Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven):"

Transkript

1

2 Kære matematiklærer Formålet med denne materialekasse er, at eleverne med konkrete materialer og it får mulighed for at gøre sig erfaringer, der kan føre til, at de erkender de sammenhænge, der gør sig gældende indenfor enkel trigonometri. Som lærer man f.eks. sætte nogle af følgende læringsmål: Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven): Kunne foretage højdemålinger ved at tegne ligedannede trekanter i korrekt forhold. Kunne bruge lommeregnerens tangensfunktion til at beregne højder. Kunne beregne ukendt vinkler i retvinklede trekanter. Vide at sinus og cosinus er definerede størrelser. Kunne redegøre for sætninger vedr. sinus og cosinus og retvinklede trekanter. Et forløb kan bestå at gennemgang af nedenstående ark, relevante forløb på EMU (se link nedenfor og artikel fra MATEMATIK) og opgaver fra forløbet i faghæftet (vedlagt). Som evaluering kan bruges oplæg fra forløbene på EMU eller opgave 14 fra forløbet i faghæftet. Ark 1: Højdemåling med ligedannede trekanter Ark 2: Højdemåling med tan knappen på lommeregneren Ark 3: Vinkelberegning i trekanter Ark 4: Sinus og cosinus med enhedstrekanten Ark 5: Enhedscirklen Ark 6: Tabel med værdier for sin, cos og tan Ark 7: Sinus og cosinus i retvinklede trekanter Ark 8: Blandede opgaver Kassen indeholder: 1 stk. enhedstrekant (hyp = 1 meter) kan bruges med ARK stk. clinometre kan bruges med ark stk. målebånd (50 meter) kan bruges med ark 1. Herværende lærervejledning indbefattende: Artikel til læreren: GeoGebra som redskab til forståelse af trigonometri fra Matematik december elevark Uddrag af Fælles Mål 2009 Side fra formelsamlingen om trigonometri Forløbene på EMU findes på: Ole Haubo Christensen, version 1.0 2

3 GeoGebra som redskab til forståelse af trigonometri fra MATEMATIK december Faktaboks Appletter En applet er et lille program skrevet i Java, som kører i et Internetprogram (browser) som f.eks. Microsoft Internet Explorer. Bankernes netbanker er som regel lavet på denne måde. For at vise appletter skal browseren have en lille Java udvidelse, som er gratis. Skolens computere vil almindeligvis have denne udvidelse. Stort set alle Internetbrugere har brugt appletter måske uden at vide det! GeoGebra filer kan umiddelbart bruges som appletter, idet GeoGebra er et Java program. Trigonometri i Fælles Mål efter 9. klasse i arbejdet med geometri at arbejde undersøgende med enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter og beregne sider og vinkler. Om GeoGebra GeoGebra er ikke bare et stykke dynamisk geometrisoftware det er en international bevægelse. Ved den 1. Internationale GeoGebra konference, som blev afholdt i juli i Østrig var der i den arbejdsgruppe som forfatteren af denne artikel deltog i 32 matematiklærere fra 17 lande! Projektet startede som et stykke forskningsarbejde for Marcus Hohenwater. Helt fra begyndelsen har det været gratis at bruge GeoGebra på skoler. I øjeblikket er der en snes programmører, der hele tiden udvider mulighederne for brugere af programmet. Bare i år er det blevet muligt at animere (noget man ellers før skulle bruge kommercielle programmer som f. eks. GeoMeter til), at tilpasse funktioner til punkter og der er indbygget regneark. Set med danske didaktiske briller er GeoGebras store potentiale dets evne til at lade elever eksperimentere med et nærmest uendeligt antal specialtilfælde uden at skulle foretage en masse trivielle beregninger. De kan dermed holde fokus på det begreb, som læreren ønsker, at de skal. Det er meget nemt at lære at bruge programmet, så eleverne kan efter kort tid selv tilrettelægge deres undersøgelser. Erik Vangsted beskrev GeoGebra i MATEMATIK nr i denne artikel vil jeg fokusere på noget vores udenlandske kolleger er begejstrede for: muligheden for at lave interaktive læremidler. Det vil sige hjemmesider (eller filer), hvor eleven kan ændre parametre og direkte se konsekvenserne. Ole Haubo Christensen, version 1.0 3

4 Billedtekst: Pernille Peiter, Holluf Pile Skole måler højden på skolens flagstang Pædagogisk merværdi Højdemålingsopgaver har traditionelt dannet udgangspunkt for arbejdet med trigonometri. Det skal der ikke nødvendigvis laves om på, bare fordi der kan bruges computer. Computeren skal selvfølgelig kun bruges der, hvor det giver en pædagogisk merværdi. Det er typisk i situationer, hvor vi gerne vil have eleverne til at udforske og eksperimentere samtidig med, at vi holder deres fokus på det faglige begreb, vi ønsker og ikke en masse beregninger og konstruktioner. I dette forløb ønsker vi, at eleverne kan fokusere på forholdet mellem sider og vinkler i trekanter uden at skulle tegne og regne. Vi får altså computeren til at tage slæbet, så vi frigør elevens resurser til de egentlige læringsmål. Denne artikel beskriver et forløb, hvor computeren er brugt langt under halvdelen af tiden. Vi startede og sluttede med at måle højder af flagstang og træer. Undervejs blev der tegnet mange trekanter på tavlen! Forudsatte begreber Som altid må undervisningen starte med at afdække, hvordan eleverne står i forhold til de begreber, som er fundamentet for nye begreber. I tilfældet trigonometri kan man fokusere på ligedannede trekanter, forholdstal samt brøker og decimaltal som repræsentationer for det samme tal. Figur 1 viser en applet (Javaprogram der kører i en browser som f.eks. Internet Explorer) lavet med Geo Gebra. Her kan eleven flytte punktet B og iagttage brøk og decimal ændre sig, samtidig med at der er et forhold til tallinjerne. Man kan tale med eleverne om, at de er vant til at betragte geometrien som støtte ved multiplikation, men at der her ses på forhold mellem tal eller division. En sammenligning med skærme (4:3, 16:9, 16:10) kan være nyttig. Ole Haubo Christensen, version 1.0 4

5 Figur 1: 10/fag/mat/geogebra/broek.html En anden nyttig sammenligning (se figur 2) er hældningstal for rette linjer, som netop fremkommer ved at betragte selvsamme forhold. Igen kan eleverne ændre punktet B og iagttage ligningen forandre sig. Her er det lærerens opgave at få fokus på trekanten under den rette linje og forholdet mellem siderne. Der kan spørges: Kan I lave andre trekanter, hvor ligningen er den samme? osv. Figur 2: 10/fag/mat/geogebra/haeldning.html Tangens Nu mangler vi bare at få sat en vinkel på (figur 3). Så kan vi se, at der til hver vinkel hører et bestemt forhold (udtrykt som decimaltal). Nu kan eleverne ved at flytte rundt på punktet B og dermed variere vinklen udfylde en tabel med tangensværdier for 10, 20 osv. Samtidig kan man taste samme vinkler ind i lommeregneren og sammenligne resultaterne Ole Haubo Christensen, version 1.0 5

6 Figur 3: 10/fag/mat/geogebra/tan2.html Sinus og cosinus I faghæftet tages der udgangspunkt i drageflyvning, som praktisk indgang. Her kan eleven ændre vinklen og aflæse dragens højde og afstand. Læreren kan eksempelvis spørge: Hvad sker der med højden, hvis vi gør snoren gøres dobbelt så lang? Hvad med afstanden? Figur 4: 10/fag/mat/geogebra/drage.html Næste skridt (og det er svært at gøre realistisk med drageeksemplet) kan være at forestille sig, at snoren kun er én meter lang og derpå fjerne dragen, så vi har en slags enhedstrekant. Ole Haubo Christensen, version 1.0 6

7 Figur 5: 10/fag/mat/geogebra/enhed.html Det afgørende spring kommer, når vi kalder længden af siden a for sinus til vinklen v. Og længden af siden b for cosinus til vinklen v. Figur 6: 10/fag/mat/geogebra/stor_enhed.html Da eleverne har lavet en tabel med tangens til et antal vinkler, kan de lave samme øvelse med sinus og cosinus. Det er der ikke noget nyt i, men med en applet kan de koncentrere sig om forholdet mellem vinklerne og værdierne og ikke tænke på vinkelmåler, millimeterpapir osv. Som en bonus fremkommer enhedscirklen, når der trækkes i B! Sammenfatning Som det står i faghæftet: Det interessante er ikke, at computeren kan tegne. Det interessante er derimod, at eleverne får øgede muligheder for at arbejde med tegning, undersøgelser, analyser og ræsonnementer i tæt sammenhæng. Læreren har altså fået et undervisningsmiddel, der virkelig understøtter det læringssyn, vi har i Danmark. Trigonometri er et abstrakt emne, hvor vi kan bruge al den hjælp, der er. Appletterne i denne artikel er alle online. Det vil sige, at der ikke skal installeres noget program på computeren bortset fra Java, som de fleste computere har i forvejen. Appletterne giver altså på en meget nem måde eleverne mulighed for at nyde fordelene ved udforske og eksperimentere med dynamisk geometri. Det kunne give både lærere og eleverne mod på at arbejde videre med denne type program. Ole Haubo Christensen, version 1.0 7

8 ARK 1: Højdemåling med ligedannede trekanter Opgave: Læringsmål: I hver af de følgende situationer skal du tegne situationen på papir i passende forhold. Ud fra tegningen skal du svare på opgaverne. Du skal bruge en vinkelmåler og noget ternet papir. Du skal indse, at trekanten på papiret er ligedannet med trekanten i virkeligheden. Derfor er forholdet mellem siderne det samme i de to trekanter meter fra en kirke måler du en vinkel til toppen på 40. Hvor høj er kirken? meter fra et træ måler du en vinkel på 35. Hvor højt er træet? meter fra et hus måler du en vinkel på 17. Hvor højt er huset? 4. Formuler selv tre opgaver til en af dine kammerater NB: Brug målebånd og klinometre til at lave jeres egne målinger. Se på filmen påhttp://www.emu.dk/gsk/fag/mat/uvforloeb/tan.html, om hvordan det kan gøres. Ole Haubo Christensen, version 1.0 8

9 ARK 2: Højdemåling med tan knappen på lommeregneren Opgave: Beregn højden i følgende situationer med lommeregner. Du skal svare fuldstændigt. Det vil sige, at du skal: a) Definere opgaven b) Opstille en ligning (et regnestykke) med det tal, du kender c) Regne stykket d) Svare på det der bliver spurgt om, så det kan forstås af en, som ikke har læst opgaveteksten Læringsmål: Du skal indse, at tangens bruges til at beregne højder meter fra et træ måler du en vinkel til toppen på 40. Hvor højt er træet? meter fra et kirketårn måler du en vinkel på 35. Hvor højt er kirketårnet? meter fra et hus måler du en vinkel på 11. Hvor højt er huset? 4. Formuler selv tre opgaver til en af dine kammerater Ole Haubo Christensen, version 1.0 9

10 ARK 3: Vinkelberegning i trekanter (2 sider) Opgave: På lommeregner kan du også regne baglæns med tan knappen. Det vil sige, at du ved at indtaste en brøk, der beskriver et forhold mellem to højden af en trekant og længden af dens grundlinje kan beregne den tilhørende vinkel. tan 1 (a/b), hvor a er højden og b er længden af grundlinjen Læringsmål: Du skal indse, at invers tangens bruges til at beregne vinkler, når sidelængderne er kendte. Alle side og vinkler skal beregnes i nedenstående trekanter Ole Haubo Christensen, version

11 Ole Haubo Christensen, version

12 ARK 4: Sinus og cosinus i enhedscirklen Her ses en cirkel med en radius på 1. Det hedder en enhedscirkel. For hver vinkel har retvinklede trekant inden i en vis højde og længde. Højden kalder man for sinus til vinklen. Sin(40 )=0,64 Længden kalder man for cosinus til vinklen. Cos(40 )=0,77 Opgave: Læringsmål: Udfyld skemaet (ARK 6) ved enten at bruge GeoGebra, 10/fag/mat/geogebra/stor_enhed.html eller papir, vinkelmåler og blyant. Hvis du ikke kan ramme vinklerne præcist, skal du rette vinkelværdierne. Du skal indse, at sinus og cosinus til en vinkel blot er definerede størrelser. NB: Brug også den store enhedstrekant til at definere størrelserne. Ole Haubo Christensen, version

13 ARK 6: Tabel med værdier for sin, cos og tan Eksempel: Indstil enhedstrekanten på computeren (eller den store enhedstrekant) til den ønskede vinkel. Det er ikke altid muligt at ramme den præcise vinkel på computeren så må du rette arket ved at strege ud og skrive nyt. Nedenfor er 10 streget ud, og der er skrevet 9,92 i stedet, fordi det er det tætteste, man kan komme. A a b c Sin(A) Cos(A) Tan(A) 10 9,92 0,17 0,99 1 0,17 0,17 0,99 0, A a b c Sin(A) Cos(A) Tan(A) Ole Haubo Christensen, version

14 ARK 7: Sinus og cosinus i retvinklede trekanter Læringsmål: Du skal kunne redegøre for sætninger vedr. sinus og cosinus og retvinklede trekanter. Fra drage til formel Hvad er dragons højde (a)? Når c=1 er Når c 1 er Altså er sin sin sin Lav det tilsvarende ræsonnement for længden (b) Ole Haubo Christensen, version

15 ARK 8: Blandede opgaver Opgave: Læringsmål: Beregn alle længder og vinkler i nedenstående trekanter Du skal kunne bruge sinus til at beregne højder i retvinklede trekanter, når kun en sidelængde er kendt. Ole Haubo Christensen, version

16 Ole Haubo Christensen, version

17 Facitliste Ark tan tan Ark 2 tan Eksempel på opstilling med vægt på kommunikationsværdi: 1. Kirkens højde Idet: Indsætter jeg de kendte værdier og beregner: tan tan tan Kirken er ca. 10 m høj Ole Haubo Christensen, version

18 Ark 3 tan 3 5 tan 4 3 tan tan tan 1 4 tan 1 4 tan tan 3 6 tan 2 5 tan tan tan tan 3 2 tan tan 5 2 tan 5 3 tan tan tan tan tan tan Ole Haubo Christensen, version

19 Ark 8 sin cos tan sin sin cos tan sin tan cos tan cos Ole Haubo Christensen, version

20 sin cos tan sin sin tan cos sin cos sin Ole Haubo Christensen, version

21 Trigonometri i faghæfte 12: Matematik (2009) Trinmål efter 9.klasse :: Matematiske emner geometri (s. 9) arbejde undersøgende med enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter og beregne sider og vinkler Læseplan 3. forløb klassetrin :: Matematiske emner (s. 27) Arbejdet med målestoksforhold, ligedannethed og kongruens danner baggrund for trigonometrien, der bygger på elevernes undersøgelser af sammenhængen mellem vinkler og sidelængder i retvinklede trekanter. It og lommeregner indgår i dette arbejde, hvorimod der ikke sigtes på anvendelse af tabeller. Det er vigtigt, at arbejdet med trigonometri knyttes tæt til konkrete aktiviteter, så det bliver tydeligt, at det er en bekvem beregningsmåde, der knytter vinkler og sider i en retvinklet trekant sammen. Hvor man på mellemtrinnet fx kan arbejde med at finde højden af en flagstang ved at måle afstanden hen til den og vinklen op til toppen og derefter tegne i et passende målestoksforhold, så kan man nu med samme konkrete udgangspunkt beregne højden vha. af trigonometri. I arbejdet med måling og beregning sigtes både på løsning af praktiske og teoretiske problemstillinger og på elevernes forståelse af de formler, der indgår, herunder Pythagoras sætning. Bl.a. dette sigte giver mulighed for at arbejde med enkle geometriske argumenter og beviser. Undervisningsvejledning (s. 60) Trigonometri I de nye Fælles Mål er undersøgende arbejde med enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter blevet et trinmål i 9. klasse. Emnet kræver, at eleverne har arbejdet med fx ligedannethed, målestoksforhold, retvinklede trekanter og Pythagoras sætning. Udgangspunktet vil være praktiske problemer, hvor eleverne får mulighed for at arbejde med afstande, der ikke kan måles på en simpel måde med et målebånd. Eleverne i 8. klasse arbejder med at finde højden på skolens flagstang eller et træ i skoven på forskellige måder: Med redskaber som teodolit eller klinometer kan vinklen mellem stangens top og fod måles i en bestemt afstand fra flagstangen. Redskaberne kan med fordel fremstilles af eleverne. Når eleverne har målt en vinkel og afstanden hen til objektet, kan de tegne situationen på papir eller i et dynamisk geometriprogram i et passende målestoksforhold og måle højden af flagstangen. Med middelalderens jacobstav eller den simple pind kan en beregning ud fra viden om ligedannede trekanter føre frem til en beregning af højden. Udgangspunktet for at arbejde med trigonometri er altså en række praktiske eksempler, som drejer sig om retvinklede trekanter, og at der endvidere i klassen tidligere er arbejdet med ligedannethed og tegning i målestoksforhold. At introducere trigonometri forenkler disse beregninger og giver en større indsigt i sammenhængen mellem sider og vinkler i retvinklede trekanter. Arbejdet med trigonometri kan også rumme en undersøgelse af enhedscirklen eller den retvinklede enhedstrekant. Til dette undersøgende arbejde vil et dynamisk geometriprogram være en oplagt hjælp. Gennem en sammenligning af enhedstrekanten med andre trekanter fra ovenstående praktiske situationer kan eleverne opleve, at trigonometrien kan give adgang til lette beregninger af sider og vinkler. Begreberne sinus, cosinus og tangens kan introduceres og anvendes til beregninger vha. computer og/eller lommereg Ole Haubo Christensen, version

22 ner. Der arbejdes ikke med tabeller. I hovedafsnittet med undervisningseksempler gives konkrete forslag til arbejdet med trigonometri. Undervisningsvejledning (s. 61) Dynamiske geometriprogrammer I dag findes en række dynamiske geometriprogrammer, som gratis kan hentes på internettet. En stor del af det traditionelle arbejde med at konstruere fx trekanter med givne egenskaber vil naturligt foregå på computeren. Ligesom lommeregner og computer har fjernet behovet for træning af standardalgoritmer i forbindelse med arbejdet med tal og algebra, ændrer anvendelsen af dynamiske geometriprogrammer i forbindelse med arbejdet med geometri også behovet for at udvikle tegnemetoder til geometriske konstruktioner på papir. Og samtidig åbnes der for mange nye muligheder for at udvide elevernes arbejde med geometrisk konstruktion, undersøgelser med henblik på forståelse af geometriske regler og ræsonnementer. Arbejdet med dynamiske geometriprogrammer kræver derimod ofte, at en række geometriske begreber er kendte. Med disse begreber på plads kan eleven relativt nemt konstruere en trekants omskrevne cirkel ved at tegne en trekant, herefter tegne midtnormaler og endelig tegne cirklen med centrum i midtnormalernes skæringspunkt og med den givne radius. Herefter kan eleven ved at trække i punkter og linjestykker undersøge, hvad der sker med midtnormalerne og den omskrevne cirkel, når trekanten ændrer form. Det interessante er ikke, at computeren kan tegne. Det interessante er derimod, at eleverne får øgede muligheder for at arbejde med tegning, undersøgelser, analyser og ræsonnementer i tæt sammenhæng. Også i forbindelse med arbejdet med geometriske mønstre rummer computeren store muligheder på alle klassetrin. I forbindelse med et sådant arbejde er det oplagt at gennemføre ræsonnementer omkring linjer ved trekanter, cirkler, vinkler, flytninger, symmetri osv. Computeren rummer også særlige muligheder for at arbejde i et tilsyneladende 3 dimensionalt rum, og det kunne fx være oplagt at lade eleverne stifte bekendtskab med et program af den slags. I et sådant program kan man opgive mål for rumlige figurer og meget hurtigt sammensætte disse figurer og betragte dem fra forskellige vinkler som en perspektivtegning. Undervisningsforløb (s ) Ole Haubo Christensen, version

23 Ole Haubo Christensen, version

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

SMATH. Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System. Version: November 2014

SMATH. Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System. Version: November 2014 SMATH Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System Version: November 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er SMATH?...5 Hent programmet eller kør direkte i browser...5 Udgangspunkt

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Regneark i undervisningen

Regneark i undervisningen Regneark i undervisningen den regner selv Indledning... 3 Computeren som regnemaskine... 4 Den procesorienterede, eksperimenterende arbejdsmetode med regneark... 5 Optællinger med regnearksprogrammet...

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Integration af IKT i matematikundervisningen

Integration af IKT i matematikundervisningen Integration af IKT i matematikundervisningen 4m 3m 2m Horisont 1m ground A bottel of chees and pest Udarbejdet af Kaj Østergaard Århus Dag- og Aftenseminarium 2004/2005 1. Forord... 3 2. Baggrund for projektet...

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

matematikhistorie og dynamisk geometri

matematikhistorie og dynamisk geometri Pythagoras matematikhistorie og dynamisk geometri med TI-Nspire Indholdsfortegnelse Øvelse 1: Hvem var Pythagoras?... 2 Pythagoras læresætning... 2 Geometrisk konstruktion af Pythagoræisk tripel... 3 Øvelse

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere