Aarhus byråd onsdag den 24. februar Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus"

Transkript

1 Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Godt, så er vi nået til sag nummer 5, kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus. Der var bemærkninger. Steen B. Andersen, Socialdemokraterne. Steen B. Andersen (S): Tak. Nu var det jo lige før, at vi var forud med vores tid af behandling af en sag her før, og havde lavet konklusionen, men det kan man ikke sige her. Den her sag har ligget ret lang tid i ministeriet, og vi skal sådan set langt hen ad vejen bare tiltræde den det skal vi ikke, der har været en forhandling. Men vi har alligevel nogle bemærkninger til den. På den gode side kan man sige, at det er glædeligt, at man har opdaget det filmmiljø, der er i Aarhus, at man støtter yderligere fra statens side ved en ungdomsfilmssatsning, det er rigtig, rigtig positivt. Mens man på den negative side, og det kan jo undre, når man ser, hvor godt det i virkeligheden går i vores by på mange kulturområder, at staten ønsker at trække midler væk fra Aarhus fra museerne, halvanden million. Jeg kan jo bare citere New York Times: glem København og kom til Aarhus. Og alligevel siger staten, nå men vi skal selvfølgelig skære til Aarhus, det må åbenbart gå så godt. Jeg ved ikke, der er ikke nogen kunstneriske forklaringer på det i hvert fald. Det samme gør man jo på scenekunsten, hvor man ikke skærer helt så hårdt, og det kan ærgre os. Det der, kan man sige, synes jeg, er endnu mere foruroligende, det er, at Kulturstyrelsen her i allersidste ombæring har ønsket at indsætte en passus om, at de forbeholder sig retten til at omfordele pengene inden for kategorien storbyteatre. Vi har Svalegangen, man har allerede flyttet nogle midler væk fra dem, hvad ligger der i den her passus? Der må være en grund til, at Kulturstyrelsen ønsker at tage det her med. Vi synes, vi vil sådan set gerne tiltræde den her kulturaftale, fordi uanset hvad så ændrer vi i hvert fald ikke på lige præcis den her passus, men jeg tror, det vil være godt, at vi i Kulturudvalget drøfter, hvordan skal vi forholde os til sådan en udmelding. Samtidig har Svalegangen ønsket foretræde i forbindelse med den her kulturaftale. Så fra Socialdemokraternes side ligger vi op til at tiltræde tingene. Det her diktat, det skulle ind i kulturaftalen, det var noget man forbeholdt sig ret til, sådan er det, men jeg synes, det er en vigtig diskussion, kulturpolitisk diskussion, hvad gør vi, hvis man skærer og omfordeler de her midler, som der står. Eller kunne der måske ligge en mulighed for, at vi fik en yderligere lille storbyteaterbevilling? Vi vil i hvert fald gerne have den del af kulturaftalen drøftet i udvalget. Men for at gøre det helt klart, så støtter vi kulturaftalen. Hans Skou, Venstre. Hans Skou (V): Ja, jeg tænker lidt af hensynet til tidspunktet, så vil jeg forsøge at gøre det kort og egentligt rose den nuværende kulturminister, Bertel Haarder, for, at vi nu langt om længe fik en kulturaftale på plads. En kulturaftale som dækker perioden fra 1. januar 2015 og så indtil 31. december Og det er sådan for at fortsætte lidt i sporet fra den socialdemokratiske ordfører, fra Venstres side synes vi også, at der er rigtig, rigtig mange gode takter, både i det der står i kulturaften, og også de udmeldinger der kommer fra kulturministeren i forhold til en fokusering ud over Valbybakke. Så vi tænker egentligt meget positivt ind i nogle af de ting, der er her.

2 Vi kan også godt se i den tilføjelse, der er til kulturaftalen, som er kommet fra kulturministeren efterfølgende, at der kan være en udfordring i forhold til de her små storbyteaterbevillinger, når vi kommer fra 2017 og fremad. Så fra Venstres side er det også fint at få det drøftet i udvalget. Vi har heller ikke behov for, at selve sagen går i udvalg, vi synes, det er på tide at få den her verificeret, sådan at vi kan komme videre også med de overliggende kulturpolitiske diskussioner. Så altså en ros til, at aftalen nu endelig foreligger, og vi kan forholde os til den. Så et go her fra. Jette Jensen, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Jette Jensen (EL): De to foregående ordfører har talt om en kulturaftale, det står der også i indstillingen, det er en kulturaftale. Men jeg må indrømme at for mig, der lyder det som om et kulturdiktat fra kulturministeren til Aarhus Kommune. Og det gør det, når kulturministeren en uge efter, at byrådet, og det er måske endda godt en uge efter, at byrådet kunne have vedtaget sagen. Vi skal regne med, at det her er en sag, der er udsat fra sidste byrådsmøde, så vil komme og sige, nå men det byrådet i Aarhus har tiltrådt, det ændrer vi så bare. Og det er ikke noget med, at vi foreslår det ændret, næ vi vil have tilføjet. For mig at se er det ikke måden at indgå aftaler på. Og jeg har det lidt sådan, at vi burde jo stille spørgsmålstegn ved, om ikke det aftalegrundlag der lå, og som Aarhus byråd kunne tiltræde eller lade være, er det vi tiltræder eller lader være at tiltræde. Og så må sige, at de tilføjelser man er kommet med senere, jamen dem kan man måske fra kulturstyrelsens side have lyst til at sætte ind, men det er faktisk ikke en del af det, man har bedt Aarhus Kommune om at forholde sig til. Jeg synes selvfølgelig også, at det er positivt, at der nu endelig kommer papir på, hvor mange penge er det det aarhusianske kulturliv og de aarhusianske kulturinstitutioner får. Men jeg er altså noget betænkelig ved, at kulturministeriet i det der hedder en aftale kan diktere vilkårene. Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti. Knud N. Mathiesen (DF): Jeg kan tilslutte mig det meste af det Enhedslistens ordfører, Jette Jensen, hun siger. Jeg betragter det faktisk også som et diktat. Det jeg synes er rigtig ærgerligt, det er lige, at det er netop på det her tidspunkt, hvor vi står med det ene ben inden for døren i Kulturby 2017, så er det et uheldigt tidspunkt, at man begynder at skrue ned for det her. Men jeg er også enig i det, som den socialdemokratiske ordfører, Steen B. Andersen, har sagt, at vi også er mere eller mindre nødt til at tiltræde indstillingen, og så må vi tage en snak i Kulturudvalget om, hvordan vi kommer videre med den her sag, fordi det er helt ganske urimeligt netop at når man står på tærsklen til Europæisk Kulturby 2017, at så vi skal til at slås med de her ting. Det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt. Og det mener jeg helt klart, at det bør vi gøre også kulturministeren opmærksom på, at det her er et fejlslag, netop at når vi står med de problemer, som vi står med, og vi står med Europæisk Kulturby Tak. Lars Boje Mathisen, Liberal Alliance.

3 Lars Boje Mathiesen (LA): Lad os lige slå en ting fast, der er ikke tale om, at der bliver færre penge i den her aftale end i de tidligere aftaler. Der bliver flere penge. Altså, der bliver brugt flere penge per år, end der gør i den tidligere kulturaftale. Hvis man tager 2015tallet, så er egenfinansiering på Aarhus Kommune i millioner, og hvis man tager den gamle aftale, lå det på 65. Så, hvis vi nu kigger på og tager det her i betragtning med den ting og det forslag, som vi havde tidligere som punkt et i dag, omkring finansiering omkring ting, hvor vi valgte at spare på handicappede børns uddannelse. Så går vi ind nu her, og der er ingen, der har stillet overhovedet spørgsmålstegn ved beløbene, om det er rimeligt, at vi hvert år fastsætter godt 72 millioner kroner til de her ting. Vi binder altså 210 millioner i 2015, 2016 og millioner. Når man tænker på, hvor lang tid vi nogle gange tager i byrådet om at debattere, om der skal bruges en million eller en halv million på noget, så ryger det her lige igennem. Det er 210 millioner, som støtte til professionelle dansetrupper og andet, men der bliver ikke stillet nogle spørgsmålstegn ved det. Og de partier, som ofte går i medierne og siger, at de kæmper for de svage, de stemmer altså for her i løbet af det i dag i den her byrådsaften og skære ned på uddannelse til handicappede unge og forhøje beløbet til professionelle dansetrupper. Det er virkeligheden bag det her. Og det er også en helt fair politisk beslutning, og det er en fair politisk prioritering det er ikke en vi deler i Liberal Alliance. Men det er absolut en, som vi vil holde de partier, som stemmer det her igennem, fast på. At de vil gerne sparre på uddannelse til handicappede børn og andre ting, som vi løbende har sparret på, men det her vil vi ikke spare på. Tilmed er det her ikke underlagt den normale gængse ting, som vi gør i Aarhus Kommune omkring effektivisering og nedsættelse, der er det her ikke indbefattet. Der er ikke procentvis nedgang, som kunne bidrage til det her omprioriteringsbidrag, som vi skal aflevere til staten. Nej, der har man valgt fra byrådets side at friholde kulturtilskudsområdet. For vi skal spare på alt andet end kulturen. Så hvad er årsagen til, at man vælger at friholde det her område fra den effektiviseringsbidrag, som man ellers kunne give til omprioriteringsbidraget? Det har jeg ikke fået noget svar på, og jeg kunne godt tænke mig, hvis der er nogen, der vil svare på det hvorfor man vælger, at sige det her område skal friholdes? Hans Skou, Venstre. Hans Skou (V): Tak for det. Det der lige fik mig til at tage ordet, det er Jette Jensens udmelding, fordi det som nogen ser som et diktat, det ser vi måske lidt som et forsøg på at være åben i tilgangen til at drøfte det politisk. Selvfølgelig kan man gøre det på mange måder, men vi tænker her, at det er dog fair at melde ud, at der går de overvejelser, fordi så har vi også en mulighed, præcis som formanden for udvalget var inde på, at tage en drøftelse og en dialog i udvalget på nuværende tidspunkt, om der er noget, vi kan gøre, i forhold til de små storbyteaterbevillinger i forhold til Aarhus. Fordi man behøver jo ikke altid at tage den negative vinkel på, så længe der ikke er skrevet under på noget, så er der stadigvæk muligheder. Så det var såmænd bare den positive tilgang til det. Tak.

4 Så er det Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti. Marc Perera Christensen (K): Vi stemmer med glæde for den indstilling, der ligger foran os nu. Det er cementeringen af en by, der vil kultur forrest, og ved at kultur spiller en rolle for dannelsen af en bys identitet. Det er en indstilling, der slår fast, at hvor stærke kulturinstitutioner trods deres økonomiske størrelse stadig har en afgørende rolle for vores by. Det er mange penge, når man isoleret kigger på indstillingen, men når man ser på den effekt vores kulturliv har på byens identitet, byens brand, omsætning for byen, indtjening for byen, positionering af byen både nationalt og internationalt i forskellige kredse, så er det det man kalder en god investering. Det der imidlertid er rigtig, rigtig afgørende for Det Konservative Folkeparti, der er, at vi ikke lade regnedrengene og excel-arkene afgøre fornuften i kulturpolitik eller ej. Kulturpolitik har et formål for sig selv. Kulturen eksisterer i kraft af sig selv. Kulturen har et formål i kraft af sig selv. Dannelse, forståelse, oplevelser, det er værdier for sig selv, som ikke skal sættes på ligning. De kan sættes på ligning, der er afledte økonomiske positive konsekvenser. Kulturen kan spille en rolle på integration, på sport, på biblioteker, på iværksætteri, på alle mulige andre dagsordener, men i sig selv er kulturen stærk og skal have sin egen stærke platform. Det er vigtigt for et konservativt parti, at vi selv i trange tider er opmærksom på, hvor væsentligt det er at prioritere kultur. Det har konservative partier altid gjort, det vil vi også blive ved med at gøre i Aarhus, og derfor gør vi det her. Fordi selv med den her omstilling, vi er i lige nu, og omprioriteringer og meget andet, sidder over for en række beslutninger her og nu, som har en langtrækkende perspektiv for byens identitet og udvikling, og det perspektiv er vigtigt for Det Konservative Folkeparti. Så er det Rabih Azad-Ahmad, Det Radikale Venstre, rådmand for Kultur og Borgerservice. Rabih Azad-Ahmad (R): Der er jo nogle her i byrådet, der udnytter nærmest enhver lejlighed til at rakke ud efter kulturen og hvad vi har af kulturtilbud i byen. Og det er fair nok, det er jo en politisk holdning, man har, at man gerne vil have mindre kultur, eller at man ikke synes, at man skal støtte kulturen med det vi gør. For mig at se som radikal, der er jeg jo meget optaget af, hvad kultur egentligt kan gøre, og hvad den kan gøre for et samfund, hvad den kan skabe af værdi i sig selv, hvad den kan skabe af vækst, hvad den kan være med til at skabe af turisme, hvordan den kan bruges som en attraktion, hvordan den kan være med til at løfte socialt udsatte områder. Jeg har faktisk lige været i Birmingham nu her på en studierejse i Cultural Cities, og hvor jeg har set på, hvordan man i Birmingham bruger kultur også til at løfte et socialt belastet område. Vi har også været i New York og se, hvordan man bruger kultur og kunst til at løfte socialt belastede områder. Vi har også set det i Barcelona. Så selve det at bruge kulturen er faktisk også med til at hjælpe nogle af de udsatte borgere, som vi jo alle sammen også er optaget af at prøve at løse de udfordringer, de har. Hvis vi ser på for eksempel symfoniorkestret, de gør faktisk rigtig mange indsatser for at inkludere rigtig mange af vores borgere. Det gør bibliotekerne, det gør vores teater, det gør vores kunstbygninger, og så videre. De skaber nogle oplevelser, de er med til at danne vores borgere, de skaber også en værdi. Jeg vil bare sige, det kan godt være, at mange af de her ting er der nogen, der gerne vil undvære. Så kunne jeg

5 rigtig godt tænke mig at spørge, forestil jer at vi lukkede for kulturinstitutioner i byen, forestil jeg at vi ikke har kultur i byen, hvad er det for en by, vi har? Det er i hvert fald ikke en by, jeg gider at bo i. Jeg vil sige, det minder mig faktisk rigtig meget om det Churchill engang har sagt i forbindelse med krigen. I krigstider, hvor det har været ufatteligt svært økonomisk og måske at forsvare kulturen i nogens øjne, og hvor en af de førende politikere har spurgt, skulle vi nu ikke i den økonomiske trængte tid bruge noget af kulturmidlerne til militær og i en krigstid? Så var svaret prompt nej, hvis vi brugte kulturmidlerne, hvis ikke vi havde mere kultur, hvis ikke vi havde kultur, hvad skal vi kæmpe for. Og jeg er helt, helt enig i, at vi ikke kan leve i et samfund, hvor der ikke er noget kultur. Vi kan ikke leve i et samfund, hvor vores borgere ikke bliver dannet. Vi kan ikke leve i et samfund, hvor kulturen ikke kan spille en væsentlig rolle med kunsten til at få den her dannelse og demokrati, til at få folk til at reflektere. Tænk på hvor mange gange at vi som børn og unge har været ude og få en oplevelse, som noget vi måtte reflektere over mange, mange år efter. Noget der har været med til at løfte os, noget der har været med til at danne og få os til at være de, som vi er i dag. For mig er kultur rigtig, rigtig mange ting ud over, at den selvfølgelig har den værdi i sig selv. Der bliver brugt regneark i forhold til, at nu bruger vi 210 millioner kroner på, hvad får vi ud af det? Jamen for ikke at snakke om, hvad vi får ind i turisme. Hvis vi bare skal bruge den logik, så har vi både på turismeområdet 67 procent af dem, der kommer og besøger Aarhus, de kommer også besøger kulturinstitutionerne. Det er med til at lokke flere mennesker, der kommer og bruger penge på vores erhvervsliv og bruger penge på nogle ting, som vi kan bruge som skattekroner til at finansiere nogle af de udfordringer vi har med nogle af vores socialt udsatte. Vækst, se sådan et sted som ARoS. Ja, vi bruger penge på ARoS. Hvor mange ansatte er der på ARoS? Se på hvor meget beskæftigelse kulturen også er med til at skabe. Det er bare for ikke at snakke om den værdi, kulturen har i sig selv, men for bare at snakke om regneark, og for at snakke om nogle af de sidegevinster, som kulturen jo har. Og så er der en fuldstændig faktuel fejl i forhold til, hvorvidt kulturen, at vi ikke har reduceret i kulturen. Vi har i forbindelse med sidste budget, der har kulturen jo også måtte byde på, ligesom tidligere spareforlig, der er kulturen jo også blevet reduceret. Jeg mener faktisk også nogle gange, at kulturen bliver reduceret mere end nødvendig, også når vi ser på den finanslov, hvor folketinget har reduceret jeg mener faktisk kraftigt i forhold til, hvor meget kulturen i forvejen er blevet beskåret. Nu sidder vi selvfølgelig med en kulturaftale, som der langt om længe er kommet, og det er jeg enig med Venstres ordfører i, at det er jo godt, at man kan jo være glad for, at den langt om længe er kommet. Det er en rammebevilling på 67 millioner kroner. Det synes jeg egentligt giver os mulighed for at lave nogle af de der vigtige prioriteringer, som vi har på kulturområdet, og på udviklingsprojekter især Børn og Unge området, og den giver de muligheder der er for, at vi stadig kan støtte op omkring mange af de positive ting, der sker. Rammebevillingen er også blevet reduceret, det er bare til Lars Boje Mathiesen, den er blevet reduceret med 1,1 million, og det synes jeg egentligt er mange penge. Vi har også været med i dialog med kulturministeren, både Jacob Bundsgaard og jeg har taget et møde med kulturministeren for også at redegøre for, at det her er en reduktion på forvaltningsniveau, og er har også været afholdt rigtig mange møder. Det har så desværre ikke båret frugt. Så en god aftale, fint, men den er reduceret, den reducerer jo selvfølgelig den bevilling, som vi har, men det må vi jo så tage og fortsætte den dialog med kulturministeriet.

6 Godt. Der er yderligere et par indtegnede på den her sag. Vi har været rundt, synes jeg, i rigtig mange hjørner, og man selvfølgelig nok få ordet. Jeg vil bare sige til byrådet nu, at der er fire yderligere sager, der skal behandles i aften. Der er to på den åbne og der er to den lukkede, de skal behandles i aften. Og man kommer til at sidde her indtil de er færdigbehandlede. Så bare man har det i baghovedet, når man begiver sig ud i de kommende indlæg. Og de to sager vi behandler på den åbne, det er de to sager, som handler om vandplanerne, sagerne 13 og 14, og så skal vi behandle sag 19, hvor der er en vedståelsesfrist. Godt. Næste indtegnede er Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti. Knud N. Mathiesen (DF): Jeg kan oplyse borgmesteren om, at jeg har fået udgangstilladelse til klokken 12, så det passer mig ganske udmærket, men derfor skal jeg gøre det her kort alligevel. Fordi rådmanden fra Kultur og Borgerservice, og den konservative ordfører har stort set taget ordene ud af munden af mig, men Lars Boje Mathiesen han stillede nogle spørgsmål, som jeg lige skal gøre et par kommentarer til. Der er ingen tvivl om, at sådan noget som kultur, som kan hvile i sig selv, det er for mig absolut god kultur, det er der ingen tvivl om. Men vi må også vende det om, kultur det skaber mennesker, og kultur det skaber en alsidig by. Og jeg tror ikke, at Lars Boje Mathiesen synes, at en by som rådmanden så rigtig sagde, at hvis vi havde en by som Aarhus, hvor der ikke fandtes kultur i, så er jeg også helt overbevist om, så var der nok mange mennesker, der ikke brød sig op netop at bo i Aarhus. Aarhus er netop et attraktivt sted at flytte til, netop fordi vi har et stort og godt kulturliv. Det er jo ikke ensbetydende med, at fordi der er enkelte punkter, som noget der egentligt gives tilskud til, som man ikke lige synes, jamen det kan jeg ikke se noget i, men det er der måske nogle andre mennesker, der kan, og det bliver man nødt til at acceptere. Men jeg er helt enig med Lars Boje Mathiesen, at hvis man skulle tage nogle enkelte eksempler, nu har vi lige haft en diskussion om Center 10 med 2,8 millioner, det kunne vi da sagtens skære af en kulturinstitution. Men hvad bliver så det næste? Og det næste? Og det næste? Og sådan kan man ikke blande tingene sammen. Man bliver nødt til ligesom at sige, jamen vi har kultur her i Aarhus, den er vi også nødt til at tilgodese. Men det er da fuldstændig rigtigt, man kan da sagtens se, at man kunne nok finde nogle penge til handicappede børn, nuvel. Men på et eller andet tidspunkt, så dør vores kultur i byen, og det kommer også til at gå ud over de handicappede børn. Hvad med idrætsfaciliteter, som vi ved alle sammen kan være forebyggende på en hel masse områder, skal vi så også stoppe støtten til idræt? Lars Boje Mathiesen, jeg synes, man skal passe på ikke at blande tingene sammen. Tak. Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Jamen jeg er da sikker på, at de handicappede hellere vil ligge med en våd ble hele natten, at det vil de gerne gøre, for at de kan komme ind og se Bora Bora teater, altså det kan jeg da sagtens se det fornuftige i. Selvfølgelig kan jeg da sige, at man kan tage pengene derfra. Det er det vi gør konstant. Vi beslutter, hvor mange midler der skal bruges på det område, og hvor mange midler der skal bruges på det område.

7 Og så er det altså bare sjovt, jeg elsker, når folk de altid står og mener, at de kan lave investeringer for andre folks penge. Jamen, det er jo gode investeringer man gør jamen, hvorfor, hvis der er så gode investeringer, så er det mærkeligt, at der ikke er investorer, der laver de investeringer. Det er lidt sjovt. Og så stop nu den der fejlagtige, jeg gentager den hver gang, men der er åbenbart problemer med at høre det. Liberal Alliance er ikke ude på, at der ikke skal være kultur i Aarhus. Vi tillader os bare at sætte spørgsmålstegn ved, om der skal bruges 216 millioner på det, når vi samtidig skærer ned på andre områder? Vi tillader os bare at sætte spørgsmålstegn ved, vil al kultur dø, hvis der ikke er en kommunal sugerdaddy bag ved? Nej, noget kultur vil selvfølgelig dø, noget andet vil forandre sig, og noget nyt vil opstå. Og det er sådan kulturen vil være, og det er sådan kulturen skal være. Men vi ønsker at fritage kulturens fra den spændetrøje, hvor det handler mere om, hvad man kan få af offentlige midler, end at man kan provokere og lave ordentlig kunst. Vi kunne aldrig finde på at blande os i, hvad de skal lave. Men på den her måde, og derfor vil vi godt have sendt den her til udvalg, og det vil vi af den grund til, at nu har vi fået præsenteret, at man ikke mener, at der bliver brugt flere penge per år end der gjorde i den sidste aftale. Det mener jeg simpelthen er faktuelt forkert. Jeg kan se på tallene her, at der står simpelthen 72 millioner på den og der står 62 på den anden. Og det vil sige, at der er altså 10 millioner man bruger mere, man hæver altså hvad man bruger på det her. Jeg kan også se, at hvis man bare tager for eksempel Gruppe 38, som er en teatertrup, der bliver der ikke skåret ned i 2015, 2016 eller 2017 overhovedet procentvis på deres tilskud. Og hvis jeg tager beløbene på, hvad man bruger hvert år på den her kulturaftale, bliver der heller ikke skåret ned procentvis. Så derfor vil jeg gerne have en udvalgsbehandling på den, så vi kan få bekræftet, om de her tal, som jeg står og siger er korrekt, om der bliver brugt flere midler på det, eller om der ikke gør. Godt. Der er ikke flere indtegnede. Min vurdering er, at de spørgsmål der bliver rejst kan fint blive besvaret i et notat, der er kun et enkelt medlem, der har bedt om en udvalgsbehandling. Jeg er ret overbevist om, at det ikke får betydning for stillingstagning i sagen, men hvis der er andre, der vil støtte det, så kan man jo smide den i udvalg, og så køre den videre. Det er jo ikke sådan en sag, der på den måde haster voldsomt, den har i hvert fald været meget, meget længe undervejs allerede. Så det kan den nok godt overleve. Godt, sagen er sendt til behandling i Kulturudvalget.

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Godt, så går vi over til byrådsdagsordenen, og det punkt vi er i gang med at behandle, det er sag nummer 6, eventuel

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK!

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK! ÅRHUS TABTE VÆRDIER SÅ STÅR VI HER IGEN. BUDGETTALER, SOM DEL AF BUDGETFORHANDLINGER. HER STÅR VI HVERT ÅR. FOR AT FORTÆLLE, HVORDAN VI SER FREMTIDEN FOR ÅRHUS KOMMUNE, FOR ÅRHUSIANERNE OG FOR OS SELV.

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed Sag 10: Charter for mangfoldighed Så er vi nået til sag nummer 10, som er charter for mangfoldighed. Jeg vil egentligt foreslå, hvis byrådet er med på det, at vi behandler den sammen med sag nummer 8,

Læs mere

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Vi går videre, sag nummer 11, byudvikling på Godsbanen. Kan vi klare den med de korte bemærkninger? Hele vejen rundt? Vi skal lige have Steen Stavnsbo ud fra Det Konservative

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Det første vi tager fat på nu er sag nummer 8, forslag til planstrategi 2015, offentligt høring. Som jeg tidligere tilkendegav, så er der et ønske

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015.

Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015. Indlæg 1. behandling af budgettet. Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015. Ud af et lå på 36 millioner til styrkelse af likviditeten, så gik de

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen. Sag 11: Implementering af kontanthjælpsreformen Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag nummer 5, forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus. Er

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Det er samrådsspørgsmålet, jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker at begrunde samrådsspørgsmålet. Det gør Morten Bødskov, værsgo!

Det er samrådsspørgsmålet, jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker at begrunde samrådsspørgsmålet. Det gør Morten Bødskov, værsgo! Finansudvalget 2010-11 (Omtryk) FIU alm. del 16 Bilag 5 Offentligt Samråd i FIU 29.10.2010 Formanden for Finansudvalget Kristian Thulesen Dahl: Ja, så tror jeg, vi er ved at være på plads alle de, der

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Så går vi over til den næste sag på dagsordenen, sag nummer 6, eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn

Læs mere

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 C et fra Brøndby Nyt fra det konservative Folkeparti i Brøndby Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 Fra venstre: Roman Smigielski (3), Carsten B. Nielsen (1),

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Borgmesteren: Sag nummer 1, den første indtegnede er Peder Udengaard, Socialdemokraterne. Værsgo.

Borgmesteren: Sag nummer 1, den første indtegnede er Peder Udengaard, Socialdemokraterne. Værsgo. Sag 1 Udmøntning af spareforslag til budget 2016 2019 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Sag nummer 1, den første indtegnede er Peder Udengaard, Socialdemokraterne.

Læs mere

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND.

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Bestyrelsens beretning for 2011 Kære hjemløse venner Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Det plejer at være formanden, der får lov at stå her og fortælle hvad der er sket i løbet af året.

Læs mere

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til sag nummer 5, som er etablering af Fjordsgades Forenings-

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Centerstaben for Sundhed & Pleje 1 Rapporten giver et indblik i antallet af forbyggende hjemmebesøg fordelt på aldersgrupper og civilstand i

Læs mere

Hvis du synes det hele er fantastisk, skal du ikke stemme på os

Hvis du synes det hele er fantastisk, skal du ikke stemme på os Hvis du synes det hele er fantastisk, skal du ikke stemme på os Det Nye Allerød Valgbrochure1.indd 1 Farvel til det gamle Korsbæk Goddag til Det Nye Allerød I mange, mange år har byrådet i Allerød Kommune

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter M: Så begynder vi så småt, det er egentligt bare nogle spørgsmål hvor du skal tage en stillingtagen, måske en kort refleksion vil nogle af dem kræve selvfølgelig og det gør ikke noget du tænker lidt ud

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub.

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Sankt Hans-tale 2012 Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Det er, på trods af en kølig og våd vejrudsigt, nu her ved midsommer, at vi kan

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

1. Steen: Og det her, det er mest for formalianerne til at starte med, men du skal vide, at du bliver optaget på bånd, og så skal jeg vide, hvad dit

1. Steen: Og det her, det er mest for formalianerne til at starte med, men du skal vide, at du bliver optaget på bånd, og så skal jeg vide, hvad dit 1. Steen: Og det her, det er mest for formalianerne til at starte med, men du skal vide, at du bliver optaget på bånd, og så skal jeg vide, hvad dit navn er hvad dit kunstner navn er, som det kaldes? 2.

Læs mere

Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje.

Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje. Sag 7: Udbud hjemmepleje Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje.

Læs mere

1. INT. I STUEN HOS LINE

1. INT. I STUEN HOS LINE Den farlige leg. Personer: LINE (14) (meget fornuftig pige) NANNA (14) (Lines bedste veninde, som går meget op i sit udseende) MARK (14) (fjollerik) FREDERIK (13) (nørd) OLIVER (15) (lækker sportsfyr)

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 3. februar 2016. Sag 2: Medborgerskab. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen!

Aarhus Byråd onsdag den 3. februar 2016. Sag 2: Medborgerskab. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen! Sag 2: Medborgerskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen! Vi går til den næste sag på dagsordenen, nemlig sag nummer 2, medborgerskab. Hvem ønsker ordet til den?

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Samrådstale om ældremad og ældremilliarden Den 4. november 2014 Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål 2009/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udlodning af overskud

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum en hilsen fra Helsingør Kulturpolitik for Helsingør Kommune mål og handleplaner Find kulturpolitikken her: http://www.helsingor.dk/politik-og-indflydelse/strategier-og-politikker/vores-vej/

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Personlige utopier. Af Annemarie Telling

Personlige utopier. Af Annemarie Telling Personlige utopier Hvorfor beskæftige sig med utopi? Hvorfor i alverden bruge tid på noget som alle fra starten ved er urealistisk? Hvorfor sætte sig og tage skyklapper på? Og lukke den konkrete tilværelse

Læs mere

Aggression eller Misforståelser?

Aggression eller Misforståelser? Aggression eller Misforståelser? Min hund er pludselig blevet aggressiv! Min hund knurrede ad mig, og bed ud efter mig! Min hund gik til angreb på et barn! Dette er bare noget af det jeg syntes at kunne

Læs mere