Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil"

Transkript

1 Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16

2 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres nuværende lederjob, samt de forskelle og ligheder der er i vurderingen mellem de tre ledelsesniveauer. Privatansatte lederes vurdering af, om den såkaldt skandinaviske ledelsesstil giver mere tilfredse medarbejdere og bedre økonomiske resultater. Topledere er i denne undersøgelse defineret som administrerende direktører og øvrige direktionsmedlemmer. Mellemledere er i denne undersøgelse defineret som ledere med ledelsesansvar for andre ledere og eventuelt også medarbejdere. Linjeledere er i denne undersøgelse defineret som ledere med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere. Respondentgruppens sammensætning fremgår af afsnittet Om undersøgelsen. 2

3 De vigtigste kompetencer for mellem- og linjeledere i den private sektor De kompetencer, som flest peger på som de vigtigste i deres nuværende lederjob, er evnen til at skabe resultater og evnen til at skabe trivsel og arbejdsglæde. Knap halvdelen af mellem- og linjelederne svarer, at det er blandt de vigtigste kompetencer i deres nuværende lederjob. Tabel 1. Hvilke af følgende kompetencer er de vigtigste i dit nuværende lederjob? Mellemog linjeledere i den private sektor tilsammen. Mulighed for op til otte svar. Procent Min evne til at skabe resultater 49 Min evne til at skabe trivsel og arbejdsglæde 47 Min evne til at inspirere og motivere 43 Min evne til at tage ansvar 43 Min evne til at træffe beslutninger 42 Min evne til at planlægge og følge op på opgaver 41 Min faglige indsigt og viden Min evne til at gennemføre forandringer 39 Min evne til at kommunikere 37 Min evne til at løse problemer 36 Min evne til at skabe samarbejde og dialog 35 Min ledelseserfaring 31 Min evne til at uddelegere opgaver 31 Min evne til at sætte mål og rammer 27 9Min evne til at tænke og handle strategisk 27 Min evne til at fungere som bindeled mellem medarbejderne og den øverste ledelse 23 At jeg er robust 22 Min evne til at formidle virksomhedens holdninger og værdier 18 Min evne til løbende kompetenceudvikling af mine medarbejdere 17 Min evne til at løse konflikter 15 Min evne til at give og modtage feedback 15 At jeg er udadvendt 15 Min evne til at være ambassadør for virksomheden 12 Mine kreative og innovative evner 11 Min evne til at formulere vision og retning 11 Ved ikke/ikke relevant 1 3

4 Blandt mellemledere og linjeledere er der dog en række forskelle i vurderingen af, hvor stor en andel der svarer, hvilke kompetencer der er blandt de vigtigste i deres nuværende lederjob. Blandt andet svarer markant flere mellemledere end linjeledere, at evnen til at skabe resultater gennemføre forandringer sætte mål og rammer er blandt de vigtigste kompetencer. Tabel 2. Hvilke af følgende kompetencer er de vigtigste i dit nuværende lederjob? Mellemledere i den private sektor. Mulighed for op til otte svar. Procent Min evne til at skabe resultater 54 Min evne til at skabe trivsel og arbejdsglæde 47 Min evne til at gennemføre forandringer Min evne til at inspirere og motivere Min evne til at træffe beslutninger 42 Min evne til at tage ansvar 41 Min ledelseserfaring Min evne til at planlægge og følge op på opgaver 38 Min evne til at kommunikere 37 Min evne til at sætte mål og rammer 34 Min evne til at skabe samarbejde og dialog 34 Min evne til at løse problemer 33 Min evne til at uddelegere opgaver 32 Min faglige indsigt og viden 31 Min evne til at tænke og handle strategisk Min evne til at fungere som bindeled mellem medarbejderne og den øverste ledelse 23 At jeg er robust 21 Min evne til løbende kompetenceudvikling af mine medarbejdere 18 Min evne til at formidle virksomhedens holdninger og værdier 18 Min evne til at løse konflikter 16 Min evne til at formulere vision og retning 15 Min evne til at give og modtage feedback 15 Min evne til at være ambassadør for virksomheden 13 Mine kreative og innovative evner 11 At jeg er udadvendt 11 Ved ikke/ikke relevant 1 4

5 Modsat svarer markant flere linjeledere end mellemledere, at deres faglige indsigt og viden er blandt de vigtigste kompetencer. Tabel 3. Hvilke af følgende kompetencer er de vigtigste i dit nuværende lederjob? Linjeledere i den private sektor. Mulighed for op til otte svar. Procent Min evne til at skabe trivsel og arbejdsglæde 46 Min faglige indsigt og viden 46 Min evne til at tage ansvar Min evne til at skabe resultater Min evne til at planlægge og følge op på opgaver 43 Min evne til at inspirere og motivere 42 Min evne til at træffe beslutninger 41 Min evne til at løse problemer 38 Min evne til at kommunikere 37 Min evne til at skabe samarbejde og dialog 36 Min evne til at gennemføre forandringer 35 Min evne til at uddelegere opgaver Min ledelseserfaring 25 Min evne til at tænke og handle strategisk 24 Min evne til at sætte mål og rammer 23 Min evne til at fungere som bindeled mellem medarbejderne og den øverste ledelse 23 At jeg er robust 23 Min evne til at formidle virksomhedens holdninger og værdier 18 At jeg er udadvendt 17 Min evne til løbende kompetenceudvikling af mine medarbejdere 16 Min evne til at give og modtage feedback 16 Min evne til at løse konflikter 15 Min evne til at være ambassadør for virksomheden 12 Mine kreative og innovative evner 12 Min evne til at formulere vision og retning 8 Ved ikke/ikke relevant 1 5

6 Topledernes vigtigste kompetencer Over halvdelen af toplederne peger på, at evnen til at tænke og handle strategisk samt evnen til at skabe resultater er blandt de vigtigste i deres nuværende lederjob. Tabel 4. Hvilke af følgende kompetencer er de vigtigste i dit nuværende lederjob? Topledere i den private sektor. Mulighed for op til otte svar. (N=186). Procent Min evne til at tænke og handle strategisk 54 Min evne til at skabe resultater 53 Min evne til at gennemføre forandringer 47 Min evne til at inspirere og motivere Min evne til at træffe beslutninger 44 Min evne til at sætte mål og rammer 44 Min evne til at kommunikere 42 Min evne til at tage ansvar 33 Min evne til at skabe trivsel og arbejdsglæde 32 Min evne til at formulere vision og retning 31 Min faglige indsigt og viden Min evne til at uddelegere opgaver Min evne til at formidle virksomhedens holdninger og værdier 29 Min ledelseserfaring 26 Mine analytiske evner 23 Min evne til at planlægge og følge op på opgaver 23 Min evne til at skabe samarbejde og dialog 22 Min evne til at være ambassadør for virksomheden 21 Min evne til at løse problemer 21 At jeg er robust Mine kreative og innovative evner 17 At jeg er udadvendt 14 Min evne til at involvere hele virksomheden i beslutningsprocessen 14 Min evne til at give og modtage feedback 12 Min evne til at løse konflikter 8 Ved ikke/ikke relevant 3 6

7 Ligheder og forskelle mellem de tre ledelsesniveauer Der er en række forskelle mellem, hvad henholdsvis topledere, mellemledere og linjeledere vurderer, er de vigtigste kompetencer i deres nuværende lederjob. Ledelsesniveauet har meget naturligt betydning for, hvad flest vurderer, er de vigtigste kompetencer i deres nuværende lederjob. På alle ledelsesniveauer er der dog stort set sammenfald i vurderingen af vigtigheden af følgende ledelseskompetencer: Evnen til at inspirere og motivere Evnen til at træffe beslutninger Evnen til at uddelegere At de er robuste Evnen til at give og modtage feedback At de er udadvendte Figur 1. Hvilke af følgende kompetencer er de vigtigste i dit nuværende lederjob? Sammenfald mellem topledere, mellemleder og linjeledere i den private sektor 1. Procent Inspirere og motivere Træffe beslutninger Uddelegere At jeg er robust Give og modtage feedback At jeg er udadvendt Topledere Mellemledere Linjeledere 1 To spørgsmål er kun stillet til topledere og ikke til mellemledere og linjeledere. Det er spørgsmålene: Mine analytiske evner og Min evne til at involvere hele virksomheden i beslutningsprocessen. To spørgsmål er kun stillet til mellem- og linjeledere. Det er spørgsmålene: Min evne til at fungere som bindeled mellem medarbejderne og den øverste ledelse og Min evne til løbende kompetenceudvikling af mine medarbejdere. 7

8 I topledernes og mellemledernes vurdering af, hvad der er blandt de vigtigste kompetencer i deres nuværende lederjob, er der stort set sammenfald i vurderingen, når det gælder følgende kompetencer: Evnen til at skabe resultater Evnen til at gennemføre forandringer Deres faglige indsigt og viden Her adskiller linjelederen sig i større eller mindre omfang. Figur 2. Hvilke af følgende kompetencer er de vigtigste i dit nuværende lederjob? Topledere, mellemledere og linjeledere i den private sektor. Procent Skabe resultater Gennemføre forandringer Faglig indsigt og viden Topledere Mellemledere Linjeledere 8

9 I mellemledernes og linjeledernes vurdering af, hvad der er blandt de vigtigste kompetencer i deres nuværende lederjob, er der stort set sammenfald i vurderingen, når det gælder følgende kompetencer: Evnen til at være ambassadør for virksomheden Evnen til at kommunikere Evnen til at skabe trivsel og arbejdsglæde Evnen til at skabe samarbejde og dialog Deres kreative og innovative evner Evnen til at løse konflikter Evnen til at tage ansvar Evnen til at formidle virksomhedens holdninger og værdier Her adskiller toplederne sig i større eller mindre omfang. Figur 3. Hvilke af følgende kompetencer er de vigtigste i dit nuværende lederjob? Topledere, mellemleder og linjeledere i den private sektor. Procent Topledere Mellemledere Linjeledere 9

10 På følgende områder adskiller alle tre ledelsesniveauer sig i større eller mindre omfang fra hinanden med enten stigende eller faldende andel af, hvor mange der vurderer, at kompetencen er blandt de vigtigste afhængig af ledelsesniveau. Det betyder, at andelen af mellemledere, der vurderer kompetencen som blandt de vigtigste, ligger mellem, hvor mange topledere og linjeledere der vurderer, at kompetencen er blandt de vigtigste. Det gælder evnen til at planlægge og følge op på opgaver sætte mål og rammer tænke og handle strategisk løse problemer formulere vision og retning Figur 4. Hvilke af følgende kompetencer er de vigtigste i dit nuværende lederjob? Topledere, mellemledere og linjeledere i den private sektor. Procent Planlægge og følge op på opgaver Sætte mål og rammer Tænke og handle strategisk Løse problemer Formulere vision og retning Topledere Mellemledere Linjeledere 1

11 Virksomhedens størrelse har betydning for kompetencerne Ser man på mellemledernes og linjeledernes svar fordelt på virksomhedsstørrelse, er der en række markante forskelle i vurderingen af, hvad der er de vigtigste kompetencer i deres nuværende lederjob. Når det gælder mellemlederne, peger væsentligt flere mellemledere fra store virksomheder på, at følgende kompetencer er blandt de vigtigste: Det er evnen til at inspirere og motivere gennemføre forandringer sætte mål og rammer kommunikere Omvendt peger væsentligt flere mellemledere fra små virksomheder på, at følgende kompetencer er blandt de vigtigste: Det er evnen til at planlægge og følge op på opgaver fungere som bindeled mellem medarbejderne og øverste ledelse være ambassadør for virksomheden samt deres faglige indsigt og viden Figur 5. Virksomhedsstørrelse. Forskelle i mellemlederes vurdering af de vigtigste kompetencer i deres nuværende lederjob. Procent Inspirere og motivere Gennemføre forandringer Planlægge og følge op på opgaver Faglig indsigt og viden Sætte mål og rammer Kommunikere Bindeled Ambassadør for mellem virksomheden medarbejderne og øverste ledelse Mellemledere ansat på virksomheder med 1-49 ansatte Mellemledere ansat på virksomheder med 25 eller flere ansatte 11

12 Når det gælder linjelederne, peger væsentligt flere linjeledere fra store virksomheder på, at følgende kompetencer er blandt de vigtigste: Det er evnen til at skabe resultater inspirere og motivere sætte mål og rammer Omvendt peger væsentligt flere linjeledere fra små virksomheder på, at følgende kompetencer er blandt de vigtigste: Det er evnen til at planlægge og følge op på opgaver fungere som bindeled mellem medarbejderne og øverste ledelse være ambassadør for virksomheden samt deres faglige indsigt og viden Figur 6. Virksomhedsstørrelse. Forskelle i linjelederes vurdering af de vigtigste kompetencer i deres nuværende lederjob. Procent Skabe resultater 38 Inspirere og motivere Planlægge og følge op på opgaver 42 Faglig indsigt og viden Sætte mål og rammer Bindeled Ambassadør for mellem virksomheden medarbejderne og øverste ledelse 9 Linjeledere ansat på virksomheder med 1-49 ansatte Linjeledere ansat på virksomheder med 25 eller flere ansatte Der er for få respondenter blandt toplederne til at kunne foretage en sammenligning på virksomhedsstørrelse, dog er tendensen, også når det gælder topledere, at virksomhedsstørrelsen helt naturligt har betydning for, hvor mange topledere, der vurderer kompetencerne i tabel 2 som de vigtigste i deres nuværende lederjob. Det gælder for eksempel evnen til at formulere vision og retning, hvor der ikke overraskende er betydeligt flere topledere ansat i virksomheder med 25 eller flere ansatte end i virksomheder med 1-49 ansatte, der vurderer, at denne kompetence er blandt de vigtigste i deres nuværende lederjob. 12

13 Forskelle mellem kvindelige og mandlige linjeledere i den private sektor Der er en række signifikante forskelle på de kvindelige og mandlige linjelederes vurdering af, hvad der er blandt de vigtigste kompetencer i deres nuværende job, og det er forskelle, som ikke hænger sammen med, om flere kvinder end mænd er ansat i små eller store virksomheder. En signifikant større andel af kvinderne svarer, at følgende kompetencer er blandt de vigtigste i deres nuværende lederjob. Det drejer sig om evnen til at gennemføre forandringer at skabe trivsel og arbejdsglæde at skabe samarbejde og dialog løbende kompetenceudvikling af deres medarbejdere at planlægge og følge op på opgaver at kommunikere at formidle virksomhedens holdninger og værdier Omvendt svarer en signifikant større andel af mændene, at følgende kompetencer er blandt de vigtigste i deres nuværende lederjob. Det drejer sig om evnen til at løse problemer skabe resultater træffe beslutninger uddelegere opgaver Figur 7. Linjeledere i den private sektor. Forskelle på kvinder og mænd 2. Procent Kvinder (N=127) Mænd (N=469) 2 Der er for få kvindelige respondenter blandt mellemlederne og blandt toplederne til, at der kan laves en sammenligning mellem kvinder og mænd på disse to ledelsesniveauer. 13

14 Skandinavisk ledelsesstil Det har gennem årene været drøftet, om der er en særlig skandinavisk/nordisk ledelsesstil med blandt andet kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, decentraliseret beslutningskompetence samt frihed og selvstændighed til medarbejderne i opgaveløsningen. Ifølge respondenterne i undersøgelsen svarer 65 procent, at ledelsesstilen på deres virksomhed i høj eller i meget høj grad er kendetegnet ved, at der er kort afstand mellem ledelse og medarbejdere. Omkring seks ud af ti svarer, at medarbejderne har stor selvstændighed i opgaveløsningen, samt at de har passende indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver. 49 procent svarer, at ledelse i deres virksomhed i høj eller i meget høj grad udøves gennem argumentation frem for formel magt. Tabel 5. Man taler ofte om en særlig skandinavisk/nordisk ledelsesstil med blandt andet kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, decentraliseret beslutningskompetence samt frihed og selvstændighed til medarbejderne i opgaveløsningen. I hvilken grad kendetegner følgende ledelsesstilen i din virksomhed? Procent Slet ikke/ I mindre grad I nogen grad I høj/ I meget høj grad Ved ikke/ Ikke relevant Total Beslutningskompetencen er decentraliseret Beslutninger træffes på grundlag af sikker viden Beslutningsprocesserne foregår kollektivt Medarbejderne har passende indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver Medarbejderne har stor selvstændighed i opgaveløsningen Der er kort afstand mellem ledelse og medarbejdere Medarbejderne leder sig selv ( selvledelse ) Der er medbestemmende eller selvstyrende grupper/teams Ledelse udøves gennem argumentation frem for formel magt

15 Knap syv ud af ti vurderer, at den skandinaviske ledelsesstil giver bedre økonomiske resultater, og mere end otte ud af ti vurderer, at den skaber større medarbejdertilfredshed. Figur 8. Vurderer du, at man som leder skaber bedre økonomiske resultater med den skandinaviske/nordiske ledelsesstil, som blandt andet omfatter kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, decentraliseret beslutningskompetence samt frihed og selvstændighed til medarbejderne i opgaveløsningen, end hvis man benytter en mere topstyret og autoritær ledelsesstil? Procent Den skandinaviske/nordiske ledelsesstil skaber bedre økonomiske resultater 13 Der er ingen forskel på, om man bruger en mere topstyret og autoritær ledelsesstil eller den skandinaviske/nordiske ledelsesstil, når det gælder de økonomiske resultater 4 En mere topstyret og autoritær ledelsesstil skaber bedre økonomiske resultater 15 Ved ikke Figur 9. Vurderer du, at man som leder skaber større medarbejdertilfredshed med den skandinaviske/nordiske ledelsesstil, som blandt andet indebærer kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, decentraliseret beslutningskompetence samt frihed og selvstændighed til medarbejderne i opgaveløsningen, end hvis man benytter en mere topstyret og autoritær ledelsesstil? Procent Den skandinaviske/nordiske ledelsesstil skaber større medarbejdertilfredshed Der er ingen forskel på, om man bruger en mere topstyret og autoritær ledelsesstil eller den skandinaviske/nordiske ledelsesstil, når det gælder medarbejdertilfredsheden En mere topstyret og autoritær ledelsesstil skaber større medarbejdertilfredshed Ved ikke 15

16 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Lederne i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført CAWI-interview med privatansatte medlemmer af Lederne i perioden 11. november til 23. november 15. Køn Antal Procent Kvinder Mænd Total Alder Antal Procent Under og derover Total Ledelsesniveau Antal Procent Administrerende direktør/øvrig direktion Leder med ledelsesansvar for ledere og eventuelt også andre medarbejdere Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder 289 Total Virksomhedsstørrelse Antal Procent eller flere ansatte Total I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 1 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver ét procentpoint højere eller lavere. Det er ikke en fejl, men skyldes almindelige afrundingsprincipper. Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Mercuri Urval Lederne September 14 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på, hvilke egenskaber den gode topleder skal besidde, når det gælder:

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013

Ledelsesudfordringer  Lederne Februar 2013 Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013 LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER ANNO 2012 Indledning De ledelsesmæssige udfordringer sætter dagsordenen for de ledelsesmæssige prioriteringer og spiller blandt andet

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

E-survey 3. God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen

E-survey 3. God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen E-survey 3 God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen August 2004 E-survey 3 Indledning Denne undersøgelse fokuserer på, hvordan ledelsesniveauet

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og

Læs mere

Det Danske Ledelsesbarometer 2011. Statusrapport

Det Danske Ledelsesbarometer 2011. Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer 11 Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 11 Statusrapport Aarhus University Business and Social Sciences Lederne Rapporten kan downloades via www.ledelsesbarometer.dk

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Det Danske Ledelsesbarometer 2011

Det Danske Ledelsesbarometer 2011 Det Danske Ledelsesbarometer 2011 UDVIKLINGSRAPPORT 2000-2011 Det Danske Ledelsesbarometer Ledere og ledelse i Danmark 2000-2011 Udviklingsrapport Aarhus University, Business and Social Sciences Lederne

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Balanceret ledelse i myndigheden? Trivsel og arbejdsglæde Effektivitet i opgaveløsningen Kvalitet i opgaveløsningen Balanceret

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Resultater af Forums e-survey 4

Resultater af Forums e-survey 4 Resultater af Forums e-survey 4 Resultater af Forums e-survey 4 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2006 Forums bestyrelse: Departementschef Christian Kettel Thomsen, Finansministeriet (formand)

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Ansættelse og opsigelse i den private sektor i et lederperspektiv

Ansættelse og opsigelse i den private sektor i et lederperspektiv Ansættelse og opsigelse i den private sektor i et lederperspektiv Lederne Maj 2013 INTRODUKTION TIL UNDERSØGELSEN Undersøgelsen omfatter tre temaer. Det første tema belyser respondenternes egen ansættelse

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Mødekultur og mødeledelse

Mødekultur og mødeledelse Mødekultur og mødeledelse Lederne Februar 2013 Indledning God ledelse handler i høj grad om kommunikation, og det er vigtigt for såvel den enkelte leder som virksomheden at sætte fokus på, hvorvidt de

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2014-2016 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere