L Ærervejledning. Målgruppe. Om Runerod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L Ærervejledning. Målgruppe. Om Runerod"

Transkript

1 Lærervejledning

2 Runerod - et digitalt læringsspil til matematik L Ærervejledning Om Runerod Runerod er et digitalt læringsspil, som foregår i en parallelverden, som hedder Runerod. Spillet indeholder opgaver/missioner, som spilleren løbende skal løse med henblik på at få adgang til nye opgaver samt adgang til en større og større del af spiluniverset. Handlingsforløbet i spillet går i store træk ud på, at hovedpersonen ved et tilfælde rejser til en anden verden, Runerod. I verdenen Runerod udkæmpes en kamp mellem gode og onde kræfter, hvor mennesker, alfer og dværge bekriger det onde Thusefolk. Spilleren bliver inddraget i denne konflikt på det godes side. Han bliver stillet overfor en række missioner og opgaver og skal hjælpe beboerne i Runerod. Målgruppe Spillet henvender sig til elever i klasse og er specifikt rettet mod drenge, som er fagligt udfordrede. Spillet har særlig relevans for den del af eleverne, som ikke lærer optimalt gennem den traditionelle undervisning. Det kan være elever som er urolige og utålmodige i læringssituationer, mangler nødvendig før-faglig forståelse eller har behov for ro og overskuelige rammer at lære i elever, der har behov for at lære i et andet tempo og i andre rammer end der kan tilbydes i klassemiljøet. Formål med Runerod Runerod forsøger at bidrage til en præsentation af matematiske Eksempel på opgave baseret på det matematikfaglige emne: undersøge (og konstruere) enkle figurer i planen problemstillinger på en engagerde og kreativ måde, der rammer målgruppen på en sådan måde, at de får lyst til at arbejde med matematik. Anvendelsen og inddragelsen af Runerod samtænkes med undervisningsforløbet generelt med et særligt fokus på målgrupper, som kan karakteriseres som svære at aktivere i undervisningen. Da de fleste af missionerne og opgaverne er bundet op på trinmål for faget matematik efter 6. klasse, kan Runerod bruges til at træne forskellige matematiske opgaver, hvor disse præsenteres på en anderledes måde end i fx en bog eller et opgavehæfte. Runerod kan på denne måde bidrage til variation, elevaktivering og differentiering i undervisningen. Runerod kan karakteriseres som et digitalt læringsspil men intentionen er, at det opfattes som et underholdningsspil af eleverne. M atemtisk-fagligt indhold Det overordnede faglige mål er at bidrage til udvikling af målgruppens kompetencer til at løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning, egne repræsentationer og en praktisk brug af erhvervet matematisk viden og kunnen.

3 Missioner og relation tilfællesmål Spillet har direkte relation til matematiske emner fra fælles mål. I første omgang koncentreret omkring talsystemet, regningsarter, brøker, procent og nogle grundlæggende geometriske begreber samt målestoksforhold. Mange af missionerne i spillet er bundet op på matematikfaglige emner fra Fælles Mål (trinmål for faget matematik efter 6. klasse)1. I den følgende oversigt figurerer alle missioner. Mission 1:Velkomst Opgave: Find Jarl Gorm. Følg stien ned til landsbyen Svendeby. I midten af byen finder du Jarl Gorm. mission 2:Hjælpen kalder Opgave: Snak med Fridvar. Find Fridvars gård udenfor byen. Mission 3:Det ødelagte trug (del 1) Opgave: Find stykker af Fridvars trug på marken. undersøge (og konstruere) enkle figurer i planen Mission 4; Det ødelagte trug (del 2) Opgave: Reparer truget ved at placere stumperne, så de passer sammen. undersøge (og konstruere) enkle figurer i planen Mission 5: Brages Hegn (del 1) Opgave: Hjælp Brage med at lave sit hegn undersøge og konstruere enkle figurer i planen spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med tegning undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer Mission 6: Brages Hegn (del 2) Opgave: Mål Brages mark og hjælp Brage med at regne undersøge og konstruere enkle figurer i planen spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med tegning undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer Mission 7: Troldejæger Opgave: Brage skal bruge søm nok til at sætte brædder på 24 pæle. Bekæmp Jern Trolde ihjel og tag deres søm. anvende de fire regningsarter til antalsbestemmelse ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og skriftlige beregninger Mission 8: Det begravede forråd Opgave: Find bondens begravede forråd i skoven kende sammenhængen mellem brøker, decimaltal og procent. Mission 9: Tag over hovedet Opgave: Hjælp Brage med at indkøbe stof til et nyt telt undersøge og konstruere enkle figurer i planen kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med tegning undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer Mission 10: Beskyt byen Opgave: Find Thar Irgast og besejr ham og hans håndlangere

4 Pædagogiske overvejelser Projektets overordnede mål er, at målgruppen gennem spil og leg tilegner sig faglige færdigheder og på den måde opnår succesoplevelser i uddannelsesmæssig sammenhæng. Spillet har dermed både et inkluderende og et fagligt formål, og spilkonceptet er udformet med afsæt i såvel et pædagogisk som et fagligt sigte. Opbygningen af spillet forsøger at tilgodese elevernes arbejde med faglige problemstillinger, men også underviserens brug af de resultater, som eleven opnår i spillet. Hensigten med selve spillet er, at de elever, som spiller, i høj grad hjælpes på vej ved hjælp af funktioner og virkemidler i selve spillet: Gennem visuelt orienterede præsentationer af faglige problemstillinger, opgaver med mulighed for interaktivitet, mulighed for oplæsning af missionsnoter, dialoger i spillet samt en hjælpefunktion. Der er med andre ord taget hensyn til forskellige læringspræferencer i spillet, og der bruges forskellige virkemidler til at illustrere og forklare de præsenterede problemstillinger. I nddragelse af Runerod i matematikundervisningen Inddragelsen af Runerod i matematikundervisningen er i udgangspunktet tiltænkt en vis lærerstøtte. Det vil sige, at der skal være mulighed for eleverne til at få vejledning og hjælp fra en lærer undervejs i spilforløbet (primært Selve spillet er bygget op omkring pædagogiske overvejelser i forhold til differentiering, både i forhold til materiale/opgavetyper samt måder at inddrage spillet på i undervisningen. Da hovedprincippet for spillet er læring gennem leg, er der ud over de matematisk faglige problemstillinger også lagt stor vægt på underholdningsdelen. Det mest iøjnefaldende kendetegn ved spil er, at de er motiverende. Eleverne oplever ofte, at det giver mening, når de bliver udfordret til at løse konflikter inden for de trygge rammer af et spilscenarie. 2 Motivation er altså et kendetegn ved spil, og netop motivation gennem leg er en af grundpræmisserne for Runerod.

5 i forhold til de matematiske problemstillinger og opgaver). Individuelle læringsforløb Spillet kan spilles af en elev, som selvstændigt gennemfører spillet med mulighed for vejledning fra en lærer. Da spillet har et iboende didaktisk design, vil det hovedsageligt være i forbindelse med de matematiske problemstillinger, læreren skal stå til rådighed. Derudover kan der være et behov for at støtte læse/skrivesvage elever i forhold til at forstå dialogen og missionsteksterne i spillet. Ved missionsteksterne er der på nuværende tidspunkt mulighed for oplæsning af tekst (på sigt vil der være mulighed for oplæsning af al tekst i spillet). Spillet kan bruges til at understøtte de elever, som har behov for at arbejde selvstændigt med det faglige indhold på en anderledes måde end fx ved tavleundervisning eller et opgavehæfte. Kollaborative læringsforløb Eleverne kan i samarbejde spille spillet, og her kan læreren vælge at sætte eleverne sammen parvis eller i mindre grupper af tre. Det anbefales, at der maximalt sidder tre og spiller spillet sammen, for at alle Runerod er mest målrettet drenge, men kan sagtens spilles af piger eleverne på den måde kan være aktivt deltagende i spilforløbet. Sammensætningen af grupper kan arrangeres på forskellig vis. Afhængigt af både matematisk-faglige forudsætninger og mere generelle færdigheder som læsning og skrivning, kan eleverne sammensættes således, at de kan supplere hinanden i forhold til opgaveløsninger og progression i spillet. Her må den enkelte lærer vurdere, hvordan parrene eller evt. grupperne bedst sammensættes. Evaluering Afrapporteringsdelen i spillet er især tiltænkt som et evalueringsredskab til læreren. Afrapporteringsdelen giver læreren mulighed for at trække data om elevernes spilprogression ud, og der er adgang til data om: Hvilke missioner, den enkelte elev har gennemført Missionernes faglige indhold Antal forsøg Ved missioner, hvor der indtastes data, som svar på spørgsmål, vil der være mulighed for at se de indtastede svar Både elever og lærere har adgang til afrapportering. Eleven dog i en begrænset udgave med en oversigt over status på gennemførelse af missioner. Læreren har en mere detaljeret oversigt (se skærmbilledet på næste side) Læreren har på den måde mulighed for at få et overblik over elevens progression i spillet, samt over hvor der evt. er vanskeligheder for eleven. Ved hver mission er det muligt at se, hvordan eleven har svaret på opgaver og udført missioner, både i forhold til konkrete svar og antal forsøg. Læreren får på denne måde et evalueringsredskab samt procesredskab i afrapporteringsfunktionen. Brug af afrapportering som et procesredskab Afrapporteringsresultaterne giver læreren mulighed for at sætte andre læremidler i sammenhæng med Runerod. Viser det sig fx, at eleven har udfordringer i forhold til at udregne brøker, kan der fx trækkes andre undervisningsmaterialer ind til at understøtte elevens arbejde med brøker. Spillerens præstation i forbindelse med de matematiske opgaver registreres også med direkte relation til det relevante trinmål og emne fra

6 fælles mål, således at læreren kan følge elevens faglige progression. Læreren får dermed mulighed for at tale med eleven om den faglige viden og færdigheder, der er opnået i spillet og relatere denne til den undervisning, der foregår i klassemiljøet. På den måde kan Runerod og opgaverne, som der arbejdes med i spillet, sættes i relation til andet undervisningsmateriale og derved understøtte et samlet undervisningsforløb. Derudover kan dette også være med til at transformere elevens faglige motivation fra spillet til klassemiljøet. Reaktioner fra primær målgruppe Vi har testet Runerod løbende på en testgruppe indeholdende seks drenge, som kan karakteriseres som fagligt udfordrede i faget matematik. Fokus har været på deres tilgang til spillet, både set fra et teknisk og brugerorienteret perspektiv, men også i forhold til deres arbejde med det matematisk-faglige indhold og deres generelle opfattelse af spillet. Overordnet set er spillet blevet modtaget rigtig godt af drengene. De har været engagerede og motiverede for at spille spillet. Der har været udfordringer i forbindelse med de matematisk-faglige opgaver, men en vigtig pointe er, at de generelt set er blevet ved med at forsøge at løse opgaver og ikke har mistet Udtalelser fra målgruppen I det følgende er nogle anonymiserede kommentarer fra brugertestene, som kan give et indtryk af vores primære testgruppes reaktioner. Hey! Det kender jeg, det er skovlen fra Minecraft! Projektgruppens kommentarer: Der relateres til sjove elementer fra andre spil, og der er på forhånd en referenceramme til computerspil generelt. Kan man ikke også spille det derhjemme? Projektgruppens kommentarer: Der var en stor interesse i at have en version hjemme og en i skolen. Det er sjovere end sjovt Projektgruppens kommentarer: Denne kommentar kræver vist ikke fortolkning. Det er allerede fedt Projektgruppens kommentarer: En umiddelbar kommentar fra en af deltagerne, som indikerer, at universet og grafikken i sig selv er en motiverende faktor. En af drengene siger til sin sidemand: Du er jo helt vildt klog hvorfor er du ikke det i timerne? Projektgruppens kommentarer: Den ene af drengene har lavet en forholdsvis kompleks udregning, som fører drengene videre i spillet. Drengens medspiller perspektiverer til undervisningen og konkluderer, at den pågældende dreng faktisk har løst en konkret matematisk-faglig opgave.

7 motivationen. På foregående side er nogle anonymiserede kommentarer fra brugertestene, som kan give et indtryk af vores primære testgruppes reaktioner. Noter: Hanghøj, Thorkild: Spil i din undervisning, Reflex, Information om Runerod Projektpartnere: Forlaget Matematik, Kanda og evidencenter, Det Nationale Videncenter for e-læring. Dette er første version af Runerod, og denne version er gratis tilgængelig. I den gratis motivationen. version er der dog ikke adgang til afrapporteringsdelen. Der forventes en udvidelse af spillet de kommende år med henblik at udvide opgavemængden, en højere grad af differentiering i opgavetyper og sværhedsgrad samt en multiplayer-funktion. Derudover vil der også etableres et værksted, som giver eleverne mulighed for at træne og oparbejde færdigheder og kompetencer inden for matematiske områder. Se den tekniske vejledning for systemkrav med mere Se også Runerods hjemmeside:

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk

Spil, leg og lær. Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Spil, leg og lær Lise Marie Steinmüller list@aabc.dk Velkommen til Til hvem Urolige drenge Drenge med behov for læring i trygge afgrænsede rammer Drenge med behov for praksisnær læring Drenge med behov

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det almene og det erhvervsrettede - tre undervisningsforløb med FVU og AMU i samspil

Det almene og det erhvervsrettede - tre undervisningsforløb med FVU og AMU i samspil Det almene og det erhvervsrettede - tre undervisningsforløb med FVU og AMU i samspil Elsebeth Fjord Pedersen & Bjarne Wahlgren Februar 2013 INDLEDNING 3 HVAD HAR VI GJORT? 6 KONTAKT TIL VEU-CENTRE 6 UDVÆLGELSE

Læs mere

MIL 2011 Spil og didaktisk design Mads-Peter Galtt Stud nr. 20090871 Bo Klercke Stud nr: 20101813 Helle Risager Grubbe Stud nr: 20101814 Lars Bo

MIL 2011 Spil og didaktisk design Mads-Peter Galtt Stud nr. 20090871 Bo Klercke Stud nr: 20101813 Helle Risager Grubbe Stud nr: 20101814 Lars Bo 1 2 Indhold Indledning:... 3 Anvendt teknologi i spillet:... 4 Sms som en del af spillet:... 4 Mulige praktiske og tekniske forhindringer... 6 Spilkoncept og gameplay:... 6 Gameplay... 7 Læringsteoretiske

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere