Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik, niveau B Karsten Lund Johansen m325 ma-b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Introduktion til matematik på HF niveau B Geometri og trigonometri Formler, brøker, rødder og potenser Variabelsammenhænge og funktioner Polynomier Differentialregning Integralregning Statistik Træning i skriftligt arbejde Skriftligt arbejde, mundtlig fremlæggelse og argumentation Eksamensspørgsmål Side 1 af 9

2 Titel 1 Introduktion til matematik på HF niveau B Repetition af kernestof fra matematik på niveau C. Introduktion til TI-NSpire CAS og Geogebra CAS. 7 lektioner Anvendelse af TI-NSpire, og Geogebra CAS til løsning af opgaver. Holdundervisning med hovedvægt på værkstedsundervisning og opgaveregning. Titel 2 Geometri og trigonometri Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B1, Gyldendal 2. udgave 2013 Side 6-23(midt) Side 24(midt)-28(midt) Side 29(nederst)-32 Side Beviserne for arealformlen, sinusrelationerne og cosinusrelationerne. Brug af IT: TI-NSpire CAS og Geogebra. 11 lektioner Fokus på formler og ligninger, geometrisk ræsonnement og bevisførelse. Hvad er en definition, en sætning og et bevis? Side 2 af 9

3 Titel 3 Formler, brøker, rødder og potenser Opgaveregning med fokus på brøker, potenser, rødder og formelmanipulation. Opgaveregning med papir og blyant. 4 lektioner Håndtere simple formler og regneudtryk. Forbedre grundlæggende regnekundskaber. Titel 4 Variabelsammenhænge og funktioner Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B1, Gyldendal 2. udgave 2013 Side Side 55(midt)-75 79(midt)-115 (ikke bevis side 81 midt og side 92 nederst) Gyldendals Gymnasiematematik Arbejdsbog B1, Gyldendal 2. udgave 2013 Side Side Matematiske modeller. Beviser fra ovenstående sidetal. Forløbet suppleres med en projektopgave hvor kursisterne, ud fra kendskabet til ligefrem og omvendt proportionalitet, skal tænke sig frem til gasligningen for ideelle gasser. Brug af IT: TI-NSpire CAS og Geogebra. 14 lektioner Sproglig beskrivelse af sammenhænge mellem variable. Håndtere simple formler, herunder at oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt. Regression. Side 3 af 9

4 Titel 5 Polynomier Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B1, Gyldendal 2. udgave 2013 Side (midt) (ikke bevis side 128 midt) Side 129(nederst)-139 (ikke bevis side 136 midt) Bevis for formlen til løsning af andengradsligninger Side 127(nederst)-128(øverst). Notat med bevis af determinantformlen til løsning af andengradsligninger. (Inspireret fra bogen).og note om toppunkt. Brug af IT: TI-NSpire CAS og geogebra. 19 lektioner Eksempel på en detaljeret analyse af en klasse af funktioner. Forløbet afsluttes med en projektopgave, hvor kursisterne skal sætte sig ind i, hvordan man historisk set har forsøgt at finde løsninger til tredjegradsligninger. Kursisterne prøver samtidig at løse tredjegradsligninger med Cardanos formel. Side 4 af 9

5 Titel 6 Differentialregning Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B2, Gyldendal 2. udgave 2012 Side 6-51 Ikke alle beviser fra ovenstående sider er gennemgået (se nedenfor). Følgende beviser: Sætning 1, 2, 3, 4 og 5 på siderne 15 til 18. Brug af IT: TI-NSpire CAS og Geogebra til løsning af opgaver som inddrager differentialkvotienten for mere komplicerede funktionsudtryk. Notat om kæderegel.notat om s lektioner Begrebernes betydning, oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt. Anvendelse af differentialregning med eksempler. Side 5 af 9

6 Titel 7 Integralregning Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B2, Gyldendal 2. udgave 2012 Side Beviser fra ovenstående sidetal. Yderligere materiale: Lærerens note om substitution. Men dog er de steder sprunget over, hvor der optræder integration af trigonometriske funktioner og logaritmefunktioner. Brug af IT: TI-NSpire CAS og Geogebra til løsning af opgaver med mere komplicerede funktionsudtryk. 25 lektioner Begrebernes betydning, oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt. Anvendelse af integralregning med eksempler. Side 6 af 9

7 Titel 8 Statistik Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B1, Gyldendal 2. udgave 2013 Side Side Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B2, Gyldendal 2. udgave 2012 Side (øverst) Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B2, Gyldendal 1. udgave 2007 Side 172(midt)-174(midt) Yderligere materiale om khi-i-anden test: s , Per Gregersen, Peter Limkilde, 1. Udg Statistik med TI-NSpire CAS version 2.1, og Geogebra. Lidt om Permutationer og kombinationer.. Lærerens note om at kaste med en mønt. Tæthedsfunktion, frihedsgrader, teststørrelse og p-værdi. Lærerens opgaver til belysning af khi-i-anden test. Stikprøve introduceret. Der er ikke nået Projektopgave i meningsmåling og khi-i-anden test. Brug af IT: TI-NSpire CAS og Geogebra. 20 lektioner Begrebernes betydning, oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt. At Teste og Khi-i-anden test. Forløbet skulle afsluttes med et projekt, hvor kursisterne ved hjælp af khii-anden tests undersøger om der foreligger et meningsskred fra sidste folketingsvalg og til nu. Der benyttes meningsmålinger hentet fra tekst tv. Dette er ikke nået. Side 7 af 9

8 Titel 9 Træning i skriftligt arbejde Repetition af kernestoffets centrale dele. 15 lektioner Opgaveregning i kernepensum. Holdundervisning med hovedvægt på værkstedsundervisning og opgaveregning. Individuel/gruppevis arbejde med regning af opgaver. Hjemmeopgaver. Titel 10 Skriftligt arbejde, mundtlig fremlæggelse og argumentation Repetition af kernestof samt udvalgte områder af det supplerende stof. 28 lektioner Mundtlig fremlæggelse og ræsonnement. Holdundervisning med hovedvægt på værkstedsundervisning. Repetition og gennemgang på tavlen af udvalgte emner. Individuel/gruppevis arbejde med mundtlig fremlæggelse og regning af opgaver. Side 8 af 9

9 Titel 11 Eksamensspørgsmål 1. Geometri og trigonometri Du skal redegøre for Definitionen af sinus, cosinus og tangens Arealformlen A = 1/2 a b sin(c) Sinusrelationerne Give eksempler på beregning af sider og vinkler i trekanter 2. Polynomier Du skal redegøre for Andengradspolynomiets graf og toppunkt Andengradsligningen Tredjegradsligninger (kun arbejdsgangen) 3. Eksponentielle funktioner Du skal redegøre for karakteristiske egenskaber ved eksponentielle funktioner 4. Potensfunktioner Du skal redegøre for karakteristiske egenskaber ved potensfunktioner 5. Differentialregning Du skal redegøre for 6. Differentialregning Du skal redegøre for Begrebet differentialkvotient Differentialkvotienten for x 2 Tangentens ligning Begrebet differentialkvotient Differentialkvotienten for x 2 Monotoniforholdene for en differentiabel funktion 7. Lineære funktioner og differentialregning Du skal redegøre for Karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner Ligningen for tangenten til grafen for en differentiabel funktion 8. Stamfunktion og integral Du skal redegøre for Stamfunktion og ubestemt integral Bestemt integral Areal under grafen for en funktion 9. Statistik Du skal redegøre for Population, stikprøve og Khi-i-anden test Deskriptiv statistik (i det omfang tiden tillader det) Side 9 af 9

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hf2 Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kristian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. juni 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding (tovholder) VUC Vest, Stormgade 47,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer 2hf Matematik C Søren Fritzbøger Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik C Claus Ryberg

Læs mere

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller 1 Ligninger a. Fortæl om algebraisk og grafisk løsning af ligninger ud fra ét eller flere eksempler. b. Gør rede for algebraisk løsning af andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0. 2 Ligninger a. Fortæl om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Nørre Nissum Seminarium & HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning, afd. HHX-Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Matematik C Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik A (2 årigt forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik C Suna Vinther

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere

til emneopgaver eller projekter, som du skal lave. Disse kan du se til sidst i materialet.

til emneopgaver eller projekter, som du skal lave. Disse kan du se til sidst i materialet. Kære selvstuderende i matematik A materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. rslag til Eksaminationsgrundlaget for matematik C og nationsgrundlaget for selvstu- - s- C-, B- og A-niveau. Du kan

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf MATEMATIK C Lene Kærgaard Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma

Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Undervisningsbeskrivelse for: 670e 1208 Ma Fag: Matematik C->B, HFE Niveau: B Institution: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (147248) Hold: 670e 1208 Ma (Matematik C-B, halvårshold) Termin: December

Læs mere