afvikling. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

HIEROGLYFSKRIFTEN. udvikling & afvikling. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 HIEROGLYFSKRIFTEN udvikling & afvikling Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hieroglyfskriften udvikling & afvikling Af Erik Ansvang Ét er reliefferne og symbolerne, ét andet er selve skrivekunsten hie

Læs mere

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Geografi 7. - 9. klasse Verdens Syv Underværker 1. Fælles gennemgang: Kan det lade sig gøre, er det en god idé, at der er computere til rådighed til denne opgave, men

Læs mere

PROCESSEN Fascination & Skepticisme

PROCESSEN Fascination & Skepticisme 1 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup www.visdomsnettet.dk 2 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Af Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup Trilogien er på 1.290 sider, og

Læs mere

Nilen Ægyptens gave. Skolemateriale til Moesgård Museums udstilling om Øvre Ægypten i det 20. århundrede 4.-6. klasse

Nilen Ægyptens gave. Skolemateriale til Moesgård Museums udstilling om Øvre Ægypten i det 20. århundrede 4.-6. klasse Nilen Ægyptens gave Skolemateriale til Moesgård Museums udstilling om Øvre Ægypten i det 20. århundrede 4.-6. klasse Tekst: etnograf Peter Bjerregaard Øvre Ægypten Siden oldtiden har man delt Ægypten op

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Egypten dages egyptiske vidundere

Egypten dages egyptiske vidundere Egypten - 11 dages egyptiske vidundere IBIS 2 nætter i Cairo på 5* hotel, 3 nætter i Aswan på 5* hotel, 3 nætter på 5* cruiseskib & 2 nætter i Luxor på 5* hotel. Afgang hver søndag hele året. IBIS 2 nætter

Læs mere

Hathors magiske spejl

Hathors magiske spejl 1 Hathors magiske spejl Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hathors magiske spejl Af Erik Ansvang Dronningen, kvinden, moderen Den mest kendte gudetriade i det gamle Egypten er uden tvivl Osiris, Isis

Læs mere

Mayaernes verden. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Mayaernes verden. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken Kristi Himmelfartsdag

Prædiken Kristi Himmelfartsdag Prædiken Kristi Himmelfartsdag Salmer: Indgangssalme: DDS 252: Til himmels for den ærens drot Salme mellem læsningerne: DDS 448: Fyldt af glæde over livets under Salme før dåb: DDS 674 v.1-3: Sov sødt,

Læs mere

Læs kritisk om Verdens syv underværker Læseskema

Læs kritisk om Verdens syv underværker Læseskema Læs kritisk om Verdens syv underværker Læseskema Kapitel Niveau Antal ord Læsetid (min. og sek.) Det store tempel En kærlighedsgave Statuen af gudernes konge Fyrtårnet i Alexandria Kolossen på Rhodos Kongens

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget Studiekreds 2015-3 Sidste gang beskæftigede vi os primært med de relativt ny-opdagede (1994) megalit-anlæg i det anatolske område i det sydøstlige Tyrkiet. Selvom anlæggenes akse-orienteringer tydeligvis

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

1. søndag efter trinitatis

1. søndag efter trinitatis 1. søndag efter trinitatis Salmevalg 745: Vågn op og slå på dine strenge 598: O Gud, du ved og kender 614,1-5: Far, verden, far vel 614,6-9: Far, verden, far vel 14: Tænk, at livet koster livet Dette hellige

Læs mere

Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk

Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk Forord Hele kostumekompendiet inkluderer en beskrivelse af pynt og valg af stof samt en forklaring på hvorfor vi har valgt netop disse elementer. Siden mennesket begyndte

Læs mere

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Egypten dages luksus under solen

Egypten dages luksus under solen Egypten - 15 dages luksus under solen KLEOPATRA 2 nætter i Cairo på 5* hotel, 1 nat i Luxor på 5* hotel, 4 nætter på 5* cruiseskib & 7 nætter i Makadi Bay på 4* hotel. Afgang hver fredag hele året. KLEOPATRA

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 - elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 Elevmanual Indledning Nu er det jeres tur til at afvikle Solens Folk! I dette materiale får I alt det at vide,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Egypten. -15 dages eventyr under solen

Egypten. -15 dages eventyr under solen Egypten -15 dages eventyr under solen HATSHEPSUT 3 nætter i Cairo på 5* hotel, 4 nætter i Aswan på 5* hotel, 3 nætter på 5* cruiseskib & 4 nætter i Luxor på 5* hotel. Afgang hver fredag hele året. HATSHEPSUT

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Historie Færdighedsmål: Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber

Læs mere

Studiekreds 2015-4 Udvandring fra Sahara

Studiekreds 2015-4 Udvandring fra Sahara Studiekreds 2015-4 Vi begynder, hvor Sahara tørrede ud både i tid og sted. Nabta-kulturen, som vi beskæftigede os med sidste gang blev udfordret. Igen spillede klimaændringer en rolle for de ændringer,

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Udflugter fra Hurghada

Udflugter fra Hurghada Udflugter fra Hurghada Kairo Afgang fra Hurghada, omkring kl. 02.00. Vi kørsel med aircondition bus i 6 timer. Stop i Zaafarana Resthouse efter (ca. 2,5 timer) hvor det er muligt at spise morgenmaden medbragt

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Egypten dages eventyr med cruise & badeferie

Egypten dages eventyr med cruise & badeferie Egypten - 15 dages eventyr med cruise & badeferie NEFERTITI 3 nætter i Cairo på 5* hotel, 4 nætter i Aswan på 5* hotel, 3 nætter på 5* cruiseskib & 4 nætter i Hurghada på 4* hotel. Afgang hver fredag hele

Læs mere

Måne-, Sol- & Stjerneindvielser

Måne-, Sol- & Stjerneindvielser 1 Måne-, Sol- & Stjerneindvielser 1. del Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Måne-, Sol- & Stjerneindvielser 1. del Af Erik Ansvang Indvielse i pyramiden I århundreder har man troet, at pyramiderne var

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

1. En nyttig formel Lad mig uden bevis angive en nyttig trigonometrisk formel, som i dag kaldes for en logaritmisk formel: (1) sin( A) sin( B) = 1 [ cos( A B) cos( A+ B) ] 2 Navnet skyldes løst sagt, at

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 31-05-2015 side 1 Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 3,1-15 På den sidste forårsdag, den sidste søndag i maj, kun med teltdugen mellem os og Kærmindehavens grønne natur, mødes vi af en moden

Læs mere

Må jeg præsentere: Den Gule Kejser

Må jeg præsentere: Den Gule Kejser DEL V Må jeg præsentere: Den Gule Kejser Den fulde sammenhæng mellem Mennesket, universet & 5 elementerne 134 Kapitel 11 Den Gule Kejser 135 Den Gule Kejser er en næppe historisk faktuel person. Legenden

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 1.-3. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Matematik, der afgør spil

Matematik, der afgør spil Artikeltype 47 Matematik, der afgør spil Sandsynlighedsregning vinder ofte. Kombinatorisk spilteori sejrer hver gang Mads Thrane Hvis du er træt af at tabe opvasketjansen i Sten Saks Papir eller Terning,

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Isis- og Osirislegenden

Isis- og Osirislegenden 1 Isis- og Osirislegenden Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis- og Osirislegenden Af Erik Ansvang Identiske beretninger De store kulturers religiøse ceremonier og traditioner er ofte baseret på beretningen

Læs mere

ISTID OG DYRS TILPASNING

ISTID OG DYRS TILPASNING ISTID OG DYRS TILPASNING - undervisningsmateriale For 12.000 år siden var der istid i Danmark. Den gang levede der dyr her, som var tilpasset klimaet. Mange af disse dyrearter lever ikke mere. På de følgende

Læs mere

Overtro FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Overtro FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Matematik for malere. praktikopgaver. Geometri Regneregler Areal Procent. Tilhører:

Matematik for malere. praktikopgaver. Geometri Regneregler Areal Procent. Tilhører: Matematik for malere praktikopgaver 2 Geometri Regneregler Areal Procent Tilhører: 2 Indhold: Geometri... side 4 Regneregler... side 10 Areal... side 12 Procent... side 16 Beregninger til praktikopgave

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Tema: Kvadrattal og matematiske mønstre:

Tema: Kvadrattal og matematiske mønstre: 2 Indholdsfortegnelse: Tema: Kvadrattal og matematiske mønstre: Side 4: Side 5: Side 9: Side 10: Side 12: Side 14: Side 15: Side 16: Side 19: Side 20: Side 21: Side 23: Problemformulering. En nem tilgang

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

Måne-, Sol- & Stjerneindvielser

Måne-, Sol- & Stjerneindvielser 1 Måne-, Sol- & Stjerneindvielser 3. del Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Måne-, Sol- & Stjerneindvielser 3. del Af Erik Ansvang Den fysiske transformation Transformation eller guddommeliggørelse af

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 8. til 10. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner samt ændringen af verdensbilledet som følge af målingerne. Titelbladet

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner.

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. TM Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. Der er tusinder af (vid)underlige arter af orme i verden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op.

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op. 403 Denne er dagen 90 Op glædes alle (mel. Alt hvad som fuglevinger) 80 Tak og ære 76 Op thi dagen nu frembryder 438 Hellig 86. 5 Kom bange sjæl 117 En rose så jeg skyde Nu står vores alter der. En stor,

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

Jorden placeres i centrum

Jorden placeres i centrum Arkimedes vægtstangsprincip. undgik konsekvent at anvende begreber om det uendeligt lille eller uendeligt store, og han udviklede en teori om proportioner, som overvandt forskellige problemer med de irrationale

Læs mere

Livets og dødens kors

Livets og dødens kors 1 Livets og dødens kors Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Livets og dødens kors Af Erik Ansvang Livets kors i Egypten blev til dødens kors i kristendommen. Der er tre sandheder, som er absolutte, og

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Kristendom 4. - 5. klasse Religiøse symboler 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Udlever opgaverne og lad eleverne kigge på de forskellige symboler. Spørg dem

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat3 Noter: Kompetencemål efter 3. klassetrin Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker og procent Negative

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere