1. Faglig læsning og skrivning side Regning med tal side Brøker og decimaltal side Areal side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Faglig læsning og skrivning side 4. 2. Regning med tal side 10. 3. Brøker og decimaltal side 24. 4. Areal side 38. 5."

Transkript

1 Du skal lære om: 1. Faglig læsning og skrivning side 4. Regning med tal side 10. Brøker og decimaltal side 4 4. real side 8. Procent side 6. Statistik side Rumlige figurer side Ligninger og formler side Geometrisk tegning side Sandsynlighed og kombinatorik side Sammenhænge og funktioner side Matematik i hverdagen side Matematiske undersøgelser side 164

2 FGLIG LÆSNING OG SKRIVNING MÅL BEGREBER OG ORD t du lærer: at forklare, hvordan et kapitel i bogen er opbygget at bruge en model for faglig læsning og faglig skrivning at skrive beregninger og forklaringer, som viser, hvordan du har løst en matematikopgave hvad de signalord, der bliver brugt i matematikopgaver, betyder, og hvad de kræver af dine besvarelser af opgaverne. OM MULTI 6 Kapitlerne i MULTI 6 er bygget op på samme måde som i MULTI 4 og. Her er en oversigt over de dele, som er i hvert kapitel. Mål, begreber og ord står på første side i hvert kapitel. Målene fortæller, hvad du skal lære i løbet af kapitlet. Begreberne og ordene skal du lære at kende i kapitlet. Nogle af ordene og begreberne har du arbejdet med tidligere, men de er vigtige for dit arbejde med opgaver og aktiviteter i kapitlet, og derfor er de gentaget. De nye ord står med fed skrift, og det gør de også første gang, du møder dem i teksten. Forhåndsviden står på første side i hvert kapitel. I opgaven skal du i klassen eller sammen med en makker bruge din viden om emnet til at svare på nogle spørgsmål. ktiviteter er altid beskrevet i en blå boks. I en aktivitet arbejder du med matematik gennem fx spil eller bevægelse og ved at bruge materialer, fx måleredskaber, kort fra kopiark eller digitale værktøjer Faglig læsning og skrivning 10 MÅL t du lærer: mere om at bruge de fire regningsarter til at løse problemer at gange og dividere med negative tal om kvadrattal og kubiktal om kvadratrod og kubikrod mere om talfølger. FORHÅNDSVIDEN 1. Skriv mindst tre matematikopgaver, som passer til tegningerne.. Byt med en makker og løs hinandens opgaver.. Diskuter, hvilken regningsart der er mest hensigtsmæssig at bruge til hver af jeres opgaver. beregn undersøg vurder begrund sammenlign signalord Vi tjener ialt 4400 kr. om FORHÅNDSVIDEN måneden. OPGVE 4 Vi bruger 4 00 kr. på alle vores udgifter hver måned. REGNEROBOTTER 7 KTIVITET FOR PERSONER. I skal bruge: scorekort (?), fem terninger og lommeregner. Regler: I skal slå med fem terninger. I skal udvælge fire af terningerne, som I begge skal bruge til at fremstille hver jeres regnerobot. BEGREBER OG ORD talfølge overslag I må bruge regnetegnene + :. Regning med tal Regnerobotterne må kun regne med hele tal, og skal indeholde mindst to forskellige regnetegn. Det gælder om at få et resultat så tæt på 0 som muligt. I skal omskrive regnerobotten til et regnestykke, der giver samme resultat. Rækkefølgen på tal og regnetegn i regnestykket skal være den samme som i regnerobotten. I skal evt. tilføje parenteser for at få det rigtige resultat. Når I begge har lavet en regnerobot og et regnestykke, viser I dem til hinanden. I skal forklare, hvorfor I har lavet regnerobotten, som I har. Bagefter skriver I jeres point på hver jeres Billetter regningsarternes hierarki begreber op på tavlen. kvadrattal kubiktal kvadratrod kubikrod Jeg har 1 0 kr. og kan spare 10 kr. op hver måned. OPGVE Undersøg, om der er regnet rigtigt eller forkert. Forklar hinanden, hvordan I regner stykkerne. 1. 6, 6,4 = 9,8. 08, ,77 = 967,01. 6,9 7 = 98,1 Jeg skal bruge : 4 = 177,7 170 m². scorekort. I finder point for regnerobotten ved at finde forskellen på resultatet og 0. I får det antal point, som svarer til forskellen. Regnestykket kontrollerer I på lommeregner. Hvis I har skrevet det rigtigt, får I 1 point. Den spiller, som har færrest point i alt, vinder spillet. I skal arbejde eller sammen. OPGVE 1 1. Lav 7 kort. Skriv på hvert kort et af følgende begreber: overslag, regningsarternes hierarki, kvadrattal, kubiktal, kvadratrod, kubikrod og talfølge.. Læg kortene på bordet, så I kan se dem.. Vælg på skift 1 kort, som I kan forklare. Forklar begrebet for de andre i gruppen. Når alle har forstået begrebet, lægger I kortet til side. I skiftes til at trække et kort, og fortsætter indtil alle kortene er forklaret og forstået. 4. Hvis der er nogle begreber, I ikke kan forklare eller forstå, så skal I hænge kortene med disse. Kig på tavlen, om der er begreber, I kan forklare en anden gruppe. OPGVE Tal om, hvilke metoder I bruger til overslagsregning. Brug fx disse regnestykker. 1. 8, , , + 7, +7, + 7, Gad + 9 vide, + 9 hvilke regningsarter jeg skal bruge? Eksempel: Terningerne viser 1, 1,, 4 og 4. Regnerobot: = 9 Resultatet er 1 fra 0, det giver 1 point. Regnestykke: ( + 4) Regnestykket er rigtigt, det giver 1 point. I alt 1 1 = 0 point. Kamille, Klippekort Ida, Julie, med Yun 10 og klipmarmona skal i biografen, og tager toget. Der er tre zoner. Børn under 16 år: zoner 7 kr. zoner 100 kr. rt 16 T Teori er altid i en lilla boks. I en teoriboks får du forklaret eller vist begreber, ord og matematiske KVDRTTL OG KUBIKTL regler. Kvadrattal er tal, der kan skrives som en potens, hvor et naturligt tal opløftes i anden. Eksempel: 4 er et kvadrattal fordi = 4 OPGVE cm OPGVE 1 1. Skriv alle kvadrattal op til Find forskellen mellem hvert af kvadrattal- OPGVE 4lene. //Mikkel,. Forklar, Victor og hvordan Jakub står ved talfølgen siden af ændrer sig for hinanden. TRÆN Mikkel holder hvert tal. 1 en TRÆN regning med teksten: Shawarma kr. Jakub står med en anden regning, hvor der står biograf 1 4. kr. Find de næste 10 kvadrattal efter 100. OPGVE 14 Mikkel Tegn Victor et og Jakub skema har magen været på Shawarmabar Find og i biografen. de 10 første De vil gerne kubiktal. vide, hvad de til og udfyld det. hver især skal betale for mad og biograf. De skal dele regningen lige. 1. Skriv mindst Kubiktal regneudtryk, Forskel der passer til Forskel historien. Forskel 1 = 1 OPGVE 7 Vis hinanden, hvordan I ganger og dividerer med negative tal. = 8 1 Brug fx disse regnestykker. 1. (-1) (-) : (-4). 7 (-16) + (-1) 8 4. (-6) : : (-6) = 7 BLNDEDE OPGVER TEM/PROJEKT Regning med tal cm 4 cm EVLUERING OPGVE 6 1. Forklar hinanden sammenhængen mellem: a. et kvadrat og kvadrattallene. b. en kube og kubiktallene.. Vis og forklar hinanden, hvordan I finder: a. kvadratroden af et tal. b. kubikroden af et tal. Kubiktal er tal, der kan skrives som en potens, hvor et naturligt tal opløftes i tredje. Eksempel: 8 er et kubiktal fordi = 8 cm cm Opgaverne i kapitlet er meget forskellige. Nogle opgaver skal du løse selv, andre skal du løse med en makker. 8 cm Evalueringssiden har opgaver, der passer til de mål, som står på første side. Du skal løse opgaverne med en makker. OPGVE Når I 1 løser opgaverne, kan I finde ud af, hvordan I hver især har udviklet jer i forhold til 1. Beskriv hvert areal med et kvadrattal. Skriv målene. kvadrattallet som et naturligt tal og som potens.. Beskriv hvert rumfang med et kubiktal. Skriv Træn 1 og er på siderne efter evalueringssiden. På kubiktallet som et naturligt tal og som potens. siderne arbejder du med kapitlets emne. Opgaverne i Træn 1 ligner 1 opgaver, du tidligere har mødt i kapitlet. Opgaverne i Træn er lidt sværere. Blandede opgaver. Efter nogle af kapitlerne er der to sider med blandede opgaver. Opgaverne ligner de opgaver, du tidligere har mødt i bogen. 4 Tema/projekt. Nogle kapitler slutter med et tema/ projekt. I skal arbejde undersøgende, når I arbejder med disse sider. 6 FIBONCCIS TLFØLGE betyder, at du skal arbejde sammen med en makker. PROJEKT FOR PERSONER OPGVE F I skal bruge: papir med tern, lineal, passer, farveblyanter og et geometriprogram. Vis eksempler på talfølger og figurfølger, og forklar hinanden, hvordan de fortsætter. //Ikon til e-ark 1//????SUS FIBONCCI Evaluering O Illustration 1 E OPGVE 1 1. Forklar, hvordan talfølgen vokser.. Skriv de næste 10 Fibonacci-tal. cm betyder, at du skal arbejde med faglig læsning og faglig skrivning, hvor du skal bruge en særlig arbejdsmåde, se side 6 eller aktivitetsark 1. Higres foto Sus betyder, 1 10 beskrev at den du italienske skal bruge matematiker et aktivitetsark. Fibonacci ktivitetsark en talfølge, som senere hen er blevet kaldt Fibonac- er kopiark, du får af din lærer. ci-tal. Talfølgen lyder: betyder, Ud fra talfølgen at der kan man er tegne sider et spiralmønster, i opgavebogen, som der passer til vist på illustration 1 og. denne side. betyder, at du skal bruge et skriftligt evalueringsark. Det skriftlige evalueringsark er et kopiark, du får af din lærer. 8 Illustration Faglig læsning og skrivning

3 MODEL FOR FGLIG LÆSNING OG FGLIG SKRIVNING Brug de tre rammer i modellen, når du skal Find ud af, hvilke punkter der kan være en løse en matematikopgave. Ikke alle punkter i hjælp for dig, når du skal løse opgaven. hver ramme skal bruges til alle opgaver. LÆS, OG FORSTÅ TEKSTEN Læs og fortæl teksten med dine egne ord. Tegn et billede, der viser teksten, eller forestil dig en tegning, som kan vise teksten. Hvilket spørgsmål skal du besvare? Sig det højt, eller skriv det med dine egne ord. Hvor står der noget om det, du skal finde svar på eller undersøge? Kig i tabeller, diagrammer, illustrationer og tekst. Skriv de oplysninger, som du skal bruge. Hvilken matematik skal du bruge? LØS OG FORKLR OPGVEN Skriv en indledning, hvor du kort forklarer, hvad du skal svare på. Vis, hvordan du vil løse opgaven, fx med et regneudtryk eller en tegning. Overvej, hvilke hjælpemidler du vil bruge, fx lommeregner, geometriprogram eller regneark. Lav et overslag, eller tegn en skitse. Lav en beregning. Indsæt tegninger, diagrammer, grafer eller andet, som du skal bruge for at løse opgaven. Skriv resultatet tydeligt og sådan, at du nemt kan finde det. VURDER DIT SVR Læs teksten igen. Kan dit resultat besvare spørgsmålet? Passer resultatet med dit overslag? Har du valgt den rigtige metode til at løse opgaven? Har du brugt de rigtige oplysninger? Har du forklaret grundigt, hvordan du har løst opgaven? Er dine beregninger tydelige? Overvej, om du skal have bestemte enheder på dit svar. Er der overskrifter og forklaringer på dine diagrammer, tegninger eller grafer? Hvad fortæller resultatet? SMMENLIGN ELEVBESVRELSER KTIVITET FOR TIL 4 PERSONER. I skal bruge: post-its, blyant, elevbesvarelser fra aktivitetsark og modellen på side 6. I skal i grupper på -4 personer se grundigt på de tre forskellige elevbesvarelser, som I får af jeres lærer, og lægge særligt mærke til, hvordan hver elev har regnet og forklaret sin løsning af matematikopgaven. Kan I se, hvad eleven har tænkt? Kan I forstå, hvordan eleven har regnet? Hvad er særligt godt? Er der noget, I synes, der mangler? Har eleven regnet rigtigt? 1. Sammenlign de tre elevbesvarelser, og bliv enige om, hvilken rækkefølge I vil lægge elevbesvarelserne i fra bedst til dårligst. Kald dem nummer 1, og den bedste er nummer 1.. Nu skal I på post-its skrive, hvorfor I synes, at besvarelse nummer er bedre end besvarelse nummer. Skriv fx: Denne besvarelse er bedre end den anden fordi Find mindst tre begrundelser. Bagefter skriver I, hvad der gør besvarelse nummer 1 bedre end besvarelse nummer.. Find sammen med en anden gruppe, og præsenter jeres elevbesvarelser, den rækkefølge, I har valgt og de begrundelser, I har skrevet, for hinanden. 4. Nu skal I blive enige om en rækkefølge for alle seks elevbesvarelser. I skal også skrive begrundelser for, hvorfor den ene er bedre end den anden.. fslut fælles i klassen med at skrive en liste over ting, som gør en besvarelse god, og som derfor er gode at huske, når I skal lave en skriftlig besvarelse af en matematikopgave. Brug jeres liste over ting, som gør en besvarelse god, når I løser opgaven herunder. OPGVE 1 F Cille og hendes to veninder har været på danselejr dage i sommerferien. På lejren dansede de 10 minutter hver formiddag, 10 minutter hver eftermiddag og 90 minutter hver aften. Når Cille ikke er på danselejr, danser hun normalt timer om ugen. 1. Hvor mange timer har Cille danset i alt på danselejren?. Hvor mange ugers normal dansetræning svarer danselejren til? OPGVE F I sommerferien var Oliver 14 dage i Italien og købte en is hver dag. Isene kostede mellem 1 euro og 4 euro, og han spiste mange forskellige is. 1. Giv et forslag til, hvor mange euro Oliver kan have brugt på is. Du skal selv beslutte prisen for hver is.. Undersøg, hvad det kan have kostet i danske kroner. Du kan fx finde dagens valutakurser på internettet. OPGVE F Nikolaj vil spille badminton i sin fritid. Der er to sæsoner på et år, og det koster 4 kr. pr. sæson i kontingent. 1. Beregn, hvad Nikolaj skal betale i kontingent for to sæsoner.. Hvad vil Nikolajs udgifter til kontingent cirka være om måneden, når man betaler for 10 måneder om året? Nikolaj mangler en ketsjer, en taske og et par badmintonsko. Han har 100 kr. at købe udstyr for.. Undersøg, hvilket badmintonudstyr Nikolaj kan købe. I kan bruge priserne til højre eller evt. finde priser på internettet. Nikolaj kan også vælge at leje en badmintonketsjer. Det koster 7 kr. om måneden at leje en ketsjer i Nikolajs badmintonklub. Man betaler kun for 10 måneder på et år. 4. Undersøg, om det kan betale sig for Nikolaj at leje en ketsjer i stedet for at købe en. Hvad vil du råde Nikolaj til? Begrund dit svar ved at vise dine beregninger. 6 Faglig læsning og skrivning Faglig læsning og skrivning 7 499,7 kr. 499,7 kr. O 1 99,7 kr. 99,7 kr. 649,7 kr. 649,7 kr. 99,7 kr. 99,7 kr. 699,7 kr. 49,7 kr. 699,7 kr. 49,7 kr.

4 T T SVRE PÅ OPGVER I MTEMTIK LV JERES EGNE MTEMTIKOPGVER 4 Når du skal løse opgaver i matematik, er det vigtigt at finde ud af, hvad opgaven egentlig går ud på. I nogle opgaver er det ikke nok blot at skrive et tal som resultat. Hvis du er i tvivl om, hvordan opgaven skal besvares, kan du kigge efter forskellige signalord i opgaven. Signalordene kan hjælpe dig lidt på vej. Herunder kan du se forskellige signalord. Beregn Hvad er Hvor stort Hvor mange Find Vis Undersøg Vurder Forklar Begrund Sammenlign osv. Signalordene kræver noget forskelligt af din besvarelse. Beregn betyder, at du skal skrive et regneudtryk, som viser, hvordan du finder et resultat. Du skal også skrive resultatet. Hvad er Hvor stort Hvor mange Find betyder, at du skal finde et resultat som regel et tal men resultatet kan måske findes på flere måder, fx ved at tegne, måle eller beregne. Vis betyder, at du skal vise, at et bestemt resultat er rigtigt, fx ved at bruge et regneudtryk eller en tegning. OPGVE 4 F Løs opgaverne. Brug din viden om de forskellige signalord til at lave den slags besvarelser, som opgaverne kræver. I flere af opgaverne kan det være en fordel at bruge et digitalt værktøj. 1. Beregn, hvor mange danske kroner 0 euro koster, hvis kursen er 746,.. Hvor stort er arealet af en trekant med sidelængderne, 1 og 1?. Forklar, hvorfor den ene spidse vinkel i trekanten til højre er. Undersøg Vurder betyder, at du skal prøve dig frem måske på forskellige måder for at finde resultatet og overveje, om resultatet kan passe, eller hvad resultatet cirka kan være. Det kan nogle gange være en fordel at bruge et digitalt værktøj til undersøgelsen. Du må forklare, hvad du har fundet frem til og vise de beregninger eller tegninger, som du har brugt undervejs. Forklar Begrund betyder, at du fx skal forklare, hvorfor noget har en bestemt størrelse, eller at du skal forklare dit resultat, og hvordan du fandt det. Ofte skal du begrunde dit svar ved at beskrive eller vise, hvordan du fandt frem til det. Sammenlign betyder, at du fx skal finde forskelle og ligheder mellem forskellige resultater, diagrammer, tabeller, figurer eller regne udtryk. 4. Sammenlign antallet af matematiktimer i 1.-. klasse, klasse og klasse.. Vis, at chancen for at slå en 6 er med en almindelig terning er Undersøg, hvor stort arealet af et rektangel kan blive, hvis omkredsen er 144. O Jeg har fundet ud af, at arealet er 90 cm ved at måle og beregne 47 KTIVITET FOR PERSONER. I skal bruge: aktivitetsark 4, terning, computer eller tablet, saks og lim. I skal lave en matematikopgave ud fra de tegninger og oplysninger, I finder på aktivitets ark 4. I må også gerne bruge computer og fx finde flere oplysninger på internettet, som I kan sætte ind i opgaven. I skal desuden bruge et af signalordene fra den hvide boks i denne ramme i jeres opgave. Øjentallet fra et slag med en almindelig terning svarer til nummeret på det ord, I skal bruge. Klip de tegninger og oplysninger ud, som I vil bruge, og lim dem fast på et stykke 4-papir eller i jeres hæfte. Skriv en opgave med jeres signalord, som passer til de tegninger og oplysninger, I har valgt at sætte på jeres ark. Byt opgave med en anden gruppe, og løs hinandens opgaver. Brug jeres huske liste over de ting, der gør en besvarelse god. Opgaverne herunder er ikke færdige. Skriv forslag til, hvilke spørgsmål man kan stille. Brug de oplysninger, du finder på siden, og find evt. selv flere oplysninger. OPGVE Williams familie har et svømmebassin i deres have. 4 m 1, m m 1. Beregn, hvor stort Svømmebassinet er ikke fyldt helt op med vand. Vandet stopper 10 cm fra kanten af bassinet.. Beregn, hvor mange procent William tænker på, hvor lang tid det mon vil tage at fylde bassinet op med vand. Vandhanen kan levere 6 liter vand pr. minut.. Undersøg Undersøg, hvor mange procent MULTI-søg OPGVE 6 Pindediagrammet viser den gennemsnitlige nedbørsmængde over et år i Danmark Januar mm Februar pril Juli 1. Hvad er. sammenlign. Vis, at 4. Forklar E 1 Marts Maj juni Nedbør 1. Beregn. Undersøg. Forklar 4. Sammenlign. Hvad er 6. Vis ugust September Oktober November December Måned 8 Faglig læsning og skrivning Faglig læsning og skrivning 9

5 REGNING MED TL Når man har trukket et opgavekort, løber man tilbage til sit hold og svarer på spørgsmålet MÅL BEGREBER OG ORD DYREVÆDDELØB +6 t du lærer: mere om at bruge de fire regningsarter til at løse problemer at gange og dividere med negative tal om kvadrattal og kubiktal om kvadratrod og kubikrod mere om talfølger. FORHÅNDSVIDEN 1. Skriv mindst tre matematikopgaver, som passer til tegningerne.. Byt med en makker og løs hinandens opgaver.. Diskuter, hvilken regningsart der er mest hensigtsmæssig at bruge til hver af jeres opgaver. Vi tjener i alt kr. om måneden Bank RULLEGRÆS 0,8 m² pr. rulle 19 kr. pr. m² talfølge overslag regningsarternes hierarki kvadrattal kubiktal kvadratrod kubikrod MULTI Byggemarked Jeg skal bruge 170 m² KTIVITET FOR HELE KLSSEN. I skal bruge: opgavekort (), væddeløbsbane (6), kegler, saks og spillebrikker (dyr). Regler: I skal spille dyrevæddeløb. I skal være opdelt i hold med - personer. Hvert hold klipper opgavekort ud og lægger dem i en bunke på bordet med væddeløbsbanen. Her efter vælger hvert hold en spillebrik og placerer den på startfeltet på væddeløbsbanen. Hvert hold sætter sig ved deres kegle, som står på gulvet. Spillerne på hvert hold skal skiftes til at løbe fra keglen og hen til bordet med væddeløbsbanen. Når jeres lærer siger start, løber første elev fra hvert hold hen til bordet, trækker et opgavekort, og løber tilbage til sit hold, hvor holdet løser opgaven i fællesskab. Næste elev fra hvert hold løber hen til læreren, som tjekker svaret på opgaven. Er svaret rigtigt, må eleven rykke gruppens brik et felt fremad. Er svaret forkert, bliver brikken på sin plads. Herefter trækker hver elev et nyt opgavekort og løber tilbage til holdet. Spillet slutter, når et eller flere hold er i mål, eller når jeres lærer siger stop. Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Mål Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Start Vi bruger 4 00 kr. på alle vores udgifter hver måned OPGVE 1 Regn stykkerne ,4 + 41, ,8,9. 14,6 + 81, ,4 6,71 OPGVE 1. Brug overslagsregning, og find ud af, hvor meget varerne koster tilsammen på hver af bonerne.. Regn efter på lommeregner.. Vurder, om dit overslag er brugbart. MULTI MODE TILBUD 80 kr. 0% Trækkes fra ved kassen 190 kr. 40% Trækkes fra ved kassen 10 kr. Tag Tag to to b betal for kr. 400 kr. Jeg har 10 kr. og kan spare 10 kr. op hver måned 700 kr. OPGVE Regn stykkerne : : , : 4. 7, : 9.,1 0 MULTI-X-tra 0. januar 7 Bananer 17,0 kr. Æbler 1,0 kr. Kylling 47,00 kr. Hk. Oksekød,00 kr. Mælk 7,9 kr. Mælk 7,9 kr. Mælk 7,9 kr. Yoghurt 1,9 kr. Yoghurt 1,9 kr. Ost 6,9 kr. MULTI-lpha 0. januar Ris,9 kr. Kartofler 14, kr. Pasta 8,9 kr. Rugbrød 19,0 kr. Boller 14,00 kr. Knækbrød 16,00 kr. Kaffe 1,0 kr. Te 11, kr. Espresso kapsler 47,9 kr. 10 Regning med tal Opgaver 11

6 Gad vide, hvilke regningsarter jeg skal bruge? REGNEROBOTTER 7 OPGVE 6 F 8 KTIVITET FOR PERSONER. I skal bruge: scorekort (7), fem terninger og lommeregner. Regler: I skal slå med fem terninger. I skal udvælge fire af terningerne, som I begge skal bruge til at fremstille hver jeres regnerobot. I må bruge regnetegnene + :. Regnerobotterne må kun regne med hele tal og skal indeholde mindst to forskellige regnetegn. Det gælder om at få et resultat så tæt på 0 som muligt. I skal omskrive regnerobotten til et regnestykke, der giver samme resultat. Rækkefølgen på tal og regnetegn i regnestykket skal være den samme som i regnerobotten. I skal evt. tilføje parenteser for at få det rigtige resultat. scorekort. I finder point for regnerobotten ved at finde forskellen på resultatet og 0. I får det antal point, som svarer til forskellen. Regnestykket kontrollerer I på lommeregner. Hvis I har skrevet det rigtigt, får I 1 point. Den spiller, som har færrest point i alt, vinder spillet. Eksempel: Terningerne viser 1, 1,, 4 og 4. Regnerobot: = 9 Høje Taastrup Høje Taastrup Når I begge har lavet en regnerobot og et regnestykke, viser I dem til hinanden. I skal forklare, hvorfor I har lavet regnerobotten, som I har. Bagefter skriver I jeres point på hver jeres OPGVE 4 Billetter Børn under 16 år: zoner 1 kr. zoner 18 kr. 1 ekstra zone 6 kr. Billet 1 kr Billetter Børn under 16 år: zoner 1 kr. Klippekort med 10 zoner klip 18 kr. Børn under 16 år: zoner 7 kr. 1 ekstra zone 6 kr. Billet Mikkel, Frederik og William tager med bussen frem og tilbage til fodbold. Der er to zoner. Mikkel betaler enkeltbilletter til dem alle den ene vej. Frederik betaler for dem alle den anden vej. 1. Hvilke regneudtryk viser, hvad hver af de to drenge skal betale? a. 1 :. b : c. ( 1 kr. + 1 kr.) : d. ( ) : 1 kr Klippekort zoner 100 kr. Resultatet er 1 fra 0, det giver 1 point. Regnestykke: ( + 4) Regnestykket er rigtigt, det giver 1 point. I alt 1 1 = 0 point. Kamille, Klippekort Ida, Julie, med Yun 10 og klipmarmona skal i biografen og tager toget. Der er tre zoner. Børn under 16 år: zoner 7 kr. zoner 100 kr.. lle regneudtryk passer til historien. Forklar, hvad hvert af regneudtrykkene viser. a kr. b. ( 18 kr.). c. 18 kr kr kr kr kr. d. 7 kr kr.. Undersøg, om det er billigst for pigerne at købe billetter eller klippekort. OPGVE Skriv regnehistorier, der passer til mindst to af stykkerne : + 10 :. 499 : O Klippekort 6.x skal på lejrskole til Skødshoved, hvor de skal bo på kommunens koloni. I klassen er de elever og to lærere. Kommunen har vedtaget, at forældrene højest må betale 100 kr. pr. elev pr. dag. Eleverne skal tilsammen betale for de to lærere. Derudover må hver elev højest have 00 kr. med til lommepenge og oplevelsesture. Klassen kan få fri-rejse med DSB, hvis de mindst 10 uger før afrejse søger om det. Fri-rejse hos DSB betyder, at eleverne kan køre gratis med tog. Skolebestyrelsen har valgt, at rejsen højest må vare dage, og at rejsen ikke må være i en weekend. Skolen giver tilskud til rejsen. Tilskuddet er 10 kr. pr. elev pr. dag. 6.x skal overveje følgende, når de skal lave et budget: Hvor mange dage de skal på lejrtur. Om de selv skal lave mad. Hvilken mad de skal have, hvis de selv skal lave den. Hvilke ture de skal på. 1. Hjælp 6.x med at lave et budget for hele turen i et regneark. Brug aktivitetsark 8 for at få informationer om priser for ophold, rejse, mad og ture.. Beregn prisen pr. elev.. Lav den bedst mulige værelsesfordeling med drenge- og pigeværelser. Hver elev skal som minimum have opfyldt et af sine tre ønsker. På aktivitetsark 8 kan I se, hvad eleverne har ønsket og en grundplan for kolonien. 4. For at komme til kolonien skal 6.x rejse fra Høje Taastrup station til Hornslet station, hvor kolonibussen henter dem. Busturen tager 4 min. Beskriv en rejseplan for turen frem og tilbage til kolonien. På aktivitetsark 8 kan I se en togplan for rejsen.. Skriv et forældrebrev med praktisk information om priser, rejseplan og program for turen. 1 Regning med tal Opgaver 1

7 14 GNGE OG DIVISION MED NEGTIVE TL KTIVITET FOR PERSONER. I skal bruge: computer eller tablet, videokamera, lommeregner og tallinjer. 1. Undersøg med lommeregneren, hvilke regler der gælder, når man: a. ganger et positivt tal med et positivt tal. b. ganger et negativt tal med et negativt tal. c. ganger et positivt tal med et negativt tal. d. ganger et negativt tal med et positivt tal. e. dividerer et positivt tal med et positivt tal. f. dividerer et negativt tal med et negativt tal. g. dividerer et positivt tal med et negativt tal. h. dividerer et negativt tal med et positivt tal.. Nu skal I lave en film, der forklarer de regler, I har fundet frem til. I jeres film kan I forklare reglerne ved at bruge taleksempler, tallinjer og eksempler fra hverdagen. Slut aktiviteten af med at mødes med et andet makkerpar. Vis og se hinandens film. 14 TÆNK OG TERNINGER 9 KTIVITET FOR PERSONER. I skal bruge: scorekort (9) og fire terninger. Regler: I skal slå med fire terninger og udvælge tre af dem. Det antal øjne de tre valgte terninger viser, skal I bruge til at fremstille hver jeres regnestykke. I må bruge regnetegnene + :. Det gælder om at lave regnestykket, så I kan svare ja til flest mulige spørgsmål på scorekortet. I får 1 point for hvert spørgsmål, I kan svare ja til. Den spiller, som har flest point i alt, vinder spillet. Øjne på terningerne Regnestykket Har du brugt negative fortegn? Har du brugt gange eller division? Jeg vidste ikke, at man får et positivt resultat, når man ganger et negativt tal med et negativt tal Er resultatet et helt tal? Er resultatet et lige tal? Point for runden 1,,, 4 4 = 6 ja ja ja ja 4 OPGVE Regn opgaverne. 1. ( 4) 8. ( ) :. 71 ( ) 4. ( 618) : ( ) : ( 9). ( 1) : 6 9. ( 64) ( 0) OPGVE 8 Sandt eller falsk? 1. Hvis man ganger to negative tal med hinanden, giver det et positivt resultat.. 4 : ( ) giver det samme som ( 4) :.. To positive tal divideret med hinanden kan give et negativt resultat. 4. ( 11) ( 11) giver det samme som Hvis det ene tal i et gange- eller divisionsstykke er negativt, og det andet tal er positivt, så bliver resultatet altid negativt : ( ) giver det samme som 18 :.. ( 4) : ( ) giver det samme som 7. OPGVE 9 Skriv et gangestykke og et divisionsstykke, som giver samme resultat som hvert af Hall regnestykkerne. Land ( 6) : ( 4). ( ) ( 6) 4. 8 : ( 4). ( 1 ) ( 48) : 4-4. ( 8), : (,) OPGVE 10 ( 8) + ( 8) + ( 8) + ( 8) + ( 8) 6 ( 6) 6 ( 6) ( 40) : ( 4) 8 + ( 8) Hvilke regnestykker giver det samme resultat? -1-1 Begrund dit svar. O 4 (-8) Ilulissat - ( 8) ( 8) ( 8) : 8 Nanortalik -1 OPGVE 11, 14. januar Hall Land - Kitsissorsuit -1 Daneborg - Kitsissorsuit Tabellen viser - temperaturerne i i løbet af en dag. Hvilket regnestykke beskriver gennemsnittet af temperaturerne? a. ( ( 4) + putiteeq 4 ( ) + ( 6)) : 7 Ilulissat -6-6 b : 7 - c. ( 4) + 4 ( ) + ( 6) : 7. Kortet viser temperaturerne putiteeq i Grønland. Hvad er gennemsnittet af temperaturerne -6 i Grønland? - 14 Regning med tal Opgaver 1 Varsel Temp Daneborg Daneborg Daneborg Kitsissorsuit Kitsissorsuit -1 Daneborg Daneborg Daneborg Kitsissorsuit Kitsissorsuit Kitsissorsuit Ilulissat Ilulissat 6 Ilulissat - 6 Ilulissat Hall Land Hall Hall Land Hall Land Hall Land putiteeq -6 - Nanortalik Nanortalik Nanortalik Nanortalik Ilulissat - putiteeq putiteeq putiteeq putiteeq Nanortalik -1 Nanortalik -1 Tirsdag Tid Hall Land kl. 9 - Tirsdag kl. 1 Tirsdag kl. 1 Tirsdag kl. 18 Tirsdag kl. 1 Onsdag kl. 0 Onsdag kl. Ilulissat - - Nanortalik -1 Hall Land - -4 Kitsissorsuit - Daneborg -1 putiteeq -6

8 T T KVDRTTL OG KUBIKTL KVDRTROD OG KUBIKROD Kvadrattal er tal, der kan skrives som en potens, hvor et naturligt tal opløftes i anden. Eksempel: 4 er et kvadrattal fordi = 4 cm cm 4 cm Kubiktal er tal, der kan skrives som en potens, hvor et naturligt tal opløftes i tredje. Eksempel: 8 er et kubiktal fordi = 8 cm cm cm 8 cm Kvadratroden af et tal er det positive tal, der ganget med sig selv, giver tallet. Du skriver kvadratrod som Eksempel: Kvadratroden af 9 skrives som 9 =, fordi = 9. cm cm 9 cm Kubikroden af et tal er det positive tal, som ganget med sig selv tre gange, giver tallet. Du skriver kubikrod som Eksempel: Kubikroden af 7 skrives som 7 =, fordi = 7. cm cm 7 cm cm OPGVE 1 1. Skriv alle kvadrattal op til Find forskellen mellem hvert af kvadrattallene.. Forklar, hvordan talfølgen ændrer sig for hvert tal. 4. Find de næste 10 kvadrattal efter 100. OPGVE 1 Tegn et skema magen til og udfyld det. Find de 10 første kubiktal. Kubiktal Forskel Forskel Forskel OPGVE Beskriv hvert areal med et kvadrattal. Skriv kvadrattallet som et naturligt tal og som en potens.. Beskriv hvert rumfang med et kubiktal. Skriv kubiktallet som et naturligt tal og som potens. 1 OPGVE 1 Skriv sætningerne færdige. Fx Da = 8, så er 8 = 1. Da = 1, så er. Da = 64, så er. Da = 1000, så er 4. Da = 11, så er OPGVE 16 Regn stykkerne ved at prøve dig frem OPGVE 1 Regn stykkerne ved at prøve dig frem OPGVE Et kvadrat har arealet 49 cm. a. Find sidelængden af kvadratet. b. Forklar, hvordan du finder sidelængden.. Et kvadrat har arealet 144 m. a. Find sidelængden af kvadratet. b. Forklar, hvordan du finder sidelængden.. En kube har rumfanget 1 cm. a. Find sidelængden af kuben. b. Forklar, hvordan du finder sidelængden. 4. En kube har rumfanget 4 m. a. Find sidelængden af kuben. b. Forklar, hvordan du finder sidelængden. O 1 = 1 7 = = m 6 16 Regning med tal Opgaver 17

9 EVLUERING FIGURFØLGER 10 Giv jeres figurfølge et navn og skriv, hvor KTIVITET FOR PERSONER. I skal bruge: skema (10), tændstikker, centicubes og kamera. I skal bygge figurfølger af centicubes, tændstikker eller andre ens brikker. I kan bygge tårne, trekantede figurer, firkantede figurer eller andre figurer. Først skal I bygge de fire første figurer i en valgfri figurfølge. Herefter skal I udfylde skemaet. Sådan begge sider vokser med 1 hver gang OPGVE 19 Sammenlign 4-tabellen og 8-tabellen. Beskriv forskelle og ligheder. OPGVE 0 Sammenlign -tabellen og 9-tabellen. Beskriv forskelle og ligheder. OPGVE 1 Her er en figurfølge. Du kan se figur 1, figur, figur og figur 4 i figurfølgen. figurfølgen vokser. ntal brikker i figuren nr. Beskriv, hvordan ntal brikker i figuren nr. Beskriv, hvordan figurfølgen vokser. mange brikker der er i figur nr. 1,, og 4. Tag et billede af figur nr. 1,, og 4 til det videre arbejde med figurfølgerne. Nu skal I undersøge, hvordan figurfølgen vokser og skrive, hvor mange brikker der er i figur nummer, 6, 10 og 1. Til sidst beskriver I, hvordan figurfølgen vokser. Brug samme fremgangsmåde til at bygge og undersøge andre figurfølger. ktiviteten slutter, når jeres lærer siger stop. Navn Navn 1. Tegn de tre næste figurer, og skriv antallet af brikker i hver figur. Tallene kaldes for trekanttal Når man lægger to trekanttal, der står ved siden af hinanden i talfølgen sammen, giver det et kvadrattal OPGVE 1 1. Lav syv kort. Skriv på hvert kort et af følgende begreber: overslag, regningsarternes hierarki, kvadrattal, kubiktal, kvadratrod, kubikrod og talfølge.. Læg kortene på bordet, så I kan se dem.. Vælg på skift et kort, som I kan forklare. Forklar begrebet for de andre i gruppen. Når alle har forstået begrebet, lægger I kortet til side. I skiftes til at trække et kort og fortsætter, indtil alle kortene er forklaret og forstået. 4. Hvis der er nogle begreber, I ikke kan forklare eller forstå, så skal I hænge kortene med disse begreber op på tavlen.. Kig på tavlen, om der er begreber, I kan forklare en anden gruppe. OPGVE Undersøg, om der er regnet rigtigt eller forkert. Forklar hinanden, hvordan I regner stykkerne. 1. 6, 6,4 = 9,8. 08, ,77 = 967,01. 6,9 7 = 98, : 4 = 177,7 OPGVE Tal om, hvilke metoder I bruger til overslagsregning. Brug fx disse regnestykker. 1. 8, , , + 7, +7, + 7, OPGVE 4 Bio Biograf billetter: 1 kr. Mikkel, Victor og Jakub har været på Shawarmabar og i biografen. De vil gerne vide, hvad de hver især skal betale for mad og biograf. De skal dele regningen lige. Skriv mindst to regneudtryk, der passer til historien. OPGVE Vis hinanden, hvordan I ganger og dividerer med negative tal. Brug fx disse regnestykker. 1. ( 1) ( ). 76 : ( 4). 7 ( 16) + ( 1) 8 4. ( 6) : : ( 6) OPGVE 6 1. Forklar hinanden sammenhængen mellem: a. et kvadrat og kvadrattallene. b. en kube og kubiktallene.. Vis og forklar hinanden, hvordan I finder: a. kvadratroden af et tal. b. kubikroden af et tal. OPGVE Vis eksempler på talfølger og figurfølger, og forklar hinanden, hvordan de fortsætter. Shawarmabar Shawarma: kr.. Undersøg, om Julie har ret. Begrund dit svar. 1 tern tern 6 tern 10 tern O 6 E 18 Regning med tal Evaluering 19

10 TRÆN 1 TRÆN OPGVE 1 Regn stykkerne ,1 + 1,07. 67,81 49,77. 7,4 + 4, + 0, : 4., : OPGVE Sandt eller falsk? 1. Et negativt tal ganget med et positivt tal giver et negativt tal er det samme som To negative tal ganget med hinanden giver et negativt tal. 4. Man kan godt bytte rundt på to tal i et gangestykke og få det samme resultat. OPGVE Brug overslagsregning og find varernes samlede pris på. OPGVE 4 60 m D MULTI-X-tra 1. februar krylgarn 7,0 Strømpegarn 16,0 Hårfarve 6,9 Hårpynt 0,00 Termostøvler 1,00 Strømpebukser 4,0 Cardigan 79,00 60 m Tegningen viser en skoles motionsrute, der er 1,8 km lang. Hvilke regneudtryk viser afstanden fra C til D? 1. 1,8 0,6 0, 0, ( ) C B m OPGVE Regn stykkerne. 1. ( 7). 148 : ( 4). ( 6) : 8 4. ( ) ( 8). 1 ( 46) 6. ( 0) : ( 6) OPGVE 6 BORNHOLMSK IS kugler: 6 kr. kugler: kr. 4 kugler: 9 kr. Guf: 6 kr. Flødeskum, syltetøj, flødebolle: 4 kr. pr. ting. Louise sælger is i en is-café, der sælger bornholmsk is. Pigerne i klassen har aftalt, at de en dag besøger hende for at købe is. Pigerne køber fire is med to kugler, tre is med to kugler og guf og fire is med tre kugler og flødebolle. Hvad koster de 11 is tilsammen? OPGVE 1. Et kvadrat har arealet 169 cm. Find sidelængden i kvadratet.. En kube har rumfanget 11 cm. Find sidelængden i kuben. OPGVE 8 Skriv de fem næste tal i hver talfølge OPGVE 1 Sandt eller falsk? 1. Et helt tal gange et decimaltal giver altid et decimaltal.. 8 er det samme som (8 ) = 4 4. Et negativt tal, som er ulige, ganget med et positivt tal, som er lige, giver altid et negativt tal, der er ulige.. To negative tal divideret med hinanden giver altid et positivt tal. OPGVE Brug overslagsregning og find varernes samlede pris. 0 Regning med tal Træning 1 OPGVE 0, km B C MULTI-BYG 1. februar Maling 49,00 Maling 699,00 Maling 699,00 Grunder 449,00 Glasvæv 178,00 Pensel 60,00 Penselsæt 9,00 Rulle 79,0 Rulle 79,0 0,7 km 40 m Tegningen viser et udeareal ved 6.x s skole. Udearealets omkreds er 1 m. 1. Hvilke regneudtryk viser afstanden fra til B? a.,1 0, 0,4 0,7 0,7 b. 1 ( ) c d. 1 ( ). Beregn arealet af skolens udeareal. E D 7 m OPGVE 4 Regn stykkerne. 1. ( 7) + 1 : ( ). ( 4) ( 6) (6 : 8). 196 : 7 + ( 864 : ( 6)) 4. ( 1) ( 1) ( 1) ( 11) OPGVE BORNHOLMSK IS kugler: 6 kr. kugler: kr. 4 kugler: 9 kr. Guf: 6 kr. Flødeskum, syltetøj, flødebolle: 4 kr. pr. ting. Louise sælger is i en is-café, der sælger bornholmsk is. Pigerne i klassen har aftalt, at de en dag besøger hende for at købe is. Pigerne køber to is med to kugler, guf og flødebolle, en is med to kugler og guf, tre is med to kugler, flødeskum og syltetøj, tre is med tre kugler og flødebolle, to is med tre kugler og alt tilbehør. Louise må give 10 % i rabat til hendes familie og veninder. 1. Hvad koster isene i alt, hvis pigerne fra klassen får 10 % rabat?. Hvor mange kroner sparer pigerne, hvis de får 10 % rabat?. Hvad koster pigernes is i gennemsnit, efter rabatten er fratrukket? OPGVE 6 1. Et kvadrat har arealet 114 cm. Find sidelængden i kvadratet.. En kube har rumfanget 961 cm. Find sidelængden i kuben. OPGVE Skriv de fem næste tal i hver talfølge

11 TEM/PROJEKT FIBONCCIS TLFØLGE PROJEKT FOR PERSONER. I skal bruge: papir med tern, lineal, passer, farveblyanter og et geometriprogram. FIBONCCI I 10 beskrev den italienske matematiker Fibonacci en talfølge, som nu er kendt som Fibonacci-tal. Talfølgen lyder: Ud fra talfølgen kan man tegne et spiralmønster, som vist på illustration 1 og. OPGVE 1. Tegn den samme spiral, som i opgave i et geometriprogram.. I skal nu lave jeres eget kunstværk med spiralen ved at bruge en eller flere flytninger. I kan fx: dreje spiralen om et punkt. spejle spiralen i en linje. parallelforskyde. 4. Fjern gitteret, og print jeres tegning.. Udstil jeres mønstre. 6. Gæt, hvilke flytninger der er brugt i hvert af klassens mønstre. OPGVE 4 Fibonacci mente, at flere ting i naturen kan beskrives ved hjælp af Fibonacci-tallene. Illustration 1 Illustration Tegningen viser, hvordan en nyse-røllike vokser. Tegningen viser, hvordan en kaninbestand vokser måned for måned Beskriv, hvordan Fibonaccis talfølge hænger sammen med eksemplet med blomsten og kaninerne. OPGVE OPGVE 1 1. Forklar, hvordan talfølgen vokser.. Skriv de næste 10 Fibonacci-tal. OPGVE 1. Tegn et kvadratmønster som illustration 1, og fortsæt mønsteret.. Tegn en cirkelbue på 90 i hvert kvadrat som illustration, så cirkelbuerne danner en spiral.. Farv de kvarte cirkelbuer i hver sin farve. I skal undersøge, hvor man ellers kan finde eksempler på Fibonacci-tal i naturen. Søg informationer på internettet. 1. Lav jeres egen præsentation om Fibonacci-tal i naturen. I kan fx lave et billedeshow.. Tror I, Fibonacci havde ret i, at flere ting fra naturen kan beskrives ved hjælp af Fibonacci-tallene?. Når alle er færdige, kan I lave en fernisering hvor I går rundt og kigger på hinandens præsentationer. Regning med tal Tema/projekt

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler Kopiark til 9 af grundbogens kapitler LÆRERVEJLEDNING KOPIARK # TAL OG ENHEDER Kopiark Metersystemet, omregning mellem enheder Metersystemet, omregning mellem enheder Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. INDHOLD Side 1 Indhold 2 Valuta 3 fortsat 4 Ligninger 5 fortsat 6 Den rette linjes ligning 7 fortsat

Læs mere

HverdagsMatematik 2. Vejledning for lærere og deltagere

HverdagsMatematik 2. Vejledning for lærere og deltagere HverdagsMatematik 2 Vejledning for lærere og deltagere Undervisningsmaterialet består af tre dele: temabog, opslagsbog samt mediebog med tilhørende Internet. Materialet kan målrettes til bestemte deltagergrupper.

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Regning med enheder... 67 Sammensætning af regnearterne... 7 Brøker... 7 Procent... 76 Bogstavregning... 86 Geometri... 90 Statistik... 0 Funktioner og koordinatsystemer...

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Matematik - Åh nej Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Indledning Spørgeguide Testopgaver 16 samtaler og test Materialet er udarbejdet i forbindelse med et

Læs mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere Matematik på VUC Modul a modeller med mere Indholdsfortegnelse Indledende talgymnastik...1 Formler... Reduktion...7 Ligninger...11 Ligninger som løsningsmetode i regneopgaver...17 Simulation... Blandede

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Control Your Money-universet

Control Your Money-universet 1 Control Your Money-universet Lærervejledning Et undervisningsmateriale i finansiel forståelse til matematik eller tværfaglige forløb i folkeskolen på 4.-10. klassetrin. 2 Indhold Indledning... 3 Oversigt...

Læs mere

Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse

Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse Budget Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse 1 Forord Unge mennesker har mange penge mellem hænderne og bruger dem på både dagligdagsfornøjelser og større ting som mp3-afspillere og mobiltelefoner.

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

JEG KAN RIGTIG GODT LIDE AT KØBE NYT TØJ

JEG KAN RIGTIG GODT LIDE AT KØBE NYT TØJ act / E R LÆ E L J RVE /1 G N I DN VIGGO, 12 ÅR JEG KAN RIGTIG GODT LIDE AT KØBE NYT TØJ MZATI FRA AFRIKA ET PAR CONVERSE SKAL MAN HAVE KØBER DE KENDTE BRUGT TØJ? MØD JOEY MOE OG OH LAND rødekors.dk 2

Læs mere